Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Masarykovy sady 104, Český Těšín odloučené pracoviště Mateřská škola Smetanova 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Obecná charakteristika školy 4 3. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod a řízení mateřské školy Personální zajištění Spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Charakteristika vzdělávacího programu Teoretická východiska programu Vzdělávací cíle a záměry Metody a formy práce Vzdělávací obsah I. Integrovaný blok: Co je kolem nás II. Integrovaný blok:příroda III. Integrovaný blok: Svět pohádek a příběhů IV. Integrovaný blok: Oslavy a svátky V. Integrovaný blok: Zdraví a já Plán enviromentální výchovy Program primární prevence Evaluační systém Přílohy 34

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Začít spolu Předkladatel: název školy: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace REDIZO IČ adresa školy Masarykovy sady 104, Český Těšín ředitel Ing. Petr Chalupa Mateřská škola Mateřská škola Smetanova 7, Český Těšín kontakty telefon www fax Zřizovatel: zřizovatel Město Český Těšín (www.tesin.cz) Adresa zřizovatele Náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, Platnost: od Zpracovala: Bc. Monika Kantorová vedoucí učitelka Dne: Podpis ředitele: Razítko: 3

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola Smetanova 7 je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy Český Těšín Kontešinec od Mateřská škola Smetanova sídlí v budově vilového typu v městské části Českého Těšína, v blízkosti náměstí a řeky Olše. Toto umístění v centru a zároveň na hranici, se odráží v každodenním životě školy. Budova slouží pro účely spojené s pobytem a výchovou dětí od roku Původně to byla mateřská škola celotýdenní, postupně procházela různými proměnami, až do současné podoby dvojtřídní mateřské školy s kapacitou 42 dětí. Budova je dvoupodlažní, prostor značně členitý, což vytváří dojem domácí atmosféry. V každém podlaží je umístěna jedna třída /složení dětí je heterogenní/, hygienické zázemí pro děti i personál a kabinet pro úschovu pomůcek a lůžkovin. V suterénu budovy se nachází kotelna, úschovna hraček a zahradního náčiní a kuchyně, kde se připravuje jídlo dovážené z centrální kuchyně ZŠ Hrabina. K budově patří prostorná školní zahrada, která je nově vybavena pružinovou houpačkou, herní sestavou s klouzačkou a šplhací rampou, průlezkami a pískovištěm. Okolí mateřské školy vzhledem k umístění nabízí širokou škálu možností pro vycházky poznávacího i sportovního typu, jež umožňují bohatě doplňovat tematickou výuku. Charakteristika vnitřních prostor částečně omezuje pohybové aktivity dětí, jež se snažíme kompenzovat při pobytu venku. Jako pozitiva jsme toho využili při vytváření koutků a center aktivit dle požadavků programu Začít spolu, podle něhož pracujeme. Tento program je plně v souladu s požadavky RVP. Poloha MŠ umožňuje v bohaté míře využívat nabídky veřejných, kulturních a zájmových institucí a spolupracovat s nimi. 4

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné vybavení Mateřská škola sídlí v budově vilového typu, uprostřed velké zahrady. Budova je jednopatrová, v suterénu je umístěna kuchyně, šatna zaměstnankyně výdejny, kotelna a hračkárna. V přízemí budovy se nachází dvě šatny, umývárna a WC pro děti II. třídy, jídelna pro děti I. třídy a pracovna, herna a hala, kterou využívají děti II. třídy. Po schodišti se dostaneme do otevřeného prostoru, který byl upraven ke hrám dětí. Dále je zde herna pro děti I. třídy a přilehlá veranda, která slouží jako úložný prostor. V prvním patře je také kancelář, sklady pro uložení lehátek, lůžkovin a ostatního materiálu, WC pro děti a umývárna. K dopravě pokrmů a nádobí slouží výtah. Zahrada je prostorná, se vzrostlými stromy poskytujícími stín a volným prostorem vhodným k pohybovým hrám dětí. V minulých letech došlo k opotřebení dřevěných komponentů a sestavy pro klouzačku a houpačku, které musely být z bezpečnostních důvodů odstraněny. V současné době je na zahradě velké pískoviště sestávající ze dvou částí uzpůsobené výšce dětí, asfaltová dráha pro kola a koloběžky, dvě pružinová houpadla a dřevěný pohyblivý můstek. V rámci grantu udělovaného RWE jsme obdrželi částku, za kterou byla pořízena herní sestava s klouzačkou a šplhací rampou. Prostory jsou řešeny tak, aby umožňovaly rozmanité pohybové a sezonní aktivity dětí. V naši MŠ se nevaří, strava se dováží z ZŠ Hrabina. V kuchyni pracuje jedna pracovnice provozu. Připravuje svačinky a vydává obědy. Zajišťuje mytí nádobí a úklid kuchyně a přilehlých prostor. Mateřská škola je vybavena částečně starým nábytkem a částečně došlo k obnovení některého vybavení. Stoly a židličky pro děti odpovídají antropometrickým normám, počtu dětí a jejich věku, větší část byla pořízena nově, ostatní obnovíme dle finančních možností. Stoly jsou kulaté, oválné a hranaté mají zaoblené rohy. Hrany jsou ukončeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost dětí. Nábytek ve třídách a hernách je co nejvíce uzpůsoben pro potřeby a využití dětmi. V době odpoledního klidu děti odpočívají na lehátkách, tato se denně uklízejí. Dřevěná, těžká a opotřebovaná lehátka na 1. třídě byla nahrazena lehátky molitanovými. Lůžkoviny jsou označeny značkou dítěte a uloženy jednotlivě na otevřených policích. 5

6 Vybavení hračkami a pomůckami je průměrné, podmíněné finančními možnostmi obce. Hračky jsou uloženy na otevřených policích, volně dostupné dětem. Jsou označeny názvem a symbolem, což napomáhá k lepší orientaci dětí v uložení hraček a pomůcek a jejich vedení k udržování pořádku. Hygienické zařízení v MŠ je vyhovující, funkční, bezpečné a jejich počet odpovídá hygienickým normám Životospráva Stravování dětí zajišťuje ŠJ Hrabinská. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Kuchyně i výdejny byly upraveny a vybaveny tak, aby mohla být dodržována zdravá technologie přípravy i výdeje pokrmů a nápojů. Pitný režim je zabezpečen, děti pijí ze skleniček, které odkládají na poličky označené značkou dítěte. Jsou dodržovány intervaly mezi jednotlivými jídly. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně, rovněž normy na jednotlivé druhy potravin. Rodiče mohou odhlásit dítě ze stravování den předem a přihlásit do 7,30 hodin ráno. Platba za stravné se uskutečňuje složenkou na následující měsíc. Po nástupu do MŠ vyplňují rodiče přihlášku ke stravování. Oběd je nejen příležitostí jak uspokojit biologickou potřebu dětí, zároveň také znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti vedeme k sebeobsluze a samostatnosti. Samy si chystají talíř, příbor a uklidí si po jídle. Starší děti mohou utírat stoly, obsloužit mladší kamarády. Každé dítě jí svým vlastním tempem. Děti mohou při jídle konverzovat za předpokladu dodržování pravidla: Mluvíme, jen když nemáme jídlo v ústech. Děti nedokrmujeme a vzniklé problémy v přijímání nebo odmítání jídla řešíme ve spolupráci s rodiči. Děti pobývají každodenně venku, program a délka vychází z momentálního stavu počasí a ovzduší. Pobyt venku maximálně využíváme k nejrůznějším pohybovým aktivitám, hrám a cvičení. Chceme tak vynahradit dětem nedostatek volného pohybu v omezených prostorách mateřské školy. Odpolední odpočinek respektuje individuální potřeby dětí. Dětem se sníženou potřebou spánku nabídneme jiný klidový program, vždy po dohodě s rodiči. Denní program je flexibilní, umožňuje organizované činnosti během dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mohou přivádět děti podle svých možností a potřeb po předchozí domluvě s učitelkou. Pro nově příchozí děti máme zpracovaný adaptační program. 6

7 3. 3. Psychosociální podmínky Snaha všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně. Přejeme si dětem co nejvíce usnadnit přechod z domova do předškolního zařízení, aby probíhal co nejpřirozeněji. Zpracovaly jsme adaptační program /viz přílohy/ a ten umožňuje rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě po celou dobu jeho adaptace na nové prostředí. V programu Začít spolu se děti scházejí v ranním kruhu. Učitelka, děti, případně rodiče či návštěva, se usadí na koberec sedák do kruhu. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů. Je symbolem rovnosti, spoluzodpovědnosti. Děti se vzájemně přivítají, pozdraví. Při vzájemném sdílení platí pravidlo: Když jeden mluví, ostatní naslouchají. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu, rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi. Tím vším děti poznávají samy sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. Na začátku roku si třída stanoví pravidla, která jsou uvedena na informační tabuli a která se všichni učí dodržovat. Průběžně se můžeme na ně odvolávat, mluvit o nich a rozšiřovat je. Pravidla formulujeme pozitivně. V programu Začít spolu převládají volnější formy práce postavené na pozitivní atmosféře ve skupině. Prvním úkolem učitele je být ve svém jednání vzorem. Ve vztazích se projevuje vzájemná důvěra, tolerance a zdvořilost. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Dětem jsou nabízeny činnosti v centrech aktivit k danému tématu a děti samostatně volí činnost. Tím u dětí podporujeme: samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu; aktivní účast dětí samostatné myšlení, tvořivost dětí; radost dětí ze hry, činnosti, učení; rozvoj zájmů dětí; Základní formou hodnocení je sebehodnocení. Děti vedeme k hodnocení svých úspěchů a neúspěchů, hledání cesty ke zlepšení. Děti ve třídě neporovnáváme mezi sebou. Učitelka děti podporuje v jejich samostatných pokusech, oceňuje jejich snahu. 7

8 3. 4. Organizační chod a řízení mateřské školy MŠ je v provozu denně v pracovních dnech od 6.30 hodin do 16 hodin (kromě přerušení provozu v období letních a zimních prázdnin nebo při výjimečném přerušení provozu). S přerušením provozu školy jsou rodiče seznamováni prokazatelně a včas (minimálně 2 měsíce předem či ihned, kdy je přerušení provozu nezbytné). Rodiče mohou děti přivádět v době od 6.30 do hodin, v případě potřeby i kdykoliv během dne. Denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí, činnosti může pedagog pružně měnit, zachována musí být doba jídla a pobytu venku. Po příchodu plní dítě s rodičem ranní úkol, poté se věnuje aktivitám dle svého výběru, nabídky učitelky. Denní posezení v ranním kruhu slouží ke sdílení, výměně zkušeností a informací, seznamování s novými. Denně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity tělovýchovné chvilky, cvičení při hudbě, pohybové improvizace, pohybové a hudebně-pohybové hry, prvky jógy, relaxační chvilky apod. Při tělovýchovných aktivitách využíváme tělocvičné nářadí a náčiní. Pokud je vhodné počasí, probíhá cvičení na zahradě. Děti mají možnost využít klidová místa, kde odpočívají, prohlížejí knihy, povídají si s kamarády a mají soukromí. Následuje nabídka činností v CA či jiné, např. kroužek angličtiny či předškoláček. Jednotlivé činnosti během dne nejsou striktně časově vymezeny a to dává možnost dětem dostatečně si vyhrát, ponechat stavbu, pokračovat ve hře odpoledne nebo další den. Přechody jsou nenásilné, dětem je dána možnost výběru. Učitelka oznámí předem, kdy dojde ke změně a ponechá dětem dostatek času na ukončení činnosti. Učitelky se na práci pravidelně připravují zpracovávají týdenní tématické plány s návrhem činností a aktivit k danému tématu. Připravují materiál, pomůcky a prostředí. Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby v době činností dětí v centrech aktivit byly ve třídě dvě učitelky. Učitelky svou práci hodnotí, zaznamenávají, co se děti naučily, co je zaujalo, co se povedlo, co se nepovedlo a proč, stanoví závěry pro další práci. Pozorování jednotlivých dětí provádí průběžně během celého dne a poznatky zpracují do záznamu o dítěti. Ke spojování dětí dochází ve výjimečných případech, pokud se situace nedá řešit jinak. 8

9 Průběh dne v mateřské škole: Příchod dětí a ranní úkol. Volné hry a činnosti v centrech aktivit. Ranní kruh. Tělovýchovná chvilka. Hry a činnosti na dané téma v centrech aktivit. Hodnotící kruh. Pobyt venku. Hygiena, příprava na stolování, oběd. Odpolední odpočinek spánek a jeho alternativy. Odpolední hry a činnosti do odchodu dětí domů. Plavecká výuka dětí Plavecká výuka se uskutečňuje na základě smlouvy na Krytém plaveckém bazéně Karviné Hranicích v rozsahu v rozsahu 10 lekcí. Děti zde dojíždějí autobusem. Ředitel školy ověří dodržování hygienických podmínek pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden učitel plavecké školy. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Učitel plavecké školy věnuje zvláštní péči neplavcům. Učitel plavecké školy při přebírání a předávání dětí vždy zkontroluje jejich počet, před zahájením výcvikové hodiny seznámí družstvo s náplní výcvikové hodiny a zdůrazní bezpečnostní zásady při plaveckém výcviku, před zahájením výcvikové hodiny provede kontrolu výstroje dětí a po celou dobu výcviku nesmí opustit svěřenou skupinu. Organizuje výuku tak, aby po celou dobu měl všechny členy skupiny v dohledu, po celou dobu musí mít přehled o počtu dětí ve skupině. Provádí výcvik v přiděleném prostoru bazénu a zajistí, aby nedošlo k promíchání skupin, při jakémkoliv přerušení výcviku odvolá celou skupinu z vody a ve výcviku pokračuje teprve po odstranění příčiny přerušení. Při skocích do vody dbá na to, aby žáci měli před skokem ve vodě dostatečný volný prostor. V případě úrazu, náhlé indispozice nebo onemocnění žáka okamžitě zastaví výcvik a předá žáka doprovázejícímu pedagogickému pracovníkovi, nesmí žáka nutit k provedení cviku, jestliže tento projevuje strach. Pedagogický pracovník doprovázející žáky na plavecký výcvik odpovídá za žáky během dopravy do plavecké školy, během převlékání v šatnách a sprchování až do předání 9

10 žáků učitelům Plavecké školy. Po příchodu do šaten dohlédne na převlečení žáků do plavek a řádné osprchování žáků. U bazénu nechá žáky nastoupit a po zkontrolování počtu je předá učiteli plavecké školy. V případě, že učitel plavecké školy předá učiteli žáky z důvodu nevolnosti nebo odchodu na WC, musí zajistit jejich dozor a nese za tyto žáky odpovědnost. Před zahájením první hodiny plaveckého výcviku předá seznam žáků učiteli plavecké školy a po ukončení výcvikové hodiny přebírá žáky u bazénu a po provedení kontroly počtu žáků s nimi neprodleně odchází od bazénu. Odvádí žáky do sprch a dohlíží, aby se osprchovali, řádně osušili a byli dostatečně oblečeni. V době výcvikové hodiny musí být vždy přítomen u bazénu, nesmí se vzdálit z budovy krytého bazénu. Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících, učitel plavecké školy nebo doprovázející pedagogický pracovník výuku přeruší. Škola v přírodě Na pracovišti ZŠ a MŠ Kontešinec - MŠ Koňákov, je provozována celoročně škola v přírodě, která slouží k ozdravnému pobytu dětí všech mateřských škol města. Třídy mateřských škol se zde v průběhu školního roku vystřídají v pobytu a to v týdenních intervalech, jež jsou naplánovány na začátku školního roku. Stravu zajišťuje školní jídelna MŠ Hrabinská, děti dostávají navíc ovoce. Děti odjíždějí ráno autobusem a vracejí se zpět do své mateřské školy v odpoledních hodinách. Učitelky či jiná zodpovědná osoba zodpovídají za děti po dobu cesty a dobu pobytu ve škole v přírodě, vždy minimálně jedna zajišťuje dohled nad dětmi. Řízení mateřské školy Organizačně je od mateřská škola součástí právního subjektu, který slučuje základní školu a několik mateřských škol. Ředitelství školy je v základní škole. Řediteli a zástupci ředitele školy je podřízena učitelka, pověřená vedením mateřské školy (vedoucí učitelka). Ta je pověřena řízením předškolních pedagogů a školnice mateřské školy. Pedagogové jsou do tříd rozděleni dle rozhodnutí učitelky, pověřené vedením mateřské školy. Pedagogové se účastní na řízení školy prostřednictvím pedagogických rad, spolurozhodují o školním vzdělávacím programu a o dokumentech školy. Mají stanovené náplně práce, odpovědnosti a kompetence, mají nastavena kritéria pro hodnocení a odměňování. Dle svých potřeb a požadavků a dle potřeb a možností školy se dále vzdělávají 10

11 formou samostudia či organizovaného vzdělávání. Spolupracují navzájem ve třídách i v rámci mateřské školy a organizace, spolupracují s dalšími partnery a složkami Personální zajištění Předškolní vzdělávání v mateřské škole zajišťují 4 pedagogové, kteří mají pracovní úvazky 100%, 70% a 70%, vedoucí učitelka má 100% pracovní úvazek. Tři učitelky splňují kvalifikační předpoklady, jedna učitelka si doplňuje vzdělání dálkovým středoškolským studiem. Ředitel a vedoucí učitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje další profesní růst všech pedagogů včetně své osoby a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťujeme ve spolupráci se speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodinou je jedním z důležitých rysů programu Začít spolu a v plné míře naplňuje záměry RVP PV. Vycházíme z toho, že jsou to rodiny, kdo má největší vliv na děti a že jsou tedy primárními vychovateli. Rodiny přejí svým dětem to nejlepší a chtějí, aby se z nich stali úspěšní a produktivní lidé. Z tohoto důvodu je nutné umožnit rodinám, aby sehrály zásadně významnou úlohu ve výchovném procesu. V případě naší mateřské školy preferujeme tyto formy podpory účasti rodin: Účast rodičů s dětmi ve třídě v adaptačním období /viz Adaptační program/. Aktuální, pestré a přitažlivé nástěnky s informacemi pro rodiče. Společné plnění Ranního úkolu Účast rodičů ve třídě jako asistentů při činnostech dětí v centrech aktivity a při volných aktivitách. Společné dílny dětí a rodičů. Účast na mimoškolních akcích, pomoc při jejich organizaci. Osvětové výstavky knih pro děti, zaměstnávacích pomůcek, nabídka vhodných činností. 11

12 Zapůjčování knih a hraček na určitou dobu domů. Účast rodičů na plánování programu MŠ. Setkání s pracovnicemi PPP, logopedkou, pediatrem, učitelkou ZŠ. Konzultace s rodiči prospívání jejich dítěte, pokroky, úspěchy, problémy. Dotazník, anketa. Účast na lekcích plavání. Pomoc při opravách hraček, pomůcek, koloběžek. Pomoc při zajišťování materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti dětí. Naším cílem je vybudovat vztah založený na oboustranné důvěře a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Samozřejmá je ochrana soukromí rodiny a diskrétnost. Všichni zaměstnanci jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme maximálně vstříc potřebám a možnostem těchto dětí. Učitelky vytváří pro tyto děti optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomáhají tak dítěti, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Dětem se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením postižením je nutno zajistit přístup k učebnímu prostředí, pomůckám. Plně respektovat druh a stupeň postižení a s tím související speciální vzdělávací podmínky viz RVP. Děti se sociálním znevýhodněním vyžadují rovněž zvláštní pozornost. Při jejich vzdělávání se musí učitelky zaměřit na oblast, ve které mají nedostatky oslabené rodinné zázemí či jazykově odlišné prostředí, ze kterého pocházejí. U dětí z odlišného sociokulturního prostředí zaměří pozornost na podporu rozvoje českého jazyka, seznamují s našimi zvyky a tradicemi, zároveň seznamují třídu s tradicemi a zvyky jejich. Spolupracují s rodiči, popř. s odborníky, dle potřeby vytvoří individuální plán. Děti s odloženou docházkou jsou buď vřazeny do přípravné třídy, nebo pokračují v docházce do mateřské školy. O odkladu rozhoduje lékař a pracovník pedagogicko psychologické poradny. Pro tyto děti je zpracován individuální plán, který respektuje posudek o dítěti vypracovaný v poradně. Tento stanovuje oblasti, na které je třeba se zaměřit 12

13 v každodenní výchovně vzdělávací práci. Individuální plán je zpracován ve spolupráci s rodiči dítěte a průběžně vyhodnocován. V oblasti logopedická péče v mateřské škole působí kvalifikovaná logopedka. Na začátku školního roku provede depistáž a vybere děti, které vyžadují logopedickou péči. Jednou týdně dochází do mateřské školy a pracuje s těmito dětmi a jejich rodiči Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Tyto děti tvoří samostatnou skupinu a je plně v kompetenci učitelek, aby při tvorbě třídních plánů přizpůsobily obsah i podmínky těmto dětem a doplnily nabídku činností dalšími aktivitami podle zájmů a mimořádných schopností dětí, nejlépe ve spolupráci s rodiči a poradnou a vytvořily individuální plán zajišťující rovnoměrný rozvoj dítěte. V případech integrace dětí do předškolního zařízení je třeba zvážit, zda-li je škola schopna splnit všechny požadované podmínky a nároky s tím související, vždy musí úzce spolupracovat s příslušnými odborníky a rodinou. 4. Organizace vzdělávání 4.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné žádosti. Zápis do MŠ probíhá v období ledna až dubna a zákonní zástupci jsou o něm informování na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, škola oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a nejpozději do 30 dnů ode dne, který byl stanoven ředitelem školy k odevzdání přihlášek k předškolnímu vzdělávání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, jímž se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě volné kapacity mohou být děti přijímány v průběhu celého roku. Kritéria přijímání dětí jsou přílohou ŠVP. Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je potvrzení dětského lékaře (na evidenčním listu dítěte), že dítě je řádně očkováno a může navštěvovat předškolní zařízení. 13

14 4.2 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 1. Na základě 34 odst. 3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy. Kritéria Body 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Český Těšín Dosažení 6 let věku dítěte v období od do následujícího kalendářního 10 roku a dětí s odkladem povinné školní docházky ( 34 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. 3. Děti, které dosáhnou věku tří let k Děti, které dosáhnou věku dvou let k Děti, které jejichž sourozenec již dochází do některé z mateřských škol ZŠ 5 Kontešinec nebo je žákem ZŠ Kontešinec 5. Děti zaměstnanců ZŠ Kontešinec 5 6. Prokazatelné zaměstnání zákonných zástupců školy (Zákonní zástupci dítěte jsou ke 3 dni nástupu dítěte do mateřské školy zaměstnáni nebo studují v prezenčním studiu) 7. Nástup dítěte do mateřské školy k Děti přihlášené na celodenní docházku 5 9. Děti ze sociálně slabších rodin 5 Celkem bodů 14

15 Den v mateřské škole Mateřská škola sídlí v budově vilového typu, uprostřed velké zahrady. Budova je dvoupodlažní, prostor velmi členitý, což umožňuje vytváření různě zaměřených koutků pro hry a činnosti dětí. V přízemí je třída určená pro 22 dětí, v prvním patře pro 20 dětí. Složení dětí v obou třídách je heterogenní, vzděláváme děti zpravidůla od 3 do 6 let věku. Snahou všech pracovníků je co nejpřirozenější a nejpříjemnější nástup dítěte do mateřské školy. Máme proto vypracovaný adaptační program, jež má usnadnit přechod dítěte z domova do předškolního zařízení. Cíle adaptačního programu: Začlenění dítěte do skupiny dětí. Ubezpečení rodičů, že o jejich dítě je dobře postaráno. Zmapování názorů rodičů na styl výchovy a vzdělávání v našem předškolním zařízení a v jejich domácím prostředí. Dobrá spolupráce mezi oběma partnerskými stranami s ubezpečením, že jejich připomínky a názory budou respektovány. Prostředky: Příjemné první setkání zápis dětí spojený s prohlídkou mateřské školy. Pobyt rodičů s dětmi v mateřské škole /rodič v roli pozorovatele nebo asistenta/. Pohovor s rodičem o zájmech a problémech dítěte. Praktické seznámení s režimem dne v dané třídě i škole jako celku a se způsobem práce pedagogů program Začít spolu. Pozorování dítěte a postupné začleňování do života skupiny, respektování individuálních zájmů. Denní program strukturuje každodenní činnost, práci a hru a tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je spojuje. Zohledňuje potřeby vývoje dětí, je pružný a umožňuje začleňování zvláštních akcí. Denní program má vyvážený poměr času aktivity a klidu. Program je zaznamenán na třídní nástěnce, která je umístěna ve výšce očí dětí tak, aby se na něj učitelky mohly odvolávat a aby si ho mohli přečíst rodiče a návštěvníci. Všechny informace na nástěnce jsou slovním vyjádřením a také v obrázcích, aby jim děti dobře rozuměly a uměly se na nástěnce zorientovat. Mohou tam tyto informace: Nápisy s obrázky center a aktivit se symboly, jež centra charakterizují Pravidla třídy opět se symbolem Kalendář přírody 15

16 Dny v týdnu Téma nebo projekt, s kterým budou děti pracovat Obrázky k tématům Rozdělení dětí do rolí pomocníků Kdo má svátek narozeniny Organizace dne: 1. Příchod dětí a ranní úkol. 2. Volné hry a činnosti v centrech aktivit. 3. Ranní kruh. 4. Tělovýchovná chvilka. 5. Hry a činnosti na dané téma v centrech aktivit. 6. Hodnotící kruh. 7. Pobyt venku. 8. Hygiena, příprava na stolování, oběd. 9. Odpolední odpočinek spánek a jeho alternativy. 10. Odpolední hra a činnosti do odchodu dětí domů. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Teoretická východiska programu Obecná východiska programu Začít spolu jsou založena na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání a osobnostně rozvíjejícím modelu ve výchově a vzdělávání. Tato východiska se projevují například v individualizaci, v tématickém plánování a kooperativním učení. Dítěti poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve potom se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Pedagog je chápán jako autorita, především však ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné, projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Výchova a vzdělávání jsou chápány jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte. Důraz je kladen na prožitkové a integrované učení, na kooperativní činnojsti, na učení se ze života a pro život. 16

17 5.2. Vzdělávací cíle a záměry Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat dalším životě a vzdělávání. Hlavními cíli předškolního vzdělávání jsou: Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Hlavní cíle programu Začít spolu umožňují tyto cíle v plné míře naplňovat. Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnat. Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je. Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost. Být tvůrčí a mít představivost. Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi, a prostředí, ve kterém žijeme. Vytvářet si zdravé životní návyky Program klade důraz na: Individuální přístup ke každému dítěti. Vedení dětí k samostatnému rozhodování k volbě a odpovědnosti. Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování. Účast rodiny. Program pomáhá dětem vytvářet vlastní porozumění: Fyzikálnímu světu prostřednictvím činnosti jako měření, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou. Sociálním a kulturním informacím prostřednictvím her, vaření, dramatických her. Logice a matematice měření, srovnávání, počítání, logické řazení do sledu. Vztahu mezi psaným a mluveným slovem častý kontakt s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním psaním a čtením, vyjadřováním vlastních myšlenek a prožitků. Program u dětí podporuje: Fyzický rozvoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodu, lezením a základními gymnastickými prvky, sezonními činnostmi. 17

18 Sociálně emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřováním pocitů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým. Rozvoj inteligence vede děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, pozorování a objevování. Rozvíjí jazyk a matematicko logické představy dětí. Program poskytuje: Dostatek času na prozkoumávání prostředí. Příležitost učit se mnoha způsoby v CA. Příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte. Příležitost vybrat si, kterých činností se chtějí účastnit Místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci. Ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte Metody a formy práce Rozvojové předpoklady dětí, jejich individualita a možnosti vyžadují uplatňovat odpovídající metody a formy práce založené na kooperačním a prožitkovém učení hrou a činnostmi. Prostor tříd a heren je rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto jednotlivé části nazýváme centra aktivit /CA/. Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. Tím, že pracují v malých skupinkách, mohou 1spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci. Pro hry a učení dětí využíváme podnětné, připravené prostředí v centrech aktivit. Centra aktivit jsou funkčně a esteticky vybavena, vhodně rozmístěna a ohraničena. Jsou jasně označena obrázkem, nápisem a počtem pracovních míst. Každé centrum je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, dostupných dětem, uspořádaných v otevřených policích nebo lehce přístupných skříňkách. 18

19 V naší mateřské škole jsou následující centra aktivit: DOMÁCNOST ATELIÉR KOSTKY DRAMATIKA HUDBA DÍLNA KNIHY A PÍSMENA MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY POKUSY A OBJEVY ŠKOLNÍ ZAHRADA Vybavenost center aktivit, činnosti, které zde děti mohou vykonávat, úloha učitele a pravidla práce v centru jsou uvedeny v metodickém průvodci Začít spolu. 6. Vzdělávací obsah 6.1. I. Integrovaný blok: CO JE KOLEM NÁS Tematický celek NAŠE ŠKOLA, PĚKNÁ ŠKOLA VZPRÁVĚJ NÁM O RODINĚ DOPRAVNÍ PRO1STŘEDKY MY JSME MALÍ MUZIKANTI Charakteristika bloku: Poznávání a pojmenovávání věcí, lidí, dějů i jevů v nejbližším okolí v prostoru třídy, školy, města, v domácím rodiném prostředí. Poznávání i širšího prostředí jako je země - vlast, kontinet, planeta Země, vesmír. Uvědomování si rozmanitosti poznávaných věcí i jevů, osvojování dovednosti srovnávání, porovnáváni, hodnocení. Seznamování se základními pravidly slušného chování, pravidla ochrany nejen vlastní bezpečnosti a zdraví, ale i zdraví kamarádů či ostatních osob v okolí dítěte. Osvojování si pravidelných rituálů souvisejícíh s režimem dne v MŠ nebo domova, uvědomění si rozdílů života ve škole a v rodině. Uvědomování si prostoru i času, orientace v nich a používání gramaticky správných označení. Seznamování se s různými lidskými činnostmi a věcmi s nimi souvisejícími jako je práce, umění, náplň volného času apod. 19

20 Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si věku přiměřených a praktických zkušeností, rozvoj kooperativních dovedností Vytváření zdravých životních návyků. Uvědomění si vlastního těla. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Získání relativní citové samostatnosti. Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, s pravidly společného soužití Rozvoj a kusltivace smyslového vnímání, pozornosti, paměti Seznamovani se s prostředím, ve kterém dítě žije. Osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní Očekávané výstupy: Poznat, pojmenovat základní předměty ve třídě, škole, doma, v okolí. Orientovat se v prostorách třídy, školy, domova, nejbližšího okolí. Navodit dobré vztahy dítěte k ostatním dětem a dospělým v okruhu dítěte. Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla. Znát své jméno i jména svých kamarádů. Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. Vyjadřovat se prostřeadnictvím hudebních a pohybových činností. Klíčové kompetence: kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti rozlišuje řešení funkční a nefunkční, dovede mezi nimi volit 20

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice LOGO MŠ barevné Page 1 of 30 Od: reditelka [ms_kralovice_red@volny.cz] Odesláno: 15. října 2014 14:27 Komu: ms_kralovice@volny.cz Předmět: ŠVPbezpříloh Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více