Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189"

Transkript

1 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO Datum vydání: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Nahrazuje verzi 02 ze dne Zpracoval Schválil Jméno Mgr. Hana Vaculíková Doc. MUDr. Karel Mazanec, CSc. Funkce Manažer kvality Vedoucí laboratoře Podpis Datum

2 Strana/celkem stran: 2/11 OBSAH OBSAH ÚVOD POSKYTOVANÉ SLUŽBY ROZSAH SLUŽEB ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ ZAMĚSTNANCI ZÁSADY PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ HISTOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ CYTOLOGICKÉ STĚRY CYTOLOGIE TRANSUDÁTŮ, EXSUDÁTŮ PUNKTÁTŮ OBSAHU CYST CYTOLOGIE PUNKTÁTŮ TENKOJEHLOVOU TECHNIKOU NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ODBĚRU VZORKU TRANSPORT MATERIÁLU IDENTIFIKACE VZORKU K HISTOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ PŘÍJEM SPRÁVNĚ OZNAČENÉHO MATERIÁLU NEDOSTATKY NA MATERIÁLU ODMÍTNUTÍ VZORKŮ VÝSLEDKY BIOPTICKÝCH A CYTOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ VÝSLEDKOVÝ LIST VÝDEJ KOPIÍ VÝSLEDKŮ VÝDEJ PŘEDBĚŽNÝCH ZPRÁV OPAKOVANÁ A DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ ZMĚNY VE VÝSLEDCÍCH VYŠETŘENÍ ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH VZORKŮ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MANIPULACI SE VZORKY DŮVĚRNOST INFORMACÍ SMLUVNÍ LABORATOŘE... 11

3 Strana/celkem stran: 3/11 1 Úvod Hlavním úkolem této příručky je dokumentovat proces správného odběru primárních vzorků k histologickému a cytologickému vyšetření. 2 Poskytované služby BioCyt, v.o.s. poskytuje standardní služby na úseku histologických a cytologických vyšetření, včetně konzultační činnosti. Výsledky bioptického vyšetření u nekomplikovaných případů expeduje laboratoř do dvou pracovních dnů od příjmu materiálu do laboratoře, u statimových vyšetření následující den, výjimečně po domluvě i v den odběru excize po jejím včasném transportu do laboratoře. 3 Rozsah služeb standardní histologická vyšetření statimová histologická i cytologická vyšetření cytologická vyšetření negynekologická (tenkojehlové punktáty štítné žlázy, mammy aj., pneumocytologie, cytologická vyšetření tělesných tekutin výpotků) imunohistochemická vyšetření Provozní doba laboratoře : Po-Pá 6:00-14:30 hod 4 Organizace pracoviště Pracoviště v souladu se svými kapacitními přístrojovými a odbornými možnostmi splňuje kritéria nutná pro provádění bioptických a cytologických vyšetření. Standardní histologická vyšetření bioptických vzorků se provádí v laboratoři, kde je materiál přikrojen, zpracován do parafínových bločků, nakrájen a obarven základním barvením i speciálním barvením dle laboratorních návodů (SOP). Cytologická vyšetření se provádí v čisté části laboratoře. 5 Zaměstnanci Zaměstnanci splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti. V laboratorním provozu pracují zdravotní laboranti s registrací, zdravotní laboranti s pomaturitním specializačním vzděláním v oboru histologie a cytologie a pomocní laboranti. Lékaři pracující v laboratoři mají atestace ll. stupně. Administrativní práci zajišťuje pověřená laborantka.

4 Strana/celkem stran: 4/11 6 Zásady pro odběr primárních vzorků 6.1 Histologická vyšetření Odběr vzorků 1) Materiál získaný chirurgickým zákrokem (excize, částečné či kompletní orgánové a polyorgánové resekáty) jsou zasílány do laboratoře celé, u méně přehledných vzorků s označením léze. 2) Tkáň odebraná pro bioptické vyšetření musí být neprodleně vložena do fixační tekutiny. 3) Jako fixativum se používá 10% roztok formaldehydu. U vyšetření varlat je jako fixativum doporučen Bouinův roztok. 4) Používané nádoby s fixační tekutinou musí mít přiměřenou velikost s ohledem na velikost ukládané tkáně. Fixací tkáň tuhne a její manipulace při použití nepřiměřeně malé nádoby či nádoby s úzkým hrdlem je obtížná a může zásadním způsobem znehodnotit makroskopický nález, hledání patologické léze. Nádoba musí být uzavíratelná bez možnosti úniku tekutiny či par fixační tekutiny. 5) Fixační tekutiny musí být přiměřené množství, které zabezpečí její přístup ke všem stranám tkáně. Vzorek musí být ve fixační tekutině ponořen. 6) Plošné orgány, např. žaludek, je třeba napnout na pevnou podložku s označením okrajů resekátu. U malých patologických ložisek např. žaludečních či duodenálních vředů je třeba tyto označit stehem. Po fixaci je jejich identifikace velice obtížná až nemožná a zbytečně zatěžuje laboratoř početným odběrem vzorků ve snaze postihnout patologické ložisko. 7) Konickou excizi z čípku děložního je vhodné napnout na pevnější podložku s číselným označením v místě rozetnutí (podle hodinového číselníku), které se uvede na průvodce. 8) Střevní resekát je před vložením do fixační tekutiny nutno rozstřihnout a odstranit zbytky stolice. 9) Resekát ledviny je vhodné pro lepší fixaci podélně rozříznout. 10) U resekátu mammy je nutné pro orientaci označit stehem postižený kvadrant. 11) Excize z mléčné žlázy musí být celistvá s jednoznačnými okraji. Pokud je dodáno více vzorků, je nutno popsat jejich topografickou souvislost. U tkání dříve vyšetřených punkcí místo označit grafitem nebo vodičem. 12) Lymfatické uzliny nehmoždit, nerozdělovat na více částí, zamezit oschnutí promptním uložením do fixační tekutiny. 13) Vícečetné vzorky, např. kožní léze je třeba vkládat do jednotlivých nádobek. 14) Obecně u vzorků, u kterých je nutná prostorová orientace je vhodné použít stehy s popisem na průvodce.

5 Strana/celkem stran: 5/ Cytologické stěry Cytologické nátěry se provádí klinickým lékařem dle daných pravidel techniky stěru z příslušného orgánu kartáčkem, vatovou štětičkou, špátlí eventuelně bakteriologickou kličkou. Takto získaná buněčná populace se přenáší na podložní sklo, které je: 1) Označeno jménem pacienta (případně i rodným číslem), které musí být řádně čitelné, nesmazatelné, vyryté diamantem nebo napsané tužkou na matnicový okraj podložního skla 2) Cytologický nátěr na podložním skle je fixován zaschnutím případně postříkán cytofixativem ve spreji (dle nároků a doporučených postupů pro konkrétní vyšetření). 3) Podložní sklíčka s fixovaným nátěrem se ukládají do přepravních krabiček a uchovávají se před dodáním do laboratoře při běžné pokojové teplotě. Nátěry na podložních sklech je možno transportovat i ponořené v uzavíratelných nádobách ve fixačním mediu. 4) Přepravní krabičky a cytologické průvodky jsou na požádání dodávány laboratoří. 6.3 Cytologie transudátů, exsudátů punktátů obsahu cyst Cytologická vyšetření se provádí nátěrem sedimentu centrifugované tekutiny nebo nátěrem necentrifugovaného vzorku na několika sklech. Množství nátěrů je zcela individuální a je na rozhodnutí lékaře. V případech, kdy je do laboratoře dodáván tekutý vzorek k cytologickému vyšetření, musí být před předáním uchováván při teplotě 2-8 C a nejlépe do 24 hodin dodán do laboratoře, aby se předešlo cytolýze. Je na individuálním rozhodnutí lékaře, zda provede sám nátěry, nebo pošle vyšetřovanou tekutinu k dalšímu zpracování do laboratoře. Cytologický nátěr na podložním skle je fixován zaschnutím případně postříkán cytofixativem ve spreji (dle nároků a doporučených postupů pro konkrétní vyšetření). Sklo s nátěrem nebo zkumavka s vyšetřovanou tekutinou musejí být řádně označeny s jednoznačnou příslušností k cytologické průvodce. 6.4 Cytologie punktátů tenkojehlovou technikou Získaná tekutina je natřena na podložní skla (kapku tekutiny na jednom konci podložního sklíčka rozetřeme pod úhlem asi 45 druhým sklíčkem). Nátěr se nechá zaschnout. Cytologické nátěry získané punkcí tenkou jehlou z parenchymatosních orgánů (štítná žláza, játra, mléčná žláza aj.) jsou fixovány zaschnutím případně postříkány cytofixativem ve spreji (dle nároků a doporučených postupů pro konkrétní vyšetření). Řádně označené a s průvodkou k cytologickému vyšetření se v přepravních krabičkách zasílají do laboratoře.

6 Strana/celkem stran: 6/ Nejčastější chyby při odběru vzorku Bioptické vzorky zbytečně malý objem vzorku mechanické zhmoždění tkáně nešetrnou manipulací či termicky alterovaná tkáň použití malého množství fixačního roztoku na velký objem tkáně špatné označení vzorku stehy nebo jinými značkami určujícími topografii změny určené k cílenému vyšetření nedostačující údaje na průvodním listu zaslání různých topografických odběrů v jedné nádobě Cytologické vzorky špatná fixace některá vyšetření vyžadují určitý druh fixace. Buňky se jinak deformují, špatně barví a nátěr nelze hodnotit tlustý nátěr - buňky se překrývají, přebarvují a nátěr nelze hodnotit nátěr je silně překrytý hlenem, leukocyty či krví - buňky jsou maskovány, hlenem i cytolyzovány zhmožděné,,pomuchlané buňky nátěr na sklo byl proveden silou, nešetrně Porušení nebo nedodržení zásad pro odběr primárních vzorků (Viz. Kap. 6) může ovlivnit průběh nebo výsledek vyšetření, popř. interpretaci výsledku. Tato skutečnost je potom uvedena ve výsledkovém listu. 7 Transport materiálu Materiál k vyšetření je přepravován v uzavřené nádobě s fixačním roztokem. Před transportem je materiál ve fixačním roztoku uchováván při pokojové teplotě. Při dodržení těchto podmínek není rychlost transportu ze strany laboratoře nijak limitována. Materiál je do laboratoře transportován ve fixačním roztoku v pevně uzavřených nádobách v transportních plastových kontejnerech s víkem. Každá nádoba s materiálem musí být opatřena štítkem se jménem, příjmením a datem narození event. rodným číslem pacienta. V případě, že se jedná o mnohočetný materiál, musí být nádoba označena druhem materiálu a lokalitou. Tyto údaje musí souhlasit s údaji na jednotlivých průvodních listech. Materiál pro cytologii, který je transportován v podobě hotových nátěrů nebo otiskových preparátů je uložen ve speciálních přepravních boxech a je řádně označený jménem ev. i rodným číslem pacienta. Tělní tekutiny pro cytologické zpracování jsou transportovány nefixované v uzavřené zkumavce nebo injekční stříkačce pro další zpracování.

7 Strana/celkem stran: 7/11 Požadavky na podmínky transportu do laboratoře: Typ vzorků Požadavky na podmínky přepravy Vzorky na histologická vyšetření Vzorky na cytologii negynekologické Vzorky ve fixační tekutině Teplota při přepravě: bez požadavku vzhledem k fixaci Čas přepravy: bez podmínek při dodržení správných zásad uložení Ihned po odebrání vzorku uložit v lednici při teplotě 2 8 C, bez fixační tekutiny Teplota při přepravě: 4-8 C Čas přepravy: max. 2 hodiny od zahájení transportu 8 Identifikace vzorku k histologickému vyšetření Každý tkáňový vzorek zasílaný do laboratoře musí být opatřen řádně vyplněnou bioptickou průvodkou a nádoba musí být označena štítkem s jednoznačnou identifikací pacienta, která je souhlasná s příslušnou bioptickou průvodkou. Bioptické průvodky a nádoby obdrží klinici na vyžádání v laboratoři, nebo je možné průvodku stáhnout na stránkách laboratoře 8.1 Příjem správně označeného materiálu Odebraný vzorek musí být zaslán ve vhodné nádobě případně na sklíčku a štítek na materiálu musí souhlasit s údaji na Žádance. Pokud bylo pacientovi odebráno více vzorků, musí být vypsány na žádance a nádobky musí být označeny v souladu s žádankou. Pozn. Každá odebraná tkáň musí být v samostatné nádobce! Do laboratoře je materiál organizovaně svážen externími pracovníky svozu v uzavřených boxech. Příjmem pověřená laborantka přezkoumává, zda je vzorek čitelně označen a rozsah povinných údajů v průvodce je úplný. Na znamení shody s požadavky označuje laborantka průvodku datumovkou a svojí parafou případně iniciály jména a jednoznačně identifikuje (pořadové číslo v roce) vzorek i žádanku s případným uvedením dílčích vzorků (použití velkých písmen abecedy). V případě, kdy je poukaz označen jako STATIM, laborantka předřadí vzorek pro zpracování. Každou přijatou průvodku laborantka zapíše (použití přístupových práv) do LIS WinZis se zadáním níže uvedených údajů ze žádanky resp. poukazu na vyšetření. Průvodky na histologické vyšetření obsahují: kód pojišťovny pojištěnce, ID (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců), u azylantů též číslo povolení k pobytu, jméno a příjmení pojištěnce, identifikaci odesílatele (žadatele o vyšetření), adresa, druh primárního vzorku (tkáňový původ), soupis požadovaných vyšetření, klinické informace o pacientovi, (pohlaví, atd.),

8 Strana/celkem stran: 8/11 datum a čas 1) odběru primárního vzorku, datum a čas 1) přijetí vzorku do laboratoře. Požadavky na označení materiálu Materiál na histoiogická a cytologická negynekologická vyšetření musí být označen štítkem, na kterém jsou uvedeny jméno a příjmení pacienta, minimálně rok narození event. rodné číslo. 8.2 Nedostatky na materiálu Biologický materiál bez žádanky v případě, že materiál je doručen bez žádanky, laborantka zjistí ze štítku údaje o odesílajícím lékaři, zavolá na příslušné oddělení a žádanka je zaslána dodatečně. Biologický materiál, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi Neshoda mezi údaji na žádance a štítku transportní nádoby laborantka telefonicky zajistí nápravu Nedostatky a chyby jsou evidovány v Z01 Kniha neshod a pokud mohou ovlivnit interpretaci výsledku, jsou vždy uvedeny i na Výsledkovém listu. 8.3 Odmítnutí vzorků Důvodem k odmítnutí vzorku může být: Obsahuje-li žádanka k biologickému materiálu požadavky na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje Biologický materiál, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný 9 Výsledky bioptických a cytologických vyšetření výsledky bioptických vyšetření jsou u nekomplikovaných případů k dispozici nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí vzorku do laboratoře v případě potřeby speciálního barvení nebo imunohistochemie je výsledek k dispozici do sedmi pracovních dnů u vzorků zasílaných ke druhému čtení, je diagnóza sdělena nejpozději do tří týdnů (21 pracovních dnů) u cytologických vyšetření jsou výsledky k dispozici nejpozději pěti pracovních dnů tkáňové vzorky, které nebyly vyšetřeny v celém rozsahu, jsou uchovávány v laboratoři minimálně 14 dní po odeslání výsledku vyšetření a potom likvidovány výsledky bioptických vyšetření jsou standardně expedovány v písemné formě, po domluvě je možné i dodání zabezpečenou elektronickou komunikací výsledky bioptických vyšetření jsou archivovány v písemné i elektronické formě. V elektronické formě jsou zálohovány na druhém PC. Skartace tištěných průvodek se řídí skartačním předpisem 1 ) čas v případě histologických vyšetření není nutnou podmínkou

9 Strana/celkem stran: 9/ Výsledkový list Výsledkový list je generován systémem LIS WinZis. Jeden výtisk výsledkového listu zůstává k archivaci v laboratoři a druhý je odeslán zadávajícímu lékaři v obálce svozem. 9.1 Výdej kopií výsledků Dodatečné kopie výsledků mohou být pořizovány jen se souhlasem lékaře a na základě požadavku zadávajícího lékaře. Výsledky vydány opakovaně jsou označeny jako kopie výsledku. 9.2 Výdej předběžných zpráv V laboratoři jsou jako předběžné výsledky vydávány výsledky tzv. urgentních vyšetření. Výsledky těchto vyšetření jsou zadávajícímu lékaři sděleny vyšetřujícím lékařem telefonicky ihned po jejich ukončení a písemně po uzavření celé výsledkové zprávy. Lékař sdělující výsledek je zodpovědný za ověření identity lékaře (např. IČZ/IČP). 9.3 Opakovaná a dodatečná vyšetření O dodatečném vyšetření rozhoduje vedoucí lékař po telefonické dohodě s klinikem. Vyšetření zbytkového materiálu lze požadovat do 14 dnů po uvolnění výsledku, což je doba uchovávání tkáňových vzorků v laboratoři. Dovyšetření z parafínových tkáňových bločků lze požadovat u nádorových diagnóz po dobu 5 let, u ostatních do 6 měsíců. Dodatečná vyšetření požadovaná statimově budou provedena neprodleně po telefonické objednávce. Žádanka musí být po telefonickém objednání neprodleně doručena do laboratoře. Dodatečná vyšetření nepožadovaná statimově budou provedena až po doručení žádanky na pracoviště. 9.4 Změny ve výsledcích vyšetření V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být o této skutečnosti neprodleně informován manažer kvality a okamžitě po zjištění i zadávající klinické pracoviště. Lékař o chybném výsledku informuje zadavatele. Následně lékař chybný výsledek opraví v LISu, vydá nový výsledkový list s revidovaným nálezem. V poznámce nového výsledkového listu bude uvedeno, který výsledkový list nahrazuje (poznámka ve formě: nahrazuje výsledek ze dne DD.MM.RRRR ).

10 Strana/celkem stran: 10/ Zpracování urgentních vzorků Laboratoř nezpracovává statim jako takový dle terminologie pojišťovny. V případě označení žádanky STATIM se jedná pouze o vyjádření požadavku zadávajícího lékaře o urychlené vyšetření zaslaného materiálu. Urychlené vyšetření se neliší od běžného zpracování, pouze se jeho zpracování upřednostňuje před ostatními vzorky. Takto lze při včasném dodání materiálu do laboratoře zkrátit dobu stanovení diagnózy v den dodání do laboratoře. 10 Postup při řešení stížností Písemné nebo telefonické stížnosti neprodleně řeší vedení laboratoře (Doc. MUDr. Karel Mazanec, CSc. tel: , Navíc laboratoř zjišťuje připomínky uživatelů svých služeb prostřednictvím Dotazníku spokojenosti, kde můžou důvody své nespokojenosti nebo své připomínky a návrhy uvést. 11 Bezpečnost práce při manipulaci se vzorky Se všemi zkumavkami a nefixovanými tkáněmi je nakládáno jako s potenciálně infekčním materiálem, proto je při manipulaci s nimi nutné používat jednorázové ochranné osobní pomůcky a řídit se laboratorním řádem. Vzorky jsou uchovávány v uzavřených nádobách, které jsou zabezpečeny proti rozbití a rozlití. 12 Důvěrnost informací Politikou pro tuto oblast je zajišťování důvěrnosti informací o předmětech a výsledcích vyšetření a údajích o pacientech vč. ochrany při dodávání výsledků vyšetření. K naplnění této politiky jsou v laboratoři přijaty následující postupy: 1) Prostory laboratoře, ve kterých se mohou nalézat informace o pacientech, nejsou cizím osobám volně přístupné. 2) Ukládání dokumentů probíhá v zajištěných prostorách laboratoře. Po uplynutí doby uložení je dokumentace skartována dle interních postupů. 3) Počítače - jsou umístěny v prostorách laboratoře. Přístup k záznamům v počítačích je omezen na určené osoby. Data (výsledky diagnóz v LIS Win Zis) jsou zálohovány automaticky 1x týdně na pevný disk.

11 Strana/celkem stran: 11/11 4) Všichni pracovníci laboratoře podepsali Prohlášení důvěryhodnosti. Externí pracovníci zajišťující služby pro laboratoř v prostorách laboratoře se zavazují k udržování důvěrnosti informací podpisem Prohlášení důvěryhodnosti externího pracovníka. 5) Ochrana utajovaných informací - informace o pacientech, vyplněné v průvodkách k vyšetření jsou také uloženy v počítačích laboratoře, kam mají přístup pouze určené osoby. Průvodky (průvodní listy) v papírové podobě jsou ukládány v laboratoři, kde je řízen vstup a cizím osobám není umožněn volný pohyb 6) Dodatečné kopie výsledků mohou být pořizovány jen se souhlasem vedoucího laboratoře na základě požadavku zadávajícího lékaře. O pořízení dodatečné kopie výsledku je veden záznam v LIS WinZis (tisky vyšetření). Kontrola dodržování těchto postupů je operativně prováděna manažerem kvality a plánovaně při interních auditech kvality a přezkoumávání SMK. 13 Smluvní laboratoře V případě nutnosti druhého čtení využívá pracoviště služby dvou smluvních laboratoří: Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské nám. 628/4, Plzeň FN Plzeň, Dr. Edvarda Beneše 13, Plzeň

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4 Laboratorní příručka Výtisk č.:01 Počet stran: 6 Datum vydání: 18.8.2016 Datum účinnosti: 18.8.2016 Zrušovací ustanovení: / Zpracoval Schválil Jméno Ing.Kristýna Chaloupková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

LP-OKP Laboratorní příručka OKP

LP-OKP Laboratorní příručka OKP Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Výtisk č. 1 Verze č. 05 Nahrazuje verzi: 04 Platnost od: 17.8. 2015 Zpracoval: Anna Schmidtová, ZK Datum:

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratorní příručka F.P. Histolab s.r.o.

Laboratorní příručka F.P. Histolab s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: 1.1.2015 Ing. Lenka Literáková, manažer kvality Schválil: 1.1.2015 MUDr. Pavel Formánek, vedoucí laboratoře Verze: 2-2015 Strana 1/19 1 Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA...1 1

Více

05_SM_PAT_001 Laboratorní příručka PAT

05_SM_PAT_001 Laboratorní příručka PAT PAT Vazba na akreditační standardy JCI: AOP, GLD, QPS Datum platnosti: 1. 11. 2017 1. 11. 2017 Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: ruší verzi 01 Organizační složka Funkce Jméno Zpracoval: Ověřil: Schválil:

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1. manažer kvality elektronicky -

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Laboratorní příručka PAT

Laboratorní příručka PAT Laboratorní příručka PAT Směrnice Zpracoval/a: Jana Svobodová Vydal/a: Ing. Eva Tomášová Funkce: Podpis: vedoucí laborant Funkce: Dne: ředitel Spolupracoval(a): Hana Bartošíková Podpis: Odborný garant:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 05 Platnost: 02.03.2015 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký, Bc. Renáta Hřibová Datum:

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana 1 (celkem mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/ Verze

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt Patologickoanatomické oddělení Václavská 570 537 27 Chrudim Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Platné od: 1.1.2012 Verze: 2 1. Úvod Tato laboratorní příručka je vydána Patologicko-anatomickým

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka oddělení Patologie

Laboratorní příručka oddělení Patologie Laboratorní příručka oddělení Patologie Zpracoval/a : Hana Bartošíková Funkce: zdravotní laborantka Podpis: Spolupracoval(a): Jana Svobodová Vlastník originálu: asistentka ředitele Schválil/a: Ing. Leoš

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 1) Definice laboratoře Definice laboratoře Laboratoř zajišťující morfologická (cytologická a histologická, příp. další speciální) vyšetření tkání lidského

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř Cytohisto Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02. Výtisk č.: 01. Počet stran: 20. Počet příloh: 0. Břeclav, Bří. Mrštíků 3065, PSČ 690 02 Výtisk č.: 01 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Datum vydání: 9.1.2015 Datum účinnosti: 9.1.2015 Zpracoval Schválil Jméno RNDr. Blanka Tesaříková

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze J Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: J Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Prim.MUDr.Vítková

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka patologie

Laboratorní příručka patologie Typ dokumentu: Instrukce Číslo dokumentu: I 5 Oblast využití: klinická pracoviště Platnost od: 1.11. 2014 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka patologie Účel dokumentu

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A B I O S w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BIOS Typ dokumentace: Řízená dokumentace II. vrstvy Verze: 01 Autor: Mgr. Hana Slobodianová Schválil

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana : 1 z 11 Chrudimská nemocnice - Patologicko - anatomické oddělení Václavská 570 Chrudim Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚVN - 2017 - Platnost od: 15.1.2017 Vypracoval: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 20.12.2016 podpis: Posoudil: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 27.12.2016 podpis: Schválil: primář MUDr. Petr

Více

Laboratorní příručka. www.hvozd.com

Laboratorní příručka. www.hvozd.com Kód dokumentu: LP 001 vydání: 02 Počet stran: 14 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Pracovna lékařů Hana Rusová Název dokumentu: Laboratorní příručka www.hvozd.com Autor dokumentu:

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Strana: 1/14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing.Dana Knoflíčková Mgr. Šárka Bořilová Přezkoumal: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Schválil: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Datum schválení:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov 1. vydání 1.6.2013 Revize 1x ročně Strana 1 (celkem 17) Schválil: Doc.MUDr. Alena Chlumská, CSC. Předmluva Vážené kolegyně, vážení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků ČR Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků Seznam center v rámci ČR Označení center - Brno 1-01-001 - Hradec Králové 1-02-001 - Olomouc 1-03-001 - Plzeň

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Strana 1 z 20 Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Zpracoval: Blanka Véghová Manager kvality Účinnost dokumentu od: 28.11.2014 Garant: Doc.MUDr.Pavel Dundr, Ph.D. První

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústavu patologie FNO Účinnost: 1. února 2010 Schválil: MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. přednosta Ústavu patologie

Více

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno Výsledky a nálezy Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 6. Laboratorní výsledky a nálezy 6.1. Informace

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

Laboratorní příručka patologického oddělení

Laboratorní příručka patologického oddělení Vydání č. 3 - strana 1 ze 18 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Směrnice SME_2012_002 Laboratorní příručka patologického oddělení Směrnici vypracoval MUDr. Radek Matlach Odborný garant směrnice MUDr. Radmila

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel.

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Adresa: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČO : 260 951 49 VYPRACOVALA : Andrea Jurná SCHVÁLIL : prim. MUDr. Pavel Noll Kontakty

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Fingerlandův ústav patologie FN HK PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Číslo předpisu LP Verze č. 8 Výtisk č. 1 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 7 z 1.3.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Autor

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: LP 001 Vydání: 4. Počet stran: 14 Datum vydání 22.10.2014 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1. Vedoucí laboratoře MUDr. Milan Cihlář A. Úvod a obsah A.1 - Úvod Vážení,

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více