Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu"

Transkript

1 ročník V číslo 4 Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu V á ž e n í čtenáři, jak všichni jistě víte, v listopadu letošního roku vyměnilo oddělení údržby a úklidu své oddílové barvy a nahlásilo přestup k oddělení správy majetku. Výši přestupové částky a její detaily se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Zároveň jsme v tomto přestupním termínu rozšířili naše řady o čtyři pracovnice úklidu, které atakují pořádek na budovách E, F. Nyní, v polovině prosince, již můžeme zhodnotit letošní úspěšnou sezónu našeho týmu (na úseku údržby i úklidu budov areálu naší školy): 1. V úvodu utkání (čti v prvním čtvrtletí) šel náš tým do brejku v podobě dokončení úprav speciálních učeben pro potřebu výuky kurzů vedoucích základních útvarů P ČR a jejich zástupců ve školském pavilonu V4/43 a V4/ Ani v polovině soutěže, kdy probíhala letní dovolená a většina zaměstnanců nabírala nové síly, naše opory nezahálely a úspěšně atakovaly společenský sál budovy E, který dokončením obnovy maleb a nátěrů výrazně prokoukl. Můžeme s potěšením konstatovat, že také v tomto důležitém střetnutí (které bylo mnohými médii označováno za utkání roku) jsme uspěli a navíc jsme dosáhli rekordního výsledku - pracovní boj trval pouhých 12 pracovních dní. Z kuloárů jsme se dozvěděli, že tento pozoruhodný výsledek nezůstal bez povšimnutí manažerů konkurence, kteří se snažili získat know-how. Ale to jsme neprozradili. 3. Konečného vítězství v dlouhotrvající soutěži jsme dosáhli úpravou speciální učebny pro předmětové oddělení práva - školský pavilon V4/přízemí. Jaké vyhlídky a hlavní cíle si vytyčil náš tým pro příští rok? V zimní přípravě se především chceme zaměřit na záchranářské práce ubytoven budov E a F, čímž dojde ke zvýšení úrovně kvality ubytování studentů na naší škole. Od bilancování letošní sezóny teď ale přejděme k věcem svátečním. Blíží se konec roku a s ním i Štědrý den. A tak se alespoň na chvíli zastavme a nechme utichnout předvánoční shon. Potěšme své nejbližší nějakou maličkostí a u vánočního stromečku zavzpomínejme na všechny, kteří tyto svátky nemohou oslavit s námi. Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2005 všechno nejlepší přeje za oddělení správy majetku všem zaměstnancům Vladislav Benda mistr oddělení správy majetku

2 SLOVO REDAKCE, aneb na co se můžeme spolehnout Jestli se dá na něco stoprocentně spolehnout, tak na to, že letos zase budou Vánoce. Loni jsme si slibovali, že příští rok už nebudeme péct tolik druhů cukroví. Dárky si budeme kupovat jen pro potěchu, symbolicky. Nebudeme se přejídat, abychom až do léta nebojovali s kily navíc... Mnozí z nás ale už opět plní krabice sladkými kousky, ukrýváme dárky na nejnemožnější místa, aby je nenašly naše děti, v mnoha případech pak ani my, těšíme se na dny u televize a hodokvas. Každoročně čteme o tom, jak čelit vánočnímu stresu, jak je moderní opovrhovat konzumním slavením narození Spasitele. Ale proč? Jestli někdo chce rostlý stromeček ozdobený slámou, ať ho má. Jestli někdo miluje neónová blikadélka na stromečku umělém, ať se jimi potěší. Ať maminky pečou o sto šest, anebo se trápí dietou. Tátové ať sportují, nebo lenoší. Děti ať si užívají. Ať jsou všichni blízcí spolu. Celý rok něco musíme dodržovat, volit, usměrňovat, podmiňovat a podřizovat. Tak proč nemít krásné Vánoce podle svých vlastních představ? Takové vám přeji. Zuzana Armutidisová = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = V pondělí 20. prosince 2004 ve hodin se v sále budovy E koná každoroční celoškolské shromáždění všech zaměstnanců SPŠ MV v Brně. Program zahájí svým vystoupením děti ze Základní internátní školy pro sluchově postižené v Ivančicích, dále bude na pořadu celoroční zhodnocení práce ředitelem školy a jeho zástupci, zpráva o FKSP a zpráva o SKPŠ Brno. Za přínosnou práci pro SPŠ MV v Brně budou ředitelem školy předány pamětní medaile. redakce = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Změny v systemizaci pracovních míst v roce 2004 V letošním roce došlo k řadě změn v systemizaci pracovních míst v naší škole, které byly uskutečněny na základě požadavků a záměrů odboru vzdělávání a správy policejního školství MV k zajištění optimalizace a sjednocení řídících a organizačních struktur ve středních policejních školách MV a na základě požadavků vedení školy, cílených ke zkvalitnění a racionalizaci výchovně vzdělávacího procesu, který je základní činností naší školy. 1. Změny s účinností od K zabezpečení realizace specializačních kurzů pro instruktory integrovaného výcviku policistů došlo k posílení PO TSP o 3 pracovní místa učitelů. Na oddělení byla převedena 2 policejní pracovní místa z předmětového oddělení dopravní služby a 1 pracovní místo občanského zaměstnance z předmětového oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů. 2. Změny s účinností od K zabezpečení a zkvalitnění ekonomických služeb v oblasti výpočetní techniky a proviantního zajištění došlo k převedení jednoho pracovního místa občanského zaměstnance z materiálního oddělení do oddělení spojovací a výpočetní techniky a současně bylo z tohoto oddělení jedno pracovní místo převedeno na proviantní oddělení. Z oddělení výchovy a výcviku byla převedena 4 pracovní místa občanských zaměstnanců ( uklízeč ) do oddělení správy majetku. Bylo zrušeno celé oddělení údržby a úklidu a pracovní místa byla převedena do oddělení správy majetku. Současně s uvedenými změnami došlo k přejmenování vnitřního a personálního oddělení na oddělení personální práce (OPP) a oddělení ochrany na oddělení vnitřní a krizové pracoviště (OVKP). 3. Změny s účinností od Z rozhodnutí I. náměstka ministra vnitra Mgr. Miloslava Koudelného ze dne došlo ke zrušení pracovního místa občanského zaměstnance lektora-instruktora PO KPPD a uklízeče z OÚÚ a jejich převedení do SPŠ MV v Pardubicích. 4. Změny s účinností od K tomuto datu bylo vedením školy navrženo a dne schváleno I. náměstkem ministra vnitra zřízení nového oddělení metodiky a integrace výuky v počtu 8 pracovních míst, z toho 6 policejních (1 vedoucí oddělení a 5 učitelů ) a 2 míst pro občanské zaměstnance ( učitel ). Pro zřízení nového oddělení byla převedena pracovní místa policistů a občanských zaměstnanců z předmětových oddělení: PO PSTA, PO KPPD, PO DS, PO P a PO IVT. Oddělení bude v rámci výchovně vzdělávacího procesu zabezpečovat metodickou činnost v procesu pedagogického projektování a podpůrnou činnost pro integrovaný systém vzdělávání - zpracovávání integrovaných osobních, obsahových i metodických příprav učitelů, tvorbu didaktických pomůcek včetně učebních textů atd. Současně se budou pracovníci tohoto oddělení podílet i na vlastní výuce. Ing. Bc. Miroslav Štěpánek, vedoucí odd. personální práce 2

3 VEDENÍ ŠKOLY ZAMĚSTNANCŮM A STUDUJÍCÍM Dámy a pánové čtenáři školního Zpravodaje, zamýšlím-li se nad uplynulým rokem 2004, musím konstatovat, že byl poměrně složitý a hektický. V rámci výchovně vzdělávacího procesu pokračuje škola v realizaci osvědčených školských aktivit. Hlavní priority byly rozebrány v loňském Zpravodaji a čas nám dal za pravdu, že jdeme správným směrem. Pokračuje spolupráce s výkonnými útvary, realizují se výměnné stáže, jsou ověřovány teoretické poznatky v přímém výkonu. Úspěšně jsme se vypořádali s plánovaným snížením početních stavů v obou zaměstnaneckých kategoriích. Pokračuje se v přípravách na novou základní odbornou přípravu, která má být zahájena ve čtyřech policejních školách, a to v Praze, Holešově, Brně a Jihlavě od Doufám, že zásadní prvek v nové přípravě mladých policistů, tzv. integrovaná výuka, je teoreticky obohatí a profesně zdokonalí. Důležitou roli v tomto úsilí na naší škole musí sehrát nově vzniklé pedagogické oddělení. Pokračovala spolupráce se zahraničními partnery, zejména na Slovensku a v Německu. Pod patronací Ministerstva vnitra ČR byly navázány i nové zahraniční vztahy. Účelnost a případné využití je předmětem konzultací. Jsem zklamán odložením účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Trvám na tom, že nový zákon je potřebný pro stabilizaci a další rozvoj policie. Předpokládám, že nastávající rok 2005, rok 30. výročí vzniku školy, bude rokem úspěšným. Vážení čtenáři Zpravodaje, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil, ředitel školy Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři Zpravodaje! V roce 2005 bude jedním z našich nejdůležitějších úkolů zpracování školního vzdělávacího programu nové základní odborné přípravy a jeho pilotní ověřování. Další významnou událostí, která nás čeká v roce 2005, je 30. výročí založení školy. V souvislosti s přípravou důstojných oslav tohoto výročí nás rovněž čeká celá řada úkolů, které bude nutno splnit. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za aktivní přístup k plnění náročných úkolů tohoto roku a vyslovil přesvědčení, že v nastoleném trendu budete pokračovat i v roce příštím. Všem zaměstnancům i studujícím přeji radostné Vánoce a šťastný nový rok plk. JUDr. Adolf Pospíšil, zástupce ředitele školy Vážení čtenáři Zpravodaje naší školy, bývá dobrým zvykem, že s nadcházejícím novým rokem jsou vyslovována různá přání a probíhá spousta oslav. Připojuji se také já a přeji nám všem dostatek dobré nálady po celý nadcházející rok Přeji nám všem zejména dostatek zdraví, životního optimismu a dostatek síly překonávat i ty horší chvilky v životě. Přeji také hodně úsměvné pohody a spokojenosti ve vašich rodinách. Jako zaměstnanec policejní školy si rovněž přeji, aby proměny nadcházejících let, jejichž nezbytnost si většina z nás uvědomuje, vedly již k neustálému vzrůstu podpory a důvěry občanů k Policii České republiky. Ing. František Krček, zástupce ředitele školy pf 2005 Redakční rada sní svůj sen, že jednou přijde chvíle, kdy budeme mít tolik příspěvků a reakcí od čtenářů, že je budeme muset skladovat podobně jako na obrázku... Všem čtenářům přejeme pokojné a radostné Vánoce, klidný rozjezd do nového roku a těšíme se, že nám zachováte přízeň i v roce 2005, a to nejen jako čtenáři. redakce PF

4 REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU PRO MENŠINY Na základě rozhodnutí ministra vnitra byl v roce 1999 zpracován pilotní projekt Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Projekt byl vypracován na základě předchozích zkušeností s plněním vládního usnesení č. 686/1997, ve kterém se hovoří o přístupu romských uchazečů ke studiu na středních policejních školách. Pilotní projekt se netýkal jenom romských občanů, ale i občanů dalších národnostních menšin, neboť je odvozen od předpokladu integrace ČR do evropských struktur, kdy do služebního poměru budou přijímáni nejen Romové, ale i občané dalších národnostních menšin. Pilotní projekt tvoří tyto vzdělávací programy: 1. Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníků Policie ČR (přípravný kurz) 2. Základní odborná příprava (u policistů, kteří dosáhli úplného středního vzdělání, tzv. maturanti ) 3. Přípravný pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin (u policistů, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání dále jen nematuranti ) Střední policejní škola MV v Brně garantovala, z rozhodnutí ministra vnitra, realizaci vzdělávacích programů, zejména pak organizaci a realizaci přípravných kurzů, kdy uchazeči plnili další podmínky výběrového řízení. Jak vyplývá z dosavadních zkušeností, aktuálním problémem v rámci výběrového řízení byla fyzická a psychická způsobilost (úroveň intelektu a osobních schopností) zájemců o službu u Policie ČR. Proto byl tímto směrem orientován výchovně vzdělávací proces a obsah čtyřtýdenního přípravného kurzu, který tak napomohl uchazečům vytvořit předpoklady úspěšného zvládnutí podmínek přijímacího řízení k Policii ČR. Důraz byl kladen především na fyzickou a psychickou přípravu. S realizací pilotního projektu se začalo v roce Do současné doby proběhlo 9 přípravných kurzů, do nichž nastoupilo celkem 107 uchazečů a 30 z nich úspěšně absolvovalo kurz a bylo přijato k Policii ČR. Můžeme si položit otázku, zda dosažené výsledky odpovídají vynaloženému úsilí a vynaloženým finančním prostředkům. 23% úspěšnost výběrového řízení je dvojnásobná ve srovnání s úspěšností na jednotlivých OŘ PČR. I pracovníci britské ambasády, kteří financují projekt formou sponzorské finanční podpory, hodnotí úspěšnost projektu jako velmi dobrou. Konstatovala to u příležitosti návštěvy naší školy velvyslankyně Velké Británie paní Anne Pringle. Absolventi kurzu, kteří splnili všechny zákonné podmínky, byli přijati do služebního poměru. Další proces přijímáni se neobešel bez určitých problémů. To se týkalo zejména absolventů posledních kurzů, kteří byli zpočátku odmítáni některými okresními řediteli z důvodu snižování nadstavů. Přes všechny potíže se podařilo jednáními s okresními řediteli a personalisty zajistit jejich přijetí k Policii ČR, byť ne vždy na tom okrese, kde si podávali žádost o přijetí do služebního poměru. Na některých okresech se také projevila určitá neochota vůbec nějaké Romy přijmout, hledaly se různé důvody, proč to nejde. Letos byli úspěšní 4 absolventi, z toho 1 absolventku nepřijímal okres Kroměříž, kde si podala žádost a proběhla prvá fáze výběrového řízení, ale osobním jednáním bylo zajištěno, že byla přijata na MŘ P ČR v Brně (dík řediteli Vaňkovi, který k tomu přistoupil velmi konstruktivně). Další úspěšný absolvent byl přijat v Českém Krumlově až poté, co si sám zaplatil laserovou operaci očí. Z těchto uvedených příkladů z posledního období je zřejmé, že problém umísťování jednotlivých absolventů nebyl jednoduchý a musel se individuálně řešit osobním jednáním atd. Dalším problémem, se kterým jsme se potýkali, byla informovanost samotných Romů o přípravných kurzech. Muselo být vynaloženo velké úsilí na informační kampaň cestou jednání s Radou vlády, vládním zmocněncem, velvyslancem EU (p. Cibriani), různými sdruženími, úřady práce, tiskem, rozhlasem a televizí. Tímto způsobem jsme šířili informace na jedné straně a na druhé straně byla zviditelňována SPŠ MV v Brně jako instituce, která se danou problematikou zabývá velmi vážně a odpovědně. Počátkem roku 2004 byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí sponzorské finanční podpory ze dne V dodatku je uvedeno prodloužení lhůty k čerpání finančních prostředků do V současné době máme na účtu těchto finančních prostředků cca Kč. Je otázkou, jak využít zbývající prostředky. Jako možné se jeví vypsání 10. přípravného kurzu pouze pro maturanty. Už nyní evidujeme minimálně 4 zájemce o přípravný kurz z řad maturantů a je možné, že budeme organizovat 10. přípravný kurz i pro nematuranty vzhledem k situaci, která vznikla kolem odložení zákona o služebním poměru. To vše samozřejmě závisí na doporučení poradního sboru ředitele a na samotném konečném rozhodnutí ředitele naší školy. JUDr. Mgr. Josef Jager 4

5 Diskriminace žen na trhu práce pořád existuje Diskriminace žen na pracovním trhu stále existuje, a to ve všech zemích EU. Zaměstnanost žen je nižší, jsou nezaměstnané déle a dostávají nižší plat. Ženy stále přebírají odpovědnost za většinu rodinných povinností a samy se odsuzují k přijetí práce na částečný úvazek, jež jim umožní kombinovat rodinné a pracovní povinnosti. Práce na částečný úvazek omezuje potenciál postupu v kariéře a v mnoha zemích snižuje jejich práva na sociální zabezpečení a důchodové výhody. Při zkoumání počtu žen a mužů v každém oboru činnosti je diskriminace nepřehlédnutelná. Byť si ženy pořád víc volí typicky mužské profese, v tradičních ženských zaměstnáních (sekretářky, zdravotní sestry) jsou stále zastoupeny nadměrně, zatímco v profesích s velkou odpovědností jsou zastoupeny nedostatečně. Platy v ženských oborech jsou výrazně nižší než platy v mužských. Ženy také obecně zaujímají nižší pozice v rámci daných hierarchií, a to dokonce i v sektorech, ve kterých dominují, jako je zdravotnictví či školství. TROCHA EVROPSKÉ STATISTIKY - V EU jako celku, ženy vykonávající stejnou práci jako muži, za tuto práci dostanou jen 76 % hrubé hodinové mzdy muže % žen v EU pracuje na částečný úvazek (rok 1998) % zaměstnanců/kyň v EU pracujících na částečný úvazek jsou ženy. TROCHA ČESKÉ STATISTIKY - V České republice pobíraly zaměstnankyně v roce 2001 průměrně 74,4 % platu mužů, - 9,6 % žen pracuje na částečný úvazek (rok 1998). - Ačkoli ve školství pracuje 77,6 % žen, ve vedení základních a středních škol je jich jen 16-18%. EVROPSKÁ LEGISLATIVA Evropská legislativa týkající se rovnosti žen a mužů v zaměstnání pokrývá velmi různorodé oblasti jako jsou rovnost zacházení v rámci systému sociálního zabezpečení, stejný plat, rodičovská dovolená a rovné zacházení v přístupu k zaměstnání, odbornému školení a pracovním podmínkám. Navíc od roku 1997 již osoba, která byla vystavena diskriminaci na pracovišti na základě pohlaví, nemusí u soudu dokazovat, že se stala obětí diskriminace, což bylo obtížné. Nyní je spíše na osobě obviněné z diskriminace, aby prokázala, že se tak nestalo (tzv. přenos důkazního břemene). ČESKÁ LEGISLATIVA Díky vstupu do EU musely být implementovány všechny direktivy týkající se nejrůznějších forem diskriminace na trhu práce. V Zákoníku práce (ZP) je zakázána diskriminace z mnoha důvodů, včetně příslušnosti k určitému pohlaví, a to jak při přijímání do zaměstnání, tak v rámci zaměstnání (týká se např. výše odměny, pracovního postupu či účasti na školeních). Byl zaveden institut rodičovské dovolené, zákaz nevhodného chování sexuální povahy na pracovišti a to, že za prokázanou diskriminaci musí zaměstnavatel diskriminované osobě nahradit případný ušlý zisk i eventuální psychickou újmu. Jak tuto situaci zlepšit? Zvýšit povědomí žen o tom, jak mohou využívat ZP ve svůj prospěch, zvýšit odměnu v průběhu mateřské dovolené, zlepšit roli odborových svazů (v nichž stále dominují muži) nebo zlepšit kontrolní úlohu úřadů práce. Ale existují určitě i jiné možnosti. (podle publikace Na cestě do Evropské unie ) K N I H O V N A INFORMUJE Z n o v ý c h přírůstků: SEDMDESÁT ZÁHAD STAROVĚKÉHO EGYPTA je kniha pro ty, kteří mají rádi historii, stejně jako pro milovníky záhad. Z přítmí věků vynášejí archeologové a egyptologové dodnes na světlo věci a děje pro nás zvláštní a nevysvětlitelné. V knize se setkáte s místy a postavami notoricky známými stejně jako těmi, které donedávna na své objevení čekaly a nejsou ještě v obecném povědomí. Mapy, grafy, plány a působivé fotografie jsou samozřejmou součástí pozoruhodné publikace. Kniha GESTAPO autora Jochena von Langa přibližuje čtenáři fungování a strukturu tajné státní policie nacistického Německa. Na základě pečlivé badatelské práce seznamuje se zločiny, které nemají v kontextu evropských dějin obdoby. Jejich poznání je pro současného člověka výstrahou a varováním do budoucnosti. Davida Stafforda, bývalého diplomata, známe zejména jako autora několika knih o Churchillovi a o dějinách tajných služeb. Výsledkem rešerší dobových materiálů, korespondence a deníkových záznamů se stala jeho nová strhující kniha DESET DNÍ DO DNE D, která ukazuje zvrat ve 2. světové válce vylodění spojenců v Normandii nejen jako pečlivě naplánovanou a skvěle provedenou akci, ale i jako průsečík mnoha zajímavých lidských osudů. Klidné Vánoce nejen čtenářům přeje knihovna. -IK- 5

6 Fakta a mýty o nově vzniklém pracovišti Vývoj resortního školství MV v posledních létech začal jednotlivé SPŠ MV postupně zatěžovat úkoly, které až dosud tyto vzdělávací instituce nemusely plnit. Pouze pro názornost připomeňme oblast pedagogického projektování, představovanou tvorbou vzdělávacích a školních vzdělávacích programů, značné množství připomínkových řízení, požadavky v oblasti pedagogické evaluace, zpracovávání různých hodnotících zpráv a podobně. Pro zjednodušení a s vědomou chybou neúplnosti můžeme tyto úkoly nazývat aktivitami v oblasti pedagogického projektování. Počáteční malá frekventovanost zmiňovaných úkolů, jejich relativní jednoduchost provázená navíc přiměřeně dlouhými realizačními lhůtami umožňovaly pověřovat plněním těchto aktivit pedagogické pracovníky případ od případu. Jejich výběr byl v zásadě výlučně účelově podřízen odbornému charakteru zadaného úkolu a pedagogické aprobaci určovaného zpracovatele. I když byli v minulosti pedagogičtí pracovníci pověřováni plněním zmiňovaných úkolů spíše výjimečně, představovalo pro ně jejich řešení zcela objektivně značnou pracovní zátěž. Základní příčinou tohoto nepříznivého stavu byla skutečnost, že úkoly pedagogického projektování byli jejich řešitelé nuceni plnit při nezměněném rozsahu své přímé vyučovací povinnosti. Druhou příčinu lze zřejmě spatřovat v tom, že s ohledem na již uváděnou výjimečnost plnění takovýchto úkolů byly tyto aktivity jejich řešiteli vnímány spíše jako nestandardní pedagogická činnost. Za těchto okolností bylo pouze přirozené, že pedagogičtí pracovníci zcela oprávněně zaujímali k plnění úkolů pedagogického projektování či k plnění jiných metodických úkolů lehce odstředivé postoje. Již bylo zmíněno, že plnění nově ukládaných úkolů SPŠ MV bylo zpočátku relativně jednoduché. S postupem času však narůstala četnost ukládaných aktivit tohoto druhu, rostla odborná i pedagogická náročnost jejich zpracování a současně se zkracovaly i lhůty k jejich splnění. Snad nejvýstižnější ukázkou tohoto trendu je v současné době zpracovávaný projekt nové osmnáctiměsíční základní odborné přípravy policistů. Za takovýchto okolností již nebylo možno plnit úkoly v oblasti pedagogického projektování či realizovat jiné metodické aktivity dosud užívaným způsobem náhodného výběru jejich řešitelů. S postupujícím časem bylo totiž stále více zřejmé, že zmiňované úkoly začínají mít charakter zcela samostatné a trvalé pracovní oblasti, která z důvodu svého rozsahu včetně odborné i pedagogické náročnosti vyžaduje systémové organizační a personální zabezpečení. Vedení většiny SPŠ MV si nový vývojový trend v resortním školství MV plně uvědomovala. Z tohoto důvodu podala SPŠ MV v Brně v září 2004 řádně zdůvodněný návrh na zřízení nového pracoviště, nazvaného Oddělení metodiky a integrace výuky. Nižší řídící pracovníci SPŠ MV v Brně byli o podání zmiňovaného návrhu informováni s upozorněním, že personálně bude nové pracoviště dotováno systemizovanými pracovními místy (i s jejich personálním obsazením) ze stavu jednotlivých předmětových oddělení. Bližší informace nebyly, s ohledem na nejistý výsledek realizace podaného návrhu, v této době poskytovány. Určitá míra informační zdrženlivosti byla motivována výlučně snahou o zachování harmonických interpersonálních vztahů na jednotlivých pracovištích. Vedení SPŠ MV v Brně se v tomto smyslu obávalo, a jak ukázal pozdější vývoj, tyto obavy byly zcela důvodné, aby na pracovníky přecházející na nově vznikající pracoviště nebyl vyvíjen přílišný tlak. Částečné omezení přístupu k informacím na jedné straně sice poskytlo ochranu přecházejícím pracovníkům, avšak na straně druhé vyvolalo řadu dohadů i ničím nezastíraných, uměle vytvořených myšlenkových konstrukcí. Mezi nejfrekventovanější z nich patřilo zpochybňování důvodnosti vzniku nového pracoviště. Nechyběly však ani spekulativní úvahy o uměle vytvářených lukrativních pracovních místech pro některé pracovníky SPŠ MV v Brně. Dne 1. listopadu 2004 první náměstek ministra vnitra pan Mgr. Miloslav Koudelný schválil návrhy vedení SPŠ MV a povolil v rámci současných organizačních struktur resortních školských zařízení vznik nového pracoviště. O tomto rozhodnutí bylo vedení SPŠ MV v Brně informováno přípisem oddělení systemizace a pracovních sil personálního odboru MV ze dne , vydaného pod č. j. SP-537/T Tím byla odstraněna účelová nutnost jakýchkoliv informačních omezení. Naopak se vytvořil prostor či spíše nutnost vysvětlení některých organizačních, personálních i obsahově pracovních otázek, které kolem nově vzniklého organizačního článku mezitím vyvstaly. Oddělení metodiky a integrace výuky bude tvořeno osmi pracovními místy. Přitom každé z dosud existujících předmětových oddělení, s výjimkou PO VVP, bude v novém organizačním článku zastoupeno jedním, maximálně dvěma učiteli. Tito také budou ve prospěch svého původního pracoviště vyvíjet ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky nově vzniklého oddělení pedagogickou, projekční i metodickou činnost. Vedoucí nového pracoviště bude přímo podřízen zástupci ředitele SPŠ MV v Brně pro výuku. Všichni pedagogičtí pracovníci oddělení metodiky a integrace výuky včetně jeho vedoucího, budou i nadále realizovat přímou vyučovací povinnost podle své pedagogické aprobace, a to v rozsahu 50 % běž- 6

7 ného úvazku učitele. Pokud nebude ohroženo plnění úkolů v oblasti projekční či další metodické činnosti, může být tato hranice i překročena. Samotný obsah projekční či další metodické činnosti bude spočívat v tvorbě nových vzdělávacích a školních vzdělávacích programů, včetně pedagogické dokumentace praktických vzdělávacích aktivit interdisciplinární povahy, provádění evaluace výchovně vzdělávacího procesu a realizaci další analytické činnosti, zpracovávání přehledů, hodnotících zpráv či jiných materiálů týkajících se výchovně vzdělávacího procesu, realizaci připomínkových řízení určených právně normativních aktů a interních normativních instrukcí, tvorbě učebních textů a ostatních didaktických pomůcek, realizaci aktivit souvisejících se zapracováváním aktuální právní úpravy a nejnovějších odborných poznatků, včetně obsahu interdisciplinárních vazeb do osobních obsahových příprav učitelů a podobně. Na základě provedené argumentace můžeme přijmout závěr, že zřízení nového pracoviště není motivováno osobním zájmem vedení SPŠ MV v Brně ani osobním zájmem kteréhokoliv jiného pracovníka. Skutečná příčina jeho vzniku spočívá v objektivní nutnosti plnění úkolů v nově vznikající oblasti pedagogické činnosti, které současná předmětová oddělení, a to zejména s ohledem na svá pracovní zatížení, nejsou schopna v požadovaném rozsahu plnit. Ve výše naznačeném smyslu na sebe musí nový organizační článek přebrat nemalou část nepopulárních aktivit, které až dosud pedagogické pracovníky na současných pracovištích neúměrně zatěžovaly. Nejde tedy o vytváření nových lukrativních míst, jak se nám snažily podsunout různé, ničím nepodložené a někdy i ryze spekulativní myšlenkové konstrukce. Pedagogičtí pracovníci na nově vznikajícím oddělení nebudou oproti ostatním učitelům ničím zvýhodněni. Spíše naopak. Vedle již zmíněného plnění pedagogického úvazku budou muset ve své každodenní činnosti prokazovat značnou míru kreativity, pedagogické odbornosti, administrativních dovedností i vědomostního přesahu, jdoucího napříč různými vyučovanými disciplínami. Na úplný závěr by možná bylo vhodné upozornit na jeden, a to zcela objektivní fakt. Z popisu činností nově vznikajícího organizačního článku je zřejmé, že toto pracoviště může poskytnout současným předmětovým oddělením v oblasti pedagogického projektování či zpracovávání jiné pedagogické dokumentace cennou pomoc. Její rozsah a kvalita však bude vždy závislá na míře vstřícnosti současných pedagogických pracovišť. V případě, že se určité oddělení rozhodne nevyužít nabízené pomoci, bude mu v rozsahu pokynů vedení SPŠ MV v Brně poskytnuta pouze nezbytná součinnost. V zásadě však zůstane při plnění svých úkolů, a to i v oblasti, která by jinak příslušela nově vzniklému oddělení, zcela osamoceno. Takováto pozice ovšem bude značně nevyvážená ve srovnání s ostatními předmětovými odděleními. Současně však bude nesmírně problematická zejména v souvislosti s nově připravovaným integrovaným projektem základní odborné přípravy policistů. Zmiňovaný program totiž vedle odstranění encyklopedičnosti výuky mimo jiné dále předpokládá i překonání současné předmětové bariérovosti ve výchovně vzdělávacím procesu. A právě v tomto smyslu lze pouze obtížně předpokládat, že by učitelé s pedagogickou aprobací pouze na jeden či dva předměty dokázali samostatně a bezproblémově navázat jimi vyučovanou problematiku na výukové obsahy realizované v jiných disciplínách. Naopak je zřejmě nepochybné, že pracoviště personálně složené z pedagogických pracovníků s aprobací na většinu vyučovaných disciplín má k úspěšnému splnění tohoto úkolu mnohem lepší výchozí předpoklady. Otázku vzniku nového pracoviště by jistě bylo možno rozebírat mnohem podrobněji a na vyšší odborné úrovni. To však není účelem předkládaného článku. Jeho cíl je mnohem skromnější. Jde spíše o to nabídnout pedagogickému sboru SPŠ MV v Brně jiný než dosud prezentovaný pohled na vznik nového pracoviště. Nikoliv ovšem pohled tvořený subjektivními, ničím nepodloženými úvahami, ale názor opřený o reálná fakta. V zásadě jde také tak trochu o oživení staré právnické zásady, která se v poslední době zřejmě vytrácí z našeho hodnotového systému. Zásady, že nestačí pouze tvrdit, ale je třeba také dokazovat. Pokud tedy předkládaný článek přiměje naši malou pedagogickou obec k úvaze nad nově vzniklým pracovištěm z pohledu uváděných skutečností, splní svůj účel. Samotný závěr si jistě přemýšlivý čtenář již udělá sám. pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal Přehled změn funkčního zařazení policistů a občanských zaměstnanců Dnem bylo zřízeno nové ODDĚLENÍ METODIKY A INTEGRACE VÝUKY a na pracovní místa byli do funkcí ustanoveni: vedoucí oddělení pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal, na místa učitelů - příslušníků Policie ČR pplk. JUDr. Karel Drmola, mjr. JUDr. Alois Matula, kpt. Mgr. Martin Fryauf, mjr. Pavel Synek, por. Bc. Dita Vaňková Křesťanová a na místa učitelů - občanských zaměstnanců PhDr. Jan Šopek a Mgr. Petr Kazda. redakce 7

8 Od kontroly k auditu Kontrola nebo interní audit? To je otázka. V povědomí veřejnosti funkce interního auditu ještě není dostatečně známa a pojmy audit - kontrola jsou často zaměňovány. Nehledě na to, že interní audit je považován za obdobu auditu externího. Termín kontrola se do českého jazyka dostal z němčiny (die Kontrolle), do němčiny přešel z francouzštiny (le contrôle) a do francouzštiny z latiny. Účetní ve starověkém Římě vedli hospodářské záznamy vždy na dvou svitcích papíru a potom tyto svitky porovnávali. Z této doby pochází termín contra rotulus, kde rotulus značí stav, který je a contra rotulus označuje stav, jaký má být. Jednalo se o tzv. slyšení o účtech, kdy jeden úředník porovnával své záznamy se záznamy druhého. A vlastně z úkonu slyšení o účtech vznikl název audit z latinského slova auditus (slyšení). Audit v dnešní podobě začal během průmyslové revoluce v Anglii. Firmy najímaly účetní, aby se překontrolovaly finanční záznamy. Místo pouhého slyšení zahrnovala auditorská práce důkladné zkoumání písemných záznamů a porovnávání položek v účetních knihách s dokladovým materiálem. Obecně bychom mohli definici auditu vyjádřit takto: Audit je systematický proces objektivního pořizování a vyhodnocování důkazů týkajících se realizace hospodářských činností. Interní audit je nezávislá vyhodnocovací funkce zřízená v organizaci pro zkoumání a vyhodnocování jejich činností jako služba organizaci. (Přesné znění definice interního auditu nalezneme v zák. č. 320/2001Sb., 28 odst. 2.) K základním úkolům interního auditu patří: 1. Provádět neustálou analýzu organizace, sledovat správné řízení organizace a navrhovat vedení vhodná doporučení a opatření. 2. Ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému organizace. 3. Kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení organizace. 4. Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti organizace a ve všech jeho strukturách a systémech. 5. Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích, které byly odhaleny, s doporučením, jak je odstranit. 6. Vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje organizace, jak lidské, tak materiální, byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků. Více než padesátiletá existence interního auditu ve světě představuje pro naše podniky určité zpoždění. Interní audit stojí v současnosti na křižovatce svého dalšího vývoje. Urazil dlouhou cestu od auditu účetních výkazů, který představoval prvotní a základní náplň jeho činnosti, až po období, kdy řeší, co bude jeho hlavní náplní na počátku 21. století. Jsem přesvědčena o budoucnosti interního auditu v podobě, kdy převažující obsah činnosti bude tvořit audit operací a interní auditoři budou vystupovat jako vnitropodnikoví konzultanti. Není třeba mít z interního auditora obavy. Audit není kontrola! Auditor vyhodnocuje, přezkoumává a doporučuje. Je přímo podřízený řediteli organizace, který ho pověřuje úkoly. Dveře auditora jsou zároveň otevřeny pro všechny zaměstnance, kteří mají potřebu konzultace ohledně činností, které se týkají jejich práce. Ing. Zdeňka Pojerová, auditorka školy Jak jsem k Tai chi přišla Psal se rok 2001 a v našem malém městě visel na dveřích lékárny letáček slibující relaxační cvičení, které pomůže zlepšit zdraví a navíc je vhodné pro lidi od 15 do 100 let. V té době mě zrovna trápily velké bolesti páteře a už 27 let života s astmatem. Takže jsem si řekla, proč ne. A tak jsem zkusila staré čínské cvičení, které z různých směrů bojových umění vymyslel a sestavil Mistr Moy Lin Shin, sám těžce nemocný. Po dětství stráveném v klášteře s taoistickými mnichy a po represích ze strany čínské vlády odešel do Kanady, kde založil mezinárodní sdružení taoistického Tai chi a začal učit veřejnost sestavu 108 prvků. Já jsem bohužel již neměla tu možnost se s tímto pánem setkat osobně, zemřel 2 roky před tím, než jsem začala cvičit. Ale dostala jsem se do skupiny instruktorky, která se sestavu učila od lidí, kteří s mistrem cvičili. Nadšená z toho, že budu umět něco, co většinou vídáme jen ve filmech, jsem šla do 4měsíčního základního kurzu. Musím se přiznat, že mě mé nadšení během těch 4 měsíců dost často opouštělo. Ale zapřela jsem se a vydržela jsem. A to i přesto, že mě záda bolela ještě víc a měla jsem pocit, že si tu sestavu přece nemůžu zapamatovat. Dnes cvičím už tři a půl roku a musím říct, že když mi má instruktorka před třemi lety říkala, že se časem budu cítit o moc líp a že začnu cítit procházející energii, nevěřila jsem. V současnosti mě záda nebolí, jsem mnohem pohyblivější, na astma užívám o dvě třetiny léků méně a procházející energii opravdu cítím. Na závěr si dovolím trochu chlubení. Už dva roky s námi cvičí dvě mé kolegyně a jde jim to. Od září 2004 se nám také podařilo otevřít poměrně velkou skupinu cvičících v Brně a mé cvičení je tak daleko, že mě v prosinci čeká akreditace na asistentku instruktora. Prosím, držte nám palce a chcete-li naše cvičení zkusit, budete vítáni. Markéta Mičudová 8

9 VÁNOČNÍ PERNÍČKOVÉ PEČENÍ Kdo by se netěšil na chvíli, kdy se z kuchyně začne linout vůně vanilky a skořice. Na vašem stole určitě nesmí chybět osvědčené cukroví podle tradičních rodinných receptů. Ale možná máte chuť zpestřit každoroční nabídku o nový druh. Atmosféra Vánoc na nás dýchne už jen při přípravě perníkového těsta, které voní medem a perníkovým kořením. A co teprve až jsou perníčky upečené a nazdobené. Velikou předností tohoto pamlsku je, že jej můžete upéct už v polovině listopadu, kdy na nás předvánoční shon a stres ještě nedoléhají a zdobení je zábavou jak pro dospělé, tak i pro děti. Pro inspiraci (pečivo od autorky) M E D O V N Í K Y 50 dkg hladké mouky; 20 dkg mletého cukru; 12,5 dkg medu; 12,5 dkg másla; 1 zarovnaná lžička jedlé sody; 1 lžíce kakaa; 2 celá vejce; perníkové koření. Těsto vyválíme na plát a vypichujeme tvary, které před pečením potřeme rozšlehaným vejcem. Poleva na zdobení: 1 bílek, asi 15 dkg mletého cukru, 1 lžička solamylu, šťáva z 1/2 citronu. Ludmila Matušková ZIMNÍ KRAJINA Renata Králová SNĚHOVÉ VLOČKY Renata Králová Zasněžená zimní krajina prozářená studenými slunečními paprsky září tichem a klidem. Jen mé kroky a šum křídel andělů v mém podvědomí ruší tu tichou zimní krásu. 9 Sněží, sněží...! To padá z nebe, to něžnější skupenství vody. Dešťové kapky, zakleté mrazem ve sněhové vločky. Sněží, sněží... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N O Č N Í S E N Zdálo se mi o teplé jeskyni, probudilo mě praskání dřeva v zapáleném krbu. Schoulený v tygří kožešině nasloucháš tiché hudbě. Slyšíš ji venku znít - to, jak lehký sníh se snáší na spadlé listí. Jak rád by ses dotkl zábradlí paláce, kde můj dech je slyšet znít. Za mými zády tancem plamenů ožívají obrazy z dávných časů. Vůně břízy hladí spánky, chci znovu snít. Myšlenky mocné, jak příboj přichází, touhou zdobená kráčím vstříc. Jsem blíž a blíž... Strom života vydává mocné proudy energie, chrlící láva se valí dál, povzbuzena tímto okamžikem proudím prostorem, chci se dotknout nekonečné modré hladiny oceánů i nebe, jsem s tebou tady i tam vždy i navždy cele tvá. Dávám se do boje se silami podsvětí, jsem střemcha, která se plazí, jsem síla, která vyrůstá z jitra, z nitra země i slunce. Hladí jarní vánek i poryvy větru, vše na zemi i v nebi zní tím tónem. Povzbuzena tímto okamžikem se zadívám tam, kde i stromy přestávají znít. Teplo těla a noční sen. Jak je křehká lidská duše, jak je člověk zranitelný, jak pírko, dnes tu je a zítra ne. mjr. JUDr. Renata Vrbová

10 ČTENÁŘSKÁ TYPOLOGIE Tato čtenářská typologie není úplná a není ani přesná. Klade si za cíl pobavit, nikoli rozčílit a zejména naší čtenářské obci připomenout, že věci zdánlivě snadné jsou mnohdy těžkým břemenem. a že výpůjční doba je skutečně 6 týdnů. (k - knihovnice, č - čtenář) ČTENÁŘ PŘÁTELSKÝ K: Dobrý den Č: Dobrý. Jdu si něco půjčit, budou svátky... K: Jistě (hledá pod číslem čtenáře). Ale napřed Vás prosím, abyste vrátil ty knihy, které jste si půjčil před... (mírně se pousměje)... třemi měsíci. Výpůjční doba je šest týdnů. Č: Knihy? K: Tak. Č: Á knihy. No jistě, ano. Jednu jsem půjčil přítelkyni. Ještě mi ji nevrátila, asi ji nemá dočtenou. Ano, a tu druhou počkejme, no to je jedno. Tak já si něco vyberu. K: Nezlobte se, ale máme svoje předpisy. Nejdřív... Č: Ale to bych neměl nic ke čtení! To byste mi neudělala! Vždyť víte (laškovně) dlouhé zimní večery a tak... Já je pak přinesu všechny naráz - co vy na to? K: (rezignovaně) Tak jen jednu... ČTENÁŘ AGRESIVNÍ K: Dobrý den (a opakuje se výše uvedený rozhovor až do věty knihovnice Výpůjční doba je šest týdnů ). Č: Ty jsem ale už vracel. K: Ne, ne. To by tu byl záznam. Vidíte? (Ukazuje na monitoru počítače.) Č: Asi jste se spletla. K: To jistě, já bych mohla, ale počítač se neplete. Ostatně na jednu z těch knih je tu rezervace a... Č: Tak to tady máte b... (píp) K: Dovolte... Č: Já si to pamatuju, dával jsem knížky Vám osobně. Měla jste oranžový svetr a tadyhle jste stála. K: (ostřeji) Tady stojím vždycky! A nesnáším oranžovou! Č: Co je mi do toho! A nezvyšujte na mě hlas! K: (klidněji) Lituji. Další knihy vám zatím nepůjčím. Č: (ve dveřích) To si povíme jinde... Nepoznali jste se v některém z uvedených typů? Nezoufejte, ještě budou následovat rozhovory se čtenářem zapomnětlivým a neprůstřelným. -IK- - o - o - o - o - o - o - o - Vybráno z protokolů, zpráv a úředních záznamů Služební pes nebyl nasazen, protože kolem dokola byla betonová podlaha. (protokol o ohledání místa činu) Pachatel vnikl do skladu hluchoněmých, odkud odcizil 7 kusů naslouchátek, včetně baterií nezjištěných výrobních čísel. (svodka) Na láhvi byla zajištěna jedna daktyloskopická stopa po botě, pravděpodobně po holínkách... (protokol o ohledání místa činu) Zvláštní znamení: Sekán za oběma ušima. (pátrání po hledané osobě) Na pravé ruce mu chybí půldruhého ukazováku. (popis osoby) Šetřením bylo zjištěno, že pachatel vnikl oknem do bytu F. H. v době, kdy spal. Když se F. H. probudil, byl tak překvapen, že se zapomněl zloděje zeptat, jak se jmenuje. Pachatel využil konsternace a bez problémů oknem utekl. (úřední záznam) Občan J. B. se v průběhu výslechu nepřiznal vůbec k ničemu, a to ani poté, co mu bylo předestřeno, že by se k něčemu přiznat měl... (odůvodnění usnesení o odložení věci) Za přitěžující okolnost je také nutno považovat skutečnost, že obviněný při vyšetřování pořád a neustále kličkoval. (návrh na podání obžaloby) Z osobního archívu vybral mjr. JUDr. Miloslav Jedlička 10

11 P á t ý m p á d e m o s l o v u j e m e! Zdá se vám to samozřejmé? Jako poučka snad, ale každodenní praxe svědčí o tom, že oslovování typu pane Novák je při nejmenším velmi rozšířené. Ojediněle může být první pád ve funkci pátého jedině možný (holka, nikoli holko), jinde by byl naopak naprosto nečeský: oslovujeme tedy Věro, Franto (nikoli Věra, Franta). Při samostatném použití oslovujeme pane, mistře, šéfe, přestože v obecné češtině slýcháme kombinace pane mistr, pane šéf. Jednou z příčin úbytku 5. pádu v mluvených projevech je úbytek prestiže korektního (spisovného) vyjadřování a obliba spontánního vyjadřování bez stylizace, V psaných projevech, zejména v úřední korespondenci, hodnotíme oslovování 1. pádem jako nevhodné, familiární až nízké, nezdvořilé, a pokud jde o kombinaci typu Vážený pane Novák, hodnotíme ji jako neústrojnou, spojující zdvořilost (vážený) s nedostatkem zdvořilosti. Tvoření 5. pádu není u všech příjmení bez potíží, povězme si aspoň o třech úskalích: a) U německých jmen na -er, zvláště pokud jsou nepočeštěná, ponecháváme -e- a neměkčíme (Šnajdr: pane Šnajdře, ale Schneider: pane Schneidere, Weizsäcker: pane Weizsäckere). b) U domácích jmen na -ec se měkčení můžeme vyhnout volbou jiné koncovky: Rožec: pane Rožče zní až archaicky, jakkoli má oporu v pane Němče; nabízíme pane Rožci (a snad i pane Němci), podobně jako říkáme Švec: pane Šveci. c) Příjmení Shřivánek se skloňuje podle vzoru pán (pana Skřivánka), ale 5. p. je pane Skřivánku, stejně jako např. tajemník, tajemníka: pane tajemníku. (Z knihy Na co se nás často ptáte - ze zkušeností jazykové poradny) ŘÍZKY BEZ KONKURENCE říjen-listopad Krůtí řízek, bramborový salát s vejci a majonézou, čaj (4. 11.) 505 porcí 2. Smažený krůtí řízek, bramborový salát brněnský, čaj (7. 10.) 468 porcí 3. Záhorácký závitek, vařený brambor, čaj (5. 10.) 429 porcí 4. Smažený vepřový řízek, znoj. salát s majonézou, vař. brambor, ( ) 409 porcí 5. Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou, čaj ( ) 401 porcí 6. Smažený sýr se šunkou, vařený brambor, tatarská omáčka, čaj ( ) 397 porcí 7. Myslivecká hovězí pečeně, mrkvový knedlík, ovoce, čaj (4. 10.) 389 porcí 8. Pečené kuře, dušené zelí, burizonový knedlík, čaj ( ) 388 porcí 9. Vepřové kýta po hambursku, houskový knedlík, čaj (8. 11.) 381 porcí 10. Smažené kuře, francouzský salát, čaj ( ) 376 porcí Snídaně: 1. Drůbeží párky, hořčice, kečup, housky, chléb, čaj ( ) 316 porcí 2. Spišské párky, hořčice, kečup, housky, chléb, čaj (6. 10.) 309 porcí 3. Kuřecí plněná kapsa, máslo, zelenina, housky, chléb, čaj (3. 11.) 279 porcí CO VY NA TO VEGETA- RIÁNI? kh+pš- S P O R T O V N Í O H L É D N U T Í Z A R O K E M V průběhu roku se zúčastnili reprezentanti školy mnoha sportovních akcí a dosáhli několika cenných výsledků. N O H E J B A L duben Přebor škol MV v Holešově - 3. místo mjr. Ing. Pavel Bohuš, Vladislav Benda, Karel Hrdý. květen Přebor UNITOP ČR v Brně - 2. místo mjr. Ing. Pavel Bohuš, Vladislav Benda, Jaroslav Polák. 3. místo Jiří Kolouch, Jiří Fukar, Miloslav Havlín. K O P A N Á červen Přebor škol MV v kopané v Holešově (Tučapech) - 2. místo Martin Štětka, Martin Janč, Přemysl Urbanský, Michal Sedmák, Lukáš Niedl, Luboš Dolejš, Marcel Schwalb, Jiří Štarman, Viktor Nippert, Marek Lapuník, Jan Václavík, Martin Václavík, Michal Svědík, Vendelín Dubnický, Mgr. Jiří Chromek. S T Ř E L B A duben 5. ročník O putovní pohár ředitele SPŠ MV v Brně v Dolní Lhotě - 1. místo - jednotlivci: Štěpán Knap. 2. místo - družstvo: Novotný, Studený, Štancl. 3. místo - družstvo: Znojil, Žemlička, Šimáček. květen XXX. ročník Poháru osvobození ve Vyškově 1. místo družstvo Štěpán Knap, Bc. Radek Žemlička, Bc. Petr Kölbl, PhDr. Lubomír Znojil. 1. místo - jednotlivci: Bc. Radek Žemlička, 2. místo - jednotlivci: PhDr. Lubomír Znojil. Přebor škol MV v Dolní Lhotě - 1. místo - jednotlivci: Bc. Radek Žemlička. 3. místo - jednotlivci: Petr Kališ. červen Přebor UNITOP ČR ve Vinařicích u Kladna - 3. místo - družstvo: Bc. Radek Žemlička, Phdr. Lubomír Znojil. 11 P L A V Á N Í březen Přebor škol MV v Praze - zisk celkem 15 cenných kovů reprezentovali: Patrik Holčík, Tomáš Velebil, Ludvík Bína, Martin Dufek, Monika Grofová, Martin Duda, Mgr. Petr Šamánek. duben Přebor UNITOP ČR Ústí nad Labem - 3 x 1. místo Martin Dufek. J U D O březen Přebor UNITOP ČR v Českých Budějovicích 2. místo Barbora Gocalová (do 63 kg). 3. místo Bc. Radek Žemlička (do 73 kg). H O R S K Á K O L A květen Přebor UNITOP ČR v Ústí nad Labem 1. místo: Eva Syslová. Jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. -jch-

12 S P O R T BRNO CUP 2004 postup ze skupiny byl maximem Ve dnech se konal v hale na Vodově ulici v Brně III. ročník halového turnaje v malé kopané BRNO CUP 2004, který za účasti 6 družstev z ČR a 7 zahraničních policejních družstev pořádala IPA Brno. Celý turnaj měl velmi vysokou sportovní úroveň a výkony některých družstev, zvláště v průběhu druhého dne ve vyřazovací části, nezbylo než obdivovat. Hrálo se ve 2 skupinách (7 + 6), nejlepší 4 družstva z obou skupin postoupila do play-off, kde jeden nevydařený zápas znamenal konec dalších nadějí. V základní skupině se družstvu SPŠ MV v Brně vcelku dařilo: SPŠ- Olomouc 0:3, SPŠ-Luhačovice 2:0, SPŠ-Bratislava 6:0, SPŠ-Trento (Itálie) 1:0, SPŠ-Železniční (Slovensko) 2:1, SPŠ-Pešť (Maďarsko) 1:5. Ve skupině jsme skončili na 2. místě a na druhý den nás čekal zápas pravdy s Městskou policií Brno. Bohužel jsme jej nezvládli, zvláště po taktické stránce, a podlehli jsme 1:4. Vítězem turnaje se nakonec stalo družstvo Hranic, které ve finále porazilo nejfotbalovější tým turnaje Sveti Mihovil z Chorvatska. Složení našich: pplk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man, kpt. Mgr. Dušan Nikliborc, ppor. Robert Zatkal, stržm. Pavel Slavičínský, stržm. Martin Novák, stržm. Ondřej Sojka, stržm. Roman Zabloudil, rtn. Vendelín Dubnický, nstržm. Martin Barbarič, npor. Mgr. Jiří Chromek. -jch- MISTR SVĚTA V SINGLU VYHRÁL I V TROJICÍCH V sobotu 16. října se hrál X. ročník nohejbalového turnaje SKPŠB. V tělocvičnách areálu se sešlo 23 družstev ve 2 kategoriích. I. kategorie byla rozdělena do 4 skupin a ve II. (nad 40 let) hrálo 6 družstev. Skupinu A I. kategorie vyhráli Komici z Němčic nad Hanou, skupinu B Dolní Loučky, C skupinu Euro-caffé Modřice, D skupinu Sokol Lomnice. Úroveň hry byla vysoká, v modřickém týmu Miniportrét mistra světa Petra Bubniaka Je hráčem extraligové TJ Sokol Exmost Modřice. Začínal ve fotbalové Zbrojovce a fotbalové třídě ZŠ Janouškova spolu s Pacandou pod vedením trenéra Vaverky, kterého si velice váží. Vzpomíná i na trenéry Stehlíka, Guldu a Svobodu. Po problémech s kolenem se dal v 16 letech na nohejbal. Nohejbal se mu, jak sám říká, stal vším. P. Bubniak byl 3x dorosteneckým mistrem republiky, stříbrný v singlu z MS 1998, mistrem světa v singlu se stal poprvé v roce 2000 v Prostějově, podruhé v roce 2002 v maďarském Szombathély, kde zvítězil nad Žigalou ze Slovenska. Na letošním MS o posledním říjnovém víkendu v Prostějově se však reprezentantu Bubniakovi nevedlo. Jednotlivce a trojice ovládli slovenští nohejbalisté. -bb- nastoupil dvojnásobný mistr světa v singlu Petr Bubniak (na fotografii vpravo) s M. Janebou a P. Brázdou, v týmu prostějovského Sokola zase dva dvanáctiletí mistři ČR. Celkovým vítězem kvalitně obsazeného turnaje se stali extraligoví borci, kteří hráli pod hlavičkou Euro-caffé Modřice. Další pořadí: 2. Dolní Loučky, 3. Komici, 4. Zoufalci Útěchov, 5.-8.: IP Nábytek Prostějov (1. liga), Johny Walker Milonice, V.O.S.P. Prostějov a Jim Beam Lipůvka. Kategorii nad 40 let vyhrála MPL Kometa Brno před našimi Sympaťáky SKPŠB (Bohuš, Kolouch, Polák). K pěknému umístění jim blahopřejeme. -bb- STŘELCI OBHÁJILI V BUČOVICÍCH POHÁR Dne se zúčastnilo družstvo našich střelců (Znojil, Šimáček, Knap) soutěže O PUTOVNÍ POHÁR 28. ŘÍJNA, jejíž 34. ročník uspořádal velitel 74. zvz Bučovice na vojenské střelnici Pánova louka v Kloboučkách. Soutěžilo se ve střelbě z pistole vz. 82 v mířené střelbě a rychlopalbě. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev a 39 jednotlivců. Naše družstvo opět zabojovalo a obhájilo loňské celkové vítězství. V soutěži jednotlivců obsadil Lubomír ZNOJIL 2. místo, Petr ŠIMÁČEK 6. a Štěpán KNAP 11. místo. Pohár tak zůstal ve vitríně našeho SKPŠ. pplk. Petr Šimáček ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel , zástupce JUDr. Miloslav Jedlička, tel.: Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger, Pavel Šoba a Vojtěch Kedršt (1/H12). Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Intranet: Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány. Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 368/2004. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Rozjezd třídy pro nadané děti

Rozjezd třídy pro nadané děti Rozjezd třídy pro nadané děti PaedDr. Jiří Rozehnal (8. ZŠ, Frýdek-Místek) březen 2014 Praha Kdo je PaedDr. Jiří Rozehnal? Kdo je (8. ZŠ, Frýdek-Místek)? PaedDr. Marie Rojková Co je to nadání? Nadání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více