Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka"

Transkript

1 Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Informace o laboratoři Základní informace Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Smluvní laboratoře: Poradenské služby laboratoře Soupis nabízených vyšetření Organizace laboratoře Odběr primárních vzorků...6 ODBĚROVÝ MANUÁL VˇYTAH Z LABORATORNÍ PŘÍRUČKY Žádanky (Průvodní listy k vyšetření) Žádanka k histologickému materiálu Žádanka ke klinické cytologii Žádanka ke gynekologickému cytologickému vyšetření Ústní požadavky Urgentní vyšetření Odběry a fixace vzorků Bioptické vzorky Odběr Fixace Specifické požadavky pro odběr a fixaci: Označení vzorku Vzorky pro gynekologickou cytologii Odběr vzorku Fixace vzorku Označení Možné chyby a jejich řešení Zvláštní požadavky Doprava materiálu Příprava pacienta Odesílání vzorků na imunohistochemii a vyšší pracoviště Informace o nedokončených vyšetřeních Nedodané kontrolní vyšetření Nedodané histologické nálezy Vydávání výsledků...13

3 10.1 Formy vydávání výsledků Změny výsledků a nálezů Doba vyšetření od dodání materiálu k vydání výsledku Hlášení výsledků Dodatečná vyšetření Vydávání spotřebního materiálu laboratoří Úvod Tato laboratorní příručka je určena pro všechny, kdo potřebují informace o naší laboratoři. Obsahuje všechny informace potřebné pro snadnou spolupráci s naší laboratoří.. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete kdykoliv obrátit na kontakty uvedené v této příručce.. Příručka je sestavena v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Laboratoř je od roku 2009 certifikována podle normy ISO 9001:2008. V roce 2010 byla zahájena příprava na akreditaci laboratoře podle normy ISO 15189: Informace o laboratoři 3.1 Základní informace Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Formánka je nestátní zdravotnické zařízení.. Sídlo laboratoře: A. Gavlase 14a/262, Ostrava Dubina Majitel: MUDr. Pavel Formánek IČO: Kontaktní osoby: MUDr. Pavel Formánek Telefon: , Provozní doba: Po Pá, Specifikou služeb poskytovaných cytologickou a bioptickou laboratoří MUDr. Formánka je rutinní používání ověřených metod přípravy a barvení vzorků a následné vyhodnocování vzorků vysoce kvalifikovanými pracovníky. Příprava a barvení vzorků jsou v maximální možné míře automatizovány. 3.2 Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Laboratoř provádí zpracování a mikroskopická vyšetření měkkých a tvrdých tkání a cytologická vyšetření včetně gynekologické cytologie. Laboratoř je zapojena do screeningového programu v gynekologické cytologii. Laboratoř neprovádí peroperační histologii ani nepracuje se zmraženými primárními vzorky.

4 V případě potřeby zajišťuje laboratoř ve smluvní laboratoři imunohistochemická vyšetření, případně vzorky předává k potvrzení nebo dovyšetření vyššímu pracovišti Smluvní laboratoře: MUDr. Vladimír Benčík cytologická a bioptická laboratoř 3.3 Poradenské služby laboratoře Veškeré poradenství v rámci laboratoře zajišťuje vedoucí laboratoře, při jeho nepřítomnosti zajišťuje poradenství jeho zástupce. 3.4 Soupis nabízených vyšetření Laboratoř provádí tato vyšetření: - histologická vyšetření rutinní - imunohistochemie (prostřednictvím smluvní laboratoře) - melanomy - nádory mléčné žlázy - vzorky nejasné etiologie - klinické negynekologické cytologie pouze nátěry. - gynekologické cytologie 4 Organizace laboratoře Laboratoř je rozdělena na laboratoř bioptickou (zahrnuje i klinické cytologie) a laboratoř gynekologické cytologie. Bioptickou a cytologickou diagnostiku v rámci bioptické části laboratoře provádí: MUDr. Pavel Formánek ( II. atestace ) MUDr. Miloš Horecký ( II. atestace ) V části gynekologické cytologie provádí diagnostiku: MUDr. Pavel Formánek ( II. atestace ) MUDr. Miloš Horecký ( II. atestace ) Oba lékaři jsou též oprávněni uvolňovat výsledky a poskytovat konzultace. Gynekologický screening provádí dvě laborantka s kurzem pro gynekologickou cytodiagnostiku

5 5 Odběr primárních vzorků Tato kapitola plní funkci příručky pro odběr vzorků. Cílem této příručky není vysvětlovat klinickým lékařům, jak mají provádět výkony, které spadají plně do jejich kompetence, ale popisuje, jak má vypadat optimální vzorek z pohledu laboratoře a jak má být se vzorkem zacházeno, má-li být laboratoří dobře hodnotitelný. 5.1 Žádanky (Průvodní listy k vyšetření) Žádanka k histologickému materiálu S každým materiálem na histologické vyšetření musí do laboratoře dojít řádně vyplněná žádanka. Za řádně vyplněnou je považována žádanka, která má vyplněny všechny rubriky. Uvedení času odběru není pro kvalitu vyšetření důležité. Vždy musí být uvedeno jméno lékaře, který provedl odběr vzorku. Pokud tomu tak není, bude vyžadováno jeho doplnění telefonicky. V případě, že datum odběru není uvedeno v předepsané rubrice, považuje se za ně datum uvedené jako datum vystavení žádanky Žádanka ke klinické cytologii Používá se stejná žádanka a platí stejné zásady jako pro bioptické vzorky Žádanka ke gynekologickému cytologickému vyšetření S každým odběrem ke gynekologickému cytologickému vyšetření musí být do laboratoře doručena řádně vyplněná žádanka (viz Příloha 2). Za řádně vyplněnou je považována žádanka, která má vyplněné všechny rubriky. Na žádance ke screeningovému vyšetření musí být navíc vyplněny údaje podle požadavků Programu screeningu karcinom děložního hrdla, tj: - Přítomnost hrotnatých kondylomů - Užití prostředků s gestagenním účinkem - Předchozí konizace nebo hysterektomie - IUD in situ - Laktace - Gravidita - Očkování proti HPV ( rok a typ vakcíny) - Poštovní směrovací číslo bydliště pacientky Jako doplňující údaje je vhodné uvést : - datum poslední menstruace ( případně údaj o menopauze ) - lokalizace stěru, - hormonální léčba

6 V případě, že datum odběru není uvedeno v předepsané rubrice, považuje se za ně datum uvedené jako datum vystavení žádanky. Neuvedení času odběru neovlivní kvalitu vyšetření Ústní požadavky Pokud odesílající pracoviště vznese ústní požadavek na doplnění nebo rozšíření vyšetření nebo na doplnění žádanky, je o tom proveden záznam do WIN ZIS a na žádanku. Vždy je vyžadováno zaslání nové žádanky zahrnující i ústně doplněné údaje. 6 Urgentní vyšetření Při sortimentu vyšetření nabízeném laboratoří a používaném způsobu zpracování vzorků znamená urgentní vyšetření přednostní odečtení obarveného preparátu a sdělení výsledků žádajícímu pracovišti telefonicky ihned po odečtení. Požadavek na urgentní vyšetření označí odesílající pracoviště červeným nápisem STATIM na žádance. Informace o tomto požadavku je vložena do poznámkového pole laboratorního informačního systému a tam je uvedena i informace o telefonickém předání výsledků (kdo a kdy informoval) 7 Odběry a fixace vzorků 7.1 Bioptické vzorky Odběr Tkáně odebraná při operačním výkonu musí být do laboratoře zaslána celá. U větších vzorků je vhodné provést označení patologické léze (např. stehem) Fixace Odebraná tkáň musí být ihned fixována v 10% formaldehydu. Při fixaci je nutno dodržet následující zásady: - Tkáň musí být ve fixační tekutině zcela potopena a tekutinou zcela obklopena, to znamená, že nejprve je nutné do nádoby nalít tekutinu a teprve potom do ní vložit tkáň.. - Malé a vícečetné biopsie (žaludku, střeva, čípku) je možno orientovat na papírky.

7 - Větší orgány (např. děloha) je kvůli rychlejšímu průniku formaldehydu nutno naříznout. - Tkáně a orgány je nutno ukládat do dostatečně velkých nádob, nikdy nesmějí být do nádoby vmáčknuty násilím. - Nádoby se vzorky je je nutno pečlivě uzavřít, aby při dopravě nedošlo k vylití formaldehydu a znehodnocení vzorku. - Vzorky se skladují a přepravují při běžné teplotě Specifické požadavky pro odběr a fixaci: Biopsie prsu Vzorek musí být celistvý, nejlépe v jednom kuse, bez naříznutí, aby bylo možno se přesně vyjádřit k okrajům excize. Při rozdělení vzorku na více částí, musíbýt části označeny tak, aby byla patrná jejich vzájemná souvislost. U tkáně po předchozí punkci by mělo být označeno místo původního výkonu. Lymfatické uzliny Periferní lymfatické uzliny nesmí být zhmožděny ani rozděleny na části. Uzlinu je nutné ihned vložit do formaldehydu nesmí oschnout povrch uzliny. Resekát střeva Rozstříhnout, zbavit zbytků stolice a ložit do fixační tekutiny Označení vzorku Nádoba s materiálem musí být označena tak, aby ji bylo možné jednoznačně přiřadit k průvodce. Laboratoř akceptuje toto označení : - jménem a příjmením pacienta nebo - rodným číslem pacienta nebo - datem narození Laboratoř postupuje podle směrnice Laboratorní činnost. Neshodu v kvalitě nebo identifikaci zaznamená a podle její povahy buď vzorek vyšetří s upozorněním na jeho nízkou kvalitu nebo vyšetření odmítne. O problémech vždy informuje odesílající pracoviště. 7.2 Vzorky pro gynekologickou cytologii Odběr vzorku Odběr se provádí kartáčkem (brush) nebo vatovou štětičkou, případně Ayreho špátlí. Stěr musí obsahovat v dostatečném množství buňky dlaždicových epitelií exocervixu. Stěr lze považovat za uspokojivý i při nepřítomnosti žlazových epitelií.

8 7.2.2 Fixace vzorku Materiál musí být rovnoměrně rozetřen otáčením kartáčku ve směru podélné osy podložního skla tak, aby bylo v celém rozsahu pokryté nátěrem. Při roztírání nesmí být použit nadměrný tlak na sklo. Poté musí být sklo okamžitě postříkáno fixačním roztokem ve spreji a nechá se zaschnout. Zafixovaný a správně označený vzorek se následně uloží do přepravní krabičky Označení Sklo i průvodka musí být označeny shodně, zpravidla jménem pacientky či číselným kódem. Laboratoř akceptuje také označení: - jménem a příjmením pacienta nebo - rodným číslem pacienta Možné chyby a jejich řešení 1. Špatná (pozdní) fixace výrazně zhorší kvalitu preparátu. 2. Kontaminace čistého skla či nátěru (desinfekce, deodorant...) vedoucí k cytolýze buněk. 3. Chybný odběr gynekologem nedostatečný počet ektocervikálních epitelií, nadbytečná příměs erytrocytů způsobená nešetrným odběrem, hlen maskující buňky, zhmoždění epitelí tlakem při nátěru. 4. Chybně vyplněná žádanka neúplné údaje 5. Chybně (nedostatečně) označené sklo V těchto případech laboratoř neshodu zaznamená a podle její povahy buď vzorek vyšetří s upozorněním na jeho nízkou kvalitu, nebo vyšetření odmítne. Odmítne vždy, když nelze vzorek identifikovat ve vztahu k žádance Zvláštní požadavky Zvláštní požadavky na odběr lokalizace: Je žádoucí odebrat tzv. transformační zónu Zvláštní požadavky na odběr doba: Nejlépe v prvé polovině menstruačního cyklu Zvláštní požadavky na vzorek prostředí: Fixovaný vzorek ani čisté sklo nesmí přijít do styku s chemikáliemi

9 Zvláštní požadavky na vzorek teplota: Fixovaný vzorek se uchovává a transportuje při pokojové teplotě Likvidace odběrového materiálu: Odběrový materiál se likviduje jako biologicky kontaminovaný materiál. Za likvidaci odpovídá odebírající. 8 Doprava materiálu Vzorky jsou na do laboratoře dopravovány ze zdravotnických zařízení pouze svozovou službou laboratoře. Materiál musí být umístěn podle výše uvedených zásad do uzavřených nádob nebo v transportních krabičkách. Uzavřené nádoby vkládá přepravní služby do transportních boxů, které mají tepelně izolační vlastnosti. Pro transport není předepsáno sledování teploty, ani nejsou vymezeny teplotní meze. Správně fixovaným vzorkům běžné rozmezí teplot nevadí. Svoz biologického materiálu je zajišťován svozovou službou laboratoře podle harmonogramy odsouhlaseného jednotlivými odesílajícími pracovišti. Požadavky na svoz mimo harmonogram jsou posuzovány individuálně vedoucím laboratoře. Svozová služba zároveň zajišťuje i rozvoz požadovaného spotřebního materiálu podle požadavků jednotlivých odběrových míst (formaldehyd, skla, fixační spreje) 9 Příprava pacienta Laboratoř nemá žádné na připravenost pacienta žádné speciální požadavky. Za odběry je zodpovědný lékař, který je provádí a který má k této činnosti kvalifikaci.

10 9.1 Odesílání vzorků na imunohistochemii a vyšší pracoviště Vzorky se na imunohistochemické vyšetření odesílají na základě rozhodnutí lékaře. Jde zejména o: - melanomy - nádory mléčné žlázy - vzorky s nejasnou etiologií Na vyšetření se odesílá parafinový blok nebo více parafinových bloků a jedno sklo na každý odeslaný blok a kopie průvodky. Zpět se vrací imunologický nález a parafinové bloky. Sklíčka barvená na imunohistochemii si ponechává imunohistochemická laboratoř. Záznam o odeslání je veden v knize Půjčování vzorků a skel. Na vyšší pracoviště je vždy odesílán parafinový lok, resp bloky s žádankou a průvodním dopisem. Záznam o odeslání je proveden v LIS. 9.2 Informace o nedokončených vyšetřeních Nedodané kontrolní vyšetření Každé tři měsíce je počítačem generován přehled pacientů u nichž mělo být provedeno následné histologické nebo cytologické vyšetření avšak do laboratoře nebyly dodány vzorky nebo výsledky. Tyto přehledy jsou rozesílány na odesílající pracoviště Nedodané histologické nálezy Každé tři měsíce je počítačem generován přehled pacientů u nebyl na základě gynekologické cytologie dodán histologický nález nebo bioptický vzorek. Tyto přehledy jsou rozesílány na odesílající pracoviště.

11 10Vydávání výsledků 10.1 Formy vydávání výsledků Výsledky jsou odesílány podle dohody s odesílajícím pracovištěm buď poštou nebo řidičem při sběru vzorků nebo jsou předávány přes zabezpečenou elektronickou poštovní schránku LIS, případně jsou předávány telefonicky. Při telefonickém předání vždy následuje i předání listinné formy výsledku poštou nebo řidičem. Výsledky z imunohistochemického vyšetření a z vyššího pracoviště jsou přepsány do LIS (imunohistochemie celá, vyšší pracoviště pouze nález a závěr). Odesílající pracoviště pak dostává jak zprávu z laboratoře obsahující přepsané nálezy, tak kopie zpráv zaslaných ze smluvních laboratoří. K uvolnění výsledků je oprávněn pouze vedoucí laboratoře, v jeho nepřítomnosti lékař, který jej zastupuje. S ohledem na nutnost lékařské interpretace výsledku vyšetření závislé i na klinickém obrazu pacieta se pacientům výsledky zásadně nesdělují! 10.2 Změny výsledků a nálezů V případě změny výsledku na základě dodatečných zjištění je neprodleně informováno odesílající pracoviště (odpovídá vedoucí laboratoře) a zároveň je odeslán výsledek nového vyšetření doplněný duplikátem původního vyšetření označeným NEPLATNÉ. Záznam o této skutečnosti je proveden do knihy neshod Doba vyšetření od dodání materiálu k vydání výsledku Výsledky vyšetření většiny histologických vyšetření, vyšetření klinické cytologie a gynekologického screeningu je laboratoř schopna zabezpečit do 72 hodin od převzetí materiálu. Při odeslání vzorku na imunohistochemické vyšetření se doba vyšetření prodlužuje o 7 dnů, při odeslání vzorku na vyšší pracoviště se doba provedení úplného vyšetření prodlužuje na neurčito. U vzorků u nichž je nutné provádět před vlastním vyšetřením dekalcifikaci rovněž nelze určit maximální dobu potřebnou pro vyšetření. Tato doba se odvíjí od velikosti vzorku a míry jeho kalcifikace. Pokud se vyšetření z nějakých důvodů opozdí nad uvedené limity, je žadatel o vyšetření informován o důvodu zpoždění. O této skutečnosti je pořízen záznam v poznámkovém poli laboratorního informačního systému Hlášení výsledků Laboratoř provádí hlášení diagnóz, u nichž by mohlo vzniknout ohrožení pacienta z prodlení. Hlášení provádí lékař bioptické laboratoře a diagnózu sděluje telefonicky ošetřujícímu lékaři nebo oddělení, kde je pacient hospitalizován.

12 Záznam o hlášení se provádí na přední stranu průvodky, kde je uveden: - čas a datum hlášení - jméno kontaktované osoby - diagnóza Pokud je telefonicky vyžádáno sdělení výsledku, pak platí následující pravidla - totožnost volajícího je nutno ověřit zpětným voláním - malignity hlásí pouze lékař - výše popsaným způsobem je pořízen záznam - sdělená informace musí být příjemcem opakována pro ověření, zda byla správně pochopena 10.5 Dodatečná vyšetření Žadatel o vyšetření může požadovat dodatečná vyšetření, je-li to možné pro daný typ vyšetření. V tomto případě jsou dodatečné požadavky dopsány na žádanku s uvedením dovyšetření a identifikace pracovníka. Výsledky jsou vloženy do WinZis jako dodatečné sdělení. Časové omezení je 5 let (doba uchovávání parafinového bloku, resp. skla s cytologickým nátěrem) 11Vydávání spotřebního materiálu laboratoří Laboratoř poskytuje svým zákazníkům vybavení k odběru biologického materiálu. Tento materiál je rozvážen svozovou službou laboratoře. Jedná se o: - fixační tekutinu 10% formaldehyd, - fixační roztoky - transportní krabičky pro gynekologickou a klinickou cytologii - nádoby a zkumavky na materiál pro histologická vyšetření - žádanky na histologická a cytologická vyšetření - žádanky ke gynekologicko-cytologickému vyšetření - brushe (kartáčky) na odběr materiálu pro gynekologickou cytologii - podložní skla pro cytologie a gynekologickou cytologii

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) EXPORTNÍ SOUBORY Cytologické vyšetření Soubor obsahuje jeden záznam pro každé provedené screeningové

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP GYN-CYT s.r.o platnost od 1.7.2015 strana 1 / 12 GYN-CYT s.r.o. Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Nemocnice 380/III 377 38 Jindřichův Hradec IČ 28118511 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 05 Platnost: 02.03.2015 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký, Bc. Renáta Hřibová Datum:

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Laboratorní příručka. www.hvozd.com

Laboratorní příručka. www.hvozd.com Kód dokumentu: LP 001 vydání: 02 Počet stran: 14 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Pracovna lékařů Hana Rusová Název dokumentu: Laboratorní příručka www.hvozd.com Autor dokumentu:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt Patologickoanatomické oddělení Václavská 570 537 27 Chrudim Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Platné od: 1.1.2012 Verze: 2 1. Úvod Tato laboratorní příručka je vydána Patologicko-anatomickým

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

LP-OKP Laboratorní příručka OKP

LP-OKP Laboratorní příručka OKP Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Výtisk č. 1 Verze č. 05 Nahrazuje verzi: 04 Platnost od: 17.8. 2015 Zpracoval: Anna Schmidtová, ZK Datum:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Školní 146, Příbram VIII, 26101, tel. 318628219, e-mail cygysro@seznam.cz Laboratorní příručka CYGY s.r.o. Nestátní zdravotnické zařízení IČO 29011043 Gynekologická ordinace primární péče s cytologickou

Více

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel.

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Adresa: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČO : 260 951 49 VYPRACOVALA : Andrea Jurná SCHVÁLIL : prim. MUDr. Pavel Noll Kontakty

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: LP 001 Vydání: 4. Počet stran: 14 Datum vydání 22.10.2014 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1. Vedoucí laboratoře MUDr. Milan Cihlář A. Úvod a obsah A.1 - Úvod Vážení,

Více

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov 1. vydání 1.6.2013 Revize 1x ročně Strana 1 (celkem 17) Schválil: Doc.MUDr. Alena Chlumská, CSC. Předmluva Vážené kolegyně, vážení

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze J Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: J Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Prim.MUDr.Vítková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1. manažer kvality elektronicky -

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A B I O S w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS Typ dokumentace: Řízená dokumentace II. vrstvy Verze: 01 Autor: Mgr. Hana Slobodianová Schválil

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana 1 (celkem mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků ČR Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků Seznam center v rámci ČR Označení center - Brno 1-01-001 - Hradec Králové 1-02-001 - Olomouc 1-03-001 - Plzeň

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0. Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02 Výtisk č.: 01 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Datum vydání: 9.1.2015 Datum účinnosti: 9.1.2015 Zpracoval Schválil Jméno RNDr. Blanka Tesaříková

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Obsah

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA... 1 1 Úvod... 3 2 Informace o laboratoři... 3 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 2.2 Základní informace o laboratoři... 4 2.3 Zaměření laboratoře...

Více

Laboratorní příručka patologického oddělení

Laboratorní příručka patologického oddělení Vydání č. 3 - strana 1 ze 18 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Směrnice SME_2012_002 Laboratorní příručka patologického oddělení Směrnici vypracoval MUDr. Radek Matlach Odborný garant směrnice MUDr. Radmila

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologicko-anatomické Vypracovala Marcela Mášková Schválil MUDr. Pavel Holan Akreditováno Spojenou akreditační komisí, o.p.s. audit I NASKL Stránka 1 z 27 1 Obsah 1 Obsah...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č.: 2 1 Celkem 14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A Úvod B Informace o laboratoři B-1 Základní identifikace a důležité údaje B-2 Zaměření laboratoře B-3 Úroveň a stav akreditace pracoviště B-4 Organizace laboratoře,

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Strana 1 z 20 Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Zpracoval: Blanka Véghová Manager kvality Účinnost dokumentu od: 28.11.2014 Garant: Doc.MUDr.Pavel Dundr, Ph.D. První

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř MUDr. Milan Dušek Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 8 Laboratorní příručka Nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014 Toto vydání nahrazuje vydání 2. z 1. 8. 2011 a nabývá účinnosti dne

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Komentář k rozhraní verze 2.2 Ve verzi 2.2 došlo pouze k úpravě číselníku zdravotních pojišťoven.

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: PATKV/LP/2015 Počet stran: 12 Počet příloh: 0 Verze: 6 Datum tisku:22.07.2015 Platnost od: 22.07.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Patomorfologická laboratoř s.r.o. Holasická 1104/56. Opava 5. Květen 2014, verze 04. Vypracoval kolektiv autorů :

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Patomorfologická laboratoř s.r.o. Holasická 1104/56. Opava 5. Květen 2014, verze 04. Vypracoval kolektiv autorů : Str. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patomorfologická laboratoř s.r.o. Holasická 1104/56 Opava 5 Květen 2014, verze 04 Vypracoval kolektiv autorů : MUDr. V. Kinčeková, MUDr. J. Palas, Ing. Marek Čevela Taťána Straková,

Více

Výzkum senzitivity detekce metastatického procesu - 2015

Výzkum senzitivity detekce metastatického procesu - 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 01.09.2015, do 9.00 h Zodpovědná osoba: prof.mudr.ondřej Topolčan,CSc., náměstek ředitele pro vědu a výzkum +420

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ 1 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU DRUHY BIOPTICKÝCH ODBĚRŮ a) Diagnostické bioptické odběry. Operační výkon nebo endoskopický odběr je indikován pro bioptické vyšetření. Cílem chirurgického

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Cytologický gynekologický screening a diagnostika

Cytologický gynekologický screening a diagnostika Příručka pro odběr primárních vzorků Klinická laboratoř společnosti GYNEKO spol. s r.o. Cytologický gynekologický screening a diagnostika Vyšetření okultního krvácení ve stolici (faecal occult blood, FOB)

Více