Reprodukce hospodářských zvířat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce hospodářských zvířat"

Transkript

1 Reprodukce hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998, JU, Č.B. Všeobecná zootechnika, Kliment a kol, 1985, Fyziologie domácích zvířat, Reece, 1998 Fyziologie hospodářských zvířat, Sova a kol, 1981 Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Bukvaj, 1971 Chov skotu, Frelich a kol, 2001, JU, Č.B. wikipedia

2 Bez reprodukce není produkce (prof. Bílek) Plodnost = základní biologická a užitková vlastnost hospodářských zvířat, předpoklad udržení druhu, výroby živočišných produktů (mléka, masa aj.) Plodnost je vlastnost založená polygenně součást dědičnosti konstituce Dědivost (h 2 ) ukazatelů plodnosti je velmi nízká, o plodnosti plemenných zvířat rozhodují zejména podmínky vnějšího prostředí (vytvářené chovatelem)

3 Plodnost komplexní vlastnost ( a ) poskytovat: - zdravé potomstvo - v optimálním počtu - za určitý čas Plodnost samců produkce kvalitního ejakulátu - zapravení do pohlavních orgánů Plodnost samic pravidelný reprodukční cyklus - zabřeznutí - porod zdravého a životaschopného mláděte Význam chovatelsko šlechtitelský: mláďata pro následnou produkci masa, faktor spouštějící laktaci. Dobrá plodnost dovoluje zvýšení intenzity selekce zvířat (zdroj Majzlík, 2012)

4 Faktory obecně ovlivňující plodnost - druh plemeno individualita (genotyp) - dlouhodobá úzká příbuzenská plemenitba (inbreeding) (zhoršení) - zdraví (pohyb, stres, kvalita ustájení kvalita stání, teplota prostředí..) - kondice výživný stav (výživa v souladu s užitkovostí, pestrost stravy, metoda flushing, úprava výživy před porodem atd.) - technika chovu (zdravé utváření končetin součást exteriéru, kvalita paznehtů, přiměřená zátěž samců v plemenitbě, u dojnic doba stání na sucho) - znalost - detekování říje, včasné připouštění (zapouštění) (správně provedená inseminace, kvalitní sperma..) - kvalitní péče v březosti a mezibřezosti (SP) - věk zvířat dodržování chovatelské dospělosti - souvislost s užitkovostí (např.extrémní mléčná užitkovost versus plodnost..) - sezónnost (někdy vliv světla na reprodukční cyklus.)

5 Dospělost - období I. Pohlavní dospělost - věk, kdy, pohlavní žlázy - normální činnost, samci - schopnost oplodnit samice, u samic - první říje a ovulace, - vývin sekundárních pohlavních znaků, - změny v chování. Zvířata nejsou tělesně dospělá! Nepoužíváme je k plemenitbě - ještě je čas! Uspíšení reprodukce poškození samic, nižší užitkovost slabší mláďata! Vlivy: ranost - ušlechtilá plemena obvykle ranější než primitivní nebo divoké formy, chladnokrevníci ranější než teplokrevníci, pohlaví, indiv. genotyp, výživa II. Chovatelská (chovná) dospělost nejvhodnější věk k prvnímu použití v plemenitbě - k prvnímu připouštění nebo zapouštění. - neodpovídá pohlavní dospělosti - je pozdější. Zvířata jsou fyzicky vyspělejší, ale stále nejsou tělesně dospělá! III. Tělesná dospělost ukončen růst a tělesný vývin, ukončen růst dlouhých kostí, trvalý chrup

6 druh pohlavní chovatelská dospělost tělesná dospělost dospělost (u některých druhů - velké rozdíly mezi plemeny) věk měsíců měsíce roky roky kůň roky klisny chladnokrev. 2,5 roku 80 % těl. hm.v dospělosti skot jalovice (u holštýnů 75 % hm.- dospělosti, cca kg); býci 60 % hm. v dospělosti přibliž. doba využívání k plemenitbě (plodnost samic) k plem. až k plem. 6 8 koza ovce 4-7 raná pl pozdní pl (35-50 kg) prase 4-8 od 8. měsíce prasnička (cca kg), hř. tuk 1,5 cm; od 12. měs. - kanec králík ; až 8

7 Faktory ovlivňující plodnost - samců: Vnitřní faktory: Druhová příslušnost; plemenná příslušnost Individuální genotyp pohlaví Kryptorchismus (jednostranný nebo oboustranný) nebo hypoplazie varlat - zhoršení plodnosti, (neplodnost). Kvalita utváření pánevních končetin (např. dědičné vady kloubů - hlezna atd.) Ranost ranější zvířata (ušlechtilá plemena) dospívají dříve a dožívají se relativně kratšího reprodukčního věku než plemena primitivní nebo nedomestikované formy. Věk (nevhodní příliš mladí nebo přestárlí) libido sexualis, kvalita spermií Zdraví - pohyb, Ošetřování Vnější faktory: Výživa (krmiva plnohodnotná, bez toxinů, těžkých kovů.) Teplota a světlo vliv na sexuální aktivitu - sezónnost Využívání - pravidelnost připouštění

8 samčí pohlavní ústrojí (skot):

9 množství spermií: skot v 1 ml / 0,7-1 miliard ejakulát (malý objem - koncentrovaný), alespoň 70 % spermií přímočarý za hlavičkou), barva mléčná až smetanová, konzistence hustá, kanec v 1 ml / milionů velký objem, nižší koncentrace, velikost spermie μm průměrný objem ejakulátu: kanec ml hřebec ml býk ml beran ml; králík 1 ml; kohout cca 0,5-0,8 ml kohout v 1 ml/ 4 miliardy

10 Spermatocytogeneze (meioza): V zárodečném epitelu varlat - spermatogonie, meioticky se dělí až ve zralé spermatidy, které postupně putují směrem do semenotvorných kanálků varlat (varlata v šourku o 2-3 C nižší než tělesná teplota). Spermatidy dozrávají spermiogenezí ve spermie (v nadvarleti). Spermiogenní cyklus trvá dle druhu cca dní

11 Oplozovací schopnost spermie v pohlavních orgánech samice : Kráva, (ovce) cca 1-2 dny Klisna cca 5 6 dní Drůbež až týdny (cca 1-3) Kapacitace spermií dozrání spermie k oplození až v pohlavních orgánech (několik hodin)

12 Kastráti Kastrace - operativní - (resekce varlat) nebo hormonální, chemická důvody chovatelské, ekonomické, léčebné Sterilizace vasektomie přerušení (podvázání) chámovodů - zabrání oplodnění, při zachování hormonální činnosti pohlavních žláz, provádí se operativně (tímto zákrokem je možno získat prubíře) nebo u samic podvázání vejcovodů Následky kastrace: Zákrok před pohlavním dospíváním zastaví pohlavní vývoj, ovlivní vývin sekundárních pohlavních znaků, temperament, habitus intersexuální typ. Sklony k ztučnění. Kastrace v dospělosti jen částečná modifikace orgánů a funkcí. Využití k pracovní činnosti valach, Snížení typického samčího pachu (kanec, kozel)

13 Názvy samčích kastrátů: kozel - hňup, cap beran - skopec býk - vůl hřebec - valach kohout - kapoun kanec vepř pes, kocour - fešák Samičí kastrace (méně častá - neběžná) - přetnutí vejcovodů kráva - (přetnutí vejc. ve vyšším věku - prasnička nunva slepice - pularda již historická záležitost.)

14 Páření je složitý děj souběh reflexivních pohybů Libido sexualis - potence charakterizované pářícím chováním: Souběh reflexů nepodmíněných i podmíněných - (zkušenost s věkem) Druhově specifická anatomie samčích pohlavních orgánů

15 doba kohabitace: přežvýkavci cca 5-15 s (skok) (jednorázová ejakulace) hřebec cca 1-3 min. kanec 7-15 minut (3 frakce ejakulace s velkým množstvím sekretu přídatných žláz předspermiová, s obsahem spermií, poslední rosolovitého charakteru zátkování ) Osemenění samice: - přirozenou cestou - technicky - inseminací Typ osemenění: - vaginální (např. přežvýkavci, králíci) - děložní (např. klisna, prasnice, fena)

16 samičí pohlavní ústrojí (skot) Zdroj: J. Kliment, Všeobecná zootechnika,1985

17 Řízení pohlavní činnosti samic (stručně) hypotalamus releasing hormony; adenohypofýza gonadotropní hormony; FSH folikulstimulační hormon (folitropin): růst a zrání folikulů na vaječnících; estrogeny Graafův folikul, vyvolávají příznaky říje, změny děložní sliznice, rozpouštění zátky v děložním krčku, vývin sekundárních pohlavních znaků; LH luteinizační hormon (lutropin) : dokončuje zrání Graafova folikulu, ovlivňuje ovulaci a růst žlutého tělíska; progesteron žluté tělísko, blokuje působení gonadotropinů, zabraňuje zrání Graafova folikulu a nástup další říje; podmínky pro uhnízdění vajíčka v děloze udržení březosti. LTH prolaktin (laktační hormon): řídí rozvoj mléčné žlázy, útlum ovulace, udržuje laktaci, u drůbeže sezení na vejcích

18 pohlavní cyklus samice monoestrická říje 1x za rok = nedomestikovaná - divoce žijící zvířata (převážně) diestrická říje 2x ročně = např. fena, některá plemena koček polyestrická říje se opakuje v pravidelných intervalech, v průběhu celého roku = hospodářská zvířata

19 Ovariální cyklus Říje: krávy, klisny, prasnice, kozy, ovce, opakuje se 1x za 3 týdny (cca 21 dní - u ovcí bývá i kratší) U ovcí, koz, koní může být vliv sezónnosti v pohlavní aktivitě (výraznější projev pohlavního pudu jaro, podzim) U multiparních zvířat - dozrávání a uvolňování více vajíček.

20 Říje názvy: Kráva se běhá, (honí se) Prasnice se bouká Koza a ovce se prská Klisna hříná, blýská, chce hřebce Fena se hárá Kočka se mrouská

21 Vliv kopulace na ovulaci samic Spontánní ovulaci - bez vlivu kopulace např. kráva, koza, ovce, klisna, prasnice, fena Provokovaná ovulace - vliv kopulace např. králík, norek, kočka - k vyprovokované ovulaci dochází cca hodin po kopulaci Ovulace umělým způsobem synchronizace říje např. podáním hormonů.

22 Ovariální cyklus (orientační informace) proestrus - regrese žlutého tělíska, vlivem FSH dozrávají folikuly, délka několik dnů (cca 2-3) před říjí; estrus - říje, otevření děložního krčku, ovulace, svolnost k páření; kráva hodin, ovce a koza hodin; prasnice 2-3 dny, klisna 4-7 dní, metestrus doznívají příznaky říje, uzavření děložního krčku, vznik žlutého tělíska; délka 4-5 dnů; prasnice 7-8 dní. diestrus - období klidu, přetrvává žluté tělísko, vyšší hladina progesteronu, relativně nejdelší období cyklu, skot cca 12 dnů; prasnice cca 9 dnů.

23 Zdroj: Sova, 1981

24 Říje skotu - plemenice ochod - mírně zduřelý, poševní sliznice zarudlá a překrvená říjící plemenice - neklidná, přešlapuje, bučí, očichává sousední zvířata, nebo se o ně tře tělem, později na ně skáče, přechodně snížení dojivosti snížení příjmu potravy, z pochvy vytéká hlen: v proestru čirý vodnatý, v estru sklovitý tažný baktericidní (vhodné k inseminaci), v metestru - méně hlenu - hustý zkalený (i krev) v optimálním údobí říje stojí plemenice klidně a dostavuje se u ní ochota k páření

25 Říje prasnic (boukání) Říjový cyklus prasniček bývá o něco kratší než u starších prasnic Proestrus (cca 2 dny): - neklid, málo žere, vulva zduří a sliznice zčervená, vylučování čirého hlenu, snížený zájem o krmivo, vylézání na hrazení, skáče na ostatní samice, není ochotná ke skoku kance, prasnice jde za kancem. Estrus (cca 1,5 2,5 dne): klidné chování - reflex nehybnosti - strnulý postoj, přitažení uší ke krku, časté močení, vytéká hlen s epitelovými buňkami s jádrem (bez jádra ukončení ovulace), svolnost k páření - pro skok kance, v podmínkách inseminace snáší hmotnost člověka test dosednutí umožňuje provedení inseminace. Ve 2/3 délky doby nehybnosti dochází k ovulaci. Děložní krček je zvětšený, prokrvený a otevřený.

26 Detekce říje Základem je evidence reprodukčního cyklu samic, (inseminací, reinseminací, březosti, porodů) softwarové programy indiv. sledování plemenic Vyhledávání říje - v době klidu ve stáji (ne v době dojení nebo krmení), optimální doba sledování 2x 3x denně po dobu min. (brzy ráno, před polednem nebo večer) ovce v říji (např. po synchronizaci říje) vyhledávají (2x denně) vasektomovaní berani prubíři (na hrudi se značk. barvou) označí plemenice. prasnice v říji vyhledávají - kanci prubíři - označí plemenici (do hod. inseminace, reinseminace po 12 hod. - kvalitnější zabřeznutí) nebo krytí kancem 2x v období svolnosti s odstupem cca hod.

27 Další způsoby detekce říje: Přístroj pro zjišťování intravaginální impedance (vodivost poševního hlenu) dotyk elektrod se sliznicí pochvy. nebo zjišťování progesteronu v mléce imunologickou metodou -

28 Některé odchylky v projevu říjí Tichá říje - slabé projevy libida (např. vlivem nedostatku pohybu, zdravotní potíže, poruchy ve výživě, malá stimulace... ), např. nižší hladina estrogenů u vysokoprodukčních dojnic, následek inseminace mimo optimální dobu, ovariální cyklus probíhá normálně. Prodloužená říje porucha v hormonálním sledu, slabé příznaky říje, trvá déle použití reinseminací Nepravá říje intenzivní příznaky říje, v krátkých intervalech (bez ovulace nepraskne Graafův folikul cystoidní degenerace vaječníků

29 Přirozená synchronizace říje Stimulace přítomností samců: Prasata prasnice po odstavu selat skupinové ustájení, kanec není v kotci s prasnicemi, ale je vidět a cítit (min. 30 minut denně) Ovce - berani s ovcemi nejsou celoročně drženi pohromadě. Bahnice - vystaveny efektu beraních feromonů 14 dní před začátkem připouštění. Stimulace pomocí vasektomovaných beranů nebo přemístit berany do sousedního oplůtku. Flushing efekt - pro zvýraznění projevů říje a především počtu (kvality) ovulovaných vajíček se provádí krátkodobé mírné zvýšení krmné dávky kvalitativní zlepšení výživy, vyšší příjem živin a energie. Např. umělá synchronizace říje krav hormonálně např. oestrophanem (prostaglandinem F 2α ) nenasycená mastná kyselina, rozrušuje funkční žluté tělísko plemenic mezi dnem po říji. Po jeho aplikaci nástup říje den a ovulace.

30 Orientační termíny pro zapuštění plemenic (různí autoři se v doporučeních dosti liší) druh zvířete doba říje přibližná doba ovulace vhodná doba pro zapuštění inseminaci dny hodiny kráva 1 1, hod. po ukončení říje prasnice hod. od počátku říje ovce, koza 1-1, hod. od poč. říje. klisna hodin před koncem říje cca hodin po začátku říje cca hodin po začátku reflexu nehybnosti cca hod. od začátku říje cca den říje

31 Základní způsoby připouštění: přirozená plemenitba a ) volné (stádo plemenic s plemeníky) - páření dle výskytu říje b) skupinové (harémové, 1 plemeník na skupinu plemenic) c) z ruky plemenice a plemeníky chováme odděleně - nebo použití inseminace (nejpoužívanější způsob) Použití plemeníků pro přirozenou plemenitbu u hospodářských zvířat - určeno zákonem o plemenitbě (č. 154/2000 Sb.) - plemeník musí být prověřen a zapsán v registru plemeníků.

32 a ) volné připouštění stádo plemenic společně s několika plemeníky (využití spíše u extenzivních chovů) nevýhoda paternita není hned jednoznačná (lze zjistit až dodatečně) - nelze uplatnit detailně připařovací plán, - nelze jednoduše posoudit plodnost jednotlivých samců, - neznáme přesný termín zabřeznutí samic, - časté krytí možné krátkodobé vyčerpání samců (případné souboje mezi samci možná zranění) výhoda vysoké % zabřeznutí, plemeník kryje samici i v době tzv. tiché říje

33 b) skupinové harémové skupině plemenic je určen plemeník nevýhoda paternita známa, neznáme datum oplození, časté krytí dočasné vyčerpání samců výhoda vysoké % zabřeznutí, (nutnost sledovat plodnost plemeníka) protože plemeník kryje samici i v době tzv. tiché říje; (uplatnění u ovcí a krav bez tržní produkce mléka) c) připouštění z ruky plemenice a plemeníky chováme odděleně (nejpoužívanější způsob) - patří zde i inseminace výhoda - výběr rodičovských párů - uplatnění připařovacího plánu, lze posoudit plodnost samců - regulovat zatížení plemeníka, využití dvojskoků u plemeníků (plemenice v téže říji zapuštěna 2x ) nevýhoda - relativně nižší % zabřeznutí, nutnost předběžného vyhledávání samic v říji

34 přirozená plemenitba Druh zvířete: volné připouštění 1 plemeník na X samic připouštění z ruky 1 plemeník na X samic býk např. mladší býk méně krav (starší býk) až 40 krav (připouštěcí období 8-10 týdnů) beran 30 bahnic bahnic kozel 60 koz koz kanec 30 prasnic prasnic (při dvojskocích méně) hřebec 30 klisen klisen

35 Nejdokonalejším připouštěním z ruky je inseminace: nejkvalitnější prověření plemeníci, zamezení možného přenosu pohlavních chorob, maximálně možná eliminace genetických chorob Inseminace úspěšná biotechnická metoda řízení rozplozování zvířat, ekonomický efekt snížení počtu potřebných plemeníků (nákladů) Využíváno cca u 75 % stavu prasnic, 95 % stavu dojených krav. Spojeno s intenzivní selekcí - zvyšování plemenné hodnoty zvířat Inseminace zahrnuje: I. získávání a hodnocení spermatu (odběr a hodnocení ejakulátu dle norem) II. zpracování a uchování inseminačních dávek (ředění specif ředidlem, naplnění PVC dutinek pejet 0,25-0,5 ml přežvýkavci, kryokonzervace v tekutém dusíku ( -196 C) III. vlastní inseminace

36 názvosloví: První inseminace (např. u jalovic, jehnic, prasniček ) poprvé v životě nebo (u krav, prasnic, bahnic) poprvé po porodu Reinseminace opakovaná inseminace v téže říji (v rozmezí cca několika hodin), ID většinou téhož plemeníka) Opakovaná inseminace v druhé a další říjích

37 Embryotransfery přenos embryí Využití potenciálu vaječníku vynikajících (cenných) plemenic získání většího počtu vajíček embryí z jedné ovulace (u krav). Tato embrya přenos do dělohy recipientek, vývoj do porodu. Nákladná metoda zkušený realizační tým. Fáze přenosu embrya: - Výběr plemenic donorů a recipientů a synchronizace jejich říje - Vyvolání superovulace u donora a její inseminace - Získání embryí, jejich zhodnocení (selekce) a uchování do přenosu - Přenos embrya do recipientky, její březost a porod - Během přenosu embryí realizace biotech. zásahů volba pohlaví embrya, - Rozdělení zygoty (polyembryonie) vzniklé z jednoho vajíčka a spermie vznik identických klonů - lze přirovnat k nepohlavnímu způsobu rozmnožování

38 Kondice zvířat častá příčina poruch plodnosti skotu Správná výživa - podíl na výsledcích reprodukce. - Chybné nedostatečná výživa nebo překrmování. - Období stání na sucho (40-60 dní před porodem, již ukončená laktace, regenerace organismu po laktaci a příprava organismu na porod a další laktaci). prvních sto dnů laktace (skot) v tomto období požadujeme zabřeznutí zvířete po porodu, dosahována maximální denní užitkovost, vysoká užitkovost stres častý deficit živin a energie. Neúměrné odbourávání tukových rezerv (hubnutí) během prvních 100 dní laktace (více než 0,3 kg hmotnosti /den) ketózy. Narušení hormonální stability poruchy involuce dělohy, cyklu a zabřezávání. Negativní korelace mezi výší užitkovosti a zabřezáváním laktujících zvířat - vlivem stresu z reprodukce. Nízké krmné dávky - snížení užitkovosti. Při nadměrném metabolickém stresu se plodnost jako biologická funkce vytrácí.

39 Březost Obecně se březost počítá - doba od zapuštění (předpoklad oplození) do porodu. Během gravidity - zásadní hormonální změny v těle samice. Hlavní zdroje hormonů k udržování březosti: - hypofýza (především LTH(prolaktin), LH (lutropin) - ovaria (především - progesteron) - placenta (především - estrogeny) Tkáně plodu mají mnohem aktivnější metabolismus než tkáně matky růst plodu na úkor matčina organismu. Vliv na chování samice - klidnější, opatrnější, zvýšená chuť k příjmu potravy. V posledním trimestru se zvětšuje objem břišní dutiny, zvětšuje se mléčná žláza, nabíhají struky (vemnání). Pseudogravidita - zdánlivá březost, u samic nedošlo k oplození, ale hormonálně jakoby probíhá. Nutno řešit s veterinářem,

40 Odchylky v trvání gravidity Změny v morfologickém a funkčním uspořádání embrya, plodu nebo matky nad fyziologické rozmezí odchylky v délce gravidity kratší nebo delší Delší březost zralý plod, ale nebezpečí poškození změnami nitroděložních podmínek i odumření (především udušení) vyvolat porod. Kratší březost předčasný porod nebo potrat (abort) Předčasný porod stádium březosti, že pokud se mládě narodí živé, má šanci přežít.

41 Průměrná délka březosti a určení termínu porodu u samic hospodářských a domestikovaných zvířat: samice zvířete délka březosti (dny) přibližná doba (pomůcka) ramlice cca 1 měsíc prasnice, prasnička 115 ( ) jehnice, bahnice; koza 150 ( ) jalovice, kráva ( ) klisna 333 ( ) oslice rok cca 3 měsíce 3 týdny 3 dny předpokládané doby porodu den zabřeznutí 7 měsíc zabřeznutí + 4 cca 5 měsíců den zabřeznutí 3 měsíc zabřeznutí + 5 cca jako člověk 40 týdnů fena 63 (58-70) cca 2 měsíce kočka 56 (53-58) 55 dní den zabřeznutí + 10 měsíc zabřeznutí dní den zabřeznutí 2 měsíc zabřeznutí 1

42 Inkubační doba vejce - drůbež kuřata 21 dní kachňata dní, (pižmovka domácí - 35 dní) housata dní krůťata dní perličata dní holoubě dní

43 Detekce gravidity - SKOT Kontrola výsledku připouštění nebo inseminace. Diagnostika rané gravidity od 25 dní gravidity ultrasonografické vyšetření dělohy Rektální vyšetření : kolem 42. dne, optimálně den gravidity krav palpací děložních rohů (přes stěnu rekta) zárodek pohyb - cca 20 cm, asymetrie dělohy, gravidní roh dělohy - silný jako mužská ruka a asi 5 x větší než negravidní Vnější palpací od 7. měsíce, zjišťuje se na pravé straně břicha před předkolenní řasou, opakovaným zatlačením na břišní stěnu a po náhlém uvolnění plod narazí do uvolněné stěny; stetoskopem poslech srdečních ozev zastření střevní peristaltikou.

44 Detekce gravidity - prasat U zapuštěné prasnice : cca den, raná diagnostika gravidity ultrazvukem zaznamenávají srdeční ozvy plodu, přítomnost plodové vody Sondu umístíme u prasnice v blízkosti druhého zadního vemínka, z pravé strany, pod určitým úhlem. Sonda kontaktní médium natření. U prasat hormonální gravitesty

45 Detekce gravidity - OVCE Ovce test nepřeběhnutí cca 21. den po připuštění (inseminaci) zkouška pomocí berana prubíře (prubířem označené plemenice nezabřezlé). použití ultrazvuku (ovce) - od 60. dne březosti stanovením progesteronu (u samic) - hladina progesteronu v krvi (nebo v mléce) - stanoví březost s 90 % pravděpodobností. Metoda je spolehlivá.

46 U zvířat multiparních - každý plod zpravidla samostatné plodové obaly. U prasete - plodové vaky jednotlivých plodů v děložních rozích řadí za sebou, naléhají na sebe, vzájemně nesrůstají. U jednovaječných dvojčat má sice každý plod samostatné amnion, ale společné chorion. U obouhlavních dvojčat (jen u skotu) dochází FREEMARTINISMU nedědičná vada Příčina: během společného nitroděložního vývoje začíná samčí gonáda produkovat hormony dříve než samičí, vliv na nedokonalý vývoj pohlavního ústrojí samičího dvojčete. Jalovičky (býčice) bývají neplodné! nezařazovány do plemenitby.

47 Zdroj: W.O.Reece Physiology of Domestick Animals 1997

48 Gravidní roh krávy a děložní krček, b chorion + allantois, c alantoidová dutina vyplněná mokem, d - amniová blána, e - amniová dutina vyplněná mokem, f- pupeční provazec, g kotyledon, h - průřez kotyledonem s klky alantochoria vrůstající do sliznice dělohy Zdroj: Bukvaj, 1971

49 Zdroj: W.O.Reece Physiology of Domestick Animals 1997

50 Pro porod mají chovatelé specifické názvy: kráva se telí", klisna se hřebí", prasnice se prasí", ovce se bahní", koza se kozlí", ramlice se kotí u samic malých zvířat s vícečetným porodem hovoříme o vrhu" mláďat.

51 Předporodní fáze přípravná fáze: vliv ovariálních hormonů estrogeny a relaxin, ustupuje vliv progesteronu, porod je iniciován ze strany plodu, sekrece OXYTOCINU (zadní lalok hypofýzy) - motorika děložní svaloviny při porodu, před porodem se zvětšuje mléčná žláza vemnání, u skotu pasivní pohyb ocasu, - rozpouští se hlenová zátka děložního krčku, - ochabnutí pánevních vazů, - překrvení a prodloužení vulvy, - porodní stahy (počet a častost narůstá kontrakce děložní svaloviny a stahy břišního lisu), - časté močení, - u skotu 1-2 dny před porodem visící výtok hlenu z vulvy.

52 Porod 1. fáze otevírací (otevírání krčku): pravidelné stahy dělohy, neklid matky, změny v poloze plodu, úplná dilatace děložního krčku 2. fáze vypuzovací (vypuzení plodu): silné děložní a břišní stahy, prasknutí plodových obalů (allantochorionu), výtok plodové vody z pochvy, objevuje se amnion v pochvě, prasknutí amnionu, plod se dostává porodními cestami mimo tělo matky; 3. fáze vypuzení placenty (u multiparních zvířat spojeno s fází vypuzování plodu) fáze poporodní (puerperium): odtok očistek (lochií), postupný návrat pohlavních orgánů a celého organismu matky do víceméně původního stavu jako před porodem. Obtížný porod - až úhyn plodu, matky či obou. Obtížnost porodu evidována např. u skotu - selekční kriterium, rodiče s opakovanými obtížnými porody - vyřazeni z chovu

53 Pasivní imunita kolostrální imunita U telat, selat, hříbat, jehňat, kůzlat Novorozené mládě - minimum protilátek až po narození příjem mlezivem, které je na látky specifické imunity bohaté - imunoglobulíny (proteiny s protilátkovou aktivitou). Nedostanou-li selata bezprostředně po narození mlezivo do 2 hodin septikémie (E.Coli) úhyn. Gamaglobulíny - vstřebávány přes střevní stěnu z mleziva do krevního oběhu (tato schopnost trvá cca 24 hodin).

54 Multiparní zvířata zabřezávají snáze než uniparní. Samice plemen primitivních zabřezávají snáze než plemen kulturních. Obecně prvorodičky multiparních zvířat mají - méně mláďat menší počet (bývají i lehčí) než samice starší. Např. u koz bývá častější jedno mládě a u staších nejčastěji 2 nebo i více. Unipara rodí jen jedno mládě : - klisna (dvojčata do cca 1% počtu porodů) - kráva ( dvojčata cca 1-5 % porodů, trojčata v 0,15 %) Multipara rodí více než jedno mládě : - prase (8 12 mláďat), 2,2 vrhy ročně, - ramlice (4-12 mláďat), 3 vrhy/rok; velkovýrob. 6x/rok 48 ml. - ovce, kozy (2-5 mláďat)

55 Hmotnost novorozenců Druh Hmotnost při narození Rozmezí kg Druh Hmotnost při narození Rozmezí g hříbě 55kg králíče 50 g tele 38 kg kuře 40 g jehně 4 kg 2,5-5 kachně 56 g kůzle 3-4 kg 2,5-4,5 sele 1,3 kg 1,1-2

56 Puerperium Období puerperia = involuce dělohy; proces postupného návratu pohlavních orgánů samice (dělohy) do původního stavu (před graviditou), druhově rozdílné. dobrý průběh puerperia předpoklad dobrého zabřezávání; - odtok očistků, uzavírá se děložní krček - návrat dělohy do původního stavu (z 9 kg po porodu - 1 kg po měsíci u skotu), - regenerace endometria - změny hormonální (pokles hladiny progesteronu, produkce adenohypofyzárního hormonu prolaktinu LTH) - aktivizace oxytocinu produkce, spouštění kolostra cca týden a postupná přeměna v mléko - návrat ovariální aktivity - cyklu

57 Doba zapouštění pelmenic po porodu obnovení ovulace první říje : u klisen den - po porodu (involuce je rychlá, zapouští se 9. den po porodu) u skotu do 4 týdnů - po porodu projev 1. říje (nutno sledovat termín první říje po porodu!) (délka puerperia je dní ) (zapouští se nejdříve 42 dní po porodu od cca 2. ovulace) běžné je zapouštění okolo po otelení (cca 3.ovulace) (krávy s vyšší mléčnou užitkovostí lze zapouštět až 80 dní po otelení) u prasnice den - po odstavu selat (odstav selat obvykle 28. den až 35.den po porodu), (puerperium prasnic cca 21 dní ) (cílem chovatele má být aby prasnice byly zapuštěny do 10. dne po odstavu)

58 Plodnost hodnocení- plemeníků a) Potencionální plodnost býků dle kvality spermatu při odběrech na inseminačních stanicích, (u kance aktivita spermií 70 %, abnormality spermií do 20 %) b) Skutečná plodnost samců: Procento zabřezlých samic ze všech zapuštěných či inseminovaných Inseminační index - udává počet inseminací nutných k zabřeznutí (dobrý je do 1,6 nevyhovující je nad 2) Index plodnosti - hodnotí komplexně procento březosti po plemeníkovi, s ohledem na stáda a inseminačního technika a ostatní plemeníky. Výpočet je prováděn pro jednotlivé plemeníky.

59 Plodnost hodnocení- plemenic Základním kriteriem je počet narozených mláďat za období - pravidelnost v oplození; Optimálně: kráva 1 tele ročně; prasnice 25 dochovaných selat /rok = 2,2 porodů /rok (dle plemene) bahnice jehňata 3x za 2 roky pravidelnost v porodech; počet mláďat uni x multiparní; speciální ukazatele;

60 Hodnocení plodnosti samic jedinec - stádo Základním kriteriem je počet narozených mláďat za období. Potencionální plodnost - potenciální schopnost uvolnit vajíčka je vysoká - u krávy tisíc vajíček z nichž se skutečně uvolní desítky kusů (cca 40). u prasnice se ze 110 tisíc uvolní (řádově stovky) je běžným systémem rozmnožování málo využitá. V jedné říji se uvolní vajíček. Celkově cca 400. Skutečná plodnost daná počtem živě a mrtvě narozených mláďat a je ovlivněna počtem ovulovaných vajíček, počtem oplozených vajíček a embryonální (fetální) úmrtností.

61 inseminační interval počet dní od porodu do první inseminace; interinseminační interval mezi 2 inseminacemi; service perioda (SP) = mezibřezost = počet dní od porodu do zabřeznutí (do inseminace, kdy zabřezla) Ve vysokoužitkových stádech dojnic buď plemenice koncipují ihned nebo velmi pozdě po 80. dni po porodu. Vysoká produkce mléka je konkurentem reprodukce. Obecné příčiny prodloužení SP (skotu): opožděná první inseminace náhodné vykonání opakovaných inseminací bez veterinárního vyšetření, dlouhotrvající léčení poruch plodnosti chyby v organizaci reprodukce (inseminace) špatná identifikace říje

62 inseminační index počet inseminací potřebných k zabřeznutí (do 2 vyhovující ); inseminace + reinseminace v jedné říji je započtena jako 1 pokus, (vyjadřuje kvalitu práce inseminátora a plodnost býka) březost po 1. inseminaci - % podíl zabřezlých z počtu prvně inseminovaných (nad 55 % vyhovující u krav); NRT non return test = test nepřeběhlých plemenic = % plemenic, u kterých se v následujícím cyklu (po zapuštění) neprojevila říje, nelze automaticky považovat za zabřeznutí; celková březost - % podíl zabřezlých (po všech inseminacích); mezidobí (dny) délka období mezi dvěma následujícími porody; u prasnic mezidobí charakteristikou intenzity plodnosti, (optimum 152 dnů při časném odstavu), cca 2,2 vrhy ročně. hrubá natalita = počet všech mláďat (živá i mrtvá) na 100 plemenic, u prasnic na 1 prasnici za rok či vrh (doplněno počtem vrhů/prasnici/rok) čistá natalita = počet živě narozených mláďat na 100 plemenic

63 Ukazatel Zabřezávání - Po 1.inseminacích jalovice (%) Plodnost (úroveň reprodukce) - SKOT výborná dobrá průměrná (vyhovující) nad 65 nevyhovující pod 55 - Po 1.inseminacích krávy (%) - Po všech inseminacích Inseminační interval (dny od porodu k inseminaci) nad pod 40 do nad 76 Servis perioda - dnů do nad 110 Inseminační index do 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 nad 2,0 Mezidobí do nad 401 Čistá natalita krav (bez jalovic na 100 krav /rok) Hrubá natalita (%) (krav a jalovic na 100 krav / rok) nad pod 80 nad pod 105

64 Hlavní reprodukční události v životě jalovice dojnice (dle Frelich a kol.)

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

1. cvičení 30.9.2004 I. SKOT

1. cvičení 30.9.2004 I. SKOT 1. cvičení 30.9.2004 I. SKOT 1. VÝVOJ STAVŮ SKOTU A TERMINOLOGIE V ČR: 1.400.00 ks skotu, 440.000 ks krávy s produkcí mléka, 140.000 ks krávy bez produkce mléka, 570.000 ks celkem krávy 90.300 ks kvóta

Více

Růst a vývin hospodářských zvířat

Růst a vývin hospodářských zvířat Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání CHOV ZVÍŘAT Bc. Ivana Kadeřábková Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly) POHLAVNÍ REFLEXY A CHOVÁNÍ BÝKA Reprodukční funkce samců - tvorba spermií, jejich dozrávání a dopravu do samičích pohlavních orgánů - spermie jsou tvořeny v semenotvorných kanálcích varlat a transportovány

Více

Obsah Obsah Předmluva Obsah Seznam tabulek a obrázků 1. Úvod 2. K řízení reprodukce obecně 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost

Obsah Obsah Předmluva Obsah Seznam tabulek a obrázků 1. Úvod 2. K řízení reprodukce obecně 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost Obsah Předmluva... 5 Obsah... 7 Seznam tabulek a obrázků...10 1. Úvod...12 2. K řízení reprodukce obecně...16 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost...18 4. Požadované parametry reprodukce skotu...22

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Porod v terénu vedený posádkou RZP Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce:

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie masa HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY. Ing. Alena Saláková, Ph.D. Brno 2014

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

BIOLOGIE DÍTĚTE I. DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE VVP ZS 2013/2014. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.

BIOLOGIE DÍTĚTE I. DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE VVP ZS 2013/2014. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam. BIOLOGIE DÍTĚTE I. DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE VVP ZS 2013/2014 PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz HLAVNÍ TÉMATA PŘEDNÁŠEK: o o o o o o o o o o základní vymezení věd o

Více

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ UŽITKOVOST - MASO - vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina - MASO - kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, šlach a tuku masa na kosti - VÝKRMNOST - schopnost

Více

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i., Praha Uhøínìves O. Doležal a kol. ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Metodika byla vytvoøena v podpùrném programu 9.F.g. Metodická èinnost k podpoøe zemìdìlského

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu a jejich vliv na jeho rentabilitu O.Doležal FAKTORY CHOVU SKOTU Snaha člověka ochočovat a zdomácňovat a nakonec i šlechtit zvířata je zaznamenávána po tisíciletí - činí

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk Masná užitkovost Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec,

Více

Poradenství jako nástroj bezpečnosti v prvovýrobě mléka

Poradenství jako nástroj bezpečnosti v prvovýrobě mléka výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Poradenství jako nástroj bezpečnosti v prvovýrobě mléka ŠUMPERK 2007 Metodika byla vytvořena v podpůrném 9.F.g Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému,

Více

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu PRAHA 2004 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves,

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Zásady biosecurity v chovech ovcí Autoři Ing. Gabriela Malá, Ph.D. doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. Oponenti prof. Ing. Ladislav

Více

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David

Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David Rukověť chovatele ovcí Ing. Petr David Obsah 1. Úvod............................................................................. 2 2. Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR...........................................3

Více