VÝROČNÍ ZPRÁVA >> K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: >

2 Dimension >> 2

3 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > KVALITATIVNÍ INFORMACE 9 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 13 > ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 > HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 18 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 20 > VZTAHY S PROPOJENÝMI OSOBAMI 24 > NADACE SOPHIA 28 > ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA 30 > PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 37 > ÚDAJE O ODPOVĚDNÝCH OSOBÁCH 54 Dimension >> 3

4 Dimension >> 4

5 VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ A PARTNEŘI, do rukou se Vám opět dostává výroční zpráva společnosti Böhm & partner, a.s., člena České asociace obchodníků s cennými papíry a člena finanční skupiny Dimension, která je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Společnost Böhm & partner vstoupila již do desátého roku svého podnikání na kapitálových trzích a podobně jako předchozí rok byl pro společnost i ten loňský, z pohledu obchodního růstu, velmi úspěšný. Meziroční růst obchodů naší společnosti dosáhl více než 42 %, přičemž objem majetku na klientských účtech narostl o více než 96 %, a to mimo jiné díky silnému navýšení svěřených prostředků klientů jak v obhospodařovatelském, tak komisionářském vztahu. Uvedený obchodní růst byl dán několika skutečnostmi. Z vnějších faktorů hrál důležitou roli stále měnící se přístup širší veřejnosti při investování svých prostředků a vnímání kapitálového trhu z pohledu míry bezpečnosti a přístupu na něj. Nemalou roli rozhodně sehrál očekávaný vzestup zahraničních i domácích kapitálových trhů a s nimi spojené předpokládané výnosy. Z vnitřních faktorů hrála, při dosažení uvedených výsledků, nepostradatelnou roli nastolená strategie a filozofie společnosti v minulých letech. Mám na mysli především další rozvoj klíčových produktových linií - správu zákaznického majetku a poskytování Oblasti online činnosti obchodních emitenta aplikací pro obchodování na trzích v USA, rozšiřující se spolupráci s rostoucím počtem našich zákazníků, zlepšování úrovně komunikace s našimi zákazníky, partnery či médii, snahu poskytovat komplexní sofistikované služby jak institucionálním tak privátním investorům a maximálně vyhovět jejich individuálním požadavkům, budování vzájemně výhodných dlouhodobých vztahů a společné naplňování individuálních investičních cílů. Hlavní oblasti činnosti emitenta K dobrým výsledkům by společnost sama o sobě nedospěla nebýt vynikající týmové spolupráce celého kolektivu zkušených zaměstnanců Böhm & partner, vč. související spolupráce zaměstnanců celého koncernu Dimension. Dovolte mi proto, abych Předmětem na tomto podnikání místě poděkoval koncernu nejen poskytování celému týmu finančních společnosti služeb, Böhm a to & přímo partner, společností ale i všem Dimension, obchodním a. partnerům s., nebo a klientům naší prostřednictvím společnosti za dceřiných projevenou společností. důvěru. Předměty podnikání Dimension, a. s., jsou uvedeny v této výroční zprávě, v sekci Základní údaje (viz strana 6). Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že i příští roky s sebou přinesou v souladu se stanovenými cíli další zvýšení výkonnosti jednotlivých úseků společnosti a dosažení dobrých výsledků na kapitálovém trhu. Díky kvalitě a šíři sortimentu našich služeb na Emitent straně nemá jedné, žádnou spokojenosti ze svých našich činností klientů a žádným a budování ze svých další produktů vzájemné monopolní dlouhodobé ani spolupráce dominantní na postavení straně druhé. na trhu. Společnost Dimension, a. s., je nebankovní finanční společnost, mateřská společnost finančního koncernu. Společnost poskytuje v rámci koncernu služby jednotlivým dceřiným společnostem vedoucí ke sjednocení obchodní, finanční a marketingové strategie a obchodní činnosti koncernu. Ing. Dimension, Patrik Müller a. s. není vlastníkem nemovitostí. člen představenstva Böhm & partner, a.s. Organizační složky podniku emitenta Červen 2007 Emitent nemá žádné organizační složky. Dceřiné společnosti D.S.-Leasing, a. s., a D.S. Factoring, s. r. o., mají organizační složku ve Slovenské republice, se sídlem v Bratislavě. Patenty, licence, obchodní známky Dimension >> 5

6 Dimension >> 6

7 Základní údaje Název společnosti: Böhm & partner, a.s. Sídlo: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ Brno Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: IČ: Spisová značka: B.2502 zapsaná u rejstříkového soudu v Brně Základní kapitál: Kč Akcionář: 100% akcionářem je Dimension, a.s., IČ: Akcie: na jméno, zaknihovaná, ks ve jmenovité hodnotě Kč, celkový objem emise Kč Člen: finančního koncernu Dimension, České asociace obchodníků s cennými papíry Práva vyplývající z akcie jsou upravena standardními právy dle obchodního zákoníku. V posledních čtyřech letech nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu. K poslednímu navýšení základního kapitálu došlo na základě rozhodnutí valné hromady dne na současných 27 mil. Kč. Základní kapitál byl v plné výši splacen dne Historie 2004 Zakládající člen České asociace obchodníků s cennými papíry 2002 Potvrzení licence společnosti Böhm & partner, a.s. od Komise pro cenné papíry, v plném rozsahu, tak jak bylo požádáno; výrazné rozšíření produktového portfolia a služeb 2001 Dokončení fúze se společností D.S. Finance, a.s Začlenění do finančního koncernu Dimension, a.s., počátky fúze se společností D.S. Finance, a.s. se základním kapitálem 10 mil. Kč 1999 Akvizice společnosti BVV Dives - kapitálový trh a.s. se základním kapitálem 77 mil. Kč 1997 Dramatický nárůst obratu 1996 Založení společnosti Böhm & partner a.s. Dimension >> 7

8 Údaje o činnosti Obchodník s cennými papíry Böhm & partner, a.s. obchoduje s investičními instrumenty jak na území České republiky tak v zahraničí prostřednictvím zahraničních obchodníků a organizátorů trhů. V souladu s 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou předmětem podnikání společnosti následující činnosti: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, - obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, - upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, - správa investičních nástrojů, - úschova investičních nástrojů, - poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, - poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, - provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. Dimension >> 8

9 Dimension >> 9

10 Požadované kvantitativní ukazatele k (v tis. Kč) Kapitálová přiměřenost 91,49 % Tier Kč Tier 2 0 Kč Využitý Tier 3 0 Kč Odečitatelné položky 20 Kč Kapitál celkem Kč Kapitálový požadavek A Kč Kapitálový požadavek B 406 Kč Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia 58 Kč Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku 115 Kč Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -1,99 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -4,71 % Aktiva na jednoho zaměstnance* Kč Správní náklady na jednoho zaměstnance* Kč Zisk na jednoho zaměstnance* -103 Kč * Celkový počet zaměstnanců byl 11 bez členů statutárních orgánů. Údaje v tabulce jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě. Společnost v roce 2006 neměla podřízený dluh, který by byl součástí kapitálu pro účely kapitálové přiměřenosti. V roce 2007 společnost neplánuje změny základního kapitálu ani vlastního kapitálu s výjimkou dopadů hospodářského výsledku. Společnost v roce 2006 vykonávala obchodování na vlastní účet, což sice determinuje její rizikový profil, ale současně je situace společnosti charakteristická vysokým stupněm pokrytí podstupovaných rizik kapitálem. O tom svědčí i ukazatel kapitálové přiměřenosti, který k dosahuje více než 90 %. Kapitálový požadavek k rizikům obchodního portfolia tvořeného zanedbatelným objemem akciových titulů tuzemských emitentů obchodovaných na veřejných trzích byl minimální viz. tabulka. Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia dosáhl tis. Kč. Těžiště postupovaných rizik spočívá v oblasti úvěrového a akciového rizika. Společnost v roce 2006 neobchodovala s deriváty, ani je nevyužívala k zajištění. Vzhledem k nízkorizikovému profilu společnosti, vyplývajícího ze zaměření na správu zákaznických portfolií a obchodování na vlastní účty zákazníků, a velkému přebytku kapitálového pokrytí rizik, byl klíčovým nástrojem risk managementu koncept kapitálové přiměřenosti. Stejně jako v předchozích letech byla i v roce 2006 v rámci organizační struktury věnována pozornost na místa risk manažera, compliance a vnitřního auditora s cílem zajištění nepřetržitého plnění jejich funkcí v souladu s požadavky vyhlášky č. 258/2004 Sb., což jen potvrdilo zkvalitnění vnitřních kontrolních procesů ve společnosti. Dimension >> 10

11 Dimension >> 11

12 Představenstvo Ing. Hanuš Šamánek (* 1946) předseda představenstva Ing. Patrik Müller (* 1973) člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ivo Hložánek (* 1962) předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Chudáček (* 1970) člen dozorčí rady Žádný ze členů představenstva, dozorčí rady ani vedoucích zaměstnanců nevlastní akcie společnosti. Společnost nemá program zaměstnaneckých akcií. Změny uskutečněné koncem roku 2006 a počátkem roku 2007: Členka představenstva: Mgr. Šárka Šilerová, den zániku funkce 1. listopadu 2006 Člen představenstva: Ing. Alexander Tóth, den zániku funkce 18. ledna 2007 Člen představenstva: Ing. Patrik Müller, den vzniku funkce 19. ledna 2007 Dimension >> 12

13 Dimension >> 13

14 HLAVNÍ VLIVY NA HOSPODAŘENÍ BÖHM & PARTNER, a.s. Kapitálový trh a jeho vlivy Hospodaření společnosti bylo v uplynulém roce poznamenáno především silným zvýšením poptávky po investičních službách ze strany investorů a dalším růstem na hlavních akciových trzích Evropy a USA, včetně dramatického růstu tuzemského trhu. Z pohledu realizovaných objemů obchodů hrál roli kromě domácího zejména kapitálový trh Spojených států. Nevýrazný vývoj v roce 2005, z pohledu změn nejvíce sledovaných akciových indexů ve Spojených státech, napravil právě loňský rok neboť byl pro indexy velmi ziskový. Investoři zaměřující se na hlavní akciové trhy světa byli opět odměněni zlepšujícími se zprávami jak z podnikové sféry, tak makroekonomickými údaji. Tato situace způsobila oživení obchodní aktivity a posílení v podstatě ve všech sektorech hlavních burzovních indexů. Negativními faktory působícími na vývoj trhů a investic byl opět slábnoucí USD a drahá ropa. Americký dolar vůči české koruně za celý rok oslabil o 15,1 %. První polovinu roku 2006 na akciových trzích v USA lze charakterizovat jako soustředění investorů na měnovou politiku centrální banky (Fed) a ceny ropy. Obojí bylo pro trh limitující - ceny ropy se nezadržitelně blížily k hranici 80 USD za barel a měnový výbor amerického Fedu počátkem roku okamžitě zvýšil základní úrokovou sazbu. Nadále trvala nejistota ohledně délky a načasování dalšího zvyšování. Sílící obavy z inflace a dopadu zpomalení hospodářského růstu na zisky firem tak byly hlavním faktorem vyvíjejícím tlak na indexy. Druhá polovina se vyvíjela nad očekávání mnohých velmi dobře. Centrální banka v polovině roku zvýšila sazby, ovšem naznačila, že se blíží konec nebo alespoň pauza v utahování měnové politiky. To se později potvrdilo a trh začal kalkulovat s brzkým poklesem sazeb. Později všudypřítomné obavy ze zpomalení ekonomického růstu ustoupily do pozadí a burzy začaly posilovat. Cena lehké americké ropy opouštěla maxima, pozvolna mířila pod hranici 60 USD za barel a během výsledkové sezóny také nezklamala většina firem, což trh optimisticky naladilo. Za celý rok 2006 index Dow Jones Industrials zpevnil o 16,3 %, širší Standard & Poor's 500 o 13,6 % a technologický Nasdaq Composite o 9,5 %. Většina tohoto růstu proběhla během druhé poloviny roku, ve které uvedené indexy zpevnily o 11,8 %, 11,7 % resp. 11,2 %. Nemalé zisky si připsaly i evropské burzy - britský index FTSE 100 za celý rok zpevnil o 10,7 % a německý DAX o velmi silných 22,0 %, jen ve 2. pololetí o 6,6 resp. 16,1 %. Negativně se však při aktuálních přepočtech hodnot zahraničních investic do CZK projevovala volatilita směnného kurzu amerického dolaru a eura, což bylo do značné míry eliminováno větší regionální diverzifikací investic. Pokud se zaměříme na trh domácí, rok 2006 byl pro český akciový trh rokem, který svou velkou volatilitou investorům ukázal všechny své tváře. Prudký nárůst v závěru roku 2005 a prvních měsících roku 2006 byl vystřídán ještě prudším dvouměsíčním poklesem, aby druhé pololetí předchozí propad opět dohánělo. Prudký globální pokles cen akcií, který začal počátkem května, se nevyhnul českému akciovému trhu a posléze jej také významně ovlivnil. Nastartovaly jej obavy právě z pokračování zvyšování úrokových sazeb v USA, jejichž důsledkem by mimo jiné mohlo být zpomalení ekonomického růstu tahouna světového hospodářství. Nejvíce na tento možný scénář doplatil region tzv. emerging markets, ke kterým český akciový trh patří a je vnímán zahraničními investory jako více rizikový. K těmto obavám přispělo i snižování úrokového diferenciálu mezi většinou vysoce úročenými měnami těchto zemí a dolarovými sazbami. Výsledkem byl prodej aktiv včetně akcií denominovaných v těchto měnách. Dimension >> 14

15 U nás se přidal ještě jeden důležitý faktor, a to velmi rozšířené využívání maržových obchodů. Při silných poklesech docházelo k nucenému uzavírání pozic, což vzhledem k obrovskému objemu takto uzavíraných obchodů vyústilo v panické výprodeje českých akcií. Vzhledem k neadekvátnímu poklesu však na těchto zajímavých úrovních došlo k rychlému obratu a regeneraci trhu, a většina akcií se tak ve zbytku roku dostala na své předchozí úrovně. Tomuto optimistickému vývoji nezabránily ani problémy s vytvořením nové vlády po patových parlamentních volbách nebo dvojí zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB, které se dostaly na úroveň 2,5 %. Akciový trh, měřeno burzovním akciovým indexem PX, vzrostl meziročně o 7,7 %. Ještě krátce k tomuto indexu, v březnu 2006 sjednotil své předchůdce PX50 a PXD. Objem obchodů s českými akciemi se na pražské burze meziročně zvýšil z 848,895 mld. CZK v roce 2005 na 1041,173 mld. CZK v roce V závěru roku jsme se také po dlouhé době dočkali dvou nových emisí akcií. Nejdříve to byla počátkem prosince primární emise akcií realitního developera ECM a následně akcií Pegas Nonwovens, který vyrábí netkané textilie. Vnitřní procesy ve společnosti Kromě samotného kapitálového trhu bylo hospodaření společnosti poznamenáno vnitřními změnami započatými v předchozích letech s cílem vytvořit firmu fungující na principech přísné efektivnosti a standardně širokého spektra kvalitních poskytovaných služeb. Prostřednictvím těchto služeb umožní její další rozvoj především díky schopnosti aktivně vyhledávat a budovat stabilní klientskou základnu, která oceňuje vysokou odbornost zaměstnanců a jejich individuální přístup k řešení potřeb a požadavků svých klientů. Týmu odborníků společnosti se v průběhu roku podařilo dále konsolidovat, čímž se vytvořily podmínky pro další expanzi objemu spravovaném majetku i zvýšení kvality nabízených investičních služeb. Představenstvo společnosti si uvědomovalo nutnost zefektivňování celé řady procesů uvnitř společnosti, jež by se pozitivně odrazily na hospodaření společnosti a na výkonnosti jejich jednotlivých složek. Rok 2006 byl proto pro společnost Böhm & partner, a.s. charakteristický dalším zefektivňováním vnitřních procesů v několika rovinách. Představenstvo konstatuje, že v oblasti vnitřního fungování společnosti nastaly v uplynulém roce pozitivní změny, které se projevily výrazným nárůstem počtu realizovaných obchodů, dalším zvýšením spolehlivosti, rychlosti a přesnosti automatizovaného zpracování obchodů a operací, či zvyšování odbornosti zaměstnanců. Důraz byl kladen především na další zvyšování efektivity vnitřního provozu v oblastech oddělení back office, zkvalitnění výstupů z tohoto systému pro klienty a management společnosti, podpory informačního a analytického oddělení anebo pokračující úpravy informačního serveru tak, aby se z něj stal nástroj využívaný širokým spektrem investorů. Tyto změny byly a jsou rovněž nutné pro schopnost firmy vypořádat se s neustálými změnami legislativy a nárůstem administrativy v souvislosti s rozšířením informačních povinností směrem k orgánům vykonávajícím dohled nad kapitálových trhem. V roce 2006 se společnost Böhm & partner, a.s., která je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP), nadále aktivně podílela na činnosti asociace směrem k regulatorním orgánům a ostatním subjektům kapitálového trhu. Společnost tak deklarovala svůj zájem na zprůhlednění a zatraktivnění segmentu pro investory, a v neposlední řadě podpořila snahu asociace o prezentaci názorů a zájmů nebankovních obchodníků s cennými papíry. Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok Ing. Patrik Müller člen představenstva Böhm & partner, a.s. Dimension >> 15

16 Dimension >> 16

17 Dozorčí rada v uplynulém roce aktivně dohlížela na průběh nově zavedených procesů spojených s naplňováním pravidel vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry v souvislosti s legislativními změnami kapitálového trhu z předešlého období. Členové dozorčí rady prováděli pravidelné kontroly činnosti společnosti a dodržování vnitřních předpisů a pravidel obchodníka s cennými papíry. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechna potřebná data a informace k výkonu této činnosti nezbytné. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Böhm & partner, a.s. za rok 2006, podléhající auditu auditora MAIN AUDIT, s.r.o. Dozorčí rada zkoumala účetní závěrku z hlediska účetní a věcné správnosti, a považuje ji za věcně správnou a věrně zobrazující stav hospodaření společnosti. V průběhu své činnosti neshledala dozorčí rada žádné porušení platných právních norem ani pochybení představenstva společnosti. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři společnosti schválit účetní závěrku v předloženém znění s hospodářským výsledkem tis. Kč za účetní období Ing. Ivo Hložánek předseda dozorčí rady V Brně, červen 2007 Dimension >> 17

18 Dimension >> 18

19 Dimension >> 19

20 Dimension >> 20

21 Koncern Dimension, jakožto zkušený a silný finanční partner, již úspěšně působí 16 let na trhu. Je jednou z největších a nejvýznamnějších nebankovních finančních společností v České republice. Skupina sjednocuje obchodní, finanční a marketingové strategie, přičemž jsou klienti obsluhováni specializovanými dceřinými společnostmi, jejichž je Dimension, a. s. stoprocentním vlastníkem. STRUKTURA FINANČNÍ SKUPINY Dimension finanční služby DS Leasing 100 % (VK 192 mil. Kč) DS Leasing FS 100 % (VK 6 mil. Kč) DS Factoring 100 % (VK 50 mil. Kč) Böhm & partner 100 % (VK 24 mil. Kč) Pozn.: - graf je sestaven výhradně z poskytovatelů finančních produktů koncernu Dimension - VK = vlastní kapitál k ŠIROKÁ NABÍDKA SLUŽEB Prostřednictvím svých dceřiných společností skupina Dimension poskytuje široké spektrum služeb v oblasti financování firemní i maloobchodní klientely. Mezi spokojené klienty koncernu patří jak menší a střední podnikatelé, tak i občané nepodnikatelé. Firemní financování Financování firemních investic z cizích zdrojů, patří mezi oblíbené produkty, které jednoznačně urychlují realizaci investičních záměrů našich klientů. Společnosti DS Leasing a DS Leasing Full Servis klientům poskytují služby jako jsou finanční leasing, operativní a full service leasing, zpětný leasing, úvěry a odbytový leasing. Provozní financování oceňují především obchodníci, kteří potřebují získat okamžitou hotovost, finanční limity pro pokrytí výkyvů ve svém cash-flow nebo si jen chtějí pojistit své inkaso. Dimension >> 21

22 Společnost DS Factoring úspěšně poskytuje služby v oblasti provozního financování již 15 let. Klientům nabízí regresní i bezregresní factoring, předfinancování zakázek či správu pohledávek. Za dobu své působnosti společnost služby natolik zdokonalila, že jistě oceníte rychlost jejich poskytování, tak i profesionální tým. Spotřebitelské financování Spotřebitelské financování je určeno především občanům, nepodnikatelům, k pokrytí svých nejvýznamnějších investičních výdajů, souvisejících s nákupem automobilů či investicemi do bydlení. Společnost DS Leasing umožňuje klientům realizovat jejich přání jak pomocí finančního leasingu, tak i spotřebitelského úvěru. Řízení investic Řízení investic dnes jednoznačně zajímá každého, komu leží na bankovním účtu nevyužité finanční prostředky. Běžně se dnes využívají investiční alternativy v oblasti dluhopisů, podílových fondů, akcií či derivátů. Společnosti Böhm & partner, která je certifikovaným obchodníkem s cennými papíry, poskytuje poradenství a služby v oblasti obhospodařování aktiv jak pro občany, tak i podnikatele a municipality. Přístup 24 denně Cílem skupiny je poskytovat moderní finanční služby s maximálním využitím moderních technologií. Abychom svým klientům zajistili pohodlí, přehlednost a rychlost poskytovaných služeb, vyvinulo naše IT oddělení internetové aplikace našim službám na míru. Tyto uživatelsky oblíbené IS jsou klientům zdarma k dispozici na internetu 24 hodin denně. Aplikace tak centralizují a spojují nejen naši centrálu s pobočkami a celorepublikovou obchodní sítí našich partnerů, ale zároveň umožňují všem našim klientům snadný přístup do databáze svých obchodních operací, jejich rychlou kontrolu a provedení i on-line plateb. Dimension >> 22

23 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE KONCERNU Obchodní obraty společností koncernu (v mil. Kč) D.S. Leasing, a. s D.S. Leasing Full Service, s. r. o D.S. Factoring, s. r. o Böhm & partner, a. s Pozn.: - V leasingu je obchodním obratem cena nově pořízených předmětů bez DPH. - Ve factoringu je obchodním obratem jmenovitá hodnota akceptovaných faktur. - Obchodník s cennými papíry, spol. Böhm & partner, vykazuje obchodní obrat jako součet prodejů a nákupů pro klienty. Koncern Dimension během posledních let kromě obchodního růstu vykazuje i růst bilančních a hospodářských ukazatelů. V posledních třech letech se skupině daří vykazovat čistou výnosnost kapitálu (ROE) na úrovni 15 %. Konsolidované ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Bilanční suma Vlastní kapitál Tržby Zisk Zisk/akcie 18,83 26,79 29,14 Výnosnost ROE Meziroční vývoj bilanční sumy 14,87 % 14,29 % 10,23 % 11,94 % 17,68 % 22,52 % Dimension >> 23

24 Dimension >> 24

25 V účetním období došlo v rámci běžného obchodního styku k následujícím vztahům mezi společností Böhm & partner, a.s. a níže uvedenými propojenými osobami. Poskytnuté finanční zdroje FIRMA (JMÉNO PŘÍJEMCE) DIMENSION, A.S. Popis poskytnutých finančních zdrojů Krátkodobé směnky Výše poskytnutých finančních zdrojů a úroků z nich (Kč) Počáteční stav: Zvýšení: Snížení: Konečný stav: Vyčíslená výše úroků za účetní období (Kč) Uhrazená výše úroků za účetní období (Kč) Ostatní přijatá plnění a protiplnění FIRMA (JMÉNO PŘÍJEMCE) POPIS POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ VÝŠE POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ (KČ) POPIS PROTIPLNĚNÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ (KČ) Dimension, a.s. Reklamní předměty + reklama ,78 úhrada v Kč ,78 Dimension, a.s. Nájemné + energie ,26 úhrada v Kč ,26 Dimension, a.s. Telefonní hovory, poštovné ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Pronájem SW ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Poradenství ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension, a.s. Ostatní 6 672,00 úhrada v Kč 6 672,00 D.S. Leasing, a.s. Přefakturace (kancel. potřeby, ubytování) 3 475,79 úhrada v Kč 3 475,79 Leasing Full Service, s.r.o. Pronájem osobních automobilů ,00 úhrada v Kč ,00 Leasing Full Service, s.r.o. Přefakturace PHM ,25 úhrada v Kč ,25 D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Přefakturace ostatní 8 252,11 úhrada v Kč 8 252,11 D.S. Factoring, s.r.o. Přefakturace nájemné os. automobil ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem nebytových prostor + služby ,60 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Telefonní hovory ,22 úhrada v Kč ,22 Dimension online, a.s. Spotřeba energie, vodné ,11 úhrada v Kč ,11 Dimension online, a.s. Přístup do informačních sítí (internet, analýzy) ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem domény ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension online, a.s. Pronájem SW a HW ,00 úhrada v Kč ,00 Dimension >> 25

26 Přijaté finanční zdroje Společnost Böhm & partner, a.s. nepřijala ve sledovaném období od propojených osob žádné finanční zdroje. Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění Společnost Böhm & partner, a.s. neposkytla ve sledovaném období propojeným osobám žádné služby. Postavení osob uvedených v této zprávě vůči společnosti Böhm & partner a.s. Ovládající osoby v postavení vůči společnosti: FIRMA (JMÉNO A SÍDLO / BYDLIŠTĚ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY) DŮVOD STATUTU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY* VÝŠE HLASOVACÍCH PRÁV Dimension, a.s. A 100 % *) Možnosti A: Většinový společník přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B: Většinový společník nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C: Jedná ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě) Další osoby ovládané stejnou ovládající osobou FIRMA (JMÉNO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY) D.S. Leasing,a.s. Dimension online, a.s. Výstavba Bosonohy, a.s. D.S. Factoring, s.r.o. D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Nadace Sophia FIRMA A SÍDLO DALŠÍCH OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU OVLÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ Londýnské nám. 2, Brno Londýnské nám. 2, Brno Rušná 7, Brno Londýnské nám. 2, Brno Londýnské nám. 2, Brno Údolní 33, Brno Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období Nebyly učiněny. Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy Dimension >> 26

27 Představenstvo společnosti Böhm & partner, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti Böhm & partner, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma. V Brně, dne 30. března 2007 Dimension >> 27

28 Dimension >> 28

29 Nadace Sophia byla zřízena za stanoveným účelem 7. ledna roku 2002 akciovou společností Dimension, finanční služby. Nadace vyvíjí svou činnost především v oblasti vzdělávání. Jejím cílem je podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení, vytváření a poskytování stipendií, publikační činnosti, poskytování grantů a podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti. Všestranně tak podporuje především vzdělávání mládeže, rozvoj, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti. Od doby svého působení podpořila již řadu projektů jednotlivých institucí, zejména vysokých škol, ale také projekty jednotlivců, zahraniční stáže, účasti na mezinárodních konferencích, výzkumné záměry v rámci závěrečných pracích a publikační činnosti. Během svého pětiletého působení si Nadace Sophia upevnila svou pozici v rámci nestátního neziskového sektoru a dostala se do povědomí široké veřejnosti. Böhm & partner, jako silná a zisková privátní společnost v oblasti finančních služeb, cítí svoji společenskou povinnost zpětně přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit a podílet se prostřednictvím nadace na vzdělávání především u mládeže. V roce 2006 podpořila Nadace Sophia celkem 30 projektů částkou 433 tisíc Kč. Dimension >> 29

30 Dimension >> 30

31 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společnost: Böhm & partner, a.s. Adresa: Londýnské nám. 2, Brno IČO: Příjemce zprávy: statutární orgán společnosti a akcionáři společnosti Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Böhm & partner, a.s., Londýnské nám. 2, Brno, IČO: , t.j. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a za věrné zobrazení skutečnosti v ní odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, přiměřené. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. MAIN AUDIT, spol. s r.o., Údolní 33, Brno IČO: , DIČ: CZ , číslo licence u KA: zapsaný v OR dne u KOS v Brně, oddíl C, vložka Dimension >> 31

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více