Kdo se nebojí fondů Evropské unie? 10 ÚSPĚŠNÝCH. Příklady dobré praxe SROP v kraji Vysočina TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo se nebojí fondů Evropské unie? 10 ÚSPĚŠNÝCH. Příklady dobré praxe SROP 2004-2006 v kraji Vysočina TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ"

Transkript

1 Kdo se nebojí fondů Evropské unie? 10 ÚSPĚŠNÝCH Příklady dobré praxe SROP v kraji Vysočina TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

2

3 Stojíme na prahu nového programového období Evropské unie. V letech bude mít Česká republika na své rozvojové projekty k dispozici několikanásobně více prostředků než v období předvstupním a prvních třech letech po našem vstupu do EU, je důvodný předpoklad, že je to pro nás poslední šance čerpat z evropského rozpočtu tak velké množství peněz. Po skončení tohoto období se pravděpodobně zařadíme mezi vyspělejší skupinu států Evropské unie a budeme více přispívat do evropského rozpočtu na projekty v zemích méně vyspělých. Tato publikace má být jakýmsi ohlédnutím za minulým programovým obdobím a zároveň inspirací pro to nadcházející. Vybrali jsme si Společný regionální operační program, protože je nejblíže naší regionální úrovni a přinášíme ochutnávku úspěšných projektů z něj financovaných. Z každého opatření tohoto programu představíme jeden projekt - jeden příběh projektu, abychom ukázali, kde a jak peníze z fondů Evropské unie pomohly, jak náročný byl proces zpracování a realizace projektu, kterého se dotkly evropské dotacea kdo dokázal zajímavé projekty vytvořit a realizovat. To, co přinášíme, je pouze zlomek všech úspěšných projektů, tzv. příklady dobré praxe. Na konci této publikace shrnujeme v podobě statistik celkovou úspěšnost kraje Vysočina a subjektů z jeho území při žádání z fondů Evropské unie v období Věříme, že Vás tato publikace přece jen přesvědčí o tom, že úsilí získat peníze z fondů EU má smysl, přestože nechceme zastírat, že to není vždy jednoduchá cesta. Marie Černá, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj 1

4 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PŘÍLEŽITOST PRO REGIONY Evropské společenství poskytuje v rámci své politiky hospodářské a sociální soudržnosti členským státům podporu na rozvojové projekty, které by byly z národních rozpočtů jen obtížně financovatelné. Tato možnost se otevřela vstupem do Evropské unie i nám. Na základě doporučení Evropské komise, aby Česká republika předložila na období operační program, který by se zaměřil na potřeby regionů, vznikl programový dokument s názvem Společný regionální operační program (SROP). Dokument vyjednaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s Evropskou komisí se soustředil na podporu projektů, které mají zlepšit kvalitu života obyvatel, vytvořit podmínky pro ekonomický rozvoj, iniciovat tvorbu nových pracovních míst, posílit rozvoj lidských zdrojů a prohlubovat sociální integraci to vše na místní a regionální úrovni. Globální cíl SROP: Dosáhnout trvalého a vyváženého rozvoje regionů ČR i růstu kvality života všech skupin obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. Na realizaci tohoto cíle v ČR v letech bylo vyčleněno z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více než 454 milionů EURO a cíl byl naplňován prostřednictvím pěti strategických priorit a jedenácti opatření. SROP PRIORITA 1 Regionální podpora podnikání PRIORITA 2 Regionální rozvoj infrastruktury PRIORITA 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionu PRIORITA 4 Rozvoj cestovního ruchu PRIORITA 5 Technická pomoc Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Opatření 5.1 Technická pomoc pro SROP Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technolgií v regionech Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Opatření 5.2 Technická pomoc CSF 2

5 V naší publikaci nás budou zajímat pouze ta opatření, která našla na Vysočině své uplatnění v podobě úspěšně realizovaných projektů. Pomineme i celou pátou prioritu, jež se soustředila na technickou pomoc při administraci programu. Co vás tedy čeká? Projekt firmy KOVO UNI vám nabídneme jako příklad projektu spolufinancovaného z priority 1 Regionální podpora podnikání, z opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech, z Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina. Pro firmu SWN Moravia znamenalo rozvojovou příležitost Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, spadající do stejné priority i opatření. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury umožnila podporovat projekty z oblasti dopravy i informačních technologií. Z opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech, podopatření Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech byl spolufinancován krajský projekt rekonstrukce mostu v Jaroměřicích. Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech pomohlo financovat projekt obnovy vozového parku Dopravního podniku v Jihlavě. Plán vybudování krajské páteřní telekomunikační sítě byl realizován s přispěním opatření 2.2 Rozvoj informačních technologií v regionech téže priority. Projekt louckého vzdělávacího centra Erudito je příkladem účinné kombinace investičního opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech s opatřením 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, spadajících do priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech. Také v případě Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou lze sledovat synergii dvou projektů ten spolufinancovaný z opatření 3.1 zde doplňuje projekt financovaný z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Příkladem dobré praxe vynikajícím na republikové úrovni je projekt Partnerství pro Vysočinu, realizovaný s příspěvkem z opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Na rozvoj cestovního ruchu v regionech se soustředila priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu. Infrastruktura byla doménou opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, kde byla v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina spolufinancována přestavba památkově chráněného domu v Pacově. Příkladem dobré praxe v rozvoji služeb cestovního ruchu je projekt Outdoorová Vysočina, kofinancovaný z grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina, součásti opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch. Pokud jste dočetli až sem, můžeme vám slíbit, že nejzdlouhavější pasáž této publikace máte za sebou. Byla zařazena proto, aby bylo učiněno zadost faktické přesnosti zasazení do kontextu Společného regionálního operačního programu. A nyní již dejme prostor prezentaci deseti úspěšných*... * Základní údaje o projektu, obsažené v tabulkách, vycházejí z projektové žádosti a mohou se od skutečně vynaložených nákladů mírně lišit. 3

6 ROZVOJ STROJNICKÉ VÝROBY KOVO UNI, S.R.O. Rodinná tradice v obrábění kovů stála v devadesátých letech u zrodu firmy KOVO UNI, s. r. o. Kooperační výroba, dílce na zakázku tedy kusová a malosériová výroba součástek do sklářských, textilních, plastikářských, dřevozpracujících, papírenských a dalších strojů. Spokojení zákazníci v České republice i v Evropě. To je ve zkratce KOVO UNI rodiny Vlachových. Původní výrobní hala v Červené hospodě nedaleko Třebíče přestala postupem času vyhovovat rozrůstající se produkci. Na malém prostoru zde byly dva, později tři CNC stroje, vrtačka, pila, kontrolní stůl, spousta materiálu... Situaci mohly vyřešit jen nové výrobní prostory a Vlachovi se rozhodli pro stavbu budovy zcela nové, jež by optimálně vyhovovala současné situaci firmy i plánům do budoucna. Město Třebíč nabídlo podnikatelům pozemky v průmyslové zóně Hrotovická, nově budované s podporou Ministerstva pro místní rozvoj a EU. Na investičním odboru městského úřadu v Třebíči, kde projednávali plánovanou stavbu, se Vlachovi dozvěděli o možné podpoře drobných podnikatelů z grantového schématu 1.1 SROP. Obrátili se na gestora tohoto grantového schématu, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, a touto konzultací začíná jejich příběh úspěšných žadatelů o dotaci. Tato firma pro ně žádost vypracovala a pomohla i s dalšími náležitostmi v průběhu projektu zejména se zadáním veřejné zakázky na dodavatele stavby. Na více než tisících čtverečních metrech vlastního pozemku, zakoupeného od města Třebíče, postavili Vlachovi pro svoji rozrůstající se firmu novou výrobní halu o rozměrech 18 x12 metrů s těsně navazující administrativní budovou. Část financovali z vlastních zdrojů a část byla předmětem projektu. Protože si jako první firma v nově budované průmyslové zóně mohli vybrat pozemek, který jim vyhovoval, obešla se stavba bez velkých terénních úprav. Kolaudací získali prostory pro stále se rozšiřující strojní zařízení, zázemí pro administrativní práci i pro každodenní spokojený život zaměstnanců. Vedle kanceláří a nových šaten zbylo v administrativní budově místo i pro příjemnou jídelnu s kompletním vybavením pro stravování. Dostatek místa, který je nyní ve výrobní hale kolem jednotlivých strojů, i středový manipulační prostor, napojený lamelovými vraty přímo na místní komunikaci, mají jednoznačně pozitivní vliv na bezpečnost práce a pohodlnou manipulaci s materiálem i hotovými výrobky. Dobře izolovaná a odvětraná stavba přináší také více komfortu všem pracovníkům firmy jak v letních, tak v zimních měsících. KOVO UNI vytvořilo v průběhu několika málo uplynulých let více než deset nových pracovních míst, z toho čtyři jako nedílnou součást tohoto projektu. Pět nových pracovních míst je předmětem jejich dalšího úspěšného projektu, díky kterému čerpají z Evropského sociálního fondu příspěvek na mzdy nových zaměstnanců. Tento příspěvek je vedle úspěšně zvládnutého projektu výstavby výrobních prostor dalším benefitem ze spolupráce se specializovanou agenturou, jež Vlachovy na tuto dotační příležitost upozornila. A výhled do budoucna? Architektonický návrh stavby i zakoupený pozemek počítá s možností dalšího rozšiřování výroby. Pokud bude v budoucnosti třeba, je možné ke stávající administrativní budově přistavět další křídlo, a vytvořit tak 4 Zjistili, že podmínky programu přesně vyhovují jejich záměru rozšířit výrobní kapacitu firmy výstavbou nové haly a administrativní budovy. A co víc, že jako firma jsou vhodným žadatelem pro toto grantové schéma, tedy vyhovují definici drobného podnikatele, jak ji stanovilo jedno z nařízení Evropské komise. Zároveň ale shledali, že zpracování samotné žádosti o dotaci je poměrně náročné. Zvážili čas, který by museli vypracování žádosti věnovat, a raději oslovili zkušenou zpracovatelskou firmu, které poskytli potřebné podklady.

7 další výrobní prostory. Nyní ve chvíli, kdy prostory vyhovují potřebám firmy, se Vlachovi mohou soustředit na další z důležitých aspektů svého podnikání, na marketing. Nové webové stránky v několika jazycích možná přispějí k tomu, že v budoucnu nezůstane jen u plánů. Na naše otázky odpovídal Jan Vlach, jednatel firmy: Jaký význam mělo pro vaši firmu to, že jste získali dotaci? My jsme firma, která dělá tzv. kusovku, což v důsledku znamená, že stále nakupujeme nová zařízení, abychom byli schopni určité dílce vyrobit. Z toho vyplývá, že náš roční zisk není nijak závratný, takže pro nás získaná dotace znamená zajímavé peníze. Samozřejmě že nám pomohla, protože jsme okamžitě mohli složit peníze na další mašinu jako akontaci a koupili jsme další stroj do výroby. Jen to rozčarování, kdy jsme rok po kolaudaci stavby stále čekali na peníze a převraceli každou korunu ve firmě. Při zpracování žádosti jste využili služeb specializované firmy. Doporučili byste tento postup i dalším žadatelům? To víte, že se nás podnikatelé z okolí ptají, jakou máme s žádáním z fondů zkušenost, jestli jsme si žádost zpracovávali sami... Když se dozvědí, že jsme si najali firmu, ptají se, jestli to nebylo drahé. Já jim vždycky říkám, že když se budou tu dobu, kterou by museli obětovat zpracování všech potřebných papírů, věnovat firmě, pak peníze, které bude chtít odborník za to zpracování, určitě vydělají. Už ve chvíli, kdy jste kupovali pozemek v průmyslové zóně, na kterou město čerpalo dotace, jste se museli zavázat k vytvoření nových pracovních míst. Neodradilo vás to od koupě? Synův kamarád nám nabízel pozemek v Červené hospodě, ale spekuloval před vstupem do EU. Chtěl nám pozemek prodat za poměrně dost peněz, navíc bez inženýrských sítí a bez stavebního povolení. Tady v Třebíči nám město vyšlo vstříc, jen jsme se museli zavázat, že přijmeme pět nových lidí, takže cílově máme mít patnáct nových zaměstnanců v horizontu několika let. Nabídli nám velmi zajímavou cenu za metr čtvereční, všechno je zasíťované, zastávka MHD je nedaleko. Navíc jsme byli první a mohli jsme si vybrat umístění firmy v rámci zóny. I proto jsme nemuseli dělat výraznější úpravy terénu. Z Červené hospody jsme odcházeli čtyři a v tuto chvíli máme sedmnáct zaměstnanců, takže své závazky plníme s velkým náskokem. Teď bychom rádi získali další grant na špičkové měřicí přístroje pro strojírenskou výrobu. Svět v současnosti bere měření jako součást výroby a pro nás je to nutnost další investice. Jen nevíme, jestli to bude možné... Název projektu: Rozvoj strojnické výroby - KOVO UNI s.r.o. Žadatel: KOVO UNI, s. r. o. Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: duben 2005 říjen 2005 Kontakt: Jan Vlach, tel.: Průmyslová zóna Třebíč HROTOVICKÁ, Střítež 155, Třebíč 5

8 ROZŠÍŘENÍ PRODUKČNÍCH KAPACIT FIRMY PŘESTAVBOU SKLADOVACÍ HALY NA VÝROBNÍ A NÁKUPEM NOVÝCH ZAŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ VÝROBY KOVOVÝCH SCHODIŠŤ 6 Mladoňovice jsou opravdu malá obec mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí s malebnou návsí a velmi poklidnou atmosférou... Čekali byste zde ryze českou firmu, která zaměstnává 80 zaměstnanců, má pobočky v Německu, Rakousku a Itálii a exportuje více než polovinu své produkce? Vítejte v SWN Moravia, alchymistické dílně, kde vznikají schodiště na míru každému prostoru. Kdybyste chvíli poslouchali, co všechno je třeba pro vytvoření kvalitního schodiště, jak pečlivě se musí vybrat správné dřevo, jak se musí skladovat a sušit, jak se opracovává, tvaruje, lakuje nebo napouští voskem, jak se vyměřuje jeho umístění do prostoru, navrhuje jeho design,...i vy byste uvěřili, že schody jsou alchymie. Ale vraťme se k Mladoňovicím. Právě tady na m 2 stojí nyní celý komplex budov a zařízení, která jsou k úspěšné realizaci celého výrobního procesu třeba. A část z nich byla pořízena s přispěním SROP. Firma SWN je mezi českými firmami dosti ojedinělá. Najdete v ní specialistu, respektive specialistku, která se věnuje aktivnímu vyhledávání dotačních zdrojů a dalších rozvojových pobídek. Asistentka jednatele sleduje dění ve firmě a její potřeby taví do projektů, pro něž hledá vhodné dotační tituly a které od začátku do konce administruje. Troufáme si tvrdit, že právě tato specializace jednoho z členů firemního týmu přispěla k tomu, že SWN Moravia úspěšně realizovala bezmála půltuctu projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a další bude realizovat v blízké budoucnosti. Ten z úspěšně realizovaných projektů, který se ucházel o podporu v grantovém schématu 1.1, řešil dvě rozvojové potřeby firmy: přestavbu skladovací haly na výrobní prostor včetně jeho kompletní rekonstrukce a nákup nových výrobních zařízení pro truhlářskou a zámečnickou dílnu. Cíl? Zvýšení výrobní kapacity, rozšíření sortimentu o nové prvky a vytvoření nových pracovních míst. Stavební část projektu řešila nedostatek prostor pro rozšiřující se výrobu firmy. Když si představíme proces výroby schodiště, zjistíme, že je velmi náročná na prostor. Dřevo vhodné k výrobě schodišť se pečlivě vybírá a nakupuje až několik let předem. Tyto zásoby se skladují v zastíněných a dobře větraných skladech. Potom se suší ve speciálních sušárnách a znovu skladují v dalších skladech s regulovanou vlhkostí. Podoba každého jednotlivého schodiště začíná v počítači projektantů, odtud putují plány do výroby, kde se jednotlivé části obrábějí, v další místnosti se lakují, v další se brousí a pak zase lakují. Potom je třeba celé schodiště postavit, než poputuje do expedice... To jsou další dva potřebné prostory. Když se výroba v roce 2005 rozrostla o CNC obráběcí centrum a novou technologickou linku, jevila se jako nejvhodnější řešení úprava stávající skladovací haly pro potřeby výroby, přičemž zásoby materiálu byly přemístěny do kapacitně i jinak lépe vyhovujících prostor v areálu firmy tuto přeměnu řešila stavební část projektu. Výroba tak zůstala v těsném kontaktu s projekcí, což je při výrobě schodišť na míru individuálním požadavkům klienta velmi důležité. Druhá, technologická část projektu se zaměřila na doplnění stávajícího vybavení pro výrobu dřevěných schodišť a pořízení zařízení pro výrobu schodišť kovových, neboť nové trendy na trhu se ubírají právě tímto směrem k převaze kovových prvků nebo kombinaci dřeva, kovu, případně skla. SWN chtělo tento vývoj zachytit a technologickou náročnost práce s kovem řešilo nákupem nových zařízení speciálně pro tento druh výroby.

9 Když se vrátíme na začátek, k cílům projektu, můžeme rekapitulovat. Výrobní kapacita firmy byla projektem zvýšena, což se už začíná projevovat v nárůstu obratu. Kovová schodiště rozšířila sortiment firmy o aktuálně velmi žádaný segment. Tým firmy se rozrostl v souvislosti s projektem o třináct nových pracovníků. A navíc snaha SWN Moravia rozvíjet svoji činnost s pomocí fondů EU byla v roce 2006 korunována dalším úspěchem k financování z téhož grantového schématu byl přijat projekt na výstavbu nové administrativní budovy v areálu v Mladoňovicích. Čas na naše otázky si udělala asistentka jednatele a manažerka projektu Jana Veškrnová: Vy jako firma využíváte zdrojů Evropské unie poměrně často a úspěšně... Od roku 2004 je to každý rok Marketing, jejž využíváme skutečně každoročně, protože jsme firma, která z 50 % exportuje. Podpora jde na naši účast na zahraničních veletrzích a na cizojazyčné katalogy. Uvědomujeme si důležitost kvalitní prezentace svých výrobků a účast na veletrzích po celé Evropě nám umožňuje držet krok s konkurencí. Tyto projekty jsou jednoleté a jejich zpracování není nijak náročné. Dvakrát jsme žádali i do programu Rozvoj. Poprvé jsme Rozvoj žádali v roce 2005 na nákup CNC obráběcího centra, druhým projektem byl nákup takové komplexní série pro výrobu výrobní linka, průběžné hranové stroje atd. Úspěšní jsme byli také ve SROPu. Kromě projektu, který představuje tato publikace, jsme loni zažádali ve třetí výzvě téhož grantového schématu a tam nám vyšel projekt na stavbu administrativní budovy. Dlouho jsme zvažovali přesun sídla firmy a rozhodli jsme se přestěhovat vše do Mladoňovic. V tuto chvíli máme administrativu v Jemnici, což je strašně náročné na koordinaci a komunikaci. Přesun do jednoho místa nám vyřeší spoustu problémů. Připravujete se i na programové období , máte nějaké další nápady na projekty? Hodně se teď soustřeďujeme na vnitřní fungování firmy, která se poměrně rychle rozrostla a bude třeba v ní nastavit efektivní systémy řízení a komunikace. Čekáme na vyhlášení programu na podporu informačních technologií ve firmách. Velmi důležitá bude do budoucna i kvalifikovaná pracovní síla, a to zvláště v našem oboru, kde je třeba špičkových odborníků v různých specializovaných profesích. Proto zvažujeme i možnost získat podporu na vybudování speciálního školicího střediska a vytvoření vzdělávacích programů, jež by nám umožnily vzdělávat naše pracovníky. Dalo by se říci, že jste odborníky nejen na výrobu schodišť, ale i na získávání dotací a grantů. Co je na žádání nejobtížnější? Někteří lidé si myslí, že je strašně jednoduché získat dotaci ať už z evropských nebo našich českých zdrojů, třeba z ministerských programů. Že se někam zavolá, pak vám pošlou peníze na účet a vše je vyřízeno... Ale nikdo nedohlíží zodpovědnost pěti let udržitelnosti projektu, to, že se k něčemu zavážeme nárůstu obratu, vytvoření a udržení nových pracovních míst. Může se ale stát, že nám třeba obchod nepůjde, ztratíme kontakt se špičkou v oboru, v odvětví nastane útlum... Stát se může cokoli a v případě nedodržení závazků je třeba dotaci vrátit. Takže rozhodnutí žádat o peníze z veřejných zdrojů je vždycky především hodně zavazující. Název projektu: Rozšíření produkčních kapacit firmy přestavbou skladovací haly na výrobní a nákupem nových zařízení zahájení výroby kovových schodišť Žadatel: SWN Moravia, s. r. o. Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: prosinec 2005 listopad 2006 Kontakt: Ing. Jana Veškrnová, Tel.: , Husova 96, Jemnice 7

10 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č V JAROMĚŘICÍCH Dopravní infrastruktura to je podle části občanů největší problém Vysočiny... Je pochopitelné, že v kraji s takovou rozptýleností osídlení, jakou má Vysočina, je dopravní dostupnost zaměstnání, služeb, vzdělání, atd. - významnou složkou kvality života. I proto je prioritou kraje soubor projektů souhrnně nazývaný Severojižní propojení kraje Vysočina, který si klade za cíl vybudovat rychlé a bezpečné silniční propojení kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v trase Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Jemnice a Raabs an der Thaya. Tato část silniční sítě zajišťuje napojení velké části území kraje na dálnici D1 u Velkého Meziříčí a v širších souvislostech je nepostradatelnou spojnicí s Polskem přes Královehradecký a Pardubický region. V terminologii odborníků byl tzv. bodovou závadou na tomto důležitém propojení most č Jak to vypadalo, když se most v ulici Dobrovského v centru Jaroměřic nad Rokytnou, na důležité spojnici mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi, stal bodovou závadou? Především nebyl schopen svojí kapacitou zvládnout nápor provozu. Jeho šířka 6,85 metrů znamenala násilné zúžení silnice, což se stalo významnou překážkou plynulosti dopravního provozu. Výhradní, tedy nejvyšší zatížitelnost mostu 12 tun v praxi znamenala, že vozidla s okamžitou hmotností vyšší než 12 tun nemohla přes tento most projet a musela volit objízdnou trasu, což zvyšovalo nejen dopravní a ekologickou zátěž ve městě, ale bylo i rizikovým faktorem bezpečnosti dopravy ve městě. Hlavní nosná konstrukce z ocelových nosníků byla hloubkově zkorodovaná a na železobetonové desce tvořící mostovku byl patrný rozpad betonu. Z těchto důvodů byla po dlouhých diskuzích navržena demolice stávajícího a stavba nového mostu. S městem Jaroměřice nad Rokytnou bylo dohodnuto, že zároveň s touto zásadní rekonstrukcí mostu na ul. Dobrovského bude probíhat i restaurování čtyř památkově chráněných soch umístěných na tomto mostě, sousoší Piety, sochy sv. Jana Sarkandera, Kalvárie a sv. Jana Nepomuckého. Zatímco rekonstrukce mostu je projektem kraje Vysočina, s kterým se úspěšně ucházel o podporu ze SROP, restaurování soch je plně v režii města. Nový most byl vyprojektován jako jednopolový, a tedy s jedním obloukem bez středního pilíře a s celkovou délkou přemostění 21,55 m. Byl levostranně rozšířen o 1,5 m, a jeho celková šířka se tak zvýšila na 8,00 m. Také nosnost se zvýšila, a to několikanásobně. Tím byly odstraněny obě zásadní omezení silničního provozu nový most již není zúžením na komunikaci s jinak větší kapacitou a mohou jej využívat i automobily s okamžitou hmotností několikanásobně převyšující 12 tun. Provoz je plynulý a těžké nákladní automobily nezatěžují hlukem a zplodinami město více, než je nezbytně nutné. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu došlo také tím, že prostor pro pěší byl realizován jako samostatná lávka, která sice využívá spodní nosnou konstrukci mostu, ale jinak je bezpečně oddělena od prostoru pro silniční provoz. Zároveň nese potřebné síťové rozvody. Jednopolové řešení je výhodné i z hlediska ochrany území před povodněmi. Díky této konstrukci se výrazně zvýšil potenciální průtok přívalových vod. Realizace projektu znamená lepší dostupnost zaměstnání, vzdělání, lékařské péče a dalších služeb pro občany Jaroměřic nad Rokytnou, kteří za jmenovanými často dojíždějí do Třebíče nebo Moravských Budějovic, ale také zlepšení spojení mezi oběma těmito významnými centry regionu i mezi jižní částí kraje a dálnicí D1. Jeho realizací dochází ke snížení negativních dopadů silniční dopravy na životní prostředí a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti provozu a snížení dopravní nehodovosti v regionu.

11 O projektu a jeho širších souvislostech s námi hovořil Radek Handa, manažer projektu: Co je na tomto projektu zajímavé? Určitě je to sdružení investic kraje a města. Město využilo rok, kdy nemohly být vlivem rekonstrukce sochy na mostě a patrně by byly umístěny někam do depozitáře, k jejich restaurování. Vedle města bylo třeba jednat s dalšími zainteresovanými subjekty. Byli to vlastníci sítí, které vedly tělem původního mostu, Povodí Moravy, které se aktivně účastnilo na návrhu jednopolového mostu, a spolu s Moravským rybářským svazem se dělí o vlastnictví koryta toku řeky Rokytné, a samozřejmě památkáři, s nimiž jsme museli vyjednat jak změnu původního dvoupolového mostu v jednopolový, tak přesunutí soch. Technologickou zajímavostí je ocelová lávka, která vede samostatně vedle mostu a slouží pěším i jako lávka energetická, aby rozvody nemusely být umístěny do betonové konstrukce mostu, a byly tak přístupnější při opravách. Demolice a nová výstavba mostu je výrazným zásahem. Co na to památkáři? Rekonstrukce tohoto mostu byla projekčně řešena už od roku 1997 a stále se přehodnocovala. Bylo to deset let úvah, vyjednávání a změn. Mezitím se stav mostu zhoršoval a rostl také tlak na lepší průjezdnost tohoto úseku silnice II/152, která je součástí Severojižního propojení kraje a také tzv. páteřní sítě kraje. Patří tedy k silnicím velkého významu. Nejtěžší bylo získat na Ministerstvu kultury souhlas s posunutím soch, pak už to byla jednání o konkrétních řešeních včetně toho, že byl most navržen jako jednopolový. Abychom vyšli památkářům co nejvíce vstříc, byla přijata některá opatření. Celá stavba byla před rekonstrukcí pečlivě zaměřena a při finalizaci nové stavby jsme se snažili, aby bylo zachováno co nejvíce prvků z původního obrysu. Také nátěry byly zvoleny v co nejpřírodnějších barvách a restaurátoři, kteří osazovali hotový most sochami, si velmi pochvalovali, jak ladí k vápenci, ze kterého jsou zhotoveny sochy. Laik by si mohl říci, že tak malý úsek dopravní situaci v kraji neřeší. Můžete nás uvést do širších souvislostí? Jak již bylo několikrát řečeno, tento projekt patří ke komplexu Severojižního propojení kraje Vysočina. Jeho součástí jsou další realizované a plánované projekty. Jen tak namátkou na silnici II/360 Velké Meziříčí Třebíč byl realizován obchvat Trnavy a obchvat Oslavičky za přispění Státního fondu dopravní infrastruktury a plánováno je zvýšení kapacity ulice Rafaelovy v Pocoucově. Z CBC Phare byla financována oprava povrchu silnice II/152 mezi Jemnicí a Lhoticemi a z iniciativy Interreg IIIA byla vybudována okružní križovatka v Moravských Budějovicích, taktéž se týkající silnice II/152. Vidíme tedy, že ze strany kraje jde o opravdu soustředěnou investiční činnost tak, aby se zlepšilo napojení jižní části Vysočiny na dálnici a naplňovaly se cíle Severojižního propojení. A rekonstrukce mostu je součástí této hospodářsky, regionálně i mezinárodně důležité spojnice. Název projektu: Rekonstrukce mostu ev. č v Jaroměřicích Žadatel: Vysočina Celkové náklady projektu (v Kč): ,00 Kč Schválená dotace z EU (v Kč): ,50 Kč Termín realizace projektu: Kontakt: Radek Handa Krajský úřad kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektového řízení Žižkova 57, Jihlava, tel.:

12 ŽIJEME SPOLEČNĚ ZAVEDENÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY V KRAJSKÉM MĚSTĚ JIHLAVA 10 Představte si, že se pro vás používání vozíčku stalo nezbytným, a přesto se nechcete vzdát aktivního života... Představte si, že jste rodič, a potřebujete s dítětem v kočárku k lékaři nebo na nákup... Představte si, že vám smyslové postižení ztěžuje orientaci, a přesto nechcete při každé cestě na poštu nebo do banky žádat blízké o doprovod... V každé z těchto situací by vás jistě potěšil přístup Dopravního podniku města Jihlavy. V Jihlavě si totiž můžete být jisti, že každý druhý autobus či trolejbus, který přijede na zastávku MHD, bude nízkopodlažní. A každý z vozů MHD má navíc obrazový a zvukový informační systém, jenž pomůže při cestě každému, kdo tuto trasu nezná či je ve své orientaci nějak omezen. Městská hromadná doprava přístupná všem je výsledkem úspěšně realizovaného projektu Žijeme společně, který připravil Dopravní podnik (DP) města Jihlavy ve spolupráci se svými partnery. Do své novodobé historie vstupoval DP s velkým dluhem v podobě zastaralého vozového parku, ale zároveň s jasnou vizí, kam se chce při zkvalitňování svých služeb ubírat. Když hovoříme o novodobé historii, máme na mysli rok 1998, kdy privatizací vznikla akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, a. s., ze sta procent vlastněná statutárním městem. Tato skutečnost s sebou nesla omezení při odstraňování výše zmíněného dluhu a naplňování vize dopravy přístupné všem. Město, zajišťující dostupnost širokého spektra veřejných služeb, nebylo schopno intenzivně investovat do obnovy vozového parku, což mělo velký vliv na její tempo. Každý rok tak byly zakoupeny jeden až dva nové vozy a stejný počet byl rekonstruován. Historický zlom přinesl vstup ČR do EU. DP rychle zareagoval na nové možnosti a rozhodl se pokusit získat prostředky na obnovu vozového parku z fondů EU. V úzké spolupráci s profesionální agenturou zpracoval projektový tým DP žádost o dotaci na nákup celkem patnácti nových bezbariérových vozů a hned ve druhé vyhlášené výzvě podporu získal. Konkurence dvou projektů z Vysočiny v této výzvě vedla ke kompromisu, jehož výsledkem bylo snížení podílu dotace na celkovém objemu projektu a zvýšení vlastního kofinancování ze strany žadatele. To pro DP znamenalo větší úvěrové zatížení, než bylo původně počítáno, ale od realizace projektu ho to neodradilo. Zadání veřejné zakázky na nákup nových vozů se svěřil DP specializované právní firmě, neboť si byl vědom, že jakákoli chyba v tomto procesu by byla pro projekt osudnou. Důležitou ukázkou promyšleného nakládání s veřejnými zdroji je způsob, jakým specifikoval své požadavky na vozy. Kromě technických parametrů, které přímo souvisejí s cíli projektu, požadoval oba typy vozů tedy autobusy i trolejbusy na stejném podvozku. 60 % totožných náhradních dílů znamená významnou úsporu při dalším provozu. Nejnižší cenu nabídlo konsorcium Karosa Škoda Electric a 27. března 2006 mohlo být na Masarykově náměstí v Jihlavě představeno dvanáct nových nízkopodlažních autobusů Citelis a tři nové nízkopodlažní trolejbusy TR 24. Cena vozů byla dokonce o několik milionů nižší než plánovaná a umožnila projekt rozšířit o další část nákup nástupních plošin do trolejbusů TR 21 a vybavení všech starších vozidel informačním systémem. Informační systém vedle toho, že usnadňuje cestování osobám zrakově i sluchově postiženým a návštěvníkům Jihlavy, je významným pomocníkem při řízení a vyhodnocování kvality dopravy. Použitá technologie GPS umožňuje sledování přesné polohy všech vozů na linkách, a tím i efektivní reakci dispečinku na technické či dopravní problémy provozu a také kontrolu dodržování jízdních řádů. Dalším vedlejším efektem projektu je celkově pozitivní dopad na životní prostředí, neboť nové vozy mají díky moderním technologiím až stonásobně nižší hodnoty vypouštěných emisí a také jsou mnohem méně hlučné. A co ti, jichž se projekt nejvíce týká, tedy cestující? Ohlas na zavedení pravidelných bezbariérových spojů je vesměs pozitivní, i když paradoxně nejvíce se zájem o bezbariérovou

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

EUROPANOSTRA. Sborník studentských prací. EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol

EUROPANOSTRA. Sborník studentských prací. EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol EUROPANOSTRA Sborník studentských prací EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol EUROPANOSTRA Sborník studentských prací V roce 2007 vydal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Prosinec 2005 - Březen 2006 Obsah Úvod... 2 Rovné příležitosti je třeba vnímat jako stejně rovnou startovací čáru pro ženy i muže...

Více

Kraj zvažuje žalobu na stát Kvůli převodu zadlužené nemocnice v Plané se zastupitelé obrátili na Ústavní soud

Kraj zvažuje žalobu na stát Kvůli převodu zadlužené nemocnice v Plané se zastupitelé obrátili na Ústavní soud Životní prostředí S Evropskou kosmickou agenturou spolupracuje kraj jako jediný v ČR v rámci Globálního monitoringu pro životní prostředí a bezpečnost.. strana 4 Evropská unie Letos na jaře bude kraj vyhlašovat

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 4/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji Energie? Kdo se nestará, zaplatí zpravidla nejvíce > 6: Petr Vanča: Krize nám pomohla > 10: Podpora podnikání: Připravuje se

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 Celoživotní vzdělávání nabízí šanci nejen maturantům Novinka v jihočeském vzdělávání: Na středních školách vznikla

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU

NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU CYKLISTICKÁ AKADEMIE Jde to i jinak. Doporučení pro vypracování strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Asociace měst pro cyklisty

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více