Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní"

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory nástavbového studia Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání s maturitní zkouškou Žák zná osobní a přivlastňovací zájmena, přítomný čas to be a to have, zná principy přímého tvoření otázky a záporu, základní číslovky a umí počítat do 1000, hláskovat (anglickou abecedu). Umí pozdravit, představit se apod. Osobní údaje Žák zná osobní a přivlastňovací zájmena, přítomný čas to be a to have, zná principy přímého tvoření otázky a záporu, základní číslovky a umí počítat do 1000, hláskování (anglickou abecedu). Umí pozdravit, představit se apod. Osobní údaje (Personal data) Žák zná osobní a přivlastňovací zájmena, přítomný čas to be a to have, zná principy přímého tvoření tvoření otázky a záporu, základní číslovky a umí počítat do 1000, hláskování (angl. abecedu)

2 Náplň jednotlivých zaměstnání Žák zná tvoření množného čísla podstatných jmen, včetně některých vybraných nepravidelných podstatných jmen, dovede používat člen neurčitý a určitý v základních případech. Umí vyplnit formulář jednoduchého strukturovaného životopisu. Zaměstnání Žák zná tvoření množného čísla podstatných jmen, včetně některých vybraných nepravidelných podstatných jmen, dovede používat člen neurčitý a určitý v základních případech. Umí vyplnit formulář jednoduchého strukturovaného životopisu. Zaměstnání (Jobs) Žák zná tvoření množného čísla podstatných jmen, včetně vybraných nepravidelných podstatných jmen, dovede používat člen neurčitý a určitý v základních případech Každodenní činnosti Žák zná principy tvoření otázek a záporných vět pomocným slovesem to do v přítomném čase, dovede vyjádřit hodiny, umí se vyjádřit o tom, jaké základní každodenní činnosti vykonává a jak často. Každodenní činnosti Žák zná principy tvoření otázek a záporných vět pomocným slovesem to do v přítomném čase, dovede vyjádřit hodiny, umí se vyjádřit o tom, jaké základní každodenní činnosti vykonává a jak často. Každodenní činnosti (Daily Routine) Žák zná principy tvoření otázek a záporných vět pomocným slovesem to do v přítomném čase, dovede vyjádřit hodiny, umí se vyjádřit jaké základní činnosti v průběhu dne vykonává

3 Ostatní činnosti, koníčky Žák zná časové údaje týkající se delších období (roční období, měsíce v roce), popíše, jak často se činnosti konají, pomocí neurčitých příslovcí frekvence, rozvíjí dále slovní zásobu týkající se obzvláště sloves, umí se vyjádřit o svých zálibách. Ostatní činnosti, koníčky Žák zná časové údaje týkající se delších období (roční období, měsíce v roce), umí popsat, jak často se činnosti konají, pomocí neurčitých příslovcí frekvence, rozvíjí dále slovní zásobu týkající se obzvláště sloves, umí se vyjádřit o svých zálibách. Ostatní činnosti, koníčky (Activities, Hobbies) Žák zná časové údaje týkající se delších období (roční období, měsíce v roce), popsat jak často se činnosti konají pomocí neurčitých příslovcí frekvence, rozvíjí dále slovní zásobu týkající se obzvláště sloves, umí se vyjádřit o svých zálibách Byt a nábytek Žák zná vazbu there is/are, druhy nábytku, rozvíjí slovní zásobu přídavných jmen a umí popsat svůj pokoj a byt. Byt a nábytek Žák zná vazbu there is/are, druhy nábytku, rozvíjí slovní zásobu přídavných jmen a umí popsat svůj pokoj a byt. Zná základní slovní zásobu o druzích dřevin a dřevařských výrobcích i způsobech jejich základního zpracování. Byt a nábytek (Flat, Furniture) Žák zná vazbu there is/are, druhy nábytku, rozvíjí slovní zásobu přídavných jmen a umí popsat, kde se co v bytě nachází

4 Bydlení zásobu o bydlení, dovede popsat místo bydliště a jeho okolí, zná druhy obchodů a pomocí předložek místa je schopen určit jejich polohu ve městě. Bydlení zásobu o bydlení, dovede popsat místo bydliště a jeho okolí, zná druhy obchodů a pomocí předložek místa je schopen určit jejich polohu ve městě. Bydlení (Housing) zásobu o bydlení, dovede popsat místo bydliště a jeho okolí, zná druhy obchodů a pomocí předložek místa je schopen určit jejich polohu ve městě Schopnosti Žák umí používat slovesa can, could, minulý čas slovesa to be a je schopen jednoduše popsat své dovednosti. Schopnosti Žák umí používat slovesa can, could, minulého času to be a je schopen jednoduše popsat své dovednosti. Schopnosti (Abilities) Žák umí používat slovesa can, could, minulého času to be a je schopen jednoduše popsat své dovednosti. Minulé časy Žák umí tvořit minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves

5 Jídlo a pití Žák umí vyjadřovat množství u počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen, zná slovní zásobu z oblasti základních potravin, jídel a nápojů, orientuje se v jídelním lístku a umí hodnotit jídlo v anglickém jazyce (i pomocí citoslovců). Jídlo a pití Žák umí vyjadřovat množství u počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen, zná slovní zásobu základních potravin, jídel a nápojů, orientuje se v jídelním lístku a umí hodnotit jídlo v anglickém jazyce (i pomocí citoslovců). Jídlo a pití (Food and Drinks) Žák umí vyjadřovat množství u počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen, zná slovní zásobu základních potravin, jídel a nápojů, umí hodnotit jídlo v anglickém jazyce (i pomocí citoslovců) a zná základní principy stolování Ubytování Žák zná řadové číslovky, umí vyjádřit datum, zná slovní zásobu o ubytování. Umí vyplnit jednoduchý formulář při ubytování v ubytovacích zařízeních. Ubytování Žák zná řadové číslovky, umí vyjádřit datum, zná slovní zásobu o ubytování. Umí vyplnit jednoduchý formulář při ubytování. Ubytování (Accomodation) Žák zná řadové číslovky, umí vyjádřit datum, zná slovní zásobu o ubytování

6 Popis města a venkova zásobu týkající se města a venkova, ovládá stupňování přídavných jmen, pomocí předložek směru dovede poradit s orientací ve městě aj. Popis města a venkova zásobu o městě a venkově, ovládá stupňování přídavných jmen, pomocí předložek směru dovede poradit s orientací ve městě aj. Popis města a venkova (Description of Towns and Countryside) zásobu o městě a venkově, ovládá stupňování přídavných jmen, pomocí předložek směru dovede poradit s orientací ve městě aj. Popis osoby zásobu o částech těla a oblečení, přídavná jména týkající se popisu osoby, přítomným časem průběhovým dovede vyjádřit základní činnosti. Popis osoby zásobu o částech těla a oblečení, přídavná jména týkající se popisu osoby, přítomným časem průběhovým dovede vyjádřit základní činnosti. Popis osoby (Description of a Person) zásobu o částech těla a oblečení, přídavná jména týkající se popisu osoby, přítomným časem průběhovým dovede vyjádřit činnosti Plány do budoucna Žák zná použití různých typů budoucích času (s will, s going to a přítomného průběhového pro budoucnost ). Dokáže vyjádřit své představy o budoucím zaměstnání a životě vůbec. Plány do budoucna Žák zná použití různých typů budoucích času (s will, s going to a přít. průběhového pro budoucnost ). Dokáže vyjádřit své představy o budoucím zaměstnání a životě vůbec. Plány do budoucna (Future Plans) Žák zná použití různých typů budoucích času (s will, s going to a přít. průběhového pro budoucnost )

7 Cestování, dopravní prostředky Žák umí používat účelový infinitiv, zná slovní zásobu týkající se počasí a cestování (autem, vlakem, autobusem i letadlem) a umí vyjadřovat návrhy ( shall a let s ). Cestování Žák umí používat účelový infinitiv, zná slovní zásobu o počasí a cestování (autem, vlakem, autobusem i letadlem) a umí vyjadřovat návrhy ( shall a let s ). Cestování (Travelling) Žák umí používat účelový infinitiv, zná slovní zásobu o počasí a umí vyjadřovat návrhy ( shall a let s ) Vyprávění příběhu, kladení otázek Žák zná rozdíl v použití aspektů přítomného a minulého času, umí tvořit otázky předmětné i podmětné, zná tvoření základních příslovcí Vyprávění příběhu, kladení otázek Žák zná rozdíl v použití aspektů přítomného a minulého času, umí tvořit otázky předmětné i podmětné, zná tvoření základních příslovcí Vyprávění příběhu a kladení otázek (Story telling and Question making) Žák zná rozdíl v použití aspektů přítomného a minulého času, umí tvořit otázky předmětné i podmětné, zná tvoření základních příslovcí Životní zážitky Žák zná tvoření a používání předpřítomného času prostého, případně průběhového v základních situacích, zná tvoření násobných číslovek, ovládá slovní zásobu daného tématického celku. Životní zážitky Žák zná tvoření a používání předpřítomného času prostého, případně průběhového v základních situacích, zná tvoření násobných číslovek, ovládá slovní zásobu daného tematického celku. Životní zážitky (Life Experience) Žák zná tvoření a používání předpřítomného času prostého, případně průběhového v základních situacích, zná tvoření násobných číslovek.

8 Představení se, mezilidské vztahy (přátelství, rodina) Žák zná osobní a přivlastňovací zájmena, přítomný čas to be a to have, přítomný čas prostý i průběhový, budoucí čas opisný, zná principy přímého i nepřímého tvoření tvoření otázky a záporu, zvládá základní číslovky a umí počítat, tvořit jednodušší otázky, hláskování (angl. abecedu), reagovat na základní společenské obraty, napsat neformální dopis.

9 Každodenní život v anglicky mluvících zemích a u nás Žák zná použití přítomného prostého a průběhového i typů budoucího času (s will, s going to a přít. průběhového pro budoucnost ), rozdíly v užití "Have you got?" a "Do you have?", umí popsat základní údaje o životě, vyjádřit co nemá na ostatních lidech rád, rozvíjet konverzaci přidáváním dalších vět k odpovědím. Anglicky mluvící země (Englishspeaking countries) Žák zná názvy zemí, národností, užití členu určitého v zeměpisných názvech, zná slovní zásobu základních zeměpisných pojmů, základní rozdíly mezi britskou, americkou a příp. dalšími typy angličtin.

10 Kriminalita Žák zná principy tvoření a použití obou druhů minulého času, dovede vyjádřit hodiny, datum dne, časové údaje týkající se delších období (roční období, měsíce v roce), užívat správně časové předložky, zná principy odvozování slovních druhů, umí napsat krátký příběh. Společenské vztahy (Social Relationships) Žák umí vyjádřit základní pocity, domněnky, názory. Nákupy Žák zná neurčité číslovky, umí vyjadřovat cenu, přibližně množství, rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v konkrétních souvislostech, zná druhy obchodů, zboží a konverzační obraty při nakupování

11 Bydlení, byt a nábytek zásobu o bydlení, předložky místa, druhy nábytku, materiálů pro jejich výrobu, nástroje, rozvíjí dále znalosti o počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen a umí popsat vzhled a konstrukci jednotlivých kusů nábytku, umí vyplnit objednávku Plánování budoucího zaměstnání Žák umí správně používat základní slovesné vazby, vyjádřit pracovní náplň a charakterizovat zaměstnání, dovede vyjádřit záměry (rozlišuje going to a will), podat návrhy (let s), vyjádřit své pocity a objasnit jejich důvody, dovede napsat CV

12 Popis města a venkova, popis osoby Celebrity Žák umí stupňovat přídavná jména a příslovce, rozvíjí slovní zásobu antonym a synonym, zná vztažná zájmena, předložky směru a umí poradit, resp. se zeptat na cestu, dovede napsat pohlednici z dovolené Žák dovede popsat životní zkušenosti pomocí předpřítomného času, zná rozdíl v použití předpřítomného času prostého i průběhového, rozlišuje předložky "for" a "since", správně ve větách používá příslovcí, rozvíjí slovní zásobu idiomatických spojení.

13 Povinnosti a zákazy Žák umí tvořit a používat tvary modálních sloves (mj. "have to", "should", "must"), umí doporučit co si obléknout, dát k jídlu, co navštívit při cestování, jak řešit osobní i pracovní problémy a jak se léčit. Cestování a ubytování Návyky a zvyky zásobu o ubytování, vedlejší věty časové a podmínkové I.typu, umí napsat formální dopis (se žádostí o ubytování, resp.o vrácení zapomenuté věci anebo reklamační dopis) Žák zná vazbu "used to", rozdíl mezi -ed a - ing příponou u přídavných jmen, citoslovce, rozdíl mezi "so" a "such", účelové infinitivy aj.

14 Popis výrobku Neskutečné a skutečné životní situace Finance zásobu o zpracování různých materiálů a pracovních postupech výroby, ovládá tvoření trpného rodu a dovede převádět rod činný na trpný, umí napsat hlášení Žák zná podmínkové věty II. typu, některá běžnější frázová slovesa a umí vypravovat příběhy. Žák zná rozdíl v použití druhů předpřítomného času, umí tvořit slovesa z ostatních slovních druhů, zná použití základních příslovcí. Zná rozdíly mezi psaním formálních a neformálních dopisů, fráze při telefonování.

15 Vyprávění o minulých událostech Žák umí používat přímou a nepřímou řeč, zná předminulý čas, souslednost časovou a nepřímé otázky. Učivo je rovnoměrně rozděleno do všech ročníků, struktura jednotlivých hodin vychází z koncepce nových anglických učebnic a je převážně rozčleněno na opakování, práci s textem, vyvození základních gramatických pravidel, poslechy a konverzaci v anglickém jazyce. Od samého začátku je kladen důraz na porozumění pokynům učitele v anglickém jazyce a ve vyšších ročnících na samostatnou práci s texty, přípravu referátů a schopnost jejich prezentace. Žáci jsou v předmětu hodnoceni podle rozsahu své slovní zásoby, včetně odborné slovní zásoby, podle dosažené úrovně komunikace s důrazem na schopnost interakce a na pokrok v rozvoji řečových dovedností, podle gramatické správnosti, podle písemného projevu a v neposlední řadě podle vlastní aktivity. Vyučovaný předmět podporuje schopnost žáků začlenit se do mezinárodního dění, rozvíjí kompetence k uplatnění na trhu práce, společenské a osobní uplatnění, podnikatelské aktivity a napomáhá žákům samostatně zvládnout životní situace, ve kterých musí používat anglický jazyk.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 12. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Předmět Anglický jazyk vede

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

2. Anglický jazyk 32

2. Anglický jazyk 32 2. Anglický jazyk 32 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 4 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ DODATEK K UČEBNÍM OSNOVÁM PŘEDMĚTŮ: ANLICKÝ

Více