Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Polský víkend. Apollon Musagète Quartett. 3I11I2013 v 19:30 Besední dům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Polský víkend. Apollon Musagète Quartett. 3I11I2013 v 19:30 Besední dům"

Transkript

1 47. mezinárodní hudební festival Brno Moravský podzim 27I10 8I11I2013 Polský víkend Pod záštitou Grażyny Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v ČR Apollon Musagète Quartett 3I11I2013 v 19:30 Besední dům

2 Pořad koncertu Zdravice KRZYSZTOF PENDERECKI Smyčcový kvartet č. 3 Listy z nenapsaného deníku String Quartet No. 3 Leaves from an Unwritten Diary jednovětý / in one movement WITOLD LUTOSŁAWSKI Smyčcový kvartet String Quartet 1. Vstupní část / Introductory movement 2. Hlavní část / Main movement Před sto lety se narodil Witold Lutosławski a před osmdesáti Mikołaj Górecki a Krzysztof Penderecki. Tato tři jména už nyní můžeme zařadit do panteonu největších skladatelů, jejichž význam bezesporu přesahuje hranice Polska. Jsem velice ráda, že si pořadatelé festivalu Moravský podzim této kumulace polských výročí všimli a v moravské metropoli posluchačům přichystali pravé polské hudební hody. Přeji všem krásný umělecký zážitek. Grażyna Bernatowicz velvyslankyně Polské republiky v České republice přestávka I 20 LUDWIG van BEETHOVEN Smyčcový kvartet (č. 8) e moll op. 59 č. 2 String Quartet (No. 8) in E minor Op. 59 No Allegro 2. Molto adagio 3. Allegretto (Thème russe) 4. Presto Apollon Musagète Quartett: Paweł Zalejski housle / violin Bartosz Zachłod housle / violin Piotr Szumieł viola Piotr Skweres violoncello

3 O skladbách Označíme-li Krzysztofa Pendereckého (1933) za nejvýznamnějšího žijícího tvůrce klasické hudby v dnešním světě, nebudeme daleko od pravdy; jako Polák dosáhl rozhodně za svého života světového ohlasu, jenž nemá obdobu od dob Chopinových. Rodák z Dębice u Krakova absolvoval roku 1958 Krakovskou hudební akademii a hned v příštím roce na sebe výrazně upozornil rovnou třemi avantgardními skladbami oceněnými Svazem polských skladatelů, v tehdejší době mnohem svobodomyslnějším než obdobná instituce u nás. V šedesátých letech už začal přijímat zakázky ze zahraničí slavné Pašije podle Lukáše napsal v letech k šestistému výročí münsterského dómu (československá premiéra v Brně 1969). V sedmdesátých letech se začal odklánět od svého dosavadního sonorismu, velkoryse využívajícího mimotónový zvukový materiál, k neoromantickým představám; budiž řečeno, že se k tomuto dobovému trendu nepřiklonil jako k módní vlně, nýbrž zřetelně z vnitřní potřeby zrajícího tvůrce postihnout výrazový obsah jinak nedostupný. Tento vývoj zračí nejen jeho obří koncepce operní nebo oratorní, nýbrž a především intimní tvorba kvartetní. V kontrastu k prvním dvěma (1960, 1968), stroze avantgardním, je třetí kvartet (2008) na poslech mnohem shovívavější ke kvartetní tradici; jejích prostředků však využívá způsobem dosud neslýchaným. Svým titulem Listy z nenapsaného deníku se hlásí k oblasti, jež je kvartetnímu oboru vlastní odedávna; nepřekvapí, že jeho svrchovaně dramatický průběh ústí mnohokrát do výrazu tragického (stejně jako obě obdobně nazvaná vrcholná díla české kvartetní literatury). Z úvodního žalozpěvu vyroste vypjaté sólo violy a poté se ozve dusavé triolové ostináto, jež přerušovaně a ve variacích prochází celou skladbou jako její nejzřetelněji tematický prvek. Ke konci skladby se ozve cikánská melodie, jaká se dosud v žádném Pendereckého díle neobjevila: tu hrával na housle můj otec, když jsem byl ještě dítětem; myslím, že je rumunská. Jednovětý průběh jedenáctiminutové skladby ustavičně překvapuje nečekanými zastaveními, přechody, sólovými kadencemi, náhlými změnami tempa a dynamiky; soustředěný posluchač však zjistí, že za vším je přesný odhad a citové zaujetí, za jaké by se moderní skladatel dvacátého století možná styděl. Pendereckého Listy však můžeme považovat za možná ojediněle nejvýznamnější kvartetní skladbu mladého jednadvacátého století. Witold Lutosławski ( ) z Varšavy studoval hru na klavír, na housle, kompozici a matematiku. V letech vystupoval jako pianista, později jako dirigent vlastních skladeb a pedagog na nejproslulejších světových hudebních učilištích. Spolu s Angličanem Brittenem patří ke skladatelské generaci, jež nedala světovému hudebnímu dění příliš mnoho zvučných jmen, protože dozrála na rozhraní dvou skladatelských epoch; tím zřetelněji však z něho vyrůstá postava polského skladatele, jenž si udržel od svého prvního vystoupení v šestatřicátém roce (Variacemi pro orchestr) čestné místo ve vývoji polské hudby, dobyl si v padesátých letech světové proslulosti Koncertem pro orchestr a dal se pak v dalších desetiletích vší vahou svého talentu a zkušeností do nových kompozičních technik. Po první ze svých skladeb, v nichž užívá aleatoriky (Benátské hry, 1961), prohlásil prý dokonce, že si přeje zapomenout na všechno, co napsal předtím. Toto prohlášení nelze ovšem vzít doslova, protože si těžko představíme Lutosławského velké aleatorní koncepce bez tvůrčích zkušeností a brilantního řemesla, vypěstovaných úctyhodnou řadou konvenčních skladeb; jisto však je, že teprve díla psaná novou technikou zařadila skladatele mezi čelné osobnosti světového vývoje. Patří mezi ně smyčcový kvartet z roku 1964; na rozdíl od Benátských her, koncipovaných suitově a žánrově, je vyveden v jediné impozantní linii. Aleatorika v něm přestává být jen zvláštním způsobem záznamu (jenž se snaží vyloučit dvojí naprosto shodné provedení skladby, ponechávaje jeho režii buď hráčům, nebo náhodě); stává se podstatou jeho tvůrčího myšlení: čím větší nezávislost popřává jednotlivým hlasům v prostorných plochách, vyplněných volnými frázemi anebo rytmickými útvary bez taktových čar, tím svrchovanější kontrolu se zdá mít nad rozvojem, jenž splňuje tvůrčí záměr; fantazie interpretů je v jeho službách intenzivněji a bezprostředněji než v přesném záznamu konvenční partitury. Kvartet sám pak není jen více nebo méně působivou znějící demonstrací nových postupů (jak je tomu u tolika slavných skladeb tohoto druhu), nýbrž hluboce osobním vyznáním, jaké je kvartetnímu oboru vlastní od dob vídeňského klasicismu. Formálně sleduje dávný princip dvoudílného tvaru s úvodem a hlavní částí; členění jednotlivých ploch a drobnějších úseků, jejich řazení, délka a vzájemné kontrasty jsou v průběhu skladby obrazem soustřeďování, ponoru do vlastního nitra. Jediný programový předpis (vedle běžných výrazových pokynů) nese příznačně kóda nadepsaná funebre; výraz smutku, do nějž ústí obsáhlé hudební dění, však skladbu neuzavírá, nechává ji jakoby otevřenou lidskému porozumění, jehož je modernímu člověku stále víc zapotřebí.

4 Svůj třídílný kvartetní opus 59 napsal Ludwig van Beethoven ( ) na objednávku hraběte Razumovského, ruského vyslance ve Vídni (Beethoven mu připsal také pátou a šestou symfonii). Razumovského kvartety (Beethoven jejich objednavatele poctil také zařazením ruských lidových motivů thèmes russes z populární sbírky Ivana Práče do každého z nich) vzbudily ve vídeňském hudebním světě úžas a nevoli: symfonická šíře jednotlivých vět prorostlých neuspořádaným houštím motivického rozvoje způsobila, že připadaly neschůdné a zmatené i nejzkušenějším kvartetním hráčům. Druhý razumovský kvartet je mollovým číslem cyklu; málo častá e moll je tu nositelkou výrazu romanticky vášnivého (myslíme také na prvý kvartet Smetanův). První věta se rozvíjí jako neklidný proud, v němž jednotlivé tematické prvky splývají a jakoby strhovány neustálým pohybem se vynořují pokaždé v jiné poloze a jiném osvětlení. Všechny jsou ovšem natolik spjaty a vzájemně podmíněny vnitřním poutem, že je posluchač slyší jako cosi známého a očekávaného a ztotožňuje se tak se skladatelovou vášnivou a vzrušenou imaginací. V souvislosti s volnou druhou částí však působí tato věta jako úvod a příprava, protože těžiskovou větou kvartetu je právě tato hvězdná meditace v E dur. Těžko říci, kdo první vyslovil přirovnání její hudby k letní noci, ale ani nejvynalézavější interprety nenapadá nic jiného: vlahý klid, třpytná záře a melodická linie budící představu vesmírných dálav naplňují rozlehlý sonátový prostor a křišťálová E dur působí, jako by byla hlavní tóninou celé skladby. Scherzo má zvláštní taneční grácii dík neobvyklému rytmu opakovanému každým taktem; v kontrastu k jeho uhlazené melancholii (e moll) nastoupí durové trio plebejsky a zdravě znějícím ruským tématem, vedeným osmkrát za sebou ve volném kánonu se stálým průvodcem a pak ještě několikrát v imitaci stále těsnější. Thème russe působí tentokrát jako citát, neohebně a poněkud těžkopádně, ale s jistou velkolepostí plnou síly. Finální presto navazuje na závěr dvorného hlavního dílu scherza pružnou rondovou myšlenkou, jež nastupuje a probíhá v C dur; mollový živel věty představuje vzlínavé vedlejší téma. Jeho vzlykavý patos je míněn ironicky, jak dosvědčí následující epizoda; návrat k předchozí mezivětě se nepovede a rozptýlené nástroje se pracně shledávají nepravidelným opakováním třítónového motivku první model opakují devětkrát, druhý sedmkrát, třetí osmnáctkrát, než se konečně sjednotí v zesilovaném unisonu. Svůj durový charakter ztratí hlavní myšlenka teprve v obsáhlé kódě, která pak opakuje pozpátku vstupní motiv první věty, zdůrazňujíc tak celistvost velké skladby. O účinkujících Čtveřice polských umělců vystupujících pod francouzskoněmeckým názvem Apollon Musagète Quartett urazila od svých vídeňských počátků v roce 2006 do dneška ohromující úsek své hvězdné dráhy: už jako Rising Stars vídeňského Konzerthausu a Musikvereinu prošli mladí hráči řadou nejznámějších evropských koncertních sálů, v roce 2008 zvítězili v 57. ročníku proslulé mnichovské soutěže ARD a od té doby se pohybují ve světové interpretační špičce jako hosté prestižních festivalů (Schleswig- Holstein, Berlín, Rheingau, Mnichov, Ženeva, Lipsko) a velkých orchestrů (BBC, Drážďany, Budapešť, Vratislav), také jako patroni vlastního Apollon Musagète Festivalu v Goslaru. Představa antického boha Apollóna jako vedoucího Múz (jeho francouzskou podobu proslavilo dílo Igora Stravinského) se už objevuje ve skladbách, které jsou jim věnovány; fascinaci soudobou kvartetní tvorbou ostatně projevili také vlastním společným tvůrčím pokusem v roce 2011 vyšel ve vydavatelství Doblinger jejich teamwork Multitude inspirovaný aleatorním kvartetem Witolda Lutosławského. Z jejich spolupráce s umělci mimo okruh klasické hudby vzniklo CD Night of Hunters, které se umístilo na prvém místě v klasickém žebříčku Bilboard a zároveň v první desítce dvou dalších rockového a alternativního; promotivní trasa cédéčka vedla soubor třiačtyřiceti místy v Evropě a Americe (Londýn, Vídeň, New York, Boston ). Pedagogicky působí kvarteto v mistrovských kurzech v Goslaru, Augsburgu a v projektech Letní akademie Vídeň Praha Budapešť. Jiří Beneš

5 Résumé Krzysztof Penderecki (1933), perhaps today s most important living composer, became internationally famous during his early career as a strikingly avant-garde artist who experimented mercilessly with non-traditional material. In the 1970s he began to lean towards more neo-romantic ideas. This turnaround is reflected in his intimate quartets: in contrast to the first two, his Third Quartet (2008) conforms much more to the quartet tradition. Its single eleven-minute movement relentlessly surprises us with unexpected halts, transitions, cadenzas, and sudden changes in tempo and dynamics. The careful listener finds, however, that behind everything stands an exact calculation and an emotional involvement that a twentieth-century composer might even find embarrassing. Penderecki s Leaves from an Unwritten Diary may perhaps be regarded as the single most important quartet of the young twenty-first century. Witold Lutosławski ( ) has held a place of honor in the history of Polish music since his debut in In the 1950s he achieved worldwide renown. During the following decades he began to develop new approaches to composition; his aleatory technique put him in the world musical vanguard. His one and only String Quartet from 1964 is not only a powerful demonstration of the new style, but a deep personal statement. Formally it follows the ancient two-part form with introduction and main body; the structuring of the individual themes and motifs, their ordering, length, and mutual contrast, come together to reveal a picture of deep inner concentration. main key of the whole piece. The Scherzo conveys an odd dance-like grace. In contrast to the calm melancholy of the main movement, the trio in major sounds a healthy, plebian Russian theme. The final Presto is a bouncing rondo; the pathos of the subordinate theme is intended ironically. The long Beethoven coda repeats the first movement s initial motif in reverse, thus emphasizing the unity of this great work. The quartet of Polish artists performing under the French-German name of Apollon Musagète Quartett has enjoyed a stellar career since its Viennese beginnings in 2006: as the Rising Stars of Vienna s Konzerthaus and Musikverein, the young players played at some of Europe s most famous concert halls. In 2008 they won the 57 th annual Munich ARD competition, and have since remained at the international pinnacle, guests at prestigious festivals (Schleswig- Holstein, Berlin, Rheingau, Munich, Geneva, Leipzig) and great orchestras (BBC, Dresden, Budapest, Wrocław), and as patrons of their own Apollon Musagète Festival in Goslar. They teach masters courses in Goslar, Augsburg, and projects for the Vienna Prague Budapest Summer Academy. Jiří Beneš translated by Todd Hammond Ludwig van Beethoven ( ) wrote his three-part quartet opus 59 on commission from Count Razumovsky, the Russian ambassador to Vienna. In the Razumovsky Quartets Beethoven further honored his client by working Russian folk motives into each of them. In the Vienna music world they brought both cheers and hisses: the symphonic breadth of the individual movements, interwoven with a wild thicket of developing motifs made the quartets seem disorganized and confused even to the most experienced quartet musicians. The Second Razumovsky Quartet is the minor-key piece of the cycle. The rare E minor evokes romantic passion. The quartet s main movement is the Adagio: a balmy, radiant glow, and a melodic line invoking the limitless heavens, fill the broad sonata-like space; here the crystalline E major almost becomes the

6 Lumír 23. ročník Inspirace východem Iva Bittová, Libor Pešek, Richard Novák/Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Antonio Caldara/Stabat mater, Glagoská mše, z Jistebnického kancionálu... a mnoho dalšího! sledujte aktuality na a Facebooku JSME nová BohéMA Moderní gastronomie v historickém centru Brna! Exkluzivní restaurace od brněnského architekta Tomáše Rusína! pozorná obsluha, dobré jídlo a kvalitní nápoje, živá hudba! firemní akce, rauty, svatby, promoce, rodinné oslavy! regionální producenti zeleniny a ovoce! nejlepší vinaři z jižní Moravy, pivo z Dalešic! italská káva Carraro nebo z české pražírny pana Frolíka! minidezerty vyrobené speciálně pro naši restauraci

7 Pozvání na polské menu Zveme posluchače dnešního koncertu do restaurace Bohéma na POLSKÉ MENU, které je připraveno jako součást festivalového Polského víkendu. Restaurace nabízí 3. listopadu 2013 od 12 do 23 hodin čtyřchodové menu se slevou 5 % (po předložení vstupenky) na celé menu, případně i na jeho jednotlivé chody. POLSKÉ MENU Předkrm: Polévka: Hlavní chod: Dezert: Śledzie w śmietanie 50 g Sleď ve smetanové omáčce s jablky 89 Kč Barszcz 0,33 l Polský boršč 55 Kč Bigos 200 g Pikantní masitý pokrm se zelím a domácím pečivem 159 Kč Owocova galaretka Ovocné želé se smetanou 55 Kč Změna programu a účinkujících vyhrazena! Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní telefony a během koncertu nefotografovali. Děkujeme. Vydala Filharmonie Brno nákladem 130 výtisků texty Jiří Beneš anglicky Todd Hammond foto Marco Borggreve sazba a produkce Petr Tejkal Design Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. Filharmonie Brno, příspěvková organizace Moravský podzim Komenského nám. 534/8, Brno T

Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Český den. Kvintet a nonety. 28I10I2013 v 19:30 Besední dům

Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Český den. Kvintet a nonety. 28I10I2013 v 19:30 Besední dům 47. mezinárodní hudební festival Brno Moravský podzim 27I10 8I11I2013 Český den Pod záštitou Dagmar Havlové Kvintet a nonety K 95. výročí vzniku samostatného československého státu 28I10I2013 v 19:30 Besední

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50 Sezona 2013/2014 32 84 104 120 Koncerty Zájezdy a koncerty pro jiné pořadatele Edukativní programy Praktické informace Concerts Tours and Concerts for Other Promoters Educational Programmes Useful Information

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

July 10-29. Festival Guide

July 10-29. Festival Guide July 10-29 2007 Festival Guide Postavení hudby je podivuhodné a záhadné. Tváří-li se poezie, sochařství a malířství stále ještě jako zobrazovatelky lidského života, představuje hudba jen jeho podobenství.

Více

4. 11. / 11. 11. / 16. 11. 2011 La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7. www.contempuls.cz

4. 11. / 11. 11. / 16. 11. 2011 La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7. www.contempuls.cz Pražský festival soudobé hudby / Prague Contemporary Music Festival 4. 11. / 11. 11. / 16. 11. 2011 La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7 4. ročník / 4th year www.contempuls.cz Obsah Úvod 2 Introduction 3

Více

ANALÝZA ORCHESTRÁLNÍCH A VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍCH SKLADEB BOHUSLAVA MARTINŮ MEZI LETY 1939-1945

ANALÝZA ORCHESTRÁLNÍCH A VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍCH SKLADEB BOHUSLAVA MARTINŮ MEZI LETY 1939-1945 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA ORCHESTRÁLNÍCH A VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍCH SKLADEB BOHUSLAVA MARTINŮ MEZI LETY 1939-1945 Bc. Anna Kuželková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH Eric Clapton Pomalá ruka předvede své umění Superfinále florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu P!NK Magazín O 2 areny Zdarma Jaro 2013 koncert sport show

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku HUDEBNÍ ROZHLEDY 02 2007 ročník 60 cena 40 Kč Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku vybrané koncerty a představení v období únor červen 2007 18. 4. Koncert

Více

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE THEATRE FACULTY OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA DIVADELNÍ FAKULTA JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE TheaTre faculty of the JanáCek

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE )

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) HUDEBNÍ ROZHLEDY 05 2006 ročník 59 cena 40 Kč zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) LEONARD BERNSTEIN STÁTNÍ OPERA PRAHA WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/224 227 266 e-mail:

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Leoše Janáčka. 15. ročník. klavír piano. Mezinárodní soutěže. International Competition

Leoše Janáčka. 15. ročník. klavír piano. Mezinárodní soutěže. International Competition Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka, Brno The Faculty of Music of the Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno in partnership with the

Více

Festival Guide Průvodce festivalem

Festival Guide Průvodce festivalem LET US FULFIL YOUR SUMMER NIGHTS AGAIN from 22nd June to 16th July 2006 Festival Guide Průvodce festivalem NECHTE NÁS OPĚT NAPLNIT VAŠE LETNÍ NOCI Vážení a milí návštěvníci, vítám Vás na prahu druhého

Více

PRO NÁVŠTĚVNÍKY FESTIVALU EXPOZICE NOVÉ HUDBY ZALOŽENO 1969

PRO NÁVŠTĚVNÍKY FESTIVALU EXPOZICE NOVÉ HUDBY ZALOŽENO 1969 Programoviny Expozice nové hudby Exposition of the New Music Festival se koná pod záštitou ministryně kultury ČR Aleny Hanákové, ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga, primátora statutárního města

Více

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce:

Více

Stamic Quartet. Leoš Janáček Wolfang Amadeus Mozart Franz Schubert

Stamic Quartet. Leoš Janáček Wolfang Amadeus Mozart Franz Schubert Stamic Quartet Leoš Janáček Wolfang Amadeus Mozart Franz Schubert Stamic Quartet Jindřich Pazdera violin Josef Kekula violin Jan Pěruška viola Vladimír Leixner cello Inaugurační koncert Stamicova kvarteta

Více

Festı val. ars braemı a. Mı kulov. Hudební setkání Česka a Švýcarska 21. 25. září 2013. Composer in residence Thüring Bräm

Festı val. ars braemı a. Mı kulov. Hudební setkání Česka a Švýcarska 21. 25. září 2013. Composer in residence Thüring Bräm Festı val ars braemı a Mı kulov Hudební setkání Česka a Švýcarska 21. 25. září 2013 Composer in residence Thüring Bräm Milé posluchačky a posluchači, srdečně Vás vítáme v Mikulově malebném městečku v jihomoravské

Více

23 23 th 23 5. 25. 9. 2014

23 23 th 23 5. 25. 9. 2014 23 23 th 23 5. 25. 9. 2014 Český výbor Czech Committee Japonský výbor Japanese Committee Předseda Chairman Tomáš Čistecký Prezidentka President Shuku Iwasaki Členové Members Shihoko Finda Norbert Heller

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Richard Pohl: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncert d moll

Více

magazín OSA nejen pro autory

magazín OSA nejen pro autory magazín OSA nejen pro autory jaro 2011 Creative Commons projekt Partnerství Rozúčtování autorských odměn z rádií a TV s pevnou KHB Pražské jaro Sylvie Bodorová James E. Harries orchestr Berg Michal Pavlí

Více

Tisková zpráva České filharmonie

Tisková zpráva České filharmonie Tisková zpráva České filharmonie Pražské premiéry 2004 stará a nová jména přehlídka vybrané soudobé české hudby Česká filharmonie pořádá ve dnech 14.-19.3.2004 sérii 6 koncertů, během kterých budou v pražské

Více

2013 20. KONCERTNÍ SEZONA

2013 20. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 2013 20. KONCERTNÍ SEZONA 2014 obsah contents Koncertní kalendář 6 9 Profil orchestru 10 12 Členové orchestru 16 17 Partneři a přátelé 20 21 Úvodní slovo 22 37 a Orchestrální cyklus 38 57 PKF

Více

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili HUDEBNÍ ROZHLEDY 6/2004 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

X III. F O R F E S T K R O M Ě Ř Í Ž 2 0 0 2 / 22. - 30. 6. /

X III. F O R F E S T K R O M Ě Ř Í Ž 2 0 0 2 / 22. - 30. 6. / X III. F O R F E S T K R O M Ě Ř Í Ž 2 0 0 2 / 22. - 30. 6. / M e z i n á r o d n í f e s t i v a l s o u č a s n é h o u m ě n í s d u c h o v n í m z a m ě ř e n í m Festival pořádá Umělecká iniciativa

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 03. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Michaela Fukačová Hamburská státní opera Axis temporum Jana Klusáka Houslař Alexandr Švýcarský

HUDEBNÍ ROZHLEDY 03. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Michaela Fukačová Hamburská státní opera Axis temporum Jana Klusáka Houslař Alexandr Švýcarský HUDEBNÍ ROZHLEDY 03 2007 ročník 60 cena 40 Kč Michaela Fukačová Hamburská státní opera Axis temporum Jana Klusáka Houslař Alexandr Švýcarský obsah 1 S violoncellistkou Michaelou Fukačovou, která žije

Více

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika 23. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika 16. 18. dubna 2015 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ vítá účastníky 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Nadační fond

Více