Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje: --- Revize číslo: 02 účinnost od: Výtisk jediný originál výtisku (výtisk z elektronické podoby má informativní charakter) - přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky - vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky - vedoucí lékař Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky a jemu přímo podřízení zaměstnanci - laborantka pověřená vedoucím lékařem Cytologické laboratoře Porodnickogynekologické kliniky - vedoucí oddělení řízení kvality Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: datum: datum: datum: Sylvie Ďurianová MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. laborantka pověřená vedoucím lékařem/manažer kvality Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky FNO vedoucí lékař Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky FNO vedoucí lékař Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

2 FN Ostrava Strana: 2/12 Obsah 0 Úvodní ustanovení 3 1 Účel 3 2 Použité zkratky, pojmy a definice Zkratky 3 3 Základní informace o laboratoři Identifikace laboratoře Organizace laboratoře Nabízené služby Úroveň a stav akreditace Nepodkročitelná minima 4 4 Manuál pro odběry primárních vzorků Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Návratka k histologickému vyšetření Požadavky k urgentnímu vyšetření Ústní požadavek na vyšetření Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacientky Odběr vzorku Manipulace s odebraným vzorkem a jeho skladování Chyby při odběru Doprava vzorků do cytologické laboratoře 6 5 Preanalytická část Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí kolizních primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci Vyšetřování smluvními laboratořemi 7 6 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Formy vydávání výsledků Typy nálezů a zpráv Vydávání výsledků pacientovi Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost Způsob řešení stížností Výdej zdravotnického materiálu a ostatních potřeb Předávání dat do databáze SCR CA DĚLOŽNÍHO HRDLA 9 7 Související dokumenty 10 8 Související tiskopisy 10 9 Přílohy 10

3 FN Ostrava Strana: 3/12 0 Úvodní ustanovení Tato laboratorní příručka byla vydána jako dokument, jehož úkolem je informovat žadatele o vyšetření, nabídce a šíři služeb, které poskytuje Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky (CL PGK) Fakultní nemocnice Ostrava. Je informativním materiálem o postupech používaných v cytologické laboratoři, poskytuje potřebné informace o preanalytické a postanalytické fázi cytologického vyšetření. Laboratorní příručka je k dispozici pro veřejnost a žadatele vyšetření na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava a pro pracovníky laboratoře také na intranetu FNO. 1 Účel Laboratoř se specializuje výhradně na gynekologicko-cytologická vyšetření. Kromě běžně zpracovaných stěrů z děložního čípku v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla, také provádí vyšetření stěrů z vulvy, pochvy a endometria. Poskytujeme svým klientům vybavení pro provádění cytologického vyšetření a zajišťujeme pro zdravotnická zařízení svoz vzorků, dopravu výsledkových zpráv a materiálu potřebného pro odběry gynekologických cytologií. CL PGK byla doporučena Komisí Ministerstva zdravotnictví pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření. Specifikem laboratoře je úzká spolupráce s Centrem onkogynekologické prevence PGK FNO, pro které jsou zpracovány všechny cytologické vzorky. V případě suspekce na prekancerózy nebo maligní procesy má laboratoř možnost porovnání cytologických výsledků s výsledky punch biopsie, abraze a expertní kolposkopie a zpětně i pak s výsledky histologických vyšetření operačních preparátů. 2 Použité zkratky, pojmy a definice 2.1 Zkratky IČO identifikační číslo organizace IČZ identifikační číslo zdravotnického zařízení FNO fakultní nemocnice Ostrava LPVL laborantka pověřená vedoucím lékařem VL vedoucí lékař MK manažer kvality CL PGK Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky PSJ předpis systému kvality ČSN EN ISO 15189:2007 norma pro zdravotnické laboratoře (zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost). MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 3 Základní informace o laboratoři Laboratoř je umístěna v prostorách polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Laboratoř zpracovává ročně přibližně 20 tisíc vzorků od 20 zdravotnických zařízení. Cytologická laboratoř PGK FNO poskytuje své služby gynekologům (žadatelům vyšetření), kteří provádějí odběr vzorků.u. Úhradu vyšetření provádějí zdravotní pojišťovny podle příslušnosti pacienta, FNO má s jednotlivými zdravotními pojišťovnami uzavřeny Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče z nichž vyplývají vyšetření, která lze na pracovišti provádět. Smlouvy jsou uzavírány v souladu s PSJ Uzavírání smluv ve FNO. Cytologická laboratoř poskytuje služby za přímou úhradu samoplátcům dle platného ceníku FNO. Tyto platby zpracovává odbor smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami FNO.

4 FN Ostrava Strana: 4/ Identifikace laboratoře IČO IČZ Adresa Vedoucí lékař/ Vedoucí laboratoře Laborantka pověřená vedoucím lékařem/ manažer kvality 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba MUDr. Libor Ševčík, Ph.D., ; tel , Sylvie Ďurianová, ; tel /4398, 3096 Kontakt Tel , , , Webové stránky Manažer kvality Provozní doba Bc. Michaela Benešová, Pondělí - pátek hodin 3.2 Organizace laboratoře Organizace laboratoře je zakotvena v Provozně-organizačním řádu PGK FNO. Laboratoř je rozdělena do 5 úseků: příjmová místnost, přípravna vzorků, pracovna lékaře, pracovna a spisovna. V laboratoři je zpracování a základní screening vzorků zajištěn 4 laborantkami, 1 lékařem a rescreening provádí 3 lékaři. V přípravně vzorků je kontrolována shoda vzorků s průvodním listem, po té je vzorku přiděleno číslo laboratorního vyšetření. Vzorky jsou dále barveny v barvícím automatu Shandon Varistain 24-4 modifikací barvení dle Pappanicolaua, které je vyžadováno v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Následně je naneseno montážní médium a krycí skla. Takto připravené preparáty jsou po zaschnutí v pracovnách odečítány. Pro hodnocení preparátů jsou v CL PGK používány světelné mikroskopy Olympus a LMU 400 PC. 3.3 Nabízené služby - Laboratoř provádí kromě běžně zpracovaných vzorků z děložního čípku v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla, také vyšetřením stěrů z vulvy, pochvy a endometria. - Laboratoř dodává materiál pro odběr, identifikaci a fixaci vzorků určených k vyšetření. - Laboratoř provádí transport materiálu a výsledků. - Laboratoř poskytuje výsledky žadatelům vyšetření v elektronické podobě. - Laboratoř spolupracuje se žadateli vyšetření na sledování a dispenzarizaci pacientek. - Laboratoř nabízí seznam pacientek, jejichž kontrolní vyšetření nebyla provedena v požadovaném termínu. - Laboratoř nabízí seznam pacientek, u kterých nebyla dodána histologická návratka v požadovaném termínu 3.4 Úroveň a stav akreditace Laboratoř se v současné době připravuje k má akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2007. Laboratoř byla doporučena Komisí Ministerstva zdravotnictví pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření. Fakultní nemocnice Ostrava je držitelem akreditace Spojené akreditační komise, o.p.s. od roku 2007 a mezinárodní akreditace Joint Commission International (JCI) od roku Nepodkročitelná minima

5 FN Ostrava Strana: 5/12 Laboratoř splňuje nepodkročitelná minima v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla požadovaná na personální a přístrojové vybavení cytologické laboratoře. 4 Manuál pro odběry primárních vzorků 4.1 Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Laboratoř dodává tiskopisy Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie žadatelům vyšetření (viz příloha 1). Podoba tohoto tiskopisu je schválena Komisí MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla. Průvodní list by měl být žadatelem vyšetření řádně a čitelně vyplněn. Musí obsahovat tyto povinné údaje: - Příjmení a jméno pacienta. - Rodné číslo (případně číslo pojištění). - Bydliště pacienta (zejména však PSČ). - Kód pojišťovny. - Datum odběru. - Základní klinickou diagnózu (případně další diagnózy). - Indikace vyšetření. - Identifikační údaje žadatele vyšetření (jméno lékaře, IČP,odbornost, podpis). - Údaje o pacientce-datum poslední menstruace, hormonální terapie, IUD, kolposkopický nález, gravidita, laktace, chemoterapie, aktinoterapie, chirurgické zákroky, vakcinace. konizace. - Číslo nebo jiné označení preparátu a průvodky přidělené ošetřujícím lékařem. - Lokalizaci stěru. Povinně podmíněné údaje: - Předchozí cytologické vyšetření Návratka k histologickému vyšetření V rámci národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla, jsou gynekologové povinni informovat cytologickou laboratoř o následné léčbě pacientky pro suspektní cytologii. Bližší informace na Naše laboratoř poskytuje žadatelům o vyšetření tiskopis Návratka histologického vyšetření (tiskopis ze softwaru IntelliPAT STUDIO systém). V současné době akceptujeme žádanky pouze v papírové podobě. 4.2 Požadavky k urgentnímu vyšetření Laboratoř přijímá vzorky k urgentnímu zpracování gynekologické cytologie s řádně vyplněným Průvodním listem vyšetření cervikovaginální cytologie, s červeným označením STATIM. Odebraný materiál musí být v co nejkratší době doručen do laboratoře, tento vzorek je označen jako STATIM a je přednostně zpracováván. Zpracování STATIMU je zahájeno neprodleně po přijetí. O přednostně zpracovaných vzorcích je rovněž veden záznam v knize statimů (viz příloha 2 STATIM ). 4.3 Ústní požadavek na vyšetření Ústní požadavky nejsou akceptovány. Akceptujeme pouze telefonické požadavky, kdy laborantka, která hovor přijímá, vše řádně zapíše do knihy telefonních hovorů a vyzve žadatele k zaslání požadavku písemnou formou, který je po té uchováván. Dále je možné na telefonické vyžádání pracovníků cytologické laboratoře doplnit chybějící identifikační a anamnestické údaje, nezbytně nutné pro provedení vyšetření. V tomto případě je za doplnění údajů zodpovědný pracovník laboratoře, který chybějící údaje ústní nebo telefonickou formou přijal. Tyto chybějící údaje jsou zapsány v knize kolizních vzorků.

6 FN Ostrava Strana: 6/ Příprava pacienta před vyšetřením Před odběrem materiálu na cytologické vyšetření, není potřebná žádná speciální příprava pacienta Identifikace pacientky Ke každému materiálu musí být dodán vyplněný Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie. Musí být řádně a čitelně vyplněn všemi požadovanými údaji (viz odstavec 4.1). Vzorky s cytologickým nátěrem musí být označeny shodně a to příjmením a jménem nebo rodným číslem, případně číslem či jiným označením přiděleným žadatelem o vyšetření. Pokud má pacientka více vzorků, musí být na každém vzorku kromě identifikace pacientky uvedena i lokalizace, ze které byl odběr proveden Odběr vzorku Odběr cytologického vzorku provádí lékař nejlépe v první polovině menstruačního cyklu z kanálu děložního hrdla brush kartáčkem a z povrchu děložního hrdla špátlí Manipulace s odebraným vzorkem a jeho skladování Odebraný vzorek nanese lékař na podložní sklo rovnoměrně v celé šíři tak, aby nedošlo k nakupení buněčného materiálu, které by znesnadňovalo diagnostiku. Vzorek musí být ihned po odběru fixován speciálním fixačním prostředkem, nechán zaschnout a umístněn do speciálního transportního boxu, aby nedošlo ke kontaktu s jinými chemickými látkami (např. dezinfekčními roztoky) a nemohlo dojít ke znehodnocení odebraného materiálu. Fixovaný, zaschlý vzorek nevyžaduje zvláštní podmínky pro skladování a transport. Vzorek by měl být uchováván při pokojové teplotě a nevystavován slunečnímu záření a jiným tepelným zdrojům Chyby při odběru - Pozdní a nebo žádná fixace vzorku. - Kontaminace čistého podložního skla. - Neadekvátní odběr lékařem-nepostihující všechny buněčné populace, příliš hustý stěr, odběr provedený při akutním zánětu, příliš krevnatý odběr Doprava vzorků do cytologické laboratoře Materiál je dopravován do laboratoře v pravidelných intervalech smluvními externími firmami (Spadia, Laborex, apod.), případně pracovníky FNO dle sjednaného harmonogramu (SOP-ÚNOP-21 Pochůzková služba). Současně s odvozem materiálu jsou doručovány výsledky provedených vyšetření a dodáván spotřební materiál (tiskopisy Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie, podložní skla, fixační prostředky a odběrový materiál). 5 Preanalytická část 5.1 Příjem žádanek a vzorků Příjem Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie a vzorků ke zpracování probíhá během pracovní doby laboratoře. Příjem vzorků je zaznamenán v knize příjmu, kde je zaznamenán datum a čas doručení, žadatel vyšetření a počet zaslaných vzorků, dále pak jméno osoby, která vzorky doručila a jméno laborantky, která vzorky přijala. Následně je v přípravně vzorků zkontrolována shoda mezi vzorky a Průvodními listy vyšetření cervikovaginální cytologie. Každému vzorku je přiděleno laboratorní číslo vyšetření, pod kterým je následně

7 FN Ostrava Strana: 7/12 vzorek i s Průvodním listem vyšetření cervikovaginální cytologie evidován (v papírové formě a elektronicky), zpracováván a také uchováván. Osobní údaje vyšetřovaných osob jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné jiným osobám než pracovníkům, kteří vyšetření provádějí. Cytologická laboratoř využívá k vedení elektronické dokumentace software IntelliPAT Studio. Při vyplňování elektronické dokumentace je opět kontrolována správnost údajů na Průvodním listu vyšetření cervikovaginální cytologie. Originály Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie se uchovávají v papírové podobě, ve spisovně. 5.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí kolizních primárních vzorků Vzorky, které se dokumentací odchylují od požadavků laboratoře, mohou být laboratoří odmítnuty. Důvodem k odmítnutí vzorku je: - Nejasná identifikace vzorku. - Mechanicky poškozené vzorky. - Je-li dodán materiál bez Průvodního listu vyšetření cervikovaginální cytologie, laborantka po telefonické domluvě s žadatelem vyplní Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie,a žádá doručení originálu a provede záznam v knize kolizních vzorků. - Je-li dodán Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie bez vzorku, laborantka informuje žadatele o tomto problému. Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie bez vzorku je poté zlikvidován. V případě, že žadatel vyšetření žádá o zaslání průvodního listu zpět do ambulance, je mu vyhověno a vše je dokumentováno v knize kolizních vzorků. 5.3 Postupy při nesprávné identifikaci Pokud nelze jednotlivé vzorky nebo Průvodní listy vyšetření cervikovaginální cytologie vzájemně odlišit a mohlo by dojít k záměně vzorků, nelze takovýto materiál zpracovat. Pokud budou některá vyšetření dle odstavce 5.2 odmítnuta, bude o tom žadatel vyšetření neprodleně telefonicky informován. V laboratoři bude o tomto vyhotoven záznam v knize kolizních vzorků. Všechny případné změny údajů v identifikaci vzorku a údaji o pacientce, jsou zdokumentovány v elektronické podobě, zapsány na originálu Průvodního listu vyšetření cervikovaginální cytologie a také v knize kolizních vzorků. 5.4 Vyšetřování smluvními laboratořemi Cytologická laboratoř nemá smluvní vztah s žádnou další laboratoří, veškerá vyšetření cytologických preparátů zajišťuje CL PGK. Pouze v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla má CL PGK uzavřenou smlouvu o Externím hodnocení kvality s jinou cytologickou laboratoři. 6 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 6.1 Formy vydávání výsledků Cytologická laboratoř používá převážně jeden způsob vydávání výsledků a tím je zasílání výsledků v tištěné podobě. Zápis výsledků probíhá přes laboratorní informační systém IntelliPAT Studio. Před vydáním jsou výsledky zkontrolovány a podepsány pracovníkem laboratoře, v případě negativních cytologických diagnóz odečítající laborantkou, v případě suspektních nebo pozitivních cytologických diagnóz lékařem. Výsledky jsou žadatelům vyšetření předávány těmito způsoby: - Při svozu materiálu. - Osobním převzetím žadatelem vyšetření.

8 FN Ostrava Strana: 8/12 - Poštou. - Elektronicky žadatel vyšetření má jedinečné přístupové právo (přístupové jméno a heslo) a k výsledkům vyšetření má přístup již druhý den po zavedení výsledku do počítačového systému. - Telefonicky žadatel vyšetření může požádat o sdělení výsledku telefonicky a to pouze na základě identifikace pomocí hesla, které mu bylo přiděleno laboratoří. Písemná výsledková zpráva je odeslána následně a je veden záznam v knize telefonních hovorů. 6.2 Typy nálezů a zpráv Hodnocení cytologických preparátů vzorků je prováděno laborantkami a lékaři splňujícími kvalifikační předpoklady pro provádění cytologického screeningu, v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla. V případě preparátů suspektních nebo pozitivních, jsou preparáty přehodnocovány lékařem, který stanovuje konečnou cytologickou diagnózu a doporučuje další postup. Hodnocení preparátů je prováděno podle klasifikace doporučené v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Všechny nálezy jsou rutinně porovnávány v laboratorním informačním systému IntelliPAT Studio s minulými nálezy. Hodnocení preparátů probíhá v následujících kategoriích: - Kvalita preparátů.vzorku. - Mikrobiální pozadí preparátu. - Nenádorové změny (zánětlivé, reaktivní, degenerace, metaplazie). - Hodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti změn neoplastických. - Doporučení další diagnostiky nebo intervalu příštího vyšetření. - V poznámce může být uvedeno slovní doplňující hodnocení. Součástí nálezu jsou také tyto údaje: - Jméno žadatele vyšetření. - Identifikační údaje laboratoře. - Jméno pracovníka odpovědného za uvolnění nálezu. - Datum přijetí a zpracování vzorku v laboratoři. - Jméno odpovědného odborného zástupce laboratoře. 6.3 Vydávání výsledků pacientovi Cytologická laboratoř v žádném případě nesděluje výsledky přímo pacientkám. Závěrečné výsledkové zprávy jsou předávány pouze žadateli vyšetření, aby nedošlo k možnosti zneužití zdravotnických informací. 6.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Na žádost žadatele vyšetření je možno provést tzv. druhé čtení cytologického preparátu, které provádí vždy lékař. Kontrolní vyšetření preparátu provádíme vždy v případech když: - Je nález dříve hodnocen jako suspektní. - Je nynější nález negativní a dříve popsán jako suspektní. - Je nynější nález suspektní a dříve popsán jako negativní. Laboratoř provádí v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla interní kontrolu kvality u náhodně vybraných minimálně 10 % preparátů, ze všech vyšetření provedených za rok. Je vedena přesná evidence preparátů, které prošly druhým kontrolním čtením. Rovněž je veden záznam o tom, kdo provedl první i druhé čtení preparátu a ten je uchován jak v papírové tak v elektronické podobě. 6.5 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů provádí pracovníci laboratoře, jak v části identifikační, tak v části nálezové. Je-li zjištěna chyba ve výsledném nálezu, musí být neprodleně odstraněna. Stane-li se, že je chyba zjištěna až po

9 FN Ostrava Strana: 9/12 odeslání výsledkové zprávy žadateli vyšetření, je žadatel neprodleně telefonicky informován a je vystavena nová výsledková zpráva se správnými údaji. Změna, která nastala v nálezové části, je zapsaná na elektronický průvodní list spolu s informací, kdo změnu provedl a datum provedené změny. V případě, že data v elektronické podobě již byla žadatelem stažena, je neprodleně se zdůvodněním informován o změně výsledku a vše je evidováno v knize telefonních hovorů. 6.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Vzorky jsou zpracovávány v pořadí, v jakém byly do laboratoře dodány. Přednostně jsou zpracovávána pouze vyšetření s označením STATIM a to okamžitě po přijetí materiálu laboratoří. Přednostně zpracované vzorky jsou náležitě zaznamenány v knize STATIMY (viz příloha 2). Výsledky rutinních cytologických vyšetření jsou obvykle dokončeny do 7 pracovních dnů, maximálně do 14 dnů od přijetí. 6.7 Konzultační činnost Konzultační činnost nejasných preparátů, provádí po domluvě vedoucí lékař cytologické laboratoře. 6.8 Způsob řešení stížností Na následující činnosti cytologické laboratoře lze podat stížnost vedoucímu lékaři laboratoře nebo laborantce pověřené vedoucím lékařem. Dále lze též stížnost podat Ombudsmanovi FNO v souladu s PSJ Vyřizování stížností, oznámení, podnětů a evidence poděkování od občanů a organizací. - Termín provedeného laboratorního vyšetření. - Výsledky laboratorního vyšetření. - Jednání pracovníků laboratoře. - Jiná nesrovnalost. Vedoucí lékař cytologické laboratoře zajistí projednání stížnosti a eventuálně nápravu po domluvě s žadatelem vyšetření. Všechny stížnosti, připomínky a jejich projednání, jsou vedeny v knize stížností a řešení. 6.9 Výdej zdravotnického materiálu a ostatních potřeb Cytologická laboratoř PGK poskytuje všem žadatelům vybavení k odběru cytologického materiálu. Každý zájemce o provádění cytologického vyšetření v CL PGK obdrží formulář, kde vyplní množství požadovaného spotřebního materiálu a ten je mu v měsíčních intervalech dodáván při svozu materiálu. Mimo plánovanou distribuci může žadatel telefonicky kontaktovat laborantku a zažádat o další chybějící spotřební materiál. Laboratoř poskytuje žadatelům: - Průvodní listy vyšetření cervikovaginální cytologie. - Fixační tekutinu ve spreji. - Transportní krabičky. - Brush kartáčky, špátle, vatové štětičky. - Podložní skla Předávání dat do databáze SCR CA DĚLOŽNÍHO HRDLA Cytologická laboratoř PGK odesílá v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla každý měsíc sledovaná data na pracoviště Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, které vede centrální evidenci a statistiku, sloužící k hodnocení účinnosti screeningového programu karcinomu děložního hrdla.

10 FN Ostrava Strana: 10/12 7 Související dokumenty Evidenční značka PSJ PSJ PSJ SOP-ÚNOP-21 RPro Název dokumentu Nakládání s dokumenty FN Ostrava Uzavírání smluv ve FNO Vyřizování stížností, oznámení, podnětů a evidence poděkování od občanů a organizací Pochůzková služba Provozně-organizační řád Porodnicko-gynekologické kliniky FNO 8 Související tiskopisy Název tiskopisu Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Návratka histologického vyšetření Složka Katalogu tiskopisů FNO IntelliPAT STUDIO system IntelliPAT STUDIO system 9 Přílohy 1. Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie 2. Postup zpracování vzorku označeného STATIM

11 FN Ostrava Strana: 11/12 Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Příloha 1

12 FN Ostrava Strana: 12/12 1. Kritéria pro příjem vzorků Postup zpracování vzorku označeného STATIM Příloha Požadavky na statimové vyšetření příjmáme písemnou formou (označením na průvodním listu), elektronickou formou (na vedoucího lékaře laboratoře nebo laborantky pověřené vedoucím lékařem laboratoře), akceptujeme i telefonické požadavky, kdy laborantka, která hovor vyřizuje, vše řádně zapíše do knihy telefonních hovorů. Při telefonických a elektronických požadavcích je žadatel vyšetření vždy vyzván k doplnění svého požadavku i písemnou formou, tedy k dodání průvodního listu, kde je vyšetření statim vyznačeno Transport těchto vzorků zajišťují externí přepravní firmy, které mají smlouvu s žadateli vyšetření. Vzorky na statimové vyšetření odebrané v ambulancích PGK, přinášejí do laboratoře zaměstnanci PGK. Příjem vzorku se provádí v příjmové místnosti laboratoře a vše je řádně zapsáno v knize příjmů vzorků. 2. Kontrola shody identifikačních údajů 2.1. V přípravně vzorků laborantka zkontroluje identifikační údaje na průvodním listu s údaji na vzorku V případě jakékoli neshody laborantka okamžitě telefonicky kontaktuje žadatele vyšetření a žádá o doplnění chybějících údajů, které dopisuje na průvodní list a žadatel je vyzván k zaslání nového průvodního listu, který je pak přiložen k laborantkou doplněnému průvodnímu listu. Vše je řádně zaznamenáno v knize kolizních vzorků Vzorek je vždy zapsán v knize statimů. 3. Barvení vzorku označeného STATIM 3.1. Vzorek je barven okamžitě po zkontrolování shody identifikačních údajů. Po té je provedena montáž vzorku s krátkodobým zaschnutím. Barvení je zaznamenáno v provozním deníku přístroje Připravený preparát je předán do pracovny ke screeningu laborantce pověřené vedoucím lékařem laboratoře. 4. Screening vzorku označeného STATIM 4.1. Screening vzorku označeného statim provádí laborantka pověřena k tomuto screeningu vedoucím lékařem laboratoře, která v případě negativního nálezu výsledek žadateli telefonicky sdělí a provede záznam do knihy telefonních hovorů V případě suspektního nálezu je preparát předán vedoucímu lékaři laboratoře, který provede rescreenig preparátu, definitivní výsledek žadateli telefonicky sdělí a provede záznam do knihy telefonních hovorů. 5. Interní kontrola kvality (IKK) 5.1. V rámci IKK se při zpracování vzorku označeného statim sledují jednotlivé, zaznamenané časy. Čas přijetí vzorku, čas barvení vzorku, čas předání preparátu ke screeningu a čas telefonického hlášení výsledku. Všechny dílčí časy jsou zaznamenány v knize statimů Celkový čas od přijetí vzorku po čas hlášení výsledku se může v jednotlivých statimových zpracováních lišit. Celková doba zpracování vzorku je závislá na čase přijetí vzorku a provozní době Cytologické laboratoře. Výsledek vzorku označeného statim je Cytologická laboratoř schopna nahlásit žadateli do příštího pracovního dne.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: LP 001 Vydání: 4. Počet stran: 14 Datum vydání 22.10.2014 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1. Vedoucí laboratoře MUDr. Milan Cihlář A. Úvod a obsah A.1 - Úvod Vážení,

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Standardní operační postup SOP EK - 008 Název : Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty

Standardní operační postup SOP EK - 008 Název : Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty Etická komise Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Standardní operační postup SOP EK - 008 Název : Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty Vypracoval: MUDr.Vilma Benešová Eva Wišniewská

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0101 rev.00 Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro.

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1. Všeobecné informace 1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1.2. Majitelem internetového obchodu je firma: KNS LTD ul. I. Grabowskiej 31/5, 58-304

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více