Soft Computing pro IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soft Computing pro IT"

Transkript

1 Hlavní směr výzkumu na katedře informatiky a počítačů PřF OU Soft Computing pro IT Soft computing není jednotným, uceleným oborem, nýbrž zahrnuje několik disciplín, které mohou být rozvíjeny samy o sobě. Sdružení pod jediné paradigma však umožňuje hledat (a nacházet) vzájemné souvislosti a využívat metody jedné disciplíny v jiné. Lze konstatovat, že vývoj soft computing je charakterizován současným a vzájemně se velmi ovlivňujícím rozvojem jak teorie, tak i jejích aplikací. Výzkumná činnost je realizována v 5 oblastech 1. Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů Při vytváření IS je velmi důležité zachytit a analyzovat klíčové požadavky a potřeby na budoucí IS. Tyto požadavky můžeme uchovat v různých podobách (dokument s textovým popisem požadavků, vize obsahující identifikaci klíčových funkcionalit systému zobrazených pomocí use-case diagramů, apod.) Cílem směru výzkumu je zpracování vágních (neurčitých) informací, které vznikají v průběhu analýzy klíčových požadavků a funkcionalit na budoucí IS. Výsledkem bude vytvoření fuzzy modelovacích nástrojů pro generování modelů ve vybraných problémových doménách, které budou pokrývat zpracování různých typů neurčitých informací v průběhu analýzy požadavků na IS. Pro zpracování neurčitých informací bude využit nástroj LFLC s důrazem na vytvoření hierarchických znalostních bází. Vytvořené modelovací nástroje sníží nutnost použití experta v průběhu analýzy budoucího IS. Vybranými problémovými doménami jsou: 1. Konceptuální modelování 2. Bezpečnost IS 3. Metodika vývoje provozu a údržby IS 4. Bezpečnost OS (operačního systému) Metodika výzkumu a vývoje bude založena na architektuře obecného nástroje pro fuzzy modelování, vycházejícího z obecného modelu pro rozhodování za neurčitosti a předchozího výzkumu. doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Zabývá se technickými a systémovými prostředky IT, projektováním informačních systémů a v posledním období modelováním procesů za neurčitostí. Má dlouholeté zkušenosti s komplexní analýzou a návrhem provozu informačních systémů ve velkých společnostech. RNDr. Jaroslav Procházka, Ph. D.

2 Přednáší moderní vývoj, provoz a údržbu informačních systémů. Má praktické zkušeností v IT na různých pozicích (Java programátor, projektový manažer, konzultant). Posledních 5 let implementoval Agilní a Lean principy v desítkách distribuovaných projektů a služeb. Přednáší na mezinárodních IT konferencích a provozuje blog differ.cz.. Klimeš, C.: Principy výstavby počítačů a operačních systémů. KOVOSIL Ostrava, str. ISBN Klimeš, C. - Lovászová, G. Skalka, J - Švec, P.:Informatika. Enigma, Nitra, str. ISBN Klimeš, C. Procházka, J.: Provozujte IT jinak. Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb. Praha, Grada, str. ISBN Klimeš C. Procházka J.: New approaches in software development. In. Acta electronica et informatica. No 2, vyd str , Košice, Slovensko, ISSN (70%) Klimeš C.: Model of the decision support system under condition of non determination. In Acta Electrotechnica et Informatica. No.4. vyd. 2006, str , Košice, Slovensko, ISSN Klimeš C.: Expert system utilization for modeling the decision making processes upon indetermination. In Acta Electrotechnica et Informatica. Vol.8 No.2. vyd. 2008, str Košice, Slovensko, ISSN Klimeš C.: Application of Computer Simulation in Information Systeme In Proceedings of 8th International Conference CASYS'07. Přijato k tisku No.. vyd. 2009, Liege, Belgium, ISSN Klimeš C.: Model of adaptation under infeterminacy. In Kybernetika. Vol.47 (2011) No.3, pages Prague, ISSN Klimeš C. Bartoš J. Procházka. J.:FUZZY REASONING MODEL FOR DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY. International conference proceedings MENDEL Brno: Brno University of Technology, s ISBN Klimeš C. Balogh Z.: Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure. In: MCCSIS 2010 : IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2010, Freiburg, Germany July Freiburg : IADIS, ISBN , S Klimeš C. Bartoš J. Procházka. J.: FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING. Mendel Brno, Brno univerzity of technology, s ISBN PROCHÁZKA, J. Agile Support and Maintenance of IT Services: Business Systems and Services: Modeling and Development. Agile Support and Maintenance of IT Services. Springer, ISBN PROCHÁZKA, J., TUREČEK, T. Coaching Distributed Agile Projects. Tutorial, Helsinki, IEEE ICGSE 2011 PROCHÁZKA, J. Prezentace: Our approach to Kaizen workshop. Paris: French Lean Institute, Europen Lean IT Summit, 2011

3 Členové výzkumné skupiny, včetně doktorandů. doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. RNDr. Jaroslav Procházka, Ph.D. Doktorandi: Ing. Pavel Smolka Mgr. Jiří Bartoš Ing. Martin Pešl Mgr. Bogdan Walek Mgr. Juraj Masár 2. Metody umělé inteligence pro reprezentaci a rozpoznávání struktur Výzkum je zaměřený zejména na vhodnou kombinaci epistemologických a heuristických metod v umělé inteligenci pro reprezentaci a rozpoznávání struktur. Směr výzkumu se skládá ze dvou oblastí: Výzkum a vývoj metod pro analýzu a zpracování neúplných a nepřesných dat nebo dat obsahujících šum. Důraz je zde kladen na výzkum v oblasti umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů, multiagentových systémů a fraktálových modelů. Mezi očekávané výsledky výzkumu lze také považovat aplikace metod z oblasti softcomputingu pro superpočítač. Teoretické principy v oblasti informačních a znalostních systémů pro reprezentaci sémanticky strukturovaných znalostí (databázové systémy s komponentami znalostních bází a jejich sémantiky), na formální dedukci v konceptově orientovaných jazycích, na formální ontologie pro informační systémy a principy ontologicky řízených (podporovaných) informačních systémů, a na sdílitelné znalostní vzory. doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Zabývá se výzkumem v oblasti umělých neuronových sítí a evolučních algoritmů, zejména možností využití evolučních algoritmů při optimalizaci parametrů umělých neuronových sítí. Dále se věnuje problematice evoluční emergence modulární architektury umělé neuronové sítě. Její publikační činnost je orientována k oběma těmto nosným zaměřením. prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. V posledních letech je zaměřena na reprezentaci znalostí prostředky formální logiky. K tomuto tématu napsala monografii Formální logika v umělé inteligenci, několik článků a příspěvků na mezinárodních konferencích, zejména zaměřených na webové jazyky reprezentace znalostí, vycházející z modelu RDF a deskripční logiky. Další monografii, Formální reprezentace znalostí, napsala na téma reprezentace znalostí. Volná, E. Neuroevolutionary optimization. International Journal of Computer Science Issues. Vol. 7, Issue 2, No 4 (2010) pp ISSN (Online) , ISSN (Print) Volná, E. Forming evolutionary design of neural networks with different nodes. International Journal of Computing. Vol. 8, Issue 1 (2009) pp ISSN

4 Volná, E., Jarušek, R., Kotyrba, M., Janošek, M. and Kocian, V. Data extraction from sound waves towards neural network trainig set. In R. Matoušek (ed.): Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing, Mendel 2011, Brno, Czech Republic, 2011, pp ISBN , ISSN Kocian, V., Volná, E., Janošek, M. and Kotyrba, M. Optimizatinon of training sets for Hebbian-learning based classifiers. In R. Matoušek (ed.): Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing, Mendel 2011, Brno, Czech Republic, 2011, pp ISBN , ISSN Kotyrba M., Oplatkova Z., Volna E., Senkerik R., Kocian V., Janosek M. Times Series Pattern Recognition Via Soft Computing, In Proceedings of the International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing, IEEE Computer Society, 2011, p , ISBN: , doi /3PGCIC Kotyrba, M., Jarušek, R., and Volna E. A fractal structure of the time series and prediction (a comparative study to neural network), In R. Matoušek (ed.): Proceedings of the 16th International Conference on Soft Computing, Mendel 2010, Brno, Czech Republic, 2009, pp ISBN , ISSN Volná, E. "Designing Modular Artificial Neural Network through Evolution". In J. Marques de Sá, L. A. Alexandre, W. Duch, and D.P.Mandic (eds.) Artificial Neural Networks ICANN 07, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4668, Springer-Verlag series, 2007, pp ISBN ISSN Volna, E. Automatic modularization of artificial neural networks. In K. Madani (ed.). Proceedings of the 6th International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing, ANNIIP In conjunction with ICINCO Funchal, Madeira Portugal, June 2010, pp ISBN: Volná, E. Models for modular neural networks (a comparison study). In K. Madani (ed.). Proceedings of the 5th International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing, ANNIIP In conjunction with ICINCO Milan, Italy, July 2009, pp ISBN: Volná, E. Learning and evolution in artificial neural networks (a comparison study). In K. Madani (ed.). Proceedings of the 4th International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing, ANNIIP In conjunction with ICINCO Funchal, Madeira Portugal, May 2008, pp ISBN: Volná, E. Forming neural network design through evolution. In K. Madani (ed.):. Proceedings of the 3 th International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing, ANNIIP In conjunction with ICINCO Angers, France 2007, pp ISBN: Volna E. Cellular neural networks for image processing tasks, In R. Matoušek (ed.): Proceedings of the 16th International Conference on Soft Computing, Mendel 2010, Brno, Czech Republic, 2009, pp ISBN , ISSN Volná E. Evolutionary artificial neural network, In R. Matoušek (ed.): Proceedings of the 15th International Conference on Soft Computing, Mendel 2009, Brno, Czech Republic, 2009, pp ISBN , ISSN Volná E. Design of neural network trees, In R. Matoušek (ed.): Proceedings of the 14th International Conference on Soft Computing, Mendel 2008, Brno, Czech Republic, 2008, pp ISBN

5 Lukasová, A., Vajgl, M., Žáček, M. Reasoning in RDFgraphic formal system with quantifier. In Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology s ISBN Lukasová, A., Telnarová, Z. Od dat k ontologiím aneb Pokus o úklid v pojmové doméně reprezentace znalostí. Znalosti Jindřichův Hradec: Economica, s ISBN Lukasová, A., Vajgl, M. Genzen-like Proofs in Description Logic DL1. In Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics Košice: Technical Univerzity of Košice, s ISBN Vajgl, M., Lukasová, A. A Semi-Dedicable Semantic Tableau Proof System in a Description Logic DL1. In Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Department of Computers and Informatics FEEI TU of Košice, s ISBN Lukasová, A., Telnarová, Z., Habiballa, H., Vajgl, M.: Formální reprezentace znalostí. první. vyd. Ostrava: Universum, s. dvanáctý svazek edice Universum. ISBN Vajgl, M.: Usage of reflection in.net to inference of knowledge base. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology s [ ]. ISBN Žáček, M., Lukasová, A. and Volná, E. Derivation in the extended RDF model with fuzzy logogic. In R. Matoušek (ed.): Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing, Mendel 2011, Brno, Czech Republic, 2011, pp ISBN , ISSN Miarka, R. and Žáček, M. "Knowledge patterns for conversion of sentences in natural language into RDF graph language." In Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. (eds.) Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. USA: IEEE Computer Society Press, pp ISBN Habiballa, H. Mathematical Logic and Deduction in Computer Science. Informatics in ed , roč. 7, sv. 1, s ISSN Habiballa, H., Pavliska, V. System for time series prediction. Aplimat - Journal of applied mathematics. 2009, roč. 2009, sv. 1, s ISSN Habiballa, H. Inference Strategies For Fuzzy Description Logic. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2008, roč. 1, sv. 2, s ISSN Členové výzkumné skupiny, včetně doktorandů. doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, Ph.D. PhD. Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. Doktorandi: RNDr. Martin Kotyrba Mgr. Michal Janošek Mgr. Václav Kocian Mgr. Martin Žáček

6 3. Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace Projekt je zaměřen na studium adaptace v algoritmu diferenciální evoluce (DE), problematiky paralelizace algoritmu a aplikace vhodných adaptivních variant algoritmu DE v optimalizaci klasifikace v nehierarchických shlukovacích metodách a v řešení úloh s vázaným extrémem. Cílem projektu je publikace nově získaných poznatků na konferencích a v odborných periodicích, případně i rozšíření veřejně dostupné knihovny programů. Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc., Prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc., TVRDÍK, J. Competitive Differential Evolution. MENDEL Brno: University of Technology, s [ ]. ISBN TVRDÍK, J. Differential Evolution with Competitive Setting of its Control Parameters. TASK Quarterly. 2007, sv. 11, s ISSN TVRDÍK, J., KŘIVÝ, I., MIŠÍK, L. Adaptive Population-based Search: Application to Estimation of Nonlinear Regression Parameters. COMPUT STAT DATA AN. 2007, sv. 52, s TVRDÍK, J., KŘIVÝ, I. Competitive Self-Adaptation in Evolutionary Algorithms. Proceedings of 5th EUSFLAT Conference, Volume II. Ostrava: University of Ostrava, s [ ]. TVRDÍK, J. Exponential Crossover in Competive Differential Evolution. MENDEL 2008, 14th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, s TVRDÍK, J. Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover. Proc. of IMCSIT Poland: PTI, s [ ]. KŘIVÝ, I. Optimization of Fuzzy Models Using Evolutionary Algorithms. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2008, sv. 1, s ISSN TVRDÍK, J. Self-adaptive Variants of Differential Evolution with Exponential Crossover. Analele Universitatii de Vest, Timisoara.Seria Matematica-Informatica , sv. 47, s ISSN X. TVRDÍK, J. Adaptation in Differential Evolution: A Numerical Comparison. APPL SOFT COMPUT. 2009, sv. 9, s POLÁKOVÁ R., A variant of competitive differential evolution algorithm with exponential crossover, Neural Network World: 2010, sv. 10, TVRDÍK, J., KŘIVÝ, I. Differential Evolution in Partitional Clustering. MENDEL 2010, 16th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, s [ ]. ISBN TVRDÍK, J., POLÁKOVÁ, R. Enhanced Competitive Differential Evolution for Constrained Optimization. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Poland: Polish Information Processing Society, s [ ]. ISBN TVRDÍK, J., POLÁKOVÁ, R. Competitive Differential Evolution for Constrained Problems. IEEE CEC IEEE, s [ ]. ISBN

7 TVRDÍK, J. A Comparison of Control-Parameter-Free Algorithms for Single-Objective Optimization. MENDEL 2010, 16th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, s [ ]. ISBN BUJOK, P. PARALLEL MODELS OF ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION BASED ON MIGRATION PROCESS. APLIMAT 10th INTERNATIONAL CONFERENCE. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, s [ ]. ISBN POLÁKOVÁ, R., TVRDÍK, J. Various Mutation Strategies in Enhanced Competitive Differential Evolution for Constrained Optimization IEEE Symposium on Differential Evolution. IEEE, s [ ]. ISBN BUJOK, P., TVRDÍK, J. Parallel Migration Model in Competitive Differential Evolution. SYNASC Romania: West University of Timisoara, [ ]. ISBN BUJOK, P., TVRDÍK, J. A COMPARISON OF VARIOUS STRATEGIES IN DIFFERENTIAL EVOLUTION. MENDEL Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, s [ ]. ISBN TVRDÍK, J., KŘIVÝ, I. Hybrid Adaptive Differential Evolution in Partitional Clustering. MENDEL th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, s [ ]. ISBN Členové výzkumné skupiny (včetně doktorandů) Doktorandi Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc., Prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc., Mgr. Radka Poláková, Mgr. Petr. Bujok, Mgr. Jiří Veselský, Mgr. Michal. Král. 4. Modelování podnikových procesů s využitím meta modelování a doménově specifického modelování Modelování podnikových procesů se zaměřením na hodnotově orientované modelování (které sleduje změny hodnot ekonomických zdrojů) a na teorii a metodologii Enterprise ontology, která vytváří implementačně zcela nezávislé modely podnikových procesů. Tato teorie a metodologie poskytuje systematický postup tvorby abstraktních a esenciálních modelů organizace. Cílem výzkumu je také vzájemné využití obou přístupů. doc. Ing. František Huňka, CSc. Modelování podnikových procesů se zaměřením na hodnotově orientované modelování a teoria a metodologie Enterprise ontology.

8 HUŇKA F, HUČKA M, KAŠÍK J, VYMĚTAL D: Some Ontological Issues of the REA Framework in Relation to Enterprise Business Process. In: Journal of Applied Economic Science, Volume IV. Issue 2(8) ISSN: pp VYMĚTAL D, HUČKA M, HUŇKA F, KAŠÍK J: Production Planning Model Using REA Ontology. Ekonomie a management Economics and Management, ročník XI, číslo: 4/2008 pp ISSN: HUŇKA F, HUČKA M, KAŠÍK J, VYMĚTAL D: Using the REA Framework for Enterprise Planning Model. 17. ročník mezinárodní konference Systémová integrace Praha pp ISBN: HUČKA, M., HUŇKA, F., KAŠÍK, J., VYMĚTAL, D. Víceúrovňový přístup k modelování podnikových procesů na bázi hodnotových řetězců. Acta academia karviniensia. č.2 ročník pp ISSN: X HUŇKA, F., HUČKA, M., KAŠÍK, J., VYMĚTAL, D. REA Value Chain Applied on Production Planning Model. Managing Finance and Risk in Global Supply Chain. Thailand: UP Organizer and Publication Co. Ltd. 8/16 Rachada Home Condominium, Indhamara 49, Suthisan Vinijchai Road, Dindaeng, Bangkok, 10400, Thailand., s [ ]. ISBN HUŇKA, F., HUČKA, M., KAŠÍK, J., VYMĚTAL, D., HRUBÝ, P. Víceúrovňové modelování podnikových procesů (systém REA). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ekf Series on Advanced Economic Issues. ISBN (monografie) ŽÁČEK, J., HUŇKA, F. CEM: Class executing modelling. Procedia Computer Science. 2011, roč. 2011, s ŠEVČÍK, J., MELIŠ, Z., ŽÁČEK, J., HUŇKA, F. Enterprise Information System Design Using REA Enterprise Model. Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, s [ ]. ISBN ŽÁČEK, J., HUŇKA, F. Object model synchronization based on Petri net. OBJECT MODEL SYNCHRONIZATION BASED ON PETRI NET. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, s [ ]. ISBN HUŇKA, F., HUČKA, M., KAŠÍK, J., VYMĚTAL, D. Detail REA Production Planning Model Using Value Chain. Proceedings Computer Science s [ ]. ISSN ŽÁČEK, J., MELIŠ, Z., HUŇKA, F. Extendable Domain Specific Modelling Generator Based on Web Services. ECON. 2011, roč. 2011, sv. 19, s HUŇKA, F. Managerial Decision Making Using Cluster Analysis Methods. Informatica Collection. vyd. ASERS Publishing House, s Intelligent Decision Support Systems. ISBN Členové výzkumné skupiny (včetně doktorandů) doc. Ing. František Huňka, CSc. Doktorandi RNDr. Jaroslav Žáček, Mgr. Zdeněk Meliš, Mgr. Jaroslav Ševčík, Mgr. Jan Nekula, Mgr. Martin Veverka

9 5. Modelování rekonstrukce a vizualizace prostorových struktur Výzkum je orientován do oblasti geometrického modelování s důrazem na: modelovací a vizualizační techniky pro 3D grafiku, zahrnující jednak samotné modelování (parametrické modely povrchů, voxelově orientované objemové modely), a dále s tím související komunikační rozhraní, techniky rekonstrukce a rozpoznávání geometrických struktur. Mgr. Alexej Kolcun, CSc. Parametrické modelování, objemové modely v kontextu MKP modelování a CT analýzy. Ing. David Bražina, PhD. Vektorové modelování, texturování, animace a vizualizace. Analýza a zpracování obrazových dat. Bocek,J., Kolcun,A.: Shading of Bezier Patches, in: GRAVISMA 2009 workshop proceedings, ZČU, Plzeň pp Kolcun,A.et al.: X-Ray Computer Tomography in Geosciences, in: NDE2011 conference proceedings, Ostrava Kolcun,A.: Biquadratic S-Patch in Bezier form, in: WSCG 2011 proceedings, Univ. Of West Bohemia, Plzeň Bražina,D., Monková,K., Monka,P., Čep,R.: Factor analysis of the abrasive waterjet factors affecting the surface roughness of titanium. Technical Gazette 2011, sv. 18, s Členové výzkumné skupiny, včetně doktorandů Mgr. Alexej Kolcun, CSc. Ing. David Bražina, Ph.D. Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. Doktorandi: Mgr. Věra Ferdiánová, Mgr. Tomáš Franek, Mgr. Petr Hurtík, Mgr. Martin Kotyrba, Mgr. Pavel Vlašánek

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

[26] Šeda, M.: Motion Planning in the Plane with Polygonal Obstacles. Engineering Mechanics, Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 253-258. ISSN 1210-2717.

[26] Šeda, M.: Motion Planning in the Plane with Polygonal Obstacles. Engineering Mechanics, Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 253-258. ISSN 1210-2717. Curriculum vitae Jméno a příjmení: Miloš Šeda Tituly: prof. RNDr. Ing. PhD. Rozsah hlavního pracovního poměru: 0,75 Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého

Více

APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE V EKONOMICKÉ OBLASTI THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF ECONOMICS

APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE V EKONOMICKÉ OBLASTI THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF ECONOMICS APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE V EKONOMICKÉ OBLASTI THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF ECONOMICS Jiří Šťastný, Martin Pokorný, Arnošt Motyčka Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) ..! POSSIBILISTIC Laboratoř pro analýzu INFORMATION: a modelování dat Vědecký tutoriál, část I A Tutorial Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) George J. Klir State University of New York (SUNY)

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Vývojové nástroje pro multiagentové systémy

Vývojové nástroje pro multiagentové systémy Vývojové nástroje pro multiagentové systémy Znalostní technologie III materiál pro podporu studia OBSAH Úvod... 3 Swarm... 3 NetLogo... 5 Repast... 6 Porovnání prostředí Swarm, NetLogo a RePast... 7 Mason...

Více

Europass životopis. Osobní údaje. Pracovní zkušenosti. Vzdělání, odborná příprava a školení

Europass životopis. Osobní údaje. Pracovní zkušenosti. Vzdělání, odborná příprava a školení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Evolutionary Techniques in the Problems of Interdisciplinary Applications Habilitační Práce Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. Univerzita

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska

LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNTÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY Antonín Dvořák, Hashim Habiballa, Vilém Novák a Vikátor Pavliska Abstrakt. Softwarový balík LFLC 2000 je komplexním nástrojem

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes

BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes Abstrakt Tento článek popisuje BORM (Business Objects Relations Modelling), BPMN (Business Process Modeling

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb.

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb. XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Software Support for Creating and Processing of Diploma and Bachelor

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas.

RESEARCH REPORT. ÚTIA AVČR, P.O.Box 18, 182 08 Prague, Czech Republic Fax: (+420)286890378, http://www.utia.cz, E-mail: utia@utia.cas. Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT J. Andrýsek, P. Ettler Rozšíření

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Začátek letní školy INKOV v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy LETNÍ ŠKOLA

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent Ing. Stanislav Novotný 19. 6. 1976 Studium: 1991 1995 studium na gymnáziu v Příbrami, obor zaměřený na přírodní vědy 1999 2005 studium na fakultě dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, obor

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS.

SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta. Karel Kohout (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 SCM, APS. Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (karel.kohout@centrum.cz) 25. února 2011 1 2 3 4 5 Otázky Jak měřit, co vše měřit? Jak srovnat situaci před a po zavedení SCM? V jakém období

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Představení projektu ifest a dosavadních výsledků jeho řešení Ing. Jan Beran, Ph.D., Advanced Technology Europe (Platform Systems), Honeywell International Představení

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

PARALELISMUS V DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCI A JEJICH ADAPTIVNÍCH VARIANTÁCH

PARALELISMUS V DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCI A JEJICH ADAPTIVNÍCH VARIANTÁCH PARALELISMUS V DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCI A JEJICH ADAPTIVNÍCH VARIANTÁCH Jiří Bůžek Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů 30. dubna 22, 701 03 Ostrava Abstrakt: Tato práce se zabývá

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Lineární diskriminační funkce. Perceptronový algoritmus.

Lineární diskriminační funkce. Perceptronový algoritmus. Lineární. Perceptronový algoritmus. Petr Pošík Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering Dept. of Cybernetics P. Pošík c 2012 Artificial Intelligence 1 / 12 Binární klasifikace

Více

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu Inteligentní modely, algoritmy, metody g y g y y a nástroje pro vytváření sémantického webu Zahájenie seminára Predseda Programu "Informační společnost (prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.) Pohľad koordinátora

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha

Big Data. Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha Big Data Josef Šlerka, Ataxo Interactive, SNM FF UK Business & Information Forum 2011, Praha 3 000 000 000 počet hledání na Googlu denně 30 000 000 000 počet zpráv a příspěvků na Facebooku měsíčně 5 000

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Bezpečnost IT v biomedicíně

Bezpečnost IT v biomedicíně Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Pojednání o disertační práci Ing. Anna Schlenker Bezpečnost IT v biomedicíně Postgraduální doktorské studium biomedicíny Vedoucí disertační práce: Studijní

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Jazyk názvu DiP: cs 1 / 6

Jazyk názvu DiP: cs 1 / 6 1 FEI INF prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. DNA assembler DNA assembler 2 FEI INF prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Deep learning Deep learning 3 FEI INF prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Dynamic graph visualization

Více

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu Srovnání SQL serverů Škálovatelnost a výkon Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu RAM 1 GB 3 GB bez limitu bez limitu vícejádrových (multicore) procesorů 64-bit podpora Windows on Windows (WOW) WOW

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Studijní program: Obor: N 1802 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Forma studia: kombinovaná Standardní doba studia: 2 roky Rok přijímacího řízení: 2012 Profil uchazeče: O studium v navazujícím

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Vytěžování znalostí z dat

Vytěžování znalostí z dat Pavel Kordík, Josef Borkovec (ČVUT FIT) Vytěžování znalostí z dat BI-VZD, 2011, Cvičení 9 1/16 Vytěžování znalostí z dat Pavel Kordík, Josef Borkovec Department of Computer Systems Faculty of Information

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S VYUŽITÍM SIMULÁTORŮ NEURONOVÝCH SÍTÍ

METODIKA ZPRACOVÁNÍ EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S VYUŽITÍM SIMULÁTORŮ NEURONOVÝCH SÍTÍ METODIKA ZPRACOVÁNÍ EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S VYUŽITÍM SIMULÁTORŮ NEURONOVÝCH SÍTÍ PROCESSING METHODOLOGY OF ECONOMIC TIME SERIES USING NEURAL NETWORK SIMULATORS Jindřich Petrucha Evropský polytechnický

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Koziorek Jiří VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 325 261 Fax +420 597 323 138

Více

POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ POČÍTAČOVÁ FORMALIZACE MENTÁLNÍCH MODELŮ METODAMI PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO JAZYKOVÉHO MODELOVÁNÍ ON MENTAL MODELS FORMALIZATION THROUGH THE METHODS OF PROBABILISTIC LINGUISTIC MODELLING Zdeňka Krišová, Miroslav

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT PŘI ŘÍZENÍ PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT PŘI ŘÍZENÍ PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ DAT PŘI ŘÍZENÍ PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI Zdeněk FRANĚK 1), Miloš MASARIK 2), René PYSZKO 3), Miroslav PROKEL 4) 1) Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

ZKUŠENOSTI S ADOPCÍ SOCIAL BUSINESS Z ČESKÉ PRAXE. Tomáš Feige, Kompetenční centrum Collaboration Solutions

ZKUŠENOSTI S ADOPCÍ SOCIAL BUSINESS Z ČESKÉ PRAXE. Tomáš Feige, Kompetenční centrum Collaboration Solutions ZKUŠENOSTI S ADOPCÍ SOCIAL BUSINESS Z ČESKÉ PRAXE Tomáš Feige, Kompetenční centrum Collaboration Solutions Kdo jsem? Tomáš Feige Absolvent Fakulty informatiky a statistiky na VŠE v Praze Doktorand pod

Více

ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13

ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13 ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13 ANDRÝSKOVÁ JANA, MACHALOVÁ JITKA: Výuka předmětu Informační systémy veřejné správy / Public Administration

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6.

KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6. Výukové texty: KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 178 s. ISBN 80-244-4012-6. KLEMENT, M. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více