Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Masarykovy sady 104, Český Těšín odloučené pracoviště Mateřská škola Smetanova 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Obecná charakteristika školy 4 3. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod a řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Charakteristika vzdělávacího programu Teoretická východiska programu Vzdělávací cíle a záměry Metody a formy práce Vzdělávací obsah I. Integrovaný blok: Co je kolem nás II. Integrovaný blok:příroda III. Integrovaný blok: Svět pohádek a příběhů IV. Integrovaný blok: Oslavy a svátky V. Integrovaný blok: Zdraví a já Plán enviromentální výchovy Program primární prevence Evaluační systém Přílohy 34

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Začít spolu Předkladatel: název školy: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace REDIZO IČ adresa školy Masarykovy sady 104, Český Těšín ředitel Ing. Petr Chalupa Mateřská škola Mateřská škola Smetanova 7, Český Těšín kontakty telefon www fax Zřizovatel: zřizovatel Město Český Těšín (www.tesin.cz) Adresa zřizovatele Náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, Platnost: od Zpracovala: Bc. Monika Kantorová vedoucí učitelka Dne: Podpis ředitele: Razítko: 3

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Smetanova 7 je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy Český Těšín Kontešinec od Mateřská škola Smetanova sídlí v budově vilového typu v městské části Českého Těšína, v blízkosti náměstí a řeky Olše. Toto umístění v centru a zároveň na hranici, se odráží v každodenním životě školy. Budova slouží pro účely spojené s pobytem a výchovou dětí od roku Původně to byla mateřská škola celotýdenní, postupně procházela různými proměnami, až do současné podoby dvojtřídní mateřské školy s kapacitou 42 dětí. Budova je dvoupodlažní, prostor značně členitý, což vytváří dojem domácí atmosféry. V každém podlaží je umístěna jedna třída /složení dětí je heterogenní/, hygienické zázemí pro děti i personál a kabinet pro úschovu pomůcek a lůžkovin. V suterénu budovy se nachází kotelna, úschovna hraček a zahradního náčiní a kuchyně, kde se připravuje jídlo dovážené z centrální kuchyně ZŠ Hrabina. K budově patří prostorná školní zahrada, která je nově vybavena pružinovou houpačkou, herní sestavou s klouzačkou a šplhací rampou, průlezkami a pískovištěm. Okolí mateřské školy vzhledem k umístění nabízí širokou škálu možností pro vycházky poznávacího i sportovního typu, jež umožňují bohatě doplňovat tematickou výuku. Charakteristika vnitřních prostor částečně omezuje pohybové aktivity dětí, jež se snažíme kompenzovat při pobytu venku. Jako pozitiva jsme toho využili při vytváření koutků a center aktivit dle požadavků programu Začít spolu, podle něhož pracujeme. Tento program je plně v souladu s požadavky RVP. Poloha MŠ umožňuje v bohaté míře využívat nabídky veřejných, kulturních a zájmových institucí a spolupracovat s nimi. 4

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné vybavení Mateřská škola sídlí v budově vilového typu, uprostřed velké zahrady. Budova je jednopatrová, v suterénu je umístěna kuchyně, šatna zaměstnankyně výdejny, kotelna a hračkárna. V přízemí budovy se nachází dvě šatny, umývárna a WC pro děti II. třídy, jídelna pro děti I. třídy a pracovna, herna a hala, kterou využívají děti II. třídy. Po schodišti se dostaneme do otevřeného prostoru, který byl upraven ke hrám dětí. Dále je zde herna pro děti I. třídy a přilehlá veranda, která slouží jako úložný prostor. V prvním patře je také kancelář, sklady pro uložení lehátek, lůžkovin a ostatního materiálu, WC pro děti a umývárna. K dopravě pokrmů a nádobí slouží výtah. Zahrada je prostorná, se vzrostlými stromy poskytujícími stín a volným prostorem vhodným k pohybovým hrám dětí. V minulých letech došlo k opotřebení dřevěných komponentů a sestavy pro klouzačku a houpačku, které musely být z bezpečnostních důvodů odstraněny. V současné době je na zahradě velké pískoviště sestávající ze dvou částí uzpůsobené výšce dětí, asfaltová dráha pro kola a koloběžky, dvě pružinová houpadla a dřevěný pohyblivý můstek. V rámci grantu udělovaného RWE jsme obdrželi částku, za kterou byla pořízena herní sestava s klouzačkou a šplhací rampou. Prostory jsou řešeny tak, aby umožňovaly rozmanité pohybové a sezonní aktivity dětí. V naši MŠ se nevaří, strava se dováží z ZŠ Hrabina. V kuchyni pracuje jedna pracovnice provozu. Připravuje svačinky a vydává obědy. Zajišťuje mytí nádobí a úklid kuchyně a přilehlých prostor. Mateřská škola je vybavena částečně starým nábytkem a částečně došlo k obnovení některého vybavení. Stoly a židličky pro děti odpovídají antropometrickým normám, počtu dětí a jejich věku, větší část byla pořízena nově, ostatní obnovíme dle finančních možností. Stoly jsou kulaté, oválné a hranaté mají zaoblené rohy. Hrany jsou ukončeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost dětí. Nábytek ve třídách a hernách je co nejvíce uzpůsoben pro potřeby a využití dětmi. V době odpoledního klidu děti odpočívají na lehátkách, tato se denně uklízejí. Dřevěná, těžká a opotřebovaná lehátka na 1. třídě byla nahrazena lehátky molitanovými. Lůžkoviny jsou označeny značkou dítěte a uloženy jednotlivě na otevřených policích. 5

6 Vybavení hračkami a pomůckami je průměrné, podmíněné finančními možnostmi obce. Hračky jsou uloženy na otevřených policích, volně dostupné dětem. Jsou označeny názvem a symbolem, což napomáhá k lepší orientaci dětí v uložení hraček a pomůcek a jejich vedení k udržování pořádku. Hygienické zařízení v MŠ je vyhovující, funkční, bezpečné a jejich počet odpovídá hygienickým normám Životospráva Stravování dětí zajišťuje ŠJ Hrabinská. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Kuchyně i výdejny byly upraveny a vybaveny tak, aby mohla být dodržována zdravá technologie přípravy i výdeje pokrmů a nápojů. Pitný režim je zabezpečen, děti pijí ze skleniček, které odkládají na poličky označené značkou dítěte. Jsou dodržovány intervaly mezi jednotlivými jídly. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně, rovněž normy na jednotlivé druhy potravin. Rodiče mohou odhlásit dítě ze stravování den předem a přihlásit do 7,30 hodin ráno. Platba za stravné se uskutečňuje složenkou na následující měsíc. Po nástupu do MŠ vyplňují rodiče přihlášku ke stravování. Oběd je nejen příležitostí jak uspokojit biologickou potřebu dětí, zároveň také znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti vedeme k sebeobsluze a samostatnosti. Samy si chystají talíř, příbor a uklidí si po jídle. Starší děti mohou utírat stoly, obsloužit mladší kamarády. Každé dítě jí svým vlastním tempem. Děti mohou při jídle konverzovat za předpokladu dodržování pravidla: Mluvíme, jen když nemáme jídlo v ústech. Děti nedokrmujeme a vzniklé problémy v přijímání nebo odmítání jídla řešíme ve spolupráci s rodiči. Děti pobývají každodenně venku, program a délka vychází z momentálního stavu počasí a ovzduší. Pobyt venku maximálně využíváme k nejrůznějším pohybovým aktivitám, hrám a cvičení. Chceme tak vynahradit dětem nedostatek volného pohybu v omezených prostorách mateřské školy. Odpolední odpočinek respektuje individuální potřeby dětí. Dětem se sníženou potřebou spánku nabídneme jiný klidový program, vždy po dohodě s rodiči. Denní program je flexibilní, umožňuje organizované činnosti během dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mohou přivádět děti podle svých možností a potřeb po předchozí domluvě s učitelkou. Pro nově příchozí děti máme zpracovaný adaptační program. 6

7 3. 3. Psychosociální podmínky Snaha všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně. Přejeme si dětem co nejvíce usnadnit přechod z domova do předškolního zařízení, aby probíhal co nejpřirozeněji. Zpracovaly jsme adaptační program /viz přílohy/ a ten umožňuje rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě po celou dobu jeho adaptace na nové prostředí. V programu Začít spolu se děti scházejí v ranním kruhu. Učitelka, děti, případně rodiče či návštěva, se usadí na koberec sedák do kruhu. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů. Je symbolem rovnosti, spoluzodpovědnosti. Děti se vzájemně přivítají, pozdraví. Při vzájemném sdílení platí pravidlo: Když jeden mluví, ostatní naslouchají. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu, rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi. Tím vším děti poznávají samy sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. Na začátku roku si třída stanoví pravidla, která jsou uvedena na informační tabuli a která se všichni učí dodržovat. Průběžně se můžeme na ně odvolávat, mluvit o nich a rozšiřovat je. Pravidla formulujeme pozitivně. V programu Začít spolu převládají volnější formy práce postavené na pozitivní atmosféře ve skupině. Prvním úkolem učitele je být ve svém jednání vzorem. Ve vztazích se projevuje vzájemná důvěra, tolerance a zdvořilost. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Dětem jsou nabízeny činnosti v centrech aktivit k danému tématu a děti samostatně volí činnost. Tím u dětí podporujeme: samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu; aktivní účast dětí samostatné myšlení, tvořivost dětí; radost dětí ze hry, činnosti, učení; rozvoj zájmů dětí; Základní formou hodnocení je sebehodnocení. Děti vedeme k hodnocení svých úspěchů a neúspěchů, hledání cesty ke zlepšení. Děti ve třídě neporovnáváme mezi sebou. Učitelka děti podporuje v jejich samostatných pokusech, oceňuje jejich snahu. 7

8 3. 4. Organizační chod a řízení mateřské školy MŠ je v provozu denně v pracovních dnech od 6.30 hodin do 16 hodin (kromě přerušení provozu v období letních a zimních prázdnin nebo při výjimečném přerušení provozu). S přerušením provozu školy jsou rodiče seznamováni prokazatelně a včas (minimálně 2 měsíce předem či ihned, kdy je přerušení provozu nezbytné). Rodiče mohou děti přivádět v době od 6.30 do hodin, v případě potřeby i kdykoliv během dne. Denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí, činnosti může pedagog pružně měnit, zachována musí být doba jídla a pobytu venku. Po příchodu plní dítě s rodičem ranní úkol, poté se věnuje aktivitám dle svého výběru, nabídky učitelky. Denní posezení v ranním kruhu slouží ke sdílení, výměně zkušeností a informací, seznamování s novými. Denně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity tělovýchovné chvilky, cvičení při hudbě, pohybové improvizace, pohybové a hudebně-pohybové hry, prvky jógy, relaxační chvilky apod. Při tělovýchovných aktivitách využíváme tělocvičné nářadí a náčiní. Pokud je vhodné počasí, probíhá cvičení na zahradě. Děti mají možnost využít klidová místa, kde odpočívají, prohlížejí knihy, povídají si s kamarády a mají soukromí. Následuje nabídka činností v CA či jiné, např. kroužek angličtiny či předškoláček. Jednotlivé činnosti během dne nejsou striktně časově vymezeny a to dává možnost dětem dostatečně si vyhrát, ponechat stavbu, pokračovat ve hře odpoledne nebo další den. Přechody jsou nenásilné, dětem je dána možnost výběru. Učitelka oznámí předem, kdy dojde ke změně a ponechá dětem dostatek času na ukončení činnosti. Učitelky se na práci pravidelně připravují zpracovávají týdenní tématické plány s návrhem činností a aktivit k danému tématu. Připravují materiál, pomůcky a prostředí. Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby v době činností dětí v centrech aktivit byly ve třídě dvě učitelky. Učitelky svou práci hodnotí, zaznamenávají, co se děti naučily, co je zaujalo, co se povedlo, co se nepovedlo a proč, stanoví závěry pro další práci. Pozorování jednotlivých dětí provádí průběžně během celého dne a poznatky zpracují do záznamu o dítěti. Ke spojování dětí dochází ve výjimečných případech, pokud se situace nedá řešit jinak. 8

9 Průběh dne v mateřské škole: Příchod dětí a ranní úkol. Volné hry a činnosti v centrech aktivit. Ranní kruh. Tělovýchovná chvilka. Hry a činnosti na dané téma v centrech aktivit. Hodnotící kruh. Pobyt venku. Hygiena, příprava na stolování, oběd. Odpolední odpočinek spánek a jeho alternativy. Odpolední hry a činnosti do odchodu dětí domů. Plavecká výuka dětí Plavecká výuka se uskutečňuje na základě smlouvy na Krytém plaveckém bazéně Karviné Hranicích v rozsahu v rozsahu 10 lekcí. Děti zde dojíždějí autobusem. Ředitel školy ověří dodržování hygienických podmínek pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden učitel plavecké školy. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Učitel plavecké školy věnuje zvláštní péči neplavcům. Učitel plavecké školy při přebírání a předávání dětí vždy zkontroluje jejich počet, před zahájením výcvikové hodiny seznámí družstvo s náplní výcvikové hodiny a zdůrazní bezpečnostní zásady při plaveckém výcviku, před zahájením výcvikové hodiny provede kontrolu výstroje dětí a po celou dobu výcviku nesmí opustit svěřenou skupinu. Organizuje výuku tak, aby po celou dobu měl všechny členy skupiny v dohledu, po celou dobu musí mít přehled o počtu dětí ve skupině. Provádí výcvik v přiděleném prostoru bazénu a zajistí, aby nedošlo k promíchání skupin, při jakémkoliv přerušení výcviku odvolá celou skupinu z vody a ve výcviku pokračuje teprve po odstranění příčiny přerušení. Při skocích do vody dbá na to, aby žáci měli před skokem ve vodě dostatečný volný prostor. V případě úrazu, náhlé indispozice nebo onemocnění žáka okamžitě zastaví výcvik a předá žáka doprovázejícímu pedagogickému pracovníkovi, nesmí žáka nutit k provedení cviku, jestliže tento projevuje strach. Pedagogický pracovník doprovázející žáky na plavecký výcvik odpovídá za žáky během dopravy do plavecké školy, během převlékání v šatnách a sprchování až do předání 9

10 žáků učitelům Plavecké školy. Po příchodu do šaten dohlédne na převlečení žáků do plavek a řádné osprchování žáků. U bazénu nechá žáky nastoupit a po zkontrolování počtu je předá učiteli plavecké školy. V případě, že učitel plavecké školy předá učiteli žáky z důvodu nevolnosti nebo odchodu na WC, musí zajistit jejich dozor a nese za tyto žáky odpovědnost. Před zahájením první hodiny plaveckého výcviku předá seznam žáků učiteli plavecké školy a po ukončení výcvikové hodiny přebírá žáky u bazénu a po provedení kontroly počtu žáků s nimi neprodleně odchází od bazénu. Odvádí žáky do sprch a dohlíží, aby se osprchovali, řádně osušili a byli dostatečně oblečeni. V době výcvikové hodiny musí být vždy přítomen u bazénu, nesmí se vzdálit z budovy krytého bazénu. Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících, učitel plavecké školy nebo doprovázející pedagogický pracovník výuku přeruší. Škola v přírodě Na pracovišti ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ Koňákov, je provozována celoročně škola v přírodě, která slouží k ozdravnému pobytu dětí všech mateřských škol města. Třídy mateřských škol se zde v průběhu školního roku vystřídají v pobytu a to v týdenních intervalech, jež jsou naplánovány na začátku školního roku. Stravu zajišťuje školní jídelna MŠ Hrabinská, děti dostávají navíc ovoce. Děti odjíždějí ráno autobusem a vracejí se zpět do své mateřské školy v odpoledních hodinách. Učitelky či jiná zodpovědná osoba zodpovídají za děti po dobu cesty a dobu pobytu ve škole v přírodě, vždy minimálně jedna zajišťuje dohled nad dětmi. Řízení mateřské školy Organizačně je od mateřská škola součástí právního subjektu, který slučuje základní školu a několik mateřských škol. Ředitelství školy je v základní škole. Řediteli a zástupci ředitele školy je podřízena učitelka, pověřená vedením mateřské školy (vedoucí učitelka). Ta je pověřena řízením předškolních pedagogů a školnice mateřské školy. Pedagogové jsou do tříd rozděleni dle rozhodnutí učitelky, pověřené vedením mateřské školy. Pedagogové se účastní na řízení školy prostřednictvím pedagogických rad, spolurozhodují o školním vzdělávacím programu a o dokumentech školy. Mají stanovené náplně práce, odpovědnosti a kompetence, mají nastavena kritéria pro hodnocení a odměňování. Dle svých potřeb a požadavků a dle potřeb a možností školy se dále vzdělávají 10

11 formou samostudia či organizovaného vzdělávání. Spolupracují navzájem ve třídách i v rámci mateřské školy a organizace, spolupracují s dalšími partnery a složkami Personální zajištění Předškolní vzdělávání v mateřské škole zajišťují 4 pedagogové, kteří mají pracovní úvazky 100%, 70% a 70%, vedoucí učitelka má 100% pracovní úvazek. Tři učitelky splňují kvalifikační předpoklady, jedna učitelka si doplňuje vzdělání dálkovým středoškolským studiem. Ředitel a vedoucí učitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje další profesní růst všech pedagogů včetně své osoby a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťujeme ve spolupráci se speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodinou je jedním z důležitých rysů programu Začít spolu a v plné míře naplňuje záměry RVP PV. Vycházíme z toho, že jsou to rodiny, kdo má největší vliv na děti a že jsou tedy primárními vychovateli. Rodiny přejí svým dětem to nejlepší a chtějí, aby se z nich stali úspěšní a produktivní lidé. Z tohoto důvodu je nutné umožnit rodinám, aby sehrály zásadně významnou úlohu ve výchovném procesu. V případě naší mateřské školy preferujeme tyto formy podpory účasti rodin: Účast rodičů s dětmi ve třídě v adaptačním období /viz Adaptační program/. Aktuální, pestré a přitažlivé nástěnky s informacemi pro rodiče. Společné plnění Ranního úkolu Účast rodičů ve třídě jako asistentů při činnostech dětí v centrech aktivity a při volných aktivitách. Společné dílny dětí a rodičů. Účast na mimoškolních akcích, pomoc při jejich organizaci. Osvětové výstavky knih pro děti, zaměstnávacích pomůcek, nabídka vhodných činností. 11

12 Zapůjčování knih a hraček na určitou dobu domů. Účast rodičů na plánování programu MŠ. Setkání s pracovnicemi PPP, logopedkou, pediatrem, učitelkou ZŠ. Konzultace s rodiči prospívání jejich dítěte, pokroky, úspěchy, problémy. Dotazník, anketa. Účast na lekcích plavání. Pomoc při opravách hraček, pomůcek, koloběžek. Pomoc při zajišťování materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti dětí. Naším cílem je vybudovat vztah založený na oboustranné důvěře a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Samozřejmá je ochrana soukromí rodiny a diskrétnost. Všichni zaměstnanci jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme maximálně vstříc potřebám a možnostem těchto dětí. Učitelky vytváří pro tyto děti optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomáhají tak dítěti, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Dětem se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením postižením je nutno zajistit přístup k učebnímu prostředí, pomůckám. Plně respektovat druh a stupeň postižení a s tím související speciální vzdělávací podmínky viz RVP. Děti se sociálním znevýhodněním vyžadují rovněž zvláštní pozornost. Při jejich vzdělávání se musí učitelky zaměřit na oblast, ve které mají nedostatky oslabené rodinné zázemí či jazykově odlišné prostředí, ze kterého pocházejí. U dětí z odlišného sociokulturního prostředí zaměří pozornost na podporu rozvoje českého jazyka, seznamují s našimi zvyky a tradicemi, zároveň seznamují třídu s tradicemi a zvyky jejich. Spolupracují s rodiči, popř. s odborníky, dle potřeby vytvoří individuální plán. Děti s odloženou docházkou jsou buď vřazeny do přípravné třídy, nebo pokračují v docházce do mateřské školy. O odkladu rozhoduje lékař a pracovník pedagogicko psychologické poradny. Pro tyto děti je zpracován individuální plán, který respektuje posudek o dítěti vypracovaný v poradně. Tento stanovuje oblasti, na které je třeba se zaměřit 12

13 v každodenní výchovně vzdělávací práci. Individuální plán je zpracován ve spolupráci s rodiči dítěte a průběžně vyhodnocován. V oblasti logopedická péče v mateřské škole působí kvalifikovaná logopedka. Na začátku školního roku provede depistáž a vybere děti, které vyžadují logopedickou péči. Jednou týdně dochází do mateřské školy a pracuje s těmito dětmi a jejich rodiči Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Tyto děti tvoří samostatnou skupinu a je plně v kompetenci učitelek, aby při tvorbě třídních plánů přizpůsobily obsah i podmínky těmto dětem a doplnily nabídku činností dalšími aktivitami podle zájmů a mimořádných schopností dětí, nejlépe ve spolupráci s rodiči a poradnou a vytvořily individuální plán zajišťující rovnoměrný rozvoj dítěte. V případech integrace dětí do předškolního zařízení je třeba zvážit, zda-li je škola schopna splnit všechny požadované podmínky a nároky s tím související, vždy musí úzce spolupracovat s příslušnými odborníky a rodinou. 4. Organizace vzdělávání 4.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné žádosti. Zápis do MŠ probíhá v období ledna až dubna a zákonní zástupci jsou o něm informování na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, škola oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a nejpozději do 30 dnů ode dne, který byl stanoven ředitelem školy k odevzdání přihlášek k předškolnímu vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, jímž se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě volné kapacity mohou být děti přijímány v průběhu celého roku. Kritéria přijímání dětí jsou přílohou ŠVP. Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je potvrzení dětského lékaře (na evidenčním listu dítěte), že dítě je řádně očkováno a může navštěvovat předškolní zařízení. 13

14 4.2 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 1. Na základě 34 odst. 3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy. Kritéria Body 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Český Těšín Dosažení 6 let věku dítěte v období od do následujícího kalendářního 10 roku a dětí s odkladem povinné školní docházky ( 34 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. 3. Děti, které dosáhnou věku tří let k Děti, které dosáhnou věku dvou let k Děti, které jejichž sourozenec již dochází do některé z mateřských škol ZŠ 5 Kontešinec nebo je žákem ZŠ Kontešinec 5. Děti zaměstnanců ZŠ Kontešinec 5 6. Prokazatelné zaměstnání zákonných zástupců školy (Zákonní zástupci dítěte jsou ke 3 dni nástupu dítěte do mateřské školy zaměstnáni nebo studují v prezenčním studiu) 7. Nástup dítěte do mateřské školy k Děti přihlášené na celodenní docházku 5 9. Děti ze sociálně slabších rodin 5 Celkem bodů 14

15 Den v mateřské škole Mateřská škola sídlí v budově vilového typu, uprostřed velké zahrady. Budova je dvoupodlažní, prostor velmi členitý, což umožňuje vytváření různě zaměřených koutků pro hry a činnosti dětí. V přízemí je třída určená pro 22 dětí, v prvním patře pro 20 dětí. Složení dětí v obou třídách je heterogenní, vzděláváme děti zpravidůla od 3 do 6 let věku. Snahou všech pracovníků je co nejpřirozenější a nejpříjemnější nástup dítěte do mateřské školy. Máme proto vypracovaný adaptační program, jež má usnadnit přechod dítěte z domova do předškolního zařízení. Cíle adaptačního programu: Začlenění dítěte do skupiny dětí. Ubezpečení rodičů, že o jejich dítě je dobře postaráno. Zmapování názorů rodičů na styl výchovy a vzdělávání v našem předškolním zařízení a v jejich domácím prostředí. Dobrá spolupráce mezi oběma partnerskými stranami s ubezpečením, že jejich připomínky a názory budou respektovány. Prostředky: Příjemné první setkání zápis dětí spojený s prohlídkou mateřské školy. Pobyt rodičů s dětmi v mateřské škole /rodič v roli pozorovatele nebo asistenta/. Pohovor s rodičem o zájmech a problémech dítěte. Praktické seznámení s režimem dne v dané třídě i škole jako celku a se způsobem práce pedagogů program Začít spolu. Pozorování dítěte a postupné začleňování do života skupiny, respektování individuálních zájmů. Denní program strukturuje každodenní činnost, práci a hru a tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je spojuje. Zohledňuje potřeby vývoje dětí, je pružný a umožňuje začleňování zvláštních akcí. Denní program má vyvážený poměr času aktivity a klidu. Program je zaznamenán na třídní nástěnce, která je umístěna ve výšce očí dětí tak, aby se na něj učitelky mohly odvolávat a aby si ho mohli přečíst rodiče a návštěvníci. Všechny informace na nástěnce jsou slovním vyjádřením a také v obrázcích, aby jim děti dobře rozuměly a uměly se na nástěnce zorientovat. Mohou tam tyto informace: Nápisy s obrázky center a aktivit se symboly, jež centra charakterizují Pravidla třídy opět se symbolem Kalendář přírody 15

16 Dny v týdnu Téma nebo projekt, s kterým budou děti pracovat Obrázky k tématům Rozdělení dětí do rolí pomocníků Kdo má svátek narozeniny Organizace dne: 1. Příchod dětí a ranní úkol. 2. Volné hry a činnosti v centrech aktivit. 3. Ranní kruh. 4. Tělovýchovná chvilka. 5. Hry a činnosti na dané téma v centrech aktivit. 6. Hodnotící kruh. 7. Pobyt venku. 8. Hygiena, příprava na stolování, oběd. 9. Odpolední odpočinek spánek a jeho alternativy. 10. Odpolední hra a činnosti do odchodu dětí domů. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Teoretická východiska programu Obecná východiska programu Začít spolu jsou založena na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání a osobnostně rozvíjejícím modelu ve výchově a vzdělávání. Tato východiska se projevují například v individualizaci, v tématickém plánování a kooperativním učení. Dítěti poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Pedagog je chápán jako autorita, především však ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné, projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Výchova a vzdělávání jsou chápány jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Důraz je kladen na prožitkové a integrované učení, na kooperativní činnojsti, na učení se ze života a pro život. 16

17 5.2. Vzdělávací cíle a záměry Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat dalším životě a vzdělávání. Hlavními cíli předškolního vzdělávání jsou: Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Hlavní cíle programu Začít spolu umožňují tyto cíle v plné míře naplňovat. Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnat. Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je. Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost. Být tvůrčí a mít představivost. Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi, a prostředí, ve kterém žijeme. Vytvářet si zdravé životní návyky Program klade důraz na: Individuální přístup ke každému dítěti. Vedení dětí k samostatnému rozhodování k volbě a odpovědnosti. Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování. Účast rodiny. Program pomáhá dětem vytvářet vlastní porozumění: Fyzikálnímu světu prostřednictvím činnosti jako měření, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou. Sociálním a kulturním informacím prostřednictvím her, vaření, dramatických her. Logice a matematice měření, srovnávání, počítání, logické řazení do sledu. Vztahu mezi psaným a mluveným slovem častý kontakt s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním psaním a čtením, vyjadřováním vlastních myšlenek a prožitků. Program u dětí podporuje: Fyzický rozvoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodu, lezením a základními gymnastickými prvky, sezonními činnostmi. 17

18 Sociálně emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřováním pocitů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým. Rozvoj inteligence vede děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, pozorování a objevování. Rozvíjí jazyk a matematicko logické představy dětí. Program poskytuje: Dostatek času na prozkoumávání prostředí. Příležitost učit se mnoha způsoby v CA. Příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte. Příležitost vybrat si, kterých činností se chtějí účastnit Místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci. Ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte Metody a formy práce Rozvojové předpoklady dětí, jejich individualita a možnosti vyžadují uplatňovat odpovídající metody a formy práce založené na kooperačním a prožitkovém učení hrou a činnostmi. Prostor tříd a heren je rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto jednotlivé části nazýváme centra aktivit /CA/. Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. Tím, že pracují v malých skupinkách, mohou 1spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci. Pro hry a učení dětí využíváme podnětné, připravené prostředí v centrech aktivit. Centra aktivit jsou funkčně a esteticky vybavena, vhodně rozmístěna a ohraničena. Jsou jasně označena obrázkem, nápisem a počtem pracovních míst. Každé centrum je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, dostupných dětem, uspořádaných v otevřených policích nebo lehce přístupných skříňkách. 18

19 V naší mateřské škole jsou následující centra aktivit: DOMÁCNOST ATELIÉR KOSTKY DRAMATIKA HUDBA DÍLNA KNIHY A PÍSMENA MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY POKUSY A OBJEVY ŠKOLNÍ ZAHRADA Vybavenost center aktivit, činnosti, které zde děti mohou vykonávat, úloha učitele a pravidla práce v centru jsou uvedeny v metodickém průvodci Začít spolu. 6. Vzdělávací obsah 6.1. I. Integrovaný blok: CO JE KOLEM NÁS Tematický celek NAŠE ŠKOLA, PĚKNÁ ŠKOLA VZPRÁVĚJ NÁM O RODINĚ DOPRAVNÍ PRO1STŘEDKY MY JSME MALÍ MUZIKANTI Charakteristika bloku: Poznávání a pojmenovávání věcí, lidí, dějů i jevů v nejbližším okolí v prostoru třídy, školy, města, v domácím rodiném prostředí. Poznávání i širšího prostředí jako je země - vlast, kontinet, planeta Země, vesmír. Uvědomování si rozmanitosti poznávaných věcí i jevů, osvojování dovednosti srovnávání, porovnáváni, hodnocení. Seznamování se základními pravidly slušného chování, pravidla ochrany nejen vlastní bezpečnosti a zdraví, ale i zdraví kamarádů či ostatních osob v okolí dítěte. Osvojování si pravidelných rituálů souvisejícíh s režimem dne v MŠ nebo domova, uvědomění si rozdílů života ve škole a v rodině. Uvědomování si prostoru i času, orientace v nich a používání gramaticky správných označení. Seznamování se s různými lidskými činnostmi a věcmi s nimi souvisejícími jako je práce, umění, náplň volného času apod. 19

20 Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si věku přiměřených a praktických zkušeností, rozvoj kooperativních dovedností Vytváření zdravých životních návyků. Uvědomění si vlastního těla. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Získání relativní citové samostatnosti. Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, s pravidly společného soužití Rozvoj a kusltivace smyslového vnímání, pozornosti, paměti Seznamovani se s prostředím, ve kterém dítě žije. Osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní Očekávané výstupy: Poznat, pojmenovat základní předměty ve třídě, škole, doma, v okolí. Orientovat se v prostorách třídy, školy, domova, nejbližšího okolí. Navodit dobré vztahy dítěte k ostatním dětem a dospělým v okruhu dítěte. Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla. Znát své jméno i jména svých kamarádů. Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. Vyjadřovat se prostřeadnictvím hudebních a pohybových činností. Klíčové kompetence: kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti rozlišuje řešení funkční a nefunkční, dovede mezi nimi volit 20

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více