Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk"

Transkript

1 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho . Heslo je defaultně nastaveno na envinet. Je doporučeno, toto heslo si změnit viz. kap. 4. V případě, že Helpdesk na výše uvedené adrese nefunguje, je ještě v provozu záložní web na adrese: ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 1 (celkem 21)

2 2. ZÁKLADY PRÁCE S APLIKACÍ HELPDESK Základní použití aplikace (zasílání požadavků dodavateli) se skládá z několika kroků: 1) Vytvoření nového požadavku: Po přihlášení k systému Helpdesk vyberte z výběrového boxu vpravo nahoře požadovanou frontu (podle produktu, ke kterému chcete vznést požadavek): Zobrazí se formulář pro vytvoření nového požadavku. Nejprve vyplňte předmět požadavku. Dále vyberte službu, v jejímž rámci bude váš požadavek řešen. Pokud je výběr služby zobrazen, je volba této položky povinná. Dalším krokem je výběr kategorie požadavku kategorie závisí na zvolené službě a určuje závažnost požadavku. Např. pro službu Řešení incidentů jsou možné kategorie požadavku: Normální, Kritický a Nevýznamný. Další položkou je verze software, ke které vámi popisovaný problém/požadavek vztahuje. Do textového okna níže následně váš požadavek podrobně popište. Pomocí tlačítek Vybrat soubor můžete k požadavku připojit soubor, typicky snímek obrazovky aplikace s popisovaným problémem. Další soubory se přidávají pomocí tlačítka Přidat další soubory. Velikost přiloženého souboru je omezena na přibližně 1 MB, proto doporučujeme větší soubory zasílat samostatně, např. pomocí u. Požadavek nakonec založíte stisknutím tlačítka Vytvořit : ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 2 (celkem 21)

3 2) Nyní je požadavek odeslán dodavateli, který jej začne řešit. Požadavek bude zobrazen na domovské stránce Helpdesku v sekci Rozpracované. 3) Při řešení požadavku dodavatelem si můžete kliknutím na předmět příslušného požadavku zobrazit jeho detail (následující obrázek). S dodavatelem můžete v průběhu řešení požadavku komunikovat pomocí tlačítka Odpovědět vpravo nahoře v detailu požadavku. Historie požadavku včetně komunikace s dodavatelem je v dolní části stránky detailu požadavku v sekci Historie : ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 3 (celkem 21)

4 4) Po vyřešení požadavku dodavatelem Vám přijdou dva informační y, otevřením odkazu v některém z ů se dostanete na stránku Helpdesku s detailem příslušného požadavku. Informace o vyřešení od dodavatele jsou zobrazeny v sekci Historie. 5) Nakonec jako zadavatel požadavku vyplňte na kartě Základní údaje položku Hodnocení, čímž zajistíte zpětnou vazbu dodavateli. Změny uložíte tlačítkem Uložit změny. Odkaz na popisovanou stránku je také součástí informačního u o vyřešení požadavku. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 4 (celkem 21)

5 ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 5 (celkem 21)

6 3. DOMOVSKÁ STRÁNKA Po přihlášení se zobrazí tzv. Domovská stránka, která obsahuje dvě základní sekce: - Levá část okna obsahuje rozpracované požadavky a požadavky vyřešené v aktuálním a minulém měsíci - Pravá část domovské stránky obsahuje okno Rychlé hledání pro snadné procházení jednotlivých front požadavků a nastavení frekvence obnovování domovské stránky Každá sekce na domovské stránce obsahuje ve výchozím nastavení nejvýše deset záznamů. Pro zobrazení všech záznamů dané sekce klikněte titulek dané sekce, např. Rozpracované. Z aplikace Helpdesk se můžete kdykoliv odhlásit pomocí tlačítka Odhlásit v pravém horním rohu okna aplikace. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 6 (celkem 21)

7 4. ZMĚNA HESLA Po prvním přihlášení do Helpdesku pomocí hesla, které Vám bylo přiděleno, důrazně doporučujeme původní heslo změnit. Klikněte na položku Nastavení v levém menu a poté na položku O mně v horním menu (viz. následující obrázek). V části Heslo pak vepište vaše nové heslo. Heslo je nutné pro kontrolu zadat dvakrát. Uložení nového hesla provedete pomocí tlačítka Uložit změny. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 7 (celkem 21)

8 5. ZADÁNÍ POŽADAVKU Pro zaslání nového požadavku prostřednictvím aplikace Helpdesk se nejprve přihlaste. V pravé horní části Domovské stránky vyberte frontu, která určuje produkt, ke kterému se požadavek váže. Po výběru fronty se automaticky zobrazí formulář pro vložení nového požadavku. Zadavatel vyplní především červeně orámovaná pole (na následujícím obrázku): - Předmět stručný a výstižný popis problému - Služba pokud má zadavatel smluvně sjednáno poskytování určitých služeb u dodavatele, vybere jednu z nabízených služeb. V opačném případě se položka výběru služby nezobrazuje. - Kategorie dle závažnosti požadavku (např. pro řešení incidentů: kritický, normální, nevýznamný) - Verze SW číslo verze produktu, ke které se požadavek vztahuje - Podrobný popis problému podrobnosti k požadavku K požadavku je dále možné tlačítkem Vybrat soubor připojit soubory (typicky snímky obrazovky s popisovaným problémem či chybovým hlášením aplikace). Kliknutím na Přidat další soubory lze přidat k požadavku více souborů. Velikost souborů je omezena na přibližně 1 MB, proto je lepší větší soubory posílat samostatně, např. v příloze u. Po vyplnění výše uvedených polí vytvoří zadavatel požadavek kliknutím na tlačítko Vytvořit. Apelujeme na zadavatele, aby pro každý problém, připomínku, či dotaz zakládali samostatný požadavek. Požadavky, v nichž bude vloženo více problémů a budou mít obecný, nic neříkající předmět budeme odmítat. Požadavky, v nichž bude vložen soubor se sadou více připomínek budeme odmítat. Výše uvedená pravidla budeme vyžadovat z důvodu zachování přehlednosti systému požadavků. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 8 (celkem 21)

9 V našem Helpdesku existuje ještě druhá, záchranná možnost odeslání požadavku pomocí elektronické pošty. Tuto možnost využívejte pouze v krajních případech, např. při ztrátě hesla do aplikace Helpdesk. Nový požadavek zasílaný em musí obsahovat všechny informace, které jsou vyžadovány při založení požadavku přes aplikaci Helpdesk (viz. předchozí stránka). Je také třeba jasně uvést, ke kterému produktu se požadavek vztahuje (např. do předmětu zprávy), aby náš správce mohl požadavek předat do správné fronty. Požadavky podané elektronickou poštou zasílejte výhradně na adresu ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 9 (celkem 21)

10 6. PROHLÍŽENÍ POŽADAVKU Po kliknutí na titulek požadavku (např. na Domovské stránce nebo ve výsledcích nějakého dotazu) dojde ke zobrazení detailu požadavku: ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 10 (celkem 21)

11 Z pohledu zadavatele jsou důležité části Základní údaje (jednotlivé části lze otevřít a upravovat kliknutím na jejich titulek) a Historie. V části Historie jsou zobrazeny jednotlivé kroky, které byly v rámci požadavku provedeny. V pravé horní části je vždy tlačítko Odpovědět. Pomocí tohoto tlačítka může zadavatel v průběhu řešení požadavku doplňovat další informace nebo reagovat na způsob jeho řešení. Pokud odpovídáte na nějakou zprávu vygenerovanou Helpdeskem z Vašeho u, ponechte nezměněný předmět odesílané zprávy. Náš systém pak bude schopen přijatou zprávu automaticky zařadit k příslušnému požadavku. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 11 (celkem 21)

12 7. JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ POŽADAVKŮ Vytvořené požadavky je možné v aplikaci jednoduše vyhledávat přes zabudovaný vyhledávač. V levém menu klikněte na tlačítko Jednoduché hledání. Do editačního pole zadejte ID nebo předmět požadavku, jméno nebo ovou adresu hledaného uživatele. V případě, že chcete provést vyhledávání nějakého výrazu i v historii všech požadavků, napište před hledané slovo fulltext:. Po stisknutí tlačítka vyhledat dojde k zobrazení nalezených požadavků. Pokud jste zadali ID existujícího požadavku, bude zobrazen přímo detail tohoto požadavku. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 12 (celkem 21)

13 8. DALŠÍ UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ Aplikace umožňuje uživateli nastavení uživatelského rozhraní. Nastavení je možné upravovat po kliknutí na tlačítko Nastavení v levém menu aplikace. Podkategorie nastavení se vybírá pomocí horního menu. Nejdůležitější nastavení změna hesla byla probrána v příslušné kapitole. Všechny provedené změny se ukládají pomocí tlačítka Uložit změny, které je umístěno vpravo dole. V podkategorii Nastavení jsou obecná nastavení aplikace. Za zmínku stojí především první volba v sekci Obecné Implicitní fronta. Zde si můžeme vybrat, jaká fronta má být automaticky vybrána ve výběrovém boxu v horním pravém rohu aplikace při zakládání nového požadavku. Další volby v podkategorii Nastavení doporučujeme ponechat na výchozích hodnotách. V podkategorii O mně je možné kromě uživatelského hesla měnit i další osobní informace. V sekci Identita je možné upravit mimo jiné ovou adresu, jazyk rozhraní aplikace a časové pásmo. V ostatních sekcích lze upravit například telefonní čísla nebo Váš podpis, který se bude automaticky připojovat k odeslaným zprávám. V podkategorii Volby pro hledání můžete upravit výchozí třídění sloupců a také určit, které sloupce mají být zobrazeny. Podrobněji se úpravě sloupců a třídění věnuje kapitola o dotazech. Podkategorie Osobní skupiny a Pověření jsou pro zadavatele nepřístupné. Podkategorie Přehled RT umožňuje nastavení Domovské stránky aplikace. Této volbě se věnuje samostatná kapitola Nastavení domovské stránky. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 13 (celkem 21)

14 9. DOTAZY Po kliknutí na položku Dotazy v levém menu je možné vytvářet a upravovat vlastní dotazy na vyhledávání požadavků (viz. následující obrázek). Výsledky dotazů vytvořených v této části aplikace je pak možné mimo jiné zobrazovat na domovské stránce aplikace. V sekci Přidat podmínku je možné podrobněji specifikovat vlastnosti vyhledávaných požadavků. V levém sloupci se vybírají parametry, v prostředním podmínky (je, není, je větší než, ) a do pravého sloupce se zadávají požadované hodnoty. Pokud například chceme zobrazit pouze požadavky z fronty _Test, bude pro sloupec s parametrem Fronta vybrána podmínka je a v pravém sloupci vybereme _Test (na obrázku níže). Mají-li zvolené podmínky platit současně, zaškrtneme dole Operátor AND, pokud má platit alespoň jedna z podmínek, zvolíme OR. Kliknutím na tlačítko Přidat tyto podmínky přidáme zvolené podmínky k vytvářenému dotazu. Kliknutím na tlačítko Přidat tyto podmínky a hledat okamžitě zahájíme vyhledávání požadavků. Aktuálně platné podmínky jsou zobrazeny v sekci Aktuální dotaz. Pomocí tlačítek se symboly šipek můžeme přesouvat jednotlivé podmínky v dotazu, tlačítkem And/Or je možné změnit logický operátor podmínek (AND, OR). Tlačítko Smazat vymaže z dotazu vybranou podmínku. Část Uložené dotazy umožňuje sestavený dotaz po vyplnění pole Popis uložit. Položka Soukromé určuje viditelnost ukládaného dotazu. Níže, v části nazvané Načíst uložený dotaz si můžeme zobrazit a dále upravovat některý dříve uložený dotaz. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 14 (celkem 21)

15 V části Třídění můžeme určit třídění zobrazovaných požadavků. Např. pro třídění dle priority zvolíme v poli Řadit podle: vlastnost Priorita a typ řazení Sestupně. V poli Řádků na stránku můžeme určit počet záznamů zobrazených na jedné stránce (10, 50 ). V části Zobrazované položky můžeme upravit strukturu tabulky, ve které budou zobrazeny výsledky našeho dotazu. V části Přidat sloupce jsou dostupné sloupce, v části Formát můžeme nastavit formátování jednotlivých sloupců: velikost a styl písma, vlastní nadpis sloupce. V boxu Odkaz si můžeme vybrat, akci, která nastane po kliknutí na daný sloupec (Zobrazit=zobrazí detail požadavku, Respond=odpověď žadatelům na požadavek ). Kliknutím na tlačítko přidáme nový sloupec. V části Zobrazit sloupce můžeme měnit pořadí uložených sloupců a také sloupce mazat. Tlačítkem Aktualizovat formátování a hledat spustíme vyhledávání požadavků se zvoleným formátováním tabulky. Po kliknutí na položku Zobrazit výsledky v horním menu dojde k zobrazení výsledků dotazu. Kliknutím na záhlaví sloupců je možné řadit zobrazené výsledky dle hodnoty v daném sloupci. Pod tabulkou s výsledky dotazu je možné nastavit interval obnovení tabulky a také vygenerovat sloupcový nebo koláčový graf zobrazující závislost nalezených požadavků na vybraném parametru (tlačítko Spusť ). Nastavení jednotlivých dotazů je také možné vyvolat stisknutím tlačítka Upravit v pravém horním rohu okna s přehledem výsledků daného dotazu (např. na Domovské stránce). Pokud v horním menu klikneme na Pokročilé, zobrazí se okno, ve kterém můžeme ručně upravovat klauzuli WHERE našeho SQL dotazu používaného pro vyhledání požadavků. Ruční upravování dotazu je však určeno pouze pro pokročilé uživatele. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 15 (celkem 21)

16 10. NASTAVENÍ DOMOVSKÉ STRÁNKY Předchozí kapitola popisovala vytváření vlastních dotazů na zobrazení požadavků. Výsledky vlastních dotazů je možné spolu s dalšími sestavami zobrazovat na domovské stránce aplikace. V levém menu klikneme na Nastavení, dále potom v horním menu na položku Přehled RT. Zobrazí se okno s nastavením domovské stránky. Nastavení domovské stránky je také možné vyvolat kliknutím na tlačítko Upravit v pravém horním rohu domovské stránky. Stisknutím tlačítka Obnovit výchozí dojde k obnovení výchozího vzhledu domovské stránky aplikace. V horní polovině okna ( Přehled RT: body ) se nastavují položky zobrazované ve větší levé části domovské stránky. Z nabídky Dostupné si vybereme požadované položky a kliknutím na tlačítko je přesuneme do pravé části, kde jsou aktuálně vybrané položky. Pomocí tlačítek a můžeme měnit pořadí položek. Tlačítkem Smazat odebereme vybrané položky z pravého seznamu. V části body se typicky na domovské stránce zobrazují dotazy zobrazující rozpracované požadavky nebo požadavky vyřešené v aktuálním či minulém měsíci. V dolní části okna ( Přehled RT: summary ) můžeme zvolit, které položky budou zobrazeny na menší pravé části domovské stránky. Výběr a úprava položek se provádí analogicky jako v předchozí části body. V pravé části domovské stránky se typicky zobrazují menší okna, jako je např. rychlé vyhledávání ve frontách, nastavení obnovování domovské stránky nebo přehled upomínek. V obou seznamech dostupných položek jsou na konci zobrazeny uživatelsky vytvořené dotazy s prefixem Saved Search:. Tyto dotazy je možné také přidávat na domovskou stránku stejně jako ostatní předdefinované položky. V dolní části okna v sekci Volby je možné nastavit počet řádků zobrazených v každé sekci na domovské stránce (typicky 10). ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 16 (celkem 21)

17 Pokud se stále nacházíme v okně Přehled RT, jsou v horním menu odkazy pro některé předdefinované dotazy. Po kliknutí na některý z těchto odkazů (např. Rozpracované), můžeme pro daný dotaz nastavit třídění položek dle různých parametrů a výběr zobrazení sloupců včetně formátování. Tato nastavení se provádí stejně jako v 9. kapitole (Dotazy) v částech Třídění a Zobrazované položky. Provedené změny se ukládají pomocí tlačítka Uložit. Pokud v horním menu klikneme na odkaz Rychlé hledání, můžeme nastavit, které fronty budou zobrazeny na domovské stránce v části Rychlé hledání: ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 17 (celkem 21)

18 11. ŘÍDÍCÍ PANELY Kromě jednotlivých vlastních dotazů je možné si sestavit vlastní okno s různými dotazy a podokny tzv. řídící panel (dashboard). V levém menu klikněte na položku Nástroje, v zobrazeném okně poté na Řídící panely. Zobrazí se přehled vytvořených řídících panelů. Pro vytvoření nového panelu nyní v horním menu klikněte na Nové. V zobrazeném okně vepište název nového panelu, v boxu Soukromí můžete nastavit přístup uživatelů k panelu. Stisknutím tlačítka Vytvořit dojde k vytvoření nového řídícího panelu. Poté se zobrazí okno pro nastavení panelu. Vpravo nahoře je menu se dvěma volbami, po stisknutí tlačítka Základní údaje můžete měnit název panelu, případně jej smazat (viz. obrázek). Po stisknutí tlačítka Dotazy můžete nastavit, které dotazy a položky se mají na Vašem panelu zobrazovat. Nastavení je podobné, jako u domovské stránky (nastavení Přehled RT, v 10. kapitole kapitole). Můžete opět přidávat položky do dvou sekcí (Body, Summary). Chcete-li si vytvořený panel zobrazit z domovské stránky, stačí na domovské stránce v horním menu kliknout na název řídícího panelu: ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 18 (celkem 21)

19 12. SESTAVY Aplikace umožnuje zkoumat počty požadavků v jednotlivých frontách seskupené dle vlastníka, data vyřešení a data vytvoření. V levém menu klikněte na Nástroje, v zobrazeném okně dále pak na Sestavy. Nyní máme několik možností seskupování požadavků: - Vyřešené vlastníkem po volbě této položky budete vyzváni k výběru fronty, jejíž požadavky se mají použít. Po stisknutí tlačítka Odeslat dojde k zobrazení počtu požadavků z dané fronty, které vyřešili jednotliví vlastníci v podobě sloupcového grafu a tabulky. - Vyřešené za období kromě výběru fronty je ještě nutné specifikovat období, kdy byly požadavky vyřešeny. Datum se dohledává po stisknutí nápisu Calendar u příslušného pole. Opět dojde k zobrazení počtů požadavků vyřešených jednotlivými vlastníky, ovšem pouze ve zvoleném časovém období. - Vytvořené za období jako v předchozím případě je nutné zvolit frontu a období (Před/Po). Požadavky vytvořené v daném období budou seskupeny dle stavu, v jakém se aktuálně nacházejí. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 19 (celkem 21)

20 13. ÚPRAVY POŽADAVKU Při zobrazení informací o požadavku je zobrazen základní přehled informací o požadavku. Pokud v horním menu klikneme na další položky (kromě Historie), je možné upravovat některé údaje požadavku. Všechny změny se ukládají pomocí tlačítka Uložit změny vpravo dole. V části Základní údaje lze editovat (máme-li na to oprávnění) některé základní vlastnosti požadavků, např. verzi software nebo lze přidat hodnocení požadavku. V části Datumy jsou editační pole pro nastavení dat pro požadavek (termín reakce, první reakce, poslední kontakt, termín dokončení). Datum je možné jednoduše dohledat po kliknutí na nápis Calendar. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 20 (celkem 21)

21 V části Uživatelé je možné spravovat uživatele související s požadavkem. Vlevo dole je možné specifikovat nové pozorovatele požadavku je nutné nastavit typ pozorovatele (žadatel, Cc, administrativnícc) a jeho ovou adresu. Vlevo nahoře je možné podle jména, ID, u či názvu organizace dohledat existující uživatele a uživatelské skupiny. V pravé části okna je zobrazen vlastník požadavku a aktuální pozorovatelé v jednotlivých kategoriích. Výběrem z rozbalovacího seznamu můžeme změnit vlastníka, zaškrtnutím pozorovatele jej smažeme z požadavku. V sekci Vazby je možné upravovat relace mezi požadavky (závislost požadavků, rekvizita pro jiný požadavek, vztahy rodič/potomek, odkazy na jiné požadavky). Sekce Upomínky umožňuje vytváření upomínek je nutné vyplnit předmět upomínky a termín jejího dokončení. V sekci Maxi je možné editovat všechny vlastnosti požadavku současně. ARC: ENVINET_Manual_helpdesk.doc Strana 21 (celkem 21)

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Zvolte položku. ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Zvolte položku. ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR: VERZE DOKUMENTU: 1. OBJEDNATEL:

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz 1. Úvodní informace Helpdesk z ISÚI V případě, že nevíte, jak v aplikaci ISÚI provést zápis, nevíte si s něčím rady nebo narazíte na problém, tak dříve než zapíšete požadavek do Helpdesku, zkuste nalézt

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.2, leden 2013 Copyright 2013, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více