Lydia Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lydia Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011"

Transkript

1 Lydia Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 CO MOHU UČINIT PRO TO, ABYCH S DIABETEM 1. TYPU DOSÁHLA ZDRAVÉHO PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ?

2 U žen s diabetem 1. typu vyžaduje průběh těhotenství nebo blížící se porod vhodné plánování a přípravu. S tím také vyvstává spousta otázek. Po rozhodnutí založit rodinu je hlavním zájmem každého budoucího rodiče s diabetem 1. typu zdraví dítěte. Klíčem ke zdravému průběhu těhotenství je udržet hladinu glukózy pod kontrolou, což může být náročné, protože hladina hormonů se během těhotenství stále mění. Přečtěte si skutečné příběhy pacientek a zjistěte, jak dosáhly šťastného těhotenství díky lepší kontrole nad diabetem 1. typu. Když jsem se rozhodovala o založení rodiny, má zdravotní sestra a lékař zdůrazňovali význam dobré kompenzace krevní glukózy nejen před, ale i během těhotenství. Doporučili mi, abych přešla z injekcí na terapii inzulínovou pumpou MiniMed Veo. Po přechodu na inzulínovou pumpu klesla má hladina A1c pod 42 mmol/mol. Během celého těhotenství jsem nezaznamenala žádné velké výkyvy v krevní glukóze a samotný porod proběhl skvěle. Používání pumpy mi zcela jistě pomohlo porodit zdravé dítě a nyní jsme velmi šťastnou rodinou. Lydia Plánování těhotenství Na základě vhodného přístupu a péče je naprosto možné dosáhnout u žen s diabetem 1. typu zdravého průběhu těhotenství i porodu. Při plánování otěhotnění nebo již v průběhu těhotenství je zapotřebí vše předem plánovat a věnovat pozornost budoucímu zdraví děťátka. U žen s diabetem 1. typu existují další faktory, které je zapotřebí zvážit před, během a po porodu. Těhotenství a změny V průběhu těhotenství dochází u žen k změnám, které ovlivňují potřebné množství inzulínu. Během tohoto období je zapotřebí udržet si hladinu glukózy v krvi pod přísnou kontrolou. Tato podmínka je velmi důležitá, neboť u těhotných žen může dojít k výskytu: Hypoglykémie: těhotné ženy mohou být náchylnější k nízké hladině glukózy v krvi; zejména během spánku a v noci.* Hyperglykémie: vysoké hladiny glukózy v krvi před a během těhotenství souvisí se zvýšeným rizikem potratu, možným vznikem vrozených vad a jiných rizik souvisejících s plodem.* Nestabilní glukózy: ranní nevolnost, hyperglykémie po konzumaci jídla a hormonální změny mohou narušit stravovací režim a aplikaci injekcí natolik, že lze těžko udržet hladinu glukózy v cílovém rozmezí. To může mít následně vliv na rostoucí plod.* S diabetem se každý jednotlivý den může lišit. Je proto důležité pochopit změny, ke kterým dochází v průběhu těhotenství, a získat tak lepší kontrolu nad hladinou glukózy. Řekli mi, že by mé hodnoty HbA1c měly být téměř ideální, abych mohla otěhotnět. Bohužel však nebyly. Na začátku jsem byla hodně zklamaná. Sabine 3

3 Potřeba inzulínu se během těhotenství mění* Před početím a 1. trimestr: Dosažení co nejlepší možné kontroly hladiny glukózy před a na počátku těhotenství může snížit riziko komplikací plodu. V tomto období je současně u matky zvýšeno riziko vzniku hypoglykémie, takže ke konci prvního trimestru mohou být dávky inzulínu sníženy. 2. trimestr: V tomto období je placenta již plně vyvinuta a hormonální hladina plynule stoupá, a tím se zvyšuje i potřeba dávek inzulínu. Udržet si kontrolu nad hladinou glukózy po jídle může vyžadovat navýšení bolusů před jednotlivými jídly. 3. trimestr: Z důvodu zpomalené absorpce inzulínu může být účinek na pokles hladiny cukru v krvi v pozdním těhotenství omezen. Z tohoto důvodu může být zapotřebí podat dávku inzulínu vyšší a mnohem dříve, až minut před jídlem. Udržet si vyrovnanou hladinu krevní glukózy v průběhu posledního trimestru těhotenství může ovlivnit konečný vývin orgánů plodu, normální porodní hmotnost dítěte a snížení rizika hypoglykémie u novorozence. Porod: Během porodu je nutné pečlivě sledovat vývoj hladiny glukózy tak, aby zůstala v cílovém rozmezí. U žen, které v době porodu pokračují s léčbou inzulínovou pumpou, může být vyžadováno podání malých bolusů inzulínu. V období bezprostředně po, až do 24 hodin po porodu se může potřeba inzulínu výrazně snížit a cílové hladiny glukózy mohou být změněny. Doma po porodu: Přizpůsobení se novému životu s dítětem vyžaduje nepředvídatelné změny režimu spánku a stravy, což v případě diabetu představuje skutečnou výzvu. U kojících matek může v období během a po kojení hladina glukózy rychle klesat, a proto je důležité měřit hladinu glukózy v krvi pravidelně a v případě potřeby snížit dávku inzulínu. Snížení hodnoty HbA1c může pomoci v redukci komplikací HbA1c (glykovaný hemoglobin): důležitý ukazatel k hodnocení kompenzace diabetu, který je stanoven na základě změření množství glukózy, která se navázala za poslední 2-3 měsíce na červené krvinky. Udržet si hladinu glukózy pod kontrolou během těhotenství je jedním z cílů všech žen s diabetem 1. typu. Hodnota HbA1c by měla být měřena každé 3 měsíce s cílem dosáhnout hodnoty pod 53 mmol/mol nebo dle doporučení ošetřujícího lékaře.* Velmi často tak ženy zjišťují, že potřebují intenzifikovat svou léčbu, aby dosáhly cílových glykemických hodnot bez hypoglykemické příhody. To může vyžadovat: Malé korekční bolusy během celého dne. V případě hladiny mimo cílové rozmezí je tak vyžadováno více injekcí. Podání přesnější inzulínové dávky před jídlem k dosažení lepší kompenzace bez nutnosti podat dodatečný korekční bolus. Časté měření hladiny glukózy v krvi, které pomáhá upravit léčbu. Jak může žena s diabetem 1. typu, která plánuje těhotenství nebo je již těhotná, dosáhnout lepší kontroly nad hladinou glukózy, když se její tělo neustále hormonálně mění? Maria Zlepšená kompenzace s pumpou od

4 Správné řešení pro mnohé je inzulínová pumpa Mnoho žen s diabetem 1. typu řeší úkol udržet si lepší kontrolu nad hladinou glukózy v krvi tak, že se spoléhá na inzulínovou pumpu. Inzulínová pumpa je malé zařízení, zhruba o velikosti mobilního telefonu, které lze snadno upevnit na pásek u kalhot, vložit do kapsy, nebo dokonce připevnit na podprsenku. Inzulínová pumpa vám a ošetřujícímu lékaři může pomoci věrněji napodobit sekreci inzulínu zdravé slinivky tím, že ve dne v noci posílá do těla velmi malé množství rychle působícího inzulínu. Tak lze také lépe zvládat potřebu přizpůsobení dávkování, především v době po jídle a v noci, a tím přispívat k dosažení lepší kontroly nad hladinou glukózy. Místo vícečetných injekcí je při léčbě inzulínovou pumpou zapotřebí pouze měnit infuzní set po pár dnech. S léčbou injekcemi je mnohem těžší reagovat na změny v hormonální hladině během těhotenství než s inzulínovou pumpou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro pumpu. Chtěla jsem to nejlepší pro zdraví mého nenarozeného dítěte! Lydia Jak pumpa MiniMed Veo pomáhá zvládat hladinu glukózy? Používáním pumpy MiniMed Veo lze přizpůsobit množství podávaného inzulínu podle potřeby, dosáhnout lepší kontroly nad hladinou glukózy a snížit riziko vzniku hypera hypoglykemií. Mezi výhody plynoucí z používání inzulínové pumpy patří: Snazší dávkování: při výpočtu inzulínové dávky je zapotřebí zvážit různé aspekty, a proto se může jednat o náročný úkol. Pumpa MiniMed Veo nabízí funkci kalkulátoru bolusu, tzv. Bolus Wizard, která pomáhá stanovit přesnou dávku se zohledněním již dodaného inzulínu, současné glykémie, přijímaného množství sacharidů a osobního nastavení. Méně injekcí: přesné množství krátce působícího inzulínu je po celý den dávkováno přes infuzní set, který lze velmi snadno odstranit a vyměnit každé 2 až 3 dny. Větší flexibilita: podáním malých bolusů inzulínu se lze pumpou MiniMed Veo okamžitě přizpůsobit sportovní aktivitě, nemoci nebo pokrytí malé svačiny. Stačí stisknout jediné tlačítko, aniž by bylo třeba podat injekci. Pumpa navíc nabízí funkci dočasná bazální dávka, s jejíž pomocí se úměrně sníží nebo zvýší množství bazálních dávek např. po dobu cvičení nebo nemoci. Vyšší komfort: pumpa MiniMed Veo nabízí funkci bezdrátového připojení glukometru. Naměřené hodnoty koncentrace glukózy se z glukometru automaticky odesílají do pumpy, a tím se usnadní používání kalkulátoru Bolus Wizard. Tyto údaje, stejně jako informace o dávkování inzulínu, pumpa ukládá do digitálního deníku. Klinické studie* realizované u pacientů s diabetem 1. typu všech věkových kategorií, kteří přešli z intenzifikované terapie neboli MDI (tj. aplikace tří, a více denních injekcí inzulínu Multiple Daily Injections) na léčbu inzulínovou pumpou, potvrzují zlepšení kvality života a zvýšení spokojenosti s léčbou. Lydiina inzulínová pumpa v reálném měřítku 7

5 Jak pumpa MiniMed Veo může pomoci v každodenním životě Pumpa MiniMed Veo může pomoci dosáhnout cílové hladiny a redukovat riziko hypoglykémií*. Snadné pokrytí potřeby inzulínu umožňuje flexibilnější životní styl. Potřebné množství inzulínu počítá funkce Bolus Wizard na základě několika parametrů jako množství sacharidů, hladiny glukózy v krvi, poměru inzulínu a sacharidů a množství aktivního inzulínu v těle. Pomáhá tím přesněji určit množství inzulínu, které je zapotřebí ke správné kompenzaci hladiny glukózy. Infuzní sety a těhotenství Infuzní sety k pumpě MiniMed Veo s automatickými zavaděči jsou unikátní technologií vytvořenou na míru vašemu tělu a životnímu stylu. Úspěšné podávání inzulínu závisí na řádné manipulaci s infuzními sety. Infuzní sety je potřeba měnit každé 2 až 3 dny tak, aby byl účinek léčby optimální. Pumpa MiniMed Veo je vybavena sofistikovanou sítí bezpečnostních systémů a kontrol. V případě, že tyto bezpečnostní mechanizmy zaznamenají neobvyklou událost, pumpa na ni bezprostředně upozorní uživatele tak, aby mohl okamžitě reagovat. Po měsíci léčby pumpou má hodnota HbA1c poklesla z 67 mmol/mol na 44 mmol/mol. Zároveň jsem zjistila, že jsem těhotná! Změnou léčby z inzulínových injekcí na pumpu jsem získala lepší kontrolu nad hladinou glukózy a také novou úroveň svobody, o které bych se nikdy předtím nedomnívala, že ji mohu získat! Maria Sabina Zlepšená kompenzace s pumpou od

6 Je pro mě pumpa správné řešení? Mnoho lidí s diabetem 1. typu si ani neuvědomuje, jaké výhody by jim mohla léčba inzulínovou pumpou přinést. Mohla by jim zajistit lepší kontrolu hladiny glukózy nebo lépe zvládnout alespoň jednu z následujících potíží: obavy z dlouhodobých komplikací, strach z jehel, obtíže při zvládání vysoké nebo nízké glykémie, strach z hypoglykémie, zejména v noci, vysoké hodnoty HbA1c, nedostatečné uvědomění si hypoglykémie, požadavek na vyšší flexibilitu v každodenním životě. Nejlepší způsob, jak zůstat ve zdravém rozmezí hladiny glukózy, je měřit si glykémii alespoň 4x denně (SMBG - tzv. selfmonitoring krevní glukózy) a na základě naměřených hodnot učinit potřebné úpravy. Pumpa MiniMed Veo, pomocí funkce Bolus Wizard, doporučí bolusovou a korekční dávku a může tak přispět ke zlepšení kompenzace diabetu. Rozšířené funkce pumpy MiniMed Veo Pumpa MiniMed Veo je k dispozici i s integrovanou funkcí kontinuálního monitorování glykémie (CGM) a terapeutickým softwarem CareLink. Ve spojení s funkcí CGM je MiniMed Veo jedinou inzulínovou pumpou, která může snížit závažnost hypoglykémie.* Pokud hladina glukózy klesne nebezpečně nízko, pumpa MiniMed Veo může zastavit podávání inzulínu až na 2 hodiny. Pomocí výstrah může také upozornit na situace, kdy hladina glukózy příliš rychle stoupá nebo klesá. Tyto možnosti integrovaného systému MiniMed mohou být velkou výhodou ve srovnání s obvyklým měřením hladiny glukózy glukometrem (SMBG). Další výhodou integrovaného systému je upozornění na překročení předem nastavených limitů hladiny glukózy nebo zobrazení trendu na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o rozšířených funkcích a terapeutickém přínosu, navštivte webové stránky nebo se obraťte na vašeho ošetřujícího lékaře. Integrovaný systém MiniMed Díky inzulínové pumpě jsem porodila zdravou dceru - byl to pro mě zázrak! Teď bych již nikdy svou pumpu nedala z ruky. Cindy O inzulínové pumpě a o tom, zda je tato léčba pro vás vhodná, si promluvte se svým ošetřujícím lékařem. Inzulínová pumpa MiniMed Veo Integrovaný systém MiniMed Glukózový senzor Enlite Terapeutický software CareLink 11

7 Christian Zlepšená kompenzace s pumpou od 2012 CO MOHU UDĚLAT PROTO, ABYCH SNÍŽIL RIZIKO Emily a Jane Zlepšená kompenzace s pumpou od 2012 a 2011 Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 DALŠÍ SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY NALEZNETE NA: Česká republika Medtronic Czechia s.r.o. OREGON HOUSE Řevnická 170/ Praha 5 Třebonice Tel: Fax: VZNIKU KOMPLIKACÍ DIABETU 1. TYPU? MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU Europe Medtronic International Trading Sarl Route du Molliau 31 Case postale CH-1131 Tolochenaz Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÍ S DIABETEM 1. TYPU PŘEJI SI, ABY EXISTOVAL DALŠÍ ZPŮSOB, JAK LÉPE ZVLÁDAT HYPOGLYKÉMIE Obsah je určen pouze pro plnoleté osoby. Obsah a veškeré informace jsou pouze informačního charakteru a nemohou být považovány za náhradu odborného lékařského stanoviska, vyšetření nebo léčby. Příběhy pacientů obsahují individuální zkušenosti jednotlivců. Zkušenosti jednotlivých pacientů jsou ovlivněny mnoha faktory a mohou se vzájemně lišit. Vždy je zapotřebí veškeré otázky k diagnóze a léčbě diskutovat, správně pochopit a dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře. Společnost Medtronic nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv poškození, a/nebo škodu domnělou nebo způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku informací obsažených v této brožuře. *Reference jsou archivovány a jsou k dispozici na vyžádání u zástupce společnosti Medtronic. UC CS 2013 Medtronic International Trading Sarl. Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto webových stránek nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího souhlasu spol. Medtronic Trading International Sarl. Vytištěno v Evropě. Veo je obchodní značka. BolusWizard, MiniLink a CareLink jsou registrované ochranné známky spol. Medtronic MiniMed, Inc

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 Marco s pumpou od 2011 PŘEJI SI, ABY EXISTOVAL DALŠÍ ZPŮSOB, JAK LÉPE ZVLÁDAT HYPOGLYKÉMIE Hypoglykémie může představovat jednu z největších obav lidí s diabetem 1. typu, a to především během noci, kdy

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Začínáme se softwarem CareLink Personal. UC201203068CS_dib_CareLink_GuettingStarted_A5593.indd 1 29/03/2012 10:34

Začínáme se softwarem CareLink Personal. UC201203068CS_dib_CareLink_GuettingStarted_A5593.indd 1 29/03/2012 10:34 Začínáme se softwarem CareLink Personal UC201203068CS_dib_CareLink_GuettingStarted_A5593.indd 1 29/03/2012 10:34 Seznámení se softwarem CareLink Personal CO JE SOFTWARE CARELINK? Software CareLink vám

Více

Sportování s cukrovkou

Sportování s cukrovkou INFORMACE PRO DIABETIKY ČÍSLO 51. BŘEZEN 2009 Sportování s cukrovkou POHYB PRO ZDRAVÍ. DIAUNIVERZITA PRO DOSPĚLÉ. STRAVA PŘI FYZICKÉ AKTIVITĚ A DIABETU O ŠPANĚLSKÉM PUTOVÁNÍ. ACCU-CHEK COMBO: OVLÁDEJTE

Více

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní

Více

Inzulínová rezistence a cílové parametry

Inzulínová rezistence a cílové parametry INFORMACE PRO DIABETIKY ČÍSLO 48. ČERVEN 2008 Inzulínová rezistence a cílové parametry MALÉ ZAMYŠLENÍ. ACCU-CHEK SMART PIX. INZULÍNOVÁ REZISTENCE A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ CÍLOVÉ PARAMETRY KOMPENZACE.

Více

Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči Diabetes mellitus v primární péči 2. rozšířené vydání Igor Karen Štěpán Svačina a kol. Generální partner Hlavní partner EPIDEMIOLOGIE DIABETU Z. Hamouz 1 1 Epidemiologie diabetu Z. Hamouz Diabetes mellitus

Více

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae.

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoMix 30 FlexPen 100 jednotek/ml injekční suspenze v předplněném peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje 100 jednotek Insulinum aspartum solubile*/insulinum

Více

Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life.

Více

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 ISSN 1801-2809 Program Časopis pro lékaře a zdravotní sestry příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii Ročník 10, suplementum 1 ISSN

Více

DIABETICKÁ KETOACIDÓZA

DIABETICKÁ KETOACIDÓZA DIABETICKÁ KETOACIDÓZA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Vážení čtenáři, v této brožuře se dočtete o tom, co je diabetická ketoacidóza (dále DKA), jaké jsou její příčiny, co se při ní v těle

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Konsensus k léčbě inzulínovými analogy

Konsensus k léčbě inzulínovými analogy Konsensus k léčbě inzulínovými analogy A. Adamíková, M. Anděl, M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová, E. Račická, Z. Rušavý 1. Analoga inzulínu Analoga inzulinu jsou biosynteticky připravené molekuly inzulínu,

Více

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy

www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy www.zlinskelaboratore.cz Péče o zdraví ženy Pro Vaše těhotenství a pro Váš klidný život Obsah Slovo úvodem Příprava na mateřství Posouzení ovariální rezervy AMH 4 Hormonální profil (LH, FSH, prolaktin,

Více

Co je hepatitida typu C?

Co je hepatitida typu C? Co je hepatitida typu C? Příručka hepatologické sestry pro práci s pacientem Otázky & odpovědi Poučení se lépe brání Hledáte informace o hepatitidě typu C? Zeptejte se on-line specialistů na www.cecko.cz

Více

Volba hluboké mozkové stimulace

Volba hluboké mozkové stimulace 1 Medtronic, Witryna: DBS Therapy for Parkinson s Disease. About Deep Brain Stimulation. Dostupné na: http://www.medtronicdbs.com/parkinsons/about/index.htm. Ve verzi z 24. července 2010. 2. Weaver, FM,

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

Léčba růstovým hormonem

Léčba růstovým hormonem Léčba růstovým hormonem Informace pro děti a rodiče dětí, kterým byl předepsán růstový hormon. Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Dana Novotná 3 Léčba růstovým hormonem Vydáno s laskavou podporou společnosti

Více

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky Tiskové materiály k tiskové konferenci Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky 4. května 2010 v 10:00 hod La Veranda Elišky Krásnohorské 2/10, Praha 1 Obsah Tichý zabiják Rekapitulace na úvod

Více

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Centra péče o diabetiky v České republice

Centra péče o diabetiky v České republice Centra péče o diabetiky v České republice K 1. 5. 2008 je v České republice takových center evidováno celkem 20, a to pro děti i dospělé. Aktuální seznam je uveden v Příloze č. 1, popř. na webových stránkách

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

SUPPLEMENTUM CVIČÍME S CUKROVKOU VYROBENO VE SPOLUPRÁCI A ZA PODPORY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR

SUPPLEMENTUM CVIČÍME S CUKROVKOU VYROBENO VE SPOLUPRÁCI A ZA PODPORY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 0 8 SUPPLEMENTUM CVIČÍME S CUKROVKOU VYROBENO VE SPOLUPRÁCI A ZA PODPORY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR Obsah Co je to vlastně cukrovka......................................

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Humalog 100 IU/ml, injekční roztok v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 2.1. Obecný popis Humalog je sterilní, čirý, bezbarvý

Více

ŽIVOT POKRAČUJE! Bruno M. Meiser, M.D. Bruno Reichart, M.D. Informační brožura pro pacienty po transplantaci srdce

ŽIVOT POKRAČUJE! Bruno M. Meiser, M.D. Bruno Reichart, M.D. Informační brožura pro pacienty po transplantaci srdce Bruno M. Meiser, M.D. Bruno Reichart, M.D. ŽIVOT POKRAČUJE! Informační brožura pro pacienty po transplantaci srdce Druhé vydání 2007 aktualizace MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D., CKTCH Brno OBSAH 1 Úvod...5

Více