Teorie krystalového pole (ligandového)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie krystalového pole (ligandového)"

Transkript

1 Teorie krystalového pole (ligandového) Literatura Title page Svatopluk Krupička: Fyzika feritů a příbuzných magnetických kysličníků Antonín A. Vlček: Struktura vlastnosti koordinačních sloučenin C.E. Housecroft, A.G. Sharpe: Inorganic chemistry

2 Teorie krystalového pole (ligandového) Kulová symetrie jj-vazba, LS-vazba Title page

3 Schrödingerova rovnice Schrödingerova rovnice Vodíkový atom: ve sférických souřadnicích: r m ( r) kinetickáe. x ˆ e V 4 o r y z V ˆ( r) potenciální E. Rn, l( r) Yl, (, n, l, m m ( r) E( r) ) m: hmotnost elektronu o : permitivita vakua : vlastní funkce m: hmotnost elektronu e: náboj elektronu E: energie ħ: Planckova konstanta R: radiální funkce Y: angulární funkce ˆ H n, l, m Enn, l, m ˆ L Yl, m l( l ) Yl, m ˆ L zyl, m mlyl, m Hˆ Tˆ Vˆ n: hlavní kvantové číslo l: vedlejší kvantové číslo určuje orbitální moment hybnosti l = 0... n- m l : magnetické kvantové číslo určuje průmět do osy z m l = -l l 3

4 Radiální funkce 8 7 4r R nl (r) s s p 3s 3p 3d Bohrův poloměr a 0 = Å vzdálenost elektronu (maxima hustoty orbitalu s) od jádra v atomu vodíku. a 0 4 me r / a0

5 Radiální funkce závislost na Z Poloměr maximální elektronové hustoty Efektivní náboj jádra a 0 * = a 0 / Z* Z* = Z - σ σ = stínící konstanta, součet pro všechny elektrony (s)(s,p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)(5d)(5f)... Slaterova pravidla: elektron napravo nestíní, nepřispívá k σ Uvnitř skupiny stíní 0.35 (s jen 0.30) n - (s,p) stíní 0.85 n - a nižší stíní.00 Pokud je elektron v d nebo f, vše nalevo stíní.0 5

6 6 Atomové orbitaly sférické harmonické funkce (angulární část) xz x x 0 z Y Y d Y Y d Y Y d Y Y d Y d i yz i y y Y x 0 z Y Y p Y Y p Y p i y 0 s Y 0... f Řešení Schrödingerovy rovnice (komplexní funkce):. Lineární kombinace: (reálné funkce):. m l Y l

7 Atomové orbitaly

8 Orbitální a spinový moment hybnosti ˆ H n, l, m Enn, l, m ˆ L Yl, m l( l ) Yl, m ˆ L zyl, m mlyl, m Hˆ Tˆ Vˆ ŝ ŝ z m s( s ) s s m: hmotnost elektronu o : permitivita vakua : vlastní funkce e: náboj elektronu E: energie ħ: Planckova konstanta R: radiální funkce Y: angulární funkce n: hlavní kvantové číslo l: vedlejší kvantové číslo určuje orbitální moment hybnosti l = 0... n- m l : magnetické kvantové číslo určuje průmět do osy z m l = -l l s: spinový moment hybnosti m s : průmět do osy z m s = -/ / 8

9 Diracova rovnice Relativistický vzorec pro celkovou energii volné částice Pauliho matice: s s s z m s m s( s ) s, s: spinové kvantové číslo, určuje moment hybnosti elektronu m s : průmět do osy z m s = -s s 9

10 Spin-orbitální vazba Magnetismus H so SL > 0 : méně než z ½ zaplněný orbital, J= L-S, směr L a S opačný < 0 : více než z ½ zaplněný orbital, J=L+S, směr L a S souhlasný 3d < 4d < 5d M + < M 3+ < Přibližné řešení Diracovy rovnice: H Hˆ Vˆ Vˆ Vˆ D Schr m D so V m : Relativistická hmotnostní korekce V D : Kontaktní interakce (Darwinův člen), významný pouze pro s orbitaly. V so : Spin-orbitální vazba

11 Gyromagnetický poměr Gyromagnetický poměr je poměr magnetického momentu a momentu hybnosti l l B B s B e m e m e m Gyromagnetický poměr pro orbitální moment Gyromagnetický poměr pro spinový moment l Magnetismus m: hmotnost elektronu e: náboj elektronu ħ: Planckova konstanta l: orbitální moment hybnosti s: spinový moment hybnosti B : Bohrův magneton r: poloměr dráhy elektronu v: rychlost elektronu : čas oběhu elektronu I: proud : magnetický moment Odvození pro orbitální moment:. r / v I e / ev / r IS ( ev / r )( r e v r ) l m r v e l m e

12 Energie orbitalů v kulové symetrii vodíkový atom Jedno-elektronové schéma (energie závisí jen na hlavním kvantovém čísle n) 3s 3p 3d s p s Vodíkový atom elektron: Vlnová délka přechodů mezi hladinami je dána Rydbergovou formulí:

13 Energie orbitalů v kulové symetrii Jedno-elektronové schéma (energie závisí jen na hlavním kvantovém čísle n) 3s 3p 3d s p s J: celkový moment hybnosti J = L+S L-S M J : -J,..., J j = l+s l-s m j = -j,..., j Více-elektronové schéma J= L+S L-S j= l+s l-s Převažuje Coulombická interakce 3d 3p 3s p s s Převažuje spin-orbitální interakce 3d 5/ 3p 3/ 3d 3/ 3s / 3p / p 3/ s / p / s / kvantová čísla Vazebná n l j l = ± j = 0, ± pro 3d 3 5/ L 3 3/ M 3p 3 3/ K 3 / K 3 3s 3 0 / p 3/ K L / K s 0 / K s 0 / LS vazba J ~ L + S = l + s Spektroskopická symbolika j-j vazba J ~ j = (s+l) Vnitřní elektrony, těžké atomy 3

14 LS a jj vazba jeden elektron orbitální moment l 0,,, 3,... m l,... l l, spinovýmoment s m s LS vazba so<coulomb orbitální L M M L S S l obsazenéorb. moment m L,..., m s obsazenéorb. S,..., S L spinovýmoment elektronový stav atomu celkový moment J L S,... M J,... J, S+ L J, L S J jj vazba so>coulomb celkový moment j l s,... m j,... j,, l j s 4

15 jj vazba l m l + j l + 3/ s m s s + / + / 0 + / - / - / - - / - 3/ m j = -3/, -/, +/, +3/ j = 3/ p 3/ m j = -/, +/ j = / p / 5

16 jj-vazba Převažuje spin-orbitální interakce 3d 5/ 3p 3/ 3d 3/ 3s / 3p / M kvantová čísla n l j l = ± j = 0, ± 3d 3 5/ L 3 3/ 3p 3 3/ K Vaz p 3/ 3 / K 3 s / p / 3s 3 0 / s / p 3/ K j-j vazba J ~ j = (s+l) L / K Vnitřní elektrony, těžké atomy s 0 / K s 0 / 6

17 Orbitální a spinový moment, stav atomu l orbitální moment l l jeden elektron l z m l s spinový moment s s s z m s L orbitální moment L L M L L z M L m l celý atom S spinový moment S S M S m S z M S s elektronový stav atomu multiplicita = (S+)(L+) S+ L L: S, P, D, F, G, H, I, 7

18 Slabá vazba - LS-vazba Russelovo-Saundersovo schema: (LS-vazba) spin-orbitální vazba: J JJ J z M J L i J l i L S S i s i J = L+S, L+S-,...,L-S M J = -J,..., 0,..., J x>y základní stav S+ hodnot pro S<L L+ hodnot pro S>L x<y x počet elektronů y počet orbitalů J+ hodnot stav atomu: S+ L J multiplicita = (J+) 8

19 Spektroskopická symbolika p m l : - 0 l = L = P s = ½ S = ½ S+= J = +½, +½- (= -½ ) P 3/, P / multiplicita stavu P: (L+)(S+) = 3 = 6 (J+) = (3/+)+(/+) = 4+ = 6 9

20 Spektroskopická symbolika základní stav Obsazování orbitalů od největšího m l. n : počet x elektronů n m : počet elektronů ve stavu m (m l, m s ). L S LL m l, m s m m l s n n m l : n L L S S+ J J 0 L=0 S S=0 L-S J=0 L= D S=/ L-S J=3/ L=3 F S= 3 L-S J= 3 L=3 F S=3/ 4 L-S J=3/ 4 L= D S= 5 L-S J=0 5 L=0 S S=5/ 6 L+S J=5/ 6 L= D S= 5 L+S J=4 7 L=3 F S=3/ 4 L+S J=9/ 8 L=3 F S= 3 L+S J=4 9 L= D S=/ L+S J=5/ m m l s d n S+ L J GS d D 3/ d 3 F d 3 4 F 3/ d 4 5 D 0 d 5 6 S 5/ d 6 5 D 4 d 7 4 F 9/ d 8 3 F 4 d 9 D 5/ 0 L=0 S S=0 L+S J=0 d 0,d 0 S 0 0

21 Základní stav atomů a iontů d n GS d D 3/ f n GS f n GS d 3 F d 3 4 F 3/ d 4 5 D 0 d 5 6 S 5/ d 6 5 D 4 d 7 4 F 9/ d 8 3 F 4 d 9 D 5/ d 0 S 0 f F 5/ f 3 H 4 f 3 4 I 9/ f 4 5 I 4 f 5 6 H 5/ f 6 7 F 0 f 7 8 S 7/ f 8 7 F 6 f 9 6 H 5/ f 0 5 I 8 f 4 I 5/ f 3 H 6 f 3 F 7/ f 4 S 0

22 Atomy s část. zaplněnými val. slupkami mikrostav: specifické uspořádání elektronů v část. zaplněné slupce (podslupce) obsazení jednotlivých orbitalů elektrony se spinem nebo počet mikrostavů: N o! e! o e! o počet orbitalů e počet elektronů označení orbitalů: m l označení elektronů: m s = ½, -½ (, ) Př: atom C p N = 6!/(!)(4!) = 5-0

23 Mikro- a makrostavy atomu uhlíku (p ) Max. M L, pak max. M S pro toto M L. Z tabulky odečíst stavy ( M L až M L ) x ( M S až M S ). Opakovat dokud se tabulka nevynuluje. M L \ M S M S = 0 M L = 0 S = 0 L = S 0 M S = -,0, M L = -,0, základní stav S = L = 3 P,,0. max. S+. max. L 3. min./max. J M S = 0 M L = -,-,0,, S = 0 L = D 3

24 Štěpení stavů pro elektronovou konfiguraci d kulová symetrie S=0 L=0 = degenerace stavu d : = 0!/(!)(8!) = 45 S=0 J=L S=0 L=4 =9 S= L= =5 =3 = S=0 L= =5 S= L=3 J=4 degenerace =9 S= S= L=3 = degenerace =7 degenerace =5.Hundovo.Hundovo 3.Hundovo Zeemanovské pravidlo pravidlo pravidlo štěpení 4

25 Teorie krystalového pole (ligandového) ligandy - iontové (bodové) náboje Title page elekrostatické odpuzování s valenčními elektrony centrálního atomu snížení symetrie Hamiltoniánu nové vlastní hodnoty energie a vlastní vlnové funkce štěpení energetických hladin atomových orbitalů na středovém atomu 5

26 Schoenfliesova symbolika Symetrie krystalů Schoenfliesova symbolika: C n... grupa obsahující pouze vertikální polární n-četnou osu, C nv... grupa obsahující vertikální polární n-četnou osu a n rovin zrcadlení procházející podél ní (vertikální roviny), C nh... grupa obsahující kromě vertikální n-četné osy ještě kolmou rovinu zrcadlení (horizontální rovina), C ni... grupa obsahující kromě vertikální n-četné osy ještě inverzi, S n... grupa obsahující jen inverzní n-četnou osu, D n... grupa obsahující kromě vertikální n-četné osy ještě n dvojčetných os, které jsou k ní kolmé, D nh... grupa obsahující všechny prvky grupy D n a navíc zrcadlovou rovinu kolmou k n-četné ose, D nd... grupa obsahující všechny prvky grupy D n a navíc roviny zrcadlení protínající se podél n-četné osy půlící úhly mezi dvojčetnými osami, T... grupa obsahující 4 trojčetné a 3 dvojčetné osy orientované navzájem jako osy symetrie tetraedru, T h... grupa obsahující všechny prvky grupy T a navíc inverzi, T d... grupa obsahující všechny prvky grupy T a navíc diagonální roviny zrcadlení, O... grupa obsahující 3 čtyřčetné, 4 trojčetné a 6 dvojčetných os, uspořádaných jako osy symetrie oktaedru nebo krychle, O h... grupa obsahující všechny prvky grupy O a navíc inverzi. 6

27 Schoenfliesova symbolika Schoenfliesovy a mezinárodní symboly bodových grup Soustava Schoenfliesův symbol Mezinárodní symbol p triklinická C C i - monoklinická C C h m C h /m 4 ortorombická D 4 C v mm 4 D h /m /m /m = mmm 8 tetragonální C S C 4h 4/m 8 D C 4v 4mm 8 D d -4m 8 D 4h 4/m /m /m = 4/mmm 6 trigonální C C 3i -3 6 D C 3v 3m 6 D 3d -3 /m = -3m hexagonální C C 3h -6 6 C 6h 6/m D 6 6 C 6v 6mm D 3h -6m D 6h 6/m /m /m = 6/mmm 4 kubická T 3 T h /m -3 = m-3 4 O 43 4 T d -43m 4 O h 4/m -3 /m = m-3m 48 Symetrie krystalů 7

28 Označování ireducibilních reprezentací Závisí na konkrétní grupě Podle symetrie: hlavní osa rotace (C n ) střed symetrie (i) rovina s hl.osou ( v ) rovina k hl.ose ( h ) symetrická A g antisymetrická B u C : p x p x p y p y B i: d xy d xy (obd. všechny d) g C 4 : p x p y p y p x E Podle degenerace: : A,B : E 3: T 8

29 Označování ireducibilních reprezentací grupa C v

30 Označování ireducibilních reprezentací grupa C v

31 Označování ireducibilních reprezentací grupa C 4v Pro degenerované orbitaly je charakter reprezentace roven součtu charakterů odpovídajících jednotlivým orbitalům, které po transformaci zůstávají na původním místě, nebo mění jen své znaménko.

32 Charaktery ireducibilních reprezentací Pro degenerované orbitaly je charakter reprezentace roven součtu charakterů odpovídajících jednotlivým orbitalům, které po transformaci zůstávají na původním místě, nebo mění jen své znaménko. Suma druhých mocnin degenerací jednotlivých reprezentací je rovna řádu grupy (h= tj. 4= ) Počet reprezentací je roven počtu tříd grupy. C n i v h symetrická A g antisymetrická B u 3

33 Charaktery ireducibilních reprezentací Suma druhých mocnin degenerací jednotlivých reprezentací je rovna řádu grupy (h= tj. 4= ) Počet reprezentací je roven počtu tříd grupy. C n i h symetrická A g antisymetrická B u 33

34 Orbitaly d v oktaedrickém poli orbitaly t g + + = orbitaly e g d xy d yz d xz + = d x-y d z (x -y )/r [(z -x ) + (z -y )]/r 34

35 Orbitaly d v oktaedrickém poli e g 3/5 O O /5 O t g sférické oktaedrické 35

36 Orbitaly d v tetraedrickém poli t /5 T T 3/5 T e sférické tetraedrické T = 4/9 O C = 8/9 O 36

37 Orbitaly d v tetragonálním poli b g e g b g t g a g sférické oktaedrické tetragonální bipyramida čtverec e g 37

38 báze neredukovatelných reprezentací ψ i G R 3 O h T d D 4h C 4v C v D 3v s s g A g A A g A A A g p x E u E B E u p y p u T u T B p z A u A A A u d z E g E A g A A E g d x-y B g B A d xy d g B g B A A g d xz T g T E g E B E g d yz B

39 v různých symetriích 39

40 Trigonálně distortovaný oktaedr V trigonálně distortovaném oktaedru se t g orbital dále štěpí na a g a e g. e g pravidelný trigonální (oktaedr stlačený oktaedr distorse podél trigonální osy z) M a g t g a g e g t g z e g (oktaedr protažený podél trigonální osy z) e g a g 40

41 Slabé a silné krystalové pole Slabé pole vysokospinové komplexy Silné pole nízkospinové komplexy O U U O O sférické oktaedrické sférické oktaedrické 4

42 Elektronové konfigurace v slabém a silném poli d n oktaedrické tetraedrické n slabé silné slabé silné t g e g t g e g e t e t

43 Stabilizační energie O h CFSE = n tg (- 0.4 o ) + n eg 0.6 o T d CFSE = n e (- 0.6 o ) + n t 0.4 o H hydr [kj mol - ] Ca + Sc + Ti + V + Cr + Mn + Fe + Co + Ni + Cu + Zn + 43

44 Síla ligandu - spektrochemická řada Různé ligandy mají různou schopnost štěpit hladiny d - dáno především mírou kovalentní interakce s centrálním atomem - posílení v důsledku zpětné vazby ( donory + akceptory) spektrochemická řada - seřazení ligandů podle síly I -, Br -, Cl -, SCN -, F -, S O 3-, CO 3 -, OH -, NO 3-, SO 4 -, H O, C O 4 -, NO -, NH 3, C 5 H 5 N, en, NH OH -, H -, CH 3 - C 5 H 5-, CO, CN - 44

45 Síla ligandu - spektrochemická řada o = f ligand g ion f ligand I NCS -.0 Br C 5 H 5 N.3 SCN NH 3.5 Cl en.8 NO dien.30 F NO -.40 OH CN - ~.7 C O CO ~.7 H O.00 45

46 Vliv centrálního atomu o = f ligand g ion g ion [cm - ] (pro [M(H O) 6 ]) 3d < 4d < 5d M + < M 3+ < M 4+ V Cr Mn Fe Co Ni Cu Ru Ti V Cr Mn Fe Co Ru Rh Ir Mn Tc Pt

47 Vliv centrálního atomu 5 3 Ze r 5 R 4 Z: náboj ligandu R: vzdálenost středového atomu (M) a ligandu r: vzdálenost elektronu v d orbitalu od jádra M (3d) : (4d) : (5d) = :.45 :.7 (M + ) : (M 3+ ) : (M 4+ ) = :.6 :.9 47

48 -donor, -donor a -akceptor Schéma pro d 0 - donor (střed spektrochemické řady) e g * e g M t g n t g Madelungův potenciál e g - donor, - donor (začátek spektrochemické řady) e g * - donor, - akceptor (konec spektrochemické řady) t g * e g e g e g * t g * t g t g t g e g t g e g 48

49 -donor, -donor a -akceptor - donor - donor, - donor - donor, - akceptor 49

50 Jahnův-Tellerův jev Systémy se spinově a orbitálně degenerovanými stavy mají tendenci spontánně distortovat okolí centrálního atomu a sejmout tak tuto degeneraci Pro oktaedr jsou aktivní elektronové konfigurace t g3 e g, t g6 e g a t g6 e g3. e g * t n g x -y xy xz,yz z z x -y xz,yz xy Oktaedr se ve směru obsazeného orbitalu prodlouží, protože se zvýší obsazení antivazebného molekulového orbitalu. 50

51 Kooperativní Jahnův-Tellerův jev I4 /amd Mn 3 O 4 LaMnO 3 Pbnm t 3 g e g d xz d yz d xy d z 5

52 Kooperativní Jahnův-Tellerův jev Bi 0.5 Sr 0.5 MnO 3 T CO = 530 K 5

53 Teorie krystalového pole (ligandového) Orgelovy diagramy Title page Tanabe-Sugano diagramy 53

54 Štěpení stavů pro elektronovou konfiguraci d kulová symetrie S=0 L=0 = degenerace stavu d : = 0!/(!)(8!) = 45 S=0 J=L S=0 L=4 =9 S= L= =5 =3 = S=0 L= =5 S= L=3 J=4 degenerace =9 Oktaedrické krystalové pole > spin-orbitální interakce 3 A g S= S= L=3 = degenerace =7 3 F 3 T g 3 T g =5 =3 degenerace =5 CF = SO.Hundovo.Hundovo 3.Hundovo Zeemanovské pravidlo pravidlo pravidlo štěpení 3d: H CF > H SO 4f: H SO > H CF 54

55 Spektroskopická symbolika základní stav Obsazování orbitalů od největšího m l. n : počet x elektronů n m : počet elektronů ve stavu m (m l, m s ). L S LL m l, m s m m l s n n m l : n L L S S+ J J 0 L=0 S S=0 L-S J=0 L= D S=/ L-S J=3/ L=3 F S= 3 L-S J= 3 L=3 F S=3/ 4 L-S J=3/ 4 L= D S= 5 L-S J=0 5 L=0 S S=5/ 6 L+S J=5/ 6 L= D S= 5 L+S J=4 7 L=3 F S=3/ 4 L+S J=9/ 8 L=3 F S= 3 L+S J=4 9 L= D S=/ L+S J=5/ m m l s d n S+ L J GS d D 3/ d 3 F d 3 4 F 3/ d 4 5 D 0 d 5 6 S 5/ d 6 5 D 4 d 7 4 F 9/ d 8 3 F 4 d 9 D 5/ 0 L=0 S S=0 L+S J=0 d 0,d 0 S 0 55

56 Orgelovy diagramy d orbitaly, oktaedr, slabé krystalové pole d 4 : t g3 e g d 9 : t g 6 e g 3 d : t g d 6 : t g 4 e g d 3 : t g 3 d 8 : t g 6 e g d : t g d 7 : t g 5 e g Slabé krystalové pole, tzn. základní stav je vysokospinový Tetraedrické stavy nemají index g (tetraedr nemá střed symetrie) d n+5 = t g x+3 e g y+ 56

57 Korelační diagramy (d orbitaly, oktaedr, slabé krystalové pole) 57

58 Korelační diagram d oktaedrická symetrie 58

59 Korelační diagram d oktaedrická symetrie O h A g A g E g T g T g A g A g A g E g T g T g A g A g A g E g T g T g E g E g E g A g +A g + E g T g +T g T g +T g T g T g T g T g +T g A g +E g + T g +T g A g +E g + T g +T g T g T g T g T g +T g A g +E g + A g +E g + T g +T g 59 T g +T g

60 Tanabe-Sugano diagramy Oktaedrické pole d d 8 60

61 Tanabe-Sugano diagramy Oktaedrické pole d 3 d 7 6

62 Tanabe-Sugano diagramy Oktaedrické pole d 4 d 6 6

63 Tanabe-Sugano diagramy Oktaedrické pole d 5 63

64 Tanabe-Sugano diagramy oktaedrické pole d,d 8 64

65 Tanabe-Sugano diagramy oktaedrické pole d 3,d 7 65

66 Tanabe-Sugano diagramy oktaedrické pole d 4,d 6 66

67 Tanabe-Sugano diagramy oktaedrické pole d 5 67

68 oktaedrické pole a spin-orbitální vazba Sr YIrO 6 Ir 5+, t g4, 3 T g. Sr IrO 4 Ir 4+, t g5, T g. J. Alloys and Comp. 87, 30 (999). Phys.Rev.Lett 0, (008).

69 Štěpení stavů Ln 3+ v krystalovém poli nízké symetrie Pr 3+ v orthorombické symetrii Nd 3+ v orthorombické symetrii 0-00 H ext Z val.e f (3+) Kramers d(sing/dubl) La Ce singlet sing S Kramers Ce Pr dublet 3 dubl F5/ 59 5 non-kramers Pr Nd singlet 9 sing 3H Kramers Nd Pm dublet 5 dubl 4I9/ non-kramers Pm Sm singlet 9 sing 5I Kramers Sm Eu dublet 3 dubl 6H5/ non-kramers Eu Gd singlet sing 7F Kramers Gd Tb dublet 4 dubl 8S7/ 65 8 non-kramers Tb Dy singlet 3 sing 7F Kramers Dy Ho dublet 8 dubl 6H5/ non-kramers Ho Er singlet 7 sing 5I Kramers Er Tm dublet 8 dubl 4I5/ 69 5 non-kramers Tm Yb singlet 3 sing 3H Kramers Yb Lu dublet 4 dubl F7/ Lu singlet sing S0

70 Tanabe-Sugano diagram pro d 6 Co 3+ e g LS (S=0) IS (S=) HS (S=) CF < U HS t g3 e g 3 LS IS IS Co 3+ iont může v oxidech existovat ve 3 spinových stavech:. Nízký (LS, S=0, t g6 e g0 ). Střední (IS, S=, t g5 e g ) 3. Vysoký (HS, S=, t g4 e g ) díky různým poměrům mezi parametry: krystalové pole CF, Coulombická repulse U, Překryv Co(d) a O(p) orbitalů. t g HS t g4 e g LS (S=0) CF > U IS (S=), stabilizován díky překryvu Co(d) a O(p) orbitalů e g t g e g t g 70

71 Štěpení.excitovaného stavu pro d 6 Co 3+ A : Základní stav nízkého spinu t g 6 degenerace = 5 T g :. excitovaný stav t g4 e g degenerace =53=5 Štěpení vlivem: a) oktaedrického krystalového pole H CF (B 4 ) = 00K b) spin-orbitální interakce H SO () = 85K c) trigonální distorse oktaedru H trig (B ) = 7.K H CF > H SO > H trig 7

72 Korelační diagramy (d orbitaly, oktaedr, slabé krystalové pole) Racahovy parametry A, B, C (>0) Energie stavu E(L,S) je obecně dána výrazem E(L,S) = aa + bb + cc např. d (d 8 ): 3 F = A 8B 3 P = A + 7B G = A +4B + C D = A 3B + C S = A + 4B + 7C = B / B o < B o : volný ion, B: v polyedru nephelauxetický poměr 7

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e = Atom vodíku Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně Kulová symetrie Potenciální energie mezi p + e V 2 e = 4πε r 0 1 Polární souřadnice využití kulové symetrie atomu Ψ(x,y,z) Ψ(r,θ, φ) x =? y=?

Více

Koordinační sloučeniny. Koordinační sloučeniny, dativní vazba, ligandy, názvosloví, tvary komplexů, teorie ligandového pole

Koordinační sloučeniny. Koordinační sloučeniny, dativní vazba, ligandy, názvosloví, tvary komplexů, teorie ligandového pole Koordinační sloučeniny Koordinační sloučeniny, dativní vazba, ligandy, názvosloví, tvary komplexů, teorie ligandového pole 16. března 2017 1 / 18 Koordinační sloučeniny Koordinační sloučeniny jsou známy

Více

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Překryv orbitalů Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Podmínky překryvu: Vhodná symetrie, znaménko vlnové funkce Vhodná energie, srovnatelná,

Více

Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu Elektronový obal atomu Vlnění o frekvenci v se může chovat jako proud částic (kvant - fotonů) o energii E = h.v Částice pohybující se s hybností p se může chovat jako vlna o vlnové délce λ = h/p Kde h

Více

Komplexní částice (koordinační)

Komplexní částice (koordinační) Komplexní částice (koordinační) - komplexní částice (ionty, molekuly ) vznikají koordinací ligandu na centrální atom vzniká donor-akceptorová kovalentní vazba kovalentní vazba lišící se pouze mechanismem

Více

Orbitaly, VSEPR 1 / 18

Orbitaly, VSEPR 1 / 18 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment 1 / 18 Formální náboj Rozdíl mezi

Více

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec, 16. listopadu / 21

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec,  16. listopadu / 21 rbitaly, VSEPR Rezonanční struktury, atomové a molekulové orbitaly, hybridizace, určování tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR, úvod do symetrie molekul, dipólový moment Zdeněk Moravec, http://z-moravec.net

Více

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli: Orbitální a spinový magnetický moment a jejich interakce s vnějším polem Vše na příkladu atomu H: Elektron (e - ) a jádro (u atomu H pouze p + ) mají vlastní magnetický moment (= spin). Tyto dva dipóly

Více

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách

Molekuly 1 12/4/2011. Molekula definice IUPAC. Molekuly. Proč existují molekuly? Kosselův model. Představy o molekulách 1/4/011 Molekuly 1 Molekula definice IUPC elektricky neutrální entita sestávající z více nežli jednoho atomu. Přesně, molekula, v níž je počet atomů větší nežli jedna, musí odpovídat snížení na ploše potenciální

Více

Bc. Miroslava Wilczková

Bc. Miroslava Wilczková KOMPLEXNÍ SLOUČENINY Bc. Miroslava Wilczková Komplexní sloučeniny Začal studovat Alfred Werner. Na základě získaných chemických a fyzikálních vlastností objasnil základní rysy jejich vnitřní struktury,

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi

Více

Od kvantové mechaniky k chemii

Od kvantové mechaniky k chemii Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi

Více

Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu Elektronový obal atomu Ondřej Havlíček.ročník F-Vt/SŠ Jsoucno je vždy něco, co jsme si sami zkonstruovali ve své mysli. Podstata takovýchto konstrukcí nespočívá v tom, že by byly odvozeny ze smyslových

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Přirovnání. Elektrony = obyvatelé panelového domu Kde bydlí paní Kostková? Musíme udat patro a číslo bytu.

Přirovnání. Elektrony = obyvatelé panelového domu Kde bydlí paní Kostková? Musíme udat patro a číslo bytu. Kvantová čísla Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Přirovnání Elektrony = obyvatelé

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem l u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby l dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O H H Hybridizace l MO-LCAO se v empirických

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

ATOM VODÍKU MODEL : STOJÍCÍ BODOVÉ JÁDRO A ELEKTRON VZÁJEMNĚ ELEKTROSTATICKY INTERAGUJÍCÍ SCHRÖDINGEROVA ROVNICE PRO PŘÍPAD POTENCIÁLNÍ ENERGIE.

ATOM VODÍKU MODEL : STOJÍCÍ BODOVÉ JÁDRO A ELEKTRON VZÁJEMNĚ ELEKTROSTATICKY INTERAGUJÍCÍ SCHRÖDINGEROVA ROVNICE PRO PŘÍPAD POTENCIÁLNÍ ENERGIE. ATOMY + MOLEKULY ATOM VODÍKU MODEL : STOJÍCÍ BODOVÉ JÁDRO A ELEKTRON VZÁJEMNĚ ELEKTROSTATICKY INTERAGUJÍCÍ SCHRÖDINGEROVA ROVNICE H ˆψ = Eψ PRO PŘÍPAD POTENCIÁLNÍ ENERGIE Vˆ = Ze 2 4πε o r ŘEŠENÍ HLEDÁME

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Tenzorový popis fyzikálních vlastností

Tenzorový popis fyzikálních vlastností Tenzorový popis fyzikálních vlastností Typ veličin skalární - hmotnost, objem, energie, teplo,... vektorové - intenzita elektrického a magnetického pole, gradient teploty a koncentrace, difúzní tok,...

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Elektronový obal Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače se stavbou

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: X, X, m X n, ternární: m B k X n,... Title page symetrie prostorové grupy

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Bodové grupy symetrie

Bodové grupy symetrie Bodové grupy symetrie bodová grupa je množina prvků symetrie, jejichž operace ponechávají alespoň jeden bod tělesa v prostoru nepohyblivý tělesem chápeme např. molekulu látky tento požadavek splňuje 8

Více

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro Chemická vazba John Dalton 1766-1844 Amadeo Avogadro 1776-1856 Výpočet molekuly 2, metoda valenční vazby Walter eitler 1904-1981 Fritz W. London 1900-1954 Teorie molekulových orbitalů Friedrich und 1896-1997

Více

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace

Molekuly 2. Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem. Hybridizace. Hybridizace sp 3. Hybridizace Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O ybridizace MOLCAO se v empirických úvahách

Více

Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu Elektronový obal atomu Chemické vlastnosti atomů (a molekul) jsou určeny vlastnostmi elektronového obalu. Chceme znát energii a prostorové rozložení elektronů Znalosti o elektronovém obalu byly získány

Více

John Dalton Amadeo Avogadro

John Dalton Amadeo Avogadro Spojením atomů vznikají molekuly... John Dalton 1766 1844 Amadeo Avogadro 1776 1856 Výpočet molekuly 2, metoda valenční vazby Walter eitler 1904 1981 Fritz W. London 1900 1954 Teorie molekulových orbitalů

Více

Vazby v pevných látkách

Vazby v pevných látkách Vazby v pevných látkách Hlavní body 1. Tvorba pevných látek 2. Van der Waalsova vazba elektrostatická interakce indukovaných dipólů 3. Iontová vazba elektrostatická interakce iontů 4. Kovalentní vazba

Více

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku Stavba jádra atomu Protonové Z - udává protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku Neutronové N - udává neutronů v jádře atomu Nukleonové A = Z + N, udává nukleonů (protony + neutrony)

Více

02 Nevazebné interakce

02 Nevazebné interakce 02 Nevazebné interakce Nevazebné interakce Druh chemické vazby Určují 3D konfiguraci makromolekul, účastní se mnoha biologických procesů, zodpovědné za uspořádání molekul v krystalu Síla nevazebných interakcí

Více

Atomové a molekulové orbitaly Ion molekuly vodíku. Molekula vodíku Heitler-Londonovou metodou. Metoda LCAO. Báze atomových orbitalů.

Atomové a molekulové orbitaly Ion molekuly vodíku. Molekula vodíku Heitler-Londonovou metodou. Metoda LCAO. Báze atomových orbitalů. Atomové a molekulové orbitaly Ion molekuly vodíku. Molekula vodíku Heitler-Londonovou metodou. Metoda LCAO. Báze atomových orbitalů. Ion molekuly vodíku H + 2 První použití metody je demonstrováno při

Více

Přednáška č. 2 Morfologická krystalografie. Krystalové osy a osní kříže, Millerovy symboly, stereografická projekce, Hermann-Mauguinovy symboly

Přednáška č. 2 Morfologická krystalografie. Krystalové osy a osní kříže, Millerovy symboly, stereografická projekce, Hermann-Mauguinovy symboly Přednáška č. 2 Morfologická krystalografie Krystalové osy a osní kříže, Millerovy symboly, stereografická projekce, Hermann-Mauguinovy symboly Morfologická krystalografie Krystalové soustavy Krystalové

Více

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb

Více

ZÁKLADY KOORDINAČNÍ CHEMIE

ZÁKLADY KOORDINAČNÍ CHEMIE ZÁKLADY KOORDINAČNÍ CHEMIE Vznik komplexu: vazba se uskutečňuje donor-akceptorovým způsobem (z hlediska Lewisovy teorie kyselin a zásad jde o acidobazickou reakci) P 5 + P 6 P + P ligandy centrální atom

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Šíření rezonančního záření dvouhladinovým prostředím Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 22. prosince 2016 Program

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY Příloha formuláře C OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd Základy fyziky kondenzovaných látek 1. Vazebné síly v kondenzovaných látkách

Více

Kvantová teorie atomů

Kvantová teorie atomů Kvantová teorie atomů Kdo otevřel Pandořinu skříňku? l při studiu záření abs. černého tělesa (hvězda) použil Max von Planck (1900, NP 1918) předpoklad, že oscilátor má diskrétní spektrum, s velikostí kvanta

Více

Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností

Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností Periodický systém víceelektronové systémy elektronová konfigurace periodický systém periodicita fyzikálních a chemických vlastností obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z:

Více

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model Elementární částice 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle Physics W.S.C. Williams Nuclear and Particle

Více

Fyzika atomového jádra

Fyzika atomového jádra Fyzika atomového jádra (NJSF064) František Knapp http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~knapp/jf/ frantisek.knapp@mff.cuni.cz Slupkový model jádra evidence magických čísel: hmoty, separační energie, vazbové

Více

1. 3 ŘEŠENÍ SR PRO ATOM VODÍKU

1. 3 ŘEŠENÍ SR PRO ATOM VODÍKU 1. Atomová fyzika 61 1. 3 ŘEŠENÍ SR PRO ATOM VODÍKU V této kapitole se dozvíte: jak se v rámci kvantové teorie popisuje atom vodíku; které fyzikální informace dostaneme řešením SR pro atom vodíku; k čemu

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: AX, AX 2, A m X n, ternární: A m B k X n,... Title page symetrie prostorové

Více

molekul organických sloučenin

molekul organických sloučenin Řešení úloh k tématu: Prostorové uspořádání molekul organických sloučenin Jaromír Literák Cvičení v převádění různých reprezentací prostorového uspořádání molekul 1. Řešení (každá struktura 0,5 b.). O

Více

KAPITOLA O VAZEBNÝCH TEORIÍCH. 1. Úvod. Koordinační chemie 2010 Kapitola 3, Vazebné teorie

KAPITOLA O VAZEBNÝCH TEORIÍCH. 1. Úvod. Koordinační chemie 2010 Kapitola 3, Vazebné teorie KAPITOLA O VAZEBNÝCH TEORIÍCH 1. Úvod Nejprve zdůvodnění toho, proč se pouštíme do následujícího výkladu: S objevem koordinačních sloučenin, s přijetím představy o jejich prostorovém uspořádání, s tím,

Více

Nekovalentní interakce

Nekovalentní interakce Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 3. listopadu 2016 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 3. listopadu 2016 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii

Více

Symetrie Platonovská tělesa

Symetrie Platonovská tělesa Symetrie Platonovská tělesa 1 Symetrie Virus rýmy Virus obrny Virus slintavky a kulhavky 2 Symetrie molekul Jak jsou atomy v molekule uspořádány = ekvivalentní atomy 3 Prvky a operace symetrie Značka Prvek

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

Nekovalentní interakce

Nekovalentní interakce Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 31. října 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 31. října 2017 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii 4 Výpočty

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Chemická vazba II Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače s principem

Více

Symetrie molekul a stereochemie

Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul Operace symetrie Bodové grupy symetrie Optická aktivita Stereochemie izomerie Symetrie Prvky a operace symetrie výchozí

Více

Řešit atom vodíku znamená nalézt řešení Schrödingerovy rovnice s příslušným hamiltoniánem. 1 4πǫ 0. 2m e

Řešit atom vodíku znamená nalézt řešení Schrödingerovy rovnice s příslušným hamiltoniánem. 1 4πǫ 0. 2m e 8 Atom vodíku Správné řešení atomu vodíku je jedním z velkých vítězství kvantové mechaniky. Podle klasické fyziky náboj, který se pohybuje se zrychlením (elektron obíhající vodíkové jádro proton), by měl

Více

2. Elektrotechnické materiály

2. Elektrotechnické materiály . Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů

Více

Symetrie molekul a stereochemie

Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie l Symetrie molekul Operace symetrie Bodové grupy symetrie l Optická aktivita l Stereochemie izomerie Symetrie l výchozí bod rovnovážná konfigurace

Více

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15 Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD...11 1. TEORETICKÁ MECHANIKA...15 1.1 INTEGRÁLNÍ PRINCIPY MECHANIKY... 16 1.1.1 Základní pojmy z mechaniky... 16 1.1.2 Integrální principy... 18 1.1.3 Hamiltonův princip nejmenší

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Lehký úvod do kvantové teorie II

Lehký úvod do kvantové teorie II 1 Lehký úvod do kvantové teorie II 5 Harmonický oscilátor Na příkladu harmonického oscilátoru, jehož klasické řešení známe z Fyziky 1, si ukážeme typické postupy při hledání vlastních hodnot operátoru

Více

Symetrie Platonovská tělesa

Symetrie Platonovská tělesa Symetrie Platonovská tělesa 1 Symetrie Virus rýmy Virus obrny Virus slintavky a kulhavky 2 Symetrie molekul Jak jsou atomy v molekule uspořádány = ekvivalentní atomy 3 Prvky a operace symetrie Značk a

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

Fyzika IV. 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment

Fyzika IV. 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment λ=21 cm 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) μ I S gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment 2 Zeemanův jev - rozštěpení spektrálních čar v

Více

1. 4 V Í C E E L E K T R O N O V É A T O M Y

1. 4 V Í C E E L E K T R O N O V É A T O M Y 1. Atomová fyzika 79 1. 4 V Í C E E L E K T R O N O V É A T O M Y V této kapitole se dozvíte: jakými metodami je možné řešit SR pro víceelektronový atom; podle kterých pravidel se řídí výstavba elektronového

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetické rezonance (NMR) princip ZDROJ E = h. elektro-magnetické záření E energie záření h Plankova konstanta frekvence záření VZOREK E E 1 E 0 DETEKTOR

Více

přičemž předpokládáme A malé, U zahrnuje coulombické členy. Když roznásobíme závorku, p 2 reprezentuje kinetickou energii nabitých částic, člen

přičemž předpokládáme A malé, U zahrnuje coulombické členy. Když roznásobíme závorku, p 2 reprezentuje kinetickou energii nabitých částic, člen Výběrová pravidla Absorpce/stim. emise Kde se výběrová pravidla vezmou? Použijeme semiklasické přiblížení, tzn. s nabitými částicemi (s indexy 1...N) zacházíme kvantově, s vnějším elektromagnetickým polem

Více

Teorie Molekulových Orbitalů (MO)

Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Kombinace atomových orbitalů na všech atomech v molekule Vhodná symetrie Vhodná (podobná) energie Z n AO vytvoříme n MO Pro začátek dvouatomové molekuly: H 2, F 2, CO,...

Více

ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY

ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY PŘEDNÁŠÍ: Prof. Ing. Jaromír r Drápala, CSc. VEDOUCÍ CVIČEN ENÍ : Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D. (A622) Čt 7.15-8.45; 9.00-10.30 Ing. Ivo Szurman, Ph.D. (J304) Čt 12.30-14.00;

Více

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů

Chemická vazba. Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Chemická vazba Důvody pro vazbu = menší energie atomů ve vázaném stavu než energie jednotlivých oddělených atomů Mechanismus tvorby vazby = sdílení, předávání nebo redistribuce valenčních elektronů Model

Více

Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází

Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází Vzorce a tvary víceatomových molekul nekovů Lewisova teorie kyselin a bází Lewisovy vzorce Teorie rezonance Teorie Lewisových kyselin a bází Tvary molekul pomocí teorie VSEPR ybridizace A Teploty tání

Více

1. Kvantové jámy. Tabulka 1: Efektivní hmotnosti nosičů v krystalech GaAs, AlAs, v jednotkách hmotnosti volného elektronu m o.

1. Kvantové jámy. Tabulka 1: Efektivní hmotnosti nosičů v krystalech GaAs, AlAs, v jednotkách hmotnosti volného elektronu m o. . Kvantové jámy Pokročilé metody růstu krystalů po jednotlivých vrstvách (jako MBE) dovolují vytvořit si v krystalu libovolný potenciál. Jeden z hojně používaných materiálů je: GaAs, AlAs a jejich ternární

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu

Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu Stavba atomu historie pohledu na stavbu atomu struktura atomu, izotopy struktura elektronového obalu atom vodíkového typu obrázky molekul a Lewisovy vzorce molekul v této přednášce čerpány z: http://.chemtube3d.com/

Více

Mezimolekulové interakce

Mezimolekulové interakce Mezimolekulové interakce Interakce molekul reaktivně vzniká či zaniká kovalentní vazba překryv elektronových oblaků, mění se vlastnosti nereaktivně vznikají molekulové komplexy slabá, nekovalentní, nechemická,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie ATOM 1. ročník Datum tvorby 11.10.2013 Anotace a) určeno pro

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel Orbitalová teorie 1.KŠPA Beránek Pavel Atom Základní stavební částice hmoty je atom Víme, že má vnitřní strukturu: jádro (protony + neutrony) a obal (elektrony) Už víme, že v jádře drží protony pohromadě

Více

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Zeemanův jev. 1 Úvod (1) Zeemanův jev Tereza Gerguri (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Stanislav Marek (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Michal Schulz (Gymnázium Komenského, Havířov) Abstrakt Cílem našeho experimentu je dokázat

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU VY_32_INOVACE_03_3_04_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Elektron je nositelem základního

Více

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů 1897: J.J. Thomson - elektron jako částice 1900: P. Drude: kinetická teorie plynů - kov jako plyn elektronů Drudeho model elektrony se mezi srážkami

Více

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. Stavba atomu Atom je v chemii základní stavební částice, jeho průměr je přibližně 10-10 m. Je složen z jádra a obalu. Atomové jádro obsahuje protony p + (kladný náboj) a neutrony n 0 (neutrální částice).

Více