INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II"

Transkript

1 INSEMINACE KONÍ Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitelé : prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Jan Navrátil, CSc. Ing. Jan Beran FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze 1

2 Plemenný hřebec Typický představitel Českého teplokrevníka 2

3 Pohlavní vydražďování hřebce před odběrem ejakulátu koní 3

4 Odběr spermatu hřebce pomocí fantomu 4

5 Plodnost, pohlavní aktivita, puberta - Plodnost zahrnuje:kvalitu ejakulátu libido sexuális pohlav. aktiv. pohlavní aktivita je ovlivněna ročním obdobím,hladinou testosteronu v letě vyšší o více než 3ng/cm 3 - velikostí varlat, plemenem, věkem objem ejakulátu - kolísá od 50 do 200 cm 3 (prům. 120) - na podzim v zimě poloviční produkce spermií - Odhad celkové denní produkce spermií velikost varlat - Puberta definována věkem - 83 týdnů produkcí cca - 5O mil. spermií a aktivita 10% -Zařazení do plemenitby - chladnokrevná plemena ve věku 3 let - teplokrevná plemena ve věku nad 4 roky - po výkonnostních zkouškách nebo po výsledcích na dostihové dráze 5

6 Přednosti inseminace koní a- čerstvým semenem - hygiena,kontrola zdravot. stavu pohlavních orgánů - efektivní využití hřebců do vyššího věku - transport klisny zranění přepravou nebo hřebcem - zapuštění klisen, které nemohou být zapuštěny hřebcem - ověřená kvalita ID - vyšší % zabřezávání - rozvoj obchodu se spermatem b-mraženým spermatem - vytvoření banky semene - využití spermatu mimo sezónu mražení - mezinárodní výměna spermatu - využití spermatu nežijících hřebců 6

7 Pohlavní ústrojí hřebce v době klidu horizontální postavení varlat v šourku 7

8 Zatahování pyje po odběru ejakulátu 8

9 Vlastnosti hřebčího semene - spermatogenní cyklus trvá dnů - objem želatinózní složky kolísá až 1/3 ejakulátu - fruktóza v semen. plazmě zanedbatelné množství - ergothionin a kys. citronová velké množství - málo fosfolipidů přímý vztah k citlivosti na chladový šok - u hřebců je třeba 1,5-2,2 skoků - na jednu ejakulaci do umělé vaginy 9

10 Frekvence odběru ejakulátu a vlastnosti hřebčího ejakulátu - Hřebci v inseminaci se odebírají 1 x za týden - Při zhoršení kvality ejakulátu prodloužit sexuální pauzu Vlastnosti ejakulátu : - Objem kolísá od 50do 200 cm 2 (chladnokr. -150, teplokr. 60) - hlenová složka ejakulátu baktericidní účinky - Barva - bílá až do šeda závisí na koncentraci spermií - Konzistence vodnatá - ph - 6,7-7,5 (pokud stoupne ph na 7,8 výrazně alkalické, - znamená, že nebyl získán celý ejakulát ) - Koncentrace od 0,1do 0,3x10 6 /mm 3 (spermiová frakce až 0,8) - Celkový počet spermií v ejakulátě kolísá od 6 do 48x projevuje se vliv ročního období - Aktivita 60-80%, patologické do 30-35%, 10

11 Příprava umělé vagíny k odběru spermatu Nasazení jednorázové vložky vytvoření prostoru pro vodu o C 11

12 Příprava vagíny k odběru vymazávání sterilní vazelínou 12

13 Krakovský typ vagíny pro odběr spermatu od hřebců 13

14 Sterilní sběrač semene se před odběrem překryje sterilní gázou, která slouží k filtraci želatinózní frakce a udržení sterility odebraného spermatu 14

15 Fantom obalený sterilní folií připravený k odběru. Přítomnost klisny stimuluje pohlavní aktivitu odebíraného hřebce 15

16 Technika odběru pomocí zkrácené vagíny - asistentka zachycuje ejakulát do sběrače 16

17 17

18 Odebraný ejakulát ve sběrači 18

19 Mikroskopické hodnocení spermatu 19

20 Stanovení objemu získaného ejakulátu vážením a ekvilibrace naředěného 20

21 Inseminační dávka - Značení jméno a registr, laboratoř, den odběru Ins. dávky pro krátkodobou konzervaci - objem - 10 cm 3-300x10 6 spermií - aktivita 60% - Ins. dávka dlouhodobě konzervovaného spermatu - objem 10 cm až 400x10 6 spermií - aktivita nejméně 30% - do nepatogenních mikroorg. v 1 cm 3 21

22 Příprava inseminační dávky a její kompletace + inseminační pipeta a rukavice 22

23 Chladící box (+4 0 C) - pro krátkodobou konzervaci spermatu, ID, ředidel, chladových akumulátorů 23

24 ID připravená k odeslání 24

25 Dlouhodobá konzervace spermatu U hřebců jsou výrazné rozdíly v mrazitelnosti spermatu a jeho následné oplozovací schopnosti - projevuje se vliv individuál. složení semenné plazmy - vliv individuálního porušení akrozomu mražením Forma mražení ID - v peletách 0,1-0,5 1 cm 3 - Nagase (1996) - v pejetách objem 5-6 cm 3 - Martin (1979) - glycerin individuální citlivost semene Rozmrazování ID ve vodě zahřáté na C - po dobu sec. 25

26 Kontejner na uchovávání ID v tekutém dusíku 26

27 INSEMINACE KLISNY II. část 27

28 Faktory ovlivňující pohlavní aktivitu klisen 28

29 Anatomické zvláštnosti pohlavního ústrojí klisny - děložní krček - větší průměr - na pohmat měkký - růžice krčku - vystupuje 2,5 cm do vagíny - délka krčku cm - vulva - délka cm - vagína - délka cm - děloha - tělo délka17-20 cm, přechází neznatelně v rohy - jejich délka 26 cm a více - tělo dělohy - má značnou kapacitu (objem) - stěny dělohy na pohmat tuhé a tenké - - chybí tonus - dělohy 29

30 Fixace klisny před inseminací 30

31 Délka říje připouštěcí období Říje u klisny - trvá 5-7 dnů, - kolísá od 3do 13 dnů, opakuje se po 21 dnech - nejvýraznější říje - od února do června, též - (po celý rok) - na podzim-horší výsledky zabřez. - prodlužování noci v měs.- na 20 hod. a následně -prodlužování dne v lednu urychlí nástup říje o 1. měsíc - připouštěcí období - od ledna do června 31

32 Nástup říje a ovulace - Po porodu den a trvá do dne, - zapouštění hřebcem - 9. den po porodu - Ovulace variabilní zpravidla ke konci říje - Ovulace též v druhé polovině říje hod. před koncem říje - Zrání graaf. Folikulů - probíhá v ovulační jamce - V době říje se krček otevře na prsty - Začátek říje u klisny náhlý - konec pozvolný - Neexistuje korelace mezi intenzitou říje a stupněm vývoje folikulů 32

33 Zjišťování říje - hřebcem - Po porodu den a trvá do dne, - přirozené zapouštění hřebcem - 9. den po porodu - ovulace - variabilní zpravidla ke konci říje - ovulace - též v druhé polovině říje hod. před koncem říje - zrání graaf. folikulů probíhá v ovulační jamce - V době říje se krček otevře na 2-4 prsty - Začátek říje u klisny náhlý - konec pozvolný - Neexistuje korelace mezi intenzitou říje a stupněm vývoje folikulů 33

34 Zjišťování říje technikem Musí být tři příznaky: 1- vnější projevy říje 2- otevření dělož. krčku na 3 prsty 3- palpací - rektálně sledovat velikost folikulů stupně 1 až 6 největší Vaječník klisny tvar ledviny, povrch hladký,( 4x2x2 cm) Na vaječníku klisny dozrává jeden folikul v tzv.- ovulační jamce V průběhu říje se folikuly intenzívně zvětšují 34

35 Stanovení příznaků říje přivedením klisny k hřebci Zjišťování říje zkušebním hřebcem 4 stádia : 1- příznaky nevýrazné neklid 2- příznaky zřetelnější zvedání ocasu, blýská, stojí klidně 3- příznaky říje sama jde k hřebci 4- příznaky velmi zřetelné je obtížné ji odvést od hřebce - toto je nejvhodnější doba pro IA, AI se opakuje po hod. do konce říje -po skončení říje - klisna hřebce odbíjí -po zapuštění za dnů se klisna vede k hřebci zkouška zabřeznutí 35

36 Příprava klisny na vyšetření a inseminaci 36

37 Vyšetření stádia říjového cyklu u klisny pomocí sonografu 37

38 Klisna připravená k vyšetření a posouzení poševních hlenů 38

39 Rektální vyšetření pohlavního ústrojí klisny před inseminací 39

40 Dynamika vývoje folikulů v době říje 40

41 Stupně růstu folikulů v době říje: 1. stupeň- do 3 dnů po začátku říje 5x3x2 cm 2. stupeň zvětšení časti vaječníku stává se asimetrický trvá další 1 až 3 dny-6x4x3 3. stupeň vaječník hruškovitý tvar- trvá 1-3 dny u folikulu patrná fluktuace a vystupuje z vaj. 4. stupeň citlivost vaječníku a f. zřetelná 7x6x6 - folikul vystouplý, naplněný tekutinou, uvnitř silný tlak fluktuace - není patrná - začít inseminovat 5. stupeň dochází k ovulaci- vaječník ztrácí kulatou formu, stádium trvá 1-3 hodiny 6. stupeň tvorba ŽT v místě prasklého folikulu Optimální doba pro AI stupeň- dále reinseminovat pokud nedojde k ovulaci do hod. 41

42 Terciální folikul klisny před ovulací 42

43 Inseminace klisny - schéma 43

44 Způsoby inseminace Vaginální metodou do dělohy - Otevřený krček - Ampule se semenem zahřátým na 35 0 C- svisle držet flakon s ID - pozor na vzduchovou bublinu při AI, též pod rukou vniká vzduch - Zasunout inseminační pipetu cm do krčku - Sevřít děložní krček po zasunutí pipety - Inseminace 15.sec. reinseminace nutná - Dodržovat hygienu a sterilitu provedení AI - Velikost ID - 10 ml čerstvé, mražené 5-25 ml - Po AI klisnu provádět vypuzení vzduchu z dělohy 44

45 Napojení inseminační pipety na inseminační dávku 45

46 Kontrola vzduchové bubliny při plnění pipety spermatem 46

47 Navlečení jednorázové rukavice 47

48 Vložení inseminační pipety do dlaně 48

49 Dlaň chrání konec inseminační pipety při jejím zavedení do vagíny 49

50 Potření rukavice vazelínou 50

51 Zavedení inseminační pipety pod ochranou dlaně 51

52 Vytlačení ID na konec děložního krčku do dělohy 52

53 Masáž dělohy s cílem vytlačení vzduchu, který zhoršuje postup spermií 53

54 Vliv světelného dne na pohlavní aktivitu klisen 54

55 Hormonální profil v průběhu říjového cyklu klisny 55

56 Uzavřené typy vagín v ČR se nepoužívají Missouri Colorado 56

57 Každý plemenný hřebec musí být licentován obdrží Registr plemeníka 57

58 Poděkování za spolupráci rodině Ing.Zdeňka Mullera, CSc. - z Mnětic u Pardubic 58

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly) POHLAVNÍ REFLEXY A CHOVÁNÍ BÝKA Reprodukční funkce samců - tvorba spermií, jejich dozrávání a dopravu do samičích pohlavních orgánů - spermie jsou tvořeny v semenotvorných kanálcích varlat a transportovány

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie Vyhodnocení reprodukce potkanů různých typů osrstění v zájmových chovech

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

Přístup žen k vaginálním infekcím

Přístup žen k vaginálním infekcím Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Přístup žen k vaginálním infekcím Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Blanka Kubičková Vypracovala:

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Výroční zpráva Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (Národní program zvířat) za

Více

Obsah Obsah Předmluva Obsah Seznam tabulek a obrázků 1. Úvod 2. K řízení reprodukce obecně 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost

Obsah Obsah Předmluva Obsah Seznam tabulek a obrázků 1. Úvod 2. K řízení reprodukce obecně 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost Obsah Předmluva... 5 Obsah... 7 Seznam tabulek a obrázků...10 1. Úvod...12 2. K řízení reprodukce obecně...16 3. Šlechtění, křížení, inbreeding a plodnost...18 4. Požadované parametry reprodukce skotu...22

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum

V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC. Národní agentura pro zemědělský výzkum QH91260 VÝZKUM A HODNOCENÍ INTERAKCÍ SYSTÉMU ČLOVĚK ZVÍŘE ROBOT V CHOVU DOJNIC SE ZAMĚŘENÍM NA ZLEPŠENÍ EFEKTIVNOSTI SYSTÉMU A WELFARE DOJNIC Národní agentura pro zemědělský výzkum AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing.

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová

jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová jak učit o antikoncepci Tomáš Fait Zuzana Prouzová Praha 2010 Publikace vznikla v rámci osvětové a informační kampaně Labestra Láska beze strachu, pořádané Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště

Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště Tereza Agáta Veselá Gymnázium Brno-Řečkovice,

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP bylo na naší škole zřízeno již roku 2005 díky projektu, který je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR. Činnost pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 LENKA HOMZOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence

Více