Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Havířov Podlesí Mládežnická /564 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 29/2 Motto školy Bez znalosti cizích jazyků, informatiky, matematiky a ekonomicko-právních základů, budete v dnešním světě negramotní, i když máte humanitní, přírodovědné nebo technické vzdělání.

2 OBSAH Strana VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní údaje o škole. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje. Školní vzdělávací program... Výchovně vzdělávací projekty..... Výuka nepovinných a volitelných předmětů... Rámcové popis personálního zabezpečení činnosti školy.... Věková struktura zaměstnanců ZŠ, ŠD, ŠJ.... Odborná a pedagogická způsobilost.. Zajištění výuky cizích jazyků... Kvalifikovanost výuky... Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy.... Přehled o počtu tříd, počtu dětí a žáků.... Přehled o počtu oddělení a žáků ve ŠD.... Přehled o počtu stravovaných dětí a žáků... Ostatní údaje o výuce, třídách a žácích..... Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.... Klasifikace chování žáků Docházka žáků Výchovné poradenství Prospěch žáků Přijetí žáků na SŠ.. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... Údaje o DVPP příloha... Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... Přehled školních a mimoškolních aktivit, oblast rozšíř.vzděl.nabídky.. Kroužky. Soutěže a olympiády.. Prezentace školy na veřejnosti + spolupráce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekci... Základní údaje o hospodaření. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení... Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. Závěr. Seznam příloh... V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 /

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zkladní údaje o škole a) Název školy dle zřizovací listiny (ZL): Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická /564 okres Karviná, příspěvková organizace b) Sídlo školy dle ZL: Havířov-Podlesí, Mládežnická /564, PSČ 736 c) Zřizovatel školy: Statutární město Havířov, Svornosti 2, Havířov-Město d) Charakteristika školy: - byla otevřena k , patří mezi novější školy v rámci města Havířova od roku 99 je zaměřena na výuku cizích jazyků, AJ, NJ, FRJ, RJ ŠVP se vyučuje od roku 28-29, od šk. roku 28/9 probíhá výuka zeměpisu v 9. roč. v AJ, rodilý mluvčí nasazen v hodinách konverzace AJ e) Údaje o vedení školy: Ředitel: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Metodik prevence: Vedoucí ŠJ: Vedoucí ŠD: Mgr. Radomila Vaníčková od.8.25 Mgr. Jindřiška Blažková Mgr. Iva Badurová Mgr. Dagmar Csatová Mgr. Zita Kielarová p. Stanislava Teichmannová p. Jana Kaňová f) Školská rada: Školská rada Zřizovací listina škol. rady Účel zřízení Předseda školské rady Členové školské rady od.. 26 Nabyla platnosti vydáno, Havířov Školská rada při ZŠ Havířov-Podlesí, Mládežnická /564 Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy. Mgr. Kundel Aleš jmenován učit. sborem Mgr. Volfová Dagmar jmenovaná učit. sborem Mgr. Vonsík Milan jmenovaná rodiči žáků ZŠ p. Lucká Petra - jmenovaná rodiči žáků ZŠ p. Malátová Kateřina jmenovaná zřizovatelem - Stat. město Havířov p. Světlíková Jarmila jmenovaná zřizovatelem -Stat. město Havířov g) Žákovský parlament: Vedoucí ŽP Mgr. Gabriela Plachtová Bc. Kateřina Zechová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 3

4 h) o.p.s. LEPORELO-children : předseda správní rady Členové Dozorčí rada Členové dozorčí rady Mgr. Dagmar Csatová Bc. Kateřina Zechová, Mgr. Aleš Kundel Mgr. Jindřiška Blažková Mgr. Kateřina Grygarová, p. Pavla Onderková ch) Zařazení do sítě škol: poslední změna zařazení od i) IČ: j) IZO: Ředitelství školy ŠD ŠJ k) Součásti školy: Základní škola, školní družina, školní jídelna Školní družina - je naplněna po horní hranici kapacity 2 žáků od..27, provoz od 6: do 6:3 hod., - zabezpečuje a poskytuje dětem mravní, estetickou, tělesnou, ekologickou a sexuální výchovu v návaznosti na výuku - při školní družině pracuje 5 kroužků (rukodělný, míčové hry, počítačový, výtvarný, dramatický) Školní jídelna - je součástí školy a po rekonstrukci, vybavena novým nábytkem, splňuje podmínky hygienického zákona - nabízí žákům dvojí výběr jídel, včetně jídel s bezlepkovou, diabet. a vaječnou dietou - jídelna vaří i pro cizí strávníky - připravujeme svačinky pro děti. a 2. stupně - pitný režim zajištěn podáváním čaje v jídelně + školní bufet + automat Odloučená pracoviště: nejsou Kapacita školy: ZŠ 6 žáků ŠD 4 žáků ŠJ 6 strávníků l) Adresa m) Profilace školy ZŠ se od roku 99 profiluje jako škola s výukou cizích jazyků (RVCJ). Od roku 26/27 navyšuje počty hodin JČ, M a informatiky. Vyučujeme podle programu. - ZŠ č.j. 6847/ ZŠ + RVCJ č.j. 6333/ Od šk. roku 28/9 - výuka Z v 9. roč. v anglickém jazyce (dle nového ŠVP) Od 6. roč. biling, č.j.2522/27-2 (TV v JA) V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 4

5 Od 9. roč. biling, č.j. 2522/27-2 (Z v JA) Od. ročníku nabízíme výuku JA, JN. ( 2 hodiny týdně ) Od 3. ročníku navýšenou výuku hodin JA. n) Nadstandardní služby - Internetová škola výuka probíhá formou e-learningu (tyto služby využili 2 žáci z.a třídy, kteří pobývají s rodiči dlouhodobě v zahraničí a tím si doplňují základní školní docházku v ČR) - kurzy CJ pro veřejnost i žáky naší školy, možnost přípravy na certifikáty v CJ v nabízených kurzech - nabídka hodin konverzace s rodilými mluvčími v hodinách AJ - zahraniční výukové zájezdy (Francie, Německo,Osvětim, Vídeň, V.Británie) - účast v okresní soutěži CJ Škola hrou - ukázkové hodiny CJ pro rodiče v rámci Dne otevřených dveří - nabízené aktivity podporující zdraví dětí a jejich zapojení ve volném čase (lyž. zájezdy, turistické zájezdy, zahraniční prázdninový tábor Chorvatsko) - na škole pracovalo kroužků - zajišťujeme LVVZ, plavání, školu v přírodě, exkurze, výlety, přednášky a další kulturní akce nejen pro žáky, ale i pro rodiče a učitele. - pro realizaci těchto nadstandardních služeb škola spolupracuje s o.p.s. LEPORELOchildren, která některé akce financuje - zapojili jsme se do programu Debatní ligy v ČR podporované MŠMT ČR - v kurzu Debatní ligy pracujeme s novými vyučovacími metodami, které vedou žáky k procvičování rétoriky, komunikace, konverzace a asertivnímu chování na veřejnosti, v médiích V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 2.. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ve šk. roce 29/2 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva třída.a.b.c ŠVP ZV ŠVP ZV ŠVP ZV vzdělávací programy Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš obor vzdělávání 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 2.A 2.B 2.C ŠVP ZV ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 3.A 3.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 4.A 4.B ZŠ + RVJ ZŠ + RVJ 6847/ / / / C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 5.A 5.B 5.B ZŠ + RVJ ZŠ + RVJ ZŠ + RVJ 6847/ / / / / / C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 6.A 6.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 7.A 7.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 8.A 8.B ŠVP ZV ŠVP ZV Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš Jazyky Brána do světa č.j.656/27/řš 79--C/ Základní škola 79--C/ Základní škola 9.A ZŠ + RVJ 79--C/ Základní škola 9.B ZŠ + RVJ 9.C ZŠ 6847/ / biling, č.j. 2522/27-2 (Z v JA) 6847/ / biling, č.j. 2522/27-2 (Z v JA) 6847/ C/ Základní škola 79--C/ Základní škola POZNÁMKA: V šestém ročníku se biling týká žáků, kteří si zvolili ve volitelných předmětech druhý cizí jazyk. obor vzdělání pro ročník třetí, čtvrtý, pátý, osmý a devátý je 79--C/. obor vzdělání pro ročník první, druhý, šestý a sedmý je 79--C/. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 6

7 2.2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ tematické bloky s dětmi, diskuze, tréninkové programy, besedy - projekt,,zdravé zuby.-5. r. září-květen - výukový program,,zdravý životní styl.-5. r. září-květen - projekt,,dej přednost životu.-9. r. říjen - beseda,,vztahy ve třídě prosinec - beseda,,láska ano, děti ještě ne 8. r. listopad - práce s talentovanými žáky celoročně - práce s problémovými a integr. žáky celoročně - stmelení kolektivu-mikulášská besídka, vánoční besídky, diskotéka prosinec výlety, exkurze květen, celoročně - olympiády M, Z, CH, Čj, B, F, D 2. pololetí - ostatní soutěže Hv, Tv, Vv, Čj, M dle nabídky - soutěž,,jazyk hrou květen - projekt,,škola bez drog a šikany celoročně - návštěva kulturních akcí celoročně akce mimo školu + akce s rodiči - Evropský den bez aut - návštěva divadla, kina, koncertů - Drakiáda ŠD - výjezd do Vídně - Mikulášské radovánky ŠD - vánoční přání-dům s pečov. službou - lyžařské zájezdy - akce ke Dni Země - Bambiriáda - výjezd do Osvětimi - Rodinný kros - cykloturistické zájezdy CP Havířov MP Havířov PPP Havířov MUDr. Kovář září dle nabídky říjen říjen prosinec prosinec prosinec, leden, únor duben květen červen květen dle plánu ved. kroužku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 7

8 VÝUKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Výuka volitelných předmětů v roce 29/2 třída předmět 9.A,B 8.A,B 7.A,B 6.A,B 6.A,B 7.A,B 8.A,B 9.A,B 6.A,B 6.A,B 7.A,B 7.A,B 9.A,B 9.A,B (skup. JF) (skup. JN) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. Info) (skup. JR) (skup. JN) (skup. JN) (skup. JF) (skup. JN) (skup. JN) počet hod. JF JN CVM CVJČ CInf CInf CInf CInf JR JN JN JF JN JN V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 vyučující Mgr. Lukánková Mgr. Plachtová Mgr. Škutová Mgr. Kielarová Mgr. Blažková Mgr. Harok Mgr. Skalková Mgr. Hrabálek Mgr. Kielarová Mgr. Plachtová Mgr. Plachtová Mgr. Lukánková Mgr. Plachtová Mgr. Grygarová 8

9 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ ZŠ, ŠD, ŠJ Věková struktura pracovníků pedagogičtí zam. ostatní zam. ZŠ fyz.počet z toho přepočt. fyz.počet z toho přepočt. muži počet muži celkem ped. + ost. zam. fyz.počet počet z toho muži přepočt. počet do 2 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let Nad 5 let do nároku na důchod celkem pracující důchodce Zam., kterému vznikl nárok na důchod celkem důch. celkem ZŠ ,7 5, ,25, ,863 33,3 9 Věková struktura pracovníků ŠD: fyz.počet ŠD do 2 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let Nad 5 let celkem pracující důchodce,975 6, ,7 7,525 8, ,52 2,363 8, ,863 4,85 z toho muži přepočt.počet 2 2,625,95,6 5 4,75 z toho muži přepočt.počet ,8 7 6,8 Zam., kterému vznikl nárok na důchod celkem celkem ŠD Věková struktura pracovníků ŠJ: fyz.počet ŠJ do 2 let 2-3 let 3-4 let 4-5 let Nad 5 let celkem pracující důchodce Zam., kterému vznikl nárok na důchod celkem celkem ŠJ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 9

10 Počet fyzických zaměstnanců na ZŠ, ŠD, ŠJ ve školním roce 29/2 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření ZŠ ŠJ ŠD CELKEM Přepočtený počet zaměst. Zaměstnanci celkem fyzický počet % ŽENY fyzický počet % 76 4 MUŽI fyzický počet 6 6 ZŠ ŠJ ŠD CELKEM 4,85 6,8 4,75 52,79 % 3.2. ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci na. stupni na 2. stupni Dosažené vzdělání přepočtený počet Učitelství pro.stupeň ZŠ Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Speciální pedagogika VŠ pedagogické pro jiný typ škol DPS VŠ nepedagogické bez DPS pedagogické Středoškolské nepedagogické Celkem 2,98,7 3,68 % přepočtený počet % ,882 97,6,45 9,332 2, ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na. stupni Základní škola Havířov - Podlesí, Mládežnická /564, okres Karviná, příspěvková organizace Dosažené vzdělání VŠ s aprobací cizího jazyka Učitelé cizích jazyků na. stupni ZŠ JA JN přepočtený % přepočtený počet počet, Bakalářské s aprobací cizího jazyka státní jazyková zkouška Vysokoškolské akreditovaný jazykový kurs pedagogické bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs Vysokoškolské nepedagogické bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Středoškolské akreditovaný jazykový kurs V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2,272 2,454 2 %

11 bez cizojaz.vzdělání CELKEM 2,269 Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni Základní škola Havířov - Podlesí, Mládežnická /564, okres Karviná, příspěvková organizace VŠ s aprobací cizího jazyka,98 45 Bakalářské s aprobací cizího jazyka,545 27,5,545 27,5,998 % %,954,272,954,272 Jiné početpřepočtený % početpřepočtený přepočtený počet Dosažené vzdělání početpřepočtený Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JN JF JA % státní jazyková zkouška Vysokoškolské pedagogické akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Vysokoškolské nepedagogické akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Středoškolské akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání CELKEM 3.4. KVALIFIKOVANOST VÝUKY Ve školním roce 29/2 byly odučeny plně aprobované tyto předměty: z toho JČ % JA % JN % JF % M % Fyz % Př % D % Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 29/2 u těchto předmětů:inf, RV Aprobovanost výuky : Aprobovanost na. stupni: % Aprobovanost na 2. stupni: 65 % Neaprobovanost předmětů na 2. st. OV, Vv, Inf, Rv, Pč, D, VZ, HV, TV Aprobovanost - celkem 82,5 % Kvalifikovanost ped. pracovníků 99,8 % Poznámka :jeden učitel nesplňuje pedagogickou odbornost (kvalifikaci) v AJ a to p. uč. Strýčková, která je však plně pro AJ aprobovaná (certifikát FC of English). V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2

12 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis žáků do.tř. ZŠ ve šk. roce 29 / 2 pro šk. rok 2 / 2 Počet zapsaných Počet přijatých Počet žáků s odkladem Počet žáků, kteří ukončili šk. žáků do.tř. pro žáků do.tř.pro povinné škol. docházky r. 29/2 zákl. vzdělávání šk. r. 2/2 šk. r. 2/2 pro šk. r. 2/ roč. 72 s doložkou 7. roč. bez doložky 5. roč. 2 odchod na SŠ Zápis žáků do.tř.zš ve šk. roce 29 / 2 pro šk. rok 2 / 2 počet zapsaných žáků při zápisu pro šk.r./ 73 počet přijatých žáků pro šk. rok / 64 počet žáků s odkladem povinné šk. docházky / 9 předčasný zápis (dop. lékařem a PPP) převod z jiné školy nenastoupí- stěhování celkem od nastoupí do. tříd 65 žáků Máme skupiny žáků s RVJ ve třídách, žáci jsou zařazováni na základě zájmu rodičů. Přestup žáků do jiných ZŠ se speciálním výukovým programem - do matematické třídy - ZŠ. Máje - - hokejová škola - ZŠ V.Nezvala - - do tříd zaměřených na TV - ZŠ Kudeříkové - - ZŠ Pujmanové - Přestupy žáků na jiné ZŠ - stěhování - jiné důvody PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ ZŠ Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě ve šk. r. 29 / 2 k Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě ,72 Počty k Ve školním roce 29 / 2 byla udělena výjimka z počtu dětí a žáků ve třídě PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŽÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost odd. ve šk.r. 29 / 2 k Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 2

13 4.3. PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ Školní jídelna, školní rok 29 / 2 Počet žáků ZŠ Počet stravovaných celkem žáků na ZŠ Počet nestravovaných žáků na ZŠ 27 Počet stravovaných žáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 29 / 2 76, % žáků. Svačiny odebíralo: 92 žáků Školní mléko: žáků Dospělých strávníků: (z toho 55 školských pracovníků a 45 cizích) 4.4. OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH A ŽÁCÍCH Přehled o žácích a třídách ve šk. roce 29 / 2 (viz příloha č. 8 str. 75) Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 29/2 Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav.postižením počet žáků Údaje uvedené ve výše zpracovaných tabulkách je nutno uvést z výkonových výkazů pro školní rok 29/2. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných chlapci.stupeň dívky celkem chlapci 2.stupeň dívky celkem CELKEM ZŠ chlapci dívky celkem Jiný způsob plnění povinné školní docházky žáci s individuálním vzděláváním plánem.stupeň 2.stupeň CELKEM ZŠ chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR Počet žáků, kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce 29/2 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 Ročník., 2., 3., 6. 3

14 Dojíždějící děti a žáci 29 / 2 k Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných části města název části města Havířov - Podlesí Havířov - Město Havířov - Bludovice Havířov - Šumbark Havířov Suchá Havířov - Životice Havířov Dol. Datyně počet žáků Celkem dojíždějících žáků Celkem žáků z Hav.-Podlesí Celkem k Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných měst a obcí název města - obce počet žáků Horní Bludovice 7 Stanislavice Horní Suchá 3 Soběšovice Dolní Domaslavice Orlová Lučina Těrlicko Šenov 2 Albrechtice 2 Petřvald Dobrá Žermanice Fluktuace dětí, žáků ve školním roce 29/2 Základní škola Přistěhovaní žáci z jiných měst a obcí Počet 6 Odstěhovaní žáci do jiných měst a obcí Název města-obce Č.Těšín, Červený Vrch (Praha), Lučina, Brno, F.-Místek, Albrechtice Čelákovice Počet Důvod odchodu příchodu Název školy Přechod žáků a) příchod v rámci města Havířova 7 Přechod žáků b) odchod na jinou ZŠ v rámci města Hav. Jiné (rozveďte v textu) přistěhování - rozšíření znalostí CJ (na žádost rodičů) - stěhování 5 na žádost rodičů MŠ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 4

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek 5.. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ žáků za 2.pol.šk. roku 29/2 stav k TUdůtka důtka ŘŠ stupeň ,9,73,9,, 37,9+3,3 9,34 4,4 2, neuspokojivé 324 uspokojivé.stupeň ZŠ velmi dobré napomenutí TU a jiná oceněnípochvaly z počtu neklasifikováno žáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR neklasifikováno celkem Počet žáků celkem Počet žáků - klasifikace chování TU / ŘŠ ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem Komisionální zkouška Počet žáků Ročník Předmět JA JA D, Ov, Z, Př, Fy, Hv Opravné zkoušky Počet žáků Ročník Předmět KJA M Žáci opakující ročník v průběhu celé školní docházky Počet žáků Ročník Počet let docházky Klasifikace školy o prospěchu a chování ve šk. r. 29/2 (viz příloha č. 3) V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 5

16 5.2. DOCHÁZKA ŽÁKŮ ve školním roce 29/2 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny stupeň 2. stupeň CELKEM ZŠ průměr na žáka 37,342 67,355 49,643 Docházka žáků ve školním roce 29/2 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny stupeň 2.stupeň CELKEM ZŠ průměr na žáka,224, VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Počet výchovných poradců na škole: 2 dosažené vzdělání -. VP spec. studium pro funkci VP na PF Ostrava-viz vyhl. MŠ 49/67 Sb. 2. VP kvalifikační studium VP na PF Olomouc Ve školním roce 29/2 byla věnována (výchovným poradcem, pracovníkem pro prevenci závislostí a vedením školy) systematická pozornost. : - prevenci - metodické a pedagogické diagnostice - práci s integrovanými žáky, nadaným žákem - vzdělávání VP - spolupráci s PPP, Centrem prevence, Policii ČR, soudy ČR, OSPOD - volbě povolání Nejčastější výchovné problémy: porušování školního řádu, neomluvená absence Problematika násilí a šikany - řešené případy: 2 Schránka důvěry : ANO Zpráva výchovného poradce (viz příloha č. 3 ) Zpráva školního preventisty Mgr. Kielarové (viz str. 7) 5.4. PROSPĚCH ŽÁKŮ Prospěch žáků základní školy ve školním roce 29 / 2 Základní škola Počet žáků celkem 546 s vyznamenáním.st. 2.st prospěli.st. 2.st. 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 43 neprospěli.st. 2.st. nehodnocen uvol. 6

17 5.5. PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA SŠ Odchod žáků na víceletá gymnázia z 5. ročníků Počet žáků - osmileté gymnázium 22 Z toho přijato na osmileté gymnázium Počet žáků - konzervatoř Mgr. Harok Údaje o umístění žáků po ukončení povinné školní docházky Škola Gymnázium SOŠ OA SPŠ Konzervatoř Hotelová škola SŠ Um. řem. Učební obory ŠŠ technické CELKEM Počet žáků ŽÁCI 9. ROČNÍKŮ PŘIJATÍ NA ŠKOLY OA Gymnázium Hotelnictví SPŠ učební obory SŠ technické SŠ Um. řemesel SOŠ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 7

18 ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ PŘIJATÍ NA 8-LETÁ GYMNÁZIA Konzervatoř z 5. roč Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.. Zpráva metodika prevence za školní rok 29/ Byl vypracován plán preventivní strategie obnoven stálý informační panel schránka důvěry konzultace MP x týdně ( středa ) kontakt metodika prevence s žáky ve třídách spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, TU a ostatními pedagogy konzultace problémových situací konzultace s rodiči i s problémovými žáky viz. zprávy TU sledování docházky - prevence záškoláctví / v.pol. 379 neoml. hodin, v 2.pol. 274 neoml. hodin, celkem 653 neoml. hodin za šk. rok nabídka volnočasových aktivit pro žáky aktivity ve smyslu Zdravá škola (větrání, přezouvání, prevence úrazů, prevence žloutenky) kontrola povinnosti služby - TH na TH využití informací a aktivit žákovského parlamentu (žáci r.) utužování vztahů mezi spolužáky: Patronát žáků 9.tříd nad žáky.tříd celoročně Den mobility.,2. a 9.C třídy 7.9. Mikulášská besídka 3.-5.třídy 7.2. Vánoční turnaj ve vybíjené a ve fotbale 3.-9.třídy vánoční týden Vánoční Vídeň.2. Návštěvy městských kulturních akcí s vánoční tématikou Don Bosco 2.2. Bleší trh.-9.třídy 8.2. KD Radost 5.A, 5.C 2.2. Tvořivé dopoledne.,2. a 9.třídy 2.2. Vánoční besídky ve třídách.-9.třídy Celé česko čte dětem čtenářská dílna s dětmi z MŠ Balzacova MŠ a 5.C 9.3. byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování, ničení školního majetku (řešeno ihned a v Th) 2. Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí: Ov 6. ročník Denní rytmus, volný čas Manželství a rodičovství Lidská setkání 7. ročník Rodina 8. ročník Dospívání Hledání blízkého člověka Problémy v oblasti lidských práv 9. ročník Moje budoucí rodina Respekt k právu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 8

19 Rv 6. ročník Práva a povinnosti v rodině Osobní bezpečí, dopravní výchova Sexuální výchova 7. ročník Životní styl a zdraví člověka Zdravá výživa Bezpečnost dětí, krizová centra, linka důvěry, šikana 8. ročník Dospívání a hygiena Plánované rodičovství a antikoncepce Pohlavně přenosné nemoci -AIDS Vztahy k druhému pohlaví, láska, volba partnera Náboženské sekty 9. ročník Úrazy a první pomoc Plánované rodičovství Péče o dítě Asertivní a agresivní chování Na. stupni v rámci Zdravé výživy a Zdravého životního stylu v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy. 3. Projekty, besedy a jiné aktivity Návštěva výstavy Krásná jako kvítka 2.A, 4.B, 5.C, 6.A,B, 8.B, 9.A,C září Běh naděje 3.A, 4.A,B, 5.C, 8.B, 9.A,B 8.9. Evropský den jazyků r Návštěva divadelních představení v KDPB 4.,5. a 9.r. celoročně Návštěva divadla loutek v Ostravě.-7.r. celoročně Besedy s CP.-5.r celoročně Besedy v knihovně.-9.r celoročně Planetárium Ostrava 5.A,B,C A,B 27...A,B,C Beseda Čas proměn 6.A,B 26.. ENV program VITA 2.B,C 2.. Návštěva vánoční Vídně 6.-9.r..2. Prohlídka vánočních betlémů 5.A,C, 6.A, 9.B,C prosinec Vánoční přání pro seniory v Domě s pečovatelskou službou (úcta ke starším) prosinec Beseda od Adventu do Vánoc 6.A 7.2. Návštěva muzea s výrobou vánočních přání 4.B 7.2. Exkurze do ČT Ostrava 9.A 6.2. Výstava mincí.-9.r A,B,C, 6.B, 8.B A 3.5. Vánoční povídání Don Bosko 4.B 2.2. Koncert německé skupiny Komekate 9.A,B Vyhodnocení školních časopisů 5.C, 6.B, 7.B 8.4. Malování s ilustrátorem A.Dudkem 4. a 5.r Projekt Den Země 2.C, 3.A, 4.A,B, 5.C, 6.A, 7.A,B, 8.B, 9.A,B 2.4. Koncert Děti dětem.b, 2.B 2.4. Beseda Image a životní styl dívky 7. a 8.r Projekt Doprava. a 2.r V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 9

20 2.světová válka film a beseda v KDPB Hodina zpívání Dopravní hřiště IQ Park Ostrava Bambiriáda Výjezd do VB Student Agency Exkurze MP Havířov, HZS Exkurze Osvětim (PL) Dinopark Doubrava ZOO Ostrava Vystoupení Limit Dance v KDPB Návštěva výstavy obrazů A.Dudka Návštěva Archeoparku v Chotěbuzi Návštěva muzea Životice 9.r. 2.A, 5.B 4.A,B 8.A 5.A,C 4.-9.r. 5.A,B 9.r. 2.A 7.A,B 4.B, 5.A,B, 8.B 5.C 5.B 5.C , Soutěže Bludiště (TV soutěž) Šachový turnaj Asterix Debatiáda-krajské kolo Konverzační soutěž AJ Pěvecká soutěž Dopraváček Školní Superstar Jazyky hrou regionální kolo Městské kolo dopravní soutěže Chytré hlavy 8.A, 9.A 6.B, 9.C 8.B 5.-9.r r. 5.A, 9.A 3.-9.r. 8.,9.r. 5.A,B,C, 8.A 6.-9.r únor květen Školní družina Drakiáda Recitační soutěž Vánoční besídka Pěvecká soutěž Dramatický kroužek, představení Masopust ; Pexesoturnaj Karneval Turnaj ve vybíjené Kuličkovaná Veselá olympiáda.-3.r..-3.r..-3.r..-4.r..-5.r. 2.r..-4.r..-4.r..-4.r..-3.r , Spolupráce s rodiči: Lyžařská soustředění Pitztal Kasárna Nassfeld Lyžařské výlety Oščadnica Lyžování Bukovec Bambiriáda prezentace školy a lyžařské školy Rodinný kros Vystoupení na Havířově v květech sbor fléten Sjíždění Moravice Tábor v Chorvatsku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / , 7.., 24.., 7.2., květen

21 7. Přehled o volnočasových aktivitách žáků: Žáci jsou zapojeni většinou v kroužcích mimo školu. Ve škole 222 ž. Mimo školu 394 ž. Nikde 92 ž. Někteří žáci navštěvují více kroužků. %-ní zapojenost: 2.A 99%-ní zapojenost: 3.B, 6.B Přehled jednotlivých tříd viz. odevzdaná zpráva TU. 8. Vzdělávání: Schůzka MP s OMPA Mgr. Marcelou Witovou Mgr. Z.Kielarová celoročně Školení Minimální preventivní program a příprava projektů Mgr. Z.Kielarová listopad Informace z časopisu Prevence a Bulletinu Národní protidrogové centrály průběžně Seznámení pedagogů s Metodickým pokynem ministra školství,,šikana říjen 9. Organizační a lektorské zajištění: PPP Karviná, PPP Havířov, CP Havířov, Policie ČR, MP Havířov, K obsahovému a lektorskému zajištění nebyly připomínky.. Spolupráce metodika prevence: - s vedením školy - s výchovným poradcem - třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky - LEPORELO children - ZŠ Mládežnická - PPP Karviná OMPA Mgr. Marcela Witová - PPP Havířov - CP Havířov - Asterix Havířov Mgr. Vladimírou Hoferikovou - Policií ČR - Jaroslavem Kusem. Návrhy další práce pro školní rok 2/2: - pracovat týmově při odhalování a řešení problémových situací - dbát na stmelování třídního kolektivu - do vzdělávacích oblastí zařazovat témata rodina, právní vědomí, šikana, dospívání, drogy, rasismus, atd. - prevence záškoláctví - nabídka volnočasových aktivit pro žáky - aktivity ve smyslu Zdravá škola - projekt MP,,Dej přednost životu - projekt CP Havířov,,Zdravý životní styl - dotazníky,,klima třídy, Užívání omamných látek, Domácí násilí - konzultace a spolupráce s rodiči V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 2

22 V Havířově Zpracovala: Z.Kielarová 7. Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků 7.. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) (viz příloha č. ) Největší zájem měli pedagogičtí pracovníci o témata v oblasti informatiky, ŠVP, AJ a v oblasti prohlubování vlastní aprobace. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 28/29 prostřednictvím: - KVIC Nový Jičín,Karviná - PF Ostrava - Centrum prevence - vzdělávací agentury - FAKTA - NIDV Ostrava Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 29/2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 22

23 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.. Přehled školních a mimoškolních aktivit ve škol. roce 29/2 - - Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 29/2. Byl vypracován plán preventivní strategie obnoven stálý informační panel schránka důvěry konzultace MP x týdně ( středa ) kontakt metodika prevence s žáky ve třídách spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, TU a ostatními pedagogy konzultace problémových situací konzultace s rodiči i s problémovými žáky viz. zprávy TU sledování docházky - prevence záškoláctví / v.pol. 379 neoml. hodin, v 2.pol. 274 neoml.hodin. Celkem 653 neoml.hodin za šk.rok nabídka volnočasových aktivit pro žáky aktivity ve smyslu Zdravá škola (větrání, přezouvání, prevence úrazů, prevence žloutenky) kontrola povinnosti služby - TH na Th využití informací a aktivit žákovského parlamentu ( žáci r.) utužování vztahů mezi spolužáky: Patronát žáků 9.tříd nad žáky.tříd celoročně Den mobility.,2. a 9.C třídy 7.9. Mikulášská besídka 3.-5.třídy 7.2. Vánoční turnaj ve vybíjené a ve fotbale 3.-9.třídy vánoční týden Vánoční Vídeň.2. Návštěvy městských kulturních akcí s vánoční tématikou Don Bosco 2.2. Bleší trh.-9.třídy 8.2. KD Radost 5.A, 5.C 2.2. Tvořivé dopoledne.,2. a 9.třídy 2.2. Vánoční besídky ve třídách.-9.třídy Celé česko čte dětem čtenářská dílna s dětmi z MŠ Balzacova MŠ a 5.C 9.3. byla věnována pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení a chování byly postihovány projevy xenofobie, intolerance, hrubého chování, ničení školního majetku (řešeno ihned a v Th) 2. Prevence probíhala v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí: Ov 6. ročník Denní rytmus, volný čas Manželství a rodičovství Lidská setkání 7. ročník Rodina 8. ročník Dospívání Hledání blízkého člověka Problémy v oblasti lidských práv 9. ročník Moje budoucí rodina V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 29 / 2 23

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Motto školy Bez znalosti cizích jazyků, informatiky, matematiky a ekonomicko-právních základů, budete v dnešním světě negramotní, i když máte humanitní,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Motto školy Bez znalosti cizích jazyků, informatiky, matematiky

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

42 zdrojů. 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a

42 zdrojů. 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a OBSAH I. VÝROČNÍ ZPRÁVA II. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ Strana 1. Základní údaje o škole. 2 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje. 5 2.1 Školní vzdělávací program... 5 2.2 Výchovně vzdělávací

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více