Průvodce pro pokročilé uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pro pokročilé uživatele"

Transkript

1 NHORU Průvodce pro pokročilé uživatele CSY Možnosti práce se zařízením - Fax - Kopie - Tisk (pouze model L0) Před uvedením přístroje do činnosti si přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uschovejte na bezpečném místě pro případnou další potřebu. Jak používat tuto příručku

2 NHORU Příručky k přístroji Nastavení přístroje a instalace softwaru Přehledy funkcí Údržba a odstraňování Základní funkce Nastavení přístroje Specifikace Základní příručka Průvodce pro začínající uživatele Průvodce pro pokročilé uživatele (Tento dokument) CD-ROM CD-ROM Nastavení ovladače Tisk Průvodce softwarem (pouze model L0) CD-ROM CD-ROM Označuje, že příručka se dodává ve formátu PDF na doprovodném disku CD-ROM. K zobrazení příruček ve formátu PDF je třeba program dobe Reader/dobe crobat Reader. Pokud v systému nemáte program dobe Reader/dobe crobat Reader nainstalován, můžete jej stáhnout z webu společnosti dobe Systems Incorporated. Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění, že příručky k přístroji budou bez nepřesností a opomenutí. Vzhledem k tomu, že své výrobky neustále zlepšujeme, kontaktujte společnost Canon, pokud byste potřebovali přesnou specifikaci. Obrázek přístroje na obalu se může nepatrně lišit od vašeho přístroje. i

3 NHORU Možnosti práce se zařízením Určete příjemce pomocí jednoho tlačítka Volba na jeden dotek Průvodce pro začínající uživatele Určete příjemce pomocí trojmístného kódu Vyhledání určitého příjemce v adresáři BBBBB CCCCC Volba z adresáře str. - Opakování volby při obsazené lince Odeslání ve stanovenou dobu Odesílání pomocí časovače str. - Odeslání jako odpovědi na žádost příjemce Kódovaná rychlovolba Průvodce pro začínající uživatele Opakování volby str. - Odesílání pollingem str. - Určení více příjemců pomocí jednoto tlačítka Odeslání více příjemcům Příjem faxů do paměti bez vytištění Skupinová volba Průvodce pro začínající uživatele Vysílání str. - Příjem pomocí paměti str. -8 ii

4 NHORU Odmítnutí faxů z nezaregistrovaných čísel Omezení příjmu str. -9 Odeslání, který má být přenesen na jiné faxové přístroje Zahájení přenosu str. - Nastavení úrovně sytosti skenovaných obrázků Sytost Průvodce pro začínající uživatele Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrázků Procento zvětšení Průvodce pro začínající uživatele Vyberte režim skenování v závislosti na kvalitě obrázku, který má být skenován BC BC BC BC Kvalita zobrazení Průvodce pro začínající uživatele iii

5 NHORU Možnosti práce se zařízením...ii Jak používat tuto příručku... vii... - Funkce volby... - Volba z adresáře... - Opakování volby... - Volba přes ústřednu... - Dočasné přepínání na tónovou volbu Funkce příjmu Nastavení režimu příjmu Přijetí do paměti Omezení příjmu Dálkový příjem iv

6 NHORU Doplňkové režimy faxování... - Vysílání... - Odesílání pomocí časovače... - Odesílání pollingem... - Příjem pollingem... - Zahájení přenosu... - Zrušení rezervace... - Zrušení úloh Kontrola úlohy a stavu přístroje... - Kontrola a tisk výsledků přenosu/příjmu... - Tisk hlášení a seznamů... - Kontrola počtu výtisků a naskenovaných dokumentů Přehled hlášení a seznamů... - utomatický tisk hlášení... - HLS. VYSL. VYS HLSENI O VYSLEDKU PR HLSENI O CINNOSTI... - v

7 NHORU... - Obecné problémy... - Problémy s podáváním papíru... - Problémy s faxováním... - Problémy s odesíláním... - Problémy s příjmem Problémy s kopírováním Problémy s telefonováním... - Problémy s tiskem Glosář vi

8 NHORU Jak používat tuto příručku Použití první stránky Průvodce pro pokročilé uživatele NHORU CSY Vrátí se na naposledy otevřenou stránku. Zobrazí předchozí nebo následující stránku. Vrátí se na první stránku. Možnosti práce se zařízením - Fax - Kopie - Tisk (pouze model L0) Před uvedením přístroje do činnosti si přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uschovejte na bezpečném místě pro případnou další potřebu. Jak používat tuto příručku Zobrazí stránku s informacemi o používání této příručky. Rychlý přechod na seznam možností práce se zařízením, témata kapitol, tabulky obsahu a index. vii

9 NHORU Použití seznamu témat v kapitole NHORU Funkce volby... - Volba z adresáře...- Opakování volby...- Volba přes ústřednu...- Dočasné přepínání na tónovou volbu...-6 Funkce příjmu Nastavení režimu příjmu...-7 Přijetí do paměti...-8 Omezení příjmu...-9 Dálkový příjem...-9 Doplňkové režimy faxování...- Vysílání...- Odesílání pomocí časovače...- Odesílání pollingem...- Příjem pollingem...- Zahájení přenosu...- Zrušení rezervace Vrátí se na naposledy otevřenou stránku. Zobrazí předchozí nebo následující stránku. Vrátí se na první stránku. kapitoly Rychlý přechod na seznam možností práce se zařízením, témata kapitol, tabulky obsahu a index. viii

10 NHORU V příručkách k tomuto přístroji se objevují následující symboly označující varování, výstrahy a poznámky, které byste měli při používání přístroje brát v úvahu. VROVÁNÍ Označuje varování, jehož nedodržení by mohlo vést k úmrtí nebo vážnému zranění. VÝSTRH Vysvětluje, jak se vyhnout krokům, které by mohly vést k poranění nebo poškození přístroje. POZNÁMK Vysvětluje provozní omezení a uvádí, jak se vyhnout drobným provozním m. Tato příručka dále používá rozlišovací symboly označující tlačítka a informace zobrazované na displeji LCD: Tlačítka určená ke stisknutí jsou uvedena v hranatých závorkách: [Stop/Reset]. Informace, které se zobrazují na displeji LCD, jsou uvedeny v lomených závorkách: <NSTVIT DOKUMENT>. ix

11 NHORU Funkce volby... - Volba z adresáře...- Opakování volby...- Volba přes ústřednu...- Dočasné přepínání na tónovou volbu...-6 Funkce příjmu Nastavení režimu příjmu...-7 Přijetí do paměti...-8 Omezení příjmu...-9 Dálkový příjem...-9 Doplňkové režimy faxování...- Vysílání...- Odesílání pomocí časovače...- Odesílání pollingem...- Příjem pollingem...- Zahájení přenosu...- Zrušení rezervace...- -

12 NHORU Zrušení úloh

13 NHORU Funkce volby Přístroj provádí následující funkce volby: volba z adresáře, opakování volby, volba přes ústřednu a dočasné přepínání na tónovou volbu. Volba z adresáře Volba z adresáře umožňuje vyhledat konkrétní číslo příjemce, které je zaregistrované v přístroji. To je užitečné, pokud jste ztratili přehled o tom, pod kterým tlačítkem volby na jeden dotek nebo kódem kódované rychlovolby je zaregistrováno požadované číslo příjemce. Můžete buď procházet seznam všech příjemců registrovaných v přístroji (LIST/SEZNM) nebo vyhledat konkrétního příjemce podle jména (SERCH/VYHLEDT). Seznam všech příjemců. Stiskněte tlačítko [dresář]. Pokud není pro rychlovolbu zaregistrován žádný příjemce, zobrazí se hlášení <NENI REGISTROVNO!)>.. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <SEZNM> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyhledejte požadovaného příjemce. Všichni příjemci jsou uvedeni v seznamu v pořadí podle tlačítek volby jedním dotekem (0 až ) a kódů kódované rychlovolby (00 až 00). U tlačítka volby na jeden dotek nebo kódu kódované rychlovolby bez registrovaného jména příjemce se zobrazí faxové číslo.. Stisknutím tlačítka [Start] spustíte volby zobrazeného příjemce. Stisknutí tlačítka [Stop/Reset] a poté [OK] se odesílání zruší. Vyhledání příjemce. Stiskněte tlačítko [dresář]. Pokud není pro rychlovolbu zaregistrován žádný příjemce, zobrazí se hlášení <NENI REGISTROVNO!>.. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <HLEDT> a pak stiskněte tlačítko [OK].. K zadání až 0 prvních písmen jména příjemce použijte číselná tlačítka, poté stiskněte tlačítko [OK]. Př: HLEDT->>->>CNON_ OK= [] Po dokončení vyhledávání se v kulatých závorkách zobrazí několik příjemců, jejichž jména odpovídají zadaným znakům. Další hledání spustíte stisknutím tlačítka [OK]. -

14 NHORU. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyhledejte požadovaného příjemce.. Stisknutím tlačítka [Start] spustíte volby zobrazeného příjemce. Stisknutí tlačítka [Stop/Reset] a poté [OK] se odesílání zruší. Opakování volby Opakovanou volbu lze provést ručně nebo automaticky. U automatického opakování volby můžete nastavit, kolikrát přístroj volbu provede, a určit dobu trvání intervalu mezi opakovanými volbami. Opakování volby ručně. Stisknutím tlačítka [Opakování/Prodleva P] zopakujete volbu posledního čísla voleného pomocí číselných tlačítek. Chcete-li ruční opakovanou volbu zrušit, stiskněte tlačítko [Stop/Reset] a poté tlačítko [OK].. Vyberte položku <ZP> pomocí tlačítek [Vlevo/Vpravo] a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet opakování volby, které přístroj provede a pak stiskněte tlačítko [OK]. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání intervalu (v minutách) mezi opakovanými volbami, poté stiskněte tlačítko [OK]. Př: KRT= (-0) NO=OK INTERVL= min(-99) NO=OK 7. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Opakování volby automaticky. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI VYS.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < UT. OPK. VOLBY?> a poté stiskněte tlačítko [OK]. -

15 NHORU Volba přes ústřednu Pokud je přístroj připojen k pobočkové ústředně (PBX), zaregistrujte tlačítko [R]. Získáte tak snadný přístup na vnější linku. Registrace tlačítka [R]. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NST. KOMUNIKCE> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < PSTN/PBX?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <PBX> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte předčíslí (až 0 číslic) a poté dvakrát stiskněte tlačítko [OK]. Př: CISLO PREDVOLBY=_ NO=OK 6. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Volba pomocí tlačítka [R]. Stisknutím tlačítka [R] získáte přístup na vnější linku.. K zadání faxového čísla použijte číselná tlačítka. Př: =R_ PODDR= (VS=STRT) -

16 NHORU Dočasné přepínání na tónovou volbu Pokud je přístroj nastaven na pulzní volbu, přepněte pomocí níže uvedeného postupu na tónovou volbu, abyste mohli využívat informační služby (např. bank, leteckých společností, hotelů atd.). POZNÁMK byste mohli hovořit s druhým účastníkem, potřebujete k přístroji připojit volitelné sluchátko nebo telefon.. Stiskněte tlačítko [Zavěsit]. Místo toho můžete také zvednout sluchátko.. Pomocí číselných tlačítek zvolte požadovanou informační službu.. Když se ozve nahraná zpráva informační služby, stiskněte [ ] pro přepnutí na tónovou volbu. Jestliže v kroku stisknete tlačítko [Zavěsit], můžete v případě potřeby hovoru s druhým účastníkem zvednout sluchátko.. Číselnými tlačítky zadejte čísla vyžadovaná informační službou.. Po skončení stiskněte tlačítko [Zavěsit]. Tím hovor odpojíte. Používáte-li sluchátko, ukončete hovor jeho zavěšením. Když se hovor rozpojí, zruší se tónová volba. -6

17 NHORU Funkce příjmu Režim příjmu můžete nastavit tak, aby odpovídal vašim potřebám. Přístroj také provádí následující funkce příjmu: přijetí do paměti, omezení příjmu a dálkový příjem. Nastavení režimu příjmu Informace o tom, jak zvolit správný režim získáte v části Nastavení přístroje pro příjem faxů v příručce Základní příručka.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < REZIM PR.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte režim příjmu a pak stiskněte tlačítko [OK]. <FX/TEL>: utomaticky přepíná mezi faxem a hlasovým voláním. Volitelná nastavení viz FX/TEL: Volitelná nastavení na str. -7. <RUCNI>: Faxy musíte přijímat ručně. <JEN FX>: Přijímá všechny volání jako faxy a odpojuje hovory. <RezZaz>: Přijímá faxy automaticky a nahrává hlasové zprávy. Informace o volitelném nastavení získáte v části viz RezZaz: Volitelná nastavení na str. -8. POZNÁMK U položek <FX/TEL> a <RUCNI> zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno volitelné sluchátko nebo externí telefon. U položky <RezZaz> zkontrolujte, zda je k přístroji připojen záznamník.. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. FX/TEL: Volitelná nastavení Pokud je třeba, změňte volitelné nastavení následujícím způsobem: <NST.POC.CS ZVONENI>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání (0 až 0 sekund) po kterou přístroj poslouchá fax předtím, než načne zvonit. Stiskněte tlačítko [OK]. <NST.CS ZVONENI F/T>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání zvonění (0 až sekund). Stiskněte tlačítko [OK]. <NST. VYCHOZI KCI>: Pomocí tlačítek [Vlevo/Vpravo] vyberte výchozí činnost, kterou bude přístroj provádět, až skončí zvonění, a poté stiskněte tlačítko [OK]. <PRIJMOUT>: Pokouší se přijmout dokument. <ODPOJIT>: Odpojuje volání. -7

18 NHORU RezZaz: Volitelná nastavení Pokud je třeba, změňte volitelné nastavení následujícím způsobem: <NST.KONT.CSU ZZN.>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání (0 až 0 sekund), po kterou přístroj vyčkává předtím, než připojený záznamník přijme hovor. Stiskněte tlačítko [OK]. <NST. CS DETEKCE FX>: Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu trvání (0 až 70 sekund), po kterou se přístroj pokouší detekovat faxový tón. Stiskněte tlačítko [OK]. Přijetí do paměti Pokud je tisk z nějakého důvodu vypnutý (například došel toner nebo papír), přístroj automaticky přijímá faxy do paměti. Přístroj můžete nastavit také tak, aby po určitou dobu dle vaší volby přijímal faxy do paměti s ochranouheslem, pokud je třeba.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < REZIM PR. DO PM.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu (ve hodinovém formátu), kdy přijímání do paměti začne, a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud nechcete nastavit čas, stiskněte tlačítko [OK] bez zadávání čísel a přejděte ke kroku 7. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte dobu (ve hodinovém formátu), kdy přijímání do paměti skončí, a stiskněte tlačítko [OK]. Př: 7. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud heslo není třeba, stiskněte tlačítko [OK] bez zadávání čísel. Př: POC. CS=_: KONC. CS=09:00 NO=OK HESLO= NO=OK 8. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. -8

19 NHORU Spuštění přijetí do paměti. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < REZIM PR. DO PM.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <VYP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pokud je třeba, zadejte pomocí číselných tlačítek čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 6. Př: HESLO= NO=OK 6. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Omezení příjmu Příchozí faxová volání můžete také omezit jen na ta čísla, která jsou registrována v přístroji pro rychlovolbu. Tím můžete zabránit nevyžádaným voláním. POZNÁMK Faxové číslo odesílatele musí být zaregistrováno v jeho přístroji a musí odpovídat číslu zaregistrovanému pro rychlovolbu ve vašem přístroji. Pokud jste zadali prodlevu nebo mezeru u posledních čtyř číslic faxového čísla registrovaného pro rychlovolbu, nemůžete z tohoto čísla přijímat volání.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <7 OMEZENI PRIJMU?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Dálkový příjem Dálkový příjem umožní použít externí telefon připojený k přístroji pro ruční příjem faxů. To může být užitečné, pokud přístroj není v blízkosti nebo ho v dané chvíli používá někdo jiný. -9

20 NHORU Registrace ID dálkového příjmu Pokud chcete změnit výchozí ID dálkového příjmu (), postupujte následovně.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI PR.> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <8 VZDLENY PRIJ.?> a poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek zadejte dvoumístné ID dálkového příjmu (00 až 99) a poté stiskněte tlačítko [OK]. 6. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Příjem faxů na dálku. Když přijímáte volání, zvedněte telefon.. Zadejte dvoumístné ID dálkového příjmu na klávesnici pro spuštění příjmu.. Po dokončení příjmu zavěste telefon. -0

21 NHORU Doplňkové režimy faxování Přístroj provádí následující doplňkové režimy faxování: vysílání, odesílání pomocí časovače, odesílání poolingem, zahájení přenosu a zrušení rezervace. Vysílání Vysílání umožňuje odeslat stejný dokument více příjemcům.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < VYSILNI?> a poté stiskněte tlačítko [OK].. Použijte číselná tlačítka, tlačítko volby na jeden dotek, kód kódované rychlovolby nebo volbu z adresáře pro zadání příjemce a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud zadáváte příjemce pomocí číselných tlačítek, můžete nastavit podadresu a/nebo heslo (až 0 číslic).. Opakováním předchozího kroku zadejte všechny příjemce (až ) a poté stiskněte tlačítko [Start]. Pokud používáte číselná tlačítka, můžete zadat maximálně 6 příjemců. 6. Opětovným stisknutím tlačítka [Start] zahájíte přenos. Stisknutím tlačítka [OK] prohlížejte zadané příjemce před Stisknutím tlačítka [Start]. Odesílání pomocí časovače Odesílání pomocí časovače umožňuje přenos ve stanovenou dobu. Odesílání pomocí časovače můžete kombinovat s ostatními funkcemi.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < CSOVC VYS.?> a pak stiskněte tlačítko [OK]. -

22 NHORU. Pomocí číselných tlačítek zadejte čas přenosu (ve hodinovém formátu) a pak stiskněte tlačítko [OK]. Př:. Pomocí číselných tlačítek zadejte příjemce nebo stisknutím tlačítka [dd. Mode/Dopl. režim] určete funkci, kterou chcete spustit v určeném čase. < VYSILNI>: Vysílání < PR. POLLINGEM>: Příjem pollingem < ZHJENI PRENOSU>: Zahájení přenosu. 6. Pokud je třeba, stisknutím tlačítka [Dolů] a pomocí číselných tlačítek zadejte podadresu (až 0 míst). Pokud podadresa není třeba, přejděte ke kroku 8. Př: 7. Pokud je třeba, stisknutím tlačítka [Dolů] a pomocí číselných tlačítek zadejte heslo (až 0 míst). Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 8. Př: CSOVC=0:00 NO=OK PODDRES=_ HESLO= (VS=STRT) HESLO=678_ (VYS.=STRT) 8. Stisknutím tlačítka [Start] naskenujte dokument pro odeslání pomocí časovače. Odesílání pollingem Odesílání pollingem umožňuje odeslání dokumentu jako odpovědi na žádost příjemce.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < VYS. POLLINGEM?> a pak stiskněte tlačítko [OK]. -

23 NHORU. Vyberte položku <JEDEN> nebo <VICE> pomocí tlačítek [Doleva/Doprava], poté stiskněte tlačítko [OK]. <JEDEN>: Po odeslání příjemci bude dokument odstraněn. <VICE>: Po odeslání zůstane dokument v paměti, dokud nebude ručně odstraněn.. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístnou podadresu a poté stiskněte tlačítko [OK]. Pokud podadresa není třeba, přejděte ke kroku 7. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné heslo. Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 7. Př: PODDRES=_ HESLO=67_ 7. Stiskněte tlačítko [Start]. Příjem pollingem Příjem s pollingem umožňuje načíst dokument uložený ve vzdálených přístrojích pro polling.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < PR. POLLINGEM?> a poté stiskněte tlačítko [OK].. Použijte číselná tlačítka, tlačítko volby na jeden dotek, kód kódované rychlovolby nebo volbu z adresáře pro zadání příjemce a stiskněte tlačítko [OK]. Můžete nastavit podadresu a/nebo heslo (až 0 míst). To přepíše jakoukoliv podadresu a/nebo heslo zaregistrované v určených tlačítkách pro rychlovolbu nebo v kódech.. Opakováním předchozího kroku zadejte všechny příjemce (až ) a poté stiskněte tlačítko [Start]. Pokud používáte číselná tlačítka, můžete zadat maximálně 6 příjemců.. Opětovným stisknutím tlačítka [Start] spus te polling vzdálených dokumentů. Stisknutím tlačítka [OK] prohlížejte zadané příjemce před stisknutím tlačítka [Start]. -

24 NHORU Zahájení přenosu Zahájení přenosu umožňuje odeslat dokument do vzdáleného přístroje (reléová stanice), který postupně odesílá dokumenty na jiná místa určení. Jaká bude manipulace s dokumentem poté, kdy se dostane do retranslační stanice závisí na tom, jaká funkce je registrována v podadrese stanice.. Vložte dokument.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < ZHJENI PRENOSU?>, poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek, tlačítka volby na jeden dotek, kódu kódované rychlovolby nebo volby z adresáře určete reléovou stanici a stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí číselných tlačítek změňte nebo zadejte podadresu reléové stanice (až 0 míst) a pak stiskněte tlačítko [OK]. Př: 6. Pomocí číselných tlačítek změňte nebo zadejte heslo (až 0 míst). Pokud heslo není třeba, přejděte ke kroku 7. Př: PODDRES=_ NO=OK HESLO=678_ (VYS.=STRT) 7. Stiskněte tlačítko [Start]. -

25 NHORU Zrušení rezervace Odesílání úloh rezervovaných v paměti lze zrušit.. Dvakrát stiskněte tlačítko [dd. Mode/Dopl. režim].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <6 ZRUSIT REZERVCI?> a stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a pak stiskněte tlačítko [OK]. <PMET>: Dokumenty v paměti <CSOVC>: Odesílání pomocí časovače <VYSIL.>: Vysílání <VYS.POLL.>: Odesílání pollingem <PR.POLL.>: Příjem pollingem <PRENOS>: Zahájení přenosu Stisknutím tlačítka [Doprava] prohlížejte úlohu.. Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte zrušení tiskové úlohy. -

26 NHORU Zrušení úloh Zrušte odchozí úlohu (odesílání, příjem nebo kopírování) následujícím postupem. Informace o zrušení odesílání úlohy rezervované v paměti získáte v části viz Zrušení rezervace na str. -.. Stiskněte tlačítko [Stop/Reset].. Při odeslání nebo přijímání úloh potvrďte zrušení úlohy stisknutím tlačítka [OK]. Stiskněte tlačítko [C/Vynulovat], pokud úlohu nechcete zrušit. POZNÁMK Chcete-li odesílat nebo kopírovat úlohy, odstraňte veškeré nenaskenované dokumenty z podavače DF. Pokud pracujete v pohotovostním režimu kopírování a chcete zrušit faxovou úlohu, vra te se nejprve k režimu faxování stisknutím tlačítka [Stop/Reset]. Přístroj nelze používat ke zrušení tiskových úloh odeslaných z počítače. Informace o tom, jak zrušit tiskové úlohy odeslané z počítače, získáte v kapitole, nazvané Tisk, v příručce Průvodce softwarem. -6

27 NHORU Kontrola úlohy a stavu přístroje... - Kontrola a tisk výsledků přenosu/příjmu... - Tisk hlášení a seznamů... - Kontrola počtu výtisků a naskenovaných dokumentů

28 NHORU Kontrola úlohy a stavu přístroje Stav monitoru umožňuje prohlížení a tisk výsledků přenosu a příjmu, tisk hlášení a seznamů a kontrolu počtu výtisků a naskenovaných dokumentů. Kontrola a tisk výsledků přenosu/ příjmu. Stiskněte tlačítko [Stav].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte položku <VYSLEDEK VYS./PR.?> a pak stiskněte tlačítko [OK]. Pokud není žádný výsledek přenosu/příjmu v paměti uložen, zobrazí se položka <ZDNY>.. Pomocí tlačítek [Dolů] prohlížejte požadované výsledky přenosu/příjmu. Zobrazí se následující položky: Číslo transakce (60 až 0, od nejnovější po nejstarší) Datum a čas Typ transakce (TX nebo RX) Jméno příjemce nebo faxové číslo Výsledek transakce (OK nebo NG). Pokud je třeba, stisknutím tlačítka [Start] vytiskněte výsledky přenosu/příjmu. Pokud výsledky vytisknout nepotřebujete, vra te se do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka [Stop/Reset]. -

29 NHORU Tisk hlášení a seznamů Informace o jednotlivých hlášeních nebo seznamech uvádí část viz Přehled hlášení a seznamů na str. -.. Stiskněte tlačítko [Stav].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte položku <TISK HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte požadované hlášení nebo seznam a pak stiskněte tlačítko [OK]. <HLSENI VYSL. VYS.?>: Hlášení o výsledku přenosu <HLSENI VYSL. PR.?>: Hlášení o výsledku příjmu <HLSENI O CINNOSTI?>: Hlášení o činnosti <SEZNM DT V PM.?>: Seznam údajů v paměti <TISK OBR. V PMETI>: Tisk obrázků z paměti <SEZNM DOTEK?>: Seznam voleb na jeden dotek <SEZNM KOD. VOL.?>: Seznam kódů kódované rychlovolby <SEZNM SK. VOL.?>: Seznam skupin volajících <STV STROJE?>: Seznam stavu monitoru Pokud v paměti nejsou uložena žádná příslušná data, zobrazí se hlášení <ZDNY>. Kontrola počtu výtisků a naskenovaných dokumentů. Stiskněte tlačítko [Stav].. Pomocí tlačítek [Dolů] vyberte položku <POCITDLO?>, poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Dolů] můžete prohlížet počet výtisků a naskenovaných dokumentů (až 6 stran).. Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. -

30 NHORU Přehled hlášení a seznamů... - utomatický tisk hlášení... - HLS. VYSL. VYS HLSENI O VYSLEDKU PR... - HLSENI O CINNOSTI

31 NHORU Přehled hlášení a seznamů Přístroj generuje následující hlášení a seznamy. Informace o ručním tisku hlášení a seznamů získáte v části viz Tisk hlášení aseznamů na str.-. Hlášení/Seznam HLSENI. VYSL. VYS. HLSENI VYSL. PR. HLSENI O CINNOSTI SEZNM DT V PM. TISK OBR. V PMETI Popis Zobrazí výsledek přenosu. Lze nastavit tisk automaticky. Zobrazí výsledek příjmu. Lze nastavit tisk automaticky. Zobrazí posledních 60 přenosů a příjmů. Lze nastavit tisk automaticky. Uvede seznam rezervovaných úloh uložených v paměti. Zobrazí informace a první stránku rezervované úlohy. SEZNM VOLBY N DOTEK SEZNM KOD. VOL. SEZNM SK. VOL. SEZNM STVU STROJE HLSENI O ZTRTE Vypíše jména a faxová čísla příjemců registrovaných pod tlačítky volby na jeden dotek. Pokud je nastaveno zobrazení podadres, zobrazí se také podadresy. Vypíše jména a faxová čísla příjemců registrovaných v kódech kódované rychlovolby. Pokud je nastaveno zobrazení podadres, zobrazí se také podadresy. Vypíše jména a faxová čísla příjemců registrovaných v každé skupině skupinové volby. Uvede seznam aktuálních nastavení přístroje. Uvede seznam dokumentů, které byly ztraceny z paměti v důsledku přerušení napájení. Nelze vytisknout ručně. -

32 NHORU utomatický tisk hlášení Hlášení HLS. VYSL. VYS., HLS. VYSL. PR. a HLSENI O CINNOSTI lze nastavit tak, aby se tiskla automaticky. HLS. VYSL. VYS.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < HLS. VYSL. VYS.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP>, <ZP (CHYB)> nebo <VYP> a pak stiskněte tlačítko [OK]. <ZP>: Hlášení se vytiskne automaticky po každém přenosu. <ZP (CHYB)>: Vytiskne se automaticky jen v případě, že nastane chyba. <VYP>: Nevytiskne se automaticky.. Stisknutím tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Položky hlášení V hlášení o výsledku přenosu se zobrazují následující položky: RELCE: Číslo relace FUNKCE: Typ přenosu TX: Přenos pomocí paměti VYSILNI: Vysílání VYS. POLLINGEM: Odesílání pollingem CSOVC VYS.: Odesílání pomocí časovače INIC.RELEOVE VYS: Zahájení přenosu C.: Pořadové číslo STNICE MIST URCENI: Jméno a číslo příjemce DTUM: Datum transakce CS: Čas transakce STR.: Počet odeslaných stránek TRVNI: Jak dlouho transakce trvala REZIM: Režim transakce(g nebo ECM) -

33 NHORU VYSLEDEK: Výsledek transakce OK: Vysílání bylo úspěšné NG: Vysílání bylo neúspěšné STOP: Vysílání bylo zrušeno ručně před dokončením PM. PLN: Pamě se zaplnila během vysílání ZCHYC.: Došlo k zachycení dokumentu ODEZV NE: Volání nebylo přijato Chybový kód: Popis chybových kódů uvádí Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele. HLSENI O VYSLEDKU PR.. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <HLSENI O VYSLEDKU PR.?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP>, <ZP (CHYB)> nebo <VYP> a pak stiskněte tlačítko [OK]. <ZP>: Vytiskne se automaticky po každém příjmu. <ZP (CHYB)>: Vytiskne se automaticky jen v případě, že nastane chyba. <VYP>: Nevytiskne se automaticky. Položky hlášení V hlášení o výsledku příjmu se zobrazí následující položky. RELCE: Číslo relace FUNKCE: Typ přenosu PR.: Příjem do paměti nebo tisk PR. POLLINGEM: Příjem pollingem C.: Pořadové číslo STNICE MIST URCENI: Jméno a číslo odesílajícího přístroje DTUM: Datum transakce CS: Čas transakce STR.: Počet přijatých stránek TRVNI: Jak dlouho transakce trvala REZIM: Režim transakce(g nebo ECM) VYSLEDEK: Výsledek transakce OK: Příjem byl úspěšný NG: Příjem nebyl úspěšný STOP: Příjem byl zrušen ručně před dokončením. PM. PLN: Pamě se zaplnila během příjmu Chybový kód: Popis chybových kódů uvádí Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.. Stiskem tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. -

34 NHORU HLSENI O CINNOSTI. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku <NSTVENI HLSENI?> a pak stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů] vyberte položku < HLSENI O CINNOSTI?>, poté stiskněte tlačítko [OK].. Pomocí tlačítek [Doleva/Doprava] vyberte položku <ZP> nebo <VYP>, poté stiskněte tlačítko [OK]. <ZP>: Vytiskne se automaticky. <VYP>: Nevytiskne se automaticky.. Stiskem tlačítka [Stop/Reset] se vrátíte do pohotovostního režimu. Položky hlášení V hlášení o činnosti se zobrazí následující položky. C.: Číslo transakce (0 až 60) RELCE: Číslo relace DTUM: Datum transakce CS: Čas transakce VYS./PR.: Typ transakce (přenos nebo příjem) STNICE MIST URCENI: Jméno a číslo příjemce STR.: Počet přijatých nebo odeslaných stran TRVNI: Jak dlouho transakce trvala REZIM: Režim transakce (G nebo ECM) VYSLEDEK: Výsledek transakce (OK nebo NG) -

35 NHORU Obecné problémy... - Problémy s podáváním papíru... - Problémy s faxováním... - Problémy s odesíláním... - Problémy s příjmem Problémy s kopírováním Problémy s telefonováním... - Problémy s tiskem

36 NHORU Obecné problémy Přístroj není napájen. Je napájecí šňůra řádně zasunutá? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen do napájecího rozvodu, ověřte, zda je napájecí rozvod připojen k síti a zda je zapnutý. Přivádí napájecí šňůra proud? Použijte jinou napájecí šňůru nebo použitím voltmetru prověřte průchodnost napájecí šňůry. Na displeji LCD se nic nezobrazuje. Je napájecí šňůra správně zasunutá? Odpojte fax od sítě a čekejte pět sekund, než jej opět zapojíte. Jestliže se stále na displeji LCD nic zobrazuje, obrat te se na autorizovaného prodejce společnosti Canon nebo použijte linku pomoci společnosti Canon. -

37 NHORU Problémy s podáváním papíru Papír není podáván správně. Není v přístroji příliš mnoho listů? Zkontrolujte, zda jste založili správné množství papíru. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je papír správně založen? Zkontrolujte, zda je papír správně založen. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Do přístroje je podáváno více listů současně. Uložte vždy pouze jeden typ papíru. Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Před novým uložením papíru nejdříve spotřebujte všechen papír v přístroji. Nesměšujte nové papíry s papíry v přihrádce již uloženými. Dochází k opakovanému zachycení papíru. Je v přístroji založen správný typ papíru? Je papír správně založen? Zkontrolujte, zda je papír správně založen. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je v přístroji příliš mnoho listů? Zkontrolujte, zda jste založili správné množství papíru. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Jsou do přístroje založeny různé druhy papíru? -

38 NHORU Problémy s faxováním Problémy s odesíláním Nemůžete odeslat fax. Je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky? Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky. (Viz část Nastavení typu telefonní linky v příručce Základní příručka.) Nedošel papír v přístroji příjemce? Požádejte příjemce, aby zkontroloval, zda je v jeho přístroji založen papír. Jsou z paměti odesílány jiné dokumenty? Vyčkejte chvíli, než se tyto dokumenty odešlou. Je dokument správně založen? Zkontrolujte, zda je dokument správně založen. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Zkontrolujte, zda je kryt kazety úplně uzavřen. Je tlačítko volby na jeden dotek nebo kód kódované rychlovolby, který jste zadali, správně registrován? Zkontrolujte, zda jsou nastavení rychlovolby správně zaregistrována. (Viz Kapitola, Odesílání faxů v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Zvolili jste správné číslo? Ověřte si, zda máte správné číslo. -

39 NHORU Nedošlo k chybě během přenosu? Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Vytiskněte hlášení o činnosti a zkontrolujte, zda došlo k chybě. (Viz Tisk hlášení a seznamů na str. -.) Funguje správně telefonní linka? Ujistěte se, zda po stisku tlačítka [Zavěsit] nebo po zvednutí sluchátka externího zařízení připojeného k slyšíte oznamovací tón. Pokud oznamovací tón neslyšíte, kontaktujte místní telefonní společnost. Faxy odeslané z přístroje jsou špinavé nebo mají tmavé skvrny. Funguje faxový přístroj příjemce správně? Zkontrolujte přístroj tím, že zhotovíte kopii. Jestliže je kopie čistá, může být problém na u příjemce. Jestliže je kopie špinavá nebo má tmavé skvrny, očistěte díly skeneru. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je dokument správně založen? Zkontrolujte, zda je dokument správně založen. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Používá příjemce přístroj třídy G? Zkontrolujte, zda přístroj příjemce je kompatibilní s vaším faxem. Jsou podadresa a heslo správné? Pokud jste zaregistrovali podadresu/heslo pod tlačítko rychlovolby nebo kód, zkontrolujte, zda odpovídá nastavení příjemce. -

40 NHORU Nelze odesílat v režimu ECM (režim opravy chyb). Problémy s příjmem Podporuje faxový přístroj příjemce režim ECM? Pokud je příčinou tato skutečnost, pošlete dokument bez ECM. Dochází často k chybám při odesílání. Jsou telefonní linky ve špatném stavu nebo máte špatné spojení? Zkontrolujte, zda v není v blízkosti přístroj, který ruší přenos signálu, (například mikrovlnná trouba). Nedošlo během přenosu k chybě? Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Vytiskněte hlášení o činnosti a zkontrolujte, zda došlo k chybě. (Viz Tisk hlášení a seznamů na str. -.) Je v přístroji založen papír? Zkontrolujte, zda je do přístroje vložen papír. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Fax nelze přijímat automaticky. Je telefonní kabel správně připojen? Je přístroj nastaven na automatický příjem? by přístroj přijímal faxy automaticky, musí být režim příjmu nastaven na režim <FX/TEL>, <JEN FX> nebo <RezZaz>. Pokud jste nastavili režim <RezZaz>, ověřte, zda je k přístroji připojen telefonní záznamník, zda je záznamník zapnutý a odchozí sdělení řádně nahráno. (Viz Nastavení režimu příjmu na str. -7.) Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen. (Viz část Připojení telefonních kabelů a instalace sluchátka v příručce Základní příručka.) Je v paměti uložen dokument, který způsobuje nedostatek volné paměti? Dokumenty uložené v paměti vytiskněte, odešlete nebo smažte. -6

41 NHORU Fax nepřepíná automaticky mezi telefonními hovory a faxovými voláními. Je přístroj nastaven tak, aby automaticky přepínal mezi telefonními hovory a faxovým voláním? by přístroj automaticky přepínal mezi faxovým voláním a telefonními hovory, musí být režim příjmu nastaven na hodnotu <FX/TEL> nebo <RezZaz>. Pokud jste nastavili režim <RezZaz>, ověřte, zda je k přístroji připojen telefonní záznamník, zda je záznamník zapnutý a odchozí sdělení řádně nahráno. (Viz Nastavení režimu příjmu na str. -7.) Je v přístroji založen papír? Zkontrolujte, zda je do přístroje vložen papír. (Viz Založení papíru v Základní příručka.) Je faxový přístroj odesílatele schopen vysílat signál CNG, který vyhodnotí přijímací fax jako faxové volání? Některé faxy nedokáží tento signál odesílat. V takových případech přijměte fax ručně. Je v paměti uložen dokument, který způsobuje nedostatek volné paměti? Dokumenty uložené v paměti vytiskněte, odešlete nebo smažte. Nedošlo během přenosu k chybě? Zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Vytiskněte hlášení o činnosti a zkontrolujte, zda došlo k chybě. (Viz Tisk hlášení a seznamů na str. -.) -7

42 NHORU Dokument nelze přijímat ručně. Kvalita tisku je nízká. Odpojili jste volání stisknutím tlačítka [Start] nebo jste provedli volbu ID pro dálkový příjem po zavěšení? Před zavěšením vždy stiskněte tlačítko [Start] nebo proveďte volbu ID pro dálkový příjem. Jinak spojení přerušíte. Je v přístroji založen správný typ papíru? Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola Tisková média v Průvodce pro začínající uživatele.) Funguje faxový přístroj odesílatele správně? Faxy se netisknou. Odstranili jste z tonerové kazety plastovou těsnicí pásku? Zkontrolujte, zda jste odstranili z kazety plastovou těsnicí pásku. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Je tonerová kazeta správně nainstalována? Ujistěte se, že je tonerová kazeta řádně instalována. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Nedošel v kazetě toner? Vyměňte tonerovou kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Kontaktujte druhého účastníka a požádejte ho, aby zkontroloval, zda jsou skenovací součásti na jeho čisté. -8

43 NHORU Přijímací fax tiskne se skvrnami nebo nerovnoměrně. Jsou telefonní linky ve špatném stavu nebo máte špatné spojení? Tento problém by mělo vyřešit použití režimu ECM. Jestliže je však telefonní linka ve špatném stavu, budete pravděpodobně muset navázat komunikaci znovu. Funguje faxový přístroj odesílatele správně? Požádejte druhého účastníka, aby zkontroloval, zda jsou skenovací díly na jeho čisté. Dochází často k chybám při příjmu. Jsou telefonní linky ve špatném stavu nebo máte špatné spojení? Zkontrolujte, zda není v blízkosti přístroj, který ruší příjem signálu, například mikrovlnná trouba). Funguje faxový přístroj odesílatele správně? Požádejte druhého účastníka, aby zkontroloval, zda jeho fax funguje správně. Je toneru málo nebo je nerovnoměrně rozprostřen? Rozprostřete toner uvnitř tonerové kazety. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Nelze přijímat v režimu ECM (Error Correction Mode). Podporuje faxový přístroj odesílatele režim ECM? Pokud je příčinou tato skutečnost, přijměte dokument bez ECM. -9

44 NHORU Problémy s kopírováním Nelze zhotovovat kopie. Odstranili jste z tonerové kazety plastovou těsnicí pásku? Zkontrolujte, zda jste odstranili z kazety plastovou těsnicí pásku. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Je tonerová kazeta správně nainstalována? Ujistěte se, že je tonerová kazeta řádně instalována. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Je dokument správně založen? Na displeji LCD se při kopírování zobrazí <Chyb fax> nebo <Chyb kom>. Došlo k chybě během přenosu nebo příjmu? Změňte na režim faxování a zkontrolujte, zda není na displeji LCD zobrazeno chybové hlášení. (Viz Kapitola 9, v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Není pamět přístroje plná? Změňte na režim faxování a zkontrolujte, zda není plná pamě. Zkontrolujte, zda je dokument správně založen. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Zkontrolujte, zda je kryt kazety úplně uzavřen. Vyhovuje dokument požadavkům? Zkontrolujte, zda zakládáte dokumenty, které vyhovují požadavkům na použití. (Viz kapitola, Práce s dokumenty v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) -0

45 NHORU Problémy s telefonováním Nelze zvolit číslo. Je telefonní kabel správně připojen? Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen. (Viz část Připojení telefonních kabelů a instalace sluchátka v příručce Základní příručka.) Je napájecí šňůra správně zasunuta? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen do napájecího rozvodu, ověřte, zda je napájecí rozvod připojen k síti a zda je zapnutý. Je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky? Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke správnému typu telefonní linky. (Viz část Nastavení typu telefonní linky v příručce Základní příručka.) Sluchátko nebo telefon se odpojí, když hovoříte. Je telefonní kabel správně připojen? Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen. (Viz část Připojení telefonních kabelů a instalace sluchátka v příručce Základní příručka.) Je napájecí šňůra správně zasunuta? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen na napájecí rozvod, ověřte, že je napájecí rozvod připojen na sít a že je zapnut. Není poškozená šňůra volitelného sluchátka nebo telefonního kabelu? Použijte jinou šňůru. -

46 NHORU Problémy s tiskem Nic se netiskne. Je napájecí šňůra správně zasunuta? Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zasunuta do přístroje a do zásuvky na zdi. Jestliže je přístroj zapojen na napájecí rozvod, ověřte, že je napájecí rozvod připojen na sít a že je zapnut. Odstranili jste z tonerové kazety plastovou těsnicí pásku? Výtisk je šikmo. Je papír správně založen? Zkontrolujte, zda je do přístroje správně vložen papír. (Viz část Založení papíru v příručce Základní příručka.) Zkontrolujte, zda je otvor pro výstup papíru volný. Zkontrolujte, zda jste odstranili z kazety plastovou těsnicí pásku. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Nedošel v kazetě toner? Vyměňte tonerovou kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Výtisk neodpovídá velikosti papíru. Odpovídá velikost papíru založeného do přístroje nastavení velikosti papíru? Založte papír správné velikosti nebo změňte nastavení velikosti papíru. (Viz Kapitola Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) -

47 NHORU Dochází k zachycení papíru. Výtisky nejsou čisté. Je v přístroji založen správný typ papíru? Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola Tisková média v Průvodce pro začínající uživatele.) Je správně upravena sytost skenování? Správně upravte sytost skenování. (Viz Kapitola 6, Kopírování v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je tonerová kazeta správně nainstalována? Ujistěte se, že je tonerová kazeta řádně instalována. (Viz část Instalace kazety v příručce Základní příručka.) Zkontrolujte, zda používáte papír, který vyhovuje požadavkům na použití. (Viz Kapitola, Tisková média v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Tisknete na nesprávnou stranu papíru? Některé papíry mají pro tisk jednu správnou stranu. Nejste-li spokojeni s kvalitou výsledného tisku, zkuste papír otočit a tisknout na jeho druhou stranu. Na výtisku se objevují vertikální bílé pruhy. Je toneru málo nebo je nerovnoměrně rozprostřen? Rozprostřete toner uvnitř kazety. Pokud problém přetrvává, vyměňte kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je toneru málo nebo je nerovnoměrně rozprostřen? Rozprostřete toner uvnitř kazety. Pokud problém přetrvává, vyměňte kazetu. (Viz Kapitola 8, Údržba v příručce Průvodce pro začínající uživatele.) Je v přístroji založen správný typ papíru? -

48 NHORU Glosář

49 NHORU Glosář B C (střídavý proud) Střídavý proud. Typ elektrického proudu, který je k dispozici ze sí ové zásuvky. utomatické opakování volby Viz. automatické opakování volby utomatické opakování volby Pokud je fax příjemce obsazen, neodpovídá nebo když nastane chyba během přenosu, přístroj čeká po stanovenou dobu a poté automaticky opakuje volbu. Pokud je fax příjemce stále obsazen nebo neodpovídá, přístroj čeká po stanovenou dobu a poté opět automaticky opakuje volbu. utomatický podavač dokumentů (DF) Zařízení v přístroji, které podává faxované nebo kopírované dokumenty do přístroje. b/s Bitů za sekundu. Vztahuje se k rychlosti, kterou faxový přístroj odesílá nebo přijímá data. C CNG Tón volání. Faxové přístroje vysílají tento signál, aby identifikovaly volání jako příchozí dokument. Pokud přijímající fax detekuje tento signál, automaticky začne přijímat faxové vysílání. Většina faxových přístrojů, které se v současné době používají, je schopna odesílat a detekovat signály CNG. Č Číselná tlačítka Kulatá číslovaná tlačítka na ovládacím panelu, označená stejně jako standardní klávesnice telefonu. Jejich stisknutím se provádí normální volba Číselná tlačítka se také používají pro zadávání čísel a písmen při registraci jmen a zadávání kódů kódované rychlovolby. Číslo relace Jedinečné číslo přiřazené každému faxovému dokumentu, který byl přístrojem odeslán nebo přijat, používané pro identifikaci konkrétního faxového dokumentu. -

50 NHORU D Dálkový příjem ktivace příjmu zvednutím telefonu, který je připojen k přístroji, ale který není umístěn v blízkosti přístroje. Dálkový příjem zahájíte volbou ID pro dálkový příjem. Dokument List papíru obsahující data, která odesíláte nebo přijímáte z přístroje. dpi Počet bodů na palec. Měřítko, které se používá pro udávání hodnoty rozlišení přístroje. DRM Pamě, která se používá pro dočasné ukládání takových informací, jako: dokumenty, které chcete vytisknout, naskenované a přijaté dokumenty a stažená písma. Dvojitý přístup (Víceúkolový systém) Umožňuje přístroji přijímat fax, i když kopíruje nebo tiskne dokument. Umožňuje také načítat faxy do paměti, kopírovat, tisknout hlášení, tisknout dokumenty nebo registrovat informace, zatímco přístroj odesílá fax z paměti. E F ECM Režim korekce chyb. Schopnost přístroje snížit vliv systémových chyb a chyb na lince při odesílání dokumentu na jiný faxový přístroj nebo příjmu dokumentu z jiného faxového přístroje, který je vybavený funkcí ECM. ECM je nejefektivnější v oblastech, kde nejsou telefonní linky v dobrém stavu nebo kde často dochází k rušení na telefonních linkách. FOTO Nastavení dokumentu, které používáte pro odesílání nebo kopírování dokumentů se středními odstíny, jako fotografie. -

51 NHORU G H G, Faxový přístroj skupiny Definován CCITT/ITU-T. Používá kódovací algoritmy, které snižují objem přenášených dat a tím i čas potřebný k jejich přenosu. Faxové přístroje G jsou schopny přenést jednu stránku za méně než jednu minutu. Kódovací algoritmy pro faxové přístroje G jsou Modified Huffman (MH), Modified RED (MR), a Modified Modified RED (MMR). Hlášení Přístrojem vytištěný dokument, který obsahuje informace o odeslaných a přijatých faxech. Hlášení o činnosti Seznam přijatých i odeslaných faxových transakcí uskutečněných přístrojem. I J ID dálkového příjmu Dvoumístný kód, který umožní ručně aktivovat příjem pomocí telefonu, který je připojen k přístroji. ID odesílatele Informace vytištěná v horní části (nazývá se také TTI nebo Transmit Terminal ID), datum a čas, kdy byl fax odeslán, a faxové číslo odesílatele. ITU-T Výbor vytvořený pro sestavování mezinárodních standardů pro telekomunikace. JEMNY Rozlišení, které se nastavuje u dokumentů s velmi malými znaky a čárami. -

52 NHORU K M Kabel rozhraní Kabel použitý pro vytvoření rozhraní mezi tiskárnou a počítačem. Konektor/Zdířka Pro připojení přístroje k telefonní lince, záznamníku, sluchátku nebo telefonu se používá telefonní zásuvka na zdi nebo v přístroji. Kontrast skenování Nastavení, které ztmaví nebo zesvětlí skenování dokumentů. Kódovaná rychlovolba utomatický způsob vytáčení umožňuje volbu faxového nebo telefonního čísla stisknutím tlačítka [Coded Dial/Kódovaná volba] a třímístného kódu pomocí číselných tlačítek. Kurzor Pokud zaregistrujete čísla a jména v přístroji, na displeji LCD uvidíte podtržené symboly. Modem Zařízení, které převádí (MOduluje) digitální data pro přenos po telefonních linkách. Na straně příjemce toto zařízení převádí, (DEModuluje) modulovaná data do digitálního formátu, který počítač dovede zpracovat. N Nastavení tónová/pulsní Schopnost nastavit přístroj tak, aby odpovídal systému volby vaší telefonní linky, využívá: tónovou nebo rotační pulsní volbu. Normální volba Volba faxového nebo telefonního čísla stisknutím jednotlivých číselných tlačítek. -

53 NHORU O P Odesílání Faxový dokument, který byl přístrojem naskenován a odeslán prostřednictvím telefonních linek ve formě elektrických impulsů do jiného faxového přístroje. Také nazývaný TX nebo Přenos. Odesílání pomocí časovače Schopnost odeslat dokument v přednastaveném čase v budoucnu. byste mohli použít odesílání pomocí časovače na jedno nebo více míst určení, nemusíte být ve své kanceláři. Odesílání z paměti Naskenuje dokument do paměti předtím, než provede volbu čísla/čísel a odešle ho. Tato metoda umožňuje získat zpět originální dokument ihned po naskenování. Podavač papíru Zařízení v přístroji, které podává záznamová média do přístroje pro tisk okopírovaných nebo faxovaných dokumentů. Podávání papíru Týká se zavedení listu papíru do trasy papíru v přístroji. Pohotovostní režim Polotóny Režim, ve kterém je přístroj zapnutý a připravený k použití. Pomocí této metody přístroj vytvoří odstíny šedi rozdělením teček, které se vytisknou. Polling Jeden faxový přístroj požaduje od druhého faxového přístroje, aby odeslal dokument. Přijímající účastník volá faxový přístroj, který uchovává dokument k odeslání, a požaduje, aby dokument odeslal. Port rozhraní Přístroj je vybaven portem USB, který je umístěn v zadní části přístroje. To tohoto portu se připojí kabel, který spojuje počítač s přístrojem. Prodleva Časovací údaj pro registraci určitých dálkových čísel pro volbu prostřednictvím určitých telefonních systémů nebo ústředen. Stisknutím tlačítka [Redial/Pause / Opakování/Prodleva] se zadá prodleva mezi číslice telefonního čísla. Přepínání FX/TEL Tato volba umožňuje nastavit přístroj tak, aby automaticky zjistil, zda jde o volání z faxového přístroje nebo z telefonu. V případě volání z jiného faxového přístroje se přenos automaticky přijme. V případě volání z telefonu přístroj zvoní, aby vás informoval, že můžete zvednout sluchátko. Fax i telefon mohou s touto funkcí sdílet jednu telefonní linku. Příjem Příjem přenosu je také definován jako PR nebo Příjem. Zákazník si může na přístroji nastavit příjem faxových dokumentů několika způsoby. Přijímání Viz. Příjem Pulsní Viz. Rotační pulsní. PR. Viz. Příjem -6

Příručka pro pokročilé uživatele Řada

Příručka pro pokročilé uživatele Řada NHORU Příručka pro pokročilé uživatele Řada CSY Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení této příručky ji uložte na bezpečném místě, abyste se k ní v případě potřeby mohli později

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE Technický průvodce verze 1.0 Konica Minolta Bussiness Solutions Czech spol s r.o. březen, 2006 centrála Technická podpora Brno OBSAH 1 ÚVOD...3 2 FAXOVÉ FUNKCE NA STROJÍCH KONICA

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ... 10 Nastavení telefonního seznamu... 12 Nastavení časovače...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4 Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník Popis Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s možností tisku přes počítač

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Nastavení telefonu Motorola V300

Nastavení telefonu Motorola V300 Nastavení telefonu Motorola V300 Telefon Motorola V300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Podrobná příručka uživatele

Podrobná příručka uživatele Podrobná příručka uživatele DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je hledat? Jakou příručku? Co obsahuje? Kde se nachází? Příručka bezpečnosti výrobku Stručný návod k obsluze

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Skenování s programem MP Navigator EX

Skenování s programem MP Navigator EX Kapitola 2 2 Skenování s programem MP Navigator EX Aplikace MP Navigator EX je nejjednodušším skenovacím programem, který se dodává současně se skenery Canon. Je velmi jednoduchý, jeho ovládání je intuitivní

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Průvodce faxováním ČESKÁ VERZE

Průvodce faxováním ČESKÁ VERZE Průvodce faxováním Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Průvodce faxováním Příručky

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více