Analýza návratnosti investic/akvizic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza návratnosti investic/akvizic"

Transkript

1 Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová

2 Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby s cílem zajistit produkci statků v budoucnosti,,takto se vytváří most mezi přítomností a budoucností ekonomiky.

3 Charakteristika akvizice: Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva nebo cíl tohoto procesu V ekonomice se akvizicí rozumí právní i ekonomické spojení (převzetí) podniků

4 Dělení investice: Hmotné (dlouhodobý hmotný majetek) rozšiřuje kapacitu a výkonnost podniku, nové budovy, technologie, haly, dopravní cesty, nákup pozemků atd. bez ohledu na pořizovací cenu. Stroje, výrobní zařízení atd. S pořizovací cenou > 40000Kč a použitelností >1rok Nehmotné (dlouhodobý nehmotný majetek) know how, software, licence, autorská práva atd. cena > 60000Kč Finanční (dlouhodobý finanční majetek) směnky, obligace, vklady do investičních společností, dlouhodobé cenné papíry,

5 Postup hodnocení efektivnosti investic: 1. Určení kapitálových výdajů na investici 2. Odhad budoucích příjmů, které investice přinese včetně zohlednění rizika 3. Určení,,nákladů na kapitál, kterým se investice financuje 4. Aplikování různých metod ekonomického hodnocení investice

6 Určení peněžních toků souvisejících s investicí: Jde o odhad kapitálových výdajů (tj. odhad všech výdajů souvisejících s pořízením a provozem investice) a příjmů (nárůst tržeb, úspory nákladů, příjmy z prodeje atd.)

7 1. Určení kapitálových výdajů: Tvoří je: Pořizovací cena investice Zvýšení čistého pracovního kapitálu Výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku Daňové vlivy

8 2. Odhad budoucích příjmů: Tvoří je: Celkový roční peněžní příjem z investičního projektu Roční přírůstek zisku po zdanění vlivem investice Přírůstek ročních odpisů v důsledku investice Změna oběžného majetku Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti Daňový efekt z prodeje investičního majetku koncem životnosti

9 3. Odhad kapitálových nákladů: Náklady, které stojí kapitál Financuje-li firma celou investici - vlastním kapitálem nákladem je požadovaný výnos z kapitálu, který je vyjádřený ve výši míry dividend z akcií - úvěrem nákladem je úrok z úvěru

10 4. Metody hodnocení efektivnosti investic: a) Statické metody (pomocné) 1. výnosnost (rentabilita) investic 2. doba návratnosti b) Dynamické metody (zohledňují faktor času) 1. metoda čisté současné hodnoty 2. metoda indexu ziskovosti 3. metoda vnitřního výnosového procenta 4. metoda diskontované doby návratnosti

11 a.1 Metoda výnosnosti investice: (Return on investment ROI) Vyjadřuje poměr průměrného ročního zisku k nákladům na investici ROI=Zt/IN x100 (%) Zt průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice IN náklady na investici

12 a.1 Metoda výnosnosti investice: Výhody: jednoduchý výpočet lze srovnávat i s projekty s různou dobou životnosti, různou výší investičních nákladů a objemem výroby Nevýhody: není respektována časová hodnota peněz

13 a.2 Doba návratnosti investice: Doba, za kterou dojde ke splacení veškerých kapitálových výdajů na investiční projekt z příjmu z projektu, od počátku provozu investice 0 I PP t 1 Ct I Pořizovací cena PP Doba návratnosti Ct Peněžní příjmy z investice

14 a.2 Doba návratnosti investice: Výhody: porovnatelnost Nevýhody: Nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti Nerespektuje časovou hodnotu peněz

15 b.1 Čistá současná hodnota: Rozdíl sumy diskontovaných příjmů z investice a kapitálového výdaje NPV I N i t 1 1 CF t I počáteční investice CF očekávaná hodnota cash flow n jednotlivá léta životnosti i diskontní míra

16 b.1 Čistá současná hodnota: Výhody: Respektuje časovou hodnotu peněz Nevýhody: Přecenění nebo podcenění některých vlivů

17 b.2 Metoda indexu ziskovosti: Poměr diskontovaných očekávaných příjmů k počátečním kapitálovým výdajům PI n CF (1 i ) t t 1 I I počáteční kapitálový výdaj CF peněžní toky v jednotlivých letech n doba životnosti projektu

18 b.2 Metoda indexu ziskovosti: Doporučuje se používat jako kritérium výběru tehdy, když se má vybírat mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny, tzn. není možné přijmout všechny projekty i když mají pozitivní čistou současnou hodnotu Výhody: Zohledňuje časovou hodnotu peněz

19 b.3 Metoda vnitřního výnosového procenta: Vyjadřuje takovou úrokovou míru, při které se čistá současná hodnota peněžních příjmů rovná kapitálovým výdajům 0 I N CF t 1 1 IRR t I vstupní investice CF součet peněžních toků ve zvoleném časovém období n doba životnosti projektu IRR vnitřní výnosové procento

20 b.3 Metoda vnitřního výnosového procenta: Výhody: Respektuje faktor času Nevýhody: Často se stane, že má více než jedno řešení (popřípadě nemusí existovat)

21 b.4 Metoda doby návratnosti: Jedná se o metodu návratnosti investice, kdy diskontované CF převýší investiční výdaj I vstupní investice CF očekávaná hodnota cash flow DPP Diskontovaná doba návratnosti i diskontní sazba 0 I DPP i t 1 1 CF t

22 b.4 Metoda doby návratnosti: Výhody: Jednoduchost Nevýhody: Zanedbává toky po době návratnosti

23 Zdroj: BUDÍK, J., Finanční investování, 1. vydání, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011,196 s, Edice EUPRESS. ISBN Valach, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha: Ekopress, 2006, 465 s. ISBN Přednášky od Ing. Miloslava Varady Internet

24 Děkuji za pozornost

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Hrdý Milan ABSTRAKT Tento příspěvek se zabývá aplikačními problémy hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů jakožto klíčového

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více