Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Havířov Podlesí Mládežnická /564 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 29/2 Motto školy Bez znalosti cizích jazyků, informatiky, matematiky a ekonomicko-právních základů, budete v dnešním světě negramotní, i když máte humanitní, přírodovědné nebo technické vzdělání.

2 OBSAH Strana VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní údaje o škole. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje. Školní vzdělávací program... Výchovně vzdělávací projekty..... Výuka nepovinných a volitelných předmětů... Rámcové popis personálního zabezpečení činnosti školy.... Věková struktura zaměstnanců ZŠ, ŠD, ŠJ.... Odborná a pedagogická způsobilost.. Zajištění výuky cizích jazyků... Kvalifikovanost výuky... Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy.... Přehled o počtu tříd, počtu dětí a žáků.... Přehled o počtu oddělení a žáků ve ŠD.... Přehled o počtu stravovaných dětí a žáků... Ostatní údaje o výuce, třídách a žácích..... Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.... Klasifikace chování žáků Docházka žáků Výchovné poradenství Prospěch žáků Přijetí žáků na SŠ.. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... Údaje o DVPP příloha... Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... Přehled školních a mimoškolních aktivit, oblast rozšíř.vzděl.nabídky.. Kroužky. Soutěže a olympiády.. Prezentace školy na veřejnosti + spolupráce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekci... Základní údaje o hospodaření. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení... Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. Závěr. Seznam příloh... V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 /

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zkladní údaje o škole a) Název školy dle zřizovací listiny (ZL): Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická /564 okres Karviná, příspěvková organizace b) Sídlo školy dle ZL: Havířov-Podlesí, Mládežnická /564, PSČ 736 c) Zřizovatel školy: Statutární město Havířov, Svornosti 2, Havířov-Město d) Charakteristika školy: - byla otevřena k , patří mezi novější školy v rámci města Havířova od roku 99 je zaměřena na výuku cizích jazyků, AJ, NJ, FRJ, RJ ŠVP se vyučuje od roku 28-29, od šk. roku 28/9 probíhá výuka zeměpisu v 9. roč. v AJ, rodilý mluvčí nasazen v hodinách konverzace AJ e) Údaje o vedení školy: Ředitel: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Metodik prevence: Vedoucí ŠJ: Vedoucí ŠD: Mgr. Radomila Vaníčková od.8.25 Mgr. Jindřiška Blažková Mgr. Iva Badurová Mgr. Dagmar Csatová Mgr. Zita Kielarová p. Stanislava Teichmannová p. Jana Kaňová f) Školská rada: Školská rada Zřizovací listina škol. rady Účel zřízení Předseda školské rady Členové školské rady od.. 26 Nabyla platnosti vydáno, Havířov Školská rada při ZŠ Havířov-Podlesí, Mládežnická /564 Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy. Mgr. Kundel Aleš jmenován učit. sborem Mgr. Volfová Dagmar jmenovaná učit. sborem Mgr. Vonsík Milan jmenovaná rodiči žáků ZŠ p. Lucká Petra - jmenovaná rodiči žáků ZŠ p. Malátová Kateřina jmenovaná zřizovatelem - Stat. město Havířov p. Světlíková Jarmila jmenovaná zřizovatelem -Stat. město Havířov g) Žákovský parlament: Vedoucí ŽP Mgr. Gabriela Plachtová Bc. Kateřina Zechová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 3

4 h) o.p.s. LEPORELO-children : předseda správní rady Členové Dozorčí rada Členové dozorčí rady Mgr. Dagmar Csatová Bc. Kateřina Zechová, Mgr. Aleš Kundel Mgr. Jindřiška Blažková Mgr. Kateřina Grygarová, p. Pavla Onderková ch) Zařazení do sítě škol: poslední změna zařazení od i) IČ: j) IZO: Ředitelství školy ŠD ŠJ k) Součásti školy: Základní škola, školní družina, školní jídelna Školní družina - je naplněna po horní hranici kapacity 2 žáků od..27, provoz od 6: do 6:3 hod., - zabezpečuje a poskytuje dětem mravní, estetickou, tělesnou, ekologickou a sexuální výchovu v návaznosti na výuku - při školní družině pracuje 5 kroužků (rukodělný, míčové hry, počítačový, výtvarný, dramatický) Školní jídelna - je součástí školy a po rekonstrukci, vybavena novým nábytkem, splňuje podmínky hygienického zákona - nabízí žákům dvojí výběr jídel, včetně jídel s bezlepkovou, diabet. a vaječnou dietou - jídelna vaří i pro cizí strávníky - připravujeme svačinky pro děti. a 2. stupně - pitný režim zajištěn podáváním čaje v jídelně + školní bufet + automat Odloučená pracoviště: nejsou Kapacita školy: ZŠ 6 žáků ŠD 4 žáků ŠJ 6 strávníků l) Adresa m) Profilace školy ZŠ se od roku 99 profiluje jako škola s výukou cizích jazyků (RVCJ). Od roku 26/27 navyšuje počty hodin JČ, M a informatiky. Vyučujeme podle programu. - ZŠ č.j. 6847/ ZŠ + RVCJ č.j. 6333/ Od šk. roku 28/9 - výuka Z v 9. roč. v anglickém jazyce (dle nového ŠVP) Od 6. roč. biling, č.j.2522/27-2 (TV v JA) V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 4

5 Od 9. roč. biling, č.j. 2522/27-2 (Z v JA) Od. ročníku nabízíme výuku JA, JN. ( 2 hodiny týdně ) Od 3. ročníku navýšenou výuku hodin JA. n) Nadstandardní služby - Internetová škola výuka probíhá formou e-learningu (tyto služby využili 2 žáci z.a třídy, kteří pobývají s rodiči dlouhodobě v zahraničí a tím si doplňují základní školní docházku v ČR) - kurzy CJ pro veřejnost i žáky naší školy, možnost přípravy na certifikáty v CJ v nabízených kurzech - nabídka hodin konverzace s rodilými mluvčími v hodinách AJ - zahraniční výukové zájezdy (Francie, Německo,Osvětim, Vídeň, V.Británie) - účast v okresní soutěži CJ Škola hrou - ukázkové hodiny CJ pro rodiče v rámci Dne otevřených dveří - nabízené aktivity podporující zdraví dětí a jejich zapojení ve volném čase (lyž. zájezdy, turistické zájezdy, zahraniční prázdninový tábor Chorvatsko) - na škole pracovalo kroužků - zajišťujeme LVVZ, plavání, školu v přírodě, exkurze, výlety, přednášky a další kulturní akce nejen pro žáky, ale i pro rodiče a učitele. - pro realizaci těchto nadstandardních služeb škola spolupracuje s o.p.s. LEPORELOchildren, která některé akce financuje - zapojili jsme se do programu Debatní ligy v ČR podporované MŠMT ČR - v kurzu Debatní ligy pracujeme s novými vyučovacími metodami, které vedou žáky k procvičování rétoriky, komunikace, konverzace a asertivnímu chování na veřejnosti, v médiích V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 2.. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ve šk. roce 29/2 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva třída.a.b.c ŠVP ZV ŠVP ZV ŠVP ZV vzdělávací programy Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš obor vzdělávání 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 2.A 2.B 2.C ŠVP ZV ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 3.A 3.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 4.A 4.B ZŠ + RVJ ZŠ + RVJ 6847/ / / / C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 5.A 5.B 5.B ZŠ + RVJ ZŠ + RVJ ZŠ + RVJ 6847/ / / / / / C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 6.A 6.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 7.A 7.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 8.A 8.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 9.A ZŠ + RVJ 79--C/ Základní škola 9.B ZŠ + RVJ 9.C ZŠ 6847/ / biling, č.j. 2522/27-2 (Z v JA) 6847/ / biling, č.j. 2522/27-2 (Z v JA) 6847/ C/ Základní škola 79--C/ Základní škola POZNÁMKA: V šestém ročníku se biling týká žáků, kteří si zvolili ve volitelných předmětech druhý cizí jazyk. obor vzdělání pro ročník třetí, čtvrtý, pátý, osmý a devátý je 79--C/. obor vzdělání pro ročník první, druhý, šestý a sedmý je 79--C/. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 6

7 2.2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ tematické bloky s dětmi, diskuze, tréninkové programy, besedy - projekt,,zdravé zuby.-5. r. září-květen - výukový program,,zdravý životní styl.-5. r. září-květen - projekt,,dej přednost životu.-9. r. říjen - beseda,,vztahy ve třídě prosinec - beseda,,láska ano, děti ještě ne 8. r. listopad - práce s talentovanými žáky celoročně - práce s problémovými a integr. žáky celoročně - stmelení kolektivu-mikulášská besídka, vánoční besídky, diskotéka prosinec výlety, exkurze květen, celoročně - olympiády M, Z, CH, Čj, B, F, D 2. pololetí - ostatní soutěže Hv, Tv, Vv, Čj, M dle nabídky - soutěž,,jazyk hrou květen - projekt,,škola bez drog a šikany celoročně - návštěva kulturních akcí celoročně akce mimo školu + akce s rodiči - Evropský den bez aut - návštěva divadla, kina, koncertů - Drakiáda ŠD - výjezd do Vídně - Mikulášské radovánky ŠD - vánoční přání-dům s pečov. službou - lyžařské zájezdy - akce ke Dni Země - Bambiriáda - výjezd do Osvětimi - Rodinný kros - cykloturistické zájezdy CP Havířov MP Havířov PPP Havířov MUDr. Kovář září dle nabídky říjen říjen prosinec prosinec prosinec, leden, únor duben květen červen květen dle plánu ved. kroužku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 7

8 VÝUKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Výuka volitelných předmětů v roce 29/2 třída předmět 9.A,B 8.A,B 7.A,B 6.A,B 6.A,B 7.A,B 8.A,B 9.A,B 6.A,B 6.A,B 7.A,B 7.A,B 9.A,B 9.A,B (skup. JF) (skup. JN) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. JR) (skup. JN) (skup. JN) (skup. JF) (skup. JN) (skup. JN) počet hod. JF JN CVM CVJČ CInf CInf CInf CInf JR JN JN JF JN JN V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 vyučující Mgr. Lukánková Mgr. Plachtová Mgr. Škutová Mgr. Kielarová Mgr. Blažková Mgr. Harok Mgr. Skalková Mgr. Hrabálek Mgr. Kielarová Mgr. Plachtová Mgr. Plachtová Mgr. Lukánková Mgr. Plachtová Mgr. Grygarová 8

9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ZŠ, ŠD, ŠJ Věková struktura pracovníků pedagogičtí zam. ostatní zam. ZŠ fyz.počet z toho přepočt. fyz.počet z toho přepočt. muži počet muži celkem ped. + ost. zam. fyz.počet počet z toho muži přepočt. počet do 2 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let Nad 5 let do nároku na důchod celkem pracující důchodce Zam., kterému vznikl nárok na důchod celkem důch. celkem ZŠ ,7 5, ,25, ,863 33,3 9 Věková struktura pracovníků ŠD: fyz.počet ŠD do 2 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let Nad 5 let celkem pracující důchodce,975 6, ,7 7,525 8, ,52 2,363 8, ,863 4,85 z toho muži přepočt.počet 2 2,625,95,6 5 4,75 z toho muži přepočt.počet ,8 7 6,8 Zam., kterému vznikl nárok na důchod celkem celkem ŠD Věková struktura pracovníků ŠJ: fyz.počet ŠJ do 2 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let Nad 5 let celkem pracující důchodce Zam., kterému vznikl nárok na důchod celkem celkem ŠJ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 9

10 Počet fyzických zaměstnanců na ZŠ, ŠD, ŠJ ve školním roce 29/2 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření ZŠ ŠJ ŠD CELKEM Přepočtený počet zaměst. Zaměstnanci celkem fyzický počet % ŽENY fyzický počet % 76 4 MUŽI fyzický počet 6 6 ZŠ ŠJ ŠD CELKEM 4,85 6,8 4,75 52,79 % 3.2. ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci na. stupni na 2. stupni Dosažené vzdělání přepočtený počet Učitelství pro.stupeň ZŠ Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Speciální pedagogika VŠ pedagogické pro jiný typ škol DPS VŠ nepedagogické bez DPS pedagogické Středoškolské nepedagogické Celkem 2,98,7 3,68 % přepočtený počet % ,882 97,6,45 9,332 2, ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na. stupni Základní škola Havířov - Podlesí, Mládežnická /564, okres Karviná, příspěvková organizace Dosažené vzdělání VŠ s aprobací cizího jazyka Učitelé cizích jazyků na. stupni ZŠ JA JN přepočtený % přepočtený počet počet, Bakalářské s aprobací cizího jazyka státní jazyková zkouška Vysokoškolské akreditovaný jazykový kurs pedagogické bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs Vysokoškolské nepedagogické bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Středoškolské akreditovaný jazykový kurs V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2,272 2,454 2 %

11 bez cizojaz.vzdělání CELKEM 2,269 Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni Základní škola Havířov - Podlesí, Mládežnická /564, okres Karviná, příspěvková organizace VŠ s aprobací cizího jazyka,98 45 Bakalářské s aprobací cizího jazyka,545 27,5,545 27,5,998 % %,954,272,954,272 Jiné početpřepočtený % početpřepočtený přepočtený počet Dosažené vzdělání početpřepočtený Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JN JF JA % státní jazyková zkouška Vysokoškolské pedagogické akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Vysokoškolské nepedagogické akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Středoškolské akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání CELKEM 3.4. KVALIFIKOVANOST VÝUKY Ve školním roce 29/2 byly odučeny plně aprobované tyto předměty: z toho JČ % JA % JN % JF % M % Fyz % Př % D % Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 29/2 u těchto předmětů:inf, RV Aprobovanost výuky : Aprobovanost na. stupni: % Aprobovanost na 2. stupni: 65 % Neaprobovanost předmětů na 2. st. OV, Vv, Inf, Rv, Pč, D, VZ, HV, TV Aprobovanost - celkem 82,5 % Kvalifikovanost ped. pracovníků 99,8 % Poznámka :jeden učitel nesplňuje pedagogickou odbornost (kvalifikaci) v AJ a to p. uč. Strýčková, která je však plně pro AJ aprobovaná (certifikát FC of English). V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2

12 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis žáků do.tř. ZŠ ve šk. roce 29 / 2 pro šk. rok 2 / 2 Počet zapsaných Počet přijatých Počet žáků s odkladem Počet žáků, kteří ukončili šk. žáků do.tř. pro žáků do.tř.pro povinné škol. docházky r. 29/2 zákl. vzdělávání šk. r. 2/2 šk. r. 2/2 pro šk. r. 2/ roč. 72 s doložkou 7. roč. bez doložky 5. roč. 2 odchod na SŠ Zápis žáků do.tř.zš ve šk. roce 29 / 2 pro šk. rok 2 / 2 počet zapsaných žáků při zápisu pro šk.r./ 73 počet přijatých žáků pro šk. rok / 64 počet žáků s odkladem povinné šk. docházky / 9 předčasný zápis (dop. lékařem a PPP) převod z jiné školy nenastoupí- stěhování celkem od nastoupí do. tříd 65 žáků Máme skupiny žáků s RVJ ve třídách, žáci jsou zařazováni na základě zájmu rodičů. Přestup žáků do jiných ZŠ se speciálním výukovým programem - do matematické třídy - ZŠ. Máje - - hokejová škola - ZŠ V.Nezvala - - do tříd zaměřených na TV - ZŠ Kudeříkové - - ZŠ Pujmanové - Přestupy žáků na jiné ZŠ - stěhování - jiné důvody PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ ZŠ Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě ve šk. r. 29 / 2 k Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě ,72 Počty k Ve školním roce 29 / 2 byla udělena výjimka z počtu dětí a žáků ve třídě PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŽÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost odd. ve šk.r. 29 / 2 k Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 2

13 4.3. PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ Školní jídelna, školní rok 29 / 2 Počet žáků ZŠ Počet stravovaných celkem žáků na ZŠ Počet nestravovaných žáků na ZŠ 27 Počet stravovaných žáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 29 / 2 76, % žáků. Svačiny odebíralo: 92 žáků Školní mléko: žáků Dospělých strávníků: (z toho 55 školských pracovníků a 45 cizích) 4.4. OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH A ŽÁCÍCH Přehled o žácích a třídách ve šk. roce 29 / 2 (viz příloha č. 8 str. 75) Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 29/2 Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav.postižením počet žáků Údaje uvedené ve výše zpracovaných tabulkách je nutno uvést z výkonových výkazů pro školní rok 29/2. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných chlapci.stupeň dívky celkem chlapci 2.stupeň dívky celkem CELKEM ZŠ chlapci dívky celkem Jiný způsob plnění povinné školní docházky žáci s individuálním vzděláváním plánem.stupeň 2.stupeň CELKEM ZŠ chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR Počet žáků, kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce 29/2 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 Ročník., 2., 3., 6. 3

14 Dojíždějící děti a žáci 29 / 2 k Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných části města název části města Havířov - Podlesí Havířov - Město Havířov - Bludovice Havířov - Šumbark Havířov Suchá Havířov - Životice Havířov Dol. Datyně počet žáků Celkem dojíždějících žáků Celkem žáků z Hav.-Podlesí Celkem k Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných měst a obcí název města - obce počet žáků Horní Bludovice 7 Stanislavice Horní Suchá 3 Soběšovice Dolní Domaslavice Orlová Lučina Těrlicko Šenov 2 Albrechtice 2 Petřvald Dobrá Žermanice Fluktuace dětí, žáků ve školním roce 29/2 Základní škola Přistěhovaní žáci z jiných měst a obcí Počet 6 Odstěhovaní žáci do jiných měst a obcí Název města-obce Č.Těšín, Červený Vrch (Praha), Lučina, Brno, F.-Místek, Albrechtice Čelákovice Počet Důvod odchodu příchodu Název školy Přechod žáků a) příchod v rámci města Havířova 7 Přechod žáků b) odchod na jinou ZŠ v rámci města Hav. Jiné (rozveďte v textu) přistěhování - rozšíření znalostí CJ (na žádost rodičů) - stěhování 5 na žádost rodičů MŠ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 4

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek 5.. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ žáků za 2.pol.šk. roku 29/2 stav k TUdůtka důtka ŘŠ stupeň ,9,73,9,, 37,9+3,3 9,34 4,4 2, neuspokojivé 324 uspokojivé.stupeň ZŠ velmi dobré napomenutí TU a jiná oceněnípochvaly z počtu neklasifikováno žáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR neklasifikováno celkem Počet žáků celkem Počet žáků - klasifikace chování TU / ŘŠ ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem Komisionální zkouška Počet žáků Ročník Předmět JA JA D, Ov, Z, Př, Fy, Hv Opravné zkoušky Počet žáků Ročník Předmět KJA M Žáci opakující ročník v průběhu celé školní docházky Počet žáků Ročník Počet let docházky Klasifikace školy o prospěchu a chování ve šk. r. 29/2 (viz příloha č. 3) V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 5

16 5.2. DOCHÁZKA ŽÁKŮ ve školním roce 29/2 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny stupeň 2. stupeň CELKEM ZŠ průměr na žáka 37,342 67,355 49,643 Docházka žáků ve školním roce 29/2 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny stupeň 2.stupeň CELKEM ZŠ průměr na žáka,224, VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Počet výchovných poradců na škole: 2 dosažené vzdělání -. VP spec. studium pro funkci VP na PF Ostrava-viz vyhl. MŠ 49/67 Sb. 2. VP kvalifikační studium VP na PF Olomouc Ve školním roce 29/2 byla věnována (výchovným poradcem, pracovníkem pro prevenci závislostí a vedením školy) systematická pozornost. : - prevenci - metodické a pedagogické diagnostice - práci s integrovanými žáky, nadaným žákem - vzdělávání VP - spolupráci s PPP, Centrem prevence, Policii ČR, soudy ČR, OSPOD - volbě povolání Nejčastější výchovné problémy: porušování školního řádu, neomluvená absence Problematika násilí a šikany - řešené případy: 2 Schránka důvěry : ANO Zpráva výchovného poradce (viz příloha č. 3 ) Zpráva školního preventisty Mgr. Kielarové (viz str. 7) 5.4. PROSPĚCH ŽÁKŮ Prospěch žáků základní školy ve školním roce 29 / 2 Základní škola Počet žáků celkem 546 s vyznamenáním.st. 2.st prospěli.st. 2.st. 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 43 neprospěli.st. 2.st. nehodnocen uvol. 6

17 5.5. PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA SŠ Odchod žáků na víceletá gymnázia z 5. ročníků Počet žáků - osmileté gymnázium 22 Z toho přijato na osmileté gymnázium Počet žáků - konzervatoř Mgr. Harok Údaje o umístění žáků po ukončení povinné školní docházky Škola Gymnázium SOŠ OA SPŠ Konzervatoř Hotelová škola SŠ Um. řem. Učební obory ŠŠ technické CELKEM Počet žáků ŽÁCI 9. ROČNÍKŮ PŘIJATÍ NA ŠKOLY OA Gymnázium Hotelnictví SPŠ učební obory SŠ technické SŠ Um. řemesel SOŠ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 7

18 ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ PŘIJATÍ NA 8-LETÁ GYMNÁZIA Konzervatoř z 5. roč Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.. Zpráva metodika prevence za školní rok 29/ Byl vypracován plán preventivní strategie obnoven stálý informační panel schránka důvěry konzultace MP x týdně ( středa ) kontakt metodika prevence s žáky ve třídách spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, TU a ostatními pedagogy konzultace problémových situací konzultace s rodiči i s problémovými žáky viz. zprávy TU sledování docházky - prevence záškoláctví / v.pol. 379 neoml. hodin, v 2.pol. 274 neoml. hodin, celkem 653 neoml. hodin za šk. rok nabídka volnočasových aktivit pro žáky aktivity ve smyslu Zdravá škola (větrání, přezouvání, prevence úrazů, prevence žloutenky) kontrola povinnosti služby - TH na TH využití informací a aktivit žákovského parlamentu (žáci r.) utužování vztahů mezi spolužáky: Patronát žáků 9.tříd nad žáky.tříd celoročně Den mobility.,2. a 9.C třídy 7.9. Mikulášská besídka 3.-5.třídy 7.2. Vánoční turnaj ve vybíjené a ve fotbale 3.-9.třídy vánoční týden Vánoční Vídeň.2. Návštěvy městských kulturních akcí s vánoční tématikou Don Bosco 2.2. Bleší trh.-9.třídy 8.2. KD Radost 5.A, 5.C 2.2. Tvořivé dopoledne.,2. a 9.třídy 2.2. Vánoční besídky ve třídách.-9.třídy Celé česko čte dětem čtenářská dílna s dětmi z MŠ Balzacova MŠ a 5.C 9.3. byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování, ničení školního majetku (řešeno ihned a v Th) 2. Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí: Ov 6. ročník Denní rytmus, volný čas Manželství a rodičovství Lidská setkání 7. ročník Rodina 8. ročník Dospívání Hledání blízkého člověka Problémy v oblasti lidských práv 9. ročník Moje budoucí rodina Respekt k právu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 8

19 Rv 6. ročník Práva a povinnosti v rodině Osobní bezpečí, dopravní výchova Sexuální výchova 7. ročník Životní styl a zdraví člověka Zdravá výživa Bezpečnost dětí, krizová centra, linka důvěry, šikana 8. ročník Dospívání a hygiena Plánované rodičovství a antikoncepce Pohlavně přenosné nemoci -AIDS Vztahy k druhému pohlaví, láska, volba partnera Náboženské sekty 9. ročník Úrazy a první pomoc Plánované rodičovství Péče o dítě Asertivní a agresivní chování Na. stupni v rámci Zdravé výživy a Zdravého životního stylu v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy. 3. Projekty, besedy a jiné aktivity Návštěva výstavy Krásná jako kvítka 2.A, 4.B, 5.C, 6.A,B, 8.B, 9.A,C září Běh naděje 3.A, 4.A,B, 5.C, 8.B, 9.A,B 8.9. Evropský den jazyků r Návštěva divadelních představení v KDPB 4.,5. a 9.r. celoročně Návštěva divadla loutek v Ostravě.-7.r. celoročně Besedy s CP.-5.r celoročně Besedy v knihovně.-9.r celoročně Planetárium Ostrava 5.A,B,C A,B 27...A,B,C Beseda Čas proměn 6.A,B 26.. ENV program VITA 2.B,C 2.. Návštěva vánoční Vídně 6.-9.r..2. Prohlídka vánočních betlémů 5.A,C, 6.A, 9.B,C prosinec Vánoční přání pro seniory v Domě s pečovatelskou službou (úcta ke starším) prosinec Beseda od Adventu do Vánoc 6.A 7.2. Návštěva muzea s výrobou vánočních přání 4.B 7.2. Exkurze do ČT Ostrava 9.A 6.2. Výstava mincí.-9.r A,B,C, 6.B, 8.B A 3.5. Vánoční povídání Don Bosko 4.B 2.2. Koncert německé skupiny Komekate 9.A,B Vyhodnocení školních časopisů 5.C, 6.B, 7.B 8.4. Malování s ilustrátorem A.Dudkem 4. a 5.r Projekt Den Země 2.C, 3.A, 4.A,B, 5.C, 6.A, 7.A,B, 8.B, 9.A,B 2.4. Koncert Děti dětem.b, 2.B 2.4. Beseda Image a životní styl dívky 7. a 8.r Projekt Doprava. a 2.r V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 9

20 2.světová válka film a beseda v KDPB Hodina zpívání Dopravní hřiště IQ Park Ostrava Bambiriáda Výjezd do VB Student Agency Exkurze MP Havířov, HZS Exkurze Osvětim (PL) Dinopark Doubrava ZOO Ostrava Vystoupení Limit Dance v KDPB Návštěva výstavy obrazů A.Dudka Návštěva Archeoparku v Chotěbuzi Návštěva muzea Životice 9.r. 2.A, 5.B 4.A,B 8.A 5.A,C 4.-9.r. 5.A,B 9.r. 2.A 7.A,B 4.B, 5.A,B, 8.B 5.C 5.B 5.C , Soutěže Bludiště (TV soutěž) Šachový turnaj Asterix Debatiáda-krajské kolo Konverzační soutěž AJ Pěvecká soutěž Dopraváček Školní Superstar Jazyky hrou regionální kolo Městské kolo dopravní soutěže Chytré hlavy 8.A, 9.A 6.B, 9.C 8.B 5.-9.r r. 5.A, 9.A 3.-9.r. 8.,9.r. 5.A,B,C, 8.A 6.-9.r únor květen Školní družina Drakiáda Recitační soutěž Vánoční besídka Pěvecká soutěž Dramatický kroužek, představení Masopust ; Pexesoturnaj Karneval Turnaj ve vybíjené Kuličkovaná Veselá olympiáda.-3.r..-3.r..-3.r..-4.r..-5.r. 2.r..-4.r..-4.r..-4.r..-3.r , Spolupráce s rodiči: Lyžařská soustředění Pitztal Kasárna Nassfeld Lyžařské výlety Oščadnica Lyžování Bukovec Bambiriáda prezentace školy a lyžařské školy Rodinný kros Vystoupení na Havířově v květech sbor fléten Sjíždění Moravice Tábor v Chorvatsku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / , 7.., 24.., 7.2., květen

21 7. Přehled o volnočasových aktivitách žáků: Žáci jsou zapojeni většinou v kroužcích mimo školu. Ve škole 222 ž. Mimo školu 394 ž. Nikde 92 ž. Někteří žáci navštěvují více kroužků. %-ní zapojenost: 2.A 99%-ní zapojenost: 3.B, 6.B Přehled jednotlivých tříd viz. odevzdaná zpráva TU. 8. Vzdělávání: Schůzka MP s OMPA Mgr. Marcelou Witovou Mgr. Z.Kielarová celoročně Školení Minimální preventivní program a příprava projektů Mgr. Z.Kielarová listopad Informace z časopisu Prevence a Bulletinu Národní protidrogové centrály průběžně Seznámení pedagogů s Metodickým pokynem ministra školství,,šikana říjen 9. Organizační a lektorské zajištění: PPP Karviná, PPP Havířov, CP Havířov, Policie ČR, MP Havířov, K obsahovému a lektorskému zajištění nebyly připomínky.. Spolupráce metodika prevence: - s vedením školy - s výchovným poradcem - třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky - LEPORELO children - ZŠ Mládežnická - PPP Karviná OMPA Mgr. Marcela Witová - PPP Havířov - CP Havířov - Asterix Havířov Mgr. Vladimírou Hoferikovou - Policií ČR - Jaroslavem Kusem. Návrhy další práce pro školní rok 2/2: - pracovat týmově při odhalování a řešení problémových situací - dbát na stmelování třídního kolektivu - do vzdělávacích oblastí zařazovat témata rodina, právní vědomí, šikana, dospívání, drogy, rasismus, atd. - prevence záškoláctví - nabídka volnočasových aktivit pro žáky - aktivity ve smyslu Zdravá škola - projekt MP,,Dej přednost životu - projekt CP Havířov,,Zdravý životní styl - dotazníky,,klima třídy, Užívání omamných látek, Domácí násilí - konzultace a spolupráce s rodiči V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 2

22 V Havířově Zpracovala: Z.Kielarová 7. Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků 7.. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) (viz příloha č. ) Největší zájem měli pedagogičtí pracovníci o témata v oblasti informatiky, ŠVP, AJ a v oblasti prohlubování vlastní aprobace. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 28/29 prostřednictvím: - KVIC Nový Jičín,Karviná - PF Ostrava - Centrum prevence - vzdělávací agentury - FAKTA - NIDV Ostrava Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 22

23 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.. Přehled školních a mimoškolních aktivit ve škol. roce 29/2 - - Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 29/2. Byl vypracován plán preventivní strategie obnoven stálý informační panel schránka důvěry konzultace MP x týdně ( středa ) kontakt metodika prevence s žáky ve třídách spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, TU a ostatními pedagogy konzultace problémových situací konzultace s rodiči i s problémovými žáky viz. zprávy TU sledování docházky - prevence záškoláctví / v.pol. 379 neoml. hodin, v 2.pol. 274 neoml.hodin. Celkem 653 neoml.hodin za šk.rok nabídka volnočasových aktivit pro žáky aktivity ve smyslu Zdravá škola (větrání, přezouvání, prevence úrazů, prevence žloutenky) kontrola povinnosti služby - TH na Th využití informací a aktivit žákovského parlamentu ( žáci r.) utužování vztahů mezi spolužáky: Patronát žáků 9.tříd nad žáky.tříd celoročně Den mobility.,2. a 9.C třídy 7.9. Mikulášská besídka 3.-5.třídy 7.2. Vánoční turnaj ve vybíjené a ve fotbale 3.-9.třídy vánoční týden Vánoční Vídeň.2. Návštěvy městských kulturních akcí s vánoční tématikou Don Bosco 2.2. Bleší trh.-9.třídy 8.2. KD Radost 5.A, 5.C 2.2. Tvořivé dopoledne.,2. a 9.třídy 2.2. Vánoční besídky ve třídách.-9.třídy Celé česko čte dětem čtenářská dílna s dětmi z MŠ Balzacova MŠ a 5.C 9.3. byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování, ničení školního majetku (řešeno ihned a v Th) 2. Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí: Ov 6. ročník Denní rytmus, volný čas Manželství a rodičovství Lidská setkání 7. ročník Rodina 8. ročník Dospívání Hledání blízkého člověka Problémy v oblasti lidských práv 9. ročník Moje budoucí rodina V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 23

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Motto školy Bez znalosti cizích jazyků, informatiky, matematiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov Bludovice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy -2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Č.j.: 2ZŠ 181/14 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková Projednáno pedag. radou dne: 27. 8. 2014 Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2014 V Ý R

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2011 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více