Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Masarykovy sady 104, Český Těšín odloučené pracoviště Mateřská škola Smetanova 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Obecná charakteristika školy 4 3. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod a řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Charakteristika vzdělávacího programu Teoretická východiska programu Vzdělávací cíle a záměry Metody a formy práce Vzdělávací obsah I. Integrovaný blok: Co je kolem nás II. Integrovaný blok:příroda III. Integrovaný blok: Svět pohádek a příběhů IV. Integrovaný blok: Oslavy a svátky V. Integrovaný blok: Zdraví a já Plán enviromentální výchovy Program primární prevence Evaluační systém Přílohy 34

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Začít spolu Předkladatel: název školy: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace REDIZO IČ adresa školy Masarykovy sady 104, Český Těšín ředitel Ing. Petr Chalupa Mateřská škola Mateřská škola Smetanova 7, Český Těšín kontakty telefon www fax Zřizovatel: zřizovatel Město Český Těšín (www.tesin.cz) Adresa zřizovatele Náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, Platnost: od Zpracovala: Bc. Monika Kantorová vedoucí učitelka Dne: Podpis ředitele: Razítko: 3

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Smetanova 7 je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy Český Těšín Kontešinec od Mateřská škola Smetanova sídlí v budově vilového typu v městské části Českého Těšína, v blízkosti náměstí a řeky Olše. Toto umístění v centru a zároveň na hranici, se odráží v každodenním životě školy. Budova slouží pro účely spojené s pobytem a výchovou dětí od roku Původně to byla mateřská škola celotýdenní, postupně procházela různými proměnami, až do současné podoby dvojtřídní mateřské školy s kapacitou 42 dětí. Budova je dvoupodlažní, prostor značně členitý, což vytváří dojem domácí atmosféry. V každém podlaží je umístěna jedna třída /složení dětí je heterogenní/, hygienické zázemí pro děti i personál a kabinet pro úschovu pomůcek a lůžkovin. V suterénu budovy se nachází kotelna, úschovna hraček a zahradního náčiní a kuchyně, kde se připravuje jídlo dovážené z centrální kuchyně ZŠ Hrabina. K budově patří prostorná školní zahrada, která je nově vybavena pružinovou houpačkou, herní sestavou s klouzačkou a šplhací rampou, průlezkami a pískovištěm. Okolí mateřské školy vzhledem k umístění nabízí širokou škálu možností pro vycházky poznávacího i sportovního typu, jež umožňují bohatě doplňovat tematickou výuku. Charakteristika vnitřních prostor částečně omezuje pohybové aktivity dětí, jež se snažíme kompenzovat při pobytu venku. Jako pozitiva jsme toho využili při vytváření koutků a center aktivit dle požadavků programu Začít spolu, podle něhož pracujeme. Tento program je plně v souladu s požadavky RVP. Poloha MŠ umožňuje v bohaté míře využívat nabídky veřejných, kulturních a zájmových institucí a spolupracovat s nimi. 4

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné vybavení Mateřská škola sídlí v budově vilového typu, uprostřed velké zahrady. Budova je jednopatrová, v suterénu je umístěna kuchyně, šatna zaměstnankyně výdejny, kotelna a hračkárna. V přízemí budovy se nachází dvě šatny, umývárna a WC pro děti II. třídy, jídelna pro děti I. třídy a pracovna, herna a hala, kterou využívají děti II. třídy. Po schodišti se dostaneme do otevřeného prostoru, který byl upraven ke hrám dětí. Dále je zde herna pro děti I. třídy a přilehlá veranda, která slouží jako úložný prostor. V prvním patře je také kancelář, sklady pro uložení lehátek, lůžkovin a ostatního materiálu, WC pro děti a umývárna. K dopravě pokrmů a nádobí slouží výtah. Zahrada je prostorná, se vzrostlými stromy poskytujícími stín a volným prostorem vhodným k pohybovým hrám dětí. V minulých letech došlo k opotřebení dřevěných komponentů a sestavy pro klouzačku a houpačku, které musely být z bezpečnostních důvodů odstraněny. V současné době je na zahradě velké pískoviště sestávající ze dvou částí uzpůsobené výšce dětí, asfaltová dráha pro kola a koloběžky, dvě pružinová houpadla a dřevěný pohyblivý můstek. V rámci grantu udělovaného RWE jsme obdrželi částku, za kterou byla pořízena herní sestava s klouzačkou a šplhací rampou. Prostory jsou řešeny tak, aby umožňovaly rozmanité pohybové a sezonní aktivity dětí. V naši MŠ se nevaří, strava se dováží z ZŠ Hrabina. V kuchyni pracuje jedna pracovnice provozu. Připravuje svačinky a vydává obědy. Zajišťuje mytí nádobí a úklid kuchyně a přilehlých prostor. Mateřská škola je vybavena částečně starým nábytkem a částečně došlo k obnovení některého vybavení. Stoly a židličky pro děti odpovídají antropometrickým normám, počtu dětí a jejich věku, větší část byla pořízena nově, ostatní obnovíme dle finančních možností. Stoly jsou kulaté, oválné a hranaté mají zaoblené rohy. Hrany jsou ukončeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost dětí. Nábytek ve třídách a hernách je co nejvíce uzpůsoben pro potřeby a využití dětmi. V době odpoledního klidu děti odpočívají na lehátkách, tato se denně uklízejí. Dřevěná, těžká a opotřebovaná lehátka na 1. třídě byla nahrazena lehátky molitanovými. Lůžkoviny jsou označeny značkou dítěte a uloženy jednotlivě na otevřených policích. 5

6 Vybavení hračkami a pomůckami je průměrné, podmíněné finančními možnostmi obce. Hračky jsou uloženy na otevřených policích, volně dostupné dětem. Jsou označeny názvem a symbolem, což napomáhá k lepší orientaci dětí v uložení hraček a pomůcek a jejich vedení k udržování pořádku. Hygienické zařízení v MŠ je vyhovující, funkční, bezpečné a jejich počet odpovídá hygienickým normám Životospráva Stravování dětí zajišťuje ŠJ Hrabinská. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Kuchyně i výdejny byly upraveny a vybaveny tak, aby mohla být dodržována zdravá technologie přípravy i výdeje pokrmů a nápojů. Pitný režim je zabezpečen, děti pijí ze skleniček, které odkládají na poličky označené značkou dítěte. Jsou dodržovány intervaly mezi jednotlivými jídly. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně, rovněž normy na jednotlivé druhy potravin. Rodiče mohou odhlásit dítě ze stravování den předem a přihlásit do 7,30 hodin ráno. Platba za stravné se uskutečňuje složenkou na následující měsíc. Po nástupu do MŠ vyplňují rodiče přihlášku ke stravování. Oběd je nejen příležitostí jak uspokojit biologickou potřebu dětí, zároveň také znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti vedeme k sebeobsluze a samostatnosti. Samy si chystají talíř, příbor a uklidí si po jídle. Starší děti mohou utírat stoly, obsloužit mladší kamarády. Každé dítě jí svým vlastním tempem. Děti mohou při jídle konverzovat za předpokladu dodržování pravidla: Mluvíme, jen když nemáme jídlo v ústech. Děti nedokrmujeme a vzniklé problémy v přijímání nebo odmítání jídla řešíme ve spolupráci s rodiči. Děti pobývají každodenně venku, program a délka vychází z momentálního stavu počasí a ovzduší. Pobyt venku maximálně využíváme k nejrůznějším pohybovým aktivitám, hrám a cvičení. Chceme tak vynahradit dětem nedostatek volného pohybu v omezených prostorách mateřské školy. Odpolední odpočinek respektuje individuální potřeby dětí. Dětem se sníženou potřebou spánku nabídneme jiný klidový program, vždy po dohodě s rodiči. Denní program je flexibilní, umožňuje organizované činnosti během dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mohou přivádět děti podle svých možností a potřeb po předchozí domluvě s učitelkou. Pro nově příchozí děti máme zpracovaný adaptační program. 6

7 3. 3. Psychosociální podmínky Snaha všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně. Přejeme si dětem co nejvíce usnadnit přechod z domova do předškolního zařízení, aby probíhal co nejpřirozeněji. Zpracovaly jsme adaptační program /viz přílohy/ a ten umožňuje rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě po celou dobu jeho adaptace na nové prostředí. V programu Začít spolu se děti scházejí v ranním kruhu. Učitelka, děti, případně rodiče či návštěva, se usadí na koberec sedák do kruhu. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů. Je symbolem rovnosti, spoluzodpovědnosti. Děti se vzájemně přivítají, pozdraví. Při vzájemném sdílení platí pravidlo: Když jeden mluví, ostatní naslouchají. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu, rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi. Tím vším děti poznávají samy sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. Na začátku roku si třída stanoví pravidla, která jsou uvedena na informační tabuli a která se všichni učí dodržovat. Průběžně se můžeme na ně odvolávat, mluvit o nich a rozšiřovat je. Pravidla formulujeme pozitivně. V programu Začít spolu převládají volnější formy práce postavené na pozitivní atmosféře ve skupině. Prvním úkolem učitele je být ve svém jednání vzorem. Ve vztazích se projevuje vzájemná důvěra, tolerance a zdvořilost. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Dětem jsou nabízeny činnosti v centrech aktivit k danému tématu a děti samostatně volí činnost. Tím u dětí podporujeme: samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu; aktivní účast dětí samostatné myšlení, tvořivost dětí; radost dětí ze hry, činnosti, učení; rozvoj zájmů dětí; Základní formou hodnocení je sebehodnocení. Děti vedeme k hodnocení svých úspěchů a neúspěchů, hledání cesty ke zlepšení. Děti ve třídě neporovnáváme mezi sebou. Učitelka děti podporuje v jejich samostatných pokusech, oceňuje jejich snahu. 7

8 3. 4. Organizační chod a řízení mateřské školy MŠ je v provozu denně v pracovních dnech od 6.30 hodin do 16 hodin (kromě přerušení provozu v období letních a zimních prázdnin nebo při výjimečném přerušení provozu). S přerušením provozu školy jsou rodiče seznamováni prokazatelně a včas (minimálně 2 měsíce předem či ihned, kdy je přerušení provozu nezbytné). Rodiče mohou děti přivádět v době od 6.30 do hodin, v případě potřeby i kdykoliv během dne. Denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí, činnosti může pedagog pružně měnit, zachována musí být doba jídla a pobytu venku. Po příchodu plní dítě s rodičem ranní úkol, poté se věnuje aktivitám dle svého výběru, nabídky učitelky. Denní posezení v ranním kruhu slouží ke sdílení, výměně zkušeností a informací, seznamování s novými. Denně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity tělovýchovné chvilky, cvičení při hudbě, pohybové improvizace, pohybové a hudebně-pohybové hry, prvky jógy, relaxační chvilky apod. Při tělovýchovných aktivitách využíváme tělocvičné nářadí a náčiní. Pokud je vhodné počasí, probíhá cvičení na zahradě. Děti mají možnost využít klidová místa, kde odpočívají, prohlížejí knihy, povídají si s kamarády a mají soukromí. Následuje nabídka činností v CA či jiné, např. kroužek angličtiny či předškoláček. Jednotlivé činnosti během dne nejsou striktně časově vymezeny a to dává možnost dětem dostatečně si vyhrát, ponechat stavbu, pokračovat ve hře odpoledne nebo další den. Přechody jsou nenásilné, dětem je dána možnost výběru. Učitelka oznámí předem, kdy dojde ke změně a ponechá dětem dostatek času na ukončení činnosti. Učitelky se na práci pravidelně připravují zpracovávají týdenní tématické plány s návrhem činností a aktivit k danému tématu. Připravují materiál, pomůcky a prostředí. Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby v době činností dětí v centrech aktivit byly ve třídě dvě učitelky. Učitelky svou práci hodnotí, zaznamenávají, co se děti naučily, co je zaujalo, co se povedlo, co se nepovedlo a proč, stanoví závěry pro další práci. Pozorování jednotlivých dětí provádí průběžně během celého dne a poznatky zpracují do záznamu o dítěti. Ke spojování dětí dochází ve výjimečných případech, pokud se situace nedá řešit jinak. 8

9 Průběh dne v mateřské škole: Příchod dětí a ranní úkol. Volné hry a činnosti v centrech aktivit. Ranní kruh. Tělovýchovná chvilka. Hry a činnosti na dané téma v centrech aktivit. Hodnotící kruh. Pobyt venku. Hygiena, příprava na stolování, oběd. Odpolední odpočinek spánek a jeho alternativy. Odpolední hry a činnosti do odchodu dětí domů. Plavecká výuka dětí Plavecká výuka se uskutečňuje na základě smlouvy na Krytém plaveckém bazéně Karviné Hranicích v rozsahu v rozsahu 10 lekcí. Děti zde dojíždějí autobusem. Ředitel školy ověří dodržování hygienických podmínek pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden učitel plavecké školy. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Učitel plavecké školy věnuje zvláštní péči neplavcům. Učitel plavecké školy při přebírání a předávání dětí vždy zkontroluje jejich počet, před zahájením výcvikové hodiny seznámí družstvo s náplní výcvikové hodiny a zdůrazní bezpečnostní zásady při plaveckém výcviku, před zahájením výcvikové hodiny provede kontrolu výstroje dětí a po celou dobu výcviku nesmí opustit svěřenou skupinu. Organizuje výuku tak, aby po celou dobu měl všechny členy skupiny v dohledu, po celou dobu musí mít přehled o počtu dětí ve skupině. Provádí výcvik v přiděleném prostoru bazénu a zajistí, aby nedošlo k promíchání skupin, při jakémkoliv přerušení výcviku odvolá celou skupinu z vody a ve výcviku pokračuje teprve po odstranění příčiny přerušení. Při skocích do vody dbá na to, aby žáci měli před skokem ve vodě dostatečný volný prostor. V případě úrazu, náhlé indispozice nebo onemocnění žáka okamžitě zastaví výcvik a předá žáka doprovázejícímu pedagogickému pracovníkovi, nesmí žáka nutit k provedení cviku, jestliže tento projevuje strach. Pedagogický pracovník doprovázející žáky na plavecký výcvik odpovídá za žáky během dopravy do plavecké školy, během převlékání v šatnách a sprchování až do předání 9

10 žáků učitelům Plavecké školy. Po příchodu do šaten dohlédne na převlečení žáků do plavek a řádné osprchování žáků. U bazénu nechá žáky nastoupit a po zkontrolování počtu je předá učiteli plavecké školy. V případě, že učitel plavecké školy předá učiteli žáky z důvodu nevolnosti nebo odchodu na WC, musí zajistit jejich dozor a nese za tyto žáky odpovědnost. Před zahájením první hodiny plaveckého výcviku předá seznam žáků učiteli plavecké školy a po ukončení výcvikové hodiny přebírá žáky u bazénu a po provedení kontroly počtu žáků s nimi neprodleně odchází od bazénu. Odvádí žáky do sprch a dohlíží, aby se osprchovali, řádně osušili a byli dostatečně oblečeni. V době výcvikové hodiny musí být vždy přítomen u bazénu, nesmí se vzdálit z budovy krytého bazénu. Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících, učitel plavecké školy nebo doprovázející pedagogický pracovník výuku přeruší. Škola v přírodě Na pracovišti ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ Koňákov, je provozována celoročně škola v přírodě, která slouží k ozdravnému pobytu dětí všech mateřských škol města. Třídy mateřských škol se zde v průběhu školního roku vystřídají v pobytu a to v týdenních intervalech, jež jsou naplánovány na začátku školního roku. Stravu zajišťuje školní jídelna MŠ Hrabinská, děti dostávají navíc ovoce. Děti odjíždějí ráno autobusem a vracejí se zpět do své mateřské školy v odpoledních hodinách. Učitelky či jiná zodpovědná osoba zodpovídají za děti po dobu cesty a dobu pobytu ve škole v přírodě, vždy minimálně jedna zajišťuje dohled nad dětmi. Řízení mateřské školy Organizačně je od mateřská škola součástí právního subjektu, který slučuje základní školu a několik mateřských škol. Ředitelství školy je v základní škole. Řediteli a zástupci ředitele školy je podřízena učitelka, pověřená vedením mateřské školy (vedoucí učitelka). Ta je pověřena řízením předškolních pedagogů a školnice mateřské školy. Pedagogové jsou do tříd rozděleni dle rozhodnutí učitelky, pověřené vedením mateřské školy. Pedagogové se účastní na řízení školy prostřednictvím pedagogických rad, spolurozhodují o školním vzdělávacím programu a o dokumentech školy. Mají stanovené náplně práce, odpovědnosti a kompetence, mají nastavena kritéria pro hodnocení a odměňování. Dle svých potřeb a požadavků a dle potřeb a možností školy se dále vzdělávají 10

11 formou samostudia či organizovaného vzdělávání. Spolupracují navzájem ve třídách i v rámci mateřské školy a organizace, spolupracují s dalšími partnery a složkami Personální zajištění Předškolní vzdělávání v mateřské škole zajišťují 4 pedagogové, kteří mají pracovní úvazky 100%, 70% a 70%, vedoucí učitelka má 100% pracovní úvazek. Tři učitelky splňují kvalifikační předpoklady, jedna učitelka si doplňuje vzdělání dálkovým středoškolským studiem. Ředitel a vedoucí učitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje další profesní růst všech pedagogů včetně své osoby a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťujeme ve spolupráci se speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodinou je jedním z důležitých rysů programu Začít spolu a v plné míře naplňuje záměry RVP PV. Vycházíme z toho, že jsou to rodiny, kdo má největší vliv na děti a že jsou tedy primárními vychovateli. Rodiny přejí svým dětem to nejlepší a chtějí, aby se z nich stali úspěšní a produktivní lidé. Z tohoto důvodu je nutné umožnit rodinám, aby sehrály zásadně významnou úlohu ve výchovném procesu. V případě naší mateřské školy preferujeme tyto formy podpory účasti rodin: Účast rodičů s dětmi ve třídě v adaptačním období /viz Adaptační program/. Aktuální, pestré a přitažlivé nástěnky s informacemi pro rodiče. Společné plnění Ranního úkolu Účast rodičů ve třídě jako asistentů při činnostech dětí v centrech aktivity a při volných aktivitách. Společné dílny dětí a rodičů. Účast na mimoškolních akcích, pomoc při jejich organizaci. Osvětové výstavky knih pro děti, zaměstnávacích pomůcek, nabídka vhodných činností. 11

12 Zapůjčování knih a hraček na určitou dobu domů. Účast rodičů na plánování programu MŠ. Setkání s pracovnicemi PPP, logopedkou, pediatrem, učitelkou ZŠ. Konzultace s rodiči prospívání jejich dítěte, pokroky, úspěchy, problémy. Dotazník, anketa. Účast na lekcích plavání. Pomoc při opravách hraček, pomůcek, koloběžek. Pomoc při zajišťování materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti dětí. Naším cílem je vybudovat vztah založený na oboustranné důvěře a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Samozřejmá je ochrana soukromí rodiny a diskrétnost. Všichni zaměstnanci jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme maximálně vstříc potřebám a možnostem těchto dětí. Učitelky vytváří pro tyto děti optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomáhají tak dítěti, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Dětem se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením postižením je nutno zajistit přístup k učebnímu prostředí, pomůckám. Plně respektovat druh a stupeň postižení a s tím související speciální vzdělávací podmínky viz RVP. Děti se sociálním znevýhodněním vyžadují rovněž zvláštní pozornost. Při jejich vzdělávání se musí učitelky zaměřit na oblast, ve které mají nedostatky oslabené rodinné zázemí či jazykově odlišné prostředí, ze kterého pocházejí. U dětí z odlišného sociokulturního prostředí zaměří pozornost na podporu rozvoje českého jazyka, seznamují s našimi zvyky a tradicemi, zároveň seznamují třídu s tradicemi a zvyky jejich. Spolupracují s rodiči, popř. s odborníky, dle potřeby vytvoří individuální plán. Děti s odloženou docházkou jsou buď vřazeny do přípravné třídy, nebo pokračují v docházce do mateřské školy. O odkladu rozhoduje lékař a pracovník pedagogicko psychologické poradny. Pro tyto děti je zpracován individuální plán, který respektuje posudek o dítěti vypracovaný v poradně. Tento stanovuje oblasti, na které je třeba se zaměřit 12

13 v každodenní výchovně vzdělávací práci. Individuální plán je zpracován ve spolupráci s rodiči dítěte a průběžně vyhodnocován. V oblasti logopedická péče v mateřské škole působí kvalifikovaná logopedka. Na začátku školního roku provede depistáž a vybere děti, které vyžadují logopedickou péči. Jednou týdně dochází do mateřské školy a pracuje s těmito dětmi a jejich rodiči Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Tyto děti tvoří samostatnou skupinu a je plně v kompetenci učitelek, aby při tvorbě třídních plánů přizpůsobily obsah i podmínky těmto dětem a doplnily nabídku činností dalšími aktivitami podle zájmů a mimořádných schopností dětí, nejlépe ve spolupráci s rodiči a poradnou a vytvořily individuální plán zajišťující rovnoměrný rozvoj dítěte. V případech integrace dětí do předškolního zařízení je třeba zvážit, zda-li je škola schopna splnit všechny požadované podmínky a nároky s tím související, vždy musí úzce spolupracovat s příslušnými odborníky a rodinou. 4. Organizace vzdělávání 4.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné žádosti. Zápis do MŠ probíhá v období ledna až dubna a zákonní zástupci jsou o něm informování na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, škola oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a nejpozději do 30 dnů ode dne, který byl stanoven ředitelem školy k odevzdání přihlášek k předškolnímu vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, jímž se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě volné kapacity mohou být děti přijímány v průběhu celého roku. Kritéria přijímání dětí jsou přílohou ŠVP. Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je potvrzení dětského lékaře (na evidenčním listu dítěte), že dítě je řádně očkováno a může navštěvovat předškolní zařízení. 13

14 4.2 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 1. Na základě 34 odst. 3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy. Kritéria Body 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Český Těšín Dosažení 6 let věku dítěte v období od do následujícího kalendářního 10 roku a dětí s odkladem povinné školní docházky ( 34 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. 3. Děti, které dosáhnou věku tří let k Děti, které dosáhnou věku dvou let k Děti, které jejichž sourozenec již dochází do některé z mateřských škol ZŠ 5 Kontešinec nebo je žákem ZŠ Kontešinec 5. Děti zaměstnanců ZŠ Kontešinec 5 6. Prokazatelné zaměstnání zákonných zástupců školy (Zákonní zástupci dítěte jsou ke 3 dni nástupu dítěte do mateřské školy zaměstnáni nebo studují v prezenčním studiu) 7. Nástup dítěte do mateřské školy k Děti přihlášené na celodenní docházku 5 9. Děti ze sociálně slabších rodin 5 Celkem bodů 14

15 Den v mateřské škole Mateřská škola sídlí v budově vilového typu, uprostřed velké zahrady. Budova je dvoupodlažní, prostor velmi členitý, což umožňuje vytváření různě zaměřených koutků pro hry a činnosti dětí. V přízemí je třída určená pro 22 dětí, v prvním patře pro 20 dětí. Složení dětí v obou třídách je heterogenní, vzděláváme děti zpravidůla od 3 do 6 let věku. Snahou všech pracovníků je co nejpřirozenější a nejpříjemnější nástup dítěte do mateřské školy. Máme proto vypracovaný adaptační program, jež má usnadnit přechod dítěte z domova do předškolního zařízení. Cíle adaptačního programu: Začlenění dítěte do skupiny dětí. Ubezpečení rodičů, že o jejich dítě je dobře postaráno. Zmapování názorů rodičů na styl výchovy a vzdělávání v našem předškolním zařízení a v jejich domácím prostředí. Dobrá spolupráce mezi oběma partnerskými stranami s ubezpečením, že jejich připomínky a názory budou respektovány. Prostředky: Příjemné první setkání zápis dětí spojený s prohlídkou mateřské školy. Pobyt rodičů s dětmi v mateřské škole /rodič v roli pozorovatele nebo asistenta/. Pohovor s rodičem o zájmech a problémech dítěte. Praktické seznámení s režimem dne v dané třídě i škole jako celku a se způsobem práce pedagogů program Začít spolu. Pozorování dítěte a postupné začleňování do života skupiny, respektování individuálních zájmů. Denní program strukturuje každodenní činnost, práci a hru a tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je spojuje. Zohledňuje potřeby vývoje dětí, je pružný a umožňuje začleňování zvláštních akcí. Denní program má vyvážený poměr času aktivity a klidu. Program je zaznamenán na třídní nástěnce, která je umístěna ve výšce očí dětí tak, aby se na něj učitelky mohly odvolávat a aby si ho mohli přečíst rodiče a návštěvníci. Všechny informace na nástěnce jsou slovním vyjádřením a také v obrázcích, aby jim děti dobře rozuměly a uměly se na nástěnce zorientovat. Mohou tam tyto informace: Nápisy s obrázky center a aktivit se symboly, jež centra charakterizují Pravidla třídy opět se symbolem Kalendář přírody 15

16 Dny v týdnu Téma nebo projekt, s kterým budou děti pracovat Obrázky k tématům Rozdělení dětí do rolí pomocníků Kdo má svátek narozeniny Organizace dne: 1. Příchod dětí a ranní úkol. 2. Volné hry a činnosti v centrech aktivit. 3. Ranní kruh. 4. Tělovýchovná chvilka. 5. Hry a činnosti na dané téma v centrech aktivit. 6. Hodnotící kruh. 7. Pobyt venku. 8. Hygiena, příprava na stolování, oběd. 9. Odpolední odpočinek spánek a jeho alternativy. 10. Odpolední hra a činnosti do odchodu dětí domů. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Teoretická východiska programu Obecná východiska programu Začít spolu jsou založena na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání a osobnostně rozvíjejícím modelu ve výchově a vzdělávání. Tato východiska se projevují například v individualizaci, v tématickém plánování a kooperativním učení. Dítěti poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Pedagog je chápán jako autorita, především však ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné, projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Výchova a vzdělávání jsou chápány jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Důraz je kladen na prožitkové a integrované učení, na kooperativní činnojsti, na učení se ze života a pro život. 16

17 5.2. Vzdělávací cíle a záměry Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat dalším životě a vzdělávání. Hlavními cíli předškolního vzdělávání jsou: Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Hlavní cíle programu Začít spolu umožňují tyto cíle v plné míře naplňovat. Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnat. Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je. Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost. Být tvůrčí a mít představivost. Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi, a prostředí, ve kterém žijeme. Vytvářet si zdravé životní návyky Program klade důraz na: Individuální přístup ke každému dítěti. Vedení dětí k samostatnému rozhodování k volbě a odpovědnosti. Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování. Účast rodiny. Program pomáhá dětem vytvářet vlastní porozumění: Fyzikálnímu světu prostřednictvím činnosti jako měření, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou. Sociálním a kulturním informacím prostřednictvím her, vaření, dramatických her. Logice a matematice měření, srovnávání, počítání, logické řazení do sledu. Vztahu mezi psaným a mluveným slovem častý kontakt s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním psaním a čtením, vyjadřováním vlastních myšlenek a prožitků. Program u dětí podporuje: Fyzický rozvoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodu, lezením a základními gymnastickými prvky, sezonními činnostmi. 17

18 Sociálně emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřováním pocitů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým. Rozvoj inteligence vede děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, pozorování a objevování. Rozvíjí jazyk a matematicko logické představy dětí. Program poskytuje: Dostatek času na prozkoumávání prostředí. Příležitost učit se mnoha způsoby v CA. Příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte. Příležitost vybrat si, kterých činností se chtějí účastnit Místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci. Ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte Metody a formy práce Rozvojové předpoklady dětí, jejich individualita a možnosti vyžadují uplatňovat odpovídající metody a formy práce založené na kooperačním a prožitkovém učení hrou a činnostmi. Prostor tříd a heren je rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto jednotlivé části nazýváme centra aktivit /CA/. Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. Tím, že pracují v malých skupinkách, mohou 1spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci. Pro hry a učení dětí využíváme podnětné, připravené prostředí v centrech aktivit. Centra aktivit jsou funkčně a esteticky vybavena, vhodně rozmístěna a ohraničena. Jsou jasně označena obrázkem, nápisem a počtem pracovních míst. Každé centrum je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, dostupných dětem, uspořádaných v otevřených policích nebo lehce přístupných skříňkách. 18

19 V naší mateřské škole jsou následující centra aktivit: DOMÁCNOST ATELIÉR KOSTKY DRAMATIKA HUDBA DÍLNA KNIHY A PÍSMENA MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY POKUSY A OBJEVY ŠKOLNÍ ZAHRADA Vybavenost center aktivit, činnosti, které zde děti mohou vykonávat, úloha učitele a pravidla práce v centru jsou uvedeny v metodickém průvodci Začít spolu. 6. Vzdělávací obsah 6.1. I. Integrovaný blok: CO JE KOLEM NÁS Tematický celek NAŠE ŠKOLA, PĚKNÁ ŠKOLA VZPRÁVĚJ NÁM O RODINĚ DOPRAVNÍ PRO1STŘEDKY MY JSME MALÍ MUZIKANTI Charakteristika bloku: Poznávání a pojmenovávání věcí, lidí, dějů i jevů v nejbližším okolí v prostoru třídy, školy, města, v domácím rodiném prostředí. Poznávání i širšího prostředí jako je země - vlast, kontinet, planeta Země, vesmír. Uvědomování si rozmanitosti poznávaných věcí i jevů, osvojování dovednosti srovnávání, porovnáváni, hodnocení. Seznamování se základními pravidly slušného chování, pravidla ochrany nejen vlastní bezpečnosti a zdraví, ale i zdraví kamarádů či ostatních osob v okolí dítěte. Osvojování si pravidelných rituálů souvisejícíh s režimem dne v MŠ nebo domova, uvědomění si rozdílů života ve škole a v rodině. Uvědomování si prostoru i času, orientace v nich a používání gramaticky správných označení. Seznamování se s různými lidskými činnostmi a věcmi s nimi souvisejícími jako je práce, umění, náplň volného času apod. 19

20 Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si věku přiměřených a praktických zkušeností, rozvoj kooperativních dovedností Vytváření zdravých životních návyků. Uvědomění si vlastního těla. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Získání relativní citové samostatnosti. Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, s pravidly společného soužití Rozvoj a kusltivace smyslového vnímání, pozornosti, paměti Seznamovani se s prostředím, ve kterém dítě žije. Osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní Očekávané výstupy: Poznat, pojmenovat základní předměty ve třídě, škole, doma, v okolí. Orientovat se v prostorách třídy, školy, domova, nejbližšího okolí. Navodit dobré vztahy dítěte k ostatním dětem a dospělým v okruhu dítěte. Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla. Znát své jméno i jména svých kamarádů. Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. Vyjadřovat se prostřeadnictvím hudebních a pohybových činností. Klíčové kompetence: kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti rozlišuje řešení funkční a nefunkční, dovede mezi nimi volit 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více