Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES."

Transkript

1 Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností, tedy business continuity managementu, které pro Vás shrnul auditor a lektor Quality Austria Ing. Matuš Kisela, PhD. Dále se dozvíte základní informace o Evropském referenčním rámci neboli rozdělení jazykových úrovní v evropském měřítku, které připravila jednatelka naší partnerské organizace Mgr. Aneta Zichová. Mimo jiné zde naleznete přehled plánovaných vzdělávacích programů Quality Austria a partnerské organizace CIS Certification & Information Security Services, s.r.o. v roce Současně Vás tímto zveme na 21. qualityaustria Forum, které se bude konat ve středu 11. března v Salzburgu. Podrobné informace, program si můžete přečíst zde. Za celý tým Quality Austria a partnerské organizace CIS Certification & Information Security Services, s.r.o., Ing. Petr Kopecký, Ph.D. regionální manažer CZ & SK

2 Systém řízení kontinuity činností? Business continuity management? Nejen velké organizace mohou být zasažené neočekávanými výpadky činností jako například výpadky dodávek materiálu, výpadky elektřiny, informačních systémů apod. Bez ohledu na velikost organizace je připravenost a schopnost rychle reagovat důležitější než kdykoliv předtím. Tento trend zvýšeného důrazu systému managementu na prevenci nežádoucích rizik je také zakotven v novém vydání normy ISO Systém řízení kontinuity činností managementu rizik rozšiřuje systémy řízení napříč jednotlivými oblastmi (např. kvality, enviromentu, BOZP). Systém řízení kontinuity činností nejenže pomáhá společnostem odhalovat prostřednictvím analýzy rizik Achillovy paty řízení organizace, ale také pomáhá při správné přípravě, testování a udržování plánu obnovy. Pro správné vybudování systému managementu řízení je vhodné použít normu ISO 22301:2012. Norma obsahuje soubor požadavků, jejichž splněním je organizace v souladu s best practice v této oblasti a je tedy možné požádat o její certifikaci. Tento standard vychází z nejrozšířenější normy v této oblasti BS 25999, avšak jeho struktura je v souladu s Annex SL, se kterým jsou postupně revidovány normy zabývající se systémy řízení (ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 atd.). Samotný systém řízení využívá principů PDCA (plan do check act) a standardních procesů jako jsou interní audity, monitorování a měření, přezkoumání vedení apod. Díky tomu také integrace nepřináší žádné větší problémy a nejsou zde potřeby budování paralelních struktur uvnitř organizace. Zavedení tohoto systému řízení je možné rozdělit do několika fází: Fáze 0 Spuštění programu Managementu kontinuity činností» Organizační rámec, vytvoření základních dokumentů (politika BCM, metodika ) Fáze 1 Hodnocení» Analýza rizik, analýza dopadů Fáze 2 Plánování» Rozdílová analýza (gap analysis), návrh strategie zlepšování Fáze 3 Implementace» Vytvoření plánů kontinuity činností, vytvoření havarijních plánů Fáze 4 Monitorování» Testování, monitorování výkonnosti a zaznamenávání výsledků Připravenost organizace na kritické situace umožňuje nejen rychlejší návrat k běžnému provozu, ale také možnost využít novou situaci na trhu ve svůj prospěch. Například v situaci, kdy je zasažena i konkurence - připravenost organizace dodávat své produkty nebo služby i přes nepříznivé situace pomáhá budovat a zvyšovat důvěru zákazníků. Ing. Matuš Kisela,PhD., auditor a lektor Quality Austria

3 ATES language NEWS Evropský referenční rámec aneb jazykové úrovně v evropském měřítku Abyste věděli, jak jsou jednotlivé jazykové úrovně rozděleny v rámci celého evropského prostoru a získali lepší přehled o jednotlivých úrovních, přináší Vám informace o Společném evropském referenčním rámci (SERR). SERR vznikl na základě dokumentu Rady Evropy, aby bylo v rámci celé EU dosaženo snadnější orientaci v úrovních jazyka. SERR je rozdělen do šesti úrovní A1 C2. Úroveň A1 Úroveň A1 je úrovní naprostého začátečníka. Uživatel je schopen dorozumět se jednoduchým jazykem a hovořit o svém okolí, zájmech a sobě. Dále dokáže klást jednoduché otázky a vyplňovat krátké dotazníky týkající se jeho osoby. Uživatel zvládá číst jednouché texty a zároveň je umí rovněž napsat (např.: pohlednici). Úroveň A2 Uživatel na jazykové úrovni A2 je schopen porozumět základním větám a obratům týkajících se jeho zájmů. Písemný projev je již souvislejší, dokáže napsat krátký dopis a poznámky týkající se jeho běžného dne. V oblasti mluvení umí uživatel popsat svoji rodinu, okolí a v základních frázích svoje koníčky. Na úrovni A2 dokáže číst jídelní lístky, krátké zprávy a jednoduché texty a pochopit z nich nosné informace. Úroveň B1 U čteného projevu zvládáte texty obsahující základní fráze a obraty z každodenního života. V případě poslechu rozumíte zprávám řečeným ve zjednodušeném jazyce, dále pochopíte rozhovory týkající se Vašeho pracovního života, školy, rodiny a zájmů. Dorozumíte se v každodenních situacích na pracovišti, ve škole nebo při cestování a bez problémů komunikujete o tématech Vám blízkých. V případě písemného projevu dokážete napsat článek na téma, které Vás zajímá, a věnujete se mu. Zvládnete také neformální dopis a písemnou komunikaci s přáteli. Úroveň B2 Při čtení rozumíte zprávám a článkům týkajících se současného dění ve světě, následně dokážete uchopit konkrétní postoje autorů a prezentovat je dále. V případě Vám známého tématu zvládnete pochopit smysl přednášek a diskuzí. U mluveného projevu zvládnete vést rozhovor s rodilým mluvčím a převyprávět hlavní informace z televizního či rozhlasového vysílání. Umíte se písemně vyjádřit k rozsáhlému okruhu odlišných témat a zmínit výhody či nevýhody jednotlivých názorů/postojů. Úroveň C1 V případě písemného projevu dokážete v textu zformulovat Vaše názory a podpořit je relevantními odkazy. Vaše práce mají správnou strukturu a jsou uzpůsobeny Vašim čtenářům, tak aby pro ně byly snadno uchopitelné. Rovněž u čtení rozumíte dlouhým často odborným textům a dokážete z nich

4 vybrat pro Vás podstatné informace, i přestože dané texty nejsou z Vašeho oboru. Umíte Vámi získané informace bez problémů předat dále a argumentačně je podpořit či vyvrátit. Bez problémů vedete konverzaci nejen soukromou, ale i pracovní. Zvládáte mluvit bez hledání výrazů a diskutovat na jakékoliv téma i mimo Váš obor. Úroveň C2 Úroveň C2 je úrovní rodilého mluvčího. Dokážete plynule hovořit a porozumět všem situacím, zvládáte i jemné rozdílnost, idiomatická a ustálená spojení a další nuance v používání cizího jazyka. Při čtení porozumíte všem druhům literatury včetně krásné beletrie a odborných návodů. Rozumíte všem rodilým mluvčím a jejich projevům, i když se nesnaží mluvit pomaleji či zřetelněji artikulovat. Dokážete napsat odborný text s vhodně použitou strukturou, jasně daným kontextem a dobře podpořenými argumenty. Všech šest úrovní si můžete prohlédnout v přehledné tabulce zde. Mgr. Aneta Zichová

5 Aktuální vzdělávací program Quality Austria pro rok 2015: Revize normy ISO 9001: Interní/externí auditor procesů v automobilovém průmyslu podle VDA Obnovovací kurz pro Auditory procesů v automobilovém průmyslu podle VDA Akademie Quality Austria Manažer integrovaných systémů řízení květen červen 2015 Aktuální vzdělávací program CIS pro rok 2015: Manažer Informační bezpečnosti podle ISO 27001: Auditor informační bezpečnosti podle ISO 27001: Obnovovací kurz pro Manažery a Auditory informační bezpečnosti podle ISO 27001: