VÝZKUMNÉ PROJEKTY A JEJICH EKONOMICKÁ HODNOTA. Jiří Mikeš, Martina Siglová a Miroslav Minařík