Co je nového MedDRA verze 13.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového MedDRA verze 13.0"

Transkript

1 Co je nového MedDRA verze 13.0

2 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA]. Adobe je registrovaná obchodní známka společnosti Adobe Systems Incorporated. Microsoft Excel 2007 je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. Copyright 2010 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA). Všechna práva vyhrazena. ii

3 Obsah OBSAH 1. PŘEHLED DOKUMENTU ŽÁDOSTI O ZMĚNU VERZE KOMPLEXNÍ ZMĚNY NOVÁ VÝVOJOVÁ TÉMATA VE VERZI TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍM TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ S MIKROORGANISMY STANDARDIZOVANÉ DOTAZY MEDDRA (SMQ) SOUHRN ZMĚN HISTORICKÝ VÝVOJ TERMÍNŮ SOUHRN DOPADŮ NA TERMINOLOGII SOUHRN DOPADŮ NA ZÁZNAMY V SOUBORECH MEDDRA POČTY TERMÍNŮ MEDDRA MODIFIKOVANÉ NÁZVY PT A LLT ZMĚNY STAVU AKTUÁLNOSTI LLT SEZNAM TABULEK Tabulka 2-1. Nové HLGT... 3 Tabulka 2-2. Sloučené HLGT... 3 Tabulka 2-3. Nové HLT... 4 Tabulka 2-4. Sloučené HLT... 4 Tabulka 3-1. Příklady termínů s mi testy na mikroorganismy... 6 Tabulka 3-2. Příklady termínů s negativními/nespecifikovanými testy na mikroorganismy... 6 Tabulka 3-3. Nové SMQ... 7 Tabulka 3-4. Změny rozsahu SMQ... 7 Tabulka 4-1. Historický vývoj termínů... 9 Tabulka 4-2. Souhrn dopadů na SOC, HLGT a HLT Tabulka 4-3. Souhrn dopadů na PT Tabulka 4-4. Souhrn dopadů na LLT Tabulka 4-5. Souhrn dopadů na SMQ Tabulka 4-6. Souhrn dopadů na záznamy v souborech MedDRA Tabulka 4-7. Počty termínů MedDRA Tabulka 4-8. Modifikované názvy PT/LLT Tabulka 4-9. Změna aktuálnosti termínů LLT iii

4 Přehled dokumentu 1. PŘEHLED DOKUMENTU Tento dokument s názvem Co je nového obsahuje informace o zdrojích a typech změn provedených v terminologii Lékařského slovníku regulačních činností [Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA] mezi verzí 12.1 a Oddíl 2, Žádosti o změnu verze 13.0, uvádí informace o počtu žádostí o změnu zprostředkovaných pro tuto verzi. Oddíl 3, Nová vývojová témata ve verzi 13.0, zvýrazňuje změny ve verzi 13.0 související se změnami, které se týkají předložených žádostí o změnu, nových iniciativ a informací o standardizovaných dotazech MedDRA [Standardised MedDRA Queries, SMQ]. Oddíl 4, Souhrn změn, obsahuje podrobnosti týkající se: historického vývoje termínu tabulek zahrnujících dopad této verze na terminologii dopadu na záznamy v souborech MedDRA počtů termínů MedDRA seznamu modifikovaných názvů Termínů nejnižší úrovně (LLT) seznamu všech termínů LLT v databázi MedDRA, u kterých došlo ke změně stavu aktuálnosti Všechny aktualizované dokumenty spojené s touto verzí jsou umístěny v distribučním souboru ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF). Úplný seznam najdete v souboru!!readme.doc. Pomocnou telefonní linku organizace pro služby údržby a podpory [Maintenance and Support Services Organization (MSSO) Help Desk] naleznete na bezplatném telefonním čísle AT&T nebo na 1

5 2. ŽÁDOSTI O ZMĚNU VERZE 13.0 Změny terminologie MedDRA jsou důsledkem jak žádostí abonentů o změnu, tak interních žádostí. Interní žádosti o změnu jsou důsledkem činností interní údržby i činností speciálních pracovních skupin, na nichž se organizace MSSO podílí. MedDRA verze 13.0 je verze s komplexními změnami, což znamená, že změny mohou být provedeny na všech úrovních termínů MedDRA hierarchie. Žádosti o změnu zahrnují jak aktualizace terminologie MedDRA tak i změny strandardizovaných dotazů MedDRA SMQ. Pro tuto verzi bylo zpracováno celkem 2356 žádostí o změnu; přičemž 2006 žádostí bylo schváleno a provedeno a 318 žádostí bylo odmítnuto. 32 žádostí o změnu bylo pozastaveno k dalšímu zvážení a řešení následně po této verzi. V tomto celkovém počtu bylo zahrnuto 7 schválených žádostí souvisejících s opravou překladových problémů v italské MedDRA a 3 schválené žádosti v německé verzi MedDRA. Elektronická verze všech změn je přístupná buď jako kumulativní Podrobná zpráva (která zahrnuje všechny žádosti o změny a činnosti provedené ve verzi 13.0), stejně jako týdenní dodatkový aktualizovační soubor (pro verzi 13.0) umístěný na adrese: https://meddramsso.com/secure/subscriber_download_supplemental.asp. Abonenti si mohou prohlédnout změny na WebCR umístěné na adrese https://mssotools.com/webcr/. Přehled změn ve verzi 13.0 viz. oddíl KOMPLEXNÍ ZMĚNY Návrhy na komplexní změny, zvažované během verze 13.0, sestávají z návrhů abonentů, zvláštních iniciativ a návrhů MSSO, identifikovaných během zpracování žádostí o změnu. V MedDRA 13.0 byl umístěn soubor nových a existujících termínů vztažených k zařízením pod nové HLGT a HLT, vztažené k zařízením. Pro více informací o těchto termínech viz. oddíl 3 tohoto dokumentu a Version Report MedDRA Návrhy na komplexní změny byly umístěny na webové stránky MSSO od 29. června 2009 do 24. července 2009 pro zpětnou vazbu od abonentů. Viz oddíl Komplexní změny ( Comlex changes ) na adrese https://meddramsso.com/secure/subscriber_complex_changes.asp. Komplexní změny byly sledovány dalším interním hodnocením a konsenzuálními diskusemi, které vyústily v konečný schválený soubor 28 komplexních změn. Níže jsou shrnuty komplexní změny zahrnuté do verze Na úrovni SOC: Ve verzi 13.0 nebyly provedeny žádné změny existujících SOC a nebyly přidány žádné nové SOC. Na úrovni HLGT: Ve verzi 13.0 byly přidány 3 HLGT a jeden HLGT sloučen jako výsledek komplexních změn. Jsou to tyto: 2

6 Nové HLGT Nové HLGT Komplikace související se zařízením Do SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Problémy se zařízením Poranění a komplikace související s postupy NEC Sloučené HLGT Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Poranění, otravy a procedurální komplikace Tabulka 2-1. Nové HLGT Sloučené HLGT Komplikace a poranění v souvislosti s výkony a pomůckami NEC Do HLGT Poranění a komplikace související s postupy NEC Tabulka 2-2. Sloučené HLGT Na úrovni HLT: Ve verzi 13.0 bylo přidáno 17 nových HLT a 7 HLT sloučeno jako výsledek komplexních změn. Jsou to tyto: Nové HLT Nové HLT Prsní komplikace související se zařízením Srdeční komplikace související se zařízením Léčebné postupy mozkomíšního moku Komplikace související s přístrojem či prostředkem NEC Problémy počítačového zařízení Problémy elektrického zařízení Problémy s inkompatibilitou zařízení Do HLGT Komplikace související se zařízením Komplikace související se zařízením Léčebné postupy při onemocnění nervového systému, lebky a páteře Komplikace související se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením 3

7 Nové HLT Problémy s informačním výstupem zařízení Problémy zařízení NEC Případy poruchy zařízení NEC Do HLGT Problémy se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením Provozní problémy zařízení NEC Problémy fyzikálních a chemických vlastností zařízení Oční komplikace související se zařízením Reprodukční komplikace související se zařízením Reprodukční komplikace související se zařízením Trombocytózy Vaskulární komplikace související se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením Komplikace související se zařízením Komplikace související se zařízením Komplikace související se zařízením Poruchy krevních destiček Komplikace související se zařízením Tabulka 2-3. Nové HLT Sloučené HLT Sloučené HLT Infekce vyvolané bakteriemi rodu Calymmatobacterium Likvorové zkratové léčebné výkony Nálezy komponentů přístroje Příhody s poruchou přístroje nebo prostředku Komplikace v souvislosti s použitím přístroje, prostředku Infekce Paracolon bacillus Sekundární trombocytemie Klebsielové infekce Do HLT Léčebné postupy mozkomíšního moku Problémy zařízení NEC Případy poruchy zařízení NEC Komplikace související s přístrojem či prostředkem NEC Bakteriální infekce NEC Trombocytózy Tabulka 2-4. Sloučené HLT 4

8 3. NOVÁ VÝVOJOVÁ TÉMATA VE VERZI TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍM Jako reakci na žádosti abonentů MSSO provedla zhodnocení termínů souvisejících se zařízením a s pomocí dobrovolníků z oblasti průmyslu rozšířila hierarchické zařazování termínů souvisejících se zařízením v MedDRA. Do SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace byly přidány nové HLGT a HLT související se zařízením, kam je spojeno HLGT Problémy kvality produktu. Již existující HLT související se zařízením pod SOC Poranění, otravy a procedurální komplikace byly sloučeny pod odpovídající nové HLT přidané do SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace. Podrobnosti o těchto komplexních změnách viz. oddíl 2. Již existující PT/LLT související se zařízením byly převedeny ze SOC Poranění, otravy a procedurální komplikace do odpovídajících nových HLT se vztahem k zařízením a byly přidány nové schválené termíny PT/LLT související se zařízením. Z 300 navrhovaných změn termínů souvisejících se zařízením bylo 279 schváleno, včetně 58 nových termínů, a 21 změn bylo odmítnuto. Zbytek schválených změn sestává z přesunu existujících termínů, změn v hierarchii (např. podřazení termínů) a změn stavu aktuálnosti LLT termínů. Kompletní seznam všech termínů souvisejících se zařízením viz. Version Report MedDRA Cestou procesu žádostí o změnu prostřednictvím MSSO mohou abonenti předkládat žádosti o změnu pro potřebné pojmy související se zařízením, které dosud nejsou uvedeny. 3.2 TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ S MIKROORGANISMY Regulační authority, které používají terminologii MedDRA jako klíčovou součást svých postmarketingových bezpečnostních systémů, navrhly okruh termínů souvisejících s mikroorganismy k zachycení identifikace mikroorganismu (testem), když není zmíněna infekce. MSSO pracovala s regulačními autoritami na harmonizaci návrhů s existujícími MedDRA pravidly a konvencemi a konzultovala je s panelem expertů MedDRA před zaváděním nových termínů souvisejících s mikroorganismy do SOC Vyšetření. Výsledkem bylo přidání celkem 371 nových PT a LLT termínů a přesunutí 194 existujících termínů (např. podřazení PT a nadřazení LLT, převedení LLT z jednoho PT do druhého atd.). Kompletní seznam všech termínů souvisejících s mikroorganismy viz. Version Report MedDRA Níže jsou uvedeny významné body implementace. 1. Termíny přidané na návrhy regulačních autorit mají jméno mikroorganismu s označením test na konci termínu (např. PT Test na průkaz brucelly ). Existující PT termíny s označením průkaz/test byly podřazeny do LLT pod odpovídající PT s označením test, aby se na PT úrovni nenacházely dva velmi blízké termíny. Níže je několik příkladů. 5

9 Existující PTv MedDRA verze 12.1 Test na zjištění chlamydií brucellám legionelám mykoplazmatům Nové PT přidané do MedDRA verze13.0 Test na průkaz chlamydie Test na průkaz brucelly Test na průkaz legionelly Test na průkaz mycoplasma LLT v MedDRA verze13.0 Test na zjištění chlamydií brucellám legionelám mykoplazmatům Tabulka 3-1. Příklady termínů s mi testy na mikroorganismy 2. Označení test označuje, že mikroorganismus byl identifikován, ale často je provedeno speciálně u klinických virových onemocnění měření titru, virové nálože atd. K zachycení různých měření byly do MedDRA verze 13.0 přidány široké termíny jako jsou PT Titr viru zvýšený, PT Titr viru snížený a PT Titr viru. 3. Pro konzistenci s novými termíny test byly přidány nové PT pro stávající negativní termíny a nespecifikované termíny test/serologie, které byly podřazeny pod tyto nové PT. Níže je několik příkladů. ExistingExistující PT inv MedDRA verze 12.1 Borrelia burgdorferi negativní brucellám negativní brucellám NováNew PT přidané do added in MedDRA verze13.0 Test na průkaz borrelie negativní Test na průkaz brucelly negativní Test na průkaz brucelly LLTs v in MedDRA verze 13.0 Borrelia burgdorferi negativní brucellám negativní brucellám Tabulka 3-2. Příklady termínů s negativními/nespecifikovanými testy na mikroorganismy Dodatečné negativní a nespecifikované termíny test/serologie nebyly přidány ke každému novému termínu test. Abonenti mohou předkládat návrhy 6

10 na změny cestou procesu návrhů na změnu MSSO pro potřebné negativní a nespecifikované termíny test/serologie, které nejsou v současné době zařezeny. 3.3 STANDARDIZOVANÉ DOTAZY MedDRA (SMQ) Do MedDRA verze 13.0 byly vydány celkem 3 nové SMQ úrovně 1. Nyní se ve vydání této verze nachází 82 SMQ úrovně 1. Nové SMQ jsou vypsány níže. Podrobné informace o těchto SMQ viz. Úvodní příručka pro Standardizované dotazy MedDRA (SMQ) verze SMQ Názvy Osteonekróza (SMQ) Renovaskulární poruchy (SMQ) Sklerální poruchy (SMQ) Tabulka 3-3. Nové SMQ Kromě těchto tří nových SMQ byl změněn vyhledávací rozsah termínů PT v SMQ Gastrointestinální perforace, ulcerace, krvácení nebo obstrukce (SMQ) (kromě těch pod podřazeným SMQ Gastrointestinální perforace, ulcerace, krvácení nebo obstrukce, nespecifické nálezy / postupy (SMQ)) a v SMQ Orofaryngeální poruchy (SMQ) z širokého na úzký po zhodnocení pracovní skupinou CIOMS a MSSO. Tabulka níže ukazuje dotčené podřazené SMQ. Úroveň 1 SMQ Gastrointestinální perforace, ulcerace, krvácení nebo obstrukce (SMQ) Orofaryngeální poruchy (SMQ) Změny rozsahu PT v podřazených SMQ Gastrointestinální krvácení (SMQ) Gastrointestinální obstrukce (SMQ) Gastrointestinální perforace (SMQ) Gastrointestinální ulcerace (SMQ) Poruchy dásní (SMQ) Orofaryngeální alergické stavy (SMQ) Orofaryngeální infekce (SMQ) Orofaryngeální léze, ne nototvarové, neinfekční a nealergické (SMQ) Orofaryngeální novotvary (SMQ) Tabulka 3-4. Změny rozsahu SMQ 7

11 Podrobné informace o těchto změnách viz. Úvodní příručka pro Standardizované dotazy MedDRA (SMQ) verze

12 4. SOUHRN ZMĚN 4.1 HISTORICKÝ VÝVOJ TERMÍNŮ Tabulka níže obsahuje historický vývoj termínů MedDRA přidaných do verze 13.0, které byly používány v předchozích verzích MedDRA pod odlišným kódem MedDRA. The table below contains the history of any MedDRA terms added in Version 13.0 that have been used in prior MedDRA versions under a different MedDRA code. Termín MedDRA Kód MedDRA Úroveň Poznámky Žádný z termínů přidaných do verze 13.0 nebyl používán v předchodzích verzích MedDRA pod jiným kódem MedDRA. Tabulka 4-1. Historický vývoj termínů 4.2 SOUHRN DOPADŮ NA TERMINOLOGII Následující tabulky shrnují dopady na terminologii MedDRA ve verzi Tyto tabulky mají sloužit pouze jako orientační. Podrobné informace o změnách ve verzi 13.0 najdete ve Version Report MedDRA, kterou si můžete stáhnout v angličtině z webové stránky https://meddramsso.com/secure/subscriber_download_translations.asp. Změny SOC, HLGT, HLT Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 12.1 Verze 13.0 SOC Celkové SOC Nové HLGT HLGT Sloučené HLGT Celkové HLGT Nové HLT HLT Sloučené HLT Celkové HLT

13 Tabulka 4-2. Souhrn dopadů na SOC, HLGT a HLT 1 Celková čistá změna HLGT/HLT se rovná počet nových HLGT/HLT minus počet sloučených HLGT/HLT. Změny PT Úroveň Reakce na žádost o změnu Verze 12.1 Verze 13.0 Nové PT Nadřazené LLT PT Podřazené PT Čistá změna PT Celkové PT Tabulka 4-3. Souhrn dopadů na PT 1 Čistá změna PT se rovná počtu nových PT plus počet povýšených LLT minus počet ponížených PT. Změny LLT Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 12.1 Verze 13.0 LLT Celkové LLT Celkové LLT zahrnují PT. Tabulka 4-4. Souhrn dopadů na LLT Změny SMQ Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 12.1 Verze 13.0 SMQ Nové SMQ Tabulka 4-5. Souhrn dopadů na SMQ 1 Počet uvedených SMQ zahrnuje pouze SMQ na nejvyšší úrovni. 10

14 4.3 SOUHRN DOPADŮ NA ZÁZNAMY V SOUBORECH MedDRA Následující tabulka shrnuje dopady na terminologii MedDRA ve verzi Tato tabulka má sloužit pouze jako orientační. INTL_ORD.ASC SOC.ASC SOC_HLGT.ASC HLGT.ASC HLGT_HLT.ASC HLT.ASC Přidáno 0 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 0 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 3 Odstraněno 1 Modifikováno 0 Přidáno 3 Odstraněno 1 Modifikováno 0 Přidáno 35 Odstraněno 25 Modifikováno 0 Přidáno 17 Odstraněno 7 Modifikováno 0 Přidáno 563 Odstraněno 348 HLT_PT.ASC Modifikováno 0 Přidáno 1029 Odstraněno 817 MDHIER.ASC Modifikováno 0 Přidáno 391 Odstraněno 246 PT.ASC Modifikováno 51 LLT.ASC Přidáno

15 SMQ_LIST.ASC 1 SMQ_CONTENT.ASC Odstraněno 0 Modifikováno 730 Přidáno 1 3 Odstraněno 0 Modifikováno 175 Přidáno 947 Odstraněno 0 Modifikováno 2747 Tabulka 4-6. Souhrn dopadů na záznamy v souborech MedDRA 1 Počet přidaných SMQ zahrnuje jak nejvyšší úroveň, tak podřazené SMQ. 12

16 4.4 POČTY TERMÍNŮ MedDRA Následující tabulka ukazuje počty HLGT, HLT, primárních a sekundárních PT a LLT a primárních PT a LLT v jednotlivých SOC. SOC LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 Poruchy krve a lymfatického systému Srdeční poruchy Vrozené, familiární a genetické vady Poruchy ucha a labyrintu Endokrinní poruchy Poruchy oka Gastrointestinální poruchy Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Poruchy jater a žlučových cest Poruchy imunitního systému

17 SOC LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 Infekce a infestace Poranění, otravy a procedurální komplikace Vyšetření Poruchy metabolismu a výživy Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy) Poruchy nervového systému Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Psychiatrické poruchy Poruchy ledvin a močových cest

18 SOC LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 Poruchy reprodukčního systému a prsu Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Poruchy kůže a podkožní tkáně Sociální okolnosti Chirurgické a léčebné postupy Cévní poruchy Celkem Tabulka 4-7. Počty termínů MedDRA 1 Primární počet zahrnuje pouze termíny, které jsou primárně spojené s označenými SOC buď na úrovni LLT nebo na úrovni PT. Součty primárních LLT a PT odpovídají počtům uvedených v tabulce 4-3 a Celkový počet zahrnuje termíny, které jsou primárně i sekundárně spojeny s označenými SOC buď na úrovni LLT nebo na úrovni PT. Tudíž součty celkových LLT a PT jsou větší, než ty, které jsou uvedeny v tabulce 4-3 a Počty termínů HLT a HLGT nejsou nutně jedinečné hodnoty vzhledem k multiaxialitě databáze MedDRA (viz. oddíl 2.2. Úvodní příručky, kde je výklad multiaxiality). Některé HLT se započítávají do vice než v jedné SOC. Například HLT Vrozené vady pojivové tkáně a HLGT Vrozené poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně jsou započteny do SOC Vrozené, familiární a genetické vady a do SOC Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Počty HLT a HLGT jsou větší, než ty, které se nacházejí v tabulce

19 4.5 MODIFIKOVANÉ NÁZVY PT A LLT Součástí probíhajících činností údržby MedDRA je to, že stávající PT a LLT mohou být modifikovány (přejmenovány), aby se upravilo špatné hláskování, dvojitá mezera, velká a malá písmena nebo jiné chyby, které splňují kritéria pro přejmenování v databázi MedDRA. Přejmenovaný termín si uchovává originální MedDRA kód a uchovává jeho původní význam. Toto usnadňuje opětovné využití těch samých MedDRA kódů pro přejmenované PT/LLT. Následující tabulka uvádí přejmenované PT a LLT v MedDRA verze Úroveň Kód Název termínu ve verzi 12.1 Název termínu ve verzi 13.0 LLT echovirům echoviru LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT Beta hemolytický streptokok skupiny A Beta hemolytický streptokok skupiny A Skupina B betahemolytická streptokoková negativní Skupina B betahemolytická streptokoková Streptokokový test skupiny B betahemolytické Skupina B betahemolytická streptokoková negativní Skupina B betahemolytická streptokoková Streptokokový test skupiny B betahemolytické Vyšetření na methicilinrezistentního Staphylococcus aureus Vyšetření na methicilinrezistentního Staphylococcus aureus negativní Vyšetření na methicilinrezistentního Staphylococcus aureus Beta hemolytický streptokok skupiny A Beta hemolytický streptokok skupiny A Beta hemolytický streptokok skupiny B negativní Beta hemolytický streptokok skupiny B Test na průkaz beta hemolytického streptokoka skupiny B Beta hemolytický streptokok skupiny B negativní Beta hemolytický streptokok skupiny B Test na průkaz beta hemolytického streptokoka skupiny B Test na průkaz methicillin-rezistentní staphylococcus aureus Test na průkaz methicillin-rezistentní staphylococcus aureus negativní Test na průkaz methicillin-rezistentní staphylococcus aureus LLT Ramseyův-Huntův syndrom Ramsay-Hunt syndrom LLT Test identifikace stafylokoku Test na průkaz stafylokoka LLT Test identifikace stafylokoku negativní Test na průkaz stafylokoka negativní LLT est identifikace stafylokoku Test na průkaz stafylokoka LLT Stafylokoková sérologie stafylokoku 16

20 Úroveň Kód Název termínu ve verzi 12.1 Název termínu ve verzi 13.0 stafylokoku LLT Stafylokoková sérologie negativní negativní LLT Stafylokoková sérologie stafylokoku LLT Test identifikace streptokoku Test na průkaz streptokoka LLT Test identifikace streptokoku negativní Test na průkaz streptokoka negativní LLT Test identifikace streptokoku Test na průkaz streptokoka LLT streptokokům streptokoku LLT LLT streptokokům negativní streptokokům streptokoku negativní streptokoku Tabulka 4-8. Modifikované názvy PT/LLT 4.6 ZMĚNY STAVU AKTUÁLNOSTI LLT Následující tabulka zobrazuje termíny na úrovni LLT ve verzi 13.0, u kterých došlo ke změně stavu aktuálnosti, spolu s důvodem této změny. Ve verzi 13.0 byly všechny změny stavu aktuálnosti provedeny z aktuální na neaktuální. Žádný z LLT termínů se nezměnil z neaktuálního na aktuální. LLT Termín nejnižší úrovně enterovitu Brahma Forest Nachlazení Rejekce implantovaného léku Stav aktuálnosti změněn na Důvod LLT enterovitu Brahma Forest byl změněn na neaktuální, protože Brahma je napsáno nesprávně a Barmah forest virus není enterovirus. LLT Test na protilátky proti Barmah forest virus byl přidán a nahradil tento termín. LLT Nachlazení (LLT Cold ) byl v MedDRA změněn na neaktuální, protože by se mohl splést se slovem COLD, které se take jako výraz pro CHOPN chronická obstrukční choroba bronchopulmonální (COPD -Chronic obstructive pulmonary disease) LLT Rejekce implantovaného léku byl změněn na neaktuální, protože to je nejednoznačný termín, který může představovat buď odmítnutí léku nebo rejekci implantátu/zařízení. 17

21 LLT Termín nejnižší úrovně Zhoršení extrapyramidové poruchy Infekce HTLV-I Porucha nitroděložního tělíska Mechanická komplikace způsobená kardiostimulátorem (elektrodou) Mechanická komplikace způsobená koronárním bypassem Mechanická komplikace způsobená umělou srdeční chlopní Mechanická komplikace způsobená intrauterinním antikoncepčním tělískem Mechanická komplikace způsobené zavedeným močovým katétrem Mechanická komplikace prsního implantátu Mechanická komplikace štěpu rohovky Stav aktuálnosti změněn na Důvod LLT Zhoršení extrapyramidové poruchy je napsáno nesprávně. Vhodný termín je LLT Zhoršení extrapyramidové poruchy. (problem pouze v anglické verzi-pozn. překl.) LLT Infekce HTLV-I byl změněn na neaktuální v souladu s doporučením panelu expertů MedDRA o neodborných zkrácených termínech v PT Infekce nebo Vyšetření. Viz. oddíl 5.2 dokumentu Co je nového MedDRA verze 12.1 pro kompletní vysvětlení. LLT Porucha nitroděložního tělíska byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda termín se vztahuje k problému pacienta nebo zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená kardiostimulátorem (elektrodou) byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená koronárním bypassem byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená umělou srdeční chlopní byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená intrauterinním antikoncepčním tělískem byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobené zavedeným močovým katétrem byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace prsního implantátu byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace štěpu rohovky byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. 18

22 LLT Termín nejnižší úrovně Mechanická komplikace implantátu Mechanická komplikace umělé oční čočky Patologická zlomenina jiné blíže určené části femuru Stav aktuálnosti změněn na Důvod LLT Mechanická komplikace implantátu byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace umělé oční čočky byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Patologická zlomenina jiné blíže určené části femuru byl označen jako neaktuální díky nejednoznačnosti ve významu (např. zda LLT Patologická zlomenina jiné blíže určené části femuru vyřazuje krček femuru či ne). Tabulka 4-9. Změna aktuálnosti termínů LLT 19

Co je nového MedDRA verze 14.1

Co je nového MedDRA verze 14.1 Co je nového MedDRA verze 14.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze 15.0

Co je nového MedDRA verze 15.0 Co je nového MedDRA verze 15.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze 15.1

Co je nového MedDRA verze 15.1 Co je nového MedDRA verze 15.1 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 17.0

Co je nového MedDRA verze 17.0 Co je nového MedDRA verze 17.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 18.1

Co je nového MedDRA verze 18.1 Co je nového MedDRA verze 18.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze Září

Co je nového MedDRA verze Září Co je nového MedDRA verze 20.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 18.0

Co je nového MedDRA verze 18.0 Co je nového MedDRA verze 18.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 14.0

Co je nového MedDRA verze 14.0 Co je nového MedDRA verze 14.0 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze 16.1

Co je nového MedDRA verze 16.1 Co je nového MedDRA verze 16.1 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 19.0

Co je nového MedDRA verze 19.0 Co je nového MedDRA verze 19.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 19.1

Co je nového MedDRA verze 19.1 Co je nového MedDRA verze 19.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 17.1

Co je nového MedDRA verze 17.1 Co je nového MedDRA verze 17.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 16.0

Co je nového MedDRA verze 16.0 Co je nového MedDRA verze 16.0 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Průvodce MedDRA verze 13.0

Průvodce MedDRA verze 13.0 Průvodce MedDRA verze 13.0 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Průvodce MedDRA verze 13.1

Průvodce MedDRA verze 13.1 Průvodce MedDRA verze 13.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Průvodce MedDRA verze 18.0

Průvodce MedDRA verze 18.0 Průvodce MedDRA verze 18.0 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Průvodce MedDRA verze 14.1

Průvodce MedDRA verze 14.1 Průvodce MedDRA verze 14.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Průvodce MedDRA verze 16.1

Průvodce MedDRA verze 16.1 Průvodce MedDRA verze 16.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídajícíjazykovou verzímeddra. Byly zpracovány další průvodce k podpoře

Více

Průvodce MedDRA verze 15.0

Průvodce MedDRA verze 15.0 Průvodce MedDRA verze 15.0 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 13.0

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 13.0 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 13.0 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Uživatelská příručka pro webové hlášení

Uživatelská příručka pro webové hlášení Ochrana zdraví pacientů Tato uživatelská příručka pro webové hlášení obsahuje informace o datových prvcích, rozvržení, interpretaci a funkcích webového hlášení. 1. Datové prvky... 2 2. Další podrobnosti

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům

Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům 25 February 2016 EMA/PRAC/137776/2016 Corr 1 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Nové znění informací o přípravku výňatky z doporučení výboru PRAC k signálům Přijato na zasedání výboru PRAC

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Četnost diagnostikovaných nemocí dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů - data za kalendářní rok 2015

Četnost diagnostikovaných nemocí dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů - data za kalendářní rok 2015 Jiné formy srdečního onemocnění 100 403 Osoby které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče 99 737 Osoby které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.23 6 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 21 Aktuální informace zahrnuje údaje o počtu hospitalizací

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 21.5.2003 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fucithalmic oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum fusidicum hemihydricum 10 mg v 1

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.0

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.0 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.0 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.1

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.1 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.1 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Ladislav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče OBSAH 1 Základní epidem iologické indikátory péče o těhotnou ženu a novorozence 8 2 Vyšetření novorozence 10 2.1 Klasifikace novorozence podle gestačního stáří 10 2.2 Klasifikace novorozence podle porodní

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls173549/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls173549/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls173549/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUMAMED STD potahované tablety (azithromycinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více