Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR"

Transkript

1 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Únor 2012 Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR 1

2 O B S A H... STRANA 1. EXECUTIVE SUMMARY POROVNÁNÍ EKONOMIK ČR, KOLUMBIE A PERU VÝZNAM VZÁJEMNÉHO OBCHODU Z POHLEDU ZŮČASTNĚNÝCH ZEMÍ Pohled ČR Pohled Kolumbie Pohled Peru Pohled EU STRUKTURA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Kolumbie Peru VYBRANÉ POLOŽKY VZÁJEMNÉHO OBCHODU Banány Káva Osobní auta Stroje DOPADY ZMĚNY CEL NA VÝVOZ ČR ZÁVĚR PŘÍLOHA

3 1. EXECUTIVE SUMMARY Uzavření obchodní dohody EU s Kolumbií a Peru povede k podstatné redukci celních sazeb a zároveň přispěje k odstranění některých obtížných netarifních překážek. V oblasti služeb, zakládání obchodní přítomnosti a veřejných zakázek patří dohoda k nejambicióznějším, které Komise vyjednala. Dohoda obsahuje také nové závazky v oblasti duševního vlastnictví, udržitelného rozvoje, hospodářské soutěže, technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření. Přínos ve výše uvedených oblastech se projeví také ve vztahu mezi ČR a Kolumbií a Peru, i když intenzita obchodních kontaktů s těmito zeměmi je, zejména vlivem teritoriálního umístění a částečně i charakteru ekonomik, nízká. Potenciálně je však příležitost spolupráci rozšířit na pozadí globalizačních turbulencí, které vyvolávají potřebu restrukturalizace ekonomik a trhů v podmínkách rostoucí konkurence. Úroveň a struktura ekonomik Peru a Kolumbie se značně liší od struktury české ekonomiky. HDP na obyvatele, po přepočtu na paritu kupní síly, je u těchto zemí téměř 3 x nižší oproti ČR. Podobně je tomu s úrovní hodinové produktivity práce, která je v Kolumbii 2,2 x nižší a v Peru 3,2 x nižší než v ČR. Vzájemný obchod mezi ČR a Kolumbií a Peru je velmi malý. Podíl přímého vývozu zboží z ČR do Peru v roce 2010 činil 0,022 % a do Kolumbie 0,017 %. V pořadí zemí, kam ČR vyváží, jim přísluší 84. a 92. místo. Jedná se však o poměrně rychle rostoucí ekonomiky, které díky své struktuře vytvářejí zajímavé příležitosti pro český export. Realizace Dohody o volném obchodu znamená na jedné straně postupné snižování výběru dovozního cla z těchto zemí, které bude více než kompenzováno otevřením trhu těchto zemí pro výrobky a služby z ČR. Dojde k postupnému zrovnoprávnění importních podmínek Kolumbie a Peru pro ČR (EU) s podmínkami, které existují pro USA a vybrané další obchodní partnery těchto zemí. Exportní příležitostí pro ČR budou i dodávky přes třetí země. Obchodní dohoda bude mít větší dopad na Kolumbii a Peru než na ČR, přičemž na obou stranách budou výrazně převyšovat pozitivní faktory. 3

4 2. POROVNÁNÍ EKONOMIK ČR, KOLUMBIE A PERU Základní charakteristiky ekonomik Kolumbie a Peru ve srovnání s ČR vychází z Ročenky světové konkurenceschopnosti IMD za rok 2011 (data převážně za rok 2010), které jsou mezinárodně porovnatelné a zároveň obsahují informaci o umístění v žebříčku konkurenceschopnosti (z 59 zemí) jak za ekonomiku celkem, tak i za jednotlivé oblasti ekonomiky. Počtem obyvatel (graf 2.1) se jedná o daleko větší země, když Kolumbie má 4,3 x více a Peru 2,8 x více obyvatel, než ČR. Úroveň ekonomiky, měřená v HDP na obyvatele po přepočtu na paritu kupní síly, je však u těchto zemí téměř 3 x nižší oproti ČR. Podobně je tomu s úrovní hodinové produktivity práce, která je v Kolumbii 2,2 x nižší a v Peru 3,2 x nižší než v ČR. Graf č. 2.1 Počet obyvatel a jejich struktura v roce 2010 (v mil. osob) Pracující Ostatní obyvatelé 45, ,73 47,9% 29, ,10 44, 15 10, ,78 52,1% 5,25 49,9% 16,36 5 5,27 50,1% 0 ČR Kolumbie Peru Pramen: propočet MPO z dat IMD 55, Mezi Kolumbií a Peru je velký rozdíl v míře nezaměstnanosti (Kolumbie 11,8 %, Peru jen 3,7 %, přitom ČR 7,3 %), na což má vliv také míra ekonomické aktivity, kdy podíl pracujících na celkové populaci činí v Kolumbii jen 47,8 %, zatímco v Peru 55,5 % (v ČR 50 %). To se také je také jedním z faktorů rozdílné dynamiky ekonomiky, kdy Peru vykázalo v roce 2010 reálný meziroční růst HDP 8,8 % a Kolumbie jen 4,3 %. V ČR byl růst pouze 2,2 % - významným faktorem je úroveň ekonomiky, kdy méně vyspělé země dosahují vyššího růstu. Míra inflace byla v roce 2010 shodná v Peru a ČR (1,5 %), v Kolumbii byla vyšší (3,2 %). Ve struktuře ekonomiky podle sektorů jsou si Kolumbie a Peru dosti podobné vysokým podílem zemědělství na HDP (graf 2.2) a shodným podílem všech sektorů na exportu. Peru svým podílem na zaměstnanosti v zemědělství výrazně převyšuje Kolumbii. V ČR má význačný podíl na vývozu sektor průmyslu (80 %), avšak Kolumbie, ani Peru svým podílem tohoto sektoru daleko za ČR nezaostávají (Kolumbie 73 %, Peru 72 %). Přehled o úrovni produktivity práce podle sektorů dává graf č

5 Graf č. 2.2 HDP a jeho struktura v roce 2010 (v mld. USD) Zemědělství Průmysl Služby , ,3 175,7 61% ,3 61% 153,8 90,7 59% 50 92,2 32% 71,2 37% 49,2 32% 0 3,8 2% 20,2 7% 13,8 9% ČR Kolumbie Peru Pramen: propočet MPO z dat IMD Graf č. 2.3 Produktivita práce v roce 2010 (v tis. USD na hlavu) Celkem Zemědělství Průmysl Služby 60 53,9 52,0 53, ,8 36,8 32, ,6 21,8 16,7 19,0 10 8,5 4,6 0 Pramen: propočet MPO z dat IMD ČR Kolumbie Peru Podílem exportu na HDP je Kolumbie (14 %) a Peru (23 %) daleko za ČR (69 %). Z hlediska bilance zahraničního obchodu se zbožím v poměru k HDP se však relace mezi sledovanými zeměmi mění, kdy Peru a ČR dosahují stejného podílu 3,5 %, zatímco Kolumbie dosáhla záporné hodnoty -0,3 %. U podílu komerčních služeb na HDP byly výsledky u všech zemí záporné, s podobnými hodnotami. Rovněž bilance běžného účtu k HDP byla u všech zemí záporná. Z hlediska obchodní otevřenosti ekonomiky, vyjádřené ukazatelem Tarifní bariéry dovozu (míra uplatnění doložek nejvyšších výhod) je v Ročence konkurenceschopnosti (data za rok 2009) uvedena ČR na 12 místě (z 59 zemí), přičemž Peru na 36 a Kolumbie na 55 místě. V tabulce 2.1 jsou přehledně uvedeny základní charakteristiky ČR, Kolumbie a Peru. 5

6 Tabulka 2.1 Základní ekonomické charakteristiky ČR Kolumbie Peru 2010 pořadí (z 59) 2010 pořadí 2010 pořadí Celková konkurenceschopnost HDP mld. (USD) 192, , ,8 45 HDP/obyv. PPP (USD) HDP mezir. růst s.c. (%) 2,2 38 4,3 21 8,8 8 Prod. práce hod. (HDP,PPP, USD) 28, , ,74 53 Počet obyvatel (mil.) 10, , ,46 24 Míra nezaměstnanosti (%) 7, ,8 49 3,7 6 Počet pracujících (mil.) 5, , ,36 24 Bilance BÚ/HDP (%) -3,8 51-3,1 46-1,5 36 Bilance ZO zboží /HDP (%) 3,5 23-0,3 32 3,5 22 Bilance kom. služ./hdp (%) -0,9 44-1,3 49-1,1 46 Export zboží/hdp (%) 69, , ,12 42 Tarifní bariéry dovozu (%, 2009) 5, ,5 55 5,5 36 Směnné relace (2000=100) 106, , ,0 6 PZI příliv (mld. USD) 6, ,8 30 7,3 27 PZI odliv (mld. USD) 1,7 40 6,5 30 0,2 51 Inflace (%) 1,5 15 3,2 39 1,5 17 Ekon. sektory (% HDP) - zemědělství průmysl služby Ekon. sektory (% exportu) - zemědělství průmysl služby Ekon. sektory (% na zam.2009) - zemědělství 3,5 18,6 32,8 - průmysl 37,1 19,4 15,7 - služby 59,3 62,0 51,5 Prod. práce (PPP, USD) - zemědělství průmysl služby Pramen: IMD World Competitiveness Yearbook

7 3. VÝZNAM VZÁJEMNÉHO OBCHODU Z POHLEDU ZŮČASTNĚNÝCH ZEMÍ 3.1 Pohled ČR Vzájemný obchod mezi ČR a Kolumbií a Peru je velmi malý. Podíl přímého vývozu zboží z ČR do Peru v roce 2010 činil 0,022 % a do Kolumbie 0,017 %. V pořadí zemí (destinací) 1, kam ČR vyváží, jim přísluší 84. a 92. místo (graf 3.1.1). Graf č Podíly států (destinací) na vývozu ČR v roce Pořadí 1 (z 204 destinací) 31, ,78% Pořadí 3 Pořadí 4 6,1 5,37% 4,88% Pořadí 84 Pořadí 92 Německo Slovensko Polsko Francie Velká Británie 0,022% 0,017% Peru Kolumbie V dovozu je situace obdobná, kdy podíl Kolumbie je 0,026% a Peru 0,013%. Také pořadí je nízké, a to 68. u Kolumbie a 78. u Peru (graf 3.1.2). Vedle přímého zbožového obchodu s uvedenými zeměmi hraje významnou roli nepřímý obchod (přes třetí země), který zejména v dovozu do ČR výrazně překračuje objem přímého obchodu (graf 3.1.3). Nepřímý obchod má dvě podoby: obchodní a zpracovatelskou. Obchodní podoba představuje dodávky zboží do obchodní centrály v určité zemi, které jsou dále distribuovány do dalších zemí regionu s tím, že exportér ze země původu neví, ve které zemi zboží skončí. Konečný dovozce však může rozlišit zemi původu a zemi odeslání. Zpracovatelskou podobu nepřímého obchodu představují subdodávky (polotovary, součásti), které jsou exportovány do země finálního zpracování výrobku a odtud pak do třetích zemí. Vývozce subdodávek nezná, ve které zemi skončí jeho produkty, podobně konečný dovozce nezná rozsah a původ subdodávek finálního výrobku. Metodicky se propočty dělají pomocí I/O tabulek za jednotlivé země. Struktura jednotlivých složek zahraničního obchodu ČR s Kolumbií a Peru je zobrazena v grafu č Označení destinace je pravděpodobně vhodnější, i když se většinou jedná o samostatné státy, ale např. Čína je zde v několika podobách ČLR, Honkong a Macao, nebo vedle Velké Británie se vyskytují některé její ostrovy či bývalé kolonie. 7

8 Graf č Podíly států (destinací) na dovozu ČR v roce Pořadí 1 (z 223 destinací) 25, ,2 6,4 Německo Čína Polsko Ruská Federace Pořadí 3 Pořadí 4 5,42% 5,18% Pořadí 68 Pořadí 78 0,026% 0,013% Slovensko Kolumbie Peru Nepřímý vývoz zboží z ČR do Kolumbie v roce 2010 mírně přesáhl objem přímého vývozu, přičemž šlo jen o zpracovatelský charakter vývozu (subdodávky finálním výrobcům ve třetích zemích). Nepatrný záporný objem obchodního charakteru představuje reexport (z Polska). U dovozu je zřejmá naprostá převaha nepřímého dovozu nad přímým dovozem u obou sledovaných zemí a to jen obchodní povahy. Jedná se zejména o dovoz kávy a tropického ovoce prostřednictvím centrál ve třetích zemích. I po započtení nepřímého zahraničního obchodu, zůstává podíl Kolumbie a Peru v zahraničním obchodě ČR velmi malý. Graf č Vzájemný obchod v roce 2010 (v mil. USD) 60 Přímý Přes třetí země Prostřednictvím zpracování ve třetích zemích 50 14, ,2 15, ,1 29,0 30,2 12,2 0-0,8 2,2 3,5-10 Vývoz ČR do Kolumbie 3.2 Pohled Kolumbie Vývoz ČR do Peru Dovoz ČR z Kolumbie Dovoz ČR z Peru Podobně i z hlediska vývozu Kolumbie hraje ČR v teritoriální struktuře zahraničního obchodu svým podílem 0,005 % malou roli a je v pořadí na 88 místě (graf č ). Významné je druhé místo EU 27, jehož je ČR součástí. Dominantním partnerem jsou USA. 8

9 Graf č Podíly států (destinací) na vývozu Kolumbie v roce Pořadí 1 (z 171 destinací) 43,0 12,49% Pořadí 3 Pořadí 4 4,94% 4,58% 3,57% Pořadí 88 0,00 USA EU27 Čína Ekvádor Venezuela ČR V teritoriální struktuře dovozu Kolumbie jsou podíly ČR i EU 27 mírně vyšší, než u vývozu (graf č ). Graf č Podíly států (destinací) na dovozu Kolumbie v roce Pořadí 1 (z 190 destinací) 25,89% 2 1 Pořadí 3 13,9 13,46% 1 Pořadí 4 9,48% 5,82% 0,05 USA EU27 Čína Mexiko Brazílie ČR 3.3 Pohled Peru 5 V zahraničním obchodě Peru je patrný rozdíl v jeho teritoriální struktuře vývozu a dovozu. Zatímco ve vývozu z Peru zaujímá EU 27 první pořadí před USA a Čínou, přičemž ČR je na 72. pozici (graf č ), u dovozu Peru je EU 27 až na třetím místě za USA a Čínou, avšak ČR poskočila na 43. místo (graf č ). 9

10 Graf č Podíly států (destinací) na vývozu Peru v roce Pořadí 1 (z 168 destinací) 17,81% Pořadí 3 16,44% 15,47% 1 Pořadí ,96% 9,47% Pořadí 72 0,01 EU27 USA Čína Švýcarsko Kanada ČR Graf č Podíly států (destinací) na dovozu Peru v roce Pořadí 1 (z 183 destinací) 16,58% 1 14,58% 1 Pořadí 3 9,02% Pořadí 4 6,21% 4,0 Pořadí 43 0,12 USA Čína EU27 Brazílie Ekvádor ČR 3.4 Pohled EU V teritoriální struktuře vývozu EU 27 zaujímá Kolumbie 45. místo (0,29 %) a Peru 57. místo (0,17 %), při dominanci USA (graf č ). 10

11 Graf č Podíly států (destinací) na vývozu EU27 v roce Pořadí 1 (z 204 destinací) 17,97% 1 1 8,39% Pořadí 3 7,89% Pořadí 4 6,42% 4,54% Pořadí 45 7 USA Čína Švýcarsko Ruská Federace 0,29% 0,17% Turecko Kolumbie Peru Ve struktuře dovozu EU 27 bylo pořadí Peru a Kolumbie příznivější (Peru 41., Kolumbie 43.), přičemž vedoucí roli převzala Čína (graf 3.4.2). Graf č Podíly států (destinací) na dovozu EU27 v roce Pořadí 1 (z 205 destinací) 2 18,91% ,36% Pořadí 3 10,39% Pořadí 4 5,71% 5,3 Pořadí 41 Pořadí 43 Čína USA Ruská Federace 0,34% 0,32% Švýcarsko Norsko Peru Kolumbie 11

12 4. STRUKTURA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 4.1 Kolumbie V komoditní struktuře 2 vývozu z ČR do Kolumbie dominují dopravní prostředky a dále průmyslové a investiční dodávky. Po započtení nepřímého vývozu se objem přímého vývozu u dopravních prostředků, průmyslových dodávek a nejvíce u spotřebního zboží sníží (graf č ), protože se jedná o reexporty obchodního charakteru ze třetích zemí (v grafu mají záporné hodnoty). Na druhé straně se výrazně zvýší vývoz investičního zboží, které má zpracovatelský charakter a realizuje se ve formě subdodávek přes třetí země. Je patrné, že přes ČR prochází spotřební zboží, dopravní prostředky a průmyslové dodávky původem z jiných zemí. Naproti tomu je investiční zboží, které ČR dodalo do třetí země, a to skončilo v Kolumbii. V komoditní struktuře dovozu převládá spotřební zboží a potraviny, přičemž převažuje nepřímý dovoz ze třetích zemí (graf. č ). Přímý vývoz Kolumbie do ČR je malý. Většina potravin, nespecifikovaného zboží, průmyslového zboží a průmyslových dodávek z Kolumbie směřovala většinou do přístavů a odtud zboží teprve putovalo do ČR. Graf č Vývoz ČR do Kolumbie v roce 2010 (v tis. USD) Nespecifikované zboží Spotřební zboží Dopravní prostředky Investiční zboží Paliva a maziva Průmyslové dodávky Potraviny a nápoje Potraviny a nápoje Průmyslové dodávky Paliva a maziva Investiční zboží Dopravní prostředky Spotřební zboží Nespecifikova né zboží Přímý Přes třetí země Vývoz ČR do Kolumbie (graf 4.1.3) v období 2000 až 2010 byl až na výkyv v roce 2004 stabilní. Také se realizoval většinou přímo a ne přes třetí země. Naproti tomu dovoz se realizuje především prostřednictvím třetích zemí (graf 4.1.4). Dovoz rostl do roku 2004 a pak nastalo jeho skokové snížení. Pravděpodobně velký vliv na vzájemný obchod měl vstup ČR do EU. Saldo vzájemného obchodu z hlediska ČR je neustále v záporu (graf 4.1.5) a to jak vykazované v přeshraniční statistice ČR (Vývoz do Kolumbie podle země určení zboží minus dovoz z Kolumbie podle země původu zboží), tak i skutečné celkové saldo (Celkový vývoz 2 Byla použita klasifikace zboží WTO podle širších ekonomických kategorií (BEC). Podrobněji v příloze 1. 12

13 ČR do Kolumbie podle země původu zboží v dovozu Kolumbie minus dovoz z Kolumbie podle země původu zboží). Graf č Dovoz ČR z Kolumbie v roce 2010 (v tis. USD) Přímý Přes třetí země Nespecifikované zboží Spotřební zboží Dopravní prostředky Investiční zboží Paliva a maziva Průmyslové dodávky Potraviny a nápoje Potraviny a nápoje Průmyslové dodávky Paliva a maziva Investiční zboží Dopravní prostředky Spotřební zboží Nespecifikova né zboží Přímý Přes třetí země Graf č Vývoz ČR do Kolumbie (v tis. USD) Přímý Přes třetí země ,2 20 0, ,5-1,0 13,9-4,7 18,4-7,9 3,0 7,8 15,4 18,0 18,2-2,1-2,0 21,9-0,1 19,3 19,0 23,1-1,2-0, Graf č Dovoz ČR z Kolumbie (v tis. USD) Přímý Přes třetí země ,1 43,8 26, ,2 30,2 27,3 25,1 27,7 18,3 16,9 23, ,4 8,3 2,0 1,4 1,4 1,0 2,4 3,7 5,0 0 1,5 2,

14 Graf č Saldo ČR - Kolumbie (v tis. USD) ,6-10,7 Celkem -9,1 Vykazované -2,4-8,1-1,4-6,4-15,7-5,9-8,7-9,3-12, ,8-25,7-18,7-20,0-27,4-25,4-30,9-32,5-23, , Peru V komoditní struktuře vývozu z ČR do Peru dominují investiční dodávky, a to jak přímo, tak i přes třetí země (graf č ). Nepřímý vývoz zboží z ČR do Peru má stejný objem jako přímý vývoz. V jeho struktuře mírně převládá obchodní charakter (např. výrobky elektronického průmyslu obchodované přes centrálu v jiné zemi). Graf č Vývoz ČR do Peru v roce 2010 (v tis. USD) Nespecifikované zboží Spotřební zboží Dopravní prostředky Investiční zboží Paliva a maziva Průmyslové dodávky Potraviny a nápoje Potraviny a nápoje Průmyslové dodávky Paliva a maziva Investiční zboží Dopravní prostředky Spotřební zboží Nespecifiko vané zboží Přímý Přes třetí země V dovozu výrazně převažuje dovoz potravin a nápojů (graf č ), který se uskutečňuje především přes třetí země. Vývoj vývozu z ČR do Peru v období 2000 až 2010 roste a současně také roste podíl vývozu přes třetí země (graf č ). Celkový dovoz ČR z Peru také v daném období roste (graf č ) a probíhá převážně přes třetí země. 14

15 Jak ve vývozu, tak i v dovozu, se do obchodu s Peru nepromítl tak výrazně vstup ČR do EU jako tomu bylo v případě Kolumbie. Saldo vzájemného obchodu se drželo mírně pod nulou a v roce 2009 a následně v roce 2010 se vyšplhalo do kladných hodnot (graf č ). Graf č Dovoz ČR z Peru v roce 2010 (v tis. USD) Nespecifikované zboží Spotřební zboží Dopravní prostředky Investiční zboží Paliva a maziva Průmyslové dodávky Potraviny a nápoje Potraviny a nápoje Průmyslové dodávky Paliva a maziva Investiční zboží Dopravní prostředky Spotřební zboží Nespecifiko vané zboží Přímý Přes třetí země Graf č Vývoz ČR do Peru (v tis. USD) 50 Přímý Přes třetí země 40 15, ,8 2,5 1,4 3,9 3,8 5,8 5,3 3,4 10,2-1,8 10,0 4,5 6,2 7,8 6,2 10,5 8,5 5,6 15,1 15,2 29,

16 Graf č Dovoz ČR z Peru (v tis. USD) 20 Přímý Přes třetí země , ,0 12,2 8 11,2 12,4 6 10,5 9,5 9,1 4 8,0 6,7 7,5 2 4,5 3,5 2,3 0,1 0,8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,7 1, Graf č Saldo ČR - Peru (v tis. USD) Celkem Vykazované , ,2 10 5,2 5,3 5 3,5 1,3 0,3-4,8 0,3 0-1,6-4,3-4,5-1,8-1,5-3,0-2,4-5,4-5,7-5 -3,6-3,5-8,0-6,

17 5. VYBRANÉ POLOŽKY VZÁJEMNÉHO OBCHODU 5.1 Banány Dominantní skupinou dovozu z Kolumbie i Peru jsou potraviny a nápoje. Dominantní položkou v dovozu z Kolumbie jsou banány. Peru je také velkým vývozcem banánů, nikoli však do ČR. V grafu je podíl jednotlivých států na dovozu banánů do ČR v roce Největším dovozcem byla Francie (dovoz z Francouzské Guyany). Na druhém místě je Kolumbie a Peru je až na 16. místě. Graf č Podíl na dovozu banánů do ČR v roce Pořadí 1 (z 28 destinací) 2 19,44% 16,96% 1 1 Pořadí 3 10,84% Pořadí 4 9,82% 8,77% Pořadí 16 Francie Kolumbie Pobřeží slonoviny 0,04% Ekvádor Panama Peru V grafu jsou kg ceny dovozů. Pod průměrem je pouze Francie. Na ostatní dovozce, protože jsou mimo EU, se pravděpodobně vztahují tarifní či netarifní překážky dovozu a proto jejich kg ceny jsou výrazně vyšší než u Francie. Odstranění těchto bariér na straně Kolumbie a Peru by pravděpodobně snížilo jejich ceny a tím by mohlo dojít k navýšení objemu dodávek v kg. V grafech a jsou podíly dovozců banánů do EU27 a průměrné ceny těchto dovozů. Zajímavé je, že dovozní cena do EU27 je u Kolumbie vyšší než u dovozů z Kolumbie do ČR asi ČR dováží z Kolumbie méně kvalitní banány než je průměr EU27. U Peru je situace opačná. Pro EU27 je Kolumbie hlavním mimo evropským dodavatelem banánů. Když se podíváme na vývoz banánů z Kolumbie (graf 5.1.5) a z Peru (graf 5.1.6) je patrný dominantní podíl EU27 a USA. Liberalizace dovozu do EU27 je určitě pro Kolumbii i Peru výhodná. Také je výhodná pro evropské státy neprodukující banány. V grafech a jsou vývozní ceny banánů z Kolumbie a z Peru. Z těchto cen lze usuzovat, že odstranění bariér by mohlo vést ke srovnatelné ceně na trhu ČR banánů z Kolumbie s cenou banánů z Francie. Výrazně vyšší cena banánů z Peru je dána tím, že se jedná o biobanány. 17

18 Graf č Dovozní ceny banánů do ČR (USD/kg) 2,00 1,80 1,74 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,68 0,75 0,84 0,69 0,77 0,60 0,40 0,46 0,20 0,00 Celkem Francie Kolumbie Pobřeží slonoviny Ekvádor Panama Peru Graf č Podíl na dovozu banánů do EU27 v roce Pořadí 1 (z 28 destinací) 28,7 25,4 2 1 Pořadí 3 15,94% 1 Pořadí 4 7,53% 5,57% Pořadí 11 1,36% Kolumbie Ekvádor Kostarika Dominikánská republika Pobřeží slonoviny Peru Graf č Dovozní ceny banánů do EU27 (USD/kg) 1,00 0,98 0,90 0,80 0,80 0,88 0,75 0,76 0,91 0,84 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Celkem Kolumbie Ekvádor Kostarika Dominikánská republika Pobřeží slonoviny Peru 18

19 Graf č Vývoz banánů z Kolumbie v roce Pořadí 1 (ze 17 destinací) 7 68,01% ,11% 2 1 Pořadí 3 Pořadí 4 0,24% 0,09% 0,09% EU27 USA Japonsko Hol.Antily Sýrie Graf č Vývoz banánů z Peru v roce ,53% 6 Pořadí 1 (ze 13 destinací) ,68% Pořadí 3 1 8,77% Pořadí 4 1,61% 0,26% EU27 USA Japonsko Kanada Ekvádor Graf č Vývozní ceny banánů z Kolumbie (USD/kg) 0,60 0,57 0,50 0,40 0,42 0,41 0,42 0,42 0,30 0,20 0,22 0,10 0,00 Celkem EU27 USA Japonsko Hol.Antily Sýrie 19

20 Graf č Vývozní ceny banánů z Peru (USD/kg) 0,70 0,68 0,63 0,62 0,60 0,63 0,63 0,64 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Celkem EU27 USA Japonsko Kanada Ekvádor 5.2 Káva Dominantní položkou v dovozu z Kolumbie i z Peru je káva. V grafu je podíl jednotlivých států na dovozu kávy do ČR v roce Největším dovozcem byly státy nepěstující kávu, ale ve kterých jsou firmy balící kávu přivezenou do přístavů (Polsko, Německo, Rakousko, Itálie). Jediný pěstitel kávy je Brazílie na třetím místě. Peru je 8. a Kolumbie až 15. S velkou pravděpodobností je v balírnách použita i káva z Kolumbie či z Peru, ale neumíme ji identifikovat. V grafu jsou kg ceny dovozů do ČR. Graf č Podíl na dovozu kávy do ČR v roce Pořadí 1 (ze 70 destinací) 21,74% 1 Pořadí 3 13,06% 12,0 1 Pořadí 4 6,89% 6,08% Pořadí 8 3,7 Pořadí 15 1,21% Polsko Německo Brazílie Rakousko Itálie Peru Kolumbie V grafu je dovoz kávy podle zemí do EU27. Největším dovozcem je Brazílie. Překvapivě druhým dovozcem je Švýcarsko. Pravděpodobně se jedná už o balenou kávu. Peru je čtvrté a Kolumbie až šestá. V grafu jsou dovozní ceny kávy. Výrazně vyšší cena Švýcarské kávy potvrzuje předpoklad, že jde o balenou kávu. Káva z Peru a z Kolumbie je dražší, pravděpodobně jde o lepší druhy, a proto by snížení cel výrazně pomohlo zvýšení prodejů do EU27. 20

21 Graf č Dovozní ceny kávy do ČR (USD/kg) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 3,67 3,08 5,58 3,18 4,16 4,46 4,86 2,00 1,00 107,02 0,00 Celkem Polsko Německo Brazílie Rakousko Itálie Peru Kolumbie Graf č Podíl na dovozu kávy do EU27 v roce Pořadí 1 (ze 123 destinací) 32,11% Pořadí ,57% 10,2 Pořadí 4 6,98% 6,3 Pořadí 6 4,67% Brazílie Švýcarsko Vietnam Peru Honduras Kolumbie Graf č Dovozní ceny kávy do EU27 (USD/kg) 5,00 4,44 4,50 4,15 4,00 3,50 3,50 3,09 3,07 3,00 2,50 2,00 1,50 1,62 1,00 0,50 32,31 0,00 Celkem Brazílie Švýcarsko Vietnam Peru Honduras Kolumbie 21

22 Když se podíváme na vývoz kávy z Kolumbie (graf 5.2.5) je patrný dominantní podíl USA a EU27 a z Peru (graf 5.2.6) je patrný dominantní opačně podíl EU27 a pak USA. Snížení dovozních cel do EU27 je určitě pro Kolumbii i Peru výhodné. Graf č Vývoz kávy z Kolumbie v roce Pořadí 1 (ze 48 destinací) 39,76% ,18% Pořadí 3 19,47% 1 1 Pořadí 4 7,77% 3,44% USA EU27 Japonsko Kanada Korea Graf č Vývoz kávy z Peru v roce Pořadí 1 (z 28 destinací) 63,67% ,52% 2 1 Pořadí 3 Pořadí 4 3,36% 2,49% 1,4 EU27 USA Korea Kanada Japonsko V grafech a jsou vývozní ceny kávy z Kolumbie a z Peru. Z těchto cen a cen dovozů do EU27 lze usuzovat, že obě země přeprodávají kávu i z jiných zemí. 22

23 Graf č Vývozní ceny kávy z Kolumbie (USD/kg) 5,00 4,63 4,65 4,66 4,60 4,56 4,57 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Celkem USA EU27 Japonsko Kanada Korea Graf č Vývozní ceny kávy z Peru (USD/kg) 3,50 3,00 2,87 2,95 2,82 2,70 3,17 2,95 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Celkem EU27 USA Korea Kanada Japonsko 5.3 Osobní auta Perspektivní položkou českého vývozu jsou osobní auta a to především do Kolumbie. V grafu je vývoz osobních aut z ČR. V grafu je prvních pět hlavních odběratelů plus Kolumbie a Peru. Vývoz do Kolumbie byl v roce aut a do Peru 72 aut. V grafu je dovoz osobních aut Kolumbií a v grafu Peru. Ani do jedné země není EU27 výrazným dovozcem a v rámci EU27 ČR je přímo outsiderem. I z pohledu EU27 nejsou Kolumbie a Peru významné trhy (graf 5.3.4). Odbourání obchodních bariér povede pravděpodobně k navýšení dovozů z EU27 a v rámci toho i z ČR. Perspektiva pro ČR je také ve zvýšení subdodávek pro ostatní vývozce z EU27. Velké rozdíly v kusech dovezených a vyvezených aut jsou dány metodikou statistiky zahraničního obchodu (vývozy přes třetí země). Např. z ČR bylo do Peru vyvezeno 72 aut, ale ne všechna tato auta byla vyrobena v ČR. Peru naproti tomu eviduje dovoz 11 aut vyrobených v ČR. 23

24 Graf č Podíl na vývozu osobních aut z ČR v roce 2010 (ks, podíly v USD) 2 23,06% kusů kusů kusů 8,82% 8, kusů 6,23% kusů 5,51% 537 kusů 72 kusů Německo Velká Británie 0,0 0,01% Francie Itálie Holandsko Kolumbie Peru Graf č Dovoz osobních aut do Kolumbie v roce 2010 (ks, podíly v USD) kusů 24,78% kusů 17,67% kusů 15,41% kusů 9,77% kusů 9,1 276 kusů 0,23% Volná zóna Korea Mexiko Japonsko EU27 ČR Graf č Dovoz osobních aut do Peru v roce 2010 (ks, podíly v USD) kusů 4 43,38% kusů 25,07% kusů 481 kusů 1 7,89% 7,06% kusů 4,72% 11 kusů 0,01% Japonsko Korea EU27 USA Mexiko ČR 24

25 Graf č Podíl na vývozu osobních aut z EU27 v roce 2010 (ks, podíly v USD) kusů 25, kusů 15,93% kusů 6,92% kusů kusů 5,57% 5,36% kusů kusů 0,19% 0,09% USA Čína Švýcarsko Turecko Rusko Kolumbie Peru 5.4 Stroje V grafu je podíl dovozu strojů do Kolumbie v roce EU27 je třetím dovozcem a ČR až 45 dovozcem. Uvolnění cel na dovozy strojů bude pravděpodobně znamenat přínos pro ČR spíše jako subdodavatele ostatních zemí EU27 (především Německa). Zároveň se českým exportérům otevírají příležitosti pro přímé vývozy hotových výrobků. V grafu je dovoz strojů do Peru. Situace je obdobná Kolumbii. Graf č Podíl na dovozu strojů do Kolumbie v roce Pořadí 1 (ze 108 destinací) 34,97% ,6 Pořadí 3 15,6 1 Pořadí 4 6,67% 4,27% Pořadí 45 0,06% USA China EU27 Mexico Japonsko ČR 25

26 Graf č Podíl na dovozu strojů do Peru v roce Pořadí 1 (z 97 destinací) 24,92% 2 Pořadí 3 22,13% 21,33% 2 1 Pořadí 4 1 8,09% 5,01% Pořadí 30 0,29% USA China EU27 Brazilie Japonsko ČR 26

27 6. DOPADY ZMĚNY CEL NA VÝVOZ ČR V grafu č. 6.1 je průměrná výše cla v současnosti, tj. v roce 2011 (období 0) a v letech platnosti smlouvy (období 1 = 1. rok platnosti smlouvy). Průměrná výše cla je spočtena z nejvýznamnějších položek, představujících 8 vývozu do daných zemí v roce Graf č. 6.1 Průměrná výše cla v % placeného v daných zemích Peru 2,29 1,68 1,41 1,14 0,87 0,60 0,33 0,27 0,20 0,13 0,07 0,00 Kolumbie 13,06 10,46 8,69 7,19 5,69 4,27 2,86 1,66 0,46 0,31 0,15 0,00 V grafu č. 6.2 jsou průměrné výše cla za vybrané položky českého vývozu do Kolumbie a v grafu č. 6.3 do Peru. V grafech č. 6.4 a 6.5 je modelový příklad platby cla v tis. USD a meziroční pokles celní sazby v Kolumbii a v Peru. Graf č. 6.2 Průměrná výše cla v % placeného v Kolumbii Celkem 8703 Auta + 95 Hračky 84 Stroje 85 Elektrické Stroje 3304 Kosmetika Váha ve vývozu za rok 2011 ČR do Kolumbie Auta 17,76%, Hračky 7, Elektrické stroje 6,6 Kosmetika 6,52% 2 Stroje 16,56%

28 Graf č. 6.3 Průměrná výše cla v % placeného v Peru 7 Celkem 8703 Auta 95 Hračky 84 Stroje 70 Sklo 6 Váha ve vývozu za rok 2011 ČR do Peru Auta 5,28% Hračky 13,3 2 1 Sklo 7,42% Stroje 20,92% Graf č. 6.4 Platba cla v Kolumbii Clo v tis.usd Snížení cla Graf č. 6.5 Platba cla v Peru Clo v tis.usd Snížení cla V tabulce 6.1 je výpočet, kolik redukce celního zatížení ušetří celkem (tj. při zavedení nulové sazby ihned) dovozci z Kolumbie a Peru (strana vývozu ČR) a dovozci z ČR. Tabulka uvádí 28

29 absolutní úsporu v USD a relativní k celkovému vývozu či dovozu. Z přehledu je patrné, že největší úsporu na clech dosáhne dovozce českého zboží do Kolumbie. Následovat ho bude dovozce kolumbijského zboží do ČR. Celní zatížení v Peru je podstatně nižší již dnes a na dovozu z Peru není dokonce vybíráno clo žádné. V případě Peru tedy úspora bude podstatně nižší než u Kolumbie. Tabulka 6.1 Kolumbie Peru Vývoz ČR tis.usd % Vývozu 13,06% 2,29% Dovoz ČR tis.usd % Dovozu 8,07% 0,0 Realizované úspory pak dovozci s největší pravděpodobností promítnout do cen na domácím trhu, což bude znamenat posílení cenové konkurence zejména českých exportů na kolumbijském trhu. 29

30 7. ZÁVĚR Zahraniční obchod ČR s Kolumbií a Peru hraje marginální roli, jak vyplývá z jeho objemu i podílu ve statistice zahraničního obchodu. Podobně je tomu i v obchodním vztahu těchto andských zemí k EU. Tento fakt výrazně neovlivní ani připočtený objem obchodu realizovaného přes třetí země, jehož podíl je významný, u některých položek dominantní. Charakter obchodovaného zboží je dán strukturou a úrovní ekonomik, kdy Kolumbie a Peru exportují spíše prvotní suroviny, zemědělské produkty a potraviny, zatímco z ČR do těchto zemí jdou převážně strojírenské produkty, spotřební zboží a chemikálie. Nízká intenzita vzájemných vztahů se promítá i do objemu cla z dovozu z těchto zemí, kdy za tři roky ( ) bylo vybráno clo z dovozu z Kolumbie ve výši 1,3 mil. Kč, (DPH za 1,4 mil. Kč a spotřební daň za 1,5 tis. Kč). U Peru to bylo clo o objemu 0,7 mil. Kč (DPH 1,5 mil. Kč a spotřební daň 62 tis. Kč). Pokud bylo zboží z těchto zemí dovezeno přes třetí země (převážně z EU), bylo clo vybráno v těchto zemích a u nás se promítlo ve vyšší ceně dovozu. Realizace Dohody o volném obchodu znamená na jedné straně postupné snižování (podle scénáře realizace dohody) výběru dovozního cla z těchto zemí se zanedbatelným negativním dopadem do státního rozpočtu, které na druhé straně bude více než kompenzováno otevřením trhu těchto zemí pro výrobky a služby z ČR, což je v souladu s exportní strategií ČR (diverzifikace trhu hledáním nových tržních příležitostí mimo region EU). Dojde k postupnému zrovnoprávnění importních podmínek Kolumbie a Peru pro ČR (EU) s podmínkami, které existují pro USA a vybrané další obchodní partnery těchto zemí. Exportní příležitostí zpracovatelského průmyslu ČR budou i dodávky přes třetí země EU, kde subdodávky v rámci nadnárodních firem mají významný podíl v zahraničním obchodě. Pro zpracovatelský průmysl v těchto zemích se toto otevření může projevit nepříznivě, ale s předpokládanou investiční rozvojovou vlnou dojde k expanzi i v domácím sektoru. S přílivem zahraničních investic dostanou příležitost subdodavatelské produkce a i nové výrobky. Celkově se liberalizace trhu projeví růstem zaměstnanosti, dovedností, vzdělání a mezd a povede k rozvoji služeb. Rychlý rozvoj průmyslových aktivit negativně ovlivní životní prostředí, což na druhé straně bude příležitostí pro nové technologie, výrobky a služby z oblasti ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Kvantifikace dopadu Dohody o volném obchodu s Kolumbií a Peru vůči ČR je obtížná, jednak z důvodu velmi malého podílu obchodu s těmito zeměmi a jednak z důvodu těžko předvídatelných strukturálních podnikatelských rozhodnutí po zahájení realizace dohody. Svou roli zde hraje i scénář liberalizace, rozložené do jednotlivých let podle příslušných okruhů obchodovaných položek, včetně odstraňování netarifních obchodních bariér. Případné průtahy při procesu schvalování dohody se nepříznivě projeví v konkurenceschopnosti EU a potažmo ČR, neboť výhody z dohod o volném obchodu budou využívat ostatní země mimo EU, které buď už dohody mají (USA), nebo jsou v procedurách sjednávání a zejména schvalování rychlejší. Celkově lze konstatovat, že Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru bude mít větší dopad na Kolumbii a Peru, než na ČR, přičemž na obou stranách budou výrazně převyšovat pozitivní faktory. 30

31 8. PŘÍLOHA 1 Klasifikace zboží WTO podle širších ekonomických kategorií (BEC) charakter zboží 1 Potraviny a nápoje 11 Primární 111 Převážně pro průmysl mezispotřeba konečná 112 Převážně pro spotřebu domácností spotřeba 12 Přepracované 121 Převážně pro průmysl mezispotřeba 122 Převážně pro spotřebu domácností spotřeba 2 Průmyslové dodávky jinde nespecifikované 21 Primární mezispotřeba 22 Přepracované mezispotřeba 3 Paliva a maziva 31 Primární mezispotřeba 32 Přepracované 321 pro motory nespecifikované 322 ostatní mezispotřeba 4 Kapitálové zboží (mimo dopravní prostředky), součásti a příslušenství investice 41 Kapitálové zboží (mimo dopravní prostředky) investice 42 Součásti a příslušenství mezispotřeba 5 Dopravní prostředky, součásti a příslušenství 51 osobní auta neklasifikováno 52 Ostatní 521 Průmyslové investice konečná 522 Neprůmyslové spotřeba 53 Součásti a příslušenství mezispotřeba 6 Spotřební zboží jinde neuvedené konečná 61 Dlouhodobé spotřeby spotřeba konečná 62 Střednědobé spotřeby spotřeba konečná 63 Krátkodobé spotřeby spotřeba 7 Zboží jinde neuvedené neklasifikováno 31

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku

Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku nextfinance Efektivní finanční řešení Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku - minimálně 15 000 pracovních míst - navýšení růstu HDP až o 1,5 procentního bodu - ČR 2. největším

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou

Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou SEZ Policy Brief, č.1 Shrnutí Tento dokument popisuje kontext a základní parametry ekonomické kapitoly Asociační dohody s Ukrajinou, tedy zejména tzv.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více