Obsah: Karty vynálezů. Karty továren ÚVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Karty vynálezů. Karty továren ÚVOD"

Transkript

1 Obsah: ÚVOD Prozkoumejte životy a mysli Alexandera Grahama Bella, Karla Benze, bratrů Wrightových a dalších pionýrů vynálezectví a zakuste vzrušení průmyslové revoluce. Buďte u toho, až budou v Éře vynálezů znovu vynalezeny registrační pokladna, šicí stroj, psací stroj, telefon, gramofon, kamera, auto, parní stroj a letadlo. Tentokrát však tím vynálezcem, který tyto vynálezy vytváří, nechává si patentovat a vyrábí, budete vy! V pozdním 19. a na začátku 20. století byly tyto vynálezy učiněny v určitém pořadí. Ve hře Era of Inventions (Éra vynálezů) však tím, kdo stanoví jejich pořadí, budete vy. Soutěžte se svými soupeři o to, kdo toho vynalezne nejvíc, nebo o urychlení výrobního procesu. Ale nezapomeňte si své patenty zaregistrovat, jinak můžete o svůj vliv na průmysl přijít. CÍL HRY 5 hráčských figurek (1 v každé barvě); 27 karet vynálezů; Cílem hry Era of Inventions je získat co nejvíce vlivu v průmyslové revoluci. Abyste získali body vlivu, musíte tyto výrobky v průběhu hry vynalézat, nechávat si patentovat a vyrábět, čímž se budete snažit stát se nejúspěšnějším vynálezcem průmyslové revoluce! Karty vynálezů 12 karet počátečních vynálezů; 29 karet továren; 40 zlatých mincí; 20 kostiček nástrojů (bílých), 20 kostiček technologií (fialových) a 20 kostiček kovu (šedých) Karty továren od všech typů 15 malých (hodnota 1) a 5 velkých (hodnota 3); Nahoře: příklady karet vynálezů: (zleva doprava) originální vynález; počáteční vynález (písmeno S v rohu); falešný vynález (otazník na kostičkách a v rohu). 22 kostiček uhlí (černých) a 22 kostiček dřeva (bezbarvých) od obou typů 15 malých (hodnota 1) a 7 velkých (hodnota 3); Nalevo: Rub karty vynálezu. 15 žetonů akcí v hráčských barvách (3 pro každého hráče); 20 černých žetonů bonusových akcí; 75 značek vynálezů (15 v každé barvě); 5 ukazatelů patentů (1 v každé barvě); Nahoře: Karta továrny a její rub. Dole: Karta počáteční továrny a ruby karet v 5 barvách. 20 kostek vývoje (modré osmihrany) 15 malých (hodnota 1) a 5 velkých (hodnota 3); 1 černé počítadlo kol; 1 černá figurka začínajícího hráče; 1 hrací deska a návod.

2 PŘÍPRAVA HRY Položte hrací desku doprostřed stolu. Každý hráč obdrží žetony akcí ve své barvě. Ve hře 4 nebo 5 hráčů každý hráč obdrží 2 žetony akcí, ve hře 3 hráčů každý hráč obdrží 3 žetony akcí. Každý hráč obdrží: 2 zlaté mince, 1 kostičku dřeva, 1 kostičku kovu, 1 kostičku technologií, 1 kostičku nástrojů, 3 kostičky uhlí a 1 kostku vývoje. Každý hráč obdrží: 3 žetony bonusových akcí ve hře 3 hráčů, 5 žetonů bonusových akcí ve hře 4 hráčů nebo 1 žeton bonusové akce ve hře 5 hráčů. Každý hráč obdrží 15 značek vynálezů ve své vlastní barvě. Každý hráč obdrží 1 ukazatel patentu a umístí si jej na spodek stupnice patentů. Každý hráč obdrží kartu továrny ve své barvě. Tato továrna vyrábí 1 dřevo.

3 Každý hráč obdrží: x15 (+ ve hře 3 hráčů) + ve hře 3 hráčů ve hře 4 hráčů ve hře 5 hráčů Šest akčních oblastí a políčka pro žetony akcí Zamíchejte zbylé karty továren a vyložte 5 karet lícem nahoru na vyznačená místa na hrací desce. Vyložte tyto karty na těchto 5 políček zleva doprava. Zbylé karty položte na hromádku lícem dolů vedle hrací desky. Zamíchejte 12 karet počátečních vynálezů a vyložte 7 z nich lícem nahoru na vyzna čená místa na hrací desce. Vyložte první tři karty zprava doleva do dolní řady a zbylé čtyři zleva doprava do horní řady. Ostatní karty položte do balíčku lícem dolů vedle hrací desky. Roztřiďte 27 karet vynálezů a položte je na hromádku lícem nahoru vedle hrací desky. Položte na každý ze skladů uhlí 3 kostičky uhlí a na každou loď a každý zbývající sklad 2 kostičky příslušné suroviny, jak je na lodích a skladech uvedeno. Položte černý ukazatel kol na políčko 1 na stupnici kol. Položte hráčské figurky na políčko 0 (počáteční políčko) na stupnici vlivu. Zvolte začínajícího hráče a dejte mu černou figurku začínajícího hráče.

4 PRŮBĚH HRY Herní kolo se skládá ze dvou částí: Hráči umisťují své žetony akcí. Akční oblasti se vyhodnotí. UMÍSTĚNÍ ŽETONŮ AKCÍ Herní kolo se skládá ze dvou částí: hráči umisťují své žetony akcí; akční oblasti se vyhodnotí. Od začínajícího hráče hráči umisťují 1 žeton akce na jednu ze 6 akčních oblastí. Počínaje začínajícím hráčem a dále po směru hodinových ručiček každý hráč položí jeden ze svých žetonů na 1 ze 6 akčních oblastí. Poté, co všichni hráči umístili svůj první žeton akce, umístí každý hráč svůj druhý žeton akce do jiné akční oblasti, opět počínaje prvním hráčem. Poznámka: Ve hře 3 hráčů má každý hráč tři žetony akcí, takže nastane ještě třetí kolo umisťování. Při umisťování žetonů akcí platí následující pravidla: 1. Na žádnou akční oblast nesmějí být umístěny více než dva žetony akcí. 2. Žádný hráč nesmí mít na žádné akční oblasti více než jeden žeton akce. Vlevo: pravidlo 1, vpravo: pravidlo 2 VYHODNOCENÍ AKČNÍCH OBLASTÍ Jako první vyhodnocuje akci začínající hráč. Zvolí si jeden ze svých žetonů akce a vykoná příslušnou akci. Může si zvolit kterýkoli ze svých žetonů akce; nemusí je vyhodnocovat v pořadí, v jakém byly umístěny. Počínaje začínajícím hráčem si hráči vybírají jeden ze svých umístěných žetonů akcí a vyhodnocují příslušnou akci. Poté, co začínající hráč vyhodnotil svou akci, vezme vyhodnocený žeton akce z hrací desky a položí si jej zpět do své zásoby. Pak vyhodnotí jednu svou akci každý z ostatních hráčů (v pořadí podle směru hodi nových ručiček), přičemž platí stejná pravidla. Poté, co všichni hráči vykonali svou první akci, stejným způso bem vykonají druhou akci (a ve hře 3 hráčů pak i třetí). Poté, co všichni hráči vykonali všechny své akce, kolo končí. Pak se provede příprava příštího kola (viz dále v pravidlech). Poznámka: Hráč se může rozhodnout, že svou akci nevykoná. Může jen volně stáhnout svůj žeton akce, ale tím také přichází o zisky z příslušné akční oblasti. Ve hře Era of Inventions existuje 6 různých akčních oblastí, které jsou po řadě vysvětleny dále. Když se vyhodnocuje akce, provádí akci spojenou s příslušnou oblastí pouze hráč, který je právě na řadě. PRVNÍ AKČNÍ OBLAST: STAVBA TOVÁREN Tato akční oblast umožňuje hráčům stavět továrny. Hráči si mohou zvolit libovolnou z karet továren, které jsou umístěny na hrací desce. V dolní části každé karty je uvedena cena výstavby továrny (v dřevě a/nebo uhlí). V horní části každé karty je zobrazen zisk, který tato továrna poskytuje. Hráč tento zisk obdrží, když využije akční oblast výroba v továrnách (viz dále). Hráč může postavit v jednom kole až 3 továrny. Postavte nejvýše 3 karty továren. Cena je uvedena v dolní části karty.

5 Zisk Cena výstavby Poznámka: Hráč, který postaví tuto kartu továrny, ihned obdrží 1 bod vlivu. Suroviny: Karty továren DRUHÁ AKČNÍ OBLAST: VÝROBA V TOVÁRNÁCH Tato akční oblast umožňuje hráčům používat své továrny k výrobě surovin (v kostičkách), zlatých mincí a kostek vývoje. Továrny ostatních hráčů v této chvíli nevyrábějí. V horní části každé karty továrny je uvedeno, co tato továrna vyrábí. Vyprodukované suroviny si hráči vezmou ze společné zásoby a přidají do své osobní zásoby. Každá továrna, kterou hráč vlastní, mu vyrobí předměty zobrazené v horní části karty. TŘETÍ AKČNÍ OBLAST: NÁKUP SUROVIN Tato akční oblast umožňuje hráčům nakupovat suroviny z 1, 2 nebo 3 lodí a/nebo skladů za cenu po řadě 1, 2 nebo 3 zlaté mince. Tyto zlaté mince hráč zaplatí do společné zásoby. Pak si hráč uloží všechny zakoupené kostičky surovin do své osobní zásoby. Hráč si nesmí koupit suroviny z více než 3 lodí/skladů. Hráč si koupí 1, 2 nebo 3 náklady kostiček surovin za 1, 2 nebo 3 zlaté mince. ČTVRTÁ AKČNÍ OBLAST: VÝROBA VYNÁLEZŮ Tato akční oblast umožňuje hráčům vyrábět vynálezy, které již byly vynalezeny. Aktivní hráč si zvolí 1 nebo více karet vynálezů. Zaplatí do společné zásoby cenu (ceny) v kostičkách surovin, zobrazené v dolní části každé karty. Některé karty vynálezů mají v dolní části namísto ceny v kostičkách zobrazen otazník. ***Tyto karty budou vysvětleny spolu s akční oblastí Vývoj vynálezů a registrace patentů. Hráč pak obdrží zisk z výroby. Zisk je zobrazen v horní části každé karty (mohou to být zlaté mince, kostky vývoje nebo body vlivu). Jestliže se zisk skládá ze zlatých mincí nebo kostek vývoje, pak si je hráč vezme ze společné zásoby a umístí si je do své osobní zásoby. Jestliže je tento zisk v bodech vlivu, hráč si posune svou figurku na stupnici bodů vlivu dopředu. Poznámka: Hráč nemůže vyrobit vynález, jestliže nezaplatí cenu zobrazenou na kartě vynálezu. Hráč může vyrobit během jedné akce nanejvýše 3 vynálezy. Poté, co hráč vykoná tuto akci, se vyrobené vynálezy odloží na odkládací hromádku. Žádný další hráč, který umístí svůj žeton na tuto akční oblast, nemůže získávat a/nebo vyrábět odložené vynálezy. Hráč si koupí nejvýše 3 karty vynálezů za cenu, která je zobrazena v dolní části každé karty. Zisk je zobrazen v horní části karty. Zakoupené karty vynálezů odložte na odkládací hromádku. Zisk Cena výroby

6 PÁTÁ AKČNÍ OBLAST: SMĚNNÝ TRH Tato akce umožňuje hráči zvolit si jednu ze dvou akcí: a) získat jednu kostku vývoje, nebo b) provést nejvýše 5 akcí na směnném trhu. a) Aktivní hráč si může vzít ze společné zásoby kostku vývoje a uložit si ji do své osobní zásoby. Jeho tah tím končí. b) Aktivní hráč si může zvolit až pět akcí na směnném trhu. Dostupnými akcemi jsou: Horní pole Vyměňte 2 zlaté mince za 1 kostku vývoje nebo naopak Prostřední pole Vyměňte 2 zlaté mince nebo 1 kostku vývoje za 1 bod vlivu Dolní pole Vyměňte 2 kostičky surovin a/nebo zlaté mince za 1 kostičku (jiné) suroviny nebo 1 zlatou minci. Poznámka: kostky vývoje nelze vyměňovat. NEBO si kupte černý bonusový žeton za 2 zlaté mince (účel těchto žetonů bude vysvětlen dále). Dvě možné akce: a) získání 1 kostky vývoje, nebo b) provedení až 5 akcí na směnném trhu. Poznámka: nejvýše 3 výměnné akce na jednom poli. Horní pole Hráč nesmí provést více než 5 výměn na celém směnném trhu a více než 3 výměny na jednom poli. Prostřední pole Poznámka: Hráč smí v této akční oblasti provést méně než 5 výměn, jestliže si to přeje. Dolní pole Příklad: Oranžový hráč využil 3krát horní pole (čímž dosáhl jeho limitu) k výměně 2 zlatých mincí za 1 kostku vývoje. Pak si oranžový hráč vymění v dolním poli 2 kostičky kovu za 1 kostičku nástrojů. Nakonec si vymění 2 kostičky uhlí za 1 kostičku dřeva (dolní pole). Tím oranžový dosáhl svého limitu 5 výměn a neučinil více než 3 výměny na stejném poli. ŠESTÁ AKČNÍ OBLAST: VÝVOJ VYNÁLEZŮ NEBO REGISTRACE PATENTŮ a= 3x = b= 1x = c= 1x = Tato akce umožňuje hráčům buď vyvíjet vynálezy, nebo registrovat patenty. Hráč si musí zvolit jednu z těchto dvou akcí; nesmí v jednom tahu provést obě. K vývoji vynálezů hráči používají kostky vývoje, k registraci anebo zakoupení patentů zlaté mince. Tyto akce jsou podrobněji vysvětleny níže. Vývoj vynálezů Hráč může vyvinout a uvést na trh kterýkoli z 9 vynálezů zobrazených na hrací desce. Na každém vynálezu jsou dvě pole pro vývoj: zlaté pole a stříbrné pole. Na každém poli jsou uvedena tři čísla a symbol patentu. Dvě možné akce: a) vývoj vynálezů

7 Zlatá pole slouží pro situaci, kdy je vyvinut originální vynález. Stříbrná pole slouží pro situaci, kdy je dále rozvíjen originální vynález: k technickému vynálezu. Jestliže se aktivní hráč rozhodne vyvinout vynález, může si svobodně zvolit jakýkoli vynález, který si přeje. Není nutné začínat tím nejlevnějším vynálezem. Hráč musí za vynález, který si vybere, zaplatit specifikovaný počet kostek vývoje. Nemá-li žádné kostky vývoje nebo jich má málo, nemůže tento vynález vyvíjet. Hráči si musejí nejprve vybírat pouze z originálních vynálezů (zlatá pole). Teprve až bude originální vynález vyvinut, hráč se může rozhodnout, že jej bude nadále rozvíjet: technický vynález (stříbrné pole). Tentýž hráč však může vyvinout originální vynález A SOUČASNĚ technický vynález. Když hráč uvádí specifický vynález na trh, umístí značku vynálezu své barvy na číslo, které je uvedeno na levé straně pole tohoto vynálezu. Pak zaplatí počet kostek vývoje stanovený číslem v horní části pole vynálezu. Tyto kostky vývoje odevzdá do společné zásoby. Poznámka: Hráč nesmí v 1 akci zaplatit více než 7 kostek vývoje. Originální vynález Technický vynález Umístění značky vynálezu Zaplaťte nejvýše 7 Na zlatých i na stříbrných polích je v modrém ozubeném kole uvedena cena vynálezu v kostkách vývoje. Na levé straně každého pole jsou uvedeny body vlivu, které hráč získá, když vynález vyvine. Na pravé straně jsou uvedeny body vlivu nebo zlaté mince, které hráč získá, když tento vynález vyrobí jiný hráč (viz akční oblast Výroba vynálezů ). Poznámka: Jestliže hráč vyrobí svůj vlastní vynález, obdrží jen zisk zobrazený v horní části karty vynálezu (viz akční oblast Výroba vynálezů ) a nikoli body vlivu nebo zlaté mince, které jsou uvedeny na desce na polích vynálezů. za akci Cena Zisk z vývoje vynálezu Poté, co hráč umístil svou značku vynálezu na originální vynález, zaplatí uvedený počet kostek vývoje a obdrží uvedený počet bodů vlivu na stupnici vlivu. Pak musí umístit tři karty tohoto vynálezu lícem nahoru vedle balíčku karet vynálezů budou přidány na konci kola. Tento vynález bude k dispozici pro výrobu v příštím kole (viz níže). Zisk, když tento vynález vyrobí jiný hráč Poznámka: Za technický vynález nejsou do hry přidány žádné nové karty. Přidávají se jen za originální vynález. Originální vynález: vyjměte z hromádky 3 odpovídající karty vynálezu a vyložte je lícem nahoru vedle balíčku karet vynálezů. Příklad: Žlutý hráč má jednu kostku vývoje a uvádí na trh šicí stroj. Položí svou značku vynálezu na levé číslo na originálním vynálezu (zlaté pole), odevzdá jednu kostku vývoje do společné zásoby a posune svou figurku na stupnici vlivu o jedno políčko dopředu. Vezme tři karty šicího stroje z hromádky karet vynálezů a položí je lícem nahoru vedle balíčku karet vynálezů a odkládací hromádky karet vynálezů vedle hrací desky. Na konci herního kola budou tyto tři karty zamíchány do balíčku karet existujících vynálezů.

8 U každého vynálezu je na dvou ze tří jeho karet uvedena cena za výrobu tohoto vynálezu v kostičkách surovin a/nebo zlatých mincích. Tyto karty se nazývají karty oficiálního vynálezu. ***Na třetí kartě vynálezu je u spodního okraje uveden otazník. To znamená, že si hráč může zvolit suroviny, které k výrobě tohoto vynálezu použije. Poznámka: v tomto případě lze použít jedině kostičky kovu, kostičky technologií, kostičky nástrojů a požadované množství kostiček uhlí. Tato karta je označována jako karta padělku. Když je vynález vyroben, pak hráč, který vyvinul originální nebo technický vynález, obdrží uvedený počet bodů vlivu nebo zlatých mincí jen tehdy, jestliže hráč, který vynález vyrobil, použil kartu oficiálního vynálezu. Jestliže jiný hráč využil kartu padělku vynálezu (s otazníkem), pak hráč, který tento vynález vyvinul, neobdrží nic. Poznámka: Hráč nesmí vyrábět padělky vynálezů, které sám vyvinul. Jestliže se tedy jeho značka vynálezu nachází na poli originálního vynálezu (zlaté) nebo technického vynálezu (stříbrné), nemůže tento vynález vyrobit jako padělek. Karty vynálezů s otazníkem se nazývají karty padělků vynálezů. Hráč, který vyvinul originální nebo technický vynález, nezíská žádnou odměnu, když je k výrobě použita karta padělku. Hráč nemůže použít kartu padělku k výrobě vynálezu, který sám vyvinul. Stejný příklad: Začíná nové kolo. Na hrací desce jsou dvě karty šicího stroje, které lze vyrobit. Jedna z nich je karta oficiálního vynálezu, druhá je karta padělku. Zelený hráč se rozhodne vyrobit obě tyto karty. Zaplatí počet kostiček surovin zobrazený u dolního okraje karet a obdrží zisky, uvedené u horního okraje. Žlutý dostane jeden bod vlivu za kartu oficiálního vynálezu, ale za kartu padělku nedostane nic! Registrace patentů Jestliže si hráč, který je na řadě, nepřeje vyvíjet vynález, může si registrovat patenty. Aby hráč předešel ztrátám z vynálezu kvůli padělaným produktům, může si své vynálezy chránit registrací patentu. Na levé straně hrací desky se nachází patentová stupnice, na níž lze patenty registrovat. Hráč může tuto akci využít k registraci jednoho nebo dvou patentů. Pokaždé, když registruje patent, posune svůj ukazatel na patentové stupnici o jedno políčko nahoru. Zaplatí počet zlatých mincí, který je uveden na nově dosaženém políčku. Pak okamžitě získá odpovídající počet bodů vlivu na stupnici vlivu. Příklad: Hnědý hráč nemá žádné patenty, a tak se rozhodne registrovat svůj první patent. Zaplatí do společné zásoby zlatou minci, položí svůj ukazatel patentu na první políčko patentové stupnice a získá jeden bod na stupnici vlivu. Oranžový hráč si rovněž zvolil tuto akci a také nemá žádné patenty. Rozhodne se okamžitě zaregistrovat dva patenty. Zaplatí do společné zásoby 3 (tj. 1+2) zlaté mince, položí svůj ukazatel patentu na druhé políčko na patentové stupnici a okamžitě získá 2 body vlivu na stupnici vlivu. Nebo (b) registrace patentů Zaplaťte stanovený počet zlatých mincí: posuňte ukazatele na patentové stupnici i na stupnici vlivu.

9 Když si hráč zaregistruje patent, položí svou značku vynálezu na patentový kruh, který je zobrazen v dolní části vynálezu, který tento hráč vyvinul. Jestliže hráč má více vynálezů, může se rozhodnout, že si nechá patentovat kterýkoli z nich, ať už originální nebo technický. Hráč si nesmí patentovat vynález, který vyvinul jiný hráč. Jestliže hráč má patent na svůj vynález, získává body vlivu nebo zlaté mince za oficiální vynálezy i za padělané vynálezy, kdykoli je jiní hráči vyrobí. Jestliže však vyrobí oficiální vynález on sám, stále nic nezíská (kromě zisku z výroby). A stále nesmí vyrábět padělané výrobky svých vlastních vynálezů. Hráči si mohou kupovat patenty ještě předtím, než vyvinuli nějaké vynálezy. V takovém případě hráč zaplatí zlaté mince za nové políčko na patentové stupnici a pak získá body vlivu jako obvykle, ale nemůže položit značku vynálezu na patentový kruh. Jestliže tentýž hráč později vyvine nějaký vynález, nemůže použít dříve zakoupený patent k tomu, aby položil značku vynálezu na jeho patentový kruh. Hráč musí nejprve něco vynalézt a teprve pak si koupit a zaregistrovat nový patent. Zelený hráč si registruje originální patent. Patentované vynálezy dávají zisk i tehdy, když jiný hráč vyrobí padělaný vynález. Příklad: Hnědý hráč položí svou značku vynálezu na patentový kruh (na zlatém políčku) telefonu, který vynalezl. Oranžový hráč právě vynalezl psací stroj. Položí svou značku vynálezu na patentový kruh (na zlatém políčku) tohoto vynálezu. Nemůže položit druhou značku vynálezu, protože další vynálezy už nemá. Nebude ani moci tento patent využít k něčemu, co vynalezne později. Každý hráč smí během této akce registrovat nejvýše 2 patenty. Během celé hry může každý hráč registrovat nejvýše 6 patentů. Lze zaregistrovat nejvýše 2 patenty za jednu akci a nejvýše 6 patentů za celou hru. Stejný příklad: Pro oranžového hráče to nebyla ztracená akce, jelikož za nákup patentu získal další bod vlivu. Oranžový tedy bude během hry schopen patentovat nejvýše 5 vynálezů, jelikož si koupil jeden patent bez odpovídajícího vynálezu. ČERNÉ ŽETONY BONUSOVÝCH AKCÍ Hráč může použít černý žeton bonusové akce k provedení jedné akce navíc. Tento žeton však musí být použit ihned poté, co byla provedena pravidelná akce. Proto každý hráč může využít nejvýše 2 žetony bonusových akcí v jednom kole (ve hře tří hráčů 3). Po každé pravidelné akci smí použít jen jeden! Když hráč využije bonusový žeton, může provádět následující bonusové akce: vyrobit 1 vynález vybrat si jednu továrnu, která bude vyrábět za zaplacení 1 zlaté mince si koupit suroviny z 1 lodi nebo skladu provést 1 akci na směnném trhu (v tomto případě si hráči nesmějí vzít 1 kostku vývoje) vyvinout 1 vynález zaregistrovat 1 patent postavit 1 továrnu Černé žetony lze použít pouze ihned poté, co byla provedena pravidelná akce. Max. 2 za kolo (4 / 5 hráčů) Max. 3 za kolo (3 hráči) Možné akce viz vlevo.

10 Poznámka: Když hráč používá žeton bonusové akce, musí zaplatit obvyklou cenu akce. Poté, co hráč vykoná bonusovou akci, vrátí žeton bonusové akce do společné zásoby. Když si hráč koupí žeton bonusové akce na směnném trhu za 2 zlaté mince, nesmí tuto bonusovou akci provést okamžitě, ale musí počkat, až dokončí svou další pravidelnou akci. Žetony bonusových akcí si lze koupit na směnném trhu. SYMBOLY NA STUPNICI VLIVU Na některých políčkách na stupnici vlivu jsou uvedeny symboly surovin nebo zlatých mincí. Jestliže hráč během své akce získá body vlivu a jeho figurka skončí na některém z těchto políček, okamžitě tuto surovinu nebo zlatou minci získá. Hráč může během své akce získat více než 1 zlatou minci a/nebo surovinu. Každý symbol na stupnici vlivu dává bonus, když hráčova figurka skončí na tomto políčku. Příklad: Oranžový hráč položí svůj žeton akce na akční oblast Výroba vynálezů. Když tuto akci provádí, rozhodne se vyrobit 2 vynálezy: telefon a registrační pokladnu. Oranžový nejprve vyrobí telefon. Odevzdá do společné zásoby 5 surovin (1 kostičku kovu, 1 kostičku technologií, 1 kostičku nástrojů a 2 kostičky uhlí) a posune se na stupnici vlivu o 3 políčka dopředu. Jeho figurka skončí na políčku 9, na němž je zobrazen symbol zlaté mince. Oranžový si tedy okamžitě vezme ze společné zásoby 1 zlatou minci. Pak vezme z hrací desky kartu vynálezu telefonu a odloží ji na odkládací hromádku. Poté vyrobí registrační pokladnu. Odevzdá do společné zásoby 3 suroviny (1 kostičku kovu, 1 kostičku technologií a 1 kostičku uhlí) a nyní se posune na stupnici vlivu o 2 políčka dopředu. Jeho figurka nyní skončí na políčku 11, na němž je zob razen symbol kostičky dřeva. Oranžový si tedy okamžitě vezme 1 kostičku dřeva. Pak vezme z hrací desky kartu vynálezu registrační pokladny a odloží ji na odkládací hromádku. Tím jeho akce končí. Příklad 2: Zelený hráč položí svůj žeton akce na akční oblast Vývoj vynálezů nebo registrace patentů. Ve své akci se zelený rozhodne zaregistrovat si 2 patenty. První patent ho stojí 1 zlatou minci a druhý stojí 2 zlaté min ce. Zelený zaplatí 1 minci a položí svou značku patentu na první políčko patentové stupnice. Pak postoupí o 1 políčko dopředu na stupnici vlivu. Jeho figurka skončí na políčku 6, na němž je zobrazen symbol extra nástrojů. Zelený si okamžitě vezme 1 kostičku nástrojů a může si patentovat 1 ze svých vynálezů. Jestliže má nějaký vynález bez patentu, může položit svou značku vynálezu na patentový kruh tohoto vynálezu. Pak zelený zaplatí 2 zlaté mince za svůj druhý patent a posune svou značku patentu na patentové stupnici o jedno políčko dopředu. Pak se posune na stupnici vlivu o 1 políčko dopředu. Jeho figurka skončí na políčku 7, na němž je zobrazen symbol kovu navíc. Zelený si tedy okamžitě vezme 1 kostičku kovu a může si patentovat jeden svůj další vynález.

11 KONEC KOLA Kolo končí poté, co všichni hráči vykonali všechny své akce (nebo se jich vzdali). Všechny žetony akcí se vrátí do osobních zásob svých majitelů. Poté, co jsou všechny akce vyhodnoceny, kolo končí. PŘÍPRAVY NA DALŠÍ HERNÍ KOLO 1a. Odstraňte z hrací desky VŠECHNY karty počátečních vynálezů, které nebyly vyrobeny. Karty počátečních vynálezů, které byly vyrobeny, a počáteční karty, které jsou stále v balíčku karet lícem dolů, zůstávají ve hře. 1b. Jestliže na některých ze 3 políček vpravo v horní řadě jsou nějaké karty vynálezů, odložte je na odkládací hromádku vedle hrací desky. Posuňte ostatní zbývající karty vynálezů na pravou stranu horní desky tak, aby jejich pořadí zůstalo zachováno. 1c. Jestliže byly vyvinuty nové vynálezy, pak všechny karty vynálezů (odkládací hromádku i balíček lícem dolů) zamíchejte. Nemíchejte k nim karty vynálezů, které zůstaly ležet na hrací desce. Po zamíchání karet vyložte na hrací desku nové karty tak, aby celkový počet karet vynálezů byl opět 7. Viz odstavce 1a a 1b. Viz odstavce 1c a 1d. 1d. Jestliže nebyly vyvinuty žádné nové vynálezy, pak vyložte na hrací desku nové karty tak, aby celkový počet karet vynálezů byl opět 7. Jestliže v balíčku lícem dolů není dostatečný počet nových karet, zamíchejte odkládací hromádku spolu s balíčkem nových karet. 2. Všechny karty továren, které leží na 3 políčkách vpravo, odložte na odkládací hromádku vedle hrací desky. Zbývající karty továren posuňte napravo tak, aby jejich pořadí zůstalo zachováno. Prázdná políčka doplňte novými kartami továren z balíčku nových karet továren lícem dolů. Není-li v tomto balíčku dostatek karet, zamíchejte odkládací hromádku spolu s balíčkem nových karet. Viz odstavec Doplňte lodě a sklady. Na lodě a sklady, na nichž nejsou žádné suroviny, položte 2 kostičky surovin s výjimkou skladů uhlí, na které položte 3 kostičky. Na všechny ostatní lodě a sklady, na nichž stále zbývají suroviny, doplňte 1 kostičku navíc na každou loď/sklad. 4. Posuňte černý ukazatel kola na stupnici kol o jedno políčko dopředu. 5. Dosavadní začínající hráč předá černou figurku začínajícího hráče hráči po své levé ruce. Tento hráč bude začínajícím hráčem v příštím kole a bude pokládat žeton akce jako první. Viz odstavec 3. Konec hry: po 8, 9 nebo 10 kolech. KONEC HRY 9 kol Hra končí po skončení devátého kola (ve hře 3 hráčů), osmého kole (ve hře 4 hráčů) anebo desátého kola (ve hře 5 hráčů). 8 kol 10 kol

12 VÍTĚZSTVÍ VE HŘE Celkový počet bodů každého hráče se skládá z: (a) bodů vlivu, které hráč nashromáždil v průběhu hry, (b) obratů surovin, zlatých mincí a kostek vývoje v osobních zásobách a (c) bonusových bodů. Celkové skóre = a) body na stupnici vlivu + b) body ve směnném trhu + c) bonusové body (a) Body vlivu Počet bodů vlivu, které hráč získal na stupnici vlivu. (b) Obraty Na konci hry mohou všichni hráči použít směnný trh podle pravidel uvedených v popisu akční oblasti Směnný trh. Platí jedna výjimka: hráči si nemohou koupit žetony bonusových akcí. Hráči se mohou snažit prodávat zboží, zlaté mince a kostky vývoje, aby za ně získali body vlivu. Logicky zde mohou získat až 3 body vlivu (hráč může použít druhé pole, na němž lze vyměnit zlaté mince a kostky vývoje za body vlivu, nejvýše třikrát). (c) Bonusové body Bonusové body se získávají následovně: 1. Hráč, který skončil na patentové stupnici nejvýše, získá 5 bodů vlivu. Příklad (c) 1: Žlutý a zelený jsou nejvýše na patentové stupnici a oba obdrží 3 body vlivu. 2. Hráč, který investoval nejvíce kostek vývoje, získá 5 bodů vlivu. Abyste zjistili, který hráč to byl, sečtěte počty modrých kostek vývoje v horních částech polí vynálezů, které tento hráč vynalezl. Počet vynálezů není důležitý. 3. Hráč, který má ve svých továrnách největší výrobní kapacitu, získá 5 bodů vlivu. Poznámka: sečtěte čísla v horní části karet továren. Počet karet továren není důležitý. Jestliže při přidělování bonusových bodů nastane shoda, postupujte následovně: Jestliže mají stejný počet bodů ve stejné kategorii 2 hráči, oba obdrží 3 body vlivu. Jestliže mají stejný počet bodů ve stejné kategorii 3 hráči, všichni obdrží 2 body vlivu. Jestliže mají stejný počet bodů ve stejné kategorii 4 nebo 5 hráčů, všichni obdrží 1 bod vlivu. Příklad (c) 2: Zelený investoval nejvíce do vývoje a obdrží 5 bodů vlivu. SHODY Jestliže po sečtení všech bodů má nejvyšší počet bodů vlivu více hráčů, pak vítězí hráč, který vyvinul nejvíce vynálezů. Je-li shoda i poté, hráči se o výhru podělí. Quined Games děkují těmto lidem: Sander Bol, Marina Kortekaas, Leonie Caljouw, Malorie Laukat, Arnaud Urbon, Anke Hahn, Steve McKeogh, Jeroen Hollander a všem testujícím hráčům. Autor hry děkuje Arthuru Tebbemu, Sanderu Bolovi a členům herního klubu Tyche v Amsterdamu. Anthony Daamen, Quined Games B.V., 2010 Překlad pravidel do češtiny: Otmar otmon Onderek Příklad (c) 3: Zelený má výrobní kapacitu 4. Při shodě vítězí hráč ve shodě, který má nejvíce vynálezů. Autor: Anthony Daamen Design: Hans Janssen ( Editoři: Frank a Arno Quispel (

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Pravidla hry. Masao Suganuma

Pravidla hry. Masao Suganuma Pravidla hry Masao Suganuma Úvod Každý hráč si staví svoje vlastní městečko. Je vhodnější nejprve postavit několik menších staveb, se rovnou pustit do něčeho většího? Nádraží je nutné a rozhlasový vysílač

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Pozadí hry. Komponenty

Pozadí hry. Komponenty Pozadí hry Amerika, 19. století. Vláda USA protlačila Pacific Railroad Act (Zákon o pacifické železnici) kongresem, a tím otevřela vnitrozemí velkému počtu železničních společností. Rychlý vzestup telegrafních

Více

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Acchittocca Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Herní materiál:: 1 velký herní plán 4 podložky pro hráče 32 lodí ve 4 barvách 96 cihliček ve

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení:

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: Návod Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: 5 oboustranných hracích ploch 75 prvků v pěti barvách 5 ukazatelů bodování bodovací plocha návod Obrázek 1

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry

0. Destičku 10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích herní materiál 1 herní plán 35 figurek dělníků (8 ve čtyřech barvách hráčů, tyrkysové a 1 černá) 8 označovacích figur (po ve čtyřech barvách hráčů) 48

Více

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta

AFRICKÝ PARK. (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta AFRICKÝ PARK (African Park) Stefania Niccolini Marco Canetta Cíl hry Ve hře Africký park představuje každý hráč ochránce zvířat, který je odpovědný za jednu africkou přírodní rezervaci a musí ji znovu

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence.

Je čas vzít věci do vlastních rukou, ale rychle! Protože chcete uskutečnit zásadní vědecký průlom před tím, než to udělá konkurence. Úvod Jako vědec a inženýr na palubě podmořské výzkumné stanice "AquaSphere" se potýkáte s krizovou situací: vaše nejdůležitější nástroje - roboti, přestaly fungovat! Je čas vzít věci do vlastních rukou,

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY TÉMA HRY Karetní hra TÉMA HRY Údolí Loiry v 15. století. Hráči pomocí strategického obchodování a prodeje budují v roli vlivných šlechticů svá panství. Zahrávání karet, které slouží jako kostky, udává

Více

Hrací plán: město 25 vynálezů 1 peněžní kámen 1 kámen pro počítání kol. 4 šipky

Hrací plán: město 25 vynálezů 1 peněžní kámen 1 kámen pro počítání kol. 4 šipky Nejlepší renesanční vynálezci se shromáždili ve Florencii a soupeří o slávu a bohatství. Starosta města jim slíbil, že všechny dokončené vynálezy odmění florentskými guldeny. Kdo má na konci hry nejvíce

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

úvod myšlenka hry komponenty

úvod myšlenka hry komponenty úvod Vítejte ve výzkumném týmu na misi v AquaSpheře, podmořské výzkumné stanici. Vaším úkolem je získávat a analyzovat nový druh krystalů, stejně jako řídit další výzkumy. Ve stanici vám bylo poskytnuto

Více

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry Caylus Magna Carta - Standard Hra od William Attia - Ilustrace od Arnaud Demaegd - Grafika od Cyril Demaegd - FAQ und Forum : http://www.ystari.com; překlad cz: Cauly pro www.svet-deskovych-her.cz Vítejte

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Mince je možné použít jako náhradu za dělníky při obsazování akčních polí.

Mince je možné použít jako náhradu za dělníky při obsazování akčních polí. Další akce Mince je možné použít jako náhradu za dělníky při obsazování akčních polí. Hráč může využít akčního pole, když na něj místo dělníka umístí minci ze své zásoby. Dělníky a mince je možné kombinovat.

Více

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let.

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Divoký západ - neznámé dálavy leží před námi. Začíná se stavět železnice a ze stanových městeček prvních osadníků se brzy stanou opravdová

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let.

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Autoři: Michael Kiesling a Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (instrukce) Editor: André Maack Ravensburger

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Fr iedem an n Fr iese

Fr iedem an n Fr iese Friedemann Friese hráčů. Hra pro 2-5 vznešenych Obsah hry 3 1 1. 140 stavebních karet (5 sad po 28 kartách, jedna pro každého hráče) 4 2 2. 5 přehledových karet 3. 7 karet poptávky pivovarů 4. 6 karet

Více

10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry

10. herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích. herní materiál a příprava hry herní materiál a příprava hry pro hru ve 4 hráčích herní materiál 1 herní plán 35 figurek dělníků (8 ve čtyřech barvách hráčů, 2 tyrkysové a 1 černá) 8 označovacích figur (po 2 ve čtyřech barvách hráčů)

Více

Niagara. Materiál. Cíl hry

Niagara. Materiál. Cíl hry Niagara V divokých peřejích řeky Niagara propadli odvážní dobrodruhové diamantové horečce. Aby získali drahokamy plují ve svých kanoích až k hraně vodopádů. Ano nejcennější poklady se nachází v těsné blízkosti

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

ÚVOD MYŠLENKA HRY HERNÍ MATERIÁL. 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 60 minut

ÚVOD MYŠLENKA HRY HERNÍ MATERIÁL. 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 60 minut 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 0 minut ÚVOD Ve čtvrti s bazarem v Istanbulu panuje ruch a shon. Kupci a jejich pomocníci pospíchají úzkými uličkami. Chtějí být úspěšnější než jejich konkurenti. Klíčem

Více

NOVÁ ZEMĚ OBSAH A CÍL HRY

NOVÁ ZEMĚ OBSAH A CÍL HRY Autor: Tobias Stapelfeld Design: Tobias Stapelfeld & Peter Eggert Překlad: Kavenu www.kavenu.eu NOVÁ ZEMĚ Počet hráčů: 2-4 Hrací doba: 60-120 min OBSAH A CÍL HRY Taktická stavěcí hra s dynamickým průběhem

Více

OBSAH A PŘEHLED HRY

OBSAH A PŘEHLED HRY 1 OBSAH Úvod a přehled hry 1 Odstranění akčních karet z divočiny 10 Vracení akčních karet 10 Kronika 11 Schopnosti draků 11 Herní komponenty 1 Jak číst tato pravidla 2 Poddaní 2 Hrací deska 2 Akční karty

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik

Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Anno 1701: Das Brettspiel překlad: tondakolik Myšlenka hry Píše se rok 1701. Dle rozkazu královny jste se vydali osídlovat nové ostrovy a budovat nové kolonie. Musíte udělat vše pro bohatství a slávu koruny.

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Tato pravidla obsahují FAQ V.1.

Tato pravidla obsahují FAQ V.1. Tato pravidla obsahují FAQ V.1. MATERIÁL A PŘÍPRAVA pro 4 hráče HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán 35 dělníků (po 8 v každé ze 4 hráčských barev, 2 tyrkysoví, 1 černý) 8 značek (2 figurky v každé ze 4 hráčských

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Na konci roku se všechny indiánské kmeny společně setkávají. Náčelník, který naloví nejvíce zvířat se stává vítězem.

Na konci roku se všechny indiánské kmeny společně setkávají. Náčelník, který naloví nejvíce zvířat se stává vítězem. Pro 2 4 hráče od 10 let (překlad Cauly) OBSAH 1.0 PŘEDMLUVA... 1 2.0 HERNÍ MATERIÁL. 1 3.0 PŘÍPRAVA... 3 4.0 PRŮBĚH HRY.. 3 5.0 KONEC HRY A POSLEDNÍ BODOVÁNÍ...11 6.0 ROZŠÍŘENÍ. 11 1.0 PŘEDMLUVA Ve hře

Více

Komponenty a příprava hry

Komponenty a příprava hry Hra Wolfganga Panninga pro 2-4 hráče Komponenty a příprava hry 1 herní plán - představuje 6 měst, do kterých jsou v průběhu hry přidávány různé čtvrtě. Uprostřed je počítadlo bodů určené k záznamu bodů,

Více

Ilustrace: Cédrick LE BIHAN - Překlad: Jason REID Překlad do češtiny: Otmar Onderek

Ilustrace: Cédrick LE BIHAN - Překlad: Jason REID Překlad do češtiny: Otmar Onderek Ilustrace: Cédrick LE BIHAN - Překlad: Jason REID Překlad do češtiny: Otmar Onderek Souostroví Vanuatu, ležící 1 750 kilometrů na východ od Austrálie... oblast bílých písečných pláží, kokosových stromů,

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více