ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII Nikol Kalinová IX. B Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2014/2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne 1. dubna 2015 Jméno autorky: Nikol Kalinová

3 Poděkování Chtěl/a bych poděkovat Mgr. Světlaně Kostkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Školní systém ve Velké Británii byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na druhy vzdělání v Británii a jejich popis. Práce zahrnuje nejdůležitější informace ze školního systému a vše další, co s ním souvisí.

5 Obsah Úvod Historie Řídící orgány Britský vzdělávací systém Mateřská škola Povinná školní docházka Primary school Budova a třídy školy Běžný den ve škole Známkování a tresty Školní docházka Secondary school Školní stravování Uniformy Školní prázdniny Further Education další vzdělávání Vysoké školy a univerzity Bakalářské studium Magisterské a doktorské studium Open University Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I... 25

6 Úvod Absolventskou práci na téma Školní systém ve Velké Británii jsem si zvolila za jediným účelem, a to se něco o tomto tématu dozvědět. Na začátku jsem si myslela, že to přeci nemůže být tak těžké, ale jak se později ukázalo, není moc zdrojů, ze kterých by se dalo čerpat v češtině. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než zapátrat po internetových stránkách v angličtině. S tímto problémem mi také pomohla paní učitelka Kostková, která mi půjčila anglické knížky. Tímto bych chtěla čtenáře seznámit s životem ve školních lavicích ve Velké Británii. Vždyť právě Anglie je proslulá svými univerzitami. Ale jak to chodí v nižších úrovních? V mé práci lze nalézt informace o mateřských školách, povinné školní docházce a dalším studiu. 5

7 1 Historie Britská vláda nepřikládala velký význam vzdělání až do konce devatenáctého století. Až jedna z posledních vlád zavedla povinnou školní docházku. Británie vedla svět v průmyslu a obchodu, a tak bylo nezbytné, aby se postarala i o vzdělání. Školy a další vzdělávací instituce existovaly v Británii dlouho předtím, než se vláda vůbec začala zajímat o vzdělávání. První vzdělání bylo určeno pro syny z rodin vyšší třídy. Na těchto školách byl kladen spíše důraz na budování charakteru a rozvoj týmového ducha, než na studijní výsledky. Všechno to byly internátní školy, ve kterých studenti žili, takže měly hluboký a trvalý vliv na jejich žáky. Jejich cílem bylo připravit mladé muže na pozice ve vyšších řadách armády, v podnikání, v advokacii, ve státních službách a politice. 6

8 2 Řídící orgány Vzdělání je řízeno ne jedním, ale třemi vládními odbory. Ministerstvo školství a zaměstnání je zodpovědné za Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko mají své vlastní. Žádný z ústředních orgánů nevykonává velkou kontrolu nad detaily toho, co se skutečně děje ve vzdělávacích institucích v zemi. Zajišťují dostupnost vzdělání, diktují a realizují celkovou organizaci a celkové vzdělávací cíle až do konce povinné školní docházky. Vláda nestanoví podrobný program vzdělávání, nebo jaké knihy a materiály by měly být použity. V širším slova smyslu říká, co by se žáci měli naučit, ale nabízí pouze občasné rady o tom, jak se to mají naučit. Nejsou určené ani přesné hodiny školního dne, přesné termíny prázdnin nebo přesný věk, ve kterém dítě musí začít denní studium. Nespravuje finance institucí, jen rozhoduje, kolik peněz se jim dá. Nesestavuje ani nedohlíží na známkování zkoušek, které studenti dělají. Nejvíce podrobností je tak ponecháno na jednotlivých institucích, nebo místním školském úřadu. Jedním z důvodů pro tak nízkou úroveň závislosti je to, že systém byl ovlivněn tradicí soukromých škol. Mnohé mají své vlastní uniformy pro žáky. Většinou soukromé školy mají sdružení bývalých žáků. Je považováno za nutné, aby každá škola měla svůj vlastní školní sál pro denní shromáždění a další příležitostné obřady. Vysoké školy, přestože jsou financované vládou, mají ještě větší samostatnost. Každá z nich má úplnou kontrolu nad tím, co učit, jak to učit a jak zkoušet studenty. 7

9 3 Britský vzdělávací systém Základní vlastnosti britského vzdělávacího systému jsou stejné, jako jsou kdekoli jinde v Evropě. Vzdělávání je povinné až do poloviny dospívání. Povinná školní docházka je zdarma, ale rodiče mohou použít své peníze na soukromé vzdělání. Děti postupují z prvního stupně (primárního) do druhé etapy (sekundární) ve věku kolem jedenácti nebo dvanácti. Třetí (terciární) stupeň je další vzdělávání na vysoké škole nebo univerzitě. Školy v Británii mají tři semestry ročně s krátkými prázdninami (half-term break) mezi nimi a delšími prázdninami o Vánocích, na Velikonoce a v létě. Britský systém má tendenci dávat přednost rozvoji porozumění spíše než získávání faktických znalostí a učí se aplikovat tyto znalosti na konkrétní úkoly. To je důvod, proč mladí Britové nejeví potřebu pracovat stejně tvrdě jako jejich protějšky v jiných evropských zemích. Kladen je důraz na rozumové schopnosti spíše než praktické schopnosti. To má za následek vysoce kvalitní vzdělávání pro inteligentní a akademicky nakloněné. Je určeno také zavedení národních osnov. Ve spodní primární úrovni to znamená větší důraz na to, co je známé jako tři R (Reading čtení, writing psaní, arithmetic - počty). Na vyšších úrovních to znamená větší důraz na přírodní vědy a techniku. Důsledkem tradičního britského přístupu ke vzdělání bylo zaměřovat poměrně velké množství pozornosti na umění a humanitní vědy a relativně málo na přírodní vědy a techniku. Jeden z důsledků tradičního britského důrazu na akademické učení je, že lidé získávají kvalifikace pro určité profese. Můžete studovat architekturu na univerzitě, ale většina architektů se naučila své povolání v samostatné škole architektury. Můžete studovat práva na univerzitě, ale to samo o sobě není záruka, že budete právník. Nemůžete získat učitelské kvalifikace tím, že děláte obyčejný univerzitní kurz - většina učitelů je získává na pedagogických školách. 8

10 4 Mateřská škola Neexistuje žádný celostátní systém mateřské (tj. předškolní) školy. Mateřské školy poskytují nepovinnou fázi vzdělávání vhodnou pro děti rok před základní školou. Avšak některá místa jsou k dispozici i pro mladší děti. V Anglii jsou matky na mateřské 52 týdnů, i když pětina dětí navštěvuje jesle už před prvními narozeninami. Děti do pěti let můžou zůstat doma, chodit do školky (nursery), dětských center (children's centre, playgroup), nebo využívat služeb hlídání (childminder). Stát poskytuje 570 hodin dětské péče zdarma pro děti ve věku 3 a 4 let, většinou 15 hodin týdně po dobu 38 týdnů. Za zbývající hodiny si poté musí rodič platit. Některé ze základních škol otevírají pro čtyřleté děti přípravné ročníky, ve kterých začínají se základy čtení, psaní, počítání apod. Děti nejdříve docházejí na půl dne, přičemž počet hodin se zvyšuje až k dosažení full-time. Mateřské školy by měly dětem nabízet možnost učit se, stejně tak jako hrát si a bavit se s přáteli. Děti jsou pod dozorem školeného učitele. Na jednoho učitele může připadnout maximálně 13 dětí. Atmosféra by měla být klidná, veselá a spokojená a děti by měly být velmi pozitivně posilovány. Vybavení a hračky by měly být v dobrém stavu a všem přístupné. Existují také day nurseries, které pracují více hodin, ale jsou většinou placené a mnohdy se místa musejí zarezervovat měsíce předem. Ty poté nabízejí hlídání dětí od věku šesti týdnů do pěti let (ne všechny). Počet dětí na jednoho učitele se mění podle toho, jak staré děti jsou mu přiděleny. Na rozdíl od klasických školek jsou dostupné celý rok. 9

11 5 Povinná školní docházka 5.1 Primary school Povinná školní docházka začíná v pěti letech a žáci nastupují do primary school, což lze srovnat s prvním stupněm našich základních škol. Nicméně, před prvním ročníkem děti chodí to tzv. Reception. Z mého pohledu je to něco mezi mateřskou školou a první třídou. Děti se připravují a zvykají si na každodenní učení, avšak ve volnější formě. Poté už děti nastupují do první třídy, tedy Year 1, a pokračují až do Year 6, kde docházka do primary school končí. Třídy se pak dělí ještě do dvou skupin, Key Stage 1 a Key Stage 2. První skupina obsahuje první a druhou třídu a Key Stage 2 zbývající. V Anglii neexistuje nic jako odklad a propadnutí. Proto se u každého ročníku udává věk. Znamená to tedy, že v průběhu např. třetí třídy oslaví všechny děti své osmé narozeniny. Znamená to také, že nezáleží na dovednostech a schopnostech, každý žák je řazen do tříd podle jeho věku. Následující informace popisují určitou školu v Anglii, ale žádné velké rozdíly mezi ostatními školami nejsou Budova a třídy školy Pokud si někdo představuje školní budovu jako u nás, vícepatrovou s mnoha schody, je to špatně. Normální primary school je přízemní budova s mnoha vchody a hřišti kolem. Celý areál je oplocen, aby děti byly v bezpečí a nemohly samy odejít. Na pozemku se nachází i jídelna, tělocvična i víceúčelová hala. Vejdeme-li do hlavní budovy školy, dostaneme se na recepci. Přes tu obyčejně chodí jen děti, které se zpozdí. Každá třída má totiž své vlastní dveře zvenku. Ve třídách jsou koberce, lavice uspořádané u sebe a kolem nich židličky ideální na skupinové práce, interaktivní i normální tabule, počítače a samozřejmě různé skříně, poličky a šuplíky. Ve třídách nechybí ani umyvadlo a nástěnka s různými informacemi. Celkově 10

12 jsou třídy barevné a veselé. Reception třídy mají podobné vybavení, ale obsahují také věci, kterými se děti zabaví a mohou si hrát. Ve škole najdeme také ředitelnu a sborovnu, která slouží i jako kabinet učitelům Běžný den ve škole Žáci přichází do školy mezi 8.50 až 9. hodinou a vchází vnějším vchodem, který vede přímo do jejich třídy. Do školy jdou oblečeni ve školní uniformě. Ve škole se žáci nepřezouvají, pouze si na chodbě pověsí na svůj háček bundu. Ve třídě si sedají na koberec před tabuli. V 9 hodin se zamkne vchod do tříd. Učitel přijde do třídy a začne zapisovat docházku do třídní knihy. Zajímavá věc je ta, že ve třídě není pouze učitel, ale i dva až čtyři asistenti. Tímto způsobem se může více individuálně pracovat s každým žákem. V jedné třídě je přibližně třicet žáků. Žáci nepřicházejí s taškou plnou učebnic a sešitů. Mají pouze tašku, book bag, v níž nosí sešit a dvě knihy. Někteří žáci si také přinášejí batůžek s obědem z domova. Nic jiného žáci do školy nenosí, tudíž u nich nenajdete žákovskou knížku, penál, sešity, učebnice, pití, atd. Všechny tyto věci jsou ve škole, každý žák má ve třídě svou lahev s vodou, na každém stolku jsou pastelky, sešity na psaní, tužky. Rozvrh hodin žáci nemají. Nemají jednotlivé předměty, jak je tomu v ČR. Avšak učitelé mají své plány a vědí přesně, co kdy a jak budou s dětmi dělat. Vyučovací den je rozdělen na tři vyučující jednotky: Vyučování od 9 do je zaměřeno především na literaturu (u menších dětí, učení písmen, čtení, psaní). Výuka je vedena formou projektového vyučování, na začátku vyučování mluví učitel o tom, co se žáci budou učit. Celý týden pak může být zaměřen na pohádku, pohádka se žákům čte, pak je puštěna na interaktivní tabuli a pak přichází rozhovor o pohádce. Učitel vysvětlí dětem, co budou dělat, a poté mají čas na práci ve skupinkách, kdy žáci píší. 11

13 Od do 11 hodin je přestávka, žáci dostávají ve škole ovoce a zeleninu a jdou si hrát ven, pokud to počasí dovolí. Zde na jejich bezpečí dohlíží další učitelé. Po přestávce do 12 hodin je vyučování zaměřeno především na matematiku a počty. Učitel opět nejprve vysvětluje všem žákům, co se budou učit a co budou dělat. Pak jsou žáci rozděleni do skupinek dle jejich úrovně, každá skupinka se učí se svým učitelem, některá skupinka pracuje sama. Poté mají žáci hodinovou pauzu na oběd. Děti se střídají v jídelně, v jedné části jídelny jedí děti svůj vlastní oběd přinesený z domova, v druhé části jídelny sedí děti, které mají školní oběd. Poté, co děti snědí oběd, jdou si hrát buď ven, nebo do třídy. Třetí vyučovací jednotka začíná ve 13 hodin a trvá dvě hodiny. Žáci se sejdou ve třídě, opět se zapisuje do třídní knihy. Poté mají žáci buď hudební výchovu, počítače, výtvarnou výchovu, pracovní výchovu, tělesnou výchovu, nebo vědu či historii. Záleží na tom, který je zrovna den. Po vyučování žáci odchází domů s rodiči Známkování a tresty Žáci nemají žákovské knížky a co je zajímavější, nemají ani známkování a známky. Když žáci odvedou dobrou práci, dostanou nálepku na mikinu. Žáci také sbírají v průběhu školního roku body, za určitý počet bodů si vybírají nějakou hračku či školní pomůcku. Dalším důležitým bodem hodnocení jsou pravidelná shromáždění ve víceúčelové hale. Vždy je nominovaný buď žák, či třída, jmenovaní obdrží cenu. Ředitel a učitelé takto motivují žáky k zlepšení jejich výkonu. Jelikož není známkování, nejsou ani testy a různá zkoušení, každý žák je vybídnut, aby pracoval nejlépe, jak to jen dokáže. Hodnocení je slovní na konci každé práce či vyučovací jednotky. Jednou za čas si však žáci nějaký test napíší. Ve věku sedmi a jedenácti let děti mají udělat celostátní testy z angličtiny, matematiky a přírodních věd. Velký test píší na konci šestého ročníku, kdy pro ně končí vzdělání na primary school. Občas se stane i to, že žáci zlobí a nedělají to, co by měli. Pokud se to stane, jsou nejprve napomenuti zvýšeným hlasem učitele. Poté jsou vyřazeni z výuky, musejí si jít 12

14 sednout dozadu třídy a dívají se do zdi. Dalším stupněm je, že jsou vyřazeni na určitou dobu ze třídy a jdou si sednout na chodbu. Jedním z posledních stupňů je vyřazení dítěte ze školy na určitou dobu a konečným trestem je vyřazení dítěte ze školy napořád Školní docházka I s nemocnými dětmi je to v Británii jinak než u nás. Pravidlem je, že i nemocný žák chodí do školy. Dbá se na docházku a na to, aby dítě trávilo ve škole co nejvíce času. Tudíž pokud dítě odchází k lékaři, jde nejprve do školy, pak si ho rodiče přes recepci zavolají, jdou s ním k lékaři a od lékaře se očekává opět návrat do školy. Pokud je dítě nemocné a dostane předepsané léky a lékař mu řekne, že má chodit do školy, pak léky bere ve škole. Tudíž zůstat doma mohou jen děti, které ten den nejsou schopny vstát z postele a mají opravdu závažnou chorobu, za což se v Anglii určitě nepovažuje běžná chřipka, nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, atd. Pozitivem tohoto přístupu je větší imunita dítěte. Docházka do školy se opravdu bedlivě hlídá, a pokud žák do školy nedochází a má mnoho zameškaných hodin, může to vést až k vyloučení ze školy či k nějakým finančním postihům. Žákům se ani nedovoluje opustit školu během vyučování na delší dobu, např. na zimní dovolenou, pokud se nejedná opravdu o naléhavý případ, např. úmrtí v rodině. Předpokládá se, že pokud rodiče plánují nějakou dovolenou, naplánují ji na dobu, kdy má dítě prázdniny. 5.2 Secondary school Secondary schools jsou pokračováním povinné školní docházky po dokončení primary school. Studenti sem nastupují ve věku jedenácti let a končí v šestnácti letech. Před rokem 1965 každý jedenáctiletý žák musel složit zkoušky Eleven Plus. Když uspěl, šel na grammar school (gymnázium, kde se učil akademické předměty a byl připravován na univerzitu, profese, manažerská pracovní místa nebo jiná vysoce kvalifikovaná pracovní místa). Když neuspěl, šel do secondary modern school, kde výuka měla více praktické a technické zaměření. Toto bylo velmi odsuzováno. Někteří 13

15 nemysleli, že rozhodnutí v tak mladém věku je správné. Navíc děti, které měly jít do secondary modern school, byly považovány za ty, které selhaly. Také se zaznamenalo, že děti, které prošly, byly víceméně z vyšších vrstev, a tak se zdálo, že systém posiluje třídní rozdíly mezi rodinami. V dalších deseti letech došlo ke změně a většina škol se stala všeobecnými. Avšak existuje ještě pár výjimek, většinou soukromé školy. Nicméně i tento systém měl své kritiky. Mnoho lidí mělo pocit, že by mělo být k dispozici více možností a nelíbila se jim jednotnost vzdělání poskytovaná teenagerům. Kromě toho byl rozšířený pocit, že vzdělávací standardy se snížily a že průměrný jedenáctiletý Brit je výrazně méně gramotný než jeho evropský protějšek. Od konce osmdesátých let byla vládou zavedena velká zásadní změna, a to zřízení národního kurikula. Poprvé v britském školství je nyní soubor učebních cílů pro každý rok povinné školní docházky a všechny státní školy jsou nuceny podle nich pracovat. Školy v Anglii, Walesu a Severním Irsku kladou důraz na výběr několika předmětů a jejich následné podrobné studium do hloubky. Školský systém ve Skotsku se zaměřuje na více předmětů, které student zkoumá do menší hloubky než v ostatních zemích Británie. Od jedenácti do čtrnácti let se studenti učí široký rozsah předmětů. Když dosáhnou čtrnáctého roku, vstoupí do prvního roku dvouletého procesu známého jako zkoušky GCSE (SCE ve Skotsku). Studenti si poté zvolí čtyři nebo pět dodatkových předmětů, ze kterých budou skládat tyto zkoušky, a mohou to být cizí jazyky, design a technologie, dějepis, zeměpis a mnoho dalších. Na státních školách většinou dělají zkoušky z pěti až deseti předmětů, záleží na studentových schopnostech. Na soukromých školách není výjimkou jedenáct nebo dvanáct předmětů. GCSE je soubor zkoušek, které testují vědomosti a zkušenosti. Jednotný systém, který platí v Anglii, Walesu a Severním Irsku, je známkování. Všechny známky jsou odstupňovány od A do G, z čehož A, B a C se hodnotí jako dobré. 14

16 5.3 Školní stravování Školní stravování má již stoletou tradici. Nejdříve, na začátku 20. století, každé dítě mělo právo žádat školní oběd zdarma. Avšak poté, co byla finanční odpovědnost za školní stravování přesunuta na místní školské úřady, měly tyto větší možnost rozhodovat o rozsahu, úrovni, kvalitě a financování školního stravování. Poplatky za školní stravování začaly stoupat a bylo zrušeno bezplatné podávání mléka ve školách. Zásahy provedené v období let se na školním stravování neblaze podepsaly. Dramaticky se snížil počet strávníků. Děti se orientovaly především na stravování typu FastFood. Rodičům docházela trpělivost a lékaři upozorňovali na zhoršující se zdravotní stav mladé populace. To konečně přimělo vládu k přijetí kroků vedoucích k radikální změně situace: V roce 1999 bylo zavedeno zákonem tzv. spravedlivé financování podle finanční situace rodiny. Od roku 2000 jsou školy povinny zajistit školní stravování ve všech školách druhého stupně, a pokud převezmou odpovědnost, mohou zajistit stravování i pro mladší žáky. V roce 2001 byly zákonem přijaty výživové normy, které jsou školy povinny dodržet. V současné době zajišťuje školní stravování v Británii Asociace místních orgánů pro zásobování stravou. Dodává 2,5 milionu porcí hlavních jídel do 22 tisíc škol denně. Cenu za školní stravování stanoví buď místní školský úřad, nebo dodavatel. Studenti druhého stupně si mohou zpravidla vybrat z nabídky více druhů pokrmů, žáci prvního stupně mají stejné menu. Typické školní jídlo z jídelny stojí kolem dvou liber denně pro studenty druhého stupně. Obsahuje obvykle hlavní jídlo, dezert a pití. Školní obědy musí obsahovat skupiny jídel jako je ovoce, zelenina, protein a karbohydráty. Existují pravidla na přípravu jídla, například je stanoven limit na množství smaženého jídla. 15

17 Přestávka na oběd obvykle trvá asi hodinu a čtvrt. Téměř dvě třetiny žáků mají obědy poskytované školou. Ostatní děti buď chodí na oběd domů, do blízkých restaurací, nebo si berou jídlo připravené z domova, které ve většině případů obsahuje sendviče, ovoce, pití a nějakou sladkost nebo brambůrky. 5.4 Uniformy Školní uniformy jsou v Británii normální záležitostí. Nosily se již za Jindřicha VIII., kdy představovaly dlouhé modré pláště. Nyní jsou však zmodernizované. Hlavním důvodem, proč žáci a studenti uniformy nosí, je zabránit šikaně. Nikdo nemůže říct, že spolužák je z chudší rodiny, jelikož všichni nosí to samé oblečení. Školní uniforma je na většině škol téměř stejná, liší se akorát barvami a logem školy. O tom, zda škola bude mít svou uniformu a jakou, rozhoduje samotná škola. Předpisy jsou nábožensky tolerantní. Většinou je předepsaná barva horního dílu oblečení. Trička, mikiny, svetry, bundy mají logo, zpravidla se kupují přímo ve škole. Škola také stanoví barvu kalhot a sukní. Většinou šedou nebo černou. Ty se pak prodávají ve většině obchodních řetězců. 16

18 Podle nejnovějších statistik cena kompletní uniformy žáka základní školy stoupla v průměru na 160 liber, na střední školy je to ještě o 40 liber více, což činí cca sedm a půl tisíce korun českých. Po celé Británii mohou sociálně slabé rodiny zažádat místní úřad o finanční příspěvek na nákup uniformy nebo dostanou speciální voucher. 5.5 Školní prázdniny Školní rok začíná v září a končí v polovině července. Nedělí se na dvě pololetí jako u nás, ale na tři období zvané terms. Uprostřed každého období mají studenti týden prázdnin. Od září do prosince je Autumn Term, neboli podzimní období. První prázdniny tedy vycházejí na pozdní říjen. Po tomto období mají studenti dva týdny vánoční prázdniny a do školy se vrací po Novém roce. Tím začíná Spring Term, který trvá od ledna do dubna. Další týdenní prázdniny jsou uprostřed února. Následují Velikonoce a studenti mají dva týdny volna. Poslední období je Summer Term, trvající od května do července. Koncem května proběhnou poslední meziobdobní prázdniny. Poté studenti čekají již jen na hlavní, letní prázdniny, které začínají v polovině července a trvají až do konce srpna, tedy okolo šesti týdnů. 17

19 6 Further Education další vzdělávání Studenti, kteří dokončili povinnou školní docházku, si mohou vybrat, zda pokračovat ve studiu, nebo si najít práci. Avšak většina si vybírá první možnost, a to získat další stupeň vzdělání, který je potřeba pro studium na univerzitách. Kurzy tohoto studia se vyučují na prodloužených secondary schools, neboli v Sixth-form. I některé vysoké školy nabízejí toto vzdělání jako přípravné pro další vzdělávání. V Anglii existuje také college. Probíhá formou každodenních nebo méně častých kurzů a jejím ukončením lze získat několik certifikátů jako HNC (Higher National Certificate) po prvním roku, HND (Higher National Diplomas) po dvou letech, nebo NVQ (National Vocational Qualifications), které zahrnují určitou praxi a většinou se studují až při zaměstnání. Kurzy mohou být jak full-time či part-time. Všechny jsou však zaměřené na různé specializace. Studenti si mohou vybrat mezi Academic Qualifications a Vocational Qualifications. Akademické vzdělání je hlavně pro ty, kteří chtějí pokračovat na univerzitě a jimž učení jde. Druhá možnost je spíše profesní. Hodí se pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu, ale netroufají si na akademickou úroveň. Dalo by se to srovnávat se zdejšími učňovskými středními školami. K zakončení tohoto vzdělání potřebujete složit zkoušky A level (Highers ve Skotsku), které by se daly považovat za britskou verzi maturity. Jsou rozděleny do dvou částí, každou studenti podstupují během jednoho školního roku. V prvním ročníku se připravují na čtyři předměty a dělají Advanced Subsidiary, zkráceně AS level. V druhém ročníku poté A2 level ze tří předmětů. Obě tyto jednotlivé zkoušky mají padesátiprocentní podíl na celkové známce. Na základě celkové úspěšnosti se vypočítá výsledná známka: % = A*, 89-80% = A, 79-70% = B, 69-60% = C, 59-50% = D, 49-40% = E, 39-0% = U. Známka U znamená neúspěšné složení zkoušky. 18

20 7 Vysoké školy a univerzity V Británii je čtyřicet sedm univerzit a třicet polytechnických škol, plus tři sta padesát dalších vysokých škol a institutů vyššího vzdělání. Pomocí vládní agentury UCAS (University and College Admissions Service) si mohou studenti podat přihlášky na pět univerzit. Dostat se na vysokou školu není jen tak, potřebujete k tomu doporučení učitele ze střední školy, personal statement, což zahrnuje všechny vaše koníčky a zkušenosti a dobré známky z A levels. V Anglii je oceňována aktivita a zájem o daný obor. Vysoké školy normálně vybírají studenty na základě výsledků A-level zkoušek a pohovoru. Ti, kteří mají lepší výsledky zkoušek, mají větší pravděpodobnost, že budou přijati. Ale v zásadě nic nebrání univerzitě přijmout studenta, který nemá tyto zkoušky, a naopak student s nejlepšími výsledky nemusí být přijat. Avšak většinou univerzity přijímají pouze lepší studenty. Dostupnost vysokoškolského vzdělávání se výrazně zvýšila v druhé polovině dvacátého století. Kvůli tomu, a také kvůli nízkému poměru mezi studenty a zaměstnanci, téměř všichni vysokoškolští studenti dokončili svá studia, a to i ve velmi krátkém čase. V Anglii, Walesu a Severním Irsku jsou to jen moderní jazyky a některé odborné studie, které trvají více než tři roky. Ve Skotsku jsou čtyři roky studia normou pro většinu předmětů. Přihlášky na vysoké školy je třeba podávat často už velmi brzo, například v říjnu předcházejícího roku. Od roku 2011 britské školy velmi zdražily a student musí počítat s 9000 librami ročně i na méně prestižních školách a oborech. Studenti by neměli během semestru nastoupit do práce. Přijatí studenti obdrží stipendium od obecního úřadu, které pokryje cenu kurzů a může pokrýt i bydlení, knihy a cestování, i když od rodičů s vyššími příjmy se očekává příspěvek. Až do roku 1990 stipendium nemuselo být splaceno, ale nyní byl zaveden systém půjček. Velká část studentů bydlí na akademické půdě, tzv. campus, nebo v blízkých bytech, což znamená, že student je obklopen univerzitní atmosférou. Nicméně více studentů znamená více nákladů pro stát. Vláda tedy snížila množství studentských grantů. V důsledku toho si mnohem více studentů nemůže dovolit žít mimo domov. V roce 1975 se odhadovalo, že 80% všech studentů vysokých 19

21 škol bylo nemístních. Navíc velké množství studentů je nuceno dělat moonlight (tajně pracovat na poloviční úvazek). Vysokoškolské kurzy obvykle trvají tři roky denního studia, i když řada předmětů trvá déle, včetně medicíny, architektury a cizích jazyků (kde kurzy obsahují rok v zahraničí). Vedou ve většině případů k bakalářskému titulu v umění a vědě. Existují různé postgraduální tituly, včetně Master of Philosophy a Doctor of Philosophy. Tituly jsou udělovány buď samotnou institucí, nebo Radou pro národní akademické ocenění, a to zejména v odborných oblastech. Studenti práv, architektury a některých jiných profesí můžou být kvalifikováni vlastními profesními organizacemi místo titulů. 7.1 Bakalářské studium Bakalářské studium je většinou tříleté a jde o undergraduate course. Získat můžete tituly Bachelor of Arts (BA) nebo Bachelor of Science (BSc). Bakalářské studium nabízí většinou tříletý program na univerzitě či vyšší odborné škole. Studium některých bakalářských programů trvá čtyři roky, protože v sobě zahrnuje i rok praxe, tzv. sandwich year. Univerzity berou ohled na předpokládané výsledky z A-level zkoušky a mají i další vlastní požadavky. Studenti mají povinnost si vybrat určitý program na dané univerzitě. Zahraniční studenti, kteří ukončí středoškolské vzdělání po 12. ročníku, často potřebují před nástupem do bakalářského programu rok studia navíc, proto se mohou zúčastnit ročního programu Foundation Certificate. Univerzity ve Skotsku poskytují široký výběr bakalářských programů, které se zaměřují na více předmětů z nejrůznějších odvětví; specializaci si pak studenti volí až ve třetím ročníku. Studium tedy trvá čtyři roky. Univerzity berou v potaz jak výsledky z Highers, tak si kladou další požadavky. Studenti též mohou na jeden rok přerušit studium a studovat či pracovat v zahraničí. Skotské univerzity tradičně udělují magisterský titul Masters of Arts (MA), což je obdoba bakalářského titulu. 20

22 7.2 Magisterské a doktorské studium Magisterské studium ve Velké Británii může být zaměřeno na práci ve výzkumu, studijní práci či kombinaci obou. Studijní program je zaměřen na přípravu k vykonávání určité profese nebo vede k získání doktorského titulu. Magisterské studium je stejně jako doktorandské studium počítáno do postgraduálního studia. Ke studiu se požaduje úspěšné ukončení předchozího studia. Zpravidla se jedná o dvanáctiměsíční program. V rámci studia je možné získat tyto magisterské tituly: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) a Master of Business Adiministration (MBA). Výzkumné magisterské tituly zahrnují Master of Research (MRes) a Master of Philosophy (Mphil). Při přihlášení k doktorskému studiu musíte mít vybrané originální téma k výzkumu. Po studentech je většinou požadován bakalářský nebo magisterský titul. Minimální délka programu jsou další tři roky na univerzitě. Studenti pracují na jednom výzkumu či dizertační práci. Získat lze titul Doctor of Philosophy (Phd nebo Dphil). 7.3 Open University Open University neboli Otevřená univerzita, byla zahájena v roce Je to jeden vývoj v oblasti vzdělávání, v níž Británie může tvrdit, že vedla svět. Umožňuje lidem, kteří nemají možnost být obyčejnými "studenty," získat titul. Kurzy jsou vyučovány prostřednictvím televize, rádia a speciálně psanými učebnicemi. Studenti pracují s lektory, kterým posílají své písemné práce a se kterými o tom pak diskutují, a to buď na schůzkách, nebo prostřednictvím korespondence. V létě musí absolvovat krátké pobytové kurzy asi na týden. Skoro čtvrtina všech dospělých studentů pracujících na půl úvazku sledovala tyto kurzy v rádiu a televizi. 21

23 Závěr Tak se mi podařilo prokousat se až k závěru. Díky této absolventské práci jsem se dověděla spoustu informací. Vždy mě lákalo zjistit, jak moc se liší anglické školy od našich, a nyní jsem měla možnost. Nejen, že jsem si rozšířila znalosti o této zemi, ale překládáním z angličtiny jsem si také zlepšila své schopnosti užívat tento jazyk. Nejednou jsem přemýšlela o tamějším studiu. Velká Británie má své kouzlo a vzdělávání na celkem vysoké úrovni. Kdo ví, třeba se za čtyři roky budu hlásit na anglickou univerzitu... 22

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Ruská federace1 2 Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik 1 Informace o ruském vzdělávacím systému jsou volně přeloženy do češtiny ze

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Zkušební řád Kabinetu jazykové přípravy (MFF UK)

Zkušební řád Kabinetu jazykové přípravy (MFF UK) Zkušební řád Kabinetu jazykové přípravy MFF UK OBSAH Všeobecná ustanovení pro udělení certifikátu pro úroveň III v systému UNIcert v jazykovém programu English for Mathematicians na Matematicko-fyzikální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD

ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD ZŠ a MŠ Křtiny ŠKOLNÍ ŘÁD ŠD Obsah: a) Provozní doba ŠD b) Lokalizace ŠD c) Přihlášení žáka, odhlášení žáka, docházka do ŠD, vyloučení žáka ze ŠD d) Platby za pobyt žáka ve ŠD e) Zajištění bezpečnosti

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Ukrajina1. ukrajinština (oficiální) 67 %, ruština 24 %, jiné 9 % (patří sem jazyky minorit rumunský, polský a maďarský jazyk) 3

Ukrajina1. ukrajinština (oficiální) 67 %, ruština 24 %, jiné 9 % (patří sem jazyky minorit rumunský, polský a maďarský jazyk) 3 Ukrajina1 2 Populace: 45 700 395 (červenec 2009) Jazyky: ukrajinština (oficiální) 67 %, ruština 24 %, jiné 9 % (patří sem jazyky minorit rumunský, polský a maďarský jazyk) 3 1 Informace o ukrajinském vzdělávacím

Více

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti.

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti. Student v Indii - Výukový projekt pro střední školy. Partnerská organizace: - Diecézní katolická charita Hradec Králové. Téma projektu: - porovnání života studenta v Indii a České republice. Zaměření projektu

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641 Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti: 1.9. 2012 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013 BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa HISTORY 1968 ZŠ Oak Grove byla kvůli integraci uzavřena a přeměněna na školu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4 Identifikátor školy: 650 069 595 Termín konání inspekce:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 Všichni žáci 1. ročníků budou potřebovat následující pomůcky: přezůvky do školy (nejlépe otevřenou obuv, za přezůvky se podle školního řádu nepovažuje

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu National Taiwan University of Science and Technology 1. Osobní údaje Jméno: Iuliia Ilinykh Kontakt: juliajulia663@gmail.com Délka pobytu: 18.02.2015

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více