Co je nového MedDRA verze 13.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového MedDRA verze 13.0"

Transkript

1 Co je nového MedDRA verze 13.0

2 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA]. Adobe je registrovaná obchodní známka společnosti Adobe Systems Incorporated. Microsoft Excel 2007 je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. Copyright 2010 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA). Všechna práva vyhrazena. ii

3 Obsah OBSAH 1. PŘEHLED DOKUMENTU ŽÁDOSTI O ZMĚNU VERZE KOMPLEXNÍ ZMĚNY NOVÁ VÝVOJOVÁ TÉMATA VE VERZI TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍM TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ S MIKROORGANISMY STANDARDIZOVANÉ DOTAZY MEDDRA (SMQ) SOUHRN ZMĚN HISTORICKÝ VÝVOJ TERMÍNŮ SOUHRN DOPADŮ NA TERMINOLOGII SOUHRN DOPADŮ NA ZÁZNAMY V SOUBORECH MEDDRA POČTY TERMÍNŮ MEDDRA MODIFIKOVANÉ NÁZVY PT A LLT ZMĚNY STAVU AKTUÁLNOSTI LLT SEZNAM TABULEK Tabulka 2-1. Nové HLGT... 3 Tabulka 2-2. Sloučené HLGT... 3 Tabulka 2-3. Nové HLT... 4 Tabulka 2-4. Sloučené HLT... 4 Tabulka 3-1. Příklady termínů s mi testy na mikroorganismy... 6 Tabulka 3-2. Příklady termínů s negativními/nespecifikovanými testy na mikroorganismy... 6 Tabulka 3-3. Nové SMQ... 7 Tabulka 3-4. Změny rozsahu SMQ... 7 Tabulka 4-1. Historický vývoj termínů... 9 Tabulka 4-2. Souhrn dopadů na SOC, HLGT a HLT Tabulka 4-3. Souhrn dopadů na PT Tabulka 4-4. Souhrn dopadů na LLT Tabulka 4-5. Souhrn dopadů na SMQ Tabulka 4-6. Souhrn dopadů na záznamy v souborech MedDRA Tabulka 4-7. Počty termínů MedDRA Tabulka 4-8. Modifikované názvy PT/LLT Tabulka 4-9. Změna aktuálnosti termínů LLT iii

4 Přehled dokumentu 1. PŘEHLED DOKUMENTU Tento dokument s názvem Co je nového obsahuje informace o zdrojích a typech změn provedených v terminologii Lékařského slovníku regulačních činností [Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA] mezi verzí 12.1 a Oddíl 2, Žádosti o změnu verze 13.0, uvádí informace o počtu žádostí o změnu zprostředkovaných pro tuto verzi. Oddíl 3, Nová vývojová témata ve verzi 13.0, zvýrazňuje změny ve verzi 13.0 související se změnami, které se týkají předložených žádostí o změnu, nových iniciativ a informací o standardizovaných dotazech MedDRA [Standardised MedDRA Queries, SMQ]. Oddíl 4, Souhrn změn, obsahuje podrobnosti týkající se: historického vývoje termínu tabulek zahrnujících dopad této verze na terminologii dopadu na záznamy v souborech MedDRA počtů termínů MedDRA seznamu modifikovaných názvů Termínů nejnižší úrovně (LLT) seznamu všech termínů LLT v databázi MedDRA, u kterých došlo ke změně stavu aktuálnosti Všechny aktualizované dokumenty spojené s touto verzí jsou umístěny v distribučním souboru ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF). Úplný seznam najdete v souboru!!readme.doc. Pomocnou telefonní linku organizace pro služby údržby a podpory [Maintenance and Support Services Organization (MSSO) Help Desk] naleznete na bezplatném telefonním čísle AT&T nebo na 1

5 2. ŽÁDOSTI O ZMĚNU VERZE 13.0 Změny terminologie MedDRA jsou důsledkem jak žádostí abonentů o změnu, tak interních žádostí. Interní žádosti o změnu jsou důsledkem činností interní údržby i činností speciálních pracovních skupin, na nichž se organizace MSSO podílí. MedDRA verze 13.0 je verze s komplexními změnami, což znamená, že změny mohou být provedeny na všech úrovních termínů MedDRA hierarchie. Žádosti o změnu zahrnují jak aktualizace terminologie MedDRA tak i změny strandardizovaných dotazů MedDRA SMQ. Pro tuto verzi bylo zpracováno celkem 2356 žádostí o změnu; přičemž 2006 žádostí bylo schváleno a provedeno a 318 žádostí bylo odmítnuto. 32 žádostí o změnu bylo pozastaveno k dalšímu zvážení a řešení následně po této verzi. V tomto celkovém počtu bylo zahrnuto 7 schválených žádostí souvisejících s opravou překladových problémů v italské MedDRA a 3 schválené žádosti v německé verzi MedDRA. Elektronická verze všech změn je přístupná buď jako kumulativní Podrobná zpráva (která zahrnuje všechny žádosti o změny a činnosti provedené ve verzi 13.0), stejně jako týdenní dodatkový aktualizovační soubor (pro verzi 13.0) umístěný na adrese: https://meddramsso.com/secure/subscriber_download_supplemental.asp. Abonenti si mohou prohlédnout změny na WebCR umístěné na adrese https://mssotools.com/webcr/. Přehled změn ve verzi 13.0 viz. oddíl KOMPLEXNÍ ZMĚNY Návrhy na komplexní změny, zvažované během verze 13.0, sestávají z návrhů abonentů, zvláštních iniciativ a návrhů MSSO, identifikovaných během zpracování žádostí o změnu. V MedDRA 13.0 byl umístěn soubor nových a existujících termínů vztažených k zařízením pod nové HLGT a HLT, vztažené k zařízením. Pro více informací o těchto termínech viz. oddíl 3 tohoto dokumentu a Version Report MedDRA Návrhy na komplexní změny byly umístěny na webové stránky MSSO od 29. června 2009 do 24. července 2009 pro zpětnou vazbu od abonentů. Viz oddíl Komplexní změny ( Comlex changes ) na adrese https://meddramsso.com/secure/subscriber_complex_changes.asp. Komplexní změny byly sledovány dalším interním hodnocením a konsenzuálními diskusemi, které vyústily v konečný schválený soubor 28 komplexních změn. Níže jsou shrnuty komplexní změny zahrnuté do verze Na úrovni SOC: Ve verzi 13.0 nebyly provedeny žádné změny existujících SOC a nebyly přidány žádné nové SOC. Na úrovni HLGT: Ve verzi 13.0 byly přidány 3 HLGT a jeden HLGT sloučen jako výsledek komplexních změn. Jsou to tyto: 2

6 Nové HLGT Nové HLGT Komplikace související se zařízením Do SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Problémy se zařízením Poranění a komplikace související s postupy NEC Sloučené HLGT Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Poranění, otravy a procedurální komplikace Tabulka 2-1. Nové HLGT Sloučené HLGT Komplikace a poranění v souvislosti s výkony a pomůckami NEC Do HLGT Poranění a komplikace související s postupy NEC Tabulka 2-2. Sloučené HLGT Na úrovni HLT: Ve verzi 13.0 bylo přidáno 17 nových HLT a 7 HLT sloučeno jako výsledek komplexních změn. Jsou to tyto: Nové HLT Nové HLT Prsní komplikace související se zařízením Srdeční komplikace související se zařízením Léčebné postupy mozkomíšního moku Komplikace související s přístrojem či prostředkem NEC Problémy počítačového zařízení Problémy elektrického zařízení Problémy s inkompatibilitou zařízení Do HLGT Komplikace související se zařízením Komplikace související se zařízením Léčebné postupy při onemocnění nervového systému, lebky a páteře Komplikace související se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením 3

7 Nové HLT Problémy s informačním výstupem zařízení Problémy zařízení NEC Případy poruchy zařízení NEC Do HLGT Problémy se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením Provozní problémy zařízení NEC Problémy fyzikálních a chemických vlastností zařízení Oční komplikace související se zařízením Reprodukční komplikace související se zařízením Reprodukční komplikace související se zařízením Trombocytózy Vaskulární komplikace související se zařízením Problémy se zařízením Problémy se zařízením Komplikace související se zařízením Komplikace související se zařízením Komplikace související se zařízením Poruchy krevních destiček Komplikace související se zařízením Tabulka 2-3. Nové HLT Sloučené HLT Sloučené HLT Infekce vyvolané bakteriemi rodu Calymmatobacterium Likvorové zkratové léčebné výkony Nálezy komponentů přístroje Příhody s poruchou přístroje nebo prostředku Komplikace v souvislosti s použitím přístroje, prostředku Infekce Paracolon bacillus Sekundární trombocytemie Klebsielové infekce Do HLT Léčebné postupy mozkomíšního moku Problémy zařízení NEC Případy poruchy zařízení NEC Komplikace související s přístrojem či prostředkem NEC Bakteriální infekce NEC Trombocytózy Tabulka 2-4. Sloučené HLT 4

8 3. NOVÁ VÝVOJOVÁ TÉMATA VE VERZI TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍM Jako reakci na žádosti abonentů MSSO provedla zhodnocení termínů souvisejících se zařízením a s pomocí dobrovolníků z oblasti průmyslu rozšířila hierarchické zařazování termínů souvisejících se zařízením v MedDRA. Do SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace byly přidány nové HLGT a HLT související se zařízením, kam je spojeno HLGT Problémy kvality produktu. Již existující HLT související se zařízením pod SOC Poranění, otravy a procedurální komplikace byly sloučeny pod odpovídající nové HLT přidané do SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace. Podrobnosti o těchto komplexních změnách viz. oddíl 2. Již existující PT/LLT související se zařízením byly převedeny ze SOC Poranění, otravy a procedurální komplikace do odpovídajících nových HLT se vztahem k zařízením a byly přidány nové schválené termíny PT/LLT související se zařízením. Z 300 navrhovaných změn termínů souvisejících se zařízením bylo 279 schváleno, včetně 58 nových termínů, a 21 změn bylo odmítnuto. Zbytek schválených změn sestává z přesunu existujících termínů, změn v hierarchii (např. podřazení termínů) a změn stavu aktuálnosti LLT termínů. Kompletní seznam všech termínů souvisejících se zařízením viz. Version Report MedDRA Cestou procesu žádostí o změnu prostřednictvím MSSO mohou abonenti předkládat žádosti o změnu pro potřebné pojmy související se zařízením, které dosud nejsou uvedeny. 3.2 TERMÍNY SOUVISEJÍCÍ S MIKROORGANISMY Regulační authority, které používají terminologii MedDRA jako klíčovou součást svých postmarketingových bezpečnostních systémů, navrhly okruh termínů souvisejících s mikroorganismy k zachycení identifikace mikroorganismu (testem), když není zmíněna infekce. MSSO pracovala s regulačními autoritami na harmonizaci návrhů s existujícími MedDRA pravidly a konvencemi a konzultovala je s panelem expertů MedDRA před zaváděním nových termínů souvisejících s mikroorganismy do SOC Vyšetření. Výsledkem bylo přidání celkem 371 nových PT a LLT termínů a přesunutí 194 existujících termínů (např. podřazení PT a nadřazení LLT, převedení LLT z jednoho PT do druhého atd.). Kompletní seznam všech termínů souvisejících s mikroorganismy viz. Version Report MedDRA Níže jsou uvedeny významné body implementace. 1. Termíny přidané na návrhy regulačních autorit mají jméno mikroorganismu s označením test na konci termínu (např. PT Test na průkaz brucelly ). Existující PT termíny s označením průkaz/test byly podřazeny do LLT pod odpovídající PT s označením test, aby se na PT úrovni nenacházely dva velmi blízké termíny. Níže je několik příkladů. 5

9 Existující PTv MedDRA verze 12.1 Test na zjištění chlamydií brucellám legionelám mykoplazmatům Nové PT přidané do MedDRA verze13.0 Test na průkaz chlamydie Test na průkaz brucelly Test na průkaz legionelly Test na průkaz mycoplasma LLT v MedDRA verze13.0 Test na zjištění chlamydií brucellám legionelám mykoplazmatům Tabulka 3-1. Příklady termínů s mi testy na mikroorganismy 2. Označení test označuje, že mikroorganismus byl identifikován, ale často je provedeno speciálně u klinických virových onemocnění měření titru, virové nálože atd. K zachycení různých měření byly do MedDRA verze 13.0 přidány široké termíny jako jsou PT Titr viru zvýšený, PT Titr viru snížený a PT Titr viru. 3. Pro konzistenci s novými termíny test byly přidány nové PT pro stávající negativní termíny a nespecifikované termíny test/serologie, které byly podřazeny pod tyto nové PT. Níže je několik příkladů. ExistingExistující PT inv MedDRA verze 12.1 Borrelia burgdorferi negativní brucellám negativní brucellám NováNew PT přidané do added in MedDRA verze13.0 Test na průkaz borrelie negativní Test na průkaz brucelly negativní Test na průkaz brucelly LLTs v in MedDRA verze 13.0 Borrelia burgdorferi negativní brucellám negativní brucellám Tabulka 3-2. Příklady termínů s negativními/nespecifikovanými testy na mikroorganismy Dodatečné negativní a nespecifikované termíny test/serologie nebyly přidány ke každému novému termínu test. Abonenti mohou předkládat návrhy 6

10 na změny cestou procesu návrhů na změnu MSSO pro potřebné negativní a nespecifikované termíny test/serologie, které nejsou v současné době zařezeny. 3.3 STANDARDIZOVANÉ DOTAZY MedDRA (SMQ) Do MedDRA verze 13.0 byly vydány celkem 3 nové SMQ úrovně 1. Nyní se ve vydání této verze nachází 82 SMQ úrovně 1. Nové SMQ jsou vypsány níže. Podrobné informace o těchto SMQ viz. Úvodní příručka pro Standardizované dotazy MedDRA (SMQ) verze SMQ Názvy Osteonekróza (SMQ) Renovaskulární poruchy (SMQ) Sklerální poruchy (SMQ) Tabulka 3-3. Nové SMQ Kromě těchto tří nových SMQ byl změněn vyhledávací rozsah termínů PT v SMQ Gastrointestinální perforace, ulcerace, krvácení nebo obstrukce (SMQ) (kromě těch pod podřazeným SMQ Gastrointestinální perforace, ulcerace, krvácení nebo obstrukce, nespecifické nálezy / postupy (SMQ)) a v SMQ Orofaryngeální poruchy (SMQ) z širokého na úzký po zhodnocení pracovní skupinou CIOMS a MSSO. Tabulka níže ukazuje dotčené podřazené SMQ. Úroveň 1 SMQ Gastrointestinální perforace, ulcerace, krvácení nebo obstrukce (SMQ) Orofaryngeální poruchy (SMQ) Změny rozsahu PT v podřazených SMQ Gastrointestinální krvácení (SMQ) Gastrointestinální obstrukce (SMQ) Gastrointestinální perforace (SMQ) Gastrointestinální ulcerace (SMQ) Poruchy dásní (SMQ) Orofaryngeální alergické stavy (SMQ) Orofaryngeální infekce (SMQ) Orofaryngeální léze, ne nototvarové, neinfekční a nealergické (SMQ) Orofaryngeální novotvary (SMQ) Tabulka 3-4. Změny rozsahu SMQ 7

11 Podrobné informace o těchto změnách viz. Úvodní příručka pro Standardizované dotazy MedDRA (SMQ) verze

12 4. SOUHRN ZMĚN 4.1 HISTORICKÝ VÝVOJ TERMÍNŮ Tabulka níže obsahuje historický vývoj termínů MedDRA přidaných do verze 13.0, které byly používány v předchozích verzích MedDRA pod odlišným kódem MedDRA. The table below contains the history of any MedDRA terms added in Version 13.0 that have been used in prior MedDRA versions under a different MedDRA code. Termín MedDRA Kód MedDRA Úroveň Poznámky Žádný z termínů přidaných do verze 13.0 nebyl používán v předchodzích verzích MedDRA pod jiným kódem MedDRA. Tabulka 4-1. Historický vývoj termínů 4.2 SOUHRN DOPADŮ NA TERMINOLOGII Následující tabulky shrnují dopady na terminologii MedDRA ve verzi Tyto tabulky mají sloužit pouze jako orientační. Podrobné informace o změnách ve verzi 13.0 najdete ve Version Report MedDRA, kterou si můžete stáhnout v angličtině z webové stránky https://meddramsso.com/secure/subscriber_download_translations.asp. Změny SOC, HLGT, HLT Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 12.1 Verze 13.0 SOC Celkové SOC Nové HLGT HLGT Sloučené HLGT Celkové HLGT Nové HLT HLT Sloučené HLT Celkové HLT

13 Tabulka 4-2. Souhrn dopadů na SOC, HLGT a HLT 1 Celková čistá změna HLGT/HLT se rovná počet nových HLGT/HLT minus počet sloučených HLGT/HLT. Změny PT Úroveň Reakce na žádost o změnu Verze 12.1 Verze 13.0 Nové PT Nadřazené LLT PT Podřazené PT Čistá změna PT Celkové PT Tabulka 4-3. Souhrn dopadů na PT 1 Čistá změna PT se rovná počtu nových PT plus počet povýšených LLT minus počet ponížených PT. Změny LLT Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 12.1 Verze 13.0 LLT Celkové LLT Celkové LLT zahrnují PT. Tabulka 4-4. Souhrn dopadů na LLT Změny SMQ Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 12.1 Verze 13.0 SMQ Nové SMQ Tabulka 4-5. Souhrn dopadů na SMQ 1 Počet uvedených SMQ zahrnuje pouze SMQ na nejvyšší úrovni. 10

14 4.3 SOUHRN DOPADŮ NA ZÁZNAMY V SOUBORECH MedDRA Následující tabulka shrnuje dopady na terminologii MedDRA ve verzi Tato tabulka má sloužit pouze jako orientační. INTL_ORD.ASC SOC.ASC SOC_HLGT.ASC HLGT.ASC HLGT_HLT.ASC HLT.ASC Přidáno 0 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 0 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 3 Odstraněno 1 Modifikováno 0 Přidáno 3 Odstraněno 1 Modifikováno 0 Přidáno 35 Odstraněno 25 Modifikováno 0 Přidáno 17 Odstraněno 7 Modifikováno 0 Přidáno 563 Odstraněno 348 HLT_PT.ASC Modifikováno 0 Přidáno 1029 Odstraněno 817 MDHIER.ASC Modifikováno 0 Přidáno 391 Odstraněno 246 PT.ASC Modifikováno 51 LLT.ASC Přidáno

15 SMQ_LIST.ASC 1 SMQ_CONTENT.ASC Odstraněno 0 Modifikováno 730 Přidáno 1 3 Odstraněno 0 Modifikováno 175 Přidáno 947 Odstraněno 0 Modifikováno 2747 Tabulka 4-6. Souhrn dopadů na záznamy v souborech MedDRA 1 Počet přidaných SMQ zahrnuje jak nejvyšší úroveň, tak podřazené SMQ. 12

16 4.4 POČTY TERMÍNŮ MedDRA Následující tabulka ukazuje počty HLGT, HLT, primárních a sekundárních PT a LLT a primárních PT a LLT v jednotlivých SOC. SOC LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 Poruchy krve a lymfatického systému Srdeční poruchy Vrozené, familiární a genetické vady Poruchy ucha a labyrintu Endokrinní poruchy Poruchy oka Gastrointestinální poruchy Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Poruchy jater a žlučových cest Poruchy imunitního systému

17 SOC LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 Infekce a infestace Poranění, otravy a procedurální komplikace Vyšetření Poruchy metabolismu a výživy Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy) Poruchy nervového systému Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Psychiatrické poruchy Poruchy ledvin a močových cest

18 SOC LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 Poruchy reprodukčního systému a prsu Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Poruchy kůže a podkožní tkáně Sociální okolnosti Chirurgické a léčebné postupy Cévní poruchy Celkem Tabulka 4-7. Počty termínů MedDRA 1 Primární počet zahrnuje pouze termíny, které jsou primárně spojené s označenými SOC buď na úrovni LLT nebo na úrovni PT. Součty primárních LLT a PT odpovídají počtům uvedených v tabulce 4-3 a Celkový počet zahrnuje termíny, které jsou primárně i sekundárně spojeny s označenými SOC buď na úrovni LLT nebo na úrovni PT. Tudíž součty celkových LLT a PT jsou větší, než ty, které jsou uvedeny v tabulce 4-3 a Počty termínů HLT a HLGT nejsou nutně jedinečné hodnoty vzhledem k multiaxialitě databáze MedDRA (viz. oddíl 2.2. Úvodní příručky, kde je výklad multiaxiality). Některé HLT se započítávají do vice než v jedné SOC. Například HLT Vrozené vady pojivové tkáně a HLGT Vrozené poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně jsou započteny do SOC Vrozené, familiární a genetické vady a do SOC Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Počty HLT a HLGT jsou větší, než ty, které se nacházejí v tabulce

19 4.5 MODIFIKOVANÉ NÁZVY PT A LLT Součástí probíhajících činností údržby MedDRA je to, že stávající PT a LLT mohou být modifikovány (přejmenovány), aby se upravilo špatné hláskování, dvojitá mezera, velká a malá písmena nebo jiné chyby, které splňují kritéria pro přejmenování v databázi MedDRA. Přejmenovaný termín si uchovává originální MedDRA kód a uchovává jeho původní význam. Toto usnadňuje opětovné využití těch samých MedDRA kódů pro přejmenované PT/LLT. Následující tabulka uvádí přejmenované PT a LLT v MedDRA verze Úroveň Kód Název termínu ve verzi 12.1 Název termínu ve verzi 13.0 LLT echovirům echoviru LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT Beta hemolytický streptokok skupiny A Beta hemolytický streptokok skupiny A Skupina B betahemolytická streptokoková negativní Skupina B betahemolytická streptokoková Streptokokový test skupiny B betahemolytické Skupina B betahemolytická streptokoková negativní Skupina B betahemolytická streptokoková Streptokokový test skupiny B betahemolytické Vyšetření na methicilinrezistentního Staphylococcus aureus Vyšetření na methicilinrezistentního Staphylococcus aureus negativní Vyšetření na methicilinrezistentního Staphylococcus aureus Beta hemolytický streptokok skupiny A Beta hemolytický streptokok skupiny A Beta hemolytický streptokok skupiny B negativní Beta hemolytický streptokok skupiny B Test na průkaz beta hemolytického streptokoka skupiny B Beta hemolytický streptokok skupiny B negativní Beta hemolytický streptokok skupiny B Test na průkaz beta hemolytického streptokoka skupiny B Test na průkaz methicillin-rezistentní staphylococcus aureus Test na průkaz methicillin-rezistentní staphylococcus aureus negativní Test na průkaz methicillin-rezistentní staphylococcus aureus LLT Ramseyův-Huntův syndrom Ramsay-Hunt syndrom LLT Test identifikace stafylokoku Test na průkaz stafylokoka LLT Test identifikace stafylokoku negativní Test na průkaz stafylokoka negativní LLT est identifikace stafylokoku Test na průkaz stafylokoka LLT Stafylokoková sérologie stafylokoku 16

20 Úroveň Kód Název termínu ve verzi 12.1 Název termínu ve verzi 13.0 stafylokoku LLT Stafylokoková sérologie negativní negativní LLT Stafylokoková sérologie stafylokoku LLT Test identifikace streptokoku Test na průkaz streptokoka LLT Test identifikace streptokoku negativní Test na průkaz streptokoka negativní LLT Test identifikace streptokoku Test na průkaz streptokoka LLT streptokokům streptokoku LLT LLT streptokokům negativní streptokokům streptokoku negativní streptokoku Tabulka 4-8. Modifikované názvy PT/LLT 4.6 ZMĚNY STAVU AKTUÁLNOSTI LLT Následující tabulka zobrazuje termíny na úrovni LLT ve verzi 13.0, u kterých došlo ke změně stavu aktuálnosti, spolu s důvodem této změny. Ve verzi 13.0 byly všechny změny stavu aktuálnosti provedeny z aktuální na neaktuální. Žádný z LLT termínů se nezměnil z neaktuálního na aktuální. LLT Termín nejnižší úrovně enterovitu Brahma Forest Nachlazení Rejekce implantovaného léku Stav aktuálnosti změněn na Důvod LLT enterovitu Brahma Forest byl změněn na neaktuální, protože Brahma je napsáno nesprávně a Barmah forest virus není enterovirus. LLT Test na protilátky proti Barmah forest virus byl přidán a nahradil tento termín. LLT Nachlazení (LLT Cold ) byl v MedDRA změněn na neaktuální, protože by se mohl splést se slovem COLD, které se take jako výraz pro CHOPN chronická obstrukční choroba bronchopulmonální (COPD -Chronic obstructive pulmonary disease) LLT Rejekce implantovaného léku byl změněn na neaktuální, protože to je nejednoznačný termín, který může představovat buď odmítnutí léku nebo rejekci implantátu/zařízení. 17

21 LLT Termín nejnižší úrovně Zhoršení extrapyramidové poruchy Infekce HTLV-I Porucha nitroděložního tělíska Mechanická komplikace způsobená kardiostimulátorem (elektrodou) Mechanická komplikace způsobená koronárním bypassem Mechanická komplikace způsobená umělou srdeční chlopní Mechanická komplikace způsobená intrauterinním antikoncepčním tělískem Mechanická komplikace způsobené zavedeným močovým katétrem Mechanická komplikace prsního implantátu Mechanická komplikace štěpu rohovky Stav aktuálnosti změněn na Důvod LLT Zhoršení extrapyramidové poruchy je napsáno nesprávně. Vhodný termín je LLT Zhoršení extrapyramidové poruchy. (problem pouze v anglické verzi-pozn. překl.) LLT Infekce HTLV-I byl změněn na neaktuální v souladu s doporučením panelu expertů MedDRA o neodborných zkrácených termínech v PT Infekce nebo Vyšetření. Viz. oddíl 5.2 dokumentu Co je nového MedDRA verze 12.1 pro kompletní vysvětlení. LLT Porucha nitroděložního tělíska byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda termín se vztahuje k problému pacienta nebo zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená kardiostimulátorem (elektrodou) byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená koronárním bypassem byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená umělou srdeční chlopní byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobená intrauterinním antikoncepčním tělískem byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace způsobené zavedeným močovým katétrem byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace prsního implantátu byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace štěpu rohovky byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. 18

22 LLT Termín nejnižší úrovně Mechanická komplikace implantátu Mechanická komplikace umělé oční čočky Patologická zlomenina jiné blíže určené části femuru Stav aktuálnosti změněn na Důvod LLT Mechanická komplikace implantátu byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Mechanická komplikace umělé oční čočky byl změněn na neaktuální, protože není jasné, zda jde o mechanickou závadu zařízení nebo o problém pacienta způsobený mechanickou závadou zařízení. LLT Patologická zlomenina jiné blíže určené části femuru byl označen jako neaktuální díky nejednoznačnosti ve významu (např. zda LLT Patologická zlomenina jiné blíže určené části femuru vyřazuje krček femuru či ne). Tabulka 4-9. Změna aktuálnosti termínů LLT 19

Co je nového MedDRA verze 17.0

Co je nového MedDRA verze 17.0 Co je nového MedDRA verze 17.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 18.0

Co je nového MedDRA verze 18.0 Co je nového MedDRA verze 18.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 14.0

Co je nového MedDRA verze 14.0 Co je nového MedDRA verze 14.0 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze 16.1

Co je nového MedDRA verze 16.1 Co je nového MedDRA verze 16.1 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 16.0

Co je nového MedDRA verze 16.0 Co je nového MedDRA verze 16.0 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Průvodce MedDRA verze 13.1

Průvodce MedDRA verze 13.1 Průvodce MedDRA verze 13.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Průvodce MedDRA verze 18.0

Průvodce MedDRA verze 18.0 Průvodce MedDRA verze 18.0 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Průvodce MedDRA verze 16.1

Průvodce MedDRA verze 16.1 Průvodce MedDRA verze 16.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídajícíjazykovou verzímeddra. Byly zpracovány další průvodce k podpoře

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 13.0

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 13.0 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 13.0 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Uživatelská příručka pro webové hlášení

Uživatelská příručka pro webové hlášení Ochrana zdraví pacientů Tato uživatelská příručka pro webové hlášení obsahuje informace o datových prvcích, rozvržení, interpretaci a funkcích webového hlášení. 1. Datové prvky... 2 2. Další podrobnosti

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.0

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.0 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.0 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.1

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.1 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 14.1 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal HTA nelékových technologií Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment CO JE OBSAHEM HTA EunetHTA Capacity building PODÍL JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ V HTA TYPES OF MEDICAL TECHNOLOGIES

Více

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D.

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Tržní potenciál mikroregionu České Velenice Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Nejčastější diagnózy a výše úhrad u pacientů z mikroregionu Č. Velenicko Nejčastější dg. za roky 2006, 2007, 2008

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 18.1

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 18.1 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 18.1 Září 2015 Uznání práv Uznání práv Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 18.0

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 18.0 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 18.0 Březen 2015 Uznání práv Uznání práv Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

sp.zn.: sukls49677/2013

sp.zn.: sukls49677/2013 sp.zn.: sukls49677/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIOPAROX nosní/orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fusafunginum 500 mg ve 100 ml. Jedna odměřená dávka obsahuje

Více

- 2 - 6 (1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v 2.

- 2 - 6 (1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v 2. VYHLÁŠKA ze dne prosince 2007, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 17.1

Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 17.1 Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 17.1 Uznání práv Uznání práv Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls234241/2011

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls234241/2011 Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls234241/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUMAMED 500 mg potahované tablety (azithromycinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více