za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 za školní rok 2010/2011 Ve Višňové dne: 1. září 2011 Zpracovala: Lenka Vacková, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 základní údaje o škole výsledky vzdělávání pedagogická činnost školy prezentace školy spolupráce s partnery zapojení školy do projektů organizace akcí školy vystoupení, přehlídek, výstav základní údaje o hospodaření školy přílohy I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Višňová Višňová 35, okres Příbram Telefonní kontakt: , , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitele školy: Vedoucí učitelka mateřské školy: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Obec Višňová Lenka Vacková Lenka Vacková Mgr. Hana Matysová Lenka Vacková Eva Mezerová Jiří Šimonovský Eva Mezerová Jaroslav Kubát 2

3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání ŠVP Zdravá škola pro všechny ŠVP Barevný svět III. Přehled pracovníků školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků Pedagogičtí pracovníci z toho bez odborné kvalifikace Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci školní jídelny 9 ( 4 MŠ ) 8,414 ( 3,5 MŠ ) ,90 3 2,65 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a k docházce do mateřské školy a) Základní škola Počet žáků v 1. třídě k Počet všech žáků školy k b) Mateřská škola Kapacita Počet tříd Počet školy k volných míst

4 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole za 1. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st b) Prospěch žáků na základní škole za 2. pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st a) Celkový počet zameškaných hodin za 1. a 2. pololetí Ročník Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,82 31, ,00 53, ,67 49, ,11 58, ,00 38,38 Celkem za 1 st. 351,8 432,4 39,92 46,32 4

5 VI. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Školská legislativa a změny v r EU peníze školám informace k projektu 2 Interaktivní učebnice na 1. stupni 1 Pohybové aktivity - běhej, šplhej, dováděj 1 Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR 1 BOZP pro vedoucí pracovníky 1 Konzultační den pro Školy podporující zdraví 1 Rozvoj čtenářské gramotnosti v prvouce 1 Netradiční zpracování papíru 1 Tvořivé činnosti - Velikonoce 1 Zahrada hrou 1 Fórum výchovy ke zdraví 2 Učitelství pro MŠ kombinované studium, II. ročník 1 VII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Testování žáků 5. ročníku Výsledky testu Kalibro Úspěšnost žáků v procentech Střední Čechy Vesnické školy Naše škola Český jazyk 70,5 70,3 77,2 Matematika 46,1 46,0 41,3 Humanitní základ 63,2 62,9 61,1 Přírodovědný základ 63,4 64,2 67,0 Anglický jazyk 67,9 67,4 72,2 5

6 Matematická soutěž Klokan: Kategorie Cvrček pro 2. a 3. ročník Vzhledem k ochraně osobních údajů uvádíme jen iniciály žáků Maximálně možný počet dosažených bodů 60 RŠ 3. ročník 47 bodů PJ 2. ročník 40 bodů VC 3. ročník 36 bodů Kategorie Klokánek pro 4. a 5. ročník Maximálně možný počet dosažených bodů 100 KŠ 5. ročník 82 bodů KL 5. ročník 74 bodů RK 5. ročník 73 bodů VIII. Pedagogická činnost školy. 1. Účast žáků školy na olympiádách a soutěžích: Přespolní běh dětí v Příbrami na Novém rybníku Logická olympiáda školní kolo matematická soutěž Cvrček a Klokánek Okresní kolo ve vybíjené Preventan soutěž ve vybíjené pro 3. až 5. ročníky okresní kolo Soutěž v anglickém jazyce školní kolo Hudební soutěž Co Čech, to muzikant školní kolo Testování žáků 5. ročníku testy Kalibro Celoškolní výtvarná soutěž Zimní květy Dopravní soutěž školní kolo Vítězství žáka VK v otevřeném přeboru městyse Jince v šachu Oblastní kolo recitační soutěže Čapkova Strž - účast výtvarné soutěže - Voda pro města, Namaluj své zvíře, Šťastné stáří 6

7 2. Realizované projekty v rámci výuky: Jednodenní: Evropský den jazyků seznámení a prezentace života a jazyků evropských národů. Jak se dělá kniha, V knihařské dílně a v knihovně práce s dětskými texty a knihami, výroba vlastní knihy (text i vazba) Babičky a dědečkové čtou pohádky a vypráví o svém mládí společné odpoledne s prarodiči První pomoc zdravotník školy v praktických ukázkách proškolil žáky o zásadách první pomoci Společenské chování výchovný program Etiketa Týdenní: Řemeslo má zlaté dno - seznámení s historickými řemesly ve středověké vesničce a skanzenu, poznání současné práce v pivovaru, pekárně, zahradnictví, autoopravně a výrobně strojírenských součástek. Zpracování prezentací. Cílem těchto projektů bylo komplexní plnění cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP, ověření zvládnutí očekávaných výstupů, používání náročnějších myšlenkových dovedností žáky při samostatném učení a zjištění míry spolupráce a komunikace mezi žáky. V neposlední řadě také ověření pracovních dovedností a návyků při zpracování výstupních prezentací jednotlivých projektů. Dlouhodobé: Zdravá škola škola je zapojena do programu Škola podporující zdraví Plavecký výcvik na plaveckém bazénu v Příbrami 9. lekcí v dubnu až červnu Zdravé zuby celoroční projekt 3. Logopedická péče: Protože se u některých dětí nedaří odstranit vady výslovnosti ještě před nástupem do 1. třídy, absolvovala Mgr. Matysová kurz logopedické prevence a pravidelně každou středu po celý školní rok se věnovala nápravě výslovnosti žáků naší školy. V mateřské škole se této logopedické prevenci věnuje již od roku 1984 ředitelka Vacková. 3. Práce se žáky, kterým byla diagnostikována SPU: Při práci s těmito dětmi se držíme doporučovaných metodických postupů. Velkou výhodu vidíme v tom, že velice dobře známe problémy dětí a můžeme postihnout určitý problém a nalézt řešení. Spolupráce s PPP V Příbrami je pravidelná a osobní. Při návštěvě pracovnice PPP zkontrolují požadovanou pedagogickou dokumentaci, pohovoří se žáky i pedagogy, zodpoví všechny dotazy a doporučí další postup. Ve školním roce 2010/2011 byly SPU diagnostikovány dvěma žákům. 7

8 4. Spolupráce s mateřskou školou: Pedagogičtí pracovníci připravují pro děti z MŠ představení dramatického kroužku. Mateřská škola je zvána na projektové dny, Den otevřených dveří, vánoční besídku, různé soutěže a přehlídky. Předškoláci jsou také pravidelně zváni na ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky. 5. Výuka hry na hudební nástroj: V naší škole jsou podchyceny i hudebně nadané děti, kterým se věnuje Mgr. Svojtková. Ve svém volném čase vyučuje zájemce hře na piano nebo keyboard. IX. Údaje o ostatních aktivitách a prezentaci základní školy na veřejnosti Sběr papíru V průběhu celého školního roku probíhalo třídění odpadu v rámci celoškolního projektu, který nadále pokračuje. Sběr odváží ke zpracování firma JV nakládání s odpady, která pořádá i soutěž pro základní školy. V rámci jejího vyhodnocení jsme se umístili v počtu odevzdaného papíru v přepočtu na jednoho žáka na šestém místě a škola obdržela USB flash disky. Přehled odevzdaného sběru: září kg papíru a 7,3 kg plastových víček leden kg papíru a 9,9 kg plastových víček březen kg papíru a 61,0 kg plastových víček červen kg papíru a 6,65 kg plastových víček Celkem bylo odevzdáno kg papíru a 92,55 kg plastových víček. Webové stránky školy: Prezentace školy na internetu je průběžně aktualizována. Je využívána jak rodiči, tak ostatní veřejností. Od počátku bylo napočítáno přes návštěv, týdně stránky otevře cca na 300 návštěvníků. Školní časopis Višňovská pecka: Časopis vychází pětkrát ročně a seznamuje žáky, rodiče i širokou veřejnost s činností základní, okrajově i mateřské školy. Do časopisu přispívají pedagogové i děti svými postřehy, pracemi ze školních sešitů a v neposlední řadě i drobnými výtvarnými pracemi. Distribuce je prováděna zdarma pro všechny rodiče i ostatní zájemce. Každé číslo je publikováno i na webových stránkách. 8

9 Další aktivity školy: Návštěva Dopravního hřiště v Příbrami Den otevřených dveří zapojení školy do akcí Ovoce do škol a Školní mléko výlet do Prahy prohlídka sbírek Národního muzea Divadelní představení Velká policejní pohádka divadlo Příbram Evropský den jazyků 26. září Mikulášská nadílka tradiční Vánoční besídka spojená s vánočním jarmarkem vystoupení v Domově seniorů Dobříš hudební soutěž Co Čech, to muzikant Dřevíčkova dílna výukový program, práce se dřevem teoretická část dopravní soutěže večerní prohlídka zámku v Mníšku pod Brdy ve spolupráci s Radou rodičů ředitelské prověrky z českého jazyka a matematiky ekologická soutěž Den Země a jarní úklid Světový den zdraví třídní projekty Projektový týden Řemeslo má zlaté dno recitační soutěž školní kolo, účast na okresním kole ve Strži u Dobříše Velikonoční kraslicový den celoškolní výlet do Jindřichova Hradce a Husitského muzea v Táboře návštěva Muzea strašidel, ZOO a Dinoparku v Plzni Zahradní slavnost a rozloučení se žáky 5. ročníku přednáška na téma První pomoc Školní koncert Malý muzikant výchovný pořad Etiketa uspořádání veřejných sbírek pro Fond Sidus, CPK CHPA a Nadaci Leontýnka. Sbírka botiček, pastelek a sešitů pro děti v Africe Noc v ZŠ rozloučení se žáky 5. ročníku 9

10 Mimořádné akce školní družiny Maškarní karneval Turnaj ve stolní hře Dáma Družinový podzimní trojboj a jarní pětiboj X. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, V rámci prevence sociálně patologických jevů byly organizovány pro žáky zájmové kroužky pro posílení volnočasových aktivit. Na naší škole byly žákům nabídnuty tyto zájmové kroužky pod vedením pedagogických pracovníků školy a rodičů: Kroužek hudebně dramatický Kroužek anglického jazyka Kroužek výtvarný Kroužek sportovních her Kroužek vaření a zdravé výživy Počítačový kroužek kurz plavání probíhal od dubna do června každý týden - 9 lekcí na plaveckém bazénu v Příbrami pod vedením odborných pracovnic Plavecké školy a zúčastnilo se ho 40 žáků. Škola úzce spolupracuje se Střediskem výchovné péče v Příbrami (dr. Ptáčková), s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Příbrami (Mgr. Dagmar Straková) a s oddělením sociálně - právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram (p. Kňazová) Účast školy na dalších akcích: XI. Škola se pravidelně účastnila soutěží, exkurzí, přednášek a dalších akcí v rámci ZŠ, MŠ, ŠJ i ŠD spolupráce s knižním nakladatelstvím Albatros a Fragment odběr knih. 10

11 pravidelný odběr dotovaného mléka - Laktea pravidelný odběr dotovaného ovoce v rámci projektu Ovoce do škol dopravní výchova akce Zdravé zuby divadelní představení v Příbrami, na Dobříši i v Praze, zájezdová představení ve škole koncerty návštěva ZOO, muzeí, zámků atd. projekt Den Země oslavy Dne dětí zapojení do celostátního testování Kalibro velmi dobré výsledky XII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V březnu 2011 škola podala žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a po schválení byla jí poskytnuta dotace v celkové výši Kč. Začátek realizace projektu byl určen k Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola v tomto období nečerpala žádné cizí zdroje Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Škola v tomto období s těmito organizacemi nespolupracovala XIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a ostatních kontrolních orgánů. Česká školní inspekce v tomto školním roce kontrolu neprováděla. 11

12 XIV. Základní údaje o hospodaření školy za účetní rok 2010 Základní údaje výsledovka tvoří přílohu této zprávy. Přílohy: Výsledovka hospodaření školy s příspěvkem od zřizovatele za rok čísel školního časopisu Višňovská pecka za školní rok

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace školní rok 2012 /2013 1. Základní údaje o škole a/ Charakteristika školy b/ Součásti školy c/ Materiální zabezpečení 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ ve Višňové, za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ ve Višňové, za školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ ve Višňové, za školní rok 2006 / 2007 (Zprávu vypracovala Lenka Vacková, ředitelka školy) Základní škola ve Višňové je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola České Heřmanice

Základní škola České Heřmanice Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Českých Heřmanicích dne 28. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace Školní 228, 747 75 Velké

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 č.j.: ZM/089/2014 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k 31. 8. 2014 Obsah I.... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více