PLÁN PRÁCE na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE na školní rok

2 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7. Spontánní činnost 8. Letní činnost tábory a pobytové akce 9. Soutěže 10. Protidrogová prevence 11. Spolupráce s jinými organizacemi 12. Fundraising - sponzoring, granty, projekty 13. Charitativní činnost 14. DVPP - akreditace 15. Kontrolní činnost 16. Závěr - 2 -

3 1. Identifikační údaje Název: Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Adresa: Tyršova 916, Třemošná, Tel./fax : Web: ddmkamarad.cz IČO: IZO: Právní forma: příspěvková organizace Kapacita: 900 Ředitelka zařízení: Bc. Ilona Křížková Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb odloučená pracoviště: - Školní 197, Zruč Senec - U Stadionu 964, Třemošná - třída 1.máje 497, Horní Bříza - Trnová 222, Ledce 15, Školní 1 093, Třemošná Název a adresa zřizovatele: Město Třemošná, sídliště 992, , obec, IČO:

4 Datum posledního zařazení do sítě škol: Turistické základny: letní táborová základna Klenovice Akreditace: udělena MŠMT dne Doplňková činnost: - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - pořádání kulturních akcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí - hostinská činnost - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici - provozování solárií Základní informace: Ředitelství sídlí na centrálním pracovišti v Tyršově ul.916 Třemošná. Zajišťuje veškerou ekonomickou a administrativní činnost pro všechna pracoviště. Zároveň je významným zázemím v rámci pedagogických aktivit, včetně určování priorit pro další období, kontrolní, metodickou a letní činnost atp

5 2. Hlavní úkoly na příslušný školní rok Nabídku zájmové činnosti na příslušný školní rok, obdrží děti ZŠ a MŠ v Třemošné, Horní Bříze, Zruči Senci, Trnová, Ledcích a dále i v ostatní školských zařízeních na okrese. Nabízí všem věkovým skupinám celou škálu zájmových aktivit. Obsahuje mimo jiné i předběžnou nabídku připravovaných akcí, seznam dalších aktivit, pedagogické zabezpečení, udělení akreditace a další potřebné informace. Nejdůležitější úkoly v daném školním roce: nadále rozvíjet dosavadní aktivity, stále rozšiřovat nabídku pravidelné, ale především příležitostné činnosti, rozšířit metodickou činnost pro MŠ a ZŠ také na odloučených pracovištích a stále zkvalitňovat pedagogický a odborný dozor. Dále rozvíjet snahu o lepší spolupráci v Horní Bříze. - klást důraz na svědomité přípravy zájmových kroužků na různé vyhlášené soutěže - zaměřit se na pravidelnou činnost v Třemešné. Nižší zájem o populární kroužky jako keramika a taneční kroužek vede k zamyšlení. Proto je v plánu postupně hledat a zajišťovat další nové profesionály v těchto oborech - rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeží - úroveň soutěžících, tím si neustále budovat vážnost a prestiž našeho zařízení - zabezpečovat akce, soutěže ve spolupráci s dalšími organizacemi a hledat tak nové zdroje ve financování - zapojit pracovníky DDM do různých mimo kroužkových aktivit, zviditelnit jejich práci - motivovat je k účasti na přehlídkách, soutěžích, výstavách apod

6 - zkvalitňovat odbornou přípravu pedagogů, a to především jejich účastí na vzdělávacích programech v rámci DVPP - nadále zkvalitňovat práci s externími a dobrovolnými pracovníky a podporovat jejich další vzdělávání - více prosadit připravované projekty a přesvědčit komise o jejich důležitosti, realizovat další nové vybrané projekty - zapojovat kmenové pracovníky do projektové a grantové politiky - dále stabilizovat financování DDM a posílit rozpočet jak z prostředků zřizovatele, vlastních tržeb, tak i získávat prostředky na činnost a vybavení z jiných zdrojů s cílem nenárokových složek - provozní - různé plánované opravy a technické zabezpečení budovy na základě přiděleného rozpočtu - získávání nových sponzorů a prohlubování spolupráce s ostatními organizacemi - trvale posilovat vnímání DDM u široké veřejnosti a to dle jednotlivých specializací jeho středisek - dále posilovat propagační strategii s důrazem na návratnost vložených prostředků - vyhledávat konkurenční výhody a nevýhody v oblasti nabízených aktivit - další úkoly jsou v plánech činnosti u jednotlivých středisek - nadále pokračovat v charitativní činnosti DDM, zapojit co nejvíce osob - v rámci akreditace - DVPP - využívat dotace z MŠMT a pokračovat v úspěšnosti vzdělávacích programů - vyřešit problematiku dotace, která se nevztahuje na předškoláky - pokračovat v aktivní práci ve SP DDM ČR a využívat možnosti jeho projektové nabídky v rámci celé ČR - 6 -

7 3. Personální zabezpečení Hlavním úkolem je finanční vylepšení normativu na mimoškolní činnost, především prostředků na OPPP přerozdělování mzdových prostředků. Velký důraz bude kladen na kvalifikaci jak pedagogickou, tak odbornou, popřípadě na její doplnění u všech pracovníků DDM. Zlepšit přístup a přesvědčit některé nekvalifikované pracovníky o důležitosti dosažení plné pedagogické kvalifikace. Neustále vybírat kvalifikované pedagogy a vedoucí zájmových kroužků zapojit do sebevzdělávání pedagogiky i externí pracovníky. Důležitá je návaznost a spolupráce vedoucích pracovišť s účetními. Zlepšit komunikaci v návaznosti organizační struktury DDM mezi jednotlivými pracovníky

8 4. Plán oprav a technický stav budovy hospodaření na daný školní rok 2010 / 2011 Všechny plánované úkoly budou splněny dle výše přiděleného rozpočtu od zřizovatele. V návrhu na tento školní rok bude předloženo několik požadavků. Jedná se především: - o nákup hmotného majetku na vybavení jednotlivých kroužků - další dovybavení prostorů odloučeného pracoviště Sport Centrum Chanos jedná se především o další sportovní a tělocvičné vybavení, zkvalitnění Klubu, Bambina a zvelebení interiéru fitness centra. Další nezbytné finance bychom potřebovali především na opravy a provozní zabezpečení, např. výměnu oken, dovymalování fitness centra, důležitá opravy střechy, apod. Některé opravy jsou v rámci bezpečnosti velice nutné - v tomto školním roce je přislíben donátěr fasády v Tyršově ulici s novým světelným logem a reklamními postavy - budeme požadovat novou dlažbu na chodbách na centrálním pracovišti v Třemošné - další drobné opravy se budou realizovat během roku podle potřeby a dle rozpočtu nevyužitých místností. V období zimy plánujeme připravit prostory na výměnu podlahové krytiny v hale a dokončit vybavení šatny - o dovybavení nového pavilónu přístavku pro loutkoherecké zázemí loutkářského souboru z poskytnuté dotace od zřizovatele - v období letních prázdnin dořešit venkovní plochu s posezením mezi dvěma pavilóny pevným a dobře udržovatelným povrchem - o požadavek na novou dlažbu na chodbách na centrálním pracovišti v Třemošné - o další drobné opravy,které se budou realizovat během roku podle potřeby a dle rozpočtu - 8 -

9 5. Pravidelná činnost Centrální pracoviště DDM Kamarád, Tyršova 916, Třemošná Taneční soubor Škrtinky od 7 let úterý hod vedoucí: Alena Kulová cena na pololetí: 400,- Kč Taneční soubor Škrtt od 10 let pondělí a neděle hod vedoucí: Zdeňka Špaltová Ondřej Diviš cena na pololetí: 800,- Kč TŠ Torzo 4 7 let středa hod vedoucí: Marie Charouzová Dětský aerobic od 6 let středa hod vedoucí: Kamila Potužáková Junior aerobic od 10 let středa hod vedoucí: Kamila Potužáková Bowling pro začátečníky úterý 15 16,30 hod vedoucí: Mgr. Lucie Karbanová trenér: Ladislav Vokroj cena na pololetí: 500,- Kč Bowling pro pokročilé úterý 16,30 18 hod vedoucí: Andrea Kuttová trenér: Ladislav Vokroj cena na pololetí: 500,- Kč Stolní tenis pro děti čtvrtek začátečníci: hod pokročilí: hod vedoucí: Michal Křížek ml., Tereza Líbenková, DiS Stolní tenis pro dospělé čtvrtek hod In-line bruslení pro děti pátek 16,30 18,00hod vedoucí: Michal Štrunc Loutkářský soubor od 9 do 99 let sobota 1x za 14 dnů vedoucí: Radek Koňařík Dívka roku přípravné kurzy na soutěž dívky let pátek hod vedoucí: Bc. Ilona Křížková, Mgr. Lucie Karbanová choreograf: Roman Pavlíček jednorázový poplatek 1 000,- Kč Keramika I. od 6 let pondělí 17 18,30 hod vedoucí: Ivana Valdhansová, Tereza Dyková cena na pololetí: 650,- Kč Keramika II. od 6 let středa hod vedoucí: Ivana Valdhansová, Klára Dyková cena na pololetí: 650,- Kč Keramika pro dospělé pátek hod vedoucí: Ivana Valdhansová cena za lekci: 50,- Kč Rybářský kroužek od 6 let úterý hod vedoucí: Jan Bělohradský ve spolupráci s ČRS Třemošná Hasičský kroužek od 6 let středa hod vedoucí: Luděk Beránek, Martin Hološ ve spolupráci s SDH Třemošná Šachy pro začátečníky i pokročilé středa: hod trenéři s licencí ČŠS: Michal Novák, Marek Pokrupa Kluci v akci od 8 let úterý 17 18,30 hod vedoucí: Filip Kutta (+ týdenní poplatek na nákup potravin dle náročnosti připravovaného pokrmu) Němčina pro začátečníky čtvrtek hod vedoucí: Tereza Líbenková, DiS.

10 SPORT CENTRUM CHANOS, U Stadionu, Třemošná Cycling pondělí hod Mgr. Jiří Kronych úterý hod Mgr. Jiří Kronych čtvrtek hod Bc. Ilona Křížková neděle hod Bc. Markéta Caltová cena za lekci: 70,- Kč Bosu pondělí hod cvičitelka: Lada Valentová cena za lekci: 50,-Kč Fitbally pondělí hod Věra Týlová středa hod Petra Třísková cena za lekci: 50,-Kč Tae-bo úterý hod cvičitelka: Aneta Králová cena za lekci: 60,- Kč Jumping pondělí hod Vendula Šeflová středa hod Lucie Nováková neděle hod Radek Mulač cena za lekci: 60,- Kč Fitbox úterý hod Jana Maťhalová čtvrtek hod Jan Cába cena za lekci: 70,- Kč Zumba úterý hod cvičitelka: Lenka Zahradníčková cena za lekci: 60,- Kč Cvičení pro ženy čtvrtek: hod cvičitelka: Mgr. Miroslava Vokounová cena za lekci: 40,-Kč Výtvarný ateliér pro děti i dospělé čtvrtek hod vedoucí: Rudolf Novotný cena na pololetí: 650,-Kč Bambino klub pro maminky s dětmi na MD úterý, čtvrtek 9,30 11,30 hod vedoucí: Eva Franková, Mgr. Jiří Bulín, Mgr. Radek Harvánek cena za lekci: 60,- Kč Šikulové pro maminky s dětmi na MD středa 10 11,30 hod vedoucí: Eva Franková, Mgr. Radek Harvánek cena za lekci: 50,- Kč Angličtina hrou pondělí hod vedoucí: Mgr. Radek Harvánek Hudebně pohybové hry pro 1. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Radek Harvánek Bubnování pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Radek Harvánek cena na pololetí: 400,- Kč První kroky s počítačem vedoucí: Mgr. Jiří Bulín Míčové hry vedoucí: Tereza Líbenková, Dis. Dále nabízíme Fitness pro ženy i muže cena: 35,- Kč/hod Klub spontánní činnost pro neorganizované děti 10,-Kč/hod/osoba - herna - kulečník, stolní fotbal, šipky, - počítačová kavárna k dispozici tiskárna 1 A4/2,-Kč Solárium horizontální 8- Kč/min vertikální 5,- Kč/min Masáže Eva Krausová (na objednání)

11 Horní Bříza, 1. máje, Horní Bříza Taneční soubor čtvrtek vedoucí: Zdeňka Špaltová, Ondřej Diviš cena na pololetí: 400,- Kč Latinsko-americké tance pro chlapce i dívky od 4 let pondělí hod vedoucí: Eva Gribovová cena na pololetí: 400,- Kč Cvičeníčko pro děti čtvrtek hod vedoucí: Lenka Horská Exotické tance pro dospělé úterý hod vedoucí: Mgr. Lucie Kepková Exotické tance pro dospělé středa hod vedoucí: Mgr. Lucie Kepková Pohybově-dramatický kroužek úterý hod vedoucí: Iveta Vodicová Keramika čtvrtek 16 17,30 hod vedoucí: Andrea Kuttová, Klára Dyková cena na pololetí: 650,-Kč Výtvarně-aranžérský kroužek úterý 16 17,30 hod vedoucí: Irena Zemanová cena na pololetí: 500,- Kč Letecký modelář pondělí 16,30 18,30 hod vedoucí: Jaroslav Tauer Rybářský kroužek středa 15,30 17,30 hod (1x za 14 dní) vedoucí: Petr Kokoška Angličtina pro MŠ vedoucí: Mgr. Lucie Školová Bambino klub pro maminky s dětmi na MD středa 9,30 11,30 hod vedoucí: Andrea Kuttová, Irena Zemanová cena za lekci: 60,- Kč Zumba pondělí a čtvrtek cvičitelka: Lenka Zahradníčková cena za lekci: 60,- Kč Jumping úterý hod Marcela Nešverová středa hod Marcela Nešverová cena za lekci: 60,- Kč Ledce Disko dance vedoucí: Lucie Rumlová Clogging, Line dance, country tance čtvrtek 16,30 18 hod vedoucí: Mgr. Milena Genttnerová Výtvarný kroužek pondělí hod vedoucí: Hana Oplová cena na pololetí: 400,- Kč Angličtina vedoucí: Mgr. Ivana Kropíková Počítačový kroužek vedoucí: Mgr. Jiří Bulín Trnová Aerobic vedoucí: Mgr. Šárka Wiesnerová cena na pololetí: 200,- Kč Keramika středa hod vedoucí: Pavla Čásová cena na pololetí: 650,- Kč

12 Zruč - Senec, Masarykova ZŠ, Zruč-Senec Výtvarně-keramický kroužek I. čtvrtek 15,30 17 hod vedoucí: Zuzana Litvíková cena na pololetí: 650,- Kč Výtvarně-keramický kroužek II. od 5 let pátek 13,30 15 hod vedoucí: Mgr. Marcela Jarolímová cena na pololetí: 650,- Kč Šikovné ruce čtvrtek hod vedoucí: Zuzana Litvíková cena na pololetí: 500,- Kč Keramika čtvrtek 14 15,30 hod vedoucí: Zuzana Litvíková cena na pololetí: 650,- Kč Němčina I. pro začátečníky vedoucí: Mgr. Anna Kroftová cena na pololetí 300,- Kč Němčina II. pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Anna Kroftová Logopedie vedoucí: Eliška Beránková cena za lekci: 50,-Kč ANP = asistent nápravné péče pro 1. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Markéta Kubíková cena na pololetí: 200,- Kč ANP = asistent nápravné péče pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Marie Mattasová cena na pololetí: 200,- Kč Míčové hry vedoucí: Tereza Líbenková, Dis.cena na pololetí: 300,- Kč

13 6. Příležitostná činnost - formou společné měsíční nabídky akcí všech pracovišť aktualizována každý měsíc na webu a formou plakátků vyvěšována na všech pracovištích a školských zařízení. Rozvoj příležitostných a programových aktivit pro neorganizovanou mládež je přímo spjat s programy grantové podpory, protože z těchto aktivit v drtivé většině neplynou organizaci žádné příjmy. Mnoho aktivit je provázáno mezi jednotlivými středisky, ta se budou podílet na přípravě příležitostných akcí společně. Příležitostné akce jsou velice různorodé od akcí malého rozsahu, přes programové bloky (dny otevřených dveří), akce náborové, až po akce regionálního významu s dalším postupem do národních kol. Akce pravidelné: - loutková představení pro děti - Hrajeme na přání pořad pro důchodce Akce zaměřené k významným svátkům: - Dny dětí - Halloween - Velikonoční tradice - Vánoční tradice - Mikulášská nadílka - Masopustní průvod - Pálení čarodějnic Akce pohybových činností: - víkendové maratóny - fičáky 7 hodinové cvičení - sportovní turnaje a soutěže - cycling pro sportovní kluby - lyžařský výcvik na horách - výlety na kolech - zumba party

14 Kulturní či jiná vystoupení: - taneční soutěže a vystoupení - pěvecká vystoupení - ukázky z činností DDM Den otevřených dveří, Ahoj prázdniny - maškarní karnevaly - návštěvy divadel, výstav apod. - muzikálové zájezdy do Prahy Ostatní akce: - výtvarné techniky - výukové zájezdy - Očima.. knižní vydání - Dívka roku postupová soutěž - Bambiriáda - výlety do aquaparku - výstavy výrobků z činnosti DDM - charitativní akce - pozdrav Ježíškovi - oslavy 90. výročí založení loutkového divadla výročí založení města Třemošná zajištění kulturního vystoupení - moderování na objednávku - módní přehlídky Jednorázové akce pedagogů s dětmi Jednorázové akce pedagogů s dětmi se týkají především talentů, kteří jsou připravováni na různé významné či prestižní soutěže. Jedná se např. o přípravu na soutěž miss Dívka, na soutěže v aerobicu nebo i jiných pohybových aktivit, sportovní postupové soutěže nebo také umělecké. Dále děti využívají pomoc pedagogů např. k přípravě k přijímacím či talentovým zkouškách apod. Individuální přístup bude i nadále věnován nabídce naší úspěšné moderátorské činnosti v rámci další spolupráce na dalších akcí

15 Návštěvy kulturních akcí Tyto akce využívají jak děti, tak i dospělí a nebo převážně rodiče s dětmi. Velmi oblíbené jsou zájezdy do pražských divadel např. představení Spejbla a Hurvínka či zájezdy muzikálů s návštěvami umělců a fotografování, návštěvy galerií, vernisáží, výstav apod. Akce uspořádané pro obec a veřejnost Akce, které jsou pořádané pro město Třemošná, připravujeme ve spolupráci s kulturními pracovníky města a za podpory zřizovatele. Jedná se především o pravidelné akce pro důchodce, o kulturní pořady pro děti a o maškarní karneval, který pravidelně pořádáme v KD v Záluží. Dále město využívá naše vystoupení při různých oslavách a výročích města a aktivně spolupracujeme při jejich přípravách a organizaci. Velmi důležitá je pestrá činnost loutkového divadla, které na své domovské scéně pravidelně nabízí svá loutková představení. Dále se podílí během roku na celé řadě zájezdových představeních po celé ČR, ale i v zahraničí. Velkou událostí v letošním roce budou zajisté oslavy města Třemošná, a to 830 let od založení. DDM Kamarád spolu s ostatními školskými zařízeními se postará o kulturní vložku programu. V posledních letech pořádáme podobné velmi oblíbené a žádané akce, především oslavy dne dětí a maškarní karnevaly v okolních obcích a městech. A to v Horní Bříze ve spolupráci s místními hasiči a městem Horní Bříza, v Trnové a Ledcích ve spolupráci se ZŠ a ve Zruči ve spolupráci s KD U Drudíků. Akce pro MŠ, ZŠ a ŠD Akce probíhají převážně formou metodické činnosti viz. metodická činnost.činnost je zaměřená tématicky, děti si zhotovují výrobky k danému významnému svátku např. Vánoc, Velkonoc, Dnu matek apod. Další akce, které pořádáme pro MŠ a ZŠ jsou akce kulturní. Školská zařízení využívají prostory našeho sálu a navštěvují hlavně naše loutková představení. Dále nabízíme např: výstavy spojené s výtvarnými činnostmi, kulturní vystoupení umělců apod. V posledních letech se ujaly tzv. výchovné koncerty pro ZŠ ve spolupráci se ZUŠ Třemošná a orchestrem Tremolo, o které je velký zájem. V plánu jsou další koncerty dle objednávek ze strany ZŠ

16 Další plánované aktivity Z dalších činností se DDM nadále neformálně podílí na kooperaci a částečně i koordinaci při některých činnostech všech pracovišť. V rámci této spolupráce bychom chtěli obnovit v následujícím školním roce vydávání dalšího Zpravodaje DDM, které se nám v loňském roce nepodařilo navázat. Snahou bude připravovat nové nabídky, letáky, další propagační materiály a upoutávky. Po celý rok se upravuje a pravidelně aktualizuje internetová podoba stránek DDM Kamarád. Pro naše členy, hosty, příznivce a především sponzory vyrábíme různé dárečky, upomínkové předměty a samolepky s naším logem. Organizace se také se podílí na přípravě společných akcí ve městě, atd. V průběhu školního roku budou realizovány jak tradiční lyžařské kurzy pro děti a mládež, popřípadě dospělé zájemce na všech střediscích, tak další výlety např. do pražských divadel apod. Výjimečnou akcí budou oslavy 90. výročí založení loutkového divadla, které jsou naplánovány na podzim a zajištění kulturního vystoupení v rámci oslav 830 založení města Třemošné. 7. Spontánní činnost Spontánní činnost pro neorganizovanou mládež, prezentována především otevřenými kluby, se díky grantové podpoře KÚ PK staly nedílnou součástí aktivit a jejich další rozvoj, je vzhledem k vysokým nákladům na jejich realizaci, na této podpoře plně závislý. V těchto otevřených klubech spolu s dalšími pedagogickými pracovníky se postupně vytváří další nová zaměření, činnosti, informace, které přilákají co nejvíce zájemců z řad neorganizované mládeže. Ke spontánní činnosti slouží především Klub pro neorganizované děti na odloučeném pracovišti Sport Centrum Chanos, kde je pro tyto účely vybavena internetová kavárna a herna. Děti i dospělí je mohou využívat v odpoledních a večerních hodinách dle rozpisu a provozu pracoviště. Obě klubovny jsme vybavili za pomocí dotace KÚ PK Kluby otevřených dveří a našeho zřizovatele. Smysluplná náplň spontánních aktivit je hlavním cílem pro příští období a to včetně zkvalitnění propagace a další případné integrace návštěvníků klubu do dalších činností DDM. V poslední době zaznamenáváme veliký zájem ze strany rómské komunity. Plánujeme tento zájem plně využít a stále více rozšiřovat a zkvalitňovat

17 8. Letní činnost Tábory (pobytové akce ) Tak, jako v minulých letech jsou připravovány pobytové akce. A to v době hlavních prázdnin, ale i v době prázdnin podzimních, jarních i v době dalších volných dnů - svátků. Bude rovněž zajištěn program na prázdniny a některá střediska zůstanou po celou dobu prázdnin alespoň částečně otevřená. Hlavním úkolem je nabídnout možnost tuzemských, ale i zahraničních pobytů a zlepšit přípravu táborů. Aby mohlo být zajištěno kvalitní personální obsazení, bude kladen důraz na vznik pracovních skupin z řad externích a dobrovolných pracovníků - táborových týmů, které se budou pod neformálním vedením interních pracovníků dlouhodobě na vlastní tábor připravovat. Hlavním cílem je stále pečovat o naší táborovou základnu, obnovovat její vybavení a následně nabídnou dalším zájemcům její letní pronájem. Dále pokračovat v pestré nabídce i dalších táborů jako je rybářský tábor, příměstský tábor a keramické sympozium. Novinkou v letošním školním roce bude možnost výběru příměstských táborů jeden bude zaměřen na tanec a pohyb a děti budou docházet ráno a večer domů a druhý tradiční příměsťák s noclehem bude zaměřen na výtvarné a keramické aktivity. Další konkrétní nabídka se bude týkat ozdravného pobytu u moře a vodáckého víkendu pro rodiče s dětmi

18 9. Soutěže Důležitou činností naší práce obsahují soutěže, kde klademe důraz na úroveň organizace jednotlivých soutěží. Velmi svědomitě se připravujeme ve všech oblastech. Jak v tanečních soutěžích, tak i v soutěži Dívka, která se během let dostala do podvědomí jako velmi významná kulturní událost a proslavila nás i v národním kole. Naše zařízení bylo vybráno za nejlepší organizátorskou činnost a byla nám udělena nominace na pořádání malého finále Čech. V letošním školním roce bude tato soutěž zase o stupínek výš. Snahou bude zapojit do této soutěže především děvčata z Třemošné a z nejbližšího okolí. Dalším úkolem je příprava talentů na keramické soutěže, příprava děvčat, které se zúčastní soutěže dívčích klubů, dále se zúčastňujeme soutěže v aerobiku, rybářských, výtvarných apod. V neposlední řadě je důležitá účast našich zájmových útvarů i v drobných vyhlášených soutěžích v různých oblastech činností, které plně využíváme. Důraz bude kladen na další nové akce a soutěže ve spolupráci s dalšími organizacemi a školami např: školní bowlingová liga apod. Po zkušenosti z předešlých ročníků budeme soutěž rozšiřovat i do širokého okolí. O našem pořadatelství se dozvěděla a projevila zájem Amatérská bowlingová liga. Společně plánujeme uspořádá 1. ročník MČR v tomto sportovním odvětví. Naším společným cílem je vytvořit žákovskou ligu po celé ČR a tak zviditelnit naše město, které se tak stane hostitelem této významné akce a DDM Kamarád hlavním organizátorem. Našim úkolem je neustále vylepšovat umístění v soutěžích a tím dobře reprezentovat naše zařízení, naše město a naší práci s talentovanými dětmi

19 10. Protidrogová prevence Jako každý rok bude vypracován plán protidrogové prevence na všech pracovištích, v kterém se především zaměřujeme na akce pro děti, které jsou pořádány v duchu prevence proti negativním vlivům. V této oblasti poskytujeme veřejnosti informační služby, a to konkrétně informačními nástěnkami na všech pracovištích. Obsahují všechny důležité telefonní spojení na různá krizová centra, linky bezpečí apod. V duchu protidrogové prevence budeme pokračovat ve vyhlašování velkých akcí a soutěží pro děti a mládež jako např. soutěž Dívka, celoroční žákovská liga v bowlingu apod. Tuto oblast prevence zařazujeme každoročně i do letní činnosti, kdy ve spolupráci s Policií ČR připravujeme pro děti ukázky bojových umění, výcviku psů, seznámení s drogami apod

20 11. Spolupráce s jinými organizacemi Velmi důležitá je spolupráce s jinými organizacemi, a to především s naším zřizovatelem, s ostatními školskými institucemi, s městem Horní Bříza a s obcí Zruč Senec, kde působí naše odloučená pracoviště. Dále i s dalšími pracovišti jako je v Trnová a Ledce, kde budeme intenzivněji spolupracovat s řediteli škol a pedagogickým sborem. Významná je spolupráce s ostatními DDM v okolí při pořádání společných akcí atd. Dále budeme bojovat v komunální politice o členství a místo v zastupitelstvech a členství v komisích, a nebo alespoň pokračovat v aktivní práci v místech působení jednotlivých pracovníků. V neposlední řadě chceme prohloubit spolupráci s rodiči a více je zapojit do všech aktivit. Velice důležitá je spolupráce se sponzory a dalšími institucemi

21 12. Fundraising sponzoring, granty, projekty Velmi důležitý úkol je celoroční spolupráce se sponzory. Této oblasti se věnuje především ředitelka DDM, která příležitostně pověří i ostatní pracovníky. Jedná se především o shánění finančních prostředků na jednotlivé akce, ale také o další prohlubující styk se sponzory. A to např. blahopřání k různým výročím, svátkům, pravidelné zasílání našeho Zpravodaje, informační služby, pozvánky na různé významné akce apod. Finanční zlepšení našeho rozpočtu přináší i řada vyhlášených projektů a grantů, které se chystáme opět využít. I přes nízké částky, které bývají přidělovány nám pomohou při dofinancování některých našich aktivit jako je loutkové divadlo, Klub pro neorganizované děti, podpora soutěží apod. Rádi bychom opět zkusili podat grant z ESF, který v loňském roce nebyl doporučen. Budeme se pokoušet o úpravu zpracování a opětovné podání

22 13. Charitativní činnost Naše charitativní činnost spočívá především tzv. adopcemi dvou chlapců. Budeme pokračovat i v letošním školním roce a finančně je podporovat. Podporu zajišťují především kmenoví interní pracovníci. Rádi přivítáme i další zájemce z řad externích pracovníků a ostatních zájemců. Jan Vaněk ze Třemošné Přispíváme každoročně výtěžkem z akce Dívka roku Victor Sakala ze Sambani - Rufunsa Pracovníci DDM Kamarád přispívají každý měsíc roční příspěvek 8 000,- Kč je na poskytnutí základní zdravotní péče, vzdělání a potraviny

23 14. DVPP - akreditace DDM Kamarád Třemošná byla udělena akreditace dne jako instituci k za účelem provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a to pod č.j.:18 028/ Platnost akreditace do Současně byla udělena akreditace MŠMT ČR Č.j.: / k provádění těchto vzdělávacích programů: 1) Image ředitele manažera 2) Zájmové pohybové aktivity Úkolem DVPP je uspořádat alespoň 2 vzdělávací kurzy ročně v jednotlivých akreditovaných programech

24 15. Kontrolní činnost Kontrolní pedagogická činnost interních pracovníků je svěřena od zástupkyni DDM a ostatní hospitační činnost externích pracovníků vykonávají pověření vedoucí na odloučených pracovištích. V rámci školního roku jsou tito pracovníci povinni provést kontrolní činnost v jednotlivých kroužcích minimálně 1x. Pokud však budou shledány nějaké problémy je nezbytné návštěvy opakovat, zaujmout určitá opatření k nápravě a informovat ředitelku DDM. Dle organizační struktury jsou tito pracovníci k těmto úkonům plně kompetentní a za práci svých svěřenců následně odpovědni ředitelce DDM. Kontrolní činnost ředitelky se týká všech sestupných pracovníků dle organizační struktury, dále pak dalších oblastí jako je BOZP, oblast financování a rozpočtu, majetku atd. Ředitelkou jsou naplánovány namátkové kontroly, tykající se především plnění pracovních povinností, náplně práce a nařízení: Bude kladen důraz na ekonomiku, vyúčtování jednotlivých akcí, hospodárnost a nákupy na jednotlivých pracovištích. Největší důraz bude kladen na administrativní činnost, která byla v minulosti dost opomíjena např. výkazy, statistiky, přihlášky, vedené deníků ZÚ, platby apod. Z důvodu nespokojenosti vedení DDM budou předloženy ředitelkou nové předlohy výkaznictví, které jsou přehlednější a srozumitelnější. Budou následovat namátkové kontroly a zavedena následná opatření. Při neplnění těchto povinností budou zahájena následná opatření slovní pokárání a vyzvání k nápravě, dále pak pozastavení osobního ohodnocení či odebrání funkce vedoucího a následné ukončení pracovní smlouvy

25 16. Závěr Tento plán byl vytvořen všeobecně pro práci všech středisek DDM a další materiál tvoří plány činnosti jednotlivých pracovišť včetně přehledů připravovaných aktivit. Plán činnosti byl projednán na poradě vedení v září 2010, pracovníci se aktivně zapojili při jeho zpracování. Tento plán je k dispozici na všech pracovištích na přístupném místě, kde se s ním mohou průběžně seznamovat i ostatní zájemci. Všichni pracovníci jsou povinni se jím řídit. Bc. Ilona Křížková ředitelka DDM Kamarád

26 15. Rámcový měsíční plán Září - nábor nabídky, přihlášky - příprava materiálního zabezpečení - nákup - pedagogická rada příprava personál ního zabezpečení dohody s externími pracovníky - úklid kluboven - nákup čistících a ochranných prostředků - obnova nájemních smluv - úpravy rozpočtů - zpracování plánu činnosti na nový školní rok - novelizace ŠVP - aktualizace směrnic, řádů apod. - výkaz o úrazovosti Říjen - zahájení činnosti - plán činnosti - výkaz činnosti statistika, KEVIS - poplatky za kroužky - materiální vybavení zájmové činnosti nákupy - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka - koordinační porada SP DDM ČR Listopad - kontrola objektu opravy - příprava návrhu rozpočtu zřizovateli - příprava návrhu rozpočtu na mzdové prostředky - kontrola přihlášek a poplatků za kroužky - podzimní prázdninová činnost - statistický výkaz o činnosti - DVVP Image ředitele manažera - krajská koordinační porada Prosinec - inventarizace - návrhy rozpočtů na příští rok - kontrola činnosti DDM - BOZP - Vánoční prázdninová činnost - Vánoční posezení pracovníků - Kontrola účetních dokladů - Výkaz zisků a ztrát - Účtový rozvrh - Tabulka čerpání rozpočtu zřizovatele - finanční vypořádání dotací na kulturu - koordinační porada SP DDM ČR Leden - pedagogická rada nové smlouvy - nové poplatky za kroužky na 2. pololetí - nové nájemní smlouvy - kontrola objektu nutné opravy - účetní uzávěrka - kontrola pokladny - kontrola čistících a ochranných prostředků - plán akcí na 2. pololetí - lyžařský výcvik - vyúčtování grantových programů - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka Únor - příprava jarních soutěží - kontrola dokumentace - zaměření na hospitace kroužků - kontrola a novelizace vnitřních směrnic - jarní prázdninová činnost - daňové přiznání - finanční vypořádání dotací Březen - soutěže, akce - nabídka letní činnosti - kontrola objektu nutné opravy - výroční prověrka BOZP - tvorba projektů podání - podání projektů Duben - kontrola činnosti soutěže - kontrola objektu a okolí DDM úprava zahrady - kontrola dokumentace - kontrola hmotného majetku úklid skladů - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka - krajská koordinační porada SP DDM Květen - soutěže - kontrola deníků externích pracovníků - příprava letní činnosti přihlášky - kontrola účetních dokladů - soutěže a přehlídky - Tabulka čerpání rozpočtu zřizovatele - DVVP Image ředitele manažera Červen - příprava tábora povolení, nájemní smlouvy - kontrola dokumentace - pedagogická rada ukončení šk.roku - příprava výroční zprávy - zabezpečení prázdninové činnosti - proškolení vedoucích letní činnosti - účetní uzávěrka - koordinační porada SP DDM ČR Červenec - letní stanový tábor rybářský - letní stanový tábor v Klenovicích - zahraniční ozdravný pobyt - příměstské tábory - generální úklid na Chanose - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka Srpen - příměstský tábor - keramické sympozium - generální úklid na jednotlivých pracovištích - nutné opravy a přestavby - příprava nabídky na další školní rok - prázdninové cvičení na Chanose - zpracování výroční zprávy za uplynulý školní rok

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7.

Více

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Obsah: Úvod... str. 4 1. Charakteristika zařízení... str. 5 2. Vedení organizace... str. 7 3. Hlavní úkloy DDM Kamarád... str. 8 4. Personální zabezpečení... str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014 1 Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův

Více

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 013 / 014 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 014 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ: DIČ:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

Plán na školní rok 2014/2015

Plán na školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Plán na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 Poslání školy realizovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb.

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více