Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Pernarec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Pernarec"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Pernarec 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Pernarec 151 Tel: Fax: IZO IČO ředitelka školy: Mgr.Marie Formanová 1.2. Zřizovatel: Obec Pernarec, Pernarec Poslední zařazení do sítě škol: Seznam pracovišť Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Pernarec Odloučené pracoviště-zš Pernarec ŠD Pernarec MŠ Pernarec Vzdělávací program školy Název vzdělávacího programu Č.j. v ročníku Základní škola / ,5.,9. ŠVP 42/ , Součásti školy Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 pracovníků MŠ ,5 ZŠ ,0 ŠD, ŠK ,2-1 -

2 Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ŠJ , Typ školy neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: spojená 1.a 3.tř a 4. a 5.tř..) 1.8. Spádový obvod školy Ve školním roce 2009/2010 dojížděli do naší školy žáci z těchto obcí: Pernarec, Krukanice, Březí, Čerňovice, Málkovice, Skupeč, Křelovice, Mydlovary, Ostrov u Bezdružic, Pláň, Budeč, Krsov, Blažim, Úněšov, Hvožďany, jeden žák měl bydliště v Plzni Specializované a speciální třídy Škola nemá specializované a speciální třídy Individuální integrace postižených dětí Vady Počet žáků Mentálně postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj.poruchou učení a chování 7 Celkem 7 Specializovaná výuka pro žáky s SPU: Žáci navštěvovali kroužek nápravy poruch učení. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo tento zájmový útvar celkem 8 žáků (1 žák z 1.stupně a 6 žáků z 2.stupně) Do kroužku docházela i jedna žákyně 2.st. s problémy ve výuce, která nebyla integrována

3 1.11. Materiálně technické zajištění školy Škola zpracovává dlouhodobý a krátkodobý plán materiálně-technického zajištění. Dlouhodobý plán je projednáván s obecním úřadem. Hlavním úkolem pro školní rok 2009/2010 bylo dokončení školního informačního centra, které bylo vytvořeno propojením počítačové učebny s knihovnou. Tuto místnost jsme začali zařizovat v loňském školním roce (stavební úpravy, nové počítače, interaktivní tabule, kancelářský nábytek) a letos zbývalo dokončit prostory pro knihovnu. Místnost byla vytapetována, byl zde položen nový koberec a zakoupen nábytek za Kč (regály na knihy, křesílka s odkládacími stolky a stůl se židlí pro knihovnici). Toto informační centrum bylo dokončeno v červnu a od září bude sloužit žákům a učitelům nejen v době vyučování, ale i v odpoledních hodinách. Počítačová technika musí být stále obnovována, a proto byly zakoupeny 2 monitory za Kč a dva počítače za Kč, dále byly všechny počítače vybaveny programy Office za Kč a antivirovými programy za Kč. Výuka žáků bude jistě zkvalitněna také díky zakoupeným učebnicím za Kč, zeměpisným mapám za Kč a dalším pomůckám v hodnotě Kč. Kabinet tělesné výchovy byl dovybaven novým lanem na šplh za 1200 Kč a dalším sportovním náčiním v hodnotě Kč. Nové pracovní nářadí za Kč jistě přispěje ke zlepšení práce na školním pozemku. Do školní družiny byly zakoupeny hračky za Kč a knihy za 600 Kč. Dlouhodobějším plánem školy je postupná výměna stávajících žákovských lavic za nové, v letošním školním roce byla novými lavicemi a židlemi v hodnotě Kč zařízena 4.a 5. třída. Na další léta nám zbývá ještě výměna ve třech třídách. Modernizace a zlepšování estetické úrovně neprobíhá jen v budovách školy, ale také v prostorách školní jídelny, kde byla vyměněna všechna okna za nová plastová a dále byly všechny místnosti vymalovány. Kuchařky ve školní kuchyni využívají k přípravě jídel nový konvektomat za Kč. Toto zařízení jistě zkvalitní již tak pestrou a zdravou stravu a ocení ho nejen kuchařky, ale především strávníci. Součástí školy je i mateřská škola, pro kterou byly zakoupeny hračky za Kč a knihy za Kč Školská rada Školská rada pracuje v tomto složení: František Pešl /zástupce obce/ Radka Kamínková /zástupce rodičovské veřejnosti/ Mgr.Milada Baurová /zástupce školy/ Zástupce obce pan Pešl se na pozvání osobně zúčastňuje všech významných akcí školy, čímž se výrazně zlepšila informovanost obecního úřadu o školním životě. Ve škole stále pracuje Rada rodičů při Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. Předsedou Rady rodičů je pan Karel Mülling. Vzhledem k pracovnímu vytížení pana Müllinga byla jeho spolupráce se školou sporadická. Škola ve spolupráci s Mysliveckým sdružením v Číhané, jehož je pan Mülling předsedou, dokončila polovinu výrobků z oblasti ekologických aktivit (hnízdní budky pro divoké kachny) a na další polovině bude pokračovat ve školním roce následujícím

4 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 08/09 09/10 08/09 09/10 22/ 19, /18,24 16/14, /12,7 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav + ped.prac. s vych. ŠD 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + DPS * VŠ jiné bez DPS * MŠ 1,0 0,53 ZŠ 0,364 9,59 ŠD 1,16 * DPS = doplňkové pedagogické studium 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. pedagogické praxe 12,7 21,0 45,2 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 9,59 - v důchodovém věku 0, Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprob. hodin 78 32,64 Aj,Tv,Ov,Vv,Pč,Z,F,Rv - 4 -

5 - některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): Škola stále nemá aprobované učitele pro výuku výchov (Ov, Rv, Vv, Tv, Pč), zeměpisu a fyziky. Přírodopis se učil aprobovaně jen z poloviny.škola má stále jen jednoho aprobovaného učitele jazyků, a tak je nutné učit v několika třídách jazyky neaprobovaně (němčinu i angličtinu). Vyučující angličtiny absolvovala druhý rok studia angličtiny na Pedagogické fakultě v Plzni, další vyučující angličtiny se vzdělává u Krajského centra vzdělávání a jazyk.škole v Plzni Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 16 Celkový počet účastníků 9 Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání Plzeň 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet navržen skutečnost dětí tříd žák 1.tř.propadl a nedostavil se k opravným zkouškám Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet Z toho přijatých na celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 0 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle

6 Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 1 - přijatých na víceletá gymnázia 1 Počet žáků do do jiné zvláštní způsob dodatečný SpŠ ZŠ plnění PŠD * odklad PŠD * - kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku PŠD = povinná školní docházka Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2009/2010 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden) 0 4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně Žák 1.ročníku, který nezvládl předepsané učivo, se nedostavil na opravnou zkoušku Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí 2.pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené

7 4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty: Praktika z biologie se zaměřením na ekologii Pěstitelství Domácnost Technické činnosti Nepovinné předměty nebyly v tomto školním roce zavedeny Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j /01-22) Výchova k volbě povolání byla zařazena do tematických plánů předmětů občanská a rodinná výchova v 7.-9.ročníku v rozsahu nejméně 20 hodin v každé třídě. Otázkám výchovy k volbě povolání věnoval pozornost i výchovný poradce Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty V 1. pololetí školního roku 2009/2010 škola plnila plán pro environmentální výchovu. Nabídla tyto jednorázové akce: Pro žáky třídy mykologická výstava KCVJŠ Plzeň s odbornou přednáškou. Akce byla spojena s návštěvou výstavy Techmánia. 2. třída měla akci Máme rádi zvířata. Žáci 2. stupně navštěvovali kroužek botaniky obohacený příspěvky a odbornými přednáškami Ing. Lucie Chumové (hajná) a Ing. Zuzany Matouškové (šlechtitelská stanice). Ve škole byla instalována téměř celoroční výstavka rostlin a jiných přírodnin. V 2. pololetí školního roku 2009/2010 škola plnila plán pro environmentální výchovu. Nabídla tyto jednorázové akce: Žáci 2. stupně navštěvovali kroužek botaniky obohacený příspěvky a odbornými přednáškami Ing. Lucie Chumové (hajná) a Ing. Zuzany Matouškové (šlechtitelská stanice). Žáci také mapovali druhy rostlin umístěné ve školní budově. Ve škole byla instalována téměř celoroční výstavka rostlin a jiných přírodnin. Celá škola se zúčastnila tradiční akce ke Dni Země, kdy byly Pernarec a jeho okolí očištěny od odpadků, žáci zároveň plnili úkoly s ekologickou tematikou. Žáci 7. třídy navštívili Zoologickou a botanickou zahradu v Plzni. Od pololetí se naše škola zapojila do projektu Ekoškola od společnosti Tereza

8 4.7. Minimální preventivní program Škola bez drog V 1. pololetí školního roku 2009/2010 škola plnila minimální preventivní program Škola bez drog. Žákům školy byla nabídnuta řada jednorázových i dlouhodobých akcí a možnost navštěvovat zájmové kroužky a to: kroužek matematiky, informatiky, pohybových her, českého jazyka, žurnalistiky, botaniky, hry na zobcovou flétnu, dramatický kroužek, sportovní kroužek, historicko-turistický kroužek a náprava poruch učení. Podařilo se splnit tyto jednorázové akce: 1. a 3. třída byla na společné vycházce po okolí Pernarce, uspořádala výtvarnou soutěž Drak a v zimě hrála Hry na ledě. 2. třída se seznámila s dávnými zvyky na akci s názvem Podzim našich předků a byla na vánočním výletě ve Stříbře. 4.a 5. třída podnikla společnou vycházku po okolí Pernarce, věnovala se cykloturistice a navštívila město Plzeň. 6. třída jela na cyklovýlet na kafe do Pláně, soutěžila při sportovním utkání a bruslila na rybníce. 7. třída zhlédla filmové představení, žáci společně nakupovali vánoční dárky v Plzni. 8. třída se racionálně stravovala při týdnu zdravých svačin, soutěžila při dějepisné olympiádě, společně pekla vánoční cukroví. 9. třída měla rovněž týden zdravých svačin, byla na nákupech vánočních dárků ve Stříbře, absolvovala exkurzi na úřad práce, účastnila se školních kol olympiády v českém jazyce, matematice a v němčině. Žáci tříd 2. stupně byli na literárně historické exkurzi v Rakovníku a v divadle Alfa v Plzni. Naši žáci se účastnili také sportovních soutěží a soutěže hlídek mladých zdravotníků, kde velmi úspěšně reprezentovali školu (1. místo v okresním kole). Pro děti, rodiče a veřejnost v rámci hnutí Škola centrum vzdělání, kultury, osvěty, zábavy a sportu se konaly tyto akce: Indiánské léto cykloturistická akce se sportovními soutěžemi, Nebojte se počítače akce pro dospělé začátečníky a mírně pokročilé uživatele PC, Advent v záři svíček se soutěžemi a vystoupením dramatického kroužku, Sudoku turnaj pro rodinné týmy. Adventní dekorace akce školní družiny a MŠ

9 V 2. pololetí školního roku 2009/2010 škola plnila minimální preventivní program Škola bez drog. Žákům školy byla nabídnuta řada jednorázových i dlouhodobých akcí a možnost navštěvovat zájmové kroužky a to: kroužek matematiky, informatiky, pohybových her, českého jazyka, žurnalistiky, botaniky, hry na zobcovou flétnu, dramatický kroužek, sportovní kroužek, historicko-turistický kroužek a náprava poruch učení. Od února do června se podařilo splnit následující akce: 1. a 3. třída vyráběla velikonoční dekoraci, účastnila se sportovního odpoledne. 2. třída pořádala Maškarní vystoupení a pracovala na PEER projektu Ovoce. 4. a 5. třída se učila správnému stravování při týdnu zdravých svačin. 6. třída uspořádala třídní výstavku knih. 7. třída byla na turistickém výletě a v bazénu. 8. třída vyráběla velikonoční dekorace. 9. třída ve dnech odjela do Německa na akci s tamní partnerskou školou Sousedé se stávají přáteli, kde navázali nová přátelství. Byli také na exkurzi v Praze jako Průvodci německých turistů. Ke Dni dětí se běžel tradiční Běh zdraví. Žáci všech tříd odjeli na konci roku na třídní výlety. Žáci byli poučeni o bezpečnosti chování o prázdninách a starší žáci zhlédli promítání dokumentu o šikaně při besedě s Policií ČR. V rámci hnutí Škola centrum vzdělání, kultury, osvěty, zábavy a sportu byly pro děti, rodiče a veřejnost uspořádány tyto akce: Maškarní rej, Aerobik maraton, PING PONG CUP, Cyklotour tentokrát s ekologickou tematikou, Fotografická soutěž, Proč bychom se nebavili, Škola za školou. Žáci se zúčastnili sportovních soutěží Atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, dopravní soutěže, kde se velmi dobře umístili (4. místo v okresním kole) a soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2.stupně, kde získali 3. místo v krajském kole. Dále se žáci 2. stupně zúčastnili soutěže Rubikon, kde získali 3. místo v oblastním kole

10 5. Nadstandardní aktivity 5.1. Vyhodnocení projektu Ekoškola Na začátku projektu byli zvoleni tito členové ekotýmu: 3. třída - Kateřina Vopatová, 4. třída - Adéla Mižárová, Kateřina Hanzlíčková, 6. třída - Nikola Šabacká, Nikola Straková, 7. třída Anna Divišová, Zuzana Tabáčková, 8. třída Pavla Štychová, 9. třída Barbora Hebíková, Nikola Krčková, Radim Šesták. Tito žáci prováděli analýzu školy v oblastech: Energie, Odpady, Voda a Prostředí školy. Cílem této analýzy je zjistit slabé stránky školy, navrhnout patřičná zlepšení a učinit kroky, které povedou k nápravě. O činnosti informovali své spolužáky a zároveň je žádali o pomoc. Při výzkumu se také obraceli na pracovníky školy. V oblasti Prostředí školy jsou takovéto výsledky evaluace: Žákům i učitelům se líbí výzdoba školy. Jsou zde umístěny obrazy a jiné umělecké předměty, nástěnky, množství zeleně. Ve škole je umístěno asi 70 rostlin. Školní pozemek je také využíván pro pěstování okrasných rostlin a zeleniny. Škola pečuje o své okolí čištění od odpadků, úprava pozemku. Podle dotazovaných nejhezčím místem na škole je počítačová učebna. O prostory školy se starají uklízečky a školnice i žáci. Škola zaujme návštěvníky množstvím nabídnutých akcí. Pro volný čas dětí jsou také k dispozici stolní hry a stolní tenis. Obyvatelům školy se nelíbí, že ve škole chybí tělocvična. Také nemáme venkovní učebnu. Z tohoto výzkumu vyplynuly 2 kritické body: Chybějící tělocvična a absence venkovní učebny. Žáci si stanovili za cíl vybudovat venkovní učebnu, kde by se mohli za příznivého počasí učit a besedovat. Žádali o pomoc při shánění materiálu (například dřevo z májky), ale zatím bez úspěchu. V oblasti Odpady byly výsledky analýzy také spíše příznivé. Snažíme se třídit odpad papíry, plasty, sklo a biologický odpad. Ve škole nejsou používány výrobky na jedno použití (kelímky, nádobí) pouze papírové ručníky na WC. Čistící prostředky jsou nakupovány ve větších baleních. Ve škole není umístěn automat na nápoje, takže nevzniká další odpad v podobě plastových kelímků apod. Odpady jsou také využívány k dalšímu zpracování, např. při výtvarné výchově a pracovních činnostech. Žáci šetří životní prostředí i tím, že používají krabičky na svačiny, ne jednorázové obaly. V celé škole je to prý 65 dětí. Členové ekotýmu si myslí, že třídění odpadu je třeba ještě zlepšit. Proto byly v každé třídě stanoveny nebo obnoveny hlídky, které monitorují správné třídění. Nejznečištěnější místa okolí školy jsou hřiště a autobusová zastávka. Žáci také prováděli výzkum z oblasti hospodaření energiemi a vodou. Výsledky budeme analyzovat v příštím roce

11 5.2. Zájmová činnost organizovaná školou V rámci zájmové činnosti nabídla škola žákům 11 kroužků: kroužek hry na zobcovou flétnu, dramatický kroužek, kroužek žurnalistiky, pohybové hry, kroužek botaniky, kroužek historicko- turistický, informatiku, kroužek matematiky, sportovní kroužek, kroužek českého jazyka, nápravu poruch učení a ve 2.pololetí zdravotnický kurz jako přípravu na soutěž mladých zdravotníků. Závěrečná zpráva o zájmovém útvaru Nápravy poruch učení ve šk. roce 2009/2010 Během šk. roku 2009/2010 docházelo na Npu celkem 7 žáků z ročníku, kterým byl udělen statut integrovaného žáka. Náprava poruch učení byla zaměřena na odstranění dysgrafie, dysortografie a dyslexie (SVPU). Žáci plnili zadané úkoly při hodinách i při domácí přípravě. Jejich domácí příprava byla pravidelná. Velmi nedbalá příprava a domácí úkoly se objevily u jedné žákyně 6.tř., která během 1. pololetí nedocházela na hodiny vůbec a po rozhovoru s rodiči začala docházet až během 2. pololetí školního roku. Pro velmi dobré výsledky plnila jedna žákyně 9.tř.úkoly formou individuálního zadávání domácích úkolů Mimoškolní aktivity 13 divadelních a hudebních pořadů (Divadlo Jihlava, Agentura Reny, Divadlo dětí Alfa, Divadlo pro školy Hradec Králové, Divadlo M + M, M.B.Karpíšek Mykologická výstava v Plzni (6.-9.tř.) Exkurze do Techmánie v Plzni (6.-9.tř.) Indiánský den(sport.,kult. a společen.akce s dětmi a rodiči) (1.st.) Exkurze do Rakovníka (literárně-hist. exkurze) (6.-9.tř.) Účast na výzkumu Stát.zdrav.ústavu ke školní úrazovosti (1.,3.,5.,7.tř.) Exkurze na Úřad práce v Plzni (9.tř.) Vánoční dekorace akce pro žáky, rodiče a veřejnost Zubní prohlídky 2 x Schůzka s rodiči žáků 9.tř. Advent v záři svíček (akce pro žáky, rodiče a veřejnost) Vánoční prodejní výstavka knih (žáci zakoupili knihy za 5.527,-Kč.) Den otevřených dveří Lyžařský výcvikový zájezd (7.tř.)

12 Zápis do 1.tř. s programem Karaoke představení pro veřejnost Účast na školení v Oblastním studijním středisku ČČK v Bečově Pravidelné vydávání Bulletinu Šipka distribuce do rodin žáků Školní kolo soutěže v NJ Sudokumánie soutěž pro žáky, rodiče a veřejnost Maškarní bál pro 1.stupeň Karlovarský skřivánek účast v soutěži Proč bychom se nebavili - - přestavení pro žáky, rodiče a veřejnost Výroba hnízdních budek pro Myslivecké sdružení v Číhané 16 hod.kurz dopravní výchovy pro žáky 4.roč. Školní kolo recitační soutěže Účast v internetové soutěži Finanční gramotnost (7.-9. roč.) Prodejní výstavka knih ( žáci zakoupili knihy za 5.579,-Kč) Zájezd žáků do partnerské školy v Hirschaid v Německu (9.tř.) Účast na soutěži Mateřinka v Kralovicích Akce Rubikon (Není ti 18? Nesázej!) Školní kolo velké akce s podporou EU Turnaj ve stolním tenisu ( soutěž žáků, soutěž dospělých) Karate sebeobrana (ukázková akce Střední školy ochrany osob a majetku v Plzni) Výcvik plavání (MŠ a 2. a 3.tř.) Olympiáda v Nj Olympiáda Dějepis Olympiáda v Čj Týden zdravých svačin Výtvarné soutěže (700 let evropské svatby J.Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a soutěže Český lev v srdci evropského safari) Okresní kolo recitační soutěže v DDM v Nýřanech Jarní salátový den (akce školní jídelny) Jarní cvičení sobot.akce pro veřej. (Aerobik, Posilování, Trampolíny, Strečink) Sběr starého papíru (žáci sebrali kg) Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků ve Vejprnicích Den Země ekologické akce všech tříd Dopravní soutěž jízda zručnosti ve škole Dopravní soutěž Vejprnice Pohár rozhlasu sportovní soutěž Krajské kolo hlídek mladých zdravotníků Krajské kolo soutěže cyklistů Běh zdraví obcí Exkurze do Prahy Průvodcem německých turistů (9.tř.) Cyklotour(akce pro žáky, rodiče a veřejnost) Beseda s Policií ČR o bezpečnosti silničního provozu Projektový den k finanční gramotnosti Fotografická soutěž Třídní schůzky s vystoupením MŠ, ZŠ a vyhodnocením fotografické soutěže a pohoštěním od žáků Sportovní odpoledne ( cyklovýlet, akce u školy, stanování na škol. pozemku) 1.st. Exkurze do ZOO (7.a 8.tř.) Školní sportovní olympiáda s vyhlášením nejlepšího sportovce školy Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky v obřadní síni Obecního úřadu v Pernarci Třídní výlety v závěru školního roku

13 5.4. Účast v soutěžích Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků krajská Karlovarský 3 Umístění 1.místo 2.místo 3.místo skřivánek Zdravot.soutěž 5 1 Dopravní soutěž 4 okresní Pohár rozhlasu 5 Recitační soutěž 7 Dopravní soutěž Atlet.čtyřboj 15 Zdravot.soutěž 6 1 Rubikon 5 1 Výtvar.soutěž 9 1 Sběrová soutěž 100 Krajské kolo dopravní soutěže (1.kategorie) 4.místo 5.5. Spolupráce školy na regionální úrovni Beseda o bezpečnosti silničního provozu s Policií ČR Plzeň. 2 prodejní výstavky knih ve spolupráci s knihkupectvím ve Stříbře. Preventivní zubní prohlídky ve spolupráci se zubní ordinací v Úněšově Účast školy v mezinárodních programech mezinárodní spolupráce Škola navázala kontakt se školou v Německu v rámci mezinárodního projektu Sousedé se stávají přáteli. Žáci nejdříve udržovali kontakt písemný prostřednictvím ů a obohatili tak hodiny německého jazyka. V prosinci roku 2009 navštívil ředitel školy v Hirschau u Bamberku naši školu a zúčastnil se adventního programu připraveného pro žáky školy, rodiče a širokou veřejnost. V březnu 2010 navštívili žáci 9.třídy naší školy partnerskou školu v Německu. Čtyřdenní pobyt v Německu proběhl za velké pozornosti představitelů města a školy a žáci mohli kontakty navázané po internetu dále utvrzovat

14 6.Výchovné poradenství 6.1. Pracovníci pověření činností výchovného poradenství výchovný poradce: Mgr.Marian Husák preventista sociálně-patologických jevů: Mgr.Romana Divišová logopedický asistent: není ustanoven asistent náprav vývojových poruch učení: Mgr.Milada Baurová 6.2. Koncepce výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství zahrnuje: a) spolupráce s rodiči žáků vhodných na vyšetření v PPP b) vytipování talentovaných žáků, nabídka aktivit k rozvíjení jejich talentu (školní akce, soutěže, kroužky) c) setkávání s rodiči problémových žáků, následná spolupráce s nimi d) péče o žáky vycházející, pomoc při rozhodování o dalším studiu, vyplňování přihlášek, exkurze na ÚP e) setkávání s rodiči vycházejících žáků f) evidence žáků s vadami řeči, talentovaných žáků a žáků s SPU g) práce s žáky 8.tříd - profiorientace 6.3. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a žáky vyžadující speciální péči Vytipování těchto žáků proběhlo spolu s třídními učiteli. Je jim věnována pravidelná péče proškolenou asistentkou Mgr.Miladou Baurovou. K evidovaným žákům je individuálně přistupováno ve vyučovacím procesu, pokud je zájem ze strany zákonných zástupců. Ostatní vyučující mají možnost prokonzultovat s výchovným poradcem případné problémy, které se mohou objevit v procesu výuky. Na základě návrhů učitelů jsou zváni do školy rodiče problémových žáků. U těchto jednání je potom přítomen výchovný poradce, který vyhotoví zápis a doporučí další postup. Na škole je k sedm integrovaných žáků. Každý učitel, který integrované žáky vyučuje, má speciální tématické plány určené pro tyto žáky

15 6.4. Péče o žáky talentované Na škole pracuje velké množství zájmových útvarů, kde mohou rozvíjet své schopnosti talentovaní žáci. Zvláštní péče byla věnována žákům s recitačním a dramatickým talentem, výtvarným talentem, šikovným mladým zdravotníkům a zručným cyklistům. Mladí zdravotníci a cyklisté letos vyhráli okresní kola a v krajském kole obsadili třetí, respektive čtvrté místo. Talent byl též rozvíjen u manuálně zručných žáků při práci na ekologickém projektu stavby hnízd pro kachny Spolupráce s PPP, soc.péčí Výchovný poradce se zúčastnil jednoho setkání pořádaného PPP Plzeňsever. Zápis do 1.třídy proběhl bez závad. Škola spolupracovala s odborem soc. péče ohledně školní docházky jedné žákyně 8.třídy Spolupráce s policií, OÚ Na škole proběhla osvětová činnost za účasti policie o bezpečnosti v silničním provozu. Dále byli žáci poučeni, jak se chovat k podezřelým osobám, čeho se vyvarovat zejména o hlavních školních prázdninách apod. Žákům též bylo promítnuto video pojednávající o šikaně na základní škole. Policie ČR vyšetřovala ve škole kauzu poškození dveří od chladícího boxu v šatnách školy. S OÚ bylo opět jednáno o zlepšení sportovního vyžití v obci a stavbě tělocvičny, kterou se již několik let nedaří realizovat kvůli financím a problémům s pozemky Spolupráce s rodiči Rodiče mají možnost spolupráce se školou na dvou schůzích SRPDŠ, na čtyřech třídních schůzkách a při pravidelných konzultačních hodinách výchovného poradce. Zákonní zástupci se ovšem mohou chodit informovat kdykoli po předchozí domluvě. Škola se též snaží vtáhnout rodiče do dění ve škole prostřednictvím neformálních akcí, zejména kulturního a sportovního charakteru. Každý učitel pořádá jednou za rok sportovní či kulturní akci pro rodiče a děti. Rodiče problémových žáků byli zváni průběžně, aby se včas dohodla opatření vedoucí ke zlepšení. Zápisy z těchto jednání jsou uloženy u výchovného poradce

16 6.8. Volba povolání Volbě povolání není věnován speciální předmět, této problematice se věnují učitelé v rámci svých předmětů, zejména v občanské a rodinné výchově a ve volitelných předmětech. V prosinci byli do školy pozváni rodiče všech vycházejících žáků, kdy jim byl podrobně písemně i ústně osvětlen postup při přijímání uchazečů na střední školy, který byl zaveden v loňském školním roce. V prosinci byla organizována exkurze na úřad práce. K ukončilo povinnou školní docházku 13 žáků z 9.třídy. Na střední školy s maturitou se z nich úspěšně hlásilo 10 žáků, na učební obory 3 žáci.. Jeden žák z páté třídy se úspěšně hlásil na osmileté gymnázium. 7. Údaje o výsledcích kontrol Ve školním roce 2009/3010 byly na škole vykonány tyto kontroly: Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Kontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady. 8. Výkon státní správy 8.1. Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 0 0 Přijetí do 1.třídy 14 0 Rozhodnutí o udělení statutu integrovaného 2 0 žáka Zařazení dětí do MŠ Počet osvobozených žáků Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni Věstník 11/02) z výuky: Předmět Počet žáků

17 8.3. Počet evidovaných stížností Celkový počet evidovaných stížností 0 - z toho oprávněných - z toho částečně oprávněných - z toho neoprávněných - z toho postoupených jinému orgánu 8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2009 Počet podaných žádostí o informace: 0 9. Analýza školního roku Ve školním roce 2009/2010 pokračovala škola již třetím rokem v práci podle školního vzdělávacího programu. Pracovalo se podle něj v 1.-3.ročníku a 6.-8.ročníku. V ostatních ročnících se ještě stále pracovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Všichni vyučující vedli písemné hodnocení, jak žáci zvládali výstupy jednotlivých předmětů daných naším školním vzdělávacím programem. Hodnocení byla zaznamenávána do tabulek, které měli žáci vylepené ve svých sešitech nebo založené ve svých portfoliích. Záznamy byly prováděny čtvrtletně, pololetně nebo po tematických celcích. Tabulky obsahovaly předmětové výstupy, sebehodnocení žáků, hodnocení učitele a vyjádření rodičů. Žáci své hodnocení vyjadřovali slovně nebo pomocí smluvených značek. Někteří učitelé doplnili slovní hodnocení, ostatní záznamy žáka jen stvrdili podpisem. Vyplněné tabulky nosili žáci k nahlédnutí rodičům, kteří se k hodnocení mohli vyjádřit. Všichni učitelé předkládali ke kontrole tabulky s hodnocením vždy po skončení čtvrtletí. Záznamy byly průběžně doplňovány. Vzdělávací cíle byly splněny. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu byly ověřovány celostátními testy Kalibro. Srovnání výsledků testů se školní klasifikací dopadlo většinou velmi dobře.škola dále pokračovala v plnění Plánu čtenářské gramotnosti, pokračuje tak v procesu, který by měl vést k trvalému zlepšování práce s textem, lepšímu porozumění čtenému textu ve všech vyučovacích předmětech. Ve škole trvale vládne příjemná, přátelská pracovní atmosféra. Žáci se podílejí na životě školy. Mají poměrně velkou volnost, ale také velkou zodpovědnost. Pravidelně pracoval školní parlament. Supervizory byli třídní učitelé, kteří dohlíželi na přenášení informací do tříd. Škola pokračovala v plnění programu Škola centrum kultury, zábavy, zdraví, osvěty a hnutí Pohyb je život. Řada akcí se vztahovala přímo k výuce, další akce byly akce třídní. Jednou měsíčně pořádala škola akce určené nejen žákům a rodičům, ale celé široké veřejnosti v Pernarci a okolních obcích. Akce příznivě ovlivňovaly společenský život v oblasti a byly velmi příznivě hodnoceny. Články, které byly o akcích zveřejněny v regionálním tisku vytváření o škole na veřejnosti příznivý obraz. Škola pokračovala v pravidelném vydávání školního Bulletinu, prostřednictvím něhož se rodiče mohli dozvědět o všech školních akcích, které se uskutečnily nebo které proběhnou

18 Nejvýznamnější událostí školy bylo zprovoznění školního informačního centra, do kterého patří počítačová učebna a žákovská knihovna s čítárnou, která přispěje k dalšímu zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.ve škole se daří udržovat příjemné prostředí, k čemu přispívá i květinová výzdoba. Změněno bylo zařízení školní hudebny v pavilonu 1.stupně, využito bylo nábytku z bývalé počítačové učebny. Zakoupen byl nábytek do jedné třídy 1.stupně, takže jsou novými lavicemi a židlemi vybaveny všechny třídy 1.stupně. Stejná pozornost je trvale věnována všem součástem školy. V budově školní družiny a jídelny byla o prázdninách vyměněna okna a výsadbou keřů došlo k estetickému vylepšení okolí školní družiny. Prostory zahrad u školy i mateřské školy se daří udržovat v esteticky uspokojivém stavu díky spolupráci žáků, zaměstnanců školy i obecního úřadu. Zahrady jsou využívány k volnému pohybu žáků i sportu během přestávek i při činnosti sportovních kroužků. Škola stále nemá ani tělocvičnu ani venkovní sportoviště. Pokračujeme v pitném režimu. Zájem o čaj není velký, žáci si kupují školní mléko nebo si přinášejí pití z domova. Ve škole je ve spolupráci s firmou Laktea nabízen i další mléčný sortiment, jogurty, smetánky a sýry. Zájem o ně však není příliš vysoký. Po projednání s rodičovskou veřejností jsme omezili nabídku doprovodného sortimentu Laktey pečivo slané, příliš tučné a sladké. Snažíme se o změnu nesprávných stravovacích návyků, žákům denně nabízíme čerstvé běžné nebo cereální pečivo. Ve školním roce 2009/2010 ve škole pracovalo 11 zájmových útvarů, které byly hojně navštěvovány. Žáci reprezentovali školu v nejrůznějších soutěžích. Výrazných úspěchů dosáhli v soutěži dopravní, zdravotnické a výtvarné. Škola pokračovala ve sběru starého papíru, i když vlivem snížení výkupních cen nebyl finanční přínos pro školu už tak velký jako v minulých letech. Ve škole pracuje výchovný poradce, asistentka náprav poruch učení a protidrogový preventista. Śkola spolupracuje s PPP Plzeň-sever. Velmi dobře pracovala mateřská škola. Počet dětí navštěvujících toto zařízení se zvyšuje. Během školního roku uspořádala MŠ několik zajímavých akcí pro děti, rodiče i veřejnost. Akce se líbily, děti, rodiče a prarodiče ocenili především příjemnou neformální atmosféru při těchto akcích. Velmi dobře pracovala školní družina, které se opět podařilo pozitivně přispět ke kulturnímu dění v obci. Podzimní a vánoční akce určené široké veřejnosti byly velmi pečlivě připraveny a velmi pozitivně hodnoceny. Školní jídelna se snaží při sestavování jídelníčku respektovat spotřební koš a inovacemi přispívat k ovlivňování nevyhovujících stravovacích návyků dětí. Tradičně jídelna připravila akci Jarní salátové překvapení. Provozní zaměstnanci tak jako v předchozích letech dobře plnili své pracovní povinnosti a dařilo se jim udržovat všechna školní zařízení ve funkčně a esteticky dobrém stavu i přes většinou značné stáří vybavení. V rámci dlouhodobého a krátkodobého plánu oprav se škola snaží udržovat všechny prostory všech školních zařízení v dobrém stavu, aby i v období, kdy škola nemá dostatek finančních prostředků na rychlejší obměnu zastaralého vybavení bylo prostředí pro žáky, zaměstnance i návštěvníky příjemné

19 Škola věnuje již tradičně velkou pozornost dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, což přispívá k jejich profesionálnímu růstu i kvalitnější výuce a lepším výchovně vzdělávacím výsledkům. Prioritou dalšího vzdělávání je oblast cizích jazyků, zejména angličtiny, ale i další oblasti, matematika, český jazyk, dějepis moderní formy a metody práce, bezpečnost práce i oblast hygieny. Rozpočet školy umožnil střídmě dovybavovat školní kabinety a umožňoval bezproblémový provoz školy. Stále chybí finanční prostředky na vybudování školní tělocvičny se školními dílnami. Nejvýraznějším úspěchem uplynulého školního roku v oblasti materiálně technické bylo zprovoznění školního informačního centra. Velmi úspěšná byla škola při přípravě vycházejících žáků na přijímací řízení na střední školy a učiliště. Všichni žáci byli přijati na hlášené školy a učiliště. Na maturitní obory se dostalo 77 % všech žáků 9.třídy. Spolupráce s Radou školy byla díky novému předsedovi, který projevoval o školní práci velký zájem a který se pravidelně zúčastňovat školních akcí, velmi dobrá. Škola dobře spolupracovala se zřizovatelem, který udělil škole výjimku z počtu žáků v základní škole a podílí se na doporučení školského odboru krajského úřadu na dofinancování rozpočtu školy. 10. Závěry pro práci v dalším školním roce Pokračovat v práci podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících(kromě 5.roč.), hodnotit výsledky práce prostřednictvím hodnocení výstupů. Chápat přechod od vzdělávacího programu Základní škola ke školnímu vzdělávacímu programu jako stále pokračující proces otevřený změnám, které jeho ověřování přináší. I nadále věnovat maximální pozornost procesu dalšího vzdělávání, bez něhož nemůže docházet v metodách a formách výuky, které vedou ke kvalitnějším výstupům z výchovně vzdělávacího procesu, k progresi. Udržet a dále zlepšovat výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Zajistit kvalitní přípravu vycházejících žáků na vstup do středních škol a středních odborných učilišť. Pokračovat v opatřeních vedoucích k stálému zlepšování čtenářských dovedností. Udržet aprobovanost. Udržet a dále rozvíjet volnočasové aktivity dle zájmu žáků a možností vyučujících. Pokračovat ve vydávání bulletinu Šipka a zajistit tak aktuální informovanost rodin. Řídit se inovovaným projektem Zdravá škola. Plnit prováděcí plán Zdravá škola. Zpracovat minimální preventivní program Škola bez drog. Zpracovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Pokračovat v ekologických projektech pokračovat ve výrobě hnízdních budek pro divoké kachny pro myslivecké sdružení v Číhané Pokračovat v třídění odpadu ve škole, přijmout účinná opatření k dalšímu zlepšení a udržení stavu

20 Zaměřit práci školního parlamentu k přijetí účinných opatření k udržení dobré estetické úrovně všech prostor školy a dobrého stavu všech školních pomůcek. V rámci projektu Škola centrum kultury, zábavy, zdraví a osvěty uspořádat každý měsíc jednu velkou akci s žáky pro žáky, rodiče a veřejnost. V rámci hnutí Pohyb je život pořádat pravidelné akce sportovního charakteru pro žáky, ale i celé rodiny. Pomáhat školnímu parlamentu v získávání přirozené autority. Dále zlepšovat materiálně-technické vybavení školy. Ve spolupráci s Obecním úřadem v Pernarci zrealizovat přeměnu zahrady mateřské školy na zábavné sportoviště. Motivovat žáky k účasti v soutěžích nejrůznějšího charakteru a pomáhat jim v přípravě. Intenzivně se věnovat problematice výchovy k volbě povolání a výchovy k finanční gramotnosti. Dále rozvíjet spolupráci s PPP Plzeň-sever, pracoviště Plzeň-sever, Obecním úřadem v Pernarci, a nadále získávat ke spolupráci rodičovskou veřejnost a spoluobčany všech spádových obcí. Zrealizovat důstojnou oslavu 200 let školství v Pernarci. V Pernarci dne 27.září 2010 Mgr.Marie Formanová, ředitelka školy

21 - 21 -

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Pernarec

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Pernarec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Pernarec 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pernarec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 31 Domažlice: právní forma: příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 Č.j. 294 / 2011 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy Název školy (dle zřizovací listiny ): 1.1. Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více