Střední škola umělecká a řemeslná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola umělecká a řemeslná"

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Ing. Ivana Hortová Ing. Petr Stránský SŠUAŘ

2 Obsah strana 1. Úvod do předmětu Základní technologické pojmy 2. Způsoby zpracování dřeva a teorie nástroje Způsoby zpracování dřeva 2.2 Teorie nástroje 5 3. Ruční opracování materiálů Výběr materiálů, měření, rýsování 3.2 Příprava nástrojů Řezání pily Hoblování hoblíky Vrtání a oprava suků vrtáky Dlabání dláta Broušení Vykružování Opracování jiných materiálů Konstrukční spojování ruční Spoje kovovými spojovacími prostředky Spoje dřevěnými spojovacími prostředky Rohové a středové spoje plošných dílců Výroba spárovek Příprava dřeva Sušení přirozené, umělé Sušící režimy 5.3 Postup sušení v komorových sušárnách Ostatní způsoby vysoušení Hydrotermická úprava Ochrana dřeva impregnace Ohýbání dřeva 6. Technologie výroby řeziva, dýh, laťovek, překližek a aglomerovaných materiálů Pilařská výroba výroba řeziva Technologie výroby dýh, laťovek, překližek Výroba aglomerovaných materiálů 70 1/ Úvod do předmětu 2

3 Vývoj technologie spolu s rozvojem techniky znamená nejdůležitější článek rozvoje průmyslu. V průmyslu dřevozpracujícím je technologie nauka o způsobech zpracování materiálů velmi rozsáhlá, protože dřevní hmota je základní surovinou pro velké množství nejrůznějších výrobků. Proto se rozlišují tři hlavní oblasti technologie: Mechanická technologie určuje postupy pro zpracování a opracování dřeva. Vznikají vhodně tvarované součásti a dílce a podle potřeby se sestavují do konečného tvaru výrobku. Použitými technologickými postupy se však nemění podstata a složení dřeva. Chemická technologie stanovuje takové postupy, kterými se základní složení dřeva narušuje a vznikají hmoty nové, s vlastnostmi odlišnými od původní suroviny. Patří sem např. Výroba buničiny, papíru, dřevěného uhlí apod. Speciální technologie, se zabývá určováním postupů pro zpracování dřeva v kombinaci s plasty, nebo jinými materiály. Velkého významu nabývá speciální technologie ve výrobě čalounického matriálu, nebo ve výrobě stavebně truhlářské. Těžiště práce technologů je v oblasti technické přípravy výroby. Zde se na základě platných technologických postupů určují podle dostupné techniky a konkrétních organizačních podmínek pracovní postupy, které jsou přesným návodem pro provedení každé operace. Pracovní postup určuje kromě sledu úkonů i potřebné nástroje a nářadí pro vybavení pracoviště, předepisuje spotřebu času na vykonání operace, způsoby kontroly kvality a podmínky pro dodržení bezpečnosti práce. Velkou důležitost má i zpracování tzv. spotřebních norem, které přesně vymezují maximální množství odpadu při opracovávání a jsou tak významným činitelem využívání suroviny. Pro zajištění konečné kvality výrobků je nezbytné dodržování technologické disciplíny na všech výrobních úsecích. Dodržování technologické disciplíny znamená důsledné a přesné vypracování výrobních podkladů a během výrobního procesu dodržování všech technických a technologických předpisů. K zajištění technologické disciplíny se v podnicích organizuje systém kontroly, který má za úkol kontrolovat nejen konečnou kvalitu, ale i průběžné dodržování technologických a pracovních postupů. 3

4 2/ Způsoby opracování dřeva a teorie nástroje 2.1 Způsoby opracování Obr. 1: Kladivo Obr. 2: Kleště Obr. 3 : Hlava šroubu s nasazeným šroubovákem Obr.4: Šroubovák Obr. 5: Svidřík Způsoby opracování dřeva se zabývá mechanická technologie dřeva. Obráběním měníme jeho tvar a to buď násilným oddělováním dřevních vláken, nebo bez porušení dřevních vláken (ohýbání lisování). Násilné oddělování dřevních vláken se provádí buď beztřískovým obráběním (krájení a loupání dýh, stříhání a vysekávání dýh), nebo třískovým obráběním, kdy vznikají piliny a hobliny, které jsou však vedlejším produktem (odpadem). Do třískového obrábění patří: řezání, pilování, frézování, hoblování, vrtání, dlabání, soustružení, hranění, škrabání. Tyto úkony můžeme vykonávat ručně, nebo na strojích a to pracovními nástroji, které mění tvar a rozměr obrobku nebo nářadím, které tvar obrobku nemění. Nástroje používané v truhlářské výrobě rozdělujeme podle způsobu použití a podle jejich určení. 1/ Dřevoobráběcí nástroje pro ruční obrábění 2/ Dřevoobráběcí nástroje pro strojní obrábění 3/ Pracovní nástroje pro přípravu dřevoobráběcích nástrojů (ostření, broušení a pod.) 4/ Pomocné nástroje na upevňování nástrojů 5/ Měřící a kontrolní nástroje potřebné pro přípravu nástrojů (měřidla, šablony) V prvním ročníku se budeme zabývat ručním opracováním dřeva a budeme tedy používat 4

5 ruční nástroje a nářadí. To rozdělujeme do čtyř skupin: 1/ Měřící, rýsovací a kontrolní nástroje - metry dřevěné skládací, kovové rozvinovací, měřítka tyčová, posuvná, pravítka, pásma, úhelníky, pokosníky, kružidla, rýsovadla, olovnice a vodováhy. 2/ Upevňovací a lisovací nářadí - hoblice, svěráky, skřipce, ztužidla, utahováky, ruční lisy, pokosnice a střihovačky. 3/ Obráběcí řezné nástroje - hoblíky, dláta, vrtáky, kolovrátky, pily, rašple, pilníky, škrabačky. 4/ Udržovací a pomocné nářadí a nástroje - kladiva, paličky, kleště, šroubováky, šídla, špičáky, jamkovače, probíječe, sekáče, ocílky, rozváděcí kleště, brousky. Obr. 6: Ztužidlo Obr. 8: Hranové stahováky Obr. 7: Celoocelové ztužidlo Obr. 9: Vozík na svěrky Obr. 10: Svěrky pro lepení Obr. 11: Pokosové svěrky 5

6 2.2 Teorie nástroje Řezný pohyb Při řezání se pohybuje řezný nástroj nebo obrobek anebo oba současně. Pohyb řezné hrany (břitu) nástroje může být rovnoměrný, nebo nerovnoměrný, přímočarý, rotační, nebo v jiné křivce a nazýváme jej hlavním pohybem. Pohyb obrobku může být přímočarý (rovnoměrný, nebo nerovnoměrný), nebo rotační. Pohybuje-li se nástroj i obrobek, je výsledná dráha nástroje v materiálu odlišena od jeho hlavního pohybu. Tento pohyb mezi břitem nástroje a obrobkem se nazývá řezným pohybem (představuje dráhu, kterou by napsal hrot tužky připevněné k břitu při průchodu dřevem). Podle hlavního pohybu rozdělujeme dřevoobráběcí nástroje na: - nástroje s přímočarým pohybem (hoblík) - nástroje s rotačním pohybem (vrták) Obr. 12: Kloubové upínáky Obr. 14 a Obr. 15: Rámové svěrky Obr. 13: Páková svěrka Obr. 16 a Obr. 17: Pokosová svěrka s deskou Hlavní plochy Při určování vzájemné polohy nástroje a oblouku rozeznáváme tyto plochy: - obráběnou plochu - obrobenou plochu - plochu řezu - rovinu řezu - základní rovinu Obr. 18: Pokos. svěrka s deskou Obr.20: Rozpěry dveřních zárubní Obr. 19: Skříňový stahovák 6

7 2.2.3 Základní směry řezání Nestejnorodost dřeva., rozdílná fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (s ohledem na různý průběh dřevních vláken) ovlivňují značně obrábění. Proto je třeba rozlišovat jednotlivé směry pohybu břitu nástroje ke směru dřevních vláken a průběhu letokruhů. V jednoduchých případech se břit pohybuje ve směru podélném, tečném a poloměrovém, nebo příčném. Vzhledem k tomu, že se zřídka Obr. 25: Hlavní ploch při obrábění: Obr. 21: Pokosnice Obr. 22: Pokosová pila pohybuje nástroj výlučně uvedenými směry, Obr. 23: Střihovačka rozlišuje se řezání: - tečně příčné - podélně příčné - podélně tečné - podélně tečně příčné Složitá situace nastává u točivých nástrojů, jejichž břity opisují křivku. Obr. 24: Pokosový lis V směr otáčení nástroje, 1 obrobená plocha, 2 základní rovina, 3 plocha řezu, 4 rovina řezu, 5 obráběná plocha, 6 nástroj, u směr posuvu 7

8 Obr. 26: Směry řezání: 1 podélné, 2 tečné, 3 poloměrové, 4 příčné, 5 tečně příčné, 6 podélně příčné, 7 příčně podélné, 8 podélně tečné, 9 podélně tečně příčné Geometrie nástroje a vznik třísky Geometrie nástroje Čelo nástroje je plocha, po níž klouže tříska při svém pohybu z místa řezu, hřbet nástroje je plocha obrácená k ploše řezu. Břit (ostří) je klínovitá část nástroje, vytvořená průnikem ploch čela a Obr. 27: Geometrie nástroje: t- rozteč, 1 délka hřbetu, r zaoblení mezery zubu, h výška zubu, α úhel hřbetu, β- úhel břitu, γ úhel čela, δ- úhel řezu, 1 čelo, 2 ideální ostří, 3 skutečné ostří, 4 hřbet, 5 zubová mezera, 6 - břit 8

9 hřbetu - tzv. hlavní ostří. Průnik plochy čela s bočními plochami nástroje je boční ostří. Úhel hřbetu je úhel, který svírá hřbet nástroje s rovinou řezu. Má vliv na tření hřbetu o obráběnou plochu. Čím je tento úhel menší tím větší je tření a naopak. Styková plocha mezi hřbetem a obráběnou plochou se zvětšuje s otupováním břitu a břit se zahřívá. Velikost úhlu hřbetu se volí nejčastěji Úhel břitu je úhel, mezi čelem a hřbetem. Čím větší je úhel břitu, tj. úhel klínové části nástroje, která vniká do obráběného materiálu při oddělování třísky, tím větší je i odpor obráběného materiálu proti vnikání nástroje. Čím menší je úhel břitu, tím menší má břit pevnost a rychleji se otupí. Úhel čela γ je úhel mezi rovinou čela a základní rovinou. Úhel čela přímo ovlivňuje drsnost obrobené plochy a tvoření třísky. Zvětšováním úhlu řezu se zmenšuje úhel čela a stoupá řezný odpor. Zmenšováním úhlu řezu ztrácí břit pevnost a rychle se otupuje ( = +, nebo 90 - γ ). Vznik třísky Na oddělování třísky, její vlastnosti a konečný tvar mají vliv: - druh obrobku a jeho vlastnosti ( velikost, pevnost) - směr dřevních vláken a letokruhů vzhledem ke směru pohybu břitu - geometrie nástroje - řezné podmínky ( řezná rychlost, posuv na břit) Tříska je charakterizována jednak průřezem (rozměry a tvarem), jednak typem ( druhem). Podle vzniku a vzhledu můžeme u rostlého dřeva rozlišit tyto hlavní typy třísek: - trhaná - dělená - páskovitá - točená Při obrábění aglomerovaných materiálů jsou podmínky při tvoření třísky a její tvar odlišné, tvoří se spíše drobné částice a prach. Při volbě a ostření nástrojů je třeba pamatovat na dostatečnou mezeru mezi břity, aby bylo možno nakupené třísky vymést z řezné spáry. Obr. 28: Typy třísek: 1 trhaná, 2 dělená, 3 páskovitá, 4 - točená 9

10 2.3.5 Tepelné jevy při obrábění, otupování nástroje a řezný odpor, řezná rychlost a rychlost posuvu Tepelné jevy při obrábění Při oddělování třísky se značná část vynaložené práce přeměňuje na teplo. Teplo je odváděno třískou, okolním vzduchem a nástrojem. Na zahřátí břitu mají největší vliv řezné podmínky (zahřátí je větší při vyšších řezných rychlostech a při velmi malých tloušťkách třísky), geometrie nástroje a tření v řezné spáře. Nadměrné zahřátí nástroje způsobuje ztrátu pevnosti a tvrdosti břitu a tím snížení trvanlivosti Otupování nástroje Otupování nástroje je postupná změna mikrogeometrie břitu během řezání, kdy nástroj ztrácí schopnost řezat. Trvanlivostí břitu rozumíme dobu, po kterou naostřený břit pracuje. Životnost nástroje je násobkem trvanlivosti ostří a je vyjádřena počtem hodin práce nástroje v řezu. Nejvýrazněji se projeví otupení břitů růstem řezné síly, obtížným posuvem, nekvalitní otlačenou plochou, pálením obrobku, zejména při ztížených řezných podmínkách. Z teorie opotřebení břitu pro praxi vyplývá vhodnost použití antikorozních ocelí a širšího použití slinutých karbidů, které jsou chemicky a z hlediska vysokých teplot odolnější než běžné druhy ocelí Řezný odpor Odpor, který klade materiál obrobku při oddělování třísky se nazývá řezným odporem. Síla, kterou se musí působit na nástroje, aby se překonal řezný odpor, se nazývá řeznou silou. Při řezání je nutno překonat síly, které brání - rozdělení hmoty obrobku břitem nástroje - odklonění hmoty třísky čelem nástroje - překonání tření třísky o čelo nástroje - překonání tření hřbetu o obrobenou plochu - překonání tření bočních ploch Řezná rychlost Je rychlost ostří nástroje m m/s. Odpovídá obvodové rychlosti břitu nástroje.má velký význam při strojním obrábění dřeva. Ovlivňuje práci nástroje a jakost opracované plochy. Vypočítáme ji podle vzorce: V = dn V = řezná rychlost [m/s] d = nástroje [mm] => [m] n = otáčky [min -1 ] => [s -1 ] 10

11 Orientačně se řezná rychlost při řezání pohybuje mezi m/s, u nástrojů s SK pásky podle materiálu od 60 do 120m/s Rychlost posuvu Rozumíme tím rychlost, jakou posouváme materiál proti ostří nástroje. Udává se v m/ min. a závisí na řezné rychlosti, tloušťce třísky a tvrdosti dřeva. Označuje se písmenem U. U ručního posuvu nelze dodržet konstantní rychlost posuvu, proto se jakost povrchu musí náležitě kontrolovat. Otázky k opakování: 1/ Vyjmenujte základní směry řezání 2/ Vyjmenujte příčiny a důsledky otupování nástrojů 3/ Ruční opracování materiálů 3.1 Výběr materiálů, měření a rýsování Správný výběr materiálu pro jednotlivé součásti a dílce výrazně ovlivňuje nejen kvalitu budoucích výrobků, ale i výtěžnost celého materiálu. Přesnost při rýsování a rozměřování konstrukčních spojů je základem pevnosti výrobků. Měření a rýsování je třeba věnovat velkou pozornost. Obr. 28: Přikládámí a odečítání měřítek Měřidla a rýsovací pomůcky Délková měřidla Nejčastěji se používá skládací metr dřevěný, nebo plastový, svinovací metry, pásma, tyčová měřítka, kalibry a číselníkové úchylkoměry. Tyčové ocelové měřítko je 100mm - 500mm dlouhé a má dělení po 0,5mm. Hodí se pro práci s kovem a pro práci na stroji. Teleskopická měřidla jsou až několik metrů dlouhé, teleskopicky vysouvatelné profily z lehkého kovu. Hodí se zejména k měření velkých výšek, místností a Obr. 29: Teleskopické měřidlo Obr. 30: Nastavitelný kalibr ( schéma) pro tolerované rozměry obrobku 11

12 Obr. 31: Posuvné měřítko otvorů. Rozměry lze odečíst v zobrazovacím poli. Mohou být i s digitálním ukazatelem a s elektronickým měřícím a paměťovým zařízením. Nastavitelné kalibry (měrky) jsou délková měřidla, která se mohou používat především při výrobě dílů a součástek se stejnými rozměry. Lze s nimi nastavit a kontrolovat např. šířku a délku, vzdálenost otvorů pro kolíky a umístění drážek. Nastavitelné kalibry se skládají většinou ze čtvercové ocelové trubky a různých zkušebních čelistí. Ty jsou na trubce posuvné a mohou být na stanovených rozměrech aretovány. Délky ocelových trubek se pohybují mezi 1000mm a 3000mm. Nastavitelné kalibry lze nastavit na jmenovitý rozměr, nebo u tolerovaných rozměrů pro přípustný nejmenší a největší rozměr dotyčného jmenovitého rozměru. Elektronická měřidla určují rozměry a udávají hodnoty na 0,1mm přesně na displeji digitálně. Číselníkový úchylkoměr je měřidlo tloušťky, které se hodí především k měření dýh a desek do 30mm. Na stupnici se ukáže naměřená hodnota. Tu lze odečíst v setinách mm. Posuvné měřítko se může používat k měření tlouštěk. Lze jím provádět i menší vnitřní a vnější měření a měření hloubek. S pomocí noniové stupnice je možné dosáhnout přesnosti na 0,1mm. Nonius je pomocné měřítko. U desetinného nonia je 9mm rozděleno na 10 dílů. Stupnice nonia je tedy 9mm : 10 = 0,9mm 0,1mm. Při odečítání desetinného nonia se považuje nula jako čárka, která odděluje celá čísla od desetin. Nejdříve se tedy čtou vlevo od nuly na hlavním měřítku celé milimetry a pak se hledá vpravo od nuly ryska dílku nonia, která se kryje s ryskou hlavního měřítka. Ta pak udává desetiny milimetru. Obr. 32: Desetinný nonius Obr. 33: Číselníkový úchylkoměr 12

13 Úhlová měřidla Slouží k měření, obrýsování a kontrolu úhlů. K měření úhlů se používají úhloměry. Pro truhláře důležité úhly 90 a 45 mohou být kontrolovány a označovány pomocí pevného přiloženého úhelníku. Úhelník se skládá z příložného ramene a pravítka. Svírají spolu úhel 90. Pokosník - hrana příložného ramene a pravítka svírá úhel 45, stavěcí pokosník má pohyblivé pravítko. Slouží k odměření, přenášení a obrýsování libovolně velkých úhlů. Vodováha je potřeba ke kontrole vyrovnání vodorovné, nebo svislé polohy ploch při stavebních pracích. Svislá poloha se může kontrolovat i pomocí olovnice. Rýsovací pomůcky Rejsek se používá k rýsování rysek, které mají vést rovnoběžně s nějakou hranou. Špičák umožňuje ostrý vryp. Protože se tím naruší povrch dřeva a rýha je špatně vidět, často se dává přednost ostře ořezané, tvrdé tužce. Kružítka se používají k rozdělení úseků a označování oblouků, kružnic a elips. K těmto účelům se používá malé hrotové kružítko, velké dřevěné kružítko, tyčové kružítko a kružítko na elipsy. Obr. 34: Pokosník Obr. 35: Stavitelný pokosník Obr. 36: Úhelník a kontrola jeho přesnosti Obr. 36: Rýsovadlo ( rejsek) Nářezové plány Před rozřezáním základního materiálu na díly, je nutné si rozmyslet, jak budeme dělení provádět, aby využití materiálu bylo co největší a vytěžily se co nejkvalitnější polotovary. Při rozřezání prken a fošen lze postupovat v zásadě dvěma způsoby rozřezávání: a) podélně příčným, kdy prkno, nebo fošna se nejprve rozřeže podélně na potřebné šířky a potom se jednotlivé díly samostatně zkracují. b) příčně podélným, kdy se nejprve zkracuje na potřebné délky a jednotlivé díly se pak rozřezávají na požadované šířky. Výhodou prvního způsobu jsou menší ztráty při vyřezávání vad, avšak manipulace s dlouhými díly je obtížná zejména při ručním zpracování. Proto se v praxi převážně používá druhého způsobu. Při správném zkracování se při vyřezávání vad odpad výrazně nezvyšuje. 13

14 Při rozřezávání velkoplošných materiálů je třeba dbát na to, aby základní rozměr byl co nejlépe využit a vznikl minimální odpad. Při rozmisťování hrubých formátů dílců do základního formátu desky je také nutné brát v úvahu jejich orientaci (umístění, polohu) vzhledem ke konstrukci desky. U dřevotřískových desek na orientaci dílce nezáleží, u laťovek a spárovek se musí dílce nařezávat tak, aby jejich delší strana byla rovnoběžná s průběhem vláken ve vlysech spárovky, nebo laťkového středu laťovky. V kusové výrobě se nářezový plán provede rýsováním přímo na desku. V sériové výrobě se připravují nářezové plány již během technické přípravy výroby. Otázky k opakování: 1/ Popište nezbytné měřící a rýsovací pomůcky a práci s nimi. 2/ Jaký je význam nářezových plánů? 3.2 Příprava nástrojů Životnost nástrojů a přesnost obrábění závisí na jejich správné a pečlivé údržbě. Špatně ošetřovaný nástroj se rychleji opotřebuje, je příčinou horší jakosti opracování a velmi často je příčinou pracovního úrazu. 14 Obr. 37: Hoblice Obr. 38: Výklopná zásuvka se sadou nářadí Obr. 39: Speciální poděráky Obr. 40: Podpírací pachole Ukládání nástrojů Hoblice a nástroje jsou osobní výrobní prostředky truhláře, za jejich údržbu a stav je osobně odpovědný. Hoblice je pracovní stůl truhláře a slouží k pokládání a upínání součástek při jejich opracování. Skládá se z desky a stojanu. Těžká deska je z bukového dřeva. Na levé straně desky se nachází přední vozík. Používá se k upínání součástek především při srážení hran, spojování a řezání pilou. Zadní vozík na pravé straně slouží k svislému upínání součástek a upínání součástek mezi poděráky. Vozíky se pohybují pomocí klíčů. Poděráky slouží k vodorovnému upínání dalších plochých součástek. Jsou opatřeny listovou pružinou, aby mohly být použity

15 v požadované výšce v otvoru pro poděráky. Na zadní straně stolu je umístěný žlábek, který je určen k odkládání nástrojů. Hoblice může být opatřena výklopnou zásuvkou na nástroje s uzamykáním, ve které lze umístit všechny pracovní nástroje na dosah. Tato zásuvka a odkládací plocha pod ní, určená pro odkládání truhlářské ruční pily může nahradit skřínku na Obr. 41: Skříňka s nářadím nástroje, která je zavěšena v blízkosti hoblice. Pro speciální práce se používá různé příslušenství. Boční poděráky pro montáž skříněk. Špičaté poděráky umožňují bezpečné upevnění tenkých prken, lišt a tyčí. Podpírací pachole se používá k podpírání těžkých a dlouhých kusů. Výšku jeho sedla lze nastavit Ostření nástrojů Řezné nástroje musí být ostré a jejich břity musí být broušeny ve správném tvaru. S tupými nástroji se nejen obtížněji pracuje, ale práce je méně přesná a nekvalitní. Ostří nástrojů musíme proto neustále sledovat a při sebemenším otupení ostří upravit. Ostření pil se provádí trojbokým pilníkem. List pily se upíná do skřipce, aby se při pohybu pilníku nadměrně nechvěl. Při broušení jednotlivých zubů se postupuje ve směru ozubení. U nepravidelně opotřebeného ozubení je třeba před vlastním broušením srovnat zuby tak, aby jejich vrcholy se dotýkaly hrotnice. Obr. 42: Broušení pily Obr. 43: Vyrovnání zubů pily Po úpravě výšky zubů je nutné upravit také rozvod zubů. Ostření hoblíkových želízek a dlát běžně se provádí na ležatých brusech vlhčených nejčastěji vodou. Brousí se kruhovými pohyby, po celé ploše brusu, vždy hřbet želízka a dbá se na správný úhel ostří. Po hrubém vybroušení hřbetu ( jakmile se vytvoří na hřbetu souvislá jehla ) je třeba obtáhnout želízka na obtahovacím brousku a to nejprve hřbet a potom čelo. Při obtahování čela musí ležet želízko celou plochou na brousku, aby se nezměnil úhel ostří. Postup se opakuje tak dlouho, až jehla zmizí a plochy čela a hřbetu jsou jemně vyhlazeny. 15

16 Obr. 44: Ostření hoblíkových želízek a dlát: a broušení hřbetu, b broušení čela Obr. 45: Ostření škrabky: a vyhlazení plochy škrabky, b úprava ostří předřezávacích hran. Ostření škrabek se provádí tak, že se nejprve vybrousí na ležatém brusu a obtahováku jejich hrany. Ocílkou se pak plochy škrabky v okolí hrany vyhladí. Tím se vytvoří ostré hrany, na kterých se šikmo vedenou ocílkou vyhladí ostří. Dokonalost ostří závisí na rovnoměrnosti a citlivosti vedení ocílky. Ostření vrtáků je velmi náročné a zpravidla je sám dělník neprovádí. Mnohdy by náklady na ostření přesáhly pořizovací náklady nového nástroje. O to více je však třeba dbát na správné ukládání a ošetřování, aby nedošlo k vážnému poškození řezných nebo Udržování nástrojů Aby nástroje dobře sloužily a zachovali si co nejdéle kvalitní ostří, musí se dodržet několik zásad: - po skončení práce nástroj dobře očistit od zbytků obráběného materiálů a dalších příměsí. - nástroje nenechávat volně ležet na hoblici, aby nedošlo k poškození, ale ukládat je na určené místo, - nástroje nenechávat delší dobu ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k rezivění - nástroje, ukládané na delší dobu se ošetří konzervačním tukem proti vzdušné vlhkosti. Dobře udržovaný nástroj s kvalitním ostřím je základem přesné, rychlé a kvalitní práce. 16

17 Otázky k opakování: 1) Jaké jsou hlavní zásady ukládání a údržby nástrojů? 2) Vysvětlete způsoby ošetření nejdůležitějších dřevoobráběcích nástrojů. 3.3 Řezání - pily Řezání je jedním ze základních truhlářských úkonů. Při dělení dřeva se rozlišují dva základní směry řezání: - příčné (kolmo na směr vláken) - podélné (rovnoběžně s vlákny) Řezání v jiných směrech je vždy kombinací základních směrů. Pro ruční řezání používáme pilové listy, které mohou být upnuty do rámu nebo oblouku, nebo pilové listy volné, upnuté do rukojetí. Pilové listy jsou vyráběny z tvrzené nástrojové oceli. Skládají se z vlastního pilového listu a zubů pily. Zuby pily mají tvar za sebou seřazených stejně velkých trojúhelníků, jejichž hroty leží v jedné ose, nazýváme hrotnice. Část zubu, postavená proti řezu pily, se označuje jako čelo zubu, volně řezající díl zubu Hřbet zubu. Rozteč zubů je vzdálenost od jednoho hrotu zubu ke druhému. Nejhlubší místo mezi dvěma zuby se nazývá kořen zubu. Výška zubu je svislá vzdálenost hrotnice od spojnice kořenů zubů. Volný prostor mezi dvěma zuby je mezizubí. Obr. 46: Části pilového listu Je-li úhel řezu 120, tvar zubu je rovnoramenný trojúhelník. Pila řeže při pohybu dopředu i dozadu. Pracovní směr je tedy obousměrný. Zmenšením úhlu řezu se zvětšuje účinnost pily. Pila zabírá jen při pohybu dopředu. Pracovní směr je tedy tlačený. S velikostí zubů se zvětšuje účinek řezu. Řez je hrubý a nečistý. Pro čistý řez se používají pily s malým ozubením. Listy pily musejí mít potřebnou pracovní tuhost. Té se dosahuje tloušťkou pilového listu, vsazeným hřbetem nebo napnutím do dřevěného nebo kovového rámu. Obr. 47: Úhly pilových zubů Druhy pil Pily rámové Pilový list je uchycen v rukojetích a spojen s oběma rameny pily tak, aby se otáčením těchto rukojetí mohl list pily naklánět. Spodní část ramen je upraven pro snadné držení. List se napíná pomocí motouzu nebo napínacího drátu. Příčka umístěná ve středu rozpíná rám. 17

18 Druhy rámových pil Rozsečka mm dlouhá s poměrně velkým přímým ozubením. Používají se hlavně na příčné a podélné řezání. Osazovačka mm dlouhá. Pilové zuby asi poloviční než u rozsečky a mají zadní sklon. Hodí se proto pro jemné, čisté řezy, např. osazování čepů a řezání ozubů. Vykružovačka - používá se k řezání zakrojení. Pilový list je jen 4-10 mm široký a 600 mm dlouhý a má malé zuby jako osazovačka. Aby byly možné i řezy uvnitř plochy, je list vykružovačky vysaditelný. Velké rámové pily mm dlouhé s pilovými listy s oboustranným velkým ozubením. Používají se ke zkracování prken a fošen. Obr. 48: Rámová pila Obr. 49: Vykružovačka Druhy pil s rukojetí Čepovky - malé hřbetovky s jemným ozubením. Zuby čepovek mají zadní sklon. Délka zubu 1,5 mm. Čepovky mohou mít přímé uchycení pilového listu zalomené, uchycené nebo překlopené uchycení. Zalomené uchycení umožňuje vedení listu na rovné ploše. U překlopných čepovek jsou zuby rovnoramenné, pracují tedy oboustranně. Obr. 50: Čepovka s překlopným zalomeným uchycením Obr. 51: Ocaska 18

19 Ocasky Hřbetovky Děrovky Svlakovky - mají přímé hrubé zuby. Svou tuhost získávají odpovídající tloušťkou pilového listu. Používají se především k řezání velkých desek. - získávají svou tuhost listu,,hřbetem. Malé zuby se Obr. 52: Hřbetovka zadním sklonem umožňují jemný řez. - se hodí k řezání oblouků u velkých ploch. Slouží především k rozšíření malých otvorů. Zuby nejsou rozvedené. Aby se nesvíral, je na hřbetu tenčí než u hrotů zubů. - jsou ruční pily, které řežou pouze při tažení. Slouží Obr. 53: Děrovka Obr. 53: Děrovka Obr. 54: Svlakovka Obr. 55: Pilka na dýhy k řezání svlakových drážek. Pilky na řezání dýh mají malý oválný list se zalomeným držadlem. To neumožňuje vedení pily u dorazu např. latě. Vzhledem k malým zubům s nožovým broušením působí pila při taženém řezu jako nůž Rozvádění zubů pilového listu Používáme rozvodku nebo rozváděcí kleště. Vyhýbáme zuby střídavě doprava a doleva. Rozšiřujeme tak spáru řezu a zamezujeme svírání pilového listu. rozvod nesmí být větší než dvojnásobek tloušťky listu a oboustranně stejný. Hloubka rozvodu by měla činit asi polovinu výšky zubu. Pily pro jemné práce se rozvádějí méně než pily hrubé práce. Měkké a vlhké dřevo vyžaduje široký rozvod. Pily, kterými se dosahuje malé hloubky řezu, nepotřebují rozvádět. Obr. 56: Rozvádění 19

20 Obr. 57:Rozvod ručních pil Obr. 58: Vedení pilníku při ostření Ostření - provádí se pilováním čela a hřbetu zubu trojhranným pilníkem. Pilový list se upne do skřipce. Pilujeme vždy proti ostří zubů. Zuby děrovky se pilují střídavě doprava a doleva. Ostření se provádí vždy po rozvodu. Pilka na řezání dýh se brousí malým trojhranným pilníkem, ale nerozvádí se. Aby vznikl co nejtenčí břit, vybrušuje se i na tloušťku malým plochým pilníkem na straně listu přivrácené k držadlu. Vzniklá fasetka se obtáhne. Zuby musí zůstat ostré. Srovnání: Nejsou - li hroty zubů v jedné ose, pila při řezání seká, nebo skáče. Ozubení se musí srovnat. Provádí se plochým pilníkem před rozváděním na ostření zubů. Otázky k opakování: 1/ Co se rozumí u pilových zubů pod pojmem úhel břitu a úhel řezu? 2/ Jaké druhy ozubení existují u ručních pil? 3/ Jakými pilami lze provádět jemné řezy? 4/ V čem se liší rámové pily a pily s rukojetí? 5/ Jaký účel má splnit rozvádění pilových zubů? 6/ Jak se rozvádějí zuby pil. listu? 7/ Jak se ostří pily? 8/ Co se rozumí pod pojmem srovnání pily? Obr. 59: Srovnávání pilového listu 3.4 Hoblování - hoblíky Hoblování je operace, při které dáváme dřevu základní tvar a vzniká hladký, rovný povrch. Části hoblíku: lůžko s otvorem, nebo ústím, drážky pro odchod třísek, želízka hoblíku a zařízení k jeho upevnění (klín). Obr. 60: Části hoblíku 20

21 Obr. 61: Části a úhly želízka hoblíku Obr. 62: Úhel řezu u hoblíků Obr. 63: Želízko s klopnou Obr. 64: Hladík Obr. 65: Tvorba třísek při hoblování Obr. 66: Části klopkaře Druhy hoblíků Pro základní tvarové opracování a vyhlazení povrchu dřeva se používají hoblíky: - hladík, jehož tělo je asi 240mm dlouhé, nůž je 45 až 51mm široký, jednoduchý bez klopky. Používá se pro hrubé srovnávání dřeva. Úhel řezu klopkař je stejně veliký jako hladík, je však osazen nožem s klopkou. Úhel řezu 45. Klopkař je určen pro hladké opracování ploch. Pro kvalitu obráběné Obr. 67: Klopkař plochy je nutné správné nastavení klopky od ostří nože. - cidič je používán pro konečné dočištění opracovaných ploch. Tělo cidiče je kratší (nejvýše 200mm), šířka nože s klopkou je 45-51mm. Menší úhel řezu - 50, zajišťuje velmi čisté obrábění. Obr. 68: Cídič 21

22 Obr. 69: Macek - rovnač Obr. 70: Stavěcí cídič - rovnač. macek je určen pro vyrovnávání dlouhých ploch a hran. Tělo macka je dlouhé mm, šířka nože s klopkou je 57-60mm. Úhel řezu 45. U moderních hoblíků jsou želízka nastavitelná pomocí stavěcího šroubu. - uběrák je 240mm dlouhý a má 33mm široké želízko bez klopny. Břit je zabroušen do oblouku. Želízko je při hoblování více vysunuto než želízka u jiných druhů hoblíků a bere proto silnější třísku. Používá se k předhoblování silně zdeformovaného a hrubého dřeva a k odhoblování silných vrstev. - zubák je stejně veliký jako cidič. Želízko má široké 48mm. Úhel řezu je Tím želízko spíše škrábe, než řeže. Do plochy čela jsou vyfrézované malé drážky ve vzdálenosti 1mm, které tvoří na řezu jemné zoubky. Používá se k zdrsnění ploch. - římsovník slouží k vyhoblování a přehoblování drážek, profilů a profilových tvarů. Existuje s želízkem s klopnou a bez klopny. U dvojitého římsovníku lze nastavit přední díl plazu. Lze tak nastavit velikost ústí a vyměnit želízko. Obr. 71: Speciální cídič Obr. 72: Římsovník Speciální hoblíky: Nepatří zpravidla ke standardní sadě nástrojů truhláře. - nastavitelný polodrážkovník má nastavitelný boční a hloubkový doraz. Je možné s ním nastavit potřebnou Obr. 73: Římsovník s klopkou 22

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

lu, historický přehled o zpracování nástroje,

lu, historický přehled o zpracování nástroje, 10. Úvod do technologie zpracování materiálu lu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadn adí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ Okruhy: 1. a) Části stromu, výživa stromu. Fotosyntéza. b) Druhy spojů, definice, druhy nákres, popis a použití. 2. a) Teorie lepení, složky lepidel, lepící směsi a

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru.

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování Ozvučného otvoru a drážky kolem je ve skutečnosti jednoduchá procedura když máte patřičný přípravek. Výroba přípravku je jednoduchá. Přípravek

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Pily >>> Společná charakteristika pil

Pily >>> Společná charakteristika pil Pily >>> Společná charakteristika pil Společnými znaky elektrických pil NAREX jsou vysoký výkon, spolehlivost a jednoduchá obsluha. Podle charakteru práce můžete vybírat z pil řetězových, kotoučových a

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o.

Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o. Obráběcí centra firmy SOUKUP jako součást komplexního řízení výroby dřevěných oken. Ing. Jaroslav Soukup SOUKUP, s.r.o. Výroba dřevěných oken prošla v posledních letech velkými změnami, jednak v samotné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND

...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY. Sendvičové kompozitní panely DEBOND ...VAŠE STAVBA, NÁŠ MATERIÁL STAVEBNÍ KOMPONENTY Sendvičové kompozitní panely DEBOND Síla AL (mm) Síla desky (mm) Šířka desky (mm) Délka desky (mm) Rozměry desek 0,12 2 1220 3000 0,21 3 1500 3050 0,3 0,5

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí název nářadí technická data ostatní počet pila ponorná Příkon1600 W Rozsah dodávky: 1 Rozměr kotouče210 mm pilový kotouč s jemnými

Více

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010 Strana 1 CNC frézování Samotné frézování dílů je technicky a finančně docela dobře dostupné, horší je to ale s konstrukcí modelu a s přípravou podkladů pro frézování. Tato činnost je časově mnohem náročnější,

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 11 Překližky

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Habilis Tools přípravky

Habilis Tools přípravky Habilis Tools přípravky HK400 je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních a koupelnových desek všemi typy horních frézek. Systém značení a důmyslných otvorů v šabloně zjednodušuje a zrychluje

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek

6 Nůžky. Zvláštní postup pro výrobu nůžek Nůžky Zvláštní postup pro výrobu nůžek Evropský výrobce Od roku 1919 ČEIST - EVÁ PRAVÁ 1. Řezání: plochá ocel je rozdělena do správného tvaru pomocí počítače, přesnost řezání zajišťuje minimální spotřebu

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více