Průvodce pro pokročilé uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pro pokročilé uživatele"

Transkript

1 NHORU Průvodce pro pokročilé uživatele CSY Možnosti práce se zařízením - Fax - Kopie - Tisk (pouze model L0) Před uvedením přístroje do činnosti si přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uschovejte na bezpečném místě pro případnou další potřebu. Jak používat tuto příručku

2 NHORU Příručky k přístroji Nastavení přístroje a instalace softwaru Přehledy funkcí Údržba a odstraňování Základní funkce Nastavení přístroje Specifikace Základní příručka Průvodce pro začínající uživatele Průvodce pro pokročilé uživatele (Tento dokument) CD-ROM CD-ROM Nastavení ovladače Tisk Průvodce softwarem (pouze model L0) CD-ROM CD-ROM Označuje, že příručka se dodává ve formátu PDF na doprovodném disku CD-ROM. K zobrazení příruček ve formátu PDF je třeba program dobe Reader/dobe crobat Reader. Pokud v systému nemáte program dobe Reader/dobe crobat Reader nainstalován, můžete jej stáhnout z webu společnosti dobe Systems Incorporated. Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění, že příručky k přístroji budou bez nepřesností a opomenutí. Vzhledem k tomu, že své výrobky neustále zlepšujeme, kontaktujte společnost Canon, pokud byste potřebovali přesnou specifikaci. Obrázek přístroje na obalu se může nepatrně lišit od vašeho přístroje. i

3 NHORU Možnosti práce se zařízením Určete příjemce pomocí jednoho tlačítka Volba na jeden dotek Průvodce pro začínající uživatele Určete příjemce pomocí trojmístného kódu Vyhledání určitého příjemce v adresáři BBBBB CCCCC Volba z adresáře str. - Opakování volby při obsazené lince Odeslání ve stanovenou dobu Odesílání pomocí časovače str. - Odeslání jako odpovědi na žádost příjemce Kódovaná rychlovolba Průvodce pro začínající uživatele Opakování volby str. - Odesílání pollingem str. - Určení více příjemců pomocí jednoto tlačítka Odeslání více příjemcům Příjem faxů do paměti bez vytištění Skupinová volba Průvodce pro začínající uživatele Vysílání str. - Příjem pomocí paměti str. -8 ii

4 NHORU Odmítnutí faxů z nezaregistrovaných čísel Omezení příjmu str. -9 Odeslání, který má být přenesen na jiné faxové přístroje Zahájení přenosu str. - Nastavení úrovně sytosti skenovaných obrázků Sytost Průvodce pro začínající uživatele Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrázků Procento zvětšení Průvodce pro začínající uživatele Vyberte režim skenování v závislosti na kvalitě obrázku, který má být skenován BC BC BC BC Kvalita zobrazení Průvodce pro začínající uživatele iii

5 NHORU Možnosti práce se zařízením...ii Jak používat tuto příručku... vii... - Funkce volby... - Volba z adresáře... - Opakování volby... - Volba přes ústřednu... - Dočasné přepínání na tónovou volbu Funkce příjmu Nastavení režimu příjmu Přijetí do paměti Omezení příjmu Dálkový příjem iv

6 NHORU Doplňkové režimy faxování... - Vysílání... - Odesílání pomocí časovače... - Odesílání pollingem... - Příjem pollingem... - Zahájení přenosu... - Zrušení rezervace... - Zrušení úloh Kontrola úlohy a stavu přístroje... - Kontrola a tisk výsledků přenosu/příjmu... - Tisk hlášení a seznamů... - Kontrola počtu výtisků a naskenovaných dokumentů Přehled hlášení a seznamů... - utomatický tisk hlášení... - HLS. VYSL. VYS HLSENI O VYSLEDKU PR HLSENI O CINNOSTI... - v

7 NHORU... - Obecné problémy... - Problémy s podáváním papíru... - Problémy s faxováním... - Problémy s odesíláním... - Problémy s příjmem Problémy s kopírováním Problémy s telefonováním... - Problémy s tiskem Glosář vi

8 NHORU Jak používat tuto příručku Použití první stránky Průvodce pro pokročilé uživatele NHORU CSY Vrátí se na naposledy otevřenou stránku. Zobrazí předchozí nebo následující stránku. Vrátí se na první stránku. Možnosti práce se zařízením - Fax - Kopie - Tisk (pouze model L0) Před uvedením přístroje do činnosti si přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uschovejte na bezpečném místě pro případnou další potřebu. Jak používat tuto příručku Zobrazí stránku s informacemi o používání této příručky. Rychlý přechod na seznam možností práce se zařízením, témata kapitol, tabulky obsahu a index. vii

9 NHORU Použití seznamu témat v kapitole NHORU Funkce volby... - Volba z adresáře...- Opakování volby...- Volba přes ústřednu...- Dočasné přepínání na tónovou volbu...-6 Funkce příjmu Nastavení režimu příjmu...-7 Přijetí do paměti...-8 Omezení příjmu...-9 Dálkový příjem...-9 Doplňkové režimy faxování...- Vysílání...- Odesílání pomocí časovače...- Odesílání pollingem...- Příjem pollingem...- Zahájení přenosu...- Zrušení rezervace Vrátí se na naposledy otevřenou stránku. Zobrazí předchozí nebo následující stránku. Vrátí se na první stránku. kapitoly Rychlý přechod na seznam možností práce se zařízením, témata kapitol, tabulky obsahu a index. viii

10 NHORU V příručkách k tomuto přístroji se objevují následující symboly označující varování, výstrahy a poznámky, které byste měli při používání přístroje brát v úvahu. VROVÁNÍ Označuje varování, jehož nedodržení by mohlo vést k úmrtí nebo vážnému zranění. VÝSTRH Vysvětluje, jak se vyhnout krokům, které by mohly vést k poranění nebo poškození přístroje. POZNÁMK Vysvětluje provozní omezení a uvádí, jak se vyhnout drobným provozním m. Tato příručka dále používá rozlišovací symboly označující tlačítka a informace zobrazované na displeji LCD: Tlačítka určená ke stisknutí jsou uvedena v hranatých závorkách: [Stop/Reset]. Informace, které se zobrazují na displeji LCD, jsou uvedeny v lomených závorkách: <NSTVIT DOKUMENT>. ix

11 NHORU Funkce volby... - Volba z adresáře...- Opakování volby...- Volba přes ústřednu...- Dočasné přepínání na tónovou volbu...-6 Funkce příjmu Nastavení režimu příjmu...-7 Přijetí do paměti...-8 Omezení příjmu...-9 Dálkový příjem...-9 Doplňkové režimy faxování...- Vysílání...- Odesílání pomocí časovače...- Odesílání pollingem...- Příjem pollingem...- Zahájení přenosu...- Zrušení rezervace...- -

12 NHORU Zrušení úloh

13 NHORU Funkce volby Přístroj provádí následující funkce volby: volba z adresáře, opakování volby, volba přes ústřednu a dočasné přepínání na tónovou volbu. Volba z adresáře Volba z adresáře umožňuje vyhledat konkrétní číslo příjemce, které je zaregistrované v přístroji. To je užitečné, pokud jste ztratili přehled o tom, pod kterým tlačítkem volby na jeden dotek nebo kódem kódované rychlovolby je zaregistrováno požadované číslo příjemce. Můžete buď procházet seznam všech příjemců registrovaných v přístroji (LIST/SEZNM) nebo vyhledat konkrétního příjemce podle jména (SERCH/VYHLEDT). Seznam všech příjemců. Stiskněte tlačítko [dresář]. Pokud není pro rychlovolbu zaregistrován žádný příjemce, zobrazí se hlášení <NENI REGISTROVNO!)>.. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <SEZNM> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyhledejte požadovaného příjemce. Všichni příjemci jsou uvedeni v seznamu v pořadí podle tlačítek volby jedním dotekem (0 až ) a kódů kódované rychlovolby (00 až 00). U tlačítka volby na jeden dotek nebo kódu kódované rychlovolby bez registrovaného jména příjemce se zobrazí faxové číslo.. Stisknutím tlačítka [Start] spustíte volby zobrazeného příjemce. Stisknutí tlačítka [Stop/Reset] a poté [OK] se odesílání zruší. Vyhledání příjemce. Stiskněte tlačítko [dresář]. Pokud není pro rychlovolbu zaregistrován žádný příjemce, zobrazí se hlášení <NENI REGISTROVNO!>.. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <HLEDT> a pak stiskněte tlačítko [OK].. K zadání až 0 prvních písmen jména příjemce použijte číselná tlačítka, poté stiskněte tlačítko [OK]. Př: HLEDT->>->>CNON_ OK= [] Po dokončení vyhledávání se v kulatých závorkách zobrazí několik příjemců, jejichž jména odpovídají zadaným znakům. Další hledání spustíte stisknutím tlačítka [OK]. -

14 NHORU. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyhledejte požadovaného příjemce.. Stisknutím tlačítka [Start] spustíte volby zobrazeného příjemce. Stisknutí tlačítka [Stop/Reset] a poté [OK] se odesílání zruší. Opakování volby Opakovanou volbu lze provést ručně nebo automaticky. U automatického opakování volby můžete nastavit, kolikrát přístroj volbu provede, a určit dobu trvání intervalu mezi opakovanými volbami. Opakování volby ručně. Stisknutím tlačítka [Opakování/Prodleva P] zopakujete volbu posledního čísla voleného pomocí číselných tlačítek. Chcete-li ruční opakovanou volbu zrušit, stiskněte tlačítko [Stop/Reset] a poté tlačítko [OK].. Vyberte položku <ZP> pomocí tlačítek [Vlevo/Vpravo] a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet opakování volby, které přístroj provede a pak stiskněte tlačítko [OK]. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání intervalu (v minutách) mezi opakovanými volbami, poté stiskněte tlačítko [OK]. Př: KRT= (-0) NO=OK INTERVL= min(-99) NO=OK 7. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Opakování volby automaticky. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI VYS.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < UT. OPK. VOLBY?> a poté stiskněte tlačítko [OK]. -

15 NHORU Volba přes ústřednu Pokud je přístroj připojen k pobočkové ústředně (PBX), zaregistrujte tlačítko [R]. Získáte tak snadný přístup na vnější linku. Registrace tlačítka [R]. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NST. KOMUNIKCE> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < PSTN/PBX?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <PBX> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte předčíslí (až 0 číslic) a poté dvakrát stiskněte tlačítko [OK]. Př: CISLO PREDVOLBY=_ NO=OK 6. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Volba pomocí tlačítka [R]. Stisknutím tlačítka [R] získáte přístup na vnější linku.. K zadání faxového čísla použijte číselná tlačítka. Př: =R_ PODDR= (VS=STRT) -

16 NHORU Dočasné přepínání na tónovou volbu Pokud je přístroj nastaven na pulzní volbu, přepněte pomocí níže uvedeného postupu na tónovou volbu, abyste mohli využívat informační služby (např. bank, leteckých společností, hotelů atd.). POZNÁMK byste mohli hovořit s druhým účastníkem, potřebujete k přístroji připojit volitelné sluchátko nebo telefon.. Stiskněte tlačítko [Zavěsit]. Místo toho můžete také zvednout sluchátko.. Pomocí číselných tlačítek zvolte požadovanou informační službu.. Když se ozve nahraná zpráva informační služby, stiskněte [ ] pro přepnutí na tónovou volbu. Jestliže v kroku stisknete tlačítko [Zavěsit], můžete v případě potřeby hovoru s druhým účastníkem zvednout sluchátko.. Číselnými tlačítky zadejte čísla vyžadovaná informační službou.. Po skončení stiskněte tlačítko [Zavěsit]. Tím hovor odpojíte. Používáte-li sluchátko, ukončete hovor jeho zavěšením. Když se hovor rozpojí, zruší se tónová volba. -6

17 NHORU Funkce příjmu Režim příjmu můžete nastavit tak, aby odpovídal vašim potřebám. Přístroj také provádí následující funkce příjmu: přijetí do paměti, omezení příjmu a dálkový příjem. Nastavení režimu příjmu Informace o tom, jak zvolit správný režim získáte v části Nastavení přístroje pro příjem faxů v příručce Základní příručka.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < REZIM PR.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte režim příjmu a pak stiskněte tlačítko [OK]. <FX/TEL>: utomaticky přepíná mezi faxem a hlasovým voláním. Volitelná nastavení viz FX/TEL: Volitelná nastavení na str. -7. <RUCNI>: Faxy musíte přijímat ručně. <JEN FX>: Přijímá všechny volání jako faxy a odpojuje hovory. <RezZaz>: Přijímá faxy automaticky a nahrává hlasové zprávy. Informace o volitelném nastavení získáte v části viz RezZaz: Volitelná nastavení na str. -8. POZNÁMK U položek <FX/TEL> a <RUCNI> zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno volitelné sluchátko nebo externí telefon. U položky <RezZaz> zkontrolujte, zda je k přístroji připojen záznamník.. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. FX/TEL: Volitelná nastavení Pokud je třeba, změňte volitelné nastavení následujícím způsobem: <NST.POC.CS ZVONENI>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání (0 až 0 sekund) po kterou přístroj poslouchá fax předtím, než načne zvonit. Stiskněte tlačítko [OK]. <NST.CS ZVONENI F/T>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání zvonění (0 až sekund). Stiskněte tlačítko [OK]. <NST. VYCHOZI KCI>: Pomocí tlačítek [Vlevo/Vpravo] vyberte výchozí činnost, kterou bude přístroj provádět, až skončí zvonění, a poté stiskněte tlačítko [OK]. <PRIJMOUT>: Pokouší se přijmout dokument. <ODPOJIT>: Odpojuje volání. -7

18 NHORU RezZaz: Volitelná nastavení Pokud je třeba, změňte volitelné nastavení následujícím způsobem: <NST.KONT.CSU ZZN.>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání (0 až 0 sekund), po kterou přístroj vyčkává předtím, než připojený záznamník přijme hovor. Stiskněte tlačítko [OK]. <NST. CS DETEKCE FX>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání (0 až 70 sekund), po kterou se přístroj pokouší detekovat faxový tón. Stiskněte tlačítko [OK]. Přijetí do paměti Pokud je tisk z nějakého důvodu vypnutý (například došel toner nebo papír), přístroj automaticky přijímá faxy do paměti. Přístroj můžete nastavit také tak, aby po určitou dobu dle vaší volby přijímal faxy do paměti s ochranouheslem, pokud je třeba.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < REZIM PR. DO PM.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu (ve hodinovém formátu), kdy přijímání do paměti začne, a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud nechcete nastavit čas, stiskněte tlačítko [OK] bez zadávání čísel a přejděte ke kroku 7. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu (ve hodinovém formátu), kdy přijímání do paměti skončí, a stiskněte tlačítko [OK]. Př: 7. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud heslo není třeba, stiskněte tlačítko [OK] bez zadávání čísel. Př: POC. CS=_: KONC. CS=09:00 NO=OK HESLO= NO=OK 8. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. -8

19 NHORU Spuštění přijetí do paměti. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < REZIM PR. DO PM.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <VYP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pokud je třeba, zadejte pomocí číselných tlačítek čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 6. Př: HESLO= NO=OK 6. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Omezení příjmu Příchozí faxová volání můžete také omezit jen na ta čísla, která jsou registrována v přístroji pro rychlovolbu. Tím můžete zabránit nevyžádaným voláním. POZNÁMK Faxové číslo odesílatele musí být zaregistrováno v jeho přístroji a musí odpovídat číslu zaregistrovanému pro rychlovolbu ve vašem přístroji. Pokud jste zadali prodlevu nebo mezeru u posledních čtyř číslic faxového čísla registrovaného pro rychlovolbu, nemůžete z tohoto čísla přijímat volání.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <7 OMEZENI PRIJMU?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Dálkový příjem Dálkový příjem umožní použít externí telefon připojený k přístroji pro ruční příjem faxů. To může být užitečné, pokud přístroj není v blízkosti nebo ho v dané chvíli používá někdo jiný. -9

20 NHORU Registrace ID dálkového příjmu Pokud chcete změnit výchozí ID dálkového příjmu (), postupujte následovně.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <8 VZDLENY PRIJ.?> a poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte dvoumístné ID dálkového příjmu (00 až 99) a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Příjem faxů na dálku. Když přijímáte volání, zvedněte telefon.. Zadejte dvoumístné ID dálkového příjmu na klávesnici pro spuštění příjmu.. Po dokončení příjmu zavěste telefon. -0

21 NHORU Doplňkové režimy faxování Přístroj provádí následující doplňkové režimy faxování: vysílání, odesílání pomocí časovače, odesílání poolingem, zahájení přenosu a zrušení rezervace. Vysílání Vysílání umožňuje odeslat stejný dokument více příjemcům.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < VYSILNI?> a poté stiskněte tlačítko [OK].. Použijte číselná tlačítka, tlačítko volby na jeden dotek, kód kódované rychlovolby nebo volbu z adresáře pro zadání příjemce a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud zadáváte příjemce pomocí číselných tlačítek, můžete nastavit podadresu a/nebo heslo (až 0 číslic).. Opakováním předchozího kroku zadejte všechny příjemce (až ) a poté stiskněte tlačítko [Start]. Pokud používáte číselná tlačítka, můžete zadat maximálně 6 příjemců. 6. Opětovným stisknutím tlačítka [Start] zahájíte přenos. Stisknutím tlačítka [OK] prohlížejte zadané příjemce před Stisknutím tlačítka [Start]. Odesílání pomocí časovače Odesílání pomocí časovače umožňuje přenos ve stanovenou dobu. Odesílání pomocí časovače můžete kombinovat s ostatními funkcemi.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < CSOVC VYS.?> a pak stiskněte tlačítko [OK]. -

22 NHORU. Pomocí číselných tlačítek zadejte čas přenosu (ve hodinovém formátu) a pak stiskněte tlačítko [OK]. Př:. Pomocí číselných tlačítek zadejte příjemce nebo stisknutím tlačítka [dd. Mode/Dopl. režim] určete funkci, kterou chcete spustit v určeném čase. < VYSILNI>: Vysílání < PR. POLLINGEM>: Příjem pollingem < ZHJENI PRENOSU>: Zahájení přenosu. 6. Pokud je třeba, stisknutím tlačítka [Dolů] a pomocí číselných tlačítek zadejte podadresu (až 0 míst). Pokud podadresa není třeba, přejděte ke kroku 8. Př: 7. Pokud je třeba, stisknutím tlačítka [Dolů] a pomocí číselných tlačítek zadejte heslo (až 0 míst). Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 8. Př: CSOVC=0:00 NO=OK PODDRES=_ HESLO= (VS=STRT) HESLO=678_ (VYS.=STRT) 8. Stisknutím tlačítka [Start] naskenujte dokument pro odeslání pomocí časovače. Odesílání pollingem Odesílání pollingem umožňuje odeslání dokumentu jako odpovědi na žádost příjemce.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < VYS. POLLINGEM?> a pak stiskněte tlačítko [OK]. -

23 NHORU. Vyberte položku <JEDEN> nebo <VICE> pomocí tlačítek [Doleva/Doprava], poté stiskněte tlačítko [OK]. <JEDEN>: Po odeslání příjemci bude dokument odstraněn. <VICE>: Po odeslání zůstane dokument v paměti, dokud nebude ručně odstraněn.. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístnou podadresu a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud podadresa není třeba, přejděte ke kroku 7. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné heslo. Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 7. Př: PODDRES=_ HESLO=67_ 7. Stiskněte tlačítko [Start]. Příjem pollingem Příjem s pollingem umožňuje načíst dokument uložený ve vzdálených přístrojích pro polling.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < PR. POLLINGEM?> a poté stiskněte tlačítko [OK].. Použijte číselná tlačítka, tlačítko volby na jeden dotek, kód kódované rychlovolby nebo volbu z adresáře pro zadání příjemce a stiskněte tlačítko [OK]. Můžete nastavit podadresu a/nebo heslo (až 0 míst). To přepíše jakoukoliv podadresu a/nebo heslo zaregistrované v určených tlačítkách pro rychlovolbu nebo v kódech.. Opakováním předchozího kroku zadejte všechny příjemce (až ) a poté stiskněte tlačítko [Start]. Pokud používáte číselná tlačítka, můžete zadat maximálně 6 příjemců.. Opětovným stisknutím tlačítka [Start] spus te polling vzdálených dokumentů. Stisknutím tlačítka [OK] prohlížejte zadané příjemce před stisknutím tlačítka [Start]. -

24 NHORU Zahájení přenosu Zahájení přenosu umožňuje odeslat dokument do vzdáleného přístroje (reléová stanice), který postupně odesílá dokumenty na jiná místa určení. Jaká bude manipulace s dokumentem poté, kdy se dostane do retranslační stanice závisí na tom, jaká funkce je registrována v podadrese stanice.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < ZHJENI PRENOSU?>, poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek, tlačítka volby na jeden dotek, kódu kódované rychlovolby nebo volby z adresáře určete reléovou stanici a stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek změňte nebo zadejte podadresu reléové stanice (až 0 míst) a pak stiskněte tlačítko [OK]. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek změňte nebo zadejte heslo (až 0 míst). Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 7. Př: PODDRES=_ NO=OK HESLO=678_ (VYS.=STRT) 7. Stiskněte tlačítko [Start]. -

25 NHORU Zrušení rezervace Odesílání úloh rezervovaných v paměti lze zrušit.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <6 ZRUSIT REZERVCI?> a stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a pak stiskněte tlačítko [OK]. <PMET>: Dokumenty v paměti <CSOVC>: Odesílání pomocí časovače <VYSIL.>: Vysílání <VYS.POLL.>: Odesílání pollingem <PR.POLL.>: Příjem pollingem <PRENOS>: Zahájení přenosu Stisknutím tlačítka [Doprava] prohlížejte úlohu.. Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte zrušení tiskové úlohy. -

26 NHORU Zrušení úloh Zrušte odchozí úlohu (odesílání, příjem nebo kopírování) následujícím postupem. Informace o zrušení odesílání úlohy rezervované v paměti získáte v části viz Zrušení rezervace na str. -.. Stiskněte tlačítko [Stop/Reset].. Při odeslání nebo přijímání úloh potvrďte zrušení úlohy stisknutím tlačítka [OK]. Stiskněte tlačítko [C/Vynulovat], pokud úlohu nechcete zrušit. POZNÁMK Chcete-li odesílat nebo kopírovat úlohy, odstraňte veškeré nenaskenované dokumenty z podavače DF. Pokud pracujete v pohotovostním režimu kopírování a chcete zrušit faxovou úlohu, vra te se nejprve k režimu faxování stisknutím tlačítka [Stop/Reset]. Přístroj nelze používat ke zrušení tiskových úloh odeslaných z počítače. Informace o tom, jak zrušit tiskové úlohy odeslané z počítače, získáte v kapitole, nazvané Tisk, v příručce Průvodce softwarem. -6

27 NHORU Kontrola úlohy a stavu přístroje... - Kontrola a tisk výsledků přenosu/příjmu... - Tisk hlášení a seznamů... - Kontrola počtu výtisků a naskenovaných dokumentů

28 NHORU Kontrola úlohy a stavu přístroje Stav monitoru umožňuje prohlížení a tisk výsledků přenosu a příjmu, tisk hlášení a seznamů a kontrolu počtu výtisků a naskenovaných dokumentů. Kontrola a tisk výsledků přenosu/ příjmu. Stiskněte tlačítko [Stav].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte položku <VYSLEDEK VYS./PR.?> a pak stiskněte tlačítko [OK]. Pokud není žádný výsledek přenosu/příjmu v paměti uložen, zobrazí se položka <ZDNY>.. Pomocí tlačítek [Dolů] prohlížejte požadované výsledky přenosu/příjmu. Zobrazí se následující položky: Číslo transakce (60 až 0, od nejnovější po nejstarší) Datum a čas Typ transakce (TX nebo RX) Jméno příjemce nebo faxové číslo Výsledek transakce (OK nebo NG). Pokud je třeba, stisknutím tlačítka [Start] vytiskněte výsledky přenosu/příjmu. Pokud výsledky vytisknout nepotřebujete, vra te se do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka [Stop/Reset]. -

29 NHORU Tisk hlášení a seznamů Informace o jednotlivých hlášeních nebo seznamech uvádí část viz Přehled hlášení a seznamů na str. -.. Stiskněte tlačítko [Stav].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte položku <TISK HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte požadované hlášení nebo seznam a pak stiskněte tlačítko [OK]. <HLSENI VYSL. VYS.?>: Hlášení o výsledku přenosu <HLSENI VYSL. PR.?>: Hlášení o výsledku příjmu <HLSENI O CINNOSTI?>: Hlášení o činnosti <SEZNM DT V PM.?>: Seznam údajů v paměti <TISK OBR. V PMETI>: Tisk obrázků z paměti <SEZNM DOTEK?>: Seznam voleb na jeden dotek <SEZNM KOD. VOL.?>: Seznam kódů kódované rychlovolby <SEZNM SK. VOL.?>: Seznam skupin volajících <STV STROJE?>: Seznam stavu monitoru Pokud v paměti nejsou uložena žádná příslušná data, zobrazí se hlášení <ZDNY>. Kontrola počtu výtisků a naskenovaných dokumentů. Stiskněte tlačítko [Stav].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte položku <POCITDLO?>, poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Dolů] můžete prohlížet počet výtisků a naskenovaných dokumentů (až 6 stran).. Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. -

30 NHORU Přehled hlášení a seznamů... - utomatický tisk hlášení... - HLS. VYSL. VYS HLSENI O VYSLEDKU PR... - HLSENI O CINNOSTI

31 NHORU Přehled hlášení a seznamů Přístroj generuje následující hlášení a seznamy. Informace o ručním tisku hlášení a seznamů získáte v části viz Tisk hlášení aseznamů na str.-. Hlášení/Seznam HLSENI. VYSL. VYS. HLSENI VYSL. PR. HLSENI O CINNOSTI SEZNM DT V PM. TISK OBR. V PMETI Popis Zobrazí výsledek přenosu. Lze nastavit tisk automaticky. Zobrazí výsledek příjmu. Lze nastavit tisk automaticky. Zobrazí posledních 60 přenosů a příjmů. Lze nastavit tisk automaticky. Uvede seznam rezervovaných úloh uložených v paměti. Zobrazí informace a první stránku rezervované úlohy. SEZNM VOLBY N DOTEK SEZNM KOD. VOL. SEZNM SK. VOL. SEZNM STVU STROJE HLSENI O ZTRTE Vypíše jména a faxová čísla příjemců registrovaných pod tlačítky volby na jeden dotek. Pokud je nastaveno zobrazení podadres, zobrazí se také podadresy. Vypíše jména a faxová čísla příjemců registrovaných v kódech kódované rychlovolby. Pokud je nastaveno zobrazení podadres, zobrazí se také podadresy. Vypíše jména a faxová čísla příjemců registrovaných v každé skupině skupinové volby. Uvede seznam aktuálních nastavení přístroje. Uvede seznam dokumentů, které byly ztraceny z paměti v důsledku přerušení napájení. Nelze vytisknout ručně. -

32 NHORU utomatický tisk hlášení Hlášení HLS. VYSL. VYS., HLS. VYSL. PR. a HLSENI O CINNOSTI lze nastavit tak, aby se tiskla automaticky. HLS. VYSL. VYS.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < HLS. VYSL. VYS.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP>, <ZP (CHYB)> nebo <VYP> a pak stiskněte tlačítko [OK]. <ZP>: Hlášení se vytiskne automaticky po každém přenosu. <ZP (CHYB)>: Vytiskne se automaticky jen v případě, že nastane chyba. <VYP>: Nevytiskne se automaticky.. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Položky hlášení V hlášení o výsledku přenosu se zobrazují následující položky: RELCE: Číslo relace FUNKCE: Typ přenosu TX: Přenos pomocí paměti VYSILNI: Vysílání VYS. POLLINGEM: Odesílání pollingem CSOVC VYS.: Odesílání pomocí časovače INIC.RELEOVE VYS: Zahájení přenosu C.: Pořadové číslo STNICE MIST URCENI: Jméno a číslo příjemce DTUM: Datum transakce CS: Čas transakce STR.: Počet odeslaných stránek TRVNI: Jak dlouho transakce trvala REZIM: Režim transakce(g nebo ECM) -

33 NHORU VYSLEDEK: Výsledek transakce OK: Vysílání bylo úspěšné NG: Vysílání bylo neúspěšné STOP: Vysílání bylo zrušeno ručně před dokončením PM. PLN: Pamě se zaplnila během vysílání ZCHYC.: Došlo k zachycení dokumentu ODEZV NE: Volání nebylo přijato Chybový kód: Popis chybových kódů uvádí Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele. HLSENI O VYSLEDKU PR.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <HLSENI O VYSLEDKU PR.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP>, <ZP (CHYB)> nebo <VYP> a pak stiskněte tlačítko [OK]. <ZP>: Vytiskne se automaticky po každém příjmu. <ZP (CHYB)>: Vytiskne se automaticky jen v případě, že nastane chyba. <VYP>: Nevytiskne se automaticky. Položky hlášení V hlášení o výsledku příjmu se zobrazí následující položky. RELCE: Číslo relace FUNKCE: Typ přenosu PR.: Příjem do paměti nebo tisk PR. POLLINGEM: Příjem pollingem C.: Pořadové číslo STNICE MIST URCENI: Jméno a číslo odesílajícího přístroje DTUM: Datum transakce CS: Čas transakce STR.: Počet přijatých stránek TRVNI: Jak dlouho transakce trvala REZIM: Režim transakce(g nebo ECM) VYSLEDEK: Výsledek transakce OK: Příjem byl úspěšný NG: Příjem nebyl úspěšný STOP: Příjem byl zrušen ručně před dokončením. PM. PLN: Pamě se zaplnila během příjmu Chybový kód: Popis chybových kódů uvádí Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.. Stiskem tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. -

34 NHORU HLSENI O CINNOSTI. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < HLSENI O CINNOSTI?>, poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> nebo <VYP>, poté stiskněte tlačítko [OK]. <ZP>: Vytiskne se automaticky. <VYP>: Nevytiskne se automaticky.. Stiskem tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Položky hlášení V hlášení o činnosti se zobrazí následující položky. C.: Číslo transakce (0 až 60) RELCE: Číslo relace DTUM: Datum transakce CS: Čas transakce VYS./PR.: Typ transakce (přenos nebo příjem) STNICE MIST URCENI: Jméno a číslo příjemce STR.: Počet přijatých nebo odeslaných stran TRVNI: Jak dlouho transakce trvala REZIM: Režim transakce (G nebo ECM) VYSLEDEK: Výsledek transakce (OK nebo NG) -

35 NHORU Obecné problémy... - Problémy s podáváním papíru... - Problémy s faxováním... - Problémy s odesíláním... - Problémy s příjmem Problémy s kopírováním Problémy s telefonováním... - Problémy s tiskem

36 NHORU Obecné problémy Přístroj není napájen. Je napájecí šňůra řádně zasunutá? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen do napájecího rozvodu, ověřte, zda je napájecí rozvod připojen k síti a zda je zapnutý. Přivádí napájecí šňůra proud? Použijte jinou napájecí šňůru nebo použitím voltmetru prověřte průchodnost napájecí šňůry. Na displeji LCD se nic nezobrazuje. Je napájecí šňůra správně zasunutá? Odpojte fax od sítě a čekejte pět sekund, než jej opět zapojíte. Jestliže se stále na displeji LCD nic zobrazuje, obrat te se na autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo použijte linku pomoci společnosti Canon. -

37 NHORU Problémy s podáváním papíru Papír není podáván správně. Není v přístroji příliš mnoho listů? Zkontrolujte, zda jste založili správné množství papíru. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je papír správně založen? Zkontrolujte, zda je papír správně založen. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Do přístroje je podáváno více listů současně. Uložte vždy pouze jeden typ papíru. Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Před novým uložením papíru nejdříve spotřebujte všechen papír v přístroji. Nesměšujte nové papíry s papíry v přihrádce již uloženými. Dochází k opakovanému zachycení papíru. Je v přístroji založen správný typ papíru? Je papír správně založen? Zkontrolujte, zda je papír správně založen. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je v přístroji příliš mnoho listů? Zkontrolujte, zda jste založili správné množství papíru. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Jsou do přístroje založeny různé druhy papíru? -

38 NHORU Problémy s faxováním Problémy s odesíláním Nemůžete odeslat fax. Je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky? Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky. (Viz část Nastavení typu telefonní linky v příručce Základní příručka.) Nedošel papír v přístroji příjemce? Požádejte příjemce, aby zkontroloval, zda je v jeho přístroji založen papír. Jsou z paměti odesílány jiné dokumenty? Vyčkejte chvíli, než se tyto dokumenty odešlou. Je dokument správně založen? Zkontrolujte, zda je dokument správně založen. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Zkontrolujte, zda je kryt kazety úplně uzavřen. Je tlačítko volby na jeden dotek nebo kód kódované rychlovolby, který jste zadali, správně registrován? Zkontrolujte, zda jsou nastavení rychlovolby správně zaregistrována. (Viz Kapitola, Odesílání faxů v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Zvolili jste správné číslo? Ověřte si, zda máte správné číslo. -

39 NHORU Nedošlo k chybě během přenosu? Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Vytiskněte hlášení o činnosti a zkontrolujte, zda došlo k chybě. (Viz Tisk hlášení a seznamů na str. -.) Funguje správně telefonní linka? Ujistěte se, zda po stisku tlačítka [Zavěsit] nebo po zvednutí sluchátka externího zařízení připojeného k slyšíte oznamovací tón. Pokud oznamovací tón neslyšíte, kontaktujte místní telefonní společnost. Faxy odeslané z přístroje jsou špinavé nebo mají tmavé skvrny. Funguje faxový přístroj příjemce správně? Zkontrolujte přístroj tím, že zhotovíte kopii. Jestliže je kopie čistá, může být problém na u příjemce. Jestliže je kopie špinavá nebo má tmavé skvrny, očistěte díly skeneru. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je dokument správně založen? Zkontrolujte, zda je dokument správně založen. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Používá příjemce přístroj třídy G? Zkontrolujte, zda přístroj příjemce je kompatibilní s vaším faxem. Jsou podadresa a heslo správné? Pokud jste zaregistrovali podadresu/heslo pod tlačítko rychlovolby nebo kód, zkontrolujte, zda odpovídá nastavení příjemce. -

40 NHORU Nelze odesílat v režimu ECM (režim opravy chyb). Problémy s příjmem Podporuje faxový přístroj příjemce režim ECM? Pokud je příčinou tato skutečnost, pošlete dokument bez ECM. Dochází často k chybám při odesílání. Jsou telefonní linky ve špatném stavu nebo máte špatné spojení? Zkontrolujte, zda v není v blízkosti přístroj, který ruší přenos signálu, (například mikrovlnná trouba). Nedošlo během přenosu k chybě? Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Vytiskněte hlášení o činnosti a zkontrolujte, zda došlo k chybě. (Viz Tisk hlášení a seznamů na str. -.) Je v přístroji založen papír? Zkontrolujte, zda je do přístroje vložen papír. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Fax nelze přijímat automaticky. Je telefonní kabel správně připojen? Je přístroj nastaven na automatický příjem? by přístroj přijímal faxy automaticky, musí být režim příjmu nastaven na režim <FX/TEL>, <JEN FX> nebo <RezZaz>. Pokud jste nastavili režim <RezZaz>, ověřte, zda je k přístroji připojen telefonní záznamník, zda je záznamník zapnutý a odchozí sdělení řádně nahráno. (Viz Nastavení režimu příjmu na str. -7.) Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen. (Viz část Připojení telefonních kabelů a instalace sluchátka v příručce Základní příručka.) Je v paměti uložen dokument, který způsobuje nedostatek volné paměti? Dokumenty uložené v paměti vytiskněte, odešlete nebo smažte. -6

41 NHORU Fax nepřepíná automaticky mezi telefonními hovory a faxovými voláními. Je přístroj nastaven tak, aby automaticky přepínal mezi telefonními hovory a faxovým voláním? by přístroj automaticky přepínal mezi faxovým voláním a telefonními hovory, musí být režim příjmu nastaven na hodnotu <FX/TEL> nebo <RezZaz>. Pokud jste nastavili režim <RezZaz>, ověřte, zda je k přístroji připojen telefonní záznamník, zda je záznamník zapnutý a odchozí sdělení řádně nahráno. (Viz Nastavení režimu příjmu na str. -7.) Je v přístroji založen papír? Zkontrolujte, zda je do přístroje vložen papír. (Viz Založení papíru v Základní příručka.) Je faxový přístroj odesílatele schopen vysílat signál CNG, který vyhodnotí přijímací fax jako faxové volání? Některé faxy nedokáží tento signál odesílat. V takových případech přijměte fax ručně. Je v paměti uložen dokument, který způsobuje nedostatek volné paměti? Dokumenty uložené v paměti vytiskněte, odešlete nebo smažte. Nedošlo během přenosu k chybě? Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Vytiskněte hlášení o činnosti a zkontrolujte, zda došlo k chybě. (Viz Tisk hlášení a seznamů na str. -.) -7

42 NHORU Dokument nelze přijímat ručně. Kvalita tisku je nízká. Odpojili jste volání stisknutím tlačítka [Start] nebo jste provedli volbu ID pro dálkový příjem po zavěšení? Před zavěšením vždy stiskněte tlačítko [Start] nebo proveďte volbu ID pro dálkový příjem. Jinak spojení přerušíte. Je v přístroji založen správný typ papíru? Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola Tisková média v Průvodce pro začínající uživatele.) Funguje faxový přístroj odesílatele správně? Faxy se netisknou. Odstranili jste z tonerové kazety plastovou těsnicí pásku? Zkontrolujte, zda jste odstranili z kazety plastovou těsnicí pásku. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Je tonerová kazeta správně nainstalována? Ujistěte se, že je tonerová kazeta řádně instalována. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Nedošel v kazetě toner? Vyměňte tonerovou kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Kontaktujte druhého účastníka a požádejte ho, aby zkontroloval, zda jsou skenovací součásti na jeho čisté. -8

43 NHORU Přijímací fax tiskne se skvrnami nebo nerovnoměrně. Jsou telefonní linky ve špatném stavu nebo máte špatné spojení? Tento problém by mělo vyřešit použití režimu ECM. Jestliže je však telefonní linka ve špatném stavu, budete pravděpodobně muset navázat komunikaci znovu. Funguje faxový přístroj odesílatele správně? Požádejte druhého účastníka, aby zkontroloval, zda jsou skenovací díly na jeho čisté. Dochází často k chybám při příjmu. Jsou telefonní linky ve špatném stavu nebo máte špatné spojení? Zkontrolujte, zda není v blízkosti přístroj, který ruší příjem signálu, například mikrovlnná trouba). Funguje faxový přístroj odesílatele správně? Požádejte druhého účastníka, aby zkontroloval, zda jeho fax funguje správně. Je toneru málo nebo je nerovnoměrně rozprostřen? Rozprostřete toner uvnitř tonerové kazety. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Nelze přijímat v režimu ECM (Error Correction Mode). Podporuje faxový přístroj odesílatele režim ECM? Pokud je příčinou tato skutečnost, přijměte dokument bez ECM. -9

44 NHORU Problémy s kopírováním Nelze zhotovovat kopie. Odstranili jste z tonerové kazety plastovou těsnicí pásku? Zkontrolujte, zda jste odstranili z kazety plastovou těsnicí pásku. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Je tonerová kazeta správně nainstalována? Ujistěte se, že je tonerová kazeta řádně instalována. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Je dokument správně založen? Na displeji LCD se při kopírování zobrazí <Chyb fax> nebo <Chyb kom>. Došlo k chybě během přenosu nebo příjmu? Změňte na režim faxování a zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Není pamět přístroje plná? Změňte na režim faxování a zkontrolujte, zda není plná pamě. Zkontrolujte, zda je dokument správně založen. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Zkontrolujte, zda je kryt kazety úplně uzavřen. Vyhovuje dokument požadavkům? Zkontrolujte, zda zakládáte dokumenty, které vyhovují požadavkům na použití. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) -0

45 NHORU Problémy s telefonováním Nelze zvolit číslo. Je telefonní kabel správně připojen? Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen. (Viz část Připojení telefonních kabelů a instalace sluchátka v příručce Základní příručka.) Je napájecí šňůra správně zasunuta? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen do napájecího rozvodu, ověřte, zda je napájecí rozvod připojen k síti a zda je zapnutý. Je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky? Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky. (Viz část Nastavení typu telefonní linky v příručce Základní příručka.) Sluchátko nebo telefon se odpojí, když hovoříte. Je telefonní kabel správně připojen? Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen. (Viz část Připojení telefonních kabelů a instalace sluchátka v příručce Základní příručka.) Je napájecí šňůra správně zasunuta? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen na napájecí rozvod, ověřte, že je napájecí rozvod připojen na sít a že je zapnut. Není poškozená šňůra volitelného sluchátka nebo telefonního kabelu? Použijte jinou šňůru. -

46 NHORU Problémy s tiskem Nic se netiskne. Je napájecí šňůra správně zasunuta? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen na napájecí rozvod, ověřte, že je napájecí rozvod připojen na sít a že je zapnut. Odstranili jste z tonerové kazety plastovou těsnicí pásku? Výtisk je šikmo. Je papír správně založen? Zkontrolujte, zda je do přístroje správně vložen papír. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Zkontrolujte, zda je otvor pro výstup papíru volný. Zkontrolujte, zda jste odstranili z kazety plastovou těsnicí pásku. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Nedošel v kazetě toner? Vyměňte tonerovou kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Výtisk neodpovídá velikosti papíru. Odpovídá velikost papíru založeného do přístroje nastavení velikosti papíru? Založte papír správné velikosti nebo změňte nastavení velikosti papíru. (Viz Kapitola Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) -

47 NHORU Dochází k zachycení papíru. Výtisky nejsou čisté. Je v přístroji založen správný typ papíru? Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola Tisková média v Průvodce pro začínající uživatele.) Je správně upravena sytost skenování? Správně upravte sytost skenování. (Viz Kapitola 6, Kopírování v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je tonerová kazeta správně nainstalována? Ujistěte se, že je tonerová kazeta řádně instalována. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Tisknete na nesprávnou stranu papíru? Některé papíry mají pro tisk jednu správnou stranu. Nejste-li spokojeni s kvalitou výsledného tisku, zkuste papír otočit a tisknout na jeho druhou stranu. Na výtisku se objevují vertikální bílé pruhy. Je toneru málo nebo je nerovnoměrně rozprostřen? Rozprostřete toner uvnitř kazety. Pokud problém přetrvává, vyměňte kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je toneru málo nebo je nerovnoměrně rozprostřen? Rozprostřete toner uvnitř kazety. Pokud problém přetrvává, vyměňte kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je v přístroji založen správný typ papíru? -

48 NHORU Glosář

49 NHORU Glosář B C (střídavý proud) Střídavý proud. Typ elektrického proudu, který je k dispozici ze sí ové zásuvky. utomatické opakování volby Viz. automatické opakování volby utomatické opakování volby Pokud je fax příjemce obsazen, neodpovídá nebo když nastane chyba během přenosu, přístroj čeká po stanovenou dobu a poté automaticky opakuje volbu. Pokud je fax příjemce stále obsazen nebo neodpovídá, přístroj čeká po stanovenou dobu a poté opět automaticky opakuje volbu. utomatický podavač dokumentů (DF) Zařízení v přístroji, které podává faxované nebo kopírované dokumenty do přístroje. b/s Bitů za sekundu. Vztahuje se k rychlosti, kterou faxový přístroj odesílá nebo přijímá data. C CNG Tón volání. Faxové přístroje vysílají tento signál, aby identifikovaly volání jako příchozí dokument. Pokud přijímající fax detekuje tento signál, automaticky začne přijímat faxové vysílání. Většina faxových přístrojů, které se v současné době používají, je schopna odesílat a detekovat signály CNG. Č Číselná tlačítka Kulatá číslovaná tlačítka na ovládacím panelu, označená stejně jako standardní klávesnice telefonu. Jejich stisknutím se provádí normální volba Číselná tlačítka se také používají pro zadávání čísel a písmen při registraci jmen a zadávání kódů kódované rychlovolby. Číslo relace Jedinečné číslo přiřazené každému faxovému dokumentu, který byl přístrojem odeslán nebo přijat, používané pro identifikaci konkrétního faxového dokumentu. -

50 NHORU D Dálkový příjem ktivace příjmu zvednutím telefonu, který je připojen k přístroji, ale který není umístěn v blízkosti přístroje. Dálkový příjem zahájíte volbou ID pro dálkový příjem. Dokument List papíru obsahující data, která odesíláte nebo přijímáte z přístroje. dpi Počet bodů na palec. Měřítko, které se používá pro udávání hodnoty rozlišení přístroje. DRM Pamě, která se používá pro dočasné ukládání takových informací, jako: dokumenty, které chcete vytisknout, naskenované a přijaté dokumenty a stažená písma. Dvojitý přístup (Víceúkolový systém) Umožňuje přístroji přijímat fax, i když kopíruje nebo tiskne dokument. Umožňuje také načítat faxy do paměti, kopírovat, tisknout hlášení, tisknout dokumenty nebo registrovat informace, zatímco přístroj odesílá fax z paměti. E F ECM Režim korekce chyb. Schopnost přístroje snížit vliv systémových chyb a chyb na lince při odesílání dokumentu na jiný faxový přístroj nebo příjmu dokumentu z jiného faxového přístroje, který je vybavený funkcí ECM. ECM je nejefektivnější v oblastech, kde nejsou telefonní linky v dobrém stavu nebo kde často dochází k rušení na telefonních linkách. FOTO Nastavení dokumentu, které používáte pro odesílání nebo kopírování dokumentů se středními odstíny, jako fotografie. -

51 NHORU G H G, Faxový přístroj skupiny Definován CCITT/ITU-T. Používá kódovací algoritmy, které snižují objem přenášených dat a tím i čas potřebný k jejich přenosu. Faxové přístroje G jsou schopny přenést jednu stránku za méně než jednu minutu. Kódovací algoritmy pro faxové přístroje G jsou Modified Huffman (MH), Modified RED (MR), a Modified Modified RED (MMR). Hlášení Přístrojem vytištěný dokument, který obsahuje informace o odeslaných a přijatých faxech. Hlášení o činnosti Seznam přijatých i odeslaných faxových transakcí uskutečněných přístrojem. I J ID dálkového příjmu Dvoumístný kód, který umožní ručně aktivovat příjem pomocí telefonu, který je připojen k přístroji. ID odesílatele Informace vytištěná v horní části (nazývá se také TTI nebo Transmit Terminal ID), datum a čas, kdy byl fax odeslán, a faxové číslo odesílatele. ITU-T Výbor vytvořený pro sestavování mezinárodních standardů pro telekomunikace. JEMNY Rozlišení, které se nastavuje u dokumentů s velmi malými znaky a čárami. -

52 NHORU K M Kabel rozhraní Kabel použitý pro vytvoření rozhraní mezi tiskárnou a počítačem. Konektor/Zdířka Pro připojení přístroje k telefonní lince, záznamníku, sluchátku nebo telefonu se používá telefonní zásuvka na zdi nebo v přístroji. Kontrast skenování Nastavení, které ztmaví nebo zesvětlí skenování dokumentů. Kódovaná rychlovolba utomatický způsob vytáčení umožňuje volbu faxového nebo telefonního čísla stisknutím tlačítka [Coded Dial/Kódovaná volba] a třímístného kódu pomocí číselných tlačítek. Kurzor Pokud zaregistrujete čísla a jména v přístroji, na displeji LCD uvidíte podtržené symboly. Modem Zařízení, které převádí (MOduluje) digitální data pro přenos po telefonních linkách. Na straně příjemce toto zařízení převádí, (DEModuluje) modulovaná data do digitálního formátu, který počítač dovede zpracovat. N Nastavení tónová/pulsní Schopnost nastavit přístroj tak, aby odpovídal systému volby vaší telefonní linky, využívá: tónovou nebo rotační pulsní volbu. Normální volba Volba faxového nebo telefonního čísla stisknutím jednotlivých číselných tlačítek. -

53 NHORU O P Odesílání Faxový dokument, který byl přístrojem naskenován a odeslán prostřednictvím telefonních linek ve formě elektrických impulsů do jiného faxového přístroje. Také nazývaný TX nebo Přenos. Odesílání pomocí časovače Schopnost odeslat dokument v přednastaveném čase v budoucnu. byste mohli použít odesílání pomocí časovače na jedno nebo více míst určení, nemusíte být ve své kanceláři. Odesílání z paměti Naskenuje dokument do paměti předtím, než provede volbu čísla/čísel a odešle ho. Tato metoda umožňuje získat zpět originální dokument ihned po naskenování. Podavač papíru Zařízení v přístroji, které podává záznamová média do přístroje pro tisk okopírovaných nebo faxovaných dokumentů. Podávání papíru Týká se zavedení listu papíru do trasy papíru v přístroji. Pohotovostní režim Polotóny Režim, ve kterém je přístroj zapnutý a připravený k použití. Pomocí této metody přístroj vytvoří odstíny šedi rozdělením teček, které se vytisknou. Polling Jeden faxový přístroj požaduje od druhého faxového přístroje, aby odeslal dokument. Přijímající účastník volá faxový přístroj, který uchovává dokument k odeslání, a požaduje, aby dokument odeslal. Port rozhraní Přístroj je vybaven portem USB, který je umístěn v zadní části přístroje. To tohoto portu se připojí kabel, který spojuje počítač s přístrojem. Prodleva Časovací údaj pro registraci určitých dálkových čísel pro volbu prostřednictvím určitých telefonních systémů nebo ústředen. Stisknutím tlačítka [Redial/Pause / Opakování/Prodleva] se zadá prodleva mezi číslice telefonního čísla. Přepínání FX/TEL Tato volba umožňuje nastavit přístroj tak, aby automaticky zjistil, zda jde o volání z faxového přístroje nebo z telefonu. V případě volání z jiného faxového přístroje se přenos automaticky přijme. V případě volání z telefonu přístroj zvoní, aby vás informoval, že můžete zvednout sluchátko. Fax i telefon mohou s touto funkcí sdílet jednu telefonní linku. Příjem Příjem přenosu je také definován jako PR nebo Příjem. Zákazník si může na přístroji nastavit příjem faxových dokumentů několika způsoby. Přijímání Viz. Příjem Pulsní Viz. Rotační pulsní. PR. Viz. Příjem -6

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ... 10 Nastavení telefonního seznamu... 12 Nastavení časovače...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4 Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník Popis Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s možností tisku přes počítač

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Podrobná příručka uživatele

Podrobná příručka uživatele Podrobná příručka uživatele DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je hledat? Jakou příručku? Co obsahuje? Kde se nachází? Příručka bezpečnosti výrobku Stručný návod k obsluze

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-J6510DW MFC-J6710DW Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je hledat? Kterou příručku? Co obsahuje? Kde se nachází? Bezpečnostní předpisy a Nejdříve si přečtěte tuto Příručku.

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze MODEL UX-53 UX-73 FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze OBSAH ÚVODEM...3 Technická data...3 Pohled na ovládací panel...5 1. INSTALACE...7 Obsah dodávky...7 Připojení...7 Založení termografického papíru...11

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Úvod...5 Vyhledání informací o tiskárně...5 Popis částí tiskárny...8 Popis částí tiskárny...8 Nastavení faxování...12 Příprava tiskárny

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více