OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 9"

Transkript

1 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Marie Hrušková: Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské a Společnosti přátel Afriky od června do září Marie Hrušková: Informace o přednáškové činnosti členů SČA a SPA Poděkování předsednictva Společnosti česko-arabské JUDr. Josefu Koutskému Projev ministra zahraničních věcí ČR, Cyrila Svobody, na mezinárodní konferenci Zahraniční rozvojová pomoc výzva pro nastupující dárce Marie Hrušková: Setkání s novým velvyslancem Jemenské republiky Výzva předsednictva SČA k pomoci zaplavenému Náprstkovu muzeu STÁTNÍ SVÁTKY Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím STUDIE A DOKUMENTY Výzva osobností české kultury, vědy, sportu a podnikatelů Za vyváženou českou zahraniční politiku Stanovisko Společnosti česko-arabské k hrozbě vojenského útoku proti Iráku Ivan Voleš: Arabští podnikatelé projevují zájem o český trh Jana Jiroušková: Bambarové Josef Poláček: Ruské ženy v Africe KULTURA Josef Poláček: Kulturní význam otevření Centra Al-Jawahiri v Praze Jaromír Hajský: Dramatik Muhammad aš-šarafí Břetislav Vachala: Ohlédnutí za našimi egyptskými výstavami v roce Bořek Homola: Výstava k uctění obětí Oceněné práce v soutěži Afrika dětskýma očima Jaromír Hajský: Za Vladimírem Komárkem INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI Jaroslav Slípka: Vysoká úroveň lékařského školství v Kuvajtu Jaroslav Bureš: Kulatý stůl o islámu Brněnští přátelé Afriky: Na černý kontinent se už nedá zapomenout Základní informace o činnosti agentury Babylon Josef Poláček: Abrahamoviny předního českého arabisty Eduarda Gombára

2 O B S A H ZVEME VÁS Náprstkovo muzeum Svátky a slavnosti ve starověku Moravské zemské muzeum Umění tropické Afriky Společnost přátel Afriky podzimní akce v Olomouci Tradiční předvánoční orientální trh v Náprstkově muzeu CO SI PŘEČÍST Zvláštní číslo časopisu Mezinárodní vztahy o islámu

3 Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské a Společnosti přátel Afriky od června do září 2002 Zpráva obsahuje informace o činnosti obou Společností za čtyři letní měsíce Aktivita obou Společností byla poznamenána dovolenými, povodněmi a zejména určitou finanční nejistotou. Ještě začátkem června nebylo jisté, zda obdržíme finanční dotaci od MZV, na které je závislá realizace naší aktivity. Přesto však některé plánované akce, jejichž příprava trvá delší dobu, jako jsou např. výstavy a mezinárodní semináře, musely být zajištěny. S uspokojením jsme proto v červnu přivítali zprávu od OKKV MZV, že nám byl příspěvek na rok 2002 poukázán. I když jsme obdrželi méně než jednu polovinu požadované částky, děkujeme za ni touto cestou MZV ČR. Budeme muset vyřadit některé méně významné akce a hlavně hledat další cesty k získání prostředků, abychom mohli realizovat co nejvíce projektů. Největší starost nám dělá vydání čtyř čísel bulletinu, neboť příspěvek MZV stačí jen na dvě čísla. Doufám, že se nám podaří vyřešit i tento problém a obdržíte všechna čtyři čísla. Finančními problémy se zabývala obě předsednictva, která se v tomto období sešla dvakrát. Předsednictvo Společnosti česko-arabské pověřilo vedení zasláním dopisu ministru zahraničí Janu Kavanovi a návštěvou doyena arabských a afrických velvyslanců J.E. Abder Rahmane Meazine Cherifa, velvyslance Alžírska. Pan velvyslanec si vyžádal projekty na r a přislíbil informovat o naší situaci své kolegy. Společnost přátel Afriky zaměřila svoji aktivitu na spolupráci se Správou Pražského hradu při doprovodných akcích, které probíhaly v Letohrádku královny Anny při výstavě Africké umění (dar pana Rainera Kreissla České republice). Vernisáž výstavy se konala 5. června za přítomnosti prezidenta Václava Havla a dárce sbírky pana Kreissla. Vernisáže se zúčastnila řada významných osobností včetně diplomatického sboru. Přítomno bylo i vedení naší Společnosti. Vernisáž byla ukončena v Jízdárně Pražského hradu, kde vystoupila skupina afrických hudebníků a byla podávána africká jídla. Tuto výstavu by si neměl nechat ujít žádný milovník nejen afrického umění, ale umění vůbec. Letos bude ukončena 31. října. Doufáme však, že bude opět zpřístupněna na jaře 2003 a že se podaří najít takové prostory, kde by ji mohli návštěvníci shlédnout po celý rok. V měsíci červnu, září a říjnu probíhaly každý čtvrtek v Belvederu a Míčovně od 18,00 hod. přednášky, kde předávali své bohaté zkušenosti přední afrikanisté, převážně členové Společnosti přátel Afriky. V červnu to byl doc. dr. Josef Kandert, ing. Radim Kotrba a profesor dr. Luboš Kropáček, v září dr. Alois Wokoun a dr. Vladimír Klíma, CSc. Ve stejnou dobu probíhala v Brně v pavilonu Anthropos MZM výstava Africké umění subtropické Afriky, kterou připravilo Moravské zemské muzeum a naše Společnost přátel Afriky byla spolupořadatelem. Výstava bude prodloužena do jara příštího roku. K doprovodným akcím, na kterých se též podílíme, patří dvě říjnové přednášky docenta Kanderta 23. října 2002, 30 října 2002 (téma přednášek uveřejňujeme na jiném místě) a 31. října se uskuteční autogramiáda knihy Ivana Mrázka: Nigérie černý obr Afriky, na kterou zveme naše členy a přátele umění Afriky. Jsme rádi, že se na těchto akcích podílí i nově aktivizovaná pobočka SPA. Dává o sobě 3

4 Z N A Š Í Č I N N O S T I vědět i prostřednictvím médií. V tomto Bulletinu uveřejňujeme rozhovor jejího předsedy Rostislava Tesaře a autora knihy Ivana Mrázka vrovnosti. Pobočky v Olomouci a v Plzni oslavily Mezinárodní den Afriky a připravují se na podzimní akce. V Olomouci byl hostem pobočky J.E. dr. Noel N. Lehoko, velvyslanec JAR. V popředí zájmu Společnosti česko-arabské zůstává blízkovýchodní problém. Přivítali jsme stanoviska, která zaujala k BV 5. řádná eurostředomořská konference ve Valencii, o které jsme Vás informovali v minulém čísle. 25. června uspořádala Společnost česko-arabská a Sdružení přátel Palestiny v Náprstkově muzeu již tradiční červnový seminář. Hlavní referát přednesl chargé d affaires Státu Palestina pan Jamal Al Jamal. Seznámil přítomné se stanovisky Palestiny k současné velmi napjaté situaci v této oblasti. Předseda Sdružení přátel Palestiny dr. Lubomír Miřejovský ve svém vystoupení ujistil palestinské představitele naší podporou. Odmítáme zpochybňování práv palestinského lidu na sebeurčení, vytvoření vlastního státu a nezávislost. V červnu uspořádala SČA v Havlíčkově Brodě besedu o Libanonu, které se zúčastnil předseda libanonského klubu p. Hassan Ezedin. Beseda měla velký ohlas už vzhledem k době konání a situaci na BV. Besedu připravil dr. Václav Čapek, předseda Sdružení přátel Kuvajtu a člen předsednictva SČA. V závěru měsíce června jsme se rozloučili s velvyslancem Jemenské republiky J.E. Alí Abdalla Abú Lúhum, který po čtyřletém působení v České republice ukončil svoji misi. Recepce na rozloučenou, které se účastnil diplomatický sbor v čele s doyenem panem arcibiskupem Irwinem Josefem Enderem, byl přítomen i ministr zahraničí Jan Kavan. V měsíci červenci oslavilo několik arabských zemí své státní svátky. Vedení Společnosti česko-arabské mělo možnost osobně poblahopřát vedoucím misí na recepcích uspořádaných při těchto příležitostech. Dne 2. července oslavila Alžírská demokratická republika 40. výročí Dne nezávislosti. 17. července jsme si připomněli výročí revoluce v Iráku a 23. července jsme oslavili 50. výročí Dne revoluce v Egyptě. 30. července jsme se sešli na slavnostní recepci na velvyslanectví Marockého království při příležitosti marockého státního svátku. Kvelmi významným akcím v tomto období je třeba zařadit slavnostní vyhlášení oficiálního zahájení činnosti Centra al-jawahiri, které se uskutečnilo 27. července Informaci o tomto večeru i s připomenutím si významu tohoto velkého arabského básníka, najdete na dalších stránkách tohoto Bulletinu. Společnost česko-arabská uvítala s velkým uspokojením zřízení tohoto centra a bude se snažit pomáhat co nejvíce k rozvoji jeho činnosti. Věříme, že přispěje k většímu poznání arabské poezie a stane se přínosem pro rozkvět kulturní výměny v našem hlavním městě. Mnoho úsilí jsme vyvinuli pro získání finančních prostředků na vydání knihy o jemenském básníku Muhammad aš-šarafim, kterou připravil Ing. Jaromír Hajský. Věříme, že spatří světlo světa ještě tento rok. Rádi bychom však pokračovali ve vydávání děl i dalších arabských spisovatelů a básníků. Snažíme se nadále získat prostředky na vydání sbírky povídek libyjských autorů. Předsednictvo Společnosti česko-arabské přijalo na svém zasedání 4. září stanovisko k připravovaným útokům USA na Irák a zároveň podpořilo výzvu proti jednostranné informovanosti o událostech na BV v našich médiích. Oba dokumenty uveřejňujeme v tomto čísle Bulletinu. V září byla přijata místopředsedkyně ing. Marie Hrušková novým jemenským velvyslancem J.E. Sálimem Jahjá al-cháridžahem, kterého seznámila s činností Společnosti česko-arabské a Sdružení přátel Jemenu. Pan velvyslanec poděkoval za dosavadní aktivitu Společnosti a ujistil místopředsedkyni, že velvyslanectví a on sám osobně nám budou nápomocni. Zároveň pozval místopředsedkyni ing. Hruškovou a další členy vedení na recepci ke státnímu svátku, která se konala 26. září. Tentýž den se také zúčastnili recepce pořádané na počest 33. výročí revoluce v Libyi. Plzeňská pobočka spolu se Sdružením občanů arabských států v Západočeském kraji uspořádala 21. září kulturní večer, na kterém si připomněla státní svátky Alžírska, Egypta, Iráku, Maroka, Libye a Jemenu. Večera se zúčastnila místopředsedkyně ing. Hrušková. 4

5 Z N A Š Í Č I N N O S T I Předsednictvo Společnosti česko-arabské se usneslo na vyhlášení sbírky na pomoc postiženým povodněmi. Vzhledem k dlouholeté spolupráci s Náprstkovým muzeem, které také utrpělo ztráty, chceme výsledek sbírky věnovat právě tomuto muzeu. V měsíci září jsme byli pozváni na několik významných seminářů a besed. Dne 11. září uspořádal ÚMV MZV besedu u kulatého stolu na téma Terorismus islámský svět po 11. září. O této besedě, které se účastnila ing. Hrušková a Mgr. Houska, přinášíme informaci na jiném místě Bulletinu. Dne 12. září se ing. Marie Hrušková a prof. Luboš Kropáček zúčastnili celodenní mezinárodní konference k otázkám ozvojové pomoci Zahraniční rozvojová pomoc výzva pro nastupující dárce, kterou pořádalo MZV ČR. Konferenci zahájil JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí, který zvláště ocenil účast významných zahraničních hostů. Otázkou rozvojové pomoci se zabývala již minulá vláda a přijala koncepci na léta Vedle Střediska rozvojové pomoci MZV, které pracuje v Nerudově ul. č. 3, nás potěšila informace o zřízení nového oboru katedry rozvojové pomoci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Místopředseda SČA a prezident ČAOK ing. Ivan Voleš se zúčastnil semináře, který pořádala agentura Babylon Jak úspěšně obchodovat s arabským světem. Dokladem toho, že nám tato problematika není lhostejná, je i článek Ivana Voleše v tomto čísle Bulletinu. V měsíci záři měla být v Náprstkově muzeu vernisáž dvou výstav, na kterých se podílela Společnost česko-arabská. Vhledem k záplavě, která postihla i budovu Náprstkova muzea, byla výstava fotografií z Alžírska přeložena do roku 2003 a druhá výstava Magický šperk posunuta do měsíce října. O otevření výstavy dne 16. října byl požádán velvyslanec Egypta. Byla také uzavřena soutěž dětí Afrika dětskýma očima a byli vyhlášeni vítězové, jejichž jména uveřejňujeme v tomto čísle. Zároveň byl vyhlášen další ročník soutěže pro rok Podmínky, i když se nemění uveřejníme v příštím čísle. Redakční rada na svém červnovém zasedání zhodnotila druhé číslo Bulletinu, ve kterém převažovaly příspěvky s africkou tématikou. Zároveň zabezpečila jeho expedici. Na zářijové schůzi připravila do tisku 3. číslo a provedla jeho uzávěrku. Předsednictva obou Společností uložila předsedům Sdružení zabezpečit projektované akce podle krácených finančních prostředků. Předsedové Sdružení SPA mají do 27. listopadu předložit zprávu o činnosti za r a náměty na projekty na rok Totéž bude písemnou formou požadováno také od předsedů Sdružení SČA. Předsednictvo Společnosti česko-arabské přijalo na zářijovém zasedání významné dokumenty, které uvádíme v plném znění v tomto čísle. Zároveň vydalo výzvu ke sbírce na pomoc postiženým povodněmi. Konkrétně určilo, aby výtěžek byl věnován Náprstkovu muzeu, které utrpělo velké ztráty zejména na zámku Loběchov, kde se nacházejí převážně sbírky asijského umění. Marie Hrušková 1. místopředsedkyně SČA a SPA Informace o přednáškové činnosti členů SČA a SPA V průběhu roku 2002 se uskutečnila řada zajímavých přednášek. Již tradičně jsou veřejností hojně navštěvovány přednášky doc. dr. Břetislava Vachaly, CSc. předsedy Sdružení přátel Egypta, o nejnovějších objevech českých egyptologů: Nejnovější objevy českých egyptologů (Stará radnice v Broumově, ), Nejnovější objevy českých egyptologů v Abúsíru (Stará radnice v Brně, ), The Mastaba of Ptahshepses at Abusir 5

6 Z N A Š Í Č I N N O S T I and its Reconstruction (Národní muzeum ve Varšavě, ), Poslední objevy českých egyptologů v Abúsíru (Moravské zemské muzeum v Brně, ), Objev hrobky staroegyptského soudce Intiho v Abúsíru (Muzeum v Bratislavě, ). Velkou pozornost poutají rovněž přednášky dr. Vladimíra Klímy, CSc. o Ghaně, pořádané Sdružením přátel Ghany: 17. září (Rožnov pod Radhoštěm), 18. září (Frýdek Místek), 26. září (Praha, Míčovna Pražského hradu), 7. října (Olomouc), 17. října (Nový Jičín), počátek listopadu (Luhačovice), 14. listopadu (Vsetín). Velký ohlas mají rovněž přednášky dr. Jaromíra Kučery, člena pobočky SPA v Brně: přednášky o Alžírsku a Sahaře (pro domov důchodců, účast 50 os.), přednášky o Maroku a Sahaře (pro studenty biskupského gymnázia v Brně, účast 100 os.), přednášky o Maroku a Alžírsku (pro širší veřejnost, účast 50 os.). Přednášky byly doplněny fotografickou výstavkou a diapozitivy. Řadu velmi úspěšných přednášek uskutečnil rovněž doc. dr. Antonína Libický, a to zejména pro školy (např. Tradiční medicína v Kralupech nad Vltavou). Poděkování předsednictva SČA Josefu Koutskému Předsednictvo Společnosti česko-arabské velmi děkuje touto cestou JUDr. Josefu Koutskému za jeho podporu, kterou nám poskytoval v době svého působení ve funkci ředitele odboru Blízkého východu a severní Afriky. Přejeme mu jako velvyslanci v Syrské arabské republice hodně úspěchů v jeho náročné práci. Věříme, že stejné pochopení a pomoc najdeme i u nové ředitelky odboru paní Evy Filipiové-Drábkové, která patřila k zakládajícím členům Společnosti. Konference Zahraniční rozvojová pomoc výzva pro nastupující dárce Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 12. září 2002 projev ministra zahraničních věcí ČR, Cyrila Svobody Vážené dámy a pánové, vážení hosté, rád bych Vás přivítal na konferenci o rozvojové spolupráci a o roli, kterou v ní má hrát Česká republika a další země střední, východní a jihovýchodní Evropy. Konference nese příhodný název Výzva pro nastupující dárce. Dovolte mi, abych se na začátku zastavil u dvou klíčových slov: nastupující (emerging) a výzvy (challenges). Výraz nastupující je v případě České republiky poněkud nepřesný. Naše země byla (a je) tradičně zapojena do pomoci méně vyspělým zemím a tuto pomoc nepřerušila ani během náročného období transformace na počátku 90. let. Například díky programu vládních stipendií bylo v minulých letech umožněno tisícům studentů z rozvojových zemí získat odborné vzdělání na některé z českých vyso- 6

7 Z N A Š Í Č I N N O S T I kých škol. Česká republika také poskytla útočiště a následnou pomoc při návratu stovkám a tisícům uprchlíků pocházejících z neklidných částí Evropy a dalších zemí. Domácí společnosti, výzkumné instituce, nevládní organizace i jednotlivci byli (a jsou) zapojeni do desítek rozvojových projektů české vlády, realizovaných prakticky ve všech kontinentech. Česká republika je rovněž aktivní v oblasti mnohostranné rozvojové spolupráce a pravidelně přispívá do fondů OSN a většiny dalších významných mezinárodních organizací. Česká republika má dlouholeté zkušenosti s poskytováním rozvojové pomoci a co více má vizi, jak tyto zkušenosti nadále rozvíjet. Součástí této vize je přispět v rámci našich možností k naplnění Miléniových rozvojových cílů a zařadit se po bok vyspělých dárcovských zemí sdružených v EU a ve Výboru OECD pro rozvojovou pomoc. Srovnání s těmito zeměmi však zároveň dokazuje, že je před námi ještě dlouhá cesta s řadou překážek. To mě přivádí k druhému klíčovému výrazu, kterým jsou výzvy. Dnešní konference se koná, s přesností téměř na den, jeden rok po tragických teroristických útocích na USA, což znovu připomíná, že rozvojová pomoc je nejen naší morální a humanitární povinností, ale že je rovněž součástí všeobecného úsilí o bezpečnější svět. Pouze před několika dny Světový summit v Johannesburgu potvrdil význam, který musíme věnovat naléhavým otázkám udržitelného rozvoje a boje proti chudobě. I když Česká republika před několika týdny na vlastní kůži zakusila účinky zničujících záplav a vynakládá nyní velké úsilí na překonání jejích následků, je odhodlána zvládat i další úkoly. Chci využít této příležitosti a ještě jednou upřímně poděkovat za veškerou zahraniční pomoc poskytnutou České republice v souvislosti s povodněmi, které přesáhly jakoukoliv zkušenost v naší moderní historii. Pouze za několik týdnů Česká republika a další kandidátské země ukončí přístupová jednání s Evropskou unií, která jak doufáme povedou k jejich brzkému členství. EU není jen uzavřeným společenstvím vyspělých demokratických zemí, ale je také největším dárcem rozvojové a solidární pomoci ve světě. To je další důvod, proč Česká republika a ostatní kandidátské země musejí být připraveny převzít svůj díl zodpovědnosti za osud méně vyspělých částí planety. Řada těchto nastupujících dárců čelí přes místní specifika stejným výzvám. Proto jsem rád, že dnešní konference pořádaná v rámci SEI vyjadřuje i tento středoevropský a regionální aspekt. Je zřejmé, že hlavní výzvou již není proč a zda-li vůbec se do rozvojové spolupráce zapojit, ale spíše jak. Jak definovat legislativní zázemí pro rozvojovou pomoc? Jaký vytvořit systém institucí? Jak organizovat projektový cyklus? Jakým způsobem financovat projekty? Jak koordinovat naši pomoc s dalšími dárci? Celý jeden segment konference bude věnován těmto otázkám. Budeme si vyměňovat zkušenosti se zástupci dárcovských zemí i mezinárodních organizací, kteří nám v tomto ohledu mohou předat své cenné zkušenosti. Vedle otázky jak bychom však neměli zapomínat ani na otázku proč. Proč vůbec rozvojovou pomoc poskytovat? Co je jejím smyslem a cílem? Odpovědi na tyto otázky nejsou zdaleka samozřejmé. Jejich hledání nám často může pomoci i v řešení vlastních problémů. Rozvojová pomoc totiž nesmí být chápána pouze jako téma pro uzavřenou skupinu státních úředníků a úzký okruh odborníků. Naopak, rozvojová pomoc se musí stát předmětem otevřené diskuse celé společnosti, včetně její politické reprezentace. Proto jsem rád, že druhý segment konference pamatuje i na tento širší rozměr a že dnes můžeme mezi sebou přivítat senátory, poslance, novináře a zástupce občanské společnosti. Pouze jejich aktivní účast umožní vybudovat efektivní systém rozvojové pomoci a ukotví rozvojovou spolupráci jako nedílnou součást zahraniční politiky České republiky. Bez jejich zapojení by rozvojová pomoc zůstala opravdu jen předmětem debat hrstky odborníků. Vážené dámy a pánové, vážení hosté, domnívám se, že se na této konferenci sešlo skutečně výjimečné seskupení účastníků jak z domova, tak ze zahraničí, jak z řad zástupců státu, tak nevládních institucí, z řad odborníků i široké veřejnosti. Nepochybuji proto, že se nám podaří výzvy pro nastupující dárce nejen identifikovat, ale rovněž nastínit řešení, jak jim čelit. Přeji nám všem v tomto snažení mnoho úspěchů. 7

8 Z N A Š Í Č I N N O S T I Ačkoliv jsem si jistý, že neexistuje žádná přímá příčinná souvislost mezi chudobou a terorismem, jsem na druhou stranu přesvědčen, že extrémní chudoba je jednou z důležitých ingrediencí, která spolu s dalšími, jako jsou nevyřešené dlouhodobé politické konflikty, může produkovat potenciální explosivní koktejl. Ve výsledku může vést k pocitům bezmoci, frustrace a zloby, které spoluvytváření živnou půdu pro fundamentalismus, radikalismus a dokonce i terorismus. Proto je implementování Rozvojových cílů Summitu tisíciletí a boj s chudobou pro nás nejen morální a humanitární povinností, ale zároveň je to i integrální součást boje proti terorismu a extrémní intoleranci všeho druhu, je to součást našeho boje za stabilní, bezpečný a spravedlivější svět. Jan Kavan, předseda 57. Valného shromáždění OSN (Pramen: UN Bulletin, č. 9/2002) Setkání s novým velvyslancem Jemenské republiky V září pozval nový velvyslanec Jemenské republiky J.E. Sálim Jahjá al-cháridžah místopředsedkyni ing. Marii Hruškovou na přátelskou besedu. Ing. Hrušková seznámila pana velvyslance s činností Společnosti a konkrétně se Sdružením přátel Jemenu. Pan velvyslanec poděkoval za dosavadní aktivitu Společnosti a ujistil místopředsedkyni vzájemnou podporou, že velvyslanectví a on osobně nám budou nápomocni v naší činnosti. Pozval zároveň ing. Hruškovou a další členy vedení na recepci, která se konala 26. září. Marie Hrušková 1. místopředsedkyně SČA a SPA Výzva předsednictva SČA k pomoci zaplavenému Náprstkovu muzeu Předsednictvo SČA se také usneslo na vyhlášení sbírky na pomoc postiženým povodní. Vzhledem k dlouholeté spolupráci s Náprstkovým muzeem, které utrpělo též ztráty, chceme výsledek sbírky věnovat právě Náprstkovu muzeu. Příspěvky, prosím, zasílejte na č.ú /0800, variabilní symbol

9 STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme spřáteleným zemím Společnost česko-arabská a Společnost přátel Afriky blahopřejí spřáteleným zemím k jejich státním svátkům a významným dnům. Republice Benin, která 1. srpna oslavila svůj státní svátek. Republice Burkina Faso, jejíž obyvatelé si 4. srpna připomněli 19. výročí Demokratické a lidové revoluce z roku Republice Kongo k 39. výročí získání suverenity a nezávislosti, které si připomněla 15. srpna. Arabské libyjské lidové socialistické džamáhíríji k významnému svátku Dni revoluce 1. září, z roku Království Swazijsko, které si připomnělo Den nezávislosti, jež připadá na 6. září. Republice Mali, jež oslavila 22. září nezávislost vyhlášenou v roce 1960, vystoupením z Federace Mali v rámci Francouzského společenství. Republice Guinea-Bissau k oslavám 29. výročí odstranění kolonialismu a vyhlášení nezávislosti 24. září Republice Guinea, která si připomíná již 44. výročí vyhlášení Dne nezávislosti, k němuž došlo 2. října Republice Uganda, jež 9. října vzpomíná 40. výročí Dne nezávislosti, nabyté v roce Demokratické republice Somálsko, která 21. října slaví 23. výročí Dne revoluce. Republice Zambie k oslavám státního svátku, jež každoročně probíhají 24. října. Demokratické republice Alžírsko k významnému výročí Dne revoluce (1954). Státu Palestina k výročí vyhlášení státu Palestina dne a k Mezinárodnímu dni Palestiny vyhlášenému OSN na den 28. listopadu. Republice Angola u příležitosti oslav státního svátku (1975). Demokratické republice Kongo ke každoročním oslavám výročí druhé republiky. Arabské a africké republice Mauretánii k oslavě Dne nezávislosti (1960). Pobřeží slonoviny u příležitosti státního svátku Republice Niger k oslavám vyhlášení republiky (1963). Miroslav Houska Společnost česko-arabská 9

10 STUDIE A DOKUMENTY Výzva osobností české kultury, vědy, sportu a podnikatelů Za vyváženou českou zahraniční politiku Po teroristickém útoku 11. září 2001, který jsme všichni jednoznačně odsoudili, jsme byli svědky pokusů mnoha českých médií, ale i politiků o zevšeobecňování a paušální odsuzování Arabů a muslimů jakožto potenciálního zdroje terorismu. Projevilo se to i v prosazování jednostranných pohledů na izraelsko-palestinský konflikt a v prohlášeních některých politiků, která byla v příkrém rozporu s českými národními zájmy. V souvislosti s vytvořením nové české vlády a s tvorbou nové koncepce české zahraniční politiky se obracíme s výzvou na ty, kdož tuto koncepci tvoří, aby česká zahraniční politika v oblasti Blízkého východu byla spravedlivá a vyvážená. Odvoláváme se při tom jak na platné rezoluce RB a VS OSN, pro které ČR hlasovala, tak i na zásady koordinované politiky EU, o členství v níž usilujeme. Blízkovýchodní konflikt je příliš složitý na to, aby k němu zaujala ČR jednostranné stanovisko nebo aby se k němu vyjadřoval představitel našeho státu z pozic, která jsou v rozporu s historickou skutečností. Nelze pouze odsuzovat teroristické akty páchané Palestinci a zavírat oči nebo banalizovat izraelské odvetné akce, které jen dále roztáčejí kolo násilí. Nelze přehlížet základní fakt, že Izrael okupuje již 35 let území, která podle mezinárodního práva patří Arabům, a že tuto skutečnost uznává oficiálně i ČR. Náš postoj vychází z našeho pevného přesvědčení, že oplácet násilí ještě větším násilím se nikdy nevyplácí. Jednostranný postoj v této otázce, který by byl v rozporu s mezinárodním právem, by prestiž České republiky vážně narušil. Při respektování našich dobrých vztahů s Izraelem bychom neměli přehlížet naše vztahy s arabským světem. Arabské země jsou a budou našimi partnery, což je dáno jejich geografickou pozicí, historickými vztahy, obchodní výměnou, ale i lidskými svazky. Neměli bychom tato pouta narušovat neuváženými a nepřátelskými postoji. ČR je malý stát a potřebuje hodně přátel a v arabských zemích jich máme stále mnoho, važme si toho. Vyzýváme proto novou vládu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí a další instituce, které se podílejí na tvorbě zahraniční politiky, aby braly v úvahu potřebu vyváženosti našich vztahů a dodržování zásad mezinárodního práva. Vyzýváme česká média, aby ve svém zpravodajství o arabských zemích a zejména o izraelsko-palestinském konfliktu byla co nejobjektivnější a poskytovala svým divákům, posluchačům a čtenářům stanoviska a názory obou stran. Nepochybujeme, že potom si bude moci česká veřejnost udělat správný obraz o skutečnosti. V Praze, dne

11 S T U D I E A D O K U M E N T Y Stanovisko Společnosti česko-arabské k hrozbě vojenského útoku proti Iráku Společnost česko-arabská je znepokojena hrozbou Spojených států amerických provést vojenský útok proti Iráku. Společnost odmítá použití síly v mezinárodních vztazích, porušující principy mezinárodního práva a ignorující chartu OSN. Násilí považuje za zdroj napětí a nového nebezpečí jak pro oblast Blízkého východu, tak pro velkou část Asie, severní Afriky a Evropy. Společnost česko-arabská zdůrazňuje, že Evropa vždy byla a je dnes ještě výrazněji propojena s oblastí Středomoří a Blízkého východu, o jejíž mírový rozvoj a postupnou demokratizaci v posledních letech vytrvale usiluje. Společnost česko-arabská se jako občanské sdružení připojuje ke všem světovým a evropským organizacím a všem zemím a silám, které prosazují dialog a řešení mezinárodních otázek mírovou cestou. Společnost vyjadřuje obavy, že nový válečný konflikt by těžce postihl obyvatele Iráku a prohloubil jejich dnešní strádání způsobené dlouholetým embargem. Společnost je přesvědčena, že proti terorismu či nebezpečí zneužití zbraní hromadného ničení musí mezinárodní společenství postupovat koordinovaně na půdě OSN a v rámci platných mezinárodních právních norem. V Praze, dne 5. září 2002 Tento text byl zaslán generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN, představitelům všech ambasád arabských zemí v Praze, ministru zahraničních věcí ČR, předsedům obou komor Parlamentu ČR. S pozdravem ing. Josef Regner předseda Společnosti česko-arabské Arabští podnikatelé projevují zájem o český trh Po teroristických útocích 11. září 2001 došlo k oslabení intenzity kontaktů mezi ČR a arabskými zeměmi, což se projevilo též na obchodních vztazích. K očekávanému oživení vzájemných vztahů, k němuž měla přispět plánovaná návštěva předsedy vlády Miloše Zemana v Egyptě a v Tunisku, bohužel nedošlo, ba naopak v důsledku nešťastných prohlášení premiéra při jeho návštěvě v Izraeli byly odloženy některé plánované akce ze strany arabských zemí. Odmítavý postoj, který k těmto stanoviskům zaujala Česko-arabská obchodní komora, však přispěl k přesvědčení arabských obchodních partnerů, že podnikatelská sféra má nadále zájem o kontakty s arabským světem, stejně tak jako se potvrdilo, že arabské firmy mají zájem o rozšíření obchodních vztahů s českými partnery. Konkrétním projevem tohoto zájmu se stala řada návštěv arabských podnikatelů a obchodních delegací, které navštívily ČR v průběhu měsíce května a června. V první polovině května se uskutečnilo první zasedání Smíšené mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Libyí 11

12 S T U D I E A D O K U M E N T Y a přesto, že jsme nebyli do jednání ani jeho přípravy zapojeni, předním záměrem naší komory je přispět k rozvoji kontaktů mezi libyjskými a českými podnikateli, a proto jsme uvítali, že došlo k prvnímu kroku k normalizaci obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. Další akcí bylo zasedání Česko-egyptské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, které proběhlo v polovině května. V egyptské delegaci byli představitelé několika firem zaměřených na oblast zdravotnické techniky a dřevoprůmysl a naše Komora byla pověřena zorganizováním podnikatelského setkání českých zainteresovaných firem s egyptskými představiteli. Toto setkání vhodně doplnilo přijetí egyptských podnikatelů na zasedání Svazu výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky, kde se seznámili s konkrétními možnostmi nabídky českých firem. Hned následující týden ve dnech května navštívila ČR významná podnikatelská delegace Federace saúdských obchodních, průmyslových a zemědělských komor, vedena dr. Mullou. Význam této akce byl zdůrazněn i tou skutečností, že se jednalo o první ekonomickou delegaci po otevření velvyslanectví Království Saúdské Arábie v Praze. Pracovníci velvyslanectví a osobně nový velvyslanec věnovali této delegaci mimořádnou pozornost. Zájem o navázání osobních kontaktů ze strany českých firem byl rovněž velký a prezentace o ČR a Saúdské Arábii na semináři v sále Ministerstva průmyslu a obchodu se zúčastnilo kolem 30 českých firem. Nepochybujeme, že většina z nich využila této možnosti a navázala užitečné obchodní kontakty se saúdskými partnery, které přinesou i konkrétní obchodní výměnu. Saúdští podnikatelé měli zájem o dodávky pro petrochemii, energetiku, strojírenství, vodní hospodářství, ale i o spotřební zboží a potraviny. Saúdští partneři dnes mohou nabídnout řadu produktů saúdských závodů zejména v oblasti petrochemie. V průběhu návštěvy, kterou organizovala naše Komora ve spolupráci s MPO, se uskutečnil podpis protokolu o vytvoření Česko-saúdského hospodářského výboru při HK ČR. Nyní je třeba, aby česká strana využila zájem saúdských podnikatelů o vztahy s ČR a iniciovala zahájení činnosti tohoto výboru. ČAOK je připravena se do činnosti tohoto výboru zapojit. Dne přiletěl na návštěvu Prahy na pozvání primátora Kasla walí (guvernér) státu Chartúm (Súdán je federativní stát a Chartúm je jedním z nejvýznamnějších guvernorátů) dr. Muattaf. Překvapením bylo rozhodnutí primátora Kasla zveřejněné den před příjezdem guvernéra podat demisi, nicméně návštěva proběhla podle plánu a v přátelské atmosféře. Guvernéra doprovázela skupina súdánských odborníků a guvernér osobně projevil zájem o setkání s vybranými českými firmami v oblasti zdravotnické techniky, stavebnictví, stavebních strojů apod. Z jednání, které se uskutečnilo v sídle naší Komory, vzešly zcela konkrétní projekty rozvoje infrastruktury, zdravotnictví, školství financované přímo guvernorátem Chartúmu, na nichž by se mohly podílet české firmy. Jedná se zejména o výstavbu mostů; čeští odborníci již Chartúm navštívili a připravují studii proveditelnosti. Na rozhraní května a června navštívila ČR delegace Federace syrských obchodních, průmyslových a agrárních komor vedená prezidentem Damašské zemědělské komory p. Omarem Alshaletem a členem rady ředitelů Federace syrských komor p. Abulhadou Lahhamem. Přestože na přípravu návštěvy měla ČAOK jen několik dnů, podařilo se zajistit pěkný program, včetně semináře o česko-syrských vztazích a dvoustranných kontaktů s českými firmami, které se tohoto setkání zúčastnily. Delegaci rovněž přijal prezident České agrární komory p. Hlaváček a informoval o problematice českého zemědělství. Hovořilo se i o možnostech spolupráce v této oblasti. Syrská delegace byla s jednáními a přijetím velmi spokojena a jsme přesvědčeni, že již tradiční dobrá spolupráce mezi ČAOK a syrskými komorami bude pokračovat. Můžeme konstatovat, že přes ochlazení česko-arabských vztahů v důsledku nevyvážených prohlášení bývalého premiéra se podařilo udržet a zintenzivnit obchodní kontakty mezi českými a arabskými firmami, což je důkazem toho, že naše vztahy mají pevnou základnu stojící na oboustranném zájmu o vzájemně prospěšnou obchodní výměnu. Ivan Voleš prezident ČAOK 12

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 13

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 13 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2002............... 3 Plánované akce Společnosti přátel Afriky na rok 2003................ 5 Usnesení Valné hromady Společnosti

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 12

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 12 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky v roce 2003.............. 13 Usnesení Valné hromady Společnosti přátel Afriky.................. 16 Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme k významným výročím... 16

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme k významným výročím... 16 bulletin_01_06_zlom.qxd 10.3.2006 10:50 Str. 1 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Jiří Hlaváček: Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2005 a výhled na rok 2006 přednesené na VH SPA v lednu 2006.............

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme spřáteleným zemím...9 Narodil se následník marockého trůnu...9

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme spřáteleným zemím...9 Narodil se následník marockého trůnu...9 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské a Společnosti přátel Afriky za období leden až duben 2003............3 Zpráva o činnosti pobočky Společnosti přátel Afriky v Olomouci........6

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Josef Poláček: Před půlstoletím získala Ghana svobodu... 14 Vladimír Klíma: Padesát let nezávislé Ghany...

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Josef Poláček: Před půlstoletím získala Ghana svobodu... 14 Vladimír Klíma: Padesát let nezávislé Ghany... OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Jiří Hlaváček: Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2006.... 3 Usnesení Valné hromady Společnosti přátel Afriky konané dne 30. ledna 2007.......................................

Více

OBSAH. KULTURA Jiří Černoch: Rogalo nad Kilimandžárem... 24 Ivan Mrázek: Klokánci Sahary... 27 Alois Wokoun: Paradox africké a evropské moderny...

OBSAH. KULTURA Jiří Černoch: Rogalo nad Kilimandžárem... 24 Ivan Mrázek: Klokánci Sahary... 27 Alois Wokoun: Paradox africké a evropské moderny... OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Marie Hrušková, Josef Regner: Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské v roce 2004 a projekty na rok 2005......... 13 Usnesení Valné hromady Společnosti česko-arabské ze dne 14.

Více

OBSAH. KULTURA Miroslav Houska: České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán... 26

OBSAH. KULTURA Miroslav Houska: České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán... 26 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Marie Hrušková: Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2007................................................... 3 Usnesení Valné hromady SPA konané 4. února 2008..................

Více

Valná hromada SPOLEČNOSTI ČESKO-ARABSKÉ. dne 24. 1. 2006 v 17.00 hod. Valná hromada SPOLEČNOSTI PŘÁTEL AFRIKY. dne 25. 1. 2006 v 17.00 hod.

Valná hromada SPOLEČNOSTI ČESKO-ARABSKÉ. dne 24. 1. 2006 v 17.00 hod. Valná hromada SPOLEČNOSTI PŘÁTEL AFRIKY. dne 25. 1. 2006 v 17.00 hod. Bulletin_04_05qxd 3.3.2006 15:10 Stránka 1 Pozvánka na valné hromady Valná hromada SPOLEČNOSTI ČESKO-ARABSKÉ se uskuteční dne 24. 1. 2006 v 17.00 hod. v prostorách hotelu ILF Budějovická 15, Praha 4 Valná

Více

OBSAH. Z NAŠÍ ČINNOSTI Program Valné hromady SČA (Program of General meeting of SČA)... 4

OBSAH. Z NAŠÍ ČINNOSTI Program Valné hromady SČA (Program of General meeting of SČA)... 4 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Program Valné hromady SČA (Program of General meeting of SČA)... 4 J. Regner: Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské v roce 2013 (Report on the activities of SČA in the year

Více

OBSAH. Z NAŠÍ ČINNOSTI R. Tesař: Pozdrav z brněnské pobočky SČA a SPA (Greetings from Brno branch of SČA and SPA)... 3

OBSAH. Z NAŠÍ ČINNOSTI R. Tesař: Pozdrav z brněnské pobočky SČA a SPA (Greetings from Brno branch of SČA and SPA)... 3 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI R. Tesař: Pozdrav z brněnské pobočky SČA a SPA (Greetings from Brno branch of SČA and SPA)... 3 Ohlédnutí za odcházejícím rokem (Looking back after the leaving year)... 4 Mezinárodní

Více

STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Marie Hrušková: Zpráva o činnosti Společnosti česko-arabské a Společnosti přátel Afriky za měsíc červenec, srpen a září 2004........ 3 STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Blahopřejeme

Více

Jak promlouval Hlas muslimské komunity

Jak promlouval Hlas muslimské komunity Jak promlouval Hlas muslimské komunity Předmluva Muslimská komunita v České republice má o mnohem hlubší kořeny než se v první chvíli může zdát. Již v době Rakouska-Uherska se na území Československa nacházeli

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ 43 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2008 Letošní sněm byl trochu jiný... strana 2 květen 2008 Sněm, tentokrát trochu jinak Když nám před časem pan Horal, majitel hotelu Duo, nabídl propůjčení místností

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2009

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2009 47 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ květen 2009 V rámci státní návštěvy prezidenta Izraele v České republice navštívili Šimon Peres a Václav Klaus Památník Terezín. Oba prezidenti se poklonili památce židovských

Více

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci!

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.5 www.zdravotnickeodbory.cz 19. 5. 2010 Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! V minulém čísle Bulletinu Odborového svazu zdravotnictví

Více

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003

Zpravodaj. Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život 1/2003 Vážení přátelé, členové a příznivci STUŽ, dovolte, abych Vás přivítala v novém roce na stránkách Zpravodaje STUŽ a popřála Vám jménem předsednictva

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ duben 2014

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ duben 2014 69 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ duben 2014 Foto: Matěj Stránský V neděli 9. března jsme v Pinkasově synagoze v Praze uctili památku 3 792 obětí rodinného tábora v Osvětimi-Březince každoroční tryznou,

Více

Podkarpatská Rus. O rusínských kulatých i nekulatých osmičkách a devítkách a nejen o nich. Pozvánka

Podkarpatská Rus. O rusínských kulatých i nekulatých osmičkách a devítkách a nejen o nich. Pozvánka Podkarpatská Rus Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 1 2009: Vysočina prohlubuje spolupráci s Podkarpatím Historie hovoří k současnosti: rusínské osmičky a devítky Obrázky z Mukačeva Zájezdy na

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012 2I2012 CZECH COOPERATOR DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 50 let družstevní školy v Klánovicích Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE

Více

KVĚTEN ČERVEN?????? 2010 ČÍSLO 3 4

KVĚTEN ČERVEN?????? 2010 ČÍSLO 3 4 Z PRAVODAJ informace o aktivitách europoslance Jiřího Maštálky KVĚTEN ČERVEN?????? 2010 ČÍSLO 3 4 První rok ve druhém Evropském parlamentu aneb Jiří Maštálka bilancuje V červenci jste uzavřel svůj první

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Studenti se zapojili do boje proti AIDS leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

Deset let veřejného ochránce práv v České republice

Deset let veřejného ochránce práv v České republice Deset let veřejného ochránce práv v České republice Deset let veřejného ochránce práv v České republice Deset let veřejného ochránce práv v České republice Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více