Kdo se nebojí fondů Evropské unie? 10 ÚSPĚŠNÝCH. Příklady dobré praxe SROP v kraji Vysočina TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo se nebojí fondů Evropské unie? 10 ÚSPĚŠNÝCH. Příklady dobré praxe SROP 2004-2006 v kraji Vysočina TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ"

Transkript

1 Kdo se nebojí fondů Evropské unie? 10 ÚSPĚŠNÝCH Příklady dobré praxe SROP v kraji Vysočina TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

2

3 Stojíme na prahu nového programového období Evropské unie. V letech bude mít Česká republika na své rozvojové projekty k dispozici několikanásobně více prostředků než v období předvstupním a prvních třech letech po našem vstupu do EU, je důvodný předpoklad, že je to pro nás poslední šance čerpat z evropského rozpočtu tak velké množství peněz. Po skončení tohoto období se pravděpodobně zařadíme mezi vyspělejší skupinu států Evropské unie a budeme více přispívat do evropského rozpočtu na projekty v zemích méně vyspělých. Tato publikace má být jakýmsi ohlédnutím za minulým programovým obdobím a zároveň inspirací pro to nadcházející. Vybrali jsme si Společný regionální operační program, protože je nejblíže naší regionální úrovni a přinášíme ochutnávku úspěšných projektů z něj financovaných. Z každého opatření tohoto programu představíme jeden projekt - jeden příběh projektu, abychom ukázali, kde a jak peníze z fondů Evropské unie pomohly, jak náročný byl proces zpracování a realizace projektu, kterého se dotkly evropské dotacea kdo dokázal zajímavé projekty vytvořit a realizovat. To, co přinášíme, je pouze zlomek všech úspěšných projektů, tzv. příklady dobré praxe. Na konci této publikace shrnujeme v podobě statistik celkovou úspěšnost kraje Vysočina a subjektů z jeho území při žádání z fondů Evropské unie v období Věříme, že Vás tato publikace přece jen přesvědčí o tom, že úsilí získat peníze z fondů EU má smysl, přestože nechceme zastírat, že to není vždy jednoduchá cesta. Marie Černá, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj 1

4 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PŘÍLEŽITOST PRO REGIONY Evropské společenství poskytuje v rámci své politiky hospodářské a sociální soudržnosti členským státům podporu na rozvojové projekty, které by byly z národních rozpočtů jen obtížně financovatelné. Tato možnost se otevřela vstupem do Evropské unie i nám. Na základě doporučení Evropské komise, aby Česká republika předložila na období operační program, který by se zaměřil na potřeby regionů, vznikl programový dokument s názvem Společný regionální operační program (SROP). Dokument vyjednaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s Evropskou komisí se soustředil na podporu projektů, které mají zlepšit kvalitu života obyvatel, vytvořit podmínky pro ekonomický rozvoj, iniciovat tvorbu nových pracovních míst, posílit rozvoj lidských zdrojů a prohlubovat sociální integraci to vše na místní a regionální úrovni. Globální cíl SROP: Dosáhnout trvalého a vyváženého rozvoje regionů ČR i růstu kvality života všech skupin obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. Na realizaci tohoto cíle v ČR v letech bylo vyčleněno z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více než 454 milionů EURO a cíl byl naplňován prostřednictvím pěti strategických priorit a jedenácti opatření. SROP PRIORITA 1 Regionální podpora podnikání PRIORITA 2 Regionální rozvoj infrastruktury PRIORITA 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionu PRIORITA 4 Rozvoj cestovního ruchu PRIORITA 5 Technická pomoc Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Opatření 5.1 Technická pomoc pro SROP Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technolgií v regionech Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Opatření 5.2 Technická pomoc CSF 2

5 V naší publikaci nás budou zajímat pouze ta opatření, která našla na Vysočině své uplatnění v podobě úspěšně realizovaných projektů. Pomineme i celou pátou prioritu, jež se soustředila na technickou pomoc při administraci programu. Co vás tedy čeká? Projekt firmy KOVO UNI vám nabídneme jako příklad projektu spolufinancovaného z priority 1 Regionální podpora podnikání, z opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech, z Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina. Pro firmu SWN Moravia znamenalo rozvojovou příležitost Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, spadající do stejné priority i opatření. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury umožnila podporovat projekty z oblasti dopravy i informačních technologií. Z opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech, podopatření Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech byl spolufinancován krajský projekt rekonstrukce mostu v Jaroměřicích. Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech pomohlo financovat projekt obnovy vozového parku Dopravního podniku v Jihlavě. Plán vybudování krajské páteřní telekomunikační sítě byl realizován s přispěním opatření 2.2 Rozvoj informačních technologií v regionech téže priority. Projekt louckého vzdělávacího centra Erudito je příkladem účinné kombinace investičního opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech s opatřením 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, spadajících do priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech. Také v případě Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou lze sledovat synergii dvou projektů ten spolufinancovaný z opatření 3.1 zde doplňuje projekt financovaný z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Příkladem dobré praxe vynikajícím na republikové úrovni je projekt Partnerství pro Vysočinu, realizovaný s příspěvkem z opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Na rozvoj cestovního ruchu v regionech se soustředila priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu. Infrastruktura byla doménou opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, kde byla v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina spolufinancována přestavba památkově chráněného domu v Pacově. Příkladem dobré praxe v rozvoji služeb cestovního ruchu je projekt Outdoorová Vysočina, kofinancovaný z grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina, součásti opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch. Pokud jste dočetli až sem, můžeme vám slíbit, že nejzdlouhavější pasáž této publikace máte za sebou. Byla zařazena proto, aby bylo učiněno zadost faktické přesnosti zasazení do kontextu Společného regionálního operačního programu. A nyní již dejme prostor prezentaci deseti úspěšných*... * Základní údaje o projektu, obsažené v tabulkách, vycházejí z projektové žádosti a mohou se od skutečně vynaložených nákladů mírně lišit. 3

6 ROZVOJ STROJNICKÉ VÝROBY KOVO UNI, S.R.O. Rodinná tradice v obrábění kovů stála v devadesátých letech u zrodu firmy KOVO UNI, s. r. o. Kooperační výroba, dílce na zakázku tedy kusová a malosériová výroba součástek do sklářských, textilních, plastikářských, dřevozpracujících, papírenských a dalších strojů. Spokojení zákazníci v České republice i v Evropě. To je ve zkratce KOVO UNI rodiny Vlachových. Původní výrobní hala v Červené hospodě nedaleko Třebíče přestala postupem času vyhovovat rozrůstající se produkci. Na malém prostoru zde byly dva, později tři CNC stroje, vrtačka, pila, kontrolní stůl, spousta materiálu... Situaci mohly vyřešit jen nové výrobní prostory a Vlachovi se rozhodli pro stavbu budovy zcela nové, jež by optimálně vyhovovala současné situaci firmy i plánům do budoucna. Město Třebíč nabídlo podnikatelům pozemky v průmyslové zóně Hrotovická, nově budované s podporou Ministerstva pro místní rozvoj a EU. Na investičním odboru městského úřadu v Třebíči, kde projednávali plánovanou stavbu, se Vlachovi dozvěděli o možné podpoře drobných podnikatelů z grantového schématu 1.1 SROP. Obrátili se na gestora tohoto grantového schématu, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, a touto konzultací začíná jejich příběh úspěšných žadatelů o dotaci. Tato firma pro ně žádost vypracovala a pomohla i s dalšími náležitostmi v průběhu projektu zejména se zadáním veřejné zakázky na dodavatele stavby. Na více než tisících čtverečních metrech vlastního pozemku, zakoupeného od města Třebíče, postavili Vlachovi pro svoji rozrůstající se firmu novou výrobní halu o rozměrech 18 x12 metrů s těsně navazující administrativní budovou. Část financovali z vlastních zdrojů a část byla předmětem projektu. Protože si jako první firma v nově budované průmyslové zóně mohli vybrat pozemek, který jim vyhovoval, obešla se stavba bez velkých terénních úprav. Kolaudací získali prostory pro stále se rozšiřující strojní zařízení, zázemí pro administrativní práci i pro každodenní spokojený život zaměstnanců. Vedle kanceláří a nových šaten zbylo v administrativní budově místo i pro příjemnou jídelnu s kompletním vybavením pro stravování. Dostatek místa, který je nyní ve výrobní hale kolem jednotlivých strojů, i středový manipulační prostor, napojený lamelovými vraty přímo na místní komunikaci, mají jednoznačně pozitivní vliv na bezpečnost práce a pohodlnou manipulaci s materiálem i hotovými výrobky. Dobře izolovaná a odvětraná stavba přináší také více komfortu všem pracovníkům firmy jak v letních, tak v zimních měsících. KOVO UNI vytvořilo v průběhu několika málo uplynulých let více než deset nových pracovních míst, z toho čtyři jako nedílnou součást tohoto projektu. Pět nových pracovních míst je předmětem jejich dalšího úspěšného projektu, díky kterému čerpají z Evropského sociálního fondu příspěvek na mzdy nových zaměstnanců. Tento příspěvek je vedle úspěšně zvládnutého projektu výstavby výrobních prostor dalším benefitem ze spolupráce se specializovanou agenturou, jež Vlachovy na tuto dotační příležitost upozornila. A výhled do budoucna? Architektonický návrh stavby i zakoupený pozemek počítá s možností dalšího rozšiřování výroby. Pokud bude v budoucnosti třeba, je možné ke stávající administrativní budově přistavět další křídlo, a vytvořit tak 4 Zjistili, že podmínky programu přesně vyhovují jejich záměru rozšířit výrobní kapacitu firmy výstavbou nové haly a administrativní budovy. A co víc, že jako firma jsou vhodným žadatelem pro toto grantové schéma, tedy vyhovují definici drobného podnikatele, jak ji stanovilo jedno z nařízení Evropské komise. Zároveň ale shledali, že zpracování samotné žádosti o dotaci je poměrně náročné. Zvážili čas, který by museli vypracování žádosti věnovat, a raději oslovili zkušenou zpracovatelskou firmu, které poskytli potřebné podklady.

7 další výrobní prostory. Nyní ve chvíli, kdy prostory vyhovují potřebám firmy, se Vlachovi mohou soustředit na další z důležitých aspektů svého podnikání, na marketing. Nové webové stránky v několika jazycích možná přispějí k tomu, že v budoucnu nezůstane jen u plánů. Na naše otázky odpovídal Jan Vlach, jednatel firmy: Jaký význam mělo pro vaši firmu to, že jste získali dotaci? My jsme firma, která dělá tzv. kusovku, což v důsledku znamená, že stále nakupujeme nová zařízení, abychom byli schopni určité dílce vyrobit. Z toho vyplývá, že náš roční zisk není nijak závratný, takže pro nás získaná dotace znamená zajímavé peníze. Samozřejmě že nám pomohla, protože jsme okamžitě mohli složit peníze na další mašinu jako akontaci a koupili jsme další stroj do výroby. Jen to rozčarování, kdy jsme rok po kolaudaci stavby stále čekali na peníze a převraceli každou korunu ve firmě. Při zpracování žádosti jste využili služeb specializované firmy. Doporučili byste tento postup i dalším žadatelům? To víte, že se nás podnikatelé z okolí ptají, jakou máme s žádáním z fondů zkušenost, jestli jsme si žádost zpracovávali sami... Když se dozvědí, že jsme si najali firmu, ptají se, jestli to nebylo drahé. Já jim vždycky říkám, že když se budou tu dobu, kterou by museli obětovat zpracování všech potřebných papírů, věnovat firmě, pak peníze, které bude chtít odborník za to zpracování, určitě vydělají. Už ve chvíli, kdy jste kupovali pozemek v průmyslové zóně, na kterou město čerpalo dotace, jste se museli zavázat k vytvoření nových pracovních míst. Neodradilo vás to od koupě? Synův kamarád nám nabízel pozemek v Červené hospodě, ale spekuloval před vstupem do EU. Chtěl nám pozemek prodat za poměrně dost peněz, navíc bez inženýrských sítí a bez stavebního povolení. Tady v Třebíči nám město vyšlo vstříc, jen jsme se museli zavázat, že přijmeme pět nových lidí, takže cílově máme mít patnáct nových zaměstnanců v horizontu několika let. Nabídli nám velmi zajímavou cenu za metr čtvereční, všechno je zasíťované, zastávka MHD je nedaleko. Navíc jsme byli první a mohli jsme si vybrat umístění firmy v rámci zóny. I proto jsme nemuseli dělat výraznější úpravy terénu. Z Červené hospody jsme odcházeli čtyři a v tuto chvíli máme sedmnáct zaměstnanců, takže své závazky plníme s velkým náskokem. Teď bychom rádi získali další grant na špičkové měřicí přístroje pro strojírenskou výrobu. Svět v současnosti bere měření jako součást výroby a pro nás je to nutnost další investice. Jen nevíme, jestli to bude možné... Název projektu: Rozvoj strojnické výroby - KOVO UNI s.r.o. Žadatel: KOVO UNI, s. r. o. Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: duben 2005 říjen 2005 Kontakt: Jan Vlach, tel.: Průmyslová zóna Třebíč HROTOVICKÁ, Střítež 155, Třebíč 5

8 ROZŠÍŘENÍ PRODUKČNÍCH KAPACIT FIRMY PŘESTAVBOU SKLADOVACÍ HALY NA VÝROBNÍ A NÁKUPEM NOVÝCH ZAŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ VÝROBY KOVOVÝCH SCHODIŠŤ 6 Mladoňovice jsou opravdu malá obec mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí s malebnou návsí a velmi poklidnou atmosférou... Čekali byste zde ryze českou firmu, která zaměstnává 80 zaměstnanců, má pobočky v Německu, Rakousku a Itálii a exportuje více než polovinu své produkce? Vítejte v SWN Moravia, alchymistické dílně, kde vznikají schodiště na míru každému prostoru. Kdybyste chvíli poslouchali, co všechno je třeba pro vytvoření kvalitního schodiště, jak pečlivě se musí vybrat správné dřevo, jak se musí skladovat a sušit, jak se opracovává, tvaruje, lakuje nebo napouští voskem, jak se vyměřuje jeho umístění do prostoru, navrhuje jeho design,...i vy byste uvěřili, že schody jsou alchymie. Ale vraťme se k Mladoňovicím. Právě tady na m 2 stojí nyní celý komplex budov a zařízení, která jsou k úspěšné realizaci celého výrobního procesu třeba. A část z nich byla pořízena s přispěním SROP. Firma SWN je mezi českými firmami dosti ojedinělá. Najdete v ní specialistu, respektive specialistku, která se věnuje aktivnímu vyhledávání dotačních zdrojů a dalších rozvojových pobídek. Asistentka jednatele sleduje dění ve firmě a její potřeby taví do projektů, pro něž hledá vhodné dotační tituly a které od začátku do konce administruje. Troufáme si tvrdit, že právě tato specializace jednoho z členů firemního týmu přispěla k tomu, že SWN Moravia úspěšně realizovala bezmála půltuctu projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a další bude realizovat v blízké budoucnosti. Ten z úspěšně realizovaných projektů, který se ucházel o podporu v grantovém schématu 1.1, řešil dvě rozvojové potřeby firmy: přestavbu skladovací haly na výrobní prostor včetně jeho kompletní rekonstrukce a nákup nových výrobních zařízení pro truhlářskou a zámečnickou dílnu. Cíl? Zvýšení výrobní kapacity, rozšíření sortimentu o nové prvky a vytvoření nových pracovních míst. Stavební část projektu řešila nedostatek prostor pro rozšiřující se výrobu firmy. Když si představíme proces výroby schodiště, zjistíme, že je velmi náročná na prostor. Dřevo vhodné k výrobě schodišť se pečlivě vybírá a nakupuje až několik let předem. Tyto zásoby se skladují v zastíněných a dobře větraných skladech. Potom se suší ve speciálních sušárnách a znovu skladují v dalších skladech s regulovanou vlhkostí. Podoba každého jednotlivého schodiště začíná v počítači projektantů, odtud putují plány do výroby, kde se jednotlivé části obrábějí, v další místnosti se lakují, v další se brousí a pak zase lakují. Potom je třeba celé schodiště postavit, než poputuje do expedice... To jsou další dva potřebné prostory. Když se výroba v roce 2005 rozrostla o CNC obráběcí centrum a novou technologickou linku, jevila se jako nejvhodnější řešení úprava stávající skladovací haly pro potřeby výroby, přičemž zásoby materiálu byly přemístěny do kapacitně i jinak lépe vyhovujících prostor v areálu firmy tuto přeměnu řešila stavební část projektu. Výroba tak zůstala v těsném kontaktu s projekcí, což je při výrobě schodišť na míru individuálním požadavkům klienta velmi důležité. Druhá, technologická část projektu se zaměřila na doplnění stávajícího vybavení pro výrobu dřevěných schodišť a pořízení zařízení pro výrobu schodišť kovových, neboť nové trendy na trhu se ubírají právě tímto směrem k převaze kovových prvků nebo kombinaci dřeva, kovu, případně skla. SWN chtělo tento vývoj zachytit a technologickou náročnost práce s kovem řešilo nákupem nových zařízení speciálně pro tento druh výroby.

9 Když se vrátíme na začátek, k cílům projektu, můžeme rekapitulovat. Výrobní kapacita firmy byla projektem zvýšena, což se už začíná projevovat v nárůstu obratu. Kovová schodiště rozšířila sortiment firmy o aktuálně velmi žádaný segment. Tým firmy se rozrostl v souvislosti s projektem o třináct nových pracovníků. A navíc snaha SWN Moravia rozvíjet svoji činnost s pomocí fondů EU byla v roce 2006 korunována dalším úspěchem k financování z téhož grantového schématu byl přijat projekt na výstavbu nové administrativní budovy v areálu v Mladoňovicích. Čas na naše otázky si udělala asistentka jednatele a manažerka projektu Jana Veškrnová: Vy jako firma využíváte zdrojů Evropské unie poměrně často a úspěšně... Od roku 2004 je to každý rok Marketing, jejž využíváme skutečně každoročně, protože jsme firma, která z 50 % exportuje. Podpora jde na naši účast na zahraničních veletrzích a na cizojazyčné katalogy. Uvědomujeme si důležitost kvalitní prezentace svých výrobků a účast na veletrzích po celé Evropě nám umožňuje držet krok s konkurencí. Tyto projekty jsou jednoleté a jejich zpracování není nijak náročné. Dvakrát jsme žádali i do programu Rozvoj. Poprvé jsme Rozvoj žádali v roce 2005 na nákup CNC obráběcího centra, druhým projektem byl nákup takové komplexní série pro výrobu výrobní linka, průběžné hranové stroje atd. Úspěšní jsme byli také ve SROPu. Kromě projektu, který představuje tato publikace, jsme loni zažádali ve třetí výzvě téhož grantového schématu a tam nám vyšel projekt na stavbu administrativní budovy. Dlouho jsme zvažovali přesun sídla firmy a rozhodli jsme se přestěhovat vše do Mladoňovic. V tuto chvíli máme administrativu v Jemnici, což je strašně náročné na koordinaci a komunikaci. Přesun do jednoho místa nám vyřeší spoustu problémů. Připravujete se i na programové období , máte nějaké další nápady na projekty? Hodně se teď soustřeďujeme na vnitřní fungování firmy, která se poměrně rychle rozrostla a bude třeba v ní nastavit efektivní systémy řízení a komunikace. Čekáme na vyhlášení programu na podporu informačních technologií ve firmách. Velmi důležitá bude do budoucna i kvalifikovaná pracovní síla, a to zvláště v našem oboru, kde je třeba špičkových odborníků v různých specializovaných profesích. Proto zvažujeme i možnost získat podporu na vybudování speciálního školicího střediska a vytvoření vzdělávacích programů, jež by nám umožnily vzdělávat naše pracovníky. Dalo by se říci, že jste odborníky nejen na výrobu schodišť, ale i na získávání dotací a grantů. Co je na žádání nejobtížnější? Někteří lidé si myslí, že je strašně jednoduché získat dotaci ať už z evropských nebo našich českých zdrojů, třeba z ministerských programů. Že se někam zavolá, pak vám pošlou peníze na účet a vše je vyřízeno... Ale nikdo nedohlíží zodpovědnost pěti let udržitelnosti projektu, to, že se k něčemu zavážeme nárůstu obratu, vytvoření a udržení nových pracovních míst. Může se ale stát, že nám třeba obchod nepůjde, ztratíme kontakt se špičkou v oboru, v odvětví nastane útlum... Stát se může cokoli a v případě nedodržení závazků je třeba dotaci vrátit. Takže rozhodnutí žádat o peníze z veřejných zdrojů je vždycky především hodně zavazující. Název projektu: Rozšíření produkčních kapacit firmy přestavbou skladovací haly na výrobní a nákupem nových zařízení zahájení výroby kovových schodišť Žadatel: SWN Moravia, s. r. o. Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: prosinec 2005 listopad 2006 Kontakt: Ing. Jana Veškrnová, Tel.: , Husova 96, Jemnice 7

10 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č V JAROMĚŘICÍCH Dopravní infrastruktura to je podle části občanů největší problém Vysočiny... Je pochopitelné, že v kraji s takovou rozptýleností osídlení, jakou má Vysočina, je dopravní dostupnost zaměstnání, služeb, vzdělání, atd. - významnou složkou kvality života. I proto je prioritou kraje soubor projektů souhrnně nazývaný Severojižní propojení kraje Vysočina, který si klade za cíl vybudovat rychlé a bezpečné silniční propojení kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v trase Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Jemnice a Raabs an der Thaya. Tato část silniční sítě zajišťuje napojení velké části území kraje na dálnici D1 u Velkého Meziříčí a v širších souvislostech je nepostradatelnou spojnicí s Polskem přes Královehradecký a Pardubický region. V terminologii odborníků byl tzv. bodovou závadou na tomto důležitém propojení most č Jak to vypadalo, když se most v ulici Dobrovského v centru Jaroměřic nad Rokytnou, na důležité spojnici mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi, stal bodovou závadou? Především nebyl schopen svojí kapacitou zvládnout nápor provozu. Jeho šířka 6,85 metrů znamenala násilné zúžení silnice, což se stalo významnou překážkou plynulosti dopravního provozu. Výhradní, tedy nejvyšší zatížitelnost mostu 12 tun v praxi znamenala, že vozidla s okamžitou hmotností vyšší než 12 tun nemohla přes tento most projet a musela volit objízdnou trasu, což zvyšovalo nejen dopravní a ekologickou zátěž ve městě, ale bylo i rizikovým faktorem bezpečnosti dopravy ve městě. Hlavní nosná konstrukce z ocelových nosníků byla hloubkově zkorodovaná a na železobetonové desce tvořící mostovku byl patrný rozpad betonu. Z těchto důvodů byla po dlouhých diskuzích navržena demolice stávajícího a stavba nového mostu. S městem Jaroměřice nad Rokytnou bylo dohodnuto, že zároveň s touto zásadní rekonstrukcí mostu na ul. Dobrovského bude probíhat i restaurování čtyř památkově chráněných soch umístěných na tomto mostě, sousoší Piety, sochy sv. Jana Sarkandera, Kalvárie a sv. Jana Nepomuckého. Zatímco rekonstrukce mostu je projektem kraje Vysočina, s kterým se úspěšně ucházel o podporu ze SROP, restaurování soch je plně v režii města. Nový most byl vyprojektován jako jednopolový, a tedy s jedním obloukem bez středního pilíře a s celkovou délkou přemostění 21,55 m. Byl levostranně rozšířen o 1,5 m, a jeho celková šířka se tak zvýšila na 8,00 m. Také nosnost se zvýšila, a to několikanásobně. Tím byly odstraněny obě zásadní omezení silničního provozu nový most již není zúžením na komunikaci s jinak větší kapacitou a mohou jej využívat i automobily s okamžitou hmotností několikanásobně převyšující 12 tun. Provoz je plynulý a těžké nákladní automobily nezatěžují hlukem a zplodinami město více, než je nezbytně nutné. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu došlo také tím, že prostor pro pěší byl realizován jako samostatná lávka, která sice využívá spodní nosnou konstrukci mostu, ale jinak je bezpečně oddělena od prostoru pro silniční provoz. Zároveň nese potřebné síťové rozvody. Jednopolové řešení je výhodné i z hlediska ochrany území před povodněmi. Díky této konstrukci se výrazně zvýšil potenciální průtok přívalových vod. Realizace projektu znamená lepší dostupnost zaměstnání, vzdělání, lékařské péče a dalších služeb pro občany Jaroměřic nad Rokytnou, kteří za jmenovanými často dojíždějí do Třebíče nebo Moravských Budějovic, ale také zlepšení spojení mezi oběma těmito významnými centry regionu i mezi jižní částí kraje a dálnicí D1. Jeho realizací dochází ke snížení negativních dopadů silniční dopravy na životní prostředí a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti provozu a snížení dopravní nehodovosti v regionu.

11 O projektu a jeho širších souvislostech s námi hovořil Radek Handa, manažer projektu: Co je na tomto projektu zajímavé? Určitě je to sdružení investic kraje a města. Město využilo rok, kdy nemohly být vlivem rekonstrukce sochy na mostě a patrně by byly umístěny někam do depozitáře, k jejich restaurování. Vedle města bylo třeba jednat s dalšími zainteresovanými subjekty. Byli to vlastníci sítí, které vedly tělem původního mostu, Povodí Moravy, které se aktivně účastnilo na návrhu jednopolového mostu, a spolu s Moravským rybářským svazem se dělí o vlastnictví koryta toku řeky Rokytné, a samozřejmě památkáři, s nimiž jsme museli vyjednat jak změnu původního dvoupolového mostu v jednopolový, tak přesunutí soch. Technologickou zajímavostí je ocelová lávka, která vede samostatně vedle mostu a slouží pěším i jako lávka energetická, aby rozvody nemusely být umístěny do betonové konstrukce mostu, a byly tak přístupnější při opravách. Demolice a nová výstavba mostu je výrazným zásahem. Co na to památkáři? Rekonstrukce tohoto mostu byla projekčně řešena už od roku 1997 a stále se přehodnocovala. Bylo to deset let úvah, vyjednávání a změn. Mezitím se stav mostu zhoršoval a rostl také tlak na lepší průjezdnost tohoto úseku silnice II/152, která je součástí Severojižního propojení kraje a také tzv. páteřní sítě kraje. Patří tedy k silnicím velkého významu. Nejtěžší bylo získat na Ministerstvu kultury souhlas s posunutím soch, pak už to byla jednání o konkrétních řešeních včetně toho, že byl most navržen jako jednopolový. Abychom vyšli památkářům co nejvíce vstříc, byla přijata některá opatření. Celá stavba byla před rekonstrukcí pečlivě zaměřena a při finalizaci nové stavby jsme se snažili, aby bylo zachováno co nejvíce prvků z původního obrysu. Také nátěry byly zvoleny v co nejpřírodnějších barvách a restaurátoři, kteří osazovali hotový most sochami, si velmi pochvalovali, jak ladí k vápenci, ze kterého jsou zhotoveny sochy. Laik by si mohl říci, že tak malý úsek dopravní situaci v kraji neřeší. Můžete nás uvést do širších souvislostí? Jak již bylo několikrát řečeno, tento projekt patří ke komplexu Severojižního propojení kraje Vysočina. Jeho součástí jsou další realizované a plánované projekty. Jen tak namátkou na silnici II/360 Velké Meziříčí Třebíč byl realizován obchvat Trnavy a obchvat Oslavičky za přispění Státního fondu dopravní infrastruktury a plánováno je zvýšení kapacity ulice Rafaelovy v Pocoucově. Z CBC Phare byla financována oprava povrchu silnice II/152 mezi Jemnicí a Lhoticemi a z iniciativy Interreg IIIA byla vybudována okružní križovatka v Moravských Budějovicích, taktéž se týkající silnice II/152. Vidíme tedy, že ze strany kraje jde o opravdu soustředěnou investiční činnost tak, aby se zlepšilo napojení jižní části Vysočiny na dálnici a naplňovaly se cíle Severojižního propojení. A rekonstrukce mostu je součástí této hospodářsky, regionálně i mezinárodně důležité spojnice. Název projektu: Rekonstrukce mostu ev. č v Jaroměřicích Žadatel: Vysočina Celkové náklady projektu (v Kč): ,00 Kč Schválená dotace z EU (v Kč): ,50 Kč Termín realizace projektu: Kontakt: Radek Handa Krajský úřad kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektového řízení Žižkova 57, Jihlava, tel.:

12 ŽIJEME SPOLEČNĚ ZAVEDENÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY V KRAJSKÉM MĚSTĚ JIHLAVA 10 Představte si, že se pro vás používání vozíčku stalo nezbytným, a přesto se nechcete vzdát aktivního života... Představte si, že jste rodič, a potřebujete s dítětem v kočárku k lékaři nebo na nákup... Představte si, že vám smyslové postižení ztěžuje orientaci, a přesto nechcete při každé cestě na poštu nebo do banky žádat blízké o doprovod... V každé z těchto situací by vás jistě potěšil přístup Dopravního podniku města Jihlavy. V Jihlavě si totiž můžete být jisti, že každý druhý autobus či trolejbus, který přijede na zastávku MHD, bude nízkopodlažní. A každý z vozů MHD má navíc obrazový a zvukový informační systém, jenž pomůže při cestě každému, kdo tuto trasu nezná či je ve své orientaci nějak omezen. Městská hromadná doprava přístupná všem je výsledkem úspěšně realizovaného projektu Žijeme společně, který připravil Dopravní podnik (DP) města Jihlavy ve spolupráci se svými partnery. Do své novodobé historie vstupoval DP s velkým dluhem v podobě zastaralého vozového parku, ale zároveň s jasnou vizí, kam se chce při zkvalitňování svých služeb ubírat. Když hovoříme o novodobé historii, máme na mysli rok 1998, kdy privatizací vznikla akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, a. s., ze sta procent vlastněná statutárním městem. Tato skutečnost s sebou nesla omezení při odstraňování výše zmíněného dluhu a naplňování vize dopravy přístupné všem. Město, zajišťující dostupnost širokého spektra veřejných služeb, nebylo schopno intenzivně investovat do obnovy vozového parku, což mělo velký vliv na její tempo. Každý rok tak byly zakoupeny jeden až dva nové vozy a stejný počet byl rekonstruován. Historický zlom přinesl vstup ČR do EU. DP rychle zareagoval na nové možnosti a rozhodl se pokusit získat prostředky na obnovu vozového parku z fondů EU. V úzké spolupráci s profesionální agenturou zpracoval projektový tým DP žádost o dotaci na nákup celkem patnácti nových bezbariérových vozů a hned ve druhé vyhlášené výzvě podporu získal. Konkurence dvou projektů z Vysočiny v této výzvě vedla ke kompromisu, jehož výsledkem bylo snížení podílu dotace na celkovém objemu projektu a zvýšení vlastního kofinancování ze strany žadatele. To pro DP znamenalo větší úvěrové zatížení, než bylo původně počítáno, ale od realizace projektu ho to neodradilo. Zadání veřejné zakázky na nákup nových vozů se svěřil DP specializované právní firmě, neboť si byl vědom, že jakákoli chyba v tomto procesu by byla pro projekt osudnou. Důležitou ukázkou promyšleného nakládání s veřejnými zdroji je způsob, jakým specifikoval své požadavky na vozy. Kromě technických parametrů, které přímo souvisejí s cíli projektu, požadoval oba typy vozů tedy autobusy i trolejbusy na stejném podvozku. 60 % totožných náhradních dílů znamená významnou úsporu při dalším provozu. Nejnižší cenu nabídlo konsorcium Karosa Škoda Electric a 27. března 2006 mohlo být na Masarykově náměstí v Jihlavě představeno dvanáct nových nízkopodlažních autobusů Citelis a tři nové nízkopodlažní trolejbusy TR 24. Cena vozů byla dokonce o několik milionů nižší než plánovaná a umožnila projekt rozšířit o další část nákup nástupních plošin do trolejbusů TR 21 a vybavení všech starších vozidel informačním systémem. Informační systém vedle toho, že usnadňuje cestování osobám zrakově i sluchově postiženým a návštěvníkům Jihlavy, je významným pomocníkem při řízení a vyhodnocování kvality dopravy. Použitá technologie GPS umožňuje sledování přesné polohy všech vozů na linkách, a tím i efektivní reakci dispečinku na technické či dopravní problémy provozu a také kontrolu dodržování jízdních řádů. Dalším vedlejším efektem projektu je celkově pozitivní dopad na životní prostředí, neboť nové vozy mají díky moderním technologiím až stonásobně nižší hodnoty vypouštěných emisí a také jsou mnohem méně hlučné. A co ti, jichž se projekt nejvíce týká, tedy cestující? Ohlas na zavedení pravidelných bezbariérových spojů je vesměs pozitivní, i když paradoxně nejvíce se zájem o bezbariérovou

13 dopravu pozná na u se stížnostmi. Když má DP technickou závadu a není schopen zajistit bezbariérový vůz v pravidelném intervalu, lidé se ozývají, a to zejména maminky s kočárky... Na několik otázek nám odpověděli ředitel DP Josef Vilím a ekonomický náměstek František Koumar: Jak jste se dozvěděli o možnosti získat prostředky na zkvalitnění MHD z fondů EU? J.V.: O možnosti čerpání prostředků ze SROP jsme byli z různých konferencí, seminářů a dalších setkání informováni ve značném předstihu, což bylo z mého pohledu to nejpodstatnější. Zúčastňovali jsme se těchto akcí ať už je pořádal krajský úřad nebo Sdružení dopravních podniků kde jsme se dozvídali o možnostech financování rozvoje dopravy a měli jsme dostatek času se připravit. Díky tomu jsme zvládli podat projekt dokonce do první výzvy. Kde byl ten prvotní impulz k takto modernímu řešení tedy obnově vozového parku v kvalitě bezbariérových vozů? J.V.: Úvaha začala aktuálně zastaralým vozovým parkem. V té době jsme byli jedním z posledních dopravních podniků nejen na Vysočině, který neměl ani jeden bezbariérový autobus. S trolejbusy to bylo o něco lepší, měli jsme jich kolem deseti. Prvotní myšlenka tedy byla, abychom zachytili celoevropský trend, kterým je bezbariérová doprava, zpřístupnění veřejné dopravy všem těm, již mají nějaké omezení. A nejsou to zdaleka jenom vozíčkáři: kategorie je mnohem širší. Proto jsme si řekli, že budeme investovat tak, aby minimálně 50 % všech spojů bylo bezbariérových. Tato úvaha se pak přesně kryla s vypsaným programem, což nám umožnilo jednorázově obnovit významnou část vozového parku. Tím se naráz vyřešilo několik problémů zastaralý vozový park, bariéry všeho druhu... My bychom rádi pokračovali a uvidíme, jak budou nastaveny podmínky pro další období. Jak jste se vypořádali s administrativními nároky celého procesu? F. K.: Proces žádání byl mnohem komplikovanější, než se to jevilo na počátku. Po celou dobu realizace jsme spolupracovali se zpracovatelem projektové žádosti a souvisejících studií. Spolupráci hodnotím jako velmi dobrou a byla nezbytná nejen v té přípravné fázi, ale i v době realizace projektu. Několik problémů se nás přímo dotýkalo: předně problémy se softwarem, který nebyl plně funkční ani v době, kdy jsme již podávali závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Další komplikací byly chyby při předávání informací na straně řídicího orgánu. Bohužel jsme s tím měli nejvíce starostí my jako žadatelé. K tomu se ještě neustále měnily podmínky a manuály... J.V.: Ale abychom pořád jen nekritizovali... Já mám přece jen jednu pozitivní zkušenost a tou je rychlost, s jakou nám po ukončení projektu přišly peníze. K jsme ukončili projekt, do měsíce jsme podali závěrečnou zprávu, a v polovině září jsme dostali peníze. To bylo nesmírně rychle. Mohli jsme splatit velkou část úvěru dříve, než jsme plánovali, a ušetřili jsme velkou část předpokládaných úroků. Název projektu: Žijeme společně zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlava Žadatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a. s. Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: srpen 2005 červen 2006 Partneři projektu Statutární město Jihlava, Centrum zdravotně postižených Jihlava, Krajská rada zdravotně postižených Kontakt: Ing. Josef Vilím, tel.: , Brtnická 1002/23, Jihlava, 11

14 ROWANET 12 Slovníkové heslo tohoto projektu by mohlo znít následovně: Rowan angl. jeřabina, symbol Vysočiny; Net angl. síť... ROWANet uzavřená páteřní optická telekomunikační síť kraje Vysočina, využívající unikátní technologii CWDM technologii vlnového multiplexu, která umožňuje na jednom optickém vlákně simulovat přenost dat jako až na 16 vláknech běžné technologie. Poskytuje síťové služby špičkové kvality organizacím veřejné správy a neziskového sektoru na území kraje. Pokud nejste zrovna zapálenými příznivci informačních technologií (IT), v předchozí větě rozumíte každému pátému slovu a máte v tuto chvíli chuť článek o ROWANetu přeskočit, nečiňte tak! ROWANet se totiž týká každého, nejen obyvatel Vysočiny nebo připojených měst. Nevěříte? Když se ohlédneme za stavem infrastruktury pro informační technologie před rok 2004, rozhodně neuvidíme Vysočinu protkanou páteřními a metropolitními sítěmi, ale právě naopak. Přes Vysočinu sice procházely národní páteřní sítě, ale žádná z nich nepřipojovala subjekty na území kraje a slabá infrastruktura odsoudila poskytování elektronických služeb vyššího řádu, založených na vysokorychlostním připojení k internetu, do říše sci-fi. Proto se posílení IT infrastruktury stalo prioritou krajské strategie. Prvním krokem, který měl nalézt optimální podobu rozvoje IT, byla technická studie krajské páteřní sítě. V zápětí následoval krok druhý, jenž měl část studie přetavit ve skutečná optická vlákna - projekt ROWANet ucházející se o podporu ze SROPu. Úspěšně! Realizací projektu vznikla uzavřená páteřní síť veřejné správy, fyzická infrastruktura, která propojuje část území Vysočiny od Bystřice nad Pernštejnem přes Havlíčkův Brod a Jihlavu po Moravské Budějovice. Primárně jsou připojeny úřady obcí, které se staly partnery projektu. Pro zapojení do projektu musela tato města splnit jednu podmínku rozvíjet navazující infrastrukturu na vlastním území, tak aby se služby dostaly ke zřizovaným a zakládaným organizacím kraje (střední školy, záchranná služba, nemocnice ad.) a dalším veřejným institucím (základním školám, složkám integrovaného záchranného systému ad.). Města tak realizují tzv. poslední míli připojení prostřednictvím vlastní metropolitní sítě. A co ROWANet nabízí svým uživatelům? Všechny připojené instituce mají k dispozici vysokorychlostní (4Mb/s až 1 Gb/s) připojení k internetu realizované prostřednictvím akademické sítě CESNET. Vedle tohoto uzavřeného připojení jsou součástí projektu veřejně přístupná připojení k internetu. Toto časově omezené (1 hodina), narrowband (nikoli vysokorychlostní, 256Mb/s ) připojení pro všechny je kombinováno se službami EDUROAM. Organizace mohou také využívat služby vysokokapacitních diskových úložišť. Představme si nemocnici, která má digitální rentgeny. To znamená velké množství dat, která je třeba zálohovat. Díky ROWANetu je možné bezpečně zálohovat tato data odděleně od nemocnice. Data tak mohou být znovu obnovena bez ohledu na možná poškození místního serveru. Zejména pro menší organizace s nedostatečnou kapacitou vlastních technologií je zajímavou službou hosting. Taková organizace může mít díky ROWANetu web, e-podatelnu nebo jakoukoli jinou aplikaci na protokolech HTTP, FTP, SMTP umístěnou na zařízeních krajského úřadu (KrÚ). Tuto aplikaci si sám spravuje a využívá podle potřeby, její provoz ale zatěžuje systém KrÚ, který je výkonnější než její vlastní zařízení. Pro každého občana kraje mají význam služby, jež ROWANet poskytuje Integrovanému záchrannému systému (IZS). Jeho součástí jsou organizace zřizované různými subjekty policie, hasičský záchranný sbor, záchranná služba, ad., což je velmi náročné na komunikaci a koordinaci. Připojením na jednotnou síť mají jednotlivé složky k dispozici běžné služby sítě, ale i speciální možnosti vytvořené přímo pro potřeby koordinace IZS. Jednotlivé složky mají v autech zařízení GPS, která monitorují jejich pohyb. Všechna tato data jsou prostřednictvím ROWANetu shromažďována na serveru a znovu distribuována na dispečinky jednotlivých složek. Dispečeři pak ví, kde se pohybují jejich auta, která jsou

15 momentálně nejblíže nějaké události... Navíc dispečink policie vidí, kudy jede sanitka, a může jí zajistit volný průjezd... Jakýkoli zásah tak může být koordinován mnohem efektivněji. Na ROWANetu běží také monitoring dopravní situace na dálnici. Na čtyřech místech dálnice jsou umístěny kamery a data tohoto kamerového systému jsou díky síti distribuována policii, Správě a údržbě silnic a dalším složkám, které ho aktuálně potřebují, což je velmi důležité pro bezpečnost provozu na dálnici D1. Díky IP hlasovým službám spolu mohou propojené organizace bezplatně telefonovat, možný je i přenos audiovizuálních dat v podobě internetové televize nebo pořádání videokonferencí. ROWANet umožnuje také hosting e-learningových systémů, rozvíjení společných mapových projektů na bázi GIS. A budoucnost? V mapách a technickém projektu už existuje ROWANet II. Skutečností se podle plánů stane nejpozději do roku Na naše otázky trpělivě odpovídal Václav Jáchim, manažer projektu: Obligátní otázka, jak jste si poradili s administrativou tak náročného projektu? Žádost jsem zpracovával sám stejně jako část studie proveditelnosti. Marketingový průzkum a určitou část studie jsme zejména z časových důvodů zadali externím subjektům. Technický projekt byl k dispozici ještě předtím, než jsme projekt začali připravovat. A všechno ostatní papírování pak už bylo na nás, odboru informatiky, většinou na mě a Petru Pavlincovi. V té nejnáročnější fázi se projektu věnovali dva lidé na celý úvazek. V médiích se občas dozvídáme o různých nedorozuměních mezi veřejnou správou a poskytovateli IT služeb. Jaký je vztah této sítě ke komerčním poskytovatelům IT služeb? Projekt nekonkuruje komerčním poskytovatelům, protože tato síť je koncipována jako uzavřená. Přesto lze ve vztahu ke komerční sféře sledovat jistý multiplikační efekt.tím, že jsme se svou sítí šli do míst, která byla z hlediska internetu málo rozvinutá, zvolili jsme takový model, že jsme v rámci veřejných zakázek soutěžili vlákna. Tzn. že jsme si od komerčních poskytovatelů, již mají v dané lokalitě položené nepoužívané optické sítě nebo je pokládají, koupili 4 6 vláken a připojili veřejné instituce. Tím začala příslušná část sítě jakoby žít a majitelé začali nabízet zbývající vlákna komerčním providerům, kteří rozvíjejí další služby v území rozšiřují nabídku služeb, snižují ceny. My jsme komerční poskytování neřešili, ale komerce jde s námi a rozvíjí informační společnost paralelně s námi zejména poskytováním služeb domácnostem či privátním společnostem.. Jaký byl zájem měst o zapojení do realizace tohoto projektu? Záměr posílit IT infrastrukturu je dlouhodobý, diskutoval se už rok před podáním žádosti. Od roku 2003 probíhaly diskuze s radou kraje, s městy. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že jsou připraveny strukturální fondy a že jsme schopni tam tento projekt podat, už nebylo, co řešit...s devíti obcemi kraj sepsal partnerské smlouvy, které prošly radami a zastupitelstvy těchto obcí i kraje. Zájem o spolupráci byl značný a teď, po vytvoření sítě ještě vzrostl zájem ostatních obcí. Největší problém spočíval ve skutečnosti, že v opatření 2.2 SROP byly alokovány v celku nízké finanční prostředky. Proto jsme aspirovali pouze na 40% z dotace EU a10% financování ze státního rozpočtu, 50% zafinancoval kraj ze svého rozpočtu. Z toho je vidět, že projekt měl obrovskou politickou podporu, a i díky ní jsme v tuto chvíli asi jediní v republice, kteří provozují síť pro veřejnou správu na této technologické úrovni. Název projektu: Optická páteřní síť kraje Vysočina ROWANet Žadatel: Vysočina Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: červen 2004 leden 2006 Partneři projektu Moravské Budějovice, Stonařov, Želetava, Jihlava, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Žďár n. Sáz., Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem Kontakt: Ing. Václav Jáchim, tel.: , 13

16 CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ VENKOVA ERUDITO / PROGRAMY CENTRA ERUDITO VZDĚLÁVÁNÍM K SOCIÁLNÍ INTEGRACI 14 Zašlý kulturní dům, dataprojektor podložený starými kronikami... I tak může vypadat celoživotní vzdělávání ve venkovských oblastech. A občanské sdružení Škola obnovy a rozvoje venkova Luka nad Jihlavou (ŠORV), které se vzdělávání venkova věnuje od roku 1999, tyto situace znalo až příliš dobře. Zdánlivě spásný nápad realizovat celoživotní vzdělávání ve škole se neosvědčil a tak hlavním problémem celoživotního vzdělávání v Louckém mikroregionu nebyl nezájem dospělých studentů ani nedostatek nápadů na nové kurzy, ale technické zázemí pro školicí aktivity. Klíčem k řešení byla spolupráce mezi ŠORV a obcí Luka nad Jihlavou. Zkušenosti Školy obnovy se širokým spektrem vzdělávání, jejich úspěšně realizované kurzy i přehled o současné poptávce po vzdělávání se staly oporou pro to, aby bylo možné doložit potřebnost vybudování specializovaného vzdělávacího centra pro Loucký mikroregion. Obec měla na oplátku k dispozici prostory vhodné pro vybudování takového centra. Když obec Luka nad Jihlavou rekonstruovala v roce 2003 s podporou z předvstupního programu EU SAPARD areál historických hospodářských budov č. p. 19 s barokní sýpkou, ponechala půdní prostory jedné z opravovaných budov připravené pro půdní vestavbu. Společně se Školou obnovy dospěli k názoru, že právě ty jsou tím správným prostorem pro budoucí vzdělávací centrum, a v právě připravovaném SROPu našli i vhodný zdroj pro budoucí financování svého záměru. Projekt, jejž pro obec začala zpracovávat specializovaná agentura, měl za cíl úpravu podkroví ve funkční celek, zahrnující prostory pro vzdělávání, ubytování, stravování a relaxaci účastníků vzdělávání. Jakmile se v roce 2004 začaly vyhlašovat výzvy do SROPu 3.1, obec Luka podala žádost o podporu tohoto investičního projektu a Škola obnovy a rozvoje venkova ve stejném okamžiku začala psát projekty na vzdělávací programy jak do grantového schématu SROP 3.2, tak do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Realizací investičního projektu vzniklo Erudito, moderní komunitní a vzdělávací centrum mikroregionu Loucko s veškerým potřebným zázemím pro jednodenní i vícedenní kurzy. Řečí čísel: k původnímu podkrovnímu prostoru o rozměrech 51 x 13 m byl přistavěn přístavek pro schodiště o rozměrech 13 x 2,75 m a vytvořen samostatný vstup do objektu s přístupem z ulice Školní. Prostor půdy byl rozdělen na 9 třílůžkových, 3 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, což znamená celkovou kapacitu 34 lůžek. Největší místností podkroví je učebna s kapacitou 48 osob, vybavená pro potřeby připravovaných vzdělávacích programů počítači, připojením na internet a promítací technikou. Vstup do budovy i jeden z pokojů jsou koncipovány jako bezbariérové. Obec uzavřela provozní smlouvu se Školou obnovy a rozvoje venkova, která se o provoz centra stará. Zajišťuje efektivní využívání centra, propagaci jeho programů i zpětnou vazbu od občanů. Jedním z projektů, které ŠORV zajišťuje, je projekt s názvem Programy centra Erudito Vzděláváním k sociální integraci určený ženám na mateřské (rodičovské) dovolené, pro které je vzdělávání poskytované různými institucemi v regionu z časových, vzdálenostních i finančních důvodů nedostupné. Zaměření kurzů, které ŠORV připravila, vychází z potřeb těchto žen, jež se chtějí vzdělávat především v oblasti informačních technologií, účetnictví a v cizích jazycích. To jsou údaje, které byly ověřeny analýzou poptávky, na jejímž základě byl vytvořen vzdělávací program o třech tematických blocích ekonomika a účetnictví realizované ve 120 hodinách výuky, informační a komunikační technologie s hodinovou dotací 42 hodin na kurz a anglický jazyk v rozsahu 37 hodin. V průběhu osmnácti měsíčního trvání projektu bude každý z bloků opakován celkem třikrát tak, aby každá z účastnic měla

17 možnost absolvovat všechna tři nabízená témata, celková kapacita projektu umožní proškolení 72 účastnic. Stačí v podstatě málo dobrá analýza poptávky, ohled na časové možnosti studentek, hlídání dětí v době, kdy se vzdělávají a jako bonus možnost úhrady cestovného, aby vzdělávání zbytečně nezatěžovalo již tak napnuté rodinné finance... A úspěšný projekt je na světě. Na naše otázky odpovídala Zdeňka Švaříčková, předsedkyně ŠORV a koordinátorka činnosti vzdělávacího centra Erudito: Bylo těžké prosadit v orgánech obce vybudování právě školicího střediska v rekonstruovaném objektu? Hodně lidí zastávalo názor, že Luka přece nepotřebují vzdělávací centrum, a toto využití obecních prostor se prosadilo velmi těsnou většinou. Teď to všichni oceňují, protože je i zázemím pro spoustu dalších, ne přímo vzdělávacích aktivit. Například v dolní učebně probíhá angličtina pro děti do 4 let s maminkami, mají tu Předškoláčka, tedy jakousi předškolní přípravku, mládežnické organizace si tu dělají semináře, Spolek pro stará Luka využívá naše moderní vybavení k nedělnímu odpolednímu promítání starých dokumentů o Lukách a okolí. Takhle to zařízení žije. Jak jste se vypořádali s administrativou s projekty spojenou? První žádosti pro nás a obec zpracovávala specializovaná agentura, tu poslední (OP RLZ) jsem už psala sama stejně jako všechny monitorovací zprávy a další potřebné náležitosti. Se zpracovatelem jsme byli spokojeni, ale má to jeden zásadní důvod. A to říkám i starostům na všech školeních. Když přijde zpracovatel projektu, starosta má vždycky něco důležitějšího na práci; něco, co musí hned teď vyřešit. Ale vždycky je potřeba si potřebný čas najít a se zpracovatelem se bavit. Jedině tak vznikne projekt, který odpovídá vašim potřebám. My v Lukách jsme projektu potřebný čas věnovali a na výsledku je to myslím vidět. Jak vás napadlo zaměřit se na ženy na mateřské dovolené? Mám dceru, která byla dlouho na mateřské dovolené, a trošku znám problémy těchto mladých žen. Váhali jsme, zda budou mít maminky o tento typ vzdělávání zájem, a tak jsme si udělali velmi rozsáhlou anketu. Rozdali jsme jednoduché dotazníky, nechávali jsme je v obchodech, u dětských lékařů... Velké množství dotazníků se nám vrátilo vyplněných vyšlo z toho, že největší zájem je o účetnictví, jazyky a počítače. Na základě toho jsme projekt připravili, napsali a podali. Zájem o účast v projektu byl nebývalý. Maminky, které byly krátce na mateřské dovolené, jsme museli odmítat ve prospěch těch, jež jsou návratu na trh práce přece jen blíž. Na těch ženách je vidět obrovské nasazení ony se chtějí učit. Já z toho mám dobrý pocit, že je nemusíme do ničeho nutit. Myslím si, že vzdělání by mělo jít za lidmi, alespoň v tomto případě se to velmi osvědčilo maminky nemohou jezdit dvakrát třikrát týdně po večerech do Jihlavy. Myslím, že by se nevzdělávaly vůbec, kdybychom jim nevyšli takto vstříc. Název projektu: Centrum pro vzdělávání venkova ERUDITO Žadatel: Obec Luka nad Jihlavou Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: březen 2005 září 2005 Kontakt: Viktor Wölfl, tel.: , 1.máje 76, Luka nad Jihlavou Název projektu: Vzdělávací programy centra Erudito Vzděláváním k sociální integraci Žadatel: Škola obnovy venkova Luka nad Jihlavou Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: září 2005 únor 2007 Kontakt: Zdeňka Švaříčková, tel.: , 15

18 ŠKOLA BEZ BARIÉR / NOVÁ KONCEPCE ŠKOLY 16 Bariéry jsou často skloňovaným tématem mnoha oblastí společenského života. Ty vnější (viditelné) si dokážeme snadno představit; obtížnější je to s bariérami vnitřními. Také když hovoříme o bariérách ve vzdělávacím procesu, představíme si mnohem snáze ty vnější schody, bariérové vstupy do učeben..., ale méně snadno ty vnitřní poruchy učení charakterizované předponou dys-, sociální znevýhodnění... Pracovníci Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou využili kombinace několika zdrojů z fondů Evropské unie, aby ze vzdělávacího procesu, který realizují, odstranili oba typy bariér. Projekt Škola bez bariér spolufinancovaný z opatření 3.1 SROP se věnoval stavebním úpravám, technickému vybavení prostor a nákupu technologií, jež mají usnadnit přístup ke vzdělání všem žákům školy. Nová koncepce školy, projekt kofinancovaný z opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, se soustředila na onu druhou, ne tak viditelnou stránku vzdělávacího procesu; cíl ale zůstává totožný rovný přístup ke vzdělání i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Stavební úpravy budovy, součást projektu Škola bez bariér, měly především usnadnit pohyb fyzicky znevýhodněným žákům. Samozřejmostí tak byly bezbariérové vstupy do všech učeben, bezbariérové WC na každém patře, úprava vstupů do výtahu i jeho ovládání a vstupní dveře školy ovládané fotobuňkou. Důležitým prvkem bezpečnosti bylo pořízení dveří se skleněnou výplní do všech učeben. Průhled umožní vstupujícímu zjistit, zda v učebně, v prostoru blízko dveří, není žák s tělesným omezením, kterého by mohl prudkým otevřením ohrozit. Tyto nezbytné úpravy doplnilo zřízení dvou rehabilitačních prostor, tří prostorů pro relaxaci žáků během dne a jednoho klubového prostoru pro trávení volného času mezi vyučovacími hodinami. Technologická stránka projektu byla už přímou přípravou na projekt Nová koncepce školy. Učebny byly dle potřeby vybaveny dataprojektory, vizualizéry a interaktivními tabulemi, škola identifikačním systémem, který sleduje docházku žáků a je tak důležitým příspěvkem k prevenci záškoláctví a při kontrole dětí se specifickými problémy. Jako součást projektu byla vytvořena pozice facilitátora, který je jakýmsi prostředníkem mezi žákem se specifickými vzdělávacími potřebami a jeho vyučujícími. Jelikož je dobře seznámen s oběma světy světem znevýhodněného žáka i zodpovědností vyučujícího za vzdělávací proces je schopen koordinovat jejich vzájemnou komunikaci a kooperaci za úzké spolupráce s výchovným poradcem. Facilitátor tak předchází možným konfliktům vznikajícím z neporozumění jedné nebo druhé strany situaci toho druhého. Projekt Škola bez bariér je ale jen jednou stranou mince řekněme, že byla vytvořena infrastruktura vyhovující vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; druhou stranou téže mince je však změna samotného systému vzdělávání žáků se znevýhodněním, jež vyžaduje velké nasazení pedagogického sboru jeho sebevzdělávání i nemalou práci na přípravách nové koncepci odpovídajících vzdělávacích materiálů. Obojí je součástí právě probíhajícího projektu Nová koncepce školy. Cílem je vytvořit vzdělávací systém, který bude stejně jako už upravená budova školy respektovat potřeby žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a zároveň moderní metody i formy výuky. Nutností se tak stává vytvoření nového učebního plánu včetně osnov a jednotlivých tematických plánů, pro jejichž uvádění do praxe je třeba sestavit i nový vzdělávací materiál, vyhovující nové koncepci jak obsahem, tak formou zpracování učiva. To je nelehký úkol, na který bylo třeba připravit celý pedagogický sbor. Klíčovým bodem této přípravy je seznámení se s povahou specifických vzdělávacích potřeb znevýhodněných žáků a s metodami toho, jak tato znevýhodnění ve vzdělávacím a výchovném procesu vyrovnávat. Důležitým tématům

19 dneška se věnují relativně mladé předměty jako environmentální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova, myšlení v evropských globálních souvislostech. Formu, jakou tato živá a stále se vyvíjející témata zpracovávat pro vzdělávání, nastíní druhá část vzdělávání pedagogů. Třetí část je věnována tréninku v počítačové gramotnosti. Následující popis vzdělávacího materiálu, který pedagogové vytvářejí, osvětlí důležitost této části vzdělávání. Materiál, který se stane podkladem pro výuku podle nového učebního plánu, totiž nutně musí být interaktivní a využívat moderní komunikační technologie. Pro všechny žáky, již mají vadu zraku nebo postižení motoriky, má obrovských význam mluvená část vzdělávacích materiálů. Na CD jsou zde k poslechu formou zvukových textů a komentáře zpracována témata obsahující vybrané základní učivo. K dispozici budou žákům též zcela nové interaktivní elektronické učebnice se všemi moderními grafickými prvky včetně vyhledávačů klíčových slov, které umožní snadnou a rychlou orientaci v textu a zároveň jsou schopny podat komplexní a úplnou informaci. Aby mohli žáci se specifickými vzdělávacími potřebami využít všech výhod multimediálních studijních materiálů, dostali k dispozici notebooky. Ze zdůraznění prvků informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu vyplývá i zaměření pracovního místa nově vytvořeného v rámci projektu. Je jím koordinátor ICT, jenž vede žáky, napomáhá jim při řešení technických problémů spojených s využíváním technologií. Rozvoj školy a její aktivní přístup k potřebám znevýhodněných žáků těmito dvěma projekty nekončí. Třetí projekt Educatio omnibus, spolufinancovaný opět z opatření 3.1, stojí právě na svém počátku... O projektu si s námi povídal ředitel gymnázia, Jiří Cočev. Váš přístup k řešení problémů znevýhodněných žáků je velmi komplexní... Jak jste k němu došli? Vlastně je to v podstatě velmi prosté: máme tu děti na vozíku, máme tu děti v jiném nerovném postavení a tyto věci byly tak daleko, že pokud bychom nerealizovali projekt a nezměnili určité věci ve škole, tak by tito studenti na naší škole vůbec nemohli studovat. Na základě toho jsme využili možnosti podat projekt do SROP 3.1, přes nějž jsme chtěli odstranit prostorové bariéry, ale zároveň jsme chtěli odstranit i bariéry, které jsou dány různými omezeními při přijímání informací. Dyslektické dítě nemá například žádné viditelné vnější omezení, ale je třeba mu informaci připravit a podat tak, aby byl schopen ji přijmout, aby se tím pokud možno co nejvíce vyrovnala jeho šance na získání podobného výsledku jako u ostatních žáků. České školství je stále velmi diskriminační, i když si to moc nepřipouští, což je to dáno určitým stereotypem. My jsme si byli vědomi, že i když se odstraní architektonické bariéry a vybuduje se technický potenciál, stále existuje spousta omezení a problematických jevů, které nevycházejí z architektury, ale přímo ze školní praxe. Změna, jež se týká cihel, by měla mít nadstavbu, která se bude týkat systému výuky, a tou je právě projekt Nová koncepce školy. Co byste doporučil budoucím žadatelům? Já bych tu otázku možná otočil a obrátil se na ty, kteří peníze z Evropských fondů administrují, neboť lidé mají nápady na projekty a mají invenci, ale často je odradí systém. Já myslím, že by lidem pomohlo, kdyby věděli, že instituce, které zpracovávají žádosti, budou skutečnými partnery předkladatele a že mu pomohou. Důležité je ukázat, že systém má jasná pravidla, která neovlivní nevstřícnost jednotlivce. Název projektu: Škola bez bariér Žadatel: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: září 2005 květen 2006 Kontakt: Jiřina Kohoutová U Klafárku 1, Žďár nad Sázavou tel.: , Název projektu: Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žadatel: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou Celkové náklady projektu (v Kč): Kč Schválená dotace z EU (v Kč): Kč Termín realizace projektu: prosinec 2005 listopad 2007 Partneři projektu: Úřad práce Žďár nad Sázavou, Pedagogicko-psychologická poradna Ždár nad Sázavou 17

20 PARTNERSTVÍ PRO VYSOČINU Získávání peněz z fondů Evropské unie není snadné. Zpracování projektové žádosti vyžaduje velké množství znalostí v oblasti projektového řízení, finančních a socioekonomických analýz atd.; samotná realizace projektu se neobejde bez znalosti problematiky veřejných zakázek, finanční kontroly a dalších záležitostí. Česká republika jako nový člen Evropské unie s krátkou zkušeností s využíváním předvstupních fondů dostala možnost tyto své dovednosti posílit. Ministerstvo pro místní rozvoj prosadilo do SROP opatření 3.3, které se soustředilo právě na problematiku tzv. absorpční kapacity, a tedy schopnosti získávat prostředky z fondů EU. Příležitost získat peníze na projekty zvyšování absorpční kapacity dostaly prostřednictvím tohoto opatření všechny kraje ČR, přičemž kraj Vysočina uspěl se svým projektem Budování rozvojového partnerství za účelem posílení administrativní a absorpční kapacity v kraji Vysočina jako první a na počátku února 2005 začal projekt pod přívětivější zkratkou Partnerství pro Vysočinu realizovat. Jaká základní východiska se rozhodl respektovat? Zeptejme se občanů, co chtějí... Asociace krajů ČR se rozhodla, že namísto konceptu Společného regionálního operačního programu (SROP), který byl v programovém období vytvořen centrálně Ministerstvem pro místní rozvoj, bude pro programové období prosazovat vytvoření Regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti. Cílem bylo, aby jejich priority odpovídaly co nejvíce rozvojovým záměrům krajů a potřebám občanů těchto regionů. Jak ale zjistit, co občané potřebují a do jakých oblastí směřovat peníze z fondů EU? Na Vysočině v tom měli jasno realizační tým projektu Partnerství pro Vysočinu na jaře roku 2005 vyrazil na turné po kraji, aby občany přímo v jednotlivých částech Vysočiny informoval o možnostech čerpání prostředků z fondů EU a zeptal se, kde by tato rozvojová pomoc nejvíce pomohla. Prostřednictvím médií i odborných partnerů projektu pozval všechny aktivní občany do kulturních domů, jednacích sálů radnic i ke kulatým stolům, a inicioval tak vznik tzv. místních partnerství (celkem 15), která spojila zástupce místních samospráv, podnikatelského sektoru, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí, úřadů práce a zájmových sdružení v oblasti rozvoje venkova i zemědělců v místě v aktivní pracovní skupiny. Na třech po sobě jdoucích setkáních každého z místních partnerství stanovily tyto pracovní skupiny priority rozvoje svého bezprostředního okolí a také projekty, které chtějí lidé v oblasti realizovat. Výstupy těchto jednání se staly vedle expertních analýz území podklady pro vytvoření ROP. Dialog těchto místních partnerství pokračuje v přípravě realizace tzv. integrovaných projektů pro jednotlivá území, a tedy souborech navzájem provázaných projektů, které by naplnily zvolené priority rozvoje. 2. Naučme všechny zájemce psát a řídit projekty... Absorpční kapacitu zahrnují především jednotlivé projekty jednotlivých předkladatelů, kteří investují svoji energii, aby projekty vytvořili, realizovali... Vytvořit úspěšný projekt ale není snadné. Vzdělávání v podobě pěti tematických modulů má potenciálního předkladatele provést celým složitým procesem žádání o dotaci z fondů EU od nalezení vhodného dotačního titulu, přes vystavění kvalitního projektu, zpracování potřebných studií až po důležité informace o zadávání veřejných zakázek a o tom, co lze čekat od kontrolních mechanismů Evropské unie. Je zaměřeno ryze prakticky a poskytováno bezplatně všem zájemcům z kraje Vysočina.

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 1 Období 1 16.3.2007 15.3.2008 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.2 Regionální rozvoj infrastruktury

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 1 Období 1 15.4.2006 15.4.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.2 Regionální rozvoj infrastruktury

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Středí odborné učiliště dopravní a technické Tento projekt je spolufinancován

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Páteřní optická síť kraje Vysočina

Páteřní optická síť kraje Vysočina Páteřní optická síť kraje Vysočina Duben 2007 Petr Pavlinec Basic information on ROWANet Hlavní cíle projektu Výstavba páteřní optické sítě vlastněné a provozované samosprávou Privátní vysokorychlostní

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Služby sítě pro organizace veřejné správy

Služby sítě pro organizace veřejné správy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Služby sítě pro organizace veřejné správy Březen 2008 Název projektu: ROWANet krajský páteřní síť Nositel projektu:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice Datová dálnice první dotovaná síť v České republice Telč, 29.07.2015 Ing. Martin Procházka Poloha Cca 20km od větších aglomerací, mimo hlavní dopravní tepny mezi Velkým Meziříčí, Jihlavou, Třebíčí Celkově

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více