ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2006 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2007 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Projektový den mediální výchova Příjemné čertování Předvánoční den otevřených dveří Vánoce na zámku Svatá Lucie Schůzka žákovského parlamentu Vánoční koncert v kostele Výlet do lesa s Brumlíkem Vánoční besídka na Radnici v Rožďalovicích Přednáška k ptačí oblasti Rožďalovické rybníky Školní kolo matematické a astronomické olympiády Štěstí a radost, lásku a něhu, ať Vám přinese vánoční sen. Vaše štěstí najdete na vločkách sněhu, ať šťastný je Váš Štědrý den. Do nového roku Vám všem srdečně přejeme: 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů optimismu, 365 dnů štěstí, hodin splněných přání, minut pohody a vteřin lásky! Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Pátek 1.prosince 2006 Jako téměř každý pátek se pedagogičtí pracovníci sešli v 7 hodin ve sborovně na páteční provozní poradě pedagogických pracovníků, kterou již delší dobu zkráceně označujeme značkou 5P. Projednány a rozděleny byly úkoly související s přípravou našich prosincových aktivit s důrazem na den otevřených dveří a vánoční besídku. Velmi živá diskuse se rozpoutala nad důvody odchodů několika žáků ze školy v období od začátku školního roku do konce listopadu. V závěru byli přítomní seznámeni jednotlivými třídními učiteli s hodnocením a závěry z konzultací s rodiči a žáky naší školy. Bezprostředně po skončení akce 5P byl zahájen v pořadí třetí projektový den, který byl tentokrát věnován plnění náplně průřezového tématu mediální výchova. Byl to první projektový den, který jsme v naší škole v loňském školním roce nerealizovali, ale čtyři naši zástupci jej mohli vidět v ZŠ Na Valech v Poděbradech. Oproti předcházejícím projektovým dnům byly výstupy obohaceny o videozáznam a zásluhy na jeho tvorbě a vzniku po právu náleží panu učiteli Aleši Valentovi. strana 3

4 1.třída Vánoční svátky Projektový den Vánoční svátky se dětem moc líbil.v projektu se děti dozvěděly, co je to mediální výchova, co patří do mediální výchovy. Děti si vyzkoušely roli moderátora v televizi, v rozhlase, zahrály si divadelní představení o krtečkovi a na památku si vyrobily vánoční přání. Napsala Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1.třídy Evaluační dotazník: P.č. Text otázky Jakou známkou zhodnotíte dnešní projekt Jakou známkou hodnotíš práci ve skupině 19 3 Jakou známkou zhodnotíš svoji práci v projektu 19 4 Jak se ti líbilo téma projektu 19 strana 4

5 2.třída Advent a vánoce Dne proběhl ve 2.třídě projektový den k průřezovému tématu Mediální výchova. Děti si v první hodině pověděly něco o Adventu a Vánocích. Řekly si, jakými způsoby by se dal připomenout Vánoční příběh. K tomuto příběhu zhotovily plakát, pozvánku a přání. Nakonec si tento příběh zahrály v divadelním představení. Napsal Mgr. Jan Kubín, třídní učitel 2.třídy Evaluační dotazník: Otázka ano ne 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině, než samostatně? Byl jsi se svou prací spokojený? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl jsi možnost sdělit své názory a nápady? Dozvěděl ses něco nového? 11 0 strana 5

6 3.třída - Jak vzniká animovaný film V pátek se na naší škole uskutečnil další projektový den. Tentokrát byl svým obsahem zaměřen na mediální výchovu jedno z průřezových témat školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě učitelé pracují. Při volbě vhodného námětu pro práci ve třetím ročníku jsem využila téma, které je dětem blízké. Postava Večerníčka nás provázela projektem s názvem Jak vzniká animovaný film. Děti si přinesly do školy knihy a obrazový materiál se známými pohádkami dětských Večerníčků. Nastala diskuse a třídění na pohádky hrané, loutkové a kreslené. Děti se předháněly ve znalostech pohádkových postav, jejich autorů spisovatelů a ilustrátorů. Pak následovala skupinová práce, kde se měly domluvit, jak asi vznikne animovaný film, jaké profese se na jeho vzniku podílejí. Výsledky jejich úvah prezentoval mluvčí každé skupiny. Na řadu přišla práce s textem, kde již bylo zjednodušeně popsáno, jak animovaný film vznikne. Každá skupina tichým čtením zjistila obsah, zeptala se na slova, kterým v textu nerozuměla a pak ostatním dětem sdělila, co si z obsahu zapamatovala. Následovalo shrnutí nových poznatků a učitel předvedl ukázkový výrobek postavu na několika listech papíru, kterými rychle listujeme a uvádíme figuru do pohybu. V další hodině si děti prakticky samy vyzkoušely, jak vytvořit animovaný příběh. Ve skupinách si zvolily role scénáristů, výtvarníků, animátorů či zvukařů. Vytvořily příběhy, doplnily obrázkem v rozfázovaných polohách a se zaujetím vymýšlely zvukový doprovod s nástroji. Po dokončení následovala prezentace každé skupiny, která si vyslechla hodnocení ostatních dětí a vyučujícího. Výsledné práce jsme vystavili ve třídě a shodli se na tom, že jsme strávili příjemný den. Napsala Petra Simůnková, třídní učitelka 3.třídy Evaluační dotazník: ANO SPÍŠE SPÍŠE NE OTÁZKA: ANO NE 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti dobře ve skupině? Měl(a) jsi podíl na úspěšném řešení úkolů? Vedl(a) jsi ostatní děti ve skupině ke správnému řešení? Domníváš se, že tě další členové skupiny zapojili do řešení úkolů? Měl(a) jsi dost prostoru pro ústní vyjádření svých názorů? Nudil(a) ses při práci? Byl projektový den pro tebe vydařený? strana 6

7 4.třída Tvorba časopisu Hlavní náplní projektového dne 4.třídy byla tvorba časopisu s vánoční tématikou. Děti čerpaly z materiálů, které si přinesly z domova, část tvořila autorská práce. Obsahem časopisu jsou obrázky a návody dekorací, básničky, písně, příběhy, křížovky, pracovní listy s matematikou a příběhy tvořené dětmi. Součástí projektového dne byl také koncert zpěv vánočních koled, hra dětí na piano a flétnu, poslech části půlnoční mše J. J. Ryby. Napsala Mgr. Jaroslava Sedláčková, třídní učitelka 4.třídy Evaluační dotazník: Otázka ANO Spíše ANO Spíše NE NE 1. Téma projektu se mi líbilo Náplň projektu byla zajímavá Lépe se mi pracovalo ve skupině než samotnému Pracovali ve skupině všichni žáci? Se svou prací jsem byl spokojený Získal jsem nové poznatky strana 7

8 5.třída Naše pošta hodina: V organizační části jsme si upřesnili zásady chování a práce ve skupinách. Pracovalo 6 skupin po 4-5 žácích. V úvodu jsme si vysvětlili pojem mediální výchova,media.v rozhovoru jsme se zamysleli, jaké znalosti a zkušenosti musí mít zaměstnanec medií hlasatel, redaktor. Vánoční atmosféru jsme si navodili zapálením svíčky, písní Vánoce.Vyslechli jsme si vypravování P.Nováka o vánočních zvycích z CD. Každá skupina dostala text o vánočních symbolech. Žáci si připravili vánoční relaci do rozhlasu. Vyhodnotili jsme návaznost údajů ve skupině a dojem z vysílání. I my přispějeme k vánoční náladě nacvičením programu na besídku pro rodiče a občany obce. Proto jsme připravili pozvání na besídku. Vánočními nákupy, přípravami,vánocemi jsou plné reklamy v televizi. O estetických dojmech z reklam jsme si společně pohovořili. Každá skupina si připravila reklamu, kterou předvedli jako dramatizaci. 4.hodina: Na hodině AJ p. učitelka Fišerová seznámila žáky se zvyky a štědrovečerní večeří v Anglii.Vytvořili vánoční přání s anglickým textem. V závěru hodiny si zástupce skupiny požádal do rozhlasu o vánoční píseň pro svého blízkého. 5.hodina:Zhodnocení projektu.nejlepší skupiny byly odměněny sladkostí.pozornost a pochvalu za splnění dostali všichni žáci. Napsala Marie Lánczová, třídní učitelka 5.třídy Evaluační dotazník: 1. Líbil se Ti projekt Naše pošta? Ano: 24, Ne: Čím Tě zaujal? Vším: 4, Ničím:1, Zaujalo: reklama:18, zvyky: 4, rozhlasové vysílání: Pomohl Ti projekt získat nové vědomosti? Ano: 24, Ne:2. 4. Líbila se Ti práce ve skupinách? Ano: 24, Trochu ano: 1, Ne: 1, Moc ne: Navrhoval bys něco zlepšit? Ano: 5, Ne: 21 (více úkolů a her). strana 8

9 6.třída - Média Dne proběhl projektový den se zaměřením na mediální výchovu. Žáci si měli osvojit dovednost v předávání informace a jejich etického hodnocení. Během 1. hodiny se žáci seznámili se základním dělením a posláním medií. Druhou hodinu si žáci vyzkoušeli předat informaci pomoci rozhlasového media bez zpětných reakcí posluchačů. Měli předat informaci o obrázku tak, aby ho posluchači zaznamenali co nejvěrněji. Třetí hodinu si žáci osvojili stručné etické hodnocení výstupních a vstupních informací. Čtvrtou hodinu si žáci vyzkoušeli předat informace pomocí videozáznamu, který následně mohli vzájemně zhodnotit na PC projekci. Napsal Mgr. Aleš Valenta, třídní učitel 6.třídy Evaluační dotazník: P.č. Otázka spíše ANO ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojený s vedoucím skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojený s řízením projektu tř. učitelem? Připomínky: Bylo to bezva 2x. Líbilo se mi to 1x. strana 9

10 7.třída - My a mediální svět Projekt k mediální výchově pro 7. třídu se jmenoval My a mediální svět. Žáci si v projektu vyzkoušeli moderovat sportovní zpravodajství, komentovali sportovní událost v přímém přenosu, vyrobili plakát a pozvánky na sportovní klání a s pomocí počítačové techniky vytvořili diplomy. V tomto projektu byla přímo využita technika např. mobily s diktafony a digitální kamera. Filmové záznamy za 2. stupeň zpracoval A.Valenta a vznikl tak zajímavý výstup tohoto projektu. Napsala Mgr. Markéta Drobečková, třídní učitelka 7.třídy Evaluační dotazník: ano spíše spíše ne P.č. Otázka ano ne 1 Vyhovoval ti výběr tématu vašeho projektu? Aktivity v projektu byly pro tebe zajímavé? Máš pocit, že jsi přispěl k vyřešení aktivit? Měl jsi ve skupině vedoucí postavení? Měl jsi problémy, když jsi měl mluvit sám za sebe a obhájit svůj názor? Měl jsi problémy, když jsi měl prezentovat práci skupiny a být mluvčím? Spolupracovalo se ti ve skupinách dobře? Domníváš se, že projektové dny jsou zajímavou formou výuky? Označil/a bys tento projekt za vydařený? strana 10

11 8.ročník Informační média Během projektového dne jsme hovořili o médiích. Říkali jsme si, která média žáci sledují a proč, popřípadě co v nich sledují. Žáci si vytvořili své vlastní noviny, a také si vyzkoušeli jaké to je komentovat televizní zpravodajství. Projektový den se jim líbil. Napsala Marcela Sasková. Evaluační dotazník: P.č. Otázka ano spíše ano spíše ne ne 1 Jak se Ti líbil projektový den? Zaujalo Tě zvolené téma? Byl pro Tebe projektový den v něčem přínosný? Myslíš, že získané informace využiješ? Myslíš, že tyto projekty obohacují výuku? Chtěl/a/ by ses zúčastnit dalších projektů? strana 11

12 9.třída Reklama je, když Motto: Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu! (H.Ford) Na projektový den se žáci v rámci skupin připravovali už doma sbírali noviny, časopisy, reklamní letáky, reklamní předměty, pozorněji sledovali reklamy v televizi, připravili anketu pro školu a veřejnost. Projekt měl několik částí přípravnou (motivační) setkání s reklamou, práci s reklamou, vlastní tvorbu a hodnocení. Žáci pátrali po definici reklamy, hráli si s jednotlivými písmeny slova reklama, seznámili se s historií reklamy u nás. Ve skupinách plnili vylosované úkoly,ve kterých vyjadřovali svůj názor na daná rčení, zahráli ho, graficky znázornili setkávání s reklamou. Dále stříhali, třídili, lepili reklamy(zboží, prodej, služby, hodnotili u nich text a výtvarné ztvárnění, do tabulky zpracovali výsledky, navrhovali poutač na Den otevřených dveří (kavárna, dílna). S náplní projektu byli žáci spokojeni, vyjádřili to v závěrečném hodnocení. Napsala Václava Vinecká, třídní učitelka 9.třídy Evaluační dotazník: P.č. Otázka spíše ANO ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu tř. učitelem? 8 7. Připomínky: 8 strana 12

13 Mgr. Jana Hladíková společně s Mgr. Ninou Dyčenkovou odpoledne odjely do Jičína na další pokračování studia anglického jazyka v projektu Jazyky hrou. Pondělí 4.prosince 2006 Plavecký výcvik pokračoval svojí třetí částí. Rozdělení na dvě skupiny zůstalo zachováno. První skupina, tj. děti z mateřské školy a žáci 1. a 2.třídy základní školy odjeli do Nymburka v 7.30 a druhá skupina, tj. žáci 3. a 4.třídy základní školy odjeli v V základní i mateřské škole proběhla revize tělocvičného nářadí. Shledané nedostatky byly na místě odstraněny. Žáci 9.třídy společně s paní učitelkou Václavou Vineckou navštívili místní knihovnu vedenou paní Svatavou Krumpholcovou. Mgr. Jan Kubín a Petra Simůnková pokračovali v Nymburce ve studiu anglického jazyka v rámci projektu Jazyky hrou. Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nácviky v mateřské škole. Docházku do naší školy dnes ukončila Aneta Telváková, žákyně 4.třídy. Důvodem bylo stěhování se po požáru v Lindnerově ulici do jiného města. Úterý 5.prosince 2006 Dnes do školy nastoupila nová žákyně. Je jí Lenka Beránková a byla zařazena do 3.třídy. Lence upřímně přejeme, aby se jí v naší škole líbilo a ráda do ní chodila. Paní učitelky z mateřské školy Lenka Pecková a Eva Koseková opět přišly do základní školy, aby se zdokonalily při práci s počítačem a pokračovaly v přípravě na složení zkoušky úrovně Z v SIPVZ. I tentokrát byl jejich školitelem Roman Kotlář. Pro paní vychovatelky ze školní družiny byl dnešní den významný. Bylo tomu proto, že dnes úspěšně v Poděbradech dokončily volitelný modul P v rámci projektu SIPVZ, kterým byla digitální fotografie a počítačová grafika. Blahopřejeme. Dnes ve škole proběhla Mikulášská nadílka v režii 9.třídy. Více o této akci píše třídní učitelka, paní Václava Vinecká: Příjemné čertování Stalo se již tradicí, že 5.prosince chodí na naší škole Mikuláš s andělem a čerty. Na tento den se těší deváťáci a dlouho před ním vybírají mezi sebou Mikuláše a anděla. O čerty není nouze, ty chce představovat většina zbývajících žáků. I letošní deváťáci se nemohli 5.prosince dočkat. Od rána s nimi nebylo k vydržení. O velké přestávce se přestrojili, nalíčili a hurá do MŠ. Zrovna pršelo, a tak dorazili ke školce trochu urousaní, Mikuláš bez vousů a anděl nesl svá křídla v podpaždí. Rychlá úprava a nedočkavost jaké to bude u těch nejmenších. Jak jinak Mikuláš s andělem byli milí a čerti hodní, přesto nějaká slzička ukápla a hlásky se při zpívání třásly. S krásnými obrázky, které dostali od dětí, spěchali zpátky do školy. Tam se těšili nejvíc. Na 1.stupni se děti ještě čertů docela bály, ale čertovští deváťáci nechtěli vzbuzovat strach, ale spíš legraci, a tak sem tam někdo skončil v pytli, ve třídách zpívali a dostali bonbónek. Druhý stupeň vyvrcholení mikulášské cesty! Výskot, smích, pytle se zlobivci a v 8. třídě končí příjemné čertování letošních deváťáků. Vrátili se do třídy upocení, zmazaní, žízniví, ale šťastní, že se jim Mikuláš povedl podle jejich představ. Napsala Václava Vinecká Vše začalo pečlivou přípravou a přestrojením se ve třídě. A pak již hurá do mateřské školy. strana 13

14 V 5.třídě to vypuklo. Ctihodný Mikuláš měl k dispozici jediného anděla, ale celou tlupu čertů. V 1.třídě se čerti skutečně jen rojili. Nastoupili v plné síle a mnozí z prvňáků by to nejraději vzdali. Ve 2.třídě pan učitel Jan Kubín zahrál na kytaru, ve 3.třídě kralovala čertice Petra Simůnková a ve 4.třídě se Mikuláš pokoušel mluvit anglicky. strana 14

15 Autentické záběry tří opravdových pokusů o odnesení do pekla. Naštěstí byly všechny tři neúspěšné. V závěru nás všechny čekalo velké překvapení u oběda ve školní jídelně. Mikulášské tri ve složení Kateřina Tumová, Marta Procházková a Eva Štrobachová předvedlo skutečný koncert a jejich zásluhou jsme si pochutnali na výborné svíčkové. Středa 6.prosince 2006 Ráno v 7 hodin se konala schůzka týmu 1.stupně k tvorbě ŠVP. Děti a paní učitelky z mateřské školy realizovaly besídku v rožďalovském domově důchodců. Odpoledne odjel Roman Kotlář do Mladé Boleslavi, aby pokračoval ve studiu anglického jazyka v rámci projektu Brána jazyků. Čtvrtek 7.prosince 2006 Děti z mateřské školy využily nacvičeného programu besídky a prezentovaly ho v další části domova důchodců v klášteře. Paní učitelka Mgr. Markéta Drobečková dnes úspěšně dokončila v Poděbradech absolvování volitelného modulu P v rámci projektu SIPVZ s názvem Využití ICT ve výuce matematiky. Blahopřejeme. strana 15

16 Pátek 8.prosince 2006 Na akci 5P bylo přítomným ze strany vedení školy poděkováno za zajištění průběhu třetího projektového dne. Bylo projednáno plnění plánovaných úkolů na příští týden, jednáno bylo o úrovni a včasnosti zápisů do třídní knihy, řešeny byly poslední nejasnosti týkající se dne otevřených dveří, diskutováno bylo nad typem nové tabule v učebně 7.třídy, o stavu žáků školy, o možnosti využití některého z testů Kalibro, o instalaci bojlerů, o pravomocech žákovského parlamentu, o manažerské praxi naší bývalé žákyně Martiny Nováčkové v naší školní jídelně (v současnosti studenty 4.ročníku Hotelové školy v Poděbradech) a návštěvě ředitele školy v ZŠ Dymokury. Paní učitelky z mateřské školy pokračovaly v počítačové učebně základní školy ve své přípravě na úspěšné absolvování testu úrovně Z v rámci SIPVZ. I tentokrát byl jejich lektorem Roman Kotlář. I tento pátek odpoledne odjely Mgr. Jana Hladíková společně s Mgr. Ninou Dyčenkovou do Jičína na další pokračování studia anglického jazyka v projektu Jazyky hrou. Sobota 9.prosince 2006 Na dnešní den jsme se všichni dlouho připravovali, protože se konal den otevřených dveří a my při jeho průběhu chtěli před rodiči žáků i širokou veřejností prezentovat dobrou práci naší školy. Snažili jsme se docílit toho, abychom ještě rozšířili nabízené aktivity a jsme přesvědčeni o tom, že se nám to povedlo (např. školní video nebo pletení z pedigu). Předvánoční den otevřených dveří Na přehledu vpravo můžete vidět, jaké dílny a činnosti pro návštěvníky připravili žáci školy ve spolupráci s jejími zaměstnanci. Kromě toho byla škola slavnostně vyzdobena a pro návštěvníky byly připraveny drobné dárky. Byli jsme potěšeni hojnou účastí a nevíme o nikom, kdo by v tento den z naší školy odcházel nespokojený. Na tom mají velkou zásluhu žáci i zaměstnanci školy, kterým za to po právu patří velké poděkování. strana 16

17 Aktivity v 1.třídě: skládání puzzle, oblékání krtečka, stavění domečku pro krtečka, krtečkové omalovánky, divadelní představení od 10.00, 10.30, a Divadelní představení bylo zdařilé a diváci si ho s prvňáky opravdu užili. strana 17

18 Aktivita ve 2.třídě: výroba svíčky z medového plástu Výroba svíčky z včelího plástu byla navíc doplněna vykrajováním vánočních motivů. strana 18

19 Aktivity ve 3.třídě: hra deskových her Člověče, nezlob se! a dáma, výroba vánočního přáníčka O výrobu vánočních přáníček byl docela zájem, ale mezi návštěvníky si získalo největší oblibu hraní stolní hry Člověče, nezlob se! Využití se dočkala i připravená stolní hra Dáma, která se již do učebny nevešla, a proto byla umístěna na chodbě na stolu na stolní tenis. strana 19

20 Aktivity ve 4.třídě: Výroba medové svíčky, ozdoby z oříšků a vánoční vystřihovánky Podobně jako ve 2.třídě byl i ve 4.třídě medový plást využit na výrobu svíčky a vykrajování vánočního motivu. Oblibu si získaly i vánoční vystřihovánky. strana 20

21 Aktivity v 5.třídě: Výroba svícínků z oříšků, vánoční aranž v misce, drátkování Třídu navštívila bývalá třídní učitelka Mgr. Václava Pletková i současný starosta Rožďalovic pan Josef Nešněra, který se živě zajímal o práci třídy. strana 21

22 Aktivity v 6.třídě: výroba vloček z papíru, ubrousková technika Pan starosta byl zachycen i při návštěvě 6.třídy. strana 22

23 Aktivity v 7.třídě: Výroba stromečku přání (z drátků a korálků), zažehlovací korálky (přívěšek), gotické písmo, pletení z pedigu Co se týká zajmu návštěvníků akce, zcela jednoznačně zvítězilo pletení z pedigu, které zajistila zástupkyně ředitele školy Jana Hladíková. U této činnosti se postupně vystřídaly desítky zájemců. Vyzkoušet si své umění přišli nejen hosté, ale i organizátoři kromě žáků je možné vidět hospodářku školy Elišku Novákovou, pana učitele Jana Kubína i ředitele školy Romana Kotláře. strana 23

24 Aktivity v 8.třídě: Tvorba věnečků a obrázků z koření, paličkování Paličkování patří k zájmovým činnostem, které si v naší škole získalo oblibu. Skupina zájemců se pozvolna rozšiřuje a děvčata zvládají zhotovit finální dílo podle čím dál složitější předlohy. strana 24

25 Aktivity 9.třídy: oříšková dílnička a provoz kavárny U Deváťáků K již tradičním nabídkám Dne otevřených dveří patří možnost občerstvení pro účastníky akce s možností si v klidu posedět a popovídat si. Této šance využila i předsedkyně SRPŠ paní Jana Pavlová. Žákům 9.třídy patří poděkování za perfektní zvládnutí obsluhy. strana 25

26 Učebna fyziky a chemie: zpracované video z adaptačního pobytu v Ledcích, z projektového dne k mediální výchově a práce žáků 9.třídy o škole a k tomu navíc k nahlédnutí výroční zprávy o činnosti školy a měsíční zpravodaje Další podaný důkaz o skutečnosti, že školní digitální videokamera je využívána. Prodej výrobků žáků školy: Za organizaci a přípravu prodeje patří poděkování zejména Markétě Drobečkové, Iloně Sedláčkové a Ireně Švábenské. strana 26

27 Pan učitel Aleš Valenta při pořizování videozáznamu a PF 2007 u vchodu do školy pro návštěvníky akce. Pondělí 11.prosince 2006 Z důvodu klesajícího počtu účastníků plaveckého výcviku bylo s vedením plavecké školy domluveno sloučení všech účastníků z Rožďalovic do jedné skupiny. A tak děti z mateřské školy i žáci z 1.-4.třídy odjeli do Nymburka společně v Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Mgr. Jan Kubín a Petra Simůnková se v Nymburce zúčastnili další části výuky anglického jazyka v rámci projektu Jazyky hrou. Projekt k Vánocům v 5.třídě. Úterý 12.prosince 2006 V průběhu dopoledne se ředitele školy Roman Kotlář sešel se školním koordinátorem tvorby ŠVP Janou Hladíkovou a vedoucími jednotlivých týmů Jaroslavou Sedláčkovou a Markétou Drobečkovou. Cílem schůzky bylo předat si jasné informace o stavu prací na školním vzdělávacím programu, sdělit si pozitivní i negativní zkušenosti a zejména domluvit se na dalším postupu, který povede k úspěšnému zvládnutí tohoto náročného úkolu. Nezbývá než s jistým uspokojením konstatovat, že k naplnění cílů schůzky došlo. Středa 13.prosince 2006 Ihned po skončení výuky žáci 1., 2. a 4.třídy odjeli autobusem se svými třídními učiteli na návštěvu vánoční výstavy v Hrádku u Nechanic. strana 27

28 Vánoce na zámku Dne jsme společně s 2. a 4. třídou navštívili zámek Hrádek u Nechanic. Děti se na tuto akci moc těšily. Na cestu jsme se vydali autobusem, cestou děti pozorovaly krajinku a okolí. Děti si prohlédly zámek, který byl vánočně vyzdobený. Průvodkyně nás seznámila se zvyky a obyčeji, které se na zámku dodržovaly. Žáci si mohli na zámku prohlédnout vánoční stromky, každý stromeček měl svoji barvu a ozdoby byly vyrobeny z papíru, slámy a podobně. Stromečků na zámku bylo devět, desátý stromeček jsme viděli v kuchyni. Tam jsme si také pochutnali na vánočním cukroví. Z výletu si děti domu odvezly krásné zážitky, které jim zůstanou v paměti na delší dobu. Napsala Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1.třídy. I když se na zámku fotit nesmělo, paní Dyčenková to dokázala vyřešit. Mgr. Jana Hladíková odpoledne odjela se členy kroužku paličkování do Kopidlna. Večer se zájemci mohli podívat na divadelní představení v divadle v Mladé Boleslavi, které se jmenovalo Márius a Fanny. V rámci akce FKSP návštěvu tohoto představení pro své kolegy zorganizovala Mgr. Miroslava Janíčková. Děti v mateřské škole si dnešek dostatečně užily, protože se tam konala vánoční nadílka. Žáci 5.třídy se svojí paní učitelkou Marií Lánczovou pro své spolužáky připravili připomenutí tradice svaté Lucie. Co to ta svatá Lucie vůbec chce po paní zástupkyni? strana 28

29 Čtvrtek 14.prosince 2006 Plánovaná kontrola individuálních vzdělávacích plánů v Pedagogicko psychologické poradně Nymburk se z důvodu zdravotní indispozice Mgr. Jaroslavy Sedláčkové neuskutečnila. Termín její realizace je přeložen na leden Pátek 15.prosince 2006 Protože se akce 5P nemohl zúčastnit nikdo z vedení školy (ředitel školy byl na žákovském parlamentu, zástupce ředitele školy na studiích a výchovný poradce u lékaře), padla volba na paní učitelku Markétu Drobečkovou. Ta se své role zhostila se ctí a řešeny byly zejména otázky týkající se přípravy a průběhu vánoční besídky na Radnici a třídních besídek v samotném závěru výuky v tomto školním roce. Vedení schůzky žákovského parlamentu měli na svých bedrech zástupci ze 7.třídy, kterými jsou Markéta Fadrhoncová a Jan Černý. Ke svému úkolu se však obrátili zády a schůzky se bez omluvy nezúčastnili. Svého úkolu se však dobře ujal předseda žákovského parlamentu Petr Škoda a své chybějící partnery dokázal zastoupit. K projednávaným oblastem patřilo využití utržených peněz z prodeje žákovských výrobků, plán třídních besídek, zařazení tělesné výchovy do rozvrhu, termín konání LVK, možnost umístit ve škole druhý stůl na stolní tenis a pokrytí zájmu o aerobik. Ředitel školy přítomným poděkoval za zajištění úspěšného průběhu předvánočního dne otevřených dveří, připomenul nutnost třídění odpadu, nabídl možnost rozhodování členů žákovského parlamentu o využití přiděleného objemu finančních prostředků, upozornil na nové možnosti prezentace práce žákovského parlamentu na nové nástěnce a vyzval žáky k podnětům spojeným s oslavami 110 let školy a možnostech vydávání školního časopisu. Jak již bylo dříve zmíněno, Mgr. Jana Hladíková odjela do Prahy za studiem školského managementu, aby se včas stačila vrátit a v Jičíně s Mgr. Ninou Dyčenkovou ještě pokračovala ve studiu anglického v rámci projektu Jazyky hrou. Po 16.hodině v tělocvičně v budově základní školy zahájila svoji činnosti skupina lidí vedená bývalým žákem školy Pavlem Faltou. Náplní její činnosti by měl být kromě jiného nácvik historického šermu s vyhlídkou na možnost nabídnout tuto aktivitu i žákům naší školy. Tak nezbývá než popřát, aby se vytyčený záměr podařilo realizovat. Paní učitelka Miroslava Janíčková byla hlavní organizátorkou Vánoční koncertu v kostele v Rožďalovicích, který začínal v 18 hodin. Na programu bylo pásmo lidových pastorel a říkanek v podání žáků základní školy a jako host vystoupil smíšený pěvecký sbor VOX Nymburgensis vedený Janem Mikušekem. Svým podílem na úspěchu akce přispěla i paní učitelka Alena Bondarczuková. strana 29

30 Pondělí 18.prosince 2006 Ráno v 7.30 jsme odjeli na v pořadí pátý plavecký výcvik v plavecké škole při ZŠ Komenského Nymburk. Pro většinu účastníků to bylo plavání poslední. Pouze žáci 2.třídy budou po vánočních prázdninách v plaveckém výcviku pokračovat. V předvánočním shonu již Mgr. Jana Hladíková nevedla logopedické nápravy a ani Jan Kubín s Petrou Simůnkovou neodjeli do Nymburka studovat anglický jazyk. Zato paní vychovatelky se svými žáky připravily výlet do lesa s Brumlíkem. strana 30

31 Úterý 19.prosince 2006 Naposledy v tomto kalendářním roce paní učitelky z mateřské školy Lenka Pecková a Eva Koseková pokračovaly v počítačové učebně základní školy pod vedením Romana Kotláře ve své přípravě na úspěšné absolvování testu úrovně Z v rámci SIPVZ. Paní Eliška Nováková odjela do Prahy na školení k programu Vema. Dnes se v 16 hodin sešli v ředitelně základní školy zástupci školy a jejího zřizovatele, aby diskutovali o dalších plánech a perspektivách školy. Za zřizovatele se schůzky zúčastnil pan starosta Josef Nešněra, předseda školské rady pan Miroslav Fadrhonc, předsedkyně SRPŠ paní Jana Pavlová a paní Marcela Kořínková. Za školu se jednání účastnili ředitel školy Roman Kotlář, zástupce ředitele školy Jana Hladíková, výchovný poradce Jaroslava Sedláčková a Markéta Drobečková. Na schůzce proběhla živá výměna názorů na práci školy a padly při ní podnětné návrhy, které ukázaly přibližný směr dalšího vývoje naší školy. Rozcházeli jsme se s pocitem, že realizování této schůzky bylo velmi důležité a podnětné a že je velmi pravděpodobné, že ji budeme v budoucnu opakovat. Středa 20.prosince 2007 Do budovy základní školy jsme na dnešek objednali biologické čištění odpadního řadu, které by mělo zabránit možnému šíření žloutenky a salmonelózy a navíc odstranit potencionální zápach. Z důvodu lepšího využití možností prezentace práce školy proběhlo jednání o změně grafické úpravy webové stránky školy s možnými doporučeními na rozšíření nabídky o např. možnost žáků vkládat vlastní příspěvky, možnost realizace anket a dotazníkových šetření, o on-line žákovskou knížku nebo tvorba fotogalerií z pořádaných akcí. Žáci ve školní družině intenzívně pracovali na výrobě vánočních svícnů. Vánoční besídka na Radnici Pozvánka, která pochází z dílny žáků 5.třídy. strana 31

32 Vše začalo pečlivým nácvikem ve třídách. Na snímcích můžete postupně vidět momentky z 1. až 6.třídy. A pak již zkouška probíhala přímo na jevišti na Radnici v Rožďalovicích. Průvodní slovo k připravenému kulturnímu programu napsala paní učitelka Václava Vinecká. A v 17 hodin vše vypuklo. Všechny v úvodu přivítal ředitel školy Roman Kotlář, který přítomným kromě jiného popřál krásné Vánoce a jen to dobré v nové roce. Role moderátorky byla svěřena žákyni 7.třídy Jaroslavě Kolmanové. Svoji úlohu zvládla dobře a nejen pro ni byla vánoční besídka jednou z nejlepších příležitostí na vlastní kůži zažít některá témata, která jsou zařazena do mediální výchovy. Děkujeme našemu zřizovateli za zapůjčení prostor sálu na Radnici. Panu Procházkovi velice děkujeme za ozvučení sálu, na kterém výrazně spolupracoval pan učitel Aleš Valenta. strana 32

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2004. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. prosinec 2004. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.prosince 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2006 V Rožďalovicích dne 2.března 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2006 V Rožďalovicích dne 2.května 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2008 V Rožďalovicích dne 2.února 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červen 2013 V Rožďalovicích dne 6. července 2013 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková P.č. 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2008 V Rožďalovicích dne 2.března 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

pracoviště Dlouhá 56

pracoviště Dlouhá 56 Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Příloha č. 2 pracoviště Dlouhá 56 1 / 38 Obsah CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ DLOUHÁ 56... 3 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více