Electrochemical processes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Electrochemical processes"

Transkript

1 Electrochemical processes Process for conversion of chemical energy to electric energy or oposite : Electrochemical preparation of subst. ( inorganic or organic ind.) Electrochemical power sources galvanic cell and fuel cell, accumulators Separation procs. using ion migration in electric field - electroosmosis, electrophoresis, electrodialysis Combined procs., electrochemical production of active agent or combination of more phenomenon electroforetic painting, waste water treatment by advanced oxidation procs., electrocoagulation, electroflotation,... Material surface treatment electrochemical polishing, corrosion protection 1 Electrochemical production of compounds electrometalurgy a metal refining in water or organic solutions, molten salts. Production of Mg, Al, Na, K, refining Cu, Ag, etc. galvanic surface treatment metal plating inorganic industry nonmetallic: hydrogen, oxygen, heavy water, chlorine, hydroxides of alkalimetals, hypochlorite, chlorate, perchlorate, permanganate, (MnO 2 ), hydrogen peroxide, fluorine,... organic industry production of organoacids, nitrile of adipic acid 2 Production of H 2 and O 2 electrolysis of water Technology for H 2 production: steam reforming partial oxidation electolytic processes (NaOH/Cl 2 ) water electrolysis water electrolysis source of purest H 2, but energetic demanding conditions: low pressure high pressure 30 Bar Alkaline process electrolysis of KOH soution PEM electrolysis membrane Solid oxide membrane high temperature Norsk Hydro alkaline low pressure 3 1

2 Alkaline water electrolysis Electolyte: 25-30% KOH o C Cathode: nickel or steel Anode: Ni Diaphragm: azbestos, polymeric, ceramic, composites Produced gases pressure 1-30 Bar Electrode reactions: cathode: 2H 2 O + 2e - H 2 + 2OH - Anode: 2OH - 1/2O2 + H 2 O + 2e - Bipolar, filter-press arrangement 4 PEM water electrolysis Electrolyte: polymeric cationselective membrane (Nafion R ) Cathode: Pt Anode: Pt-IrO 2, RuO 2 Temp. 80 o C Electrode reactions: Anode: 2H 2 O 4H + + O 2 + 4e - bipolar, filter-press Cathode: 4H + + 4e - 2H 2 5 Water electrolysis comparison 6 2

3 Water electrolysis comparison II 7 Chlor-alkali industry before 1890 chlorine and hydroxide produced by chemical way 4HCl + O 2 Cl 2 +2H 2 O (Deacon process) (HCl from soda production Leblanc process) Na 2 CO 3 + CaO +H 2 O 2NaOH + CaCO 3 (=>caustic soda) 1890 Electrolysis of brine (NaCl) today biggest electrochemical process Main products - chlorine, hydroxide and hydrogen Chlorine and hydroxide top ten chemicals in the world 2NaCl + 2H 2 O Cl 2 +2NaOH + H 2 8 Chlorine Cl 2 Green yellow gas, 2,5x heavier than air, toxic at low temp. (< 10 o C) forms solid hydrates Cl 2. 6H 2 O highly reactive, wet highly corrosive properties, in dry state non corrosive to Fe, Cu, Pb Use 9 3

4 Sodium hydroxide NaOH colorless, odorless, highly hydroscopic, aggresive, pellets, pearls, crystals or concentrated solution high solubility 50g/100g water Use 10 Výroba chloru a louhu Způsoby: amalgámový - nejstarší (Evropa) NaOH pro textilní průmysl diafragmový - (USA) Cl 2 pro plastikářský průmysl membránový nejmodernější (Japonsko) zátoka Minimata Zastoupení výroby podle technologie (1997) Produkce chloru [10 6 tun] Evropa 12.8 Sev. Amerika 13.6 Asie 10.2 Již. Amerika 2.0 Afrika+střední východ 1.6 Svět Výroba chloru a louhu Kolik NaOH se vyrobí ekvivaletně k 1 kg Cl 2 pokud Cl 2 se vyrábí s účinností 95% a NaOH s účinností 98 %. Mr(NaOH) = 39,99 g/mol Mr(Cl 2 ) = 70,90 g/mol Anoda 2Cl - Cl 2 + 2e - Katoda 2H 2 O + 2e - 2OH - + H /70,9 = 14,1 mol Cl 2 14,1 /0,95 = 14,85 mol (teor.) 14,85 * 0,98 * 2 = 29,10 mol NaOH 29,10*39,99 = 1164 g NaOH Produkce chloru [10 6 tun] Evropa 12.8 Sev. Amerika 13.6 Asie 10.2 Již. Amerika 2.0 Afrika+střední východ 1.6 Svět

5 Amalgámoý způsob katoda Hg resp. Amalgám (NaHg n ) (stékající po Fe desce) anoda DSA (dimensionally stable anode) (RuO 2 /Ti) vznikající amalgám následně reaguje s vodou v rozkladači za vzniku H 2 a NaOH. při elektrolýze se používají koncentrace amalgámu 0.25% až 0.5% Reakce: Anoda 2Cl - Cl 2 + 2e - Katoda celková reakce reakce v rozkladači Na + + nhg + e - NaHg n 2Cl - + 2Na + + 2nHg Cl 2 + 2NaHg n 2NaHg n + 2H 2 O H 2 +2NaOH + 2nHg celková reakce procesu 2NaCl + 2H 2 O Cl 2 +2NaOH + H 2 13 schema Amalgámový elektrolyzér Rozkladač horizontální nebo vertikální Produkty: NaOH 50% roztok; <30 ppm NaCl H 2 vysoké čistoty cca 10um Hg/m 3 Cl 2 chlor + stopy O 2 (< 0.1%) 14 Diafragmový způsob katoda ocelové síto anoda DSA (dimensionally stable anode) (RuO 2 /Ti) diafragma dříve z azbestu nebo kompozitu 75% azbest a 25% fluorokarbonová vlákna. Dnes diafragma na bázi PTFE. Reakce: Anoda 2Cl - Cl 2 + 2e - Katoda 2H 2 O + 2e - 2OH - + H 2 Celková reakce 2NaCl + 2H 2 O Cl 2 +2NaOH + H 2 boční (parazitní) reakce Cl 2 + 2NaOH NaOCl + NaCl + H 2 O 3NaOCl NaClO 3 + 2NaCl 15 5

6 Diafragmový elektrolyzér 70% veškeré USA produkce. bipolární uspořádání Tok solanky skrz diafragmu omezuje pronikání OH - iontů do anodového prostoru Produkty: NaOH 12% roztok ve 14% roztoku NaCl Cl 2 kontaminovaný O 2 z rozkladu vody a kys. chlorné H 2 vysoké čistoty 16 Membránový způsob Nejnovější (70-tá léta 20 století) v současnosti nejvíce se rozvíjející technologie nové instalace katoda ocelové nebo Ni síto anoda DSA (dimensionally stable anode) (RuO 2 /Ti) membrána - perfluorocarboxylové nebo perfluorosulfonové polymery výrobci Du Pont (Nafion) a Asahi Glass (Flemion), vysoká cena! Reakce (shodné s diafragmovým způsobem): Anoda 2Cl - Cl 2 + 2e - Katoda 2H 2 O + 2e - 2OH - + H 2 Celková reakce 2NaCl + 2H 2 O Cl 2 +2NaOH + H 2 boční (parazitní) reakce - výrazně méně než u diafragmového postupu Cl 2 + 2NaOH NaOCl + NaCl + H 2 O 3NaOCl NaClO 3 + 2NaCl 17 Membránový elektrolyzér Membrána iontově selektivní, propustná pouze pro Na + ionty a vodu do katodového prostoru je nutné dodávat demineralizovanou vodu Produkty: NaOH 35% roztok vysoké čistoty Cl 2 kontaminovaný kontaminovaný O 2 z rozkladu vody a kys. chlorné H 2 vysoké čistoty 18 6

7 Srovnání procesů chlor-alkalického půmyslu 19 Parametry procesů chlor-alkalického půmyslu Mercury Diaphragm Membrane Operating current density ( ka/m 2 ) Cell voltage (V) NaOH strength (wt%) Energy consumption ( kwh/mt Cl2) at a current density of (ka/m 2 ) Steam consumption (kwh/mt Cl2) for concentration to 50% NaOH 3360 (10) 2720 (1.7) 2650 (5) Process Advantages Disadvantages Diaphragm Use of well brine, low electrical energy process consumption Use of asbestos, high steam consumption for caustic concentration in expensive multistage evaporators, low purity caustic, low chlorine quality, cell sensitivity to pressure variations Mercury process 50% caustic direct from cell, high purity chlorine and hydrogen, simple brine purification Use of mercury, use of solid salt, expensive cell operation, costly environmental protection, large floor space Membrane process Low total energy consumption, low capital Use of solid salt, high purity brine, high investment, inexpensive cell operation, high oxygen content in chlorine, cost of purity caustic, insensitivity to cell load membranes variations and shutdowns, further improvements expected 20 Elektrochemické zdroje proudu akumulátory olověné (autobaterie) NiCd, NiMH, Li-On,... galvanické články suché, alkalické, lithiové,... palivovéčlánky nízkoteplotní, vysokoteplotní 21 7

8 Galvanické články, akumulátory U e em e V název clánku elektrody elektrolyt [V ] [kj/kg] [M J/m 3 poznám ka ] prim ární clánky histo ricky prv ní kyselina +m ed C u zdroj stálého V oltu v clánek sírová 1?? -zinek Z n elektrického proudu H 2SO 4 (1 800) sa lm iak suchý clánek N H +u hlík C 4C l (L eclan chéuv + 1, obycejné baterie -zinek Z n clánek) burel M no 2 + burel hydroxid a lkalický clá nek M no 2 draselný 1, kvalitnejší ba terie -zinek Z n K O H +stríbro hydroxid zinko-stríbrný A g draselný 2, velm i kvalitní baterie clánek -zinek Z n K O H + burel hydroxid lithiový clá nek M no 2 draselný 3,1? 2100 dlouh á životnost -lithium L i K O H sekundá rní clánky + oxid kyselina olovený olovicitý sírová 2, tvrdý zdroj akum ulá tor P bo 2 H -olovo P b 2SO 4 nikl-ocelový hydroxid +nikl N i akum ulá tor draselný 1,2?? nízká úcinnost -ocel (N if e) K O H nikl-k adm iový +nikl N i hydroxid o bycejné dobíjecí alkalický -ka dm ium draselný 1, baterie, jedovatý akum ulá tor C d K O H nikl-vodíkový +nikl N i hydroxid kvalitní alkalický -vodík draselný 1, akum ulátory, akum ulá tor M H * K O H nejedovatý 22 Suchý Leclanchův článek 2 NH MnO 2 + 2e - --> Mn 2 O NH 3 + H 2 O Zn (s) ----> Zn e - 23 Olověný akumulátor Pb (s) + HSO 4-1 <===> PbSO 4 + H e -1 PbO 2(s) + HSO H e -1 <====> PbSO 4(s) + 2 H 2 O 24 8

9 Fuel cells Characteristic AFC PEMFC PAFC MCFC SOFC Temperature C C C C C Fuel pure hydrogen pure hydrogen, reformate * pure hydrogen, reformate natural gas, reformed or directly fed, biogas, coal gas Oxidant pure oxygen pure oxygen or air air air air Application space and cogeneration military power plant System power at present Electrical efficiency space, military, automotive, and stationary natural gas, reformed or directly fed, biogas, coal gas cogeneration or combined cycle power plants, depending on size 50 kw 250 kw 11 MW 2 MW demonstration plant 100 kw demonstration plant Stack % % 55 % 65 % % System 62 % % 40 % 54 % (cogeneration) % (combined cycle) > 50 % (cogeneration) % (combined cycle) 2000, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 25 PEM -FC Fuel cells low temp. high temp. 80 o C 1000 o C 26 Migrace iontů v elektrickém poli elektrodialýza separace, zpracování odpadů elektroosmóza vysoušení zdiva, mikro systémy elektroforéza analýza

10 Kombinované elektrochemické procesy elektrochemické lakování automobilový průmysl elektroflotace, elektrokoagulace zpracování odpadů elektrooxidace dezinfekce, zpracování odpadů 28 Elektrochemické opracování a korozní ochrana materiálu elektrochemické leštění elektrochemické obrábění elektrochemická antikorozní ochrana 29 10

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol.

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu certifikovaná metodika Pavel Tlustoš a kol. Česká zemědělská

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding

Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding Adhezivní materiály pro lepení ortodontických zámků Adhesive materials for orthodontic bonding MUDr. Alena Bryšová, MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika FN u sv.

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

12. Veterinary ecology

12. Veterinary ecology 12. Veterinary ecology Society s increasing concern for the environment is influencing livestock production. Modern legislation makes it easier to take action against farmers who either consciously or

Více

VLIV PODMÍNEK A SLOŽENÍ SUROVINY NA PYROLÝZU DŘEVNÍ HMOTY

VLIV PODMÍNEK A SLOŽENÍ SUROVINY NA PYROLÝZU DŘEVNÍ HMOTY VLIV PDMÍNEK A SLŽENÍ SURVINY NA PYRLÝZU DŘEVNÍ MTY PETR ZÁMSTNÝ a LADISLAV KURC Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 petr.zamostny@vscht.cz

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list) MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list) QUALITY MANAGEMENT (Řízení kvality) DATE (Datum) 18.02.2006 revize 20.12. 2010 I. GENERAL INFORMATION (Všeobecné informace) Trade Name Strep A - test (Název

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH POUŽITÍ PŘI ČISTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD A SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ

MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH POUŽITÍ PŘI ČISTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD A SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH POUŽITÍ PŘI ČISTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD A SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ ZUZANA HONZAJKOVÁ, MARTIN KUBAL, MARTIN PODHOLA, TOMÁŠ PATOČKA, MAREK ŠÍR a PAVEL KOCUREK Ústav chemie ochrany prostředí,

Více

Recyklace, druhotné zpracování materiálu

Recyklace, druhotné zpracování materiálu recyklace,druhotné zpracování materiálu Nové metody zpracování a recyklace jemnozrnných kovonosných odpadů New Methods of Processing and Recycling of Fine Metal Waste Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. 1,

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

Složení povrchových vod na území NP Šumava

Složení povrchových vod na území NP Šumava Silva Gabreta vol. 11 (2-3) p. 69 81 Vimperk, 2005 Složení povrchových vod na území NP Šumava Freshwater composition in the Šumava National Park Vladimír Majer* & Josef Veselý Česká geologická služba,

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV Abstrakt Jakub Vrána 2, Darina Vinklárková 3, Karel Plotěný 4 Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení Skoro vše o akumulátorech a nabíjení aneb letem světem startovacích olověných akumulátorů 20. prosince 2008 Zpracoval: Marconi STRUČNÝ OBSAH ČÁST I. - AKUMULÁTORY, ROZDĚLENÍ, FUNKCE str. 4 Galvanické (elektrochemické)

Více

P3. Směsné materiály na bázi kovových oxidů pro úschovu vodíku Morozová M., Soukup K., Šolcová O. Praha

P3. Směsné materiály na bázi kovových oxidů pro úschovu vodíku Morozová M., Soukup K., Šolcová O. Praha ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE, MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ P1. Struktura a vlastnosti olovnatých fosfátových a borofosfátových skel s obsahem oxidu yttritého Račický A. 1, Mošner P. 1, Koudelka L. 1, Montagne L.

Více