ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT"

Transkript

1 V této jedinečné knize autor zevrubně pojednává o všech aspektech lidské existence. Text je určen těhotným ženám, lékařům, terapeutům, těm, kdo se chtějí v životě inspirovat pohledem tibetské medicíny na organismus a stravování, i lidem, kteří si přejí znát detaily přirozených fyzických a psychických procesů souvisejících s umíráním. Kniha naplňuje dvě potřeby, které jsou často vnímány jako oddělené a navzájem protikladné na jedné straně přirozený sklon člověka hledat zdraví a pohodu v každodenním životě a na straně druhé ještě větší touhu po autentickém a nepodmíněném duchovním poznání, jež nám umožňuje hlubokým způsobem zvládnout problematiku zrození, života a smrti. ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT Čhögjal Namkhai Norbu se narodil v roce 1938 ve východním Tibetu a prošel kompletním výcvikem inkarnovaného lamy. Je významným učencem a specialistou v oborech historie a kultury Tibetu a je považován za jednoho z největších žijících mistrů dzogčhenu. Mnoho let žije na Západě a předává tuto nauku po celém světě. Čhögjal Namkhai Norbu ČHÖGJAL NAMKHAI NORBU Čhögjal Namkhai Norbu ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT Podle tibetské medicíny a nauky dzogčhenu

2

3 Čhögjal Namkhai Norbu ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT Podle tibetské medicíny a nauky dzogčhenu DharmaGaia 2015

4 Z tibetštiny přeložil a poznámkami opatřil Elio Guarisco Anglickou verzi přepracovala Nancy Simmonsová Do češtiny přeložili Lukáš Chmelík a Jana Čeřenová IPC CZ 806CZ14 schváleno Mezinárodní překladatelskou skupinou Mezinárodní komunity dzogčhenu, kterou založil Čhögjal Namkhai Norbu KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Norbu, Namkhai Zrození, život a smrt : podle tibetské medicíny a nauky dzogčhenu / Čhögjal Namkhai Norbu ; [do češtiny přeložili Lukáš Chmelík a Jana Čeřenová]. Praha : DharmaGaia, s. Název anglické verze: Birth, life and death Přeloženo z anglické verze tibetského originálu 615.8(515) * Y * /.67 * * * * 24 tibetské lékařství dzogčhen ontogeneze člověka buddhistické pojetí smrt buddhistické pojetí pojednání Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství [14] Copyright by Shang Shung Institute, 2008 Translation by Lukáš Chmelík and Jana Čeřenová, 2015 Czech edition by DharmaGaia, 2015 ISBN

5 OBSAH Předmluva 7 Poděkování překladatelů do češtiny 11 ÚVOD DO PRINCIPŮ TIBETSKÉ MEDICÍNY Povaha šťáv a organických složek těla 15 Druhy šťáv 17 Organické složky 27 ZROZENÍ Příčiny početí 31 Plodné období 32 Znaky těhotenství 33 Jak se utváří plod v lůně 33 Funkce elementů v plodu 35 Sekundární příčiny pohlaví plodu 36 Stadia nitroděložního rozvoje 38 Podstata vývoje plodu 40 Sedm konstitucí těla dítěte 40 Strava a jednání těhotné ženy 43 Sledování průběhu těhotenství 47 Výpočet doby trvání těhotenství 48 Znaky předpovídající mužské nebo ženské pohlaví plodu 48 Známky blížícího se porodu 49 Jak se připravit na porod 49

6 Jak pomáhat při porodu 51 Jak se postarat o novorozeně 53 ŽIVOT Život ve zdraví 57 Povaha tří bran člověka 57 Povaha těla a udržování ho při životě 60 Rozvoj metabolického tepla organických složek, které udržují život 60 Povaha šťáv a organických složek 62 Jak vznikají poruchy šťáv a organických složek 63 Sekundární příčiny narušení šťáv a organických složek 65 Specifické sekundární příčiny vzniku poruch 66 Význam nahromadění, projevu a zklidnění 69 Význam nedostatku, přemíry a konfliktu 75 Jak se vypořádat s nedostatkem, přemírou a konfliktem 75 Jak být v souladu s fázemi života 76 Kontakt smyslů s objekty 76 Jednání těla, hlasu a mysli 77 Jak se hromadí, projevuje a odstraňuje nemoc jediné šťávy 79 Jak se rozvine a vyčerpá nemoc dvou šťáv 81 Jak se rozvine a vyčerpá nemoc tří šťáv současně 81 Jak dochází ke kombinaci rozvoje a vyčerpání u nemocí tří šťáv současně 82 Kritické nemoci 83 Jak dodržovat správné každodenní jednání 85 Nezdravé kombinace potravin 86 Užitečné a škodlivé vlivy potravin 87 Obiloviny a luštěniny 87 Maso 89 Oleje a tuky 92 Zelenina 92

7 Ovoce 94 Přísady a koření v pokrmech 95 Nápoje 98 Vhodná strava a doby jídel 103 Požívání správného množství 104 Aspekty správného jednání 105 Vlastnosti a kvality chutí 111 Povaha šesti chutí 112 Osm kvalit 113 Sedmnáct léčivých vlastností potravin 114 Kontinuita správného bdělého vědomí přítomnosti 117 Potřeba být méně sobečtí 122 Potřeba osvobodit se od starostí 123 Povaha snu 124 Potřeba spokojenosti se svým životem 125 Základní přirozenost mysli 127 Přirozeně dokonalý prvotní potenciál 128 Okamžitá přítomnost 131 Princip prvotní úplné dokonalosti neboli ati dzogpa čhenpo 134 SMRT Povaha smrti 139 Jistota smrti 139 Nejistota okamžiku smrti 141 Nejistota sekundárních příčin smrti 142 Neužitečnost strachu ze smrti 143 Okamžik smrti 143 Přechodový stav mezi zrozením a smrtí 145 Přechodový stav okamžiku smrti 148 Přechodový stav dharmaty 155 Vize moudrosti, která je osvobozením 159

8 Vize přirozené dokonalosti, která je konečným uskutečněním 161 Přechodový stav existence 165 Rejstřík tibetských slov 171 Vybraná česká bibliografie Čhögjala Namkhai Norbu 177 Mezinárodní komunita dzogčhenu 178

9 PŘEDMLUVA Čhögjal Namkhai Norbu napsal text nazvaný v italštině Nascere e Vivere [1] (v angličtině publikovaný jako On Birth and Life ) při příležitosti Mezinárodního kongresu tibetské medicíny v Benátkách v Itálii v roce Tento text tvořil základ, k němuž poháněn nově vyvstavšími potřebami přidal autor další čás o smrti a ještě rozšířil dvě předcházející kapitoly. Přepracovanou verzi knihy dokončil v listopadu 2001 v Tashigaru Norte (na ostrově Margarita ve Venezuele), jednom z center Mezinárodní komunity dzogčhenu v Jižní Americe. V Úvodu do principů tibetské medicíny autor uvádí základní principy tradiční tibetské medicíny, které vedou čtenáře k pochopení témat, o nichž bude řeč později. V první části, Zrození, se dotýká řady souvisejících témat od příčin početí života v lůně až po to, jak by těhotná žena měla jednat. Druhá část, Život, začíná vysvětlením takzvaných tří bran těla, hlasu a mysli a vysvětluje, jak zdravě žít. Objasňuje příčiny, které vedou k nerovnováze šťáv, což způsobuje onemocnění, dále pak vlastnosti potravin a nápojů, různé typy chování, jež je třeba zaujmout za různých okolností, apod. Tato témata, do značné míry převzatá z kontextu tra [1] V tib. Skye zhing thso la chi ba. Předmluva 9

10 diční tibetské medicíny, jsou podána přístupně, byť vyčerpávajícím způsobem. Po objasnění základních konceptů autor ve druhé části tohoto oddílu klade důraz na udržování neustálého proudu bdělého vědomí přítomnosti ve všech oblastech života. Zdůrazňuje, že tento zásadní princip není pouze nepostradatelnou vlastností praktikujících dzogčhenu, ale rovněž základem šťastného života a pevného zdraví. Podtrhuje potřebu umenšit sobectví a obavy a být spokojen se svým životem. Poté představuje systém dzogpa čhenpo tím, že rozlišuje mysl od její podstaty. Vysvětluje, že ta se v dzogčhenové terminologii označuje jako přirozeně dokonalý prvotní potenciál. [2] Následně popisuje jeho tři kvality prázdnou esenci, jasnou přirozenost a nepřerušený potenciál. V souladu se starobylými texty tohoto systému používá příkladu zrcadla a odrazů, které se v něm objevují. Čhögjal Namkhai Norbu popisuje stav okamžité pří tomnosti, [3] jenž je základním principem nauky dzog čhe nu, [4] [2] Tib. gzhi gnas lhun grub kyi thugs rje. [3] Tib. rig pa skad cig ma. [4] Ati dzogpa čhenpo neboli dzogčhen je podstatou buddhistických nauk. Historický Buddha ovšem dzogčhen přímo neučil a původ této nauky je zahalen rouškou dávné minulosti. Uvedení dzogčhenu v naší epoše se připisuje Garab Dordžemu (v skt. Prahévadžra), jenž pocházel ze země zvané Oddijána (severozápadně od Indie). Pojem dzogčhen, který znamená úplná dokonalost, představuje jak prvotní stav člověka, naši vrozenou, přirozenou dokonalost, tak i nauku, která nám umožňuje tento stav poznat. Dzogčhen není náboženským ani filozofickým systémem, ale spíše předáním poznání prvotního stavu jedince, jež překračuje jakoukoliv rasovou, náboženskou nebo filozofickou identitu. Toto poznání se může zrodit v každém, bez ohledu na to, zda sa člověk věnuje náboženstvím, jako je hinduismus, křesťanství apod., nebo je-li materialista anebo nevěří vůbec v nic. Být praktikujícím dzogčhenu neznamená, že ve svém životě musíme cokoliv změnit, že se musíme stát 10 Předmluva

11 a vysvětluje, že abychom k tomuto systému správně přistupovali a správně jej následovali, musíme překročit veškeré představy o přijímání či odmítání své osobní situace. Část nazvaná Smrt pojednává o povaze procesu umírání a našem postoji k němu. Většina výkladu hovoří o čtyřech druzích přechodového stavu neboli barda: bardu mezi zrozením a smrtí, bardu okamžiku smrti, bardu dharmaty (skutečného stavu) a bardu existence. Pro každý přechodový stav autor podává esenciální instrukce umožňující dosáhnout osvobození. Kniha nám mistrovsky podaným, moudrým a soucitným způsobem pomáhá pochopit, že princip bdělého vědomí přítomnosti týž princip, jenž je základem nauky a praxe dzogčhenu musí řídit všechny okolnosti našeho života. První dvě části této knihy, Zrození a Život, již před mnoha lety přeložil do italštiny Čhögjal Namkhai Norbu a Enrico dell Angelo a vydal je Shang Shung Edizioni v italštině jako Nascere e Vivere a v angličtině jako On Birth and Life. Toto přepracované a rozšířené vydání původního tibetského textu přeložil do italštiny a poznámkami opatřil Elio Gua risco s laskavou pomocí autora a Adriana Clementeho a ve spolupráci s Fabianem Sandersem, Igorem Legatim a Mauriziem Mingottim. První anglický překlad z velké části pořídil Andrew Lukianowicz a přepracoval jej Elio Guarisco. Toto nové anglické vydání, které primárně vychází z nedávno pořízenépřívrženci nějakého systému nebo že se musíme držet nějaké filozofie založené na omezených konceptech. V dzogčhenu nemá meditace žádný konkrétní objekt a úsilím mysli nevytváří umělé konstrukce. Dzogčhen nepředepisuje jednání založené na pravidlech, které je nutno dodržovat. Každý čin člověka by měl být řízen bdělostí. Předmluva 11

12 ho italského překladu (2007), do konečné podoby upravila Nancy Simmonsová. Rádi bychom poděkovali Mezinárodnímu institutu Shang Shung pro tibetská studia (International Shang Shung Institute for Tibetan Studies), jenž v čele s Oliverem Leickem podporoval, povzbuzoval a sponzoroval překlad této knihy. Elio Guarisco PODĚKOVÁNÍ PŘEKLADATELŮ DO ČEŠTINY Ludovi Mianovskému děkujeme za pomoc při překladu knihy, Dr. Trinle Trogawovi za objasnění některých témat a Eliovi Guariscovi za zodpovězení mnoha otázek. 12 Předmluva

13 ÚVOD DO PRINCIPŮ TIBETSKÉ MEDICÍNY

14

15 POVAHA ŠŤÁV A ORGANICKÝCH SLOŽEK TĚLA Základem neboli kořenem lékařské vědy je lidské tělo, které je třeba chápat jako seskupení šťáv (duwa) a organických složek (kham). Pokud si přejeme získat úplné poznání základní podstaty těla, je nezbytné zevrubně zkoumat, čím tyto šťávy a organické složky jsou, jaké jsou jejich druhy, charakteristické znaky, funkce a podmínky, jakož i vzájemný vztah mezi nimi. Tedy jak jejich prostřednictvím tělo vzniká, utváří se a po dosažení zralosti nadále žije, jaké jsou nepříznivé podmínky pro život, na základě jakých primárních a sekundárních příčin tyto podmínky povstávají a jaké jsou metody pro jejich překonání. Základní podstata není řečnickou figurou, ale tvoří samotný základ konkrétního a skutečného stavu našeho těla, a jako taková si zasluhuje pozornost každé lidské bytosti. Studiem povahy tělesných šťáv a organických složek v jejich třech stadiích, tj. stadiu počátečním, středním a závěrečném, budeme schopni pochopit fungování našeho těla i toho, jak vyvstávají různé pro ně nepříznivé faktory. Poznáme-li je, budeme schopni najít metody, které nás od těchto nepříznivých vlivů přirozeně osvobodí. Takto obnovíme harmonii v těle i v životě. Obecně řečeno tibetský termín duwa, zde překládaný jako šťávy, znamená soubor či shromáždění, ale v daném kontextu medicíny tento termín označuje základní Povaha šťáv a organických složek těla 15

16 funkčnost, která má specifickou schopnost vytvářet, udržovat a ničit život a kterou charakterizují tři různé podstaty a funkce. Soubor neboli koexistence těchto tří aspektů v jednom člověku se nazývá duwa neboli šťávy. Tyto tři šťávy působí na vznik, udržování a zničení lidského těla, a tak tvoří základ každého jednotlivce, muže či ženy. Jsou to šťáva větru, [5] která má vlastnost pohybu elementu vzduchu; šťáva žluči, jež má horkou, spalující kvalitu elementu ohně; a šťáva hlenu, která má pevné a stabilní vlastnosti elementu země a vlhkost a tekutost elementu vody. Tři elementy vzduchu, ohně a vody tvoří základ neboli oporu funkcí těchto tří šťáv. Ve vysvětlení vztahu elementů ke šťávám se obecně uvádí, že šťáva větru odpovídá elementu vzduchu, šťáva žluči odpovídá elementu ohně a šťáva hlenu odpovídá elementu vody. V tradici tajné mantry [6] silou a působením tří elementů ohně, vzduchu a vody, tj. slabik ram, jam, kham, [7] lze odstranit zatemnění a očistit nečistoty, tedy spálit je ohněm, rozptýlit je větrem a smýt je vodou. V tomto specifickém kontextu můžeme jasně pochopit povahu síly těchto tří elementů. Většina textů o tibetské medicíně hovoří o narušujících šťávách a o narušených organických složkách, čímž je označují jako to, co narušuje a to, co je narušované. Od chvíle, kdy tělo vzniká, utváří se a plně vyspívá, a po celou dobu jeho existence se šťávy se svými třemi poten [5] Šťáva větru (rlung), šťáva žluči (mkhris pa), šťáva hlenu (bad kan). [6] Tajná mantra (skt. guhjamantra, tib. gsang sngags) je synonymem pro vadžrajánu neboli tantrismus. [7] V tantrismu představuje slabika ram oheň, jam vzduch a kham vodu. V různých rituálech se odříkávají a vizualizují za účelem očisty obětin. 16 Úvod do principů tibetské medicíny

17 ciály a vlivem různých nepříznivých okolností mohou stát pro organismus rušivými faktory. Navíc jsou schopny fungovat jako sekundární příčiny úplného zničení těla. Proto se tento konkrétní aspekt jejich potenciálu označuje jako to, co ruší. Avšak měli bychom pochopit, že tato definice neznamená, že šťávy ve své podstatě vždy působí na tělo rušivě. DRUHY ŠŤÁV Existují tři různé šťávy odlišné povahy a s různým potenciálem vítr, žluč a hlen. Každá z nich má své vlastní rozdělení, hlavní znaky a umístění v těle. Pět druhů větru Šťáva větru má těchto pět různých aspektů nebo typů: vítr udržující život vzestupný vítr prostupující vítr oheň-doprovázející vítr sestupný-čisticí vítr Pět druhů žluči Šťáva žluči má těchto pět různých aspektů nebo typů: trávicí žluč žluč proměňující barvu uskutečňující žluč žluč působící na zrak žluč dodávající tělu zářivost Druhy šťáv 17

18 Pět druhů hlenu Šťáva hlenu má těchto pět různých aspektů nebo typů: 1. udržující hlen 2. slučující hlen 3. chuťový hlen 4. uspokojující hlen 5. spojující hlen Šest hlavních charakteristických znaků šťávy větru Hlavní charakteristické znaky šťávy větru tvoří těchto šest vlastností: 1. hrubost 2. lehkost 3. pohyblivost 4. subtilnost 5. chladnost 6. tvrdost Hrubost znamená, že jeho povaha je drsná. Označuje to například drsný jazyk a kůži a pocit podráždění na kůži, i když se jen zlehka dotkne hebké látky. Lehkost znamená, že jejím povahových znakem je lehkost, a značí také lehkost v terapeutickém kontextu. Označuje například fyzickou a mentální lehkost nebo fakt, že nemoc se může zlepšit pouhou masáží nebo vdechováním dýmu. [8] Pohyblivost označuje sklon ke změnám namísto setrvávání na jednom místě kupříkladu duševní rozrušenost, úzkostlivou potřebu se hýbat, širokou škálu nemocí, pře [8] V tib. dri gsur obecně znamená dým spáleného opraženého ječmene, který při vdechování harmonizuje narušenou šťávu větru. 18 Úvod do principů tibetské medicíny

19 souvající se bolesti a otoky, neustálé drastické změny příznaků a nestálý charakter pulzu. Subtilnost charakterizuje například zježení tělesného ochlupení a kůže, což je způsobeno větrem, který vstupuje póry kůže, dráždivý pocit za nehty a mezi zuby a znecitlivění i mravenčení po celém těle. Chladnost neznamená jenom chlad, ale i to, že jeho povahou je nedostatek tepla. Příkladem je třesení se zimou, touha být v teple a chuť na teplá jídla a nápoje. Tvrdost znamená nejen to, že je tvrdý, ale také to, že těžko dozrává. Jsou to například zatvrdlé zduřeniny, které proto jen stěží zhnisají. Dále obtížně léčitelné horečky a potíže s vyprazdňováním stolice, jež jsou způsobeny tvrdostí břicha. Sedm hlavních charakteristických znaků šťávy žluči Hlavní charakteristiky šťávy žluči tvoří těchto sedm vlastností: 1. horkost 2. pronikavost 3. lehkost 4. zapáchavost 5. projímavost 6. vlhkost 7. mastnost Horkost znamená, že její povaha je jako vroucí voda, a může tedy spálit tělesný systém. Označuje například fyzické strádání způsobené horkem a chuť na studená jídla a chladné jednání. [9] [9] Upřednostňování chladných míst a lehkého oblečení atd. Druhy šťáv 19

20 Pronikavost označuje rychlost jejích funkcí. Příkladem je rychle propuknuvší horečka, otok, který snadno zhnisá, rychlý postup nemoci, jež může být náhle životu nebezpečná. Lehkost nesouvisí ani tak s váhou, jako s lehkostí v kontextu léčby. Označuje kupříkladu silnou horečku, která nesouvisí s narušením jiných šťáv a kterou lze ihned utišit prostřednictvím čtyř chladných léků. [10] Zapáchavost označuje nelibé pachy. Jsou to kupříkladu zápach potu, z úst, moči, výkalů nebo nemoci. Projímavost označuje vyprazdňování střev způsobené břišní řídkostí. Znakem tohoto stavu je průjem způsobený i sebemenší nevhodnou životosprávou nebo stravou. Vlhkost znamená, že není suchá, tj. je mokré povahy. Označuje například řídké výkaly a řídký hlen. Mastnost ani tak neoznačuje mastnou povahu jako to, že její vnější aspekt je mastný. Příkladem je mastnost tváře nebo pórů kůže. Sedm hlavních charakteristických znaků šťávy hlenu Hlavní charakteristické znaky šťávy hlenu tvoří těchto sedm vlastností: 1. studenost 2. těžkost 3. tupost 4. mastnost [10] Čtyřmi ochlazujícími léky (chu bzhi), doslova čtyřmi vodami, jsou ochlazující strava (jako je lehká a nevýživná strava), jednání s chladnými charakteristickými znaky (kupříkladu pobývání na chladném místě), ochlazující léky (jako je kafr) a ochlazující vnější terapie (jako je pouštění žilou). 20 Úvod do principů tibetské medicíny

21 PŘÍČINY POČETÍ Hlavní příčinou početí bytosti v lůně je spojení mužské spermie a ženského vajíčka. Ty se s přispěním sekundárních příčin, tedy díky přítomnosti jemných energií elementů, mohou stát základem početí bytosti v lůně. Je nezbytné, aby hlavní příčiny početí, mužské semeno a ženské vajíčko, neměly žádné nedostatky a byly vhodné jako účinné příčiny početí. Je-li semeno nebo vajíčko poškozené vlivem šťávy větru, jsou sperma a menstruační krev temnější barvy a drsnější na dotek. Když jsou vadné vlivem šťávy žluči, jsou nažloutlé a zapáchající. Mají-li vady vlivem šťávy hlenu, jsou šedé barvy, na dotek chladné a lepkavé konzistence. Tyto typy semene a vajíčka nejsou vhodnými příčinami početí. Semeno, které je prosto zmíněných nedostatků, je bílé barvy, je svou povahou těžké a vyskytuje se v hojném množství. Plodná menstruační krev má barvu rumělky, je jasná a stejnorodá. Tyto druhy spermatu a vajíčka jsou vhodnými příčinami početí. I když jsou semeno i vajíčko prosty nedostatků, nejsou-li přítomné energie pěti elementů, které jsou nápomocnými sekundárními příčinami, nemají sperma ani vajíčko dostatečnou sílu na početí. Když kupříkladu chybí podstata energie elementu země, pak chybí příčina pevné konzistence embrya, kterou poskytuje element země. Podobně, schází-li podstata energie elementu vody, nemohou sperma a vajíčko Příčiny početí 31

22 splynout dohromady. Schází-li podstata energie elementu ohně, nemohou sperma a vajíčko dozrát. Schází-li podstata energie vzduchu, embryo se nemůže vyvíjet. Pokud schází podstata energie prostoru, embryo se nemůže zvětšovat. PLODNÉ OBDOBÍ Až do věku třinácti nebo čtrnácti let je ženské tělo ve fázi vývoje, takže kvůli procesu neustálého vyživování a růstu organických složek nemá vajíčko možnost se zformovat. Po padesátce, s fyzickým úpadkem sil, postupně přestávají působit příčiny, které vytvářejí vajíčko, a žena již nemůže menstruovat. Také během tvorby mléka v době kojení mnohé matky nemenstruují. Ženám, jež nepatří do těchto dvou kategorií, se vajíčko, které pochází z organických složek těla, tvoří v děloze každý měsíc. Prostřednictvím funkce sestupného-čisticího větru každý měsíc klesá k otvoru dělohy a poté s menstruací vytéká, což obvykle trvá přibližně tři až sedm dní. Vlivem sekundárních okolností, jako je fyzická slabost, občasná přílišná vyčerpanost nebo změny spojené s mentálním stavem či společenským prostředím, které některé ženy zažívají, je možné, že k menstruaci dochází nepravidelně a že se množství menstruačního výtoku mění. V menstruačním období se děloha otevře a zůstane po dvanáct dní otevřená. Proto během této doby, i když má žena pohlavní styk, je její otěhotnění vysoce nepravděpodobné a potenciálně zdraví škodlivé. Hlavní období plodnosti začíná devět dní po skončení menstruace a trvá po dobu dvanácti dní. Po tomto období již děloha opět není receptivní a z toho důvodu obvykle k oplodnění nedochází. 32 Zrození

23 SEDM MOŽNÝCH KONSTITUCÍ DĚTSKÉHO TĚLA Povaha spermatu a vajíčka nebo povaha matčiny stravy a jednání vítr žluč hlen vítr-žluč hlen-žluč vítr-hlen vítr-hlen-žluč Konstituce dítěte v lůně konstituce větru konstituce žluči konstituce hlenu dvojí konstituce dvojí konstituce dvojí konstituce trojí konstituce STRAVA A JEDNÁNÍ TĚHOTNÉ ŽENY Těhotná žena musí dbát v době těhotenství na dvě velmi důležité věci: stravu, kterou tvoří různé druhy pevné potravy, tekuté potravy a nápojů, a různé druhy jednání. Strava těhotné ženy Stručně řečeno, veškerou stravu tvoří tři druhy poživatin: pevná strava, tekutá strava a nápoje. Z pevných potravin by se těhotná žena měla vyhnout drůbeži. Konzumace drůbeže způsobuje ztuhlost pánevních kostí a během porodu se děloha může obtížněji otevírat. Navíc si musí dávat obzvláště pozor na těžko stravitelná jídla, jako je například nezralé ovoce to je velmi důležité. Z nápojů by měla přestat pít jakékoliv opojné nápoje, především víno a tvrdý alkohol, které škodí jejímu tělu, a které přejdou-li do esence organických složek, mohou ublížit dítěti, jež nosí v lůně. Také by si měla dát pozor, aby nejedla nadměrné množství jídla a nápojů, které vyvolávají narušení šťáv větru, žluči Strava a jednání těhotné ženy 43

24 a hlenu, a především těch, jež v jejím těle převládají. Musí šikovně volit takovou stravu, která podle daných okolností posílí energii jejího větru, žluči a hlenu. Musí pečlivě dodržovat řádné denní doby stravování a vhodné množství přijímané stravy to jsou dva zásadní faktory pro udržení zdraví. Dodržovat řádné denní doby jídel znamená jíst třikrát denně (ráno, v poledne a večer) podle toho, jak je zvyklá. Večer nesmí jíst příliš pozdě nebo konzumovat těžko stravitelné jídlo či jídlo, které okyseluje, jako například jogurt nebo sýr. Když pomyslně rozdělíme žaludek na čtvrtiny, jíst správné množství jídla znamená naplnit jeho dvě části jídlem, jednu část nápoji a zbylou část ponechat prázdnou. To je dozajista ta správná míra pro každodenní stravování. Jednání těhotné ženy Každodenní jednání vhodné pro těhotnou ženu tvoří ve stručnosti tři kategorie: jednání těla, jednání hlasu a jednání mysli. Jednání těla těhotné ženy Co se týče těla, těhotná žena by se měla vyhnout nebezpečným a náročných činnostem, jako je velmi namáhavá práce, skákání, běhání nebo koupání ve studené vodě. S uvolněným tělem by měla provádět jantrajógu [18] a další tělesná cvičení a ve volném čase chodit na procházky na příjemná úbočí kopců nebo k řece, do lesů nebo zahrad. Nesmí naopak chodit na děsivá místa, jako jsou útesy, temná místa nebo oblasti obydlené divokými zvířaty. [18] Jantrajóga ( phrul khor) je systém tibetské jógy, přinesený do Tibetu z Indie, který tvoří fyzické pohyby, dechová cvičení a metody soustředění. 44 Zrození

25 Rovněž by se měla vyhýbat činnostem a zážitkům, které vyvolávají strach. Tělesný pohyb, který nevychází z nezbytných potřeb, obvykle přispívá k naší fyzické pohodě a tělesnému zdraví. Domácí práce, práce v kanceláři a cestování do práce jsou zajisté prospěšné, ale nemohou nahradit procházky po zahradě atd. Při pracovních činnostech mysl bez ustání zakouší pocity radosti a bolesti, a tak tyto činnosti mohou být jen stěží tak prospěšné jako ty, jež vykonáváme v uvolněném tělesném a duševním rozpoložení. Při procházkách v zahradě je naše mysl uvolněná a radostná a zároveň dýcháme čistý, svěží vzduch. Z tohoto důvodu je tato činnost obzvlášť zdraví prospěšná. Od pátého měsíce těhotenství je velmi důležité, aby se těhotná žena vyhýbala pohlavnímu styku a svědomitě dbala na to, aby břicho ničím nezatěžovala a nevystavovala ho úderům a nárazům. V případě nehod, při kterých dojde k nárazu nebo úderu do břicha či pádu na břicho, je důležité, aby ihned podstoupila lékařskou prohlídku a aby několik dní uvolněně odpočívala. Pokud se zjistí, že vlivem neblahých okolností hrozí potrat dítěte, musí ležet s malým polštářkem pod hlavou a s lehce zvednutýma nohama. To je naprosto nezbytné. Měla by se snažit v noci pravidelně spát, a to ne méně než osm hodin. Jednání hlasu těhotné ženy Co se týče jednání hlasu, těhotná žena by se neměla zapojovat do hádek a roztržek způsobených hněvem ani se družit s lidmi, kteří je líčí nebo vyvolávají. Ve společnosti dobrých a milých přátel by se měla oddávat příjemným rozhovorům, jež zklidňují mysl, a vyhýbat se jakýmkoli řečem, jež Strava a jednání těhotné ženy 45

26 mohou vyvolat hněv, roztrpčenost, obavy či utrpení. Dále by měla setrvávat v uvolnění při poslechu klidné, příjemné a melodické hudby, kterou má ráda, například flétny, a stranit se bujaré společnosti a hlučného prostředí. Je-li kuřačka, měla by s kouřením okamžitě přestat. Také každý v jejím okolí, ať už je to manžel, příbuzní nebo přátelé, by měl respektovat její práva a nekouřit na místech, kde obvykle pobývá a dýchá, a všemožnými způsoby se snažit, aby mohla dýchat čistý vzduch. Proč? Kvalita vzduchu, který matka dýchá, může být totiž pro dítě v lůně ještě důležitější než jídlo, které jí. Tělo dítěte se začíná formovat v počáteční fázi a dosahuje úplné zralosti skrze fázi utváření. Hlavní funkce tří fází počátku, utváření a úplného vývinu povstávají silou elementů a hlavní síla elementů je spojená s matčiným dechem. Proto je jisté, že nečistý vzduch, kontaminovaný cigaretovým kouřem a dalšími nečistotami, které matka vdechuje, se z dlouhodobého hlediska stane sekundární příčinou závažného poškození krve, masa a kostí dítěte a také dutých a plných orgánů, které se utvářejí ve vývojovém stadiu plodu. Jednání mysli těhotné ženy Po celou dobu těhotenství by žena měla dělat maximum pro to, aby se nedala strhnout utrpením, strachem, starostmi a velkou zodpovědností. Měla by se ze všech sil a všemožnými způsoby snažit, aby setrvávala v klidném, uvolněném a radostném stavu mysli či duševním rozpoložení. Její manžel, příbuzní a přátelé by jí měli pomoci zajistit všechny nezbytné podmínky, které potřebuje. Netřeba říkat, že to není jenom jejich závažná povinnost, ale také projev opravdové lásky a upřímného přátelství. 46 Zrození

27 VÝZNAM NEDOSTATKU, PŘEMÍRY A KONFLIKTU Skutečný význam nedostatku, přemíry a konfliktu se dá vysvětlit následovně. V každé fázi lidského života jsou hlavními sekundárními příčinami, které mění nebo narušují přirozený stav šťáv a organických složek, a způsobují tak nemoci, šťávy a organické složky samotné. Děje se tak tehdy, když je jejich povaha pozměněna nedostatkem, přemírou a konfliktem. To se týká třech životních fázích dětství, dospělosti a stáří, povahy tří ročních období, funkcí šesti smyslů a každého jednání těla, hlasu a mysli, které není v souladu s přirozeností našich šťáv a organických složek. Tyto změny šťáv a organických složek se nazývají nedostatek, přemíra a konflikt. JAK SE VYPOŘÁDAT S NEDOSTATKEM, PŘEMÍROU A KONFLIKTEM Díky pochopení, že lidský život úzce souvisí s různými přechodovými fázemi, různými ročními obdobími, různými druhy jednání těla, hlasu a mysli, a tím, jakým způsobm se naše smysly vztahují k objektům, můžeme rozpoznat situaci nedostatku, přemíry a konfliktu každého z těchto faktorů. Na základě těchto znalostí můžeme pohotově zasáhnout posílením toho, co chybí, zmírněním toho, čeho přebývá, a navrácením všeho, co je v konfliktu, do normálního stavu. Význam nedostatku, přemíry a konfliktu 75

28 JAK BÝT V SOULADU S FÁZEMI ŽIVOTA V dětství, ve fázi šťávy hlenu, je pouze málo sekundárních příčin, které podněcují poruchy žluči a větru. Následkem toho se v tomto období života vyskytuje jen málo problémů žluči a větru. Nicméně sekundární příčiny pro vznik žluči jsou četnější v dospělosti a příčiny pro vznik větru jsou četnější ve stáří. Z tohoto důvodu během těchto období všechny příčiny nemocí žluči a větru, které se nahromadily dříve v dětství, plně dozrají a jasně se projeví různé problémy. Stejně tak v dospělosti, v období šťávy žluči, se zřídka vyskytují sekundární příčiny podněcující poruchy větru a hlenu a následkem toho je v této životní fázi méně problémů větru a hlenu. Avšak sekundární příčiny vzniku narušení větru jsou četnější ve stáří a příčiny narušení větru a hlenu nahromaděné v dospělosti nevhodnou stravou nebo jednáním těla, hlasu a mysli ve stáří plně dozrávají. Z toho plyne, že bychom měli znát charakteristické znaky těchto tří období lidského života, abychom s nimi byli v souladu. KONTAKT SMYSLŮ S OBJEKTY Lidské bytosti mají pět nebo šest smyslových orgánů. Jsou to oči, uši, nos, jazyk, tělo a mysl. Tyto smyslové orgány neustále zakoušejí příslušné objekty. Smyslový orgán oko zakouší krásné, ošklivé nebo neutrální tvary. Smyslový orgán ucho zakouší příjemné, nepříjemné nebo neutrální zvuky. Smyslový orgán jazyk zakouší dobré, špatné nebo neutrální chutě. Smyslový orgán nos zakouší příjemné, nepříjemné nebo neutrální pachy. Smyslový orgán tělo zakouší hladké, drsné nebo neutrální dotekové vjemy. Smyslový orgán mysli rozlišuje a zakouší detaily věcí. 76 Život

29 Pokud ke kontaktu smyslů s jejich příšlušnými objekty nedochází správným způsobem a oproti přirozenému stavu je pro něj charakteristický nedostatek, přemíra nebo konflikt, může to zapříčinit vznik patologických onemocnění šťáv a organických složek. Například zakoušením nedostatku může být prodlévání v temné místnosti, kde oči nic nevidí, zakoušením přemíry může být upřené zírání na příjemný a přitažlivý tvar anebo zakoušením konfliktu může být použití orgánu oka nevhodným nebo nepřiměřeným způsobem, který neodpovídá povaze objektu, na který hledíme. JEDNÁNÍ TĚLA, HLASU A MYSLI V každodenním životě vykonáváme branou těla různé činnosti, jako je například práce, branou hlasu mluvíme a dýcháme a branou mysli provádíme pozitivní a negativní činy mysli, zajímáme se o věci a pociťujeme emoce. Pokud jsou tyto činnosti narušené nebo nepřiměřené, a v důsledku toho jsou v nedostatku, přemíře nebo konfliktu, stávají se sekundárními příčinami schopnými narušovat stav šťáv a organických složek a přispívat k přeměně svého přirozeného stavu v nemoc. Z tohoto důvodu dokonalé rozvinutí podmínek podporujících celkové zdraví a stabilitu přirozeného stavu šťáv a organických složek a včasné užití vhodné léčby, tj. vhodné stravy, jednání, léků a vnějších terapií, proti konkrétnímu přítomnému škodlivému faktoru, nám umožňují zmírnit a pohotově odstranit všechny nepříznivé sekundární příčiny narušující šťávy a organické složky. Jednání těla, hlasu a mysli 77

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Mléka (dr. Farokh Master) Napsal uživatel vilcakul Středa, 14 Duben :41. Mléka v homeopatii

Mléka (dr. Farokh Master) Napsal uživatel vilcakul Středa, 14 Duben :41. Mléka v homeopatii Mléka v homeopatii Dr. Samuel Swan byl prvním homeopatem 18. století, který se zabýval homeopatickými léky z mléka. Představil homeopatické komunitě léky Lac caninum, Lac vaccinum, Lac defloratum, Lac

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Obsah. Masáže nastávajících maminek a miminek Caty Guzmán. Computer Press, a. s., 2009. Vydání první.

Obsah. Masáže nastávajících maminek a miminek Caty Guzmán. Computer Press, a. s., 2009. Vydání první. Masáže nastávajících maminek a miminek Caty Guzmán Obsah Computer Press, a. s., 2009. Vydání první. Překlad: Romana Čadová Jazyková korektura: Martina Kotulová Ilustrace: Carles Baró, Minuca Sostres Fotografie:

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

silnější, mastná, hladká, chladná znaménka Vlasy řídké, lámavé, suché, vlnité, tmavé jemné, rovné, sklon k šedivění či

silnější, mastná, hladká, chladná znaménka Vlasy řídké, lámavé, suché, vlnité, tmavé jemné, rovné, sklon k šedivění či Úvod Věk více než 50 let 16-50 let méně než 16 let Zaměstnání pohyb, časté cestování náročné, kariéra starost o někoho, učení Denní režim neplánuje plánuje neutrální vztah, přizpůsobivost Vhodné klima

Více

TĚHOTENSTVÍ IV. (vývoj plodu v jednotlivých měsících)

TĚHOTENSTVÍ IV. (vývoj plodu v jednotlivých měsících) TĚHOTENSTVÍ IV. (vývoj plodu v jednotlivých měsících) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Vývoj plodu jednotlivé

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Přejte si jednoduše. den za dnem. Pierre Franckh

Přejte si jednoduše. den za dnem. Pierre Franckh Přejte si jednoduše den za dnem Pierre Franckh Rady uveřejněné v tomto kalendáři byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka. Rovněž je

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu... ... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...... ...... Přirozenost ženy je to nejlepší Žena může v průběhu každého cyklu otěhotnět průměrně po dobu šesti dní pět dní před ovulací a v den ovulace. Aby

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Pochopil jsem Ajurvédu takto

Pochopil jsem Ajurvédu takto Pochopil jsem Ajurvédu takto Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha A. Úvod B. Tridóš C. Tkáně D. Co mi dala Ajurvéda E. Všechno je v hlavě F. Závěr OBSAH ÚVOD Milí

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u ženy, od níž vajíčko pochází,

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u ženy, od níž vajíčko pochází, Spolková republika Německo Dodatek Zákon na ochranu embryí Embryonenschutzgesetz z 13. prosince 1990 1 Zneužití reprodukčních technik (1) Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem bude

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Obr.č.26 Poloha leh na boku

Obr.č.26 Poloha leh na boku Obr.č.26 Poloha leh na boku Dechové techniky Rodička by měla vědět jak má správně dýchat při kontrakcích. Proto je nezbytné, abychom ji poučili o zásadách dýchání do břicha během kontrakce. Na místě je

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více