Klasifikace struktur

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikace struktur"

Transkript

1 Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: AX, AX 2, A m X n, ternární: A m B k X n,... Title page symetrie prostorové grupy (translační + bodová grupa) dimenzionalita D struktury vrstevnaté řetězovité s konečnými komplexy nejtěsnější uspořádání a obsazení dutin - diamant: D struktura, typ vazeb homodesmický - grafit: vrstevnaté struktura, typ vazeb heterodesmický 1

2 Klasifikace látek podle typu vazby Iontové krystaly elektrostatické síly mezi ionty, lokalizované elektrony, struktury s velkými koord. čísly, vysoké vazebné energie, vysoké body tání Kovalentní (valenční) krystaly sdílení valenčních elektronů mezi sousedními atomy, nižší koord. čísla, orientované vazby, vysoké až střední energie vazeb, řetězcovité, vrstevnaté i D struktury Kovy sdílení malého množství elektronů všemi atomy krystalu, volné (itinerantní) elektrony, vysoká koord. čísla, nízká vazebná energie Molekulové krystaly van der Waalsovy síly mezi molekulami (atomy), H-vazby Nejtěsnější uspořádání: především pro iontové krystaly a kovy. 2

3 Nejtěsnější kubické uspořádání fcc (ccp) ABCABC Fmm face centered cubic (cubic close packing) tělesová úhlopříčka buňky je kolmá k vrstvám ABC zaplnění prostoru: p = V V a = 16 πr 16 2 r A A = π 2 = 74.05% strana = 4 (1/2) r A = 2 2 r A stěnová úhlopříčka = 4 (2/2) r A = 4 r A tělesová úhlopříčka = 4 (/2) r A objem koulí V a ( 4 ) = π r ( ) V = a = 2r A = 16 2r 4 A objem buňky 2 A

4 Nejtěsnější hexagonální uspořádání hcp ABABAB P 6 /m m c hexagonal close packing osa c buňky je kolmá k vrstvám AB zaplnění prostoru: c/a = 1.6 p = V V a = 8 8 π r 2 r A A = π 2 = 74.05% a = 2 r A c = 4 (2/) r A c:a = (8/) objem koulí V a ( 4 ) r = π 2 A objem buňky V = a 2 sin120 c = 4r 2 A 2 4r A 2 = 8 2 r A 4

5 Porovnání ccp a hcp ccp řazení vrstev lze popsat i hexagonální buňkou s trigonální symetrií (P-m1). hcp řazení vrstev nelze popsat kubickou buňkou. (c/a) ccp : (c/a) hcp = 1,5 c/a = 2.45 c/a = 1.6 5

6 Alternativní řazení vrstev h: vrstva A obklopená 2 stejnými (...BAB...) k: vrstva A obklopená 2 různými (...CAB...) I: I AB I AB I I: h h h h II: I ABC I ABC I II: k k k k k k III: I ABAC I ABAC I III: k h k h k h k h IV: I ABCB I ABCB I IV: h k h k h k h k V: I ABACB I ABACB I V: hh kkk hh kkk VI: I ABCAB I ABCAB I VI: h kkk h h kkk h Am(α): I ABAC I ABAC 6

7 Kubická tělesně centrovaná soustava bcc body centered cubic I m m zaplnění prostoru: p = V V a = 2 4 πr 64r A A π = 8 = 68.02% strana = stranová úhlopříčka = tělesová úhlopříčka = 4 1/ r A 4 1/ 2 r A = 4 2/ r A 4 1/ r A = 4 r A objem koulí V a ( 4 ) r 2 A = π objem buňky ( ) 4 / 64 V = a = = r A r A 7

8 Kovy - struktura U přechodných kovů závisí strukturní typ především na počtu d-elektronů (výjimky jsou Mn, Fe a Hg) 2 I Li II Be III d 1 IV d 2 V d VI d 4 VII d 5 d 6 VIII d 7 d 8 I d 9 II d 10 Objem buňky pro přechodné kovy d, 4d a 5d: V(d)<V(4d)~V(5d) (Lanthanoidová kontrakce mezi 4d a 5d kovy) Na Mg (n-1) d K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Rb Cs Sr Ba Y Lu Zr Hf Nb Ta Mo W Tc Re Ru Os Rh Ir Pd Pt Ag Au Cd Hg d 4d 5d La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No bcc hcp ccp (fcc) 8

9 Superstruktury v nejtěsnějším uspořádání AuCu Pmm (Au - Fmm,fcc) 9

10 Superstruktury v nejtěsnějším uspořádání AuCu - P4/mmm (Au - Fmm,fcc) 10

11 Dutiny v nejtěsnějším uspořádání Tetraedrické 2:1 Oktaedrické 1:1 ccp hcp 11

12 Dutiny v nejtěsnějším uspořádání ccp: Fm-m x y z. A Od ½ ½ ½ Td ¼ ¼ ¼ hcp: P6 /mmc x y z. A 1/ 2/ 1/4 Od Td 2/ 1/ 1/8 A: oktaedr AOd 6 A Od A: prisma AOd 6 A Od Od: oktaedr OdA 6 Td jsou rovnoměrně rozmístěny. Od: oktaedr OdA 6 Td tvoří páry s velmi krátkou vzdáleností, takže může být obsazena nejvýše jedna Td z každého páru. A: atom tvořící nejtěsnější uspořádání Od: oktaedrická dutina Td: tetraedrická dutina 12

13 Dutiny v nejtěsnějším uspořádání kritické velikosti koord. č. koordinace minimální r K /r A 2 lineární trojúhelník tetraedr čtverec oktaedr čtverc. antiprizma krychle kubooktaedr Hraniční poměr r K /r A je dán podmínkou, že ionty stejného náboje by se neměly dotýkat. Iontové poloměry - Goldschmidt, Pauling, Shannon - závislost na náboji, koordinačním čísle Shannon: Stabilní Nestabilní k.č. 1

14 Základní polyedry 14

15 Paulingova pravidla Maximální symetrie anionty jsou kolem každého kationtu koordinovány v rozích pravidelného mnohostěnu Elekroneutralita náboj každého aniontu je vykompenzován součtem valencí vazeb okolních kationtů Nejnižší potenciální energie kationtů četnost sdílení společných atomů mezi polyedry se snižuje v řadě roh hrana stěna Vzájemné působení silných kationtů kationty s vysokým nábojem a nízkým koordinačním číslem obvykle nemají společné anionty Úspornost počet různých druhů polyedrů není velký 15

16 Základní strukturní typy Podíl obsazených dutin Typ uspořádání X Koord.č. Vzorec Tetraedrické Oktaedrické hcp ccp (fcc) M X M 2 X 1 0 x CaF 2 (fluorit) 4 8 M X 2 /4 0 x Zn P 2 Mn 2 O 4 6 M X 1 1 x BiF AlCu 2 Mn 0 1 NiAs NaCl 6 6 MX ZnS ZnS 1/2 0 (wurtzit) (sfalerit) 4 4 α-al 2 O M 2 X 0 2/ FeTiO 6 4 (ilmenit) 1/ 0 β-ga 2 S γ-ga 2 S 4 0 1/2 CdI 2 TiO 2 CdCl 2 TiO 2 6 MX 2 (rutil) (anatas) 1/4 0 β-zncl 2 α-zncl 2 Cu 2 O 4 2 MX 0 1/ BiI CrCl

17 M + X - M + X - koord.č. r a : r k. CsCl 8 1 1,7 NaCl 6 1,7 2,44 ZnS (sfalerit) 4 2,44 4,55 17

18 typ CsCl Pmm CsCl 8/8 18

19 typ NaCl (halit) Fmm NaCl 6/6 19

20 Struktury odvozené od NaCl FeS 2 pyrit Na + Fe 2+ Cl - S 2 2- CaC 2 karbid Na + Ca 2+ Cl - C 2 2- CaCO (kalcit) Na + Ca 2+ Cl - CO 2-20

21 typ ZnS (sfalerit) F4m tetraedry ZnS 4 a Zn 4 S kubický diamant 21

22 typ ZnS (wurtzit) P6 mc tetraedry ZnS 4 a Zn 4 S hexagonální diamant 22

23 SiC (moissanit) 2H = wurtzit Polytypie speciální případ polymorfie (různé skládání identických dvojrozměrných vrstev) 4H 6H 2

24 typ CaF 2 (fluorit), Li 2 O Fmm tetraedry Ca 4 F CaF 8/4 krychle CaF 8 24

25 Typ pyrochlor Fdm (Na,Ca) 2 Nb 2 O 6 (OH,F) Fluorit AX 2 A 4 X 8 A 2 B 2 X 8 A 2 B 2 X 7 Idealizovaná struktura pyrochloru s nedistortovaným oktaedrem BO 6 Idealizovaná struktura pyrochloru s nedistortovanou krychlí AO 8 25

26 typ NiAs (nikelin) P6 /mmc NiAs 6/6 Ni Ni Ni Ni As : hcp; Ni : oktaedrické dutiny oktaedry spojené hranami a plochami Ni Ni As Ni Ni As Ni Ni Ni Ni c b a 26

27 typ TiO 2 (rutil) O: hcp Ti: 1/2 oktaedrických dutin P4 2 /mnm TiO 6/ NiAs TiO 2 27

28 typ TiO 2 (anatas) O: ccp Ti: 1/2 oktaedrických dutin I4 1 /amd TiO 6/ 28

29 rutil Ti n O 2n-1 29

30 typ Al 2 O (korund) Rc AlO 6/4 O: hcp Al: 2/ oktaedrických dutin oktaedry spojené hranami, plochami a rohy 0

31 FeTiO (ilmenit) R- korundová struktura O: hcp; Fe,Ti: 2/ oktaedrických dutin 1

32 typ CdCl 2 R-m CdCl 6/ Cl:ccp Cd:1/2 oktaedrických dutin oktaedry spojené hranami 2

33 typ CdCl 2 a CdI 2 R-m CdCl 6/ Cl:ccp (ABC...) Cd:1/2 oktaedrických dutin ( ) A B C A B C A B oktaedry spojené hranami P-m CdI 6/ I:hcp (AB...) Cd:1/2 oktaedrických dutin ( ) A B A B oktaedry spojené hranami

34 Delafosit Cu 1+ Fe + O 2 delafosit Cu + : lineární koordinace O-Cu-O 4

35 Na x CoO 2 Na x CoO 2 P6 /mmc Na: prisma NaO 6 Na x CoO 2 R-m Na: oktaedr NaO 6 5

36 Kobaltity s nesouměřitelnou strukturou CdI 2 : NaCl : CdI 2 : 6

37 typ CaTiO (perovskit) Pmm CaTiO 6/2 ReO Ca,O: ccp Ti: ¼ oktaedrických dutin 7

38 Perovskity Toleranční faktor t = r A + r X 2( rb + rx ) 1.00 tolerance factor La 1-x Ba x MnO La 1-x Sr x MnO La 1-x Ca x MnO Sm 1-x Ba x MnO Sm 1-x Sr x MnO Sm 1-x Ca x MnO A 1-x + B x 2+ Mn 1-x + Mn x 4+ O x σ RA [Å] Pr 1-x Ba x MnO Sm 1-x Sr x MnO Pr 1-x Sr x MnO La 1-x Sr x MnO 0.02 Sm 1-x Ca x MnO 0.00 Pr 1-x Ca x MnO x 8

39 Perovskity - typy distorse a ~ 2 a p, b ~ 2 a p, c ~ 2 a p. náklon oktaedrů okolo osy c a úhlopříčky ab Pohled podél osy c: Pbnm R-c (I2/a) I4/mcm 9

40 Popperovy-Rudlesdenovy fáze A n+1 B n X n+1 Sr 2 TiO 4 Sr Ti 2 O 7 Sr 4 Ti O 10 40

41 Perovskity Brownmillerite SrFeO

42 Hexagonální perovskity Toleranční faktor > 1 BaMnO 2H BaMnO 4H Polytypie (srovnej wurtzit moissanit) 42

43 Hexagonální perovskity BaMnO 6H 4

44 typ MgAl 2 O 4 (spinel) Fdm MgAl 2 O 4 Z=8 O: fcc Mg 2+ : 1/8 tetraedrických dutin Al + : 1/2 oktaedrických dutin 44

45 Spinely - Hausmanit (normální spinel) Mn O 4 [Mn 2+ ] T [Mn + ] O O 4 - Magnetit (inverzní spinel) Fe O 4 [Fe + ] T [Fe 2+ Fe + ] O O 4 - Maghemit (oktaedrické vakance) γ-fe 2 O [Fe + ] T [Fe + 5/ 1/ ]O O 4 45

46 Hexagonální ferity R-blok: AM t M o 5X 11 S-blok: M t 2M o 4X 8 46

47 Hexagonální ferity T-blok: A 2 M t 2 Mo 6 X 14 47

48 Hexagonální ferity S S R T S* S* R* T* Y-fáze M-fáze: AM 12 O 19 A 2 M 14 O 22 48

49 Hexagonální ferity R S M-fáze: BaFe 12 O 19 tetraedr, 9 oktaedr Y-fáze: Ba 2 Zn 2 Fe 12 O 22 4 tetraedr, 10 oktaedr 49

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl

13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl 13. skupina prvky s 2 p 1 B, Al, Ga, In, Tl ACH 05 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně PŘÍLOHY ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (rozsáhlé tabulky beze změn nejsou zahrnuty) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 307/2002

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech

Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech Využití teoretických výpočtů při interpretaci dat získaných na modelových systémech Jan Polášek, KFPP MFF UK V současné době je nepřehlédnutelný zvýšený zájmem o životní prostředí a vývoj prostředků k

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n. Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer

Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n. Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer Vysokoteplotní termoelektrické materiály typu n Petr Šimek, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský, Zdeněk Sofer VŠCHT Praha, Ústav anorganické chemie, GMSimek@seznam.cz Abstrakt Jako perspektivní materiály

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více