PLÁN PRÁCE na školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE na školní rok

2 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7. Spontánní činnost 8. Letní činnost tábory a pobytové akce 9. Soutěže 10. Protidrogová prevence 11. Spolupráce s jinými organizacemi 12. Fundraising - sponzoring, granty, projekty 13. Charitativní činnost 14. DVPP - akreditace 15. Kontrolní činnost 16. Závěr - 2 -

3 1. Identifikační údaje Název: Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Adresa: Tyršova 916, Třemošná, Tel./fax : Web: ddmkamarad.cz IČO: IZO: Právní forma: příspěvková organizace Kapacita: 900 Ředitelka zařízení: Bc. Ilona Křížková Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb odloučená pracoviště: - Školní 197, Zruč Senec - U Stadionu 964, Třemošná - třída 1.máje 497, Horní Bříza - Trnová 222, Ledce 15, Školní 1 093, Třemošná Název a adresa zřizovatele: Město Třemošná, sídliště 992, , obec, IČO:

4 Datum posledního zařazení do sítě škol: Turistické základny: letní táborová základna Klenovice Akreditace: udělena MŠMT dne Doplňková činnost: - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - pořádání kulturních akcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí - hostinská činnost - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici - provozování solárií Základní informace: Ředitelství sídlí na centrálním pracovišti v Tyršově ul.916 Třemošná. Zajišťuje veškerou ekonomickou a administrativní činnost pro všechna pracoviště. Zároveň je významným zázemím v rámci pedagogických aktivit, včetně určování priorit pro další období, kontrolní, metodickou a letní činnost atp

5 2. Hlavní úkoly na příslušný školní rok Nabídku zájmové činnosti na příslušný školní rok, obdrží děti ZŠ a MŠ v Třemošné, Horní Bříze, Zruči Senci, Trnová, Ledcích a dále i v ostatní školských zařízeních na okrese. Nabízí všem věkovým skupinám celou škálu zájmových aktivit. Obsahuje mimo jiné i předběžnou nabídku připravovaných akcí, seznam dalších aktivit, pedagogické zabezpečení, udělení akreditace a další potřebné informace. Nejdůležitější úkoly v daném školním roce: nadále rozvíjet dosavadní aktivity, stále rozšiřovat nabídku pravidelné, ale především příležitostné činnosti, rozšířit metodickou činnost pro MŠ a ZŠ také na odloučených pracovištích a stále zkvalitňovat pedagogický a odborný dozor. Dále rozvíjet snahu o lepší spolupráci v Horní Bříze. - klást důraz na svědomité přípravy zájmových kroužků na různé vyhlášené soutěže - zaměřit se na pravidelnou činnost v Třemešné. Nižší zájem o populární kroužky jako keramika a taneční kroužek vede k zamyšlení. Proto je v plánu postupně hledat a zajišťovat další nové profesionály v těchto oborech - rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeží - úroveň soutěžících, tím si neustále budovat vážnost a prestiž našeho zařízení - zabezpečovat akce, soutěže ve spolupráci s dalšími organizacemi a hledat tak nové zdroje ve financování - zapojit pracovníky DDM do různých mimo kroužkových aktivit, zviditelnit jejich práci - motivovat je k účasti na přehlídkách, soutěžích, výstavách apod

6 - zkvalitňovat odbornou přípravu pedagogů, a to především jejich účastí na vzdělávacích programech v rámci DVPP - nadále zkvalitňovat práci s externími a dobrovolnými pracovníky a podporovat jejich další vzdělávání - více prosadit připravované projekty a přesvědčit komise o jejich důležitosti, realizovat další nové vybrané projekty - zapojovat kmenové pracovníky do projektové a grantové politiky - dále stabilizovat financování DDM a posílit rozpočet jak z prostředků zřizovatele, vlastních tržeb, tak i získávat prostředky na činnost a vybavení z jiných zdrojů s cílem nenárokových složek - provozní - různé plánované opravy a technické zabezpečení budovy na základě přiděleného rozpočtu - získávání nových sponzorů a prohlubování spolupráce s ostatními organizacemi - trvale posilovat vnímání DDM u široké veřejnosti a to dle jednotlivých specializací jeho středisek - dále posilovat propagační strategii s důrazem na návratnost vložených prostředků - vyhledávat konkurenční výhody a nevýhody v oblasti nabízených aktivit - další úkoly jsou v plánech činnosti u jednotlivých středisek - nadále pokračovat v charitativní činnosti DDM, zapojit co nejvíce osob - v rámci akreditace - DVPP - využívat dotace z MŠMT a pokračovat v úspěšnosti vzdělávacích programů - vyřešit problematiku dotace, která se nevztahuje na předškoláky - pokračovat v aktivní práci ve SP DDM ČR a využívat možnosti jeho projektové nabídky v rámci celé ČR - 6 -

7 3. Personální zabezpečení Hlavním úkolem je finanční vylepšení normativu na mimoškolní činnost, především prostředků na OPPP přerozdělování mzdových prostředků. Velký důraz bude kladen na kvalifikaci jak pedagogickou, tak odbornou, popřípadě na její doplnění u všech pracovníků DDM. Zlepšit přístup a přesvědčit některé nekvalifikované pracovníky o důležitosti dosažení plné pedagogické kvalifikace. Neustále vybírat kvalifikované pedagogy a vedoucí zájmových kroužků zapojit do sebevzdělávání pedagogiky i externí pracovníky. Důležitá je návaznost a spolupráce vedoucích pracovišť s účetními. Zlepšit komunikaci v návaznosti organizační struktury DDM mezi jednotlivými pracovníky

8 4. Plán oprav a technický stav budovy hospodaření na daný školní rok 2010 / 2011 Všechny plánované úkoly budou splněny dle výše přiděleného rozpočtu od zřizovatele. V návrhu na tento školní rok bude předloženo několik požadavků. Jedná se především: - o nákup hmotného majetku na vybavení jednotlivých kroužků - další dovybavení prostorů odloučeného pracoviště Sport Centrum Chanos jedná se především o další sportovní a tělocvičné vybavení, zkvalitnění Klubu, Bambina a zvelebení interiéru fitness centra. Další nezbytné finance bychom potřebovali především na opravy a provozní zabezpečení, např. výměnu oken, dovymalování fitness centra, důležitá opravy střechy, apod. Některé opravy jsou v rámci bezpečnosti velice nutné - v tomto školním roce je přislíben donátěr fasády v Tyršově ulici s novým světelným logem a reklamními postavy - budeme požadovat novou dlažbu na chodbách na centrálním pracovišti v Třemošné - další drobné opravy se budou realizovat během roku podle potřeby a dle rozpočtu nevyužitých místností. V období zimy plánujeme připravit prostory na výměnu podlahové krytiny v hale a dokončit vybavení šatny - o dovybavení nového pavilónu přístavku pro loutkoherecké zázemí loutkářského souboru z poskytnuté dotace od zřizovatele - v období letních prázdnin dořešit venkovní plochu s posezením mezi dvěma pavilóny pevným a dobře udržovatelným povrchem - o požadavek na novou dlažbu na chodbách na centrálním pracovišti v Třemošné - o další drobné opravy,které se budou realizovat během roku podle potřeby a dle rozpočtu - 8 -

9 5. Pravidelná činnost Centrální pracoviště DDM Kamarád, Tyršova 916, Třemošná Taneční soubor Škrtinky od 7 let úterý hod vedoucí: Alena Kulová cena na pololetí: 400,- Kč Taneční soubor Škrtt od 10 let pondělí a neděle hod vedoucí: Zdeňka Špaltová Ondřej Diviš cena na pololetí: 800,- Kč TŠ Torzo 4 7 let středa hod vedoucí: Marie Charouzová Dětský aerobic od 6 let středa hod vedoucí: Kamila Potužáková Junior aerobic od 10 let středa hod vedoucí: Kamila Potužáková Bowling pro začátečníky úterý 15 16,30 hod vedoucí: Mgr. Lucie Karbanová trenér: Ladislav Vokroj cena na pololetí: 500,- Kč Bowling pro pokročilé úterý 16,30 18 hod vedoucí: Andrea Kuttová trenér: Ladislav Vokroj cena na pololetí: 500,- Kč Stolní tenis pro děti čtvrtek začátečníci: hod pokročilí: hod vedoucí: Michal Křížek ml., Tereza Líbenková, DiS Stolní tenis pro dospělé čtvrtek hod In-line bruslení pro děti pátek 16,30 18,00hod vedoucí: Michal Štrunc Loutkářský soubor od 9 do 99 let sobota 1x za 14 dnů vedoucí: Radek Koňařík Dívka roku přípravné kurzy na soutěž dívky let pátek hod vedoucí: Bc. Ilona Křížková, Mgr. Lucie Karbanová choreograf: Roman Pavlíček jednorázový poplatek 1 000,- Kč Keramika I. od 6 let pondělí 17 18,30 hod vedoucí: Ivana Valdhansová, Tereza Dyková cena na pololetí: 650,- Kč Keramika II. od 6 let středa hod vedoucí: Ivana Valdhansová, Klára Dyková cena na pololetí: 650,- Kč Keramika pro dospělé pátek hod vedoucí: Ivana Valdhansová cena za lekci: 50,- Kč Rybářský kroužek od 6 let úterý hod vedoucí: Jan Bělohradský ve spolupráci s ČRS Třemošná Hasičský kroužek od 6 let středa hod vedoucí: Luděk Beránek, Martin Hološ ve spolupráci s SDH Třemošná Šachy pro začátečníky i pokročilé středa: hod trenéři s licencí ČŠS: Michal Novák, Marek Pokrupa Kluci v akci od 8 let úterý 17 18,30 hod vedoucí: Filip Kutta (+ týdenní poplatek na nákup potravin dle náročnosti připravovaného pokrmu) Němčina pro začátečníky čtvrtek hod vedoucí: Tereza Líbenková, DiS.

10 SPORT CENTRUM CHANOS, U Stadionu, Třemošná Cycling pondělí hod Mgr. Jiří Kronych úterý hod Mgr. Jiří Kronych čtvrtek hod Bc. Ilona Křížková neděle hod Bc. Markéta Caltová cena za lekci: 70,- Kč Bosu pondělí hod cvičitelka: Lada Valentová cena za lekci: 50,-Kč Fitbally pondělí hod Věra Týlová středa hod Petra Třísková cena za lekci: 50,-Kč Tae-bo úterý hod cvičitelka: Aneta Králová cena za lekci: 60,- Kč Jumping pondělí hod Vendula Šeflová středa hod Lucie Nováková neděle hod Radek Mulač cena za lekci: 60,- Kč Fitbox úterý hod Jana Maťhalová čtvrtek hod Jan Cába cena za lekci: 70,- Kč Zumba úterý hod cvičitelka: Lenka Zahradníčková cena za lekci: 60,- Kč Cvičení pro ženy čtvrtek: hod cvičitelka: Mgr. Miroslava Vokounová cena za lekci: 40,-Kč Výtvarný ateliér pro děti i dospělé čtvrtek hod vedoucí: Rudolf Novotný cena na pololetí: 650,-Kč Bambino klub pro maminky s dětmi na MD úterý, čtvrtek 9,30 11,30 hod vedoucí: Eva Franková, Mgr. Jiří Bulín, Mgr. Radek Harvánek cena za lekci: 60,- Kč Šikulové pro maminky s dětmi na MD středa 10 11,30 hod vedoucí: Eva Franková, Mgr. Radek Harvánek cena za lekci: 50,- Kč Angličtina hrou pondělí hod vedoucí: Mgr. Radek Harvánek Hudebně pohybové hry pro 1. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Radek Harvánek Bubnování pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Radek Harvánek cena na pololetí: 400,- Kč První kroky s počítačem vedoucí: Mgr. Jiří Bulín Míčové hry vedoucí: Tereza Líbenková, Dis. Dále nabízíme Fitness pro ženy i muže cena: 35,- Kč/hod Klub spontánní činnost pro neorganizované děti 10,-Kč/hod/osoba - herna - kulečník, stolní fotbal, šipky, - počítačová kavárna k dispozici tiskárna 1 A4/2,-Kč Solárium horizontální 8- Kč/min vertikální 5,- Kč/min Masáže Eva Krausová (na objednání)

11 Horní Bříza, 1. máje, Horní Bříza Taneční soubor čtvrtek vedoucí: Zdeňka Špaltová, Ondřej Diviš cena na pololetí: 400,- Kč Latinsko-americké tance pro chlapce i dívky od 4 let pondělí hod vedoucí: Eva Gribovová cena na pololetí: 400,- Kč Cvičeníčko pro děti čtvrtek hod vedoucí: Lenka Horská Exotické tance pro dospělé úterý hod vedoucí: Mgr. Lucie Kepková Exotické tance pro dospělé středa hod vedoucí: Mgr. Lucie Kepková Pohybově-dramatický kroužek úterý hod vedoucí: Iveta Vodicová Keramika čtvrtek 16 17,30 hod vedoucí: Andrea Kuttová, Klára Dyková cena na pololetí: 650,-Kč Výtvarně-aranžérský kroužek úterý 16 17,30 hod vedoucí: Irena Zemanová cena na pololetí: 500,- Kč Letecký modelář pondělí 16,30 18,30 hod vedoucí: Jaroslav Tauer Rybářský kroužek středa 15,30 17,30 hod (1x za 14 dní) vedoucí: Petr Kokoška Angličtina pro MŠ vedoucí: Mgr. Lucie Školová Bambino klub pro maminky s dětmi na MD středa 9,30 11,30 hod vedoucí: Andrea Kuttová, Irena Zemanová cena za lekci: 60,- Kč Zumba pondělí a čtvrtek cvičitelka: Lenka Zahradníčková cena za lekci: 60,- Kč Jumping úterý hod Marcela Nešverová středa hod Marcela Nešverová cena za lekci: 60,- Kč Ledce Disko dance vedoucí: Lucie Rumlová Clogging, Line dance, country tance čtvrtek 16,30 18 hod vedoucí: Mgr. Milena Genttnerová Výtvarný kroužek pondělí hod vedoucí: Hana Oplová cena na pololetí: 400,- Kč Angličtina vedoucí: Mgr. Ivana Kropíková Počítačový kroužek vedoucí: Mgr. Jiří Bulín Trnová Aerobic vedoucí: Mgr. Šárka Wiesnerová cena na pololetí: 200,- Kč Keramika středa hod vedoucí: Pavla Čásová cena na pololetí: 650,- Kč

12 Zruč - Senec, Masarykova ZŠ, Zruč-Senec Výtvarně-keramický kroužek I. čtvrtek 15,30 17 hod vedoucí: Zuzana Litvíková cena na pololetí: 650,- Kč Výtvarně-keramický kroužek II. od 5 let pátek 13,30 15 hod vedoucí: Mgr. Marcela Jarolímová cena na pololetí: 650,- Kč Šikovné ruce čtvrtek hod vedoucí: Zuzana Litvíková cena na pololetí: 500,- Kč Keramika čtvrtek 14 15,30 hod vedoucí: Zuzana Litvíková cena na pololetí: 650,- Kč Němčina I. pro začátečníky vedoucí: Mgr. Anna Kroftová cena na pololetí 300,- Kč Němčina II. pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Anna Kroftová Logopedie vedoucí: Eliška Beránková cena za lekci: 50,-Kč ANP = asistent nápravné péče pro 1. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Markéta Kubíková cena na pololetí: 200,- Kč ANP = asistent nápravné péče pro 2. stupeň ZŠ vedoucí: Mgr. Marie Mattasová cena na pololetí: 200,- Kč Míčové hry vedoucí: Tereza Líbenková, Dis.cena na pololetí: 300,- Kč

13 6. Příležitostná činnost - formou společné měsíční nabídky akcí všech pracovišť aktualizována každý měsíc na webu a formou plakátků vyvěšována na všech pracovištích a školských zařízení. Rozvoj příležitostných a programových aktivit pro neorganizovanou mládež je přímo spjat s programy grantové podpory, protože z těchto aktivit v drtivé většině neplynou organizaci žádné příjmy. Mnoho aktivit je provázáno mezi jednotlivými středisky, ta se budou podílet na přípravě příležitostných akcí společně. Příležitostné akce jsou velice různorodé od akcí malého rozsahu, přes programové bloky (dny otevřených dveří), akce náborové, až po akce regionálního významu s dalším postupem do národních kol. Akce pravidelné: - loutková představení pro děti - Hrajeme na přání pořad pro důchodce Akce zaměřené k významným svátkům: - Dny dětí - Halloween - Velikonoční tradice - Vánoční tradice - Mikulášská nadílka - Masopustní průvod - Pálení čarodějnic Akce pohybových činností: - víkendové maratóny - fičáky 7 hodinové cvičení - sportovní turnaje a soutěže - cycling pro sportovní kluby - lyžařský výcvik na horách - výlety na kolech - zumba party

14 Kulturní či jiná vystoupení: - taneční soutěže a vystoupení - pěvecká vystoupení - ukázky z činností DDM Den otevřených dveří, Ahoj prázdniny - maškarní karnevaly - návštěvy divadel, výstav apod. - muzikálové zájezdy do Prahy Ostatní akce: - výtvarné techniky - výukové zájezdy - Očima.. knižní vydání - Dívka roku postupová soutěž - Bambiriáda - výlety do aquaparku - výstavy výrobků z činnosti DDM - charitativní akce - pozdrav Ježíškovi - oslavy 90. výročí založení loutkového divadla výročí založení města Třemošná zajištění kulturního vystoupení - moderování na objednávku - módní přehlídky Jednorázové akce pedagogů s dětmi Jednorázové akce pedagogů s dětmi se týkají především talentů, kteří jsou připravováni na různé významné či prestižní soutěže. Jedná se např. o přípravu na soutěž miss Dívka, na soutěže v aerobicu nebo i jiných pohybových aktivit, sportovní postupové soutěže nebo také umělecké. Dále děti využívají pomoc pedagogů např. k přípravě k přijímacím či talentovým zkouškách apod. Individuální přístup bude i nadále věnován nabídce naší úspěšné moderátorské činnosti v rámci další spolupráce na dalších akcí

15 Návštěvy kulturních akcí Tyto akce využívají jak děti, tak i dospělí a nebo převážně rodiče s dětmi. Velmi oblíbené jsou zájezdy do pražských divadel např. představení Spejbla a Hurvínka či zájezdy muzikálů s návštěvami umělců a fotografování, návštěvy galerií, vernisáží, výstav apod. Akce uspořádané pro obec a veřejnost Akce, které jsou pořádané pro město Třemošná, připravujeme ve spolupráci s kulturními pracovníky města a za podpory zřizovatele. Jedná se především o pravidelné akce pro důchodce, o kulturní pořady pro děti a o maškarní karneval, který pravidelně pořádáme v KD v Záluží. Dále město využívá naše vystoupení při různých oslavách a výročích města a aktivně spolupracujeme při jejich přípravách a organizaci. Velmi důležitá je pestrá činnost loutkového divadla, které na své domovské scéně pravidelně nabízí svá loutková představení. Dále se podílí během roku na celé řadě zájezdových představeních po celé ČR, ale i v zahraničí. Velkou událostí v letošním roce budou zajisté oslavy města Třemošná, a to 830 let od založení. DDM Kamarád spolu s ostatními školskými zařízeními se postará o kulturní vložku programu. V posledních letech pořádáme podobné velmi oblíbené a žádané akce, především oslavy dne dětí a maškarní karnevaly v okolních obcích a městech. A to v Horní Bříze ve spolupráci s místními hasiči a městem Horní Bříza, v Trnové a Ledcích ve spolupráci se ZŠ a ve Zruči ve spolupráci s KD U Drudíků. Akce pro MŠ, ZŠ a ŠD Akce probíhají převážně formou metodické činnosti viz. metodická činnost.činnost je zaměřená tématicky, děti si zhotovují výrobky k danému významnému svátku např. Vánoc, Velkonoc, Dnu matek apod. Další akce, které pořádáme pro MŠ a ZŠ jsou akce kulturní. Školská zařízení využívají prostory našeho sálu a navštěvují hlavně naše loutková představení. Dále nabízíme např: výstavy spojené s výtvarnými činnostmi, kulturní vystoupení umělců apod. V posledních letech se ujaly tzv. výchovné koncerty pro ZŠ ve spolupráci se ZUŠ Třemošná a orchestrem Tremolo, o které je velký zájem. V plánu jsou další koncerty dle objednávek ze strany ZŠ

16 Další plánované aktivity Z dalších činností se DDM nadále neformálně podílí na kooperaci a částečně i koordinaci při některých činnostech všech pracovišť. V rámci této spolupráce bychom chtěli obnovit v následujícím školním roce vydávání dalšího Zpravodaje DDM, které se nám v loňském roce nepodařilo navázat. Snahou bude připravovat nové nabídky, letáky, další propagační materiály a upoutávky. Po celý rok se upravuje a pravidelně aktualizuje internetová podoba stránek DDM Kamarád. Pro naše členy, hosty, příznivce a především sponzory vyrábíme různé dárečky, upomínkové předměty a samolepky s naším logem. Organizace se také se podílí na přípravě společných akcí ve městě, atd. V průběhu školního roku budou realizovány jak tradiční lyžařské kurzy pro děti a mládež, popřípadě dospělé zájemce na všech střediscích, tak další výlety např. do pražských divadel apod. Výjimečnou akcí budou oslavy 90. výročí založení loutkového divadla, které jsou naplánovány na podzim a zajištění kulturního vystoupení v rámci oslav 830 založení města Třemošné. 7. Spontánní činnost Spontánní činnost pro neorganizovanou mládež, prezentována především otevřenými kluby, se díky grantové podpoře KÚ PK staly nedílnou součástí aktivit a jejich další rozvoj, je vzhledem k vysokým nákladům na jejich realizaci, na této podpoře plně závislý. V těchto otevřených klubech spolu s dalšími pedagogickými pracovníky se postupně vytváří další nová zaměření, činnosti, informace, které přilákají co nejvíce zájemců z řad neorganizované mládeže. Ke spontánní činnosti slouží především Klub pro neorganizované děti na odloučeném pracovišti Sport Centrum Chanos, kde je pro tyto účely vybavena internetová kavárna a herna. Děti i dospělí je mohou využívat v odpoledních a večerních hodinách dle rozpisu a provozu pracoviště. Obě klubovny jsme vybavili za pomocí dotace KÚ PK Kluby otevřených dveří a našeho zřizovatele. Smysluplná náplň spontánních aktivit je hlavním cílem pro příští období a to včetně zkvalitnění propagace a další případné integrace návštěvníků klubu do dalších činností DDM. V poslední době zaznamenáváme veliký zájem ze strany rómské komunity. Plánujeme tento zájem plně využít a stále více rozšiřovat a zkvalitňovat

17 8. Letní činnost Tábory (pobytové akce ) Tak, jako v minulých letech jsou připravovány pobytové akce. A to v době hlavních prázdnin, ale i v době prázdnin podzimních, jarních i v době dalších volných dnů - svátků. Bude rovněž zajištěn program na prázdniny a některá střediska zůstanou po celou dobu prázdnin alespoň částečně otevřená. Hlavním úkolem je nabídnout možnost tuzemských, ale i zahraničních pobytů a zlepšit přípravu táborů. Aby mohlo být zajištěno kvalitní personální obsazení, bude kladen důraz na vznik pracovních skupin z řad externích a dobrovolných pracovníků - táborových týmů, které se budou pod neformálním vedením interních pracovníků dlouhodobě na vlastní tábor připravovat. Hlavním cílem je stále pečovat o naší táborovou základnu, obnovovat její vybavení a následně nabídnou dalším zájemcům její letní pronájem. Dále pokračovat v pestré nabídce i dalších táborů jako je rybářský tábor, příměstský tábor a keramické sympozium. Novinkou v letošním školním roce bude možnost výběru příměstských táborů jeden bude zaměřen na tanec a pohyb a děti budou docházet ráno a večer domů a druhý tradiční příměsťák s noclehem bude zaměřen na výtvarné a keramické aktivity. Další konkrétní nabídka se bude týkat ozdravného pobytu u moře a vodáckého víkendu pro rodiče s dětmi

18 9. Soutěže Důležitou činností naší práce obsahují soutěže, kde klademe důraz na úroveň organizace jednotlivých soutěží. Velmi svědomitě se připravujeme ve všech oblastech. Jak v tanečních soutěžích, tak i v soutěži Dívka, která se během let dostala do podvědomí jako velmi významná kulturní událost a proslavila nás i v národním kole. Naše zařízení bylo vybráno za nejlepší organizátorskou činnost a byla nám udělena nominace na pořádání malého finále Čech. V letošním školním roce bude tato soutěž zase o stupínek výš. Snahou bude zapojit do této soutěže především děvčata z Třemošné a z nejbližšího okolí. Dalším úkolem je příprava talentů na keramické soutěže, příprava děvčat, které se zúčastní soutěže dívčích klubů, dále se zúčastňujeme soutěže v aerobiku, rybářských, výtvarných apod. V neposlední řadě je důležitá účast našich zájmových útvarů i v drobných vyhlášených soutěžích v různých oblastech činností, které plně využíváme. Důraz bude kladen na další nové akce a soutěže ve spolupráci s dalšími organizacemi a školami např: školní bowlingová liga apod. Po zkušenosti z předešlých ročníků budeme soutěž rozšiřovat i do širokého okolí. O našem pořadatelství se dozvěděla a projevila zájem Amatérská bowlingová liga. Společně plánujeme uspořádá 1. ročník MČR v tomto sportovním odvětví. Naším společným cílem je vytvořit žákovskou ligu po celé ČR a tak zviditelnit naše město, které se tak stane hostitelem této významné akce a DDM Kamarád hlavním organizátorem. Našim úkolem je neustále vylepšovat umístění v soutěžích a tím dobře reprezentovat naše zařízení, naše město a naší práci s talentovanými dětmi

19 10. Protidrogová prevence Jako každý rok bude vypracován plán protidrogové prevence na všech pracovištích, v kterém se především zaměřujeme na akce pro děti, které jsou pořádány v duchu prevence proti negativním vlivům. V této oblasti poskytujeme veřejnosti informační služby, a to konkrétně informačními nástěnkami na všech pracovištích. Obsahují všechny důležité telefonní spojení na různá krizová centra, linky bezpečí apod. V duchu protidrogové prevence budeme pokračovat ve vyhlašování velkých akcí a soutěží pro děti a mládež jako např. soutěž Dívka, celoroční žákovská liga v bowlingu apod. Tuto oblast prevence zařazujeme každoročně i do letní činnosti, kdy ve spolupráci s Policií ČR připravujeme pro děti ukázky bojových umění, výcviku psů, seznámení s drogami apod

20 11. Spolupráce s jinými organizacemi Velmi důležitá je spolupráce s jinými organizacemi, a to především s naším zřizovatelem, s ostatními školskými institucemi, s městem Horní Bříza a s obcí Zruč Senec, kde působí naše odloučená pracoviště. Dále i s dalšími pracovišti jako je v Trnová a Ledce, kde budeme intenzivněji spolupracovat s řediteli škol a pedagogickým sborem. Významná je spolupráce s ostatními DDM v okolí při pořádání společných akcí atd. Dále budeme bojovat v komunální politice o členství a místo v zastupitelstvech a členství v komisích, a nebo alespoň pokračovat v aktivní práci v místech působení jednotlivých pracovníků. V neposlední řadě chceme prohloubit spolupráci s rodiči a více je zapojit do všech aktivit. Velice důležitá je spolupráce se sponzory a dalšími institucemi

21 12. Fundraising sponzoring, granty, projekty Velmi důležitý úkol je celoroční spolupráce se sponzory. Této oblasti se věnuje především ředitelka DDM, která příležitostně pověří i ostatní pracovníky. Jedná se především o shánění finančních prostředků na jednotlivé akce, ale také o další prohlubující styk se sponzory. A to např. blahopřání k různým výročím, svátkům, pravidelné zasílání našeho Zpravodaje, informační služby, pozvánky na různé významné akce apod. Finanční zlepšení našeho rozpočtu přináší i řada vyhlášených projektů a grantů, které se chystáme opět využít. I přes nízké částky, které bývají přidělovány nám pomohou při dofinancování některých našich aktivit jako je loutkové divadlo, Klub pro neorganizované děti, podpora soutěží apod. Rádi bychom opět zkusili podat grant z ESF, který v loňském roce nebyl doporučen. Budeme se pokoušet o úpravu zpracování a opětovné podání

22 13. Charitativní činnost Naše charitativní činnost spočívá především tzv. adopcemi dvou chlapců. Budeme pokračovat i v letošním školním roce a finančně je podporovat. Podporu zajišťují především kmenoví interní pracovníci. Rádi přivítáme i další zájemce z řad externích pracovníků a ostatních zájemců. Jan Vaněk ze Třemošné Přispíváme každoročně výtěžkem z akce Dívka roku Victor Sakala ze Sambani - Rufunsa Pracovníci DDM Kamarád přispívají každý měsíc roční příspěvek 8 000,- Kč je na poskytnutí základní zdravotní péče, vzdělání a potraviny

23 14. DVPP - akreditace DDM Kamarád Třemošná byla udělena akreditace dne jako instituci k za účelem provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a to pod č.j.:18 028/ Platnost akreditace do Současně byla udělena akreditace MŠMT ČR Č.j.: / k provádění těchto vzdělávacích programů: 1) Image ředitele manažera 2) Zájmové pohybové aktivity Úkolem DVPP je uspořádat alespoň 2 vzdělávací kurzy ročně v jednotlivých akreditovaných programech

24 15. Kontrolní činnost Kontrolní pedagogická činnost interních pracovníků je svěřena od zástupkyni DDM a ostatní hospitační činnost externích pracovníků vykonávají pověření vedoucí na odloučených pracovištích. V rámci školního roku jsou tito pracovníci povinni provést kontrolní činnost v jednotlivých kroužcích minimálně 1x. Pokud však budou shledány nějaké problémy je nezbytné návštěvy opakovat, zaujmout určitá opatření k nápravě a informovat ředitelku DDM. Dle organizační struktury jsou tito pracovníci k těmto úkonům plně kompetentní a za práci svých svěřenců následně odpovědni ředitelce DDM. Kontrolní činnost ředitelky se týká všech sestupných pracovníků dle organizační struktury, dále pak dalších oblastí jako je BOZP, oblast financování a rozpočtu, majetku atd. Ředitelkou jsou naplánovány namátkové kontroly, tykající se především plnění pracovních povinností, náplně práce a nařízení: Bude kladen důraz na ekonomiku, vyúčtování jednotlivých akcí, hospodárnost a nákupy na jednotlivých pracovištích. Největší důraz bude kladen na administrativní činnost, která byla v minulosti dost opomíjena např. výkazy, statistiky, přihlášky, vedené deníků ZÚ, platby apod. Z důvodu nespokojenosti vedení DDM budou předloženy ředitelkou nové předlohy výkaznictví, které jsou přehlednější a srozumitelnější. Budou následovat namátkové kontroly a zavedena následná opatření. Při neplnění těchto povinností budou zahájena následná opatření slovní pokárání a vyzvání k nápravě, dále pak pozastavení osobního ohodnocení či odebrání funkce vedoucího a následné ukončení pracovní smlouvy

25 16. Závěr Tento plán byl vytvořen všeobecně pro práci všech středisek DDM a další materiál tvoří plány činnosti jednotlivých pracovišť včetně přehledů připravovaných aktivit. Plán činnosti byl projednán na poradě vedení v září 2010, pracovníci se aktivně zapojili při jeho zpracování. Tento plán je k dispozici na všech pracovištích na přístupném místě, kde se s ním mohou průběžně seznamovat i ostatní zájemci. Všichni pracovníci jsou povinni se jím řídit. Bc. Ilona Křížková ředitelka DDM Kamarád

26 15. Rámcový měsíční plán Září - nábor nabídky, přihlášky - příprava materiálního zabezpečení - nákup - pedagogická rada příprava personál ního zabezpečení dohody s externími pracovníky - úklid kluboven - nákup čistících a ochranných prostředků - obnova nájemních smluv - úpravy rozpočtů - zpracování plánu činnosti na nový školní rok - novelizace ŠVP - aktualizace směrnic, řádů apod. - výkaz o úrazovosti Říjen - zahájení činnosti - plán činnosti - výkaz činnosti statistika, KEVIS - poplatky za kroužky - materiální vybavení zájmové činnosti nákupy - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka - koordinační porada SP DDM ČR Listopad - kontrola objektu opravy - příprava návrhu rozpočtu zřizovateli - příprava návrhu rozpočtu na mzdové prostředky - kontrola přihlášek a poplatků za kroužky - podzimní prázdninová činnost - statistický výkaz o činnosti - DVVP Image ředitele manažera - krajská koordinační porada Prosinec - inventarizace - návrhy rozpočtů na příští rok - kontrola činnosti DDM - BOZP - Vánoční prázdninová činnost - Vánoční posezení pracovníků - Kontrola účetních dokladů - Výkaz zisků a ztrát - Účtový rozvrh - Tabulka čerpání rozpočtu zřizovatele - finanční vypořádání dotací na kulturu - koordinační porada SP DDM ČR Leden - pedagogická rada nové smlouvy - nové poplatky za kroužky na 2. pololetí - nové nájemní smlouvy - kontrola objektu nutné opravy - účetní uzávěrka - kontrola pokladny - kontrola čistících a ochranných prostředků - plán akcí na 2. pololetí - lyžařský výcvik - vyúčtování grantových programů - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka Únor - příprava jarních soutěží - kontrola dokumentace - zaměření na hospitace kroužků - kontrola a novelizace vnitřních směrnic - jarní prázdninová činnost - daňové přiznání - finanční vypořádání dotací Březen - soutěže, akce - nabídka letní činnosti - kontrola objektu nutné opravy - výroční prověrka BOZP - tvorba projektů podání - podání projektů Duben - kontrola činnosti soutěže - kontrola objektu a okolí DDM úprava zahrady - kontrola dokumentace - kontrola hmotného majetku úklid skladů - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka - krajská koordinační porada SP DDM Květen - soutěže - kontrola deníků externích pracovníků - příprava letní činnosti přihlášky - kontrola účetních dokladů - soutěže a přehlídky - Tabulka čerpání rozpočtu zřizovatele - DVVP Image ředitele manažera Červen - příprava tábora povolení, nájemní smlouvy - kontrola dokumentace - pedagogická rada ukončení šk.roku - příprava výroční zprávy - zabezpečení prázdninové činnosti - proškolení vedoucích letní činnosti - účetní uzávěrka - koordinační porada SP DDM ČR Červenec - letní stanový tábor rybářský - letní stanový tábor v Klenovicích - zahraniční ozdravný pobyt - příměstské tábory - generální úklid na Chanose - výkaznictví P 1 04, čtvrtletní rozvaha, výsledovka Srpen - příměstský tábor - keramické sympozium - generální úklid na jednotlivých pracovištích - nutné opravy a přestavby - příprava nabídky na další školní rok - prázdninové cvičení na Chanose - zpracování výroční zprávy za uplynulý školní rok

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014 ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Máme za sebou krásné léto, jsme odpočatí, plní energie do

Více

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Obsah: Úvod... str. 4 1. Charakteristika zařízení... str. 5 2. Vedení organizace... str. 7 3. Hlavní úkloy DDM Kamarád... str. 8 4. Personální zabezpečení... str.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Vnitřní řád. Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná

Vnitřní řád. Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád DDM Kamarád je vydáván podle 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-278/09-14 Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Adresa: Tovární 188, 743

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 036 171/99-2453 Signatura: vc6ls202 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Nymburk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Nymburk,

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže - Vila Doris a Pedagogické centrum. 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk. Identifikátor školského zařízení: 600031900

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže - Vila Doris a Pedagogické centrum. 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk. Identifikátor školského zařízení: 600031900 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže - Vila Doris a Pedagogické centrum 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Identifikátor školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více