Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti."

Transkript

1 POKLADNA V této č{sti agendy se zaměříte na postupy při pořizov{ní nových účetních dokladů. Také slouží pro tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a poskytují informace o zůstatcích na jednotlivých pokladn{ch. Vaše firma vede daňovou evidenci, což v určitých případech zjednodušuje zaúčtov{ní jednotlivých plateb, a to nejen pokladních dokladů, ale i při fakturaci. Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti. Klíčové pojmy: příjmový pokladní doklad výdajový pokladní doklad PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD účetnictví v nabídce pokladna pokladní doklady Je důležité si ujasnit, že příjmový pokladní doklad pro firmu znamen{ přijetí hotovosti od odběratele. Tento doklad bohužel nelze prov{zat s Vašimi skladovými kartami, proto prod{vejte takové zboží, které nem{te na skladě, např. obalový materi{l, nepotřebný majetek atd Pokladna Str{nka 1 z 19

2 Žlutě pokladní doklady. Zeleně kliknete na tlačítko NOVÝ PŘÍJEM Pokladna Str{nka 2 z 19

3 Modře automaticky se V{m přednastaví ČÍSLO DOKLADU, pokud ne, tak jej zad{te kliknutím na ADRESU vybír{te z nabídky, opět stačí kliknout a načte se V{m adres{ř. Zde označíte skupinu odběratelů a vyberete si kontakt. Potom nastavíte POKLADNU, kde označíte takovou pokladnu, kterou vedete v českých korun{ch a potvrdíte OK Pokladna Str{nka 3 z 19

4 Fialově - PŘEDKONTACI vybír{te z nabídky, pokud budete prod{vat zboží, označíte PRODEJ ZBOŽÍ a potvrdíte OK Pokladna Str{nka 4 z 19

5 Žlutě ČLENĚNÍ DPH vyberete označení - v případě prodeje Vašeho zboží DOD[NÍ ZBOŽÍ NEBO POSKYTNUTÍ SLUŽBY S MÍSTEM PLNĚNÍ V TUZEMSKU. Potvrdíte OK Pokladna Str{nka 5 z 19

6 Červeně na spodní lište označíte PŘIDAT a vyberete NOVOU POLOŽKU Pokladna Str{nka 6 z 19

7 Zeleně načte se KARTA NORM[LNÍ ÚČETNÍ POLOŽKY, kde musíte vyplnit POPIS, CENU za 1 kus, TYP CENY v tomto případě vždy s DPH, vyberete SAZBU DPH a zad{te počet MĚRNÝCH JEDNOTEK a MĚRNÉ JEDNOTKY. Potvrdíte OK na této kartě Pokladna Str{nka 7 z 19

8 Fialově vyplníte POPIS DOKLADU, podle toho o jaké zboží se jedn{. V dolní č{sti dokladu lze ještě překontrolovat zadané údaje a v případě nepřesností, je možně se vr{tit zpět a opravit je. Pokud je vše v poř{dku, celý příjmový doklad potvrdíte OK Pokladna Str{nka 8 z 19

9 Objeví se V{m PENĚŽNÍ DENÍK, kde vidíte provedenou transakci, kter{ je rozeps{na na č{stku bez DPH a samotné DPH. D{te ZAVŘÍT. M{te možnost si příjmový pokladní doklad vytisknout nebo použít n{hled Pokladna Str{nka 9 z 19

10 Modr{ může se st{t, že jste chybně vyplnili pokladní doklad a přišli jste na to až poté, co jste jej zaznamenali do peněžního deníku. Pro tyto případy je zde ikona SMAZAT POKLADNÍ DOKLAD. Tento doklad sice bude uveden v pokladní knize, ale nebude mít vliv na celkovou hotovost ve Vaší pokladně. ÚKOL: Vytvoříte další příjmový pokladní doklad, který bude na č{stku 2.300,- Kč i s DPH. VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD účetnictví v nabídce pokladna pokladní doklady Výdajový pokladní doklad pro firmu znamen{ zaplacení v hotovosti dodavateli. Nakupujete například reklamní zboží, hygienické a kancel{řské potřeby atd. Zeleně kliknete na tlačítko NOVÝ VÝDEJ Pokladna Str{nka 10 z 19

11 Postupujete stejně, jako v případě příjmového dokladu, zkontrolujte DOKLAD ČÍSLO, pokud není vyplněn, tak jej doplňte. Vyplníte ADRESU, v tomto případě se jedn{ o dodavatele, POKLADNU, PŘEDKONTACI a ČLENĚNÍ DPH Pokladna Str{nka 11 z 19

12 Modře PŘEDKONTACE bude n{kup zboží, potvrdíte OK Pokladna Str{nka 12 z 19

13 Fialově v případě ČLENĚNÍ DPH označíte DOKLADY BEZ VLIVU NA DPH (NA VSTUPU) nebo Z PŘIJATÝCH ZADŇ. PLNĚNÍ OD PL[TCŮ TUZEMSKO a potvrdíte OK. Ve spodní č{sti d{te PŘIDAT, vyberete NOVOU POLOŽKU Pokladna Str{nka 13 z 19

14 Zeleně - vyplníte POPIS, CENU, TYP CENY, SAZBU DPH, POČET MJ a MJ, potvrdíte OK Pokladna Str{nka 14 z 19

15 Poté zkontrolujete výdajový pokladní doklad, doplníte popis dokladu a potvrdíte OK Pokladna Str{nka 15 z 19

16 Modře v PENĚŽNÍM DENÍKU si ověříte položky. Peněžní deník zavřete, můžete vybrat ikonu TISK nebo n{hled. ÚKOL: Vytvoříte další výdajový pokladní doklad, který bude na č{stku 650,- Kč i s DPH Pokladna Str{nka 16 z 19

17 Červeně po označení ikony SOUČET lze vyčíslit všechny úkony provedené v pokladních dokladech Pokladna Str{nka 17 z 19

18 PENĚŽNÍ DENÍK účetnictví v nabídce peněžní deník Zde jsou zaznamen{ny pohyby v peněžním deníku Pokladna Str{nka 18 z 19

19 POKLADNÍ KNIHA účetnictví v nabídce pokladna pokladní kniha Průvodce tiskem pokladní knihy V{m přehledně uk{že všechny položky, včetně těch smazaných, které jsou zde zaps{ny. STAV HOTOVOSTI na liště účetnictví v nabídce pokladna stav hotovosti Zde si můžete vytisknout k určitému dni stav Vaší pokladny v hotovosti Pokladna Str{nka 19 z 19