Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život."

Transkript

1 Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

2 Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav vašeho srdce a možnosti léčby. Je navržena tak, aby vám poskytla základní informace o pomalé srdeční činnosti a kardiostimulátorech, včetně toho, co lze očekávat před implantací a po implantaci. Co je bradykardie? Bradykardie je stav, při kterém srdce bije příliš pomalu. Zdravé srdce bije rychlostí 60 až 100 úderů za minutu a každou hodinu přečerpá přibližně 360 litrů krve. Při bradykardii je tepová frekvence srdce nižší než 60 úderů za minutu. Při této frekvenci srdce nemusí být schopno čerpat dostatečné množství okysličené krve do těla během normální aktivity nebo zátěže. V důsledku toho můžete pociťovat závratě, únavu, dušnost nebo mdloby. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. CO ZPŮSOBUJE BRADYKARDII? Bradykardie může vznikat z několika důvodů. Mezi časté příčiny bradykardie patří: Vrozené onemocnění srdce (tj. stav, se kterým jste se narodil/a) Určitá onemocnění srdce nebo některé léky Přirozený proces stárnutí Zjizvení tkáně po srdečním infarktu Syndrom nemocného sinusového uzlu, neboli tzv. dysfunkce sinusového uzlu (přirozený srdeční stimulátor nefunguje správně) Převodní blok (elektrický impuls, který se přenáší z horního (síň) do dolního (komora) oddílu srdce, je nepravidelný nebo došlo k jeho zablokování) SYMPTOMY BRADYKARDIE Pokud vaše srdce bije příliš pomalu, můžete pocítit různé příznaky. Tyto projevy umožní vašemu lékaři posoudit závažnost stavu vašeho srdce a určit vhodnou léčbu. Závratě a mdloby Chronický nedostatek energie Dušnost

3 fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller a snímání. life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller STIMULACE: Externí smyčkové záznamové zařízení life. Helping Helping you live a fuller life. Helping you Srdeční live a fuller monitor life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a you live a fuller life. Helping you live a Test fuller na life. Helping nakloněné you live rovině a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. fuller life. Helping you live a fuller life. Elektrofyziologické Helping you live a fuller life. vyšetření Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller srdeční life. Helping stah. Diagnostika bradykardie Pouze váš lékař může určit, zda máte bradykardii, a pokud ano, nakolik je pokročilá. K vyloučení nebo potvrzení diagnózy bradykardie lze provést jeden nebo více diagnostických vyšetření, v závislosti na předpokládané poruše srdečního rytmu. Mezi tato vyšetření patří: Elektrokardiogram (EKG) Bicyklová ergometrie, zátěžové EKG nebo zátěžový test (při tomto vyšetření se měří srdeční rytmus během fyzické aktivity) Holter nebo monitor pro záznam příhod Léčba bradykardie Léčba bradykardie závisí na její příčině. Bradykardie může být způsobena sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza), poruchou rovnováhy elektrolytů nebo léky, které pacient případně užívá k léčbě jiných stavů. Někdy lze normální srdeční činnost obnovit léčbou uvedených problémů, buď za použití nových léků nebo úpravou dávek stávajících léků. Pokud léčba uvedených problémů nevede ke zlepšení stavu nebo pokud je pomalá srdeční činnost způsobena poškozením elektrického systému srdce, může být předepsán kardiostimulátor. Jak kardiostimulátor funguje? Kardiostimulátor je navržen tak, aby napodoboval funkci přirozeného stimulátoru srdeční činnosti, tj. sinusového uzlu. Kardiostimulátor má dvě hlavní funkce - stimulaci Pokud je vlastní srdeční rytmus příliš pomalý nebo dojde-li k jeho přerušení, kardiostimulátor ihned vyšle elektrický impuls do srdce přes stimulační elektrodu. Tento elektrický impuls vyvolá SNÍMÁNÍ: Kardiostimulátor zároveň snímá (monitoruje) přirozenou elektrickou aktivitu srdce. Pokud kardiostimulátor zaznamená normální srdeční činnost, stimulační impuls není vyslán. Co je kardiostimulátor? Hovoříme-li o kardiostimulátoru, máme na mysli celý stimulační systém, který zahrnuje vlastní přístroj - kardiostimulátor a elektrody. Kardiostimulátor je malý přístroj, který se implantuje pod kůži, zpravidla těsně pod klíční kostí. Přístroj zajišťuje léčbu nepravidelné, přerušované nebo pomalé srdeční činnosti. Elektrody jsou tenké, měkké izolované vodiče o velikosti špagety. Elektrody přenášejí elektrický impuls z kardiostimulátoru do srdce a předávají informace o přirozené aktivitě srdce zpět do kardiostimulátoru.

4 Technologie kardiostimulace podmíněně použitelné v Magnetické rezonanci (MR) Většina kardiostimulátorů není v současné době použitelná v prostředí MR, protože MR může změnit jejich nastavení, dočasně ovlivnit normální činnost nebo je případně poškodit. Společnost Medtronic vyvinula nový kardiostimulační systém, který byl schválený evropskými regulačními orgány (označení CE) a ve Spojených státech (úřadem FDA) pro použití v prostředí magnetické rezonance. Tento kardiostimulační systém má unikátní konstrukci a byl vyvinut tak, aby pacienti mohli za určitých podmínek bezpečně podstoupit vyšetření MR. Tato informační příručka vám poskytne podrobnější informace o možnostech kardiostimulátorů. Příručka obsahuje užitečné informace, ale má pouze informativní charakter, není zamýšlena jako lékařské doporučení a neměla by sloužit jako alternativa ke konzultaci s lékařem. Pokud potřebujete další informace nebo máte jakékoli dotazy ohledně svého zdraví a možnostech léčby, obraťte se na svého lékaře. Skutečná velikost

5 Jak probíhá implantace kardiostimulátoru Implantace kardiostimulátoru nevyžaduje operaci na otevřeném srdci, a většina pacientů odchází domů do 24 hodin po výkonu. Před operací lze podat léky, po kterých je pacient spavý a cítí se pohodlně. Výkon se zpravidla provádí v lokální anestezii. PŘI IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ OBECNÉ KROKY: V horní části hrudníku v oblasti těsně pod klíční kostí bude proveden drobný řez o délce 5 až 10 cm. Přes vhodnou žílu bude do srdce zavedena jedna nebo dvě elektrody, které budou následně připojeny ke kardiostimulátoru. Následná péče a monitorování Sledovat stav baterie kardiostimulátoru Zkontrolovat elektrody a stanovit, jak pracují ve spojení s kardiostimulátorem a vašim srdcem Zkontrolovat nastavení kardiostimulátoru a ověřit, zda je přístroj naprogramován správně podle potřeb vaší léčby Provést programové úpravy kardiostimulátoru Vedle kontrol u vašeho lékaře mohou provádět kontrolu vašeho Síť CareLink umožňuje odesílat informace uložené v implantovaném kardiostimulátoru do zdravotnického zařízení dle pokynů vašeho lékaře pomocí pacientského monitoru připojeného k pevné telefonní lince nebo k mobilnímu příslušenství Medtronic M-Link.* Informace z vašeho kardiostimulátoru jsou v takovém případě přenášeny na zabezpečené internetové stránky, Dále bude naprogramováno nastavení kardiostimulátoru a bude provedena zkouška, zda zařízení pracuje správně a vyhovuje potřebám vaší léčby Kardiostimulátor bude vložen pod kůži a řez na hrudníku bude uzavřen. Kontroly v rámci následného sledování umožňují důkladnou kontrolu implantovaného kardiostimulátoru. Během těchto kontrolních návštěv může váš lékař: Dálkové monitorování prostřednictvím sítě Medtronic CareLink kardiostimulátoru i lékaři z kliniky nebo zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím funkce dálkového monitorování. Dálkové monitorování může nahradit některé návštěvy, ale nikoli všechny. I přes uvedené kontroly může být nezbytné, aby váš lékař provedl fyzické vyšetření, upravil nastavení vašeho kardiostimulátoru nebo změnil dávkování vašich léků. kde k nim mají přístup pouze lékaři ze zdravotnického zařízení, kteří mohou kontrolovat informace o funkci vašeho srdce a kardiostimulátoru. Síť CareLink umožňuje převést k vašemu lékaři stejné informace z vašeho kardiostimulátoru, jaké by získal během vaší návštěvy v ordinaci. Poraďte se s lékařem o nejlepších možnostech, které jsou k dispozici pro léčbu vašeho onemocnění. * Pro další informace o mobilním příslušenství M-Link prosím kontaktujte místního zástupce firmy Medtronic. Ne všechna zařízení jsou dostupná v rámci sítě CareLink.

6 Život s kardiostimulátorem Mnoho pacientů, kteří mají implantovaný kardiostimulátor, se po zotavení ze zákroku vrátí ke svým běžným denním činnostem. Lékař vás může požádat, abyste se vyhýbal/a určitým situacím. Prodiskutujte své aktivity a cíle v oblasti životního stylu se svým lékařem a společně vypracujte plán, který vám bude nejlépe vyhovovat. Často kladené otázky MOHU POUŽÍVAT MOBILNÍ TELEFON? Ano. Pokud jde o mobilní telefon, udržujte anténu telefonu ve vzdálenosti minimálně 16 cm od kardiostimulátoru a přikládejte telefon k uchu na druhé straně, než se nachází váš kardiostimulátor. Doporučujeme rovněž, abyste nenosil/a telefon v kapse v blízkosti kardiostimulátoru. JE BEZPEČNÉ POUŽÍVAT DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE? Ano. Většinu domácích spotřebičů lze bezpečně používat, pokud jsou řádně udržovány a nacházejí se v dobrém technickém stavu. To platí mimo jiné i pro mikrovlnné trouby, velké spotřebiče, elektrické přikrývky a vyhřívací podložky. BUDE MŮJ PŘÍSTROJ OVLIVNĚN PŘÍTOMNOSTÍ MAGNETŮ? Zařízení, která obsahují magnet(y), např. zařízení pro magnetoterapii, stereofonní reproduktory a ruční masážní přístroje, mohou dočasně ovlivnit chod vašeho kardiostimulátoru. Proto doporučujeme uchovávat zařízení obsahující magnety ve vzdálenosti alespoň 16 cm od implantovaného kardiostimulátoru. Nedoporučujeme používat magnetické matrace a polštáře, protože při jejich použití je obtížné dodržet odstup 16 cm. BUDU MOCI CESTOVAT? Vzhledem ke krátkému trvání bezpečnostní kontroly je nepravděpodobné, že by váš kardiostimulátor Medtronic mohl být ovlivněn detektory kovů (průchozími rámovými detektory nebo přenosnými ručními detektory) a celotělovými skenery (tzv. skenery s milimetrovými vlnami nebo 3D zobrazovacími skenery), které bývají umístěny na letištích, v soudních budovách nebo ve věznicích. Kovové pouzdro vašeho kardiostimulátoru by mělo zajistit ochranu před detektory kovů. Aby se minimalizovalo riziko dočasné interference s kardiostimulátorem, nedotýkejte se při průchodu bezpečnostními skenery nebo při bezpečnostní kontrole kovových povrchů na snímacích zařízeních. Nezastavujte a nezdržujte se v průchozích bezpečnostních rámech; jednoduše projděte rámem v normálním tempu. Při kontrole pomocí přenosných ručních detektorů požádejte pracovníka bezpečnostní služby, aby detektor nedržel nad vaším kardiostimulátorem a aby jím nepřejížděl opakovaně přes váš kardiostimulátor. Alternativně můžete požádat o ruční prohlídku. Pokud máte obavy z těchto bezpečnostních snímacích metod, předložte identifikační kartu svého přístroje, požádejte o alternativní kontrolu a poté postupujte podle pokynů bezpečnostních pracovníkůl. Vzdělávací služby pro pacienty SLUŽBY PRO PACIENTY SPOLEČNOSTI MEDTRONIC Pokud máte srdeční přístroj od společnosti Medtronic a chcete se dozvědět více nebo máte dotazy ohledně života s implantovaným kardiostimulátorem, obraťte se na pracovníky a lékaře příslušného zdravotnického zařízení. webové stránky Medtronic Webové stránky společnosti Medtronic obsahují podrobné informace o srdečních onemocněních a možnostech léčby pro pacienty a jejich pečovatele. Naše interaktivní webová stránka vám umožní provádět hodnocení, sledovat videonahrávky, číst příběhy pacientů a využít odkazy na další zdroje. Navštivte nás online na adrese

7 Bližší pohled na mezinárodní společnost Medtronic Společnost Medtronic byla založena v roce 1949 v Minnesotě, USA. Dnes je naše společnost světovým leaderem v oblasti lékařských technologií. Každé čtyři vteřiny pomohou výrobky a terapie společnosti Medtronic zachránit život nebo zlepšit jeho kvalitu u dalšího pacienta. Medtronic vyrábí širokou škálu produktů a terapií díky velkým zkušenostem z oblasti léčby srdečních onemocnění. Posláním naší společnosti je zmírňovat bolest, obnovovat zdraví a prodlužovat životy milionů lidí na celém světě. Klademe vysoké nároky na naši společnost a naše výrobky pro pacienty, jejich příbuzné a lékaře, kteří důvěřují našim technologiím. Navštivte nás na adrese: Europe Medtronic International Trading Sarl Route du Molliau 31 Case Postale CH-1131 Tolochenaz Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) Czech Republic Medtronic Czechia s.r.o. Oregon House Řevnická 170/ Prague 5 Czech Republic Tel Fax UC CZ 2012 Medtronic. All Rights Reserved. Printed in Europe.

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 Marco s pumpou od 2011 PŘEJI SI, ABY EXISTOVAL DALŠÍ ZPŮSOB, JAK LÉPE ZVLÁDAT HYPOGLYKÉMIE Hypoglykémie může představovat jednu z největších obav lidí s diabetem 1. typu, a to především během noci, kdy

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

Co je to thalidomid? Je thalidomid to samé co chemoterapie? Kdo může mít užitek z léčby thalidomidem?

Co je to thalidomid? Je thalidomid to samé co chemoterapie? Kdo může mít užitek z léčby thalidomidem? Úvod Používání thalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu je způsob léčby, uplatňovaný cca 10 let, ale thalidomid sám o sobě je zkoumán již půl století. O účinku thalidomidu v rámci léčby různých nemocí

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Výklad výsledků a jejich aplikace

Výklad výsledků a jejich aplikace Výklad výsledků a jejich aplikace ÚVOD Tato příručka poskytuje podrobný popis analyzátor složení těla InBody720 a jeho funkce. Tato příručka zpracovává použití skutečných výsledků u vyšetřovaných osob,

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL GRAND PRIX

G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL GRAND PRIX G R I F F I N M E D I C A L A L A R M výhradní zastoupení TUNSTALL TROJNÁSOBNÝ DRŽITEL CENY GRAND PRIX NA VELETRHU FOR SENIOR v Praze ZA ROKY 2008, 2009 A 2010 2008 2009 2010 1 o společnosti Česká bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI - Moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v oblasti sportovní medicíny - Jediné zařízení

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze 1 ZUZANA ŠTROMEROVÁ MOŽNOST VOLBY Kde mohu přivést své děťátko na svět? Vydalo nakladatelství Argo,

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více