Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu"

Transkript

1 ročník V číslo 4 Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu V á ž e n í čtenáři, jak všichni jistě víte, v listopadu letošního roku vyměnilo oddělení údržby a úklidu své oddílové barvy a nahlásilo přestup k oddělení správy majetku. Výši přestupové částky a její detaily se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Zároveň jsme v tomto přestupním termínu rozšířili naše řady o čtyři pracovnice úklidu, které atakují pořádek na budovách E, F. Nyní, v polovině prosince, již můžeme zhodnotit letošní úspěšnou sezónu našeho týmu (na úseku údržby i úklidu budov areálu naší školy): 1. V úvodu utkání (čti v prvním čtvrtletí) šel náš tým do brejku v podobě dokončení úprav speciálních učeben pro potřebu výuky kurzů vedoucích základních útvarů P ČR a jejich zástupců ve školském pavilonu V4/43 a V4/ Ani v polovině soutěže, kdy probíhala letní dovolená a většina zaměstnanců nabírala nové síly, naše opory nezahálely a úspěšně atakovaly společenský sál budovy E, který dokončením obnovy maleb a nátěrů výrazně prokoukl. Můžeme s potěšením konstatovat, že také v tomto důležitém střetnutí (které bylo mnohými médii označováno za utkání roku) jsme uspěli a navíc jsme dosáhli rekordního výsledku - pracovní boj trval pouhých 12 pracovních dní. Z kuloárů jsme se dozvěděli, že tento pozoruhodný výsledek nezůstal bez povšimnutí manažerů konkurence, kteří se snažili získat know-how. Ale to jsme neprozradili. 3. Konečného vítězství v dlouhotrvající soutěži jsme dosáhli úpravou speciální učebny pro předmětové oddělení práva - školský pavilon V4/přízemí. Jaké vyhlídky a hlavní cíle si vytyčil náš tým pro příští rok? V zimní přípravě se především chceme zaměřit na záchranářské práce ubytoven budov E a F, čímž dojde ke zvýšení úrovně kvality ubytování studentů na naší škole. Od bilancování letošní sezóny teď ale přejděme k věcem svátečním. Blíží se konec roku a s ním i Štědrý den. A tak se alespoň na chvíli zastavme a nechme utichnout předvánoční shon. Potěšme své nejbližší nějakou maličkostí a u vánočního stromečku zavzpomínejme na všechny, kteří tyto svátky nemohou oslavit s námi. Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2005 všechno nejlepší přeje za oddělení správy majetku všem zaměstnancům Vladislav Benda mistr oddělení správy majetku

2 SLOVO REDAKCE, aneb na co se můžeme spolehnout Jestli se dá na něco stoprocentně spolehnout, tak na to, že letos zase budou Vánoce. Loni jsme si slibovali, že příští rok už nebudeme péct tolik druhů cukroví. Dárky si budeme kupovat jen pro potěchu, symbolicky. Nebudeme se přejídat, abychom až do léta nebojovali s kily navíc... Mnozí z nás ale už opět plní krabice sladkými kousky, ukrýváme dárky na nejnemožnější místa, aby je nenašly naše děti, v mnoha případech pak ani my, těšíme se na dny u televize a hodokvas. Každoročně čteme o tom, jak čelit vánočnímu stresu, jak je moderní opovrhovat konzumním slavením narození Spasitele. Ale proč? Jestli někdo chce rostlý stromeček ozdobený slámou, ať ho má. Jestli někdo miluje neónová blikadélka na stromečku umělém, ať se jimi potěší. Ať maminky pečou o sto šest, anebo se trápí dietou. Tátové ať sportují, nebo lenoší. Děti ať si užívají. Ať jsou všichni blízcí spolu. Celý rok něco musíme dodržovat, volit, usměrňovat, podmiňovat a podřizovat. Tak proč nemít krásné Vánoce podle svých vlastních představ? Takové vám přeji. Zuzana Armutidisová = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = V pondělí 20. prosince 2004 ve hodin se v sále budovy E koná každoroční celoškolské shromáždění všech zaměstnanců SPŠ MV v Brně. Program zahájí svým vystoupením děti ze Základní internátní školy pro sluchově postižené v Ivančicích, dále bude na pořadu celoroční zhodnocení práce ředitelem školy a jeho zástupci, zpráva o FKSP a zpráva o SKPŠ Brno. Za přínosnou práci pro SPŠ MV v Brně budou ředitelem školy předány pamětní medaile. redakce = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Změny v systemizaci pracovních míst v roce 2004 V letošním roce došlo k řadě změn v systemizaci pracovních míst v naší škole, které byly uskutečněny na základě požadavků a záměrů odboru vzdělávání a správy policejního školství MV k zajištění optimalizace a sjednocení řídících a organizačních struktur ve středních policejních školách MV a na základě požadavků vedení školy, cílených ke zkvalitnění a racionalizaci výchovně vzdělávacího procesu, který je základní činností naší školy. 1. Změny s účinností od K zabezpečení realizace specializačních kurzů pro instruktory integrovaného výcviku policistů došlo k posílení PO TSP o 3 pracovní místa učitelů. Na oddělení byla převedena 2 policejní pracovní místa z předmětového oddělení dopravní služby a 1 pracovní místo občanského zaměstnance z předmětového oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů. 2. Změny s účinností od K zabezpečení a zkvalitnění ekonomických služeb v oblasti výpočetní techniky a proviantního zajištění došlo k převedení jednoho pracovního místa občanského zaměstnance z materiálního oddělení do oddělení spojovací a výpočetní techniky a současně bylo z tohoto oddělení jedno pracovní místo převedeno na proviantní oddělení. Z oddělení výchovy a výcviku byla převedena 4 pracovní místa občanských zaměstnanců ( uklízeč ) do oddělení správy majetku. Bylo zrušeno celé oddělení údržby a úklidu a pracovní místa byla převedena do oddělení správy majetku. Současně s uvedenými změnami došlo k přejmenování vnitřního a personálního oddělení na oddělení personální práce (OPP) a oddělení ochrany na oddělení vnitřní a krizové pracoviště (OVKP). 3. Změny s účinností od Z rozhodnutí I. náměstka ministra vnitra Mgr. Miloslava Koudelného ze dne došlo ke zrušení pracovního místa občanského zaměstnance lektora-instruktora PO KPPD a uklízeče z OÚÚ a jejich převedení do SPŠ MV v Pardubicích. 4. Změny s účinností od K tomuto datu bylo vedením školy navrženo a dne schváleno I. náměstkem ministra vnitra zřízení nového oddělení metodiky a integrace výuky v počtu 8 pracovních míst, z toho 6 policejních (1 vedoucí oddělení a 5 učitelů ) a 2 míst pro občanské zaměstnance ( učitel ). Pro zřízení nového oddělení byla převedena pracovní místa policistů a občanských zaměstnanců z předmětových oddělení: PO PSTA, PO KPPD, PO DS, PO P a PO IVT. Oddělení bude v rámci výchovně vzdělávacího procesu zabezpečovat metodickou činnost v procesu pedagogického projektování a podpůrnou činnost pro integrovaný systém vzdělávání - zpracovávání integrovaných osobních, obsahových i metodických příprav učitelů, tvorbu didaktických pomůcek včetně učebních textů atd. Současně se budou pracovníci tohoto oddělení podílet i na vlastní výuce. Ing. Bc. Miroslav Štěpánek, vedoucí odd. personální práce 2

3 VEDENÍ ŠKOLY ZAMĚSTNANCŮM A STUDUJÍCÍM Dámy a pánové čtenáři školního Zpravodaje, zamýšlím-li se nad uplynulým rokem 2004, musím konstatovat, že byl poměrně složitý a hektický. V rámci výchovně vzdělávacího procesu pokračuje škola v realizaci osvědčených školských aktivit. Hlavní priority byly rozebrány v loňském Zpravodaji a čas nám dal za pravdu, že jdeme správným směrem. Pokračuje spolupráce s výkonnými útvary, realizují se výměnné stáže, jsou ověřovány teoretické poznatky v přímém výkonu. Úspěšně jsme se vypořádali s plánovaným snížením početních stavů v obou zaměstnaneckých kategoriích. Pokračuje se v přípravách na novou základní odbornou přípravu, která má být zahájena ve čtyřech policejních školách, a to v Praze, Holešově, Brně a Jihlavě od Doufám, že zásadní prvek v nové přípravě mladých policistů, tzv. integrovaná výuka, je teoreticky obohatí a profesně zdokonalí. Důležitou roli v tomto úsilí na naší škole musí sehrát nově vzniklé pedagogické oddělení. Pokračovala spolupráce se zahraničními partnery, zejména na Slovensku a v Německu. Pod patronací Ministerstva vnitra ČR byly navázány i nové zahraniční vztahy. Účelnost a případné využití je předmětem konzultací. Jsem zklamán odložením účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Trvám na tom, že nový zákon je potřebný pro stabilizaci a další rozvoj policie. Předpokládám, že nastávající rok 2005, rok 30. výročí vzniku školy, bude rokem úspěšným. Vážení čtenáři Zpravodaje, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil, ředitel školy Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři Zpravodaje! V roce 2005 bude jedním z našich nejdůležitějších úkolů zpracování školního vzdělávacího programu nové základní odborné přípravy a jeho pilotní ověřování. Další významnou událostí, která nás čeká v roce 2005, je 30. výročí založení školy. V souvislosti s přípravou důstojných oslav tohoto výročí nás rovněž čeká celá řada úkolů, které bude nutno splnit. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za aktivní přístup k plnění náročných úkolů tohoto roku a vyslovil přesvědčení, že v nastoleném trendu budete pokračovat i v roce příštím. Všem zaměstnancům i studujícím přeji radostné Vánoce a šťastný nový rok plk. JUDr. Adolf Pospíšil, zástupce ředitele školy Vážení čtenáři Zpravodaje naší školy, bývá dobrým zvykem, že s nadcházejícím novým rokem jsou vyslovována různá přání a probíhá spousta oslav. Připojuji se také já a přeji nám všem dostatek dobré nálady po celý nadcházející rok Přeji nám všem zejména dostatek zdraví, životního optimismu a dostatek síly překonávat i ty horší chvilky v životě. Přeji také hodně úsměvné pohody a spokojenosti ve vašich rodinách. Jako zaměstnanec policejní školy si rovněž přeji, aby proměny nadcházejících let, jejichž nezbytnost si většina z nás uvědomuje, vedly již k neustálému vzrůstu podpory a důvěry občanů k Policii České republiky. Ing. František Krček, zástupce ředitele školy pf 2005 Redakční rada sní svůj sen, že jednou přijde chvíle, kdy budeme mít tolik příspěvků a reakcí od čtenářů, že je budeme muset skladovat podobně jako na obrázku... Všem čtenářům přejeme pokojné a radostné Vánoce, klidný rozjezd do nového roku a těšíme se, že nám zachováte přízeň i v roce 2005, a to nejen jako čtenáři. redakce PF

4 REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU PRO MENŠINY Na základě rozhodnutí ministra vnitra byl v roce 1999 zpracován pilotní projekt Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Projekt byl vypracován na základě předchozích zkušeností s plněním vládního usnesení č. 686/1997, ve kterém se hovoří o přístupu romských uchazečů ke studiu na středních policejních školách. Pilotní projekt se netýkal jenom romských občanů, ale i občanů dalších národnostních menšin, neboť je odvozen od předpokladu integrace ČR do evropských struktur, kdy do služebního poměru budou přijímáni nejen Romové, ale i občané dalších národnostních menšin. Pilotní projekt tvoří tyto vzdělávací programy: 1. Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníků Policie ČR (přípravný kurz) 2. Základní odborná příprava (u policistů, kteří dosáhli úplného středního vzdělání, tzv. maturanti ) 3. Přípravný pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin (u policistů, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání dále jen nematuranti ) Střední policejní škola MV v Brně garantovala, z rozhodnutí ministra vnitra, realizaci vzdělávacích programů, zejména pak organizaci a realizaci přípravných kurzů, kdy uchazeči plnili další podmínky výběrového řízení. Jak vyplývá z dosavadních zkušeností, aktuálním problémem v rámci výběrového řízení byla fyzická a psychická způsobilost (úroveň intelektu a osobních schopností) zájemců o službu u Policie ČR. Proto byl tímto směrem orientován výchovně vzdělávací proces a obsah čtyřtýdenního přípravného kurzu, který tak napomohl uchazečům vytvořit předpoklady úspěšného zvládnutí podmínek přijímacího řízení k Policii ČR. Důraz byl kladen především na fyzickou a psychickou přípravu. S realizací pilotního projektu se začalo v roce Do současné doby proběhlo 9 přípravných kurzů, do nichž nastoupilo celkem 107 uchazečů a 30 z nich úspěšně absolvovalo kurz a bylo přijato k Policii ČR. Můžeme si položit otázku, zda dosažené výsledky odpovídají vynaloženému úsilí a vynaloženým finančním prostředkům. 23% úspěšnost výběrového řízení je dvojnásobná ve srovnání s úspěšností na jednotlivých OŘ PČR. I pracovníci britské ambasády, kteří financují projekt formou sponzorské finanční podpory, hodnotí úspěšnost projektu jako velmi dobrou. Konstatovala to u příležitosti návštěvy naší školy velvyslankyně Velké Británie paní Anne Pringle. Absolventi kurzu, kteří splnili všechny zákonné podmínky, byli přijati do služebního poměru. Další proces přijímáni se neobešel bez určitých problémů. To se týkalo zejména absolventů posledních kurzů, kteří byli zpočátku odmítáni některými okresními řediteli z důvodu snižování nadstavů. Přes všechny potíže se podařilo jednáními s okresními řediteli a personalisty zajistit jejich přijetí k Policii ČR, byť ne vždy na tom okrese, kde si podávali žádost o přijetí do služebního poměru. Na některých okresech se také projevila určitá neochota vůbec nějaké Romy přijmout, hledaly se různé důvody, proč to nejde. Letos byli úspěšní 4 absolventi, z toho 1 absolventku nepřijímal okres Kroměříž, kde si podala žádost a proběhla prvá fáze výběrového řízení, ale osobním jednáním bylo zajištěno, že byla přijata na MŘ P ČR v Brně (dík řediteli Vaňkovi, který k tomu přistoupil velmi konstruktivně). Další úspěšný absolvent byl přijat v Českém Krumlově až poté, co si sám zaplatil laserovou operaci očí. Z těchto uvedených příkladů z posledního období je zřejmé, že problém umísťování jednotlivých absolventů nebyl jednoduchý a musel se individuálně řešit osobním jednáním atd. Dalším problémem, se kterým jsme se potýkali, byla informovanost samotných Romů o přípravných kurzech. Muselo být vynaloženo velké úsilí na informační kampaň cestou jednání s Radou vlády, vládním zmocněncem, velvyslancem EU (p. Cibriani), různými sdruženími, úřady práce, tiskem, rozhlasem a televizí. Tímto způsobem jsme šířili informace na jedné straně a na druhé straně byla zviditelňována SPŠ MV v Brně jako instituce, která se danou problematikou zabývá velmi vážně a odpovědně. Počátkem roku 2004 byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí sponzorské finanční podpory ze dne V dodatku je uvedeno prodloužení lhůty k čerpání finančních prostředků do V současné době máme na účtu těchto finančních prostředků cca Kč. Je otázkou, jak využít zbývající prostředky. Jako možné se jeví vypsání 10. přípravného kurzu pouze pro maturanty. Už nyní evidujeme minimálně 4 zájemce o přípravný kurz z řad maturantů a je možné, že budeme organizovat 10. přípravný kurz i pro nematuranty vzhledem k situaci, která vznikla kolem odložení zákona o služebním poměru. To vše samozřejmě závisí na doporučení poradního sboru ředitele a na samotném konečném rozhodnutí ředitele naší školy. JUDr. Mgr. Josef Jager 4

5 Diskriminace žen na trhu práce pořád existuje Diskriminace žen na pracovním trhu stále existuje, a to ve všech zemích EU. Zaměstnanost žen je nižší, jsou nezaměstnané déle a dostávají nižší plat. Ženy stále přebírají odpovědnost za většinu rodinných povinností a samy se odsuzují k přijetí práce na částečný úvazek, jež jim umožní kombinovat rodinné a pracovní povinnosti. Práce na částečný úvazek omezuje potenciál postupu v kariéře a v mnoha zemích snižuje jejich práva na sociální zabezpečení a důchodové výhody. Při zkoumání počtu žen a mužů v každém oboru činnosti je diskriminace nepřehlédnutelná. Byť si ženy pořád víc volí typicky mužské profese, v tradičních ženských zaměstnáních (sekretářky, zdravotní sestry) jsou stále zastoupeny nadměrně, zatímco v profesích s velkou odpovědností jsou zastoupeny nedostatečně. Platy v ženských oborech jsou výrazně nižší než platy v mužských. Ženy také obecně zaujímají nižší pozice v rámci daných hierarchií, a to dokonce i v sektorech, ve kterých dominují, jako je zdravotnictví či školství. TROCHA EVROPSKÉ STATISTIKY - V EU jako celku, ženy vykonávající stejnou práci jako muži, za tuto práci dostanou jen 76 % hrubé hodinové mzdy muže % žen v EU pracuje na částečný úvazek (rok 1998) % zaměstnanců/kyň v EU pracujících na částečný úvazek jsou ženy. TROCHA ČESKÉ STATISTIKY - V České republice pobíraly zaměstnankyně v roce 2001 průměrně 74,4 % platu mužů, - 9,6 % žen pracuje na částečný úvazek (rok 1998). - Ačkoli ve školství pracuje 77,6 % žen, ve vedení základních a středních škol je jich jen 16-18%. EVROPSKÁ LEGISLATIVA Evropská legislativa týkající se rovnosti žen a mužů v zaměstnání pokrývá velmi různorodé oblasti jako jsou rovnost zacházení v rámci systému sociálního zabezpečení, stejný plat, rodičovská dovolená a rovné zacházení v přístupu k zaměstnání, odbornému školení a pracovním podmínkám. Navíc od roku 1997 již osoba, která byla vystavena diskriminaci na pracovišti na základě pohlaví, nemusí u soudu dokazovat, že se stala obětí diskriminace, což bylo obtížné. Nyní je spíše na osobě obviněné z diskriminace, aby prokázala, že se tak nestalo (tzv. přenos důkazního břemene). ČESKÁ LEGISLATIVA Díky vstupu do EU musely být implementovány všechny direktivy týkající se nejrůznějších forem diskriminace na trhu práce. V Zákoníku práce (ZP) je zakázána diskriminace z mnoha důvodů, včetně příslušnosti k určitému pohlaví, a to jak při přijímání do zaměstnání, tak v rámci zaměstnání (týká se např. výše odměny, pracovního postupu či účasti na školeních). Byl zaveden institut rodičovské dovolené, zákaz nevhodného chování sexuální povahy na pracovišti a to, že za prokázanou diskriminaci musí zaměstnavatel diskriminované osobě nahradit případný ušlý zisk i eventuální psychickou újmu. Jak tuto situaci zlepšit? Zvýšit povědomí žen o tom, jak mohou využívat ZP ve svůj prospěch, zvýšit odměnu v průběhu mateřské dovolené, zlepšit roli odborových svazů (v nichž stále dominují muži) nebo zlepšit kontrolní úlohu úřadů práce. Ale existují určitě i jiné možnosti. (podle publikace Na cestě do Evropské unie ) K N I H O V N A INFORMUJE Z n o v ý c h přírůstků: SEDMDESÁT ZÁHAD STAROVĚKÉHO EGYPTA je kniha pro ty, kteří mají rádi historii, stejně jako pro milovníky záhad. Z přítmí věků vynášejí archeologové a egyptologové dodnes na světlo věci a děje pro nás zvláštní a nevysvětlitelné. V knize se setkáte s místy a postavami notoricky známými stejně jako těmi, které donedávna na své objevení čekaly a nejsou ještě v obecném povědomí. Mapy, grafy, plány a působivé fotografie jsou samozřejmou součástí pozoruhodné publikace. Kniha GESTAPO autora Jochena von Langa přibližuje čtenáři fungování a strukturu tajné státní policie nacistického Německa. Na základě pečlivé badatelské práce seznamuje se zločiny, které nemají v kontextu evropských dějin obdoby. Jejich poznání je pro současného člověka výstrahou a varováním do budoucnosti. Davida Stafforda, bývalého diplomata, známe zejména jako autora několika knih o Churchillovi a o dějinách tajných služeb. Výsledkem rešerší dobových materiálů, korespondence a deníkových záznamů se stala jeho nová strhující kniha DESET DNÍ DO DNE D, která ukazuje zvrat ve 2. světové válce vylodění spojenců v Normandii nejen jako pečlivě naplánovanou a skvěle provedenou akci, ale i jako průsečík mnoha zajímavých lidských osudů. Klidné Vánoce nejen čtenářům přeje knihovna. -IK- 5

6 Fakta a mýty o nově vzniklém pracovišti Vývoj resortního školství MV v posledních létech začal jednotlivé SPŠ MV postupně zatěžovat úkoly, které až dosud tyto vzdělávací instituce nemusely plnit. Pouze pro názornost připomeňme oblast pedagogického projektování, představovanou tvorbou vzdělávacích a školních vzdělávacích programů, značné množství připomínkových řízení, požadavky v oblasti pedagogické evaluace, zpracovávání různých hodnotících zpráv a podobně. Pro zjednodušení a s vědomou chybou neúplnosti můžeme tyto úkoly nazývat aktivitami v oblasti pedagogického projektování. Počáteční malá frekventovanost zmiňovaných úkolů, jejich relativní jednoduchost provázená navíc přiměřeně dlouhými realizačními lhůtami umožňovaly pověřovat plněním těchto aktivit pedagogické pracovníky případ od případu. Jejich výběr byl v zásadě výlučně účelově podřízen odbornému charakteru zadaného úkolu a pedagogické aprobaci určovaného zpracovatele. I když byli v minulosti pedagogičtí pracovníci pověřováni plněním zmiňovaných úkolů spíše výjimečně, představovalo pro ně jejich řešení zcela objektivně značnou pracovní zátěž. Základní příčinou tohoto nepříznivého stavu byla skutečnost, že úkoly pedagogického projektování byli jejich řešitelé nuceni plnit při nezměněném rozsahu své přímé vyučovací povinnosti. Druhou příčinu lze zřejmě spatřovat v tom, že s ohledem na již uváděnou výjimečnost plnění takovýchto úkolů byly tyto aktivity jejich řešiteli vnímány spíše jako nestandardní pedagogická činnost. Za těchto okolností bylo pouze přirozené, že pedagogičtí pracovníci zcela oprávněně zaujímali k plnění úkolů pedagogického projektování či k plnění jiných metodických úkolů lehce odstředivé postoje. Již bylo zmíněno, že plnění nově ukládaných úkolů SPŠ MV bylo zpočátku relativně jednoduché. S postupem času však narůstala četnost ukládaných aktivit tohoto druhu, rostla odborná i pedagogická náročnost jejich zpracování a současně se zkracovaly i lhůty k jejich splnění. Snad nejvýstižnější ukázkou tohoto trendu je v současné době zpracovávaný projekt nové osmnáctiměsíční základní odborné přípravy policistů. Za takovýchto okolností již nebylo možno plnit úkoly v oblasti pedagogického projektování či realizovat jiné metodické aktivity dosud užívaným způsobem náhodného výběru jejich řešitelů. S postupujícím časem bylo totiž stále více zřejmé, že zmiňované úkoly začínají mít charakter zcela samostatné a trvalé pracovní oblasti, která z důvodu svého rozsahu včetně odborné i pedagogické náročnosti vyžaduje systémové organizační a personální zabezpečení. Vedení většiny SPŠ MV si nový vývojový trend v resortním školství MV plně uvědomovala. Z tohoto důvodu podala SPŠ MV v Brně v září 2004 řádně zdůvodněný návrh na zřízení nového pracoviště, nazvaného Oddělení metodiky a integrace výuky. Nižší řídící pracovníci SPŠ MV v Brně byli o podání zmiňovaného návrhu informováni s upozorněním, že personálně bude nové pracoviště dotováno systemizovanými pracovními místy (i s jejich personálním obsazením) ze stavu jednotlivých předmětových oddělení. Bližší informace nebyly, s ohledem na nejistý výsledek realizace podaného návrhu, v této době poskytovány. Určitá míra informační zdrženlivosti byla motivována výlučně snahou o zachování harmonických interpersonálních vztahů na jednotlivých pracovištích. Vedení SPŠ MV v Brně se v tomto smyslu obávalo, a jak ukázal pozdější vývoj, tyto obavy byly zcela důvodné, aby na pracovníky přecházející na nově vznikající pracoviště nebyl vyvíjen přílišný tlak. Částečné omezení přístupu k informacím na jedné straně sice poskytlo ochranu přecházejícím pracovníkům, avšak na straně druhé vyvolalo řadu dohadů i ničím nezastíraných, uměle vytvořených myšlenkových konstrukcí. Mezi nejfrekventovanější z nich patřilo zpochybňování důvodnosti vzniku nového pracoviště. Nechyběly však ani spekulativní úvahy o uměle vytvářených lukrativních pracovních místech pro některé pracovníky SPŠ MV v Brně. Dne 1. listopadu 2004 první náměstek ministra vnitra pan Mgr. Miloslav Koudelný schválil návrhy vedení SPŠ MV a povolil v rámci současných organizačních struktur resortních školských zařízení vznik nového pracoviště. O tomto rozhodnutí bylo vedení SPŠ MV v Brně informováno přípisem oddělení systemizace a pracovních sil personálního odboru MV ze dne , vydaného pod č. j. SP-537/T Tím byla odstraněna účelová nutnost jakýchkoliv informačních omezení. Naopak se vytvořil prostor či spíše nutnost vysvětlení některých organizačních, personálních i obsahově pracovních otázek, které kolem nově vzniklého organizačního článku mezitím vyvstaly. Oddělení metodiky a integrace výuky bude tvořeno osmi pracovními místy. Přitom každé z dosud existujících předmětových oddělení, s výjimkou PO VVP, bude v novém organizačním článku zastoupeno jedním, maximálně dvěma učiteli. Tito také budou ve prospěch svého původního pracoviště vyvíjet ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky nově vzniklého oddělení pedagogickou, projekční i metodickou činnost. Vedoucí nového pracoviště bude přímo podřízen zástupci ředitele SPŠ MV v Brně pro výuku. Všichni pedagogičtí pracovníci oddělení metodiky a integrace výuky včetně jeho vedoucího, budou i nadále realizovat přímou vyučovací povinnost podle své pedagogické aprobace, a to v rozsahu 50 % běž- 6

7 ného úvazku učitele. Pokud nebude ohroženo plnění úkolů v oblasti projekční či další metodické činnosti, může být tato hranice i překročena. Samotný obsah projekční či další metodické činnosti bude spočívat v tvorbě nových vzdělávacích a školních vzdělávacích programů, včetně pedagogické dokumentace praktických vzdělávacích aktivit interdisciplinární povahy, provádění evaluace výchovně vzdělávacího procesu a realizaci další analytické činnosti, zpracovávání přehledů, hodnotících zpráv či jiných materiálů týkajících se výchovně vzdělávacího procesu, realizaci připomínkových řízení určených právně normativních aktů a interních normativních instrukcí, tvorbě učebních textů a ostatních didaktických pomůcek, realizaci aktivit souvisejících se zapracováváním aktuální právní úpravy a nejnovějších odborných poznatků, včetně obsahu interdisciplinárních vazeb do osobních obsahových příprav učitelů a podobně. Na základě provedené argumentace můžeme přijmout závěr, že zřízení nového pracoviště není motivováno osobním zájmem vedení SPŠ MV v Brně ani osobním zájmem kteréhokoliv jiného pracovníka. Skutečná příčina jeho vzniku spočívá v objektivní nutnosti plnění úkolů v nově vznikající oblasti pedagogické činnosti, které současná předmětová oddělení, a to zejména s ohledem na svá pracovní zatížení, nejsou schopna v požadovaném rozsahu plnit. Ve výše naznačeném smyslu na sebe musí nový organizační článek přebrat nemalou část nepopulárních aktivit, které až dosud pedagogické pracovníky na současných pracovištích neúměrně zatěžovaly. Nejde tedy o vytváření nových lukrativních míst, jak se nám snažily podsunout různé, ničím nepodložené a někdy i ryze spekulativní myšlenkové konstrukce. Pedagogičtí pracovníci na nově vznikajícím oddělení nebudou oproti ostatním učitelům ničím zvýhodněni. Spíše naopak. Vedle již zmíněného plnění pedagogického úvazku budou muset ve své každodenní činnosti prokazovat značnou míru kreativity, pedagogické odbornosti, administrativních dovedností i vědomostního přesahu, jdoucího napříč různými vyučovanými disciplínami. Na úplný závěr by možná bylo vhodné upozornit na jeden, a to zcela objektivní fakt. Z popisu činností nově vznikajícího organizačního článku je zřejmé, že toto pracoviště může poskytnout současným předmětovým oddělením v oblasti pedagogického projektování či zpracovávání jiné pedagogické dokumentace cennou pomoc. Její rozsah a kvalita však bude vždy závislá na míře vstřícnosti současných pedagogických pracovišť. V případě, že se určité oddělení rozhodne nevyužít nabízené pomoci, bude mu v rozsahu pokynů vedení SPŠ MV v Brně poskytnuta pouze nezbytná součinnost. V zásadě však zůstane při plnění svých úkolů, a to i v oblasti, která by jinak příslušela nově vzniklému oddělení, zcela osamoceno. Takováto pozice ovšem bude značně nevyvážená ve srovnání s ostatními předmětovými odděleními. Současně však bude nesmírně problematická zejména v souvislosti s nově připravovaným integrovaným projektem základní odborné přípravy policistů. Zmiňovaný program totiž vedle odstranění encyklopedičnosti výuky mimo jiné dále předpokládá i překonání současné předmětové bariérovosti ve výchovně vzdělávacím procesu. A právě v tomto smyslu lze pouze obtížně předpokládat, že by učitelé s pedagogickou aprobací pouze na jeden či dva předměty dokázali samostatně a bezproblémově navázat jimi vyučovanou problematiku na výukové obsahy realizované v jiných disciplínách. Naopak je zřejmě nepochybné, že pracoviště personálně složené z pedagogických pracovníků s aprobací na většinu vyučovaných disciplín má k úspěšnému splnění tohoto úkolu mnohem lepší výchozí předpoklady. Otázku vzniku nového pracoviště by jistě bylo možno rozebírat mnohem podrobněji a na vyšší odborné úrovni. To však není účelem předkládaného článku. Jeho cíl je mnohem skromnější. Jde spíše o to nabídnout pedagogickému sboru SPŠ MV v Brně jiný než dosud prezentovaný pohled na vznik nového pracoviště. Nikoliv ovšem pohled tvořený subjektivními, ničím nepodloženými úvahami, ale názor opřený o reálná fakta. V zásadě jde také tak trochu o oživení staré právnické zásady, která se v poslední době zřejmě vytrácí z našeho hodnotového systému. Zásady, že nestačí pouze tvrdit, ale je třeba také dokazovat. Pokud tedy předkládaný článek přiměje naši malou pedagogickou obec k úvaze nad nově vzniklým pracovištěm z pohledu uváděných skutečností, splní svůj účel. Samotný závěr si jistě přemýšlivý čtenář již udělá sám. pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal Přehled změn funkčního zařazení policistů a občanských zaměstnanců Dnem bylo zřízeno nové ODDĚLENÍ METODIKY A INTEGRACE VÝUKY a na pracovní místa byli do funkcí ustanoveni: vedoucí oddělení pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal, na místa učitelů - příslušníků Policie ČR pplk. JUDr. Karel Drmola, mjr. JUDr. Alois Matula, kpt. Mgr. Martin Fryauf, mjr. Pavel Synek, por. Bc. Dita Vaňková Křesťanová a na místa učitelů - občanských zaměstnanců PhDr. Jan Šopek a Mgr. Petr Kazda. redakce 7

8 Od kontroly k auditu Kontrola nebo interní audit? To je otázka. V povědomí veřejnosti funkce interního auditu ještě není dostatečně známa a pojmy audit - kontrola jsou často zaměňovány. Nehledě na to, že interní audit je považován za obdobu auditu externího. Termín kontrola se do českého jazyka dostal z němčiny (die Kontrolle), do němčiny přešel z francouzštiny (le contrôle) a do francouzštiny z latiny. Účetní ve starověkém Římě vedli hospodářské záznamy vždy na dvou svitcích papíru a potom tyto svitky porovnávali. Z této doby pochází termín contra rotulus, kde rotulus značí stav, který je a contra rotulus označuje stav, jaký má být. Jednalo se o tzv. slyšení o účtech, kdy jeden úředník porovnával své záznamy se záznamy druhého. A vlastně z úkonu slyšení o účtech vznikl název audit z latinského slova auditus (slyšení). Audit v dnešní podobě začal během průmyslové revoluce v Anglii. Firmy najímaly účetní, aby se překontrolovaly finanční záznamy. Místo pouhého slyšení zahrnovala auditorská práce důkladné zkoumání písemných záznamů a porovnávání položek v účetních knihách s dokladovým materiálem. Obecně bychom mohli definici auditu vyjádřit takto: Audit je systematický proces objektivního pořizování a vyhodnocování důkazů týkajících se realizace hospodářských činností. Interní audit je nezávislá vyhodnocovací funkce zřízená v organizaci pro zkoumání a vyhodnocování jejich činností jako služba organizaci. (Přesné znění definice interního auditu nalezneme v zák. č. 320/2001Sb., 28 odst. 2.) K základním úkolům interního auditu patří: 1. Provádět neustálou analýzu organizace, sledovat správné řízení organizace a navrhovat vedení vhodná doporučení a opatření. 2. Ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému organizace. 3. Kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení organizace. 4. Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti organizace a ve všech jeho strukturách a systémech. 5. Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích, které byly odhaleny, s doporučením, jak je odstranit. 6. Vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje organizace, jak lidské, tak materiální, byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků. Více než padesátiletá existence interního auditu ve světě představuje pro naše podniky určité zpoždění. Interní audit stojí v současnosti na křižovatce svého dalšího vývoje. Urazil dlouhou cestu od auditu účetních výkazů, který představoval prvotní a základní náplň jeho činnosti, až po období, kdy řeší, co bude jeho hlavní náplní na počátku 21. století. Jsem přesvědčena o budoucnosti interního auditu v podobě, kdy převažující obsah činnosti bude tvořit audit operací a interní auditoři budou vystupovat jako vnitropodnikoví konzultanti. Není třeba mít z interního auditora obavy. Audit není kontrola! Auditor vyhodnocuje, přezkoumává a doporučuje. Je přímo podřízený řediteli organizace, který ho pověřuje úkoly. Dveře auditora jsou zároveň otevřeny pro všechny zaměstnance, kteří mají potřebu konzultace ohledně činností, které se týkají jejich práce. Ing. Zdeňka Pojerová, auditorka školy Jak jsem k Tai chi přišla Psal se rok 2001 a v našem malém městě visel na dveřích lékárny letáček slibující relaxační cvičení, které pomůže zlepšit zdraví a navíc je vhodné pro lidi od 15 do 100 let. V té době mě zrovna trápily velké bolesti páteře a už 27 let života s astmatem. Takže jsem si řekla, proč ne. A tak jsem zkusila staré čínské cvičení, které z různých směrů bojových umění vymyslel a sestavil Mistr Moy Lin Shin, sám těžce nemocný. Po dětství stráveném v klášteře s taoistickými mnichy a po represích ze strany čínské vlády odešel do Kanady, kde založil mezinárodní sdružení taoistického Tai chi a začal učit veřejnost sestavu 108 prvků. Já jsem bohužel již neměla tu možnost se s tímto pánem setkat osobně, zemřel 2 roky před tím, než jsem začala cvičit. Ale dostala jsem se do skupiny instruktorky, která se sestavu učila od lidí, kteří s mistrem cvičili. Nadšená z toho, že budu umět něco, co většinou vídáme jen ve filmech, jsem šla do 4měsíčního základního kurzu. Musím se přiznat, že mě mé nadšení během těch 4 měsíců dost často opouštělo. Ale zapřela jsem se a vydržela jsem. A to i přesto, že mě záda bolela ještě víc a měla jsem pocit, že si tu sestavu přece nemůžu zapamatovat. Dnes cvičím už tři a půl roku a musím říct, že když mi má instruktorka před třemi lety říkala, že se časem budu cítit o moc líp a že začnu cítit procházející energii, nevěřila jsem. V současnosti mě záda nebolí, jsem mnohem pohyblivější, na astma užívám o dvě třetiny léků méně a procházející energii opravdu cítím. Na závěr si dovolím trochu chlubení. Už dva roky s námi cvičí dvě mé kolegyně a jde jim to. Od září 2004 se nám také podařilo otevřít poměrně velkou skupinu cvičících v Brně a mé cvičení je tak daleko, že mě v prosinci čeká akreditace na asistentku instruktora. Prosím, držte nám palce a chcete-li naše cvičení zkusit, budete vítáni. Markéta Mičudová 8

9 VÁNOČNÍ PERNÍČKOVÉ PEČENÍ Kdo by se netěšil na chvíli, kdy se z kuchyně začne linout vůně vanilky a skořice. Na vašem stole určitě nesmí chybět osvědčené cukroví podle tradičních rodinných receptů. Ale možná máte chuť zpestřit každoroční nabídku o nový druh. Atmosféra Vánoc na nás dýchne už jen při přípravě perníkového těsta, které voní medem a perníkovým kořením. A co teprve až jsou perníčky upečené a nazdobené. Velikou předností tohoto pamlsku je, že jej můžete upéct už v polovině listopadu, kdy na nás předvánoční shon a stres ještě nedoléhají a zdobení je zábavou jak pro dospělé, tak i pro děti. Pro inspiraci (pečivo od autorky) M E D O V N Í K Y 50 dkg hladké mouky; 20 dkg mletého cukru; 12,5 dkg medu; 12,5 dkg másla; 1 zarovnaná lžička jedlé sody; 1 lžíce kakaa; 2 celá vejce; perníkové koření. Těsto vyválíme na plát a vypichujeme tvary, které před pečením potřeme rozšlehaným vejcem. Poleva na zdobení: 1 bílek, asi 15 dkg mletého cukru, 1 lžička solamylu, šťáva z 1/2 citronu. Ludmila Matušková ZIMNÍ KRAJINA Renata Králová SNĚHOVÉ VLOČKY Renata Králová Zasněžená zimní krajina prozářená studenými slunečními paprsky září tichem a klidem. Jen mé kroky a šum křídel andělů v mém podvědomí ruší tu tichou zimní krásu. 9 Sněží, sněží...! To padá z nebe, to něžnější skupenství vody. Dešťové kapky, zakleté mrazem ve sněhové vločky. Sněží, sněží... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N O Č N Í S E N Zdálo se mi o teplé jeskyni, probudilo mě praskání dřeva v zapáleném krbu. Schoulený v tygří kožešině nasloucháš tiché hudbě. Slyšíš ji venku znít - to, jak lehký sníh se snáší na spadlé listí. Jak rád by ses dotkl zábradlí paláce, kde můj dech je slyšet znít. Za mými zády tancem plamenů ožívají obrazy z dávných časů. Vůně břízy hladí spánky, chci znovu snít. Myšlenky mocné, jak příboj přichází, touhou zdobená kráčím vstříc. Jsem blíž a blíž... Strom života vydává mocné proudy energie, chrlící láva se valí dál, povzbuzena tímto okamžikem proudím prostorem, chci se dotknout nekonečné modré hladiny oceánů i nebe, jsem s tebou tady i tam vždy i navždy cele tvá. Dávám se do boje se silami podsvětí, jsem střemcha, která se plazí, jsem síla, která vyrůstá z jitra, z nitra země i slunce. Hladí jarní vánek i poryvy větru, vše na zemi i v nebi zní tím tónem. Povzbuzena tímto okamžikem se zadívám tam, kde i stromy přestávají znít. Teplo těla a noční sen. Jak je křehká lidská duše, jak je člověk zranitelný, jak pírko, dnes tu je a zítra ne. mjr. JUDr. Renata Vrbová

10 ČTENÁŘSKÁ TYPOLOGIE Tato čtenářská typologie není úplná a není ani přesná. Klade si za cíl pobavit, nikoli rozčílit a zejména naší čtenářské obci připomenout, že věci zdánlivě snadné jsou mnohdy těžkým břemenem. a že výpůjční doba je skutečně 6 týdnů. (k - knihovnice, č - čtenář) ČTENÁŘ PŘÁTELSKÝ K: Dobrý den Č: Dobrý. Jdu si něco půjčit, budou svátky... K: Jistě (hledá pod číslem čtenáře). Ale napřed Vás prosím, abyste vrátil ty knihy, které jste si půjčil před... (mírně se pousměje)... třemi měsíci. Výpůjční doba je šest týdnů. Č: Knihy? K: Tak. Č: Á knihy. No jistě, ano. Jednu jsem půjčil přítelkyni. Ještě mi ji nevrátila, asi ji nemá dočtenou. Ano, a tu druhou počkejme, no to je jedno. Tak já si něco vyberu. K: Nezlobte se, ale máme svoje předpisy. Nejdřív... Č: Ale to bych neměl nic ke čtení! To byste mi neudělala! Vždyť víte (laškovně) dlouhé zimní večery a tak... Já je pak přinesu všechny naráz - co vy na to? K: (rezignovaně) Tak jen jednu... ČTENÁŘ AGRESIVNÍ K: Dobrý den (a opakuje se výše uvedený rozhovor až do věty knihovnice Výpůjční doba je šest týdnů ). Č: Ty jsem ale už vracel. K: Ne, ne. To by tu byl záznam. Vidíte? (Ukazuje na monitoru počítače.) Č: Asi jste se spletla. K: To jistě, já bych mohla, ale počítač se neplete. Ostatně na jednu z těch knih je tu rezervace a... Č: Tak to tady máte b... (píp) K: Dovolte... Č: Já si to pamatuju, dával jsem knížky Vám osobně. Měla jste oranžový svetr a tadyhle jste stála. K: (ostřeji) Tady stojím vždycky! A nesnáším oranžovou! Č: Co je mi do toho! A nezvyšujte na mě hlas! K: (klidněji) Lituji. Další knihy vám zatím nepůjčím. Č: (ve dveřích) To si povíme jinde... Nepoznali jste se v některém z uvedených typů? Nezoufejte, ještě budou následovat rozhovory se čtenářem zapomnětlivým a neprůstřelným. -IK- - o - o - o - o - o - o - o - Vybráno z protokolů, zpráv a úředních záznamů Služební pes nebyl nasazen, protože kolem dokola byla betonová podlaha. (protokol o ohledání místa činu) Pachatel vnikl do skladu hluchoněmých, odkud odcizil 7 kusů naslouchátek, včetně baterií nezjištěných výrobních čísel. (svodka) Na láhvi byla zajištěna jedna daktyloskopická stopa po botě, pravděpodobně po holínkách... (protokol o ohledání místa činu) Zvláštní znamení: Sekán za oběma ušima. (pátrání po hledané osobě) Na pravé ruce mu chybí půldruhého ukazováku. (popis osoby) Šetřením bylo zjištěno, že pachatel vnikl oknem do bytu F. H. v době, kdy spal. Když se F. H. probudil, byl tak překvapen, že se zapomněl zloděje zeptat, jak se jmenuje. Pachatel využil konsternace a bez problémů oknem utekl. (úřední záznam) Občan J. B. se v průběhu výslechu nepřiznal vůbec k ničemu, a to ani poté, co mu bylo předestřeno, že by se k něčemu přiznat měl... (odůvodnění usnesení o odložení věci) Za přitěžující okolnost je také nutno považovat skutečnost, že obviněný při vyšetřování pořád a neustále kličkoval. (návrh na podání obžaloby) Z osobního archívu vybral mjr. JUDr. Miloslav Jedlička 10

11 P á t ý m p á d e m o s l o v u j e m e! Zdá se vám to samozřejmé? Jako poučka snad, ale každodenní praxe svědčí o tom, že oslovování typu pane Novák je při nejmenším velmi rozšířené. Ojediněle může být první pád ve funkci pátého jedině možný (holka, nikoli holko), jinde by byl naopak naprosto nečeský: oslovujeme tedy Věro, Franto (nikoli Věra, Franta). Při samostatném použití oslovujeme pane, mistře, šéfe, přestože v obecné češtině slýcháme kombinace pane mistr, pane šéf. Jednou z příčin úbytku 5. pádu v mluvených projevech je úbytek prestiže korektního (spisovného) vyjadřování a obliba spontánního vyjadřování bez stylizace, V psaných projevech, zejména v úřední korespondenci, hodnotíme oslovování 1. pádem jako nevhodné, familiární až nízké, nezdvořilé, a pokud jde o kombinaci typu Vážený pane Novák, hodnotíme ji jako neústrojnou, spojující zdvořilost (vážený) s nedostatkem zdvořilosti. Tvoření 5. pádu není u všech příjmení bez potíží, povězme si aspoň o třech úskalích: a) U německých jmen na -er, zvláště pokud jsou nepočeštěná, ponecháváme -e- a neměkčíme (Šnajdr: pane Šnajdře, ale Schneider: pane Schneidere, Weizsäcker: pane Weizsäckere). b) U domácích jmen na -ec se měkčení můžeme vyhnout volbou jiné koncovky: Rožec: pane Rožče zní až archaicky, jakkoli má oporu v pane Němče; nabízíme pane Rožci (a snad i pane Němci), podobně jako říkáme Švec: pane Šveci. c) Příjmení Shřivánek se skloňuje podle vzoru pán (pana Skřivánka), ale 5. p. je pane Skřivánku, stejně jako např. tajemník, tajemníka: pane tajemníku. (Z knihy Na co se nás často ptáte - ze zkušeností jazykové poradny) ŘÍZKY BEZ KONKURENCE říjen-listopad Krůtí řízek, bramborový salát s vejci a majonézou, čaj (4. 11.) 505 porcí 2. Smažený krůtí řízek, bramborový salát brněnský, čaj (7. 10.) 468 porcí 3. Záhorácký závitek, vařený brambor, čaj (5. 10.) 429 porcí 4. Smažený vepřový řízek, znoj. salát s majonézou, vař. brambor, ( ) 409 porcí 5. Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou, čaj ( ) 401 porcí 6. Smažený sýr se šunkou, vařený brambor, tatarská omáčka, čaj ( ) 397 porcí 7. Myslivecká hovězí pečeně, mrkvový knedlík, ovoce, čaj (4. 10.) 389 porcí 8. Pečené kuře, dušené zelí, burizonový knedlík, čaj ( ) 388 porcí 9. Vepřové kýta po hambursku, houskový knedlík, čaj (8. 11.) 381 porcí 10. Smažené kuře, francouzský salát, čaj ( ) 376 porcí Snídaně: 1. Drůbeží párky, hořčice, kečup, housky, chléb, čaj ( ) 316 porcí 2. Spišské párky, hořčice, kečup, housky, chléb, čaj (6. 10.) 309 porcí 3. Kuřecí plněná kapsa, máslo, zelenina, housky, chléb, čaj (3. 11.) 279 porcí CO VY NA TO VEGETA- RIÁNI? kh+pš- S P O R T O V N Í O H L É D N U T Í Z A R O K E M V průběhu roku se zúčastnili reprezentanti školy mnoha sportovních akcí a dosáhli několika cenných výsledků. N O H E J B A L duben Přebor škol MV v Holešově - 3. místo mjr. Ing. Pavel Bohuš, Vladislav Benda, Karel Hrdý. květen Přebor UNITOP ČR v Brně - 2. místo mjr. Ing. Pavel Bohuš, Vladislav Benda, Jaroslav Polák. 3. místo Jiří Kolouch, Jiří Fukar, Miloslav Havlín. K O P A N Á červen Přebor škol MV v kopané v Holešově (Tučapech) - 2. místo Martin Štětka, Martin Janč, Přemysl Urbanský, Michal Sedmák, Lukáš Niedl, Luboš Dolejš, Marcel Schwalb, Jiří Štarman, Viktor Nippert, Marek Lapuník, Jan Václavík, Martin Václavík, Michal Svědík, Vendelín Dubnický, Mgr. Jiří Chromek. S T Ř E L B A duben 5. ročník O putovní pohár ředitele SPŠ MV v Brně v Dolní Lhotě - 1. místo - jednotlivci: Štěpán Knap. 2. místo - družstvo: Novotný, Studený, Štancl. 3. místo - družstvo: Znojil, Žemlička, Šimáček. květen XXX. ročník Poháru osvobození ve Vyškově 1. místo družstvo Štěpán Knap, Bc. Radek Žemlička, Bc. Petr Kölbl, PhDr. Lubomír Znojil. 1. místo - jednotlivci: Bc. Radek Žemlička, 2. místo - jednotlivci: PhDr. Lubomír Znojil. Přebor škol MV v Dolní Lhotě - 1. místo - jednotlivci: Bc. Radek Žemlička. 3. místo - jednotlivci: Petr Kališ. červen Přebor UNITOP ČR ve Vinařicích u Kladna - 3. místo - družstvo: Bc. Radek Žemlička, Phdr. Lubomír Znojil. 11 P L A V Á N Í březen Přebor škol MV v Praze - zisk celkem 15 cenných kovů reprezentovali: Patrik Holčík, Tomáš Velebil, Ludvík Bína, Martin Dufek, Monika Grofová, Martin Duda, Mgr. Petr Šamánek. duben Přebor UNITOP ČR Ústí nad Labem - 3 x 1. místo Martin Dufek. J U D O březen Přebor UNITOP ČR v Českých Budějovicích 2. místo Barbora Gocalová (do 63 kg). 3. místo Bc. Radek Žemlička (do 73 kg). H O R S K Á K O L A květen Přebor UNITOP ČR v Ústí nad Labem 1. místo: Eva Syslová. Jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. -jch-

12 S P O R T BRNO CUP 2004 postup ze skupiny byl maximem Ve dnech se konal v hale na Vodově ulici v Brně III. ročník halového turnaje v malé kopané BRNO CUP 2004, který za účasti 6 družstev z ČR a 7 zahraničních policejních družstev pořádala IPA Brno. Celý turnaj měl velmi vysokou sportovní úroveň a výkony některých družstev, zvláště v průběhu druhého dne ve vyřazovací části, nezbylo než obdivovat. Hrálo se ve 2 skupinách (7 + 6), nejlepší 4 družstva z obou skupin postoupila do play-off, kde jeden nevydařený zápas znamenal konec dalších nadějí. V základní skupině se družstvu SPŠ MV v Brně vcelku dařilo: SPŠ- Olomouc 0:3, SPŠ-Luhačovice 2:0, SPŠ-Bratislava 6:0, SPŠ-Trento (Itálie) 1:0, SPŠ-Železniční (Slovensko) 2:1, SPŠ-Pešť (Maďarsko) 1:5. Ve skupině jsme skončili na 2. místě a na druhý den nás čekal zápas pravdy s Městskou policií Brno. Bohužel jsme jej nezvládli, zvláště po taktické stránce, a podlehli jsme 1:4. Vítězem turnaje se nakonec stalo družstvo Hranic, které ve finále porazilo nejfotbalovější tým turnaje Sveti Mihovil z Chorvatska. Složení našich: pplk. JUDr. RNDr. Vlastislav Man, kpt. Mgr. Dušan Nikliborc, ppor. Robert Zatkal, stržm. Pavel Slavičínský, stržm. Martin Novák, stržm. Ondřej Sojka, stržm. Roman Zabloudil, rtn. Vendelín Dubnický, nstržm. Martin Barbarič, npor. Mgr. Jiří Chromek. -jch- MISTR SVĚTA V SINGLU VYHRÁL I V TROJICÍCH V sobotu 16. října se hrál X. ročník nohejbalového turnaje SKPŠB. V tělocvičnách areálu se sešlo 23 družstev ve 2 kategoriích. I. kategorie byla rozdělena do 4 skupin a ve II. (nad 40 let) hrálo 6 družstev. Skupinu A I. kategorie vyhráli Komici z Němčic nad Hanou, skupinu B Dolní Loučky, C skupinu Euro-caffé Modřice, D skupinu Sokol Lomnice. Úroveň hry byla vysoká, v modřickém týmu Miniportrét mistra světa Petra Bubniaka Je hráčem extraligové TJ Sokol Exmost Modřice. Začínal ve fotbalové Zbrojovce a fotbalové třídě ZŠ Janouškova spolu s Pacandou pod vedením trenéra Vaverky, kterého si velice váží. Vzpomíná i na trenéry Stehlíka, Guldu a Svobodu. Po problémech s kolenem se dal v 16 letech na nohejbal. Nohejbal se mu, jak sám říká, stal vším. P. Bubniak byl 3x dorosteneckým mistrem republiky, stříbrný v singlu z MS 1998, mistrem světa v singlu se stal poprvé v roce 2000 v Prostějově, podruhé v roce 2002 v maďarském Szombathély, kde zvítězil nad Žigalou ze Slovenska. Na letošním MS o posledním říjnovém víkendu v Prostějově se však reprezentantu Bubniakovi nevedlo. Jednotlivce a trojice ovládli slovenští nohejbalisté. -bb- nastoupil dvojnásobný mistr světa v singlu Petr Bubniak (na fotografii vpravo) s M. Janebou a P. Brázdou, v týmu prostějovského Sokola zase dva dvanáctiletí mistři ČR. Celkovým vítězem kvalitně obsazeného turnaje se stali extraligoví borci, kteří hráli pod hlavičkou Euro-caffé Modřice. Další pořadí: 2. Dolní Loučky, 3. Komici, 4. Zoufalci Útěchov, 5.-8.: IP Nábytek Prostějov (1. liga), Johny Walker Milonice, V.O.S.P. Prostějov a Jim Beam Lipůvka. Kategorii nad 40 let vyhrála MPL Kometa Brno před našimi Sympaťáky SKPŠB (Bohuš, Kolouch, Polák). K pěknému umístění jim blahopřejeme. -bb- STŘELCI OBHÁJILI V BUČOVICÍCH POHÁR Dne se zúčastnilo družstvo našich střelců (Znojil, Šimáček, Knap) soutěže O PUTOVNÍ POHÁR 28. ŘÍJNA, jejíž 34. ročník uspořádal velitel 74. zvz Bučovice na vojenské střelnici Pánova louka v Kloboučkách. Soutěžilo se ve střelbě z pistole vz. 82 v mířené střelbě a rychlopalbě. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev a 39 jednotlivců. Naše družstvo opět zabojovalo a obhájilo loňské celkové vítězství. V soutěži jednotlivců obsadil Lubomír ZNOJIL 2. místo, Petr ŠIMÁČEK 6. a Štěpán KNAP 11. místo. Pohár tak zůstal ve vitríně našeho SKPŠ. pplk. Petr Šimáček ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Střední policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Zuzana Armutidisová, tel , zástupce JUDr. Miloslav Jedlička, tel.: Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková, Bořivoj Braunschläger, Pavel Šoba a Vojtěch Kedršt (1/H12). Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Intranet: Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány. Adresa školy: Střední policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. SPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 300 výtisků - č. z. 368/2004. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Zákon. ze dne o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách

Zákon. ze dne o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách Zákon ze dne 2013 o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Účel zákona Účelem tohoto

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v kraji Vysočina získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 25 milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v kraji Vysočina získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 25 milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v kraji Vysočina získaly na zajištění výuky zaměstnanců téměř 25 milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon Centra.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Platy učitelů. v regionálním školství. Zdroj dat: Statistika MŠMT

Platy učitelů. v regionálním školství. Zdroj dat: Statistika MŠMT Platy učitelů v regionálním školství Zdroj dat: Statistika MŠMT 1 Základní údaje o počtu pracovníků v regionálním školství a jejich průměrných platech v roce 2015 V regionálním školství bylo zaměstnáno

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844)

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844) Léto 2014 Interní audit historie, význam, funkce Ing. Petr Mach 1. Historie interního auditu 2. Význam a funkce interního auditu 2 Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844) Bylo stanoveno,

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 15/10 Přerov 20. 11. 2012 Předloha pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2012 Předkladatel: Zpracovatel: Mgr. Dušan

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa: Skálova 600, 511 01 Turnov Identifikátor školy:

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL

VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL VELKÝ ÚSPĚCH JIŽNÍ MORAVY NA REPUBLIKOVÉM PŘEBORU ŠKOL Historického úspěchu dosáhli reprezentanti našich škol na republikovém přeboru škol, když ve dvou kategoriích jsme dosáhli na medaile: v kategorii

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s. r. o. Na Zlaté stoce 12, 370 05 České Budějovice Identifikátor zařízení: 600 000 478

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více