Střední škola umělecká a řemeslná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola umělecká a řemeslná"

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Ing. Ivana Hortová Ing. Petr Stránský SŠUAŘ

2 Obsah strana 1. Úvod do předmětu Základní technologické pojmy 2. Způsoby zpracování dřeva a teorie nástroje Způsoby zpracování dřeva 2.2 Teorie nástroje 5 3. Ruční opracování materiálů Výběr materiálů, měření, rýsování 3.2 Příprava nástrojů Řezání pily Hoblování hoblíky Vrtání a oprava suků vrtáky Dlabání dláta Broušení Vykružování Opracování jiných materiálů Konstrukční spojování ruční Spoje kovovými spojovacími prostředky Spoje dřevěnými spojovacími prostředky Rohové a středové spoje plošných dílců Výroba spárovek Příprava dřeva Sušení přirozené, umělé Sušící režimy 5.3 Postup sušení v komorových sušárnách Ostatní způsoby vysoušení Hydrotermická úprava Ochrana dřeva impregnace Ohýbání dřeva 6. Technologie výroby řeziva, dýh, laťovek, překližek a aglomerovaných materiálů Pilařská výroba výroba řeziva Technologie výroby dýh, laťovek, překližek Výroba aglomerovaných materiálů 70 1/ Úvod do předmětu 2

3 Vývoj technologie spolu s rozvojem techniky znamená nejdůležitější článek rozvoje průmyslu. V průmyslu dřevozpracujícím je technologie nauka o způsobech zpracování materiálů velmi rozsáhlá, protože dřevní hmota je základní surovinou pro velké množství nejrůznějších výrobků. Proto se rozlišují tři hlavní oblasti technologie: Mechanická technologie určuje postupy pro zpracování a opracování dřeva. Vznikají vhodně tvarované součásti a dílce a podle potřeby se sestavují do konečného tvaru výrobku. Použitými technologickými postupy se však nemění podstata a složení dřeva. Chemická technologie stanovuje takové postupy, kterými se základní složení dřeva narušuje a vznikají hmoty nové, s vlastnostmi odlišnými od původní suroviny. Patří sem např. Výroba buničiny, papíru, dřevěného uhlí apod. Speciální technologie, se zabývá určováním postupů pro zpracování dřeva v kombinaci s plasty, nebo jinými materiály. Velkého významu nabývá speciální technologie ve výrobě čalounického matriálu, nebo ve výrobě stavebně truhlářské. Těžiště práce technologů je v oblasti technické přípravy výroby. Zde se na základě platných technologických postupů určují podle dostupné techniky a konkrétních organizačních podmínek pracovní postupy, které jsou přesným návodem pro provedení každé operace. Pracovní postup určuje kromě sledu úkonů i potřebné nástroje a nářadí pro vybavení pracoviště, předepisuje spotřebu času na vykonání operace, způsoby kontroly kvality a podmínky pro dodržení bezpečnosti práce. Velkou důležitost má i zpracování tzv. spotřebních norem, které přesně vymezují maximální množství odpadu při opracovávání a jsou tak významným činitelem využívání suroviny. Pro zajištění konečné kvality výrobků je nezbytné dodržování technologické disciplíny na všech výrobních úsecích. Dodržování technologické disciplíny znamená důsledné a přesné vypracování výrobních podkladů a během výrobního procesu dodržování všech technických a technologických předpisů. K zajištění technologické disciplíny se v podnicích organizuje systém kontroly, který má za úkol kontrolovat nejen konečnou kvalitu, ale i průběžné dodržování technologických a pracovních postupů. 3

4 2/ Způsoby opracování dřeva a teorie nástroje 2.1 Způsoby opracování Obr. 1: Kladivo Obr. 2: Kleště Obr. 3 : Hlava šroubu s nasazeným šroubovákem Obr.4: Šroubovák Obr. 5: Svidřík Způsoby opracování dřeva se zabývá mechanická technologie dřeva. Obráběním měníme jeho tvar a to buď násilným oddělováním dřevních vláken, nebo bez porušení dřevních vláken (ohýbání lisování). Násilné oddělování dřevních vláken se provádí buď beztřískovým obráběním (krájení a loupání dýh, stříhání a vysekávání dýh), nebo třískovým obráběním, kdy vznikají piliny a hobliny, které jsou však vedlejším produktem (odpadem). Do třískového obrábění patří: řezání, pilování, frézování, hoblování, vrtání, dlabání, soustružení, hranění, škrabání. Tyto úkony můžeme vykonávat ručně, nebo na strojích a to pracovními nástroji, které mění tvar a rozměr obrobku nebo nářadím, které tvar obrobku nemění. Nástroje používané v truhlářské výrobě rozdělujeme podle způsobu použití a podle jejich určení. 1/ Dřevoobráběcí nástroje pro ruční obrábění 2/ Dřevoobráběcí nástroje pro strojní obrábění 3/ Pracovní nástroje pro přípravu dřevoobráběcích nástrojů (ostření, broušení a pod.) 4/ Pomocné nástroje na upevňování nástrojů 5/ Měřící a kontrolní nástroje potřebné pro přípravu nástrojů (měřidla, šablony) V prvním ročníku se budeme zabývat ručním opracováním dřeva a budeme tedy používat 4

5 ruční nástroje a nářadí. To rozdělujeme do čtyř skupin: 1/ Měřící, rýsovací a kontrolní nástroje - metry dřevěné skládací, kovové rozvinovací, měřítka tyčová, posuvná, pravítka, pásma, úhelníky, pokosníky, kružidla, rýsovadla, olovnice a vodováhy. 2/ Upevňovací a lisovací nářadí - hoblice, svěráky, skřipce, ztužidla, utahováky, ruční lisy, pokosnice a střihovačky. 3/ Obráběcí řezné nástroje - hoblíky, dláta, vrtáky, kolovrátky, pily, rašple, pilníky, škrabačky. 4/ Udržovací a pomocné nářadí a nástroje - kladiva, paličky, kleště, šroubováky, šídla, špičáky, jamkovače, probíječe, sekáče, ocílky, rozváděcí kleště, brousky. Obr. 6: Ztužidlo Obr. 8: Hranové stahováky Obr. 7: Celoocelové ztužidlo Obr. 9: Vozík na svěrky Obr. 10: Svěrky pro lepení Obr. 11: Pokosové svěrky 5

6 2.2 Teorie nástroje Řezný pohyb Při řezání se pohybuje řezný nástroj nebo obrobek anebo oba současně. Pohyb řezné hrany (břitu) nástroje může být rovnoměrný, nebo nerovnoměrný, přímočarý, rotační, nebo v jiné křivce a nazýváme jej hlavním pohybem. Pohyb obrobku může být přímočarý (rovnoměrný, nebo nerovnoměrný), nebo rotační. Pohybuje-li se nástroj i obrobek, je výsledná dráha nástroje v materiálu odlišena od jeho hlavního pohybu. Tento pohyb mezi břitem nástroje a obrobkem se nazývá řezným pohybem (představuje dráhu, kterou by napsal hrot tužky připevněné k břitu při průchodu dřevem). Podle hlavního pohybu rozdělujeme dřevoobráběcí nástroje na: - nástroje s přímočarým pohybem (hoblík) - nástroje s rotačním pohybem (vrták) Obr. 12: Kloubové upínáky Obr. 14 a Obr. 15: Rámové svěrky Obr. 13: Páková svěrka Obr. 16 a Obr. 17: Pokosová svěrka s deskou Hlavní plochy Při určování vzájemné polohy nástroje a oblouku rozeznáváme tyto plochy: - obráběnou plochu - obrobenou plochu - plochu řezu - rovinu řezu - základní rovinu Obr. 18: Pokos. svěrka s deskou Obr.20: Rozpěry dveřních zárubní Obr. 19: Skříňový stahovák 6

7 2.2.3 Základní směry řezání Nestejnorodost dřeva., rozdílná fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (s ohledem na různý průběh dřevních vláken) ovlivňují značně obrábění. Proto je třeba rozlišovat jednotlivé směry pohybu břitu nástroje ke směru dřevních vláken a průběhu letokruhů. V jednoduchých případech se břit pohybuje ve směru podélném, tečném a poloměrovém, nebo příčném. Vzhledem k tomu, že se zřídka Obr. 25: Hlavní ploch při obrábění: Obr. 21: Pokosnice Obr. 22: Pokosová pila pohybuje nástroj výlučně uvedenými směry, Obr. 23: Střihovačka rozlišuje se řezání: - tečně příčné - podélně příčné - podélně tečné - podélně tečně příčné Složitá situace nastává u točivých nástrojů, jejichž břity opisují křivku. Obr. 24: Pokosový lis V směr otáčení nástroje, 1 obrobená plocha, 2 základní rovina, 3 plocha řezu, 4 rovina řezu, 5 obráběná plocha, 6 nástroj, u směr posuvu 7

8 Obr. 26: Směry řezání: 1 podélné, 2 tečné, 3 poloměrové, 4 příčné, 5 tečně příčné, 6 podélně příčné, 7 příčně podélné, 8 podélně tečné, 9 podélně tečně příčné Geometrie nástroje a vznik třísky Geometrie nástroje Čelo nástroje je plocha, po níž klouže tříska při svém pohybu z místa řezu, hřbet nástroje je plocha obrácená k ploše řezu. Břit (ostří) je klínovitá část nástroje, vytvořená průnikem ploch čela a Obr. 27: Geometrie nástroje: t- rozteč, 1 délka hřbetu, r zaoblení mezery zubu, h výška zubu, α úhel hřbetu, β- úhel břitu, γ úhel čela, δ- úhel řezu, 1 čelo, 2 ideální ostří, 3 skutečné ostří, 4 hřbet, 5 zubová mezera, 6 - břit 8

9 hřbetu - tzv. hlavní ostří. Průnik plochy čela s bočními plochami nástroje je boční ostří. Úhel hřbetu je úhel, který svírá hřbet nástroje s rovinou řezu. Má vliv na tření hřbetu o obráběnou plochu. Čím je tento úhel menší tím větší je tření a naopak. Styková plocha mezi hřbetem a obráběnou plochou se zvětšuje s otupováním břitu a břit se zahřívá. Velikost úhlu hřbetu se volí nejčastěji Úhel břitu je úhel, mezi čelem a hřbetem. Čím větší je úhel břitu, tj. úhel klínové části nástroje, která vniká do obráběného materiálu při oddělování třísky, tím větší je i odpor obráběného materiálu proti vnikání nástroje. Čím menší je úhel břitu, tím menší má břit pevnost a rychleji se otupí. Úhel čela γ je úhel mezi rovinou čela a základní rovinou. Úhel čela přímo ovlivňuje drsnost obrobené plochy a tvoření třísky. Zvětšováním úhlu řezu se zmenšuje úhel čela a stoupá řezný odpor. Zmenšováním úhlu řezu ztrácí břit pevnost a rychle se otupuje ( = +, nebo 90 - γ ). Vznik třísky Na oddělování třísky, její vlastnosti a konečný tvar mají vliv: - druh obrobku a jeho vlastnosti ( velikost, pevnost) - směr dřevních vláken a letokruhů vzhledem ke směru pohybu břitu - geometrie nástroje - řezné podmínky ( řezná rychlost, posuv na břit) Tříska je charakterizována jednak průřezem (rozměry a tvarem), jednak typem ( druhem). Podle vzniku a vzhledu můžeme u rostlého dřeva rozlišit tyto hlavní typy třísek: - trhaná - dělená - páskovitá - točená Při obrábění aglomerovaných materiálů jsou podmínky při tvoření třísky a její tvar odlišné, tvoří se spíše drobné částice a prach. Při volbě a ostření nástrojů je třeba pamatovat na dostatečnou mezeru mezi břity, aby bylo možno nakupené třísky vymést z řezné spáry. Obr. 28: Typy třísek: 1 trhaná, 2 dělená, 3 páskovitá, 4 - točená 9

10 2.3.5 Tepelné jevy při obrábění, otupování nástroje a řezný odpor, řezná rychlost a rychlost posuvu Tepelné jevy při obrábění Při oddělování třísky se značná část vynaložené práce přeměňuje na teplo. Teplo je odváděno třískou, okolním vzduchem a nástrojem. Na zahřátí břitu mají největší vliv řezné podmínky (zahřátí je větší při vyšších řezných rychlostech a při velmi malých tloušťkách třísky), geometrie nástroje a tření v řezné spáře. Nadměrné zahřátí nástroje způsobuje ztrátu pevnosti a tvrdosti břitu a tím snížení trvanlivosti Otupování nástroje Otupování nástroje je postupná změna mikrogeometrie břitu během řezání, kdy nástroj ztrácí schopnost řezat. Trvanlivostí břitu rozumíme dobu, po kterou naostřený břit pracuje. Životnost nástroje je násobkem trvanlivosti ostří a je vyjádřena počtem hodin práce nástroje v řezu. Nejvýrazněji se projeví otupení břitů růstem řezné síly, obtížným posuvem, nekvalitní otlačenou plochou, pálením obrobku, zejména při ztížených řezných podmínkách. Z teorie opotřebení břitu pro praxi vyplývá vhodnost použití antikorozních ocelí a širšího použití slinutých karbidů, které jsou chemicky a z hlediska vysokých teplot odolnější než běžné druhy ocelí Řezný odpor Odpor, který klade materiál obrobku při oddělování třísky se nazývá řezným odporem. Síla, kterou se musí působit na nástroje, aby se překonal řezný odpor, se nazývá řeznou silou. Při řezání je nutno překonat síly, které brání - rozdělení hmoty obrobku břitem nástroje - odklonění hmoty třísky čelem nástroje - překonání tření třísky o čelo nástroje - překonání tření hřbetu o obrobenou plochu - překonání tření bočních ploch Řezná rychlost Je rychlost ostří nástroje m m/s. Odpovídá obvodové rychlosti břitu nástroje.má velký význam při strojním obrábění dřeva. Ovlivňuje práci nástroje a jakost opracované plochy. Vypočítáme ji podle vzorce: V = dn V = řezná rychlost [m/s] d = nástroje [mm] => [m] n = otáčky [min -1 ] => [s -1 ] 10

11 Orientačně se řezná rychlost při řezání pohybuje mezi m/s, u nástrojů s SK pásky podle materiálu od 60 do 120m/s Rychlost posuvu Rozumíme tím rychlost, jakou posouváme materiál proti ostří nástroje. Udává se v m/ min. a závisí na řezné rychlosti, tloušťce třísky a tvrdosti dřeva. Označuje se písmenem U. U ručního posuvu nelze dodržet konstantní rychlost posuvu, proto se jakost povrchu musí náležitě kontrolovat. Otázky k opakování: 1/ Vyjmenujte základní směry řezání 2/ Vyjmenujte příčiny a důsledky otupování nástrojů 3/ Ruční opracování materiálů 3.1 Výběr materiálů, měření a rýsování Správný výběr materiálu pro jednotlivé součásti a dílce výrazně ovlivňuje nejen kvalitu budoucích výrobků, ale i výtěžnost celého materiálu. Přesnost při rýsování a rozměřování konstrukčních spojů je základem pevnosti výrobků. Měření a rýsování je třeba věnovat velkou pozornost. Obr. 28: Přikládámí a odečítání měřítek Měřidla a rýsovací pomůcky Délková měřidla Nejčastěji se používá skládací metr dřevěný, nebo plastový, svinovací metry, pásma, tyčová měřítka, kalibry a číselníkové úchylkoměry. Tyčové ocelové měřítko je 100mm - 500mm dlouhé a má dělení po 0,5mm. Hodí se pro práci s kovem a pro práci na stroji. Teleskopická měřidla jsou až několik metrů dlouhé, teleskopicky vysouvatelné profily z lehkého kovu. Hodí se zejména k měření velkých výšek, místností a Obr. 29: Teleskopické měřidlo Obr. 30: Nastavitelný kalibr ( schéma) pro tolerované rozměry obrobku 11

12 Obr. 31: Posuvné měřítko otvorů. Rozměry lze odečíst v zobrazovacím poli. Mohou být i s digitálním ukazatelem a s elektronickým měřícím a paměťovým zařízením. Nastavitelné kalibry (měrky) jsou délková měřidla, která se mohou používat především při výrobě dílů a součástek se stejnými rozměry. Lze s nimi nastavit a kontrolovat např. šířku a délku, vzdálenost otvorů pro kolíky a umístění drážek. Nastavitelné kalibry se skládají většinou ze čtvercové ocelové trubky a různých zkušebních čelistí. Ty jsou na trubce posuvné a mohou být na stanovených rozměrech aretovány. Délky ocelových trubek se pohybují mezi 1000mm a 3000mm. Nastavitelné kalibry lze nastavit na jmenovitý rozměr, nebo u tolerovaných rozměrů pro přípustný nejmenší a největší rozměr dotyčného jmenovitého rozměru. Elektronická měřidla určují rozměry a udávají hodnoty na 0,1mm přesně na displeji digitálně. Číselníkový úchylkoměr je měřidlo tloušťky, které se hodí především k měření dýh a desek do 30mm. Na stupnici se ukáže naměřená hodnota. Tu lze odečíst v setinách mm. Posuvné měřítko se může používat k měření tlouštěk. Lze jím provádět i menší vnitřní a vnější měření a měření hloubek. S pomocí noniové stupnice je možné dosáhnout přesnosti na 0,1mm. Nonius je pomocné měřítko. U desetinného nonia je 9mm rozděleno na 10 dílů. Stupnice nonia je tedy 9mm : 10 = 0,9mm 0,1mm. Při odečítání desetinného nonia se považuje nula jako čárka, která odděluje celá čísla od desetin. Nejdříve se tedy čtou vlevo od nuly na hlavním měřítku celé milimetry a pak se hledá vpravo od nuly ryska dílku nonia, která se kryje s ryskou hlavního měřítka. Ta pak udává desetiny milimetru. Obr. 32: Desetinný nonius Obr. 33: Číselníkový úchylkoměr 12

13 Úhlová měřidla Slouží k měření, obrýsování a kontrolu úhlů. K měření úhlů se používají úhloměry. Pro truhláře důležité úhly 90 a 45 mohou být kontrolovány a označovány pomocí pevného přiloženého úhelníku. Úhelník se skládá z příložného ramene a pravítka. Svírají spolu úhel 90. Pokosník - hrana příložného ramene a pravítka svírá úhel 45, stavěcí pokosník má pohyblivé pravítko. Slouží k odměření, přenášení a obrýsování libovolně velkých úhlů. Vodováha je potřeba ke kontrole vyrovnání vodorovné, nebo svislé polohy ploch při stavebních pracích. Svislá poloha se může kontrolovat i pomocí olovnice. Rýsovací pomůcky Rejsek se používá k rýsování rysek, které mají vést rovnoběžně s nějakou hranou. Špičák umožňuje ostrý vryp. Protože se tím naruší povrch dřeva a rýha je špatně vidět, často se dává přednost ostře ořezané, tvrdé tužce. Kružítka se používají k rozdělení úseků a označování oblouků, kružnic a elips. K těmto účelům se používá malé hrotové kružítko, velké dřevěné kružítko, tyčové kružítko a kružítko na elipsy. Obr. 34: Pokosník Obr. 35: Stavitelný pokosník Obr. 36: Úhelník a kontrola jeho přesnosti Obr. 36: Rýsovadlo ( rejsek) Nářezové plány Před rozřezáním základního materiálu na díly, je nutné si rozmyslet, jak budeme dělení provádět, aby využití materiálu bylo co největší a vytěžily se co nejkvalitnější polotovary. Při rozřezání prken a fošen lze postupovat v zásadě dvěma způsoby rozřezávání: a) podélně příčným, kdy prkno, nebo fošna se nejprve rozřeže podélně na potřebné šířky a potom se jednotlivé díly samostatně zkracují. b) příčně podélným, kdy se nejprve zkracuje na potřebné délky a jednotlivé díly se pak rozřezávají na požadované šířky. Výhodou prvního způsobu jsou menší ztráty při vyřezávání vad, avšak manipulace s dlouhými díly je obtížná zejména při ručním zpracování. Proto se v praxi převážně používá druhého způsobu. Při správném zkracování se při vyřezávání vad odpad výrazně nezvyšuje. 13

14 Při rozřezávání velkoplošných materiálů je třeba dbát na to, aby základní rozměr byl co nejlépe využit a vznikl minimální odpad. Při rozmisťování hrubých formátů dílců do základního formátu desky je také nutné brát v úvahu jejich orientaci (umístění, polohu) vzhledem ke konstrukci desky. U dřevotřískových desek na orientaci dílce nezáleží, u laťovek a spárovek se musí dílce nařezávat tak, aby jejich delší strana byla rovnoběžná s průběhem vláken ve vlysech spárovky, nebo laťkového středu laťovky. V kusové výrobě se nářezový plán provede rýsováním přímo na desku. V sériové výrobě se připravují nářezové plány již během technické přípravy výroby. Otázky k opakování: 1/ Popište nezbytné měřící a rýsovací pomůcky a práci s nimi. 2/ Jaký je význam nářezových plánů? 3.2 Příprava nástrojů Životnost nástrojů a přesnost obrábění závisí na jejich správné a pečlivé údržbě. Špatně ošetřovaný nástroj se rychleji opotřebuje, je příčinou horší jakosti opracování a velmi často je příčinou pracovního úrazu. 14 Obr. 37: Hoblice Obr. 38: Výklopná zásuvka se sadou nářadí Obr. 39: Speciální poděráky Obr. 40: Podpírací pachole Ukládání nástrojů Hoblice a nástroje jsou osobní výrobní prostředky truhláře, za jejich údržbu a stav je osobně odpovědný. Hoblice je pracovní stůl truhláře a slouží k pokládání a upínání součástek při jejich opracování. Skládá se z desky a stojanu. Těžká deska je z bukového dřeva. Na levé straně desky se nachází přední vozík. Používá se k upínání součástek především při srážení hran, spojování a řezání pilou. Zadní vozík na pravé straně slouží k svislému upínání součástek a upínání součástek mezi poděráky. Vozíky se pohybují pomocí klíčů. Poděráky slouží k vodorovnému upínání dalších plochých součástek. Jsou opatřeny listovou pružinou, aby mohly být použity

15 v požadované výšce v otvoru pro poděráky. Na zadní straně stolu je umístěný žlábek, který je určen k odkládání nástrojů. Hoblice může být opatřena výklopnou zásuvkou na nástroje s uzamykáním, ve které lze umístit všechny pracovní nástroje na dosah. Tato zásuvka a odkládací plocha pod ní, určená pro odkládání truhlářské ruční pily může nahradit skřínku na Obr. 41: Skříňka s nářadím nástroje, která je zavěšena v blízkosti hoblice. Pro speciální práce se používá různé příslušenství. Boční poděráky pro montáž skříněk. Špičaté poděráky umožňují bezpečné upevnění tenkých prken, lišt a tyčí. Podpírací pachole se používá k podpírání těžkých a dlouhých kusů. Výšku jeho sedla lze nastavit Ostření nástrojů Řezné nástroje musí být ostré a jejich břity musí být broušeny ve správném tvaru. S tupými nástroji se nejen obtížněji pracuje, ale práce je méně přesná a nekvalitní. Ostří nástrojů musíme proto neustále sledovat a při sebemenším otupení ostří upravit. Ostření pil se provádí trojbokým pilníkem. List pily se upíná do skřipce, aby se při pohybu pilníku nadměrně nechvěl. Při broušení jednotlivých zubů se postupuje ve směru ozubení. U nepravidelně opotřebeného ozubení je třeba před vlastním broušením srovnat zuby tak, aby jejich vrcholy se dotýkaly hrotnice. Obr. 42: Broušení pily Obr. 43: Vyrovnání zubů pily Po úpravě výšky zubů je nutné upravit také rozvod zubů. Ostření hoblíkových želízek a dlát běžně se provádí na ležatých brusech vlhčených nejčastěji vodou. Brousí se kruhovými pohyby, po celé ploše brusu, vždy hřbet želízka a dbá se na správný úhel ostří. Po hrubém vybroušení hřbetu ( jakmile se vytvoří na hřbetu souvislá jehla ) je třeba obtáhnout želízka na obtahovacím brousku a to nejprve hřbet a potom čelo. Při obtahování čela musí ležet želízko celou plochou na brousku, aby se nezměnil úhel ostří. Postup se opakuje tak dlouho, až jehla zmizí a plochy čela a hřbetu jsou jemně vyhlazeny. 15

16 Obr. 44: Ostření hoblíkových želízek a dlát: a broušení hřbetu, b broušení čela Obr. 45: Ostření škrabky: a vyhlazení plochy škrabky, b úprava ostří předřezávacích hran. Ostření škrabek se provádí tak, že se nejprve vybrousí na ležatém brusu a obtahováku jejich hrany. Ocílkou se pak plochy škrabky v okolí hrany vyhladí. Tím se vytvoří ostré hrany, na kterých se šikmo vedenou ocílkou vyhladí ostří. Dokonalost ostří závisí na rovnoměrnosti a citlivosti vedení ocílky. Ostření vrtáků je velmi náročné a zpravidla je sám dělník neprovádí. Mnohdy by náklady na ostření přesáhly pořizovací náklady nového nástroje. O to více je však třeba dbát na správné ukládání a ošetřování, aby nedošlo k vážnému poškození řezných nebo Udržování nástrojů Aby nástroje dobře sloužily a zachovali si co nejdéle kvalitní ostří, musí se dodržet několik zásad: - po skončení práce nástroj dobře očistit od zbytků obráběného materiálů a dalších příměsí. - nástroje nenechávat volně ležet na hoblici, aby nedošlo k poškození, ale ukládat je na určené místo, - nástroje nenechávat delší dobu ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k rezivění - nástroje, ukládané na delší dobu se ošetří konzervačním tukem proti vzdušné vlhkosti. Dobře udržovaný nástroj s kvalitním ostřím je základem přesné, rychlé a kvalitní práce. 16

17 Otázky k opakování: 1) Jaké jsou hlavní zásady ukládání a údržby nástrojů? 2) Vysvětlete způsoby ošetření nejdůležitějších dřevoobráběcích nástrojů. 3.3 Řezání - pily Řezání je jedním ze základních truhlářských úkonů. Při dělení dřeva se rozlišují dva základní směry řezání: - příčné (kolmo na směr vláken) - podélné (rovnoběžně s vlákny) Řezání v jiných směrech je vždy kombinací základních směrů. Pro ruční řezání používáme pilové listy, které mohou být upnuty do rámu nebo oblouku, nebo pilové listy volné, upnuté do rukojetí. Pilové listy jsou vyráběny z tvrzené nástrojové oceli. Skládají se z vlastního pilového listu a zubů pily. Zuby pily mají tvar za sebou seřazených stejně velkých trojúhelníků, jejichž hroty leží v jedné ose, nazýváme hrotnice. Část zubu, postavená proti řezu pily, se označuje jako čelo zubu, volně řezající díl zubu Hřbet zubu. Rozteč zubů je vzdálenost od jednoho hrotu zubu ke druhému. Nejhlubší místo mezi dvěma zuby se nazývá kořen zubu. Výška zubu je svislá vzdálenost hrotnice od spojnice kořenů zubů. Volný prostor mezi dvěma zuby je mezizubí. Obr. 46: Části pilového listu Je-li úhel řezu 120, tvar zubu je rovnoramenný trojúhelník. Pila řeže při pohybu dopředu i dozadu. Pracovní směr je tedy obousměrný. Zmenšením úhlu řezu se zvětšuje účinnost pily. Pila zabírá jen při pohybu dopředu. Pracovní směr je tedy tlačený. S velikostí zubů se zvětšuje účinek řezu. Řez je hrubý a nečistý. Pro čistý řez se používají pily s malým ozubením. Listy pily musejí mít potřebnou pracovní tuhost. Té se dosahuje tloušťkou pilového listu, vsazeným hřbetem nebo napnutím do dřevěného nebo kovového rámu. Obr. 47: Úhly pilových zubů Druhy pil Pily rámové Pilový list je uchycen v rukojetích a spojen s oběma rameny pily tak, aby se otáčením těchto rukojetí mohl list pily naklánět. Spodní část ramen je upraven pro snadné držení. List se napíná pomocí motouzu nebo napínacího drátu. Příčka umístěná ve středu rozpíná rám. 17

18 Druhy rámových pil Rozsečka mm dlouhá s poměrně velkým přímým ozubením. Používají se hlavně na příčné a podélné řezání. Osazovačka mm dlouhá. Pilové zuby asi poloviční než u rozsečky a mají zadní sklon. Hodí se proto pro jemné, čisté řezy, např. osazování čepů a řezání ozubů. Vykružovačka - používá se k řezání zakrojení. Pilový list je jen 4-10 mm široký a 600 mm dlouhý a má malé zuby jako osazovačka. Aby byly možné i řezy uvnitř plochy, je list vykružovačky vysaditelný. Velké rámové pily mm dlouhé s pilovými listy s oboustranným velkým ozubením. Používají se ke zkracování prken a fošen. Obr. 48: Rámová pila Obr. 49: Vykružovačka Druhy pil s rukojetí Čepovky - malé hřbetovky s jemným ozubením. Zuby čepovek mají zadní sklon. Délka zubu 1,5 mm. Čepovky mohou mít přímé uchycení pilového listu zalomené, uchycené nebo překlopené uchycení. Zalomené uchycení umožňuje vedení listu na rovné ploše. U překlopných čepovek jsou zuby rovnoramenné, pracují tedy oboustranně. Obr. 50: Čepovka s překlopným zalomeným uchycením Obr. 51: Ocaska 18

19 Ocasky Hřbetovky Děrovky Svlakovky - mají přímé hrubé zuby. Svou tuhost získávají odpovídající tloušťkou pilového listu. Používají se především k řezání velkých desek. - získávají svou tuhost listu,,hřbetem. Malé zuby se Obr. 52: Hřbetovka zadním sklonem umožňují jemný řez. - se hodí k řezání oblouků u velkých ploch. Slouží především k rozšíření malých otvorů. Zuby nejsou rozvedené. Aby se nesvíral, je na hřbetu tenčí než u hrotů zubů. - jsou ruční pily, které řežou pouze při tažení. Slouží Obr. 53: Děrovka Obr. 53: Děrovka Obr. 54: Svlakovka Obr. 55: Pilka na dýhy k řezání svlakových drážek. Pilky na řezání dýh mají malý oválný list se zalomeným držadlem. To neumožňuje vedení pily u dorazu např. latě. Vzhledem k malým zubům s nožovým broušením působí pila při taženém řezu jako nůž Rozvádění zubů pilového listu Používáme rozvodku nebo rozváděcí kleště. Vyhýbáme zuby střídavě doprava a doleva. Rozšiřujeme tak spáru řezu a zamezujeme svírání pilového listu. rozvod nesmí být větší než dvojnásobek tloušťky listu a oboustranně stejný. Hloubka rozvodu by měla činit asi polovinu výšky zubu. Pily pro jemné práce se rozvádějí méně než pily hrubé práce. Měkké a vlhké dřevo vyžaduje široký rozvod. Pily, kterými se dosahuje malé hloubky řezu, nepotřebují rozvádět. Obr. 56: Rozvádění 19

20 Obr. 57:Rozvod ručních pil Obr. 58: Vedení pilníku při ostření Ostření - provádí se pilováním čela a hřbetu zubu trojhranným pilníkem. Pilový list se upne do skřipce. Pilujeme vždy proti ostří zubů. Zuby děrovky se pilují střídavě doprava a doleva. Ostření se provádí vždy po rozvodu. Pilka na řezání dýh se brousí malým trojhranným pilníkem, ale nerozvádí se. Aby vznikl co nejtenčí břit, vybrušuje se i na tloušťku malým plochým pilníkem na straně listu přivrácené k držadlu. Vzniklá fasetka se obtáhne. Zuby musí zůstat ostré. Srovnání: Nejsou - li hroty zubů v jedné ose, pila při řezání seká, nebo skáče. Ozubení se musí srovnat. Provádí se plochým pilníkem před rozváděním na ostření zubů. Otázky k opakování: 1/ Co se rozumí u pilových zubů pod pojmem úhel břitu a úhel řezu? 2/ Jaké druhy ozubení existují u ručních pil? 3/ Jakými pilami lze provádět jemné řezy? 4/ V čem se liší rámové pily a pily s rukojetí? 5/ Jaký účel má splnit rozvádění pilových zubů? 6/ Jak se rozvádějí zuby pil. listu? 7/ Jak se ostří pily? 8/ Co se rozumí pod pojmem srovnání pily? Obr. 59: Srovnávání pilového listu 3.4 Hoblování - hoblíky Hoblování je operace, při které dáváme dřevu základní tvar a vzniká hladký, rovný povrch. Části hoblíku: lůžko s otvorem, nebo ústím, drážky pro odchod třísek, želízka hoblíku a zařízení k jeho upevnění (klín). Obr. 60: Části hoblíku 20

21 Obr. 61: Části a úhly želízka hoblíku Obr. 62: Úhel řezu u hoblíků Obr. 63: Želízko s klopnou Obr. 64: Hladík Obr. 65: Tvorba třísek při hoblování Obr. 66: Části klopkaře Druhy hoblíků Pro základní tvarové opracování a vyhlazení povrchu dřeva se používají hoblíky: - hladík, jehož tělo je asi 240mm dlouhé, nůž je 45 až 51mm široký, jednoduchý bez klopky. Používá se pro hrubé srovnávání dřeva. Úhel řezu klopkař je stejně veliký jako hladík, je však osazen nožem s klopkou. Úhel řezu 45. Klopkař je určen pro hladké opracování ploch. Pro kvalitu obráběné Obr. 67: Klopkař plochy je nutné správné nastavení klopky od ostří nože. - cidič je používán pro konečné dočištění opracovaných ploch. Tělo cidiče je kratší (nejvýše 200mm), šířka nože s klopkou je 45-51mm. Menší úhel řezu - 50, zajišťuje velmi čisté obrábění. Obr. 68: Cídič 21

22 Obr. 69: Macek - rovnač Obr. 70: Stavěcí cídič - rovnač. macek je určen pro vyrovnávání dlouhých ploch a hran. Tělo macka je dlouhé mm, šířka nože s klopkou je 57-60mm. Úhel řezu 45. U moderních hoblíků jsou želízka nastavitelná pomocí stavěcího šroubu. - uběrák je 240mm dlouhý a má 33mm široké želízko bez klopny. Břit je zabroušen do oblouku. Želízko je při hoblování více vysunuto než želízka u jiných druhů hoblíků a bere proto silnější třísku. Používá se k předhoblování silně zdeformovaného a hrubého dřeva a k odhoblování silných vrstev. - zubák je stejně veliký jako cidič. Želízko má široké 48mm. Úhel řezu je Tím želízko spíše škrábe, než řeže. Do plochy čela jsou vyfrézované malé drážky ve vzdálenosti 1mm, které tvoří na řezu jemné zoubky. Používá se k zdrsnění ploch. - římsovník slouží k vyhoblování a přehoblování drážek, profilů a profilových tvarů. Existuje s želízkem s klopnou a bez klopny. U dvojitého římsovníku lze nastavit přední díl plazu. Lze tak nastavit velikost ústí a vyměnit želízko. Obr. 71: Speciální cídič Obr. 72: Římsovník Speciální hoblíky: Nepatří zpravidla ke standardní sadě nástrojů truhláře. - nastavitelný polodrážkovník má nastavitelný boční a hloubkový doraz. Je možné s ním nastavit potřebnou Obr. 73: Římsovník s klopkou 22

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) DRUHY NÁŘADÍ METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) měří s přesností na 1mm METR SVINOVACÍ ocelový měření + orýsování (kov, dřevo, plast) měří s přesností na 1mm

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 3_T1 Číslo

Více

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Řezání materiálu PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma 2007 1. Řezání materiálu Jednou z úvodních operací na výrobku.

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Základy opracování dřeva (nástroje a nářadn adí truhláře dláta, nástroje n k vrtání,, rašple, pilníky, kladivo, kleště, šroubováky,

Více

PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků. Podle: Tvaru seků. FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 1. díl, Praha: Parta, 2007, obr.

PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků. Podle: Tvaru seků. FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 1. díl, Praha: Parta, 2007, obr. PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků Podle: Tvaru seků 1 Podle: Tvaru průřezu 2 Pravidla při pilování Obrobky upevňujte do středu svěráku tak nízko, aby nepružily nebo aby se pod tlakem pilníku neohýbali. Při upínání

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLCŮ A SOUČÁSTÍ_T1 Číslo

Více

PILOVÁNÍ. Jednoduchý sek Dvojitý (křížový) sek Rukojeť

PILOVÁNÍ. Jednoduchý sek Dvojitý (křížový) sek Rukojeť PILOVÁNÍ Pilování je jedním z nejstarších způsobů ručního obrábění. Přestože se dnes ve výrobě používá mnoho moderních a velmi výkonných strojů, nachází své uplatnění i pilování, zejména při dokončovacích

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 7 Pilové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ KOVŮ I VY_32_INOVACE_OVS_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZPŮSOBY OBRÁBĚNÍ DŘEVA A TEORIE DĚLENÍ DŘEVA_T1

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Základy opracování dřeva (nástroje a nářadn adí truhláře měřidla, rýsovací pomůcky, pily, hoblík ) 1. část 25. 10.. / 2012 Ing. Martin

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Orýsování (5.4.1.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla: - používáme nepoškozené pomůcky (pravítko, skládací nebo svinovací metr, úhelník, správně naostřenou tužku,...)

Více

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ, KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Pracovní listy DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE - OBOR ZÁMEČNÍK

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 2_T1 Číslo

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. ZÁKLADY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ TÉMA 2.3 RUČNÍ DĚLENÍ MATERIÁLŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 21.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 21.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva rohové spojení desek (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 21.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů desek) Při výrobě

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Řezání závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Řezání závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání závitů Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec (popř. kužel) pod určitým

Více

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. 2007 Cíl kapitoly

Více

Hodnoticí standard. Truhlář pro výrobu oken a dveří (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Truhlář pro výrobu oken a dveří (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Truhlář pro výrobu oken a dveří (kód: 33-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Stavební truhlář;

Více

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení Úvodní hodina mtom.8u.cz osnova předmětu o Bezpečnostní předpisy o Ruční a strojní obrábění o Bezpečnostní předpisy o Technologie plošných spojů a pájení Úvodní školení Osnova školení (zápis) Didaktický

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

VY_32_INOVACE_257_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_257_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_257_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

šikmo kolmo k délce opačným směrem

šikmo kolmo k délce opačným směrem 1 POSTUPY PŘI PILOVÁNÍ 1.1 PILOVÁNÍ ROVINNÝCH PLOCH Při pilování postupně měnit směr pilování mít možnost neustále sledovat místo záběru pilníku : šikmo kolmo k délce opačným směrem Při hlazení pilovat

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 14

Více

Zbyněk Lukáš. Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva

Zbyněk Lukáš. Nářadí a nástroje určené k ručnímu zpracování dřeva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Zbyněk Lukáš III. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Nářadí a nástroje

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

VY_32_INOVACE_255_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_255_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_255_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ DŘEVA FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ DŘEVA FRÉZOVÁNÍ TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ DŘEVA FRÉZOVÁNÍ TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ DŘEVA ROVINÉ FRÉZOVÁNÍ TVAROVÉ FRÉZOVÁNÍ TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ DŘEVA ROVINÉ FRÉZOVÁNÍ TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 12.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 12.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva na šířku (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 12.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva Dřevěné díly a desky lze vzájemně spojovat.

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 31

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 15

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 12 Laťovky

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

HISTORIE A SOUČASNOST

HISTORIE A SOUČASNOST Ruční nářadí HISTORIE A SOUČASNOST HISTORIE Výroba nástrojů v Hulíně byla zahájena v roce 1934, kdy pan Josef Studeník založil firmu s názvem První moravská továrna na pily a nástroje. Firma nejprve vyráběla

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 9

Více

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data 10-4 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů Použití Na měření vnějších a vnitřních rozměrů vnějších a vnitřních závitů středicích

Více

www.pinie.cz Pinie Lubná, spol. s r. o nářadí pracovní stoly komponenty Dřevěné 4-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-31 32-33 34-35 36-47 48-49 50-51

www.pinie.cz Pinie Lubná, spol. s r. o nářadí pracovní stoly komponenty Dřevěné 4-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-31 32-33 34-35 36-47 48-49 50-51 Pinie Lubná, spol. s r. o 3 4-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-31 32-33 34-35 36-47 48-49 50-51 2 Pinie Lubná, spol. s r. o. se od svého vzniku v roce 2000 orientuje na výrobu a prodej dřevěných truhlářských

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Martin Škoula VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Martin Škoula VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 33-56-H/01 TRUHLÁŘ Vytvořeno v rámci Operačního

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL h ÚVODNÍ MANUÁL Pracovní listy a šablony pro METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 h ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 1. DO ŠKOLNÍ DÍLNY VSTUPUJ POUZE V DOPROVODU UČITELE. 2. PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SI ZKONTROLUJ

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNACÍ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 14

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE

Fakulta strojní VŠB-TUO. Přednáška č.6 SPOJE Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.6 SPOJE SPOJE A SPOJOVACÍ ČÁSTI Pro spojení dvou součástí (popř. montážních jednotek), existují v technické praxi tyto možnosti: - spojení tvarovým stykem, kdy využíváme

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Pavel Kottek je určena k provedení školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0501Druhy měřidel v truhlářské výrově

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0501Druhy měřidel v truhlářské výrově Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 1_T1 Číslo

Více

Integrovaná střední škola, Slaný

Integrovaná střední škola, Slaný Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_12 Výroba spárovek Technologie 1. ročník

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rohový spoj, čep a rozpor

Rohový spoj, čep a rozpor Rohový spoj, čep a rozpor Spoj může být lepený i nelepený. Používá se ke spojování rámů například dveří, oken nebo u nábytkových dvířek. Použité nářadí: Rámová pila, pila zářezka, dláta dle potřeby, rejsek,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 10

Více