FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC"

Transkript

1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU finanční analýza se provádí u investičních projektů a jejím cílem je stanovit, zda projekt bude generovat takový tok peněžních prostředků, který zajistí jeho dostatečnou ziskovost v rámci finanční analýzy se uvažují pouze peněžní toky, tj. reálné částky peněz, které se v rámci projektu získají nebo naopak vyplácí

4 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU každý projekt vyžaduje pečlivé a podrobné finanční plánování založené na relevantních vstupních datech finanční analýzy projektů jsou obvykle zadávány externím subjektům, protože se jedná o velice složitou problematiku a také je zajištěna objektivita dané studie

5 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU finanční analýza pracuje pouze s finančními náklady a s finančními příjmy, tj. nejsou do ní zahrnuty alternativní náklady (náklady obětované příležitosti a případné externality)

6 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU ekonomická analýza zahrnuje veškeré přímé i nepřímé přínosy a náklady všech subjektů, které jsou do projektu zapojeny soustředí se tedy na jiné prvky nežli finanční analýza jako např.: snížení negativních externalit, snížení dopadů projektu na životní prostředí, eliminaci škodlivých účinků hluku, zvýšení průměrné délky života, růst zaměstnanosti apod.

7 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU ekonomické hodnocení je základním podkladem pro rozhodnutí o zahájení projektu životaschopnost se posuzuje podle kumulovaných (načtených) hodnot finančního cash-flow, které nesmí klesnout do záporných hodnot další hodnocení vychází též z dalších ukazatelů ekonomické efektivnosti

8 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU mezi základní takové ukazatele, které zmíníme i v dalším textu, patří: čistá současná hodnota vnitřní výnosové procento doba návratnosti ukazatelé rentability míra výnosnosti vloženého kapitálu

9 KALKULACE BODU ZVRATU bod zvratu je takový objem produkce statků či služeb, při kterém podnik nedosahuje ani zisku, ani ztráty (tj. celkové výnosy = celkové náklady resp. celkové příjmy = celkové výdaje) bod zvratu se jinak označuje jako kritický bod ziskovosti nebo tzv. mrtvý bod díky kalkulaci bodu zvratu můžeme zjistit, za jakých podmínek se projekt vyplatí realizovat

10 KALKULACE BODU ZVRATU tato metoda je velmi často využívána, protože umožňuje snadné porovnání mezi tržbami, náklady a ziskem pro tuto analýzu je nutné členit náklady na: náklady stálé (fixní) náklady proměnlivé (variabilní)

11 CASH-FLOW PROJEKTU cash-flow řeší hotovostní toky projektu, tj. příjmy a výdaje příjem je kladný tok peněz, který se projevuje zvýšením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na běžném účtu výdajem rozumíme záporný tok peněz, který je naopak doprovázen snížením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na běžném účtu čistý peněžní tok označme jako saldo kladných a záporných hotovostních peněžních toků, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji

12 KRITERIÁLNÍ UKAZATELE vypovídají o efektivnosti či neefektivnosti investic a napomáhají určit, jestli má projekt smysl či nikoliv mezi základní kriteriální ukazatele lze zařadit: současnou hodnotu čistou současnou hodnotu vnitřní výnosové procento dobu návratnosti index rentability podíl čistého výnosu k investičním nákladům

13 SOUČASNÁ HODNOTA součet všech budoucích toků, které plynou z investice a jsou převedené na jejich současnou hodnotu převod na současnou hodnotu lze provést tzv. diskontováním budoucích toků, tj. očištění budoucích toků o alternativní náklady kapitálu, které jsou vyjádřeny diskontní sazbou projekt je přijatelný, pokud je ukazatel vyšší než investiční výdaje

14 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovým výdajem investice pokud je ukazatel vyšší než nula, lze daný projekt realizovat

15 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO taková výše diskontní sazby, při které bude čistá současná hodnota peněžních toků z investice nulová

16 DOBA NÁVRATNOSTI počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované predikované peněžní toky rovnaly počáteční investici projekt lze považovat za přijatelný, pokud je hodnota ukazatele nižší, než je doba životnosti projektu

17 INDEX RENTABILITY podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého obdobím, tj. na investičních výdajích jedná se tedy o procento ziskovosti investice měřené čistou současnou hodnotou projekt je přijatelný, pokud je ukazatel kladný

18 METODY VÝBĚRU VHODNÉ VARIANTY mezi základní metody výběru vhodné varianty lze zařadit následující: A. Porovnání výhod a nevýhod B. Hodnocení činitelů

19 POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD nejméně přesná metoda pro předběžný výběr variant je dostačující podstata metody spočívá v tom, že se každé variantě přiřadí jeden list papíru, který se označí číslem varianty a názvem projektu, schematicky se znázorní a stručně popíše pod schématem se v heslech uvedou konkrétní činnosti, které je nutné v rámci dané varianty vykonat pro její úspěšnou realizaci a též se uvedou konkrétní výhody a nevýhody dané varianty

20 POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD takto znázorněné varianty se porovnají a zvolí se ta, která má nejvíce výhod a nevýhod

21 HODNOCENÍ ČINITELŮ metoda umožňuje hodnotit varianty i podle činitelů (faktorů), které nelze vyjádřit finančně postup metody je tento: 1. Definice cíle projektu a zpracování kritérií, podle kterých budou varianty hodnoceny 2. Určí se závažnost (důležitost) každého z kritérií 3. Písemně se označí každá varianta 4. V levých sloupcích každé varianty se faktory ohodnotí počtem bodů od 0 do 5 dle relevantnosti faktoru

22 HODNOCENÍ ČINITELŮ postup metody je tento: 5. Po vyhodnocení všech faktorů se vynásobí příslušnou závažností body u každého faktoru 6. Sloupce součinu se sečtou a porovnají se mezi jednotlivými variantami a varianta s největším součtem je nejvýhodnější 7. Pokud dojde k situaci, že více variant má podobnou hodnotu součtu, je nutné provést další rozbory

23 HODNOCENÍ ČINITELŮ

24 LITERATURA BARTOŠOVÁ, H. a kol Projektový management. 1 vyd. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 148 s. BENDOVÁ, K. a kol Základy projektového řízení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 78 s. ISBN NĚMEC, V Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing. ISBN VÁCHAL, J., P. PÁRTLOVÁ a T. JAMBAL Projektové řízení staveb, 1 vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 77 s. VYTLAČIL, D Projektové řízení a řízení projektů. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 142 s. ISBN

25 DĚKUJI ZA POZORNOST

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Evaluation of the investment projects in the enterprise Bakalářská práce Vedoucí

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL INTENTION OF BUSINESS DEVELOPMENT

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL INTENTION OF BUSINESS DEVELOPMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Kateřina Sládková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program:

Více

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V PARDUBICKÉM KRAJI UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY TÉMA IV/1.SEMINÁŘ (4.SEMINÁŘ

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Zpracovatel: Centrum RIA, s.r.o. Kolektiv autorů: Jiřina Jílková,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy. Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy. Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Verze 1.8 ke dni 20.2.2012 1 Vydání č. Platné od 1 14.12.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing. Ing. JUDr. Kaprhálová

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A

Více

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání.

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. PODNIKÁNÍ II Jak zpracovat Byznys plán Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Obsah Úvod Než začnete podnikat 04-05 Fáze přípravy podnikání 06 Cíle podnikání 07 Produkt a cena 08 Proč sestavovat

Více