řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny."

Transkript

1 Magazín 20. č íslo 2011 Úvodní slovo vydává Milé čtenářky, milí čtenáři, předvánoční číslo magazínu GaRP vychází v době, kdy vánoční přípravy začínají nabírat na obrátkách. Obchody, ať už kamenné nebo internetové, praskají ve švech, domácnosti se podrobují generálnímu úklidu a naleštěná okna nejednoho domu zdobí řetězy blikajících žárovek. Abyste aspoň na chvíli unikli tomuto shonu, přinášíme Vám dvacáté vydání GaRPa, jehož témata jsou na míle vzdálená úklidu, pečení i kaprovi počítajícímu své poslední dny ve vaně. Již téměř měsíc a půl uplynulo od doby, kdy spatřil světlo světa sedmimiliardový obyvatel planety Země. Odhlédneme-li od sporů, které se rozpoutaly v souvislosti s určením dítěte narozeného 31. října 2011, jenž ponese titul sedmimiliardového člověka, stojíme v souvislosti s růstem počtu lidí na planetě před mnohem závažnější otázkou, a to, jestli je možné zajistit všem členům stále rychleji rostoucí světové populace dostatečnou obživu. Otázkou nasycení světové populace se podrobněji zabývá Dagmar Milerová Prášková, která se snaží zodpovědět, co bude rychle rostoucí počet hladových krků znamenat pro nejlidnatější zemi světa, pro arabské země i státy subsaharské Afriky a v neposlední řadě jaký bude mít dopad na zemědělskou produktivitu jako takovou. V komentáři se Jiří Čáslavka ohlíží za výsledky listopadového summitu zemí G20 v jihofrancouzském Cannes, jehož se účastnil jako zástupce občanské společnosti. Ačkoli mělo vrcholné setkání dvaceti nejsilnějších ekonomik řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny. V závěrečném příspěvku se Aurèle Destréeová zaměřuje na sektor živočišné výroby, který se v poslední době těší nebývalému rozkvětu souvisejícímu ve velké míře s rostoucí oblibou masa a mléčných výrobků v zemích globálního Jihu. Rostoucí poptávka představuje hlavní spouštěč takzvané revoluce živočišné výroby, která přináší zásadní příležitost pro rozvoj chudých komunit napříč kontinenty. Mnohdy však tato příležitost zůstává pouze v rovině teoretické, neboť v té praktické jí stojí v cestě řada překážek. O tom svědčí mimo jiné také stav mléčného sektoru (v článku se hovoří konkrétně o produkci mléka v Bangladéši), o němž se často říká, že ho pod- Obsah Ilustrační foto / Indie / Foto: Marek Vaculík Zdroj: Archiv Glopolis Úvodní slovo...1 Zaostřeno...2 Sedm miliard na krku Komentář...4 Na cestě z krize G20 tápe Nakonec...5 Mléčná revoluce po lupou kopává evropský export sušeného mléka. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, doufáme, že přežijete předvánoční shon bez újmy a že vám čekání na sváteční dny příjemně zkrátí magazín GaRP. Inspirativní čtení Vám za tým Glopolis přeje Ingrid Mitáčková (1)

2 Sedm miliard na krku Datum 31. října 2011 se podle OSN zapsalo do historie jako den, kdy počet celosvětové populace dosáhl hranice sedmi miliard. Názory na to, zda by měl růst světové populace vzbuzovat neklid, nebo zda je možné tuto skutečnost nerušeně přejít, se různí. K panice jistě důvod není, ale bezesporu se nabízí naprosto legitimní otázka, zda je možné takové množství lidí nasytit. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že v době aktuální krize eurozóny nás tento problém až tolik nepálí, v dlouhodobějším horizontu se určitě jedná o zásadní geopolitické téma, které nebude možné ignorovat. V řeči čísel První miliardu lidí čítala planeta na začátku 19. století. O dvě stě let později, konkrétně v roce 1999, už demografové napočítali 6 miliard. Dnes každoročně přibude na světě 80 miliónů lidí a další miliardu oslavíme zhruba v roce Nejrychlejší populační růst zažívají jihovýchodní asijské státy a Afrika, tedy země bojující s vysokou mírou chudoby a podvýživy. Jedná se ale o průměrné odhady, které navíc neberou v úvahu vliv klimatických změn a vyčerpávání přírodních zdrojů, hlavně vodních zásob. Například podle Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) se budou do 14 let potýkat s nedostatkem vody celé dvě třetiny populace země, což by mohlo mít značný vliv právě na produkci potravin a reprodukci jako takovou. Propočty Světové banky říkají, že k uživení lidstva bude třeba zvýšit zemědělskou produktivitu do roku 2050 o 70 procent. Na první pohled se jedná o vysoké číslo, je ale třeba dodat, že za posledních 40 let se se tato produktivita více než ztrojnásobila. Momentálně ale úrodnost klesá a zemědělský sektor se potýká s mnoha problémy, jako jsou nepředvídatelné výkyvy počasí, kontaminace a degradace půdy z nadužívání chemických hnojiv či rozšiřování pouští. Obavy z nedostatku potravin jsou tak na místě. Nicméně stále platí, že aktivity chudší poloviny světové populace nemají zdaleka tak negativní vliv na životní prostředí jako činnost sedmi procent nejbohatších, kteří mají na svědomí celou polovinu všech emisí CO2. Čínská noční můra Důsledky růstu světové populace dopadnou také na nejlidnatější národ světa bez ohledu na to, že už v roce 2025 by Čínu o její prvenství měla připravit Indie. Pro zemi, která musí uživit 1,34 miliardy krků a přitom jen desetina její rozlohy se dá využít pro zemědělské účely, představuje produkce potravin klíčovou otázku. Navíc ji straší traumatická zkušenost hladomoru z přelomu padesátých a šedesátých let, který si vyžádal 30 miliónů obětí. Číňané se zaměřili na soběstačnost v produkci potravin, ale od konce devadesátých let začali dovážet sóju. Spotřeba sóji v Zemi středu totiž stále stoupá, a tak dnes musí ze 70 miliónů tun celé čtyři pětiny dovážet. Takto vysoká poptávka vedla k restrukturalizaci zemědělství na západní polokouli, konkrétně ve Spojených státech, Brazílii a Argentině, které jsou jako jediné schopné na tak masivní poptávku odpovědět. Plocha, kterou tyto země vyčlenily pro pěstování sóji, již nyní přesahuje celkovou plochu určenou pro pšenici a kukuřici. Podobný scénář lze předvídat i u další zemědělské komodity. Je více než pravděpodobné, že se Čína bude muset brzy obrátit na světový trh i kvůli importu obilí. Earth Policy Institute předpovídá, že pokud by Číňané dováželi pětinu své obilné spotřeby, potřebovali by 80 milionů tun ročně. Spojené státy jako největší exportér přitom vyvážejí celkově téměř 90 miliónů tun obilí ročně. Za předpokladu, že průměrný Číňan bude chtít žít svůj americký sen a zvýší svou spotřebu do roku 2035 na úroveň dnešního průměrného Američana, bude Čína potřebovat 1,5 miliardy tun obilí, což se rovná 70 procentům dnešní roční celosvětové obilné produkce. Závislost na dovozu základních potravin z USA tak může být pro Čínu noční můrou vzhledem k její strategické pozici největšího amerického věřitele. Tikající africká bomba Předpověď, že do roku 2050 se počet obyvatel arabského světa zdvojnásobí, umocňuje už tak výbušnou situaci na Blízkém východě. Libye, Sýrie i Jordánsko dovážejí až 90 procent pšenice a Egypt patří mezi její největší importéry vůbec. Pšenice se nejvíce dováží z oblasti Černého moře, kterou ovšem zasáhly loni požáry, na což Rusko reagovalo zákazem vývozu. Tuto téměř absolutní závislost způsobuje fakt, že Blízký východ a severní Afrika patří geografi cky k regionům s nejmenšími vodními zásobami na světě a s minimálními možnostmi pro zavlažování. Nedostatek vody se podepisuje i v plánech dalších arabských zemí. Například Saudská Arábie se připravuje na postupné snižování produkce pšenice a za pět let již předpokládá její úplný dovoz. Celý region navíc slouží jako čerstvý příklad toho, jakou mobilizační silou mohou působit rostoucí ceny potravin či obavy z hladu. Počasí a klimatické změny Potíže se nevyhnou ani subsaharské Africe. Zatímco v roce 1975 byla populace této části země poloviční ve srovnání s Evropou, za (2)

3 40 let bude čítat dvě miliardy lidí, převážně hladových. Klimatické změny a nešetrné zacházení s přírodou však povedou ke snižování produkce potravin, která je již v současnosti na mnoha částech kontinentu bolestným problémem. OSN kromě toho předpovídá, že rozšiřující se Sahara vyžene z domovů až na 60 miliónů lidí, kteří zamíří v migračních vlnách do Evropy. Navíc věkově bude africká společnost velmi mladá na rozdíl od stárnoucí populace v rozvinutých zemích a spíše náchylná k násilným řešením konfl iktů. Otázku, jak planeta uživí další miliardu lidí, si kladli experti nedávno a zcela jistě si ji budou klást i za několik let, až na imaginárním počítadle padne cifra začínající osmičkou. V době snižujících se zásob potravin budou ve výhodě ti, kdo vypěstují dostatečné množství potravin, případně ti, kteří budou disponovat dostatečnými fi nančními prostředky na pronájem půdy v jiných státech, bohatších na přírodní zdroje. Situace by mohla dojít až tak daleko, že vývoz potravin by se mohl stát strategickou zbraní, za kterou by se mohlo velmi draze platit. Momentálně není hlad výsledkem demografických problémů nebo nevyvážené nabídky a poptávky, jedná se primárně o špatná politická rozhodnutí. Do budoucna však nerespektování limitů přírody může vést k zásadnímu snížení produkce potravin, a pak už nebudeme moci klidně spát bez ohledu na to, kolik lidí zrovna běhá po planetě. Autorka Dagmar Milerová Prášková Článek vyšel v upravené podobě v Hospodářských novinách. Ilustrační foto / Indie / Foto: Marek Vaculík Zdroj: Archiv Glopolis (3)

4 Na cestě z krize G20 tápe Měl to být summit, řešící zásadní reformy světové fi nanční architektury. Krize eurozony ale na setkání G20 v Cannes tyto plány odsunula na vedlejší kolej. Ještě před několika lety, se při setkáních skupiny zemí G8, vůdci nejvyspělejších zemí světa zavazovali navýšit pomoc pro nejchudší obyvatele planety. V Cannes to ale byli Evropané, kdo žádal o fi - nanční výpomoc státy BRIC a další země tzv. globálního Jihu, ve kterých, i přes ekonomické úspěchy posledních let, žijí stále stovky milionů chudých lidí. Zoufalá snaha o růst Což jen potvrdilo, že v ekonomické krizi je dnes především Západ. Prohrává v soutěži o nižší míru regulace a ve snižování nákladů, čímž dochází k přemisťování pracovních míst do zemí s nižšími sociálními a environmentálními náklady. Dobře placených míst v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou je málo a mzdy ostatních stagnují či mírně klesají. Nedostatečná agregátní poptávka je navyšována dluhem, což není dlouhodobě udržitelné. Výpadky příjmů jsou v důsledku daňové soutěže mezi státy tak vysoké, že mnoho vlád zjišťuje, že už nejsou schopny zaplatit veřejné služby jako dříve. Zoufalá snaha o hospodářský růst je jednou ze základních motivací další deregulace, liberalizace, nadměrné fi nancializace a dluhů, jež spouští fi nanční, dluhové a hospodářské krize. Nově industrializované země naopak vycházejí z krize posíleny, protože zlepšily svou makroekonomickou politiku. Poučeny asijskou a latinsko-americkou krizí, se snaží vystříhat ekonomické destabilizace a rizikového zadlužení. Činí tak mimo jiné i z obavy z dohledu MMF, který v minulosti značně zasahoval do jejich politické suverenity. Volatilita kapitálových toků, směnných kurzů a světových cen komodit spolu s rychlou liberalizací obchodu vysvětluje, proč mnohé země hromadí prostřednictvím obchodních přebytků rozsáhlé zahraniční rezervy coby bezpečnostní opatření. Jelikož nechtějí přijít o svoji dočasnou konkurenční výhodu nižších sociálních a environmentálních standardů, tak nejsou příliš nadšené ze snahy Západu regulovat některé negativní aspekty globalizace. Čekání na Bretton Woods 2 Z krize se nemůžeme dostat tak, jak jsme se do ní dostali. Proto je třeba, aby se uskupení G20 brzy vrátilo ke své ambiciózní agendě. Potřebujeme ucelenější pravidla pro fi nanční instituce, které by eliminovaly nezodpovědné riskování a kulturu zaměřenou na krátkodobý zisk. Šéfové států G20 by si měli vzpomenout na své vlastní prohlášení, kdy se zavázali ke spolupráci v úsilí o odstranění příčin krize, jejíž Summit G20 v Cannes / Foto: EC Zdroj: Flick.com kořeny spočívají v kolektivním selhání fi nančních institucí a regulatorních orgánů. Finanční regulace nemůže být omezena na národní úroveň, protože fi nanční trhy fungují globálně. Především by všechny země měly co nejdříve přijmout své závazky, které byly přijaty na předchozích summitech, aby nedocházelo k regulatorní arbitráži. V dlouhodobějším horizontu by se mělo uvažovat i o rozdělení bank, které jsou příliš velké a systémově důležité, na menší, které budou stát na nových, pevnějších základech. Tím by se minimálně část peněz přesunula z virtuální do reálné ekonomiky, sloužila by podnikům a občanům, což by v konečném důsledku mělo vést k růstu pracovních příležitostí. Lídři G20 by se prostě měli co nejdříve vrátit ke svým záměrům přestavby globální fi nanční architektury pro 21. století. Čekání na Bretton Woods 2 nesmí trvat dlouho. Autor: Jiří Čáslavka Komentář vyšel také v Hospodářských novinách. (4)

5 Mléčná revoluce pod lupou Sektor živočišné výroby zažívá rozkvět, k němuž velkou měrou přispívá rostoucí obliba masa a mléčných výrobků v zemích globálního Jihu. Rostoucí poptávka představuje hlavní spouštěč takzvané revoluce živočišné výroby 1, která přináší zásadní příležitost pro rozvoj chudých komunit. O mléčném sektoru, na který se tento článek zaměřuje, se často říká, že ho podkopává evropský export sušeného mléka. Jaká je tedy situace na pozadí právě probíhající reformy Společné zemědělské politiky (CAP)? Revoluce živočišné výroby v plném proudu. Jakou roli v ní mají chudí? Živočišná výroba je jednou z nejdynamičtěji se vyvíjejících oblastí zemědělského hospodářství. Nárůst populace, stoupající příjmy a urbanizace stojí za vyšší poptávkou po živočišných produktech. Zatímco poměr obilovin ve stravě klesá, podíl mléka, vajec a masa rychle stoupá. Nárůst spotřeby mléka v rozvojových zemích dosahoval v letech průměrně 3,5 až 4 % ročně, tedy dvojnásobku růstu spotřeby nejdůležitějších základních potravin za stejné období. 2 Bangladéšská státní plánovací komise předpokládá, že se v roce 2015 poptávka po mléce oproti roku 2009 zdvoj- 1 Toto označení bylo Světovou organizací pro výživu a zemědělství (FAO) poprvé použito v roce 1999 v textu Livestock to 2020 The Next Food Revolution, autoři: C. Delgado, M. Rosegrant, H. Steinfeld, S. Ehui a C. Courbois vydaném v Římě. 2 FAO, 2010: Status of and Prospects for Smallholder Milk Production A Global Perspective, autoři: T. Hemme and J. Otte., Řím násobí. 3 Ačkoli je tempo tohoto růstu v jednotlivých regionech různé, všude představuje cestu z chudoby. Pro venkovské obyvatelstvo představuje vlastnictví mléčné krávy zásadní hodnotu. Nejen proto, že poskytuje mléko a tím i vápník, bílkoviny a vitamíny, jichž se v rostlinné stravě nedostává, ale také proto, že představuje pravidelný zdroj příjmu a rovněž i dostatečnou hodnotu umožňující například získání úvěru. Odhaduje se, že v oblasti produkce mléka se angažuje přibližně 150 milionů rodin, tedy více než 750 milionů osob, většina z nich v rozvojových zemích. 4 3 Planning commission 2009: Background Studies for the Sixth Five Year Plan ( ), Dháka, Bangladéš: Minsitry of Planning, Government of the People s Republic of Bangladesh 4 FAO, 2010: ibid Ilustrační foto / Foto: Aurèle Destréeová Zdroj: Archiv Glopolis Měnící se vzorce spotřeby jsou skutečností, s níž je třeba se vypořádat. Revoluce živočišné výroby představuje motor růstu, který může, za přispění správných politik, zásadním způsobem omezit chudobu. V mnoha zemích již základna existuje. V Bangladéši je přibližně 1,4 milionu mléčných farem (s průměrně třemi kravami v ČR má mléčná farma průměrně 100 krav), produktivita je však velmi nízká a dosahuje jen 721 kg mléka ročně na jednu krávu (oproti kg v ČR) 5 a většina jejich produkce se nedostane na ofi ciální trh. Cílem je proto umožnit drobným zemědělcům zvýšit produktivitu a vstoupit na trhy. K tomu je na jedné straně třeba aktivní zapojení lokálních, národních i regionálních úřadů, ale také závazek zemí vyvážejících mléko, jako jsou členské státy EU, zvýšit koherenci jejich společné zemědělské politiky. 5 J. Kopaček, Introduction to the Czech dairy industry, vystoupení na EDA General Assembly, Praha (6) (5)

6 Když EU zamíchá zahraničními trhy s mlékem Mezi evropskými rozvojovými politikami, které nejsou koherentní s rozvojem, se smutnému prvenství těší zemědělství. Nevládní organizace 6 informují o různých případech masivních importů evropského zboží: zmrazené kuřecí díly do Kamerunu, cibule do Senegalu nebo rajčata do Ghany. Méně informací pak směřuje k veřejnosti o dumpingových praktikách souvisejících s evropským sušeným mlékem, které narušují produkci v rozvojových zemích především v Africe, ale také jinde, například v Bangladéši. Bangladéšský případ se poprvé vynořil v roce 2009 v souvislosti s reaktivací exportních dotací, zvaných také refundace, v Evropské unii. Celosvětový pokles poptávky tvrdě zasáhl evropské zemědělce prostřednictvím poklesu cen. Všichni mají jistě v paměti akce zemědělců vylévajících mléko do polí nebo před bruselským sídlem Evropské komise. Exportní dotace pomohly s odbytem přebytků evropského trhu tím, že udržely nízkou úroveň cen a evropská produkce tak byla na mezinárodním trhu konkurenceschopná. Tyto exportní dotace často vyvolávají zoufalství drobných zahraničních producentů, protože tlačí světové ceny mléka dolů a levné sušené mléko konkuruje místnímu mléku. A tak zatímco toto opatření ulevilo zainteresovaným osobám v Evropě, přesunulo se břemeno na ostatní. V Bangladéši někteří producenti v roce 2009 vehementně protes- 6 Nevládní organizace jako SOS Faim, CFSI-Comité Francais pour la Solidarité Internationale, GRET- Groupe de Recherche et d Echanges Technologiques or EVS-Evert Vermeer Stichting. tovali proti nízkým cenám mléka. Organizace International Farm Comparison Network (Mezinárodní srovnávací síť farem - IFCN) vypočítala dopad evropských exportních dotací na chudé metodou analýzy různých scénářů. Odhaduje, že pokles světové ceny mléka o 2,5 eura (vyvolaný exportní refundací ve výši 5 eur na 100 kg mléka) významným způsobem ovlivňuje obživu více než 5 milionů osob a udržuje lidi v sevření chudoby. Tento pokles ceny mléka snižuje příjem domácností o 7 až 16 %. Zvláště pro velmi chudé rodiny (5-6 osob) se dvěma kravami a omezenou dostupností zaměstnání mimo oblast zemědělství tento pokles znamená, že si taková rodina nemůže koupit běžné potraviny nebo posílat děti do školy. Tento příklad je z roku Od té doby ceny potravin stoupají, což znamená, že se místní bangladéšské mléko stalo opět konkurenceschopným. V současnosti činí cena bangladéšského mléka v supermarketu 160 taka (1,52 eura) za objem odpovídající 400g sušeného evropského mléka, jež stojí 210 taka. 7 Znamená to však, že je konec potížím chudých? Podívejme se na jiný aspekt problému. Co stojí v cestě vyšší koherenci? Otázkou je, jak dlouho si bangladéšská produkce svou výhodu uchová. Volatilita cen sušeného mléka je silnější než dříve a oslabuje úsilí o opětovné nastartování zemědělské produkce v chudých zemích. Častější výskyt náhodných klimatických jevů spolu se zánikem nástrojů tržní regulace podle všeho cenové fl uktuace v budoucnu dále zhorší. EU byla dříve zdrojem relativní stability mezinárodních cen mléka, protože evropský trh s mlékem byl řízený, 7 Action Aid, 2010: The impact of EU subsidised milk powder on development of milk production in Bangladesh. což vedlo ke snížení jeho volatility. Nástroje jeho řízení však byly narušeny postupnými reformami CAP. Volatilita je dnes vnímána jako skutečnost, s níž je třeba se vyrovnat, a ne jako problém, který je třeba řešit. Převládá proto přístup zaměřený na zmírňování rizik nad snahou o řízení trhu. Jedním z navrhovaných řídicích nástrojů je vytvoření evropského trhu s mléčnými futures. I když futures mohou zpočátku pomoci omezit volatilitu z hlediska producenta, je zde riziko, že nebudou-li zavedeny přísné podmínky, může tento trh vést ke vzniku bublin a tím pádem volatilitu zhoršit. Evropská unie kromě toho příliš nepracuje na nápravě dobře známých inkoherencí. EU především není připravena ukončit exportní dotace. Z návrhů reformy CAP (jež byly ofi ciálně představeny Evropskou komisí 12. října 2011) je zřejmé, že exportní dotace mají být jako nástroj zachovány a připraveny, aby byly v případě potřeby po ruce. Zdá se tedy, že EU nedodrží svůj slib daný v roce 2005 v Hongkongu, vzdát se do roku 2013 exportních dotací. Zadruhé zde jsou přímé platby, které, ačkoli nejsou na úrovni WTO považovány za narušující, stále představují problém. Důvod jejich existence není předmětem tohoto článku; mají svou roli v tom, že umožňují evropským zemědělcům uživit se zemědělstvím, zvláště v situacích, kdy ceny nepokrývají výrobní náklady. Nejsou však podnikána žádná opatření omezující jejich vliv na snižování cen na trzích chudých zemí. Umožňují evropským vývozcům dobývat tržní podíly, které by bez dotací a přímých plateb nezískali. Evropské neziskové organizace zaměřené na oblast rozvoje navrhly, aby tam, kde byly poskytnuty dotace (6)

7 na produkt nebo jeho vstupy, bylo jako protiváha uvaleno exportní clo ve stejné výši. To by zvrátilo vliv tradičních exportních refundací. 8 Zatřetí, již naplánované a politicky nedotknutelné rozhodnutí o postupném uvolňování kvót produkce mléka povede k dalšímu zvýšení výroby evropského sušeného mléka. Předběžné hodnocení dopadů postupného uvolňování kvót předpokládá, že export odstředěného sušeného mléka v roce 2015 vzroste oproti roku 2008 o 69 %. Česká republika se do exportu sušeného mléka do Bangladéše zapojila v roce 2008 a v současnosti je největším evropským vývozcem na bangladéšský trh, přičemž v roce 2010 vyvezla tun sušené syrovátky a tun sušeného odstředěného mléka. Za těchto okolností může příležitost nabídnutá mléčnou revolucí chudým snadno uklouznout mezi prsty. Podle všeho na ni odpovědí spíše evropští, novozélandští či američtí vývozci či investice do velkých farem v chudých zemích než samotní chudí farmáři. Úplný obrázek Pro úplný obrázek je podstatné se dotknout ještě dvou dalších as- pektů, jednoho týkajícího se odpovědností a druhého, souvisejícího se situací v EU. Náprava těchto inkoherencí je jistě nezbytná, ale k tomu, aby se umožnilo chudým využít příležitosti mléčné revoluce, to však nestačí. Na bedrech členských států EU leží úkol zastavit vznik škod, na vládách zemí jihu pak je chránit a podporovat místní produkci. Hrozba ze strany evropského exportu sušeného mléka by jistě byla méně významná, pokud by byly zavedeny ochranné a podpůrné politiky. Cla chránící místní produkci jsou příliš nízká a veřejná podpora přichází jen pomalu. Dovozní clo na odstředěné sušené mléko bylo v Bangladéši sníženo v roce 2008 ze 75 % na 35 %. 9 V roce 2009, kdy došlo ke snižování mezinárodních cen, pak byla místní mléčná produkce vystavena tvrdé situaci. Bangladéšští odborníci na potravinovou bezpečnost jsou toho názoru, že by cla měla být zvýšena ze současných 32,8 % na přibližně 40 %. Vláda může proto být vystavena těžkým politickým dilematům mezi rychlým uspokojením poptávky po mléce ze strany rostoucí městské populace v kombinaci s rozrůstáním importního průmyslu zaměřeného na sušené mléko a investice- mi do místní produkce a marketingu. Při hledání rovnováhy je třeba si položit otázku, co tedy chudé dále nevytlačuje na okraj a naopak jim prospívá. Jako inspirace může posloužit indický program Flood. Indická vláda postupně nahradila dovozy nárůstem místní produkce. Dosáhla toho prostřednictvím investic do rozvoje místní výroby a trhů z peněz získaných prodejem potravinové pomoci od Evropské unie. Kromě toho a na závěr je rovněž zajímavé podívat se na rozvoj evropského odvětví mléka. Je produkováno stále více mléka na stále menším množství farem, což vyvolává zjevné environmentální problémy, představuje riziko pro zdraví evropských občanů a demoralizuje evropské venkovské hospodářství. Nastávající reforma je příležitostí ke změně orientace politiky na zdravé a chutné produkty vyráběné udržitel ným způsobem, který vnese do venkovských oblastí dynamiku, a také na vyšší koherenci, export produktů s vyšší mírou přidané hodnoty, produktů, které na rozdíl od sušeného mléka nebudou negativně ovlivňovat obživu chudých. Autorka Aurèle Destréeová 8 European Food Security Group of CONCORD, 25. ledna 2010, The future of the European Common Agriculture policy and development 9 T. Hemme a U. Mohammad Mohi, 2009, Dairy policy impacts on Bangladesh and EU 15 dairy farmer s livelihoods. Dairy Case Study, IFCN- International Farm Comparison Network, Kiel (6) (7)

8 Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu v Durbanu V brzkých nedělních hodinách skončila dvoutýdenní konference OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu. Téměř 200 signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) jednalo o pokračování Kjótského protokolu, nové celosvětové právně závazné dohodě o snižování emisí skleníkových plynů (která zahrne i státy, které dosud byly mimo Kjótský protokol) a fi nanční pomoci rozvojovým zemím s dopady klimatické změny. Klimatická konference OSN v Durbanu / Foto: Jan Doležal Zdroj: Archiv Glopolis Přestože delegáti jednali téměř o dva dny déle, summit nesplnil očekávání a nenabídl potřebnou odpověď na hrozbu dramatických dopadů změny klimatu. Evropská unie a některé další státy přijmou závazky pro druhé období Kjótského protokolu, tuto svou ochotu ovšem ještě musí potvrdit ratifi kací. Delegáti rozhodli, že půjde o pětileté ( ) období. Podařilo se ustanovit proces prací na nové celosvětové právně závazné dohodě do roku Dohoda by měla zahrnout všechny signatáře UNFCCC, což je významný precedens. Zůstává však otázkou, jak silnou právní váhu by měla nová dohoda mít a kdy přesně by měla vstoupit v platnost. Rovněž se podařilo ustanovit Zelený klimatický fond (Green Climate Fund), fi nanční prostředky k plnění své funkce však bude muset teprve získat. V Durbanu zcela jistě neselhal proces mezinárodního klimatického vyjednávání pod hlavičkou OSN (naopak je třeba ocenit vytrvalost vyjednavačů), ale konkrétní země, neochotné k ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů či fi nancování opatření na ochranu klimatu. Jan Doležal, který se konference účastnil, shrnul její závěry slovy: Summit v Durbanu otevřel cestu k široké dohodě umožňující přijmout každé zemi OSN svůj právně závazný díl zodpovědnosti za změnu klimatu, v mnoha ohledech však zůstal stát na prahu skutečně ambiciózních opatření na ochranu klimatu. Kjótský protokol durbanská konference nepohřbila, ovšem o jeho životně důležité funkce můžeme mít vážné obavy. Konference nabídla polovičaté odpovědi na velmi závažné otázky. Autor Jan Doležal Newsletter vyšel s finanční podporou České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a podporou Evropské unie. Obsah newsletteru nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. Kontakt: Glopolis, o. p. s., Soukenická 23, Praha 1, tel.: , mail: (6) (8)

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 15. 11. 2010 2010/2110(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 Patrizia Toia (PE450.764v01-00) Zemědělství v EU a mezinárodní obchod (2010/2110(INI)) AM\838713.doc PE452.695v01-00

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS 1. část integrace a mezinárodní uskupení ve světě Vyjmenujte stádia ekonomické integrace od nejnižší po nejvyšší úroveň. 1) oblast volného obchodu 2) celní unie 3) společný trh 4) vnitřní trh 5) hospodářská

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

POZNÁMKA Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) Nedávný vývoj v oblasti cen potravin nejdůležitější hnací síly a politické reakce

POZNÁMKA Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) Nedávný vývoj v oblasti cen potravin nejdůležitější hnací síly a politické reakce RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. června 2008 (11.06) (OR. en) 10326/08 ECOFIN 220 AGRI 171 POLGEN 58 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) Evropská

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Domácí úkol Třebenice za 20 let.

Domácí úkol Třebenice za 20 let. Domácí úkol Třebenice za 20 let. Před setkáním 15. října si prosím promyslete: jaké chceme Třebenice za 20 let? 1. Jak mají vypadat? (nové plochy / plochy přestaveb co na nich bude, jaká kriteria pro umístění?)

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: 19.04.2016 Ročník 3 2016 Číslo 191. Cena 0,- Kč Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditních trzích: Včerajší minimum: 149,00 /t Včerejší maximum: 152,00 /t (uváděné ceny

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Evropská ekonomická integrace Institut ekonomických studií FSV UK Osnova přednášky Vznik Společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy, CAP) Intervenční

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Druhy nástrojů obchodní politiky Nástroje obchodní politiky Omezení obchodu Rozšíření obchodu Cena Množství Cena Množství Dovozní clo Vývozní clo Dovozní kvóta Dobrovolná

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) ších společných politik. Jedna z nejstarší. Oběť. mová itá

LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) ších společných politik. Jedna z nejstarší. Oběť. mová itá SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSK LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) Jedna z nejstarší ších společných politik Kontroverzní úspěchy vers. problémy Oběť svého vlastního úspěchu Nákladná Problémov mová Složit itá Příliš byrokratická

Více

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Tvoříme klima pro budoucnost, Liberec, 26. - 27. 1. 2016 Klára Sutlovičová, 26. ledna 2016 1992: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) skutečně

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992 UNFCCC -> vstup v platnost 1995 1997 Kjótský protokol > vstup

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. února 2010 (18.02) (OR. en) 6063/10 AGRI 34 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Předmět: Budoucnost společné zemědělské politiky: opatření pro řízení trhu po

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ o rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Uvolnění sankcí spojených s nukleárním programem povede k rychlému oživení íránské ekonomiky. Vyplývá to z lednové analýzy skupiny Credendo Group, která

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 28. 3. 2012 2011/0324(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Argumenty pro volný obchod Argumenty proti volnému obchodu Politický model obchodní politiky Mezinárodní vyjednávání a WTO 2 Volný obchod úvod úplně volný obchod

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Bod odůvodnění B B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo Milano 2015 je příležitostí k úvahám a diskusi o různých přístupech k řešení paradoxů globalizovaného světa, kde na jedné

Více

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci Martin Polívka Základní fakta Existuje minimum kvantitativních ukazatelů, nicméně je zřejmé že: se jednalo o první cyklickou

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více