ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2006 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2007 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Projektový den mediální výchova Příjemné čertování Předvánoční den otevřených dveří Vánoce na zámku Svatá Lucie Schůzka žákovského parlamentu Vánoční koncert v kostele Výlet do lesa s Brumlíkem Vánoční besídka na Radnici v Rožďalovicích Přednáška k ptačí oblasti Rožďalovické rybníky Školní kolo matematické a astronomické olympiády Štěstí a radost, lásku a něhu, ať Vám přinese vánoční sen. Vaše štěstí najdete na vločkách sněhu, ať šťastný je Váš Štědrý den. Do nového roku Vám všem srdečně přejeme: 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů optimismu, 365 dnů štěstí, hodin splněných přání, minut pohody a vteřin lásky! Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Pátek 1.prosince 2006 Jako téměř každý pátek se pedagogičtí pracovníci sešli v 7 hodin ve sborovně na páteční provozní poradě pedagogických pracovníků, kterou již delší dobu zkráceně označujeme značkou 5P. Projednány a rozděleny byly úkoly související s přípravou našich prosincových aktivit s důrazem na den otevřených dveří a vánoční besídku. Velmi živá diskuse se rozpoutala nad důvody odchodů několika žáků ze školy v období od začátku školního roku do konce listopadu. V závěru byli přítomní seznámeni jednotlivými třídními učiteli s hodnocením a závěry z konzultací s rodiči a žáky naší školy. Bezprostředně po skončení akce 5P byl zahájen v pořadí třetí projektový den, který byl tentokrát věnován plnění náplně průřezového tématu mediální výchova. Byl to první projektový den, který jsme v naší škole v loňském školním roce nerealizovali, ale čtyři naši zástupci jej mohli vidět v ZŠ Na Valech v Poděbradech. Oproti předcházejícím projektovým dnům byly výstupy obohaceny o videozáznam a zásluhy na jeho tvorbě a vzniku po právu náleží panu učiteli Aleši Valentovi. strana 3

4 1.třída Vánoční svátky Projektový den Vánoční svátky se dětem moc líbil.v projektu se děti dozvěděly, co je to mediální výchova, co patří do mediální výchovy. Děti si vyzkoušely roli moderátora v televizi, v rozhlase, zahrály si divadelní představení o krtečkovi a na památku si vyrobily vánoční přání. Napsala Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1.třídy Evaluační dotazník: P.č. Text otázky Jakou známkou zhodnotíte dnešní projekt Jakou známkou hodnotíš práci ve skupině 19 3 Jakou známkou zhodnotíš svoji práci v projektu 19 4 Jak se ti líbilo téma projektu 19 strana 4

5 2.třída Advent a vánoce Dne proběhl ve 2.třídě projektový den k průřezovému tématu Mediální výchova. Děti si v první hodině pověděly něco o Adventu a Vánocích. Řekly si, jakými způsoby by se dal připomenout Vánoční příběh. K tomuto příběhu zhotovily plakát, pozvánku a přání. Nakonec si tento příběh zahrály v divadelním představení. Napsal Mgr. Jan Kubín, třídní učitel 2.třídy Evaluační dotazník: Otázka ano ne 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti lépe ve skupině, než samostatně? Byl jsi se svou prací spokojený? Pracovali ve skupině všichni žáci? Měl jsi možnost sdělit své názory a nápady? Dozvěděl ses něco nového? 11 0 strana 5

6 3.třída - Jak vzniká animovaný film V pátek se na naší škole uskutečnil další projektový den. Tentokrát byl svým obsahem zaměřen na mediální výchovu jedno z průřezových témat školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě učitelé pracují. Při volbě vhodného námětu pro práci ve třetím ročníku jsem využila téma, které je dětem blízké. Postava Večerníčka nás provázela projektem s názvem Jak vzniká animovaný film. Děti si přinesly do školy knihy a obrazový materiál se známými pohádkami dětských Večerníčků. Nastala diskuse a třídění na pohádky hrané, loutkové a kreslené. Děti se předháněly ve znalostech pohádkových postav, jejich autorů spisovatelů a ilustrátorů. Pak následovala skupinová práce, kde se měly domluvit, jak asi vznikne animovaný film, jaké profese se na jeho vzniku podílejí. Výsledky jejich úvah prezentoval mluvčí každé skupiny. Na řadu přišla práce s textem, kde již bylo zjednodušeně popsáno, jak animovaný film vznikne. Každá skupina tichým čtením zjistila obsah, zeptala se na slova, kterým v textu nerozuměla a pak ostatním dětem sdělila, co si z obsahu zapamatovala. Následovalo shrnutí nových poznatků a učitel předvedl ukázkový výrobek postavu na několika listech papíru, kterými rychle listujeme a uvádíme figuru do pohybu. V další hodině si děti prakticky samy vyzkoušely, jak vytvořit animovaný příběh. Ve skupinách si zvolily role scénáristů, výtvarníků, animátorů či zvukařů. Vytvořily příběhy, doplnily obrázkem v rozfázovaných polohách a se zaujetím vymýšlely zvukový doprovod s nástroji. Po dokončení následovala prezentace každé skupiny, která si vyslechla hodnocení ostatních dětí a vyučujícího. Výsledné práce jsme vystavili ve třídě a shodli se na tom, že jsme strávili příjemný den. Napsala Petra Simůnková, třídní učitelka 3.třídy Evaluační dotazník: ANO SPÍŠE SPÍŠE NE OTÁZKA: ANO NE 1. Líbilo se ti téma projektového dne? Byly činnosti v projektu pro tebe zajímavé? Pracovalo se ti dobře ve skupině? Měl(a) jsi podíl na úspěšném řešení úkolů? Vedl(a) jsi ostatní děti ve skupině ke správnému řešení? Domníváš se, že tě další členové skupiny zapojili do řešení úkolů? Měl(a) jsi dost prostoru pro ústní vyjádření svých názorů? Nudil(a) ses při práci? Byl projektový den pro tebe vydařený? strana 6

7 4.třída Tvorba časopisu Hlavní náplní projektového dne 4.třídy byla tvorba časopisu s vánoční tématikou. Děti čerpaly z materiálů, které si přinesly z domova, část tvořila autorská práce. Obsahem časopisu jsou obrázky a návody dekorací, básničky, písně, příběhy, křížovky, pracovní listy s matematikou a příběhy tvořené dětmi. Součástí projektového dne byl také koncert zpěv vánočních koled, hra dětí na piano a flétnu, poslech části půlnoční mše J. J. Ryby. Napsala Mgr. Jaroslava Sedláčková, třídní učitelka 4.třídy Evaluační dotazník: Otázka ANO Spíše ANO Spíše NE NE 1. Téma projektu se mi líbilo Náplň projektu byla zajímavá Lépe se mi pracovalo ve skupině než samotnému Pracovali ve skupině všichni žáci? Se svou prací jsem byl spokojený Získal jsem nové poznatky strana 7

8 5.třída Naše pošta hodina: V organizační části jsme si upřesnili zásady chování a práce ve skupinách. Pracovalo 6 skupin po 4-5 žácích. V úvodu jsme si vysvětlili pojem mediální výchova,media.v rozhovoru jsme se zamysleli, jaké znalosti a zkušenosti musí mít zaměstnanec medií hlasatel, redaktor. Vánoční atmosféru jsme si navodili zapálením svíčky, písní Vánoce.Vyslechli jsme si vypravování P.Nováka o vánočních zvycích z CD. Každá skupina dostala text o vánočních symbolech. Žáci si připravili vánoční relaci do rozhlasu. Vyhodnotili jsme návaznost údajů ve skupině a dojem z vysílání. I my přispějeme k vánoční náladě nacvičením programu na besídku pro rodiče a občany obce. Proto jsme připravili pozvání na besídku. Vánočními nákupy, přípravami,vánocemi jsou plné reklamy v televizi. O estetických dojmech z reklam jsme si společně pohovořili. Každá skupina si připravila reklamu, kterou předvedli jako dramatizaci. 4.hodina: Na hodině AJ p. učitelka Fišerová seznámila žáky se zvyky a štědrovečerní večeří v Anglii.Vytvořili vánoční přání s anglickým textem. V závěru hodiny si zástupce skupiny požádal do rozhlasu o vánoční píseň pro svého blízkého. 5.hodina:Zhodnocení projektu.nejlepší skupiny byly odměněny sladkostí.pozornost a pochvalu za splnění dostali všichni žáci. Napsala Marie Lánczová, třídní učitelka 5.třídy Evaluační dotazník: 1. Líbil se Ti projekt Naše pošta? Ano: 24, Ne: Čím Tě zaujal? Vším: 4, Ničím:1, Zaujalo: reklama:18, zvyky: 4, rozhlasové vysílání: Pomohl Ti projekt získat nové vědomosti? Ano: 24, Ne:2. 4. Líbila se Ti práce ve skupinách? Ano: 24, Trochu ano: 1, Ne: 1, Moc ne: Navrhoval bys něco zlepšit? Ano: 5, Ne: 21 (více úkolů a her). strana 8

9 6.třída - Média Dne proběhl projektový den se zaměřením na mediální výchovu. Žáci si měli osvojit dovednost v předávání informace a jejich etického hodnocení. Během 1. hodiny se žáci seznámili se základním dělením a posláním medií. Druhou hodinu si žáci vyzkoušeli předat informaci pomoci rozhlasového media bez zpětných reakcí posluchačů. Měli předat informaci o obrázku tak, aby ho posluchači zaznamenali co nejvěrněji. Třetí hodinu si žáci osvojili stručné etické hodnocení výstupních a vstupních informací. Čtvrtou hodinu si žáci vyzkoušeli předat informace pomocí videozáznamu, který následně mohli vzájemně zhodnotit na PC projekci. Napsal Mgr. Aleš Valenta, třídní učitel 6.třídy Evaluační dotazník: P.č. Otázka spíše ANO ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojený s vedoucím skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojený s řízením projektu tř. učitelem? Připomínky: Bylo to bezva 2x. Líbilo se mi to 1x. strana 9

10 7.třída - My a mediální svět Projekt k mediální výchově pro 7. třídu se jmenoval My a mediální svět. Žáci si v projektu vyzkoušeli moderovat sportovní zpravodajství, komentovali sportovní událost v přímém přenosu, vyrobili plakát a pozvánky na sportovní klání a s pomocí počítačové techniky vytvořili diplomy. V tomto projektu byla přímo využita technika např. mobily s diktafony a digitální kamera. Filmové záznamy za 2. stupeň zpracoval A.Valenta a vznikl tak zajímavý výstup tohoto projektu. Napsala Mgr. Markéta Drobečková, třídní učitelka 7.třídy Evaluační dotazník: ano spíše spíše ne P.č. Otázka ano ne 1 Vyhovoval ti výběr tématu vašeho projektu? Aktivity v projektu byly pro tebe zajímavé? Máš pocit, že jsi přispěl k vyřešení aktivit? Měl jsi ve skupině vedoucí postavení? Měl jsi problémy, když jsi měl mluvit sám za sebe a obhájit svůj názor? Měl jsi problémy, když jsi měl prezentovat práci skupiny a být mluvčím? Spolupracovalo se ti ve skupinách dobře? Domníváš se, že projektové dny jsou zajímavou formou výuky? Označil/a bys tento projekt za vydařený? strana 10

11 8.ročník Informační média Během projektového dne jsme hovořili o médiích. Říkali jsme si, která média žáci sledují a proč, popřípadě co v nich sledují. Žáci si vytvořili své vlastní noviny, a také si vyzkoušeli jaké to je komentovat televizní zpravodajství. Projektový den se jim líbil. Napsala Marcela Sasková. Evaluační dotazník: P.č. Otázka ano spíše ano spíše ne ne 1 Jak se Ti líbil projektový den? Zaujalo Tě zvolené téma? Byl pro Tebe projektový den v něčem přínosný? Myslíš, že získané informace využiješ? Myslíš, že tyto projekty obohacují výuku? Chtěl/a/ by ses zúčastnit dalších projektů? strana 11

12 9.třída Reklama je, když Motto: Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu! (H.Ford) Na projektový den se žáci v rámci skupin připravovali už doma sbírali noviny, časopisy, reklamní letáky, reklamní předměty, pozorněji sledovali reklamy v televizi, připravili anketu pro školu a veřejnost. Projekt měl několik částí přípravnou (motivační) setkání s reklamou, práci s reklamou, vlastní tvorbu a hodnocení. Žáci pátrali po definici reklamy, hráli si s jednotlivými písmeny slova reklama, seznámili se s historií reklamy u nás. Ve skupinách plnili vylosované úkoly,ve kterých vyjadřovali svůj názor na daná rčení, zahráli ho, graficky znázornili setkávání s reklamou. Dále stříhali, třídili, lepili reklamy(zboží, prodej, služby, hodnotili u nich text a výtvarné ztvárnění, do tabulky zpracovali výsledky, navrhovali poutač na Den otevřených dveří (kavárna, dílna). S náplní projektu byli žáci spokojeni, vyjádřili to v závěrečném hodnocení. Napsala Václava Vinecká, třídní učitelka 9.třídy Evaluační dotazník: P.č. Otázka spíše ANO ANO spíše NE NE 1. Líbil se ti (zajímal tě) obsah projektu? Byl jsi při plnění úkolů aktivní? Podílel ses na práci ve skupině? Jsi spokojen s činností vedoucího skupiny? Vyhovoval ti časový rozsah projektu? Byl jsi spokojen s řízením projektu tř. učitelem? 8 7. Připomínky: 8 strana 12

13 Mgr. Jana Hladíková společně s Mgr. Ninou Dyčenkovou odpoledne odjely do Jičína na další pokračování studia anglického jazyka v projektu Jazyky hrou. Pondělí 4.prosince 2006 Plavecký výcvik pokračoval svojí třetí částí. Rozdělení na dvě skupiny zůstalo zachováno. První skupina, tj. děti z mateřské školy a žáci 1. a 2.třídy základní školy odjeli do Nymburka v 7.30 a druhá skupina, tj. žáci 3. a 4.třídy základní školy odjeli v V základní i mateřské škole proběhla revize tělocvičného nářadí. Shledané nedostatky byly na místě odstraněny. Žáci 9.třídy společně s paní učitelkou Václavou Vineckou navštívili místní knihovnu vedenou paní Svatavou Krumpholcovou. Mgr. Jan Kubín a Petra Simůnková pokračovali v Nymburce ve studiu anglického jazyka v rámci projektu Jazyky hrou. Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nácviky v mateřské škole. Docházku do naší školy dnes ukončila Aneta Telváková, žákyně 4.třídy. Důvodem bylo stěhování se po požáru v Lindnerově ulici do jiného města. Úterý 5.prosince 2006 Dnes do školy nastoupila nová žákyně. Je jí Lenka Beránková a byla zařazena do 3.třídy. Lence upřímně přejeme, aby se jí v naší škole líbilo a ráda do ní chodila. Paní učitelky z mateřské školy Lenka Pecková a Eva Koseková opět přišly do základní školy, aby se zdokonalily při práci s počítačem a pokračovaly v přípravě na složení zkoušky úrovně Z v SIPVZ. I tentokrát byl jejich školitelem Roman Kotlář. Pro paní vychovatelky ze školní družiny byl dnešní den významný. Bylo tomu proto, že dnes úspěšně v Poděbradech dokončily volitelný modul P v rámci projektu SIPVZ, kterým byla digitální fotografie a počítačová grafika. Blahopřejeme. Dnes ve škole proběhla Mikulášská nadílka v režii 9.třídy. Více o této akci píše třídní učitelka, paní Václava Vinecká: Příjemné čertování Stalo se již tradicí, že 5.prosince chodí na naší škole Mikuláš s andělem a čerty. Na tento den se těší deváťáci a dlouho před ním vybírají mezi sebou Mikuláše a anděla. O čerty není nouze, ty chce představovat většina zbývajících žáků. I letošní deváťáci se nemohli 5.prosince dočkat. Od rána s nimi nebylo k vydržení. O velké přestávce se přestrojili, nalíčili a hurá do MŠ. Zrovna pršelo, a tak dorazili ke školce trochu urousaní, Mikuláš bez vousů a anděl nesl svá křídla v podpaždí. Rychlá úprava a nedočkavost jaké to bude u těch nejmenších. Jak jinak Mikuláš s andělem byli milí a čerti hodní, přesto nějaká slzička ukápla a hlásky se při zpívání třásly. S krásnými obrázky, které dostali od dětí, spěchali zpátky do školy. Tam se těšili nejvíc. Na 1.stupni se děti ještě čertů docela bály, ale čertovští deváťáci nechtěli vzbuzovat strach, ale spíš legraci, a tak sem tam někdo skončil v pytli, ve třídách zpívali a dostali bonbónek. Druhý stupeň vyvrcholení mikulášské cesty! Výskot, smích, pytle se zlobivci a v 8. třídě končí příjemné čertování letošních deváťáků. Vrátili se do třídy upocení, zmazaní, žízniví, ale šťastní, že se jim Mikuláš povedl podle jejich představ. Napsala Václava Vinecká Vše začalo pečlivou přípravou a přestrojením se ve třídě. A pak již hurá do mateřské školy. strana 13

14 V 5.třídě to vypuklo. Ctihodný Mikuláš měl k dispozici jediného anděla, ale celou tlupu čertů. V 1.třídě se čerti skutečně jen rojili. Nastoupili v plné síle a mnozí z prvňáků by to nejraději vzdali. Ve 2.třídě pan učitel Jan Kubín zahrál na kytaru, ve 3.třídě kralovala čertice Petra Simůnková a ve 4.třídě se Mikuláš pokoušel mluvit anglicky. strana 14

15 Autentické záběry tří opravdových pokusů o odnesení do pekla. Naštěstí byly všechny tři neúspěšné. V závěru nás všechny čekalo velké překvapení u oběda ve školní jídelně. Mikulášské tri ve složení Kateřina Tumová, Marta Procházková a Eva Štrobachová předvedlo skutečný koncert a jejich zásluhou jsme si pochutnali na výborné svíčkové. Středa 6.prosince 2006 Ráno v 7 hodin se konala schůzka týmu 1.stupně k tvorbě ŠVP. Děti a paní učitelky z mateřské školy realizovaly besídku v rožďalovském domově důchodců. Odpoledne odjel Roman Kotlář do Mladé Boleslavi, aby pokračoval ve studiu anglického jazyka v rámci projektu Brána jazyků. Čtvrtek 7.prosince 2006 Děti z mateřské školy využily nacvičeného programu besídky a prezentovaly ho v další části domova důchodců v klášteře. Paní učitelka Mgr. Markéta Drobečková dnes úspěšně dokončila v Poděbradech absolvování volitelného modulu P v rámci projektu SIPVZ s názvem Využití ICT ve výuce matematiky. Blahopřejeme. strana 15

16 Pátek 8.prosince 2006 Na akci 5P bylo přítomným ze strany vedení školy poděkováno za zajištění průběhu třetího projektového dne. Bylo projednáno plnění plánovaných úkolů na příští týden, jednáno bylo o úrovni a včasnosti zápisů do třídní knihy, řešeny byly poslední nejasnosti týkající se dne otevřených dveří, diskutováno bylo nad typem nové tabule v učebně 7.třídy, o stavu žáků školy, o možnosti využití některého z testů Kalibro, o instalaci bojlerů, o pravomocech žákovského parlamentu, o manažerské praxi naší bývalé žákyně Martiny Nováčkové v naší školní jídelně (v současnosti studenty 4.ročníku Hotelové školy v Poděbradech) a návštěvě ředitele školy v ZŠ Dymokury. Paní učitelky z mateřské školy pokračovaly v počítačové učebně základní školy ve své přípravě na úspěšné absolvování testu úrovně Z v rámci SIPVZ. I tentokrát byl jejich lektorem Roman Kotlář. I tento pátek odpoledne odjely Mgr. Jana Hladíková společně s Mgr. Ninou Dyčenkovou do Jičína na další pokračování studia anglického jazyka v projektu Jazyky hrou. Sobota 9.prosince 2006 Na dnešní den jsme se všichni dlouho připravovali, protože se konal den otevřených dveří a my při jeho průběhu chtěli před rodiči žáků i širokou veřejností prezentovat dobrou práci naší školy. Snažili jsme se docílit toho, abychom ještě rozšířili nabízené aktivity a jsme přesvědčeni o tom, že se nám to povedlo (např. školní video nebo pletení z pedigu). Předvánoční den otevřených dveří Na přehledu vpravo můžete vidět, jaké dílny a činnosti pro návštěvníky připravili žáci školy ve spolupráci s jejími zaměstnanci. Kromě toho byla škola slavnostně vyzdobena a pro návštěvníky byly připraveny drobné dárky. Byli jsme potěšeni hojnou účastí a nevíme o nikom, kdo by v tento den z naší školy odcházel nespokojený. Na tom mají velkou zásluhu žáci i zaměstnanci školy, kterým za to po právu patří velké poděkování. strana 16

17 Aktivity v 1.třídě: skládání puzzle, oblékání krtečka, stavění domečku pro krtečka, krtečkové omalovánky, divadelní představení od 10.00, 10.30, a Divadelní představení bylo zdařilé a diváci si ho s prvňáky opravdu užili. strana 17

18 Aktivita ve 2.třídě: výroba svíčky z medového plástu Výroba svíčky z včelího plástu byla navíc doplněna vykrajováním vánočních motivů. strana 18

19 Aktivity ve 3.třídě: hra deskových her Člověče, nezlob se! a dáma, výroba vánočního přáníčka O výrobu vánočních přáníček byl docela zájem, ale mezi návštěvníky si získalo největší oblibu hraní stolní hry Člověče, nezlob se! Využití se dočkala i připravená stolní hra Dáma, která se již do učebny nevešla, a proto byla umístěna na chodbě na stolu na stolní tenis. strana 19

20 Aktivity ve 4.třídě: Výroba medové svíčky, ozdoby z oříšků a vánoční vystřihovánky Podobně jako ve 2.třídě byl i ve 4.třídě medový plást využit na výrobu svíčky a vykrajování vánočního motivu. Oblibu si získaly i vánoční vystřihovánky. strana 20

21 Aktivity v 5.třídě: Výroba svícínků z oříšků, vánoční aranž v misce, drátkování Třídu navštívila bývalá třídní učitelka Mgr. Václava Pletková i současný starosta Rožďalovic pan Josef Nešněra, který se živě zajímal o práci třídy. strana 21

22 Aktivity v 6.třídě: výroba vloček z papíru, ubrousková technika Pan starosta byl zachycen i při návštěvě 6.třídy. strana 22

23 Aktivity v 7.třídě: Výroba stromečku přání (z drátků a korálků), zažehlovací korálky (přívěšek), gotické písmo, pletení z pedigu Co se týká zajmu návštěvníků akce, zcela jednoznačně zvítězilo pletení z pedigu, které zajistila zástupkyně ředitele školy Jana Hladíková. U této činnosti se postupně vystřídaly desítky zájemců. Vyzkoušet si své umění přišli nejen hosté, ale i organizátoři kromě žáků je možné vidět hospodářku školy Elišku Novákovou, pana učitele Jana Kubína i ředitele školy Romana Kotláře. strana 23

24 Aktivity v 8.třídě: Tvorba věnečků a obrázků z koření, paličkování Paličkování patří k zájmovým činnostem, které si v naší škole získalo oblibu. Skupina zájemců se pozvolna rozšiřuje a děvčata zvládají zhotovit finální dílo podle čím dál složitější předlohy. strana 24

25 Aktivity 9.třídy: oříšková dílnička a provoz kavárny U Deváťáků K již tradičním nabídkám Dne otevřených dveří patří možnost občerstvení pro účastníky akce s možností si v klidu posedět a popovídat si. Této šance využila i předsedkyně SRPŠ paní Jana Pavlová. Žákům 9.třídy patří poděkování za perfektní zvládnutí obsluhy. strana 25

26 Učebna fyziky a chemie: zpracované video z adaptačního pobytu v Ledcích, z projektového dne k mediální výchově a práce žáků 9.třídy o škole a k tomu navíc k nahlédnutí výroční zprávy o činnosti školy a měsíční zpravodaje Další podaný důkaz o skutečnosti, že školní digitální videokamera je využívána. Prodej výrobků žáků školy: Za organizaci a přípravu prodeje patří poděkování zejména Markétě Drobečkové, Iloně Sedláčkové a Ireně Švábenské. strana 26

27 Pan učitel Aleš Valenta při pořizování videozáznamu a PF 2007 u vchodu do školy pro návštěvníky akce. Pondělí 11.prosince 2006 Z důvodu klesajícího počtu účastníků plaveckého výcviku bylo s vedením plavecké školy domluveno sloučení všech účastníků z Rožďalovic do jedné skupiny. A tak děti z mateřské školy i žáci z 1.-4.třídy odjeli do Nymburka společně v Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Mgr. Jan Kubín a Petra Simůnková se v Nymburce zúčastnili další části výuky anglického jazyka v rámci projektu Jazyky hrou. Projekt k Vánocům v 5.třídě. Úterý 12.prosince 2006 V průběhu dopoledne se ředitele školy Roman Kotlář sešel se školním koordinátorem tvorby ŠVP Janou Hladíkovou a vedoucími jednotlivých týmů Jaroslavou Sedláčkovou a Markétou Drobečkovou. Cílem schůzky bylo předat si jasné informace o stavu prací na školním vzdělávacím programu, sdělit si pozitivní i negativní zkušenosti a zejména domluvit se na dalším postupu, který povede k úspěšnému zvládnutí tohoto náročného úkolu. Nezbývá než s jistým uspokojením konstatovat, že k naplnění cílů schůzky došlo. Středa 13.prosince 2006 Ihned po skončení výuky žáci 1., 2. a 4.třídy odjeli autobusem se svými třídními učiteli na návštěvu vánoční výstavy v Hrádku u Nechanic. strana 27

28 Vánoce na zámku Dne jsme společně s 2. a 4. třídou navštívili zámek Hrádek u Nechanic. Děti se na tuto akci moc těšily. Na cestu jsme se vydali autobusem, cestou děti pozorovaly krajinku a okolí. Děti si prohlédly zámek, který byl vánočně vyzdobený. Průvodkyně nás seznámila se zvyky a obyčeji, které se na zámku dodržovaly. Žáci si mohli na zámku prohlédnout vánoční stromky, každý stromeček měl svoji barvu a ozdoby byly vyrobeny z papíru, slámy a podobně. Stromečků na zámku bylo devět, desátý stromeček jsme viděli v kuchyni. Tam jsme si také pochutnali na vánočním cukroví. Z výletu si děti domu odvezly krásné zážitky, které jim zůstanou v paměti na delší dobu. Napsala Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1.třídy. I když se na zámku fotit nesmělo, paní Dyčenková to dokázala vyřešit. Mgr. Jana Hladíková odpoledne odjela se členy kroužku paličkování do Kopidlna. Večer se zájemci mohli podívat na divadelní představení v divadle v Mladé Boleslavi, které se jmenovalo Márius a Fanny. V rámci akce FKSP návštěvu tohoto představení pro své kolegy zorganizovala Mgr. Miroslava Janíčková. Děti v mateřské škole si dnešek dostatečně užily, protože se tam konala vánoční nadílka. Žáci 5.třídy se svojí paní učitelkou Marií Lánczovou pro své spolužáky připravili připomenutí tradice svaté Lucie. Co to ta svatá Lucie vůbec chce po paní zástupkyni? strana 28

29 Čtvrtek 14.prosince 2006 Plánovaná kontrola individuálních vzdělávacích plánů v Pedagogicko psychologické poradně Nymburk se z důvodu zdravotní indispozice Mgr. Jaroslavy Sedláčkové neuskutečnila. Termín její realizace je přeložen na leden Pátek 15.prosince 2006 Protože se akce 5P nemohl zúčastnit nikdo z vedení školy (ředitel školy byl na žákovském parlamentu, zástupce ředitele školy na studiích a výchovný poradce u lékaře), padla volba na paní učitelku Markétu Drobečkovou. Ta se své role zhostila se ctí a řešeny byly zejména otázky týkající se přípravy a průběhu vánoční besídky na Radnici a třídních besídek v samotném závěru výuky v tomto školním roce. Vedení schůzky žákovského parlamentu měli na svých bedrech zástupci ze 7.třídy, kterými jsou Markéta Fadrhoncová a Jan Černý. Ke svému úkolu se však obrátili zády a schůzky se bez omluvy nezúčastnili. Svého úkolu se však dobře ujal předseda žákovského parlamentu Petr Škoda a své chybějící partnery dokázal zastoupit. K projednávaným oblastem patřilo využití utržených peněz z prodeje žákovských výrobků, plán třídních besídek, zařazení tělesné výchovy do rozvrhu, termín konání LVK, možnost umístit ve škole druhý stůl na stolní tenis a pokrytí zájmu o aerobik. Ředitel školy přítomným poděkoval za zajištění úspěšného průběhu předvánočního dne otevřených dveří, připomenul nutnost třídění odpadu, nabídl možnost rozhodování členů žákovského parlamentu o využití přiděleného objemu finančních prostředků, upozornil na nové možnosti prezentace práce žákovského parlamentu na nové nástěnce a vyzval žáky k podnětům spojeným s oslavami 110 let školy a možnostech vydávání školního časopisu. Jak již bylo dříve zmíněno, Mgr. Jana Hladíková odjela do Prahy za studiem školského managementu, aby se včas stačila vrátit a v Jičíně s Mgr. Ninou Dyčenkovou ještě pokračovala ve studiu anglického v rámci projektu Jazyky hrou. Po 16.hodině v tělocvičně v budově základní školy zahájila svoji činnosti skupina lidí vedená bývalým žákem školy Pavlem Faltou. Náplní její činnosti by měl být kromě jiného nácvik historického šermu s vyhlídkou na možnost nabídnout tuto aktivitu i žákům naší školy. Tak nezbývá než popřát, aby se vytyčený záměr podařilo realizovat. Paní učitelka Miroslava Janíčková byla hlavní organizátorkou Vánoční koncertu v kostele v Rožďalovicích, který začínal v 18 hodin. Na programu bylo pásmo lidových pastorel a říkanek v podání žáků základní školy a jako host vystoupil smíšený pěvecký sbor VOX Nymburgensis vedený Janem Mikušekem. Svým podílem na úspěchu akce přispěla i paní učitelka Alena Bondarczuková. strana 29

30 Pondělí 18.prosince 2006 Ráno v 7.30 jsme odjeli na v pořadí pátý plavecký výcvik v plavecké škole při ZŠ Komenského Nymburk. Pro většinu účastníků to bylo plavání poslední. Pouze žáci 2.třídy budou po vánočních prázdninách v plaveckém výcviku pokračovat. V předvánočním shonu již Mgr. Jana Hladíková nevedla logopedické nápravy a ani Jan Kubín s Petrou Simůnkovou neodjeli do Nymburka studovat anglický jazyk. Zato paní vychovatelky se svými žáky připravily výlet do lesa s Brumlíkem. strana 30

31 Úterý 19.prosince 2006 Naposledy v tomto kalendářním roce paní učitelky z mateřské školy Lenka Pecková a Eva Koseková pokračovaly v počítačové učebně základní školy pod vedením Romana Kotláře ve své přípravě na úspěšné absolvování testu úrovně Z v rámci SIPVZ. Paní Eliška Nováková odjela do Prahy na školení k programu Vema. Dnes se v 16 hodin sešli v ředitelně základní školy zástupci školy a jejího zřizovatele, aby diskutovali o dalších plánech a perspektivách školy. Za zřizovatele se schůzky zúčastnil pan starosta Josef Nešněra, předseda školské rady pan Miroslav Fadrhonc, předsedkyně SRPŠ paní Jana Pavlová a paní Marcela Kořínková. Za školu se jednání účastnili ředitel školy Roman Kotlář, zástupce ředitele školy Jana Hladíková, výchovný poradce Jaroslava Sedláčková a Markéta Drobečková. Na schůzce proběhla živá výměna názorů na práci školy a padly při ní podnětné návrhy, které ukázaly přibližný směr dalšího vývoje naší školy. Rozcházeli jsme se s pocitem, že realizování této schůzky bylo velmi důležité a podnětné a že je velmi pravděpodobné, že ji budeme v budoucnu opakovat. Středa 20.prosince 2007 Do budovy základní školy jsme na dnešek objednali biologické čištění odpadního řadu, které by mělo zabránit možnému šíření žloutenky a salmonelózy a navíc odstranit potencionální zápach. Z důvodu lepšího využití možností prezentace práce školy proběhlo jednání o změně grafické úpravy webové stránky školy s možnými doporučeními na rozšíření nabídky o např. možnost žáků vkládat vlastní příspěvky, možnost realizace anket a dotazníkových šetření, o on-line žákovskou knížku nebo tvorba fotogalerií z pořádaných akcí. Žáci ve školní družině intenzívně pracovali na výrobě vánočních svícnů. Vánoční besídka na Radnici Pozvánka, která pochází z dílny žáků 5.třídy. strana 31

32 Vše začalo pečlivým nácvikem ve třídách. Na snímcích můžete postupně vidět momentky z 1. až 6.třídy. A pak již zkouška probíhala přímo na jevišti na Radnici v Rožďalovicích. Průvodní slovo k připravenému kulturnímu programu napsala paní učitelka Václava Vinecká. A v 17 hodin vše vypuklo. Všechny v úvodu přivítal ředitel školy Roman Kotlář, který přítomným kromě jiného popřál krásné Vánoce a jen to dobré v nové roce. Role moderátorky byla svěřena žákyni 7.třídy Jaroslavě Kolmanové. Svoji úlohu zvládla dobře a nejen pro ni byla vánoční besídka jednou z nejlepších příležitostí na vlastní kůži zažít některá témata, která jsou zařazena do mediální výchovy. Děkujeme našemu zřizovateli za zapůjčení prostor sálu na Radnici. Panu Procházkovi velice děkujeme za ozvučení sálu, na kterém výrazně spolupracoval pan učitel Aleš Valenta. strana 32

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY listopad 2006 V Rožďalovicích dne 4.prosince 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Průběžná zpráva k realizaci projektu. "We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere"

Průběžná zpráva k realizaci projektu. We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 763 07 Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 e mail: info@zsvelkyorechov.cz www.zsvelkyorechov.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. září 2015 Do školních lavic v nově vymalované třídě usedlo 14 nových prvňáčků. Děti ve škole přivítala paní ředitelka Ilona Kummerová s panem místostarostou

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2012 V Rožďalovicích dne 2. února 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY V Rožďalovicích dne 2.září 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář červenec a

Více