Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D."

Transkript

1 Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Mezi STIMULEM a ODEZVOU na něj existuje určitý prostor; v tom, jak tento prostor využijeme, leží klíč k našemu štěstí.

2 Jigsaw 1. aktivita Vytvořte 4 základní skupiny. V každé skupině je jeden specialista na konkrétní téma. Zadání úkolů jednotlivých specialistů je následující: 1. specialista Problémy vedoucí k neefektivitě a jejich náprava 2. specialista Empatická komunikace 3. specialista - Teorie osobnosti Rozdělte si specializace. Vezměte si textovou dokumentaci. Na tuto aktivitu máte 5 minut! 2

3 2. aktivita Jigsaw Přečtěte si obdrženou textovou dokumentaci odpovídající Vaší specializaci. Napište základní body pro Vás zvoleného tématu, co se Vám jeví jako nejvíce zajímavé a užitečné. Na tuto aktivitu máte 15 minut! 3

4 3. aktivita Jigsaw Vytvořte skupiny specialistů. Diskutujte o tom, jaké informace Vám poskytl obdržený text. Vytvořte společný závěr, shodněte se na tom, co je nejvíce důležité a zajímavé. Na tuto aktivitu máte 10 minut! 4

5 Jigsaw 4. aktivita Vraťte se zpět do základní skupiny. Založte poradenskou firmu, jejíž činností je nácvik empatické komunikace založený na typologii osobnosti beroucí v potaz základní problémy neefektivního chování lidí. Vytvořte poutavou přednášku (formu zvolte sami) pro skupinu manažerů. Smyslem Vaší přednášky je uvedení zúčastněných manažerů do dané problematiky s cílem získání zakázky na poradenství ve firmách, které zúčastnění manažeři reprezentují. Na tuto aktivitu máte 20 minut. 5

6 5. aktivita Prezentujte svou firmu! Jigsaw Na tuto aktivitu máte 10 minut. Členové nejlepšího týmu získají odměnu! 6

7 Problémy dnešního světa I Strach a nejistota Vnitřní nejistota posiluje pocit rezignace, snahu o život bez rizika a v práci i doma napomáhá udržovat vztahy nezdravé vzájemné závislosti. Nezávislost je však životně nezbytná hodnota a výsledek našeho snažení. 7

8 Problémy dnešního světa II Chci to hned Potřeba produkovat tady a teď je realitou současnosti a výrazem požadavků kapitálu. Skutečnou mantrou úspěchu je ale dlouhodobý rozvoj a růst. Vyvažovat potřebu uspokojit dnešní požadavky s potřebou investovat do potenciálu zajišťujícího úspěch v budoucnu je principem, který nelze obejít (to platí i v případě zdraví, vztahů a potřeby komunity). 8

9 Problémy dnešního světa III Obviňování a pocit oběti Obviňovat všechny a všechno ze svých problémů je dnešní normou, neboť přináší dočasnou úlevu od nepříjemných pocitů. Nutná je však pokora a odvaha pro přijetí a převzetí odpovědnosti za svoji situaci a iniciativní a tvořivý přístup řešení problémů. 9

10 Problémy dnešního světa IV Beznaděj Obviňování plodí cynismus a beznaděj. Cynismus nás vede k přesvědčení, že od života je nejlepší očekávat jenom tolik, aby nás nikdo a nic nemohlo zklamat. Platí však, že: Tím, kdo formuje můj život, jsem já sám! Tento postoj formuje princip růstu a naděje! 10

11 Problémy dnešního světa V Nedostatek rovnováhy Moderní způsob života je stále složitější a náročnější, přináší více stresu a vyčerpává nás. Moderní kultura nám říká: Přicházej dříve, zůstávej déle, pracuj efektivněji, obětuj se pro tuto chvíli. To vyrovnanost a duševní klid nepřináší. Najdou ji lidé, kteří si jasně uvědomují, jaké jsou jejich nejvyšší priority, a dokážou za nimi soustředěně a s integritou jít. 11

12 Problémy dnešního světa VI Co mi to přinese? Naše kultura nás učí, že pokud v životě chceme něčeho dosáhnout, musíme sami sebe stavět na první místo. Neustále s někým soutěžíme, všechny považujeme za konkurenty. V etapě znalostního věku však čekají nejlepší příležitosti a obrovské úspěchy pouze na ty, kteří ovládnou umění uvažovat v kategorii my. Nesobecké myšlení fungující na základě vzájemného respektu a zaměřené na vzájemný prospěch je tím, co umožní dosáhnout opravdové velikosti. 12

13 Problémy dnešního světa VII Touha být chápán Jenom málo potřeb v lidské duši rezonuje silněji než potřeba porozumění a pochopení potřeba být vyslyšen, respektován a vážen mít vliv. Většina lidí je přesvědčena, že klíčem k získání vlivu je komunikace schopnost jasně a přesvědčivě sdělovat své názory. Často však místo naslouchání druhému a snaze pochopit ho, se zabýváme přemýšlením o tom, co mu odpovíme. Vliv je možné získat pouze tehdy, budou-li druzí mít pocit, že jste tím, co Vám říkají, ovlivněni, že je chápete, že jim pozorně nasloucháte, že jste otevření. Umění naslouchat umožňuje přístup k druhým. 13

14 Problémy dnešního světa VIII Konflikt a odlišnosti Lidé odlišně uvažují a myslí, mají různé hodnoty, motivaci a cíle, které někdy spolu soupeří. To vyvolává konflikty. Umění kompromisu přináší mnoho dobrého, většinou však žádná ze stran není spokojená s průměrným výsledkem, byť je přijatelný. Přistupujeme k věcem vyhrát, kolik je to možné. Tento postoj brání principu tvořivé spolupráce a nalézání řešení problémů, které by bylo lepší než původní představy zúčastněných stran. 14

15 Problémy dnešního světa IX Osobní stagnace Lidská podstata je čtyřrozměrná tělo, mysl, srdce a duše. Tělo - předcházet nemocem a problémům zásadami zdravého života. Mysl - nesledovat TV (nechávat se bavit), ale číst literaturu, neustále se vzdělávat. Srdce - pozorně a s respektem naslouchat a sloužit druhým lidem přináší větší životní uspokojení a radost než prostřednictvím druhých lidí realizovat své vlastní sobecké zájmy. Duše - nepodléhat rostoucímu cynismu, ale věřit v přirozené zákony. 15

16 Podstata života Nikdo na smrtelné posteli nelituje toho, že nestrávil více času v kanceláři nebo sledováním televize. Lidé v tomto okamžiku myslí na své blízké, rodinu, přátele. I psycholog Abraham Maslow na konci svého života změnil své známé schéma hierarchie potřeb a na vrchol pyramidy namísto potřeby seberealizace umístil potřebu dosažení životního štěstí, uspokojení a přispění následující generaci, již nazval potřebou sebetranscedence. 16

17 Základní pravidla Vzájemnost je víc než nezávislost. Covey, R. S.: Pokud chcete realizovat svá největší přání a touhy, pokud chcete zvládnout ty nejobtížnější úkoly, rozpoznejte a využijte ty principy nebo přirozené zákony, jejichž působení podléhají výsledky, jichž chcete dosáhnout. Existuje velký protiklad mezi obecně rozšířenou kulturou (viz Problémy dnešního světa) a nadčasovým přístupem opírajícím se o věky prověřené principy! Vědět a nepoužívat znamená ve skutečnosti nevědět! 17

18 Etika charakteru x etika osobnosti Etika charakteru jedná se o vlastnosti jako: osobní integrita, bezúhonnost, pokora, skromnost, oddanost, věrnost, umírněnost, odvaha, spravedlnost, trpělivost, píle, přímočarost a skromnost. Založeno na biblickém chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Etika osobnosti jedná se o povahu, image, postoje a chování, dovednosti a techniky mezilidských vztahů. Pracuje s filozofií: Na co se cítíte, to dostanete, S úsměvem získáte více přátel, 18

19 Etika osobnosti Jestliže se pokusíme využít strategie ovlivňování lidí a taktiky, jejichž smyslem je přimět druhé dělat to, co od nich chceme, lépe pracovat, mít větší motivaci atp. zatímco náš charakter je v zásadě defektní, poznamenaný pokrytectvím, neupřímností apod., nemůžeme z dlouhodobého hlediska uspět. Pokrytectví bude vyvolávat nedůvěru a vše bude vnímáno jako manipulace. Nezáleží na tom, jak dobrá je naše rétorika nebo úmysly. Kde chybí důvěra, chybí základ trvalého úspěchu. 19

20 Zákon sklizně Na lidské jednání a vztahy je nutné pohlížet jako na přirozený systém, který podléhá zákonu sklizně. Vždy sklízíme jen to, co zasejeme. Není jiné cesty. Není možné na jaře zapomenout zasít, příjemně si užít léto a na podzim začít dřít, abychom měli co sklízet. Vždy se musí dodržovat odpovídající postupy. 20

21 Etika charakteru V případě krátkodobých či jednorázových vztahů vystačíme s etikou osobnosti osobní kouzlo, dovednosti a použití správné techniky postačí k vytvoření dobrého dojmu. V dlouhodobých vztazích s něčím takovým však nevystačíme. To, jací jsme, o nás vypovídá mnohem více, než to, co říkáme nebo děláme. 21

22 Vnímání I Způsob vnímání ovlivňuje proces poznání. Poznání ovlivňuje chování. Z toho vznikla teorie očekávání a problematiky sebenaplňujících se proroctví, tzv. Pygmalionův efekt. Ten tvrdí, že očekávám, že se něco stane, a mé očekávání způsobí, že vše proběhne, jak očekávám. 22

23 Vnímání II Vnímání je hluboce zakotvené. Zpravidla předpokládáme, že věci jsou nebo by měly být takové, jaké je vidíme, jak je známe. Musíme však zkoumat nejenom svět, ale také brýle, jimiž se na tento svět díváme, protože mají vliv na to, jak budeme svět, který poznáváme, interpretovat. 23

24 Mentální mapy Každý člověk má v hlavě mnoho různých mentálních map. Každou z těchto map můžeme přiřadit do jedné ze dvou základních kategorií: 1. mapy popisující věci takové, jaké jsou (realita), 2. mapy popisující věci takové, jaké by měly být (hodnoty). Všechno, s čím se v životě setkáváme, interpretujeme pomocí těchto mentálních map. Jenom málokdy se zabýváme tím, zda jsou přesné. Obvykle si totiž ani neuvědomujeme jejich existenci. 24

25 Paradigmata Všichni máme za to, že vidíme věci takové, jaké jsou, že jsme objektivní. Nevidíme svět takový, jaký je, ale takový, jaký je podle nás takový, za jaký ho díky podmíněnosti prostředím považujeme. Čím více si uvědomujeme svá základní paradigmata, mentální mapy nebo předpoklady a to, jak nás ovlivňují dřívější zkušenosti, tím víc je můžeme zkoumat, porovnávat je s realitou, naslouchat druhým a být přístupni jejich vnímáním a představám, a získat tak širší obraz a mnohem objektivnější pohled na svět kolem sebe. 25

26 Charakter a komunikace Základní formy komunikace tvoří: 1. Čtení 2. Psaní 3. Mluvení 4. Naslouchání. Umění komunikovat je pro efektivní jednání naprostou nezbytností, neboť komunikací tráví většinu času (v době, kdy nespíme). Schopnost komunikovat je nejdůležitější životní dovedností. 26

27 Princip mezilidských vztahů Mnoho let nám trvalo, než jsme se naučili hovořit, číst a psát. Kdo nás učil naslouchat? Umíme opravdu skutečně chápat, co nám někdo sděluje, abychom viděli věci z jeho úhlu pohledu? V rámci základního vzdělání nemáme žádnou průpravu zaměřenou na to, jak správně naslouchat. Nejdůležitější princip mezilidských vztahů je: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni. Tento princip je klíčem k efektivní mezilidské komunikaci. 27

28 Komunikace a charakter Chceme-li mít na druhé lidi vliv, musíme adekvátně jednat. To znamená, být člověkem, jehož charakter a jednání mluví za něj. Není důležité, co o nás druzí lidé říkají nebo jak bychom chtěli, aby nás viděli. Podstatné je, jak nás vnímají tady a teď. Charakter člověka vyzařuje navenek a komunikuje s okolím. Výsledkem je, že nám po určité době lidé začnou mimoděk důvěřovat nebo ne. 28

29 Principy empatické komunikace Chcete-li skutečně efektivně komunikovat, nevystačíte s tím, že si osvojíte komunikační techniky. Musíte se naučit empatickému naslouchání založenému na charakteru. To u druhých lidí vyvolá důvěru a otevřenost. Musíte si vytvořit konto v citové bance, které umožní otevřít navzájem svá srdce. SRDCE MÁ SVÉ DŮVODY, O KTERÝCH ROZUM NIC NEVÍ. 29

30 Empatické naslouchání I Potřeby, které jsou uspokojeny, nejsou zdrojem motivace. Pouze potřeby, které uspokojeny nejsou, nás motivují. Vedle uchování fyzické existence je naší nejsilnější potřebou psychická pohoda vědomí, že nás druzí lidé chápou, potvrzení smyslu naší existence, uznání a ocenění ze strany druhých. Když někomu empaticky nasloucháme, vytváříme příznivé psychologické klima. Když jsou jeho psychické potřeby takto uspokojeny, můžeme začít uplatňovat vliv nebo řešit problém. 30

31 Empatické naslouchání II Navodíme-li při jednání s klientem příznivé psychické klima, výrazně posílí citové konto. Pokud mají ostatní faktory relativně stejnou váhu, dynamika lidských vztahů je důležitější než technická stránka jednání. Potřeba psychické pohody ovlivňuje komunikaci ve všech sférách našeho života. 31

32 Paradox empatického jednáni Empatické jednání není bez rizika. K tomu, abychom mohli někomu skutečně naslouchat, potřebujeme značnou dávku vnitřní jistoty, protože svým otevřením se, riskujeme, že se jím necháme ovlivnit. Stáváme se zranitelnými. Je to v jistém smyslu paradox abychom měli vliv na druhé, musíme být jimi nejdříve ovlivněni musíme je plně chápat a rozumět jim. 32

33 Chybné odezvy v komunikaci Naše naslouchání ovlivňují naše životní zkušenosti, naše odezva obvykle vypadá tak, že se uchýlíme k jedné z následujících možností: 1. Hodnotíme souhlasíme nebo nesouhlasíme. 2. Vyptáváme se, sondujeme a hledáme slabá místa ptáme se, přičemž otázky klademe z našeho úhlu pohledu. 3. Radíme udělujeme rady vycházející z našich vlastních zkušeností. 4. Interpretujeme snažíme se přijít na to, o co druhé straně jde, poznat a vysvětlit si její motivy, její chování a to na základě vlastních motivů a chování. 33

34 Stupně empatického naslouchání Dokud se nenaučíme empaticky naslouchat, dokud nebudeme chtít skutečně porozumět, dokud nebudeme mít dostatečně rozvinutý charakter, nedokážeme vstoupit do nitra druhého člověka a vidět svět jeho očima. Tato schopnost představuje skutečný vrchol empatického naslouchání, které se sestává ze čtyř stupňů: 1. Kopírování obsahu 2. Vyjádření obsahu přijímaného sdělení vlastními slovy 3. Reflektování pocitů 4. Vyjádření obsahu přijímaného sdělení vlastními slovy a reflexe pocitů toho, kdo s námi hovoří. 34

35 Kopírování obsahu Je to dovednost, kterou si osvojujeme při aktivním nebo reflexivním naslouchání. Musí se opírat o pevný základ daný charakterem a vztahy, jinak je tento způsob naslouchání vnímán urážlivě (lidé se místo, aby se otevřeli, se naopak uzavřou). Tato dovednost nás vede k tomu, abychom poslouchali. Kopírovat obsah sdělení je snadné. Stačí poslouchat, co druhá strana říká a opakovat to po ní. Většinou ani nemusíme zapojit mozek a myslet. Nehodnotíme, nevyptáváme se, neradíme, neinterpretujeme. Jenom dáváme najevo, že tomu, co druhá strana říká, věnujeme pozornost. 35

36 Vyjádření obsahu přijímaného sdělení vlastními slovy Tento způsob představuje o něco efektivnější způsob naslouchání než předešlý, ale pořád zůstává čistě verbální funkcí. Vyjadřujeme smysl sdělení, jak ho vnímá druhá osoba, vlastními slovy. Do přemýšlení o tom, co řekl, zapojujeme převážně levou, deduktivně uvažující, za logické uvažování zodpovědnou mozkovou hemisféru. 36

37 Reflexe pocitů V tomto stupni již začínáme využívat i pravou mozkovou hemisféru. Věnujeme pozornost ani ne tak tomu, co druhý říká, ale spíše jeho pocitům týkajících se toho, co říká. 37

38 Vyjádření obsahu vlastními slovy a reflexe pocitů Tato etapa zahrnuje obě předešlé druhou a třetí. Vyjádříte obsah přijímaného sdělení vlastními slovy a reflektujete pocity toho, kdo s vámi hovoří. Používáme obě mozkové hemisféry. Chceme pochopit jak obsah sdělení, tak i pocity, které se k tomuto obsahu vážou. Tím, že se skutečně snažíme pochopit, co nám druhý sděluje, vytváříme pro něj příznivé psychologické klima. Pomáháme mu orientovat se v jeho myšlenkách a pocitech. 38

39 Výsledky empatického naslouchání Roste-li přesvědčení, že skutečně chceme naslouchat a pochopit, bariéra mezi tím, co se odehrává v nitru toho druhého a tím, co skutečně komunikuje, mizí. Otevírá se možnost komunikace beze slov. To, co si myslí a pociťuje, je v souladu s tím, co říká. Ocitáme se na stejné straně stolu a společně se díváme na problém, který chceme řešit. V tuto chvíli můžeme uplatnit náš vliv. Dokud je odezva logická, můžeme se efektivně ptát a radit. Jakmile se odezva stane emocionální, musíme se vrátit k empatickému naslouchání. 39

40 Omezení empatického naslouchání Pokud druhého člověka skutečně pochopíme, všechno rázem vypadá úplně jinak. Všechny dobře míněné rady se naprosto míjejí účinkem, pokud se nedokážeme dostat k samotnému problému. Jestli jsme v zajetí vlastního života a zkušeností, vlastních paradigmat, nedokážeme se podívat na svět z jiného zorného úhlu než vlastního, k problému se nikdy nedostaneme. 40

41 Vztahy vzájemnosti Pro vztahy vzájemnosti je důležité, aby nás druzí chápali. Nejdříve se tedy snažte pochopit a potom být pochopeni. Snaha pochopit vyžaduje ohleduplnost. Snaha být pochopen vyžaduje odvahu. Podstatu snahy nejdříve pochopit a potom efektivně sdělovat vyjadřují řecké pojmy ethos, pathos a logos. To, jak po sobě tyto pojmy následují, je mimořádně důležité. 41

42 Ethos Ethos je osobní důvěryhodnost. Je to důvěra ostatních lidí ve vaši kompetentnost a integritu. Je to důvěra, kterou vyvoláte. Je to vklad na vašem citovém kontu. 42

43 Pathos a Logos Pathos je empatie. Je to pocitová dimenze vlivu. Znamená, že chápete, co druhá strana pociťuje, co potřebuje, jak vidí věci a co chce sdělit. Je to o tom, že druhá osoba ví, že vy víte. Logos představuje logickou dimenzi komunikace. 43

44 Správná posloupnost Ethos, pathos a logos představují váš charakter, vaše vztahy a logiku vašeho sdělení. Většina lidí svá sdělení koncipuje tak, že začínají rovnou od logos od logického uvažování levé mozkové hemisféry, od svých myšlenek a nápadů. Snaží se ostatní přesvědčit o tom, že jejich logika je správná, aniž by se předtím jakkoliv zabývali tím, co vyjadřuje ethos a pathos. 44

45 Efektivní prezentace Dovolte mi, abych se ze všeho nejdříve přesvědčil/a, že správně chápu vaše úkoly a cíle a že mám správnou představu o tom, co vás zajímá v souvislosti s mým dnešním vystoupením a návrhy. Musíte prokázat hluboké a důkladné pochopení jejich pohledu na věc a respekt k jejich názorům. Umíte-li své myšlenky formulovat jasně, konkrétně, názorně a dokážete-li je předložit v kontextu odrážejícím hluboké pochopení paradigmat, zájmů a obav druhé strany, jejich důvěryhodnost se podstatně zvýší. Často říkáte věci, které se možná liší od toho, co jste si původně mysleli, neboť ve snaze pochopit druhou stranu jste se poučili. 45

46 Pojetí osobnosti I Osobností se člověk nerodí, nýbrž se jí stává, a to v době, kdy se u člověka utváří specificky lidská forma organizace a fungování psychiky. V utváření osobnosti se uplatňuje interakce vrozených biologických činitelů (psychofyzické konstituce) a zkušeností, které jedinec získává v rámci určitého sociálního (mikro) a kulturního (makro) prostředí, v němž se odehrává jeho život. 46

47 Pojetí osobnosti II S věkem roste vliv osobních zkušeností, posiluje se individualita a její duševní jedinečnost. Osobnost formuje vliv zkušeností a tento proces se nazývá učení. Utváření osobnosti je výsledkem interakce biologických a sociálně-kulturních činitelů, přičemž rostoucí vliv má učení, tj. zkušenosti. Osobnost představuje souhrn psychických, mentálních, morálních a sociálních kvalit každého jedince (každého individua). Tyto kvality jsou v čase proměnlivé, ale v každém okamžiku jsou sledovány a vnímány ostatními lidmi jako kvality téhož celku. 47

48 Pojetí osobnosti III Opakovaně hodnotíme lidi, které denně potkáváme. Subjektivně hodnotíme jejich chování. Všímáme se jejich vzhledu, vystupování a osobitého chování. Nasloucháme tomu co říkají a sledujeme jak se chovají v rozličném prostředí. Využíváme tyto informace, abychom si vytvořili svůj vlastní názor na osobnosti lidí kolem nás. 48

49 Pojetí osobnosti IV Odvozujeme popis osobnostních rysů jako jsou nudnost, strnulost (rigidnost), opatrnost, mdlost, nebo naopak temperamentnost, inovátorství, představivost. Osobnost je tvořena z vrozených a osvojených impulsů, zvyků, zájmů, mínění, citů, myšlenek, názorů a víry, tak jak si individuum vytváří představu o okolním světě. Osobnost se tedy skládá z: jejích relativně ustálených a vyrovnaných individuálních aspektů, které ji odlišují od ostatních lidí a zároveň formují základy našich předpovědí týkajících se jejího budoucího chování. 49

50 Typologie osobnosti I Pokud osoba sdílí strukturu rysů společně s velkou skupinou lidí, je přiřazována k jistému typu osobnosti. První známou typologií je typologie Hippokratova z 15. století před naším letopočtem. Rozlišuje čtyři temperamenty, a to temperament: 1. Sangvinický 2. Flegmatický 3. Cholerický 4. Melancholický 50

51 Typologie osobnosti II V moderní době je základem osobnostní typologie pojetí dle Junga. Jung identifikuje tyto základní dimenze: 1. extravert (E) intravert (I) - což je predispozice k jednání a reagování člověka charakteristickým způsobem navenek. 2. čtyři způsoby získávání zkušeností, jimiž jsou: ü ü ü ü smyslové vnímání (čití) S (Sensing), intuitivní vnímání (intuice) N (Intuition), analytické zpracování (myšlení) T (Thinking) citové zpracování (cítění) F (Feeling) 51

52 Typologie MBTI I Psychometrický dotazník zvaný Myers-Briggs Typový Indikátor je považován za jednu z nejjednodušších a nejspolehlivějších metod určování osobnostního typu. Test byl vyvinut Isabel Myersovou a Katherine C. Briggsovou a je založen na Carl Jungově teorii o psychologických typech. Američanky Myersová a Briggsová obohatily Jungovu typologii o další dimenzi, a to: ü usuzování J (Judging) ü vnímání P (Percepcion). Jejich typologie, která je základem testu MBTI, představuje kombinaci čtyř párů dimenzí a identifikuje tak šestnáct osobnostních typů. 52

53 Typologie MBTI II Uznávanou předností testu MBTI je, že test to, co zjišťuje, nijak nehodnotí. Výsledkem testu je deskripce, nikoliv hodnocení. Test konstatuje, co je, neříká, co by mělo být. Neohrožuje sebedůvěru a sebeúctu respondenta. Popisuje preference, typy zaměření a nehodnotí schopnosti nebo dovednosti. Žádná z preferencí, kterou sdílí respondent, není považována za nadřazenou a všechny jsou stejně důležité. 53

54 Typologie MBTI III Výsledky šetření na základě testu MBTI jsou považovány za mimořádně průkazné a významné, a to jak z hlediska rozhodovacího a z hlediska manažerského stylu, tak i z hlediska individuálního způsobu řešení problému. Je považován za dobrý nástroj pro vyhledávání typů nadřízených a podřízených i složení optimálně vyvážených pracovních týmů. Rovněž výsledky testů mohou poskytnout radu pedagogům, jak diferencovaně přistupovat k různým typům osobnosti ve vzdělávacím procesu. 54

55 Typologie MBTI IV Přes všechny přednosti testu MBTI i pro tento test platí jistá omezení: existuje nesčetně individuálních rozdílů a odchylek jedinců, pro něž je velmi obtížné najít jednoznačné zobecnění, neboť konkrétního člověka v konkrétní situaci lze vystihnout jen zřídka, vždy jde o více či méně přesné přiblížení. 55

56 Extravert x Introvert V typové teorii extraverze E a introverze I určují postoj, pro něhož je příznačný způsob, jakým se osobnost projevuje v zájmu a postoji k vnějšímu světu, jeho hodnocení a záměrech. Složitost vztahů mezi introverty a extraverty spočívá v tom, že je obtížné až skoro nemožné, aby lidé typu extravertů přesně věděli jaký je svět lidí introvertů a naopak. 56

57 Extraverze E Extravert je v typové teorii širším pojmem než společenský. Jeho psychická energie směřuje zevnitř ven a mívá sklon k většímu počtu spíše povrchnějších kontaktů a vztahů. Extraverti: üdávají přednost vnějšímu světu lidí před uvažováním, üjsou aktivní, üchtějí věci zažít, aby jim porozuměli, üpracují systémem pokus omyl, ümají rádi různorodost. 57

58 Introvert I Introvert je povahový typ, jehož hlavním zájmem je vnitřní svět. Introverti: mají rádi klid a samotu, ve vztazích vyhledávají raději hloubku než četnost, dávají přednost uvažování a vnitřnímu světu před akcí, upřednostňují psaní před mluvením, jsou vytrvalí, rádi pracují v tichém prostředí, jsou málo adaptabilní, orientují se na hodnoty. 58

59 Smyslové vnímání S x intuice N V typové teorii smyslové vnímání (S) a intuice (N) představují dva způsoby shromažďování informací. 59

60 Vnímání S Lidé s preferencí S získávají informace pomocí smyslů. Sami sebe charakterizují jako lidi praktické. Věří na fakta, pamatují si především fakta a spoléhají se na zkušenost. Kladou důraz na jednotlivé kroky a důsledky více než na přehled a obecnou představu. Jsou realističtí. Pozorují aktuální dění. Rádi vlastní věci a pracují s nimi. Jsou trpěliví. Dobře se orientují v detailech. 60

61 Intuice N Lidé s preferencí N se zajímají především o nápady, ideje a možnosti a teprve pak se věnují faktům. Vidí možnosti a vzory. Mají představivost. Rádi vidí celkový obraz. Při práci střídají spěch a stres s klidnými obdobími. Mají rádi nové problémy. Jsou netrpěliví v rutinních věcech, zpravidla nic nedělají dvakrát stejně. Nebaví je detaily a podružnosti. Výkon intuitivních lidí je mnohem lepší v kreativním vymýšlení nových věcí než v jejich implementaci 61

62 Myšlení T x Cítění F Rozlišení mezi typy opírajícími se o myšlení a cítění je důležité z hlediska použití informací, jejich hodnocení a zpracování. Myšlení je taková funkce, pomocí které se jedinec snaží dospět k porozumění vnějšího světa především racionálními poznávacími prostředky, tj. vyvozováním pojmových souvislostí a logických důsledků. Myšlení hodnotí pomocí poznatků, podle pravdivosti, cítění prostřednictvím emocí z hlediska libosti. 62

63 Myšlení T Lidé s preferencí myšlení (T) se zpravidla vyznačují pevnou myslí. Jsou skeptičtí. Vyznačují se analytickým a logickým přístupem k zpracování informací. Jsou kritičtí. Mají jasné a rozumné myšlenky. 63

64 Cítění F Osobnosti zdůrazňující cítění (F), postupují na základě hodnocení z hlediska pocitů příjemný - nepříjemný, dobrý - špatný, přijetí - odmítnutí. Jedná se zpravidla o lidi, kteří se dokážou vcítit do pocitů jiných. Jsou důvěryhodní. Rádi činí radost ostatním. Touží po harmonii. Mají jasné a rozumné hodnoty. 64

65 Usuzování J x Vnímání P Osobnostní typy s důrazem na usuzování nebo vnímání rozlišuje, zda osobnosti dávají přednost věcem uzavřeným, definitivním nebo zda mají raději věci v pohybu, neukončené a s otevřenými možnostmi. Osoby s preferencí ukončenosti jsou označováni jako usuzující a ti, kteří nechtějí nic uzavírat až do doby, kdy je to nezbytně nutné, za vnímající. 65

66 Usuzování J Lidé s převahou usuzování jsou zpravidla: ürozhodní, üpilní, üorganizačně schopní, üsystematičtí. Jednání berou vážně. Rádi mají věci rozhodnuté a stanovené. Jejich krédem je napřed povinnost, potom zábava. 66

67 Vnímání P Typy s převahou vnímání jsou: üpružní, ütolerantní, ünechávají věci otevřené, üzkouší více postupů pro řešení problémů, ürozhodují se často v posledním možném okamžiku, üzpravidla u úkolů nejsou schopni docenit, kolik práce jim zbývá pro jejich dokončení. 67

68 Kombinace typů osobnosti ISTJ 24% (6%) ISFJ 1% (6%) INFJ 1% (1%) INTJ 6% (1%) ISTP 1% (7%) ISFP 1% (5%) INFP 1% (1%) INTP 5% (1%) ESTP 1% (13%) ESFP 3% (13%) ENFP 11% (5%) ENTP 1% (5%) ESTJ 13% (13%) ESFJ 4% (13%) ENFJ 3% (5%) ENTJ 19% (5%) Procentní zastoupení osobnostních typů ve zkoumaném vzorku a obecném průměru 68

69 Zastoupení typů v populaci Zastoupení typů v obecné populaci ISTJ - 6% ISTP - 7% ESTP - 13% ESTJ - 13% ISFJ - 6% ISFP - 5% ESFP - 13% ESFJ - 13% INFJ - 1% INFP - 1% ENFP - 5% ENFJ - 5% INTJ - 1% INTP - 1% ENTP - 5% ENTJ - 5% 69

70 Zastoupení typů u manažerů v ČR Četnosti výskytu jednotlivých typů Četnost výskytu Osobnostní typy 70

71 Vnímání - příklad 71

72 Pomůcka k příkladu I 72

73 Pomůcka k příkladu II 73

74 Zdroje této prezentace Covey, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí zásady osobního rozvoje, které změní váš život. 3. rozšířené vydání. Management Press, s.r.o., Praha, 2014, ISBN Peters, T.: Malé velké věci 163 způsobů jak dosáhnout excelentnosti. Management Press, s.r.o., Praha, 2011, ISBN

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey)

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) 7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) Kam míříme? Věk industriální» informace» integrace Pasti: strach a nejistota chci to hned obviňování beznaděj nedostatek rovnováhy

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Kompetenční modelování v praxi část 5

Kompetenční modelování v praxi část 5 Kompetenční modelování v praxi část 5 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve

1. Raději: a. řešíte nový a komplikovaný problém b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve Dotazník MBTI Postup: U každé položky bez velkého přemýšlení rozdělte 5 bodů podle toho které vám více vyhovuje. Pokud cítíte, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje,

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Vnější, vědomý, volní projev aktivace AKTIVAČNÍ ČINITELÉ

Více

Příloha A otázky v dotazníku

Příloha A otázky v dotazníku Příloha A otázky v dotazníku 1. Je ve společnosti, pro kterou pracujete, někdo, koho byste Vy osobně označil/a za dobrého lídra? Jedná se o otázku ověřující, co jaké míry Češi přemýšlejí nad vedením organizací,

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

a jaký je jeho původ

a jaký je jeho původ 1 Charakter organizace a jaký je jeho původ Koncept charakteru organizace Každý ví, že se organizace liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem. Zavedená

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Aleš Kudlák Město Písek

Aleš Kudlák Město Písek Požadavky na krizové manažery Aleš Kudlák Město Písek Brno 23. listopadu 2011 1 Motta: Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Co je to niterný leadership?

Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Niterný leadership není vůbec o vedení lidí. Leadership začíná od vedení sebe sama. Lídr: říká, co je třeba udělat dbá, aby toho bylo dosaženo

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o

Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o Ing. Martin Prachař AABYSS s.r.o. 17. 2. 2012 Motivace Motivace je procesem založeným na změně a jeho základem je uspokojování potřeb Motivy jsou osobní příčiny určitého chování jsou to pohnutky, psychologické

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více