VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO"

Transkript

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Ústav hygieny a technologie masa Praktické návody pro výuku cvičení z Hygieny produkce masa pro posluchače Fakulty veterinárního lékařství doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D. Ing. František Ježek, Ph.D. MVDr. Irena Svobodová, Ph.D. Tato multimediální příručka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Brno 2012

2 Úvod Tato multimediální výuková pomůcka je určena posluchačům 5. ročníku Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně jako podpora výuky praktických cvičení z předmětu Hygiena produkce masa II. Pomůcka obsahuje základní principy a pracovní návody ke cvičením zařazeným do výuky v letním semestru. Jako dostupný studijní materiál je určena pro teoretickou přípravu studentů k praktické výuce v rámci samostudia a pro zápočtový test a rovněž jako jeden z možných zdrojů informací pro závěrečnou státní zkoušku z předmětu Hygiena potravin, která je zařazena v průběhu výuky v 6. ročníku jejich studia. Obsahově jsou jednotlivá cvičení sestavena a zpracována v dostatečném rozsahu poskytujícím studentům nezbytný přehled a orientaci v dané problematice. 2

3 Seznam témat praktických cvičení POMOCNÉ ZKOUŠKY... 4 VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ ZVĚŘINY MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MASA A ORGÁNŮ VYŠETŘENÍ NA REZIDUA INHIBIČNÍCH LÁTEK VYŠETŘENÍ MASA NA PŘÍTOMNOST LAREV TRICHINELLA SPP DRUHOVÁ IDENTIFIKACE MASA POMOCÍ MOLEKULÁRNÍCH METOD (PCR) LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ MASA TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI MASA CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ (ŠUNKA) MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ MOŘSKÝCH RYB VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ SLADKOVODNÍCH RYB TECHNOLOGIE PORÁŽENÍ JATEČNÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ JATEČNÉ DRŮBEŽE SENZORICKÉ HODNOCENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

4 POMOCNÉ ZKOUŠKY Úvod do problematiky Pomocné zkoušky představují jednoduchá vyšetření, která je možno provést přímo v provozu nebo v provozní laboratoři. Hlavním důvodem pro jejich provedení je získání doplňujících informací o stavu suroviny, nutných pro konečné rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti. Pomocné zkoušky zahrnují: 1. zkoušku varem, pečením (grilováním) nebo škvařením 2. zkoušku na průkaz žlučových barviv 3. stanovení množství volné vody 4. stanovení ph 5. stanovení barvy/světlosti masa Doporučená literatura Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, v platném znění V Příloze 3 jsou uvedeny odběry vzorků při veterinární prohlídce 4

5 1. Zkouška varem, pečením, grilováním, škvařením Zkouška se provádí především pro odhalení/zvýraznění pachových odchylek masa. Abnormální pach je nejvýraznější před vychladnutím masa. Po zchlazení masa jsou pachové odchylky méně zřetelné. Zkouška se provádí za 24 hodin po poražení. Základní indikace pro provedení zkoušky podezření na pachovou odchylku (zejména samčí pach) použití nového krmiva, nových krmných technologií opožděné vykolení podezření na sníženou trvanlivost suroviny (např. dovoz) porážka nemocných zvířat (abscesy, gangréna, hnilobný rozklad) metabolické poruchy podání léčiv krátce před poražením absorpce jiných pachů při nevhodném skladování Princip Při zvýšené teplotě jsou pachové odchylky výraznější. Aromatické látky jsou vázány na tukovou tkáň. Princip zkoušky spočívá ve zvýšení teploty vyšetřovaného vzorku na takovou hodnotu, při níž spolu s vodní parou těkají i aromatické látky. Přístroje, pomocná zařízení, chemikálie, spotřební materiál Vzorky vzorkem pro testování je svalovina s vyšším podílem tuku 5

6 vzorky se odebírají za 24 hodin po poražení základní množství vzorku je g u velkých jatečných zvířat (skot, malí přežvýkavci, lichokopytníci, prasata), vzorek se odebírá z břišní stěny u kryptorchidních kanců je možno odebírat také vzorek z laloku u malých jatečných zvířat (drůbež, králíci) se odebírají celá těla, části svalové, tukové tkáně nebo vzorky jiných tkání Přístroje zařízení pro tepelnou úpravu (vařič, trouba, gril) Spotřební materiál a běžné laboratorní vybavení nádoba na vaření (hrnec s poklicí), pečení, grilování (plech, rošt), škvaření (pánev) nůž prkýnko pachově neutrální tuk Pracovní postup Zkouška varem 1. Uveďte vodu v hrnci do varu. 2. Do vroucí vody vložte vyšetřovaný vzorek a pod poklicí povařte zhruba 10 minut. 3. Posuďte vůni unikajících par Zkouška pečením (grilováním) 1. Rozpalte troubu nebo gril. 2. Vložte vyšetřovaný vzorek na plech nebo rošt a pečte (grilujte) ve vlastním tuku nebo pachově neutrálním tuku 10 minut. 3. Posuďte vůni unikajících par. 6

7 Zkouška škvařením 1. Rozkrájejte vzorek na kousky o hraně 1-2 cm. 2. Vložte vzorek do hrnce a škvařte až do uvolnění tuku. 3. Posuďte vůni unikajících par. Většina pachových odchylek je doprovázena také změnou chutě. Pro posouzení chutě vzorku je nutné prodloužit tepelnou úpravu o dalších minut. Vyhodnocení Výsledkem vyšetření je detekce nebo absence abnormální vůně vyšetřovaného vzorku. Dle charakteru odchylky a její příčiny se omezuje poživatelnost jatečných kusů nebo jednotlivých šarží zvířat následovně: u nemocných zvířat, metabolických poruch, opožděného vykolení, nebo v případech, kdy jde o maso kazící se vyloučení z lidské spotřeby silný samčí pach vyloučení z lidské spotřeby slabý samčí pach poživatelné po úpravě nové krmivo, krmné technologie vyloučení z lidské spotřeby nebo poživatelné po úpravě, záleží na tom, zda je pachová odchylka patrná i po zpracování masa 2. Zkouška na průkaz žlučových barviv Zkouška se provádí v případech žlutého zabarvení tkání, zejména tkáně tukové. Žluté zabarvení tuku může být vyvoláno ukládáním karotenoidních pigmentů z krmiva. Oproti tomu přítomnost žlučových barviv představuje vždy patologický stav. 7

8 Základní indikace pro provedení zkoušky žluté zabarvení tuků, tkání, viditelných sliznic vyloučení žloutenky Princip Princip zkoušky spočívá v rozdílné rozpustnosti žlučových barviv a karotenů v alkoholu a éteru. Žlučová barviva jsou rozpustná ve vodných roztocích a alkoholu, zatímco karoteny jsou rozpustné v éteru. Přístroje, pomocná zařízení, chemikálie, spotřební materiál Vzorky vzorkem je tuková tkáň, nejčastěji plstní tuk či lůj v množství g (velká jatečná zvířata) vzorek se odebírá za 24 hodin po poražení u malých jatečných zvířat (drůbež, králíci) lze odebírat tukovou tkáň nebo celá těla Přístroje laboratorní navážky Chemikálie 50 % etanol éter Spotřební materiál a běžné laboratorní vybavení nůž odměrný válec nebo pipety 8

9 stojan na zkumavky pinzeta prkýnko zkumavky se zátkami Pracovní postup 1. Vložte vzorek tuku o hmotnosti 1-2 g do zkumavky. 2. Přidejte 5 ml 50 % etanolu, zazátkujte, promíchejte. 3. Nechejte stát minut. 4. Vložte další vzorek tuku o hmotnosti 1-2 g do zkumavky. 5. Přidejte 6 ml éteru, zazátkujte, promíchejte a uvolněte zátku. 6. Nechejte stát minut. 7. Posuďte zabarvení zkumavek s etanolem a éterem. Vyhodnocení Barva obsahů obou zkumavek se posoudí oproti bílému pozadí. Žluté zabarvení zkumavky s alkoholem značí přítomnost žlučových barviv, žluté zabarvení zkumavky s éterem značí přítomnost karotenů. V případě, že jsou obě zkumavky žluté, došlo současnému výskytu žloutenky i odchylek barvy způsobené pigmenty z krmiva. Posouzení zdravotní nezávadnosti při výskytu žloutenky vyloučení z lidské spotřeby přítomnost karotenů poživatelné 9

10 3. Stanovení množství volné vody Voda se ve svalovině vyskytuje ve formě vody vázané a vody volné. Volná voda je ta část masové šťávy, která volně vykapává z masa. Vyjádření volná voda není přesné, jelikož se vždy jedná o masovou šťávu, ve které jsou rozpuštěny další látky, např. bílkoviny, soli atd. V různých partiích těla je rozdílný obsah vody, což souvisí se zastoupením ostatních tkání, zejména tkáně tukové a pojivové. Při některých patologických stavech se zvyšuje provlhlost kosterní svaloviny a s ní i obsah volné vody na úkor vody vázané. Množství volné vody lze ve svalovině stanovit dvojím způsobem: kompresní metodou stanovením ztráty masové šťávy odkapáním Základní indikace pro provedení zkoušky průkaz hydremického masa porážení vyhublých zvířat podezření na jakostní odchylky masa Princip Cílem zkoušky je prokázat množství uvolněné masové šťávy a posoudit, zda je množství zvýšené či snížené oproti normálnímu stavu. Přístroje, pomocná zařízení, chemikálie, spotřební materiál Vzorky množství volné vody se stanovuje u libové svaloviny odebrané křížovým pravidlem základní množství vzorku je g u velkých jatečných zvířat 10

11 pro kompresní zkoušku se vzorek odebírá za 24 hodin po poražení pro stanovením ztráty masové šťávy odkapáním se vzorek odebírá do jedné hodiny po poražení u malých jatečných zvířat (drůbež, králíci) se odebírají celá těla Přístroje chladnička navážky s přesností na dvě desetinná místa Spotřební materiál a běžné laboratorní vybavení filtrační papír nůž polyetylénové (PE) sáčky pinzeta prkýnko skleněné desky o velikosti 15x15 cm stopky šablony závaží o hmotnosti 1 kg Pracovní postup Kompresní metoda 1. Navažte 0,3 g vzorku svalové tkáně bez povázek a tuku. 2. Vložte vzorek na filtrační papír mezi dvě skleněné desky. 3. Zatižte závažím o hmotnosti 1 kg na dobu 5 minut. 4. Podle šablony změřte velikost skvrn. 5. Menší skvrna (f) je vytvořena vzorkem masa, větší skvrna (F) uvolněnou masovou šťávou a vzorkem masa. 6. Vzájemně porovnejte vzniklé skvrny a stanovte Q koeficient. 11

12 Schéma 1 Velikosti skvrn šablony pro stanovení Q koeficientu

13 Stanovení ztráty masové šťávy odkapáním 1. Zvažte 150g vzorku masa s přesností na dvě desetinná místa, údaj zapište. 2. Vložte vzorek do PE sáčku. 3. Vzorek ponechte v chladničce při teplotě 4-7 C 24 hodin. 4. Po uplynutí požadované doby vyjměte vzorek ze sáčku. 5. Válejte vzorkem po filtračním papíru, až bude osušený. 6. Zjistěte hmotnost vzorku zvážením s přesností na dvě desetinná místa. 7. Z rozdílu hmotností vypočítejte procentuální množství uvolněné masové šťávy. Výpočet Kompresní metoda Vzorec pro výpočet Q koeficientu je následující: Q = = Stanovení ztráty masové šťávy odkapáním Ztráta odkapáním (ZO) se vypočítá dle vzorce: ZO = x 100 [%] a hmotnost vzorku před vložením do sáčku b hmotnost vzorku osušeného po 24 hod. 13

14 Vyhodnocení Podle stanovených hodnot Q koeficientu, případně ZO se posoudí množství volné vody a potvrdí nebo vyvrátí odchylky v jakosti masa Tabulka 1 Hodnoty Q koeficientu určené dle změření velikostí skvrn F f ,00 2 0,83 1,00 3 0,69 0,84 1,00 4 0,59 0,72 0,85 1,00 5 0,51 0,62 0,73 0,86 1,00 6 0,45 0,54 0,64 0,75 0,87 1,00 7 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,88 1,00 8 0,35 0,42 0,50 0,58 0,68 0,78 0,89 1,00 9 0,31 0,37 0,44 0,52 0,61 0,69 0,79 0,89 1, ,28 0,34 0,40 0,47 0,54 0,62 0,71 0,80 0,90 1, ,25 0,30 0,36 0,42 0,49 0,56 0,64 0,72 0,81 0,90 1, ,23 0,27 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 1, ,21 0,25 0,30 0,35 0,40 0,46 0,53 0,60 0,67 0,75 0,83 0,91 1, ,19 0,23 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,55 0,61 0,68 0,76 0,83 0,92 1, ,17 0,21 0,25 0,29 0,34 0,39 0,44 0,50 0,56 0,63 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00 14

15 Tabulka 2 Směrné hodnoty pro odchylky Q koeficientu množství vylisované šťávy maso vepřové maso hovězí značně zvýšené Q 1 < 0,40 Q 24 < 0,35 hodnoty nestanoveny Q 1 < 0,50 Q 1 < 0,5 mírně zvýšené Q Q 24 < 0,40 24 < 0,35 (AD) Q 24 < 0,40 (LD) Q 1 < 0,64 Q 1 < 0,60 mírně snížené Q Q 24 < 0,64 24 < 0,55 (AD) Q 24 < 0,60 (LD) značně snížené Q 1 < 0,72 Q 24 < 0,72 hodnoty nestanoveny AD musculus adductor, LD - musculus longissimus Posouzení zdravotní nezávadnosti při potvrzení vyššího obsahu volné vody u vyhublých zvířat vyloučení z lidské spotřeby průkaz jakostních odchylek masa (PSE, DFD) poživatelné po úpravě hydrémie maso se ponechá 24 hodin v chladírně, během této doby dochází ke zpětné resorpci tekutin pokud už hydrémie není patrná poživatelné po úpravě hydrémie i po 24 h vyloučení z lidské spotřeby 15

16 4. Stanovení ph Hodnota ph udává míru kyselosti či zásaditosti tkáně. H + ionty jsou kyselé, zatímco OH - ionty jsou zásadité. Jejich vzájemný poměr se v průběhu zrání masa značně mění, což souvisí s rozkladem glykogenu a vzrůstající koncentrací kyseliny mléčné. Při některých patologických stavech však hodnoty ph neúměrně rychle rostou nebo naopak klesají. Hovězí maso je krátce po poražení slabě kyselé nebo slabě alkalické, hodnoty ph kolísají mezi 6,5 až 7,2. Do 48 hodin po poražení dochází k okyselení masa až na hodnoty 5,6, poté zůstávají hodnoty víceméně stabilní. U vepřového masa jsou hodnoty ph obdobné. Krátce po poražení se pohybují v rozmezí od 6,8-7,2, za 24 hodin po poražení klesají na hodnoty okolo 5,8. Pokud ph masa v průběhu dalšího skladování vzroste na 6,8, svědčí to o nastupujícím kažení, které je patrné také senzoricky. Měření ph lze provést různými způsoby. Nejjednodušší je měření pomocí ph papírků, ovšem toto stanovení je pouze orientační. V praxi se používá elektrometrického měření pomocí přenosných ph metrů, které lze používat přímo v provozu nebo v laboratoři. Posledním způsobem je stanovení ph indukovanou glykolýzou. Všechna měření je nutno provádět ve dvou časových intervalech, za hodinu po poražení a v době, kdy ph poklesne na minimální hodnotu - ph ult. Základní indikace pro provedení zkoušky horečnatá onemocnění nucená porážka vyčerpání opožděné vykolení podezření na sníženou trvanlivost masa podezření na jakostní odchylky masa sledování průběhu enzymatických změn v mase 16

17 Princip Cílem vyšetření je ve dvou předem definovaných časových intervalech provést měření ph a určit, zda došlo ke změně v průběhu biochemických postmortálních procesů. Přístroje, pomocná zařízení, chemikálie, spotřební materiál Vzorky ph se stanovuje u libové svaloviny odebrané křížovým pravidlem základní množství vzorku je g u velkých jatečných zvířat u malých jatečných zvířat (drůbež, králíci) se odebírají celá těla měřit lze také přímo na jatečném kusu, nejlépe svalovinu hřbetní, případně kýtu Přístroje ph metr se sadou standardů Spotřební materiál a běžné laboratorní vybavení nůž prkýnko Pracovní postup 1. Udělejte nožem čerstvý zářez do vzorku svaloviny. 2. Vložte měrnou elektrodu. 3. Zaznamenejte hodnotu ph. 4. Měření 2x zopakujte a z naměřených výsledků vypočítejte aritmetický průměr. 17

18 Vyhodnocení Těla jatečných zvířat, u nichž dochází k abnormalitám v průběhu postmortálních procesů, se posuzují následovně: horečnatá onemocnění, vyčerpání vyloučení z lidské spotřeby průkaz jakostních odchylek masa (PSE, DFD) poživatelné po úpravě 5. Stanovení barvy/světlosti masa K popisu barvy lze užít tří parametrů, které ji definují odstín, sytost a jas. Odstín je přirovnání barvy k některé ze známých spektrálních barev, sytost vyjadřuje relativní podíl intenzity světla v dané oblasti spektra proti celkové intenzitě a jas vyjadřuje celkové množství světla odraženého vzorkem. Měření barevnosti je prováděno přístrojově pomocí spektrofotometrů. Měrná hlavice přístroje se umístí do kontaktu s měřeným povrchem. Světelný zdroj ozáří vyměřené měrné pole a fotodetektor poté vyhodnotí množství odraženého světla. Množství odraženého světla se dá vyjádřit jako procentuální odraz oproti bílému pozadí, které představuje 100 %. Základní indikace pro provedení zkoušky dystrofické procesy ve svalovině podezření na jakostní odchylky masa nedostatečné vykrvení Princip Cílem této zkoušky je prokázat nebo potvrdit barevnou odchylku svaloviny na základě přístrojového měření. 18

19 Přístroje, pomocná zařízení, chemikálie, spotřební materiál Vzorky barva se stanovuje u libové svaloviny odebrané křížovým pravidlem základní množství vzorku je g u velkých jatečných zvířat u malých jatečných zvířat (drůbež, králíci) se odebírají celá těla měřit lze také přímo na jatečném kusu, nejlépe svalovinu hřbetní, případně kýtu Přístroje remisní spektrofotometr Spotřební materiál a běžné laboratorní vybavení nůž Pracovní postup Při vlastním měření světlosti masa se postupuje podle návodu výrobce použitého spektrofotometru. Pro měření v provozu se používají přenosné spektrofotometry. Při laboratorním měření se využívá spektrofotometrů s remisním nástavcem. Remise se měří při 525 nm u vzorků libové svaloviny, která se těsně před měřením seřízne kolmo na svalová vlákna. Měří se vždy na čerstvém řezu svaloviny zpravidla za 24 hodin po poražení. Výsledná hodnota se stanoví jako průměr ze dvou měření. Vyhodnocení Vyhodnocení vyšetření závisí na použitém přístroji na jednotkách měření. Posouzení zdravotní nezávadnosti nedostatečné vykrvení vyloučení z lidské spotřeby průkaz jakostních odchylek masa (PSE, DFD) poživatelné po úpravě 19

20 VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ ZVĚŘINY Úvod do problematiky Prvotní ošetření zvěře (dohledávka, povinné označení, vyvržení) provádí lovec. Další povinnosti zacházení s uloveným kusem vychází z evropské i národní legislativy. Tok zvěřiny je trojí: a) Osobní spotřeba lovce lovec má povinnost zvěř označit (lístek o původu zvěře, plomba) a u vnímavých zvířat (divoká prasata) zajistit povinné vyšetření na trichinelózu. b) Přímá dodávka konečnému spotřebiteli děje se formou přímého prodeje na místě ulovení nebo prodejem v místní maloobchodní prodejně. V obou případech lze takto obchodovat pouze s kusy, které byly posouzeny proškolenou osobou a u kterých proškolená osoba nenalezla žádné změny. U vnímavých kusů je opět nutno zajistit povinné vyšetření na trichinelózu. c) Dodávka do podniku zpracovávajícího zvěřinu sem směřují ulovené kusy bez orgánů, u kterých nebyly proškolenou osobou nalezeny změny; kusy včetně orgánů, u kterých byly proškolenou osobou nalezeny změny a kusy, včetně orgánů, které nebyly proškolenou osobou posouzeny. V závodech na zpracování zvěřiny je prováděno veterinární vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře úředním veterinárním lékařem a výsledné rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti. 20

21 Proškolená osoba osoba, která úspěšně absolvovala odborné školení na posuzování těl ulovené volně žijící zvěře, provádí vizuální posouzení ulovených kusů, výsledek značí razítkem do dokumentace (lístek o původu zvěře, protokol). Na razítku je uvedeno: BEZE ZMĚN nebo SE ZMĚNAMI a kód proškolené osoby, pod kterým je evidována. Pokud je výsledek posouzení příznivý (beze změn), může lovec uplatnit svoje lovecké právo (trofej, nárok na vnitřnosti ulovených kusů jazyk, srdce, plíce, játra, slezina, ledviny). Posouzení proškolenou osobou zahrnuje: posouzení výživného stavu, povrchu těla, zejména se zřetelem na výskyt výrazných změn na kůži a osrstění způsobených ektoparazity, zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále, jde-li o: a) velkou volně žijící zvěř, vyšetří se tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, vnitřní orgány, svalovina a na hlavě zejména sliznice dutiny ústní a jazyk, b) zajíce a divoké králíky, vyšetří se oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější pohlavní orgány, nebo c) zvěř pernatou, vyšetří se oči a tělní otvory. Podle každoročního plánu metodiky kontroly zdraví vydané SVS se na celém území vyšetřují 3 ulovení zajíci na 100 km 2 na přítomnost specifických protilátek proti tularémii rychlou sklíčkovou aglutinací. Dále se vyšetřují všichni ulovení zajíci, u kterých bylo vysloveno podezření na tularémii. Podobná je situace u brucelózy vyšetřují se všichni ulovení zajíci, u kterých bylo vysloveno podezření z nákazy. Tularémie zoonotické onemocnění vyvolané gramnegativní bakterií Francisella tularensis. Nákaza s typickou přírodní ohniskovostí, která u zajíců probíhá většinou jako sepse a vede k úhynům postižených zvířat. Při chronickém průběhu dochází k výrazné malátnosti jedinců a ztrátě plachosti. Patognomickým příznakem je výrazné zvětšení sleziny, dále bývají postiženy mízní uzliny, játra a plíce. K přenosu na člověka dochází většinou přímým kontaktem s postiženým kusem nejčastější je forma kožní (záněty, vředy), méně časté jsou další formy onemocnění plicní, střevní a oční. 21

22 Brucelóza zoonotické onemocnění vyvolané gramnegativní bakterií rodu Brucella spp. Onemocnění se u zajíců projevuje záněty na pohlavních orgánech, objevují se otoky, zarudnutí, abscesy v pochvě, zmetání u samic, u samců je typickým příznakem zánět varlat a nadvarlat. U lidí se jedná o multisystémové onemocnění (postihuje více orgánových soustav) charakterizované horečkou, chronickým průběhem a postižením různých orgánů. Hlavním úkolem cvičení je provedení posouzení těla uloveného zajíce a zaujmutí stanoviska beze změn se změnami a provedení rychlé sklíčkové aglutinace na průkaz protilátek proti tularémii a brucelóze. Princip V přítomnosti specifických protilátek (pozitivní kus) proti uvedeným nákazám dochází při smíchání kapky vyšetřované krve s antigenem k aglutinaci. Aglutinace je pozorovatelná po mírném zahřátí vzorku jako velmi jemné vločky, zbytek tekutiny se projasní. Přítomnost protilátek znamená jak právě probíhající onemocnění, tak i postinfekční imunitu. Přístroje, pomocná zařízení, chemikálie, spotřební materiál Vzorky zajíc krev zajíce odebraná ze srdce Pomocná zařízení lihový nebo plynový kahan 22

23 Chemikálie ethanol diagnostická souprava na tularémii (dodává Bioveta a.s.) diagnostická souprava na brucelózu (dodává Bioveta a.s.) Spotřební materiál buničitá vata jehly podložní sklíčka rukavice skleněné tyčinky stříkačky typu Luer o objemu 2 ml Pracovní postup Nasaďte si rukavice a proveďte posouzení těla uloveného zajíce podle následujících bodů: 1. Proveďte posouzení výživného stavu. 2. Proveďte posouzení povrchu těla srsti a změn na kůži. 3. Proveďte posouzení očí. 4. Proveďte posouzení tělních otvorů a jejich okolí. 5. Proveďte posouzení břicha. 6. Proveďte posouzení pohlavních orgánů. Proveďte odběr krve ze srdce zajíce. Použijte odebranou krev na provedení rychlé sklíčkové aglutinace pro diagnostiku tularémie a brucelózy. Zkoušky proveďte se vzorkem, s pozitivní a negativní kontrolou. Při diagnostice tularémie je součástí soupravy pouze pozitivní kontrola. 23

24 Diagnostika brucelózy metodou rychlé sklíčkové aglutinace Provedení zkoušky s negativním sérem 1. Na čisté podložní sklíčko (předem očistit lihem) naneste kapku negativního séra. 2. Vedle kapky séra naneste kapku antigenu. 3. Smíchejte obě kapky skleněnou tyčinkou a rozetřete na větší plochu. 4. Nahřejte podložní sklíčko nad plamenem kahanu (POZOR, nesmí vyschnout ani vařit!) 5. Při lehkém naklánění sklíčka pozorujte za 2 minuty výsledek reakce. Provedení zkoušky s pozitivním sérem 1. Na čisté podložní sklíčko (předem očistit lihem) naneste kapku pozitivního séra. 2. Vedle kapky séra naneste kapku antigenu. 3. Smíchejte obě kapky skleněnou tyčinkou a rozetřete na větší plochu. 4. Nahřejte podložní sklíčko nad plamenem kahanu. 5. Při lehkém naklánění sklíčka pozorujte za 2 minuty výsledek reakce. Provedení zkoušky se vzorkem 1. Na čisté podložní sklíčko (předem očistit lihem) naneste kapku odebrané krve přímo ze stříkačky sejmout jehlu! 2. Vedle kapky krve naneste kapku antigenu. 3. Smíchejte obě kapky skleněnou tyčinkou a rozetřete na větší plochu. 4. Nahřejte podložní sklíčko nad plamenem kahanu. 5. Při lehkém naklánění sklíčka pozorujte za 2 minuty výsledek reakce. 24

25 Diagnostika tularémie metodou rychlé sklíčkové aglutinace Provedení zkoušky s pozitivním sérem 1. Na čisté podložní sklíčko (předem očistit lihem) naneste kapku pozitivního séra. 2. Vedle kapky séra naneste kapku antigenu. 3. Smíchejte obě kapky skleněnou tyčinkou a rozetřete na větší plochu. 4. Nahřejte podložní sklíčko nad plamenem kahanu. 5. Při lehkém naklánění sklíčka pozorujte za 1-3 minuty výsledek reakce. Provedení zkoušky se vzorkem 1. Na čisté podložní sklíčko (předem očistit lihem) naneste kapku odebrané krve přímo ze stříkačky sejmout jehlu! 2. Vedle kapky krve naneste 5 kapek antigenu. 3. Smíchejte obě kapky skleněnou tyčinkou a rozetřete na větší plochu. 4. Nahřejte podložní sklíčko nad plamenem kahanu. 5. Při lehkém naklánění sklíčka pozorujte za 1-3 minuty výsledek reakce. Vyhodnocení Prohlídka proškolenou osobou Za změny se považují: zřetelné vyhubnutí, zranění - zvláště pokud jsou vícečetná či zhnisaná, nádory a vícečetné abscesy. Dále se za změněné považuje znečištění okolí anu výkaly, otevřené zlomeniny kostí způsobené před ulovením, záněty pupku, změny na očích, dutině ústní, výtoky a záněty nozder, otoky varlat či kloubů. Kusy, u kterých jsou nalezeny změny, jsou odeslány úřednímu veterinárnímu lékaři (doprovázené protokolem proškolené osoby o nálezu změn) ke konečnému rozhodnutí o poživatelnosti. 25

26 Rychlá sklíčková aglutinace (brucelóza, tularémie) Pozitivní výsledek: Tvorba vloček s vyjasněním tekutiny. Negativní výsledek: Bez tvorby vloček a vyjasnění směsi séra (krve) s antigenem. Pozitivní kusy jsou vyloučeny z lidské spotřeby. Doporučená literatura Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění definuje proškolenou osobu, její povinnosti, zacházení s ulovenou volně žijící zvěří Nařízení komise (ES) č. 2075/2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, v platném znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění uvádí vlastní provádění postmortem prohlídky ulovené volně žijící zvěře úředním veterinárním lékařem Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění udává povinné označení zvěře Veterinární legislativa definuje zacházení s ulovenou zvěří, praktické povinnosti proškolené osoby a požadavky na její proškolení Zákon č. 166/1999 Sb., O veterinární péči, v platném znění. Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, v platném znění 26

27 MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MASA A ORGÁNŮ Úvod do problematiky Mikrobiologické vyšetření svaloviny a orgánů jatečných zvířat se provádí v případech podezření na patologické stavy, které by mohly ohrozit zdravotní nezávadnost živočišných surovin. Odběr vzorků k vyšetření provádí úřední veterinární lékař v průběhu post-mortem prohlídky jatečných kusů. Základní mikrobiologické vyšetření zahrnuje testování na přítomnost bakterií rodu Salmonella spp., přítomnost anaerobních bakterií a dále se zjišťuje celková úroveň bakteriální kontaminace. V případech podezření na konkrétní bakteriální infekci, lze rozsah vyšetření upravit. Indikace k vyšetření vyloučení infekce masa patogenními nebo podmíněně patogenními mikroorganismy podezření na sníženou kvalitu masa patologické stavy, záněty, horečnatá onemocnění porodní a poporodní komplikace opožděné vykolení chybění některých částí těla zvířete export a import Stanovení celkové úrovně bakteriální kontaminace = primokultivace Vyšetření slouží jako orientační zjištění úrovně bakteriální kontaminace vyšetřovaných vzorků zjištěných kultivací na pevných základních půdách a diferenciačních půdách, kde podle morfologie, pigmentace a hemolýzy vylučujeme, eventuálně izolujeme podezřelé kolonie. Při primokultivaci se používá krevní agar a půdy pro stanovení Salmonella spp. 27

28 Stanovení anaerobních mikroorganismů Vyšetření slouží pro průkaz mikroorganismů rostoucích za nepřístupu kyslíku. Anaerobní mikroorganismy se v případě vyšetření vzorků masa a orgánů kultivují v glukózovém agaru rozplněném do zkumavek a přelitém parafínovou zátkou. Stanovení Salmonella spp. Při vyšetření vzorků na přítomnost salmonel se postupuje podle normy doporučené pro vyšetřování potravin. V případě vzorků masa a orgánů jatečných zvířat jde pouze o průkaz přítomnosti této bakterie, nikoli o stanovení jejího množství. Cíl Cílem vyšetření je prokázat nebo potvrdit přítomnost patogenních nebo potenciálně patogenních mikroorganismů a na základě výsledků mikrobiologických zkoušek rozhodnout o poživatelnosti vyšetřovaných kusů velkých jatečných zvířat, případně celé šarže (dodávky) malých jatečných zvířat. Přístroje, pomocná zařízení, chemikálie, spotřební materiál Vzorky Vzorky pro mikrobiologické vyšetření lze odebrat v průběhu nebo po provedení postmortem prohlídky, tedy bez vychlazení masa a orgánů. Základní vyšetřované vzorky odebírané v případě těl velkých jatečných zvířat jsou: kostka svalu o hraně nejméně 8 cm křížově z přední a zadní čtvrti 28

29 po jedné neporušené krajinové mízní uzlině s okolním vazivem křížově z protilehlých čtvrtí u prasat se z přední části těla zvířete odebírá ln. cervicalis superficialis dorsalis, u skotu ln. cervicalis superfricialis neboli ln. praescapularis u prasat se ze zadní části těla zvířete odbírají lnn. iliaci medii, u skotu lnn. iliofemorales. V případě, že tyto uzliny chybí, odebírá se jak u prasat, tak u skotu ln. popliteus. celá neporušená slezina nebo její část o délce nejméně 10 cm celá neporušená ledvina nebo její část o délce nejméně 10 cm kostka jater o hraně 6-8 cm, případně s vyprázdněným nebo podvázaným žlučníkem, u selat, jehňat, kůzlat celá játra chybí-li některé vnitřnosti, odebírá se k vyšetření neporušená rourovitá kost nebo její část o délce nejméně 10 cm vzorek prodloužené míchy z oblasti mozkového kmene U malých jatečných zvířat se k vyšetření odebírají celá těla. Vzorky pro mikrobiologický rozbor se odebírají také z částí těla a orgánů (tuku), které jsou změněné. Přístroje termostat vodní lázeň Pomocná zařízení kahan opalovací pistole Chemikálie 29

30 kultivační půdy krevní agar s beraní krví, glukózový agar, tlumivá peptonová voda, pomnožovací půdy dle Rappaport-Vassiliadise a Müller-Kaufmanna, XLD agar, půda s brilantovou zelení Spotřební materiál a běžné laboratorní vybavení bakteriologické kličky nástavec na pipety parafín pipety 1ml, 10 ml sterilní pinzety, skalpely, nůžky stojan na zkumavky zkumavky Pracovní postup Pro všechna mikrobiologická vyšetření se vzorky ke kultivaci odebírají po předchozím opálení povrchu vzorku opalovací pistolí. Povrchové opálení je potřebné pro odstranění sekundární kontaminace. Poté se vzorek v místě opálení nařízne za použití sterilních nástrojů a samotná vyšetřovaná tkáň se odebírá z hloubky vzorku. Primokultivace 1. Připravte a popište si Petriho misky s krevním agarem viz schéma 1. Na jednu misku budou kultivovány vzorky svaloviny, na druhou vzorky mízních uzlin, na třetí vzorky orgánů. 2. Připravte a popište si Petriho misky s XLD agarem a agarem BZ (půda obsahující brilantovou zeleň). Na jednu misku budou kultivovány vzorky svaloviny, na druhou vzorky mízních uzlin, na třetí vzorky orgánů. 30

STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu

STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu Název inovace STANOVENÍ TRICHINELLA SPP. VE VZORCÍCH MASA JATEČNÝCH ZVÍŘAT Inovace předmětu V1MA2 Hygiena produkce masa II. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0063 Název projektu Inovace výuky

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE

STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888). MIKROBIOLOGIE Veškeré testy jsou prováděny s těmito bakteriálními kmeny: Gramnegativní tyčinkovitá bakterie ESCHERICHIA COLI bakteriální kmen dle ATCC 9637 (CCM 2024). Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase 11.8.2015 L 212/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1 Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN Úkol č. 1 Určení živočišného původu kolagenového materiálu Během technologického zpracování surové kůže na useň nebo pergamen jsou odstraňovány podkožní vrstvy kůže

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku 1 Předmět a vymezení je určen pro stanovení původního podílu produktu pomocí chemické analýzy ve výrobku glazurované (resp. neglazurované) hluboce, při jejichž výrobě byly použity zvlhčující aditivní látky

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010

OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010 OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010 Praní Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně OS 80-05 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX,

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES 1 Rozsah a účel Metodika slouží ke stanovení počtu probiotických kvasinek v doplňkových látkách, premixech a krmivech.

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

KONTROLA HYGIENY VÝROBNÍHO PROCESU

KONTROLA HYGIENY VÝROBNÍHO PROCESU Aktivita Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory KA 2350/4-10up KONTROLA HYGIENY VÝROBNÍHO PROCESU H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY ZVĚŘINA DRUHY ZVĚŘE

ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY ZVĚŘINA DRUHY ZVĚŘE Aktivita Název inovace Inovace předmětu ZÍSKÁVÁNÍ ZVĚŘINY KA 2350/4-10up Termín realizace inovace LS 2013 Číslo projektu HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže,

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny Úkol 1: Připravte acetaldehyd. Karbonylová skupina aldehydů podléhá velmi snadno oxidaci až na skupinu karboxylovou.

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SVS/2013/003164-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 49 odst.

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Vyšetřování vody před 100 lety a dnes. RNDr. Jaroslav Šašek Státní zdravotní ústav

Vyšetřování vody před 100 lety a dnes. RNDr. Jaroslav Šašek Státní zdravotní ústav Vyšetřování vody před 100 lety a dnes RNDr. Jaroslav Šašek Státní zdravotní ústav Milníky mikrobiologie vody dávno před objevem mikroskopu je předpokládán výskyt mikrobů v prostředí podezření na vznik

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Maso a masné výrobky: - rozdělení na skupiny, popis, charakteristika výrobků z pohledu legislativy z pohledu technologie

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase 2005R2075 CS 11.11.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005,

Více

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ 215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ ÚVOD Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují především asfalteny, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Více

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA 356/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2004 o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Obsah soli v potravinách Laboratorní práce VY_52_INOVACE_214 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol:

Více

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Inovace K1 MĚŘENÍ TEPLOTY VE ZMRAZENÝCH POTRAVINÁCH H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup :

Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup : Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR (výzkumný záměr-zpráva za rok 2006) Výběr a výroba krabic vyřezávací

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2003. o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2003. o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 202 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky Ministerstvo zemědělství stanoví podle 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM

CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM Mgr. Sylva Janovská, Ph.D. Mgr. Eva Slehová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy Návod k laboratornímu cvičení Úkol č. 1: Sublimace kofeinu Alkaloidy a steroidy Pomůcky: 2 hodinová sklíčka, elektrický vařič, siťka, stojan s kruhem, filtrační papír Chemikálie: suché čajové lístky (černý,

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008 Sklizeň rostlin Laboratorní průvodce Úloha Skliďte vypěstované rostliny kukuřice, určete jejich čerstvou a suchou hmotnost. Stanovte přírůstek biomasy pro každou variantu pěstování a porovnejte variaty

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Bílkoviny(proteiny) Vlhkost

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

16.9.2013. Mikrobiologické a chemické analýzy masa a masných výrobků. Analýzy dle platné legislativy. Analýzy dle platné legislativy

16.9.2013. Mikrobiologické a chemické analýzy masa a masných výrobků. Analýzy dle platné legislativy. Analýzy dle platné legislativy Mikrobiologické a chemické analýzy masa a masných výrobků Školení pracovníků masného průmyslu 8.10.2013 RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Mikrobiologické analýzy dle platné legislativy Povinnost analýz vyplývá

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více