SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET"

Transkript

1 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé již vyčerpali zdroje, které jim Země poskytovala, a nyní musí lidstvo vyvíjet města, která udrží křehkou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou surovin. Obyvatelného prostoru je ovšem poskrovnu a lidstvo musí nyní čelit výzvě ke stavbě směrem vzhůru. Abyste vyvinuli tento nový druh města, shromáždíte kolem sebe tým expertů a budete se snažit stát se nejlepším plánovačem města Ginkgopolis. PŘEHLED Ve hře Ginkgopolis se stáváte plánovači města, kteří stavějí a provozují budovy ve městě, aby získali co nejvyšší počet vítězných bodů. V každém kole si všichni hráči současně zvolí akci tím, že si každý z nich zvolí jednu kartu z ruky. Karta zahraná sama o sobě vám umožní zužitkovat jednu budovu, zatímco karta zahraná s destičkou Budovy vám dovolí postavit novou budovu a zužitkovat jednu nebo více sousedních budov. Akce se pak vyhodnotí v tahovém pořadí. Na konci hry vyhrává hráč, který nashromáždí nejvyšší počet vítězných bodů. DŮLEŽITÉ HERNÍ A CÍL HERNÍ PRVKY SUROVINY KOMPONENTY 60 destiček budov 20 destiček budov v každé barvě (modré, červené, žluté) s čísly 1 až karet: 12 karet Urbanizace s písmeny A až L 60 karet Budov, 20 v každé ze 3 barev s čísly 1 až karet Postav 125 surovin v barvách hráčů (25 v každé barvě) 10 žetonů Nová ruka 12 žetonů Urbanizace s písmeny A až L 5 zástěn v barvách hráčů žetony pro 1, 3, 5 a 10 vítězných bodů 15 figurek Staveniště 1 karta prvního hráče 1 návod Suroviny jsou nezbytné ke stavbě a využívání budov. Jsou provedeny v barvách jednotlivých hráčů a používají se také k rozpoznání majitelů jednotlivých budov. BUDOV Každá karta Budovy je spojena s jednou destičkou Budovy. Když je karta Budovy zahrána, označuje budovu města, jejíž vrchní destička je stejné barvy a je na ní uvedeno stejné číslo. DESTIČKY BUDOV Destičky Budov reprezentují budovy, které mohou hráči postavit. Budova je charakterizována svou barvou a číslem. Každá destička je unikátní. Několik destiček může být naskládáno na sebe, aby tvořily jedinou vícepatrovou budovu. V takovém případě je barva a číslo budovy definováno vrchní destičkou. Počet pater budovy se vždy rovná počtu surovin, které na budově leží. Červené budovy jsou výrobní budovy, které můžete využít k zisku surovin. Modré budovy jsou úřední (akademické, analytické, výzkumné atd.), nápomocné ve vý- voji realitních projektů; využíváte je k zisku destiček Budov. Žluté budovy jsou budovy pro každodenní život (obytné, komerční, k zábavě atd.); můžete je využívat k zisku vítězných bodů. ŽETONY A URBANIZACE Žetony Urbanizace jsou situovány na okrajích města. Označují půdu, na níž mohou být stavěny nové budovy. Každá karta Urbanizace je spojena s jedním žetonem Urbanizace. POSTAV Každý hráč začíná hru se 3 postavami. V první hře si hráči vezmou přednastavenou sadu karet. Plánovači bioměsta (žlutí) vám pomohou získávat vítězné body, bioinženýři (modří) pomáhají v návrhu projektu (destičky budov), a biotechnici (červení) pomáhají vyrábět nebo recyklovat suroviny.

2 PŘÍPRAVA Náhodně rozložte 9 destiček Budov s čísly 1, 2 a 3 (pro každou barvu jednu trojici) do čtverce 3x3. Rozložte 12 žetonů Urbanizace v abecedním pořadí podle obrázku níže. Zamíchejte zbylé destičky Budov a vytvořte z nich hromádky lícem dolů. Hrají-li 2 nebo 3 hráči, odstraňte ze hry 6 náhodně vybraných destiček a vraťte je do krabice, aniž byste se na ně dívali. Během hry se budou z těchto hromádek, nazývaných společná zásoba, brát všechny destičky Budov, které hráči získají. Položte žetony vítězných bodů a figurky Staveniště poblíž destiček Budov. Vytvořte balíček karet zamícháním 12 karet Urbanizace (karty s písmeny A až L) a 9 karet Budov, které odpovídají počátečním budovám (karty s čísly 1-3). Hrají-li 2 nebo 3 hráči, odložte 7 vrchních karet lícem nahoru vedle balíčku. Seřaďte karty Budov s čísly 4-20 podle barev ve vzestupném pořadí. Vytvořte z nich 3 balíčky, pro každou barvu jeden. Každý hráč si zvolí barvu a položí do společné zásoby suroviny v této barvě. Při hře 2 hráčů používejte 25 surovin pro každého hráče; při hře 3 hráčů 20 surovin; při hře 4 hráčů 18 surovin; při hře 5 hráčů 16 surovin. Všechny nepoužité suroviny vraťte do krabice. Během hry všechny suroviny, které budou hráči získávat, budou pocházet z této společné zásoby. Každý hráč si vezme zástěnu ve své barvě a 2 žetony Nová ruka. Každý hráč zahajuje hru se 3 kartami Postavy. V úvodní hře každý hráč obdrží náhodně zvolenou sadu 3 karet Postavy, které jsou označeny stejným číslem. V běžné hře si budete postavy rozebírat: Každý hráč obdrží 4 karty Postavy, z nichž si jednu zvolí a drží ji v tajnosti. Zbývající 3 karty předá hráči po své levici, načež si ponechá jednu ze 3 karet, které mu poslal hráč po jeho pravici, a tak dále, až si každý hráč ponechá tři karty. Nezvolené karty Postavy vraťte zpátky do krabice. Poté všichni hráči najednou odkryjí své zvolené karty Postavy. Vyložte své 3 karty Postavy před svou zástěnu. Ikony v levém horním rohu každé karty Postavy znázorňují, kolik předmětů (destiček Budov, surovin a vítězných bodů) vám tato postava dá, když si ji zvolíte. Vezměte si tyto předměty a položte si je za zástěnu. Veškeré předměty, které obdržíte během hry, si budete umisťovat za svou zástěnu. 9. Hráč, který naposledy zasadil strom, obdrží kartu Prvního hráče. Každému hráči rozdá 4 karty z balíčku. Příprava hry ve 4 hráčích byla dokončena až k bodu 7 (viz obrázek níže). Protože toto je první hra, každý hráč si vezme sadu 3 karet Postav. Nela si vezme sadu s číslem 2. Tři karty, které obdržela, jí umožní zahájit hru se 4 surovinami, 2 destičkami a 2 vítěznými body. Poznámka: Doporučujeme, abyste si své karty Postavy roztřídili do sloupců podle ikony vlevo od šipky. Stejným způsobem postupujte, když získáte karty pomocí akce Stavba patra.

3 PRŮBĚH Hra se skládá z proměnného počtu tahů. Tah se skládá ze 3 kroků: 1. Výběr karty 2. Vykonání akcí 3. Příprava na další kolo 1. VÝBĚR Tento krok provádějí všichni hráči současně. Podívejte se do svých 4 karet v ruce, zvolte si jednu z nich a položte ji lícem dolů před svou zástěnu. Tuto kartu lze zahrát samu o sobě nebo s destičkou Stavby podle toho, jakou akci chcete provést. Jestliže s ní hrajete destičku, zvolte si destičku zpoza své zástěny a položte ji lícem dolů na kartu, kterou jste zahráli. Zbývající 3 nepoužité karty položte lícem dolů před svou zástěnu. Máte-li kartu Prvního hráče, položte ji na vrch nepoužitých karet, aby byl první hráč snadno rozeznatelný. NOVÁ RUKA Dvakrát během hry můžete zahodit žeton Nová ruka, abyste odložili všechny 4 karty a dobrali si 4 nové. Musíte oznámit: Beru si novou ruku. Chce-li si vzít novou ruku během stejného kola několik hráčů, učiní tak v pořadí, v jakém to oznámili. Změna ruky nebrání hráči v obvyklém vykonání jeho tahu. Každý nepoužitý žeton Nová ruka přináší na konci hry 2 vítězné body. 2. VYKONÁNÍ AKCÍ Počínaje prvním hráčem a pak po směru hodinových ručiček každý hráč odkryje svou zvolenou kartu (a destičku, pokud ji přiložil ke kartě) a pak vykoná odpovídající akci. Tato akce je zcela definována druhem karty (Urbanizace nebo Budova) a tím, zda byla karta zahrána samostatně nebo s destičkou: A. Zužitkování: Zahrání karty samostatně B. Urbanizace: Zahrání karty Urbanizace s destičkou C. Stavba patra: Zahrání karty Budovy s destičkou A. ZUŽITKOVÁNÍ: ZAHRÁNÍ SAMOSTATNĚ Jestliže jste zahráli pouze kartu Urbanizace, vezměte si ze společné zásoby buď jednu surovinu, nebo jednu destičku. Jestliže jste zahráli pouze kartu Budovy, zužitkujete budovu ve městě, kterou karta zobrazuje. Pak získáte předměty, které jsou určeny barvou karty: červená karta: získáte suroviny, modrá karta: získáte destičky, žlutá karta: získáte vítězné body. Počet předmětů, které získáte, je dán výškou zobrazené budovy. Za každé patro budovy obdržíte jeden předmět: 1-patrová budova vygeneruje 1 předmět, 2-patrová budova vygeneruje 2 předměty atd. Máte-li na své hrací ploše nějaké karty s bonusem za Zužitkování, obdržíte předměty, které jsou na těchto kartách uvedeny. Mezi tyto bonusové karty patří karty Postav získané na začátku hry a karty získané akcí Stavba patra. Po provedení této akce odložte zahranou kartu na odkládací hromádku. Franta zahrál samostatně kartu Červená 7. Zužitkuje tedy červenou budovu číslo 7, což je dvoupatrová budova. Obdrží 2 suroviny ze společné zásoby a umístí si je za zástěnu. Franta má na své hrací ploše dvě karty s bonusem za Zužitkování. První mu umožní získat 1 destičku, zatímco druhá mu přidá 1 vítězný bod. Nakonec Franta zahranou kartu odloží.

4 B. URBANIZACE: ZAHRÁNÍ URBANIZACE S DESTIČKOU Když zahrajete kartu Urbanizace s destičkou, rozšiřujete město přidáním nové budovy na jeho okraj. To se provádí následovně: Položte na tuto destičku surovinu zpoza své zástěny, čímž si tuto budovu Najděte žeton Urbanizace, který odpooznačíte jako vlastní. Položte na ni vídá zahrané kartě, a nahraďte jej zataké figurku Staveniště, aby bylo zřejhranou destičkou. mé, že do balíčku ještě nebyla přidána příslušná karta. Přesuňte žeton Urbanizace na prázdné místo, které sousedí hranou (ne rohem) s novou destičkou. Ve vzácných případech, kdy není žádné sousední místo volné, můžete umístit žeton Urbanizace jinam za předpokladu, že dodržíte abecední pořadí těchto žetonů (např. žeton C musí být po obvodu mezi žetony B a D). V tomto a kterémkoli jiném případě můžete přesunout jeden nebo více jiných žetonů Urbanizace, je-li to nutné, aby toto pravidlo bylo dodrženo. Zužitkujte budovy, které sousedí hranou (ne rohem) s budovou, kterou jste právě umístili. Zužitkovat budovu znamená získat stejné předměty, jako byste zahráli kartu této budovy samostatně. Máte-li před zástěnou karty s bonusem Urbanizace, získáte předměty jimi specifikované (viz Bonusy z karet). Po provedení této akce odložte zahranou kartu na odkládací hromádku. Milena zahrála kartu Urbanizace s písmenem A spolu s červenou destičkou s číslem 4. Nahra dí tedy žeton Urbanizace s písmenem A zahranou destičkou a položí na ni surovinu a figurku Staveniště. Posune žeton Urbanizace na prázdné místo sousedící s destičkou, kterou právě zahrála. Následovně zužitkuje dvě sousední budovy: obdrží 1 surovinu a 2 destičky, které si položí za svou zástěnu. Milena má 1 červenou kartu s bonusem Urbanizace, takže získá 1 další surovinu. Nakonec odloží kartu Urbanizace, kterou zahrála. C. STAVBA PATRA: ZAHRÁNÍ BUDOVY S DESTIČKOU Když zahrajete kartu Budovy s destičkou, přidáte další patro položením nové destičky na budovu ve městě, kterou zahraná karta zobrazuje. To se provádí následovně: Vraťte suroviny ležící na budově, kterou znázorňuje zahraná karta, jejich majiteli, který si je umístí za zástěnu. Jestliže majitelem budovy je jiný hráč, obdrží 1 vítězný bod za kaž dou vrácenou surovinu. Poznámka: Za stavbu na své vlastní budově nezískáváte žádné body. Položte destičku, kterou jste zahráli, na vrch budovy znázorňované kartou. Ceny navíc: Jestliže je číslo na destičce, kterou jste zahráli, nižší než číslo na destičce, kterou překrýváte, musíte zaplatit rozdíl vítěznými body (např. umístíte-li 4 na 5, musíte zaplatit 1 vítězný bod). Je-li barva destičky, kterou hrajete, jiná než barva destičky, kterou překrýváte, musíte odložit do společné zásoby 1 surovinu. Položte na destičku své suroviny: 1 surovinu za každé patro nové budovy. Všechny suroviny na jedné budově budou vždy patřit jedinému hráči a jejich počet bude vždy roven počtu destiček v budově. Položte na ni také figurku Staveniště, která označuje, že do balíčku ještě nebyla přidána příslušná karta. Máte-li na své hrací ploše karty s bonusem Stavba patra, obdržíte předměty specifikované těmito kartami (viz Bonusy z karet). Zahranou kartu si položte lícem nahoru na svou hrací plochu. Tato karta vám bude do konce hry poskytovat bonus. Existují 2 druhy bonusů: trvalé bonusy (s černou šipkou), které jsou aktivovány během hry, koncové bonusy (s ikonou = ), které vám přidají vítězné body v závěrečném bodování.

5 Nela zahrála modrou kartu Budovy s číslem 5 a červenou destičku Budovy s číslem 4. Modrá budova číslo 5 patří Frantovi, takže ten si vezme zpět 2 suroviny, které jsou na ní umístěny, a získá 2 vítězné body. Nela položí kartičku s číslem 4 na modrou budovu číslo 5. Musí zaplatit 1 vítězný bod, protože 4 je menší než 5. Musí zahodit surovinu, protože barva nové destičky se liší od barvy té, kterou překrývá. Položí na novou budovu 3 své suroviny a figurku Staveniště. Protože má dvě karty s bonusem Stavba patra, obdrží 1 vítězný bod a 1 surovinu. Modrou kartu Budovy s číslem 5 si položí před svou zástěnu. Poznámka: Jestliže zahrajete kartu s destičkou, ale nemáte předměty, které jsou nutné k umístění destičky do města, vezmete si destičku zpátky a položíte si ji za svou zástěnu. Provedete akci tak, jako byste zahráli kartu samostatně. 3. PŘÍPRAVA NA DALŠÍ KOLO Po vykonání akcí všech hráčů si každý hráč vezme nepoužité karty (včetně karty Prvního hráče, je-li mezi nimi) od svého souseda po pravé ruce. Pak, počínaje novým prvním hráčem a pak v pořadí hráčů, si každý hráč dobere kartu z balíčku, aby měl na ruce opět 4 karty. Vždy, když je balíček vyčerpán, ho první hráč okamžitě vytvoří znovu následujícím způsobem: 1. V každé barvě oznámí čísla destiček, na nichž stojí figurka Staveniště. Jiný hráč najde příslušné karty ve 3 balíčcích karet Staveb a přidá je na odkládací hromádku. 2. Zamíchá odkládací hromádku a vytvoří z karet na ní nový balíček. 3. Při hře 2 nebo 3 hráčů odloží vrchních 7 karet z balíčku. (Při hře 4 nebo 5 hráčů neodkládejte žádné karty.) 4. Odstraní figurky Staveniště a vrátí je zpět do společné zásoby. Hráči dokončili své akce a vzali si nepoužité karty od sousedů po pravé ruce. První hráč, Milena, si dobere po slední kartu z balíčku, aby měla na ruce 4 karty. Balíček je vyčerpán a musí být obnoven. Milena začne hlásit čísla žlutých destiček, na nichž stojí figurka Staveniště, což v tomto případě jsou destičky číslo 4, 5 a 9. Nela přidá na odkládací hromádku žluté karty Budov s čísly 4, 5 a 9. Totéž provedou s červenými a modrými destičkami Budov, načež Milena zamíchá odkládací hromádku a vytvoří z ní nový balíček. Pak odloží vrchních 7 karet (protože hrají jen dvě hráčky) a odstraní z města všechny figurky Staveniště. Nela si konečně může dobrat svou kartu. KONEC Když je zásoba destiček vyčerpána poprvé, každý hráč může přidat do hry tolik destiček, kolik chce. Hráči si všichni najednou připraví za svými zástěnami skupinu destiček. Pak je všichni současně ukáží. Každý hráč obdrží 1 ví tězný bod za každou takto ukázanou destičku. Všechny ukázané destičky se zamíchají lícem dolů a vytvoří novou společnou zásobu destiček. Pak hra pokračuje obvyklým způsobem. Hra končí, když: zásoba destiček byla vyčerpána podruhé, anebo některý hráč umístil do města všechny své suroviny (25, 20, 18 nebo 16 při hře 2, 3, 4 nebo 5 hráčů). Jakmile je některá z těchto dvou podmínek splněna, dokončete právě probíhající kolo (vykonejte akce) a hra končí. Poznámka: Hra končí i tehdy, když hráč, který umístil všechny své suroviny, nakonec některé z nich díky akci jiného hráče získá zpět. Vítězem je hráč, který má nejvíce vítězných bodů. Sečtěte následující vítězné body: body získané v průběhu hry ve formě žetonů, body z karet s bonusem na konci hry (karty s ikonou = ), 2 vítězné body za každý nepoužitý žeton Nová ruka, vítězné body podle přítomnosti hráčů v městských čtvrtích. Čtvrť je část města tvořená nejméně 2 sousedícími budovami stejné barvy. Izolovaná budova se za čtvrť nikdy nepovažuje. BODOVÁNÍ POKRAČUJE NA DALŠÍ STRANĚ >>>

6 V každé čtvrti si hráči navzájem porovnají počet surovin ve svých hráčských barvách. Hráč s nejvyšším počtem obdrží tolik vítězných bodů, kolik celkem surovin (všech barev) se ve čtvrti nachází. Hráč na druhém místě obdrží to lik bodů, kolik se ve čtvrti nachází surovin jeho barvy. V případě shody vítězí hráč, který má ve čtvrti nejvyšší bu dovu. Je-li stále shoda, vítězí hráč, který má ve čtvrti nejvyšší budovu s nejvyšším číslem. Poznámka: Jestliže všechny suroviny ve čtvrti patří jednomu hráči, pak tento hráč obdrží body za první i za druhé místo, tedy celkem 2 body za každou surovinu ve čtvrti. Destičky na obrázku tvoří dvě čtvrti: jednu modrou a jednu žlutou. Červená destička číslo 20 netvoří čtvrť, protože je osamocená. Ve žluté čtvrti je samotná Milena se 3 surovinami; obdrží tedy 6 bodů. V modré čtvrti má mezi celkem 7 surovinami ve čtvrti nejvíce surovin Franta; obdrží 7 bodů. Milena a Nela mají stejný počet surovin i stejně vysoké budovy. Milena obdrží 2 body, jelikož má budovu s nejvyšším číslem. Nela neobdrží žádné body. VERZE PRO JEDNOHO HRÁČE Hra jednoho hráče se hraje proti virtuálnímu hráči, kterému v následujícím vysvětlení budeme říkat Hal. PŘÍPRAVA Připravte hru tak, jak byste ji správně připravili pro dva hráče, s následujícími výjimkami: Vy zahajujete hru se 6 surovinami, 6 destičkami a 6 vítěznými body, ale neobdržíte žádné karty Postavy ani žetony Nová ruka. Hal má přístup ke všem surovinám (společná zásoba je jeho osobní zásoba). Hal zahajuje hru bez vítězných bodů a bez desti ček. Ve hře proti Halovi jste prvním hráčem pořád vy. PRŮBĚH HERNÍHO KOLA: Doberte si 3 karty a pak jednu kartu lícem dolů dejte Halovi. Zvolte si akci (kartu + případně destičku) a proveďte její efekt podle běžných pravidel. Odkryjte Halovu kartu a vytáhněte náhodnou destičku, protože Hal v každém tahu staví. Když Hal urbanizuje (zahrál kartu Urbanizace), obdrží 1 vítězný bod za každý předmět vyrobený sousedními budovami (nezískává destičky a suroviny). Když Hal staví patro, nechává si kartu, kterou zahrál; nicméně Hal nedostává bonus z ka ret během hry (efekt karet s černou šipkou je ignorován). SPECIFIKA: Jestliže Hal postaví patro na některé z vašich budov, vezmete si zpět své suroviny a obdržíte 1 vítězný bod za každou z nich jako v běžné hře. Jestliže postavíte patro na některé z Halových budov, Hal obdrží 1 vítězný bod za každou surovinu, kterou si vezme zpět. Nemůžete si vyměnit karty. Když Hal urbanizuje, přesuňte žeton Urbanizace místo něj, jako byste byli na tahu vy. KONEC Hra končí na konci tahu, v němž byla vyčerpána zásoba destiček, nebo jste umístili všechny své suroviny na bu dovy ve městě, nebo Hal vyčerpal všechny své suroviny. Nemá-li Hal dostatek surovin pro stavbu, tato koncová akce není dokončena a hra končí. Hal si spočítá body, které získal v průběhu hry, všechny body na kartách s ikonou = a body za své čtvrtě, jako běžný hráč. EXPERTNÍ ÚROVEŇ Pro zvýšení obtížnosti (expertní úroveň): Má-li Hal kartu Urbanizace, vytáhněte mu z balíčku novou kartu. Hal použije akci na nové kartě, je-li to karta Budovy (Hal postaví patro) anebo karta Urbanizace, která mu přinese více bodů než původní karta.

7 BONUSY Z KARET S TRVALÝM BONUSEM To jsou karty Postav a karty Budov s čísly od 1 do 9. Tyto karty jsou označeny černou šipkou. Z každé takové karty, kterou máte před svou zástěnou, obdržíte bonus pokaždé, když provedete určitou akci. BONUS ZA ZUŽITKOVÁNÍ Tato karta vám přidá 1 surovinu, 1 vítězný bod nebo 1 destičku vždy při hraní akce Zahrání samotné karty. BONUS ZA URBANIZACI Tato karta vám přidá 1 surovinu, 1 vítězný bod nebo 1 destičku pokaždé, když provedete akci Urbanizace. BONUS ZA STAVBU PATRA Tato karta vám přidá 1 surovinu, 1 vítězný bod nebo 1 destičku pokaždé, když provedete akci Stavba patra. Poznámka: Karty s čísly 7 až 9 vám pokaždé, když provedete příslušnou akci, přidají 2 vítězné body, nebo 1 surovinu a 1 vítězný bod, nebo 1 destičku a 1 vítězný bod. S KONCOVÝM BONUSEM To jsou karty Budov s čísly od 10 do 20. Tyto karty jsou označeny ikonou =. Z každé takové karty, kterou máte před svou zástěnou, obdržíte vítězné body na konci hry, jestliže splníte určité podmínky. Tato karta vám přinese 1 vítězný bod za každou surovinu, kterou máte podle karty na modré, žluté nebo červené budově. Tato karta vám přinese 1 vítězný bod za každou 1- nebo 2-patrovou budovu, kterou vlastníte. Tato karta vám přinese 3 vítězné body za každou 3- nebo vícepatrovou budovu, kterou vlastníte. Tato karta vám přinese 2 vítězné body za každou kartu s bonusem za Zužitkování, kterou máte před svou zástěnou, včetně karet Postav. Tato karta vám přinese 2 vítězné body za každou kartu s bonusem za Stavbu patra, kterou máte před svou zástěnou, včetně karet Postav. Tato karta vám přinese 2 vítězné body za každou kartu s bonusem za Urbanizaci, kterou máte před svou zástěnou, včetně karet Postav. Tato karta vám přinese 9 vítězných bodů, je-li před vaší zástěnou. Tato karta vám přinese 2 vítězné body za každou červenou, modrou nebo žlutou kartu, kterou máte před svou zástěnou, včetně karet Postav. Autor hry: Xavier Georges Ilustrace: Gaël Lannurien Počítačová grafika: megalopole.com Překlad do angličtiny: Nathan Morse Překlad do češtiny: Otmar Onderek (otmon na Z-Man Games, Inc. Z-Man Games inc F.X. Tessier, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 5V5 Copyright Z-Man Games, Inc Poděkování Autor a vydavatel děkují těmto lidem: Etienne, Shadi, Anke, Madeline, Anaëlle, Maïlys, Nell, Fanny, François, Muriel, Nathan, Marcus, Marie, Didier, Emmanuel, In Ludo Veritas (Namur) a všem ostatním, kteří nám pomáhali tento projekt dokončit Pearl Games 2012 Z-man Games

8 SHRNUTÍ PŘÍPRAVA HERNÍ Vyložte 9 počátečních budov (čísla 1-3 v každé barvě) a 12 žetonů Urbanizace (A-L). Zamíchejte zbylé destičky Budov a vytvořte z nich několik hromádek. Při 2-3 hráčích odstraňte ze hry 6 destiček. Položte vítězné body a figurky Staveniště vedle destiček Budov. Každý hráč si zvolí barvu a vezme si zástěnu a 2 žetony Nová ruka. Zásobu surovin tvoří: pro každého 25 surovin ve 2 hráčích, 20 surovin ve 3 hráčích, 18 surovin ve 4 hráčích a 16 surovin v 5 hráčích. Vytvořte balíček z 12 karet Urbanizace (A-L) a 9 karet počátečních Budov. Ve 2-3 hráčích odložte 7 karet. Vytvořte 3 balíčky karet budov s čísly 4 až 20. Každý hráč obdrží 3 postavy (úvodní hra), nebo každému rozdejte 4 postavy a každý hráč nadraftuje 3. Každý hráč dostane destičky Budov, suroviny a vítězné body odpovídající tomu, co je uvedeno v levých horních rozích jeho karet Postav. Hráč, který naposledy zasadil strom, je prvním hráčem a rozdá každému hráči 4 karty. TAH Všichni současně: Zvolte si akci výběrem karty a jejím položením lícem dolů před svou zástěnu (+destička Budovy, jestliže urbanizujete anebo stavíte patro). Volitelně: Zahodíte-li žeton Nová ruka, odložte svou ruku a doberte si 4 nové karty. Akce hráči vykonají po směru hodinových ručiček od 1. hráče (viz vysvětlení akcí níže). Příprava na další tah: Vezměte si 3 nepoužité karty od souseda vpravo a doberte si jednu kartu. Obnova balíčku: Přidejte na odkládací hromádku karty odpovídající novým budovám (s figurkou Staveniště) a zamíchejte je, čímž vznikne nový balíček. Při 2-3 hráčích odložte 7 karet. Konec hry: Když je společná zásoba destiček rozebrána podruhé, nebo když některý hráč umístí do města všechny své suroviny. Závěrečné bodování: viz strana 7. Zahrání samotné karty Karta Urbanizace vám umožní získat jednu su- Karty s bonusem za Zužitkování vám umožní získat předměty rovinu NEBO jednu destičku. Karta Budovy vám přidají předměty zobrazené napravo (VB, suroviny, destičky) umožní získat předměty podle výšky budovy. od černé šipky. Odložte zahranou kartu. Zahrání karty Urbaniza- Budova nahradí žeton Urbanizace ce spolu s destičkou Bu- vyznačený na kartě; položte na ni dovy vám umožní rozší- figurku Staveniště a surovinu. Přeřit město. suňte žeton Urbanizace. Odložte zahranou kartu. Zahrání karty Budovy spolu s destičkou Budovy vám umožní postavit patro. Budovy sousedící hranou vám přidají předměty podle své výšky. Položte destičku Budovy na budovu Má-li nová destička jivyznačenou na kartě; položte na ni nou barvu, ztratíte figurku Staveniště a suroviny. Pat- jednu surovinu. Má-li řila-li budova jinému hráči, vraťte nová destička nižší mu jeho suroviny a tento hráč obdr- číslo, ztratíte tolik VB, ží za každou surovinu 1 VB. jaký je rozdíl těchto čísel. Karty s bonusem za Urbanizaci vám přidají předměty zobrazené napravo od černé šipky. Karty s bonusem za Nechte si Stavbu patra vám při- zahranou dají předměty zobkartu lícem razené napravo od nahoru jako černé šipky. bonusovou kartu.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Herní komponenty. 7 karet Cílů společnosti 6 karet Událostí 20 mincí po $1 15 mincí po $2 10 mincí po $5 5 mincí po $10 1 kartička začínajícího hráče

Herní komponenty. 7 karet Cílů společnosti 6 karet Událostí 20 mincí po $1 15 mincí po $2 10 mincí po $5 5 mincí po $10 1 kartička začínajícího hráče V 70. letech 20. století čelily vlády světa dosud nevídané poptávce po elektrické energii, a aby ji uspokojily, nechaly všude stavět elektrárny, které znečišťovaly životní prostředí. Znečištění, které

Více

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut Hráči žijí na tomto dobře známém ostrově uprostřed Tichého oceánu. Hlavní ostrov je hustě osídlen a každý se stará o své záležitosti. Rybáři rybaří, surfaři surfují, tanečnice tančí, ovoce roste Také okolní

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů.

Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů. Galaxie v chaosu... Terranům se v Koprulu sektoru dařilo, třebaže byli navždy odloučeni od svého domova na Zemi a třebaže vedli války o ztenčující se zdroje. Prosperovali a začali osídlovat nové planety.

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola P1 Formule ve sněhu Jak je obecně známo, losi mají spoustu různých zálib. Není tedy velkým překvapením, že existují losi, kteří se vyžívají v matematických prapodivnostech. Jeden takový los přišel s následující

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr (Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Železnice spojující města Des Moines a Bismarck na pláních sleduje starou cestu. Dostavníky se tu řítí bok po boku železného oře v oblacích

Více

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu:

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu: vesmírných stanovišť a umístěte je do kruhu. Karty odpalovací rampa a recyklace skladu se musí vyrovnat proti sobě, 4 další karty jsou umístěny jakkoliv například jako na obrázku: Materiál: Překlad ŽUŽU

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre Stev Aram i Mathieu L e Pravidla y Úvod Je cirkusová sezóna. Principálové velí chvátat od štace ke štaci, protože kdo rychleji přepraví svůj cirkus, má pak víc času na přípravu grandiózního vystoupení.

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

ÚVOD MYŠLENKA HRY HERNÍ MATERIÁL. 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 60 minut

ÚVOD MYŠLENKA HRY HERNÍ MATERIÁL. 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 60 minut 2 5 hráčů od 10 let hrací doba: 40 0 minut ÚVOD Ve čtvrti s bazarem v Istanbulu panuje ruch a shon. Kupci a jejich pomocníci pospíchají úzkými uličkami. Chtějí být úspěšnější než jejich konkurenti. Klíčem

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

V krátkosti. Obsah. Příprava

V krátkosti. Obsah. Příprava V krátkosti Při pátrání po slávě, zlatu a legendárním Prstenu moci vedeš skupinku dobrodruhů a postupně prozkoumáváte čtyři věže. Každá věž má tři patra plná nebezpečí a pokladů. Bez ohledu na počet hráčů

Více

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler 2 4 od 6 do 99 20 30 min. Součásti hry Hrací pole s více vrstvami s podzemním bludištěm a svrchní deskou. 24 dřevěných

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek

Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony. Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Autor Antoine Bauza Ilustrace Albertine Ralenti Překlad Michal Kohoutek Pro 2 až 5 hráčů od 8 let Materiál 50 karet hanabi 4 karty pravidel 8 modrých žetonů 3 červené žetony Poznámka: Hodnoty karet k rozdání

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE Centrum psaní vše důkladně zvládneš v daném čase. 1. Společně si prohlédněte malé i velké plakáty o českých spisovatelích a spisovatelkách dětských knih. Každý si vyberte jednoho spisovatele či spisovatelku,

Více

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

OBSAH. dřevěné figurky a žetony pro pátého hráče dete potřebovat základní hru Tzolk'in: Mayský kalendář. 13 destiček proroctví

OBSAH. dřevěné figurky a žetony pro pátého hráče dete potřebovat základní hru Tzolk'in: Mayský kalendář. 13 destiček proroctví OBSAH Toto rozšíření obsahuje nová pravidla a komponenty, kte- PROROCTVÍ PÁTÝ HRÁČ ré můžete libovolně kombinovat. V každém případě bu- 13 destiček proroctví dřevěné figurky a žetony pro pátého hráče dete

Více

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY

Karetní hra TÉMA HRY OBSAH HRY TÉMA HRY Karetní hra TÉMA HRY Údolí Loiry v 15. století. Hráči pomocí strategického obchodování a prodeje budují v roli vlivných šlechticů svá panství. Zahrávání karet, které slouží jako kostky, udává

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy:

CÍL CÍL HRY HRY OBSAH OBSAH Trasy Závodů počátečních sázek Pomocných karet Prvního hráče Turbo PŘÍPRAV PŘÍPRA A První sázka: Stavba trasy: Pravidla hry CÍL HRY Jak to bylo se zajícem a želvou, jste jistě všichni slyšeli. Co však už možná nevíte, je jak příběh pokračoval. Zajíc se totiž se svojí prohrou nesmířil a chtěl se utkat znovu. Želva

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů

Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů Klášterní ekonomie ve středověku Ora et Laba obsahuje dvě sady pravidel se stejným obsahem: obecná pravidla pro rychlé naučení hry a detailní pravidla pro vyhledávání specifických otázek. Předtím, než

Více

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe.

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. PAŠÁK SUKNĚ A PODPRSENKA Sukně a podprsenka PAŠÁK KINDER VAJÍČKO Kinder vajíčko PAŠÁK KORUNA KOŠER VÍNO Koruna PAŠÁK Košer víno PAŠÁK MĚŠEC BRAMBORAČKA Měšec PAŠÁK Bramboračka PAŠÁK ACHAŠVEROŠ Achašveroš

Více