Reprodukce hospodářských zvířat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce hospodářských zvířat"

Transkript

1 Reprodukce hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998, JU, Č.B. Všeobecná zootechnika, Kliment a kol, 1985, Fyziologie domácích zvířat, Reece, 1998 Fyziologie hospodářských zvířat, Sova a kol, 1981 Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Bukvaj, 1971 Chov skotu, Frelich a kol, 2001, JU, Č.B. wikipedia

2 Bez reprodukce není produkce (prof. Bílek) Plodnost = základní biologická a užitková vlastnost hospodářských zvířat, předpoklad udržení druhu, výroby živočišných produktů (mléka, masa aj.) Plodnost je vlastnost založená polygenně součást dědičnosti konstituce Dědivost (h 2 ) ukazatelů plodnosti je velmi nízká, o plodnosti plemenných zvířat rozhodují zejména podmínky vnějšího prostředí (vytvářené chovatelem)

3 Plodnost komplexní vlastnost ( a ) poskytovat: - zdravé potomstvo - v optimálním počtu - za určitý čas Plodnost samců produkce kvalitního ejakulátu - zapravení do pohlavních orgánů Plodnost samic pravidelný reprodukční cyklus - zabřeznutí - porod zdravého a životaschopného mláděte Význam chovatelsko šlechtitelský: mláďata pro následnou produkci masa, faktor spouštějící laktaci. Dobrá plodnost dovoluje zvýšení intenzity selekce zvířat (zdroj Majzlík, 2012)

4 Faktory obecně ovlivňující plodnost - druh plemeno individualita (genotyp) - dlouhodobá úzká příbuzenská plemenitba (inbreeding) (zhoršení) - zdraví (pohyb, stres, kvalita ustájení kvalita stání, teplota prostředí..) - kondice výživný stav (výživa v souladu s užitkovostí, pestrost stravy, metoda flushing, úprava výživy před porodem atd.) - technika chovu (zdravé utváření končetin součást exteriéru, kvalita paznehtů, přiměřená zátěž samců v plemenitbě, u dojnic doba stání na sucho) - znalost - detekování říje, včasné připouštění (zapouštění) (správně provedená inseminace, kvalitní sperma..) - kvalitní péče v březosti a mezibřezosti (SP) - věk zvířat dodržování chovatelské dospělosti - souvislost s užitkovostí (např.extrémní mléčná užitkovost versus plodnost..) - sezónnost (někdy vliv světla na reprodukční cyklus.)

5 Dospělost - období I. Pohlavní dospělost - věk, kdy, pohlavní žlázy - normální činnost, samci - schopnost oplodnit samice, u samic - první říje a ovulace, - vývin sekundárních pohlavních znaků, - změny v chování. Zvířata nejsou tělesně dospělá! Nepoužíváme je k plemenitbě - ještě je čas! Uspíšení reprodukce poškození samic, nižší užitkovost slabší mláďata! Vlivy: ranost - ušlechtilá plemena obvykle ranější než primitivní nebo divoké formy, chladnokrevníci ranější než teplokrevníci, pohlaví, indiv. genotyp, výživa II. Chovatelská (chovná) dospělost nejvhodnější věk k prvnímu použití v plemenitbě - k prvnímu připouštění nebo zapouštění. - neodpovídá pohlavní dospělosti - je pozdější. Zvířata jsou fyzicky vyspělejší, ale stále nejsou tělesně dospělá! III. Tělesná dospělost ukončen růst a tělesný vývin, ukončen růst dlouhých kostí, trvalý chrup

6 druh pohlavní chovatelská dospělost tělesná dospělost dospělost (u některých druhů - velké rozdíly mezi plemeny) věk měsíců měsíce roky roky kůň roky klisny chladnokrev. 2,5 roku 80 % těl. hm.v dospělosti skot jalovice (u holštýnů 75 % hm.- dospělosti, cca kg); býci 60 % hm. v dospělosti přibliž. doba využívání k plemenitbě (plodnost samic) k plem. až k plem. 6 8 koza ovce 4-7 raná pl pozdní pl (35-50 kg) prase 4-8 od 8. měsíce prasnička (cca kg), hř. tuk 1,5 cm; od 12. měs. - kanec králík ; až 8

7 Faktory ovlivňující plodnost - samců: Vnitřní faktory: Druhová příslušnost; plemenná příslušnost Individuální genotyp pohlaví Kryptorchismus (jednostranný nebo oboustranný) nebo hypoplazie varlat - zhoršení plodnosti, (neplodnost). Kvalita utváření pánevních končetin (např. dědičné vady kloubů - hlezna atd.) Ranost ranější zvířata (ušlechtilá plemena) dospívají dříve a dožívají se relativně kratšího reprodukčního věku než plemena primitivní nebo nedomestikované formy. Věk (nevhodní příliš mladí nebo přestárlí) libido sexualis, kvalita spermií Zdraví - pohyb, Ošetřování Vnější faktory: Výživa (krmiva plnohodnotná, bez toxinů, těžkých kovů.) Teplota a světlo vliv na sexuální aktivitu - sezónnost Využívání - pravidelnost připouštění

8 samčí pohlavní ústrojí (skot):

9 množství spermií: skot v 1 ml / 0,7-1 miliard ejakulát (malý objem - koncentrovaný), alespoň 70 % spermií přímočarý za hlavičkou), barva mléčná až smetanová, konzistence hustá, kanec v 1 ml / milionů velký objem, nižší koncentrace, velikost spermie μm průměrný objem ejakulátu: kanec ml hřebec ml býk ml beran ml; králík 1 ml; kohout cca 0,5-0,8 ml kohout v 1 ml/ 4 miliardy

10 Spermatocytogeneze (meioza): V zárodečném epitelu varlat - spermatogonie, meioticky se dělí až ve zralé spermatidy, které postupně putují směrem do semenotvorných kanálků varlat (varlata v šourku o 2-3 C nižší než tělesná teplota). Spermatidy dozrávají spermiogenezí ve spermie (v nadvarleti). Spermiogenní cyklus trvá dle druhu cca dní

11 Oplozovací schopnost spermie v pohlavních orgánech samice : Kráva, (ovce) cca 1-2 dny Klisna cca 5 6 dní Drůbež až týdny (cca 1-3) Kapacitace spermií dozrání spermie k oplození až v pohlavních orgánech (několik hodin)

12 Kastráti Kastrace - operativní - (resekce varlat) nebo hormonální, chemická důvody chovatelské, ekonomické, léčebné Sterilizace vasektomie přerušení (podvázání) chámovodů - zabrání oplodnění, při zachování hormonální činnosti pohlavních žláz, provádí se operativně (tímto zákrokem je možno získat prubíře) nebo u samic podvázání vejcovodů Následky kastrace: Zákrok před pohlavním dospíváním zastaví pohlavní vývoj, ovlivní vývin sekundárních pohlavních znaků, temperament, habitus intersexuální typ. Sklony k ztučnění. Kastrace v dospělosti jen částečná modifikace orgánů a funkcí. Využití k pracovní činnosti valach, Snížení typického samčího pachu (kanec, kozel)

13 Názvy samčích kastrátů: kozel - hňup, cap beran - skopec býk - vůl hřebec - valach kohout - kapoun kanec vepř pes, kocour - fešák Samičí kastrace (méně častá - neběžná) - přetnutí vejcovodů kráva - (přetnutí vejc. ve vyšším věku - prasnička nunva slepice - pularda již historická záležitost.)

14 Páření je složitý děj souběh reflexivních pohybů Libido sexualis - potence charakterizované pářícím chováním: Souběh reflexů nepodmíněných i podmíněných - (zkušenost s věkem) Druhově specifická anatomie samčích pohlavních orgánů

15 doba kohabitace: přežvýkavci cca 5-15 s (skok) (jednorázová ejakulace) hřebec cca 1-3 min. kanec 7-15 minut (3 frakce ejakulace s velkým množstvím sekretu přídatných žláz předspermiová, s obsahem spermií, poslední rosolovitého charakteru zátkování ) Osemenění samice: - přirozenou cestou - technicky - inseminací Typ osemenění: - vaginální (např. přežvýkavci, králíci) - děložní (např. klisna, prasnice, fena)

16 samičí pohlavní ústrojí (skot) Zdroj: J. Kliment, Všeobecná zootechnika,1985

17 Řízení pohlavní činnosti samic (stručně) hypotalamus releasing hormony; adenohypofýza gonadotropní hormony; FSH folikulstimulační hormon (folitropin): růst a zrání folikulů na vaječnících; estrogeny Graafův folikul, vyvolávají příznaky říje, změny děložní sliznice, rozpouštění zátky v děložním krčku, vývin sekundárních pohlavních znaků; LH luteinizační hormon (lutropin) : dokončuje zrání Graafova folikulu, ovlivňuje ovulaci a růst žlutého tělíska; progesteron žluté tělísko, blokuje působení gonadotropinů, zabraňuje zrání Graafova folikulu a nástup další říje; podmínky pro uhnízdění vajíčka v děloze udržení březosti. LTH prolaktin (laktační hormon): řídí rozvoj mléčné žlázy, útlum ovulace, udržuje laktaci, u drůbeže sezení na vejcích

18 pohlavní cyklus samice monoestrická říje 1x za rok = nedomestikovaná - divoce žijící zvířata (převážně) diestrická říje 2x ročně = např. fena, některá plemena koček polyestrická říje se opakuje v pravidelných intervalech, v průběhu celého roku = hospodářská zvířata

19 Ovariální cyklus Říje: krávy, klisny, prasnice, kozy, ovce, opakuje se 1x za 3 týdny (cca 21 dní - u ovcí bývá i kratší) U ovcí, koz, koní může být vliv sezónnosti v pohlavní aktivitě (výraznější projev pohlavního pudu jaro, podzim) U multiparních zvířat - dozrávání a uvolňování více vajíček.

20 Říje názvy: Kráva se běhá, (honí se) Prasnice se bouká Koza a ovce se prská Klisna hříná, blýská, chce hřebce Fena se hárá Kočka se mrouská

21 Vliv kopulace na ovulaci samic Spontánní ovulaci - bez vlivu kopulace např. kráva, koza, ovce, klisna, prasnice, fena Provokovaná ovulace - vliv kopulace např. králík, norek, kočka - k vyprovokované ovulaci dochází cca hodin po kopulaci Ovulace umělým způsobem synchronizace říje např. podáním hormonů.

22 Ovariální cyklus (orientační informace) proestrus - regrese žlutého tělíska, vlivem FSH dozrávají folikuly, délka několik dnů (cca 2-3) před říjí; estrus - říje, otevření děložního krčku, ovulace, svolnost k páření; kráva hodin, ovce a koza hodin; prasnice 2-3 dny, klisna 4-7 dní, metestrus doznívají příznaky říje, uzavření děložního krčku, vznik žlutého tělíska; délka 4-5 dnů; prasnice 7-8 dní. diestrus - období klidu, přetrvává žluté tělísko, vyšší hladina progesteronu, relativně nejdelší období cyklu, skot cca 12 dnů; prasnice cca 9 dnů.

23 Zdroj: Sova, 1981

24 Říje skotu - plemenice ochod - mírně zduřelý, poševní sliznice zarudlá a překrvená říjící plemenice - neklidná, přešlapuje, bučí, očichává sousední zvířata, nebo se o ně tře tělem, později na ně skáče, přechodně snížení dojivosti snížení příjmu potravy, z pochvy vytéká hlen: v proestru čirý vodnatý, v estru sklovitý tažný baktericidní (vhodné k inseminaci), v metestru - méně hlenu - hustý zkalený (i krev) v optimálním údobí říje stojí plemenice klidně a dostavuje se u ní ochota k páření

25 Říje prasnic (boukání) Říjový cyklus prasniček bývá o něco kratší než u starších prasnic Proestrus (cca 2 dny): - neklid, málo žere, vulva zduří a sliznice zčervená, vylučování čirého hlenu, snížený zájem o krmivo, vylézání na hrazení, skáče na ostatní samice, není ochotná ke skoku kance, prasnice jde za kancem. Estrus (cca 1,5 2,5 dne): klidné chování - reflex nehybnosti - strnulý postoj, přitažení uší ke krku, časté močení, vytéká hlen s epitelovými buňkami s jádrem (bez jádra ukončení ovulace), svolnost k páření - pro skok kance, v podmínkách inseminace snáší hmotnost člověka test dosednutí umožňuje provedení inseminace. Ve 2/3 délky doby nehybnosti dochází k ovulaci. Děložní krček je zvětšený, prokrvený a otevřený.

26 Detekce říje Základem je evidence reprodukčního cyklu samic, (inseminací, reinseminací, březosti, porodů) softwarové programy indiv. sledování plemenic Vyhledávání říje - v době klidu ve stáji (ne v době dojení nebo krmení), optimální doba sledování 2x 3x denně po dobu min. (brzy ráno, před polednem nebo večer) ovce v říji (např. po synchronizaci říje) vyhledávají (2x denně) vasektomovaní berani prubíři (na hrudi se značk. barvou) označí plemenice. prasnice v říji vyhledávají - kanci prubíři - označí plemenici (do hod. inseminace, reinseminace po 12 hod. - kvalitnější zabřeznutí) nebo krytí kancem 2x v období svolnosti s odstupem cca hod.

27 Další způsoby detekce říje: Přístroj pro zjišťování intravaginální impedance (vodivost poševního hlenu) dotyk elektrod se sliznicí pochvy. nebo zjišťování progesteronu v mléce imunologickou metodou -

28 Některé odchylky v projevu říjí Tichá říje - slabé projevy libida (např. vlivem nedostatku pohybu, zdravotní potíže, poruchy ve výživě, malá stimulace... ), např. nižší hladina estrogenů u vysokoprodukčních dojnic, následek inseminace mimo optimální dobu, ovariální cyklus probíhá normálně. Prodloužená říje porucha v hormonálním sledu, slabé příznaky říje, trvá déle použití reinseminací Nepravá říje intenzivní příznaky říje, v krátkých intervalech (bez ovulace nepraskne Graafův folikul cystoidní degenerace vaječníků

29 Přirozená synchronizace říje Stimulace přítomností samců: Prasata prasnice po odstavu selat skupinové ustájení, kanec není v kotci s prasnicemi, ale je vidět a cítit (min. 30 minut denně) Ovce - berani s ovcemi nejsou celoročně drženi pohromadě. Bahnice - vystaveny efektu beraních feromonů 14 dní před začátkem připouštění. Stimulace pomocí vasektomovaných beranů nebo přemístit berany do sousedního oplůtku. Flushing efekt - pro zvýraznění projevů říje a především počtu (kvality) ovulovaných vajíček se provádí krátkodobé mírné zvýšení krmné dávky kvalitativní zlepšení výživy, vyšší příjem živin a energie. Např. umělá synchronizace říje krav hormonálně např. oestrophanem (prostaglandinem F 2α ) nenasycená mastná kyselina, rozrušuje funkční žluté tělísko plemenic mezi dnem po říji. Po jeho aplikaci nástup říje den a ovulace.

30 Orientační termíny pro zapuštění plemenic (různí autoři se v doporučeních dosti liší) druh zvířete doba říje přibližná doba ovulace vhodná doba pro zapuštění inseminaci dny hodiny kráva 1 1, hod. po ukončení říje prasnice hod. od počátku říje ovce, koza 1-1, hod. od poč. říje. klisna hodin před koncem říje cca hodin po začátku říje cca hodin po začátku reflexu nehybnosti cca hod. od začátku říje cca den říje

31 Základní způsoby připouštění: přirozená plemenitba a ) volné (stádo plemenic s plemeníky) - páření dle výskytu říje b) skupinové (harémové, 1 plemeník na skupinu plemenic) c) z ruky plemenice a plemeníky chováme odděleně - nebo použití inseminace (nejpoužívanější způsob) Použití plemeníků pro přirozenou plemenitbu u hospodářských zvířat - určeno zákonem o plemenitbě (č. 154/2000 Sb.) - plemeník musí být prověřen a zapsán v registru plemeníků.

32 a ) volné připouštění stádo plemenic společně s několika plemeníky (využití spíše u extenzivních chovů) nevýhoda paternita není hned jednoznačná (lze zjistit až dodatečně) - nelze uplatnit detailně připařovací plán, - nelze jednoduše posoudit plodnost jednotlivých samců, - neznáme přesný termín zabřeznutí samic, - časté krytí možné krátkodobé vyčerpání samců (případné souboje mezi samci možná zranění) výhoda vysoké % zabřeznutí, plemeník kryje samici i v době tzv. tiché říje

33 b) skupinové harémové skupině plemenic je určen plemeník nevýhoda paternita známa, neznáme datum oplození, časté krytí dočasné vyčerpání samců výhoda vysoké % zabřeznutí, (nutnost sledovat plodnost plemeníka) protože plemeník kryje samici i v době tzv. tiché říje; (uplatnění u ovcí a krav bez tržní produkce mléka) c) připouštění z ruky plemenice a plemeníky chováme odděleně (nejpoužívanější způsob) - patří zde i inseminace výhoda - výběr rodičovských párů - uplatnění připařovacího plánu, lze posoudit plodnost samců - regulovat zatížení plemeníka, využití dvojskoků u plemeníků (plemenice v téže říji zapuštěna 2x ) nevýhoda - relativně nižší % zabřeznutí, nutnost předběžného vyhledávání samic v říji

34 přirozená plemenitba Druh zvířete: volné připouštění 1 plemeník na X samic připouštění z ruky 1 plemeník na X samic býk např. mladší býk méně krav (starší býk) až 40 krav (připouštěcí období 8-10 týdnů) beran 30 bahnic bahnic kozel 60 koz koz kanec 30 prasnic prasnic (při dvojskocích méně) hřebec 30 klisen klisen

35 Nejdokonalejším připouštěním z ruky je inseminace: nejkvalitnější prověření plemeníci, zamezení možného přenosu pohlavních chorob, maximálně možná eliminace genetických chorob Inseminace úspěšná biotechnická metoda řízení rozplozování zvířat, ekonomický efekt snížení počtu potřebných plemeníků (nákladů) Využíváno cca u 75 % stavu prasnic, 95 % stavu dojených krav. Spojeno s intenzivní selekcí - zvyšování plemenné hodnoty zvířat Inseminace zahrnuje: I. získávání a hodnocení spermatu (odběr a hodnocení ejakulátu dle norem) II. zpracování a uchování inseminačních dávek (ředění specif ředidlem, naplnění PVC dutinek pejet 0,25-0,5 ml přežvýkavci, kryokonzervace v tekutém dusíku ( -196 C) III. vlastní inseminace

36 názvosloví: První inseminace (např. u jalovic, jehnic, prasniček ) poprvé v životě nebo (u krav, prasnic, bahnic) poprvé po porodu Reinseminace opakovaná inseminace v téže říji (v rozmezí cca několika hodin), ID většinou téhož plemeníka) Opakovaná inseminace v druhé a další říjích

37 Embryotransfery přenos embryí Využití potenciálu vaječníku vynikajících (cenných) plemenic získání většího počtu vajíček embryí z jedné ovulace (u krav). Tato embrya přenos do dělohy recipientek, vývoj do porodu. Nákladná metoda zkušený realizační tým. Fáze přenosu embrya: - Výběr plemenic donorů a recipientů a synchronizace jejich říje - Vyvolání superovulace u donora a její inseminace - Získání embryí, jejich zhodnocení (selekce) a uchování do přenosu - Přenos embrya do recipientky, její březost a porod - Během přenosu embryí realizace biotech. zásahů volba pohlaví embrya, - Rozdělení zygoty (polyembryonie) vzniklé z jednoho vajíčka a spermie vznik identických klonů - lze přirovnat k nepohlavnímu způsobu rozmnožování

38 Kondice zvířat častá příčina poruch plodnosti skotu Správná výživa - podíl na výsledcích reprodukce. - Chybné nedostatečná výživa nebo překrmování. - Období stání na sucho (40-60 dní před porodem, již ukončená laktace, regenerace organismu po laktaci a příprava organismu na porod a další laktaci). prvních sto dnů laktace (skot) v tomto období požadujeme zabřeznutí zvířete po porodu, dosahována maximální denní užitkovost, vysoká užitkovost stres častý deficit živin a energie. Neúměrné odbourávání tukových rezerv (hubnutí) během prvních 100 dní laktace (více než 0,3 kg hmotnosti /den) ketózy. Narušení hormonální stability poruchy involuce dělohy, cyklu a zabřezávání. Negativní korelace mezi výší užitkovosti a zabřezáváním laktujících zvířat - vlivem stresu z reprodukce. Nízké krmné dávky - snížení užitkovosti. Při nadměrném metabolickém stresu se plodnost jako biologická funkce vytrácí.

39 Březost Obecně se březost počítá - doba od zapuštění (předpoklad oplození) do porodu. Během gravidity - zásadní hormonální změny v těle samice. Hlavní zdroje hormonů k udržování březosti: - hypofýza (především LTH(prolaktin), LH (lutropin) - ovaria (především - progesteron) - placenta (především - estrogeny) Tkáně plodu mají mnohem aktivnější metabolismus než tkáně matky růst plodu na úkor matčina organismu. Vliv na chování samice - klidnější, opatrnější, zvýšená chuť k příjmu potravy. V posledním trimestru se zvětšuje objem břišní dutiny, zvětšuje se mléčná žláza, nabíhají struky (vemnání). Pseudogravidita - zdánlivá březost, u samic nedošlo k oplození, ale hormonálně jakoby probíhá. Nutno řešit s veterinářem,

40 Odchylky v trvání gravidity Změny v morfologickém a funkčním uspořádání embrya, plodu nebo matky nad fyziologické rozmezí odchylky v délce gravidity kratší nebo delší Delší březost zralý plod, ale nebezpečí poškození změnami nitroděložních podmínek i odumření (především udušení) vyvolat porod. Kratší březost předčasný porod nebo potrat (abort) Předčasný porod stádium březosti, že pokud se mládě narodí živé, má šanci přežít.

41 Průměrná délka březosti a určení termínu porodu u samic hospodářských a domestikovaných zvířat: samice zvířete délka březosti (dny) přibližná doba (pomůcka) ramlice cca 1 měsíc prasnice, prasnička 115 ( ) jehnice, bahnice; koza 150 ( ) jalovice, kráva ( ) klisna 333 ( ) oslice rok cca 3 měsíce 3 týdny 3 dny předpokládané doby porodu den zabřeznutí 7 měsíc zabřeznutí + 4 cca 5 měsíců den zabřeznutí 3 měsíc zabřeznutí + 5 cca jako člověk 40 týdnů fena 63 (58-70) cca 2 měsíce kočka 56 (53-58) 55 dní den zabřeznutí + 10 měsíc zabřeznutí dní den zabřeznutí 2 měsíc zabřeznutí 1

42 Inkubační doba vejce - drůbež kuřata 21 dní kachňata dní, (pižmovka domácí - 35 dní) housata dní krůťata dní perličata dní holoubě dní

43 Detekce gravidity - SKOT Kontrola výsledku připouštění nebo inseminace. Diagnostika rané gravidity od 25 dní gravidity ultrasonografické vyšetření dělohy Rektální vyšetření : kolem 42. dne, optimálně den gravidity krav palpací děložních rohů (přes stěnu rekta) zárodek pohyb - cca 20 cm, asymetrie dělohy, gravidní roh dělohy - silný jako mužská ruka a asi 5 x větší než negravidní Vnější palpací od 7. měsíce, zjišťuje se na pravé straně břicha před předkolenní řasou, opakovaným zatlačením na břišní stěnu a po náhlém uvolnění plod narazí do uvolněné stěny; stetoskopem poslech srdečních ozev zastření střevní peristaltikou.

44 Detekce gravidity - prasat U zapuštěné prasnice : cca den, raná diagnostika gravidity ultrazvukem zaznamenávají srdeční ozvy plodu, přítomnost plodové vody Sondu umístíme u prasnice v blízkosti druhého zadního vemínka, z pravé strany, pod určitým úhlem. Sonda kontaktní médium natření. U prasat hormonální gravitesty

45 Detekce gravidity - OVCE Ovce test nepřeběhnutí cca 21. den po připuštění (inseminaci) zkouška pomocí berana prubíře (prubířem označené plemenice nezabřezlé). použití ultrazvuku (ovce) - od 60. dne březosti stanovením progesteronu (u samic) - hladina progesteronu v krvi (nebo v mléce) - stanoví březost s 90 % pravděpodobností. Metoda je spolehlivá.

46 U zvířat multiparních - každý plod zpravidla samostatné plodové obaly. U prasete - plodové vaky jednotlivých plodů v děložních rozích řadí za sebou, naléhají na sebe, vzájemně nesrůstají. U jednovaječných dvojčat má sice každý plod samostatné amnion, ale společné chorion. U obouhlavních dvojčat (jen u skotu) dochází FREEMARTINISMU nedědičná vada Příčina: během společného nitroděložního vývoje začíná samčí gonáda produkovat hormony dříve než samičí, vliv na nedokonalý vývoj pohlavního ústrojí samičího dvojčete. Jalovičky (býčice) bývají neplodné! nezařazovány do plemenitby.

47 Zdroj: W.O.Reece Physiology of Domestick Animals 1997

48 Gravidní roh krávy a děložní krček, b chorion + allantois, c alantoidová dutina vyplněná mokem, d - amniová blána, e - amniová dutina vyplněná mokem, f- pupeční provazec, g kotyledon, h - průřez kotyledonem s klky alantochoria vrůstající do sliznice dělohy Zdroj: Bukvaj, 1971

49 Zdroj: W.O.Reece Physiology of Domestick Animals 1997

50 Pro porod mají chovatelé specifické názvy: kráva se telí", klisna se hřebí", prasnice se prasí", ovce se bahní", koza se kozlí", ramlice se kotí u samic malých zvířat s vícečetným porodem hovoříme o vrhu" mláďat.

51 Předporodní fáze přípravná fáze: vliv ovariálních hormonů estrogeny a relaxin, ustupuje vliv progesteronu, porod je iniciován ze strany plodu, sekrece OXYTOCINU (zadní lalok hypofýzy) - motorika děložní svaloviny při porodu, před porodem se zvětšuje mléčná žláza vemnání, u skotu pasivní pohyb ocasu, - rozpouští se hlenová zátka děložního krčku, - ochabnutí pánevních vazů, - překrvení a prodloužení vulvy, - porodní stahy (počet a častost narůstá kontrakce děložní svaloviny a stahy břišního lisu), - časté močení, - u skotu 1-2 dny před porodem visící výtok hlenu z vulvy.

52 Porod 1. fáze otevírací (otevírání krčku): pravidelné stahy dělohy, neklid matky, změny v poloze plodu, úplná dilatace děložního krčku 2. fáze vypuzovací (vypuzení plodu): silné děložní a břišní stahy, prasknutí plodových obalů (allantochorionu), výtok plodové vody z pochvy, objevuje se amnion v pochvě, prasknutí amnionu, plod se dostává porodními cestami mimo tělo matky; 3. fáze vypuzení placenty (u multiparních zvířat spojeno s fází vypuzování plodu) fáze poporodní (puerperium): odtok očistek (lochií), postupný návrat pohlavních orgánů a celého organismu matky do víceméně původního stavu jako před porodem. Obtížný porod - až úhyn plodu, matky či obou. Obtížnost porodu evidována např. u skotu - selekční kriterium, rodiče s opakovanými obtížnými porody - vyřazeni z chovu

53 Pasivní imunita kolostrální imunita U telat, selat, hříbat, jehňat, kůzlat Novorozené mládě - minimum protilátek až po narození příjem mlezivem, které je na látky specifické imunity bohaté - imunoglobulíny (proteiny s protilátkovou aktivitou). Nedostanou-li selata bezprostředně po narození mlezivo do 2 hodin septikémie (E.Coli) úhyn. Gamaglobulíny - vstřebávány přes střevní stěnu z mleziva do krevního oběhu (tato schopnost trvá cca 24 hodin).

54 Multiparní zvířata zabřezávají snáze než uniparní. Samice plemen primitivních zabřezávají snáze než plemen kulturních. Obecně prvorodičky multiparních zvířat mají - méně mláďat menší počet (bývají i lehčí) než samice starší. Např. u koz bývá častější jedno mládě a u staších nejčastěji 2 nebo i více. Unipara rodí jen jedno mládě : - klisna (dvojčata do cca 1% počtu porodů) - kráva ( dvojčata cca 1-5 % porodů, trojčata v 0,15 %) Multipara rodí více než jedno mládě : - prase (8 12 mláďat), 2,2 vrhy ročně, - ramlice (4-12 mláďat), 3 vrhy/rok; velkovýrob. 6x/rok 48 ml. - ovce, kozy (2-5 mláďat)

55 Hmotnost novorozenců Druh Hmotnost při narození Rozmezí kg Druh Hmotnost při narození Rozmezí g hříbě 55kg králíče 50 g tele 38 kg kuře 40 g jehně 4 kg 2,5-5 kachně 56 g kůzle 3-4 kg 2,5-4,5 sele 1,3 kg 1,1-2

56 Puerperium Období puerperia = involuce dělohy; proces postupného návratu pohlavních orgánů samice (dělohy) do původního stavu (před graviditou), druhově rozdílné. dobrý průběh puerperia předpoklad dobrého zabřezávání; - odtok očistků, uzavírá se děložní krček - návrat dělohy do původního stavu (z 9 kg po porodu - 1 kg po měsíci u skotu), - regenerace endometria - změny hormonální (pokles hladiny progesteronu, produkce adenohypofyzárního hormonu prolaktinu LTH) - aktivizace oxytocinu produkce, spouštění kolostra cca týden a postupná přeměna v mléko - návrat ovariální aktivity - cyklu

57 Doba zapouštění pelmenic po porodu obnovení ovulace první říje : u klisen den - po porodu (involuce je rychlá, zapouští se 9. den po porodu) u skotu do 4 týdnů - po porodu projev 1. říje (nutno sledovat termín první říje po porodu!) (délka puerperia je dní ) (zapouští se nejdříve 42 dní po porodu od cca 2. ovulace) běžné je zapouštění okolo po otelení (cca 3.ovulace) (krávy s vyšší mléčnou užitkovostí lze zapouštět až 80 dní po otelení) u prasnice den - po odstavu selat (odstav selat obvykle 28. den až 35.den po porodu), (puerperium prasnic cca 21 dní ) (cílem chovatele má být aby prasnice byly zapuštěny do 10. dne po odstavu)

58 Plodnost hodnocení- plemeníků a) Potencionální plodnost býků dle kvality spermatu při odběrech na inseminačních stanicích, (u kance aktivita spermií 70 %, abnormality spermií do 20 %) b) Skutečná plodnost samců: Procento zabřezlých samic ze všech zapuštěných či inseminovaných Inseminační index - udává počet inseminací nutných k zabřeznutí (dobrý je do 1,6 nevyhovující je nad 2) Index plodnosti - hodnotí komplexně procento březosti po plemeníkovi, s ohledem na stáda a inseminačního technika a ostatní plemeníky. Výpočet je prováděn pro jednotlivé plemeníky.

59 Plodnost hodnocení- plemenic Základním kriteriem je počet narozených mláďat za období - pravidelnost v oplození; Optimálně: kráva 1 tele ročně; prasnice 25 dochovaných selat /rok = 2,2 porodů /rok (dle plemene) bahnice jehňata 3x za 2 roky pravidelnost v porodech; počet mláďat uni x multiparní; speciální ukazatele;

60 Hodnocení plodnosti samic jedinec - stádo Základním kriteriem je počet narozených mláďat za období. Potencionální plodnost - potenciální schopnost uvolnit vajíčka je vysoká - u krávy tisíc vajíček z nichž se skutečně uvolní desítky kusů (cca 40). u prasnice se ze 110 tisíc uvolní (řádově stovky) je běžným systémem rozmnožování málo využitá. V jedné říji se uvolní vajíček. Celkově cca 400. Skutečná plodnost daná počtem živě a mrtvě narozených mláďat a je ovlivněna počtem ovulovaných vajíček, počtem oplozených vajíček a embryonální (fetální) úmrtností.

61 inseminační interval počet dní od porodu do první inseminace; interinseminační interval mezi 2 inseminacemi; service perioda (SP) = mezibřezost = počet dní od porodu do zabřeznutí (do inseminace, kdy zabřezla) Ve vysokoužitkových stádech dojnic buď plemenice koncipují ihned nebo velmi pozdě po 80. dni po porodu. Vysoká produkce mléka je konkurentem reprodukce. Obecné příčiny prodloužení SP (skotu): opožděná první inseminace náhodné vykonání opakovaných inseminací bez veterinárního vyšetření, dlouhotrvající léčení poruch plodnosti chyby v organizaci reprodukce (inseminace) špatná identifikace říje

62 inseminační index počet inseminací potřebných k zabřeznutí (do 2 vyhovující ); inseminace + reinseminace v jedné říji je započtena jako 1 pokus, (vyjadřuje kvalitu práce inseminátora a plodnost býka) březost po 1. inseminaci - % podíl zabřezlých z počtu prvně inseminovaných (nad 55 % vyhovující u krav); NRT non return test = test nepřeběhlých plemenic = % plemenic, u kterých se v následujícím cyklu (po zapuštění) neprojevila říje, nelze automaticky považovat za zabřeznutí; celková březost - % podíl zabřezlých (po všech inseminacích); mezidobí (dny) délka období mezi dvěma následujícími porody; u prasnic mezidobí charakteristikou intenzity plodnosti, (optimum 152 dnů při časném odstavu), cca 2,2 vrhy ročně. hrubá natalita = počet všech mláďat (živá i mrtvá) na 100 plemenic, u prasnic na 1 prasnici za rok či vrh (doplněno počtem vrhů/prasnici/rok) čistá natalita = počet živě narozených mláďat na 100 plemenic

63 Ukazatel Zabřezávání - Po 1.inseminacích jalovice (%) Plodnost (úroveň reprodukce) - SKOT výborná dobrá průměrná (vyhovující) nad 65 nevyhovující pod 55 - Po 1.inseminacích krávy (%) - Po všech inseminacích Inseminační interval (dny od porodu k inseminaci) nad pod 40 do nad 76 Servis perioda - dnů do nad 110 Inseminační index do 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 nad 2,0 Mezidobí do nad 401 Čistá natalita krav (bez jalovic na 100 krav /rok) Hrubá natalita (%) (krav a jalovic na 100 krav / rok) nad pod 80 nad pod 105

64 Hlavní reprodukční události v životě jalovice dojnice (dle Frelich a kol.)

Reprodukce hospodářských zvířat

Reprodukce hospodářských zvířat Reprodukce hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE PRASAT II. Inseminace prasnic Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník,

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Welfare a řízená reprodukce koček MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Reprodukční aktivita u kočky Puberta nástup - obvykle při dosažení 80% hmotnosti dospělého zvířete - 6. - 9. měsíc stáří (5-12 měsíců)

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

MOŽNOSTI ŘÍZENÍ REPRODUKCE V CHOVECH MASNÉHO SKOTU. Cunkov MVDr. Břetislav Pojar

MOŽNOSTI ŘÍZENÍ REPRODUKCE V CHOVECH MASNÉHO SKOTU. Cunkov MVDr. Břetislav Pojar MOŽNOSTI ŘÍZENÍ REPRODUKCE V CHOVECH MASNÉHO SKOTU Cunkov 17.2.2014 MVDr. Břetislav Pojar Jsou odlišnosti v možnosti řízení reprodukce u masných a mléčných stád? A. Organizmus jakékoliv plemenice přizpůsobuje

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001

Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001 Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001 Inseminace je jednou z klasických biotechnologických technik. Vychází z poznatku, že schopnost oplození v pohlavních orgánech plemenic trvá u - spermie cca

Více

Přístup k efektivní kontrole, řízení a péči o reprodukci v chovu skotu

Přístup k efektivní kontrole, řízení a péči o reprodukci v chovu skotu Přístup k efektivní kontrole, řízení a péči o reprodukci v chovu skotu Antonín Vinkler, FVL VFU Brno Ekonomika chovu skotu úzce souvisí s úrovní reprodukce Dá se říci, že úroveň reprodukce je limitujícím

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE KONÍ Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitelé : prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Jan Navrátil,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze INSEMINACE DRŮBEŽE Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: Ing. Jan Beran prof. Ing. František Louda, DrSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Alena Ježková,

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 Fáze pohlavního cyklu PROESTRUS ESTRUS METESTRUS (DIESTRUS) ANESTRUS

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Růst a vývin hospodářských zvířat

Růst a vývin hospodářských zvířat Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Program reprodukce PROGRAM REPRODUKCE. NUTRAL ZI route de Contigné Chateauneuf/Sarthe

Program reprodukce PROGRAM REPRODUKCE. NUTRAL ZI route de Contigné Chateauneuf/Sarthe PROGRAM REPRODUKCE NUTRAL ZI route de Contigné 49 330 Chateauneuf/Sarthe Kompletní program POROD Produkt Podávání Výživářský cíl Veltonic : 45 dnů před porodem Dynamika porodu Involuce dělohy I.A. Velitral

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek

Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek Faktory které ovlivňují reprodukci Kráva 3% Použitý býk 1% 96% Trvání říje (h) Trvání říje ve vztahu k mléčné užitkovosti Lopez

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

MEIÓZA. 1. Které fáze z meiotické profáze I jsou znázorněny na obrázcích?

MEIÓZA. 1. Které fáze z meiotické profáze I jsou znázorněny na obrázcích? Cvičení 8: ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVOJ Jméno: Skupina: MEIÓZA Trvalý preparát: obarvené podélné řezy varlat brouka smrtníka obecného (Blaps mortisaga) Prohlédněte si několik řezů varlete a hledejte v semenotvorných

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2.

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2. Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 30.06.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 30.06.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 326 V Y H L Á Š K A ministerstva zemědělství

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy prasniček zaujal. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava.

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava. Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA 370/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2006 o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Zásady řízení stáda dojeného skotu

Zásady řízení stáda dojeného skotu Zásady řízení stáda dojeného skotu Porod - narození telat výživa vysokobřezí plemenice, stání na sucho - vliv na životaschopnost a odolnost telat porodní hmotnost cca 35 kg (30 45 kg dle plemene, pořadí

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat VYHLÁŠKA 208 ze dne 14. dubna 2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

Více

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

ŘÍZENÍ KONDICE PRASNIC CESTA KE ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ REPRODUKČNÍ UŽITKOVOSTI

ŘÍZENÍ KONDICE PRASNIC CESTA KE ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ REPRODUKČNÍ UŽITKOVOSTI ŘÍZENÍ KONDICE PRASNIC CESTA KE ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ REPRODUKČNÍ UŽITKOVOSTI Kureš, D., *Čítek, J. Tekro, spol. s r.o. ČZU Praha, Katedra speciální zootechniky Tradičně vysoká spotřeba a obliba vepřového

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Etologie hospodářských zvířat Rozdělení etologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Rozdělení etologie 1. Obecná etologie =zabývá se studiem

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Etologie hospodářských zvířat STRES. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Etologie hospodářských zvířat STRES. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Etologie hospodářských zvířat STRES Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Stres Hans Hugo Bruno Selye 1936 = stav, který v sobě zahrnuje všechny nespecifické

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více