4 / KLÍČOVÉ ČINNOSTI 5 / STRUKTURA SKUPINY 6 / VYBRANÉ MILNÍKY SKUPINY 7 / VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE 8 / KORPORÁTNÍ INVESTICE 12 / REAL ESTATE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 / KLÍČOVÉ ČINNOSTI 5 / STRUKTURA SKUPINY 6 / VYBRANÉ MILNÍKY SKUPINY 7 / VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE 8 / KORPORÁTNÍ INVESTICE 12 / REAL ESTATE"

Transkript

1 1

2 4 / KLÍČOVÉ ČINNOSTI 5 / STRUKTURA SKUPINY 6 / VYBRANÉ MILNÍKY SKUPINY 7 / VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE 8 / KORPORÁTNÍ INVESTICE 12 / REAL ESTATE 15 / FINANČNÍ SLUŽBY 17 / KONTAKTY 2

3 NATLAND GROUP Skupina NATLAND na českém a slovenském trhu aktivně vyhledává a zhodnocuje investiční příležitosti v segmentu malých a středně velkých firem a nemovitostních projektů. Kromě investic skupina poskytuje také speciální formy financování pro středně velké podniky a investory v tomto segmentu. 3

4 NATLAND GROUP KLÍČOVÉ ČINNOSTI NATLAND Group je stabilní investiční a finanční skupina s čtrnáctiletou historií, která soustředí svůj byznys v Česku a na Slovensku do dvou klíčových oblastí: INVESTICE KORPORÁTNÍ INVESTICE INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ FINANČNÍ SLUŽBY RETAILOVÉ SLUŽBY SLUŽBY PRO SME SEGMENT 24% 48% Real Estate Investments Corporate Investments Retail SME Segment 76% 52% Struktura investic Struktura finančních služeb 4

5 NATLAND GROUP STRUKTURA SKUPINY NATLAND GROUP, SE (ČR) NG Holding, a.s. (ČR) NG Management, s.r.o. (ČR) NG Finance investiční fond, a.s. (ČR) 8% 1% Tomáš Raška 91% Karel Týc Odměňovací schéma managementu Vlastnická struktura NATLAND Group, SE 5

6 NATLAND GROUP VYBRANÉ MILNÍKY SKUPINY Vybudování základů skupiny, původně zaměřené na poradenství v oblasti korporátních financí, vstupu firem na trh, podnikových fúzí a akvizic. Bytové projekty Čtyřlístek a Kopretina spolufinancované ze zdrojů NATLAND Group se zařadily mezi nejlépe prodávané komplexy ve středním segmentu rezidenční výstavby v Praze. Akvizice a konsolidace zemědělských družstev s obhospodařovanou zemědělskou plochou více než ha v Černigovské oblasti na Ukrajině v rámci projektu Agro 21. Vstup jako minoritní akcionář do LUMEN Energy, kapitálové posílení společnosti. Úspěšný exit ze skupiny LUMEN Energy. Úspěšný exit ze společnosti VNPT Global. Záchrana, odkoupení dluhů, stabilizace, kapitalizace a restrukturalizace fotbalového klubu SK Slavia Praha. Prodej společnosti Energy 21; postupný prodej podílů společnosti Darby Private Equity a investičnímu fondu Mid Europa Partners. Exit ze skupiny PROMI- NECON Group. Úspěšný prodej lyžařského areálu a hotelu STOH, s.r.o. ve Špindlerově Mlýně NATLAND Group je partnerem iniciativy Česká hlava, jež oceňuje české vědce v oblasti věda a výzkum Integrace české dvojky v oblasti IT distribuce skupiny Levi International se slovenskou jedničkou ve stejném oboru, skupinou BGS distribution; vstup do pozice minoritního akcionáře. Investice do projektu fotovoltaických elektráren Energy 21; NATLAND Group patřil mezi první skutečné investory v oblasti solární energetiky. VNPT Global Communication vlastněná z 50 % vietnamskou státní telekomunikační společností s 50% podílem skupiny NATLAND Group. Úspěšný prodej skupiny BGS Levi Group skupině ed system. Převzetí a restrukturalizace stavební a developerské společnosti PROMINECON Group. Prodáno 50 % bytů developerského projektu Čakovický park, společného projektu developerské společnosti M & K Development a investiční skupiny NATLAND Group. Převzetí AVANT Fund Management investiční společnosti: akvizice 80% podílu ve dnes už čtvrtém největším nebankovním správci fondů a druhém největším správci fondů kvalifikovaných investorů. Akvizice společnosti EC Financial Services, a.s., poskytovateli nebankovních půjček fyzickým osobám pod značkou Express Cash. Akvizice majoritního podílu ve společnosti KLIKA BP, a.s., jednom z předních dodavatelů komplexních řešení v oboru požární ochrany v České a Slovenské republice. 6

7 NATLAND GROUP VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE (mil. Kč) Vývoj vlastního kapitálu a cizích zdrojů (v mil. Kč) * do hodnoty ukazatelů se od roku 2012 promítá vliv přecenění majetkových účastí na reálnou hodnotu v souladu se standardy IFRS 10. * Vlastní kapitál Cizí zdroje 37% 53% Akcionáři Ostatní závazky Finanční instituce 3% 7% Společnosti v rámci holdingové struktury Struktura cizích zdrojů dle poskytovatelů v roce

8 INVESTICE KORPORÁTNÍ INVESTICE Jedním z klíčových pilířů naší činnosti je oblast investic. Investujeme do majoritních i minoritních majetkových účastí v perspektivních středně velkých podnicích, do zajímavých začínajících projektů a od roku 2011 také do segmentu distressed assets. Pomáháme firmám zlepšit výkonnost, zvyšovat jejich kapitálovou hodnotu a pozici na trhu. ODVĚTVÍ Největší know-how jsme schopni nabídnout společnostem v odvětvích, ve kterých už jsme úspěšné investice realizovali. Jsou to zejména energetické projekty a obnovitelné zdroje energie, gastronomie, IT a high-tech, zábava a volný čas. FÁZE ROZVOJE SPOLEČNOSTI Investujeme do společností ve všech fázích rozvoje, zahrnující start-up a early stage projekty, zaběhnuté podniky s historií, procházející restrukturalizací nebo distressed společnosti ve fázi úpadku nebo blízko ní. REGIONY Hlavním regionem pro investice NATLAND Group je Česká a Slovenská republika. Zajímají nás rovněž investice v sousedních státech a obecně v regionu střední a východní Evropy. PODÍL Preferujeme majoritní podíl, abychom mohli rozhodovat o strategických událostech a eliminovat případná rizika spojená s exitem ze společnosti. U venture capital přistupujeme i na menšinový podíl, neboť fungování mladé firmy je často přímo závislé na osobě vlastníka a stabilní management se musí teprve vytvořit. VELIKOST U korporátních investic preferujeme středně velké podniky, vyžadující ekvitní investici v rozsahu mil. Kč. TYPY FINANCOVÁNÍ Podle potřeb společností jsme schopni poskytnout jak investice do základního kapitálu, tak mezaninové financování, podřízené půjčky nebo přímo nadřízenou dluhovou službu. STANDARDNÍ DOBA EXPOZICE V našich investicích většinou setrváváme po dobu 3-6 let. Doba expozice se liší podle potřeb každé společnosti. 8

9 INVESTICE KORPORÁTNÍ INVESTICE Aktuální Ukončené 9

10 INVESTICE KORPORÁTNÍ INVESTICE CASE STUDY NATLAND Group působila jako jeden z prvních investorů v oblasti solární energetiky. Ze start-up projektu se stal lídr v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v České republice. Projekt Energy 21 je zároveň příkladem úspěšného financování NATLAND Group od start-up projektu ke společnosti Energy 21 provozující 33 solárních elektráren, jejichž celkový výkon dosahoval 62 MW, což převyšuje 3 % celkového instalovaného výkonu v České republice. Skupina NATLAND Group provedla exit z projektu v roce Celkové investice dosahovaly téměř 5 miliard korun a podílely se na nich významné tuzemské bankovní instituce a nadnárodní bankovní skupiny. Majoritní podíl ve skupině E21 odkoupila přední mezinárodní investiční skupina Mid Europa Partners. 10

11 INVESTICE KORPORÁTNÍ INVESTICE CASE STUDY NATLAND Group vstoupila do SK Slavia Praha fotbal, a.s., 12. května 2011 se dvěma cíli: zachránit jeden z nejpopulárnějších českých fotbalových klubů ve velmi složité ekonomické a právní situaci a získat zpět licenci pro následující ročník první fotbalové ligy. Okamžitě po vstupu NATLAND Group do klubu následovala jednání s věřiteli klubu a bývalými vlastníky o řešení situace. Pomocí finančních zdrojů a obchodních i manažerských zkušeností se skupině NATLAND Group podařilo situaci v klubu stabilizovat, a to díky: Posílení kapitálu společnosti SK Slavia Praha, a.s. Vyřešení právních problémů a sporů s bývalými vlastníky Zdařilé restrukturalizaci společnosti (personální, nákladové) Konsolidaci vlastnické struktury Úspěšnému krizovému managementu z interních zdrojů Pozitivně řešené krizové komunikaci, která byla následně oceněna cenou European Excellence Awards pro nejlepší evropské kampaně v oblasti public relations Transformace klubu byla natolik úspěšná, že přilákala pozornost akvizičních zájemců a výsledkem byl úspěšný prodej. V srpnu 2011 skupina NATLAND Group ozdravený klub prodala. 11

12 INVESTICE REAL ESTATE Čtvrtina investic NATLAND Group směřuje do financování projektů v oblasti real estate, což přispívá k efektivní diverzifikaci celkového investičního portfolia. Do této oblasti podnikání skupina vstoupila v roce 2005 s velmi úspěšným projektem Čakovického parku v Praze. Skupina se v současnosti specializuje na oblast rezidenčního bydlení v hlavním městě a analyzuje příležitosti v krajských městech České republiky. TYP NEMOVITOSTI Investice v oboru real estate cílíme na rezidenční i administrativní projekty střední a vyšší kategorie a rovněž na pozemky se zajímavým potenciálem využití. REGIONY V České republice investujeme do realitních projektů převážně v Praze a dalších krajských městech. Od roku 2015 navíc sledujeme situaci v realitním developmentu na Slovensku. VELIKOST Typická ekvitní investice má rozsah mil. Kč TYPY FINANCOVÁNÍ Disponujeme know-how a likviditou na poskytnutí ekvitních investic, mezaninového financování i standardní dluhové služby. Díky dlouholetým zkušenostem spolupracujeme s bankovními institucemi, se kterými jsme schopni nastavit optimální podmínky spolufinancování realitních projektů. STANDARDNÍ DOBA EXPOZICE Zaměřujeme se na projekty se střednědobým a dlouhodobým investičním horizontem. FÁZE NEMOVITOSTNÍHO PROJEKTU Do projektů umíme vstoupit v různých fázích jejich životního cyklu a společně s původním investorem pak řešit některé z kritických milníků, které se na cestě za úspěšnou realizací objevují. Tým oddělení real estate zpracovává projekty od přípravy, projektového managementu přes akvizice, financování, komplexní marketing až po finální prodej a pronájem. 12

13 INVESTICE REAL ESTATE Příklady úspěšně realizovaných investic POLYFUNKČNÍ AREÁL V-POINT Praha 9 - Vysočany BYTOVÝ DŮM KOPRETINA Praha 9 - Čakovice BYTOVÝ DŮM ČTYŘLÍSTEK Praha 9 - Čakovice MATEŘSKÁ ŠKOLA ČAKOVICE Praha 9 - Čakovice SPORTOVNÍ STADION SLAVIE Praha 10 HOTEL STOH Špindlerův Mlýn BUBENEČ GARDENS Praha 6 - Bubeneč REZIDENCE ROOSEVELTOVA Praha 6 - Bubeneč U ZÁMECKÉHO PARKU Praha 9 - Čakovice ČAKOVICKÝ PARK Praha 9 - Čakovice 13

14 INVESTICE REAL ESTATE CASE STUDY V roce 2005 zahájila skupina NATLAND Group ve spolupráci s developerskou společností M & K DEVELOPMENT výstavbu rezidenčního komplexu Čakovický park. Cílem akcionáře bylo vyvážit portfolio developerských aktivit a realizovat projekt s dlouhodobým investičním horizontem. Pro realizaci projektu rezidenčního bydlení byla zvolena Praha 9, lokalita s rozvinutou infrastrukturou, komplexní občanskou vybaveností a především s klidovou přírodní zónou. Čakovický park byl v roce 2011 oceněn v soutěži Realitní projekt roku a stal se absolutním vítězem ve veřejném hlasování v kategorii Nejlepší projekt v Česku. Prvenství na poli rezidenčního developmentu projekt obhájil i v následujícím roce. Množství rodin s dětmi a aktivních lidí, kteří vyžadují kvalitní bydlení v přírodě s vynikající dostupností do metropole, potvrdilo úspěšnost investiční strategie a bylo impulzem k zahájení další etapy výstavby Čakovického parku. Výsledkem projektu je přes 280 dokončených nebo aktuálně realizovaných bytových jednotek s termínem dokončení v roce Investor v následujících letech plánuje realizaci další etapy výstavby, celkový objem moderních bytů po dokončení všech etap projektu Čakovického parku dosáhne počtu

15 FINANČNÍ SLUŽBY SME SEGMENT Díky desítkám uskutečněných akvizic a provedených restrukturalizací dokáže NATLAND Group nabídnout unikátní zkušenosti v oblasti finančních služeb pro podniky zejména střední velikosti. Má-li obchodní partner zajištěno financování projektu cizími zdroji, ale chybí mu částečně nebo úplně financování equity, je skupina NATLAND Group schopna účinně pokrýt potřebu absentujícího vlastního kapitálu a zajistit tak úspěšnou transakci. ODVĚTVÍ Disponujeme know-how pro poskytnutí financování společnostem zejména v odvětvích: Energetika, především obnovitelné zdroje energie IT a high-tech Obchod a služby Real estate Strojírenská výroba Zemědělství a potravinářství Gastronomie Sport, zábava a volný čas Poskytovatelé finančních služeb VELIKOST Středně velké podniky REGIONY Finanční služby poskytujeme společnostem v České republice a na Slovensku. STANDARDNÍ DOBA EXPOZICE U úvěrů provozního typu je standardní doba naší expozice cca 2 roky, u investičních úvěrů pak do max. 10 let. ZAJIŠTĚNÍ Každý případ vyhodnocujeme samostatně a tomu přizpůsobujeme požadované zajištění poskytnutých prostředků. TYPY FINANCOVÁNÍ NATLAND Group poskytuje podnikům širokou škálu finančních služeb, od provozního financování, investičních úvěrů, přes úvěry pro společníky při plánovaných změnách ve vlastnické struktuře (management buy-out), až po restrukturalizační, mezaninové a tollingové financování. FÁZE ROZVOJE SPOLEČNOSTI Financování poskytujeme společnostem ve všech fázích rozvoje, od start-upů s vysokým potenciálem růstu přes zaběhnuté středně velké podniky až po společnosti s delší historií čelící nutnosti restrukturalizace nebo reorganizace. VÝŠE POSKYTOVANÉHO FINANCOVÁNÍ Jsme schopni poskytnout financování až do výše 100 milionů Kč. 15

16 FINANČNÍ SLUŽBY SME SEGMENT RESTRUKTURALIZAČNÍ FINANCOVÁNÍ Základem tohoto typu financování je jasně stanovený a přísně kontrolovaný restrukturalizační plán, který ve spojení s finančními prostředky od NATLAND Group umožní záchranu, stabilizaci a následně nastartování dalšího růstu firmy. Restrukturalizační financování je součástí komplexního balíčku opatření. Mnohdy jde o radikální řešení, která však mají jasný cíl - zajistit další ekonomicky opodstatněné fungování firmy. MEZANINOVÉ FINANCOVÁNÍ NATLAND Group poskytuje finanční prostředky obchodním partnerům na podporu jejich plánované expanze v případě, kdy pro ně není vhodný či dostupný běžný bankovní úvěr, například z důvodu vyššího rizika. Mezaninové financování probíhá formou podřízeného dluhu a pokrývá chybějící část vlastního kapitálu expandující společnosti. TOLLINGOVÉ FINANCOVÁNÍ NATLAND Group financuje projekty obchodních partnerů podnikajících ve výrobě. Tollingové financování je v režimu krizového řízení nebo v případě finančních problémů vhodný nástroj pro nákup materiálu pro výrobu produktů, pro které mají společnosti zajištěný odbyt. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vývoj struktury finančních služeb Retail Corporate 16

17 KONTAKTY NG Management, s.r.o. Člen skupiny NATLAND Group Korespondenční adresa: ROHAN BUSINESS CENTRE Rohanské nábřeží 671/ Praha 8 Česká republika IČ: DIČ: CZ Tel.: Fax: Web: 17

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 NATLAND GROUP LIMITED 2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 NATLAND GROUP LIMITED 2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 NATLAND GROUP LIMITED 2014 NATLAND GROUP JE INVESTIČNÍ A FINANČNÍ SKUPINA, JEJÍŽ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY MÍŘÍ DO FINANČNÍCH SLUŽEB V RETAILU A PODNICÍCH STŘEDNÍ VELIKOSTI,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 NATLAND Group je investiční a finanční skupina, jejíž podnikatelské aktivity míří do finančních služeb v retailu A DO PODNIKŮ STŘEDNÍ velikosti, dále do korporátních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti

Více

www.amcham.cz Snadná cesta k rozvoji firmy venture (rozvojový) kapitál v České republice

www.amcham.cz Snadná cesta k rozvoji firmy venture (rozvojový) kapitál v České republice Snadná cesta k rozvoji firmy venture (rozvojový) kapitál v České republice Snadná cesta k rozvoji firmy Venture (rozvojový) kapitál v České republice Obsah: 2 Úvod 3 Rozvojový kapitál zdroj financování

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Svět se mění. Pojďme se měnit společně.

Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 Data mluví jasně. A ještě jasněji díky službám personalizované podpory. Jasné odpovědi pro budoucnost. Abychom se něco

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., za rok 2014 1 Vize, mise a firemní hodnoty Naše dlouhodobá vize je i pro

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

Skupina PPF Výroční zpráva 2013

Skupina PPF Výroční zpráva 2013 Skupina PPF Výroční zpráva 2013 PPF Group 1 PPF Group 89 Skupina PPF Výroční zpráva 2013 PPF Group 1 2 PPF Group Obsah Úvodní slovo 5 Skupina PPF 8 Profil Skupiny 9 Akcionáři 10 Vybrané ekonomické ukazatele

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Pololetní zpráva 2015. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2015. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2015 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2015 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2015 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

Ambice Partnerství Strategie Úspěch

Ambice Partnerství Strategie Úspěch Ambice Partnerství Strategie Úspěch Kdo jsme Zkušení profesionálové Enterprise Investors (EI) je nejstarší a jednou z největších společností spravující fondy v oblasti private equity a rozvojového kapitálu

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Skupina PPF Výroční zpráva 2014

Skupina PPF Výroční zpráva 2014 Skupina PPF Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah 5 Úvodní slovo 10 Skupina PPF 11 Profil Skupiny 12 Akcionáři 13 Vybrané ekonomické ukazatele skupiny PPF 14 Popis společnosti PPF Group N.V. 15

Více

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014... 5

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014... 5 Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014...

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více