Základní schéma: Komunikace- mluvený projev, psaný projev Charakteristika mluveného projevu Charakteristika psaného projevu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní schéma: Komunikace- mluvený projev, psaný projev Charakteristika mluveného projevu Charakteristika psaného projevu"

Transkript

1 Základní schéma: Komunikace- mluvený projev, psaný projev Charakteristika mluveného projevu Charakteristika psaného projevu Komunikace - mluvený projev, psaný projev Člověk myslí mnohem častěji a mnohem více než ví a mluví mnohem častěji a více než myslí. (Čapek, J.) vteřinová rychlost jazyka má být vždycky o trochu menší než vteřinová rychlost myšlení, a ne naopak. (Zamjatin, J.) Když někdo umí psát, znamená to, že umí psát i romány? Všichni víme, že to takhle automaticky nefunguje. Přesto se mnozí lidé domnívají, že když umějí mluvit ve smyslu,dorozumějí se mluvenou řečí, mohou bez rizika mluvit na veřejnosti. (Špačková, A.) OBR. 1 Předpoklady komunikace činnost mozkové kůry rozdělené kompetence obou mozkových hemisfér: pravá hemisféra slouží k (doplníme se studenty společně) levá hemisféra naproti tomu (doplníme se studenty společně) centra s tzv. vyšším intelektem patří mezi ně i centra řeči: Brocovo motorické centrum řeči podílí se na tvorbě řeči Wernickeovo senzitivní centrum řeči zajišťuje porozumění mluvenému i psanému jazyku Co myslíte? Jsou podmínkou produkce a recepce řeči jen správně vyvinutá a fungující centra řeči? Do jakého vývojového stádia by se měl lidský jedinec naučit mluvit? Lze najít podobná řečová centra i u zvířat (zejména u vyšších primátů)?

2 OBR. 2 Mozkové laloky, senzorická a motorická korová pole Funkční rozdělení mozkových laloků. Brocovo řečové centrum, Wernickeovo centrum

3 Komunikace Lidská řeč je výrazným prostředkem, kterým může člověk vyjádřit jak svou osobnost, tak i svůj vztah k ostatním lidem. (Podle Daneš, F.) Vymezíme pojmy: komunikace komunikační proces komunikační kompetence komunikační situace komunikační partneři Charakterizujeme: (Pozn. Skupinová práce, podklady vyučující dodá na semináři.) komunikace verbální komunikát vztah jazyka a řeči komunikace neverbální kód komunikace, objektivní a subjektivní činitelé prostředky komunikace Co dělat? TEXT 1 Přečtěte si ukázku z odborného textu F. Daneše: Kultura mluvených projevů Lidská řeč, a tedy i mluvená čeština je výrazným prostředkem, kterým může člověk vyjádřit svou osobnost i svůj vztah k ostatním lidem. Proto je nezbytné kulturu mluvených projevů pěstovat a zušlechťovat. V dnešní době rozvoje světa médií stoupají nároky na tuto kulturu, a i když snad existuje logické zdůvodnění nízké úrovně znalosti jazyků cizích, v případě jazyka mateřského jde spíše o podceňování významu češtiny. ( ) Především je třeba si uvědomit, že kultivovanost v jazyce se neslučuje s nepečlivostí. lajdáctvím či pohodlností, naopak jejími předpoklady jsou znalost a zároveň praktické dovednosti, v neposlední řadě pak i vůle, snaha a vědomí mravní odpovědnosti jazyk je jevem společenským, a je tedy jeho uživatel povinen dbát určitých norem. Znalosti jazyka a schopnost jej plynule a vhodně užívat v praxi jsou často vázány na vybrané skupiny společnosti. ( ) Je ovšem jasné, že kultura vyjadřování je součástí daleko širší vyspělosti jedince uprostřed společnosti. (Daneš, F.) * Diskuse 1

4 Charakteristika mluveného projevu Charakteristika psaného projevu Jazykovědci si opakovaně kladou otázku, zda jazyk psaný a jazyk mluvený představuje jeden jazyk, dva mody (pozn. způsoby) téhož jazyka, nebo dvě různé jazykové varianty. Ať tak či onak, někdy píšeme, jak mluvíme, a jindy zase mluvíme, jak píšeme, ale obecně platí, že mluvená a psaná podoba jazyka se od sebe poměrně hodně odlišují. (Čmejrková, S.) * Diskuse 2 Co myslíte? Proč je psaný projev (PP) zpravidla intelektuálnější a strukturovanější než projev mluvený? Proč se většina z nás v psaném projevu (PP) přidržuje spisovného jazyka? Existují v psaném projevu situace, kdy by nás nenapadl jiný výběr než spisovná čeština? Proč je mluvený projev (zpravidla nepřipravený MP) tzv. méně uhlazený než PP? Co myslíte, že se skrývá pod termínem konverzacionalizace řeči? * Diskuse 3 Co dělat? Charakterizujte mluvené a psané projevy na základě srovnání následujících textů: (Pozn. materiály viz ČT pořad Na plovárně, , nebo viz Čmejrková, S.) TEXT 2 TV pořad Na plovárně Autentické znění rozmluvy moderátora pořadu Marka Ebena (ME) s někdejším českým hercem (filmy: Starci na chmelu, Lásky jedné plavovlásky, Černý Petr) a později lékařem Vladimírem Pucholtem (VP): TEXT 2.1 Zaměřte se nejprve na zápis ukázky mluvené projevu: ME: Nelitoval jste toho někdy toho rozhodnutí? VP: ch: já jsem e e víte (..) to víte že to to víte že litoval ně- někdy protože někdy ten život v tý medicíně vopravdu je hrozně těžkej a člověk si říká prokristapána co sem to udělal za blbost

5 bylo by to bejvalo daleko lehčí ale zase si myslim že ty herci tady to taky neměli lehký a asi by taky řikali prokristapána ten Pucholt ten byl chytrej proč jsme to neudělali taky možná že by nás na tu medicínu taky vzali a ale to víte že člověk jestli uteče nebo neuteče jestli udělá to nebo to taky někdy zaváhá a myslí jestli by to nebylo bejvalo přeci jenom lepší e e zůstat u toho u u čeho byl ale v podstatě musim říct e e že žé tá ta medicína pro mě znamenala tolik práce a bylo to pro mě buď se mě to povede anebo je se mnou konec a najednou jako když jste v takovýhle situaci tak všecko de stranou ale to se vopravdu to ste vopravdu za- zamířenej zaměřenej na to co děláte a všecko ostatní je jé je mimo a to vá- to mě osobně ohromně pomohlo přežít e e přežít tu dobu a dokonce bych řek že to byla dob- doba velice příjemná pro mě TEXT 2.2 Nyní se můžete seznámit s přepisem původně mluveného projevu pro knižní vydání: Litoval jste někdy odchodu? To víte, že litoval. Někdy je život těžký, v medicíně možná ještě o trochu víc, a přijdou chvíle, kdy si říkáte: Co jsem to udělal za blbost, doma bych se jako herec měl líp. Ale v zápětí jsem si představil, že herci, se kterými jsem se v Československu kamarádil, to nemají lehké a možná si někteří z nich říkají: Ten Pucholt byl chytrej, proč jsem to neudělal taky! Ale byly to jen chvilky; studovat medicínu a ještě v cizím jazyce znamenalo strašně moc práce. Všechno muselo jít stranou, protože jsem si říkal: Buď to dokážu, nebo je se mnou konec. Byl jsem tím tak zaměstnanej, že mi to ulehčilo přežít počáteční pochyby a nejistoty. Všimli jste si, k jakému množství změn i v takto krátké ukázce mluveného projevu došlo při jejím přepisu do knižní podoby? Shrnutí: Co bylo z odpovědi VP odstraněno? Jakým způsobem byla ukázka formálně upravena do psané podoby? Co zůstalo v ukázce zachováno, aby byla i v psané podobě (knižní) zachycen původní mluvený charakter? Charakteristika mluvených projevů: (Pozn. Doplníme společně se studenty seminářů.) Charakteristika psaných projevů: (Pozn. Doplníme společně se studenty seminářů.)

6 Vyhledejte a doložte v následujícím textu rysy psaných projevů: TEXT 3 (Pozn. Vyučující vybere vhodný psaný projev a doplní ho. Např. bakalářské práce výborně.) klasifikované OBR. 3 Pamatujte, že kdo chce úspěšně komunikovat s lidmi, měl by je mít rád mezi hlavní zásady pro mezilidskou komunikaci patří: odhodlaný přístup k věci elán a nadšení upřímnost a otevřenost pěstování širokého rozhledu naslouchání svému komunikačnímu partnerovi pěstování svého image existuje tzv. prezentační desatero, jehož součástí je: kontrola vzhledu postoj, umístění v prostoru vědomé dýchání zpětná vazba cílený pohyb a testíka práce s pomůckami stylistická působivost normativní výslovnost artikulace hlasová působivost (Podle Špačková, A.) * Diskuse 4

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Miloň Potměšil a kolektiv

Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Miloň Potměšil a kolektiv Metodika práce se žákem se sluchovým postižením Miloň Potměšil a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem se sluchovým postižením Miloň Potměšil a kolektiv

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči. Monika Mazanová

Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči. Monika Mazanová Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči Monika Mazanová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku správné výslovnosti dětí v první třídě základní

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s poruchami autistického

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Výchova řeči v pedagogické praxi

Výchova řeči v pedagogické praxi 1 Výchova řeči v pedagogické praxi Eva Zezulková, Jarmila Rakusová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY POMOCÍ HER DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Aubrechtová Učitelství

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny

Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny Jana Tůmová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Olga

Více

ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Etická výchova PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra občanské výchovy

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Etická výchova PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra občanské výchovy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Etická výchova Diplomová práce Brno 2009 Autor práce: Bc. Lucie Sumová Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, PhD. Prohlášení Prohlašuji,

Více