SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ ČAS STRANA 4-5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ ČAS STRANA 4-5"

Transkript

1 ODBORNÝ ČASOPIS PRO LÉKÁRNÍKY A ASISTENTY 5-6/2009 DETOXIKACE ORGANISMU / CELULITIDA / KOUŘENÍ UŽ NENÍ V MÓDĚ OPALOVACÍ KRÉMY / KONTAKTNÍ EKZÉM PO TETOVÁŽI HENNOU ROZHOVOR / KŘÍŽOVKA SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ ČAS STRANA 4-5

2 Novinka pro ženy, které touží po přirozenější antikoncepci 1 Nová skupina perorální antikoncepce první COC poskytující přirozený estrogen 1 vynikající kontracepční spolehlivost, dobrá kontrola cyklu 1,3 optimální spojení estradiolu a dienogestu 1,2 Zkrácený souhrn údajů o přípravku QLAIRA Farmakoterapeutická skupina (ATC): Progestageny a estrogeny, sekvenční přípravky. Složení: Jedno balení obsahuje: 2 tmavě žluté tablety, jedna obsahuje 3 mg estradioli valeras, 5 středně červených tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras a 2 mg dienogestum, 17 světle žlutých tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras a 3 mg dienogestum, 2 tmavě červené tablety, jedna obsahuje 1 mg estradioli valeras, 2 bílé placebo tablety neobsahují léčivé látky. Indikace: Perorální kontracepce. Dávkování a způsob podávání: Užívání je nepřetržité. Užívá se 1 tableta denně 28 po sobě následujících dní. Zvláštní upozornění: Nebyly provedeny žádné epidemiologické studie o účincích COC obsahujících estradiol/estradiol valerát. Všechna upozornění a bezpečnostní opatření uvedená v Souhrnu údajů o přípravku jsou odvozena z klinických a epidemiologických údajů COC obsahujících ethinylestradiol. Není známo, zda-li se tato upozornění a bezpečnostní opatření vztahují na přípravek Qlaira. Kontraindikace: Trombotická/tromboembolická (venózní či arteriální) nebo cerebrovaskulární příhoda nebo prodromy trombózy současné nebo v anamnéze. Přítomnost závažných nebo mnohonásobných rizikových faktorů pro vznik trombózy: diabetes mellitus s postižením cév, závažná hypertenze a dyslipoproteinémie. Hereditární nebo získaná predispozice k venózní nebo arteriální trombóze. Těžké jaterní onemocnění, jaterní tumory nebo pankreatitis probíhající nebo v anamnéze, byla-li spojena s hypertriglyceridémií. Maligní nádory pohlavních orgánů nebo prsů ovlivnitelné steroidy či podezření na ně. Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze. Vaginální krvácení nejasné příčiny. Přecitlivělost na některou složku přípravku. Interakce: Léky a látky ovlivňující jaterní mikrozomální enzymy. Těhotenství a kojení: Přípravek Qlaira se nesmí užívat během těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: Případné nežádoucí účinky jsou např. amenorea, dysmenorea, intracyklické krvácení, metroragie, bolesti hlavy a břicha. Uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní požadavky. Balení: 28 tablet, 3x28 tablet. Držitel registračního rozhodnutí: Bayer Schering Pharma AG, D-1334 Berlín, Německo. Registrační číslo: 17/032/09-C Datum poslední revize textu: Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer Schering Pharma, Bayer s.r.o., Šafaříkova 17, Praha 2, Literatura: 1) Souhrn údajů o přípravku Qlaira, ; 2) Endrikat, J., et al. Ovulation inhibition with four variations of a four-phasic estradiol valerate/dienogest combined oral contraceptive: results of two prospective, randomized, open-label studies. Contraception, 2008, 78: ; 3) Parke, S., et al. Bleeding patterns and cycle control with a novel four-phasic combined oral contraceptive containing estradiol valerate and dienogest (abstract No.P087). Eur J Contracept Reprod Health Care, 2008,13(1):94-5. WH CZ

3 Editorial Milí čtenáři, Odborný časopis pro lékárníky a laboranty (vychází jako dvouměsíčník) ŠÉFREDAKTORKA: Jana Jokešová REDAKČNÍ RADA: Prof. MUDr. Vladímír Tesař, DrSc., I. Interní klinika VFN UK; Doc. RNDr. Jiří Portych, CSc., předseda lékopisné komise MZ; PharmDr. Daniela Rybková, lékárník; Zdeněk Rosenbaum, spisovatel SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE: MUDr. Lenka Hronovská, Filip Rosenbaum PharmDr. Andrea Kleinová, Rudolf Hála REDAKCE: Helena Johnová (inzertní) manager, Pharma News s.r.o., Jakobiho 326, Praha 10 Tel: , , ADRESA PRO ČTENÁŘSKÉ DOPISY: Pharma News s.r.o., P. O. BOX 6, Praha 10 VYDAVATEL: Pharma News s.r.o., Jakobiho 326, Praha 10 IČO: Místo vydání: Praha Vychází: JEDNATEL: Jana Jokešová GRAFICKÁ ÚPRAVA A REPRODUKCE: Art D, Grafický ateliér Černý s.r.o. Žirovnická 3124, Praha 10 MK ČR E Spis. zn. odd. C vložka , vedená MS v Praze Redakce nemůže ověřovat všechna fakta uvedená v příspěvcích a inzerátech. Za pravdivost, věcnou správnost a původnot příspěvku odpovídá jeho pisatel. V zájmu svobody slova zveřejňuje redakce i ty příspěvky a inzeráty, s jejichž obsahem se neztotožňuje. Z delších příspěvků vybírá nejpodstatnější myšlenky a vyhrazuje si právo jejich rozsah krátit. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby redakce nevrací. Bez vědomí a souhlasu redakce nelze publikované materiály dále rozšiřovat. možná si vzpomenete, alespoň někteří z vás, jak jsem před necelým rokem na tomhle místě hodnotila velmi úspěšnou konferenci farmaceutických asistentů v Praze s účastí více než 170 lidí, která se týkala vzdělávání a kreditního systému. Třeba na ní někdo z vás i byl a pamatuje si na odborné přednášky já si zase dodnes pamatuju, s jakým povděkem jste přijali tu z nich, v níž předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester Marie Šalandová odpovídala na nejčastěji se vyskytující dotazy v obecné diskusi o vzdělávání farmaceutických asistentů. Bylo to jasné a vystihující shrnutí všech nejdůležitějších aspektů tohoto stále aktuálního problému. Zmiňuju se o tom, že už tehdy jsme si uvědomovali, jak prospěšná pro obě strany (tedy pro SFA ČAS a Pharma News) může být vzájemná spolupráce a uvažovali o jejích formách. Logicky jsme začínali výměnou informací a na stránkách našeho časopisu jsme pravidelně zveřejňovali pozvání na odborné konference této profesní organizace včetně programu. Otiskli jsme také několik erudovaných článků již zmiňované M. Šalandové, které měly zasloužený ohlas. Jsem proto moc ráda, že se nám nyní podařilo tuto spolupráci dále rozšířit a že se v našem časopise budete moci pravidelně setkávat s prezentací SFA ČAS. Budete mít jasnou představu o jejím působení, co konkrétně dělá pro své členy a jak řeší aktuální problémy v oboru. Na svých konferencích pořádá sekce pravidelně dotazníkovou akci, kde se jedna z otázek zabývá čteností časopisů z oblasti zdravotnictví. K naší velké radosti tenhle průzkum ukázal, že Pharma News je suverénně nejčtenější tiskovinou, kterou mají lékárníci a farmaceutičtí asistenti k dispozici! Tuto pozici jsme získali ve všech třech po sobě jdoucích anketách v loňském roce, takže v žádném případě nemohlo jít o náhodu naopak, potvrdilo se, že je to jednoznačně trvalý jev. Ani bych se tím tolik nechlubila, kdyby výsledky nebyly tak přesvědčivé. Pro ilustraci: při posledním průzkumu na podzimní konferenci na otázku Z odborných časopisů nejčastěji čtete uvedlo náš časopis 120 respondentů, zatímco další nejčtenější tiskovinu označilo jen LÉKÁRNA MNICHOVICE (Praha východ) PharmDr. Alena Lavická přijme ODBORNÉHO ZÁSTUPCE Bližší informace na tel.: účastníků! Podobně dramatické rozdíly byly ve všech třech anketách. Nemusím vám snad zdůrazňovat, jak jsme na to hrdí a zároveň, jak zavazující to pro naši další práci je. (Podrobnější výsledky z ankety najdete na straně 4 nebo na internetové adrese Jarní snažení vyvrcholí konferencí ve Floretu. S patřičným předstihem zapřemýšlejte nad naší podzimní nabídkou, první dvě pozvánky na konference otiskujeme v tomto čísle. Tentokrát se poprvé sejdeme v Liberci v hotelu Babylon, kde jsme ještě nebyli, a tak jsem sama zvědavá, jaké to tam bude a hlavně, jaká bude účast. Do podzimu je ještě strašně daleko (i když samozřejmě štěstí přeje připraveným), a tak můžete v klidu uvažovat. Zatím se teprve chystá léto (pokud tedy letos už nebylo v těch krásných dubnových dnech), takže asi spíš přemýšlíte, kam byste vyjeli na dovolenou. Doufám, že vás přitom nepříznivě neovlivňuje finanční krize ale nenechávejte se ovlivnit moc. Ke krásné dovolené nepatří nutně moře, pyramidy nebo africké safari. Všude je hezky, když jste tam s někým, koho máte rádi. Ať každý z vás někoho takového najde! Srdečně vaše Jana Jokešová SOUTĚŽ HOTELU U ZLATÉHO JELENA A PHARMA NEWS NA STRANĚ 2!!!

4 2 Obsah 2 Česká lékárnická komora - tisková zpráva 4 Sekce farmaceutických asistentů ČAS Základem každé profese je sdružování se do organizace, sekce, která se stará o zájmy všech - členů, ale i nečlenů daného oboru. Jejím úkolem je reprezentovat obor a zdůrazňovat jeho význam laické veřejnosti. 6 Opalovací krémy, opalování a EU V současnosti se často hovoří o škodlivosti slunečního záření v souvislosti se smogem, s novými syntetickými látkami a zvětšující se ozonovou dírou. V souvislosti s tím narůstá zájem o ochranné výrobky, které obsahují antioxidanty. Dr Burkeová z Americké dermatologické akademie se soustředí hlavně na selen, vitamín E a vitamín C. 10 Konference Přihláška HOTEL BABYLON 4*, Nitranská 1, Liberec Konference Přihláška PRIMAVERA Hotel & Congress centre 4*, Nepomucká 128, Plzeň Detoxikace organismu Jako detoxikaci označujeme dlouhodobý proces, kterým se z organismu odstraňují toxiny a metabolity. 17 Celulitida V našich článcích se mimo jiné pravidelně zabýváme více či méně známými chorobami, jejich průběhem, léčbou, prevencí, aj. 21 Kontaktní ekzém Svého času se tetování stalo obrovským hitem a jeho obliba přetrvává i dodnes. 24 Kouření už není v módě Kuřáci jen obtížně vysvětlují, proč vlastně kouří, při cíleném dotazu nejčastěji uvádějí, že se jedná o formu relaxace a uklidnění, že jim cigareta pomáhá vyřešit psychosociální problémy, stress a depresi, cigareta jim pomáhá zlepšit výkonnost.. 30 Hodnocení léčiva 34 Antikoncepce na gynekologii Vynález antikoncepční pilulky byl revolucí. Změnil roli ženy ve společnosti, etabuizoval téma sexu, umožnil dříve neslýchané příchod dítěte na svět v té době, kdy to jeho matka považuje za optimální. 38 Rozhovor - Václav Vydra Václava Vydru znáte z mnoha filmových a divadelních rolí. Určitě se vám vybaví jako čert v nějaké pohádce, nebo možná jako policajt a pak docela určitě jako brilantní tanečník z televizního pořadu Star Dance. Inzerce Zveme Vás na prohlídku hotelu U Zlatého jelena: zajišťujeme ubytování a nadstandardní služby pro jednotlivce i skupiny balíčky služeb na míru pro golfi sty pobyty spojené s péčí o Vaši vizáž svatební pobyty s plným servisem meetingové prostory catering Hotel U Zlatého jelena**** Celetná 11/Štupartská Praha 1 phone: mobil: fax: U Černého medvěda Depandance*** Ungelt, Praha 1 phone: SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚ Soutěžní otázka: Hotel U Zlatého jelena je umístěn ve starobylé budově, o níž se historické prameny zmiňují již v roce...? Své odpovědi zasílejte na adresu P.O.Box 6, Praha 10 Petrovice nebo na do 19. června cena: dvoudenní pobyt se snídaní pro dvě osoby v hotelu U Zlatého jelena 2. cena: dárkový balíček v hodnotě 1.500,-Kč 3. cena: dárkový balíček v hodnotě 1.000,-Kč

5 ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA TISKOVÁ ZPRÁVA Aktuální téma 3 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV NABÁDÁ LÉKÁRNÍKY K PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA Od 1. května 2009 jsou přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg na jednotku lékové formy vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Již během prvního dne provozu nového systému došlo k plošnému výpadku připojení lékáren k centrálnímu úložišti. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv nabádá lékárníky, aby přípravky s obsahem pseudoefedrinu vydávali bez lékařského předpisu, tedy zjevně v rozporu s právně závaznými předpisy. Česká lékárnická komora takové jednání odmítá a varuje před možnými důsledky. Praha, 4. května 2009 Léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg na jednotku lékové formy jsou od 1. května v souladu se změnou registrace vydávány v režimu výdeje bez lékařského předpisu s omezením. Jednou z podmínek pro výdej pacientovi je ověření množství, které si již vyzvedl v daném kalendářním měsíci. Toto ověření je provedeno prostřednictvím centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) zřízeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Již během prvních hodin provozu došlo k plošnému výpadku na CÚER. Pacienti si tak v lékárnách mohli vyzvednout léčiva s obsahem pseudoefedrinu pouze na lékařský předpis. V návaznosti na vzniklou situaci reagoval SÚKL prohlášením, že je možné vydávat zmíněné léky i bez lékařského předpisu v množství maximálně dvou větších balení pro jednoho pacienta bez ověření na CÚER. Česká lékárnická komora (ČLnK) důrazně varovala lékárníky před takovým výdejem, který je bez nejmenších pochybností v rozporu s platnými právními předpisy. Je znepokojivé, že ředitel SÚKL informuje pacienty a lékárníky o tom, že bude tolerovat porušování rozhodnutí o registraci léčivých přípravků. ČLnK vyzývá lékárníky k dodržování platných právních předpisů a prosí pacienty o shovívavost vůči lékárníkům, kteří nenesou na celé situaci žádnou vinu. V lékárnách je dostatečná nabídka léčivých přípravků, jejichž výdej není nijak omezen a pacienti mají dostatek jiných možností pro terapii chřipky a nachlazení. STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV ZAREGISTROVAL PŘÍPRAVKY S PSEUDOEFEDRINEM V ROZPORU SE ZÁKONEM Registrační rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou u přípravků s obsahem pseudoefedrinu protizákonná, stejně jako následná provizorní opatření. Z rozhodnutí je totiž zřejmé, že SÚKL disponuje informacemi o častém a širokém zneužívání těchto léčivých přípravků k nezákonným účelům. Přesto je v rozporu se zákonem zařazuje do kategorie s omezením, ačkoli mají být zařazeny mezi přípravky, jejichž výdej je možný pouze na lékařský předpis. Praha, 4. května 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaregistroval léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg na jednotku lékové formy pro výdej bez lékařského předpisu s omezením. Zákon o léčivech přitom dává jasný návod pro rozhodování o tom, zda výdej přípravku omezit pouze na lékařský předpis, když v 39 odst. 5 písm. b) říká, že SÚKL při rozhodování, zda výdej léčivého přípravku omezit pouze na lékařský předpis dále posoudí, zda léčivý přípravek může při nesprávném používání představovat značné riziko zneužívání léčiv, vést k návyku nebo ke zneužívání k nezákonným účelům. Ze znění zákona je také zřejmé, že SÚKL je v rozhodnutí o registraci oprávněn pouze stanovit podmínky pro užívání léčivého přípravku, které posoudí farmaceut, a dále omezení výdeje. Zákon nezakládá oprávnění SÚKL k tomu, aby farmaceutovi ukládal jakékoliv povinnosti ve smyslu jiného konání než posouzení podmínek a respektování dalších omezení. Přesto SÚKL do rozhodnutí zahrnul povinnost farmaceuta hlásit výdej léčivých přípravků s pseudoefedrinem do centrálního úložiště. Bez zákonného zmocnění nelze takto ukládat povinnost subjektu, který není účastníkem řízení. Využívat centrální úložiště k evidenci výdejů léčivých přípravků s pseudoefedrinem je přitom nezákonné samo o sobě. Ukládat povinnost k předávání osobních údajů o pacientech bez zákonného zmocnění také nelze. Česká lékárnická komora (ČLnK) proto doporučuje všem lékárníkům, aby údaje o léčivých přípravcích s pseudoefedrinem do centrálního úložiště nezasílali, a to ani v případě, že k němu mají přístup. Zákon, jiné právní předpisy, pokyny SÚKL ani samotná rozhodnutí neobsahují zmocnění farmaceuta k přístupu do centrálního úložiště za účelem zjištění o množství vydaných léčivých přípravků pacientovi. ČLnK proto doporučuje všem lékárníkům, aby léčivé přípravky s pseudoefedrinem vydávali výlučně na lékařský předpis, a to i pro případ odstranění provozních problémů centrálního úložiště. Pro další informace: Mgr. Stanislav Havlíček, prezident ČLnK: Mgr. Michal Hojný, viceprezident ČLnK: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., tiskový mluvčí ČLnK: Zdroj:www.lekarnici.cz

6 4 Vzděláváme se Sekce farmaceutických asistentů ČAS SOUČASNOST SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ Základem každé profese je sdružování se do organizace, sekce, která se stará o zájmy všech - členů, ale i nečlenů daného oboru. Jejím úkolem je reprezentovat obor a zdůrazňovat jeho význam laické veřejnosti. Stará se o to, aby obor vzkvétal a rozvíjel se ku prospěchu všech, tedy jak odborné tak i laické populace. I obor farmaceutický asistent (dále jen FA) má své řídící centrum - sekci farmaceutických asistentů (dále jen SFA) při České asociaci sester (dále jen ČAS). ČAS je největší odborná profesní organizace, která sdružuje nejenom sestry, ale i většinu ostatních nelékařských profesí, a zastupuje je při důležitých jednáních týkajících se jednotlivých oborů např. ze strany Ministerstva zdravotnictví. V současné době je SFA jedinou aktivní organizací zastupující zájmy FA. Především: prosazuje a hájí profesní zájmy, které jsou v souladu s odborným posláním oboru spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru vystupuje na veřejnosti jako reprezentant zájmů oboru a farmaceutického povolání rozvíjí spolupráci s odbornými organizacemi a s obdobnými farmaceutickými organizacemi podílí se na zvyšování edukace a odborného růstu farmaceutických asistentů a řeší otázky související s jejich vzděláváním podporuje publikační a přednáškovou činnost svých členů pořádá odborné akce (např. konference, přednášky) zvyšuje úroveň a kvalitu služeb poskytovaných farmaceutickými asistenty podporováním a předáváním odborných informací a zkušeností v oboru zabývá se problematikou týkající se postavení farmaceutických asistentů vzhledem k ostatním oborům ve zdravotnictví HISTORIE SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ SFA byla založena v Praze na Homolce na ustavujícím shromáždění, tehdy ještě pod názvem sekce farmaceutických laborantů. Důvodem byly především potřeby a námitky z řad tehdejších farmaceutických laborantů. Jako obor jsme nespadali pod žádnou profesní organizaci, VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ Z KONFERENCÍ SFA 2008 Dotaz: Z odborných časopisů nejčastěji čtu (účastníci vypisovali časopisy na volný řádek bez předchozí nabídky výběru) Zpracovala dne M.Šalandová, SFA ČAS

7 Vzděláváme se 5 ale měli jsme pouze sekci v odborné společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Nebyli jsme tedy zváni k zásadním jednáním např. ze strany Ministerstva zdravotnictví. Na ustavujícím shromáždění byl zvolen první 5ti členný výbor sekce, kdy předsedkyní se stala Marie Šalandová. V prvním volebním období se sekce věnovala činnostem nepříliš viditelným pro členy, o to však důležitějším. Jednalo se především o přípravu tehdy nového zákona 96/2004 Sb. Zásadní změnou pro FA byl vznik nového oboru Diplomovaný farmaceutický asistent (dále jen DFA) jedná se o vyšší odborné studium, které je součástí terciárního vzdělávání v České republice. Jednání probíhala nejenom na Ministerstvu zdravotnictví, ale též na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, s Českou lékárnickou komorou a zástupci středních zdravotnických škol. V té době neexistovala shoda mezi jednotlivými subjekty, na kterém stupni vzdělávací koncepce ČR by se měl obor FA studovat. V daném období nebylo pro všechny důležité, aby se obor FA studoval na vyšším stupni vzdělávací koncepce, ale v případě, že by obor FA zůstal oborem středoškolským, znamenalo by to nutnost vykonávat profesi FA pouze pod odborným dohledem bez možnosti registrace. Po 4letém období byly uspořádány další volby. Bohužel pasivita členů byla v té době dost vysoká. Volby se konaly pouze korespondenční formou bez znatelné podpory. Bylo zvoleno představenstvo ve složení M. Šalandová, V. Ambrožová a K. Tulachová. Významný posun vpřed ve vývoji sekce přinesl listopad 2007, kdy se na kongresu nemocničních lékárníků vytvořila skupina aktivních kolegyň, které začaly spolupracovat s výborem sekce. Právě všem zmíněným patří velký dík, neboť podržely činnost a reprezentaci SFA svým nadšením a aktivitou v profesi bez nároku na honorář a nedopustily zánik této organizace. Ta mohla letos uspořádat v pořadí již třetí volby. Konaly se a byl zvolen 7členný výbor ve složení: předsedkyně Marie Šalandová, místopředsedkyně Alena Vagenknechtová, pokladní Kateřina Tulachová a členky Barbora Hervertová, Mgr. Martina Kubečková, Hana Pavlasová a Lucie Přecechtělová. Dále byla zvolena revizní komise ve složení: předsedkyně Jaroslava Krátká, členky Lucie Mahenová a Vladislava Vlachová. HLAVNÍ PRIORITY SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ V současnosti se výbor zaměřuje např. na řešení problematiky katalogu prací a přípravu konference, která se uskuteční v Motole ve velké posluchárně. Hlavním problémem i nadále zůstává skutečnost, že tento obor nemá fungující akreditovaný postgraduální vzdělávací program, tedy ani specializační studium, ani certifikované kurzy, a tím ani akreditovaná pracoviště. Kromě návrhu činností pro nové specializační obory Nemocniční lékárenství a Veřejné lékárenství do novely vyhl. 424/2004 Sb. bude nutné zapojit se do realizace vlastního studia oboru FA. Mezi hlavní priority SFA patří rozšíření její základny a vzdělávání FA. Právě celoživotní vzdělávání bylo a je i v dnešní době nezbytné a žádoucí. Takový je vývoj nejenom mezi FA, ale i dalšími obory, ať už doma či ve světě. Základ celoživotního vzdělávání FA je podchycen v samotném zákoně. Každý FA nese právní odpovědnost za svoje činy, nejenom ty všeobecně známé, ale i profesní. Je nezbytné si uvědomit, že kontinuální vzdělávání slouží nejen FA, ale umožňuje poskytování kvalitní farmaceutické péče pro pacienta, jako zákazníka lékárny. Vzděláváním FA se zvýší přísun kvalitních informací směrem ke klientovi. První konference, která byla uspořádána SFA dne , se týkala problematiky vzdělávání FA legislativa a praxe. Tento pro sekci bazální problém byl řešen v rámci zatím poslední konference, která se konala pod názvem Vzdělávání a kreditní systém z pohledu FA. Umožnila účastníkům ujasnit si, jaké změny nastaly přijetím novely zákona 96/2004 Sb. Řešily se zde zásadní otázky týkající se oboru FA. Byly zveřejněny výsledky dotazníku, který zkoumal především to, kam by měl obor FA směřovat na základě skutečné praxe a zájmu FA. Dopodrobna byla projednána i problematika kreditního systému a změn, které nastaly právě po novelizaci zákona aj. V současné době má SFA zastoupení v akreditační komisi MZ ČR. Stálým členem pro obor DFA byla jmenována M. Šalandová, pro specializaci zdravotnické prostředky A. Vagenknechtová. KONTAKTY NA SEKCI FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ Veškeré zápisy z jednání výboru SFA jsou zveřejňovány pro členy sekce na webových stránkách ČAS (www.cnna.cz). Možnost podílet se na dění v sekci má každý člen, přínosem by bylo vytvoření sítě aktivních spolupracovníků, kteří mají zájem o svůj obor a ochotu vyjádřit svůj názor. Již dnes může každý FA (člen i nečlen SFA) sdělit svoje náměty, připomínky nebo vznést dotazy na adresu Sekce má v současnosti cca 390 členů, počet kolísá dle platební morálky členů. Stejně jako v roce minulém i letos SFA uspořádá tři konference. První již proběhla (viz výše) a další dvě se aktivně připravují. Nejbližší se uskuteční dne v Motole pod názvem Volně prodejné léčivé přípravky. Další se bude konat dne pod názvem Zdravotnické prostředky Podrobnější informace o připravovaných akcích získáte na webových stránkách ČLENSTVÍ V SEKCI FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ SFA zastupuje práva a povinnosti FA, proto je v zájmu všech FA sdružovat se v rámci své profese a pomoci při řešení aktuálních problémů, neboť pouze silná organizace může být úspěšná při prosazování svých zájmů. SFA uvítá jak rozšíření své základny o další členy, tak i aktivní zapojení členů stávajících. Každé členství přináší své výhody: získávání informací o dění v oboru a změnách v legislativě - pravidelně em, popř. na domácí adresu poštou přednostní informace o konferencích pořádaných sekcí nižší vstupné na akce pořádané SFA být informovaný a edukovaný FA možnost veřejně vyjádřit své názory, ať už kladné či nikoliv prosazovat zájmy oboru FA příležitost podělit se o své zkušenosti a názory se svými kolegy a kolegyněmi možnost aktivní účasti na konferencích a kongresech pořádaných SFA SPOLUPRÁCE S PHARMANEWS Účastníci konferencí SFA opakovaně označili v anonymních dotaznících PharmaNews jako nejčtenější odborný časopis. Díky nově navázané spolupráci s redakcí časopisu si o dění v sekci můžete pravidelně přečíst na této stránce. V následujících číslech se budeme věnovat podrobněji dalším tématům, která jsou pro obor FA důležitá. Autor: Mgr. Martina Kubečková, vedoucí farmaceutický asistent ÚVN Praha, členka výboru SFA ve spolupráci s členy výboru SFA

8 6 Vzděláváme se Opalovací krémy, opalování a nová nařízení Evropské unie V současnosti se často hovoří o škodlivosti slunečního záření v souvislosti se smogem, s novými syntetickými látkami a zvětšující se ozonovou dírou. V souvislosti s tím narůstá zájem o ochranné výrobky, které obsahují antioxidanty. Dr Burkeová z Americké dermatologické akademie se soustředí hlavně na selen, vitamín E a vitamín C. Již minimální expozice UV záření snižuje obsah vit.c v kůži o 30% a expozice ozonu v znečištěném ovzduší až o 50%. Vitamín E je nejvýznamnější antioxidant, který napomáhá regeneraci buněk a zpomalení stárnutí a zároveň zastavuje tvorbu kancerogenních buněk. Selen je stopový prvek, který nejlépe působí společně s vitamínem E, vstřebává se kůží, tím se zvýší ochrana před UV zářením a zpomaluje rozvoj kožních onemocnění. Celková plocha kůže je 2m 2 a dermatologové rozlišují 4 typy kůže I.typ albíni a rusovlásky asi 0,2% populace Základní charakteristika: pleť je světlá, kůže má silné pihy, vlasy jsou rezavé, oči většinou modré. Reakce na slunce: spálení s projevy těžkého zčervenání, po 2 dnech se pleť loupe, ale nezhnědne. Doba slunění by neměla překročit 5-10 minut. II.typ světlý středoevropský typ asi 5-8% populace Základní charakteristika: o něco tmavší pleť než u I.typu, pihy řídké,vlasy blond až hnědé, oči modré nebo zelené. Reakce na slunce: spálení je Inzerce SOLAIRE Mléko po opalování - s aktivním prodloužením opálení receptura je složena z 83,7% surovin, které jsou schválené jako BIO neobsahuje konzervanty neobsahuje syntetické emulgátory parfemace bez alergenů, prodlužuje zhnědnutí pokožky. Obsahuje avokádový olej bohatý na vitaminy A, D a E SOLAIRE Krém na opalování SPF 30 - vysoká ochrana moderní formulace krému obsahuje - vitamíny, antioxidanty - ochrana proti záření - ochrana proti bakteriálnímu znečištění (konzervace) - úprava ph - hydratační a účinné látky - emulze voda v oleji receptura je složena z 88,7% surovin, které jsou schválené jako BIO neobsahuje konzervanty neobsahuje syntetické emulgátory parfemace bez alergenů, clever emulze zajišťující řádné a viditelné rozetření přípravku na kůži při minimálním bělení Kosmetika Capri s.r.o., zelená linka , těžké a bolestivé, málo se po opálení loupe. Ochranná doba slunění minut. III.typ tmavší středoevropský typ typ nejčastější Základní charakteristika: pleť světlá nebo světle hnědá, pihy žádné, vlasy tmavě blond nebo hnědé Pleť se při rozumném opalování dobře pigmentuje a hnědne, ke spálení dojde málokdy. Ochranná doba slunění minut. IV.typ v evropské populaci 0,2-0,3% Základní charakteristika: pleť světle hnědá až olivová, pihy tmavší, oči tmavé, reakce na slunce: spálení vůbec, opálení rychlé a hluboké. Ochrana na slunci více než 30 minut. Evropská unie na jednání v Bruselu v r řekla, že opalování škodí. Proto zakázala výrobcům tvrdit, že krémy poskytují úplnou ochranu před slunečními paprsky. Z tub nebo lahviček opalovacích krémů musí zmizet následující tvrzení: - blokuje sluneční paprsky - dokonalá ochrana - bezpečné slunění EU uvádí následující ochranné faktory: a/ nízký: pod 15 b/ střední: c/ vysoký: d/ velmi vysoký: nad 30 Podle eurokomisařky pro otázky spotřebitelů Megleny Kunevové potřebují spotřebitelé jasnou a přesnou informaci. Řada farmakologických firem už prodává krémy s novým značením, které platí od r Nové obaly musí obsahovat logo připomínající UVA záření, proti kterému neexistuje účinná ochrana. Podle nejnovějších studií UVA způsobuje stárnutí kůže a je rizikem pro kožní nádory - nejčastěji maligní melanomy. Komise evropských společenství schválila již v říjnu 2006 předpisy o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. Podle toho nesmí být na trhu kosmetické prostředky, které mohou poškozovat lidské zdraví, při označování jednotlivých ochranných prostředků nesmí být uvedeny texty a symboly, přisuzující výrobkům vlastnosti, které nemají. Je nutné zabývat se některými dalšími tvrzeními o prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření a jejich účinnosti, konkrétně o minimální účinnosti prostředku na ochranu proti slunečnímu záření v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, a možnostech jednoduchého a srozumitelného označení prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. Sluneční záření je složeno z ultrafialového záření B = UVB záření a ultrafialového záření A = UVA. Zánět kůže ( spálení ) a následný erytém způsobuje především UVB záření, při UVB záření je vyšší riziko nádorového onemocnění. UVA je také rizikem pro nádorové kožní onemocnění, ale na rozdíl od UVB je i příčinou předčasného stárnutí kůže. UVA i UVB mohou negativně ovlivnit imunitní systém. Nesprávným představám o vlastnostech prostředků na ochranu proti slunečnímu záření by se mělo předcházet vhodným varováním. Mezinárodní agentura pro výzkum nádorového onemocnění při WHO upozornila na důležitost vztahu mezi správnou aplikaci prostředku na ochranu proti slunečnímu záření a efektu ochranného slunečního faktoru. Důležité je časté nanášení adekvátního ochranného přípravku. Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření musí být dostatečně účinné proti UVB i UVA záření. K zajištění minimální ochrany by se měla používat mezinárodní metoda pro zkoušení ochranného faktoru z roku 2006.

9 spáleniny od sluníčka napomáhá hojení ran praskliny kůže a strie popáleniny suchá kůže vyrážky PŘEDSEZÓNNÍ AKCE U VAŠEHO DISTRIBUTORA: Nabídka pro lékárny na květen 0 % OP a malý dárek za odběr 5 ks Panthenol Spray. Více informací u distributora. Přípravku Panthenol Spray bude v období akce poskytnuta významná marketingová podpora v tištěných médiích, prostředcích MHD a na billboardech. a Vaše kůže se bude smát

10 8 Vzděláváme se Pomocí označení nízká ochrana, střední ochrana, vysoká ochrana a velmi vysoká ochrana je jednoduše a srozumitelně popsána účinnost prostředku na ochranu proti slunečnímu záření než údaje číselné, často nesrozumitelné. Neměla by se používat tvrzení, která výrobkům přisuzují 100% ochranu před UV zářením (např. sunblocker, sunblock, nebo úplná ochrana ). Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření by měly mít tato varování: a/ neposkytuje 100% ochranu, b/ nezůstávejte na slunci příliš dlouho, i když jste nějaký ochranný prostředek použili, c/ nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci d/ nadměrná expozice slunci představuje vážné riziko Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření by měly mít následující pokyny: a/ aplikujte přípravek před zahájením slunění b/ k udržení ochrany aplikaci opakujte, zejména při pocení, po koupání a nebo při osušení ručníkem. Na závěr bych uvedla některé přípravky, které lze jako ochranu před slunečním zářením použít. La Chévre výživný denní krém s koenzymem Q10 a vitamínem E Opalovací mléko Neutral SPF 40 a 50 ml, doporučený i pro alergiky Loreal Paris hydratační mléko s efektem lehkého opálení pro normální pleť Dětské mléko na opalování s vysokou ochranou SPF 50+ a obsahem vysoce účinného UVA a UVB filtru TINOSORB S. Mléko na opalování SPF 20 nabízí dvojí ochranu díky kombinaci UVA a UVB filtrů a selektivní aktivní ingredience Antileukine Opalovací mléko ve spreji Havaj Intenzivní pečující mléko po opalování s obsahem vit.e Krém na opalování DNAge OF 30 s vyváženým poměrem UVA a UVB filtrů, které je v souladu s doporučením EU Neviditelný spray na opalování s vyváženým poměrem UVA a UVB s ochrannými faktory 10, 20 nebo 30 MUDr. Lenka Hronovská, Praha Zdroje: Quelle juni 2001 MUDr Angelika Plorer, Hautarzt Sonnenschutz und Hautpflege im Urlaub Medizinische Universität Innsbruck Úřední věstník Evropské unie z r.2006 www. celostnimedicina.cz

11 Ochrana před sluncem Pro zdravou a krásnou pokožku ZDRAVOTNICKÉ KLINICKY TESTOVÁNY A SCHVÁLENY P R O S T Ř E D K Y DOPLNĚK STRAVY (KAPSLE) Ochranné krémy na opalování s minerálními filtry SPF 10 základní ochrana SPF 20, 30 a 50+ zdravotnické prostředky, ochrana proti nádorovým a jiným onemocněním kůže vyvolaným ÚV zářením Vynikající přípravky s panthenolem pro ošetření a regeneraci podrážděné a namáhané pleti po slunění nebo koupání Žádejte u svého distributora

12 10 Konference LIBEREC Pozvánka na odbornou konferenci pro farmaceutické asistenty a magistry XXIII. KONFERENCE POŘÁDANÁ VYDAVATELEM ČASOPISU PHARMA NEWS Termín: Místo: HOTEL BABYLON 4*, Nitranská 1, Liberec Registrační poplatek: 250,- Kč platba na místě Zajistíme pro vás maximální počet kreditů a bodů dle platné vyhlášky (4 kredity nebo 5 bodů). PROGRAM: Pátek příjezd, prezence odborná přednáška prohlídka expozic farmaceutických firem, oběd přednášky firem coffee break přednášky firem odborná přednáška občerstvení, tombola Po dobu konání konference bude probíhat pleťové poradenství a líčení zdarma od firmy Mary Kay. Během celého dne je pro vás připravena káva zdarma od společnosti Nestlé Česko. Ostatní výdaje po celou dobu akce hradí pořadatel Pharma News. Přihláška HOTEL BABYLON LIBEREC : Lékárna: Adresa: Tel./Fax: (uveďte ovou adresu nebo faxové číslo pro zaslání pokynů a potvrzení o účasti) Titul: Jméno: Datum nar.: Titul Jméno: Datum nar.: Titul Jméno: Datum nar.: Podpis: PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEŠLETE NA: fax: nebo poštou na adresu: Pharma News, Jakobiho 326, Praha 10, UZÁVĚRKA Týden před plánovanou akcí vám zašleme na váš potvrzení a podrobné informace.

13 PLZEŇ Konference 11 Pozvánka na odbornou konferenci pro farmaceutické asistenty a magistry XXIV. KONFERENCE POŘÁDANÁ VYDAVATELEM ČASOPISU PHARMA NEWS Termín: Místo: PRIMAVERA Hotel & Congress centre 4*, Nepomucká 128, Plzeň Registrační poplatek: 250,-Kč platba na místě Zajistíme pro vás maximální počet kreditů a bodů dle platné vyhlášky (4 kredity nebo 5 bodů). PROGRAM: Pátek příjezd, prezence odborná přednáška prohlídka expozic farmaceutických firem, oběd přednášky firem coffee break přednášky firem odborná přednáška občerstvení, tombola Po dobu konání konference bude probíhat pleťové poradenství a líčení zdarma od firmy Mary Kay. Během celého dne je pro vás připravena káva zdarma od společnosti Nestlé Česko. Ostatní výdaje po celou dobu akce hradí pořadatel Pharma News. Přihláška HOTEL PRIMAVERA : Lékárna: Adresa: Tel./Fax: (uveďte ovou adresu nebo faxové číslo pro zaslání pokynů a potvrzení o účasti) Titul: Jméno: Datum nar.: Titul Jméno: Datum nar.: Titul Jméno: Datum nar.: Podpis: PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEŠLETE NA: fax: nebo poštou na adresu : Pharma News, Jakobiho 326, Praha 10, UZÁVĚRKA Týden před plánovanou akcí vám zašleme na váš potvrzení a podrobné informace.

14 12 Vzděláváme se Detoxikace organismu Jako detoxikaci označujeme dlouhodobý proces, kterým se z organismu odstraňují toxiny a metabolity. Toxiny se dostávají do organismu mnoha způsoby: a) stravou a tekutinami b) užíváním drog a kouřením cigaret c) dýchacími cestami d) poraněním kůže nebo sliznice,ale i transfuzemi atd. Hlavními orgány, které se na vylučování metabolitů a toxických látek podílejí jsou játra, plíce, kůže. Játra mají v organismu funkci metabolickou, sekreční a detoxikační. Detoxikační funkce je významná vzhledem k některým metabolickým produktům účinku bakterií na zbytek potravy ve střevě a také vzhledem k exogenním cizím látkám. Z látek, které vznikají ve střevech vlivem bakterií, je možné upozornit na amoniak, histamin, fenoly. Základními typy detoxikačních reakcí jater zajišťovaných enzymatickým systémem vázaným na endoplasmatické retikulum jsou oxidace, redukce, hydrolýza a konjugace. Exkreční funkce jater, která je zajištěna vylučováním žluči, tvoří součást detoxikačního mechanismu jater. Touto cestou se z organismu vylučuje bilirubin, cholesterol a jeho deriváty-žlučové kyseliny. Ve střevech poté dochází činností střevních bakterií k redukci konjugovaného bilirubinu na řadu meziproduktů. Konečným produktem je sterkobilinogen, který se oxidací mění na sterkobilin. Při změně střevní flory může vznikat biliverdin % hydroderivátů se vrací ze střeva zpět, část z nich se opět vyloučí do žluči, část vstřebaných derivátů uniká vychytávání do jater a dostává se do moči jako urobilinogen. Při intoxikacích může dojít k akutnímu nebo chronickému selhání jater. Pokud se k jaterní insuficienci připojí i insuficience renální, vznikne hepatorenální syndrom. Ledviny jsou nejdůležitějším vylučovacím orgánem, z těla odstraňují nejen toxické látky, ale i přebytek látek, které tělo potřebuje, tj.vody a elektrolytů. Množství a složení moči se mění podle potřeb v organismu. Akutní exogenní intoxikace Každá látka, která se dostane do těla, vyvolává abnormální tělesné reakce-čili působí jako jed, pokud

15 se její účinná dávka zvýší nad hranici snášenlivosti. Platí to zejména pro farmaka, drogy, nadbytek tekutin. Během každé akutní intoxikace selhávají základní vitální funkce. Absorbce farmak je závislá na dávce a formě léku. Mechanismy přestupu léků do tkání jsou aktivní, pasivní a nebo facilitovanou difuzí, na jejich vstřebávání má vliv tělesná hmotnost, tuková vrstva, věk, choroby jater a ledvin. Od těchto poruch se odvodí časová závislost a dávka. Při těžké intoxikaci farmaky se snažíme vyvolat zvracení (slaná voda, dráždění hltanu). Kontraindikací tohoto kroku je bezvědomí, otrava benzínem a ropnými substancemi, poleptání kyselinou, louhem aj. Při nemocničním vyšetření je dobré předložit obaly od preparátů, event. i zvratky. Speciální postupy jsou a) při intoxikaci kyselinami, kdy se má pít čistá voda, ale nevyvolávat zvracení, b) při intoxikaci louhem podat citronovou nebo octovou vodu. Zvracení lze vyvolat pomocí některých medikamentů, např. apomorfínem. Výplach žaludku: vodou nebo fyziologickým roztokem, podáváme je ve ml porcích několikrát za sebou. Použití laxativ není dosud vyřešené. Kontraindikace vyvolání zvracení: bezvědomí, intoxikace kyselinami, ředidly a louhy, při intoxikaci látkami rozpustnými v tucích. Kontraindikace výplachu žaludku: perforace jícnu a žaludku, kardiální nebo respirační insuficience, bezvědomí. Pokud je pacient v bezvědomí, je nutná stabilizovaná poloha, uvolnění dýchacích cest, při inhalaci toxické látky vynést pacienta z nebezpečné zóny a zajistit volné dýchací cesty. Při selhání oběhu musíme zajistit periferní žílu a následně infuzní terapii. Akutní renální insuficience je náhle vzniklá neschopnost ledvin odstraňovat z organismu zplodiny metabolismu a toxické látky. Příčiny akutního selhání mohou být : a/ prerenální, způsobené nedostatečnou perfuzí ledvin b/ renální, vyvolané morfologickým poškozením renálního parenchymu c/ postrenální, způsobené obstrukcí močových cest nebo poruchou urodynamiky sekvestrace tekutiny do extravaskulárního prostoru, např.u akutní pankreatitidy, peritonitidy nebo hypalbuminemii 2. nízký srdeční výdej akutní záněty myokardu perikarditidy tamponáda srdeční chlopenní vady arytmie plicní hypertenze 3. systémová vasodilatace sepse, anafylaxe, některá antihypertenziva 4. intrarenální vazokonstrikce např. hepatorenální syndrom 5. oboustranná obstrukce renálních cév Klinický obraz: žízeň, ortostatická hypotenze, tachykardie, snížená náplň krčních žil, suché sliznice, snížený kožní turgor (kožní napětí), nedostatečné pocení, vlhká a chladná akra, pokles tělesné teploty a diurezy Renální akutní selhání Bývá způsobeno ischemií nebo toxickým poškozením ledvin s nekrosou tabulárních buněk. Ischemické renální selhání může být způsobeno poklesem renálního prokrvení, snížením permeability glomerulární kapitální stěny, refluxem filtrátu, tubulární obstrukcí Neurotoxické selhání ledvin Příčinou jsou kontrastní látky, některá farmaka, antibiotika( např-aminoglykosidy nebo sulfonamidy), cytostatika. Klinický průběh má 3 fáze: a) iniciální, kdy začíná toxická látka působit, ale selhání ještě lze zastavit b) rozvinutá s oligoanurií, která trvá 7-14 dní, pacient je ohrožen hyperhydratací a iontovou dysbalancí c) repozice, kdy dochází k postupné úpravě renálních funkcí Prerenální akutní selhání ledvin Stavy, vedoucí k prerenálnímu akutnímu selhání ledvin jsou : 1. hypovolemie krvácení, popáleniny, dehydratace gastrointestinální ztráty - zvracení, chronické průjmy a chirurgická drenáž renální ztráty při diuretické terapii Postrenální akutní selhání ledvin Příčinou bývá oboustranná obstrukce močových cest, způsobená konkrementem, krevními koaguly, nekrosou renální papily (analgetická, diabetická a urátová neuropatie), tumory, útlak z okolí, monofunkční solitární ledvina. Může být způsobena i iatrogenně. Inzerce

16 14 Vzděláváme se Fáze akutního selhání ledvin: 1) fáze poškození 2) fáze reparační: a) stadium oligo-anurické, trvající dny až týdny b) stadium polyurické c) stadium normourické oligurie je název pro situaci, kdy diuresa klesá pod 500 ml/den anurie je označení pro situaci, kdy je diuresa pod 100 ml/den Při polyurii překračuje diuréza 2000 ml/den Stupeň renálního selhání hodnotíme podle hladiny minerálů, podle hodnoty urey, kreatininu a glykémie. Akutní renální insuficience bývá provázená orgánovými nebo systémovými poruchami. Porucha dýchacího systému se projeví respirační insuficiencí při šokové nebo tzv.mokré plíci. porucha oběhu kolapsem, šokem, hyper-nebo hypotenzí, kardiální insuficiencí. Změny gastrointestinální se projeví průjmy, mohou být illeozní stavy, krvácení do GIT. Změny neurologické se projevují edémem mozku. Změny hematologické vidíme pod obrazem anemie, leukocytosy nebo koagulopatií. Nejčastější komplikací akutního selhání ledvin jsou těžké infekce, které mohou končit sepsí. Vyšetření u akutního selhání ledvin 1) sledovat diuresu 2) vyšetřit moč: vzhled, osnmolalitu moči, ureu, kreatinin 3) laboratoř: minerály, urea, kreatinin, glykémie, ABR, jaterní testy, celková bílkovina a sérový albumín Terapie Je nutné zahájit terapii co nejdříve. Dietou se snažíme zabránit katabolismu, rozvoji ketoacidosy a zajistit dostatečný energetický přísun. V akutním stadiu akutního renálního selhání je nutná i parenterální výživa - jako hlavní zdroj energie je glukosa a 10% nebo 20%emulse. Pokud není úspěšná konzervativní terapie, přistupujeme k hemodialýze. Při ní se tělo zbavuje toxických látek, semipermeabilní membránou se z krve poté eliminují

17 Vzděláváme se 15 ve vodě rozpustné látky. Hemodialýza látek, které se normálně vylučují ledvinami ( K,urea,krea) probíhá rychle-200 ml očištěné krve za minutu ( dialyzační clearence). Pro kontrolu účinnosti dialýzy slouží monitorovací přístroje, které kontinuálně obnovují dialyzační tekutinu a zároveň sledují nejdůležitější funkce mimotělního oběhu (elektrická vodivost dialyzační tekutiny, teplota, cévní tlaky, přístup vzduchu, heparinizace). Umělá ledvina Prášek pro používá se na doplnění tekutin v organismu přípravu nápoje vyrovnává hladinu minerálů a tekutin glukóza podporuje vstřebávání solí citrát napomáhá udržovat rovnováhu metabolismu je určen dospělým a dětem od 6 měsíců Při dialýze se užívají 2 hlavní fyzikální principy: difuze a filtrace přes semipermeabilní dialyzační membránu. Ultrafiltrace je jev, kdy membránou prochází voda, která strhává i látky v ní rozpuštěné. Vlastní očišťování krve probíhá v dialyzátoru. Jsou 2 typy dialyzátoru podle uspořádání dialyzační membrány: kapilární a deskový. Nezbytnou součástí umělé ledviny je dialyzační monitor, který má následující části: a) krevní pumpu, která odebírá krev z oběhu pacienta, přivádí ji do dialyzátoru a po očištění ji vrací zpět do krevního oběhu pacienta b) dialyzační modul, který obsahuje i dialyzační roztok. Složení dialyzačního roztoku: mmol/l Na, 0-4 mmol/l K, 1,25-1,75 mmol/l Ca, 0,5-l mmol/l Mg c) ultrafiltrační modul, který automaticky zajišťuje dosažení požadované ultrafiltrace tekutin d) signalizační zařízení (akustická a optická), která zajišťují bezpečný chod dialyzy Cévní přístup, který umožní připojení nemocného na přístroj je dočasný nebo trvalý. Dočasný přístup se užívá u pacientů s akutní renální insuficiencí, kdy předpokládáme úpravu stavu, jako přístupovou cestu volíme v.subclavia, v.jugularis nebo v.femoralis. Trvalý přístup je nutný pro pacienty, kteří jsou zařazeni do trvalého dialyzačního programu. Dialýzu předpokládáme 2-3xtýdně po dobu několika měsíců až let. Klasickým cévním přístupem je arteriovenosní fistule mezi a.radialis a v.cephalica. Peritoneální dialýza Při ní je peritoneální dutina naplněna proplachovacím roztokem. Jako dialyzační jednotka slouží peritoneum, přístup do peritoneální dutiny zajištuje katétr na jedno použití. Peritoneální dialýza je buď kontinuální (při té je dialyzační roztok vyměňován 4-5x za den), nebo intermitentní, při které je dialyzační roztok v dutině břišní ponechán jen určitou dobu. Nejčastější komplikací bývá stafylokoková peritonitida s teplotou, bolestí břicha, zvracením, průjmy, dialyzační roztok je kalný. Hemofiltrace Je to postup, jak se zbavit toxických látek extrakorporálním očištěním, při kterém se oddělí serum od krve. Odfiltrovaný objem tekutiny se nahrazuje izotonickým substitučním roztokem. Ke sledování hemofiltrace jsou užívané speciální monitorovací přístroje. KONTINUÁLNÍ HEMOFILTRACE Při ní se užívá menší objem filtrátu, může běžet týdny nebo i měsíce bez přerušení. Hemofiltrace může být arteriovenozní nebo venovenozní s pumpou a trvalým monitorováním. V tomto případě má velký význam krevní tlak pacienta. Balení: 20 sáčků o hmotnosti 18,9 g Složení: 1 sáček obsahuje: 10,0 g bezvodé glukózy 3,5 g chloridu sodného 2,9 g citronanu sodného 2,5 g chloridu draselného Dávkování: - jeden sáček se rozpustí v 1 l pitné vody - pije se po každé stolici - průměrná dávka je 60 ml/kg tělesné hmotnosti během prvních 6-10 hodin - neužívá se déle než 3-4 dny - uchovává se v ledničce Doplněk stravy. Zakoupíte v lékárnách. Orion Oyj, organizační složka, Zelený pruh 95/97, Praha 4, tel.: fax: , Inzerce

18 16 Vzděláváme se Při akutním renálním selhání a dialýze musíme trvale monitorovat EKG, puls, krevní tlak, po 30 minutách tepovou a dechovou frekvenci, po 1 hodině centrální žilní tlak, po 2 hodinách vylučování moči, po 4 hodinách minerály, KO, tělesnou teplotu, po 12 hodinách ureu, kreatinin, minerály, ABR (acidobazická rovnováha), s větším časovým odstupem krevní obraz, CB (celková bílkovina), ELFO ( elektroforesa), krevní skupinu, je nutná pravidelná oční kontrola, RTG S+P, CT a SONO ledvin, gynekologické a urologické vyšetření. TAKTIKA HEMODIALYZY Musíme přesně stanovit počet hemodialýz během týdne, délku zy (4-5 hodin), typ dialyzátoru, složení dialyzačního roztoku, způsob dialýheparinizace a dávku heparinu,velikost krevního průtoku, velikost ultrafiltrace, stanovení tzv.suché váhy ( hmotnosti-tj.cílová váha po hemodialýze), plán odběrů na různá vyšetření, preskripci léků po dialýze. KOMPLIKACE HEMODIALÝZY Dělíme je na časté ( hypotenze,křeče), méně časté (svědění těla, bolesti hlavy, nausea, vomi- tus, srdeční arytmie) a vzácné ( civé stavy, porucha vědomí, syndrom neklidných nohou a další). Při hypotenzi udává pacient slabost, dušnost, pocení, hučení v uších, dvojité vidění, někdy může dojít i k náhlému bezvědomí. Stav se upraví po infuzi fyziologického roztoku. krvá- Křeče jsou způsobeny deplecí tekutin při dialyze nebo tovou ou dysbalancí (nevhodné složení dialyzačního roztoku - nízké koncentrace Na, K, Ca). ion- Krvácivé komplikace jsou vzácné, nejčastěji se jedná o hematomy v místě cévního vstupu. Bolesti na hrudi a stenokardie jsou způsobeny nejčastěji poklesem hemoglobínu. Horečka se vyskytuje jako komplikace fekce v místě cévního přístupu, je indikova- ná ATB terapie. Kardiovaskulární komplikace (ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozkové příhody) jsou in- u více než 50% dialýzovaných příčinou náhlého tí. Na srdeční selhání umírá až 40% pacientů. Hyper- úmrtenze se objevuje asi u 10% pacientů jako komplikace hyperhydratace. Pokud není léčena, hrozí pacientům ší komplikace -např.cmp (cévní mozková příhoda). Základem terapie jsou ACE-inhibitory a beta-blokátory. Velkým rizikem dialyzovaných pacientů jsou hepatitidy B,C. dal- Kostní a kloubní komplikace patří mezi renální osteopatie a dialyzační amyloidozu. Jakých chyb se musíme při detoxikaci organismu dialýzou vyvarovat? Je nutné včas rozpoznat akutní renální insuficienci, zabránit převodnění pacienta při pokusu zajistit renální funkce přívodem tekutin, Manitol nebo jiné roztoky užít pouze v případě dobře stanovené indikace (totéž platí i pro diuretika - např.furosemid 40mg tbl.), zahájit dialýzu včas, musíme si ověřit, zda je koncentrace elekt- rolytů v pořádku, přeložit pacienta na metabolický JIP v případě potvrzeného metabolického rozvratu, mít dostatečné znalosti pro provádění dialýzy, musí být dostatečná substituce albumínu při peritoneální dialýze, je nutné substituovat tekutiny a elektrolyty ve fázi polyurie, neuspěchat propuštění pacienta z jednotky intenzivní péče. MUDr Lenka Hronovská Praha Toxikologické informace zajistí Klinika nemocí z povolání Praha 2, Na Bojišti 1 Mykologická poradna Praha l, Karmelitská 14 Seznam literatury: Prof.MUDr. Stanislav Trojan,DrSc a kolektiv Fyziologie pro lékařské fakulty II 1982 str , str Pavel Klene ret al. Vnitřní lékařství, Galen r.1999 str , str Grosser, Hombach, Sieberth Náhlé stavy ve vnitřním lékařství 1983 str Ing.Vladimír Jelínek Abeceda detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše 3.vydání

19 Vzděláváme se 17 CELULITIDA TYPICKÉ ŽENSKÉ TRÁPENÍ V našich článcích se mimo jiné pravidelně zabýváme více či méně známými chorobami, jejich průběhem, léčbou, prevencí, aj. Dalo by se tak říci, že v případě celulitidy bude řeč dokonce o nejčastějším ženy postihujícím onemocnění vůbec. To by však možná byla chyba, neboť jak praví mnohé zdroje celulitida není nemoc, nýbrž pouhý kosmetický problém. Uvozovky jsou na místě nejen proto, že pro řadu žen je tento kosmetický problém příslovečným trnem v oku, ale také z toho důvodu, že hranice mezi kosmetickým problémem a zdravotní komplikací nemusí být ani tak silná, jako slupka od pomeranče, a řada odborníků vám poví, že rozvoj celulitidy opravdu poukazuje na možný zdravotní problém. Omlouváme se za poněkud nepatřičný přechod k pomeranči, který samozřejmě souvisí s tím, že v běžném hovoru se celulitida pro své projevy označuje také jako pomerančová kůže. Celulitida, celulita, lipohypertrofie Ve skutečnosti to se samotným pojmenováním je ještě o malinko komplikovanější, protože ať už si člověk neznalý zmíněných projevů představí pod pojmem pomerančová kůže cokoliv (fantazii našich čtenářů necháváme v tomto ohledu volné otěže), z odborného hlediska je nesprávný i samotný název celulitis, čili celulitida. Proč? Koncovka itis, v překladu u nás tedy itida (viz. např. otitida, encefalitida, aj.) značí totiž přítomnost zánětu. Neboli, pokud dáváte přednost slovníkovým definicím,: -itis lat. koncovka charakterizující zánět v latinských termínech. Viz -itida. (1)

20 18 Vzděláváme se V případě samotné celulitidy však zánět (zde vystupující jako zánět buněk) přítomen není. Z tohoto důvodu se stále častěji můžeme setkávat také s upraveným odborným názvem - celulita. Abychom náš výčet uzavřeli, je možné setkat se ještě s minimálně jedním označením lipohypertrofie. Jako naprostá většina dalších autorů, a koneckonců i odborníků, i my se ovšem v následujícím textu přidržíme vžitého pojmenování celulitida. Projevy celulitidy Dříve než začneme pátrat po tom, co vede k rozvoji celulitidy, pojďme se kratince zaměřit na to, jak se vlastně onen kosmetický problém projevuje. Zmínili jsme, že celulitidě se také říká pomerančová kůže. Právě projevy celulitidy se totiž připodobňují ke struktuře pomerančové kůry, která při bližším pohledu odhaluje nerovnosti v podobě hrbolků a dolíčků. Estetické stránce pomeranče to ovšem nijak neubližuje. V případě člověka, a celulitida postihuje zejména ženy, je ovšem pochopitelné, že ztluštělá kůže, na které se objevují hrbolky a dolíčky, není pro leckoho problém, nad kterým by jen tak mávl rukou. Nejčastěji přitom celulitida postihuje stehna, boky a hýždě, vyskytnout se ovšem může i na pažích, či břiše. Zmíněné projevy mohou mít rozlišnou viditelnost a rozsah, což je jednak dáno individualitou každého člověka, jednak pak stupněm celulitidy (viz. odstavec stupně celulitidy níže). Nyní, pokud uvážíme, že projevy celulitidy postihují údajně asi 83% žen v populaci, můžeme začít pátrat, co že ty hrbolky a dolíčky vlastně způsobuje co vlastně za celulitidou stojí? Celulitida v rozporech Kdo by čekal, že kolem údajně kosmetické vady a její léčby najdeme tolik rozličných informací, které až po podrobném průzkumu dávají tušit, že toto téma rozhodně nepatří k nejužším. V tomto okamžiku bohužel nezbývá nic jiného než začít od Adama. Pardon od Evy. Pokud zapátráte v elektronických zdrojích a neutonete v záplavě reklamního materiálu propagujícího zaručený prostředek proti celulitidě, můžete se dobrat řady více či méně podobných definic celulitidy. Uvádíme nyní jednu z nich, a ačkoliv nepatří k těm úplně tradičním, ve své podstatě odkazuje na princip celého problému a poměrně přesně poukazuje na směr našeho následujícího pojednání: Celulita (celulitida) není nic jiného než nafouklé tukové buňky, ve kterých se ukládají odpadní látky z naší látkové přeměny. (2) FEJETON CELULITIDA - NO A CO? Muže od ženy poznáte nejlépe podle druhotných pohlavních znaků, víte, co to je, ne? Prostě muži obvykle nemívají ňadra, ženy zase vousy a tak. Jsou samozřejmě výjimky jako ve všem, takže kdyby náhodou tyhle pohlavní znaky selhávaly, poznáte ženskou od chlapa podle celulitidy. Páni ji nemají, dámy prý až z 90 procent, což mi připadá jen stěží uvěřitelné. A přiznávám rovnou, bez mučení a jako chlap, že je tohle možná jediná věc, kterou jim nezávidím. Kdybych byl opačného pohlaví, pokládal bych to za vyloženou nespravedlnost, šel bych si někam stěžovat, event. bych v Poslanecké sněmovně svrhl vládu - i když na to bychom tam asi my, ženy, neměly dost hlasů. Upřímně řečeno, pořádně jsem nikdy nevěděl, co to vlastně je a nijak mi nepomohlo, když jsem se dočetl, že se tomu česky říká pomerančová kůra. V životě jsem to neslyšel, takže si to nejspíš dámy (nebo doktoři) špitají jen tak mezi sebou někde v potemnělé vinárně, kde není celulitida vidět. Jde prý o nějaké hrudky podkožního tuku. No, ten mám náhodou taky, místy dokonce celé hroudy a nikdo tomu neříká tím ošklivým jménem, které ani nepochází z latiny, nýbrž z francouzštiny, z níž normálně pocházejí jiná, daleko příjemnější slova. K pochopení nepochopitelného úkazu nepřispěly ani uváděné příčiny celulitidy, které akorát dokumentují fakt, že na ně zatím ještě nikdo nepřišel. Poněvadž nevyvážená strava, nadváha, kouření, špatný pitný režim, stress apod. uvedou doktoři jako příčinu jakékoliv choroby, s níž si nevědí rady. To se vsaďte! Koneckonců všechny shora uvedené zlozvyky mám taky a v hojné míře a ani při podrobném ohledání svého zchátralého těla v benátském zrcadle jsem nenašel ani ždibec nějaké pomerančové kůže. Jedině, že jsem dosud nezažil žádné těhotenství, jenomže o této možné příčině celulitidy se odborníci stále ještě přou. Zbývá genetika, na kterou se taky dá svést všechno, a v takovém případě to docela určitě pochází už od pramáti Evy, která mi vždycky na všech obrazech připadala podezřele oranžová. Mám silné podezření, že si celulitidu vymyslely kosmetické firmy, které na přípravcích, co by ji měly odstraňovat, vydělávají astronomické sumy. Potom ovšem nechápu, jak to udělaly, aby jí trpělo devět žen z deseti, pokud to teda není infekční. To fakticky klobouk dolů! Dámy, která tím trpí, mi prominou. Můžu je ujistit, že je nepřestanu mít rád, i kdyby měly pomerančovou kůži od hlavy k patě. Je to malá útěcha, ale vyjde levně. Zdeněk Rosenbaum

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Funkce vody v lidské těle (45-75 %):

Funkce vody v lidské těle (45-75 %): Voda němá živina Často se voda mezi živiny neřadí, přestože je opomíjená, je nepostradatelná. Po vzduchu je voda druhou nejdůležitější podmínkou života, bez vzduchu mohou lidé žít pouze několik minut,

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum Máte- Pokud se kterýkoli z než V 1. Ibandronic Acid Accord a k 2. Ibandronic Acid Accord používat 3. Ibandronic Acid Accord

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa.

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa. sp.zn. sukls24303/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária :

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária : Provozní řád - solárium Provozovna : Bodypoint, Mirotická 929/12, Praha 4 Provozovatel: Jana Hejtmánková, Mirotická 17,Praha 4 IČO : 169 12 748 Tel.: 602 249 285 Instalovaný typ solárií: LUXURA V 5 ZÁSADY

Více

Zesílená ochrana pro zachování mládí Vaší pleti

Zesílená ochrana pro zachování mládí Vaší pleti SOTHYS SLUNEČNÍ PÉČE Zesílená ochrana pro zachování mládí Vaší pleti www.sothys.cz Protože pobyt na slunci není bez rizika, vyvinula značka Sothys pro zdroj mládí Vaší pleti novou řadu sluneční péče. Chrání

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {Krabička na blistry a lahvičky z HDPE } 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Sandoz 60mg Orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum

Více

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D. Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity Úvod Vzhledem k narůstající prevalenci chronicky

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma

OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma Obsah vystoupení Evropská srovnání v oblasti OTC Legislativa e-shop a OTC

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. JIP I. interní klinika LFUK a FN Plzeň krouzecky@fnplzen.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Příbalová informace: informace pro pacienta Kyprolis 60 mg prášek pro infuzní roztok carfilzomibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400 Světlo, UV záření, IF záření mají charakter elektromagnetického vlnění, ale současně jsou tvořeny proudem částic. Proto hovoříme o dvojím charakteru světla. Viditelné spektrum záření vysoké frekvence Nízké

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Aktuality k oboru, Dotazy

Aktuality k oboru, Dotazy Aktuality k oboru, Dotazy Martina Šopíková, Alena Vagenknechtová 31. 5. 2013 Praha Je nutné být registrovaný FA? Pro výkon povolání není registrace nutná. Nemusí ovlivnit plat, ale ve státní sféře (nemocnice),

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové.

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové. Otázka: Vyšetření moče Předmět: Biologie - biochemie Přidal(a): Tabletka Anotace VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové Julie Janatová Konzultant: Bc. Soňa Vokatá Tato práce je výsledkem

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 LÉKOVÉ INTERAKCE Zdeněk Blahuta ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Co jsou lékové interakce 3 Co jsou lékové interakce? Současné užívání různých léků (účinných látek) Může docházet ke změně síly

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více