Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu"

Transkript

1 ročník V číslo 4 Úsek údržby a úklidu OSM bilancuje sezónu V á ž e n í čtenáři, jak všichni jistě víte, v listopadu letošního roku vyměnilo oddělení údržby a úklidu své oddílové barvy a nahlásilo přestup k oddělení správy majetku. Výši přestupové částky a její detaily se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Zároveň jsme v tomto přestupním termínu rozšířili naše řady o čtyři pracovnice úklidu, které atakují pořádek na budovách E, F. Nyní, v polovině prosince, již můžeme zhodnotit letošní úspěšnou sezónu našeho týmu (na úseku údržby i úklidu budov areálu naší školy): 1. V úvodu utkání (čti v prvním čtvrtletí) šel náš tým do brejku v podobě dokončení úprav speciálních učeben pro potřebu výuky kurzů vedoucích základních útvarů P ČR a jejich zástupců ve školském pavilonu V4/43 a V4/ Ani v polovině soutěže, kdy probíhala letní dovolená a většina zaměstnanců nabírala nové síly, naše opory nezahálely a úspěšně atakovaly společenský sál budovy E, který dokončením obnovy maleb a nátěrů výrazně prokoukl. Můžeme s potěšením konstatovat, že také v tomto důležitém střetnutí (které bylo mnohými médii označováno za utkání roku) jsme uspěli a navíc jsme dosáhli rekordního výsledku - pracovní boj trval pouhých 12 pracovních dní. Z kuloárů jsme se dozvěděli, že tento pozoruhodný výsledek nezůstal bez povšimnutí manažerů konkurence, kteří se snažili získat know-how. Ale to jsme neprozradili. 3. Konečného vítězství v dlouhotrvající soutěži jsme dosáhli úpravou speciální učebny pro předmětové oddělení práva - školský pavilon V4/přízemí. Jaké vyhlídky a hlavní cíle si vytyčil náš tým pro příští rok? V zimní přípravě se především chceme zaměřit na záchranářské práce ubytoven budov E a F, čímž dojde ke zvýšení úrovně kvality ubytování studentů na naší škole. Od bilancování letošní sezóny teď ale přejděme k věcem svátečním. Blíží se konec roku a s ním i Štědrý den. A tak se alespoň na chvíli zastavme a nechme utichnout předvánoční shon. Potěšme své nejbližší nějakou maličkostí a u vánočního stromečku zavzpomínejme na všechny, kteří tyto svátky nemohou oslavit s námi. Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2005 všechno nejlepší přeje za oddělení správy majetku všem zaměstnancům Vladislav Benda mistr oddělení správy majetku

2 SLOVO REDAKCE, aneb na co se můžeme spolehnout Jestli se dá na něco stoprocentně spolehnout, tak na to, že letos zase budou Vánoce. Loni jsme si slibovali, že příští rok už nebudeme péct tolik druhů cukroví. Dárky si budeme kupovat jen pro potěchu, symbolicky. Nebudeme se přejídat, abychom až do léta nebojovali s kily navíc... Mnozí z nás ale už opět plní krabice sladkými kousky, ukrýváme dárky na nejnemožnější místa, aby je nenašly naše děti, v mnoha případech pak ani my, těšíme se na dny u televize a hodokvas. Každoročně čteme o tom, jak čelit vánočnímu stresu, jak je moderní opovrhovat konzumním slavením narození Spasitele. Ale proč? Jestli někdo chce rostlý stromeček ozdobený slámou, ať ho má. Jestli někdo miluje neónová blikadélka na stromečku umělém, ať se jimi potěší. Ať maminky pečou o sto šest, anebo se trápí dietou. Tátové ať sportují, nebo lenoší. Děti ať si užívají. Ať jsou všichni blízcí spolu. Celý rok něco musíme dodržovat, volit, usměrňovat, podmiňovat a podřizovat. Tak proč nemít krásné Vánoce podle svých vlastních představ? Takové vám přeji. Zuzana Armutidisová = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = V pondělí 20. prosince 2004 ve hodin se v sále budovy E koná každoroční celoškolské shromáždění všech zaměstnanců SPŠ MV v Brně. Program zahájí svým vystoupením děti ze Základní internátní školy pro sluchově postižené v Ivančicích, dále bude na pořadu celoroční zhodnocení práce ředitelem školy a jeho zástupci, zpráva o FKSP a zpráva o SKPŠ Brno. Za přínosnou práci pro SPŠ MV v Brně budou ředitelem školy předány pamětní medaile. redakce = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Změny v systemizaci pracovních míst v roce 2004 V letošním roce došlo k řadě změn v systemizaci pracovních míst v naší škole, které byly uskutečněny na základě požadavků a záměrů odboru vzdělávání a správy policejního školství MV k zajištění optimalizace a sjednocení řídících a organizačních struktur ve středních policejních školách MV a na základě požadavků vedení školy, cílených ke zkvalitnění a racionalizaci výchovně vzdělávacího procesu, který je základní činností naší školy. 1. Změny s účinností od K zabezpečení realizace specializačních kurzů pro instruktory integrovaného výcviku policistů došlo k posílení PO TSP o 3 pracovní místa učitelů. Na oddělení byla převedena 2 policejní pracovní místa z předmětového oddělení dopravní služby a 1 pracovní místo občanského zaměstnance z předmětového oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů. 2. Změny s účinností od K zabezpečení a zkvalitnění ekonomických služeb v oblasti výpočetní techniky a proviantního zajištění došlo k převedení jednoho pracovního místa občanského zaměstnance z materiálního oddělení do oddělení spojovací a výpočetní techniky a současně bylo z tohoto oddělení jedno pracovní místo převedeno na proviantní oddělení. Z oddělení výchovy a výcviku byla převedena 4 pracovní místa občanských zaměstnanců ( uklízeč ) do oddělení správy majetku. Bylo zrušeno celé oddělení údržby a úklidu a pracovní místa byla převedena do oddělení správy majetku. Současně s uvedenými změnami došlo k přejmenování vnitřního a personálního oddělení na oddělení personální práce (OPP) a oddělení ochrany na oddělení vnitřní a krizové pracoviště (OVKP). 3. Změny s účinností od Z rozhodnutí I. náměstka ministra vnitra Mgr. Miloslava Koudelného ze dne došlo ke zrušení pracovního místa občanského zaměstnance lektora-instruktora PO KPPD a uklízeče z OÚÚ a jejich převedení do SPŠ MV v Pardubicích. 4. Změny s účinností od K tomuto datu bylo vedením školy navrženo a dne schváleno I. náměstkem ministra vnitra zřízení nového oddělení metodiky a integrace výuky v počtu 8 pracovních míst, z toho 6 policejních (1 vedoucí oddělení a 5 učitelů ) a 2 míst pro občanské zaměstnance ( učitel ). Pro zřízení nového oddělení byla převedena pracovní místa policistů a občanských zaměstnanců z předmětových oddělení: PO PSTA, PO KPPD, PO DS, PO P a PO IVT. Oddělení bude v rámci výchovně vzdělávacího procesu zabezpečovat metodickou činnost v procesu pedagogického projektování a podpůrnou činnost pro integrovaný systém vzdělávání - zpracovávání integrovaných osobních, obsahových i metodických příprav učitelů, tvorbu didaktických pomůcek včetně učebních textů atd. Současně se budou pracovníci tohoto oddělení podílet i na vlastní výuce. Ing. Bc. Miroslav Štěpánek, vedoucí odd. personální práce 2

3 VEDENÍ ŠKOLY ZAMĚSTNANCŮM A STUDUJÍCÍM Dámy a pánové čtenáři školního Zpravodaje, zamýšlím-li se nad uplynulým rokem 2004, musím konstatovat, že byl poměrně složitý a hektický. V rámci výchovně vzdělávacího procesu pokračuje škola v realizaci osvědčených školských aktivit. Hlavní priority byly rozebrány v loňském Zpravodaji a čas nám dal za pravdu, že jdeme správným směrem. Pokračuje spolupráce s výkonnými útvary, realizují se výměnné stáže, jsou ověřovány teoretické poznatky v přímém výkonu. Úspěšně jsme se vypořádali s plánovaným snížením početních stavů v obou zaměstnaneckých kategoriích. Pokračuje se v přípravách na novou základní odbornou přípravu, která má být zahájena ve čtyřech policejních školách, a to v Praze, Holešově, Brně a Jihlavě od Doufám, že zásadní prvek v nové přípravě mladých policistů, tzv. integrovaná výuka, je teoreticky obohatí a profesně zdokonalí. Důležitou roli v tomto úsilí na naší škole musí sehrát nově vzniklé pedagogické oddělení. Pokračovala spolupráce se zahraničními partnery, zejména na Slovensku a v Německu. Pod patronací Ministerstva vnitra ČR byly navázány i nové zahraniční vztahy. Účelnost a případné využití je předmětem konzultací. Jsem zklamán odložením účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Trvám na tom, že nový zákon je potřebný pro stabilizaci a další rozvoj policie. Předpokládám, že nastávající rok 2005, rok 30. výročí vzniku školy, bude rokem úspěšným. Vážení čtenáři Zpravodaje, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil, ředitel školy Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři Zpravodaje! V roce 2005 bude jedním z našich nejdůležitějších úkolů zpracování školního vzdělávacího programu nové základní odborné přípravy a jeho pilotní ověřování. Další významnou událostí, která nás čeká v roce 2005, je 30. výročí založení školy. V souvislosti s přípravou důstojných oslav tohoto výročí nás rovněž čeká celá řada úkolů, které bude nutno splnit. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval za aktivní přístup k plnění náročných úkolů tohoto roku a vyslovil přesvědčení, že v nastoleném trendu budete pokračovat i v roce příštím. Všem zaměstnancům i studujícím přeji radostné Vánoce a šťastný nový rok plk. JUDr. Adolf Pospíšil, zástupce ředitele školy Vážení čtenáři Zpravodaje naší školy, bývá dobrým zvykem, že s nadcházejícím novým rokem jsou vyslovována různá přání a probíhá spousta oslav. Připojuji se také já a přeji nám všem dostatek dobré nálady po celý nadcházející rok Přeji nám všem zejména dostatek zdraví, životního optimismu a dostatek síly překonávat i ty horší chvilky v životě. Přeji také hodně úsměvné pohody a spokojenosti ve vašich rodinách. Jako zaměstnanec policejní školy si rovněž přeji, aby proměny nadcházejících let, jejichž nezbytnost si většina z nás uvědomuje, vedly již k neustálému vzrůstu podpory a důvěry občanů k Policii České republiky. Ing. František Krček, zástupce ředitele školy pf 2005 Redakční rada sní svůj sen, že jednou přijde chvíle, kdy budeme mít tolik příspěvků a reakcí od čtenářů, že je budeme muset skladovat podobně jako na obrázku... Všem čtenářům přejeme pokojné a radostné Vánoce, klidný rozjezd do nového roku a těšíme se, že nám zachováte přízeň i v roce 2005, a to nejen jako čtenáři. redakce PF

4 REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU PRO MENŠINY Na základě rozhodnutí ministra vnitra byl v roce 1999 zpracován pilotní projekt Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Projekt byl vypracován na základě předchozích zkušeností s plněním vládního usnesení č. 686/1997, ve kterém se hovoří o přístupu romských uchazečů ke studiu na středních policejních školách. Pilotní projekt se netýkal jenom romských občanů, ale i občanů dalších národnostních menšin, neboť je odvozen od předpokladu integrace ČR do evropských struktur, kdy do služebního poměru budou přijímáni nejen Romové, ale i občané dalších národnostních menšin. Pilotní projekt tvoří tyto vzdělávací programy: 1. Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníků Policie ČR (přípravný kurz) 2. Základní odborná příprava (u policistů, kteří dosáhli úplného středního vzdělání, tzv. maturanti ) 3. Přípravný pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin (u policistů, kteří nedosáhli úplného středního vzdělání dále jen nematuranti ) Střední policejní škola MV v Brně garantovala, z rozhodnutí ministra vnitra, realizaci vzdělávacích programů, zejména pak organizaci a realizaci přípravných kurzů, kdy uchazeči plnili další podmínky výběrového řízení. Jak vyplývá z dosavadních zkušeností, aktuálním problémem v rámci výběrového řízení byla fyzická a psychická způsobilost (úroveň intelektu a osobních schopností) zájemců o službu u Policie ČR. Proto byl tímto směrem orientován výchovně vzdělávací proces a obsah čtyřtýdenního přípravného kurzu, který tak napomohl uchazečům vytvořit předpoklady úspěšného zvládnutí podmínek přijímacího řízení k Policii ČR. Důraz byl kladen především na fyzickou a psychickou přípravu. S realizací pilotního projektu se začalo v roce Do současné doby proběhlo 9 přípravných kurzů, do nichž nastoupilo celkem 107 uchazečů a 30 z nich úspěšně absolvovalo kurz a bylo přijato k Policii ČR. Můžeme si položit otázku, zda dosažené výsledky odpovídají vynaloženému úsilí a vynaloženým finančním prostředkům. 23% úspěšnost výběrového řízení je dvojnásobná ve srovnání s úspěšností na jednotlivých OŘ PČR. I pracovníci britské ambasády, kteří financují projekt formou sponzorské finanční podpory, hodnotí úspěšnost projektu jako velmi dobrou. Konstatovala to u příležitosti návštěvy naší školy velvyslankyně Velké Británie paní Anne Pringle. Absolventi kurzu, kteří splnili všechny zákonné podmínky, byli přijati do služebního poměru. Další proces přijímáni se neobešel bez určitých problémů. To se týkalo zejména absolventů posledních kurzů, kteří byli zpočátku odmítáni některými okresními řediteli z důvodu snižování nadstavů. Přes všechny potíže se podařilo jednáními s okresními řediteli a personalisty zajistit jejich přijetí k Policii ČR, byť ne vždy na tom okrese, kde si podávali žádost o přijetí do služebního poměru. Na některých okresech se také projevila určitá neochota vůbec nějaké Romy přijmout, hledaly se různé důvody, proč to nejde. Letos byli úspěšní 4 absolventi, z toho 1 absolventku nepřijímal okres Kroměříž, kde si podala žádost a proběhla prvá fáze výběrového řízení, ale osobním jednáním bylo zajištěno, že byla přijata na MŘ P ČR v Brně (dík řediteli Vaňkovi, který k tomu přistoupil velmi konstruktivně). Další úspěšný absolvent byl přijat v Českém Krumlově až poté, co si sám zaplatil laserovou operaci očí. Z těchto uvedených příkladů z posledního období je zřejmé, že problém umísťování jednotlivých absolventů nebyl jednoduchý a musel se individuálně řešit osobním jednáním atd. Dalším problémem, se kterým jsme se potýkali, byla informovanost samotných Romů o přípravných kurzech. Muselo být vynaloženo velké úsilí na informační kampaň cestou jednání s Radou vlády, vládním zmocněncem, velvyslancem EU (p. Cibriani), různými sdruženími, úřady práce, tiskem, rozhlasem a televizí. Tímto způsobem jsme šířili informace na jedné straně a na druhé straně byla zviditelňována SPŠ MV v Brně jako instituce, která se danou problematikou zabývá velmi vážně a odpovědně. Počátkem roku 2004 byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí sponzorské finanční podpory ze dne V dodatku je uvedeno prodloužení lhůty k čerpání finančních prostředků do V současné době máme na účtu těchto finančních prostředků cca Kč. Je otázkou, jak využít zbývající prostředky. Jako možné se jeví vypsání 10. přípravného kurzu pouze pro maturanty. Už nyní evidujeme minimálně 4 zájemce o přípravný kurz z řad maturantů a je možné, že budeme organizovat 10. přípravný kurz i pro nematuranty vzhledem k situaci, která vznikla kolem odložení zákona o služebním poměru. To vše samozřejmě závisí na doporučení poradního sboru ředitele a na samotném konečném rozhodnutí ředitele naší školy. JUDr. Mgr. Josef Jager 4

5 Diskriminace žen na trhu práce pořád existuje Diskriminace žen na pracovním trhu stále existuje, a to ve všech zemích EU. Zaměstnanost žen je nižší, jsou nezaměstnané déle a dostávají nižší plat. Ženy stále přebírají odpovědnost za většinu rodinných povinností a samy se odsuzují k přijetí práce na částečný úvazek, jež jim umožní kombinovat rodinné a pracovní povinnosti. Práce na částečný úvazek omezuje potenciál postupu v kariéře a v mnoha zemích snižuje jejich práva na sociální zabezpečení a důchodové výhody. Při zkoumání počtu žen a mužů v každém oboru činnosti je diskriminace nepřehlédnutelná. Byť si ženy pořád víc volí typicky mužské profese, v tradičních ženských zaměstnáních (sekretářky, zdravotní sestry) jsou stále zastoupeny nadměrně, zatímco v profesích s velkou odpovědností jsou zastoupeny nedostatečně. Platy v ženských oborech jsou výrazně nižší než platy v mužských. Ženy také obecně zaujímají nižší pozice v rámci daných hierarchií, a to dokonce i v sektorech, ve kterých dominují, jako je zdravotnictví či školství. TROCHA EVROPSKÉ STATISTIKY - V EU jako celku, ženy vykonávající stejnou práci jako muži, za tuto práci dostanou jen 76 % hrubé hodinové mzdy muže % žen v EU pracuje na částečný úvazek (rok 1998) % zaměstnanců/kyň v EU pracujících na částečný úvazek jsou ženy. TROCHA ČESKÉ STATISTIKY - V České republice pobíraly zaměstnankyně v roce 2001 průměrně 74,4 % platu mužů, - 9,6 % žen pracuje na částečný úvazek (rok 1998). - Ačkoli ve školství pracuje 77,6 % žen, ve vedení základních a středních škol je jich jen 16-18%. EVROPSKÁ LEGISLATIVA Evropská legislativa týkající se rovnosti žen a mužů v zaměstnání pokrývá velmi různorodé oblasti jako jsou rovnost zacházení v rámci systému sociálního zabezpečení, stejný plat, rodičovská dovolená a rovné zacházení v přístupu k zaměstnání, odbornému školení a pracovním podmínkám. Navíc od roku 1997 již osoba, která byla vystavena diskriminaci na pracovišti na základě pohlaví, nemusí u soudu dokazovat, že se stala obětí diskriminace, což bylo obtížné. Nyní je spíše na osobě obviněné z diskriminace, aby prokázala, že se tak nestalo (tzv. přenos důkazního břemene). ČESKÁ LEGISLATIVA Díky vstupu do EU musely být implementovány všechny direktivy týkající se nejrůznějších forem diskriminace na trhu práce. V Zákoníku práce (ZP) je zakázána diskriminace z mnoha důvodů, včetně příslušnosti k určitému pohlaví, a to jak při přijímání do zaměstnání, tak v rámci zaměstnání (týká se např. výše odměny, pracovního postupu či účasti na školeních). Byl zaveden institut rodičovské dovolené, zákaz nevhodného chování sexuální povahy na pracovišti a to, že za prokázanou diskriminaci musí zaměstnavatel diskriminované osobě nahradit případný ušlý zisk i eventuální psychickou újmu. Jak tuto situaci zlepšit? Zvýšit povědomí žen o tom, jak mohou využívat ZP ve svůj prospěch, zvýšit odměnu v průběhu mateřské dovolené, zlepšit roli odborových svazů (v nichž stále dominují muži) nebo zlepšit kontrolní úlohu úřadů práce. Ale existují určitě i jiné možnosti. (podle publikace Na cestě do Evropské unie ) K N I H O V N A INFORMUJE Z n o v ý c h přírůstků: SEDMDESÁT ZÁHAD STAROVĚKÉHO EGYPTA je kniha pro ty, kteří mají rádi historii, stejně jako pro milovníky záhad. Z přítmí věků vynášejí archeologové a egyptologové dodnes na světlo věci a děje pro nás zvláštní a nevysvětlitelné. V knize se setkáte s místy a postavami notoricky známými stejně jako těmi, které donedávna na své objevení čekaly a nejsou ještě v obecném povědomí. Mapy, grafy, plány a působivé fotografie jsou samozřejmou součástí pozoruhodné publikace. Kniha GESTAPO autora Jochena von Langa přibližuje čtenáři fungování a strukturu tajné státní policie nacistického Německa. Na základě pečlivé badatelské práce seznamuje se zločiny, které nemají v kontextu evropských dějin obdoby. Jejich poznání je pro současného člověka výstrahou a varováním do budoucnosti. Davida Stafforda, bývalého diplomata, známe zejména jako autora několika knih o Churchillovi a o dějinách tajných služeb. Výsledkem rešerší dobových materiálů, korespondence a deníkových záznamů se stala jeho nová strhující kniha DESET DNÍ DO DNE D, která ukazuje zvrat ve 2. světové válce vylodění spojenců v Normandii nejen jako pečlivě naplánovanou a skvěle provedenou akci, ale i jako průsečík mnoha zajímavých lidských osudů. Klidné Vánoce nejen čtenářům přeje knihovna. -IK- 5

6 Fakta a mýty o nově vzniklém pracovišti Vývoj resortního školství MV v posledních létech začal jednotlivé SPŠ MV postupně zatěžovat úkoly, které až dosud tyto vzdělávací instituce nemusely plnit. Pouze pro názornost připomeňme oblast pedagogického projektování, představovanou tvorbou vzdělávacích a školních vzdělávacích programů, značné množství připomínkových řízení, požadavky v oblasti pedagogické evaluace, zpracovávání různých hodnotících zpráv a podobně. Pro zjednodušení a s vědomou chybou neúplnosti můžeme tyto úkoly nazývat aktivitami v oblasti pedagogického projektování. Počáteční malá frekventovanost zmiňovaných úkolů, jejich relativní jednoduchost provázená navíc přiměřeně dlouhými realizačními lhůtami umožňovaly pověřovat plněním těchto aktivit pedagogické pracovníky případ od případu. Jejich výběr byl v zásadě výlučně účelově podřízen odbornému charakteru zadaného úkolu a pedagogické aprobaci určovaného zpracovatele. I když byli v minulosti pedagogičtí pracovníci pověřováni plněním zmiňovaných úkolů spíše výjimečně, představovalo pro ně jejich řešení zcela objektivně značnou pracovní zátěž. Základní příčinou tohoto nepříznivého stavu byla skutečnost, že úkoly pedagogického projektování byli jejich řešitelé nuceni plnit při nezměněném rozsahu své přímé vyučovací povinnosti. Druhou příčinu lze zřejmě spatřovat v tom, že s ohledem na již uváděnou výjimečnost plnění takovýchto úkolů byly tyto aktivity jejich řešiteli vnímány spíše jako nestandardní pedagogická činnost. Za těchto okolností bylo pouze přirozené, že pedagogičtí pracovníci zcela oprávněně zaujímali k plnění úkolů pedagogického projektování či k plnění jiných metodických úkolů lehce odstředivé postoje. Již bylo zmíněno, že plnění nově ukládaných úkolů SPŠ MV bylo zpočátku relativně jednoduché. S postupem času však narůstala četnost ukládaných aktivit tohoto druhu, rostla odborná i pedagogická náročnost jejich zpracování a současně se zkracovaly i lhůty k jejich splnění. Snad nejvýstižnější ukázkou tohoto trendu je v současné době zpracovávaný projekt nové osmnáctiměsíční základní odborné přípravy policistů. Za takovýchto okolností již nebylo možno plnit úkoly v oblasti pedagogického projektování či realizovat jiné metodické aktivity dosud užívaným způsobem náhodného výběru jejich řešitelů. S postupujícím časem bylo totiž stále více zřejmé, že zmiňované úkoly začínají mít charakter zcela samostatné a trvalé pracovní oblasti, která z důvodu svého rozsahu včetně odborné i pedagogické náročnosti vyžaduje systémové organizační a personální zabezpečení. Vedení většiny SPŠ MV si nový vývojový trend v resortním školství MV plně uvědomovala. Z tohoto důvodu podala SPŠ MV v Brně v září 2004 řádně zdůvodněný návrh na zřízení nového pracoviště, nazvaného Oddělení metodiky a integrace výuky. Nižší řídící pracovníci SPŠ MV v Brně byli o podání zmiňovaného návrhu informováni s upozorněním, že personálně bude nové pracoviště dotováno systemizovanými pracovními místy (i s jejich personálním obsazením) ze stavu jednotlivých předmětových oddělení. Bližší informace nebyly, s ohledem na nejistý výsledek realizace podaného návrhu, v této době poskytovány. Určitá míra informační zdrženlivosti byla motivována výlučně snahou o zachování harmonických interpersonálních vztahů na jednotlivých pracovištích. Vedení SPŠ MV v Brně se v tomto smyslu obávalo, a jak ukázal pozdější vývoj, tyto obavy byly zcela důvodné, aby na pracovníky přecházející na nově vznikající pracoviště nebyl vyvíjen přílišný tlak. Částečné omezení přístupu k informacím na jedné straně sice poskytlo ochranu přecházejícím pracovníkům, avšak na straně druhé vyvolalo řadu dohadů i ničím nezastíraných, uměle vytvořených myšlenkových konstrukcí. Mezi nejfrekventovanější z nich patřilo zpochybňování důvodnosti vzniku nového pracoviště. Nechyběly však ani spekulativní úvahy o uměle vytvářených lukrativních pracovních místech pro některé pracovníky SPŠ MV v Brně. Dne 1. listopadu 2004 první náměstek ministra vnitra pan Mgr. Miloslav Koudelný schválil návrhy vedení SPŠ MV a povolil v rámci současných organizačních struktur resortních školských zařízení vznik nového pracoviště. O tomto rozhodnutí bylo vedení SPŠ MV v Brně informováno přípisem oddělení systemizace a pracovních sil personálního odboru MV ze dne , vydaného pod č. j. SP-537/T Tím byla odstraněna účelová nutnost jakýchkoliv informačních omezení. Naopak se vytvořil prostor či spíše nutnost vysvětlení některých organizačních, personálních i obsahově pracovních otázek, které kolem nově vzniklého organizačního článku mezitím vyvstaly. Oddělení metodiky a integrace výuky bude tvořeno osmi pracovními místy. Přitom každé z dosud existujících předmětových oddělení, s výjimkou PO VVP, bude v novém organizačním článku zastoupeno jedním, maximálně dvěma učiteli. Tito také budou ve prospěch svého původního pracoviště vyvíjet ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky nově vzniklého oddělení pedagogickou, projekční i metodickou činnost. Vedoucí nového pracoviště bude přímo podřízen zástupci ředitele SPŠ MV v Brně pro výuku. Všichni pedagogičtí pracovníci oddělení metodiky a integrace výuky včetně jeho vedoucího, budou i nadále realizovat přímou vyučovací povinnost podle své pedagogické aprobace, a to v rozsahu 50 % běž- 6

7 ného úvazku učitele. Pokud nebude ohroženo plnění úkolů v oblasti projekční či další metodické činnosti, může být tato hranice i překročena. Samotný obsah projekční či další metodické činnosti bude spočívat v tvorbě nových vzdělávacích a školních vzdělávacích programů, včetně pedagogické dokumentace praktických vzdělávacích aktivit interdisciplinární povahy, provádění evaluace výchovně vzdělávacího procesu a realizaci další analytické činnosti, zpracovávání přehledů, hodnotících zpráv či jiných materiálů týkajících se výchovně vzdělávacího procesu, realizaci připomínkových řízení určených právně normativních aktů a interních normativních instrukcí, tvorbě učebních textů a ostatních didaktických pomůcek, realizaci aktivit souvisejících se zapracováváním aktuální právní úpravy a nejnovějších odborných poznatků, včetně obsahu interdisciplinárních vazeb do osobních obsahových příprav učitelů a podobně. Na základě provedené argumentace můžeme přijmout závěr, že zřízení nového pracoviště není motivováno osobním zájmem vedení SPŠ MV v Brně ani osobním zájmem kteréhokoliv jiného pracovníka. Skutečná příčina jeho vzniku spočívá v objektivní nutnosti plnění úkolů v nově vznikající oblasti pedagogické činnosti, které současná předmětová oddělení, a to zejména s ohledem na svá pracovní zatížení, nejsou schopna v požadovaném rozsahu plnit. Ve výše naznačeném smyslu na sebe musí nový organizační článek přebrat nemalou část nepopulárních aktivit, které až dosud pedagogické pracovníky na současných pracovištích neúměrně zatěžovaly. Nejde tedy o vytváření nových lukrativních míst, jak se nám snažily podsunout různé, ničím nepodložené a někdy i ryze spekulativní myšlenkové konstrukce. Pedagogičtí pracovníci na nově vznikajícím oddělení nebudou oproti ostatním učitelům ničím zvýhodněni. Spíše naopak. Vedle již zmíněného plnění pedagogického úvazku budou muset ve své každodenní činnosti prokazovat značnou míru kreativity, pedagogické odbornosti, administrativních dovedností i vědomostního přesahu, jdoucího napříč různými vyučovanými disciplínami. Na úplný závěr by možná bylo vhodné upozornit na jeden, a to zcela objektivní fakt. Z popisu činností nově vznikajícího organizačního článku je zřejmé, že toto pracoviště může poskytnout současným předmětovým oddělením v oblasti pedagogického projektování či zpracovávání jiné pedagogické dokumentace cennou pomoc. Její rozsah a kvalita však bude vždy závislá na míře vstřícnosti současných pedagogických pracovišť. V případě, že se určité oddělení rozhodne nevyužít nabízené pomoci, bude mu v rozsahu pokynů vedení SPŠ MV v Brně poskytnuta pouze nezbytná součinnost. V zásadě však zůstane při plnění svých úkolů, a to i v oblasti, která by jinak příslušela nově vzniklému oddělení, zcela osamoceno. Takováto pozice ovšem bude značně nevyvážená ve srovnání s ostatními předmětovými odděleními. Současně však bude nesmírně problematická zejména v souvislosti s nově připravovaným integrovaným projektem základní odborné přípravy policistů. Zmiňovaný program totiž vedle odstranění encyklopedičnosti výuky mimo jiné dále předpokládá i překonání současné předmětové bariérovosti ve výchovně vzdělávacím procesu. A právě v tomto smyslu lze pouze obtížně předpokládat, že by učitelé s pedagogickou aprobací pouze na jeden či dva předměty dokázali samostatně a bezproblémově navázat jimi vyučovanou problematiku na výukové obsahy realizované v jiných disciplínách. Naopak je zřejmě nepochybné, že pracoviště personálně složené z pedagogických pracovníků s aprobací na většinu vyučovaných disciplín má k úspěšnému splnění tohoto úkolu mnohem lepší výchozí předpoklady. Otázku vzniku nového pracoviště by jistě bylo možno rozebírat mnohem podrobněji a na vyšší odborné úrovni. To však není účelem předkládaného článku. Jeho cíl je mnohem skromnější. Jde spíše o to nabídnout pedagogickému sboru SPŠ MV v Brně jiný než dosud prezentovaný pohled na vznik nového pracoviště. Nikoliv ovšem pohled tvořený subjektivními, ničím nepodloženými úvahami, ale názor opřený o reálná fakta. V zásadě jde také tak trochu o oživení staré právnické zásady, která se v poslední době zřejmě vytrácí z našeho hodnotového systému. Zásady, že nestačí pouze tvrdit, ale je třeba také dokazovat. Pokud tedy předkládaný článek přiměje naši malou pedagogickou obec k úvaze nad nově vzniklým pracovištěm z pohledu uváděných skutečností, splní svůj účel. Samotný závěr si jistě přemýšlivý čtenář již udělá sám. pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal Přehled změn funkčního zařazení policistů a občanských zaměstnanců Dnem bylo zřízeno nové ODDĚLENÍ METODIKY A INTEGRACE VÝUKY a na pracovní místa byli do funkcí ustanoveni: vedoucí oddělení pplk. JUDr. Mgr. Jan Hejmal, na místa učitelů - příslušníků Policie ČR pplk. JUDr. Karel Drmola, mjr. JUDr. Alois Matula, kpt. Mgr. Martin Fryauf, mjr. Pavel Synek, por. Bc. Dita Vaňková Křesťanová a na místa učitelů - občanských zaměstnanců PhDr. Jan Šopek a Mgr. Petr Kazda. redakce 7

8 Od kontroly k auditu Kontrola nebo interní audit? To je otázka. V povědomí veřejnosti funkce interního auditu ještě není dostatečně známa a pojmy audit - kontrola jsou často zaměňovány. Nehledě na to, že interní audit je považován za obdobu auditu externího. Termín kontrola se do českého jazyka dostal z němčiny (die Kontrolle), do němčiny přešel z francouzštiny (le contrôle) a do francouzštiny z latiny. Účetní ve starověkém Římě vedli hospodářské záznamy vždy na dvou svitcích papíru a potom tyto svitky porovnávali. Z této doby pochází termín contra rotulus, kde rotulus značí stav, který je a contra rotulus označuje stav, jaký má být. Jednalo se o tzv. slyšení o účtech, kdy jeden úředník porovnával své záznamy se záznamy druhého. A vlastně z úkonu slyšení o účtech vznikl název audit z latinského slova auditus (slyšení). Audit v dnešní podobě začal během průmyslové revoluce v Anglii. Firmy najímaly účetní, aby se překontrolovaly finanční záznamy. Místo pouhého slyšení zahrnovala auditorská práce důkladné zkoumání písemných záznamů a porovnávání položek v účetních knihách s dokladovým materiálem. Obecně bychom mohli definici auditu vyjádřit takto: Audit je systematický proces objektivního pořizování a vyhodnocování důkazů týkajících se realizace hospodářských činností. Interní audit je nezávislá vyhodnocovací funkce zřízená v organizaci pro zkoumání a vyhodnocování jejich činností jako služba organizaci. (Přesné znění definice interního auditu nalezneme v zák. č. 320/2001Sb., 28 odst. 2.) K základním úkolům interního auditu patří: 1. Provádět neustálou analýzu organizace, sledovat správné řízení organizace a navrhovat vedení vhodná doporučení a opatření. 2. Ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému organizace. 3. Kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení organizace. 4. Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti organizace a ve všech jeho strukturách a systémech. 5. Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích, které byly odhaleny, s doporučením, jak je odstranit. 6. Vyhodnocovat a zabezpečovat, aby všechny zdroje organizace, jak lidské, tak materiální, byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků. Více než padesátiletá existence interního auditu ve světě představuje pro naše podniky určité zpoždění. Interní audit stojí v současnosti na křižovatce svého dalšího vývoje. Urazil dlouhou cestu od auditu účetních výkazů, který představoval prvotní a základní náplň jeho činnosti, až po období, kdy řeší, co bude jeho hlavní náplní na počátku 21. století. Jsem přesvědčena o budoucnosti interního auditu v podobě, kdy převažující obsah činnosti bude tvořit audit operací a interní auditoři budou vystupovat jako vnitropodnikoví konzultanti. Není třeba mít z interního auditora obavy. Audit není kontrola! Auditor vyhodnocuje, přezkoumává a doporučuje. Je přímo podřízený řediteli organizace, který ho pověřuje úkoly. Dveře auditora jsou zároveň otevřeny pro všechny zaměstnance, kteří mají potřebu konzultace ohledně činností, které se týkají jejich práce. Ing. Zdeňka Pojerová, auditorka školy Jak jsem k Tai chi přišla Psal se rok 2001 a v našem malém městě visel na dveřích lékárny letáček slibující relaxační cvičení, které pomůže zlepšit zdraví a navíc je vhodné pro lidi od 15 do 100 let. V té době mě zrovna trápily velké bolesti páteře a už 27 let života s astmatem. Takže jsem si řekla, proč ne. A tak jsem zkusila staré čínské cvičení, které z různých směrů bojových umění vymyslel a sestavil Mistr Moy Lin Shin, sám těžce nemocný. Po dětství stráveném v klášteře s taoistickými mnichy a po represích ze strany čínské vlády odešel do Kanady, kde založil mezinárodní sdružení taoistického Tai chi a začal učit veřejnost sestavu 108 prvků. Já jsem bohužel již neměla tu možnost se s tímto pánem setkat osobně, zemřel 2 roky před tím, než jsem začala cvičit. Ale dostala jsem se do skupiny instruktorky, která se sestavu učila od lidí, kteří s mistrem cvičili. Nadšená z toho, že budu umět něco, co většinou vídáme jen ve filmech, jsem šla do 4měsíčního základního kurzu. Musím se přiznat, že mě mé nadšení během těch 4 měsíců dost často opouštělo. Ale zapřela jsem se a vydržela jsem. A to i přesto, že mě záda bolela ještě víc a měla jsem pocit, že si tu sestavu přece nemůžu zapamatovat. Dnes cvičím už tři a půl roku a musím říct, že když mi má instruktorka před třemi lety říkala, že se časem budu cítit o moc líp a že začnu cítit procházející energii, nevěřila jsem. V současnosti mě záda nebolí, jsem mnohem pohyblivější, na astma užívám o dvě třetiny léků méně a procházející energii opravdu cítím. Na závěr si dovolím trochu chlubení. Už dva roky s námi cvičí dvě mé kolegyně a jde jim to. Od září 2004 se nám také podařilo otevřít poměrně velkou skupinu cvičících v Brně a mé cvičení je tak daleko, že mě v prosinci čeká akreditace na asistentku instruktora. Prosím, držte nám palce a chcete-li naše cvičení zkusit, budete vítáni. Markéta Mičudová 8

PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ

PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ 11. 3. 2005 ročník VI číslo 1 ŘEDITEL NAVŠTÍVIL NĚMECKO VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ PŘEBOR SPŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ E-LEARNINGOVÝ KURZ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN I MUŽŮ S prvním číslem VI. ročníku se mění podoba

Více

7. 12. 2007 ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ SCHENGENSKÉ DESATERO

7. 12. 2007 ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ SCHENGENSKÉ DESATERO 7. 12. 2007 ročník VIII číslo 4 PŘÁNÍ DO ROKU 2008 SCHENGENSKÉ DESATERO SOUTĚŽ KRIMINALISTŮ SLOVO REDAKCE aneb v duchu adventu až do Vánoc Vážení čtenáři, dozajista znáte velice časnou a velkoryse předkládanou

Více

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE 1. 7. 2008 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás

Více

ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ

ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ 13. 12. 2002 ročník III číslo 4 PRÁVNÍ KVALIFIKACE NÁSTROJ ODHALENÍ A POSOUZENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ Vážení čtenáři, vyučovací předmět Právo patří mezi

Více

PRACOVNÍ POBYT VE FRANCII O JAZYKOVÝCH KURZECH NOHEJBALISTÉ OBHÁJILI POHÁR STŘELECKÉ. 1. 6. 2006 ročník VII číslo 2

PRACOVNÍ POBYT VE FRANCII O JAZYKOVÝCH KURZECH NOHEJBALISTÉ OBHÁJILI POHÁR STŘELECKÉ. 1. 6. 2006 ročník VII číslo 2 1. 6. 2006 ročník VII číslo 2 PRACOVNÍ POBYT VE FRANCII O JAZYKOVÝCH KURZECH NOHEJBALISTÉ OBHÁJILI POHÁR UNITOP STŘELECKÉ ÚSPĚCHY Fotografie pořízená v Dolní Lhotě při Mistrovství Policie ČR SLOVO REDAKCE

Více

ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. Příslušníkům a zaměstnancům VS ČR. se vrátí část snížených příjmů. str. 2 str. 7 str. 15 4/2014

ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. Příslušníkům a zaměstnancům VS ČR. se vrátí část snížených příjmů. str. 2 str. 7 str. 15 4/2014 ČESKÉ 4/2014 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Příslušníkům a zaměstnancům VS ČR se vrátí část snížených příjmů Ředitelka mezinárodního odboru trestního MSp Gabriela Bláhová MECR

Více

SKOK DO REALITY se přejmenoval na MOSTY Časopis pro integraci!

SKOK DO REALITY se přejmenoval na MOSTY Časopis pro integraci! číslo: 03 / 2010 11.ročník ČASOPIS PRO INTEGRACI Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností. Základním cílem její činnosti je obhajoba, prosazování a naplňování

Více

SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři,

SLOVO REDAKCE na prahu nového školního roku L. MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z. V á ž e n í čtenáři, 18. 9. 2003 ročník IV číslo 3 MATERIÁLNÍ ODDĚLENÍ sortiment od A do Z V á ž e n í čtenáři, při plnění pracovních povinností ve střední policejní škole, stejně tak jako při plnění povinností studijních

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

18. 10. 2010 XI. ročník číslo 3 POZDRAV OD MINISTRA 2 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 4 NAŠI UČITELÉ V JEREVANU 5 EXTREMISMUS V ČR 13

18. 10. 2010 XI. ročník číslo 3 POZDRAV OD MINISTRA 2 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 4 NAŠI UČITELÉ V JEREVANU 5 EXTREMISMUS V ČR 13 18. 10. 2010 XI. ročník číslo 3 POZDRAV OD MINISTRA 2 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 4 NAŠI UČITELÉ V JEREVANU 5 EXTREMISMUS V ČR 13 SLOVO REDAKCE aneb jeden nikdy neví Motto: Nejlepší ku štěstí brankou spořitelní

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU

ODZNAKY PR AV DA PRO ABSOLVENTY SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA. RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU Z VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ PR AV DA 15. 3. 2011 XII. ročník číslo 1 J SPOLUPRÁCE POKRAČUJE PODRUHÉ NA KAVKAZE ODZNAKY PRO ABSOLVENTY NÁVŠTĚVA OPERAČNÍHO STŘEDISKA RUSKÁ RULETA NA Mt. BLANKU Platnost

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE 9. 12. 2009 X. ročník číslo 4 POZDRAV MINISTRA VNITRA MARTINA PECINY MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE POMÁHÁM NA VLASTNÍ PĚST SLOVO REDAKCE aneb jaké si je uděláme, takové budou... Milí čtenáři! V

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013 Reforma? Mapujeme první zkušenosti Obsah TEnTO ČAsOPis je TišTěn na EKOlOgiCKéM PAPířE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Trpělivost.

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 17 malé asijské

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Vítám každý nový den. Původní smysl inspekcí se vytratil. Proč stojí zato využít fondy EU? Festival sociálních služeb v Hradci Králové

Vítám každý nový den. Původní smysl inspekcí se vytratil. Proč stojí zato využít fondy EU? Festival sociálních služeb v Hradci Králové 2 červen 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jakub Smolík: Vítám každý nový den. Původní smysl inspekcí se vytratil Rozhovor s Davidem Pospíšilem Hyde

Více