ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č.j. MŠ/27/2013 Mateřská škola,, Pastelka Liberec, Švermova 100 telefon office: odloučené pracoviště, Liberec, Stará107 telefon office: Zpracovala: Jana Pospíšilová, ředitelka MŠ Liberec, dne

2 1.Základní údaje Název školy: Mateřská škola,, Pastelka Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace Sídlo : PSČ Liberec 20, Švermova 100 Sídlo odloučeného pracoviště : PSČ , Liberec 33, Stará 107 Právní forma školy : příspěvková organizace IČ : Zřizovatel školy : Statutární město Liberec, nám.dr.e.beneše 1, Liberec Ředitelka školy : Jana Pospíšilová Vedoucí odloučeného pracoviště: Valéria Horváthová Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: Mateřská škola,, Pastelka,Liberec, Švermova dětí odloučené pracoviště, Liberec 33, Stará dětí Telefon : Mateřská škola,,pastelka, Liberec, Švermova odloučené pracoviště Liberec 33, Stará 1.Základní statistické údaje: Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet tříd Z toho spec.tř. Počet dětí Z toho ve spec.tř. Individuálně integrovaných MŠ Švermova MŠ Stará Celkem Průměr. ročnídocházka v % Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Celkem Kvalifikační předpoklady celk./žen celk./žen celk./žen důchodový věk celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje Nesplňuje 1 1 2

3 Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Počet účastníků Začínám v ředitelské funci 1 Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 Diskusní klub ředitelů 2 Správní řád 2 Spisová služba 2 1.Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy Mateřská škola,, Pastelka vznikla sloučením dvou mateřských škol. Mateřské školy, Švermova 100, Liberec 20 a mateřské školy Machnín, Stará 107, Liberec 33. Tato dvě zařízení jsou od sebe vzdálena 5 km. V Ostašově jsou 3 třídy, v Machníně jsou 2 třídy. Obě budovy se nachází v klidné části města. V blízkosti je les a potok, což umožňuje učitelkám i dětem celoročně pozorovat přírodu a v dětech rozvíjet kladný vztah k přírodě. Obě mateřské školy jsou umístěny ve starších vilách. Mateřská škola v Ostašově má k hlavní budově postavenu přístavbu, která byla v roce 1980 postavena v akci Z. Budovy mateřských škol jsou obklopeny zahradami s bohatou zelení. Nechybí na nich pískoviště, hrací herní prvky houpačky, hřiště, průlezky, domečky, kreslící tabule. Školní zahrady, které jsou pravidelně udržovány, nabízí dětem celoročně dostatek přirozeného pohybu. Školní vzdělávací program - S pastelkou vede naše cesta do lesa i města. ŠVP je převážně zaměřen na ekologii, pohybové aktivity a zdravý tělesný rozvoj, kulturu a poznávání. Nadstandardní nabídka vzdělávacích a sportovních aktivit Ostašov * taneční kroužek TAKT * zdravotní cvičení,, Sarema *cvičení, bruslení a solná jeskyně A-Styl * seznamování s anglickým jazykem *pravidelné cvičení dětí v tělocvičně ZŠ Křížanská * lyžařská školička Sportkids * odpolední školka Pastelka * prázdninová Pastelka Machnín * taneční kroužek TAKT * lyžařská školička - Sportkids * pravidelné cvičení dětí v tělocvičně ZŠ Heřmánkova Nabídka výuky základů cizího jazyka Aj - Ostašov 3

4 Organizace vzdělávání a výchovy Ve všech třídách byly vypracovány třídní vzdělávací plány, které vychází ze školního vzdělávacího programu. Jsou rozpracovány, upraveny a naplňovány ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Třídní plány vychází z charakteristiky dětí a týkají se konkrétní vzdělávací nabídky, konkrétních činností, které pedagogové dětem nabídli v rámci integrovaného bloku. Čtyři integrované bloky zpracované v týdenních podtématech se prolínají do všech činností celého dne pobytu dětí v mateřské škole. Všechny činnosti jsou prováděny hravou formou spojenou s prožitky, pozorováním, experimentováním a názorným didaktickým materiálem. Formy a metody práce jsou voleny tak, aby odpovídaly individuálním potřebám, možnostem a schopnostem jednotlivých dětí. Vzdělávání obsahuje činnosti řízené a volné vždy tak, aby tyto činnosti byly vyvážené. Ve velké míře je využívána pochvala a povzbuzování dětí. Evaluace je prováděna během celého školního roku. Na konci školního roku paní učitelky zpracovávají závěrečnou evaluační zprávu o své třídě. 4.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ekologicky motivované aktivity Ostašov *sběr papíru *krmení ptáků v zimních měsících *strojení vánočního stromečku pro zvířátka *spolupráce s ekologickým střediskem Střevlík v Oldřichově v Hájích návštěva seminářů pro děti s různým zaměřením. *návštěva ekologického střediska Divizna. *návštěva statku v Ostašově ukázka stříhání ovcí, seznámení s domácími zvířaty. Machnín *sběr PET lahví *krmení ptáků v zimních měsících * strojení vánočního stromečku pro zvířátka * vycházky za domácími a hospodářskými zvířaty, za zvířaty žijícími ve volné přírodě Seznamování se světem kultury a umění - návštěvy divadel, společenské akce *návštěvy naivní divadla *hostující divadlo v MŠ: paní J. Enochová, Koloběžka * návštěvy kulturních představení v PKO - Lidových sadech * pohádka pro děti na zahájení nového školního roku v MŠ od Divadla F.X.Šaldy * Mikulášské nadílky ve spolupráci se ZŠ Ostašov a místními hasiči v Machníně * účast dětí na vánočním jarmarku ZŠ v Ostašově * zahájení Adventu vánoční pohádkou pro děti a rozsvícením vánočního stromečku před školkou * vánoční pracovní dílničky dětí společně s rodiči * psaní dopisů s výkresy Ježíškovi zapojení do celorepublikové akce * vánoční vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi zapojení do celorepublikové akce * vystoupení dětí v době Adventu v ostašovském kostelíku 4

5 *adventní vystoupení dětí v machnínském kostelíku * vánoční besídky * karneval pro děti * velikonoční pracovní dílničky dětí společně s rodiči * oslava Dne dětí -,, Fešák Píno otevírá Bambilionský Milky bar oslava se sourozenci a s rodiči *oslava Dne dětí soutěže a odměny na školní zahradě mateřské školy *vystoupení dětí na jarním jarmarku ZŠ Ostašov *školní výlet na,, Staré hrady - pohádkové prohlídky zámku, pohádkového podzemí a pohádkové půdy s dětským výkladem princezny, prince a čertice. Návštěva zvěřince čarodějnice * rozloučení se školáky opékání vuřtů, předání pamětních knih a listů, noční spaní v MŠ Ostašov *šerpování předškoláků na školáky - Machnín Prezentace škol na veřejnosti *účast na výtvarných soutěží : od Centra Generace s námětem,, Společná dovolená umístily se tři děti z MŠ, od Ministerstva obrany ČR s námětem,, Armáda očima dětí umístilo se šest dětí / tři děti z Machnína a tři děti z Ostašova /, mateřská škola byla celkově vyhodnocena za největší aktivitu v této soutěži *účast na výstavách pořádané SML Liberec: Vánoce očima dětí,velikonoce očima dětí - Ostašov i Machnín *psaní přáníček Ježíškovi na,, libereckém vánočním stromě přání obě MŠ obdržely od pana náměstka K.Svobody hodnotné dárky pro děti *vystoupení dětí na Liberecké mateřince *účast na jarmarcích pořádaných ZŠ v Ostašově: na adventním a na jarním vystoupení s tanečním kroužkem TAKT *spolupráce s občanským sdružením v Ostašově: vystoupení dětí v ostašovském kostelíku v době Adventu vystoupení dětí v ostašovském kostelíku ke Dni matek spojené s výrobou přáníček pro místní ženy a babičky *pozvání od Ostašovského spolku do kostelíka v Ostašově k prohlídce betlémů, předání daru školce barvy pro děti *spolupráce s Machnínským spolkem v Machníně vystoupení dětí v machnínském kostele při adventních oslavách 5

6 5.Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod.část údajů z výroční zprávy o hospodaření). Doplňková činnost : * hostinská činnost celoroční vaření obědů pro cizí strávníky *odpolední Pastelka odpolední školka s pestrým programem slouží pro děti zvenčí i pro děti z MŠ dle potřeb rodičů, dvakrát v týdnu od *prázdninová Pastelka v době uzavření mateřské školy v době prázdnin od Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem Kč Kč Kč Kč 5 108Kč Kč Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investiční výdaje 0,- Kč ,- Kč Mzdy Odvody Učebnice pomůcky ,- Kč DVPP Stipendia Provozní náklady 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč Schválený hosp. výsledek 5 582,- Kč 6.Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění). Magistrát města Liberce dne provedena kontrola vybraných dokumentů, které souvisejí s organizacemi a s provozem mateřské školy včetně odloučeného pracoviště. Závěr - byla doporučena změna vedení rozvržení pracovní doby, přesné vedení evidence odpracovaných hodin, včetně přesčasové práce a evidence čerpání náhradního volna nebo způsob proplácení přesčasové práce. Oblastní inspektorát práce dne kontrola zaměřena na plnění povinností v oblasti: -předpisů k zajištění BP -předpisů k zajištění bezpečnosti provozu tech.zařízení 6

7 Ze závěru kontroly vyplývá: schodiště do kotelny a schodišťové rameno do podkroví nejsou vybavena madlem alespoň na jedné straně / nejedná se o prostory pro děti/ Nefunkční uzavírání vstupní branky pravděpodobně příčinou mrazu, na straně zahrady u potoka je poškozené oplocení, v rohu část pletiva chybí. Zvážit opravu,,domácího telefonu a instalaci bzučáku. Oblastní inspektorát práce dne kontrola vedení evidence pracovní doby za období do Závěrkontrolou dokladů osobní agendy zaměstnanců nebylo na straně zaměstnavatele zjištěno porušení dodržování pracovněprávních předpisů v rozsahu uvedeném v předmětu kontroly / Ostašov i Machnín / ČŠI liberecký inspektorát dne kontrola ve věci nezajištění bezpečnosti dětí při výchově a vzdělávání dodržování ustanovení 29 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů. 1.Nezajištěné prostory školní zahrady proti vniknutí cizí osoby a vyběhnutí dítěte přímo na silnici vstupní vrátka byla neuzavíratelná v tomto bodě je stížnost důvodná 2.Začátkem školního roku jedno dítě uteklo šetřením bylo zjištěno, že dítě z objektu MŠ neuteklo 3.V týdnu před podáním stížnosti dítě vběhlo přímo na silnici a jen šťastnou náhodou pohotový řidič situaci zvládl a nestal se smrtelný úraz v tomto bodě je stížnost neprokazatelná KHS Liberec dne Machnín kontrola nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle nařízení ERS č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhláškou č.137/2004 Sb., o hyg.požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění a zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění Závěr- vyčistit mřížky u vzduchotechnického zařízení od mastnoty a prachu KHS Liberec dne Machnín kontrola na dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhl. č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl.č. 343/2009 Sb. Závěr- u umyvadla, kde dochází ke střídání dětí, budou okamžitě používány papírové ručníky 7

8 KHS Liberec dne Ostašov kontrola nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle nařízení ERS č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhláškou č.137/2004 Sb., o hyg.požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění a zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění Závěr- nedostatky v evidenci měření teplot hotových pokrmů, chybí digestoř nad zdrojem páry a pachů Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec dne kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost Závěr- nebyly zjištěny žádné nedostatky ČŠI liberecký inspektorát dne kontrola ve věci nedostatečného množství učitelek, spojování tříd, bezpečnost a ohrožení dětí Závěr- zjištěno, že tvrzení ve stížnosti je nedůvodné 7.Přílohy : Zpráva z prověrek BOZP 8

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Na Pískovně 76/3, Liberec 4 46 4 tel. 485 3 e-mail: ms4.lbc@volny.cz Výroční zpráva za školní rok /3 zpracovala: Ladislava Sehnoutková ředitelka MŠ Beruška v Liberci, dne 3.8.3 Na Pískovně 76/3, Liberec

Více

2. Školní jídelna mateřské školy, Truhlářská 340/7, Liberec 2, 460 02 IZO: 116 401 621 Kapacita k 2011/2012: 60 jídel

2. Školní jídelna mateřské školy, Truhlářská 340/7, Liberec 2, 460 02 IZO: 116 401 621 Kapacita k 2011/2012: 60 jídel Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE... 3 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY... 4 3.1 Charakteristika školy... 4 3.2 Školní

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace Stromovka 285/1 Liberec 10 46010 Telefon 485151062,777311062 e-mail: ms18.lbc@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace

V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1. Název:... 3 2. Školní jídelna... 3 3. Zřizovatel... 3 2. Základní statistické

Více

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace Zpracovala dne 20. 9. 2014 Langerová Alice 1 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013 31. srpen 2013 Zpracovala: Bc. Zdeňka Nevečeřalová, ředitelka mateřské školy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/203

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/203 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 202/203. Základní charakteristika mateřské školy Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Mateřská škola Kytička, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Stružinec, okres Semily 512 51 Lomnice nad Popelkou IČO: 70985740 Tel.: 481672351 e-mail: zkozak@zsms-struzinec.

Základní škola a Mateřská škola Stružinec, okres Semily 512 51 Lomnice nad Popelkou IČO: 70985740 Tel.: 481672351 e-mail: zkozak@zsms-struzinec. Základní škola a Mateřská škola Stružinec, okres Semily 512 51 Lomnice nad Popelkou IČO: 70985740 Tel.: 481672351 e-mail: zkozak@zsms-struzinec.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j. 99 /MŠ/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j. 99 /MŠ/2014 1 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j. 99 /MŠ/2014 Zpracovaná v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění změny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace telefon: 482 739 755,mobil: 739 011 973, e-mail: materskaskolka@volny.cz www.mstanvaldska.cz Zpracovala a předkládá: Iva Muzikářová V Liberci

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE... 4 3. VZDĚLÁVACÍ

Více

Mateřská škola V zahradě

Mateřská škola V zahradě Mateřská škola V zahradě Liberec Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za období školního roku 2012 / 2013 Žitavská 122 / 68, příspěvková organizace Liberec 11, 460 01 tel.: 48 271 12 56, ms.vzahrade@volny.cz,www.volny.cz/ms.vzahrade

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o mateřské školy Školní rok: 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více