SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

2 Krizová telefonní čísla Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie Úřady a instituce Magistrát města Děčín budova na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín budova 28. října, Děčín 1 SMS info Úřad práce Děčín Březinova 442/1, Děčín Úřad práce Děčín - odbor státní sociální podpory U Plovárny 1190/14, Děčín Okresní správa sociálního zabezpečení Ruská 61/33, Děčín Krajská zdravotní Nemocnice Děčín U Nemocnice 605/1, Děčín 2 Nové Město , Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s koordinačními skupinami Ing. Dagmar Vávrová hlavní koordinátorka procesu komunitního plánování Tisk a grafická úprava: ArtFocus Praha,

3 Ing. Vladislav Raška primátor města Vážení spoluobčané, informační katalog, který jste právě otevřeli, je společným dílem koordinačních skupin pro plánování sociálních služeb působících ve městě Děčíně v rámci procesu komunitního plánování. Přinášíme vám další informační katalog, který vám pomůže v lepší orientaci v sociální oblasti. Každý z nás se může během svého života dostat do situace, kdy potřebuje pomoc v oblasti sociální či zdravotní. Abychom v obtížné životní situaci pomohli občanům s orientací ve struktuře nabízených sociálních služeb a navazujících aktivit, je průvodce členěn dle základních cílových skupin. Proto, aby nabídka služeb byla přehledná, aby se v ní občané dobře orientovali a tedy aby všechny finanční prostředky určené na sociální oblast byly využity účelně, doplnili jsme katalog o nové služby a rozšířili o přehled služeb nabízených v okolních obcích. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří v sociální oblasti pracují.

4 OBSAH: ÚŘADY Statutární město Děčín Centrum sociálních služeb Děčín, p.o MěÚ Česká Kamenice Úřad práce v Děčíně Úřad práce v Děčíně odbor státní sociální podpory SENIOŘI Agentura NADĚJE Agentura osobní asistenční služby o.s AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO DĚČÍN Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s Domov pro seniory Děčín Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice Klub seniorů ZLATÝ PODZIM Pečovatelská služba SENIORCENTRUM DĚČÍN Sekce důchodců při OROS Svaz důchodců České republiky MO Děčín Svaz diabetiků ČR - Územní organizace Děčín Židovská obec Děčín OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP) Agentura Osmý den, o.s AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených DOMINO Děčín Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Oleška-Kamenice, p.o Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPI, o.s.) Občanské sdružení Jurta Okresní organizace SPMP ČR Děčín Domeček Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Děčín SONS ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Děčín SLUNEČNICE, o.s. centrum Cesta do světa Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum Děčín Středisko rané péče SPRP Liberec Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. (STP v ČR,o.s.)

5 RODINY V KRIZI Azylový dům pro muže a matky s dětmi Charitní sdružení Děčín Asistenční služba Děčín Křesťanská základní škola NATIVITY Mateřské centrum Bělásek Mikrojesle Baby klub Bělinka Mateřské centrum Oáza, o. s Mateřské centrum Rákosníček, o.s Nízkoprahové komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád, Mateřské centrum Občanské sdružení Poradna pro mezilidské vztahy centrum pro terapii, psychologické a sociální poradenství Pedagogicko - psychologická poradna Děčín Romské sdružení Děti a rodina Soukromé jesle Život na hraně o.s OSOBY V KRIZI Azylový dům pro muže a matky s dětmi, noclehárna pro muže Děčínské doléčovací centrum Domov se zvláštním režimem Česká Kamenice Dům na půl cesty Děčín Dům na půl cesty Česká Kamenice Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Krizová poradna Nízkoprahové denní centrum Česká Kamenice Občanská poradna Děčín o.s. Křesťanské společenství Jonáš

6 Statutární město Děčín Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 242/4, Děčín 4 (vila Tereza) Vedoucí odboru: Ing. Renata Grešíková , Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, Na Valech 15/6, Děčín 4 Vedoucí oddělení: Venuše Říhová , Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené, Na Valech 15/6, Děčín 4 Vedoucí oddělení: Bc. Petr Novotný , Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mírové náměstí 242/4, Děčín 4 (vila Tereza) Vedoucí oddělení: Hana Henigová , Kontaktní osoby: Mgr. Petr Maršoun, ředitel Alena Šittichová, asistentka Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. U Plovárny 1190, Děčín 1 příspěvková organizace statutárního města Děčín Domov pro seniory, Kamenická 775/195, Děčín 2 Mgr. Alexandra Petrů, vedoucí Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pod Svahem 6, Děčín 11 Mgr. Jana Kostřánková, vedoucí

7 DOMINO Děčín, Spojenců 214, Děčín 32 Bc. Roman Horn, vedoucí , Pečovatelská služba, Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6 Lucie Písaříková, vedoucí , Intervenční služby, Fügnerova 665/18, Děčín 1 Lenka Plicková, vedoucí , Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Řecká 19, Děčín 6 Dům na půl cesty Noclehárna pro muže Vladimíra Jurčová, vedoucí , Děčínské doléčovací centrum, Fügnerova 665/18, Děčín 1 Bc. Marek Hošek, vedoucí Kontaktní a doléčovací centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Teplická 31/45, Děčín 4 Lucie Plíhalová, vedoucí Hot line MěÚ Česká Kamenice Náměstí Míru 219 Oddělení dávek sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Petra Dolečková, vedoucí HS Úřední hodiny Pondělí 8:00 11:30 12:00 17:00 Středa 8:00 11:30 12:00 17:00 Dle potřeby i v neúřední dny. 7

8 Úřad práce v Děčíně Březinova 442/1, Děčín Úřad práce provádí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání 1 a zájemcům o zaměstnání 2 a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle zákona 435/2004 Sb. 1. fyzické osoby, které osobně požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu mají bydliště 2. fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádají o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území ČR, zájemcům o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může jim zabezpečit rekvalifikaci ODBOR ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně; zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje. Doklady při první návštěvě úřadu práce: průkaz totožnosti platný občanský průkaz (cizinci předloží povolení k pobytu) nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu - pas doklad o ukončení pracovního poměru (výpověď, pracovní smlouva) nebo doklad o ukončení dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr potvrzení OSSZ o ukončení nebo přerušení samostatně výdělečné činnosti doklad o ukončení nebo přerušení studia doklad o ukončení mateřské dovolené doklad o ukončení péče o osobu blízkou rozhodnutí, zda jde o osobu se zdravotním postižením vyplněná žádost o zprostředkování zaměstnání Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění,vezměte si tyto doklady také s sebou. v případě, že uvedené doklady nemáte, je možné na adrese formulareobcana použít pro zaměstnavatele formulář potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Odbor poradenství a rekvalifikací poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k uplatnění na trhu práce poradenství a informace o rekvalifikacích poradenství pro volbu či změnu povolání a informace o možnostech a podmínkách vzdělávání (IPS) poradenský proces Bilanční diagnostika individuální posouzení veškerých klientových kompetencí, včetně navržení následných aktivit zaměřených k nejvhodnějšímu a nejrychlejšímu profesnímu uplatnění zdarma hledání zaměstnání na internetu (I-Klub) Odbor trhu práce informace o veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních místech atd. pro zaměstnavatele poradenství pro začínající podnikatele informace pro zájemce o práci v jiném členské státě EU/EHP (kontaktní osoba pro EURES) Úřední hodiny Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 13:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek 8:00 13:00 Pátek 8:00 13:00 pro zvané a nové žádosti 8

9 Mgr. Táňa Ivanovská Úřad práce v Děčíně odbor státní sociální podpory U Plovárny 1190/14, Děčín Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Dávky státní sociální podpory jsou určené především pro děti nebo rodiny s dětmi a v některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory jsou: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu - přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení b) ostatní dávky - rodičovský příspěvek - dávky pěstounské péče - porodné - pohřebné Potvrzování evropských formulářů pro koordinaci rodinných dávek vyřizuje vedoucí dávkového oddělení a vedoucí metodického oddělení. Informace: Úřední hodiny Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 13:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek neúřední den Pátek neúřední den 9

10 Agentura NADĚJE U Tvrze 1443/21, Děčín , Kontaktní osoby: Lenghartová Irena, výkonný manažer Kárníková Lenka, sociální pracovník Zařízení je určeno osobám, které se nacházejí v péči rodiny či příbuzných, kteří z důvodu nemoci, dovolené nebo služební cesty nemohou péči poskytovat. Dále osobám, které se nemohou po hospitalizaci v nemocnici vrátit okamžitě do domácího prostředí a na přechodnou dobu se ocitli v situaci, která jim brání v plné soběstačnosti, např. v období rekonvalescence. Služba je také poskytována osobám čekajícím na brzké umístění v domovech pro seniory, či kvůli jiným krátkodobým problémům. Nabízená registrovaná služba: odlehčovací služby Odlehčovací služba je pobytová s nepřetržitým provozem 24 hodin denně. senioři osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým a zrakovým postižením osoby se zdravotním postižením Kapacita: 4 5 lůžek Dostupnost: MHD linka č. 1 a 7 Služba je poskytována za úhradu. SENIOŘI 10

11 Agentura osobní asistenční služby o.s. Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín 6 Kontakty : Eva Zaiptová výkonný manager Kontaktní místo: Teplická 25, Děčín 4 - pro setkání s klienty, rodinnými příslušníky Žaneta Šefčíková sociální pracovnice Terénní sociální služba pro občany města Děčína se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, poskytovaná po dobu 24 hodin denně dle individuálních potřeb uživatele. osoby se zdravotním postižením senioři Nabízené registrované služby: osobní asistence zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu osobní hygiena zajištění stravy zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím obstarávání osobních záležitostí uplatňování práv, oprávněných zájmů výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti základní sociální poradenství Registrovaná kapacita služby: 40 uživatelů Provozní doba pro veřejnost: Pondělí 8:30 10:30 Úterý 13:30 16:30 Středa 8:30 10:30 Dostupnost: cca 50 m od rohu lékárny U Slunce (směrem ke schodům k ZOO) Finanční spoluúčast uživatele dle sazebníku služeb (www.asistencedc.cz). Agentura osobní asistenční služby poskytuje službu osobní asistence v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách při dodržování standardů kvality sociálních služeb a je certifikována podle standardu ISO 9001:2001. Úspěšně absolvovala inspekci poskytování sociálních služeb. 11 SENIOŘI

12 AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO DĚČÍN K. Čapka 211/1, Děčín 1 (budova ČSPL, a.s.) , Mgr. Robert Hrabčík Akademie J. A. Komenského Děčín je dobrovolné, nezávislé občanské sdružení (založené ), právnická osoba, která usiluje o růst vzdělanosti občanů v oblasti vědy, kultury a umění a to zejména tím, že se podílí na uskutečňování programu celoživotní výchovy a vzdělávání dospělých i mládeže. Zajišťuje co nejširší popularizaci vědecké, kulturní a umělecké činnosti národní, evropské i světové. Zapojuje se do národního, evropského i světového školního, profesního i mimoškolního vzdělávání dospělých i mládeže ve všech oblastech. Zajišťujeme a realizujeme kurzy a akce z oblasti filosofie, ekonomiky, kultury, zdravotnictví, psychologie, ekologie, managementu, marketingu a podnikání, problematiky Evropské unie, akreditované rekvalifikační kurzy pro Úřad práce Děčín pro nezaměstnané, speciální kurzy na zakázku, jazykové kurzy - odpolední kurzy německého a anglického jazyka pro firmy a veřejnost, sociálně-psychologické a manažerské výcviky, bilanční diagnostiku, počítačové kurzy (Windows, Internet, ) - na učebně s 10 PC, připojené pevnou linkou na Internet. Od dubna 2006 je při Akademii J.A.Komenského Děčín zřízeno SIC SOS (Spotřebitelské informační centrum Sdružení obrany spotřebitelů ČR) Severní Čechy Děčín. Poradenská činnost pro řešení spotřebitelských problémů je zajišťována zdarma a to každou středu od 14:00-17:00 hod. Od r realizujeme Akademii volného času různé vzdělávací a poznávací aktivity zaměřenou na seniory (ale nejen na ně) a to i ve spolupráci s partnery z Německa. SENIOŘI 12

13 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Poradna pro zdravotně postižené a seniory v Děčíně 28. října 29, Děčín , Bc. Michaela Hanušová, poradce koordinátor asistenční služby Hlavním naším cílem je pomáhat tělesně a zdravotně postiženým občanům, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytovat služby, které jim umožní žít plnohodnotně a důstojně svůj život. osoby se zdravotním postižením, postižení tělesné, mentální, civilizační, sluchové, zrakové a kombinované senioři osoby s dlouhodobým a chronickým postižením rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo dlouhodobě chronickým postižením Nabízené služby: základní a odborné sociální poradenství osobní asistenční služba půjčovna kompenzačních zdravotních pomůcek kontaktní práce v terénu Kapacita: služba osobní asistence - 10 klientů Cena služeb osobní asistence dle ceníku, poradenství je bezplatné. Provozní doba: Pondělí, středa 8:00 12:00 13:00 16:00 Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 12:00 Dále dle individuální dohody. Kontaktní místa - Poradna pro zdravotně postižené: Klub důchodců Benešov nad Ploučnicí druhý čtvrtek v měsíci Obecní úřad Ludvíkovice první úterý v měsíci Místní knihovna Těchlovice třetí čtvrtek v měsíci 13 SENIOŘI

14 Domov pro seniory Kamenická 775/195, Děčín 2 Nové Město Provozovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o Mgr. Alexandra Petrů, vedoucí střediska Domov pro seniory dlouhodobě vytváří pro klienty příjemné a klidné prostředí, kde se cítí vítáni a respektováni, kde jsou zachována jejich práva, důstojnost a svobodná vůle. Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nikoliv však pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věkovou hranicí je 60 let. Kapacita zařízení: 110 lůžek Dostupnost: MHD linka č. 1 a 7 Uzavírání smluv s klienty a sazebník úhrad je upraven směrnicí CSS, p. o. SENIOŘI 14

15 Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice Sládkova 344, Česká Kamenice Kontaktní osoby: Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka Jana Müllerová, Alena Soukupová Domov pro seniory poskytuje sociální služby klientům, kteří dosáhli důchodového věku a ke svému životu potřebují péči druhé osoby. Domov pro seniory nabízí poskytnutí celoročního ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenský prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poslání: zlepšení nebo udržení fyzických a psychických schopností klienta snaha o přirozený způsob života zajištění důstojnosti, respektu a svobodné volby zajištění kontaktu s rodinou, známými a vrstevníky podpora při udržení zájmových činností zprostředkování veřejných služeb (kadeřnice, pedikúra...) zprostředkování služeb vnitřních (stravování, úklid, praní prádla...) zprostředkování kontaktů s obcí, úřady apod. zprostředkování kulturního vyžití Kapacita: 68 míst Cena za pobyt a stravu: Kč podle typu pokoje a předepsané diety. 15 SENIOŘI

16 Klub seniorů ZLATÝ PODZIM Bezručova 656/21, Děčín 4 Podmokly Provozovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. Kontakt osoba CSS Děčín, p.o.: Písaříková Lucie, vedoucí střediska Kontaktní osoba klubu: Milada Eliášová, kulturní asistentka Klub je místem, kde se mohou všichni senioři sdružovat a aktivně trávit svůj volný čas. Nabízíme promítání filmů, produkci živé hudby, ruční práce, zájmové aktivity a dále pronájem těchto prostor pro činnost spolků a organizací nebo pro oslavy a setkání dle plánů a programu klubu (přednášky, besedy, nabídkové akce) za asistence hospodyňky s možností malého občerstvení káva, čaj... Klubová činnost seniorů: Pondělí - středa - pátek 10:00-17:00 hod. Pronájem klubu organizacím a spolkům dle plánu a na základě objednávky. SENIOŘI 16

17 Pečovatelská služba Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6 Provozovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o , Písaříková Lucie, vedoucí střediska Kontaktní osoby Zařízení Telefon Mobil Renata Mašková Renata Mašková Mgr. Lenka Baldinusová DPS Krásnostudenecká 1525/30, Želenice - DC 6 DPS Krásnostudenecká 1362/104a, Želenice DC 6 DPS Přímá 397 a 398, terénní služby, DC Po - St - Pá Út - Čt Jiřina Brabcová DPS Jindřichova 337, DC Pečovatelská služba je poskytována na území města Děčín ve vymezeném čase v domácnostech osob a v jednotlivých zařízeních - domech s pečovatelskou službou 5 dnů v týdnu v čase od 7:00 do 15:30 hod. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Rozsah služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím fakultativní služby 17 SENIOŘI

18 SENIORCENTRUM DĚČÍN Denní centrum pro seniory, Informační centrum pro seniory Fűgnerova 355/16, Děčín 1 Jana Bašová , Jana Pittnerová Denní centrum pro seniory poskytuje ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným či osamělým. Nabízí aktivizaci a relaxaci seniorům zdravým i zdravotně postiženým. Zvláštní pozornost věnuje péči o seniory s poruchou kognitivních funkcí - Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence. Kapacita denního centra je 8 osob. Informační centrum pro seniory nabízí informační materiály věnující se seniorské problematice a problematice demencí, depresí či úzkostí ve vyšším věku. V rámci informačního centra funguje poradna, v níž je poskytováno odborné sociální, psychologické a psychiatrické poradenství. Poradenství je poskytováno všem osobám v nepříznivé situaci (nejen seniorské veřejnosti). Prostřednictvím našich služeb pomáháme zlepšovat kvalitu života seniorů, umožňujeme jim žít ve vlastních domácnostech nebo domácnostech příbuzných a oddálit tak jejich institucionalizaci. Nabízené služby: Denní i informační centrum poskytují služby v průběhu dne. Uživatelé k nám docházejí, nebo jsou přiváženi ze svého domova. Provoz center je zajištěn ve všedních dnech, víkendy setrvávají klienti ve svých domácnostech či v péči rodiny. Součástí každodenní péče je aktivizace, a to především podpora v každodennních činnostech, podpora v soběstačnosti a aktivitě prostřednictvím jednotlivých terapeutických metod. Klienti mají k dispozici přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, obsahem aktivizace je verbální i neverbální komunikace s klienty, kontakt s vrstevníky, rozvíjení vztahu, péče o vzhled, společenský život. Prostřednictvím sociálního poradenství pomáháme klientům řešit jejich nepříznivou sociální situaci, zmírňovat důsledky takové situace a tenzi klientů. SENIOŘI 18

19 Sekce důchodců při OROS Lázeňská 12, Děčín 1 Zřizovatel: ČMOS PŠ, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Helena Ryšavá Blanka Marková Miroslava Macounová Organizace sdružuje seniory bývalé pracovníky školství. Cílem organizace je zpříjemnit stáří a zamezit izolaci členů. Nabízené aktivity: přednášky a besedy turistické vycházky a výlety rehabilitační pobyty kultura Nechcete být sami, přijďte mezi nás... Svaz důchodců České republiky MO Děčín Klub důchodců, Bezručova 21, Děčín Zdeněk Danileiko, předseda Organizace sdružuje seniory k naplnění hesla ÚV SDČR Aby člověk nebyl sám. Nabízené aktivity: přednášky a besedy návštěvy kulturních akcí poznávací a rekreační zájezdy pravidelná schůzovní činnost Každý první čtvrtek v měsíci probíhají členské schůze v Klubu seniorů, Bezručova ulice, Děčín SENIOŘI

20 Svaz diabetiků ČR - Územní organizace Děčín Klub seniorů, Bezručova 21, Děčín Vilma Tůmová osoby se zdravotním postižením senioři Organizace napomáhá diabetikům v jejich plném začlenění do společenského života. Pomáhá k získání a uplatňování poznatků z oboru diabetologie. Nabízené aktivity: poradní dny dny zdraví výlety týdenní ozdravné pobyty Poradenství je poskytováno první úterý v měsíci od 8:00 12:00 hod. a každý třetí čtvrtek v měsíci od 8:00 16:00 hod. SENIOŘI 20

21 Židovská obec Děčín Žižkova 4, Děčín Miroslava Poskočilová, sociální pracovnice Nabízíme sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. senioři osoby se zdravotním postižením Nabízené registrované služby: základní sociální poradenství aktivizační služby (arteterapie, rehabilitace, klub seniorů, solná jeskyně, výlety) Provozní doba: Pondělí 9:00 14:00 Úterý 9:00 12:00 (1x za 2 týdny - klub seniorů) Středa 9:00 14:00 Ceník: základní sociální poradenství zdarma kulturní akce vstupné si hradí klient klub seniorů klient hradí materiálové náklady na danou činnost vstup do solné jeskyně dle ceny poskytovatele 21 SENIOŘI

22 Agentura Osmý den, o.s. Sládkova 8, Děčín 1 (naproti školní jídelně ve Sládkově ul.) Zuzana Thürlová Služba je určena pro: osoby s mentálním postižením osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s kombinovaným postižením osoby se zdravotním postižením ve věku let Registrované sociální služby: Sociální rehabilitace Program Podporované zaměstnávání je zaměřený na nalezení a udržení placeného zaměstnání na běžném pracovním trhu a na zvýšení dovedností nutných pro pracovní uplatnění. V rámci programu nabízíme i asistence při zapracování v novém zaměstnání. Odborné sociální poradenství Poradenství je zaměřené na oblast: pracovního uplatnění a pracovní kariéry vzdělávání, osobního rozvoje způsobilosti k právním úkonům a problematiky opatrovnictví orientace v sociálním a důchodovém systému Provozní doba: Středa 9:00 16:00 hod. V další dny po telefonické domluvě. Služba je poskytována bezplatně. Služba je časově omezená na 2 roky. OZP 22

23 AVAZ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/20, Děčín , , Kontaktní osoby: Pavel Kostka , Petr Kumstát , Stručná charakteristika zařízení: Občanské sdružení sdružuje děti a dospělé se zdravotním postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení. Posláním asociace je pomáhat lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti a v provozování běžných životních aktivit a hájení jejich zájmů. Každý člověk musí mít možnost vést život, za který je sám zodpovědný a jehož směr si určí sám. Lidé s tělesným a kombinovaným postižením bez rozdílu druhu a stupně postižení. Nabízené registrované služby: Odborné sociální poradenství Půjčování kompenzačních pomůcek Ostatní aktivity: Rekondiční pobyty Volnočasové aktivity sport, kultura Rehabilitační cvičení Dopravní dostupnost: Autobus MHD č. 1 a 7, konečná stanice Nemocnice, pěšinou kolem pavilonu dialýzy směrem do sídliště, parkoviště navazuje na Dvořákovu ulici, v horní řadě panelových domů. Zařízení je bezbariérové. Provozní doba: Pondělí čtvrtek 8:00 16:00 Pátek 8:00 15:00 Poradenství a rehabilitační cvičení je poskytováno bezplatně. Půjčování pomůcek za symbolické ceny. 23 OZP

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 78-79 v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více