řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny."

Transkript

1 Magazín 20. č íslo 2011 Úvodní slovo vydává Milé čtenářky, milí čtenáři, předvánoční číslo magazínu GaRP vychází v době, kdy vánoční přípravy začínají nabírat na obrátkách. Obchody, ať už kamenné nebo internetové, praskají ve švech, domácnosti se podrobují generálnímu úklidu a naleštěná okna nejednoho domu zdobí řetězy blikajících žárovek. Abyste aspoň na chvíli unikli tomuto shonu, přinášíme Vám dvacáté vydání GaRPa, jehož témata jsou na míle vzdálená úklidu, pečení i kaprovi počítajícímu své poslední dny ve vaně. Již téměř měsíc a půl uplynulo od doby, kdy spatřil světlo světa sedmimiliardový obyvatel planety Země. Odhlédneme-li od sporů, které se rozpoutaly v souvislosti s určením dítěte narozeného 31. října 2011, jenž ponese titul sedmimiliardového člověka, stojíme v souvislosti s růstem počtu lidí na planetě před mnohem závažnější otázkou, a to, jestli je možné zajistit všem členům stále rychleji rostoucí světové populace dostatečnou obživu. Otázkou nasycení světové populace se podrobněji zabývá Dagmar Milerová Prášková, která se snaží zodpovědět, co bude rychle rostoucí počet hladových krků znamenat pro nejlidnatější zemi světa, pro arabské země i státy subsaharské Afriky a v neposlední řadě jaký bude mít dopad na zemědělskou produktivitu jako takovou. V komentáři se Jiří Čáslavka ohlíží za výsledky listopadového summitu zemí G20 v jihofrancouzském Cannes, jehož se účastnil jako zástupce občanské společnosti. Ačkoli mělo vrcholné setkání dvaceti nejsilnějších ekonomik řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny. V závěrečném příspěvku se Aurèle Destréeová zaměřuje na sektor živočišné výroby, který se v poslední době těší nebývalému rozkvětu souvisejícímu ve velké míře s rostoucí oblibou masa a mléčných výrobků v zemích globálního Jihu. Rostoucí poptávka představuje hlavní spouštěč takzvané revoluce živočišné výroby, která přináší zásadní příležitost pro rozvoj chudých komunit napříč kontinenty. Mnohdy však tato příležitost zůstává pouze v rovině teoretické, neboť v té praktické jí stojí v cestě řada překážek. O tom svědčí mimo jiné také stav mléčného sektoru (v článku se hovoří konkrétně o produkci mléka v Bangladéši), o němž se často říká, že ho pod- Obsah Ilustrační foto / Indie / Foto: Marek Vaculík Zdroj: Archiv Glopolis Úvodní slovo...1 Zaostřeno...2 Sedm miliard na krku Komentář...4 Na cestě z krize G20 tápe Nakonec...5 Mléčná revoluce po lupou kopává evropský export sušeného mléka. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, doufáme, že přežijete předvánoční shon bez újmy a že vám čekání na sváteční dny příjemně zkrátí magazín GaRP. Inspirativní čtení Vám za tým Glopolis přeje Ingrid Mitáčková (1)

2 Sedm miliard na krku Datum 31. října 2011 se podle OSN zapsalo do historie jako den, kdy počet celosvětové populace dosáhl hranice sedmi miliard. Názory na to, zda by měl růst světové populace vzbuzovat neklid, nebo zda je možné tuto skutečnost nerušeně přejít, se různí. K panice jistě důvod není, ale bezesporu se nabízí naprosto legitimní otázka, zda je možné takové množství lidí nasytit. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že v době aktuální krize eurozóny nás tento problém až tolik nepálí, v dlouhodobějším horizontu se určitě jedná o zásadní geopolitické téma, které nebude možné ignorovat. V řeči čísel První miliardu lidí čítala planeta na začátku 19. století. O dvě stě let později, konkrétně v roce 1999, už demografové napočítali 6 miliard. Dnes každoročně přibude na světě 80 miliónů lidí a další miliardu oslavíme zhruba v roce Nejrychlejší populační růst zažívají jihovýchodní asijské státy a Afrika, tedy země bojující s vysokou mírou chudoby a podvýživy. Jedná se ale o průměrné odhady, které navíc neberou v úvahu vliv klimatických změn a vyčerpávání přírodních zdrojů, hlavně vodních zásob. Například podle Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) se budou do 14 let potýkat s nedostatkem vody celé dvě třetiny populace země, což by mohlo mít značný vliv právě na produkci potravin a reprodukci jako takovou. Propočty Světové banky říkají, že k uživení lidstva bude třeba zvýšit zemědělskou produktivitu do roku 2050 o 70 procent. Na první pohled se jedná o vysoké číslo, je ale třeba dodat, že za posledních 40 let se se tato produktivita více než ztrojnásobila. Momentálně ale úrodnost klesá a zemědělský sektor se potýká s mnoha problémy, jako jsou nepředvídatelné výkyvy počasí, kontaminace a degradace půdy z nadužívání chemických hnojiv či rozšiřování pouští. Obavy z nedostatku potravin jsou tak na místě. Nicméně stále platí, že aktivity chudší poloviny světové populace nemají zdaleka tak negativní vliv na životní prostředí jako činnost sedmi procent nejbohatších, kteří mají na svědomí celou polovinu všech emisí CO2. Čínská noční můra Důsledky růstu světové populace dopadnou také na nejlidnatější národ světa bez ohledu na to, že už v roce 2025 by Čínu o její prvenství měla připravit Indie. Pro zemi, která musí uživit 1,34 miliardy krků a přitom jen desetina její rozlohy se dá využít pro zemědělské účely, představuje produkce potravin klíčovou otázku. Navíc ji straší traumatická zkušenost hladomoru z přelomu padesátých a šedesátých let, který si vyžádal 30 miliónů obětí. Číňané se zaměřili na soběstačnost v produkci potravin, ale od konce devadesátých let začali dovážet sóju. Spotřeba sóji v Zemi středu totiž stále stoupá, a tak dnes musí ze 70 miliónů tun celé čtyři pětiny dovážet. Takto vysoká poptávka vedla k restrukturalizaci zemědělství na západní polokouli, konkrétně ve Spojených státech, Brazílii a Argentině, které jsou jako jediné schopné na tak masivní poptávku odpovědět. Plocha, kterou tyto země vyčlenily pro pěstování sóji, již nyní přesahuje celkovou plochu určenou pro pšenici a kukuřici. Podobný scénář lze předvídat i u další zemědělské komodity. Je více než pravděpodobné, že se Čína bude muset brzy obrátit na světový trh i kvůli importu obilí. Earth Policy Institute předpovídá, že pokud by Číňané dováželi pětinu své obilné spotřeby, potřebovali by 80 milionů tun ročně. Spojené státy jako největší exportér přitom vyvážejí celkově téměř 90 miliónů tun obilí ročně. Za předpokladu, že průměrný Číňan bude chtít žít svůj americký sen a zvýší svou spotřebu do roku 2035 na úroveň dnešního průměrného Američana, bude Čína potřebovat 1,5 miliardy tun obilí, což se rovná 70 procentům dnešní roční celosvětové obilné produkce. Závislost na dovozu základních potravin z USA tak může být pro Čínu noční můrou vzhledem k její strategické pozici největšího amerického věřitele. Tikající africká bomba Předpověď, že do roku 2050 se počet obyvatel arabského světa zdvojnásobí, umocňuje už tak výbušnou situaci na Blízkém východě. Libye, Sýrie i Jordánsko dovážejí až 90 procent pšenice a Egypt patří mezi její největší importéry vůbec. Pšenice se nejvíce dováží z oblasti Černého moře, kterou ovšem zasáhly loni požáry, na což Rusko reagovalo zákazem vývozu. Tuto téměř absolutní závislost způsobuje fakt, že Blízký východ a severní Afrika patří geografi cky k regionům s nejmenšími vodními zásobami na světě a s minimálními možnostmi pro zavlažování. Nedostatek vody se podepisuje i v plánech dalších arabských zemí. Například Saudská Arábie se připravuje na postupné snižování produkce pšenice a za pět let již předpokládá její úplný dovoz. Celý region navíc slouží jako čerstvý příklad toho, jakou mobilizační silou mohou působit rostoucí ceny potravin či obavy z hladu. Počasí a klimatické změny Potíže se nevyhnou ani subsaharské Africe. Zatímco v roce 1975 byla populace této části země poloviční ve srovnání s Evropou, za (2)

3 40 let bude čítat dvě miliardy lidí, převážně hladových. Klimatické změny a nešetrné zacházení s přírodou však povedou ke snižování produkce potravin, která je již v současnosti na mnoha částech kontinentu bolestným problémem. OSN kromě toho předpovídá, že rozšiřující se Sahara vyžene z domovů až na 60 miliónů lidí, kteří zamíří v migračních vlnách do Evropy. Navíc věkově bude africká společnost velmi mladá na rozdíl od stárnoucí populace v rozvinutých zemích a spíše náchylná k násilným řešením konfl iktů. Otázku, jak planeta uživí další miliardu lidí, si kladli experti nedávno a zcela jistě si ji budou klást i za několik let, až na imaginárním počítadle padne cifra začínající osmičkou. V době snižujících se zásob potravin budou ve výhodě ti, kdo vypěstují dostatečné množství potravin, případně ti, kteří budou disponovat dostatečnými fi nančními prostředky na pronájem půdy v jiných státech, bohatších na přírodní zdroje. Situace by mohla dojít až tak daleko, že vývoz potravin by se mohl stát strategickou zbraní, za kterou by se mohlo velmi draze platit. Momentálně není hlad výsledkem demografických problémů nebo nevyvážené nabídky a poptávky, jedná se primárně o špatná politická rozhodnutí. Do budoucna však nerespektování limitů přírody může vést k zásadnímu snížení produkce potravin, a pak už nebudeme moci klidně spát bez ohledu na to, kolik lidí zrovna běhá po planetě. Autorka Dagmar Milerová Prášková Článek vyšel v upravené podobě v Hospodářských novinách. Ilustrační foto / Indie / Foto: Marek Vaculík Zdroj: Archiv Glopolis (3)

4 Na cestě z krize G20 tápe Měl to být summit, řešící zásadní reformy světové fi nanční architektury. Krize eurozony ale na setkání G20 v Cannes tyto plány odsunula na vedlejší kolej. Ještě před několika lety, se při setkáních skupiny zemí G8, vůdci nejvyspělejších zemí světa zavazovali navýšit pomoc pro nejchudší obyvatele planety. V Cannes to ale byli Evropané, kdo žádal o fi - nanční výpomoc státy BRIC a další země tzv. globálního Jihu, ve kterých, i přes ekonomické úspěchy posledních let, žijí stále stovky milionů chudých lidí. Zoufalá snaha o růst Což jen potvrdilo, že v ekonomické krizi je dnes především Západ. Prohrává v soutěži o nižší míru regulace a ve snižování nákladů, čímž dochází k přemisťování pracovních míst do zemí s nižšími sociálními a environmentálními náklady. Dobře placených míst v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou je málo a mzdy ostatních stagnují či mírně klesají. Nedostatečná agregátní poptávka je navyšována dluhem, což není dlouhodobě udržitelné. Výpadky příjmů jsou v důsledku daňové soutěže mezi státy tak vysoké, že mnoho vlád zjišťuje, že už nejsou schopny zaplatit veřejné služby jako dříve. Zoufalá snaha o hospodářský růst je jednou ze základních motivací další deregulace, liberalizace, nadměrné fi nancializace a dluhů, jež spouští fi nanční, dluhové a hospodářské krize. Nově industrializované země naopak vycházejí z krize posíleny, protože zlepšily svou makroekonomickou politiku. Poučeny asijskou a latinsko-americkou krizí, se snaží vystříhat ekonomické destabilizace a rizikového zadlužení. Činí tak mimo jiné i z obavy z dohledu MMF, který v minulosti značně zasahoval do jejich politické suverenity. Volatilita kapitálových toků, směnných kurzů a světových cen komodit spolu s rychlou liberalizací obchodu vysvětluje, proč mnohé země hromadí prostřednictvím obchodních přebytků rozsáhlé zahraniční rezervy coby bezpečnostní opatření. Jelikož nechtějí přijít o svoji dočasnou konkurenční výhodu nižších sociálních a environmentálních standardů, tak nejsou příliš nadšené ze snahy Západu regulovat některé negativní aspekty globalizace. Čekání na Bretton Woods 2 Z krize se nemůžeme dostat tak, jak jsme se do ní dostali. Proto je třeba, aby se uskupení G20 brzy vrátilo ke své ambiciózní agendě. Potřebujeme ucelenější pravidla pro fi nanční instituce, které by eliminovaly nezodpovědné riskování a kulturu zaměřenou na krátkodobý zisk. Šéfové států G20 by si měli vzpomenout na své vlastní prohlášení, kdy se zavázali ke spolupráci v úsilí o odstranění příčin krize, jejíž Summit G20 v Cannes / Foto: EC Zdroj: Flick.com kořeny spočívají v kolektivním selhání fi nančních institucí a regulatorních orgánů. Finanční regulace nemůže být omezena na národní úroveň, protože fi nanční trhy fungují globálně. Především by všechny země měly co nejdříve přijmout své závazky, které byly přijaty na předchozích summitech, aby nedocházelo k regulatorní arbitráži. V dlouhodobějším horizontu by se mělo uvažovat i o rozdělení bank, které jsou příliš velké a systémově důležité, na menší, které budou stát na nových, pevnějších základech. Tím by se minimálně část peněz přesunula z virtuální do reálné ekonomiky, sloužila by podnikům a občanům, což by v konečném důsledku mělo vést k růstu pracovních příležitostí. Lídři G20 by se prostě měli co nejdříve vrátit ke svým záměrům přestavby globální fi nanční architektury pro 21. století. Čekání na Bretton Woods 2 nesmí trvat dlouho. Autor: Jiří Čáslavka Komentář vyšel také v Hospodářských novinách. (4)

5 Mléčná revoluce pod lupou Sektor živočišné výroby zažívá rozkvět, k němuž velkou měrou přispívá rostoucí obliba masa a mléčných výrobků v zemích globálního Jihu. Rostoucí poptávka představuje hlavní spouštěč takzvané revoluce živočišné výroby 1, která přináší zásadní příležitost pro rozvoj chudých komunit. O mléčném sektoru, na který se tento článek zaměřuje, se často říká, že ho podkopává evropský export sušeného mléka. Jaká je tedy situace na pozadí právě probíhající reformy Společné zemědělské politiky (CAP)? Revoluce živočišné výroby v plném proudu. Jakou roli v ní mají chudí? Živočišná výroba je jednou z nejdynamičtěji se vyvíjejících oblastí zemědělského hospodářství. Nárůst populace, stoupající příjmy a urbanizace stojí za vyšší poptávkou po živočišných produktech. Zatímco poměr obilovin ve stravě klesá, podíl mléka, vajec a masa rychle stoupá. Nárůst spotřeby mléka v rozvojových zemích dosahoval v letech průměrně 3,5 až 4 % ročně, tedy dvojnásobku růstu spotřeby nejdůležitějších základních potravin za stejné období. 2 Bangladéšská státní plánovací komise předpokládá, že se v roce 2015 poptávka po mléce oproti roku 2009 zdvoj- 1 Toto označení bylo Světovou organizací pro výživu a zemědělství (FAO) poprvé použito v roce 1999 v textu Livestock to 2020 The Next Food Revolution, autoři: C. Delgado, M. Rosegrant, H. Steinfeld, S. Ehui a C. Courbois vydaném v Římě. 2 FAO, 2010: Status of and Prospects for Smallholder Milk Production A Global Perspective, autoři: T. Hemme and J. Otte., Řím násobí. 3 Ačkoli je tempo tohoto růstu v jednotlivých regionech různé, všude představuje cestu z chudoby. Pro venkovské obyvatelstvo představuje vlastnictví mléčné krávy zásadní hodnotu. Nejen proto, že poskytuje mléko a tím i vápník, bílkoviny a vitamíny, jichž se v rostlinné stravě nedostává, ale také proto, že představuje pravidelný zdroj příjmu a rovněž i dostatečnou hodnotu umožňující například získání úvěru. Odhaduje se, že v oblasti produkce mléka se angažuje přibližně 150 milionů rodin, tedy více než 750 milionů osob, většina z nich v rozvojových zemích. 4 3 Planning commission 2009: Background Studies for the Sixth Five Year Plan ( ), Dháka, Bangladéš: Minsitry of Planning, Government of the People s Republic of Bangladesh 4 FAO, 2010: ibid Ilustrační foto / Foto: Aurèle Destréeová Zdroj: Archiv Glopolis Měnící se vzorce spotřeby jsou skutečností, s níž je třeba se vypořádat. Revoluce živočišné výroby představuje motor růstu, který může, za přispění správných politik, zásadním způsobem omezit chudobu. V mnoha zemích již základna existuje. V Bangladéši je přibližně 1,4 milionu mléčných farem (s průměrně třemi kravami v ČR má mléčná farma průměrně 100 krav), produktivita je však velmi nízká a dosahuje jen 721 kg mléka ročně na jednu krávu (oproti kg v ČR) 5 a většina jejich produkce se nedostane na ofi ciální trh. Cílem je proto umožnit drobným zemědělcům zvýšit produktivitu a vstoupit na trhy. K tomu je na jedné straně třeba aktivní zapojení lokálních, národních i regionálních úřadů, ale také závazek zemí vyvážejících mléko, jako jsou členské státy EU, zvýšit koherenci jejich společné zemědělské politiky. 5 J. Kopaček, Introduction to the Czech dairy industry, vystoupení na EDA General Assembly, Praha (6) (5)

6 Když EU zamíchá zahraničními trhy s mlékem Mezi evropskými rozvojovými politikami, které nejsou koherentní s rozvojem, se smutnému prvenství těší zemědělství. Nevládní organizace 6 informují o různých případech masivních importů evropského zboží: zmrazené kuřecí díly do Kamerunu, cibule do Senegalu nebo rajčata do Ghany. Méně informací pak směřuje k veřejnosti o dumpingových praktikách souvisejících s evropským sušeným mlékem, které narušují produkci v rozvojových zemích především v Africe, ale také jinde, například v Bangladéši. Bangladéšský případ se poprvé vynořil v roce 2009 v souvislosti s reaktivací exportních dotací, zvaných také refundace, v Evropské unii. Celosvětový pokles poptávky tvrdě zasáhl evropské zemědělce prostřednictvím poklesu cen. Všichni mají jistě v paměti akce zemědělců vylévajících mléko do polí nebo před bruselským sídlem Evropské komise. Exportní dotace pomohly s odbytem přebytků evropského trhu tím, že udržely nízkou úroveň cen a evropská produkce tak byla na mezinárodním trhu konkurenceschopná. Tyto exportní dotace často vyvolávají zoufalství drobných zahraničních producentů, protože tlačí světové ceny mléka dolů a levné sušené mléko konkuruje místnímu mléku. A tak zatímco toto opatření ulevilo zainteresovaným osobám v Evropě, přesunulo se břemeno na ostatní. V Bangladéši někteří producenti v roce 2009 vehementně protes- 6 Nevládní organizace jako SOS Faim, CFSI-Comité Francais pour la Solidarité Internationale, GRET- Groupe de Recherche et d Echanges Technologiques or EVS-Evert Vermeer Stichting. tovali proti nízkým cenám mléka. Organizace International Farm Comparison Network (Mezinárodní srovnávací síť farem - IFCN) vypočítala dopad evropských exportních dotací na chudé metodou analýzy různých scénářů. Odhaduje, že pokles světové ceny mléka o 2,5 eura (vyvolaný exportní refundací ve výši 5 eur na 100 kg mléka) významným způsobem ovlivňuje obživu více než 5 milionů osob a udržuje lidi v sevření chudoby. Tento pokles ceny mléka snižuje příjem domácností o 7 až 16 %. Zvláště pro velmi chudé rodiny (5-6 osob) se dvěma kravami a omezenou dostupností zaměstnání mimo oblast zemědělství tento pokles znamená, že si taková rodina nemůže koupit běžné potraviny nebo posílat děti do školy. Tento příklad je z roku Od té doby ceny potravin stoupají, což znamená, že se místní bangladéšské mléko stalo opět konkurenceschopným. V současnosti činí cena bangladéšského mléka v supermarketu 160 taka (1,52 eura) za objem odpovídající 400g sušeného evropského mléka, jež stojí 210 taka. 7 Znamená to však, že je konec potížím chudých? Podívejme se na jiný aspekt problému. Co stojí v cestě vyšší koherenci? Otázkou je, jak dlouho si bangladéšská produkce svou výhodu uchová. Volatilita cen sušeného mléka je silnější než dříve a oslabuje úsilí o opětovné nastartování zemědělské produkce v chudých zemích. Častější výskyt náhodných klimatických jevů spolu se zánikem nástrojů tržní regulace podle všeho cenové fl uktuace v budoucnu dále zhorší. EU byla dříve zdrojem relativní stability mezinárodních cen mléka, protože evropský trh s mlékem byl řízený, 7 Action Aid, 2010: The impact of EU subsidised milk powder on development of milk production in Bangladesh. což vedlo ke snížení jeho volatility. Nástroje jeho řízení však byly narušeny postupnými reformami CAP. Volatilita je dnes vnímána jako skutečnost, s níž je třeba se vyrovnat, a ne jako problém, který je třeba řešit. Převládá proto přístup zaměřený na zmírňování rizik nad snahou o řízení trhu. Jedním z navrhovaných řídicích nástrojů je vytvoření evropského trhu s mléčnými futures. I když futures mohou zpočátku pomoci omezit volatilitu z hlediska producenta, je zde riziko, že nebudou-li zavedeny přísné podmínky, může tento trh vést ke vzniku bublin a tím pádem volatilitu zhoršit. Evropská unie kromě toho příliš nepracuje na nápravě dobře známých inkoherencí. EU především není připravena ukončit exportní dotace. Z návrhů reformy CAP (jež byly ofi ciálně představeny Evropskou komisí 12. října 2011) je zřejmé, že exportní dotace mají být jako nástroj zachovány a připraveny, aby byly v případě potřeby po ruce. Zdá se tedy, že EU nedodrží svůj slib daný v roce 2005 v Hongkongu, vzdát se do roku 2013 exportních dotací. Zadruhé zde jsou přímé platby, které, ačkoli nejsou na úrovni WTO považovány za narušující, stále představují problém. Důvod jejich existence není předmětem tohoto článku; mají svou roli v tom, že umožňují evropským zemědělcům uživit se zemědělstvím, zvláště v situacích, kdy ceny nepokrývají výrobní náklady. Nejsou však podnikána žádná opatření omezující jejich vliv na snižování cen na trzích chudých zemí. Umožňují evropským vývozcům dobývat tržní podíly, které by bez dotací a přímých plateb nezískali. Evropské neziskové organizace zaměřené na oblast rozvoje navrhly, aby tam, kde byly poskytnuty dotace (6)

7 na produkt nebo jeho vstupy, bylo jako protiváha uvaleno exportní clo ve stejné výši. To by zvrátilo vliv tradičních exportních refundací. 8 Zatřetí, již naplánované a politicky nedotknutelné rozhodnutí o postupném uvolňování kvót produkce mléka povede k dalšímu zvýšení výroby evropského sušeného mléka. Předběžné hodnocení dopadů postupného uvolňování kvót předpokládá, že export odstředěného sušeného mléka v roce 2015 vzroste oproti roku 2008 o 69 %. Česká republika se do exportu sušeného mléka do Bangladéše zapojila v roce 2008 a v současnosti je největším evropským vývozcem na bangladéšský trh, přičemž v roce 2010 vyvezla tun sušené syrovátky a tun sušeného odstředěného mléka. Za těchto okolností může příležitost nabídnutá mléčnou revolucí chudým snadno uklouznout mezi prsty. Podle všeho na ni odpovědí spíše evropští, novozélandští či američtí vývozci či investice do velkých farem v chudých zemích než samotní chudí farmáři. Úplný obrázek Pro úplný obrázek je podstatné se dotknout ještě dvou dalších as- pektů, jednoho týkajícího se odpovědností a druhého, souvisejícího se situací v EU. Náprava těchto inkoherencí je jistě nezbytná, ale k tomu, aby se umožnilo chudým využít příležitosti mléčné revoluce, to však nestačí. Na bedrech členských států EU leží úkol zastavit vznik škod, na vládách zemí jihu pak je chránit a podporovat místní produkci. Hrozba ze strany evropského exportu sušeného mléka by jistě byla méně významná, pokud by byly zavedeny ochranné a podpůrné politiky. Cla chránící místní produkci jsou příliš nízká a veřejná podpora přichází jen pomalu. Dovozní clo na odstředěné sušené mléko bylo v Bangladéši sníženo v roce 2008 ze 75 % na 35 %. 9 V roce 2009, kdy došlo ke snižování mezinárodních cen, pak byla místní mléčná produkce vystavena tvrdé situaci. Bangladéšští odborníci na potravinovou bezpečnost jsou toho názoru, že by cla měla být zvýšena ze současných 32,8 % na přibližně 40 %. Vláda může proto být vystavena těžkým politickým dilematům mezi rychlým uspokojením poptávky po mléce ze strany rostoucí městské populace v kombinaci s rozrůstáním importního průmyslu zaměřeného na sušené mléko a investice- mi do místní produkce a marketingu. Při hledání rovnováhy je třeba si položit otázku, co tedy chudé dále nevytlačuje na okraj a naopak jim prospívá. Jako inspirace může posloužit indický program Flood. Indická vláda postupně nahradila dovozy nárůstem místní produkce. Dosáhla toho prostřednictvím investic do rozvoje místní výroby a trhů z peněz získaných prodejem potravinové pomoci od Evropské unie. Kromě toho a na závěr je rovněž zajímavé podívat se na rozvoj evropského odvětví mléka. Je produkováno stále více mléka na stále menším množství farem, což vyvolává zjevné environmentální problémy, představuje riziko pro zdraví evropských občanů a demoralizuje evropské venkovské hospodářství. Nastávající reforma je příležitostí ke změně orientace politiky na zdravé a chutné produkty vyráběné udržitel ným způsobem, který vnese do venkovských oblastí dynamiku, a také na vyšší koherenci, export produktů s vyšší mírou přidané hodnoty, produktů, které na rozdíl od sušeného mléka nebudou negativně ovlivňovat obživu chudých. Autorka Aurèle Destréeová 8 European Food Security Group of CONCORD, 25. ledna 2010, The future of the European Common Agriculture policy and development 9 T. Hemme a U. Mohammad Mohi, 2009, Dairy policy impacts on Bangladesh and EU 15 dairy farmer s livelihoods. Dairy Case Study, IFCN- International Farm Comparison Network, Kiel (6) (7)

8 Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu v Durbanu V brzkých nedělních hodinách skončila dvoutýdenní konference OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu. Téměř 200 signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) jednalo o pokračování Kjótského protokolu, nové celosvětové právně závazné dohodě o snižování emisí skleníkových plynů (která zahrne i státy, které dosud byly mimo Kjótský protokol) a fi nanční pomoci rozvojovým zemím s dopady klimatické změny. Klimatická konference OSN v Durbanu / Foto: Jan Doležal Zdroj: Archiv Glopolis Přestože delegáti jednali téměř o dva dny déle, summit nesplnil očekávání a nenabídl potřebnou odpověď na hrozbu dramatických dopadů změny klimatu. Evropská unie a některé další státy přijmou závazky pro druhé období Kjótského protokolu, tuto svou ochotu ovšem ještě musí potvrdit ratifi kací. Delegáti rozhodli, že půjde o pětileté ( ) období. Podařilo se ustanovit proces prací na nové celosvětové právně závazné dohodě do roku Dohoda by měla zahrnout všechny signatáře UNFCCC, což je významný precedens. Zůstává však otázkou, jak silnou právní váhu by měla nová dohoda mít a kdy přesně by měla vstoupit v platnost. Rovněž se podařilo ustanovit Zelený klimatický fond (Green Climate Fund), fi nanční prostředky k plnění své funkce však bude muset teprve získat. V Durbanu zcela jistě neselhal proces mezinárodního klimatického vyjednávání pod hlavičkou OSN (naopak je třeba ocenit vytrvalost vyjednavačů), ale konkrétní země, neochotné k ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů či fi nancování opatření na ochranu klimatu. Jan Doležal, který se konference účastnil, shrnul její závěry slovy: Summit v Durbanu otevřel cestu k široké dohodě umožňující přijmout každé zemi OSN svůj právně závazný díl zodpovědnosti za změnu klimatu, v mnoha ohledech však zůstal stát na prahu skutečně ambiciózních opatření na ochranu klimatu. Kjótský protokol durbanská konference nepohřbila, ovšem o jeho životně důležité funkce můžeme mít vážné obavy. Konference nabídla polovičaté odpovědi na velmi závažné otázky. Autor Jan Doležal Newsletter vyšel s finanční podporou České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a podporou Evropské unie. Obsah newsletteru nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. Kontakt: Glopolis, o. p. s., Soukenická 23, Praha 1, tel.: , mail: (6) (8)

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více

Kukuřice - long: Zemědělská komodita s nízkými zásobami

Kukuřice - long: Zemědělská komodita s nízkými zásobami Kukuřice - long: Zemědělská komodita s nízkými zásobami Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 19. 1. 211 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 12 Praha 2, Czech Republic Tel.: +42 246 888 88, Fax: +42 246

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

www.technickespolco.com 1

www.technickespolco.com 1 13.1.211 Obsah prezentace Představení knihy Shrnutí Norbergovy knihy Globalizace část 1. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. 211 Představení knihy Chápání slova kapitalismus Pokrok za posledních 2 let Norberg J.:

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích

Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích SHRNUTÍ V boji proti hladu a chudobě v rozvojových zemích hraje při

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice

Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice Skvělé přírodní podmínky a dostatek půdy dělají z Indie ideální místo pro rozvoj zemědělství Nedostatečnou produktivitu napraví investice a lepší obchodní

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MALÝM HRÁČEM NA VELKÉM POLI

ČESKÁ REPUBLIKA MALÝM HRÁČEM NA VELKÉM POLI ČESKÁ REPUBLIKA MALÝM HRÁČEM NA VELKÉM POLI Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti Úvod Už přes dva roky se vedou horké diskuze o tom, kam směřuje Společná zemědělská politika EU (SZP EU), v

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit

OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 10. 03. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

http://www.agroserver.cz/chart/1 Sojový šrot 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvýšší Měna

http://www.agroserver.cz/chart/1 Sojový šrot 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvýšší Měna 10. týden 2015 Řepka MATIF 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvyšší Měna květen 2015 368,25 362,25-6,00 358,75 369,25 EUR / t srpen 2015 361,5 355-6,50 351,25 362,5 EUR / t listopad 2015 363,5

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Obilniny LONG obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007 Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Souhrn Sektor obilnin a olejnin je oproti ostatním komoditním sektorům stále velmi levný a přitom existuje

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství

Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství EXPORTNÍ PODPORY V ZEMĚDĚLSTVÍ 1. Úvod Exportní podpory neboli vývozní subvence jsou prostředky, kterých využívají státy, aby

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Luboš Plamitzer 1. Úvod Během posledních několika let zažívají všechny státy USA prudký nárůst počtu obyvatel, kteří svou tělesnou hmotností přesahují

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více