Trh práce a sociální soudržnost: Co přinese strategie Evropa 2020?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh práce a sociální soudržnost: Co přinese strategie Evropa 2020?"

Transkript

1 Trh práce a sociální soudržnost: Co přinese strategie Evropa 2020? Jaroslav Šulc Českomoravská konfederace odborových svazů Konference STRATEGIE EVROPA 2020 MZV 22. září 2010

2 Typický rys současného českého trhu práce Současné napětí na trhu práce je historicky vysoké Tlumícím prvkem při nástupu GFK však bylo ¼ milionu zahraničních pracovníků Český trh práce je zatím nadprůměrně pružný, i sociální soudržnost je vysoká

3 Vývoj počtu uchazečů a počtu volných pracovních míst v letech (v tisících osob pramen MPSV) uchazeči o zaměstnání 200 volná pracovní místa

4 Trend legislativy: prosadí se návrat do kapitalismu hodně volné soutěže XIX. století? Co s flexicuritou? Platí, že čím jednodušší bude pro firmu zaměstnance propustit (při problémech vodbytu), a naopak rychle ho nabrat (když pro něj bude práce = odbyt), tím pružněji budou moci firmy reagovat na tržní fluktuace? Není to fatální krok k prekérním smlouvám? Burza práce před Veletržním palácem jen experiment?

5 Příčiny současného stavu: přijetí Washingtonského konsensu Levice (a nejen ta česká) je v trvalé defenzívě prohrává bitvy o sociální stát neoliberalismus jako duchovní otec WK sice zbankrotoval v podobě GFK, ale veřejnost to tak nevnímá Levice zřejmě propásla šanci obvinit z globální krize globální finanční oligarchii jako jejího skutečného pachatele

6 Důsledky slabosti levice Poražená globální finanční oligarchie je zjevně dost drzá a silná na to, že místo sobě vystavuje účet za GFK levici a žádá, aby jí uhradila ztráty vpodobě schodků veřejných financí, které vlády předaly finančnímu sektoru pod pohrůžkou, že se ten bez intervence státu zhroutí. Účet aspoň v ČR má dvě položky snížení výdajů především pro nízké a střední příjmové skupiny (mandantorní výdaje) snížení daňové zátěže především pro vysocepříjmové skupiny prostřednictvím rovné daně a tlaku na DPH Důsledek: nůžky se rychle rozevírají (viz graf)

7 Vývoj průměrných ročních příjmů českých domácností (po odpočtu daní) Hrubé příjmy průměr Hrubé příjmy 1. decil Hrubé příjmy 10. decil

8 Levice (evropská i česká) zřejmě nemá reálnou alternativu jak čelit globální výzvě po zvýšení konkurenceschopnosti Její pojetí konkurenceschopnosti není obecně přijímáno viz práce E. Klvačová, J. Malý, K. Mráček: grant č. 402/06/0255 Institucionální rámec EU a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí + konference publikace Různé cesty ke konkurenceschopnost: EU versus USA Jak čelit výzvě Číny, tj. jejímu mzdovému, sociálnímu, ekologickému i pracovně právní dumpingu + levné suroviny + spořivosti a píli?

9 Je touto alternativou Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst - tedy Strategie Evropa 2020? Problematický dokument, zejména pokud jde o trh práce Proč nebyly naplněny vize Lisabonské strategie? Chybí II. kapitola zprávy Wim Koka o 2. pětiletce Svádět vše na krizi je laciné a půl(?) pravdy a navíc redukovat krizi jen tempo růstu HDP je sice jednoduché, ale povrchní Čím se bude Evropa na světové scéně profilovat ve druhé dekádě a jak se do tohoto proudu vmísí ČR?

10 Je vůbec schopna ČR zformulovat svou dlouhodobou hospodářskou politiku? Za 20 let nebyla schopna si vláda vytvořit ani aspoň malou instituci, která by byla tímto úkolem jak nafázovat českou na německou ekonomiku pověřena? Proč tuto vysoce odbornou prognostickou práci suplují sice profíci (většinou náměstci ministrů, ředitelé odborů) vrases, Radě vlády pro udržitelný rozvoj, Bezděkově komisi I. a II., Pačesově skupině apod., ale vždy jako vedlejšák?

11 Proč nemá tato republika v čase dostatečně stabilní koncepci a strategii například: Dopravní energetickou zemědělskou důchodové reformy a také strategii rozvoje českého trhu práce zohledňující jak školský systém včetně učňovského školství a migraci na straně zdrojů a řešení třeba předpenzijních věkových kohort a emigraci Čechů za lepším či firem do daňových rájů atd.???

12 Evropská komise navrhla 5 cílů strategie, jež mají být splněny do roku 2020 Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 %. Navýšení investic do výzkumu a vývoje úroveň 3% HDP. Snížení energetické náročnosti ekonomiky nejméně o 20 % atd. Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku let ze současných 31 % nejméně na 40 % a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %. Snížení počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby o 25 %, tedy o 20 miliónů lidí.

13 Ad 1) Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 % Cíl má dvě větve řešení odvíjející se od toho: Jaká bude politika zaměstnanosti a jak zvyšovat zaměstnatelnost pracovní síly na území ČR Jak zvyšovat zaměstnanost cestou tvorby nových pracovních míst (a docílit tak vyšší konkurenceschopnosti jako jednoho z klíčových předpokladů pro hospodářský růst)

14 Ad 1) Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 % To předpokládá do r naplnit čtyři subcíle: míru zaměstnanosti žen zvýšit na 65 % míru zaměstnanosti starších pracovníků na 55 %. míru nezaměstnanosti mladých osob (15 až 24 let) snížit o třetinu míru dlouhodobé nezaměstnanosti snížit o čtvrtinu

15 Ad 1) Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 % Cíl má dvě větve řešení odvíjející se od toho: Jaká bude politika zaměstnanosti a jak zvyšovat zaměstnatelnost pracovní síly na území ČR Jak se podaří zvyšovat zaměstnanost cestou tvorby nových pracovních míst (a docílit tak vyšší konkurenceschopnosti jako jednoho zklíčových předpokladů pro hospodářský růst)

16 Skepse, rizika, bariéry aspoň ty hlavní 1 Paradox otevírajících se nůžek změn v objemu produkce a úrovni zaměstnanosti. Narůstá počet oborů, kde je možné zvyšovat tempo růstu produktu aniž současně absolutně musí růst počet zaměstnanců (superintenzívní růst při vyšší, než 100% růstu produktivity práce) viz současné USA

17 Skepse, rizika, bariéry Time lag zpoždění aspoň ty hlavní 2 Obnova růst zaměstnanosti opozdí za růstem produktu o rok až rok a půl (neboť dodatkovou pracovní sílu nasávají až vyvolané subdodávky a služby, nikoliv primární produkt)

18 Skepse, rizika, bariéry aspoň ty hlavní 3 Nedosažení prahového limitu tempa ekonomického růstu (cca 3 %). Nižší než toto limitní tempo přírůstku lze zajistit odčerpáním vnitřních rezerv a negeneruje nová pracovní místa, tedy nevede ke zvýšení zaměstnanosti resp. ke snížení nezaměstnanosti

19 Skepse, rizika, bariéry Distorze na trhu práce aspoň ty hlavní 4 Špatná věková a profesní struktura kvalifikace pracovní síly, neodpovídající potřebám trhu práce Nízká motivace zaměstnavatelů i zaměstnanců investovat do vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu. Kolaps učňovského školství, deformace středního a vysokého školství ziskovým motivem (práva, marketingová komunikace, poradenství na úkor oborů založených na mate matice, fyzice, mechanice či chemii)

20 Skepse, rizika, bariéry aspoň ty hlavní 5 Slepá ulička preferencí OSVČ Z jednoho extrému před rokem 1989 do druhého extrému dnes: zneužívání a obcházení předpisů v oblasti zaměstnanosti ze strany některých zaměstnavatelů (např. zneužívání výhodných daňových podmínek OSVČ pro osoby v de facto zaměstnaneckém vztahu) Deformace daňového důchodového systému, zdroj schodkovosti a doživotní nuzoty pro důchodce - živnostníky

21 Závěr a co na to odbory? Sociální dialog opět jen trapná formalita? Zkušenosti z tripartitních jednání vlády Mirka Topolánka Jana Fischera Petra Nečase

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. Spravedlivé reformy podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. www.programpodlevas.cz www.cssd.cz : Úvodem

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Obsah I.

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR

Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR Evropská strategie zaměstnanosti a vybrané trendy v ČR Analýza Mgr. Marek Havrda, M.A. Listopad 2002 Přes značné společné úsilí a dílčí úspěchy především v druhé polovině devadesátých let se Evropské unie

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Operační program Rozvoj lidských zdrojů Závěrečná zpráva návrh verze 30.11.2009 návrh pro MV Seznam zkratek AFCOS Anti Fraud Co-ordinating Structure APZ Aktivní politika zaměstnanosti CIP

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji (projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 16/2013-Vy) Zpracoval: Ing.

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ USTAVUJÍCÍ SJEZD POLITICKÉ STRANY NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ KONCEPT POLITICKÉHO PROGRAMU PRO VNITROSTRANICKOU DISKUZI Praha, 26. listopadu 2011 Obsah 1 Preambule... 12 2. Zaměstnanost... 15

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Projektový tým: Jan Kelar, DiS. Mgr. Dagmar Bobková Regelová Ing. Ladislav Kozák Petr Holica Mgr. Michaela Válková Expert regionálního zastoupení za SP ČR Expert

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

Analýza nabídky dalšího vzdělávání V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J, E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Více svobody, méně regulace

Více svobody, méně regulace Více svobody, méně regulace pro zvýšení zaměstnanosti Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 10/2004 modrá šance pro zvýšení zaměstnanosti Alena Páralová stínová ministryně práce

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více