Reprodukce hospodářských zvířat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce hospodářských zvířat"

Transkript

1 Reprodukce hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998, JU, Č.B. Všeobecná zootechnika, Kliment a kol, 1985, Fyziologie domácích zvířat, Reece, 1998 Fyziologie hospodářských zvířat, Sova a kol, 1981 Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Bukvaj, 1971 Chov skotu, Frelich a kol, 2001, JU, Č.B. wikipedia

2 Bez reprodukce není produkce (prof. Bílek) Plodnost = základní biologická a užitková vlastnost hospodářských zvířat, předpoklad udržení druhu, výroby živočišných produktů (mléka, masa aj.) Plodnost je vlastnost založená polygenně součást dědičnosti konstituce Dědivost (h 2 ) ukazatelů plodnosti je velmi nízká, o plodnosti plemenných zvířat rozhodují zejména podmínky vnějšího prostředí (vytvářené chovatelem)

3 Plodnost komplexní vlastnost ( a ) poskytovat: - zdravé potomstvo - v optimálním počtu - za určitý čas Plodnost samců produkce kvalitního ejakulátu - zapravení do pohlavních orgánů Plodnost samic pravidelný reprodukční cyklus - zabřeznutí - porod zdravého a životaschopného mláděte Význam chovatelsko šlechtitelský: mláďata pro následnou produkci masa, faktor spouštějící laktaci. Dobrá plodnost dovoluje zvýšení intenzity selekce zvířat (zdroj Majzlík, 2012)

4 Faktory obecně ovlivňující plodnost - druh plemeno individualita (genotyp) - dlouhodobá úzká příbuzenská plemenitba (inbreeding) (zhoršení) - zdraví (pohyb, stres, kvalita ustájení kvalita stání, teplota prostředí..) - kondice výživný stav (výživa v souladu s užitkovostí, pestrost stravy, metoda flushing, úprava výživy před porodem atd.) - technika chovu (zdravé utváření končetin součást exteriéru, kvalita paznehtů, přiměřená zátěž samců v plemenitbě, u dojnic doba stání na sucho) - znalost - detekování říje, včasné připouštění (zapouštění) (správně provedená inseminace, kvalitní sperma..) - kvalitní péče v březosti a mezibřezosti (SP) - věk zvířat dodržování chovatelské dospělosti - souvislost s užitkovostí (např.extrémní mléčná užitkovost versus plodnost..) - sezónnost (někdy vliv světla na reprodukční cyklus.)

5 Dospělost - období I. Pohlavní dospělost - věk, kdy, pohlavní žlázy - normální činnost, samci - schopnost oplodnit samice, u samic - první říje a ovulace, - vývin sekundárních pohlavních znaků, - změny v chování. Zvířata nejsou tělesně dospělá! Nepoužíváme je k plemenitbě - ještě je čas! Uspíšení reprodukce poškození samic, nižší užitkovost slabší mláďata! Vlivy: ranost - ušlechtilá plemena obvykle ranější než primitivní nebo divoké formy, chladnokrevníci ranější než teplokrevníci, pohlaví, indiv. genotyp, výživa II. Chovatelská (chovná) dospělost nejvhodnější věk k prvnímu použití v plemenitbě - k prvnímu připouštění nebo zapouštění. - neodpovídá pohlavní dospělosti - je pozdější. Zvířata jsou fyzicky vyspělejší, ale stále nejsou tělesně dospělá! III. Tělesná dospělost ukončen růst a tělesný vývin, ukončen růst dlouhých kostí, trvalý chrup

6 druh pohlavní chovatelská dospělost tělesná dospělost dospělost (u některých druhů - velké rozdíly mezi plemeny) věk měsíců měsíce roky roky kůň roky klisny chladnokrev. 2,5 roku 80 % těl. hm.v dospělosti skot jalovice (u holštýnů 75 % hm.- dospělosti, cca kg); býci 60 % hm. v dospělosti přibliž. doba využívání k plemenitbě (plodnost samic) k plem. až k plem. 6 8 koza ovce 4-7 raná pl pozdní pl (35-50 kg) prase 4-8 od 8. měsíce prasnička (cca kg), hř. tuk 1,5 cm; od 12. měs. - kanec králík ; až 8

7 Faktory ovlivňující plodnost - samců: Vnitřní faktory: Druhová příslušnost; plemenná příslušnost Individuální genotyp pohlaví Kryptorchismus (jednostranný nebo oboustranný) nebo hypoplazie varlat - zhoršení plodnosti, (neplodnost). Kvalita utváření pánevních končetin (např. dědičné vady kloubů - hlezna atd.) Ranost ranější zvířata (ušlechtilá plemena) dospívají dříve a dožívají se relativně kratšího reprodukčního věku než plemena primitivní nebo nedomestikované formy. Věk (nevhodní příliš mladí nebo přestárlí) libido sexualis, kvalita spermií Zdraví - pohyb, Ošetřování Vnější faktory: Výživa (krmiva plnohodnotná, bez toxinů, těžkých kovů.) Teplota a světlo vliv na sexuální aktivitu - sezónnost Využívání - pravidelnost připouštění

8 samčí pohlavní ústrojí (skot):

9 množství spermií: skot v 1 ml / 0,7-1 miliard ejakulát (malý objem - koncentrovaný), alespoň 70 % spermií přímočarý za hlavičkou), barva mléčná až smetanová, konzistence hustá, kanec v 1 ml / milionů velký objem, nižší koncentrace, velikost spermie μm průměrný objem ejakulátu: kanec ml hřebec ml býk ml beran ml; králík 1 ml; kohout cca 0,5-0,8 ml kohout v 1 ml/ 4 miliardy

10 Spermatocytogeneze (meioza): V zárodečném epitelu varlat - spermatogonie, meioticky se dělí až ve zralé spermatidy, které postupně putují směrem do semenotvorných kanálků varlat (varlata v šourku o 2-3 C nižší než tělesná teplota). Spermatidy dozrávají spermiogenezí ve spermie (v nadvarleti). Spermiogenní cyklus trvá dle druhu cca dní

11 Oplozovací schopnost spermie v pohlavních orgánech samice : Kráva, (ovce) cca 1-2 dny Klisna cca 5 6 dní Drůbež až týdny (cca 1-3) Kapacitace spermií dozrání spermie k oplození až v pohlavních orgánech (několik hodin)

12 Kastráti Kastrace - operativní - (resekce varlat) nebo hormonální, chemická důvody chovatelské, ekonomické, léčebné Sterilizace vasektomie přerušení (podvázání) chámovodů - zabrání oplodnění, při zachování hormonální činnosti pohlavních žláz, provádí se operativně (tímto zákrokem je možno získat prubíře) nebo u samic podvázání vejcovodů Následky kastrace: Zákrok před pohlavním dospíváním zastaví pohlavní vývoj, ovlivní vývin sekundárních pohlavních znaků, temperament, habitus intersexuální typ. Sklony k ztučnění. Kastrace v dospělosti jen částečná modifikace orgánů a funkcí. Využití k pracovní činnosti valach, Snížení typického samčího pachu (kanec, kozel)

13 Názvy samčích kastrátů: kozel - hňup, cap beran - skopec býk - vůl hřebec - valach kohout - kapoun kanec vepř pes, kocour - fešák Samičí kastrace (méně častá - neběžná) - přetnutí vejcovodů kráva - (přetnutí vejc. ve vyšším věku - prasnička nunva slepice - pularda již historická záležitost.)

14 Páření je složitý děj souběh reflexivních pohybů Libido sexualis - potence charakterizované pářícím chováním: Souběh reflexů nepodmíněných i podmíněných - (zkušenost s věkem) Druhově specifická anatomie samčích pohlavních orgánů

15 doba kohabitace: přežvýkavci cca 5-15 s (skok) (jednorázová ejakulace) hřebec cca 1-3 min. kanec 7-15 minut (3 frakce ejakulace s velkým množstvím sekretu přídatných žláz předspermiová, s obsahem spermií, poslední rosolovitého charakteru zátkování ) Osemenění samice: - přirozenou cestou - technicky - inseminací Typ osemenění: - vaginální (např. přežvýkavci, králíci) - děložní (např. klisna, prasnice, fena)

16 samičí pohlavní ústrojí (skot) Zdroj: J. Kliment, Všeobecná zootechnika,1985

17 Řízení pohlavní činnosti samic (stručně) hypotalamus releasing hormony; adenohypofýza gonadotropní hormony; FSH folikulstimulační hormon (folitropin): růst a zrání folikulů na vaječnících; estrogeny Graafův folikul, vyvolávají příznaky říje, změny děložní sliznice, rozpouštění zátky v děložním krčku, vývin sekundárních pohlavních znaků; LH luteinizační hormon (lutropin) : dokončuje zrání Graafova folikulu, ovlivňuje ovulaci a růst žlutého tělíska; progesteron žluté tělísko, blokuje působení gonadotropinů, zabraňuje zrání Graafova folikulu a nástup další říje; podmínky pro uhnízdění vajíčka v děloze udržení březosti. LTH prolaktin (laktační hormon): řídí rozvoj mléčné žlázy, útlum ovulace, udržuje laktaci, u drůbeže sezení na vejcích

18 pohlavní cyklus samice monoestrická říje 1x za rok = nedomestikovaná - divoce žijící zvířata (převážně) diestrická říje 2x ročně = např. fena, některá plemena koček polyestrická říje se opakuje v pravidelných intervalech, v průběhu celého roku = hospodářská zvířata

19 Ovariální cyklus Říje: krávy, klisny, prasnice, kozy, ovce, opakuje se 1x za 3 týdny (cca 21 dní - u ovcí bývá i kratší) U ovcí, koz, koní může být vliv sezónnosti v pohlavní aktivitě (výraznější projev pohlavního pudu jaro, podzim) U multiparních zvířat - dozrávání a uvolňování více vajíček.

20 Říje názvy: Kráva se běhá, (honí se) Prasnice se bouká Koza a ovce se prská Klisna hříná, blýská, chce hřebce Fena se hárá Kočka se mrouská

21 Vliv kopulace na ovulaci samic Spontánní ovulaci - bez vlivu kopulace např. kráva, koza, ovce, klisna, prasnice, fena Provokovaná ovulace - vliv kopulace např. králík, norek, kočka - k vyprovokované ovulaci dochází cca hodin po kopulaci Ovulace umělým způsobem synchronizace říje např. podáním hormonů.

22 Ovariální cyklus (orientační informace) proestrus - regrese žlutého tělíska, vlivem FSH dozrávají folikuly, délka několik dnů (cca 2-3) před říjí; estrus - říje, otevření děložního krčku, ovulace, svolnost k páření; kráva hodin, ovce a koza hodin; prasnice 2-3 dny, klisna 4-7 dní, metestrus doznívají příznaky říje, uzavření děložního krčku, vznik žlutého tělíska; délka 4-5 dnů; prasnice 7-8 dní. diestrus - období klidu, přetrvává žluté tělísko, vyšší hladina progesteronu, relativně nejdelší období cyklu, skot cca 12 dnů; prasnice cca 9 dnů.

23 Zdroj: Sova, 1981

24 Říje skotu - plemenice ochod - mírně zduřelý, poševní sliznice zarudlá a překrvená říjící plemenice - neklidná, přešlapuje, bučí, očichává sousední zvířata, nebo se o ně tře tělem, později na ně skáče, přechodně snížení dojivosti snížení příjmu potravy, z pochvy vytéká hlen: v proestru čirý vodnatý, v estru sklovitý tažný baktericidní (vhodné k inseminaci), v metestru - méně hlenu - hustý zkalený (i krev) v optimálním údobí říje stojí plemenice klidně a dostavuje se u ní ochota k páření

25 Říje prasnic (boukání) Říjový cyklus prasniček bývá o něco kratší než u starších prasnic Proestrus (cca 2 dny): - neklid, málo žere, vulva zduří a sliznice zčervená, vylučování čirého hlenu, snížený zájem o krmivo, vylézání na hrazení, skáče na ostatní samice, není ochotná ke skoku kance, prasnice jde za kancem. Estrus (cca 1,5 2,5 dne): klidné chování - reflex nehybnosti - strnulý postoj, přitažení uší ke krku, časté močení, vytéká hlen s epitelovými buňkami s jádrem (bez jádra ukončení ovulace), svolnost k páření - pro skok kance, v podmínkách inseminace snáší hmotnost člověka test dosednutí umožňuje provedení inseminace. Ve 2/3 délky doby nehybnosti dochází k ovulaci. Děložní krček je zvětšený, prokrvený a otevřený.

26 Detekce říje Základem je evidence reprodukčního cyklu samic, (inseminací, reinseminací, březosti, porodů) softwarové programy indiv. sledování plemenic Vyhledávání říje - v době klidu ve stáji (ne v době dojení nebo krmení), optimální doba sledování 2x 3x denně po dobu min. (brzy ráno, před polednem nebo večer) ovce v říji (např. po synchronizaci říje) vyhledávají (2x denně) vasektomovaní berani prubíři (na hrudi se značk. barvou) označí plemenice. prasnice v říji vyhledávají - kanci prubíři - označí plemenici (do hod. inseminace, reinseminace po 12 hod. - kvalitnější zabřeznutí) nebo krytí kancem 2x v období svolnosti s odstupem cca hod.

27 Další způsoby detekce říje: Přístroj pro zjišťování intravaginální impedance (vodivost poševního hlenu) dotyk elektrod se sliznicí pochvy. nebo zjišťování progesteronu v mléce imunologickou metodou -

28 Některé odchylky v projevu říjí Tichá říje - slabé projevy libida (např. vlivem nedostatku pohybu, zdravotní potíže, poruchy ve výživě, malá stimulace... ), např. nižší hladina estrogenů u vysokoprodukčních dojnic, následek inseminace mimo optimální dobu, ovariální cyklus probíhá normálně. Prodloužená říje porucha v hormonálním sledu, slabé příznaky říje, trvá déle použití reinseminací Nepravá říje intenzivní příznaky říje, v krátkých intervalech (bez ovulace nepraskne Graafův folikul cystoidní degenerace vaječníků

29 Přirozená synchronizace říje Stimulace přítomností samců: Prasata prasnice po odstavu selat skupinové ustájení, kanec není v kotci s prasnicemi, ale je vidět a cítit (min. 30 minut denně) Ovce - berani s ovcemi nejsou celoročně drženi pohromadě. Bahnice - vystaveny efektu beraních feromonů 14 dní před začátkem připouštění. Stimulace pomocí vasektomovaných beranů nebo přemístit berany do sousedního oplůtku. Flushing efekt - pro zvýraznění projevů říje a především počtu (kvality) ovulovaných vajíček se provádí krátkodobé mírné zvýšení krmné dávky kvalitativní zlepšení výživy, vyšší příjem živin a energie. Např. umělá synchronizace říje krav hormonálně např. oestrophanem (prostaglandinem F 2α ) nenasycená mastná kyselina, rozrušuje funkční žluté tělísko plemenic mezi dnem po říji. Po jeho aplikaci nástup říje den a ovulace.

30 Orientační termíny pro zapuštění plemenic (různí autoři se v doporučeních dosti liší) druh zvířete doba říje přibližná doba ovulace vhodná doba pro zapuštění inseminaci dny hodiny kráva 1 1, hod. po ukončení říje prasnice hod. od počátku říje ovce, koza 1-1, hod. od poč. říje. klisna hodin před koncem říje cca hodin po začátku říje cca hodin po začátku reflexu nehybnosti cca hod. od začátku říje cca den říje

31 Základní způsoby připouštění: přirozená plemenitba a ) volné (stádo plemenic s plemeníky) - páření dle výskytu říje b) skupinové (harémové, 1 plemeník na skupinu plemenic) c) z ruky plemenice a plemeníky chováme odděleně - nebo použití inseminace (nejpoužívanější způsob) Použití plemeníků pro přirozenou plemenitbu u hospodářských zvířat - určeno zákonem o plemenitbě (č. 154/2000 Sb.) - plemeník musí být prověřen a zapsán v registru plemeníků.

32 a ) volné připouštění stádo plemenic společně s několika plemeníky (využití spíše u extenzivních chovů) nevýhoda paternita není hned jednoznačná (lze zjistit až dodatečně) - nelze uplatnit detailně připařovací plán, - nelze jednoduše posoudit plodnost jednotlivých samců, - neznáme přesný termín zabřeznutí samic, - časté krytí možné krátkodobé vyčerpání samců (případné souboje mezi samci možná zranění) výhoda vysoké % zabřeznutí, plemeník kryje samici i v době tzv. tiché říje

33 b) skupinové harémové skupině plemenic je určen plemeník nevýhoda paternita známa, neznáme datum oplození, časté krytí dočasné vyčerpání samců výhoda vysoké % zabřeznutí, (nutnost sledovat plodnost plemeníka) protože plemeník kryje samici i v době tzv. tiché říje; (uplatnění u ovcí a krav bez tržní produkce mléka) c) připouštění z ruky plemenice a plemeníky chováme odděleně (nejpoužívanější způsob) - patří zde i inseminace výhoda - výběr rodičovských párů - uplatnění připařovacího plánu, lze posoudit plodnost samců - regulovat zatížení plemeníka, využití dvojskoků u plemeníků (plemenice v téže říji zapuštěna 2x ) nevýhoda - relativně nižší % zabřeznutí, nutnost předběžného vyhledávání samic v říji

34 přirozená plemenitba Druh zvířete: volné připouštění 1 plemeník na X samic připouštění z ruky 1 plemeník na X samic býk např. mladší býk méně krav (starší býk) až 40 krav (připouštěcí období 8-10 týdnů) beran 30 bahnic bahnic kozel 60 koz koz kanec 30 prasnic prasnic (při dvojskocích méně) hřebec 30 klisen klisen

35 Nejdokonalejším připouštěním z ruky je inseminace: nejkvalitnější prověření plemeníci, zamezení možného přenosu pohlavních chorob, maximálně možná eliminace genetických chorob Inseminace úspěšná biotechnická metoda řízení rozplozování zvířat, ekonomický efekt snížení počtu potřebných plemeníků (nákladů) Využíváno cca u 75 % stavu prasnic, 95 % stavu dojených krav. Spojeno s intenzivní selekcí - zvyšování plemenné hodnoty zvířat Inseminace zahrnuje: I. získávání a hodnocení spermatu (odběr a hodnocení ejakulátu dle norem) II. zpracování a uchování inseminačních dávek (ředění specif ředidlem, naplnění PVC dutinek pejet 0,25-0,5 ml přežvýkavci, kryokonzervace v tekutém dusíku ( -196 C) III. vlastní inseminace

36 názvosloví: První inseminace (např. u jalovic, jehnic, prasniček ) poprvé v životě nebo (u krav, prasnic, bahnic) poprvé po porodu Reinseminace opakovaná inseminace v téže říji (v rozmezí cca několika hodin), ID většinou téhož plemeníka) Opakovaná inseminace v druhé a další říjích

37 Embryotransfery přenos embryí Využití potenciálu vaječníku vynikajících (cenných) plemenic získání většího počtu vajíček embryí z jedné ovulace (u krav). Tato embrya přenos do dělohy recipientek, vývoj do porodu. Nákladná metoda zkušený realizační tým. Fáze přenosu embrya: - Výběr plemenic donorů a recipientů a synchronizace jejich říje - Vyvolání superovulace u donora a její inseminace - Získání embryí, jejich zhodnocení (selekce) a uchování do přenosu - Přenos embrya do recipientky, její březost a porod - Během přenosu embryí realizace biotech. zásahů volba pohlaví embrya, - Rozdělení zygoty (polyembryonie) vzniklé z jednoho vajíčka a spermie vznik identických klonů - lze přirovnat k nepohlavnímu způsobu rozmnožování

38 Kondice zvířat častá příčina poruch plodnosti skotu Správná výživa - podíl na výsledcích reprodukce. - Chybné nedostatečná výživa nebo překrmování. - Období stání na sucho (40-60 dní před porodem, již ukončená laktace, regenerace organismu po laktaci a příprava organismu na porod a další laktaci). prvních sto dnů laktace (skot) v tomto období požadujeme zabřeznutí zvířete po porodu, dosahována maximální denní užitkovost, vysoká užitkovost stres častý deficit živin a energie. Neúměrné odbourávání tukových rezerv (hubnutí) během prvních 100 dní laktace (více než 0,3 kg hmotnosti /den) ketózy. Narušení hormonální stability poruchy involuce dělohy, cyklu a zabřezávání. Negativní korelace mezi výší užitkovosti a zabřezáváním laktujících zvířat - vlivem stresu z reprodukce. Nízké krmné dávky - snížení užitkovosti. Při nadměrném metabolickém stresu se plodnost jako biologická funkce vytrácí.

39 Březost Obecně se březost počítá - doba od zapuštění (předpoklad oplození) do porodu. Během gravidity - zásadní hormonální změny v těle samice. Hlavní zdroje hormonů k udržování březosti: - hypofýza (především LTH(prolaktin), LH (lutropin) - ovaria (především - progesteron) - placenta (především - estrogeny) Tkáně plodu mají mnohem aktivnější metabolismus než tkáně matky růst plodu na úkor matčina organismu. Vliv na chování samice - klidnější, opatrnější, zvýšená chuť k příjmu potravy. V posledním trimestru se zvětšuje objem břišní dutiny, zvětšuje se mléčná žláza, nabíhají struky (vemnání). Pseudogravidita - zdánlivá březost, u samic nedošlo k oplození, ale hormonálně jakoby probíhá. Nutno řešit s veterinářem,

40 Odchylky v trvání gravidity Změny v morfologickém a funkčním uspořádání embrya, plodu nebo matky nad fyziologické rozmezí odchylky v délce gravidity kratší nebo delší Delší březost zralý plod, ale nebezpečí poškození změnami nitroděložních podmínek i odumření (především udušení) vyvolat porod. Kratší březost předčasný porod nebo potrat (abort) Předčasný porod stádium březosti, že pokud se mládě narodí živé, má šanci přežít.

41 Průměrná délka březosti a určení termínu porodu u samic hospodářských a domestikovaných zvířat: samice zvířete délka březosti (dny) přibližná doba (pomůcka) ramlice cca 1 měsíc prasnice, prasnička 115 ( ) jehnice, bahnice; koza 150 ( ) jalovice, kráva ( ) klisna 333 ( ) oslice rok cca 3 měsíce 3 týdny 3 dny předpokládané doby porodu den zabřeznutí 7 měsíc zabřeznutí + 4 cca 5 měsíců den zabřeznutí 3 měsíc zabřeznutí + 5 cca jako člověk 40 týdnů fena 63 (58-70) cca 2 měsíce kočka 56 (53-58) 55 dní den zabřeznutí + 10 měsíc zabřeznutí dní den zabřeznutí 2 měsíc zabřeznutí 1

42 Inkubační doba vejce - drůbež kuřata 21 dní kachňata dní, (pižmovka domácí - 35 dní) housata dní krůťata dní perličata dní holoubě dní

43 Detekce gravidity - SKOT Kontrola výsledku připouštění nebo inseminace. Diagnostika rané gravidity od 25 dní gravidity ultrasonografické vyšetření dělohy Rektální vyšetření : kolem 42. dne, optimálně den gravidity krav palpací děložních rohů (přes stěnu rekta) zárodek pohyb - cca 20 cm, asymetrie dělohy, gravidní roh dělohy - silný jako mužská ruka a asi 5 x větší než negravidní Vnější palpací od 7. měsíce, zjišťuje se na pravé straně břicha před předkolenní řasou, opakovaným zatlačením na břišní stěnu a po náhlém uvolnění plod narazí do uvolněné stěny; stetoskopem poslech srdečních ozev zastření střevní peristaltikou.

44 Detekce gravidity - prasat U zapuštěné prasnice : cca den, raná diagnostika gravidity ultrazvukem zaznamenávají srdeční ozvy plodu, přítomnost plodové vody Sondu umístíme u prasnice v blízkosti druhého zadního vemínka, z pravé strany, pod určitým úhlem. Sonda kontaktní médium natření. U prasat hormonální gravitesty

45 Detekce gravidity - OVCE Ovce test nepřeběhnutí cca 21. den po připuštění (inseminaci) zkouška pomocí berana prubíře (prubířem označené plemenice nezabřezlé). použití ultrazvuku (ovce) - od 60. dne březosti stanovením progesteronu (u samic) - hladina progesteronu v krvi (nebo v mléce) - stanoví březost s 90 % pravděpodobností. Metoda je spolehlivá.

46 U zvířat multiparních - každý plod zpravidla samostatné plodové obaly. U prasete - plodové vaky jednotlivých plodů v děložních rozích řadí za sebou, naléhají na sebe, vzájemně nesrůstají. U jednovaječných dvojčat má sice každý plod samostatné amnion, ale společné chorion. U obouhlavních dvojčat (jen u skotu) dochází FREEMARTINISMU nedědičná vada Příčina: během společného nitroděložního vývoje začíná samčí gonáda produkovat hormony dříve než samičí, vliv na nedokonalý vývoj pohlavního ústrojí samičího dvojčete. Jalovičky (býčice) bývají neplodné! nezařazovány do plemenitby.

47 Zdroj: W.O.Reece Physiology of Domestick Animals 1997

48 Gravidní roh krávy a děložní krček, b chorion + allantois, c alantoidová dutina vyplněná mokem, d - amniová blána, e - amniová dutina vyplněná mokem, f- pupeční provazec, g kotyledon, h - průřez kotyledonem s klky alantochoria vrůstající do sliznice dělohy Zdroj: Bukvaj, 1971

49 Zdroj: W.O.Reece Physiology of Domestick Animals 1997

50 Pro porod mají chovatelé specifické názvy: kráva se telí", klisna se hřebí", prasnice se prasí", ovce se bahní", koza se kozlí", ramlice se kotí u samic malých zvířat s vícečetným porodem hovoříme o vrhu" mláďat.

51 Předporodní fáze přípravná fáze: vliv ovariálních hormonů estrogeny a relaxin, ustupuje vliv progesteronu, porod je iniciován ze strany plodu, sekrece OXYTOCINU (zadní lalok hypofýzy) - motorika děložní svaloviny při porodu, před porodem se zvětšuje mléčná žláza vemnání, u skotu pasivní pohyb ocasu, - rozpouští se hlenová zátka děložního krčku, - ochabnutí pánevních vazů, - překrvení a prodloužení vulvy, - porodní stahy (počet a častost narůstá kontrakce děložní svaloviny a stahy břišního lisu), - časté močení, - u skotu 1-2 dny před porodem visící výtok hlenu z vulvy.

52 Porod 1. fáze otevírací (otevírání krčku): pravidelné stahy dělohy, neklid matky, změny v poloze plodu, úplná dilatace děložního krčku 2. fáze vypuzovací (vypuzení plodu): silné děložní a břišní stahy, prasknutí plodových obalů (allantochorionu), výtok plodové vody z pochvy, objevuje se amnion v pochvě, prasknutí amnionu, plod se dostává porodními cestami mimo tělo matky; 3. fáze vypuzení placenty (u multiparních zvířat spojeno s fází vypuzování plodu) fáze poporodní (puerperium): odtok očistek (lochií), postupný návrat pohlavních orgánů a celého organismu matky do víceméně původního stavu jako před porodem. Obtížný porod - až úhyn plodu, matky či obou. Obtížnost porodu evidována např. u skotu - selekční kriterium, rodiče s opakovanými obtížnými porody - vyřazeni z chovu

53 Pasivní imunita kolostrální imunita U telat, selat, hříbat, jehňat, kůzlat Novorozené mládě - minimum protilátek až po narození příjem mlezivem, které je na látky specifické imunity bohaté - imunoglobulíny (proteiny s protilátkovou aktivitou). Nedostanou-li selata bezprostředně po narození mlezivo do 2 hodin septikémie (E.Coli) úhyn. Gamaglobulíny - vstřebávány přes střevní stěnu z mleziva do krevního oběhu (tato schopnost trvá cca 24 hodin).

54 Multiparní zvířata zabřezávají snáze než uniparní. Samice plemen primitivních zabřezávají snáze než plemen kulturních. Obecně prvorodičky multiparních zvířat mají - méně mláďat menší počet (bývají i lehčí) než samice starší. Např. u koz bývá častější jedno mládě a u staších nejčastěji 2 nebo i více. Unipara rodí jen jedno mládě : - klisna (dvojčata do cca 1% počtu porodů) - kráva ( dvojčata cca 1-5 % porodů, trojčata v 0,15 %) Multipara rodí více než jedno mládě : - prase (8 12 mláďat), 2,2 vrhy ročně, - ramlice (4-12 mláďat), 3 vrhy/rok; velkovýrob. 6x/rok 48 ml. - ovce, kozy (2-5 mláďat)

55 Hmotnost novorozenců Druh Hmotnost při narození Rozmezí kg Druh Hmotnost při narození Rozmezí g hříbě 55kg králíče 50 g tele 38 kg kuře 40 g jehně 4 kg 2,5-5 kachně 56 g kůzle 3-4 kg 2,5-4,5 sele 1,3 kg 1,1-2

56 Puerperium Období puerperia = involuce dělohy; proces postupného návratu pohlavních orgánů samice (dělohy) do původního stavu (před graviditou), druhově rozdílné. dobrý průběh puerperia předpoklad dobrého zabřezávání; - odtok očistků, uzavírá se děložní krček - návrat dělohy do původního stavu (z 9 kg po porodu - 1 kg po měsíci u skotu), - regenerace endometria - změny hormonální (pokles hladiny progesteronu, produkce adenohypofyzárního hormonu prolaktinu LTH) - aktivizace oxytocinu produkce, spouštění kolostra cca týden a postupná přeměna v mléko - návrat ovariální aktivity - cyklu

57 Doba zapouštění pelmenic po porodu obnovení ovulace první říje : u klisen den - po porodu (involuce je rychlá, zapouští se 9. den po porodu) u skotu do 4 týdnů - po porodu projev 1. říje (nutno sledovat termín první říje po porodu!) (délka puerperia je dní ) (zapouští se nejdříve 42 dní po porodu od cca 2. ovulace) běžné je zapouštění okolo po otelení (cca 3.ovulace) (krávy s vyšší mléčnou užitkovostí lze zapouštět až 80 dní po otelení) u prasnice den - po odstavu selat (odstav selat obvykle 28. den až 35.den po porodu), (puerperium prasnic cca 21 dní ) (cílem chovatele má být aby prasnice byly zapuštěny do 10. dne po odstavu)

58 Plodnost hodnocení- plemeníků a) Potencionální plodnost býků dle kvality spermatu při odběrech na inseminačních stanicích, (u kance aktivita spermií 70 %, abnormality spermií do 20 %) b) Skutečná plodnost samců: Procento zabřezlých samic ze všech zapuštěných či inseminovaných Inseminační index - udává počet inseminací nutných k zabřeznutí (dobrý je do 1,6 nevyhovující je nad 2) Index plodnosti - hodnotí komplexně procento březosti po plemeníkovi, s ohledem na stáda a inseminačního technika a ostatní plemeníky. Výpočet je prováděn pro jednotlivé plemeníky.

59 Plodnost hodnocení- plemenic Základním kriteriem je počet narozených mláďat za období - pravidelnost v oplození; Optimálně: kráva 1 tele ročně; prasnice 25 dochovaných selat /rok = 2,2 porodů /rok (dle plemene) bahnice jehňata 3x za 2 roky pravidelnost v porodech; počet mláďat uni x multiparní; speciální ukazatele;

60 Hodnocení plodnosti samic jedinec - stádo Základním kriteriem je počet narozených mláďat za období. Potencionální plodnost - potenciální schopnost uvolnit vajíčka je vysoká - u krávy tisíc vajíček z nichž se skutečně uvolní desítky kusů (cca 40). u prasnice se ze 110 tisíc uvolní (řádově stovky) je běžným systémem rozmnožování málo využitá. V jedné říji se uvolní vajíček. Celkově cca 400. Skutečná plodnost daná počtem živě a mrtvě narozených mláďat a je ovlivněna počtem ovulovaných vajíček, počtem oplozených vajíček a embryonální (fetální) úmrtností.

61 inseminační interval počet dní od porodu do první inseminace; interinseminační interval mezi 2 inseminacemi; service perioda (SP) = mezibřezost = počet dní od porodu do zabřeznutí (do inseminace, kdy zabřezla) Ve vysokoužitkových stádech dojnic buď plemenice koncipují ihned nebo velmi pozdě po 80. dni po porodu. Vysoká produkce mléka je konkurentem reprodukce. Obecné příčiny prodloužení SP (skotu): opožděná první inseminace náhodné vykonání opakovaných inseminací bez veterinárního vyšetření, dlouhotrvající léčení poruch plodnosti chyby v organizaci reprodukce (inseminace) špatná identifikace říje

62 inseminační index počet inseminací potřebných k zabřeznutí (do 2 vyhovující ); inseminace + reinseminace v jedné říji je započtena jako 1 pokus, (vyjadřuje kvalitu práce inseminátora a plodnost býka) březost po 1. inseminaci - % podíl zabřezlých z počtu prvně inseminovaných (nad 55 % vyhovující u krav); NRT non return test = test nepřeběhlých plemenic = % plemenic, u kterých se v následujícím cyklu (po zapuštění) neprojevila říje, nelze automaticky považovat za zabřeznutí; celková březost - % podíl zabřezlých (po všech inseminacích); mezidobí (dny) délka období mezi dvěma následujícími porody; u prasnic mezidobí charakteristikou intenzity plodnosti, (optimum 152 dnů při časném odstavu), cca 2,2 vrhy ročně. hrubá natalita = počet všech mláďat (živá i mrtvá) na 100 plemenic, u prasnic na 1 prasnici za rok či vrh (doplněno počtem vrhů/prasnici/rok) čistá natalita = počet živě narozených mláďat na 100 plemenic

63 Ukazatel Zabřezávání - Po 1.inseminacích jalovice (%) Plodnost (úroveň reprodukce) - SKOT výborná dobrá průměrná (vyhovující) nad 65 nevyhovující pod 55 - Po 1.inseminacích krávy (%) - Po všech inseminacích Inseminační interval (dny od porodu k inseminaci) nad pod 40 do nad 76 Servis perioda - dnů do nad 110 Inseminační index do 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 nad 2,0 Mezidobí do nad 401 Čistá natalita krav (bez jalovic na 100 krav /rok) Hrubá natalita (%) (krav a jalovic na 100 krav / rok) nad pod 80 nad pod 105

64 Hlavní reprodukční události v životě jalovice dojnice (dle Frelich a kol.)

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE KONÍ Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitelé : prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Jan Navrátil,

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze INSEMINACE DRŮBEŽE Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: Ing. Jan Beran prof. Ing. František Louda, DrSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Alena Ježková,

Více

Růst a vývin hospodářských zvířat

Růst a vývin hospodářských zvířat Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Management reprodukce jalovic dojných plemen

Management reprodukce jalovic dojných plemen Management reprodukce jalovic dojných plemen Paul M. Fricke, PhD Professor of Dairy Science University of Wisconsin - Madison Růst jalovic Věk při prvním otelení = 24 měs. Narození 1.otelení 2.otelení

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím

TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2011 Zdraví nadevše Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím zemědělského podnikání. Po delší době nepříznivých nálad je současný boom v podobě podpory

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Lidstvo mléko získává a využívá: od skotu, koz, ovcí, buvolů, jaků, velbloudů, lam, zebu, sobů, koní

Lidstvo mléko získává a využívá: od skotu, koz, ovcí, buvolů, jaků, velbloudů, lam, zebu, sobů, koní Produkce mléka Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec,

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly) POHLAVNÍ REFLEXY A CHOVÁNÍ BÝKA Reprodukční funkce samců - tvorba spermií, jejich dozrávání a dopravu do samičích pohlavních orgánů - spermie jsou tvořeny v semenotvorných kanálcích varlat a transportovány

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt 8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Typy vývoje = vývojové strategie ONTOGENEZE

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014 Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU duben 2014 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Nic neděláme do zásoby... Chceme, abyste měli co nejlepší

Více

Obsah Obsah Předmluva Obsah Seznam tabulek a obrázků 1. Úvod 2. K řízení reprodukce obecně 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost

Obsah Obsah Předmluva Obsah Seznam tabulek a obrázků 1. Úvod 2. K řízení reprodukce obecně 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost Obsah Předmluva... 5 Obsah... 7 Seznam tabulek a obrázků...10 1. Úvod...12 2. K řízení reprodukce obecně...16 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost...18 4. Požadované parametry reprodukce skotu...22

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více