připravili TAX PARTNERS pro své klienty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "připravili TAX PARTNERS pro své klienty"

Transkript

1 Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1

2 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň silniční 6. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2

3 DPPO a DPFO Daň z příjmů V průběhu r pouze 2 změny ZDP: Zk. č. 126/2008 Sb. (doprovodný zákon k zákonu o přeměnách společností) doplňuje pravidla i pro přeshraniční přeměny společností Zk. č. 482/2008 Sb. změny ě v osvobození soc. služeb a výše limitu příjmů pro možnost uplatnění slevy na dani na manžela / manželku (limit Kč) Nepřijatá stravenková novela Zákon č. 2/2009 Sb. (vyšel ve Sb. z ) 1 Účinný od , ale části zákona lze obdobně použít i pro zdaňovací období započatá v r

4 DPFO Daň z příjmů fyzických osob 4/h) - osvobození dávek (sociálních, nemocenských, atd.) u FO nově navázáno na 36 násobek minimální mzdy 6 / 9 změna v definici osvobození výdajů zaměstnavatele na vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního předpisu vzdělávání zaměstnance považuje za výkon práce, anebo vynaložené na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost tj. prohlubování x zvyšování kvalifikace 4

5 DPFO Daň zpříjmů fyzických osob 6/13) 16) (15 a 16 - nové odstavce) Základem daně u zaměstnanců je příjem zvýšený o zákonné odvody i u zaměstnanců kteří nemají povinnost odvody platit! (kromě příjmů zdaňovaných srážkou do 5000 Kč / měs.) Upřesnění zvýšení ZD o odvody u zaměstnaných cizinců inců Upřesnění zvýšení ZD o odvody při mzdách nevyplacených do následujícího roku 7 / 11) doplněna možnost podání dod. DP na nižší daňovou povinnost po doplacení zdaněných závazků nad 36 měsíců po ukončení či přerušení činnosti FO 5

6 15 / 1 Daň zpříjmů fyzických osob Zrovnoprávnění pravidel pro dary i pro FO a PO z jiných členských států EU DPFO 16 Zachována sazba daně 15 % Zachovány výše slev na dani z 35 ba = zdanění FO v 2008 a 2009 stejné slevy na dani pro r Kč na poplatníka Kč na manželku Kč na studenta na dítě (sleva nebo bonus) 6

7 Sociální a zdravotní odvody Sociální a zdravotní odvody (daně) Sjednocení vyměřovacích základů S a Z - navázání na základ daně ě DPFO Strop ppro odvody S a Z pro rok 2009 je max. vyměřovací základ Kč (v r bylo Kč) přeplatek ř S a Z se na žádost vrací Nový zákon o nemocenském pojištění od zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy za den neschopnosti, náhrada se nezdaňuje a nepodléhá odvodům všechny firmy jsou velké organizace 7

8 DPFO Srovnání ročního nezdanitelného minima FO s příjmy z pronájmu (S a Z se neplatí) Kč Kč Kč Zaměstnanec Hrubá roční mzda Kč, tj Kč měsíčně Hrubá roční mzda Kč, tj Kč měsíčně Hrubá roční mzda Kč, tj Kč měsíčně OSVČ Kč, daňový výdaj i odvody Kč, odvody nedaňový výdaj Kč, odvody nedaňový výdaj 8

9 DPFO Srovnání daňové zátěže zaměstnanců Hrubá mzda M Ročně Odvody zaměst Vyměř. základ Daň 07 před slevou Sleva na dani Daň Odvody firma Superhrubá mzda Daň 15% Sleva na dani Daň Roční č íúspora

10 DPFO Srovnání daňové zátěže zaměstnanců Hrubá mzda M Ročně Odvody firma Superhrubá mzda Daň 15% Sleva na dani Daň Odvody firma Superhrubá mzda Daň 15% Sleva na dani Daň Roční č íúspora

11 Srovnání daňové zátěže zaměstnanců Měsíční í hrubá mzda Kč Hrubá mzda ze zaměstnání Superhrubá mzda Základ daně Daň Slevy na dani/daňové zvýhodnění základní sleva na poplatníka Daňové zvýhodnění na dítě Daň po uplatnění slev a daňového zvýhodnění %daňového zatížení 5,30% 5,45% 7,59% 11

12 Měsíční hrubá mzda Kč Hrubá mzda ze zaměstnání Superhrubá mzda Základ daně Daň Slevy na dani/daňové zvýhodnění základní sleva na poplatníka Daňové zvýhodnění na dítě Daň po uplatnění slev a daňového zvýhodnění %d daňového ň zatížení í 16,85% 16,57% 23,17% Měsíční hrubá mzda Kč Hrubá mzda ze zaměstnání Superhrubá mzda Základ daně Daň Slevy na dani/daňové zvýhodnění základní sleva na poplatníka Daňové zvýhodnění na dítě Daň po uplatnění slev a daňového zvýhodnění % daňového zatížení 15,92% 15,78% 25,58% 12

13 DPPO Daň zpříjmu právnických osob 20 / 11 doplněno ě zrovnoprávnění ě ídarů ů i subjektům z EU 21 sazba daně = podle prvního dne zdaňovacího období rok % rok % rok % 13

14 DPFO a DPPO 22 zdroj příjmů Daň ň z příjmu doplněno sankce ze závazkových vztahů 23 základ daně 23 / 3 a) bod 12 -upřesněno dodanění závazků nad 36 měsíců u poplatníků nevedoucích účetnictví odpovídající upřesnění v 23 / 3 c) bod 6 Změna v 23/14 při rozložení dodanění pohledávek a zásob na 9 let při přechodu z daňové evidence na účetnictví je povinnost okamžitého dodanění i při vkladu těchto pohledávek a zásob 14

15 DPFO a DPPO 24 daňové náklady Daň ň z příjmu 24 / 2 j) bod 3 - náklady spojené s odborným rozvojem oje zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního předpisu považuje za výkon práce anebo náklady na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost 24 / 4 upřesněno ř ě uplatnění ě nákladů při sjednání kratší doby finančního leasingu = musí splňovat podmínky 24 / 5) (= KC větší než ZC při rovnoměrném odepisování) 15

16 DPFO a DPPO 25 nedaňové náklady Daň ň z příjmu 25 / 2) w test podkapitalizace z podmínek zákona r zachována pouze podmínka násobku vlastního kapitálu tj. nedaňové jsou finanční náklady na úvěry a půjčky od spřízněných osob jejichž výše přesahuje dvojnásobek VK platí i při zajištění úvěru od banky spřízněnou osobou! tj. když např. společník podepíše blankosměnku za bankovní úvěr! podle přechodníků lze použít i pro r

17 DPFO a DPPO Daň ň z příjmu 32a odpisy nehmotného majetku TZ na starém DNM nad 60 tis. se odepisuje jako samostatný nový DHM podle 32a 17

18 Zákon o rezervách Zákon o rezervách 7 / 4 doplněn nový odstavec pro daňovou tvorbu rezervy na opravy je nutné ukládat peněžní prostředky na zvláštní bankovní účet 8 až 8c OP k pohledávkám beze změny APLIKACE: pohledávky do 35 tis. lze 100% OP pohledávky od 35 tis. do 200 tis. Kč bez soudního vymáhání jen 20% OP pohledávky nad 200 tis. Kč při soudním vymáhání časově postupná p tvorba OP 18

19 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí Zrušeno osvobození nových staveb ve vlastnictví t FO na 15 let (pokud nárok na osvobození již vznikl, uplatní se naposledy za rok 2009) Zrušeno osvobození staveb po změně tepelné náročnosti 19

20 Daň silniční Daň silniční Změna již k zákonem č. 246/2008 Sb. (platí pro celý rok 2008) Nově osvobozena vozidla do 12 t s elektrickým, hybridním, LPG, CNG nebo E85 (směs s ethanolem) Snížení sazby daně o 48% po dobu prvních 36 měsíců od data první registrace vozidla, o 40% po měsíců a o 25% po měsícůě ů Zvýšení sazby daně u vozidel prvně registrovaných před o 25% 20

21 Trojdaň Daň dědická, darovací azpřevodu nemovitostí Předmět DPřN doplněn o získání nemovitosti v souvislosti s postoupenou pohledávkou, poplatníkem je nabyvatel Osvobození DDě a DDa rozšířeno i na veřejnoprávní subjekty z EU a neziskové subjekty z EU Osvobození DDa a DPřN rozšířeno i na vklady nemovitostí do ZK obchodních společností z EU Přiznání k DDa u neziskovek (osvobození dle 20/4) se podává až za kalendářní rok Dotazy? 21

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daně 2010 v kostce. Obsah:

Daně 2010 v kostce. Obsah: Daně 2010 v kostce Obsah: Změny ve správě daní (prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.), Změny ve zdanění příjmů (prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.), Změny v pojistném sociálního pojištění (Ing. Stanislav Klazar,

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)...

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více