Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27"

Transkript

1 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava,

2 Definice diverzifikovaných nezemědělských činností Mimozemědělskéčinnosti pro rozvoj venkova (ČSÚ) pokrývají všechny výdělečnéčinnosti, které nemají charakter zemědělských prací a pro zpravodajskou jednotku mají ekonomická přínos. Činnosti prováděné pouze pro potřebu hospodářství se sem nezařazují. Do roku 2005 třídění dle OKEČ, od strukturálního šetření 2007 třídění dle metodiky Eurostatu. Vedlejší výdělečnéčinnosti (Eurostat) v třídění do hlavních skupin: cestovní ruch (turistika), řemeslná výroba, zpracování zemědělských produktů, zpracování dřeva, akvakultura, produkce energie z obnovitelných zdrojů, smluvní práce, ostatní Vykonávají se za odměnu (plat, mzda, jiná forma odměny včetně naturální). Zahrnují se nezemědělské výdělečnéčinnosti prováděné v samotném zemědělském podniku nebo v jiném zemědělském podniku, jakož i činnost v podniku nezemědělského charakteru. Zahrnují se také zemědělské práce prováděné v jiném zemědělském podniku. Nezahrnují se neoddělitelné nezemědělské vedlejší výdělečné činnosti v zemědělském podniku.

3 Klasifikace podniků dle méně příznivých oblastí (metodika FADN CZ) Horská oblast (H) = více jak 50 % z.p. v LFA H. Jiné než horské LFA (O) = více jak 50 % z.p. v LFA O (ostatní) a S (specifické), pokud H je menší než 50 %. Částečné zastoupení LFA (Z) = zastoupení LFA, které nevyhovuje zařazení H nebo O Oblast mimo LFA (N) = 100 % z.p. mimo LFA (produkční oblasti) Analyzovány byly: tržby z vedlejších výdělečných činností, tj. tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb po odpočtu tržeb z rostlinné a živočišné výroby, tržby z nezemědělských činností, tj. tržby z prodeje výrobků přidružené výroby (řemeslná výroba, prodej potravinářských výrobků atd.) a tržby z prodeje nezemědělských služeb, tržby z agroturistiky agroturistika považována za zemědělskou službu.

4 Diverzifikace v ČR Podíl zemědělských podniků bez vedlejší výdělečné činnosti 9 89,17% 89% 88% 87% 86% 85,04% 85% 83,54% 84% 83% 8 81% Podíl nezemědělských činností na produkci zemědělského odvětví se v letech zvýšil z 2,17 % na 3,00 % (SZÚ). Pramen: ČSÚ

5 Diverzifikace v ČR (% počtu podniků) Nejvýznamnější vedlejší výdělečné činnosti zemědělských podniků v ČR 4, 3,8% 3,5% 3, 2,5% 2,5% 2, 2, 2, ,5% 1,1% 1, 1, 0,5% 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0, Zpracování zem. produktů Zpracování dřeva Turistika a cestovní ruch Řemeslná výroba Výroba energie z obnovit. zdrojů Poznámka: Eurostat analyzuje skupinu podniků o ekonomické velikosti 1 a více ESU Pramen: Eurostat

6 Diverzifikace v ČR (dle struktury tržeb z vedlejších výdělečných činností za rok 2005) Tržby za vlastní nezemědělské služby 27,6% Tržby za výrobky pomocných činností 6,9% Tržby za výrobky lesní výroby 0,4% Tržby za služby z agroturistiky 0,9% Tržby za výrobky přidružené a ostatní výroby 30,4% Tržby za vlastní zemědělské služby 33,8% Pramen: Síť testovacích podniků FADN - CZ

7 Diverzifikace v ČR podle právních forem podnikatelských subjektů Podniky bez vedlejší výdělečné činnosti Pramen: ČSÚ 42,7% 66,9% Podniky právnických osob 91,6% 84,7% Podniky fyzických osob 14% 1 1 8% 6% 4% Tržby z vedlejších výdělečných činností (podíl na tržbách z vlastních výrobků a služeb) 12,1% 10,7% Podniky právnických osob 4, 3,4% Podniky fyzických osob Pramen: Síť testovacích podniků FADN-CZ

8 Zastoupení diverzifikovaných aktivit na tržbách z prodeje výrobků a služeb Průměr let % 1 12,9% 11, 1 8% 6% 4% 7,5% 5,9% Ziskové podniky Ztrátové podniky Rok 2004 Vedlejší výdělečné činnosti Nezemědělské činnosti Rok ,8% 1 10, 10, 1 8% 6% 4% 5,6% 6,8% 3,1% 1 8% 6% 4% 6,1% 4,7% Vedlejší výdělečné činnosti Nezemědělské činnosti Vedlejší výdělečné činnosti Nezemědělské činnosti Pramen: Síť testovacích podniků FADN-CZ

9 Výsledky ziskových a ztrátových podniků Podíl tržeb z nezemědělských činností dle výsledku hospodaření 16% 14% 1 1 8% Ziskové podniky Ztrátové podniky 6% 4% Poznámka: Analyzovány nebyly podniky bez zemědělské půdy Pramen: Síť testovacích podniků FADN - CZ

10 LFA podíl vedlejších výdělečných činností a nezemědělských činností na tržbách z vlastních výrobků a služeb Vedlejší výdělečné činnosti ( let ) Vedlejší výdělečné činnosti (rok 2005) 16% 14% , 12, 14,6% 12, 12,5% 1 1 8% 10,6% 10,4% 11,4% 9,4% 10, 8% 6% 4% 6% 4% H O Z N průměr ČR H O Z N průměr ČR Nezemědělské činnosti ( let ) Nezemědělské činnosti (rok 2005) 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1% 9,6% 6,8% 6,6% 6,5% 7,1% H O Z N průměr ČR 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1% 7,7% 6, 5,9% 4,5% 5, H O Z N průměr ČR Pramen: Síť testovacích podniků FADN-CZ

11 Méně příznivé oblasti Tržby z přidružené výroby v třídění dle LFA (Kč / ha z.p.) H 332,2 242,3 353,9 500,3 372,6 O 658, ,6 498,0 517,6 558,5 Z 1 440, , , , ,8 průměr LFA 772, ,9 836,4 903,3 903,3 N 962, , , ,7 881,7 průměr ČR 834, , , ,5 895,3 Tržby z nezemědělských služeb v třídění dle LFA (Kč / ha z.p.) H 914, ,0 924,9 727,3 485,0 O 696,9 922,8 813,9 754,3 878,9 Z 1 286,0 853,2 824,1 722,7 584,3 průměr LFA 847,5 933,9 831,8 741,9 705,1 N 1 025,4 764, ,2 904,8 999,3 průměr ČR 905,1 883,0 901,6 804,0 813,9 Pramen: Síť testovacích podniků FADN-CZ

12 Méně příznivé oblasti Tržby z agroturistiky v třídění dle LFA (Kč / z.p.) H 99,2 51,3 57,0 57,1 78,7 O 5,6 25,1 8,1 1,4 11,6 Z 0,0 0,0 0,0 1,8 2,1 průměr LFA 17,5 23,0 13,5 10,7 17,0 N 0,0 0,0 8,1 13,7 45,6 průměr ČR 11,8 16,1 11,6 11,9 27,6 Pramen: Síť testovacích podniků FADN-CZ

13 Struktura vedlejších výdělečných činností v EU 27 (rok 2005) Ostatní 3 Zpracování zem. produktů 41% Řemeslná výroba 1% Zpracování dřeva Agroturistika 8% Práce ve smluvním vztahu 13% Výroba energie z obnovitelných zdrojů Akvakultury 1% Pramen: Eurostat

14 Podíl zemědělských podniků s diverzifikovanými aktivitami v EU 35% 3 25% 2 15% % Pramen: Eurostat

15 Podíl farmářů s další výdělečnou činností mimo zemědělský podnik Pramen: Eurostat

16 Podpora diverzifikace hospodářských činností v ČR SAPARD opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťujících rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů Předloženo 288 projektů s požadavkem 937 mil. Kč. Schváleno 147 projektů s požadavkem ve výši 523 mil. Kč. Proplaceno 129 projektů v celkové výši 456 mil. Kč. OP Zemědělství ( ) podopatření Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství 3 okruhy: agroturistika, alternativní zdroje příjmů, alternativní zdroje energie. K schváleno 75 žádostí v celkové výši 62,4 mil. Kč Registrované a schválené žádosti OP Zemědělství (podopatření 2.1.5) zaregistrováno zaregistrováno zaregistrováno schválené žádosti žádostí v roce 2004 žádostí v roce 2005 žádostí v roce 2006 k počet žádostí Pramen: Ministerstvo zemědělství

17 Možnosti rozvoje diverzifikace hospodářských činností v ČR EAFRD ( ) Proběhlo 1. kolo příjmu žádostí: III.1.1. b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice (předpokládaný objem finanční podpory z veřejných prostředků 356 mil. Kč) zaregistrováno celkem 22 žádostí III.1.1. c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny (46 mil. Kč) zaregistrována celkem 1 žádost III.1.1. d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (57 mil. Kč) zaregistrováno celkem 16 žádostí Probíhá 2. kolo příjmu žádostí (do ): III.1.1. a) Zahájení a rozvoj aktivit v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel (111 mil. Kč) III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (371 mil. Kč) III.1.3 Podpora cestovního ruchu (309 mil. Kč)

18 Závěry Relativně dobrá úroveň diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělstvíčr v porovnání s EU odpovídá současnému systému podpor diverzifikace. Větší diverzifikační aktivita ziskových podniků není omezující podmínkou pro podniky v LFA. Stejný závěr platí i po odpočtu dotací od výsledku hospodaření. K efektivnímu rozvoji diverzifikace ve venkovských oblastech ČR je nutné využít prostředky na budování kapacit pro nezemědělské aktivity a cestovní ruch v kombinaci s poradenskou pomocí a účinným marketingem.

19 Použité zdroje ČSÚ: Agrocenzus a 2. část. Praha: ČSÚ, ČSÚ: Agrocenzus 2000 elektronická verze. Praha: ČSÚ, ČSÚ: Strukturální výsledky za zemědělstvíčr v roce ČSÚ: Strukturální výsledky za zemědělstvíčr v roce 2005 podle územního členění. ČSÚ: Souhrnný zemědělský účet za roky 2003, 2004 a Eurostat: Agriculture. Main statistics Eurostat, Eurostat Visual Application. [ ] Ministerstvo zemědělství hodnotící zprávy SAPARD, OP Zemědělství a Program rozvoje venkova VÚZE: Síť testovacích podniků FADN CZ.

20 Děkuji Vám za pozornost!