ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT"

Transkript

1 V této jedinečné knize autor zevrubně pojednává o všech aspektech lidské existence. Text je určen těhotným ženám, lékařům, terapeutům, těm, kdo se chtějí v životě inspirovat pohledem tibetské medicíny na organismus a stravování, i lidem, kteří si přejí znát detaily přirozených fyzických a psychických procesů souvisejících s umíráním. Kniha naplňuje dvě potřeby, které jsou často vnímány jako oddělené a navzájem protikladné na jedné straně přirozený sklon člověka hledat zdraví a pohodu v každodenním životě a na straně druhé ještě větší touhu po autentickém a nepodmíněném duchovním poznání, jež nám umožňuje hlubokým způsobem zvládnout problematiku zrození, života a smrti. ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT Čhögjal Namkhai Norbu se narodil v roce 1938 ve východním Tibetu a prošel kompletním výcvikem inkarnovaného lamy. Je významným učencem a specialistou v oborech historie a kultury Tibetu a je považován za jednoho z největších žijících mistrů dzogčhenu. Mnoho let žije na Západě a předává tuto nauku po celém světě. Čhögjal Namkhai Norbu ČHÖGJAL NAMKHAI NORBU Čhögjal Namkhai Norbu ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT Podle tibetské medicíny a nauky dzogčhenu

2

3 Čhögjal Namkhai Norbu ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT Podle tibetské medicíny a nauky dzogčhenu DharmaGaia 2015

4 Z tibetštiny přeložil a poznámkami opatřil Elio Guarisco Anglickou verzi přepracovala Nancy Simmonsová Do češtiny přeložili Lukáš Chmelík a Jana Čeřenová IPC CZ 806CZ14 schváleno Mezinárodní překladatelskou skupinou Mezinárodní komunity dzogčhenu, kterou založil Čhögjal Namkhai Norbu KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Norbu, Namkhai Zrození, život a smrt : podle tibetské medicíny a nauky dzogčhenu / Čhögjal Namkhai Norbu ; [do češtiny přeložili Lukáš Chmelík a Jana Čeřenová]. Praha : DharmaGaia, s. Název anglické verze: Birth, life and death Přeloženo z anglické verze tibetského originálu 615.8(515) * Y * /.67 * * * * 24 tibetské lékařství dzogčhen ontogeneze člověka buddhistické pojetí smrt buddhistické pojetí pojednání Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství [14] Copyright by Shang Shung Institute, 2008 Translation by Lukáš Chmelík and Jana Čeřenová, 2015 Czech edition by DharmaGaia, 2015 ISBN

5 OBSAH Předmluva 7 Poděkování překladatelů do češtiny 11 ÚVOD DO PRINCIPŮ TIBETSKÉ MEDICÍNY Povaha šťáv a organických složek těla 15 Druhy šťáv 17 Organické složky 27 ZROZENÍ Příčiny početí 31 Plodné období 32 Znaky těhotenství 33 Jak se utváří plod v lůně 33 Funkce elementů v plodu 35 Sekundární příčiny pohlaví plodu 36 Stadia nitroděložního rozvoje 38 Podstata vývoje plodu 40 Sedm konstitucí těla dítěte 40 Strava a jednání těhotné ženy 43 Sledování průběhu těhotenství 47 Výpočet doby trvání těhotenství 48 Znaky předpovídající mužské nebo ženské pohlaví plodu 48 Známky blížícího se porodu 49 Jak se připravit na porod 49

6 Jak pomáhat při porodu 51 Jak se postarat o novorozeně 53 ŽIVOT Život ve zdraví 57 Povaha tří bran člověka 57 Povaha těla a udržování ho při životě 60 Rozvoj metabolického tepla organických složek, které udržují život 60 Povaha šťáv a organických složek 62 Jak vznikají poruchy šťáv a organických složek 63 Sekundární příčiny narušení šťáv a organických složek 65 Specifické sekundární příčiny vzniku poruch 66 Význam nahromadění, projevu a zklidnění 69 Význam nedostatku, přemíry a konfliktu 75 Jak se vypořádat s nedostatkem, přemírou a konfliktem 75 Jak být v souladu s fázemi života 76 Kontakt smyslů s objekty 76 Jednání těla, hlasu a mysli 77 Jak se hromadí, projevuje a odstraňuje nemoc jediné šťávy 79 Jak se rozvine a vyčerpá nemoc dvou šťáv 81 Jak se rozvine a vyčerpá nemoc tří šťáv současně 81 Jak dochází ke kombinaci rozvoje a vyčerpání u nemocí tří šťáv současně 82 Kritické nemoci 83 Jak dodržovat správné každodenní jednání 85 Nezdravé kombinace potravin 86 Užitečné a škodlivé vlivy potravin 87 Obiloviny a luštěniny 87 Maso 89 Oleje a tuky 92 Zelenina 92

7 Ovoce 94 Přísady a koření v pokrmech 95 Nápoje 98 Vhodná strava a doby jídel 103 Požívání správného množství 104 Aspekty správného jednání 105 Vlastnosti a kvality chutí 111 Povaha šesti chutí 112 Osm kvalit 113 Sedmnáct léčivých vlastností potravin 114 Kontinuita správného bdělého vědomí přítomnosti 117 Potřeba být méně sobečtí 122 Potřeba osvobodit se od starostí 123 Povaha snu 124 Potřeba spokojenosti se svým životem 125 Základní přirozenost mysli 127 Přirozeně dokonalý prvotní potenciál 128 Okamžitá přítomnost 131 Princip prvotní úplné dokonalosti neboli ati dzogpa čhenpo 134 SMRT Povaha smrti 139 Jistota smrti 139 Nejistota okamžiku smrti 141 Nejistota sekundárních příčin smrti 142 Neužitečnost strachu ze smrti 143 Okamžik smrti 143 Přechodový stav mezi zrozením a smrtí 145 Přechodový stav okamžiku smrti 148 Přechodový stav dharmaty 155 Vize moudrosti, která je osvobozením 159

8 Vize přirozené dokonalosti, která je konečným uskutečněním 161 Přechodový stav existence 165 Rejstřík tibetských slov 171 Vybraná česká bibliografie Čhögjala Namkhai Norbu 177 Mezinárodní komunita dzogčhenu 178

9 PŘEDMLUVA Čhögjal Namkhai Norbu napsal text nazvaný v italštině Nascere e Vivere [1] (v angličtině publikovaný jako On Birth and Life ) při příležitosti Mezinárodního kongresu tibetské medicíny v Benátkách v Itálii v roce Tento text tvořil základ, k němuž poháněn nově vyvstavšími potřebami přidal autor další čás o smrti a ještě rozšířil dvě předcházející kapitoly. Přepracovanou verzi knihy dokončil v listopadu 2001 v Tashigaru Norte (na ostrově Margarita ve Venezuele), jednom z center Mezinárodní komunity dzogčhenu v Jižní Americe. V Úvodu do principů tibetské medicíny autor uvádí základní principy tradiční tibetské medicíny, které vedou čtenáře k pochopení témat, o nichž bude řeč později. V první části, Zrození, se dotýká řady souvisejících témat od příčin početí života v lůně až po to, jak by těhotná žena měla jednat. Druhá část, Život, začíná vysvětlením takzvaných tří bran těla, hlasu a mysli a vysvětluje, jak zdravě žít. Objasňuje příčiny, které vedou k nerovnováze šťáv, což způsobuje onemocnění, dále pak vlastnosti potravin a nápojů, různé typy chování, jež je třeba zaujmout za různých okolností, apod. Tato témata, do značné míry převzatá z kontextu tra [1] V tib. Skye zhing thso la chi ba. Předmluva 9

10 diční tibetské medicíny, jsou podána přístupně, byť vyčerpávajícím způsobem. Po objasnění základních konceptů autor ve druhé části tohoto oddílu klade důraz na udržování neustálého proudu bdělého vědomí přítomnosti ve všech oblastech života. Zdůrazňuje, že tento zásadní princip není pouze nepostradatelnou vlastností praktikujících dzogčhenu, ale rovněž základem šťastného života a pevného zdraví. Podtrhuje potřebu umenšit sobectví a obavy a být spokojen se svým životem. Poté představuje systém dzogpa čhenpo tím, že rozlišuje mysl od její podstaty. Vysvětluje, že ta se v dzogčhenové terminologii označuje jako přirozeně dokonalý prvotní potenciál. [2] Následně popisuje jeho tři kvality prázdnou esenci, jasnou přirozenost a nepřerušený potenciál. V souladu se starobylými texty tohoto systému používá příkladu zrcadla a odrazů, které se v něm objevují. Čhögjal Namkhai Norbu popisuje stav okamžité pří tomnosti, [3] jenž je základním principem nauky dzog čhe nu, [4] [2] Tib. gzhi gnas lhun grub kyi thugs rje. [3] Tib. rig pa skad cig ma. [4] Ati dzogpa čhenpo neboli dzogčhen je podstatou buddhistických nauk. Historický Buddha ovšem dzogčhen přímo neučil a původ této nauky je zahalen rouškou dávné minulosti. Uvedení dzogčhenu v naší epoše se připisuje Garab Dordžemu (v skt. Prahévadžra), jenž pocházel ze země zvané Oddijána (severozápadně od Indie). Pojem dzogčhen, který znamená úplná dokonalost, představuje jak prvotní stav člověka, naši vrozenou, přirozenou dokonalost, tak i nauku, která nám umožňuje tento stav poznat. Dzogčhen není náboženským ani filozofickým systémem, ale spíše předáním poznání prvotního stavu jedince, jež překračuje jakoukoliv rasovou, náboženskou nebo filozofickou identitu. Toto poznání se může zrodit v každém, bez ohledu na to, zda sa člověk věnuje náboženstvím, jako je hinduismus, křesťanství apod., nebo je-li materialista anebo nevěří vůbec v nic. Být praktikujícím dzogčhenu neznamená, že ve svém životě musíme cokoliv změnit, že se musíme stát 10 Předmluva

11 a vysvětluje, že abychom k tomuto systému správně přistupovali a správně jej následovali, musíme překročit veškeré představy o přijímání či odmítání své osobní situace. Část nazvaná Smrt pojednává o povaze procesu umírání a našem postoji k němu. Většina výkladu hovoří o čtyřech druzích přechodového stavu neboli barda: bardu mezi zrozením a smrtí, bardu okamžiku smrti, bardu dharmaty (skutečného stavu) a bardu existence. Pro každý přechodový stav autor podává esenciální instrukce umožňující dosáhnout osvobození. Kniha nám mistrovsky podaným, moudrým a soucitným způsobem pomáhá pochopit, že princip bdělého vědomí přítomnosti týž princip, jenž je základem nauky a praxe dzogčhenu musí řídit všechny okolnosti našeho života. První dvě části této knihy, Zrození a Život, již před mnoha lety přeložil do italštiny Čhögjal Namkhai Norbu a Enrico dell Angelo a vydal je Shang Shung Edizioni v italštině jako Nascere e Vivere a v angličtině jako On Birth and Life. Toto přepracované a rozšířené vydání původního tibetského textu přeložil do italštiny a poznámkami opatřil Elio Gua risco s laskavou pomocí autora a Adriana Clementeho a ve spolupráci s Fabianem Sandersem, Igorem Legatim a Mauriziem Mingottim. První anglický překlad z velké části pořídil Andrew Lukianowicz a přepracoval jej Elio Guarisco. Toto nové anglické vydání, které primárně vychází z nedávno pořízenépřívrženci nějakého systému nebo že se musíme držet nějaké filozofie založené na omezených konceptech. V dzogčhenu nemá meditace žádný konkrétní objekt a úsilím mysli nevytváří umělé konstrukce. Dzogčhen nepředepisuje jednání založené na pravidlech, které je nutno dodržovat. Každý čin člověka by měl být řízen bdělostí. Předmluva 11

12 ho italského překladu (2007), do konečné podoby upravila Nancy Simmonsová. Rádi bychom poděkovali Mezinárodnímu institutu Shang Shung pro tibetská studia (International Shang Shung Institute for Tibetan Studies), jenž v čele s Oliverem Leickem podporoval, povzbuzoval a sponzoroval překlad této knihy. Elio Guarisco PODĚKOVÁNÍ PŘEKLADATELŮ DO ČEŠTINY Ludovi Mianovskému děkujeme za pomoc při překladu knihy, Dr. Trinle Trogawovi za objasnění některých témat a Eliovi Guariscovi za zodpovězení mnoha otázek. 12 Předmluva

13 ÚVOD DO PRINCIPŮ TIBETSKÉ MEDICÍNY

14

15 POVAHA ŠŤÁV A ORGANICKÝCH SLOŽEK TĚLA Základem neboli kořenem lékařské vědy je lidské tělo, které je třeba chápat jako seskupení šťáv (duwa) a organických složek (kham). Pokud si přejeme získat úplné poznání základní podstaty těla, je nezbytné zevrubně zkoumat, čím tyto šťávy a organické složky jsou, jaké jsou jejich druhy, charakteristické znaky, funkce a podmínky, jakož i vzájemný vztah mezi nimi. Tedy jak jejich prostřednictvím tělo vzniká, utváří se a po dosažení zralosti nadále žije, jaké jsou nepříznivé podmínky pro život, na základě jakých primárních a sekundárních příčin tyto podmínky povstávají a jaké jsou metody pro jejich překonání. Základní podstata není řečnickou figurou, ale tvoří samotný základ konkrétního a skutečného stavu našeho těla, a jako taková si zasluhuje pozornost každé lidské bytosti. Studiem povahy tělesných šťáv a organických složek v jejich třech stadiích, tj. stadiu počátečním, středním a závěrečném, budeme schopni pochopit fungování našeho těla i toho, jak vyvstávají různé pro ně nepříznivé faktory. Poznáme-li je, budeme schopni najít metody, které nás od těchto nepříznivých vlivů přirozeně osvobodí. Takto obnovíme harmonii v těle i v životě. Obecně řečeno tibetský termín duwa, zde překládaný jako šťávy, znamená soubor či shromáždění, ale v daném kontextu medicíny tento termín označuje základní Povaha šťáv a organických složek těla 15

16 funkčnost, která má specifickou schopnost vytvářet, udržovat a ničit život a kterou charakterizují tři různé podstaty a funkce. Soubor neboli koexistence těchto tří aspektů v jednom člověku se nazývá duwa neboli šťávy. Tyto tři šťávy působí na vznik, udržování a zničení lidského těla, a tak tvoří základ každého jednotlivce, muže či ženy. Jsou to šťáva větru, [5] která má vlastnost pohybu elementu vzduchu; šťáva žluči, jež má horkou, spalující kvalitu elementu ohně; a šťáva hlenu, která má pevné a stabilní vlastnosti elementu země a vlhkost a tekutost elementu vody. Tři elementy vzduchu, ohně a vody tvoří základ neboli oporu funkcí těchto tří šťáv. Ve vysvětlení vztahu elementů ke šťávám se obecně uvádí, že šťáva větru odpovídá elementu vzduchu, šťáva žluči odpovídá elementu ohně a šťáva hlenu odpovídá elementu vody. V tradici tajné mantry [6] silou a působením tří elementů ohně, vzduchu a vody, tj. slabik ram, jam, kham, [7] lze odstranit zatemnění a očistit nečistoty, tedy spálit je ohněm, rozptýlit je větrem a smýt je vodou. V tomto specifickém kontextu můžeme jasně pochopit povahu síly těchto tří elementů. Většina textů o tibetské medicíně hovoří o narušujících šťávách a o narušených organických složkách, čímž je označují jako to, co narušuje a to, co je narušované. Od chvíle, kdy tělo vzniká, utváří se a plně vyspívá, a po celou dobu jeho existence se šťávy se svými třemi poten [5] Šťáva větru (rlung), šťáva žluči (mkhris pa), šťáva hlenu (bad kan). [6] Tajná mantra (skt. guhjamantra, tib. gsang sngags) je synonymem pro vadžrajánu neboli tantrismus. [7] V tantrismu představuje slabika ram oheň, jam vzduch a kham vodu. V různých rituálech se odříkávají a vizualizují za účelem očisty obětin. 16 Úvod do principů tibetské medicíny

17 ciály a vlivem různých nepříznivých okolností mohou stát pro organismus rušivými faktory. Navíc jsou schopny fungovat jako sekundární příčiny úplného zničení těla. Proto se tento konkrétní aspekt jejich potenciálu označuje jako to, co ruší. Avšak měli bychom pochopit, že tato definice neznamená, že šťávy ve své podstatě vždy působí na tělo rušivě. DRUHY ŠŤÁV Existují tři různé šťávy odlišné povahy a s různým potenciálem vítr, žluč a hlen. Každá z nich má své vlastní rozdělení, hlavní znaky a umístění v těle. Pět druhů větru Šťáva větru má těchto pět různých aspektů nebo typů: vítr udržující život vzestupný vítr prostupující vítr oheň-doprovázející vítr sestupný-čisticí vítr Pět druhů žluči Šťáva žluči má těchto pět různých aspektů nebo typů: trávicí žluč žluč proměňující barvu uskutečňující žluč žluč působící na zrak žluč dodávající tělu zářivost Druhy šťáv 17

18 Pět druhů hlenu Šťáva hlenu má těchto pět různých aspektů nebo typů: 1. udržující hlen 2. slučující hlen 3. chuťový hlen 4. uspokojující hlen 5. spojující hlen Šest hlavních charakteristických znaků šťávy větru Hlavní charakteristické znaky šťávy větru tvoří těchto šest vlastností: 1. hrubost 2. lehkost 3. pohyblivost 4. subtilnost 5. chladnost 6. tvrdost Hrubost znamená, že jeho povaha je drsná. Označuje to například drsný jazyk a kůži a pocit podráždění na kůži, i když se jen zlehka dotkne hebké látky. Lehkost znamená, že jejím povahových znakem je lehkost, a značí také lehkost v terapeutickém kontextu. Označuje například fyzickou a mentální lehkost nebo fakt, že nemoc se může zlepšit pouhou masáží nebo vdechováním dýmu. [8] Pohyblivost označuje sklon ke změnám namísto setrvávání na jednom místě kupříkladu duševní rozrušenost, úzkostlivou potřebu se hýbat, širokou škálu nemocí, pře [8] V tib. dri gsur obecně znamená dým spáleného opraženého ječmene, který při vdechování harmonizuje narušenou šťávu větru. 18 Úvod do principů tibetské medicíny

19 souvající se bolesti a otoky, neustálé drastické změny příznaků a nestálý charakter pulzu. Subtilnost charakterizuje například zježení tělesného ochlupení a kůže, což je způsobeno větrem, který vstupuje póry kůže, dráždivý pocit za nehty a mezi zuby a znecitlivění i mravenčení po celém těle. Chladnost neznamená jenom chlad, ale i to, že jeho povahou je nedostatek tepla. Příkladem je třesení se zimou, touha být v teple a chuť na teplá jídla a nápoje. Tvrdost znamená nejen to, že je tvrdý, ale také to, že těžko dozrává. Jsou to například zatvrdlé zduřeniny, které proto jen stěží zhnisají. Dále obtížně léčitelné horečky a potíže s vyprazdňováním stolice, jež jsou způsobeny tvrdostí břicha. Sedm hlavních charakteristických znaků šťávy žluči Hlavní charakteristiky šťávy žluči tvoří těchto sedm vlastností: 1. horkost 2. pronikavost 3. lehkost 4. zapáchavost 5. projímavost 6. vlhkost 7. mastnost Horkost znamená, že její povaha je jako vroucí voda, a může tedy spálit tělesný systém. Označuje například fyzické strádání způsobené horkem a chuť na studená jídla a chladné jednání. [9] [9] Upřednostňování chladných míst a lehkého oblečení atd. Druhy šťáv 19

20 Pronikavost označuje rychlost jejích funkcí. Příkladem je rychle propuknuvší horečka, otok, který snadno zhnisá, rychlý postup nemoci, jež může být náhle životu nebezpečná. Lehkost nesouvisí ani tak s váhou, jako s lehkostí v kontextu léčby. Označuje kupříkladu silnou horečku, která nesouvisí s narušením jiných šťáv a kterou lze ihned utišit prostřednictvím čtyř chladných léků. [10] Zapáchavost označuje nelibé pachy. Jsou to kupříkladu zápach potu, z úst, moči, výkalů nebo nemoci. Projímavost označuje vyprazdňování střev způsobené břišní řídkostí. Znakem tohoto stavu je průjem způsobený i sebemenší nevhodnou životosprávou nebo stravou. Vlhkost znamená, že není suchá, tj. je mokré povahy. Označuje například řídké výkaly a řídký hlen. Mastnost ani tak neoznačuje mastnou povahu jako to, že její vnější aspekt je mastný. Příkladem je mastnost tváře nebo pórů kůže. Sedm hlavních charakteristických znaků šťávy hlenu Hlavní charakteristické znaky šťávy hlenu tvoří těchto sedm vlastností: 1. studenost 2. těžkost 3. tupost 4. mastnost [10] Čtyřmi ochlazujícími léky (chu bzhi), doslova čtyřmi vodami, jsou ochlazující strava (jako je lehká a nevýživná strava), jednání s chladnými charakteristickými znaky (kupříkladu pobývání na chladném místě), ochlazující léky (jako je kafr) a ochlazující vnější terapie (jako je pouštění žilou). 20 Úvod do principů tibetské medicíny

21 PŘÍČINY POČETÍ Hlavní příčinou početí bytosti v lůně je spojení mužské spermie a ženského vajíčka. Ty se s přispěním sekundárních příčin, tedy díky přítomnosti jemných energií elementů, mohou stát základem početí bytosti v lůně. Je nezbytné, aby hlavní příčiny početí, mužské semeno a ženské vajíčko, neměly žádné nedostatky a byly vhodné jako účinné příčiny početí. Je-li semeno nebo vajíčko poškozené vlivem šťávy větru, jsou sperma a menstruační krev temnější barvy a drsnější na dotek. Když jsou vadné vlivem šťávy žluči, jsou nažloutlé a zapáchající. Mají-li vady vlivem šťávy hlenu, jsou šedé barvy, na dotek chladné a lepkavé konzistence. Tyto typy semene a vajíčka nejsou vhodnými příčinami početí. Semeno, které je prosto zmíněných nedostatků, je bílé barvy, je svou povahou těžké a vyskytuje se v hojném množství. Plodná menstruační krev má barvu rumělky, je jasná a stejnorodá. Tyto druhy spermatu a vajíčka jsou vhodnými příčinami početí. I když jsou semeno i vajíčko prosty nedostatků, nejsou-li přítomné energie pěti elementů, které jsou nápomocnými sekundárními příčinami, nemají sperma ani vajíčko dostatečnou sílu na početí. Když kupříkladu chybí podstata energie elementu země, pak chybí příčina pevné konzistence embrya, kterou poskytuje element země. Podobně, schází-li podstata energie elementu vody, nemohou sperma a vajíčko Příčiny početí 31

22 splynout dohromady. Schází-li podstata energie elementu ohně, nemohou sperma a vajíčko dozrát. Schází-li podstata energie vzduchu, embryo se nemůže vyvíjet. Pokud schází podstata energie prostoru, embryo se nemůže zvětšovat. PLODNÉ OBDOBÍ Až do věku třinácti nebo čtrnácti let je ženské tělo ve fázi vývoje, takže kvůli procesu neustálého vyživování a růstu organických složek nemá vajíčko možnost se zformovat. Po padesátce, s fyzickým úpadkem sil, postupně přestávají působit příčiny, které vytvářejí vajíčko, a žena již nemůže menstruovat. Také během tvorby mléka v době kojení mnohé matky nemenstruují. Ženám, jež nepatří do těchto dvou kategorií, se vajíčko, které pochází z organických složek těla, tvoří v děloze každý měsíc. Prostřednictvím funkce sestupného-čisticího větru každý měsíc klesá k otvoru dělohy a poté s menstruací vytéká, což obvykle trvá přibližně tři až sedm dní. Vlivem sekundárních okolností, jako je fyzická slabost, občasná přílišná vyčerpanost nebo změny spojené s mentálním stavem či společenským prostředím, které některé ženy zažívají, je možné, že k menstruaci dochází nepravidelně a že se množství menstruačního výtoku mění. V menstruačním období se děloha otevře a zůstane po dvanáct dní otevřená. Proto během této doby, i když má žena pohlavní styk, je její otěhotnění vysoce nepravděpodobné a potenciálně zdraví škodlivé. Hlavní období plodnosti začíná devět dní po skončení menstruace a trvá po dobu dvanácti dní. Po tomto období již děloha opět není receptivní a z toho důvodu obvykle k oplodnění nedochází. 32 Zrození

23 SEDM MOŽNÝCH KONSTITUCÍ DĚTSKÉHO TĚLA Povaha spermatu a vajíčka nebo povaha matčiny stravy a jednání vítr žluč hlen vítr-žluč hlen-žluč vítr-hlen vítr-hlen-žluč Konstituce dítěte v lůně konstituce větru konstituce žluči konstituce hlenu dvojí konstituce dvojí konstituce dvojí konstituce trojí konstituce STRAVA A JEDNÁNÍ TĚHOTNÉ ŽENY Těhotná žena musí dbát v době těhotenství na dvě velmi důležité věci: stravu, kterou tvoří různé druhy pevné potravy, tekuté potravy a nápojů, a různé druhy jednání. Strava těhotné ženy Stručně řečeno, veškerou stravu tvoří tři druhy poživatin: pevná strava, tekutá strava a nápoje. Z pevných potravin by se těhotná žena měla vyhnout drůbeži. Konzumace drůbeže způsobuje ztuhlost pánevních kostí a během porodu se děloha může obtížněji otevírat. Navíc si musí dávat obzvláště pozor na těžko stravitelná jídla, jako je například nezralé ovoce to je velmi důležité. Z nápojů by měla přestat pít jakékoliv opojné nápoje, především víno a tvrdý alkohol, které škodí jejímu tělu, a které přejdou-li do esence organických složek, mohou ublížit dítěti, jež nosí v lůně. Také by si měla dát pozor, aby nejedla nadměrné množství jídla a nápojů, které vyvolávají narušení šťáv větru, žluči Strava a jednání těhotné ženy 43

24 a hlenu, a především těch, jež v jejím těle převládají. Musí šikovně volit takovou stravu, která podle daných okolností posílí energii jejího větru, žluči a hlenu. Musí pečlivě dodržovat řádné denní doby stravování a vhodné množství přijímané stravy to jsou dva zásadní faktory pro udržení zdraví. Dodržovat řádné denní doby jídel znamená jíst třikrát denně (ráno, v poledne a večer) podle toho, jak je zvyklá. Večer nesmí jíst příliš pozdě nebo konzumovat těžko stravitelné jídlo či jídlo, které okyseluje, jako například jogurt nebo sýr. Když pomyslně rozdělíme žaludek na čtvrtiny, jíst správné množství jídla znamená naplnit jeho dvě části jídlem, jednu část nápoji a zbylou část ponechat prázdnou. To je dozajista ta správná míra pro každodenní stravování. Jednání těhotné ženy Každodenní jednání vhodné pro těhotnou ženu tvoří ve stručnosti tři kategorie: jednání těla, jednání hlasu a jednání mysli. Jednání těla těhotné ženy Co se týče těla, těhotná žena by se měla vyhnout nebezpečným a náročných činnostem, jako je velmi namáhavá práce, skákání, běhání nebo koupání ve studené vodě. S uvolněným tělem by měla provádět jantrajógu [18] a další tělesná cvičení a ve volném čase chodit na procházky na příjemná úbočí kopců nebo k řece, do lesů nebo zahrad. Nesmí naopak chodit na děsivá místa, jako jsou útesy, temná místa nebo oblasti obydlené divokými zvířaty. [18] Jantrajóga ( phrul khor) je systém tibetské jógy, přinesený do Tibetu z Indie, který tvoří fyzické pohyby, dechová cvičení a metody soustředění. 44 Zrození

25 Rovněž by se měla vyhýbat činnostem a zážitkům, které vyvolávají strach. Tělesný pohyb, který nevychází z nezbytných potřeb, obvykle přispívá k naší fyzické pohodě a tělesnému zdraví. Domácí práce, práce v kanceláři a cestování do práce jsou zajisté prospěšné, ale nemohou nahradit procházky po zahradě atd. Při pracovních činnostech mysl bez ustání zakouší pocity radosti a bolesti, a tak tyto činnosti mohou být jen stěží tak prospěšné jako ty, jež vykonáváme v uvolněném tělesném a duševním rozpoložení. Při procházkách v zahradě je naše mysl uvolněná a radostná a zároveň dýcháme čistý, svěží vzduch. Z tohoto důvodu je tato činnost obzvlášť zdraví prospěšná. Od pátého měsíce těhotenství je velmi důležité, aby se těhotná žena vyhýbala pohlavnímu styku a svědomitě dbala na to, aby břicho ničím nezatěžovala a nevystavovala ho úderům a nárazům. V případě nehod, při kterých dojde k nárazu nebo úderu do břicha či pádu na břicho, je důležité, aby ihned podstoupila lékařskou prohlídku a aby několik dní uvolněně odpočívala. Pokud se zjistí, že vlivem neblahých okolností hrozí potrat dítěte, musí ležet s malým polštářkem pod hlavou a s lehce zvednutýma nohama. To je naprosto nezbytné. Měla by se snažit v noci pravidelně spát, a to ne méně než osm hodin. Jednání hlasu těhotné ženy Co se týče jednání hlasu, těhotná žena by se neměla zapojovat do hádek a roztržek způsobených hněvem ani se družit s lidmi, kteří je líčí nebo vyvolávají. Ve společnosti dobrých a milých přátel by se měla oddávat příjemným rozhovorům, jež zklidňují mysl, a vyhýbat se jakýmkoli řečem, jež Strava a jednání těhotné ženy 45

26 mohou vyvolat hněv, roztrpčenost, obavy či utrpení. Dále by měla setrvávat v uvolnění při poslechu klidné, příjemné a melodické hudby, kterou má ráda, například flétny, a stranit se bujaré společnosti a hlučného prostředí. Je-li kuřačka, měla by s kouřením okamžitě přestat. Také každý v jejím okolí, ať už je to manžel, příbuzní nebo přátelé, by měl respektovat její práva a nekouřit na místech, kde obvykle pobývá a dýchá, a všemožnými způsoby se snažit, aby mohla dýchat čistý vzduch. Proč? Kvalita vzduchu, který matka dýchá, může být totiž pro dítě v lůně ještě důležitější než jídlo, které jí. Tělo dítěte se začíná formovat v počáteční fázi a dosahuje úplné zralosti skrze fázi utváření. Hlavní funkce tří fází počátku, utváření a úplného vývinu povstávají silou elementů a hlavní síla elementů je spojená s matčiným dechem. Proto je jisté, že nečistý vzduch, kontaminovaný cigaretovým kouřem a dalšími nečistotami, které matka vdechuje, se z dlouhodobého hlediska stane sekundární příčinou závažného poškození krve, masa a kostí dítěte a také dutých a plných orgánů, které se utvářejí ve vývojovém stadiu plodu. Jednání mysli těhotné ženy Po celou dobu těhotenství by žena měla dělat maximum pro to, aby se nedala strhnout utrpením, strachem, starostmi a velkou zodpovědností. Měla by se ze všech sil a všemožnými způsoby snažit, aby setrvávala v klidném, uvolněném a radostném stavu mysli či duševním rozpoložení. Její manžel, příbuzní a přátelé by jí měli pomoci zajistit všechny nezbytné podmínky, které potřebuje. Netřeba říkat, že to není jenom jejich závažná povinnost, ale také projev opravdové lásky a upřímného přátelství. 46 Zrození

27 VÝZNAM NEDOSTATKU, PŘEMÍRY A KONFLIKTU Skutečný význam nedostatku, přemíry a konfliktu se dá vysvětlit následovně. V každé fázi lidského života jsou hlavními sekundárními příčinami, které mění nebo narušují přirozený stav šťáv a organických složek, a způsobují tak nemoci, šťávy a organické složky samotné. Děje se tak tehdy, když je jejich povaha pozměněna nedostatkem, přemírou a konfliktem. To se týká třech životních fázích dětství, dospělosti a stáří, povahy tří ročních období, funkcí šesti smyslů a každého jednání těla, hlasu a mysli, které není v souladu s přirozeností našich šťáv a organických složek. Tyto změny šťáv a organických složek se nazývají nedostatek, přemíra a konflikt. JAK SE VYPOŘÁDAT S NEDOSTATKEM, PŘEMÍROU A KONFLIKTEM Díky pochopení, že lidský život úzce souvisí s různými přechodovými fázemi, různými ročními obdobími, různými druhy jednání těla, hlasu a mysli, a tím, jakým způsobm se naše smysly vztahují k objektům, můžeme rozpoznat situaci nedostatku, přemíry a konfliktu každého z těchto faktorů. Na základě těchto znalostí můžeme pohotově zasáhnout posílením toho, co chybí, zmírněním toho, čeho přebývá, a navrácením všeho, co je v konfliktu, do normálního stavu. Význam nedostatku, přemíry a konfliktu 75

28 JAK BÝT V SOULADU S FÁZEMI ŽIVOTA V dětství, ve fázi šťávy hlenu, je pouze málo sekundárních příčin, které podněcují poruchy žluči a větru. Následkem toho se v tomto období života vyskytuje jen málo problémů žluči a větru. Nicméně sekundární příčiny pro vznik žluči jsou četnější v dospělosti a příčiny pro vznik větru jsou četnější ve stáří. Z tohoto důvodu během těchto období všechny příčiny nemocí žluči a větru, které se nahromadily dříve v dětství, plně dozrají a jasně se projeví různé problémy. Stejně tak v dospělosti, v období šťávy žluči, se zřídka vyskytují sekundární příčiny podněcující poruchy větru a hlenu a následkem toho je v této životní fázi méně problémů větru a hlenu. Avšak sekundární příčiny vzniku narušení větru jsou četnější ve stáří a příčiny narušení větru a hlenu nahromaděné v dospělosti nevhodnou stravou nebo jednáním těla, hlasu a mysli ve stáří plně dozrávají. Z toho plyne, že bychom měli znát charakteristické znaky těchto tří období lidského života, abychom s nimi byli v souladu. KONTAKT SMYSLŮ S OBJEKTY Lidské bytosti mají pět nebo šest smyslových orgánů. Jsou to oči, uši, nos, jazyk, tělo a mysl. Tyto smyslové orgány neustále zakoušejí příslušné objekty. Smyslový orgán oko zakouší krásné, ošklivé nebo neutrální tvary. Smyslový orgán ucho zakouší příjemné, nepříjemné nebo neutrální zvuky. Smyslový orgán jazyk zakouší dobré, špatné nebo neutrální chutě. Smyslový orgán nos zakouší příjemné, nepříjemné nebo neutrální pachy. Smyslový orgán tělo zakouší hladké, drsné nebo neutrální dotekové vjemy. Smyslový orgán mysli rozlišuje a zakouší detaily věcí. 76 Život

29 Pokud ke kontaktu smyslů s jejich příšlušnými objekty nedochází správným způsobem a oproti přirozenému stavu je pro něj charakteristický nedostatek, přemíra nebo konflikt, může to zapříčinit vznik patologických onemocnění šťáv a organických složek. Například zakoušením nedostatku může být prodlévání v temné místnosti, kde oči nic nevidí, zakoušením přemíry může být upřené zírání na příjemný a přitažlivý tvar anebo zakoušením konfliktu může být použití orgánu oka nevhodným nebo nepřiměřeným způsobem, který neodpovídá povaze objektu, na který hledíme. JEDNÁNÍ TĚLA, HLASU A MYSLI V každodenním životě vykonáváme branou těla různé činnosti, jako je například práce, branou hlasu mluvíme a dýcháme a branou mysli provádíme pozitivní a negativní činy mysli, zajímáme se o věci a pociťujeme emoce. Pokud jsou tyto činnosti narušené nebo nepřiměřené, a v důsledku toho jsou v nedostatku, přemíře nebo konfliktu, stávají se sekundárními příčinami schopnými narušovat stav šťáv a organických složek a přispívat k přeměně svého přirozeného stavu v nemoc. Z tohoto důvodu dokonalé rozvinutí podmínek podporujících celkové zdraví a stabilitu přirozeného stavu šťáv a organických složek a včasné užití vhodné léčby, tj. vhodné stravy, jednání, léků a vnějších terapií, proti konkrétnímu přítomnému škodlivému faktoru, nám umožňují zmírnit a pohotově odstranit všechny nepříznivé sekundární příčiny narušující šťávy a organické složky. Jednání těla, hlasu a mysli 77

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Požehnání, ne prokletí

Požehnání, ne prokletí Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající dcery DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi Jane Bennettová Požehnání, ne prokletí Průvodce pro matky a jejich dospívající

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa

ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI. Čögyam Trungpa ČTYŘI ZÁKLADY BDĚLÉ POZORNOSTI Čögyam Trungpa Bdělá pozornost je základním přístupem na duchovní cestě a je společná všem tradicím buddhismu. Avšak dříve než začneme zkoumat přístup k duchovnímu životu,

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Učení Gudó Nishijimy Roshiho Eidó Michael Luetchford L Gautama Buddha (463 383 před n. l.) Mistr Bodhidharma (470 543) Mistr Dógen (1200 1253) Mistr Kodó Sawaki (1880

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

DĚTSKÁ AKUPRESURA. tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO

DĚTSKÁ AKUPRESURA. tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO DĚTSKÁ AKUPRESURA tradiční čínské masáže dětí JÜ TA-FANG VL. ANDO OBSAH: ÚVOD (VI. Ando) 9 Ze základů teorie čínské medicíny 16 Vysvětlení k překladu a používání textu 35 TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MASÁŽE DĚTÍ (Jü-fang

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2009 na FF UK. Vedoucí

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více