VÝROČNÍ ZPRÁVA >> K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: >

2 Dimension >> 2

3 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > KVALITATIVNÍ INFORMACE 9 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 13 > ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 > HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 18 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 20 > VZTAHY S PROPOJENÝMI OSOBAMI 24 > NADACE SOPHIA 28 > ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA 30 > PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 37 > ÚDAJE O ODPOVĚDNÝCH OSOBÁCH 54 Dimension >> 3

4 Dimension >> 4

5 VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ A PARTNEŘI, do rukou se Vám opět dostává výroční zpráva společnosti Böhm & partner, a.s., člena České asociace obchodníků s cennými papíry a člena finanční skupiny Dimension, která je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Společnost Böhm & partner vstoupila již do desátého roku svého podnikání na kapitálových trzích a podobně jako předchozí rok byl pro společnost i ten loňský, z pohledu obchodního růstu, velmi úspěšný. Meziroční růst obchodů naší společnosti dosáhl více než 42 %, přičemž objem majetku na klientských účtech narostl o více než 96 %, a to mimo jiné díky silnému navýšení svěřených prostředků klientů jak v obhospodařovatelském, tak komisionářském vztahu. Uvedený obchodní růst byl dán několika skutečnostmi. Z vnějších faktorů hrál důležitou roli stále měnící se přístup širší veřejnosti při investování svých prostředků a vnímání kapitálového trhu z pohledu míry bezpečnosti a přístupu na něj. Nemalou roli rozhodně sehrál očekávaný vzestup zahraničních i domácích kapitálových trhů a s nimi spojené předpokládané výnosy. Z vnitřních faktorů hrála, při dosažení uvedených výsledků, nepostradatelnou roli nastolená strategie a filozofie společnosti v minulých letech. Mám na mysli především další rozvoj klíčových produktových linií - správu zákaznického majetku a poskytování Oblasti online činnosti obchodních emitenta aplikací pro obchodování na trzích v USA, rozšiřující se spolupráci s rostoucím počtem našich zákazníků, zlepšování úrovně komunikace s našimi zákazníky, partnery či médii, snahu poskytovat komplexní sofistikované služby jak institucionálním tak privátním investorům a maximálně vyhovět jejich individuálním požadavkům, budování vzájemně výhodných dlouhodobých vztahů a společné naplňování individuálních investičních cílů. Hlavní oblasti činnosti emitenta K dobrým výsledkům by společnost sama o sobě nedospěla nebýt vynikající týmové spolupráce celého kolektivu zkušených zaměstnanců Böhm & partner, vč. související spolupráce zaměstnanců celého koncernu Dimension. Dovolte mi proto, abych Předmětem na tomto podnikání místě poděkoval koncernu nejen poskytování celému týmu finančních společnosti služeb, Böhm a to & přímo partner, společností ale i všem Dimension, obchodním a. partnerům s., nebo a klientům naší prostřednictvím společnosti za dceřiných projevenou společností. důvěru. Předměty podnikání Dimension, a. s., jsou uvedeny v této výroční zprávě, v sekci Základní údaje (viz strana 6). Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že i příští roky s sebou přinesou v souladu se stanovenými cíli další zvýšení výkonnosti jednotlivých úseků společnosti a dosažení dobrých výsledků na kapitálovém trhu. Díky kvalitě a šíři sortimentu našich služeb na Emitent straně nemá jedné, žádnou spokojenosti ze svých našich činností klientů a žádným a budování ze svých další produktů vzájemné monopolní dlouhodobé ani spolupráce dominantní na postavení straně druhé. na trhu. Společnost Dimension, a. s., je nebankovní finanční společnost, mateřská společnost finančního koncernu. Společnost poskytuje v rámci koncernu služby jednotlivým dceřiným společnostem vedoucí ke sjednocení obchodní, finanční a marketingové strategie a obchodní činnosti koncernu. Ing. Dimension, Patrik Müller a. s. není vlastníkem nemovitostí. člen představenstva Böhm & partner, a.s. Organizační složky podniku emitenta Červen 2007 Emitent nemá žádné organizační složky. Dceřiné společnosti D.S.-Leasing, a. s., a D.S. Factoring, s. r. o., mají organizační složku ve Slovenské republice, se sídlem v Bratislavě. Patenty, licence, obchodní známky Dimension >> 5

6 Dimension >> 6

7 Základní údaje Název společnosti: Böhm & partner, a.s. Sídlo: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ Brno Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: IČ: Spisová značka: B.2502 zapsaná u rejstříkového soudu v Brně Základní kapitál: Kč Akcionář: 100% akcionářem je Dimension, a.s., IČ: Akcie: na jméno, zaknihovaná, ks ve jmenovité hodnotě Kč, celkový objem emise Kč Člen: finančního koncernu Dimension, České asociace obchodníků s cennými papíry Práva vyplývající z akcie jsou upravena standardními právy dle obchodního zákoníku. V posledních čtyřech letech nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu. K poslednímu navýšení základního kapitálu došlo na základě rozhodnutí valné hromady dne na současných 27 mil. Kč. Základní kapitál byl v plné výši splacen dne Historie 2004 Zakládající člen České asociace obchodníků s cennými papíry 2002 Potvrzení licence společnosti Böhm & partner, a.s. od Komise pro cenné papíry, v plném rozsahu, tak jak bylo požádáno; výrazné rozšíření produktového portfolia a služeb 2001 Dokončení fúze se společností D.S. Finance, a.s Začlenění do finančního koncernu Dimension, a.s., počátky fúze se společností D.S. Finance, a.s. se základním kapitálem 10 mil. Kč 1999 Akvizice společnosti BVV Dives - kapitálový trh a.s. se základním kapitálem 77 mil. Kč 1997 Dramatický nárůst obratu 1996 Založení společnosti Böhm & partner a.s. Dimension >> 7

8 Údaje o činnosti Obchodník s cennými papíry Böhm & partner, a.s. obchoduje s investičními instrumenty jak na území České republiky tak v zahraničí prostřednictvím zahraničních obchodníků a organizátorů trhů. V souladu s 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou předmětem podnikání společnosti následující činnosti: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, - obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, - upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, - správa investičních nástrojů, - úschova investičních nástrojů, - poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, - provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Dimension >> 8

9 Dimension >> 9

10 Požadované kvantitativní ukazatele k (v tis. Kč) Kapitálová přiměřenost 91,49 % Tier Kč Tier 2 0 Kč Využitý Tier 3 0 Kč Odečitatelné položky 20 Kč Kapitál celkem Kč Kapitálový požadavek A Kč Kapitálový požadavek B 406 Kč Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia 58 Kč Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku 115 Kč Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -1,99 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -4,71 % Aktiva na jednoho zaměstnance* Kč Správní náklady na jednoho zaměstnance* Kč Zisk na jednoho zaměstnance* -103 Kč * Celkový počet zaměstnanců byl 11 bez členů statutárních orgánů. Údaje v tabulce jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě. Společnost v roce 2006 neměla podřízený dluh, který by byl součástí kapitálu pro účely kapitálové přiměřenosti. V roce 2007 společnost neplánuje změny základního kapitálu ani vlastního kapitálu s výjimkou dopadů hospodářského výsledku. Společnost v roce 2006 vykonávala obchodování na vlastní účet, což sice determinuje její rizikový profil, ale současně je situace společnosti charakteristická vysokým stupněm pokrytí podstupovaných rizik kapitálem. O tom svědčí i ukazatel kapitálové přiměřenosti, který k dosahuje více než 90 %. Kapitálový požadavek k rizikům obchodního portfolia tvořeného zanedbatelným objemem akciových titulů tuzemských emitentů obchodovaných na veřejných trzích byl minimální viz. tabulka. Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia dosáhl tis. Kč. Těžiště postupovaných rizik spočívá v oblasti úvěrového a akciového rizika. Společnost v roce 2006 neobchodovala s deriváty, ani je nevyužívala k zajištění. Vzhledem k nízkorizikovému profilu společnosti, vyplývajícího ze zaměření na správu zákaznických portfolií a obchodování na vlastní účty zákazníků, a velkému přebytku kapitálového pokrytí rizik, byl klíčovým nástrojem risk managementu koncept kapitálové přiměřenosti. Stejně jako v předchozích letech byla i v roce 2006 v rámci organizační struktury věnována pozornost na místa risk manažera, compliance a vnitřního auditora s cílem zajištění nepřetržitého plnění jejich funkcí v souladu s požadavky vyhlášky č. 258/2004 Sb., což jen potvrdilo zkvalitnění vnitřních kontrolních procesů ve společnosti. Dimension >> 10

11 Dimension >> 11

12 Představenstvo Ing. Hanuš Šamánek (* 1946) předseda představenstva Ing. Patrik Müller (* 1973) člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ivo Hložánek (* 1962) předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Chudáček (* 1970) člen dozorčí rady Žádný ze členů představenstva, dozorčí rady ani vedoucích zaměstnanců nevlastní akcie společnosti. Společnost nemá program zaměstnaneckých akcií. Změny uskutečněné koncem roku 2006 a počátkem roku 2007: Členka představenstva: Mgr. Šárka Šilerová, den zániku funkce 1. listopadu 2006 Člen představenstva: Ing. Alexander Tóth, den zániku funkce 18. ledna 2007 Člen představenstva: Ing. Patrik Müller, den vzniku funkce 19. ledna 2007 Dimension >> 12

13 Dimension >> 13

14 HLAVNÍ VLIVY NA HOSPODAŘENÍ BÖHM & PARTNER, a.s. Kapitálový trh a jeho vlivy Hospodaření společnosti bylo v uplynulém roce poznamenáno především silným zvýšením poptávky po investičních službách ze strany investorů a dalším růstem na hlavních akciových trzích Evropy a USA, včetně dramatického růstu tuzemského trhu. Z pohledu realizovaných objemů obchodů hrál roli kromě domácího zejména kapitálový trh Spojených států. Nevýrazný vývoj v roce 2005, z pohledu změn nejvíce sledovaných akciových indexů ve Spojených státech, napravil právě loňský rok neboť byl pro indexy velmi ziskový. Investoři zaměřující se na hlavní akciové trhy světa byli opět odměněni zlepšujícími se zprávami jak z podnikové sféry, tak makroekonomickými údaji. Tato situace způsobila oživení obchodní aktivity a posílení v podstatě ve všech sektorech hlavních burzovních indexů. Negativními faktory působícími na vývoj trhů a investic byl opět slábnoucí USD a drahá ropa. Americký dolar vůči české koruně za celý rok oslabil o 15,1 %. První polovinu roku 2006 na akciových trzích v USA lze charakterizovat jako soustředění investorů na měnovou politiku centrální banky (Fed) a ceny ropy. Obojí bylo pro trh limitující - ceny ropy se nezadržitelně blížily k hranici 80 USD za barel a měnový výbor amerického Fedu počátkem roku okamžitě zvýšil základní úrokovou sazbu. Nadále trvala nejistota ohledně délky a načasování dalšího zvyšování. Sílící obavy z inflace a dopadu zpomalení hospodářského růstu na zisky firem tak byly hlavním faktorem vyvíjejícím tlak na indexy. Druhá polovina se vyvíjela nad očekávání mnohých velmi dobře. Centrální banka v polovině roku zvýšila sazby, ovšem naznačila, že se blíží konec nebo alespoň pauza v utahování měnové politiky. To se později potvrdilo a trh začal kalkulovat s brzkým poklesem sazeb. Později všudypřítomné obavy ze zpomalení ekonomického růstu ustoupily do pozadí a burzy začaly posilovat. Cena lehké americké ropy opouštěla maxima, pozvolna mířila pod hranici 60 USD za barel a během výsledkové sezóny také nezklamala většina firem, což trh optimisticky naladilo. Za celý rok 2006 index Dow Jones Industrials zpevnil o 16,3 %, širší Standard & Poor's 500 o 13,6 % a technologický Nasdaq Composite o 9,5 %. Většina tohoto růstu proběhla během druhé poloviny roku, ve které uvedené indexy zpevnily o 11,8 %, 11,7 % resp. 11,2 %. Nemalé zisky si připsaly i evropské burzy - britský index FTSE 100 za celý rok zpevnil o 10,7 % a německý DAX o velmi silných 22,0 %, jen ve 2. pololetí o 6,6 resp. 16,1 %. Negativně se však při aktuálních přepočtech hodnot zahraničních investic do CZK projevovala volatilita směnného kurzu amerického dolaru a eura, což bylo do značné míry eliminováno větší regionální diverzifikací investic. Pokud se zaměříme na trh domácí, rok 2006 byl pro český akciový trh rokem, který svou velkou volatilitou investorům ukázal všechny své tváře. Prudký nárůst v závěru roku 2005 a prvních měsících roku 2006 byl vystřídán ještě prudším dvouměsíčním poklesem, aby druhé pololetí předchozí propad opět dohánělo. Prudký globální pokles cen akcií, který začal počátkem května, se nevyhnul českému akciovému trhu a posléze jej také významně ovlivnil. Nastartovaly jej obavy právě z pokračování zvyšování úrokových sazeb v USA, jejichž důsledkem by mimo jiné mohlo být zpomalení ekonomického růstu tahouna světového hospodářství. Nejvíce na tento možný scénář doplatil region tzv. emerging markets, ke kterým český akciový trh patří a je vnímán zahraničními investory jako více rizikový. K těmto obavám přispělo i snižování úrokového diferenciálu mezi většinou vysoce úročenými měnami těchto zemí a dolarovými sazbami. Výsledkem byl prodej aktiv včetně akcií denominovaných v těchto měnách. Dimension >> 14

15 U nás se přidal ještě jeden důležitý faktor, a to velmi rozšířené využívání maržových obchodů. Při silných poklesech docházelo k nucenému uzavírání pozic, což vzhledem k obrovskému objemu takto uzavíraných obchodů vyústilo v panické výprodeje českých akcií. Vzhledem k neadekvátnímu poklesu však na těchto zajímavých úrovních došlo k rychlému obratu a regeneraci trhu, a většina akcií se tak ve zbytku roku dostala na své předchozí úrovně. Tomuto optimistickému vývoji nezabránily ani problémy s vytvořením nové vlády po patových parlamentních volbách nebo dvojí zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB, které se dostaly na úroveň 2,5 %. Akciový trh, měřeno burzovním akciovým indexem PX, vzrostl meziročně o 7,7 %. Ještě krátce k tomuto indexu, v březnu 2006 sjednotil své předchůdce PX50 a PXD. Objem obchodů s českými akciemi se na pražské burze meziročně zvýšil z 848,895 mld. CZK v roce 2005 na 1041,173 mld. CZK v roce V závěru roku jsme se také po dlouhé době dočkali dvou nových emisí akcií. Nejdříve to byla počátkem prosince primární emise akcií realitního developera ECM a následně akcií Pegas Nonwovens, který vyrábí netkané textilie. Vnitřní procesy ve společnosti Kromě samotného kapitálového trhu bylo hospodaření společnosti poznamenáno vnitřními změnami započatými v předchozích letech s cílem vytvořit firmu fungující na principech přísné efektivnosti a standardně širokého spektra kvalitních poskytovaných služeb. Prostřednictvím těchto služeb umožní její další rozvoj především díky schopnosti aktivně vyhledávat a budovat stabilní klientskou základnu, která oceňuje vysokou odbornost zaměstnanců a jejich individuální přístup k řešení potřeb a požadavků svých klientů. Týmu odborníků společnosti se v průběhu roku podařilo dále konsolidovat, čímž se vytvořily podmínky pro další expanzi objemu spravovaném majetku i zvýšení kvality nabízených investičních služeb. Představenstvo společnosti si uvědomovalo nutnost zefektivňování celé řady procesů uvnitř společnosti, jež by se pozitivně odrazily na hospodaření společnosti a na výkonnosti jejich jednotlivých složek. Rok 2006 byl proto pro společnost Böhm & partner, a.s. charakteristický dalším zefektivňováním vnitřních procesů v několika rovinách. Představenstvo konstatuje, že v oblasti vnitřního fungování společnosti nastaly v uplynulém roce pozitivní změny, které se projevily výrazným nárůstem počtu realizovaných obchodů, dalším zvýšením spolehlivosti, rychlosti a přesnosti automatizovaného zpracování obchodů a operací, či zvyšování odbornosti zaměstnanců. Důraz byl kladen především na další zvyšování efektivity vnitřního provozu v oblastech oddělení back office, zkvalitnění výstupů z tohoto systému pro klienty a management společnosti, podpory informačního a analytického oddělení anebo pokračující úpravy informačního serveru tak, aby se z něj stal nástroj využívaný širokým spektrem investorů. Tyto změny byly a jsou rovněž nutné pro schopnost firmy vypořádat se s neustálými změnami legislativy a nárůstem administrativy v souvislosti s rozšířením informačních povinností směrem k orgánům vykonávajícím dohled nad kapitálových trhem. V roce 2006 se společnost Böhm & partner, a.s., která je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP), nadále aktivně podílela na činnosti asociace směrem k regulatorním orgánům a ostatním subjektům kapitálového trhu. Společnost tak deklarovala svůj zájem na zprůhlednění a zatraktivnění segmentu pro investory, a v neposlední řadě podpořila snahu asociace o prezentaci názorů a zájmů nebankovních obchodníků s cennými papíry. Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok Ing. Patrik Müller člen představenstva Böhm & partner, a.s. Dimension >> 15

16 Dimension >> 16

17 Dozorčí rada v uplynulém roce aktivně dohlížela na průběh nově zavedených procesů spojených s naplňováním pravidel vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry v souvislosti s legislativními změnami kapitálového trhu z předešlého období. Členové dozorčí rady prováděli pravidelné kontroly činnosti společnosti a dodržování vnitřních předpisů a pravidel obchodníka s cennými papíry. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechna potřebná data a informace k výkonu této činnosti nezbytné. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Böhm & partner, a.s. za rok 2006, podléhající auditu auditora MAIN AUDIT, s.r.o. Dozorčí rada zkoumala účetní závěrku z hlediska účetní a věcné správnosti, a považuje ji za věcně správnou a věrně zobrazující stav hospodaření společnosti. V průběhu své činnosti neshledala dozorčí rada žádné porušení platných právních norem ani pochybení představenstva společnosti. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři společnosti schválit účetní závěrku v předloženém znění s hospodářským výsledkem tis. Kč za účetní období Ing. Ivo Hložánek předseda dozorčí rady V Brně, červen 2007 Dimension >> 17

18 Dimension >> 18

19 Dimension >> 19

20 Dimension >> 20

21 Koncern Dimension, jakožto zkušený a silný finanční partner, již úspěšně působí 16 let na trhu. Je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Skupina sjednocuje obchodní, finanční a marketingové strategie, přičemž jsou klienti obsluhováni specializovanými dceřinými společnostmi, jejichž je Dimension, a. s. stoprocentním vlastníkem. STRUKTURA FINANČNÍ SKUPINY Dimension finanční služby DS Leasing 100 % (VK 192 mil. Kč) DS Leasing FS 100 % (VK 6 mil. Kč) DS Factoring 100 % (VK 50 mil. Kč) Böhm & partner 100 % (VK 24 mil. Kč) Pozn.: - graf je sestaven výhradně z poskytovatelů finančních produktů koncernu Dimension - VK = vlastní kapitál k ŠIROKÁ NABÍDKA SLUŽEB Prostřednictvím svých dceřiných společností skupina Dimension poskytuje široké spektrum služeb v oblasti financování firemní i maloobchodní klientely. Mezi spokojené klienty koncernu patří jak menší a střední podnikatelé, tak i občané nepodnikatelé. Firemní financování Financování firemních investic z cizích zdrojů, patří mezi oblíbené produkty, které jednoznačně urychlují realizaci investičních záměrů našich klientů. Společnosti DS Leasing a DS Leasing Full Servis klientům poskytují služby jako jsou finanční leasing, operativní a full service leasing, zpětný leasing, úvěry a odbytový leasing. Provozní financování oceňují především obchodníci, kteří potřebují získat okamžitou hotovost, finanční limity pro pokrytí výkyvů ve svém cash-flow nebo si jen chtějí pojistit své inkaso. Dimension >> 21

22 Společnost DS Factoring úspěšně poskytuje služby v oblasti provozního financování již 15 let. Klientům nabízí regresní i bezregresní factoring, předfinancování zakázek či správu pohledávek. Za dobu své působnosti společnost služby natolik zdokonalila, že jistě oceníte rychlost jejich poskytování, tak i profesionální tým. Spotřebitelské financování Spotřebitelské financování je určeno především občanům, nepodnikatelům, k pokrytí svých nejvýznamnějších investičních výdajů, souvisejících s nákupem automobilů či investicemi do bydlení. Společnost DS Leasing umožňuje klientům realizovat jejich přání jak pomocí finančního leasingu, tak i spotřebitelského úvěru. Řízení investic Řízení investic dnes jednoznačně zajímá každého, komu leží na bankovním účtu nevyužité finanční prostředky. Běžně se dnes využívají investiční alternativy v oblasti dluhopisů, podílových fondů, akcií či derivátů. Společnosti Böhm & partner, která je certifikovaným obchodníkem s cennými papíry, poskytuje poradenství a služby v oblasti obhospodařování aktiv jak pro občany, tak i podnikatele a municipality. Přístup 24 denně Cílem skupiny je poskytovat moderní finanční služby s maximálním využitím moderních technologií. Abychom svým klientům zajistili pohodlí, přehlednost a rychlost poskytovaných služeb, vyvinulo naše IT oddělení internetové aplikace našim službám na míru. Tyto uživatelsky oblíbené IS jsou klientům zdarma k dispozici na internetu 24 hodin denně. Aplikace tak centralizují a spojují nejen naši centrálu s pobočkami a celorepublikovou obchodní sítí našich partnerů, ale zároveň umožňují všem našim klientům snadný přístup do databáze svých obchodních operací, jejich rychlou kontrolu a provedení i on-line plateb. Dimension >> 22

23 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE KONCERNU Obchodní obraty společností koncernu (v mil. Kč) D.S. Leasing, a. s D.S. Leasing Full Service, s. r. o D.S. Factoring, s. r. o Böhm & partner, a. s Pozn.: - V leasingu je obchodním obratem cena nově pořízených předmětů bez DPH. - Ve factoringu je obchodním obratem jmenovitá hodnota akceptovaných faktur. - Obchodník s cennými papíry, spol. Böhm & partner, vykazuje obchodní obrat jako součet prodejů a nákupů pro klienty. Koncern Dimension během posledních let kromě obchodního růstu vykazuje i růst bilančních a hospodářských ukazatelů. V posledních třech letech se skupině daří vykazovat čistou výnosnost kapitálu (ROE) na úrovni 15 %. Konsolidované ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Bilanční suma Vlastní kapitál Tržby Zisk Zisk/akcie 18,83 26,79 29,14 Výnosnost ROE Meziroční vývoj bilanční sumy 14,87 % 14,29 % 10,23 % 11,94 % 17,68 % 22,52 % Dimension >> 23

24 Dimension >> 24

25 V účetním období došlo v rámci běžného obchodního styku k následujícím vztahům mezi společností Böhm & partner, a.s. a níže uvedenými propojenými osobami. Poskytnuté finanční zdroje FIRMA (JMÉNO PŘÍJEMCE) DIMENSION, A.S. Popis poskytnutých finančních zdrojů Krátkodobé směnky Výše poskytnutých finančních zdrojů a úroků z nich (Kč) Počáteční stav: Zvýšení: Snížení: Konečný stav: Vyčíslená výše úroků za účetní období (Kč) Uhrazená výše úroků za účetní období (Kč) Ostatní přijatá plnění a protiplnění FIRMA (JMÉNO PŘÍJEMCE) POPIS POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ VÝŠE POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ (KČ) POPIS PROTIPLNĚNÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ (KČ) Dimension, a.s. Reklamní předměty + reklama ,78 úhrada v Kč ,78 Dimension, a.s. Nájemné + energie ,26 úhrada v Kč ,26 Dimension, a.s. Telefonní hovory, poštovné ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Pronájem SW ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Poradenství ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Ostatní 6 672,00 úhrada v Kč 6 672,00 D.S. Leasing, a.s. Přefakturace (kancel. potřeby, ubytování) 3 475,79 úhrada v Kč 3 475,79 Leasing Full Service, s.r.o. Pronájem osobních automobilů ,00 úhrada v Kč ,00 Leasing Full Service, s.r.o. Přefakturace PHM ,25 úhrada v Kč ,25 D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Přefakturace ostatní 8 252,11 úhrada v Kč 8 252,11 D.S. Factoring, s.r.o. Přefakturace nájemné os. automobil ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem nebytových prostor + služby ,60 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Telefonní hovory ,22 úhrada v Kč ,22 Dimension online, a.s. Spotřeba energie, vodné ,11 úhrada v Kč ,11 Dimension online, a.s. Přístup do informačních sítí (internet, analýzy) ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem domény ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem SW a HW ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension >> 25

26 Přijaté finanční zdroje Společnost Böhm & partner, a.s. nepřijala ve sledovaném období od propojených osob žádné finanční zdroje. Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění Společnost Böhm & partner, a.s. neposkytla ve sledovaném období propojeným osobám žádné služby. Postavení osob uvedených v této zprávě vůči společnosti Böhm & partner a.s. Ovládající osoby v postavení vůči společnosti: FIRMA (JMÉNO A SÍDLO / BYDLIŠTĚ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY) DŮVOD STATUTU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY* VÝŠE HLASOVACÍCH PRÁV Dimension, a.s. A 100 % *) Možnosti A: Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B: Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C: Jedná ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou FIRMA (JMÉNO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY) D.S. Leasing,a.s. Dimension online, a.s. Výstavba Bosonohy, a.s. D.S. Factoring, s.r.o. D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Nadace Sophia FIRMA A SÍDLO DALŠÍCH OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ Londýnské nám. 2, Brno Londýnské nám. 2, Brno Rušná 7, Brno Londýnské nám. 2, Brno Londýnské nám. 2, Brno Údolní 33, Brno Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období Nebyly učiněny. Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy Dimension >> 26

27 Představenstvo společnosti Böhm & partner, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti Böhm & partner, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma. V Brně, dne 30. března 2007 Dimension >> 27

28 Dimension >> 28

29 Nadace Sophia byla zřízena za stanoveným účelem 7. ledna roku 2002 akciovou společností Dimension, finanční služby. Nadace vyvíjí svou činnost především v oblasti vzdělávání. Jejím cílem je podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení, vytváření a poskytování stipendií, publikační činnosti, poskytování grantů a podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti. Všestranně tak podporuje především vzdělávání mládeže, rozvoj, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti. Od doby svého působení podpořila již řadu projektů jednotlivých institucí, zejména vysokých škol, ale také projekty jednotlivců, zahraniční stáže, účasti na mezinárodních konferencích, výzkumné záměry v rámci závěrečných pracích a publikační činnosti. Během svého pětiletého působení si Nadace Sophia upevnila svou pozici v rámci nestátního neziskového sektoru a dostala se do povědomí široké veřejnosti. Böhm & partner, jako silná a zisková privátní společnost v oblasti finančních služeb, cítí svoji společenskou povinnost zpětně přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit a podílet se prostřednictvím nadace na vzdělávání především u mládeže. V roce 2006 podpořila Nadace Sophia celkem 30 projektů částkou 433 tisíc Kč. Dimension >> 29

30 Dimension >> 30

31 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společnost: Böhm & partner, a.s. Adresa: Londýnské nám. 2, Brno IČO: Příjemce zprávy: statutární orgán společnosti a akcionáři společnosti Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Böhm & partner, a.s., Londýnské nám. 2, Brno, IČO: , t.j. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a za věrné zobrazení skutečnosti v ní odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, přiměřené. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. MAIN AUDIT, spol. s r.o., Údolní 33, Brno IČO: , DIČ: CZ , číslo licence u KA: zapsaný v OR dne u KOS v Brně, oddíl C, vložka Dimension >> 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Základní údaje akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Zpráva dozorčí rady 14 Doplňující informace o společnosti 16 Zpráva o vztazích mezi

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva VZ Czech E189023 www.domena.cz Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 49 242 40 000 41 694 30 000 27 501 31 377 20 000 10 000 0 2009 2010 Celkový obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti.

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. H so da B N vm tk ap lš pv žh rj mv ev rk vc zk jv ps jk jj ms ed ml Výroční zpráva 2010 Modrá

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je dynamickou společností, která se zaměřuje na poskytování komplexního finančního poradenství. To staví na férovém přístupu

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více