VÝROČNÍ ZPRÁVA >> K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: >

2 Dimension >> 2

3 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > KVALITATIVNÍ INFORMACE 9 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 13 > ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 > HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 18 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 20 > VZTAHY S PROPOJENÝMI OSOBAMI 24 > NADACE SOPHIA 28 > ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA 30 > PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 37 > ÚDAJE O ODPOVĚDNÝCH OSOBÁCH 54 Dimension >> 3

4 Dimension >> 4

5 VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ A PARTNEŘI, do rukou se Vám opět dostává výroční zpráva společnosti Böhm & partner, a.s., člena České asociace obchodníků s cennými papíry a člena finanční skupiny Dimension, která je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Společnost Böhm & partner vstoupila již do desátého roku svého podnikání na kapitálových trzích a podobně jako předchozí rok byl pro společnost i ten loňský, z pohledu obchodního růstu, velmi úspěšný. Meziroční růst obchodů naší společnosti dosáhl více než 42 %, přičemž objem majetku na klientských účtech narostl o více než 96 %, a to mimo jiné díky silnému navýšení svěřených prostředků klientů jak v obhospodařovatelském, tak komisionářském vztahu. Uvedený obchodní růst byl dán několika skutečnostmi. Z vnějších faktorů hrál důležitou roli stále měnící se přístup širší veřejnosti při investování svých prostředků a vnímání kapitálového trhu z pohledu míry bezpečnosti a přístupu na něj. Nemalou roli rozhodně sehrál očekávaný vzestup zahraničních i domácích kapitálových trhů a s nimi spojené předpokládané výnosy. Z vnitřních faktorů hrála, při dosažení uvedených výsledků, nepostradatelnou roli nastolená strategie a filozofie společnosti v minulých letech. Mám na mysli především další rozvoj klíčových produktových linií - správu zákaznického majetku a poskytování Oblasti online činnosti obchodních emitenta aplikací pro obchodování na trzích v USA, rozšiřující se spolupráci s rostoucím počtem našich zákazníků, zlepšování úrovně komunikace s našimi zákazníky, partnery či médii, snahu poskytovat komplexní sofistikované služby jak institucionálním tak privátním investorům a maximálně vyhovět jejich individuálním požadavkům, budování vzájemně výhodných dlouhodobých vztahů a společné naplňování individuálních investičních cílů. Hlavní oblasti činnosti emitenta K dobrým výsledkům by společnost sama o sobě nedospěla nebýt vynikající týmové spolupráce celého kolektivu zkušených zaměstnanců Böhm & partner, vč. související spolupráce zaměstnanců celého koncernu Dimension. Dovolte mi proto, abych Předmětem na tomto podnikání místě poděkoval koncernu nejen poskytování celému týmu finančních společnosti služeb, Böhm a to & přímo partner, společností ale i všem Dimension, obchodním a. partnerům s., nebo a klientům naší prostřednictvím společnosti za dceřiných projevenou společností. důvěru. Předměty podnikání Dimension, a. s., jsou uvedeny v této výroční zprávě, v sekci Základní údaje (viz strana 6). Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že i příští roky s sebou přinesou v souladu se stanovenými cíli další zvýšení výkonnosti jednotlivých úseků společnosti a dosažení dobrých výsledků na kapitálovém trhu. Díky kvalitě a šíři sortimentu našich služeb na Emitent straně nemá jedné, žádnou spokojenosti ze svých našich činností klientů a žádným a budování ze svých další produktů vzájemné monopolní dlouhodobé ani spolupráce dominantní na postavení straně druhé. na trhu. Společnost Dimension, a. s., je nebankovní finanční společnost, mateřská společnost finančního koncernu. Společnost poskytuje v rámci koncernu služby jednotlivým dceřiným společnostem vedoucí ke sjednocení obchodní, finanční a marketingové strategie a obchodní činnosti koncernu. Ing. Dimension, Patrik Müller a. s. není vlastníkem nemovitostí. člen představenstva Böhm & partner, a.s. Organizační složky podniku emitenta Červen 2007 Emitent nemá žádné organizační složky. Dceřiné společnosti D.S.-Leasing, a. s., a D.S. Factoring, s. r. o., mají organizační složku ve Slovenské republice, se sídlem v Bratislavě. Patenty, licence, obchodní známky Dimension >> 5

6 Dimension >> 6

7 Základní údaje Název společnosti: Böhm & partner, a.s. Sídlo: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ Brno Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: IČ: Spisová značka: B.2502 zapsaná u rejstříkového soudu v Brně Základní kapitál: Kč Akcionář: 100% akcionářem je Dimension, a.s., IČ: Akcie: na jméno, zaknihovaná, ks ve jmenovité hodnotě Kč, celkový objem emise Kč Člen: finančního koncernu Dimension, České asociace obchodníků s cennými papíry Práva vyplývající z akcie jsou upravena standardními právy dle obchodního zákoníku. V posledních čtyřech letech nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu. K poslednímu navýšení základního kapitálu došlo na základě rozhodnutí valné hromady dne na současných 27 mil. Kč. Základní kapitál byl v plné výši splacen dne Historie 2004 Zakládající člen České asociace obchodníků s cennými papíry 2002 Potvrzení licence společnosti Böhm & partner, a.s. od Komise pro cenné papíry, v plném rozsahu, tak jak bylo požádáno; výrazné rozšíření produktového portfolia a služeb 2001 Dokončení fúze se společností D.S. Finance, a.s Začlenění do finančního koncernu Dimension, a.s., počátky fúze se společností D.S. Finance, a.s. se základním kapitálem 10 mil. Kč 1999 Akvizice společnosti BVV Dives - kapitálový trh a.s. se základním kapitálem 77 mil. Kč 1997 Dramatický nárůst obratu 1996 Založení společnosti Böhm & partner a.s. Dimension >> 7

8 Údaje o činnosti Obchodník s cennými papíry Böhm & partner, a.s. obchoduje s investičními instrumenty jak na území České republiky tak v zahraničí prostřednictvím zahraničních obchodníků a organizátorů trhů. V souladu s 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou předmětem podnikání společnosti následující činnosti: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, - obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, - upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, - správa investičních nástrojů, - úschova investičních nástrojů, - poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, - provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Dimension >> 8

9 Dimension >> 9

10 Požadované kvantitativní ukazatele k (v tis. Kč) Kapitálová přiměřenost 91,49 % Tier Kč Tier 2 0 Kč Využitý Tier 3 0 Kč Odečitatelné položky 20 Kč Kapitál celkem Kč Kapitálový požadavek A Kč Kapitálový požadavek B 406 Kč Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia 58 Kč Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku 115 Kč Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -1,99 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -4,71 % Aktiva na jednoho zaměstnance* Kč Správní náklady na jednoho zaměstnance* Kč Zisk na jednoho zaměstnance* -103 Kč * Celkový počet zaměstnanců byl 11 bez členů statutárních orgánů. Údaje v tabulce jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě. Společnost v roce 2006 neměla podřízený dluh, který by byl součástí kapitálu pro účely kapitálové přiměřenosti. V roce 2007 společnost neplánuje změny základního kapitálu ani vlastního kapitálu s výjimkou dopadů hospodářského výsledku. Společnost v roce 2006 vykonávala obchodování na vlastní účet, což sice determinuje její rizikový profil, ale současně je situace společnosti charakteristická vysokým stupněm pokrytí podstupovaných rizik kapitálem. O tom svědčí i ukazatel kapitálové přiměřenosti, který k dosahuje více než 90 %. Kapitálový požadavek k rizikům obchodního portfolia tvořeného zanedbatelným objemem akciových titulů tuzemských emitentů obchodovaných na veřejných trzích byl minimální viz. tabulka. Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia dosáhl tis. Kč. Těžiště postupovaných rizik spočívá v oblasti úvěrového a akciového rizika. Společnost v roce 2006 neobchodovala s deriváty, ani je nevyužívala k zajištění. Vzhledem k nízkorizikovému profilu společnosti, vyplývajícího ze zaměření na správu zákaznických portfolií a obchodování na vlastní účty zákazníků, a velkému přebytku kapitálového pokrytí rizik, byl klíčovým nástrojem risk managementu koncept kapitálové přiměřenosti. Stejně jako v předchozích letech byla i v roce 2006 v rámci organizační struktury věnována pozornost na místa risk manažera, compliance a vnitřního auditora s cílem zajištění nepřetržitého plnění jejich funkcí v souladu s požadavky vyhlášky č. 258/2004 Sb., což jen potvrdilo zkvalitnění vnitřních kontrolních procesů ve společnosti. Dimension >> 10

11 Dimension >> 11

12 Představenstvo Ing. Hanuš Šamánek (* 1946) předseda představenstva Ing. Patrik Müller (* 1973) člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ivo Hložánek (* 1962) předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Chudáček (* 1970) člen dozorčí rady Žádný ze členů představenstva, dozorčí rady ani vedoucích zaměstnanců nevlastní akcie společnosti. Společnost nemá program zaměstnaneckých akcií. Změny uskutečněné koncem roku 2006 a počátkem roku 2007: Členka představenstva: Mgr. Šárka Šilerová, den zániku funkce 1. listopadu 2006 Člen představenstva: Ing. Alexander Tóth, den zániku funkce 18. ledna 2007 Člen představenstva: Ing. Patrik Müller, den vzniku funkce 19. ledna 2007 Dimension >> 12

13 Dimension >> 13

14 HLAVNÍ VLIVY NA HOSPODAŘENÍ BÖHM & PARTNER, a.s. Kapitálový trh a jeho vlivy Hospodaření společnosti bylo v uplynulém roce poznamenáno především silným zvýšením poptávky po investičních službách ze strany investorů a dalším růstem na hlavních akciových trzích Evropy a USA, včetně dramatického růstu tuzemského trhu. Z pohledu realizovaných objemů obchodů hrál roli kromě domácího zejména kapitálový trh Spojených států. Nevýrazný vývoj v roce 2005, z pohledu změn nejvíce sledovaných akciových indexů ve Spojených státech, napravil právě loňský rok neboť byl pro indexy velmi ziskový. Investoři zaměřující se na hlavní akciové trhy světa byli opět odměněni zlepšujícími se zprávami jak z podnikové sféry, tak makroekonomickými údaji. Tato situace způsobila oživení obchodní aktivity a posílení v podstatě ve všech sektorech hlavních burzovních indexů. Negativními faktory působícími na vývoj trhů a investic byl opět slábnoucí USD a drahá ropa. Americký dolar vůči české koruně za celý rok oslabil o 15,1 %. První polovinu roku 2006 na akciových trzích v USA lze charakterizovat jako soustředění investorů na měnovou politiku centrální banky (Fed) a ceny ropy. Obojí bylo pro trh limitující - ceny ropy se nezadržitelně blížily k hranici 80 USD za barel a měnový výbor amerického Fedu počátkem roku okamžitě zvýšil základní úrokovou sazbu. Nadále trvala nejistota ohledně délky a načasování dalšího zvyšování. Sílící obavy z inflace a dopadu zpomalení hospodářského růstu na zisky firem tak byly hlavním faktorem vyvíjejícím tlak na indexy. Druhá polovina se vyvíjela nad očekávání mnohých velmi dobře. Centrální banka v polovině roku zvýšila sazby, ovšem naznačila, že se blíží konec nebo alespoň pauza v utahování měnové politiky. To se později potvrdilo a trh začal kalkulovat s brzkým poklesem sazeb. Později všudypřítomné obavy ze zpomalení ekonomického růstu ustoupily do pozadí a burzy začaly posilovat. Cena lehké americké ropy opouštěla maxima, pozvolna mířila pod hranici 60 USD za barel a během výsledkové sezóny také nezklamala většina firem, což trh optimisticky naladilo. Za celý rok 2006 index Dow Jones Industrials zpevnil o 16,3 %, širší Standard & Poor's 500 o 13,6 % a technologický Nasdaq Composite o 9,5 %. Většina tohoto růstu proběhla během druhé poloviny roku, ve které uvedené indexy zpevnily o 11,8 %, 11,7 % resp. 11,2 %. Nemalé zisky si připsaly i evropské burzy - britský index FTSE 100 za celý rok zpevnil o 10,7 % a německý DAX o velmi silných 22,0 %, jen ve 2. pololetí o 6,6 resp. 16,1 %. Negativně se však při aktuálních přepočtech hodnot zahraničních investic do CZK projevovala volatilita směnného kurzu amerického dolaru a eura, což bylo do značné míry eliminováno větší regionální diverzifikací investic. Pokud se zaměříme na trh domácí, rok 2006 byl pro český akciový trh rokem, který svou velkou volatilitou investorům ukázal všechny své tváře. Prudký nárůst v závěru roku 2005 a prvních měsících roku 2006 byl vystřídán ještě prudším dvouměsíčním poklesem, aby druhé pololetí předchozí propad opět dohánělo. Prudký globální pokles cen akcií, který začal počátkem května, se nevyhnul českému akciovému trhu a posléze jej také významně ovlivnil. Nastartovaly jej obavy právě z pokračování zvyšování úrokových sazeb v USA, jejichž důsledkem by mimo jiné mohlo být zpomalení ekonomického růstu tahouna světového hospodářství. Nejvíce na tento možný scénář doplatil region tzv. emerging markets, ke kterým český akciový trh patří a je vnímán zahraničními investory jako více rizikový. K těmto obavám přispělo i snižování úrokového diferenciálu mezi většinou vysoce úročenými měnami těchto zemí a dolarovými sazbami. Výsledkem byl prodej aktiv včetně akcií denominovaných v těchto měnách. Dimension >> 14

15 U nás se přidal ještě jeden důležitý faktor, a to velmi rozšířené využívání maržových obchodů. Při silných poklesech docházelo k nucenému uzavírání pozic, což vzhledem k obrovskému objemu takto uzavíraných obchodů vyústilo v panické výprodeje českých akcií. Vzhledem k neadekvátnímu poklesu však na těchto zajímavých úrovních došlo k rychlému obratu a regeneraci trhu, a většina akcií se tak ve zbytku roku dostala na své předchozí úrovně. Tomuto optimistickému vývoji nezabránily ani problémy s vytvořením nové vlády po patových parlamentních volbách nebo dvojí zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB, které se dostaly na úroveň 2,5 %. Akciový trh, měřeno burzovním akciovým indexem PX, vzrostl meziročně o 7,7 %. Ještě krátce k tomuto indexu, v březnu 2006 sjednotil své předchůdce PX50 a PXD. Objem obchodů s českými akciemi se na pražské burze meziročně zvýšil z 848,895 mld. CZK v roce 2005 na 1041,173 mld. CZK v roce V závěru roku jsme se také po dlouhé době dočkali dvou nových emisí akcií. Nejdříve to byla počátkem prosince primární emise akcií realitního developera ECM a následně akcií Pegas Nonwovens, který vyrábí netkané textilie. Vnitřní procesy ve společnosti Kromě samotného kapitálového trhu bylo hospodaření společnosti poznamenáno vnitřními změnami započatými v předchozích letech s cílem vytvořit firmu fungující na principech přísné efektivnosti a standardně širokého spektra kvalitních poskytovaných služeb. Prostřednictvím těchto služeb umožní její další rozvoj především díky schopnosti aktivně vyhledávat a budovat stabilní klientskou základnu, která oceňuje vysokou odbornost zaměstnanců a jejich individuální přístup k řešení potřeb a požadavků svých klientů. Týmu odborníků společnosti se v průběhu roku podařilo dále konsolidovat, čímž se vytvořily podmínky pro další expanzi objemu spravovaném majetku i zvýšení kvality nabízených investičních služeb. Představenstvo společnosti si uvědomovalo nutnost zefektivňování celé řady procesů uvnitř společnosti, jež by se pozitivně odrazily na hospodaření společnosti a na výkonnosti jejich jednotlivých složek. Rok 2006 byl proto pro společnost Böhm & partner, a.s. charakteristický dalším zefektivňováním vnitřních procesů v několika rovinách. Představenstvo konstatuje, že v oblasti vnitřního fungování společnosti nastaly v uplynulém roce pozitivní změny, které se projevily výrazným nárůstem počtu realizovaných obchodů, dalším zvýšením spolehlivosti, rychlosti a přesnosti automatizovaného zpracování obchodů a operací, či zvyšování odbornosti zaměstnanců. Důraz byl kladen především na další zvyšování efektivity vnitřního provozu v oblastech oddělení back office, zkvalitnění výstupů z tohoto systému pro klienty a management společnosti, podpory informačního a analytického oddělení anebo pokračující úpravy informačního serveru tak, aby se z něj stal nástroj využívaný širokým spektrem investorů. Tyto změny byly a jsou rovněž nutné pro schopnost firmy vypořádat se s neustálými změnami legislativy a nárůstem administrativy v souvislosti s rozšířením informačních povinností směrem k orgánům vykonávajícím dohled nad kapitálových trhem. V roce 2006 se společnost Böhm & partner, a.s., která je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP), nadále aktivně podílela na činnosti asociace směrem k regulatorním orgánům a ostatním subjektům kapitálového trhu. Společnost tak deklarovala svůj zájem na zprůhlednění a zatraktivnění segmentu pro investory, a v neposlední řadě podpořila snahu asociace o prezentaci názorů a zájmů nebankovních obchodníků s cennými papíry. Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok Ing. Patrik Müller člen představenstva Böhm & partner, a.s. Dimension >> 15

16 Dimension >> 16

17 Dozorčí rada v uplynulém roce aktivně dohlížela na průběh nově zavedených procesů spojených s naplňováním pravidel vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry v souvislosti s legislativními změnami kapitálového trhu z předešlého období. Členové dozorčí rady prováděli pravidelné kontroly činnosti společnosti a dodržování vnitřních předpisů a pravidel obchodníka s cennými papíry. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechna potřebná data a informace k výkonu této činnosti nezbytné. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Böhm & partner, a.s. za rok 2006, podléhající auditu auditora MAIN AUDIT, s.r.o. Dozorčí rada zkoumala účetní závěrku z hlediska účetní a věcné správnosti, a považuje ji za věcně správnou a věrně zobrazující stav hospodaření společnosti. V průběhu své činnosti neshledala dozorčí rada žádné porušení platných právních norem ani pochybení představenstva společnosti. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři společnosti schválit účetní závěrku v předloženém znění s hospodářským výsledkem tis. Kč za účetní období Ing. Ivo Hložánek předseda dozorčí rady V Brně, červen 2007 Dimension >> 17

18 Dimension >> 18

19 Dimension >> 19

20 Dimension >> 20

21 Koncern Dimension, jakožto zkušený a silný finanční partner, již úspěšně působí 16 let na trhu. Je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Skupina sjednocuje obchodní, finanční a marketingové strategie, přičemž jsou klienti obsluhováni specializovanými dceřinými společnostmi, jejichž je Dimension, a. s. stoprocentním vlastníkem. STRUKTURA FINANČNÍ SKUPINY Dimension finanční služby DS Leasing 100 % (VK 192 mil. Kč) DS Leasing FS 100 % (VK 6 mil. Kč) DS Factoring 100 % (VK 50 mil. Kč) Böhm & partner 100 % (VK 24 mil. Kč) Pozn.: - graf je sestaven výhradně z poskytovatelů finančních produktů koncernu Dimension - VK = vlastní kapitál k ŠIROKÁ NABÍDKA SLUŽEB Prostřednictvím svých dceřiných společností skupina Dimension poskytuje široké spektrum služeb v oblasti financování firemní i maloobchodní klientely. Mezi spokojené klienty koncernu patří jak menší a střední podnikatelé, tak i občané nepodnikatelé. Firemní financování Financování firemních investic z cizích zdrojů, patří mezi oblíbené produkty, které jednoznačně urychlují realizaci investičních záměrů našich klientů. Společnosti DS Leasing a DS Leasing Full Servis klientům poskytují služby jako jsou finanční leasing, operativní a full service leasing, zpětný leasing, úvěry a odbytový leasing. Provozní financování oceňují především obchodníci, kteří potřebují získat okamžitou hotovost, finanční limity pro pokrytí výkyvů ve svém cash-flow nebo si jen chtějí pojistit své inkaso. Dimension >> 21

22 Společnost DS Factoring úspěšně poskytuje služby v oblasti provozního financování již 15 let. Klientům nabízí regresní i bezregresní factoring, předfinancování zakázek či správu pohledávek. Za dobu své působnosti společnost služby natolik zdokonalila, že jistě oceníte rychlost jejich poskytování, tak i profesionální tým. Spotřebitelské financování Spotřebitelské financování je určeno především občanům, nepodnikatelům, k pokrytí svých nejvýznamnějších investičních výdajů, souvisejících s nákupem automobilů či investicemi do bydlení. Společnost DS Leasing umožňuje klientům realizovat jejich přání jak pomocí finančního leasingu, tak i spotřebitelského úvěru. Řízení investic Řízení investic dnes jednoznačně zajímá každého, komu leží na bankovním účtu nevyužité finanční prostředky. Běžně se dnes využívají investiční alternativy v oblasti dluhopisů, podílových fondů, akcií či derivátů. Společnosti Böhm & partner, která je certifikovaným obchodníkem s cennými papíry, poskytuje poradenství a služby v oblasti obhospodařování aktiv jak pro občany, tak i podnikatele a municipality. Přístup 24 denně Cílem skupiny je poskytovat moderní finanční služby s maximálním využitím moderních technologií. Abychom svým klientům zajistili pohodlí, přehlednost a rychlost poskytovaných služeb, vyvinulo naše IT oddělení internetové aplikace našim službám na míru. Tyto uživatelsky oblíbené IS jsou klientům zdarma k dispozici na internetu 24 hodin denně. Aplikace tak centralizují a spojují nejen naši centrálu s pobočkami a celorepublikovou obchodní sítí našich partnerů, ale zároveň umožňují všem našim klientům snadný přístup do databáze svých obchodních operací, jejich rychlou kontrolu a provedení i on-line plateb. Dimension >> 22

23 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE KONCERNU Obchodní obraty společností koncernu (v mil. Kč) D.S. Leasing, a. s D.S. Leasing Full Service, s. r. o D.S. Factoring, s. r. o Böhm & partner, a. s Pozn.: - V leasingu je obchodním obratem cena nově pořízených předmětů bez DPH. - Ve factoringu je obchodním obratem jmenovitá hodnota akceptovaných faktur. - Obchodník s cennými papíry, spol. Böhm & partner, vykazuje obchodní obrat jako součet prodejů a nákupů pro klienty. Koncern Dimension během posledních let kromě obchodního růstu vykazuje i růst bilančních a hospodářských ukazatelů. V posledních třech letech se skupině daří vykazovat čistou výnosnost kapitálu (ROE) na úrovni 15 %. Konsolidované ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Bilanční suma Vlastní kapitál Tržby Zisk Zisk/akcie 18,83 26,79 29,14 Výnosnost ROE Meziroční vývoj bilanční sumy 14,87 % 14,29 % 10,23 % 11,94 % 17,68 % 22,52 % Dimension >> 23

24 Dimension >> 24

25 V účetním období došlo v rámci běžného obchodního styku k následujícím vztahům mezi společností Böhm & partner, a.s. a níže uvedenými propojenými osobami. Poskytnuté finanční zdroje FIRMA (JMÉNO PŘÍJEMCE) DIMENSION, A.S. Popis poskytnutých finančních zdrojů Krátkodobé směnky Výše poskytnutých finančních zdrojů a úroků z nich (Kč) Počáteční stav: Zvýšení: Snížení: Konečný stav: Vyčíslená výše úroků za účetní období (Kč) Uhrazená výše úroků za účetní období (Kč) Ostatní přijatá plnění a protiplnění FIRMA (JMÉNO PŘÍJEMCE) POPIS POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ VÝŠE POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ (KČ) POPIS PROTIPLNĚNÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ (KČ) Dimension, a.s. Reklamní předměty + reklama ,78 úhrada v Kč ,78 Dimension, a.s. Nájemné + energie ,26 úhrada v Kč ,26 Dimension, a.s. Telefonní hovory, poštovné ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Pronájem SW ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Poradenství ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Ostatní 6 672,00 úhrada v Kč 6 672,00 D.S. Leasing, a.s. Přefakturace (kancel. potřeby, ubytování) 3 475,79 úhrada v Kč 3 475,79 Leasing Full Service, s.r.o. Pronájem osobních automobilů ,00 úhrada v Kč ,00 Leasing Full Service, s.r.o. Přefakturace PHM ,25 úhrada v Kč ,25 D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Přefakturace ostatní 8 252,11 úhrada v Kč 8 252,11 D.S. Factoring, s.r.o. Přefakturace nájemné os. automobil ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem nebytových prostor + služby ,60 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Telefonní hovory ,22 úhrada v Kč ,22 Dimension online, a.s. Spotřeba energie, vodné ,11 úhrada v Kč ,11 Dimension online, a.s. Přístup do informačních sítí (internet, analýzy) ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem domény ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem SW a HW ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension >> 25

26 Přijaté finanční zdroje Společnost Böhm & partner, a.s. nepřijala ve sledovaném období od propojených osob žádné finanční zdroje. Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění Společnost Böhm & partner, a.s. neposkytla ve sledovaném období propojeným osobám žádné služby. Postavení osob uvedených v této zprávě vůči společnosti Böhm & partner a.s. Ovládající osoby v postavení vůči společnosti: FIRMA (JMÉNO A SÍDLO / BYDLIŠTĚ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY) DŮVOD STATUTU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY* VÝŠE HLASOVACÍCH PRÁV Dimension, a.s. A 100 % *) Možnosti A: Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B: Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C: Jedná ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou FIRMA (JMÉNO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY) D.S. Leasing,a.s. Dimension online, a.s. Výstavba Bosonohy, a.s. D.S. Factoring, s.r.o. D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Nadace Sophia FIRMA A SÍDLO DALŠÍCH OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ Londýnské nám. 2, Brno Londýnské nám. 2, Brno Rušná 7, Brno Londýnské nám. 2, Brno Londýnské nám. 2, Brno Údolní 33, Brno Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období Nebyly učiněny. Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy Dimension >> 26

27 Představenstvo společnosti Böhm & partner, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti Böhm & partner, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma. V Brně, dne 30. března 2007 Dimension >> 27

28 Dimension >> 28

29 Nadace Sophia byla zřízena za stanoveným účelem 7. ledna roku 2002 akciovou společností Dimension, finanční služby. Nadace vyvíjí svou činnost především v oblasti vzdělávání. Jejím cílem je podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení, vytváření a poskytování stipendií, publikační činnosti, poskytování grantů a podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti. Všestranně tak podporuje především vzdělávání mládeže, rozvoj, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti. Od doby svého působení podpořila již řadu projektů jednotlivých institucí, zejména vysokých škol, ale také projekty jednotlivců, zahraniční stáže, účasti na mezinárodních konferencích, výzkumné záměry v rámci závěrečných pracích a publikační činnosti. Během svého pětiletého působení si Nadace Sophia upevnila svou pozici v rámci nestátního neziskového sektoru a dostala se do povědomí široké veřejnosti. Böhm & partner, jako silná a zisková privátní společnost v oblasti finančních služeb, cítí svoji společenskou povinnost zpětně přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit a podílet se prostřednictvím nadace na vzdělávání především u mládeže. V roce 2006 podpořila Nadace Sophia celkem 30 projektů částkou 433 tisíc Kč. Dimension >> 29

30 Dimension >> 30

31 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společnost: Böhm & partner, a.s. Adresa: Londýnské nám. 2, Brno IČO: Příjemce zprávy: statutární orgán společnosti a akcionáři společnosti Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Böhm & partner, a.s., Londýnské nám. 2, Brno, IČO: , t.j. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a za věrné zobrazení skutečnosti v ní odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, přiměřené. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. MAIN AUDIT, spol. s r.o., Údolní 33, Brno IČO: , DIČ: CZ , číslo licence u KA: zapsaný v OR dne u KOS v Brně, oddíl C, vložka Dimension >> 31

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více