SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

2 Krizová telefonní čísla Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie Úřady a instituce Magistrát města Děčín budova na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín budova 28. října, Děčín 1 SMS info Úřad práce Děčín Březinova 442/1, Děčín Úřad práce Děčín - odbor státní sociální podpory U Plovárny 1190/14, Děčín Okresní správa sociálního zabezpečení Ruská 61/33, Děčín Krajská zdravotní Nemocnice Děčín U Nemocnice 605/1, Děčín 2 Nové Město , Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s koordinačními skupinami Ing. Dagmar Vávrová hlavní koordinátorka procesu komunitního plánování Tisk a grafická úprava: ArtFocus Praha,

3 Ing. Vladislav Raška primátor města Vážení spoluobčané, informační katalog, který jste právě otevřeli, je společným dílem koordinačních skupin pro plánování sociálních služeb působících ve městě Děčíně v rámci procesu komunitního plánování. Přinášíme vám další informační katalog, který vám pomůže v lepší orientaci v sociální oblasti. Každý z nás se může během svého života dostat do situace, kdy potřebuje pomoc v oblasti sociální či zdravotní. Abychom v obtížné životní situaci pomohli občanům s orientací ve struktuře nabízených sociálních služeb a navazujících aktivit, je průvodce členěn dle základních cílových skupin. Proto, aby nabídka služeb byla přehledná, aby se v ní občané dobře orientovali a tedy aby všechny finanční prostředky určené na sociální oblast byly využity účelně, doplnili jsme katalog o nové služby a rozšířili o přehled služeb nabízených v okolních obcích. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří v sociální oblasti pracují.

4 OBSAH: ÚŘADY Statutární město Děčín Centrum sociálních služeb Děčín, p.o MěÚ Česká Kamenice Úřad práce v Děčíně Úřad práce v Děčíně odbor státní sociální podpory SENIOŘI Agentura NADĚJE Agentura osobní asistenční služby o.s AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO DĚČÍN Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s Domov pro seniory Děčín Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice Klub seniorů ZLATÝ PODZIM Pečovatelská služba SENIORCENTRUM DĚČÍN Sekce důchodců při OROS Svaz důchodců České republiky MO Děčín Svaz diabetiků ČR - Územní organizace Děčín Židovská obec Děčín OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP) Agentura Osmý den, o.s AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených DOMINO Děčín Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Oleška-Kamenice, p.o Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPI, o.s.) Občanské sdružení Jurta Okresní organizace SPMP ČR Děčín Domeček Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Děčín SONS ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Děčín SLUNEČNICE, o.s. centrum Cesta do světa Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum Děčín Středisko rané péče SPRP Liberec Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. (STP v ČR,o.s.)

5 RODINY V KRIZI Azylový dům pro muže a matky s dětmi Charitní sdružení Děčín Asistenční služba Děčín Křesťanská základní škola NATIVITY Mateřské centrum Bělásek Mikrojesle Baby klub Bělinka Mateřské centrum Oáza, o. s Mateřské centrum Rákosníček, o.s Nízkoprahové komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád, Mateřské centrum Občanské sdružení Poradna pro mezilidské vztahy centrum pro terapii, psychologické a sociální poradenství Pedagogicko - psychologická poradna Děčín Romské sdružení Děti a rodina Soukromé jesle Život na hraně o.s OSOBY V KRIZI Azylový dům pro muže a matky s dětmi, noclehárna pro muže Děčínské doléčovací centrum Domov se zvláštním režimem Česká Kamenice Dům na půl cesty Děčín Dům na půl cesty Česká Kamenice Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Krizová poradna Nízkoprahové denní centrum Česká Kamenice Občanská poradna Děčín o.s. Křesťanské společenství Jonáš

6 Statutární město Děčín Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 242/4, Děčín 4 (vila Tereza) Vedoucí odboru: Ing. Renata Grešíková , Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, Na Valech 15/6, Děčín 4 Vedoucí oddělení: Venuše Říhová , Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené, Na Valech 15/6, Děčín 4 Vedoucí oddělení: Bc. Petr Novotný , Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mírové náměstí 242/4, Děčín 4 (vila Tereza) Vedoucí oddělení: Hana Henigová , Kontaktní osoby: Mgr. Petr Maršoun, ředitel Alena Šittichová, asistentka Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. U Plovárny 1190, Děčín 1 příspěvková organizace statutárního města Děčín Domov pro seniory, Kamenická 775/195, Děčín 2 Mgr. Alexandra Petrů, vedoucí Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pod Svahem 6, Děčín 11 Mgr. Jana Kostřánková, vedoucí

7 DOMINO Děčín, Spojenců 214, Děčín 32 Bc. Roman Horn, vedoucí , Pečovatelská služba, Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6 Lucie Písaříková, vedoucí , Intervenční služby, Fügnerova 665/18, Děčín 1 Lenka Plicková, vedoucí , Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Řecká 19, Děčín 6 Dům na půl cesty Noclehárna pro muže Vladimíra Jurčová, vedoucí , Děčínské doléčovací centrum, Fügnerova 665/18, Děčín 1 Bc. Marek Hošek, vedoucí Kontaktní a doléčovací centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Teplická 31/45, Děčín 4 Lucie Plíhalová, vedoucí Hot line MěÚ Česká Kamenice Náměstí Míru 219 Oddělení dávek sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Petra Dolečková, vedoucí HS Úřední hodiny Pondělí 8:00 11:30 12:00 17:00 Středa 8:00 11:30 12:00 17:00 Dle potřeby i v neúřední dny. 7

8 Úřad práce v Děčíně Březinova 442/1, Děčín Úřad práce provádí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání 1 a zájemcům o zaměstnání 2 a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle zákona 435/2004 Sb. 1. fyzické osoby, které osobně požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu mají bydliště 2. fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádají o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území ČR, zájemcům o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může jim zabezpečit rekvalifikaci ODBOR ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně; zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje. Doklady při první návštěvě úřadu práce: průkaz totožnosti platný občanský průkaz (cizinci předloží povolení k pobytu) nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu - pas doklad o ukončení pracovního poměru (výpověď, pracovní smlouva) nebo doklad o ukončení dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr potvrzení OSSZ o ukončení nebo přerušení samostatně výdělečné činnosti doklad o ukončení nebo přerušení studia doklad o ukončení mateřské dovolené doklad o ukončení péče o osobu blízkou rozhodnutí, zda jde o osobu se zdravotním postižením vyplněná žádost o zprostředkování zaměstnání Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění,vezměte si tyto doklady také s sebou. v případě, že uvedené doklady nemáte, je možné na adrese formulareobcana použít pro zaměstnavatele formulář potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Odbor poradenství a rekvalifikací poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k uplatnění na trhu práce poradenství a informace o rekvalifikacích poradenství pro volbu či změnu povolání a informace o možnostech a podmínkách vzdělávání (IPS) poradenský proces Bilanční diagnostika individuální posouzení veškerých klientových kompetencí, včetně navržení následných aktivit zaměřených k nejvhodnějšímu a nejrychlejšímu profesnímu uplatnění zdarma hledání zaměstnání na internetu (I-Klub) Odbor trhu práce informace o veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních místech atd. pro zaměstnavatele poradenství pro začínající podnikatele informace pro zájemce o práci v jiném členské státě EU/EHP (kontaktní osoba pro EURES) Úřední hodiny Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 13:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek 8:00 13:00 Pátek 8:00 13:00 pro zvané a nové žádosti 8

9 Mgr. Táňa Ivanovská Úřad práce v Děčíně odbor státní sociální podpory U Plovárny 1190/14, Děčín Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Dávky státní sociální podpory jsou určené především pro děti nebo rodiny s dětmi a v některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory jsou: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu - přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení b) ostatní dávky - rodičovský příspěvek - dávky pěstounské péče - porodné - pohřebné Potvrzování evropských formulářů pro koordinaci rodinných dávek vyřizuje vedoucí dávkového oddělení a vedoucí metodického oddělení. Informace: Úřední hodiny Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 13:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek neúřední den Pátek neúřední den 9

10 Agentura NADĚJE U Tvrze 1443/21, Děčín , Kontaktní osoby: Lenghartová Irena, výkonný manažer Kárníková Lenka, sociální pracovník Zařízení je určeno osobám, které se nacházejí v péči rodiny či příbuzných, kteří z důvodu nemoci, dovolené nebo služební cesty nemohou péči poskytovat. Dále osobám, které se nemohou po hospitalizaci v nemocnici vrátit okamžitě do domácího prostředí a na přechodnou dobu se ocitli v situaci, která jim brání v plné soběstačnosti, např. v období rekonvalescence. Služba je také poskytována osobám čekajícím na brzké umístění v domovech pro seniory, či kvůli jiným krátkodobým problémům. Nabízená registrovaná služba: odlehčovací služby Odlehčovací služba je pobytová s nepřetržitým provozem 24 hodin denně. senioři osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým a zrakovým postižením osoby se zdravotním postižením Kapacita: 4 5 lůžek Dostupnost: MHD linka č. 1 a 7 Služba je poskytována za úhradu. SENIOŘI 10

11 Agentura osobní asistenční služby o.s. Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín 6 Kontakty : Eva Zaiptová výkonný manager Kontaktní místo: Teplická 25, Děčín 4 - pro setkání s klienty, rodinnými příslušníky Žaneta Šefčíková sociální pracovnice Terénní sociální služba pro občany města Děčína se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, poskytovaná po dobu 24 hodin denně dle individuálních potřeb uživatele. osoby se zdravotním postižením senioři Nabízené registrované služby: osobní asistence zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu osobní hygiena zajištění stravy zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím obstarávání osobních záležitostí uplatňování práv, oprávněných zájmů výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti základní sociální poradenství Registrovaná kapacita služby: 40 uživatelů Provozní doba pro veřejnost: Pondělí 8:30 10:30 Úterý 13:30 16:30 Středa 8:30 10:30 Dostupnost: cca 50 m od rohu lékárny U Slunce (směrem ke schodům k ZOO) Finanční spoluúčast uživatele dle sazebníku služeb (www.asistencedc.cz). Agentura osobní asistenční služby poskytuje službu osobní asistence v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách při dodržování standardů kvality sociálních služeb a je certifikována podle standardu ISO 9001:2001. Úspěšně absolvovala inspekci poskytování sociálních služeb. 11 SENIOŘI

12 AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO DĚČÍN K. Čapka 211/1, Děčín 1 (budova ČSPL, a.s.) , Mgr. Robert Hrabčík Akademie J. A. Komenského Děčín je dobrovolné, nezávislé občanské sdružení (založené ), právnická osoba, která usiluje o růst vzdělanosti občanů v oblasti vědy, kultury a umění a to zejména tím, že se podílí na uskutečňování programu celoživotní výchovy a vzdělávání dospělých i mládeže. Zajišťuje co nejširší popularizaci vědecké, kulturní a umělecké činnosti národní, evropské i světové. Zapojuje se do národního, evropského i světového školního, profesního i mimoškolního vzdělávání dospělých i mládeže ve všech oblastech. Zajišťujeme a realizujeme kurzy a akce z oblasti filosofie, ekonomiky, kultury, zdravotnictví, psychologie, ekologie, managementu, marketingu a podnikání, problematiky Evropské unie, akreditované rekvalifikační kurzy pro Úřad práce Děčín pro nezaměstnané, speciální kurzy na zakázku, jazykové kurzy - odpolední kurzy německého a anglického jazyka pro firmy a veřejnost, sociálně-psychologické a manažerské výcviky, bilanční diagnostiku, počítačové kurzy (Windows, Internet, ) - na učebně s 10 PC, připojené pevnou linkou na Internet. Od dubna 2006 je při Akademii J.A.Komenského Děčín zřízeno SIC SOS (Spotřebitelské informační centrum Sdružení obrany spotřebitelů ČR) Severní Čechy Děčín. Poradenská činnost pro řešení spotřebitelských problémů je zajišťována zdarma a to každou středu od 14:00-17:00 hod. Od r realizujeme Akademii volného času různé vzdělávací a poznávací aktivity zaměřenou na seniory (ale nejen na ně) a to i ve spolupráci s partnery z Německa. SENIOŘI 12

13 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Poradna pro zdravotně postižené a seniory v Děčíně 28. října 29, Děčín , Bc. Michaela Hanušová, poradce koordinátor asistenční služby Hlavním naším cílem je pomáhat tělesně a zdravotně postiženým občanům, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytovat služby, které jim umožní žít plnohodnotně a důstojně svůj život. osoby se zdravotním postižením, postižení tělesné, mentální, civilizační, sluchové, zrakové a kombinované senioři osoby s dlouhodobým a chronickým postižením rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo dlouhodobě chronickým postižením Nabízené služby: základní a odborné sociální poradenství osobní asistenční služba půjčovna kompenzačních zdravotních pomůcek kontaktní práce v terénu Kapacita: služba osobní asistence - 10 klientů Cena služeb osobní asistence dle ceníku, poradenství je bezplatné. Provozní doba: Pondělí, středa 8:00 12:00 13:00 16:00 Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 12:00 Dále dle individuální dohody. Kontaktní místa - Poradna pro zdravotně postižené: Klub důchodců Benešov nad Ploučnicí druhý čtvrtek v měsíci Obecní úřad Ludvíkovice první úterý v měsíci Místní knihovna Těchlovice třetí čtvrtek v měsíci 13 SENIOŘI

14 Domov pro seniory Kamenická 775/195, Děčín 2 Nové Město Provozovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o Mgr. Alexandra Petrů, vedoucí střediska Domov pro seniory dlouhodobě vytváří pro klienty příjemné a klidné prostředí, kde se cítí vítáni a respektováni, kde jsou zachována jejich práva, důstojnost a svobodná vůle. Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nikoliv však pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věkovou hranicí je 60 let. Kapacita zařízení: 110 lůžek Dostupnost: MHD linka č. 1 a 7 Uzavírání smluv s klienty a sazebník úhrad je upraven směrnicí CSS, p. o. SENIOŘI 14

15 Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice Sládkova 344, Česká Kamenice Kontaktní osoby: Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka Jana Müllerová, Alena Soukupová Domov pro seniory poskytuje sociální služby klientům, kteří dosáhli důchodového věku a ke svému životu potřebují péči druhé osoby. Domov pro seniory nabízí poskytnutí celoročního ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenský prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poslání: zlepšení nebo udržení fyzických a psychických schopností klienta snaha o přirozený způsob života zajištění důstojnosti, respektu a svobodné volby zajištění kontaktu s rodinou, známými a vrstevníky podpora při udržení zájmových činností zprostředkování veřejných služeb (kadeřnice, pedikúra...) zprostředkování služeb vnitřních (stravování, úklid, praní prádla...) zprostředkování kontaktů s obcí, úřady apod. zprostředkování kulturního vyžití Kapacita: 68 míst Cena za pobyt a stravu: Kč podle typu pokoje a předepsané diety. 15 SENIOŘI

16 Klub seniorů ZLATÝ PODZIM Bezručova 656/21, Děčín 4 Podmokly Provozovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Kontakt osoba CSS Děčín, p.o.: Písaříková Lucie, vedoucí střediska Kontaktní osoba klubu: Milada Eliášová, kulturní asistentka Klub je místem, kde se mohou všichni senioři sdružovat a aktivně trávit svůj volný čas. Nabízíme promítání filmů, produkci živé hudby, ruční práce, zájmové aktivity a dále pronájem těchto prostor pro činnost spolků a organizací nebo pro oslavy a setkání dle plánů a programu klubu (přednášky, besedy, nabídkové akce) za asistence hospodyňky s možností malého občerstvení káva, čaj... Klubová činnost seniorů: Pondělí - středa - pátek 10:00-17:00 hod. Pronájem klubu organizacím a spolkům dle plánu a na základě objednávky. SENIOŘI 16

17 Pečovatelská služba Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6 Provozovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o , Písaříková Lucie, vedoucí střediska Kontaktní osoby Zařízení Telefon Mobil Renata Mašková Renata Mašková Mgr. Lenka Baldinusová DPS Krásnostudenecká 1525/30, Želenice - DC 6 DPS Krásnostudenecká 1362/104a, Želenice DC 6 DPS Přímá 397 a 398, terénní služby, DC Po - St - Pá Út - Čt Jiřina Brabcová DPS Jindřichova 337, DC Pečovatelská služba je poskytována na území města Děčín ve vymezeném čase v domácnostech osob a v jednotlivých zařízeních - domech s pečovatelskou službou 5 dnů v týdnu v čase od 7:00 do 15:30 hod. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Rozsah služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím fakultativní služby 17 SENIOŘI

18 SENIORCENTRUM DĚČÍN Denní centrum pro seniory, Informační centrum pro seniory Fűgnerova 355/16, Děčín 1 Jana Bašová , Jana Pittnerová Denní centrum pro seniory poskytuje ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným či osamělým. Nabízí aktivizaci a relaxaci seniorům zdravým i zdravotně postiženým. Zvláštní pozornost věnuje péči o seniory s poruchou kognitivních funkcí - Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence. Kapacita denního centra je 8 osob. Informační centrum pro seniory nabízí informační materiály věnující se seniorské problematice a problematice demencí, depresí či úzkostí ve vyšším věku. V rámci informačního centra funguje poradna, v níž je poskytováno odborné sociální, psychologické a psychiatrické poradenství. Poradenství je poskytováno všem osobám v nepříznivé situaci (nejen seniorské veřejnosti). Prostřednictvím našich služeb pomáháme zlepšovat kvalitu života seniorů, umožňujeme jim žít ve vlastních domácnostech nebo domácnostech příbuzných a oddálit tak jejich institucionalizaci. Nabízené služby: Denní i informační centrum poskytují služby v průběhu dne. Uživatelé k nám docházejí, nebo jsou přiváženi ze svého domova. Provoz center je zajištěn ve všedních dnech, víkendy setrvávají klienti ve svých domácnostech či v péči rodiny. Součástí každodenní péče je aktivizace, a to především podpora v každodennních činnostech, podpora v soběstačnosti a aktivitě prostřednictvím jednotlivých terapeutických metod. Klienti mají k dispozici přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, obsahem aktivizace je verbální i neverbální komunikace s klienty, kontakt s vrstevníky, rozvíjení vztahu, péče o vzhled, společenský život. Prostřednictvím sociálního poradenství pomáháme klientům řešit jejich nepříznivou sociální situaci, zmírňovat důsledky takové situace a tenzi klientů. SENIOŘI 18

19 Sekce důchodců při OROS Lázeňská 12, Děčín 1 Zřizovatel: ČMOS PŠ, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Helena Ryšavá Blanka Marková Miroslava Macounová Organizace sdružuje seniory bývalé pracovníky školství. Cílem organizace je zpříjemnit stáří a zamezit izolaci členů. Nabízené aktivity: přednášky a besedy turistické vycházky a výlety rehabilitační pobyty kultura Nechcete být sami, přijďte mezi nás... Svaz důchodců České republiky MO Děčín Klub důchodců, Bezručova 21, Děčín Zdeněk Danileiko, předseda Organizace sdružuje seniory k naplnění hesla ÚV SDČR Aby člověk nebyl sám. Nabízené aktivity: přednášky a besedy návštěvy kulturních akcí poznávací a rekreační zájezdy pravidelná schůzovní činnost Každý první čtvrtek v měsíci probíhají členské schůze v Klubu seniorů, Bezručova ulice, Děčín SENIOŘI

20 Svaz diabetiků ČR - Územní organizace Děčín Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín Vilma Tůmová osoby se zdravotním postižením senioři Organizace napomáhá diabetikům v jejich plném začlenění do společenského života. Pomáhá k získání a uplatňování poznatků z oboru diabetologie. Nabízené aktivity: poradní dny dny zdraví výlety týdenní ozdravné pobyty Poradenství je poskytováno první úterý v měsíci od 8:00 12:00 hod. a každý třetí čtvrtek v měsíci od 8:00 16:00 hod. SENIOŘI 20

21 Židovská obec Děčín Žižkova 4, Děčín Miroslava Poskočilová, sociální pracovnice Nabízíme sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. senioři osoby se zdravotním postižením Nabízené registrované služby: základní sociální poradenství aktivizační služby (arteterapie, rehabilitace, klub seniorů, solná jeskyně, výlety) Provozní doba: Pondělí 9:00 14:00 Úterý 9:00 12:00 (1x za 2 týdny - klub seniorů) Středa 9:00 14:00 Ceník: základní sociální poradenství zdarma kulturní akce vstupné si hradí klient klub seniorů klient hradí materiálové náklady na danou činnost vstup do solné jeskyně dle ceny poskytovatele 21 SENIOŘI

22 Agentura Osmý den, o.s. Sládkova 8, Děčín 1 (naproti školní jídelně ve Sládkově ul.) Zuzana Thürlová Služba je určena pro: osoby s mentálním postižením osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s kombinovaným postižením osoby se zdravotním postižením ve věku let Registrované sociální služby: Sociální rehabilitace Program Podporované zaměstnávání je zaměřený na nalezení a udržení placeného zaměstnání na běžném pracovním trhu a na zvýšení dovedností nutných pro pracovní uplatnění. V rámci programu nabízíme i asistence při zapracování v novém zaměstnání. Odborné sociální poradenství Poradenství je zaměřené na oblast: pracovního uplatnění a pracovní kariéry vzdělávání, osobního rozvoje způsobilosti k právním úkonům a problematiky opatrovnictví orientace v sociálním a důchodovém systému Provozní doba: Středa 9:00 16:00 hod. V další dny po telefonické domluvě. Služba je poskytována bezplatně. Služba je časově omezená na 2 roky. OZP 22

23 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/20, Děčín , , Kontaktní osoby: Pavel Kostka , Petr Kumstát , Stručná charakteristika zařízení: Občanské sdružení sdružuje děti a dospělé se zdravotním postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení. Posláním asociace je pomáhat lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti a v provozování běžných životních aktivit a hájení jejich zájmů. Každý člověk musí mít možnost vést život, za který je sám zodpovědný a jehož směr si určí sám. Lidé s tělesným a kombinovaným postižením bez rozdílu druhu a stupně postižení. Nabízené registrované služby: Odborné sociální poradenství Půjčování kompenzačních pomůcek Ostatní aktivity: Rekondiční pobyty Volnočasové aktivity sport, kultura Rehabilitační cvičení Dopravní dostupnost: Autobus MHD č. 1 a 7, konečná stanice Nemocnice, pěšinou kolem pavilonu dialýzy směrem do sídliště, parkoviště navazuje na Dvořákovu ulici, v horní řadě panelových domů. Zařízení je bezbariérové. Provozní doba: Pondělí čtvrtek 8:00 16:00 Pátek 8:00 15:00 Poradenství a rehabilitační cvičení je poskytováno bezplatně. Půjčování pomůcek za symbolické ceny. 23 OZP

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více