18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33"

Transkript

1 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký sortiment výrobků, které jsou určeny jak pro přímou spotřebu, tak i v celé řadě aplikací, výrobních linkách, strojích a zařízeních. Technologicky jde většinou o malosériovou výrobu, ale může jít i o kusovou výrobu unikátních zařízení. Odvětví tak klade vysoké nároky na spolupráci strojírenských, elektrotechnických a elektronických profesí a to nejen při jejich vývoji, ale i použití v praxi. Technologicky nejširšími obory jsou měřicí a regulační přístroje a zdravotnická technika. Naproti tomu obory optické přístroje a fotografická zařízení a časoměrné přístroje využívají specifické technologie, ve velké většině určené pouze pro tyto obory. Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ jsou do odvětví 33 zahrnuty následující obory: 33.1 Zdravotnická technika; 33.2 Měřicí a regulační přístroje; 33.3 Automatizační a regulační technika; 33.4 Optické přístroje a fotografická zařízení; 33.5 Časoměrné přístroje. Přehled podílů jednotlivých oborů na tržbách odvětví OKEČ 33 za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2007 je uveden v grafu Automatizační a regulační technika 16,0 % 33.4 Optické přístroje a fotograf. zařízení 8,8 % 33.5 Časoměrné přístroje 0,6 % 33.2 Měřicí a regulační přístroje 52,9 % 33.1 Zdravotnická technika 21,6 % Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 18.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Jak je patrné z grafu 18.1 tvoří největší část výrobků odvětví měřicí a regulační přístroje, které se již staly pro stroje a jiná složitější zařízení nezbytnou součástí. Z dlouhodobého hlediska vykazuje odvětví (sice s menšími výkyvy) růst tržeb za výrobky a služby. V rozmezí let 2000 až 2007 kolísaly meziročně tržby za prodej vlastních výrobků a služeb odvětví OKEČ 33 od růstu o téměř 26 % až po pokles o 9 %. Podíl na celém zpracovatelském průmyslu proto také mírně kolísal. Největší podíl byl zaznamenán v roce 2002 a v roce 2005 kdy byl 1,7 %. Nejnižší podíl pak byl v roce 2004 kdy dosáhl jen 1,4 %. V roce 2007 byl tento podíl 1,6 %. Z hlediska podílu na tržbách celého zpracovatelského průmyslu je odvětví na sedmnácté pozici. Počtem pracovníků je obor s podílem 2,7 % na zpracovatelském průmyslu významnější, 215

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU což ho řadí na čtrnácté místo. Z hlediska přidané hodnoty řadí podíl 2,5 % odvětví OKEČ 33 v rámci zpracovatelského průmyslu na třinácté místo Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Podíl velikostních skupin organizací na celkových tržbách, přidané hodnotě z výroby a počtu pracovníků v roce 2006 je uveden v tabulce 18.1 a grafu Tabulka 18.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 33 (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,3 Účetní přidaná hodnota v b.c , , , , ,1 Počet pracovníků V porovnání tržeb a účetní přidané hodnoty na jednoho pracovníka v jednotlivých skupinách podniků, dosáhla nejvyšších hodnot tržeb skupina podniků s více než 1000 pracovníky, která vytvořila tis. Kč na jednoho pracovníka a v účetní přidané hodnotě to bylo 663 tis. Kč na jednoho pracovníka. Naopak nejnižších hodnot dosahuje skupina s 0 až 9 pracovníky (736 tis. Kč v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb a v přidané hodnotě je to 406 tis. Kč na jednoho pracovníka). Podniky s 250 až 999 pracovníky vytvořily 968 tis. Kč v tržbách a 455,8 tis.kč v přidané hodnotě na jednoho pracovníka, což je méně než u skupiny podniků s 50 až 249 pracovníky, kde tyto hodnoty byly 1 320,3 tis. Kč a 478,5 tis. Kč. Rozhodující podíl na tržbách odvětví OKEČ 33 měly v roce 2006 podniky s více než 1000 pracovníků, které dosáhly 34,0 % tržeb v odvětví. Podniky s 250 až 999 pracovníky se podílely 16,7 % a podniky s počtem 50 až 249 pracovníků dosáhly podílu 23,8 % na celkových tržbách odvětví. V účetní přidané hodnotě mají největší podíl tj. 26,3 % podniky s více než 1000 pracovníky. Naopak nejnižší podíl 15,1 % měla skupina právnických a fyzických osob s max. 9 pracovníky. 35 % více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 18.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 18.4. Hlavní ekonomické ukazatele Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů Cenový vývoj Tabulka 18.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,5 102,9 101,3 100,0 99,0 99,7 99,1 SKP ,1 94,5 100,4 97,3 96,3 100,0 97,0 SKP 33.3 nevykazuje se SKP ,2 103,4 101,0 100,0 98,1 102,7 103,2 SKP ,1 100,0 101,7 100,0 99,9 100,0 x SKP ,3 97,9 100,8 98,4 97,5 100,1 99,8 MPO Jak je zřejmé z tabulky ceny výrobků oboru měřicích a regulačních přístrojů, zdravotnických a optických zařízení vykazují ve sledovaném období spíše pokles (viz tabulka 18.2). Tato skutečnost svědčí o zvyšujícím se konkurenčním tlaku a hledání výrobních úspor. Firmy díky tomu také přizpůsobily svou cenovou politiku, když se snaží získat další kupce poskytnutím různých slev z ceny výrobku. Stagnace cen je vykazována u výrobků SKP časoměrné přístroje. To může být způsobeno větším zájmem trhu o kvalitní výrobky renomovaných firem, mezi které lze zařadit i naše výrobce. Cenové indexy SKP 33 ovlivňuje vývoj SKP 33.2, který zde má rozhodující podíl. Vzhledem k specifickým vlastnostem oboru automatizační technika nejsou v tabulce 18.2 některé údaje vykazovány Základní produkční charakteristiky Ve srovnání let 2000 a 2007 vzrostly tržby za vlastní výrobky a služby celého odvětví o téměř 98 % (viz tabulka 18.3). Největší nárůst tržeb v absolutním měřítku v tomto období zaznamenal obor - měřicí a regulační přístroje (o 13,1 mld. Kč). Významně také vzrostly obory zdravotnické přístroje a automatizační technika (každý o více než 6 mld. Kč). Tabulka 18.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,8 OKEČ , , , , , , , ,8 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ ,5 264,9 223,8 232,8 262,8 236,1 247,9 334,1 OKEČ , , , , , , , ,2 meziroční index x 117,6 108,5 90,9 126,2 99,9 112,5 120,4 Díky výraznému růstu v posledních třech letech dosáhl největšího růstu tržeb za vlastní výrobky a služby v běžných cenách v letech 2000 až 2007 obor automatizační technika, a to o 244 %. Významný je také růst oboru zdravotnická technika (o 110 %). Tradiční tahoun odvětví - obor měřicí a regulační přístroje, s růstem necelých 81,5 %, byl třetím nejrychleji rostoucím oborem před optickými přístroji a fotografickými zařízeními (33.4), který zvýšil svoje tržby o 57 %. Pokles pak zaznamenal obor časoměrné přístroje, když podnikům tohoto oboru klesly tržby o více než 25 %. Tento pokles je způsoben především ukončením výroby mechanických budíků, ale také snižováním počtu malých firem a živnostníků, což je zřejmě důsledek odklonu zákazníků od klasických mechanických hodinek. V meziročním srovnání naopak tento obor zaznamenal významný růst (druhý největší), když tržby podniků 217

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU stouply o 34,8 %. Tento nárůst svědčí o změně výrobního sortimentu podniků a větší orientaci na kvalitní, luxusní ale také dražší výrobky. Z ostatních nejvíce meziročně stouply tržby oboru 33.3, a to o 51 %, což vzhledem k povaze výrobků lze přičíst zvýšenému zájmu o lepší vybavení investic. Další obory pak zvyšovaly svoje tržby takto: obor 33.1 o 22 % a obor 33.2 o téměř 15 %. Nejnižší růst vykázal obor 33.4, když jeho tržby vzrostly o necelých 6 %. Jak je patrné z tabulky účetní přidaná hodnota celého odvětví ve sledovaném období trvale rostla. Největší nárůst přidané hodnoty v běžných cenách v porovnání let 2007/2000 zaznamenal obor automatizační technika - o neuvěřitelných 328,5 %. O 137,5 % vzrostla přidaná hodnota u oboru zdravotnická technika, u oboru měřicí a regulační přístroje to bylo 94 % a u oboru 33.4 byl růst o 77 %. Obor časoměrné přístroje zaznamenal v dlouhodobějším srovnání let 2007/2000 pokles o 29 %. V meziročním srovnání největší růst přidané hodnoty byl zaznamenán rovněž u oboru 33.3 o téměř 65 %. Obor 33.1 pak zaznamenal růst o víc než 29 % a obor 33.5 o víc než 16 %. Průběh účetní přidané hodnoty odvětví OKEČ 33 v běžných cenách v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce Tabulka 18.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , ,5 957, , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ ,2 99,6 86,0 76,2 85,5 74,9 104,8 121,9 OKEČ , , , , , , , ,1 meziroční index x 110,0 108,3 111,7 110,5 110,2 115,4 119,6 ÚZEI Průběh počtu zaměstnaných osob v jednotlivých oborech odvětví 33 v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce Tabulka 18.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 102,7 96,0 104,9 103,7 103,5 104,6 103,3 Dlouhodobě nevykazuje růst počtu pracovníků žádný obor. Počet pracovníků v odvětví se v posledních letech výrazně neměnil. Největší růst počtu pracovníků ve srovnání let 2007/2000 byl zaznamenán u oboru automatizační technika o 92 % a u oboru zdravotnická technika o 26,4 %. Počet pracovníků oboru časoměrné přístroje v tomto období poklesl na 43 % původního počtu. V meziročním srovnání 2007/2006 vzrostl počet pracovníků nejvíce u oboru automatizační technika o téměř 11,5 %. V ostatních oborech rostl počet pracovníků pomaleji. Druhý nejvyšší růst byl zaznamenán u oborů: 33.1 o 9 % a 33.5 o víc než 7 %. Vzhledem k růstu tržeb se tento obor v současné době jeví jako stabilizovaný. Počet pracovníků naopak poklesl u oboru 33.2 o 1,5 % a oboru 33.4 o 1,7 %. Porovnání vývoje základních produkčních charakteristik odvětví OKEČ 33 s celým zpracovatelským průmyslem je uvedeno v grafu

5 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů % % * Počet pracovníků OKEČ 33 Počet pracovníků ZP * Tržby za VV a S OKEČ 33 Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 33 Účetní přidaná hodnota ZP ÚZEI Graf 18.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tabulka 18.6 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ ,0 759,9 751,6 679, , , , ,6 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ ,1 59,5 60,7 64,1 66,7 55,7 59,5 73,9 OKEČ , , , , , , , ,9 meziroční index x 111,6 106,9 105,6 116,3 109,8 116,7 116,0 V porovnání s rokem 2000 vzrostly osobní náklady odvětví OKEČ 33 o více než 117 %, když celkový počet zaměstnanců se zvýšil pouze o 20 % (viz tabulka 18.6). U většiny oborů osobní náklady (ON) převážně rostly, ale větším tempem než rostl počet zaměstnanců. Významný pokles je patrný u oboru časoměrná zařízení, když ON klesly na 60 % hodnoty v roce Ve srovnání let 2007/2000 zaznamenal největší dynamiku růstu osobních nákladů obor automatizační technika (258 %), obor zdravotnická technika (o 157 %), obor optické přístroje a fotografická zařízení (o 121 %) a obor měřicí a regulační přístroje (o 66 %). Ve srovnání let 2007/2006 zaznamenal největší růst osobních nákladů obor 33.1, o téměř 41 %. Tento velký růst osobních nákladů svědčí o rostoucím významu tohoto oboru. Dále meziročně nejvíce stouply ON v oboru 33.3 (o 23 %), v oboru 33.5 (o 24 %) a v oboru 33.4 (o 17 %). Pokles osobních nákladů nastal v oboru 33.2 (o 3,4 %). 219

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Produktivita práce a osobní náklady Produktivita práce (PP) všech oborů odvětví roste (viz tabulka 18.7), je však stále výrazně nižší než hodnota PP vyspělých zemí. Na růstu PP se pozitivně projevil především růst osobních nákladů. Největší nárůst PP v běžných cenách v porovnání let 2007/2000 byl zaznamenán u oboru automatizační technika (o 123 %). Produktivita práce v oboru zdravotnická technika stoupla o 88 %, v oboru měřicí a regulační přístroje o více než 81 %, u oboru časoměrná zařízení o 63 % a v oboru optické přístroje a fotografická zařízení - o 49 %. Za zmínku stojí výrazný meziroční nárůst produktivity práce u oboru 33.3 o více než 47 %. Tabulka 18.7 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,0 296,0 344,7 353,3 355,3 347,6 417,3 496,3 OKEČ ,8 367,9 424,5 466,9 503,9 583,1 604,8 641,8 OKEČ ,7 438,1 484,3 535,1 561,4 551,8 655,4 967,3 OKEČ ,0 289,9 298,5 338,1 386,1 381,5 371,8 402,5 OKEČ ,5 298,2 292,5 287,8 320,4 312,6 406,2 440,2 OKEČ ,2 335,3 378,2 403,0 429,2 456,7 504,0 583,4 meziroční index x 107,1 112,8 106,6 106,5 106,4 110,4 115,8 Účetní přidaná hodnota patří mezi faktory významně ovlivňující produktivitu práce. Součástí účetní přidané hodnoty jsou i osobní náklady. Odvětví OKEČ 33 je charakteristické právě vysokým podílem osobních nákladů na přidané hodnotě. Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v běžných cenách v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce Tabulka 18.8 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,588 0,605 0,577 0,557 0,597 0,637 0,586 0,637 OKEČ ,569 0,569 0,563 0,520 0,540 0,503 0,528 0,487 OKEČ ,657 0,676 0,708 0,710 0,732 0,810 0,732 0,549 OKEČ ,616 0,636 0,649 0,602 0,612 0,622 0,701 0,769 OKEČ ,709 0,597 0,706 0,841 0,781 0,743 0,568 0,606 OKEČ 33 0,593 0,601 0,594 0,561 0,590 0,588 0,595 0,577 Porovnání vývoje produktivity práce a vývoje podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě odvětví OKEČ 33 s údaji za celý zpracovatelský průmysl je uvedeno v grafu

7 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů % % * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 33 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 33 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP ÚZEI Graf 18.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Tabulka 18.9 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,7 SKP , , , , , , , ,9 SKP 33.3 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,1 SKP ,4 271,9 257,3 229,5 354,3 273,3 291,5 342,3 SKP , , , , , , , ,0 meziroční index x 121,4 99,7 120,5 139,5 105,8 113,0 108,2 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,4 SKP 33.3 x x x x x x x x SKP , , , , , , , ,3 SKP ,5 977,7 875,1 854, ,9 952, , ,5 SKP , , , , , , , ,8 meziroční index x 109,8 97,9 106,8 111,1 101,9 102,2 109,3 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,5 SKP 33.3 x x x x x x x x SKP ,5-377,0-882, , ,7-463, , ,2 SKP ,1-705,8-617,8-625,1-728,6-679,2-733,1-950,2 SKP , , , , , , , ,8 Pramen: ČSÚ 221

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Jak vyplývá z tabulky 18.9 má vývoz výrobků SKP 33 převážně vzestupný trend (mimo roku 2002 kdy došlo k záplavám a některé podniky měly potíže s výrobou). V období 2000 až 2007 zaznamenaly nejvyšší vývoz SKP 33.2 (o více jak 218 %), SKP 33.1 (o 190,8 %) a SKP 33.4 (o 63,9 %). Ke snížení vývozu došlo pouze u SKP 33.5, a to o 6,6 %. V meziročním srovnání 2007/2006 dosáhly největšího růstu vývozu SKP 33.1, neboť vývoz těchto výrobků se zvýšil o více než 21 %, dále SKP 33.2 zvýšil vývoz o 21 % a SKP 33.5 o víc než 17 %. K poklesu vývozu došlo nečekaně u výrobků SKP 33.4, a to o víc než 27 %. Typické pro tento obor je záporné saldo zahraničního obchodu v důsledku zvýšeného dovozu především sofistikovaných výrobků renomovaných firem, ale také polotovarů a speciálních součástí. Pro své specifické vlastnosti není vykazován obor Dovoz výrobků se v období let 2000 až 2007 zvýšil. Největšího přírůstku bylo dosaženo s výrobky SKP 33.4 (o 90 %) a s výrobky SKP 33.1 (o 77 %). Naopak k nejnižšímu nárůstu dovozu došlo u SKP 33.5, a to o pouhých 23,4 %. V meziročním srovnání dosáhl největšího růstu dovozu SKP dovoz těchto výrobků stoupl o víc než 26 %. I v roce 2007 došlo k růstu dovozu výrobků měřicích a regulačních přístrojů (o 12,8 %), optických přístrojů a fotografických zařízení (o 9,6 %) a také výrobků zdravotnické techniky (o 2,6 %) Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu s výrobky zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů ve struktuře vývozu a dovozu v roce 2007 je uvedeno v grafu Vývozní teritoria v roce 2007 Slovensko 9 % Nizozemí 5 % USA 5 % Francie 5 % Itálie Belgie 4 % 3 % Polsko 3 % Německo 36 % Ostatní 30 % Dovozní teritoria v roce 2007 Japonsko 10 % Čína 7 % Švýcarsko Itálie 4 % 4 % Francie 4 % Nizozemí 3 % USA 12 % Ostatní 26 % Německo 30 % ÚZEI 222 Graf 18.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP 15 Dominantní postavení Německa, které je patrné z grafu, je způsobeno především vlastnickými vztahy, kdy mezi vlastníky firem pod zahraniční kontrolou převažují právě firmy z Německa.

9 18.6. Investice Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů Přímé zahraniční investice Vývoj přímých zahraničních investic v letech 2000 až 2006 do organizací vyrábějících zdravotnické, přesné, optické a časoměrné přístroje a investic tuzemských firem v zahraničí do stejné oblasti je uveden v tabulce Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 33 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR 5 984, , , , , , ,8 Tuzem. investice v zahraničí 6,7 4,0 82,5 109,7 208,0 129,0 69,6 Pramen: ČNB Zahraniční investice do organizací odvětví OKEČ 33 stále tvoří velmi významnou část nových kapacit. Organizace pod zahraniční kontrolou nejen rozšiřují svoje stávající provozy, ale přicházejí i nový investoři a tím se jejich podíl na hospodářských výsledcích každý rok zvětšuje. Růst tohoto odvětví je v podstatě zajišťován především zahraničními investicemi. Zájem zahraničních investorů je hlavně o projekty na zelené louce tj. na území bez staré ekologické zátěže, a také na území které je již investičně připraveno vybudovanou infrastrukturou v průmyslových zónách. Část investorů potom využije i různé pobídky, např. program tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. Původní české společnosti, které jsou rovněž významnými exportéry, budují výrobní kapacity, aby snížily svoje náklady, v zemích kam dovážejí nebo chtějí dovážet své výrobky. Velikost investic právnických a fyzických osob v zahraničí je uvedena v druhém řádku tabulky Přitom je třeba vzít na zřetel, že uvedené hodnoty nemusí být úplné. Porovnání vývoje investic vkládaných do odvětví OKEČ 33 a do zpracovatelského průmyslu celkem v letech 2000 až 2006 je uvedeno v grafu % % Přímé zahraniční investice OKEČ 33 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 33 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 18.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Vývoj tohoto odvětví v posledních letech jasně dokumentuje jeho důležitost a stálý podíl na zpracovatelském průmyslu. Rozvoj odvětví je zakládán novými investicemi do nových technologií a také vývojem nových progresivních a sofistikovaných výrobků. Dá se říci, že odvětví dosáhlo konkurenceschopnosti co se týče kvality i užitné hodnoty výrobků. V ukazateli produktivity práce z přidané hodnoty vykazuje ale stále ještě zaostávání za zeměmi západní Evropy. V současné době si již mnozí výrobci uvědomili, že k udržení konkurence schopné produkce je především potřeba trvalý vývoj, jak výrobků tak 223

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU i výrobních technologií. To je možné zajistit jen uplatněním nových poznatků vědy a výzkumu. Tato skutečnost se projevuje především budováním technologických a vývojových center. To má samozřejmě vliv i na možnosti podniků pružně reagovat na nové požadavky zákazníků. Neustále se zkracující inovační výrobní cykly nutí výrobce trvale racionalizovat výrobní procesy a snižovat výrobní náklady. Ze strany firem je proto trvalý zájem o různé podpory, programy na podporu zaměstnanosti, nebo technologických center. Pro usnadnění a urychlení vývojových cyklů jsou nyní budována volná sdružení podniků tzv. klastry. Ty pak mohou část svých nákladů na provoz a rozvoj pokrýt čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Zájem domácích i zahraničních investorů o kapitálový vstup zejména do nových projektů vytváří předpoklady stálého zvyšování počtu konkurence schopné produkce tohoto odvětví. Jak již bylo uvedeno, odvětví se vyznačuje specifickými technologiemi. Tyto technologie jsou náročné na obsluhu a vyznačují se také minimálním množstvím odpadů a relativní šetrností k životnímu prostředí. Většina firem jsou malé a střední podniky, které splňovaly ekologické zákony ještě před vstupem do EU. Jako limitující pro rozvoj odvětví se ale v současné době jeví nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Některé firmy proto začaly spolupracovat s vysokými školami, ale i s učilišti a podílí se na odborné výchově svých budoucích pracovníků. 224

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl, který zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK Výroba a opravy strojů a zařízení 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20.1. Charakteristika odvětví Odvětví ostatní dopravní prostředky a zařízení je charakteristické širokou nabídkou dopravních prostředků.

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Transformace zpracovatelského průmyslu v České republice

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských

Více

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 14.1 Charakteristika odvětví Elektrotechnický průmysl

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je, vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku, odvětví náročné na

Více

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ 3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ Výroba oděvů 3.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů je vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku náročné na pracovní sílu. K základním požadavkům kladeným

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ 2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ Výroba textilií 2.1 Charakteristika odvětví Výroba textilií, včetně textilních výrobků se podle použité technologie a druhu zpracovávané suroviny dělí na výrobu bavlnářskou,

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle použité technologie

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Rozvoj globální ekonomiky je úzce spojen

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je odvětvím náročným na potřebu pracovních sil

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ Výroba pryžových a plastových výrobků 10.1 Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků CZ-NACE 22 patřila po řadu let k hlavním

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG. 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG. 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG Výroba chemických výrobků 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ 24 9.1. Charakteristika odvětví Chemický a farmaceutický průmysl (DG) patří

Více

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL DN Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 21.1. Charakteristika odvětví V souladu s odvětvovou

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Produkce odvětví kovových konstrukcí a kovodělných výrobků navazuje na tradiční sortiment, využívající tuzemské

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 5. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2005 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2005 vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha Ministerstvo

Více

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ivan Souček ředitel Svazu chemického průmyslu ČR KONFERENCIA pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR 29.11.2016 Makroekonomické předpoklady Z pohledu

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Gumárenský a plastikářský průmysl v ČR dosáhl

Více

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL DN Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 21.1. Charakteristika odvětví V souladu s odvětvovou

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl je odvětvím s proexportním

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál)

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál) 1. Zdroje podnikání Podnikatelská činnost vyžaduje základní zdroje dvojího charakteru: pracovní a kapitálové, resp. majetkové. Formy využívaných kapitálových zdrojů mohou mít dlouhodobý i krátkodobý charakter,

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2002

Ministerstvo zemědělství ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2002 Ministerstvo zemědělství ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2002 Praha 2003 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2002 vypracoval pod gescí odboru potravinářské

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více