Část praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům"

Transkript

1 Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

2 Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství Rovnost mužů a žen Sociální práva Sport Vzdělání Zdraví Životní prostředí Strana Ashikův příběh Ashique s story 3 Až přijde zítřek When tomorrow comes 3 Bingo lidských práv Rights bingo! 1 Bojovníci za lidská práva Fighters for rights 2 Cesta do Země rovnosti Path to Equality-land 3 Dáme si partičku Play the game! 3 Dejte si pozor, sledujeme vás! Beware, we are watching! 4 Dětská práva Children s rights 2 Dívej se na to, co dovedu See the ability! 3 Domácí záležitosti Domestic affairs 3 Dostupnost léků Access to medicaments 4 Elektrárna Power station 3 Horoskop chudoby Horoscope of poverty 3 Hra na kreslení slov Draw-the-word game 1 Hra o dvou městech A tale of two cities 3 Hrdinky a hrdinové Heroines and heroes 2 Hry s obrázky Picture games 1 Jazyková bariéra The language barrier 2 Jednání s odbory Trade union meeting 4 Jen minutku Just a minute 2 Každý jsme jiný všichni rovnoprávní All equal all different 2 Kde stojíš? Where do you stand? 2 Kdo jsme já? Who are I? 2 Krok vpřed Take a step forward 2 Makahové a lov velryb Makah whaling 4 Máme na výběr? Do we have alternatives? 3 Mohu vstoupit? Can I come in? 3 Násilí v mém životě Violence in my life 3 Naše možné budoucnosti Our futures 2 Nechte zaznít každý hlas Let every voice be heard 3 Pojďme si promluvit o sexu Let s talk about sex! 4 Práce a děti Work and babies 2 Předivo života The web of life 2 Reagujeme na rasismus Responding to racism 3 Rodinný rozpočet Money to spend 2 Různé platy Different wages 2 Rvačka o bohatství a moc The scramble for wealth and power 3 Slovníček globalizace A glosary of globalisation 3 Sport pro všechny Sport for all 2 Titulní strana Front page 3 Vliv internetu The impact of the Internet 4 Volit, či nevolit? To vote, or not to vote? 4 Vzájemné vazby Making links 4 Vzdělání pro všechny? Education for all? 2 Zahrada přes noc Garden in a night 3 Zahraj to Act it out 2 Získávání hlasů Electioneering 2 Život v dokonalém světě Living in a perfect world 3 Kalendář lidských práv A human rights calendar

3 Slovníček globalizace menší svět internet MMF obchod násilné demonstrace... Co se vám vybaví, když se řekne globalizace? Témata globalizace, sociální práva, vzdělání Obtížnost úroveň 3 Velikost skupiny jakákoli Doba trvání 90 minut Shrnutí Práva Cíle Pomůcky Příprava Aktivita se zaměřuje na vyhledávání informací. Vyžaduje kritické uvažování o projevech, příčinách a důsledcích globalizace. právo na práci právo na přiměřenou životní úroveň nezbytnou pro dobré zdraví a životní pohodu právo na vzdělání rozšíření znalostí o projevech, příčinách a důsledcích globalizace a porozumění těmto jevům slovníky (alespoň čtyři) papíry formátu A3 a A4 lepicí páska, lepidlo a nůžky psací potřeby a fixy různých barev různé tištěné materiály, časopisy, letáky apod. na koláž přístup k informačním zdrojům (knihovna, internet) kopírka (není nutná) děrovačka, provázek, sešívačka na spojování stránek Zjistěte si co nejvíce informací o globalizaci. Využijte odkazy na internetové stránky a doporučenou literaturu uvedenou v kapitole o globalizaci na straně 358. Sežeňte si různé noviny, časopisy, letáky, informační brožury, kalendáře a pohlednice, které budou účastníci moci rozstříhat na ilustrace. GLOBALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁVA VZDĚLÁNÍ ÚROVEŇ 4 ÚROVEŇ 3 ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 ÚROVEŇ 3 JAKÁKOLIV 90 MINUT Instrukce 1. Vysvětlete účastníkům, že cílem aktivity je vytvořit slovníček výrazů, událostí a osobností souvisejících s globalizací. 2. Na rozehřátí si zahrajte jedno kolo hry na slovní asociace: zeptejte se účastníků, co se jim vybaví jako první, když uslyší slovo globalizace. 3. Potom prostřednictvím brainstormingu vymyslete, co všechno lze do slovníčku zařadit, například: definice slov, výrazů a běžných zkratek jako WTO, MMF; hlavní problémy spojené s globalizací; osobnosti spojené s globalizací nebo s antiglobalizačními hnutími; názvy, data a místa konání různých událostí, setkání, manifestací, konferencí apod.; 69

4 (A glossary of globalisation) Klíčové datum 8. září Mezinárodní den gramotnosti nadnárodní společnosti a mezinárodní organizace; ilustrace obrázky a kreslené vtipy; citáty. 4. Ukažte účastníkům materiály, které mají k dispozici. Zdůrazněte, ať podle potřeby využívají dostupnou literaturu a ať se nebojí být tvořiví. Slovníček mohou pojmout jakýmkoli způsobem a dát mu libovolnou podobu. Může to být plakát, brožura prostě cokoli. 5. Rozdělte účastníky do skupin po třech nebo po čtyřech, každá skupina bude vytvářet svůj slovníček. 6. Až budou všichni hotovi, vyzvěte skupiny, aby svoji práci představili ostatním. Následný rozbor a vyhodnocení Začněte stručným zhodnocením průběhu aktivity. Zeptejte se účastníků, jak se jim to líbilo. Pokračujte diskusí o tom, co se naučili. Která z nalezených informací je nejvíce překvapila? Proč? Shodovaly se všechny nalezené informace? Objevily se nějaké rozpory nebo chyby? Jaké jsou klady a zápory globalizace? Mělo/mohlo by se globalizaci zabránit? Jaké jsou důsledky globalizace? Pozorujete působení globalizace ve svém každodenním životě? V dobrém nebo ve špatném smyslu? Jak může globalizace přispívat k podpoře lidských práv? Jakou úlohu v globálním světě zaujímají mládežnické organizace? Aktivitu ukončete návratem k původnímu brainstormingu. Požádejte účastníky, aby přidali nová slova a pojmy, které se v průběhu aktivity naučili. Tipy pro vedení aktivity Je důležité mít k dispozici velké množství literatury či jiných zdrojů, kde účastníci naleznou co nejvíce informací například časopisy, novinové články, internetové podklady, rozhlas, video, plakáty, letáky, brožury nebo hudební prameny. Nezabývejte se příliš grafickou úrovní hotových dokumentů. Aktivita se zaměřuje především na vzájemnou interakci mezi účastníky, na vyhledávání informací a na jejich kritické posuzování. Při jejím uvádění zdůrazněte, že jednotlivé pojmy by měly být vysvětleny pokud možno jasně a stručně. Možné navazující aktivity Pokud by se účastníci chtěli dozvědět více informací o globalizaci a o tom, jak lze k podpoře lidských práv využívat internet, mohou si zahrát aktivitu Vliv internetu na straně 222. Náměty na další činnost WTO Světová obchodní organizace MMF Mezinárodní měnový fond Ve školním prostředí může třída spojit úsilí jednotlivých skupin a vytvořit jeden slovníček, který potom věnuje do školní knihovny. Zde jej využijí všichni žáci i učitelé školy. Skupina mládeže může zkombinovat všechny nalezené informace a vyrobit jeden skupinový plakát. 70

5 Hra o dvou městech Slyšeli jste někdy o Legolandu? O městě v Dánsku postaveném z malých umělohmotných cihel? Nyní máte možnost navštívit města Equaland a Egoland. Témata sociální práva, občanství, životní prostředí Obtížnost úroveň 3 Velikost skupiny 7 13 Doba trvání 90 minut Shrnutí Práva Cíle Pomůcky Jde o deskovou hru, v níž se hráči rozhodují, v jakém městě chtějí žít a jakých výhod chtějí užívat. Hra se zaměřuje na tato témata: sociální solidarita; důsledky placení daní; hodnota demokracie na komunální úrovni. právo na sociální zabezpečení právo na vlastnictví právo na zdravé životní prostředí rozvoj zodpovědnosti vůči obci porozumění významu veřejné sociální péče pro fungování obce rozvoj solidarity a zodpovědnosti 1 herní plán čtvrtka nebo papír formátu A3 (není nutný, ale je vhodný) 1 kostka svorky na papíry dvou barev (např. červené a modré), od každé barvy stejný počet, na každého hráče by měla připadat 1 svorka nůžky přilnavá guma, kterou lze odlepit 4 sady výměnných karet 2 obálky peníze (6000 emů na hráče) viz strana kopie karty s povinnostmi městského bankéře 1 kopie karty s povinnostmi hlavního bankéře papíry a psací potřeby hodinky nebo stopky zpětný projektor a fólie s napsanými pravidly hry (není nutné) Příprava Přečtěte si instrukce a seznamte se s herním plánem, výměnnými kartami a pravidly. Vytvořte čtyři kopie archu s výměnnými kartami a dvě z nich rozstříhejte (zbylé dvě kopie se budou používat na zasedáních městské rady). Aby se karty nepomíchaly, dejte každou sadu do zvláštní obálky. Obálky zřetelně označte písmeny A a B. Nalepte fotokopii herního plánu na čtvrtku nebo tvrdý papír. SOCIÁLNÍ PRÁVA OBČANSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚROVEŇ 4 ÚROVEŇ 3 ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 ÚROVEŇ OSOB 90 MINUT 71

6 (A tale of two cities) Vyberte tři hráče, kteří převezmou role bankéřů. Každé město musí mít svého bankéře, pro hru je dále potřeba jeden hlavní bankéř. Oběma městským bankéřům dejte kartu s povinnostmi městského bankéře a hlavnímu bankéři pak kartu s jeho povinnostmi. Požádejte bankéře, aby si vyrobili cedulky, podle kterých je ostatní hráči během hry snadno rozpoznají. Zbývající hráče rozdělte do dvou stejně velkých skupin. Jedné skupině dejte červené svorky na papíry a druhé modré. Požádejte hráče, aby si vyrobili figurky: na kousek papíru napíší své jméno a připnou k němu svorku své barvy. Vyrobte peníze. Zkopírujte emy ze strany 265 a rozstříhejte je na jednotlivé bankovky. Budete potřebovat 6000 emů pro každého hráče/občana. Instrukce 1. Vysvětlete účastníkům, že budou hrát deskovou hru, a představte jim herní plán. Ukažte jim trasu, která přísluší městu A, a trasu pro město B. Upozorněte je na místa, kde se tyto dvě trasy kříží, a na pole, kde hráči dostávají plat, platí daně a mají možnost změny, tj. možnost přestěhovat se do druhého města a pokračovat ve hře tam. 2. Vysvětlete, jak se hra hraje (viz níže). Ujistěte se, že každý rozumí pravidlům. Rozhodněte, kdy hra skončí. 3. Vyzvěte bankéře k vytvoření jednoduchých identifikačních cedulek, aby hráči věděli, komu mají platit daně. 4. Hrajte hru. Když skončíte, přejděte k rozboru a vyhodnocení. Následný rozbor a vyhodnocení Začněte zhodnocením průběhu vlastní hry. Potom přejděte k diskusi o tom, co se při ní účastníci naučili. Bavila hra účastníky? Co se jim na ní líbilo, a co ne? Mysleli si na začátku, že je nespravedlivé, když někteří hráči musí platit vyšší daně než ostatní? Jaký byl jejich názor po odehrání několika kol? Jak probíhala zasedání městské rady? Jak byla přijímána rozhodnutí? Demokraticky? Jak se cítili hráči, kteří s rozhodnutími městské rady nesouhlasili? Kdo se přestěhoval z jednoho města do druhého? Proč? Věnoval někdo na zasedání městské rady peníze městu, a přispěl tak do obecního systému sociálního zabezpečení? Proč to udělal? Na začátku hry byly sociální podmínky v obou městech stejné. Jak tomu bylo na konci? Byly zde nějaké rozdíly? Jaké? Ve kterém městě byste žili raději? Proč? Má smysl platit vyšší daně a získat za ně lepší obecní výhody pro všechny? Nebo byste si raději ponechali celý svůj plat a věci, které chcete a potřebujete, si kupovali? Jaká byla situace v obou městech na konci hry? Patřily spíše do země rovnosti, tj. do Equalandu, nebo spíše tam, kde jsou lidé sobečtí a egoističtí, tj. do Egolandu? Jak byste ohodnotili vaši vlastní zemi na přímce od jedné do deseti, kde jedna představuje extrémní Egoland a deset extrémní Equaland? 72

7 Hra o dvou městech K Tipy pro vedení aktivity Pro lidi, kteří jsou zvyklí hrát deskové hry, je tato hra celkem jednoduchá, přesto věnujte pozornost vysvětlení jejích pravidel. Hráčům pomůže, když je napíšete na flipchart nebo na fólii, kterou promítnete na zpětném projektoru. Také můžete pravidla okopírovat a každému hráči dát k dispozici jednu kopii. Hru je nejlepší hrát s maximálním počtem deseti hráčů v rolích občanů. Na začátku hry by měl být v každém městě stejný počet občanů. Pokud pracujete se skupinou, která má, řekněme, šestnáct členů, můžete bankéřem jmenovat místo jednotlivců dvojice. Jestliže pracujete s větší skupinou, je rozumné ji rozdělit a hrát paralelně dvě hry. V takovém případě nezapomeňte zdvojnásobit všechny pomůcky a zajistit si pomocníka, který povede druhou hru. Dobrá rada: Předtím, než hru začnete hrát se skupinou, zahrajte si ji s přáteli. Lépe se seznámíte s pravidly a získáte větší jistotu při jejím vedení. Poznámka: Hráči zodpovědní za vybírání daní a správu městských rozpočtů se ve hře nazývají bankéři, ačkoli ve skutečnosti tyto úkoly bankéři neplní. Výraz bankéř byl zvolen proto, že je běžně používán v mnoha oblíbených deskových hrách. Pokud máte pocit, že tento výraz není nejvhodnější, zvolte si místo něj jiný například správce rozpočtu. Klíčové datum první pondělí v říjnu Světový den sídel Města bez chudinských čtvrtí Možné navazující aktivity Budete-li chtít účastníky motivovat k zamyšlení, jak by mohl vypadat Equaland budoucnosti, pokračujte aktivitou Naše možné budoucnosti na straně 182. Pravidla hry Počet hráčů: 7 až 13. Tři hráči převezmou roli bankéřů. Na začátku hry by měl být v každém městě stejný počet hráčů. Cíl hry: Vítězem je ten, kdo má na konci hry nejvíce peněz. Průběh hry 1. Určete tři hráče, kteří převezmou role bankéřů: jeden bude bankéřem města A, druhý bankéřem města B a třetí hlavním bankéřem celé hry. 2. Polovina hráčů má červené figurky, druhá polovina modré figurky. 3. Na začátku hry jsou hráči rozděleni do dvou stejně velkých skupin. Každá má stejný počet červených a modrých hráčů. Jedna skupina bude procházet trasou příslušející městu A, druhá trasou náležející městu B. 4. Všichni hráči začínají na poli nazvaném Start a výplata. 5. V průběhu hry může hráč změnit město pouze tehdy, když se zastaví na poli nazvaném Možnost změny. 6. Každý hráč zahajuje hru s platem, který odpovídá jeho barvě: modří hráči: 500 červení hráči: Hodem kostkou určete, kdo bude začínat. Začíná ten, komu padlo největší číslo, pokračuje hráč po jeho pravici a potom následují další hráči proti směru hodinových ručiček. 8. Když hráč přijde na řadu, hodí kostkou a postoupí vpřed po trase svého města o tolik polí, kolik bodů mu padlo na kostce. Po zastavení na určitém poli přečte nahlas instrukce a zařídí se podle nich. 73

8 (A tale of two cities) 9. Jestliže instrukce po hráči požadují, aby se vrátil zpět, vrátí se zpět o uvedený počet polí, ale již neplní instrukce napsané na poli, na němž nakonec zůstane stát. 10. Pokud má hráč zaplatit určitou částku a nemá dostatečné množství peněz, zůstane na příslušném poli stát jako žebrák. 11. Na jednom poli může stát současně více hráčů. Zvláštní pole Placení daní Pokaždé, když hráč projde přes pole nazvané Placení daní, musí zaplatit daň. (Hráči platí vždy, když přes toto pole projdou; není nutné, aby se na něm zastavili.) Výše daně závisí na výši platu hráče a na tom, v jakém městě žije. Město A 40 % platu, pokud má hráč plat 500 nebo více 10 % platu, pokud má hráč plat 100 nebo méně Město B 10 % platu bez ohledu na jeho výši Nezaměstnaný člověk bez sociálních dávek daně neplatí. Nezaměstnaný člověk, který sociální dávky dostává, platí v obou městech ze své dávky 10 %. Daně se platí městskému bankéři příslušného města (hráči z města A platí bankéři města A, hráči z města B platí bankéři města B). Výplata Pokaždé, když hráč projde přes pole nazvané Start a výplata, dostane od hlavního bankéře výplatu v příslušné výši (opět není nutné se na tomto poli zastavit, stačí jím projít). Pokud je hráč nezaměstnaný a město má systém sociálního zabezpečení, dostane sociální dávku od svého městského bankéře. Možnost změny Hráč, který se zastaví na poli nazvaném Možnost změny, se může rozhodnout, zda se přestěhuje do druhého města (z města A do města B a obráceně). Pokud tuto alternativu zvolí, oznámí to ostatním hráčům i bankéřům a v dalším kole už pokračuje po trase druhého města. Hráč, který se přestěhoval, dostává stejný plat jako předtím, ale platí daně podle systému platného v druhém městě. Zasedání městské rady Zasedání městské rady se účastní všichni hráči, kteří žijí v daném městě. Jsou příležitostí pro zavádění případných změn v obecní politice. Zasedání se může konat při každém pátém placení daní. Městský bankéř si zapisuje, kolik lidí z jeho města prošlo přes pole Placení daní ; při každém pátém průchodu svolává zasedání. Hráči z daného města se mohou rozhodnout, zda se zasedání bude konat, nebo ne. Při zasedáních městské rady se hra přeruší a hráči z druhého města počkají, dokud zasedání neskončí. Teprve pak může hra pokračovat. Hráči mají pět minut na to, aby se rozhodli, co jejich město potřebuje, a uskutečnili případné politické změny. Možná politická rozhodnutí jsou uvedena na výměnných kartách. Hráči mohou během jednání používat kopii archu s výměnnými kartami, aby věděli, jaká politická rozhodnutí jsou na programu, tj. z jakých alternativ si mohou vybírat. 74

9 Hra o dvou městech K Pro změnu politiky je nutné výměnnou kartu zakoupit z městského rozpočtu. Cena je uvedena na kartě. Požadovanou částku zaplatí městský bankéř hlavnímu bankéři. Městská rada může zavádět pouze ty změny, které jsou pro ni finančně dostupné. Občané mohou provést libovolný počet změn, ale musejí na ně mít dostatek peněz. Pokud se městská rada dostane do finanční nouze, může jednu nebo více výměnných karet prodat zpátky hlavnímu bankéři. Výkupní cena je 50 % původní ceny. Bohatí jednotlivci mohou přispět do městského rozpočtu, aby mělo město více peněz na nákup výměnných karet. Zakoupené výměnné karty bankéř přilepí přilnavou gumou na dohodnuté pole herního plánu. Výměnné karty Ve hře je sedmnáct výměnných karet obsahujících různá politická rozhodnutí, která může městská rada přijmout na svém zasedání. Nakupují se od hlavního bankéře za cenu uvedenou na kartě. Zakoupené výměnné karty přilepí městský bankéř na herní plán přes určité pole. Vyměněno může být jakékoli pole. Pokud na poli, které má být vyměněno, stojí nějaký hráč, nové instrukce se na něho ještě nevztahují. Nová politika začne platit, až když se na tomto poli zastaví další hráč. O nové obecní politice rozhodují hráči/občané na zasedáních městské rady, během nichž mohou zakoupit jednu nebo více výměnných karet. Všechny karty musejí zaplatit. Žebráci Hráč, který nemá peníze na zaplacení daní nebo jiných poplatků, zůstává na poli, na kterém se zastavil, a stává se žebrákem. Pokud je však ve městě azylový dům, může se rozhodnout pro pobyt v něm. Přesun do azylového domu jej ovšem nezbavuje dluhů. Žebrák může žádat o peníze každého hráče, který se zastaví na poli, kde stojí. Hráč se rozhodne, zdali mu něco dá. Když žebrák získá dost peněz na zaplacení dluhů, počká, až bude opět na řadě, zaplatí své dluhy, hodí kostkou a postoupí vpřed. Každé druhé kolo, kdy přijde na řadu, hází žebrák kostkou. Jeho další osud závisí na tom, jaké číslo mu padne: 6 Našel jsi 50 emů v odpadkovém koši. 5 Nasbíral jsi 20 prázdných lahví od piva a za jejich vrácení jsi dostal 50 emů pouze pokud město zavedlo systém třídění odpadu! 4 Další hráč, který projde kolem tebe, ti dá 10 emů. 3 Opil ses a usnul jsi. Jedno kolo nehraješ. 2 Spal jsi v parku a pod lavičkou jsi našel 10 emů. Pokud město park zrenovovalo, našel jsi 20 emů. 1 Byl jsi okraden. Peníze, které dostaneš příště, odevzdej městskému bankéři. Finanční částky, které tímto způsobem získá, jsou placeny městským bankéřem z rozpočtu města, v němž žebrák žije. Konec hry Před začátkem hry se hráči dohodnou, jakým způsobem bude hra ukončena. Mohou si vybrat ze dvou možností: když první hráč dokončí dvacet kol; po uplynutí určité doby, například 45 minut. Hra automaticky končí také tehdy, když jedno město zbankrotuje. Vítězem je ten hráč, který má na konci hry nejvíce peněz. 75

10 (A tale of two cities) Další informace Evropský zákoník sociálního zabezpečení Evropský zákoník sociálního zabezpečení Rady Evropy vešel v platnost roku K červenci 2001 byl ratifikován 18 členskými zeměmi. Zaručuje široký rozsah sociální ochrany včetně lékařské péče, zahrnující péči všeobecných lékařů, odborných lékařů a péči pohotovostní; sociálních dávek v nezaměstnanosti; starobního důchodu; invalidního důchodu. PODKLADY Výměnné karty Park je zrenovován včetně vybudování jezírka a hracích ploch pro děti. Cena: 200 emů Park je uklizený. Cena: 100 emů Silnice jsou kompletně opravené. Postup o tři pole vpřed. Cena: 400 emů Díry v silnicích jsou spravené. Silnice jsou dobré do dalšího zasedání městské rady. Cena: 200 emů Ztratil jsi zaměstnání. Z fondu pro nezaměstnané budeš dostávat 30 % platu. Město musí mít rezervu 1000 emů. Chceš si něco přečíst a už je tu knihovna. Házej ještě jednou. Náklady na zřízení knihovny: 200 emů Vstup na pláž je zdarma. Náklady na dotovaný vstup: 100 emů Byl postaven azylový dům pro lidi v sociální tísni. Na ulicích nejsou žádní žebráci. Náklady na postavení azylového domu: 200 emů Konec stávky učitelů. Hraješ ještě jednou. Náklady na zvýšení učitelských platů: 400 emů Byl postaven domov pro děti z ulice. Na ulicích nejsou žádné bezprizorní děti. Náklady na postavení domova: 200 emů Dopravní problémy byly částečně vyřešeny postavením stezky pro cyklisty. Náklady na její postavení: 150 emů Otevření nového divadla a kina. Cena: 400 emů Jsi nemocný. Veřejná nemocnice je plně dotovaná. Zaplatíš pouze 10 emů. Cena: 600 emů Byl zaveden systém třídění odpadu. Není nutné odvážet tolik odpadků. Postup o tři pole vpřed. Náklady na systém tříděného odpadu: 150 emů Tvůj otec šel do důchodu, ale dostává penzi z veřejného penzijního systému. Náklady na jeho zavedení: 400 emů Jsi nemocný. Veřejná nemocnice není dotovaná. Zaplať 30 emů. Cena: 400 emů Máš právní problém. Vzal sis právníka z Centra právní pomoci. Postup o dvě pole vpřed. Cena: 200 emů 76

11 Hra o dvou městech K PODKLADY Povinnosti městského bankéře Žádné město nezačíná fungovat bez peněz. Veškeré příjmy pocházejí z daní, které platí hráči při průchodu přes pole Placení daní. 1. Městský bankéř si zaznamenává, kolik hráčů prošlo přes pole Placení daní ; při každém pátém průchodu svolává zasedání městské rady. 2. Městský bankéř vybírá od každého hráče ze svého města daně v okamžiku, kdy tento hráč projde přes pole Placení daní. Pozor: hráči, kteří se přestěhovali do druhého města, platí daně v druhém městě podle příslušných pravidel. Pravidla pro placení daní: Město A 40 % platu, pokud má hráč plat 500 nebo více 10 % platu, pokud má hráč plat 100 nebo méně Město B 10 % platu bez ohledu na jeho výši Nezaměstnaný člověk bez sociálních dávek daně neplatí. Nezaměstnaný člověk, který sociální dávky dostává, platí v obou městech ze své dávky 10 %. 3. Další povinnosti městského bankéře: spravování peněz v městském rozpočtu; platby hlavnímu bankéři za nákup výměnných karet; přelepování polí výměnnými kartami; spravování fondu pro nezaměstnané, pokud se jej město rozhodne zavést; vyplácení dávek v nezaměstnanosti hráčům, kteří na ně mají nárok, jestliže město zavedlo systém sociálního zabezpečení; při zavádění systému musí být v městském rozpočtu alespoň 1000 emů; dohlížení na žebráky ve vašem městě a na to, aby byla dodržována pravidla hry při jejich házení kostkou: 6 Žebrák našel 50 emů v odpadkovém koši. 5 Žebrák nasbíral dvacet prázdných lahví od piva a za jejich vrácení dostane 50 emů pouze když město zavedlo systém třídění odpadu! 4 Další hráč, který projde kolem žebráka, mu dá 10 emů. 3 Žebrák se opil a usnul. Jedno kolo nehraje. 2 Žebrák spal v parku a pod lavičkou našel 10 emů. Pokud město park zrenovovalo, našel 20 emů. 1 Žebrák byl okraden. Peníze, které mu daruje další hráč nebo které získá při následujícím hodu kostkou, musí odevzdat. Poznámka: Peníze, které žebrák najde v parku nebo v odpadkovém koši, jsou vypláceny z městského rozpočtu. Peníze, o které byl okraden, naopak do městského rozpočtu odevzdává. Záznamy o placení daní Pokaždé, když některý hráč z vašeho města projde přes pole Placení daní, vybere od něho městský bankéř daně a proškrtne jeden dílek v prvním kruhu. Jakmile projde pět lidí, svolá první zasedání městské rady. Po ukončení zasedání pokračuje v proškrtávání dílků v druhém kruhu atd. 1. zasedání 2. zasedání 3. zasedání 4. zasedání 5. zasedání 6. zasedání

12 (A tale of two cities) PODKLADY Povinnosti hlavního bankéře Na začátku hry má hlavní bankéř všechny peníze. Jeho úkolem je: 1. Zajišťovat hladký průběh hry: zahájit hru; dohlížet na dodržování pravidel; měřit čas při zasedáních městské rady (měla by trvat maximálně pět minut); ukončit hru po uplynutí dohodnuté doby nebo poté, co první hráč absolvuje dohodnutý počet kol. 2. Vést záznamy: na začátku hry zaznamenat jméno každého hráče, jeho barvu a město; zapisovat, kolikrát každý hráč prošel přes pole Start a výplata. 3. Vyplácet každému hráči výplatu na začátku hry a při jeho každém dalším průchodu přes pole Start a výplata. Vyplácená částka se odvíjí od barvy hráče bez ohledu na to, ve kterém městě žije: modří hráči: 500 emů; červení hráči: 100 emů. 4. Vybírat od městských bankéřů všechny platby za výměnné karty. Vedení záznamů Zaznamenejte si jméno každého hráče modrou nebo červenou barvou podle toho, jakou barvu má jeho figurka. U každého hráče dále zapisujte počet průchodů přes pole Start a výplata. Doporučujeme jej zapisovat tak, že vždy první čtyři průchody označíte svislou čarou a při pátém tyto čtyři čáry přeškrtnete. Při šestém průchodu začnete opět zapisovat další skupinu pěti čar. Počet průchodů tak budete moci snadno sečíst. Dvanáct průchodů bude tedy vypadat takto: Hráči ve městě A na začátku hry Jméno Počet průchodů přes start Hráči ve městě B na začátku hry Jméno Počet průchodů přes start 78

13 Tvůj otec šel do důchodu a nedostává penzi. Zaplať 20 emů jako finanční podporu pro svého otce. Volný prostor Máš právní problém. Najal sis soukromého právníka. Zaplať 50 emů. Nemáš co číst. Zaplať 10 emů za knihu. Získal jsi opět zaměstnání. Máš stejný plat jako předtím. Volný prostor MĚSTO B > Nemáš program na večer. Nudíš se. Vrať se o tři pole zpět. Stávka popelářů. Musíš odnést odpadky na skládku sám. Jedno kolo nehraješ. Silnice jsou děravé a cestování zdlouhavé. Jedno kolo nehraješ. Park je špinavý a potřebuje zrenovovat. Pomáháš s úklidem. Jedno kolo nehraješ. Start + výplata Volný prostor Nemáš co číst. Zaplať 10 emů za knihu. Získal jsi opět zaměstnání. Máš stejný plat jako předtím. Možnost změny Tvůj otec šel do důchodu a nedostává penzi. Zaplať 20 emů jako finanční podporu pro svého otce. Obtěžuje tě opilý žebrák. Musíš to vyřešit. Jedno kolo nehraješ. Okradly tě děti z ulice. Odevzdej 10 emů. Volný prostor Jsi nemocný. Není zde žádná nemocnice. Vrať se o tři pole zpět. Okradly tě děti z ulice. Odevzdej 10 emů. Volný prostor Silnice jsou děravé a cestování je zdlouhavé. Jedno kolo nehraješ. MĚSTO A > K Manuál pro výchovu k lidským právům Obtěžuje tě opilý žebrák. Musíš to vyřešit. 1 kolo nehraješ. Park je špinavý a potřebuje zrenovovat. Pomáháš s úklidem. Jedno kolo nehraješ. Autobusy nejezdí. Vezmeš si taxi. Zaplať 10 emů. Stávka popelářů. Musíš odnést odpadky na skládku sám. Jedno kolo nehraješ. Máš právní problém. Najal sis soukromého právníka. Zaplať 50 emů. Výhra v loterii. Dostaneš 50 emů. Nemáš program na večer. Nudíš se. Vrať se o tři pole zpět. Možnost změny Den jako stvořený pro koupání v moři. Zaplať 10 emů vstupného na pláž. Přišel jsi o práci. Je nám líto. Volný prostor Placení daní Autobusy nejezdí. Vezmi si taxi. Zaplať 10 emů. Stávka učitelů za vyšší platy. Musíš se postarat o děti. Jedno kolo nehraješ. Hra o dvou městech Herní plán Jsi nemocný. Není zde žádná nemocnice. Vrať se o tři pole zpět. Volný prostor Přišel jsi o práci. Je nám líto. Den jako stvořený pro koupání v moři. Zaplať 10 emů vstupného na pláž. Výhra v loterii. Dostaneš 50 emů. Volný prostor Stávka učitelů za vyšší platy. Musíš se postarat o děti. Jedno kolo nehraješ. Zasedání městské rady Každé 5. placení daní

14 Dostupnost léků Společné celosvětové úsilí znepokojených občanů může způsobit změnu. Zackie Achmat, Treatment Action Campaign ZDRAVÍ GLOBALIZACE DISKRIMINACE ÚROVEŇ 4 ÚROVEŇ 3 ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 ÚROVEŇ OSOB 190 MINUT Témata zdraví, globalizace, diskriminace a xenofobie Obtížnost úroveň 4 Velikost skupiny Doba trvání 190 minut Shrnutí Aktivita je simulací soudního procesu, který se týkal léků proti AIDS a konal se v Jihoafrické republice roku Zaměřuje se na tato témata: HIV/AIDS a dostupnost léků; protichůdných právních nároků. Práva právo na život a na lidskou důstojnost právo na vlastnictví Cíle porozumění problematice lidských práv a její složitosti porovnání různých způsobů rozhodování (řešení sporu mezi protichůdnými stranami, hledání shody) rozvoj dovedností komunikace a spolupráce Pomůcky flipchart a fixy karty s rolemi pro soudní proces pokyny pro skupinovou práci, pro každého účastníka 1 kopii malé kartičky (10x6 cm), pro každého účastníka 1 červenou a 1 zelenou prostory pro společnou diskusi a pro skupinovou práci Příprava Pro 1. část: Okopírujte karty s rolemi pro soudní proces. Pro každého účastníka budete potřebovat jednu kartu. Pro 2. část: Okopírujte pokyny pro skupinovou práci, pro každého účastníka budete potřebovat jednu kopii. Pro každého účastníka vyrobte jednu červenou a jednu zelenou kartičku. Instrukce Aktivita má dvě části. První je simulací soudního procesu, druhá se zaměřuje na hledání vzájemné shody. 1. část: Soudní proces (celková doba trvání: 65 minut) 1. Navoďte vhodnou atmosféru. HIV/AIDS je velmi závažná epidemie na celém světě, ale zejména v Africe. Velkým problémem je v Jihoafrické republice, kde zbytečně trpí a umírají miliony chudých lidí, protože si nemohou dovolit drahé léky, které 80

15 Dostupnost léků K potřebují. Jejich jediným východiskem je užívat levnější kopie těchto léků. Velké farmaceutické společnosti se však staví proti tomu. Chtějí chránit svá vlastnická práva, a proto se spojují, aby všem zemím zabránily napodobovat jejich výrobky a prodávat je za levnější ceny. Vznesly žalobu proti jihoafrické vládě, která rozdává a prodává levnější kopie léků proti HIV/AIDS. 2. Vysvětlete účastníkům, že jejich úkolem je sehrát soudní proces, který se v této věci nedávno uskutečnil v Jihoafrické republice. Otázka zní: Je právo na vlastnictví oprávněným důvodem pro ohrožení práva na život a lidskou důstojnost určité skupiny lidí? 3. Rozdělte účastníky do čtyř stejně velkých skupin, které budou reprezentovat farmaceutickou společnost Pharma Inc., jihoafrickou vládu, členy nevládní organizace Treatment Action Campaign (TAC) a soudce. 4. Rozdejte účastníkům karty s rolemi podle toho, do které skupiny patří. 5. Ponechte skupinám pětadvacet minut na to, aby si přečetly své karty s rolemi a připravily si argumenty pro soudní proces. Každá skupina si také musí zvolit svého mluvčího a jednoho či dva jeho asistenty, kteří mu během soudního procesu budou pomáhat odpovídat na otázky. 6. Až se všechny skupiny připraví, vyzvěte účastníky, aby se přesunuli do místnosti, kde se bude konat soud. Jednotlivé skupiny by měly zůstat pohromadě. 7. Nyní mají skupiny reprezentující společnost Pharma Inc., jihoafrickou vládu a TAC vždy pět minut na prezentaci svých stanovisek. Soudci jednotlivé skupiny postupně představí. 8. Potom soudci v deseti minutách položí jednotlivým stranám sporu otázky a shrnou jejich odpovědi a argumenty. 2. část: Hledání shody (celková doba trvání: 100 minut) 1. Požádejte účastníky, ať se rozdělí do skupin po čtyřech. V každé skupině by měl být jeden bývalý zástupce Pharma Inc., jeden bývalý zástupce jihoafrické vlády, jeden bývalý zástupce TAC a jeden bývalý soudce. 2. Rozdejte pokyny pro skupinovou práci. Ověřte si, zda všichni vědí, co mají dělat a jak mají používat červené a zelené kartičky. Skupiny mají třicet minut na to, aby se dohodly na řešení protichůdných nároků. 3. Svolejte účastníky a požádejte je, aby referovali o výsledcích jednotlivých diskusí ve skupinách. Každá skupina má k dispozici pět minut. Hlavní témata diskusí a jejich řešení zaznamenávejte na flipchart. 4. Až všechny skupiny přednesou svá stanoviska či řešení, přejděte k diskusi o vlastním procesu rozhodování. Můžete se například zeptat: Jak těžké pro vás bylo dosáhnout shody? Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto postupu? Pociťovali jste napětí mezi snahou nalézt řešení a potřebou zahrnout do rozhodování všechny členy skupiny? Které problémy vám připadaly nejožehavější? 5. Tuto fázi aktivity můžete zakončit přečtením následujícího úryvku ze soudního rozhodnutí, které padlo 19. dubna 2001: Záměr... podporovat dostupnost levnějších léků... je chvályhodný a v souvislosti s epidemií HIV/AIDS je ústavním závazkem nejvyššího řádu spojeným s povinností státu respektovat, chránit, prosazovat a plnit řadu základních práv, včetně práva na lidskou důstojnost a na život (považovaných za zdroj všech dalších práv)... Požadavky žalobců (tj. farmaceutických společností) jsou neopodstatněné. 81

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, MET ODY A AKTIVITY Rádi bychom vám nabídli přehled možných technik, metod a aktivit, které můžete při své práci použít. 1 Věříme, že

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Nehmotné kulturní dědictví

Nehmotné kulturní dědictví Nehmotné kulturní dědictví envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development 2014-1-SK01-KA200-000481 ERAZMUS+ Programme

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv? NEBEZPEČNÉ OBRÁZKY Klíčové otázky: Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Návod pro moderátora. Hra Virtulife obsahuje:

Návod pro moderátora. Hra Virtulife obsahuje: Návod pro moderátora Hra Virtulife obsahuje: Hrací plátno 8 laminovaných karet rodin 8 laminovaných karet s rychlou nápovědou 4 fólie pro zasunutí karet rodin, stažených z webu (v jedné fólii je již vzor

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

Odvolací řízení AKTIVITA

Odvolací řízení AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni přijmout zodpovědnost za přijaté rozhodnutí chápou konkrétní možné důvody romské emigrace jsou schopni kriticky a racionálně argumentovat dokážou odlišit racionální a emocionální

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

5 x RE neboť promysli, využij znovu, sniž produkci, oprav, recykluj

5 x RE neboť promysli, využij znovu, sniž produkci, oprav, recykluj 5 x RE neboť promysli, využij znovu, sniž produkci, oprav, recykluj envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Lidská práva - kdy, jak a proč? Metodický list

Lidská práva - kdy, jak a proč? Metodický list Lidská práva - kdy, jak a proč? Metodický list práce s textem - definice lidských práv práce s interaktivní tabulí, diskuse - tvorba lidských práv, výběr tří nejdůležitějších námět pro samostatné vyhledávání

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží

Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 7 POSVIŤME SI NA ROSTLINY Cílová skupina IV. V. ročník 90 min. (2 vyučovací hodiny zařazené zhruba

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE Centrum psaní vše důkladně zvládneš v daném čase. 1. Společně si prohlédněte malé i velké plakáty o českých spisovatelích a spisovatelkách dětských knih. Každý si vyberte jednoho spisovatele či spisovatelku,

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Zásady textové a obrazové komunikace

Zásady textové a obrazové komunikace Zásady textové a obrazové komunikace 2006 Úvod Tyto Zásady textové a obrazové komunikace byly vytvořeny neziskovými organizacemi z oblasti humanitární pomoci, dlouhodobého rozvoje a rozvojového vzdělávání.

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Číslovky a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o číslovkách Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, srovnávání

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Metodické listy k výtvarné soutěži. Opravdový svět 2014

Metodické listy k výtvarné soutěži. Opravdový svět 2014 Metodické listy k výtvarné soutěži Opravdový svět 2014 Vážené učitelky, vážení učitelé, tyto metodické listy slouží k tomu, aby Vám pomohly při vytváření děl do letošní výtvarné soutěže organizace Adra.

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli.

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli. Centrum čtení Tentokrát si v centru čtení přečtete knihu od psa. Ne že by ji napsal přímo pes. Podívejte se, která paní spisovatelka ji napsala a zapamatujte si její jméno. Ale kniha vypráví o tom, co

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy LEGO Education Předškolní věk Hry s postavičkami ze souprav: 45022 Lidé různých povolání 45023 Pohádkové postavy Překlad originálu metodického materiálu, zpracováno EDUXE, s.r.o., Velké Pavlovice LEGO

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více